Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie"

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE POD HASŁEM Zdrowie, ruch, zabawa w naszej szkole to podstawa na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 SKŁAD ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA: Agnieszka Sergiej, Agnieszka Haptar liderzy zespołu, Adrianna Mielnik vice-dyrektor szkoły, Małgorzata Dutka, Małgorzata Durys, Edyta Gorzkowska, Anna Jarocha, Iwona Kacalak, Wiesława Kalinowska, Anita Karakiewicz pielęgniarka szkolna, Anna Maćkowiak, Małgorzata Lisowicz, Urszula Lis, Jarosław Narożny, Julia Sołtys, Małgorzata Wołyńska, Dorota Żywicka WSTĘP Zdrowie jest wartością nadrzędną w życiu każdego człowieka. Ludzie najczęściej zaczynają je doceniać w momencie kiedy pojawia się poważna choroba. Niezmiernie ważna jest profilaktyka i kształtowanie prawidłowych, prozdrowotnych postaw od najmłodszych lat. Stałe podnoszenie świadomej odpowiedzialności za swoje zdrowie to jeden z priorytetów jakie stawia program Szkół Promujących Zdrowie. Sieć zrzeszająca szkoły, które realizują program promocji zdrowia umożliwia sformalizowanie działań w tym zakresie, oferuje niezbędne narzędzia i wsparcie w planowaniu i realizacji działań. Adresaci programu: Uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni i społeczność lokalna. Czas realizacji: Rok szkolny 2020 /2021, 2021/2022 Uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie może przynieść następujące korzyści: zwiększenie prestiżu naszej szkoły, dać satysfakcję całej społeczności szkolnej oraz motywację do działania, wymianę doświadczeń, współpracę między szkołami, instytucjami oraz upowszechnianie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce. 1

2 Problem priorytetowy do rozwiązania: - Podniesienie poziomu świadomości o roli i znaczeniu śniadania w zdrowym stylu życia. - Zwrócenie uwagi na dbałość o ład, estetykę i porządek otoczenia. (szkoła, dom, środowisko społeczno-przyrodnicze). Krótki opis wyboru problemu priorytetowego Diagnoza wstępna dotyczyła potrzeb, zasobów szkoły w zakresie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej. Została przeprowadzona we wrześniu 2020 roku. Wyniki badań ankietowych wykazały, że 76% uczniów zwraca uwagę na to jak się odżywia. Nie wszyscy uczniowie jedzą śniadania w domu, a w szkole w ramach drugiego śniadania, często zjadają słodycze, bądź chipsy i inne niezdrowe przekąski. Brak jest wspólnego spożywania II śniadania przez uczniów klas starszych. Potwierdziły to obserwacje i rozmowy z uczniami. Według 70% nauczycieli uczniowie nie zachowują porządku, nie dbają o czystość w szkole oraz w jej otoczeniu. Potwierdziły to obserwacje i opinie pracowników obsługi. Uzasadnienie wyboru priorytetu Odżywianie się, jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na funkcjonowanie i kondycję naszego organizmu. Odpowiednie pożywienie może przywrócić zdrowie, a złe - doprowadzić do choroby. Typowa dieta przeciętnego Polaka obfituje w tłuszcze i cukier, a jest uboga w błonnik, witaminy i sole mineralne. Jesteśmy przyzwyczajeni do określonego modelu żywienia. Mamy niewystarczającą wiedzę na temat zbilansowanej diety. Chętnie sięgamy po przetworzone gotowe produkty. Często spożywamy je w biegu, na ulicy, nie przywiązując wagi do czasu, miejsca i estetyki przygotowanego posiłku. Nie uświadamiamy sobie, że błędy żywieniowe jakie popełniamy mają podstawowe znaczenie w rozwoju chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca, otyłość czy choroby układu krążenia. Chcemy to zmienić. Zaszczepienie prawidłowych nawyków żywieniowych może uchronić przed wystąpieniem chorób przewlekłych, z którymi zmaga się społeczeństwo. Innym niepokojącym zjawiskiem jakie daje się zauważyć jest brak dbałości o higienę, ład i porządek wokół siebie. Obserwujemy uczniów, którzy nie mają nawyku posprzątania swojego miejsca pracy. Pozostawiają papiery, wióry po temperowanych kredkach, resztki jedzenia. Panie dbające o czystość w szkole wielokrotnie zwracały uwagę na nieporządek w salach na korytarzu czy w toaletach. Właściwa edukacja, zwrócenie uwagi na istniejący problem przyczyni się do wyrobienie nawyku dbałości o porządek. Udział w akcjach mających na celu porządkowanie najbliższego otoczenia, zwracanie uwagi na segregowanie śmieci czy odpowiedzialne zakupy pozwoli ograniczyć zjawisko zaśmiecania szkół, ulic, parków czy lasów. Potrzebne jest świadome postępowanie z odpadami. Poprzez działania zaplanowane w programie SZPZ będziemy rozwijać świadomość ekologiczną społeczności szkolnej. 2

