WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki"

Transkrypt

1 WYKŁAD 3 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE,

2 Schemmat Bernouliego Rzucamy 10 razy moneta, próba Bernouliego jest pojedynczy rzut, sukces to wyrzucenie orła, p-stwo sukcesu wynosi 1 2.

3 Schemmat Bernouliego Rzucamy 10 razy moneta, próba Bernouliego jest pojedynczy rzut, sukces to wyrzucenie orła, p-stwo sukcesu wynosi 1 2. Rzucamy 5 razy kostka go gry, próba Bernouliego jest pojedynczy rzut, sukces to wyrzucenie liczby oczek 2, p-stwo sukcesu 1 3.

4 Schemmat Bernouliego Rzucamy 10 razy moneta, próba Bernouliego jest pojedynczy rzut, sukces to wyrzucenie orła, p-stwo sukcesu wynosi 1 2. Rzucamy 5 razy kostka go gry, próba Bernouliego jest pojedynczy rzut, sukces to wyrzucenie liczby oczek 2, p-stwo sukcesu 1 3. W urnie znajduje się 5 kul białych i 4 czarne, prób a Bernouliego jest pojedyncze wylosowanie dwóch kul z urny, sukces to wylosowanie dwóch kul białych, p-swto sukcesu ( 5 2) / ( 9 2).

5 Schemat Bernouliego Schemat Bernouliego (ozn. B(n, p)) opisuje ciag n niezależnych eksperymentów w których możliwe sa dwa wyniki: sukces-1 i porażka-0.

6 Schemat Bernouliego Schemat Bernouliego (ozn. B(n, p)) opisuje ciag n niezależnych eksperymentów w których możliwe sa dwa wyniki: sukces-1 i porażka-0. Przestrzeń probabilistyczna ma postać: Ω = {0, 1} n to znaczy Ω = {(ω 1, ω 2,..., ω n ), ω i {0, 1}}.

7 Schemat Bernouliego Schemat Bernouliego (ozn. B(n, p)) opisuje ciag n niezależnych eksperymentów w których możliwe sa dwa wyniki: sukces-1 i porażka-0. Przestrzeń probabilistyczna ma postać: Ω = {0, 1} n to znaczy Ω = {(ω 1, ω 2,..., ω n ), ω i {0, 1}}. Przyjmujemy F = 2 Ω, czyli mierzalne s a wszystkie podzbiory.

8 Schemat Bernouliego Schemat Bernouliego (ozn. B(n, p)) opisuje ciag n niezależnych eksperymentów w których możliwe sa dwa wyniki: sukces-1 i porażka-0. Przestrzeń probabilistyczna ma postać: Ω = {0, 1} n to znaczy Ω = {(ω 1, ω 2,..., ω n ), ω i {0, 1}}. Przyjmujemy F = 2 Ω, czyli mierzalne sa wszystkie podzbiory. Funkcja p-stwa ma postać P({ω 1,..., ω n }) = p n i=1 ω i q n n i=1 ω i, gdzie 0 p, q 1,p + q = 1, p p-stwo sukcesu, q p-stwo porażki

9 Przykłady Z definicji wynika, że p-stwo otrzymania dokładnie k sukcesów wynosi ( n k) p k q n k, gdzie 0 k n.

10 Przykłady Z definicji wynika, że p-stwo otrzymania dokładnie k sukcesów wynosi ( n k) p k q n k, gdzie 0 k n. Rzucamy 10 razy kostka, oblicz p-stwo że szóstka wypadnie raz lub dwa razy? Odp. P(OK ) = P(1 6)+P(2 6) = ( 10 1 ) ( 1 6 )(5 6 )9 + ( 10 2 ) ( 1 6 )2 ( 5 6 )8.

11 Przykłady Z definicji wynika, że p-stwo otrzymania dokładnie k sukcesów wynosi ( n k) p k q n k, gdzie 0 k n. Rzucamy 10 razy kostka, oblicz p-stwo że szóstka wypadnie raz lub dwa razy? Odp. P(OK ) = P(1 6)+P(2 6) = ( 10 1 ) ( 1 6 )(5 6 )9 + ( 10 2 ) ( 1 6 )2 ( 5 6 )8. Dany jest schemat B(n, p). Jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba sukcesów? Oznaczmy p k = P(dok k) = ( n k) p k q n k, q = 1 p. Odp. [(n + 1)p], bo p k+1 p k = ( n k+1( n k ) p k+1 q n k 1 ) p k q n k = (n k)p (k + 1)q.