3 Standard: 1 Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. Planowanie: Arkusz A Problem priorytetowy do rozwiązania: CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 Niewystarczająca wiedza na temat zdrowego odżywiania się (zasady żywienia). a. Krótki opis wyboru problemu priorytetowego Wyniki diagnozy wstępnej wskazują, że nasi uczniowie posiadają niewielką wiedzę na temat zdrowego odżywiania się, profilaktyki zdrowotnej, którą należy kształtować od najmłodszych lat. Zdrowe nawyki żywieniowe warunkują prawidłowy sposób odżywiania się w późniejszym wieku. Dlatego istotne jest wdrażanie strategii mających na celu zachęcanie do zdrowego stylu życia, zwalczanie epidemii otyłości oraz nakłanianie dzieci i całych rodzin do kształtowania zdrowej sylwetki. b. Uzasadnienie wyboru priorytetu Odżywianie się, jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na funkcjonowanie i kondycję naszego organizmu. Odpowiednie pożywienie może przywrócić zdrowie, a złe - doprowadzić do choroby. Główne przyczyny problemu zapracowanie osób dorosłych i brak pełnej świadomości na temat znaczenia śniadania w dziennym harmonogramie żywienia dziecka, brak pozytywnych wzorców ze strony osób dorosłych, a zwłaszcza rodziców, nieświadomość uczniów jak ważną rolę w życiu pełni właściwe odżywianie. 3

4 Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu opracowanie przez zespół ds. Promocji Zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie, w zakładce PROMOCJI ZDROWIA informowanie rodziców na temat działań podejmowanych w szkole i zachęcanie do współpracy, włączenie rodziców w realizację zadań wynikających z priorytetu Szkoły Promującej Zdrowie. Planowanie: Arkusz B CEL: - Podniesienie poziomu świadomości o roli i znaczeniu śniadania w zdrowym stylu życia. Kryterium sukcesu: Zwiększenie o 50% liczby uczniów, którzy spożywają właściwie zbilansowane śniadanie. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces): a. Co wskaże, że osiągnięto cel? Ankiety wypełniane przez rodziców, uczniów i nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza ankiet, prac pisemnych i plastycznych, obserwacje, rozmowy. c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Osoby odpowiedzialna za każde zadanie na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/

5 1. Zadania ZADANIE 1.Propagowanie idei SZPZ wśród nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych. 2.Opracowanie planu zadań po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, wybór priorytetów, harmonogram pracy, przydział zadań. 3.Włączenie SU i MSU do współtworzenia idei SZPZ KRYTERIUM SUKCESU 100% społeczności szkolnej zna i stosuje ideę SZPZ 90% społeczności szkolnej akceptuje wyniki diagnoz i plan działań 90% SU włącza się w określa akcje SPOSÓB Zorganizowanie prelekcji, gazetki, ogłoszenia na tablicy PZ i internetowej szkoły Prezentacja wyników diagnozy, przedstawienie założeń planowanych działań. Zebrania, spotkania (online) OKRES/TERMIN IX/VI 2020/2021 r. WYKONAWCY /OSOBY ODPOWIEDZIALNE PZ IX/X 2020 r. PZ, wychowawcy klas X 2020 r., I 2021 r. PZ, wychowawcy klas, opiekunowie SU i MSU POTRZEBNE ŚRODKI / ZASOBY Protokół Rady Pedagogicznej SPOSÓB SPRAWDZANIA Protokół Rady Pedagogicznych, zebrań z rodzicami Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami, analiza ankiet, plan działań na rok szk.2020/21 zamieszczony na stronie internetowej Wywiad z liderem 4.Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli przez udział w warsztatach, szkoleniach, webinariach 5.Wyposażenie w wiedzę i umiejętności pracowników niepedagogicznych 6.Zaangażowanie rodziców do idei SZPZ 100% nauczycieli bierze udział w szkoleniach Szkolenia, warsztaty, webinaria on-line 90% zna zasady SZPZ Prelekcje on-line, ulotki, gazetki informacyjne, pogadanki 70% rodziców angażuje się realizację opracowanych działań Szkolenia, warsztaty, prelekcje on-line Zgodnie z planami WDN IX,X 2020 r., III 2021 r. IX, XII 2020 r., IV/V 2021 r. PZ PZ Dyrektor szkoły, członkowie zespołu PZ Zaświadczenia, protokoły Wywiad Dokumentacja internetowej szkoły 5

6 7.Realizowanie treści z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach wybranych przedmiotów i programów autorskich 8. Opracowanie sprawozdania po przeprowadzeniu autoewaluacji 100% nauczycieli realizuje treści prozdrowotne w ramach swoich przedmiotów. 90 % społeczności szkolnej jest zadowolona z przeprowadzonych działań Zajęcia przedmiotowe, warsztaty, wyjścia, wycieczki, spotkania. Zgodnie z planami przedmiotowymi nauczycieli wszystkich przedmiotów. Prezentacja wyników IX,X 2021 r. 90 % społeczności szkolnej Nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele oddziałów przedszkolnych członkowie zespołu PZ Szkolne środki dydaktyczne lekcyjnych i poza strona www szkoły, plany przedmiotowe Analiza ankiet, prac plastycznych i pisemnych, obserwacje Standard: 2 Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Planowanie: Arkusz A 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 Tworzenie pozytywnego klimatu sprzyjającego zdrowiu. a. Krótki opis wyboru problemu priorytetowego Wyniki diagnozy wstępnej wykazały, że nie wszyscy uczniowie jedzą śniadania w domu, a w szkole w ramach drugiego śniadania, często zjadają słodycze, bądź chipsy i inne niezdrowe przekąski. Brak jest wspólnego spożywania II śniadania przez uczniów klas starszych. Udział w różnorodnych imprezach, akcjach integrujących całą społeczność szkolną i lokalną sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji społecznych, co wpływa na zdrowe nawyki żywieniowe. b. Uzasadnienie wyboru priorytetu Chętnie sięgamy po przetworzone gotowe produkty. Często spożywamy je w biegu, na ulicy, nie przywiązując wagi do czasu, miejsca i estetyki przygotowanego posiłku, oraz otoczenia i przyjaznego grona. 6

7 2. Główne przyczyny problemu Brak pozytywnych wzorców ze strony osób dorosłych oraz brak atrakcyjnych śniadań smakowo - wizualnie. 3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu Angażowanie całej społeczności do organizacji, udziału i współtworzenia działań szkolnych z zakresu Promocji Zdrowia. PLANOWANIE: Arkusz B Cel: Szkoła tworzy klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz rodziców uczniów. Kryterium sukcesu: 90% społeczności szkolnej bierze udział w różnych akcjach. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces): a. Co wskaże, że osiągnięto cel? Ankiety wypełniane przez rodziców, uczniów i nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza ankiet, prac pisemnych i plastycznych, obserwacje, rozmowy. d. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Osoby odpowiedzialna za każde zadanie na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/

8 4. Zadania ZADANIE 1.Budowanie relacji do klimatu uczeń- nauczyciel poprzez zorganizowanie wyjść, wycieczek, wyjść integracyjnych 2.Ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu 3.Tworzenie relacji nauczyciel pracownik niepedagogiczny wyjazdy, wyjścia kulturalne i towarzyskie 4.Promowanie ruchu przez aktywne spędzanie przerw szkolnych i śródlekcyjnych 5.Promowanie aktywności fizycznej przez gry i zabawy 6.Organizowanie imprez i spotkań o charakterze sportowym KRYTERIUM SUKCESU 90% uczniów i nauczycieli bierze udział we wspólnych wyjściach 90% społeczności szkolnej (odziały przedszkolne, klasy 1-3 oraz 4-8 uczestniczy w festynach 90 % nauczycieli i pracowników niepedagogicznie wspólnie spędza czas 90% uczniów klas 1-3 i 4-8 aktywnie uczestniczy w różnych formach ruchowych 100% dzieci z oddziałów przedszkolnych w różnych formach ruchowych 90 % uczniów klas 1-3, 4-8 i dzieci z oddziałów przedszkolnych chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych SPOSÓB Spotkania integracyjne, wycieczki, wyjścia kulturalne (kino, teatr, filharmonia), zielone szkoły, wyjścia okazjonalne ( kręgle, łyżwy, wrotki rajdy rowerowe) Festyny klasowe, szkolne i międzyszkolne oraz okazjonalne, warsztaty, filmy edukacyjne Wyjazdy integracyjne, wyjścia do teatru, spotkania z okazji Dnia Nauczyciela, Wigilie szkolne, spotkania towarzyskie Zabawy i gry ruchowe na placu zabaw lub boisku szkolnym, na korytarzach np. piłkarzyki, stół do tenisa stołowego Zabawy i gry ruchowe na placu zabaw lub boisku szkolnym Zawody, zabawy sportowe, treningi, programy autorskie OKRES / TERMIN Według planu wychowawczego grup przedszkolnych, klas 1-8 IX, VI w roku szkolnym 2020/2021 IX2020 r., 16, 30X2020 r., 21XII 2021 r., VI2021 r. codziennie 1 godzina codziennie Według harmonogramu imprez sportowych WYKONAWCY /OSOBY ODPOWIEDZIALNE PZ, wychowawcy, rodzice odpowiedzialni nauczyciele, rodzice, zaprzyjaźnione szkoły, społeczność lokalna odpowiedzialni nauczyciele, komisja socjalna Nauczyciele dyżurujący, nauczyciele w-fu, wychowawcy Nauczycielewychowawcy Nauczyciele w-f, trenerzy POTRZEBNE ŚRODKI/ZASOBY internet Środki własne sprzęt sportowy sprzęt sportowy sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający SPOSÓB SPRAWDZANIA internetowej, plany wychowawcze Protokoły, wpisy w dziennikach internetowej zdjęciowa Dokumentacja internetowej Dokumentacja internetowej internetowej 8