12 Przybliżenie Poissona Rozważmy przypadek B(n, p n ), w którym lim n np n = λ > 0, to znaczy mamy dużo prób z małym p-stwem sukcesu.

13 Przybliżenie Poissona Rozważmy przypadek B(n, p n ), w którym lim n np n = λ > 0, to znaczy mamy dużo prób z małym p-stwem sukcesu. Dla dowolnego k = 0, 1, 2,... zachodzi lim n ( n )p kn(1 p n ) n k = λk k k! e λ.

14 Przybliżenie Poissona Rozważmy przypadek B(n, p n ), w którym lim n np n = λ > 0, to znaczy mamy dużo prób z małym p-stwem sukcesu. Dla dowolnego k = 0, 1, 2,... zachodzi lim n ( n )p kn(1 p n ) n k = λk k k! e λ. Oszacowanie błędu w przybliżeniu Poissona: Niech λ = np n, S n - liczba skucesów w B(n, p n ). Dla dowolnego A {0, 1, 2,...} zachodzi P(S n A) k A λ k k! e λ npn 2 = λ2 n

15 Przykłady W urnie znajduje się 999 kul czarnych i 1 biała. Wyznaczyć p-swto, że losujac 500 razy ze zwracaniem wylosujemy 2 razy biała kulę.

16 Przykłady W urnie znajduje się 999 kul czarnych i 1 biała. Wyznaczyć p-swto, że losujac 500 razy ze zwracaniem wylosujemy 2 razy biała kulę. Rozwiazanie: mamy schemat B(500, 1/1000). Zatem n = 500, p n = 1/1000, λ = np n = 1/2. Wzór Poissona daje P(S 1000 = 2) 2 2 2! e 1 2 = 0, 076.

17 Przykłady W urnie znajduje się 999 kul czarnych i 1 biała. Wyznaczyć p-swto, że losujac 500 razy ze zwracaniem wylosujemy 2 razy biała kulę. Rozwiazanie: mamy schemat B(500, 1/1000). Zatem n = 500, p n = 1/1000, λ = np n = 1/2. Wzór Poissona daje P(S 1000 = 2) 2 2 2! e 1 2 = 0, 076. Oszacowanie na przybliżenie Poissona wynosi np 2 n = λ 2 /n = 1/2000, zatem P(S 1000 = 2) 0, 076 = 0, 0002.

18 Przykłady Artykuł liczy 10 5 = Podczas wprowadzania artykułu do komputera, ps-wto pomyłki wynosi 0, 0001 = Jakie jest p-stwo, że w artykule sa co najmniej 2 błędy?

19 Przykłady Artykuł liczy 10 5 = Podczas wprowadzania artykułu do komputera, ps-wto pomyłki wynosi 0, 0001 = Jakie jest p-stwo, że w artykule sa co najmniej 2 błędy? Rozwiazanie: mamy schemat B(10 5, 10 4 ). Zatem n = 10 5, p n = 10 4, λ = np n = 10. Wzór Poissona daje P(S 10 5 {0, 1}) 100 0! e ! e 10 = 11e 10 = 0, 0005.

20 Przykłady Artykuł liczy 10 5 = Podczas wprowadzania artykułu do komputera, ps-wto pomyłki wynosi 0, 0001 = Jakie jest p-stwo, że w artykule sa co najmniej 2 błędy? Rozwiazanie: mamy schemat B(10 5, 10 4 ). Zatem n = 10 5, p n = 10 4, λ = np n = 10. Wzór Poissona daje P(S 10 5 {0, 1}) 100 0! e ! e 10 = 11e 10 = 0, Oszacowanie na przybliżenie Poissona wynosi np 2 n = λ 2 /n = 10 3, zatem P(S 10 5 {0, 1}) 0, , 001.

21 Przykłady Z przedziału [0, 2] wybieramy losowo 100 punktów. Jakie jest p-swto, że co najmniej jeden z nich będzie należał do odcinka [0, 1/4]?