9 Standard: 3 Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program wychowawczo-profilaktyczny dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. Planowanie: Arkusz A 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 Podniesienie poziomu świadomości społeczności szkolnej w obszarze indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów w zakresie odżywiania oraz zdrowego stylu życia. a. Krótki opis wyboru problemu priorytetowego Szkoła analizuje wyniki swoich działań, przystępuje oraz tworzy programy prozdrowotne. b. Uzasadnienie wyboru priorytetu Wyposażenie społeczności szkolnej w wiedzę, umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie i higienę. 2. Główne przyczyny problemu Brak świadomości uczniów dotyczącej znaczenia właściwego odżywiania się i higieny. 3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu Prowadzenie różnych akcji propagujących zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia i dbanie o higienę. 9

10 Planowanie: Arkusz B Cel: Wyposażenie społeczności szkolnej w wiedzę, umiejętności w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Kryterium sukcesu: 90 % społeczności szkolnej uczestniczy w działaniach prozdrowotnych. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces): a. Co wskaże, że osiągnięto cel? Ankiety wypełniane przez rodziców, uczniów i nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza ankiet, prac pisemnych i plastycznych, obserwacje, rozmowy. c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Osoby odpowiedzialna za każde zadanie na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/ Zadania ZADANIE 1.Kontynuowanie działań w ramach programu: Akademia czystych rąk, Piękny uśmiech KRYTERIUM SUKCESU 90% uczniów klas1-3, 4-8 i dzieci z oddziałów przedszkolnych dba o higienę rąk i zębów SPOSÓB Prelekcje, warsztaty, pogadanki, filmiki (on-line), ulotki dla uczniów, rodziców OKRES / TERMIN IX-VI 2020/21 WYKONAWCY PZ, wychowawcy POTRZEBNE ŚRODKI/ZASOBY SPOSÓB SPRAWDZANIA 10

11 internetowej 2.Zorganizowanie warsztatów z zakresu higieny osobistej 3.Organizowanie i udział w akcjach, programach konkursach i działaniach poszerzających wiedzę na temat zdrowego odżywiania 4.Promowanie mleka jako napoju zdrowego i smacznego przez udział w projektach edukacyjnych Dzieciaki mleczki, Mam kota na punkcie mleka 90% uczniów klas1-3, 4-8 i dzieci z oddziałów przedszkolnych przestrzega zasad higieny osobistej 90% uczniów i nauczycieli cyklicznie bierze udział w przedsięwzięciach 90 % dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-3 dwa razy w tygodniu spożywa przetwory mleczne Warsztaty, prelekcje, filmy edukacyjne (on-line), ulotki Akcja Śniadanie daje moc, warsztaty Kanapka dla niejadka, spotkanie z dietetykiem(on-line), konkurs plastyczny Piramida zdrowia, Produkty na zdrowy posiłek, wspólne spożywanie II śniadania(uczeńwychowawca),konkurs kulinarny Sałatkowy zawrót głowy, program Zdrowo jem, więcej wiem Prelekcje, warsztaty(online), ulotki książeczki, filmy edukacyjne i animowane, przedstawienie dla dzieci Na ratunek lasom ( online) IX-VI 2020/21 Zgodnie z regulaminem poszczególnych konkursów i akcji Od IX do VI 2021 r. IV 2021 r. PZ, wychowawcy, przedstawiciel Stacji Sanitarnej, pielęgniarka PZ, wychowawcy PZ, wychowawcy internetowej internetowej Dokumentacja internetowej, scenariusz przedstawienia 5.Propagowanie idei zdrowego stylu życia przez zorganizowanie spotkań ze sportowcem 50 % uczniów klas 4-8 bierze udział w spotkaniu Spotkanie, prelekcje online w ramach godzin wychowawczych i zajęć sportowych II półrocze 2020/2021 r. PZ, wychowawcy Dokumentacja internetowej 11

12 6.Organizowanie szkolenia z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznym, rodzicami oraz uczniami w zakresie przestrzegania COVID Kształtowanie trwałych prozdrowotnych nawyków przez zorganizowanie warsztatów, prelekcji w ramach programu Trzymaj formę 90 % społeczności szkolnej zna zagrożenia związane z chorobą i jak należy przestrzegać obostrzeń 90% uczniów klas 4-8 pamięta o codziennej aktywności fizycznej i odpowiednim odżywianiu Warsztaty, prelekcje, pogadanki -on-line Cykliczny udział w programie dla klas 4-8 IX, XI 2021 r., V 2021 r. IX 2020 r. PZ, wychowawcy, przedstawiciele Stacji Sanitarnej, pielęgniarka szkolna PZ, wychowawcy zarządzenie dyrektora internetowej Dokumentacja internetowej 8.Zorganizowanie warsztatów dotyczących rozwiązywania konfliktów w grupie i radzenia sobie z przemocą, nauka asertywności. 9.Przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 90% dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-3, 4-8 umie rozwiązywać konflikty i wie gdzie zgłosić się o pomoc 90% dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-3, 4-8 uczniów umie poruszać się po drogach i zna zasady ruchu drogowego Współpraca z pedagogiem i psychologiem w sytuacjach trudnych, warsztaty, godziny wychowawcze, zajęcia z wychowawcą Warsztaty, prelekcje, filmy edukacyjne oraz on-line Zgodnie z planem wychowawczym IX 2020 r., zgodnie z planem wychowawczym Pedagog szkolny, wychowawcy klas samorząd szkolny, prowadzący nauczyciele Przedstawiciele Straży Miejskiej, wychowawcy klas Środki audiowizualne, materiały biurowe Środki audiowizualne, materiały biurowe Notatki, wpisy w dzienniku lekcyjnym Notatki, wpisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęciowa Standard: 4 Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami. Planowanie: Arkusz A 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA w roku szkolnym 2020/2021, 2021/

13 Poprawienie dbałości o ład, estetykę i porządek otoczenia oraz kształtowanie mody na zdrowy styl życia (szkoła, dom, środowisko społeczno-przyrodnicze). a. Krótki opis wyboru problemu priorytetowego Na podstawie diagnozy wstępnej uczniowie nie zachowują porządku, nie dbają o czystość w szkole oraz w jej otoczeniu. Potwierdziły to obserwacje i opinie pracowników obsługi. b. Uzasadnienie wyboru priorytetu Właściwa edukacja, moda na zdrowy styl życia, zwrócenie uwagi na istniejący problem przyczyni się do wyrobienie nawyku dbałości o porządek. 2. Główne przyczyny problemu Obojętność na pozostawianie po sobie nieporządku, brak dbałości o czystość otocznia i mody na zdrowy styl życia. 3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu Zaangażowanie społeczności szkolnej w zmiany nawyków żywieniowych i higienicznych. Planowanie: Arkusz B Cel: Zapewnienie społeczności szkolnej optymalnych warunków do pracy i wypoczynku oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Kryterium sukcesu: 90 % społeczności szkolnej uważa, że warunki sprzyjają propagowaniu zdrowego stylu życia. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces): a. Co wskaże, że osiągnięto cel? 13