22 Przykłady Z przedziału [0, 2] wybieramy losowo 100 punktów. Jakie jest p-swto, że co najmniej jeden z nich będzie należał do odcinka [0, 1/4]? Rozwiazanie: mamy schemat B(100, 1/8). Zatem n = 100, p n = 1/8, λ = np n = 12, 5. Wzór Poissona daje P(S 100 = 0) (12, 5)0 e 12,5 = 0, !

23 Przykłady Z przedziału [0, 2] wybieramy losowo 100 punktów. Jakie jest p-swto, że co najmniej jeden z nich będzie należał do odcinka [0, 1/4]? Rozwiazanie: mamy schemat B(100, 1/8). Zatem n = 100, p n = 1/8, λ = np n = 12, 5. Wzór Poissona daje P(S 100 = 0) (12, 5)0 e 12,5 = 0, ! Oszacowanie na przybliżenie Poissona wynosi np 2 n = λ 2 /n = 1, 5625, zatem to przybliżenie jest bezwartosciowe, gdyż P(S 100 > 0) 0, , 5625.

24 Dowód Mamy pokazać, że lim n ( n k ) p k q n k = λk k! e λ.

25 Dowód ( Mamy pokazać, że lim n ) n k p k q n k = λk k! e λ. Zauważmy, że p k = n k (np) k oraz ( ) n n(n 1)...(n k + 1) =, q n k = (1 np k k! n )n k.

26 Dowód ( Mamy pokazać, że lim n ) n k p k q n k = λk k! e λ. Zauważmy, że p k = n k (np) k oraz ( ) n n(n 1)...(n k + 1) =, q n k = (1 np k k! n )n k. Z założenia lim n np = λ, zatem lim n n(n 1)...(n k + 1) n k (np k ) = λk k! k!, lim n (1 np n )n k = lim n (1 np n ) k (1 np n )n = 1 e λ.

27 Zmienne losowe Zmienna losowa nazywamy funkcję mierzalna X : Ω R.

28 Zmienne losowe Zmienna losowa nazywamy funkcję mierzalna X : Ω R. Mierzalność oznacza, że dla dowolnego A B(R) X 1 (A) = {ω Ω : X(ω) A} F, to znaczy przeciwobraz dowolnego zbioru mierzalnego na prostej jest mierzalny w modelu probabilistycznym.

29 Zmienne losowe Zmienna losowa nazywamy funkcję mierzalna X : Ω R. Mierzalność oznacza, że dla dowolnego A B(R) X 1 (A) = {ω Ω : X(ω) A} F, to znaczy przeciwobraz dowolnego zbioru mierzalnego na prostej jest mierzalny w modelu probabilistycznym. Równoważnie X jest mierzalna wtedy i tylko wtedy, gdy X 1 ((, a]) = {ω Ω : X(ω) a} F.

30 Zmienne losowe Zmienna losowa nazywamy funkcję mierzalna X : Ω R. Mierzalność oznacza, że dla dowolnego A B(R) X 1 (A) = {ω Ω : X(ω) A} F, to znaczy przeciwobraz dowolnego zbioru mierzalnego na prostej jest mierzalny w modelu probabilistycznym. Równoważnie X jest mierzalna wtedy i tylko wtedy, gdy X 1 ((, a]) = {ω Ω : X(ω) a} F. Jeśli Ω-dyskretny oraz F = 2 Ω, to każda funkcja X : Ω R jest zmienna losowa.

31 Przykłady Rzucamy 2 razy kostk a, X-liczba orłów. Mamy Ω = {(O, O), (O, R), (R, O), (R, R)}, X(O, O) = 2, X(O, R) = X(R, O) = 1, X(R, R) = 0.

32 Przykłady Rzucamy 2 razy kostka, X-liczba orłów. Mamy Ω = {(O, O), (O, R), (R, O), (R, R)}, X(O, O) = 2, X(O, R) = X(R, O) = 1, X(R, R) = 0. Rzucamy dwa razy kostk a, X-smmua oczek. Mamy Ω = {(a, b) : a, b {1,..., 6}}, X(a, b) = a + b.