14 Ankiety wypełniane przez rodziców, uczniów i nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza ankiet, prac pisemnych i plastycznych, obserwacje, rozmowy. c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Osoby odpowiedzialna za każde zadanie na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/ Zadania ZADANIE 1.Zapewnienie uczniom optymalnych warunków pracy i wypoczynku 2.Zapewnienie zdrowego posiłku przez zmianę sposobu ich przygotowania 3.Podejmowanie i kontynuowanie działań na rzecz ochrony środowiska KRYTERIUM SUKCESU 90% dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-8 dobrze czuje się w środowisku szkolnym 60 % dzieci, uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych korzysta ze stołówki szkolnej 90 % dzieci i uczniów wie jak dbać i chronić środowisko SPOSÓB Dekoracja w salach i na korytarzach, konkurs na najczystrzą salę, ukwiecenie szkoły i otoczenia( sadzenia kwiatów- Bratek dla Maciusia ), bieżące remonty, wyposażenie sal w sprzęt i pomoce Modernizowanie sprzętu szkolnego- gotowanie na parze Coroczna akcja Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Sprzątnij świat zacznij od swojego pokoju, konkurs plastyczny Ekoludek, Ozdoby choinkowe konkurs wiedzy Moje OKRES / TERMIN Zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły, IV/V 2021 r. IX -VI 2020/2021 Według harmonogramu poszczególnych przedsięwzięć WYKONAWCY Członkowie PZ, odpowiedzialne osoby, rodzice, uczniowie, Dyrektor szkoły Kierownik administracji, intendentka PZ, wychowawcy POTRZEBNE ŚRODKI/ZASOBY środki szkolne Środki szkolne i własne interaktywna, komputer SPOSÓB SPRAWDZANIA Dokumentacja internetowej Dokumentacja szkolna internetowej 14

15 4.Zorganizowanie warsztatów dotyczący profilaktyki uzależnień poprzez udział w kampanii, akcjach, konkursach, warsztatach 5. Kształtowanie nawyku picia wody poprzez realizowanie programu Woda dla zdrowia 6. Integrowanie uczniów niepełnosprawnych ze społecznością szkolną, tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań sportowych 7. Wykorzystanie przez nauczycieli metod, środków i technik pracy sprzyjających edukacji zdrowotnej 90 % uczniów klas 4-8 zna negatywne skutki stosowania używek (papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków) 100% dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-3 pije wodę 100% uczniów niepełnosprawnych integruje się ze społecznością szkolną 100% nauczycieli zna i stosuje metody, środki i techniki pracy sprzyjające edukacji zdrowotnej miasto bez elektrośmieci, warsztaty Co i jak segregować?, akcja Wyciszamy przerwy szkolne, Dni zdrowia i ekologii, program Działaj z Impetem i Miecią Udział w kampanii Zachowaj trzeźwy umysł, akcji Światowy dzień bez tytoniu, konkurs plastyczny Nie pal mnie proszę, konkurs o wpływie palenie na organizm, warsztaty asertywności, prelekcje, filmy edukacyjne i pogadanki na temat spędzania wolnego czasu przed komputerem, udział w akcji Dzień bezpiecznego internetu, w programie Bieg po zdrowie dla klas 4 - on-line Zainstalowanie w salach pojemników z wodą. Cykl filmów edukacyjnych online Akcje, konkursy, klasy integracyjne i sportowe Stosowanie podczas zajęć dostępnych środków i metod. Cały rok szkolny 2020/2021 r. Cały rok szkolny 2020/2021 r. IX2020 r. II, III2021 r. Zgodnie z planami pracy. PZ, wychowawcy, Straż Miejska, Policja PZ, wychowawcy Dyrektor szkoły, wychowawcy Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas interaktywna, komputer interaktywna, komputer interaktywna, komputer Szkolne środki dydaktyczne i pozaszkolne. internetowej zdjęciowa internetowej Dzienniki lekcyjne, konspekty zajęć Opracowanie: Małgorzata Dutka, Małgorzata Durys, Agnieszka Haptar, Agnieszka Sergiej 15

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie rok II

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie rok II Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie rok II TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: Rok szkolny 2017/2018 MIEJSCE REALIZACJI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich z oddziałami wygaszanego gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU PROGRAM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU SPIS TREŚCI I. Wstęp charakterystyka programu II. Cel główny III. Cele szczegółowe IV. Kierunki i realizacja działań V. Przewidywane osiągnięcia VI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach!