33 Przykłady Rzucamy 2 razy kostka, X-liczba orłów. Mamy Ω = {(O, O), (O, R), (R, O), (R, R)}, X(O, O) = 2, X(O, R) = X(R, O) = 1, X(R, R) = 0. Rzucamy dwa razy kostka, X-smmua oczek. Mamy Ω = {(a, b) : a, b {1,..., 6}}, X(a, b) = a + b. Z odcinka [0, 3] wybieramy punkt x. Niech X oznacza jego odległośc od najbliższej liczby całkowitej. Wówczas Ω = [0, 3] i dla ω [0, 3], X(ω) X(ω) = ω k, ω [k 1 2, k + 1 ] [0, 3], k = 0, 1, 2, 3. 2

34 Funkcje borelowskie Przypomnijmy, że B(R) jest najmniejszym σ-ciałem zawierajacym zbiory otwarte na R.

35 Funkcje borelowskie Przypomnijmy, że B(R) jest najmniejszym σ-ciałem zawierajacym zbiory otwarte na R. Funkcję f : R R nazywamy Borelowsk a, jeśli f 1 (A) B(R) dla dowolnego A B(R).

36 Funkcje borelowskie Przypomnijmy, że B(R) jest najmniejszym σ-ciałem zawierajacym zbiory otwarte na R. Funkcję f : R R nazywamy Borelowska, jeśli f 1 (A) B(R) dla dowolnego A B(R). Wiekszość funkcji zadanych jawnym wzorem jest borelowska, np. f (x) = sin x, f (x) = x 3 + tg x, f (x) = x 1 sa borelowskie.

37 Funkcje borelowskie Przypomnijmy, że B(R) jest najmniejszym σ-ciałem zawierajacym zbiory otwarte na R. Funkcję f : R R nazywamy Borelowska, jeśli f 1 (A) B(R) dla dowolnego A B(R). Wiekszość funkcji zadanych jawnym wzorem jest borelowska, np. f (x) = sin x, f (x) = x 3 + tg x, f (x) = x 1 sa borelowskie. Złożenie f (X) : Ω R jest zmmienna losowa, jeśli X była mierzalna.

38 Zmienne losowe niezależne Dla dowolnej zmiennej losowej X definiujemy σ-cialo σ(x) = {X 1 (A) F : A B(R)}.

39 Zmienne losowe niezależne Dla dowolnej zmiennej losowej X definiujemy σ-cialo σ(x) = {X 1 (A) F : A B(R)}. Mówimy, że zmienne losowe X 1,..., X n : Ω R sa niezależne jeśli σ-ciała σ(x 1 ),..., σ(x n ) sa niezależne.

40 Zmienne losowe niezależne Dla dowolnej zmiennej losowej X definiujemy σ-cialo σ(x) = {X 1 (A) F : A B(R)}. Mówimy, że zmienne losowe X 1,..., X n : Ω R sa niezależne jeśli σ-ciała σ(x 1 ),..., σ(x n ) sa niezależne. Równoważnie dla dowolnych A 1,..., A n B(R) zachodzi P({X 1 A 1 } {X 2 A 2 }... {X n A n }) = = P(X 1 A 1 )...P(X n A n ).

41 Zmienne losowe niezależne Dla dowolnej zmiennej losowej X definiujemy σ-cialo σ(x) = {X 1 (A) F : A B(R)}. Mówimy, że zmienne losowe X 1,..., X n : Ω R sa niezależne jeśli σ-ciała σ(x 1 ),..., σ(x n ) sa niezależne. Równoważnie dla dowolnych A 1,..., A n B(R) zachodzi P({X 1 A 1 } {X 2 A 2 }... {X n A n }) = = P(X 1 A 1 )...P(X n A n ). Równoważnie dla dowolnych t 1,..., t n R zachodzi P({X 1 t 1 } {X 2 t 2 }... {X n t n }) = = P(X 1 t 1 )...P(X n t n ).

42 Przykłady Niech B(n, p) ozancza schemat Bernouliego. Zmienna X k ((ω 1,..., ω n )) = ω k, 1 k n, to znaczy X k równa się 1 jeśli w k-tym zdarzeniu mamy sukces 0 jeśli porażkę.

43 Przykłady Niech B(n, p) ozancza schemat Bernouliego. Zmienna X k ((ω 1,..., ω n )) = ω k, 1 k n, to znaczy X k równa się 1 jeśli w k-tym zdarzeniu mamy sukces 0 jeśli porażkę. Zmienne losowe X 1,..., X n sa niezależne. Jeśli ustalimy konkretne wartości X k = ω k, ω k {0, 1}, to przecięcie {X 1 = ω 1 }... {X n = ω n } odpowiada punktowi (ω 1,..., ω n ) Ω. Zatem P({X 1 = ω 1 }... {X n = ω n }) = p n i=1 ω i q n n i=1 ω i, q = 1 p.