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele, które

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie koncepcja i strategia

Szkoła Promująca Zdrowie koncepcja i strategia Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu od września 2010 roku realizuje projekt Szkoły Promującej Zdrowie. 14 listopada 2012 roku otrzymała certyfikat Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła Promująca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. CZĘŚĆ WSTĘPNA Problemy główne 1. Niski poziom umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE na rok szkolny 2012/2013 Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku Hucisko 2012r. 1. PROBLEM PRIORYTETOWY 1. Problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym, lokalnym oraz w Internecie. 2. Kształtowanie umiejętności zdrowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOBROWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOBROWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOBROWEJ Cel wiodący:,,twoje zdrowie w twoich rękach! WSTĘP Na podstawie zebranych informacji określiliśmy cele, które zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w Łęknicy

Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w Łęknicy Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w Łęknicy PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE Plan działań w roku szkolnym 2014/2015 Opracowanie: Anna Szymczyk Sylwia Mędrek Łęknica 2014 1 Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Oczekiwanie Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Główne kierunki działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2015/2016 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Plan działań Przedszkolnego Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Olsztynie

Plan działań Przedszkolnego Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Olsztynie Plan działań Przedszkolnego Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Olsztynie Część wstępna 40% rodziców angażuje się w życie przedszkola Opis problemu:

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki y na rok szkolny 2012/2013 opracowany został w oparciu o: Wizję

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2014/2015 /okres przygotowawczy/ Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 opracowany został w oparciu o: Misję

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na pojawiające się w otaczającym nas świecie niepokojące

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2017 1 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CZĘŚĆ WSTĘPNA Problemy priorytetowe: 1. Brak dostępu uczniów do bezpłatnej wody pitnej. 2. Zbyt małe zainteresowanie rodziców edukacją własną

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Wspierających Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu Szkoła Promująca Zdrowie przewidziany do zrealizowania w roku

Plan Działań Wspierających Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu Szkoła Promująca Zdrowie przewidziany do zrealizowania w roku Plan Działań Wspierających Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu Szkoła Promująca Zdrowie przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym /2016 Hasło na rok szkolny / 2016,,Życie i zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ. na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

PLAN DZIAŁAŃ. na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA PLAN DZIAŁAŃ na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Zmniejszenie zjawiska palenia papierosów wśród uczniów a) Krótki opis problemu priorytetowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy Szkoły promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019 Plan pracy Szkoły promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie przeprowadzonych analiz dotychczasowych działań oraz wyników ankiet wśród uczniów, rodziców oraz obserwacji społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE 1. Otoczenie troską uczniów przybyłych do grup przedszkolnych. - Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację;

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację; ZADANIE I Aktywny przedszkolak to zdrowy przedszkolak. Zdrowie to ruch i zdrowe nawyki żywieniowe. Oczekiwane efekty i umiejętności dzieci. 1. Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia. dziecko wie jakie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego.

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Przewidywane efekty 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. 1. Obserwacja sytuacji wychowawczej w placówce. wszyscy pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2016/2017 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ. Wychowawcy klas realizują na swoich zajęciach treści związane z edukacją zdrowotną w następujący sposób:

PROMOCJA ZDROWIA PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ. Wychowawcy klas realizują na swoich zajęciach treści związane z edukacją zdrowotną w następujący sposób: PROMOCJA ZDROWIA PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ Wychowawcy klas realizują na swoich zajęciach treści związane z edukacją zdrowotną w następujący sposób: Zwracają szczególną uwagę na ukazywanie roli ruchu i czynnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki 2015/16. Adresaci zadania. - uczniowie kl. I-VI pedagog w ciągu roku szkolnego

Szkolny Program Profilaktyki 2015/16. Adresaci zadania. - uczniowie kl. I-VI pedagog w ciągu roku szkolnego Szkolny Program Profilaktyki 2015/16 I Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią realizacji Adresaci odpowiedzialne za realizacje 1. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania wobec dorosłych. - prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2017/2018,,WF lubimy, więc się nie zwolnimy

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2017/2018,,WF lubimy, więc się nie zwolnimy PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2017/2018,,WF lubimy, więc się nie zwolnimy Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele,

Bardziej szczegółowo

Plan działań SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Realizacja problemu priorytetowego w roku szkolnym 2015/2016

Plan działań SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Realizacja problemu priorytetowego w roku szkolnym 2015/2016 Plan działań SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Realizacja problemu priorytetowego w roku szkolnym 2015/2016 Niezależnie od tego, kto był ojcem choroby, zła dieta była na pewno jej matką. - przysłowie chińskie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016:

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: Lp. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 1. Zapoznanie i zaopiniowanie RP, społeczności uczniowskiej, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Pieczęć szkoły Załącznik 1a. RAPORT Z AUTOEWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2014/2015