44 Przykłady Niech B(n, p) ozancza schemat Bernouliego. Zmienna X k ((ω 1,..., ω n )) = ω k, 1 k n, to znaczy X k równa się 1 jeśli w k-tym zdarzeniu mamy sukces 0 jeśli porażkę. Zmienne losowe X 1,..., X n sa niezależne. Jeśli ustalimy konkretne wartości X k = ω k, ω k {0, 1}, to przecięcie {X 1 = ω 1 }... {X n = ω n } odpowiada punktowi (ω 1,..., ω n ) Ω. Zatem P({X 1 = ω 1 }... {X n = ω n }) = p n i=1 ω i q n n i=1 ω i, q = 1 p. Z drugiej strony P(X k = ω k ) = p jeśli ω k = 1 i P(X k = ω k ) = q jeśli ω k = 0. P(X 1 = ω 1 )...P(X n = ω n ) = p n i=1 ω i q n n i=1 ω i, zatem X 1,..., X n sa niezależne.

45 Przykałdy Rozważymy uogólnienie B(n, p), czyli niech Ω = {0, 1,..., a} n, F = 2 Ω, P((ω 1,..., ω n )) = gdzie a j=0 p j = 1, p j 0. a j=0 p i: ω i =j j,

46 Przykałdy Rozważymy uogólnienie B(n, p), czyli niech Ω = {0, 1,..., a} n, F = 2 Ω, P((ω 1,..., ω n )) = a j=0 p i: ω i =j j, gdzie a j=0 p j = 1, p j 0. Wtedy analogicznie jak w B(n, p) zmienne X k (ω 1,..., ω n ) = ω k sa niezależne.

47 Rozkłady zmiennych losowych Rzucamy 3 razy symetryczna moneta, niech X oznacza liczbę orłów. Mamy P(X = 0) = 1 8, P(X = 1) = P(X = 2) = 3 8, P(X = 3) = 1 8.

48 Rozkłady zmiennych losowych Rzucamy 3 razy symetryczna moneta, niech X oznacza liczbę orłów. Mamy P(X = 0) = 1 8, P(X = 1) = P(X = 2) = 3 8, P(X = 3) = 1 8. Zauważmy, że Y liczba wyrzuconych reszek ma te same p-stwa, ndato X + Y = 3.

49 Rozkłady zmiennych losowych Rzucamy 3 razy symetryczna moneta, niech X oznacza liczbę orłów. Mamy P(X = 0) = 1 8, P(X = 1) = P(X = 2) = 3 8, P(X = 3) = 1 8. Zauważmy, że Y liczba wyrzuconych reszek ma te same p-stwa, ndato X + Y = 3. Z koła o promieniu 1 losujemy punkt. Niech X oznacza odleglość tego punktu od środka koła. Wówczas X przyjmuje wartości z przedziału [0, 1]. Dla a [0, 1] mamy P(X [0, a]) = πa2 π = a2.

50 Rozkład p-stwa Rozkładem p-stwa nazywamy miarę probabilistyczna (spełniajac a aksjomaty funkcji p-stwa) na przstrzeni (R, B(R)) zadana wzorem µ X (A) = P(X A).

51 Rozkład p-stwa Rozkładem p-stwa nazywamy miarę probabilistyczna (spełniajac a aksjomaty funkcji p-stwa) na przstrzeni (R, B(R)) zadana wzorem µ X (A) = P(X A). Zatem µ X (R) = 1, µ X (A) [0, 1] oraz dla A i B(R) zbiorów parami rozłacznych µ X ( A i ) = i=1 µ X (A i ). i=1

52 Rozkład p-stwa Rozkładem p-stwa nazywamy miarę probabilistyczna (spełniajac a aksjomaty funkcji p-stwa) na przstrzeni (R, B(R)) zadana wzorem µ X (A) = P(X A). Zatem µ X (R) = 1, µ X (A) [0, 1] oraz dla A i B(R) zbiorów parami rozłacznych µ X ( A i ) = i=1 µ X (A i ). i=1 Istnieja różne zmienne losowe, które maja ten samm rozkład.