Pieczęć szkoły Załącznik 1a. RAPORT Z AUTOEWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2014/2015 Załącznik 1a RAPORT Z AUTOEWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2014/2015 Wymiar I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zdrochcu im. 16. P. P. Ziemi Tarnowskiej w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie na rok 2015/2016 Hasło: RUCH TO ZDROWIE WSTĘP 1. Problem priorytetowy:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza

Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011/2013 W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Szkoła Promująca Zdrowie 2014/2015. Hasło na rok szkolny 2014 / 2015:

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Szkoła Promująca Zdrowie 2014/2015. Hasło na rok szkolny 2014 / 2015: Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu Szkoła Promująca Zdrowie przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2014/2015 Hasło na rok szkolny 2014 / 2015: Współpraca z rodzicami rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Cele: kształtowanie czynnej postawy uczestnictwa młodzieży w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną zdrowia;

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE.

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. 1. Wdrażanie do przestrzegania Naszego Szkolnego Kodeksu. 2. Kształtowanie świadomości uczniów na temat przysługujących im praw wynikających z Konwencji o Prawach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2015 ROKU

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2015 ROKU REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2015 ROKU ZADANIA : Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2015/2016. Akcja Bezpieczne wakacje. Test diagnozy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH I. Cele programu: 1. Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej. Dbamy o zdrowie psychiczne i nie ulegamy nałogom.

Plan Pracy Szkoły Podstawowej. Dbamy o zdrowie psychiczne i nie ulegamy nałogom. Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019 Dbamy o zdrowie psychiczne i nie ulegamy nałogom. PROBLEM PRIORYTETOWY: Uczymy

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZANIEMYŚLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PROGRAM WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZANIEMYŚLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PROGRAM WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZANIEMYŚLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2017r. Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM.,, Hałas szkodzi zdrowiu. w Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM.,, Hałas szkodzi zdrowiu. w Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM,, Hałas szkodzi zdrowiu w Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie na rok szkolny 2016/2017 1. Diagnoza potrzeb Diagnoza została

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku Projekt Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku DLA KLAS I-VI w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 uchwały nr 3/13/14 Rady Pedagogicznej z dn 13.09.13 CEL ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 IM. JANA PAWŁA II W CIECHANOWIE W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011-2014

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 IM. JANA PAWŁA II W CIECHANOWIE W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011-2014 PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 IM. JANA PAWŁA II W CIECHANOWIE W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011-2014 1. Problem priorytetowy: Niewłaściwe nawyki żywieniowe i mała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach

Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach na lata 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Opracował zespół w składzie: koordynator: Wioletta Wojciechowska Danuta Mamrot Grażyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koordynator RENATA SOCHACKA Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie od 2010 roku. Główne cele edukacji zdrowotnej: Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań prozdrowotnych i ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2014/15

Sprawozdanie z działań prozdrowotnych i ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2014/15 Sprawozdanie z działań prozdrowotnych i ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku m 2014/15 W wyniku realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cel: Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole 1. Bezpieczny uczeń

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM działań w roku szkolnym 2014/2015

HARMONOGRAM działań w roku szkolnym 2014/2015 HARMONOGRAM działań w roku szkolnym 2014/2015 MODUŁ II: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POPRZEZ SPORT I REKREACJĘ TREŚCI FORMY REALIZACJI PRZEWIDYWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Znajomość i przestrzeganie regulaminów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu zgłosiła swój akces do udziału w projekcie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 I etap edukacyjny Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne -obserwacja zachowań dzieci i diagnoza 1.Diagnoza i monitorowanie - przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Zarażający zdrowiem Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Prezentacja wyników autoewaluacji standardów szkoły promującej zdrowie dla programu ZARAŻAJĄCY ZDROWIEM realizowanego w latach w latach 2010 2015 w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Program wychowania zdrowotnego

Program wychowania zdrowotnego Program wychowania zdrowotnego Zdrowie stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej; w węższym znaczeniu to nieobecność choroby lub kalectwa. 1. Cele programu: - kształtowanie i utrwalanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel: Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 1. Bezpieczny uczeń

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta Nazwa szkoły Adres Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach Ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy Tel./fax 25 757 41 79 E-mail www Dyrektor spmrozy@spmrozy.pl spmrozy.pl Renata Kuligowska Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka

PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP Zaplanowane działania zawierają treści i zadania z zakresu szkolnego programu profilaktyki,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich

Program Promocji Zdrowia w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich Program Promocji Zdrowia w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich I. Wstęp Podstawą do utworzenia tego programu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu

Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie rok szkolny 2016/2017 Raport z autoewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na wszechstronny

Bardziej szczegółowo