53 Opis rozkładu Dla zmiennych losowych X przyjmujacych skończenie wiele (badź przeliczalnie wiele) wartości aby opisać rozkład podajemmy p-stwa wszystkich wartości. To znaczy X ma wartości w zbiorze S = {s 0, s 1,..., s n,...} podajemy p k = µ X ({s k }) = P(X = s k ), dla k = 0, 1, 2,...

54 Opis rozkładu Dla zmiennych losowych X przyjmujacych skończenie wiele (badź przeliczalnie wiele) wartości aby opisać rozkład podajemmy p-stwa wszystkich wartości. To znaczy X ma wartości w zbiorze S = {s 0, s 1,..., s n,...} podajemy p k = µ X ({s k }) = P(X = s k ), dla k = 0, 1, 2,... Na przykład dla X liczby sukcesów w B(n, p), q = 1 p rozkład opisuje ( ) n p k = µ X ({k}) = P(X = k) = p k q n k, k = 0, 1,..., n. k

55 Opis rozkładu Dla zmiennych losowych X przyjmujacych skończenie wiele (badź przeliczalnie wiele) wartości aby opisać rozkład podajemmy p-stwa wszystkich wartości. To znaczy X ma wartości w zbiorze S = {s 0, s 1,..., s n,...} podajemy p k = µ X ({s k }) = P(X = s k ), dla k = 0, 1, 2,... Na przykład dla X liczby sukcesów w B(n, p), q = 1 p rozkład opisuje ( ) n p k = µ X ({k}) = P(X = k) = p k q n k, k = 0, 1,..., n. k Dzieje się tak dlatego, że aby podać µ X (A), A B(R) obliczamy µ X (A) = P(X A) = s k A P(X = s k ) = s k A µ X ({s k }) = s k A p k.

56 Opis rozkładu Jeśli zmienna X ma rozkład ciagły, do opisu rozkładu µ X będzie służyła gęstość f. Gęstość jest funkcja borelowska, dodatnia taka, że R f (x)dx = 1.

57 Opis rozkładu Jeśli zmienna X ma rozkład ciagły, do opisu rozkładu µ X będzie służyła gęstość f. Gęstość jest funkcja borelowska, dodatnia taka, że R f (x)dx = 1. O gestości mówimy gdy µ X (A) = A f (x)dx dla dowolnego A B(R).

58 Opis rozkładu Jeśli zmienna X ma rozkład ciagły, do opisu rozkładu µ X będzie służyła gęstość f. Gęstość jest funkcja borelowska, dodatnia taka, że R f (x)dx = 1. O gestości mówimy gdy µ X (A) = A f (x)dx dla dowolnego A B(R). Jesli X odelglość losowego punktu od środka koła o promieniu 1, ma gęstość f (x) = 3x 3 1 x [0,1]. Istotnie da dowolnego a [0, 1] µ X ([0, a]) = a 2 = a 0 3x 2 dx.

59 Przykłady Rozkład Bernouliego B(n, p), µ X ({k}) = ( n k) p k q n k, k = 0, 1,..., n, q = 1 p.

60 Przykłady Rozkład Bernouliego B(n, p), µ X ({k}) = ( n k) p k q n k, k = 0, 1,..., n, q = 1 p. Rozkład geometryczny Geom(p), µ X ({k}) = pq k 1, k = 1, 2,..., p + q = 1, p, q 1.

61 Przykłady Rozkład Bernouliego B(n, p), µ X ({k}) = ( n k) p k q n k, k = 0, 1,..., n, q = 1 p. Rozkład geometryczny Geom(p), µ X ({k}) = pq k 1, k = 1, 2,..., p + q = 1, p, q 1. Rozkład Poissona µ X ({k}) = λk k! e λ, k = 0, 1, 2,..., λ > 0.

62 Przykłady Rozkład Bernouliego B(n, p), µ X ({k}) = ( n k) p k q n k, k = 0, 1,..., n, q = 1 p. Rozkład geometryczny Geom(p), µ X ({k}) = pq k 1, k = 1, 2,..., p + q = 1, p, q 1. Rozkład Poissona µ X ({k}) = λk k! e λ, k = 0, 1, 2,..., λ > 0. Rozkład ciagły na [a, b], U(a, b), µ X ma gęstość 1 b a 1 [a,b](x).

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.1. Zmienne losowe dyskretne. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Definicja/Rozkład Zmienne losowe dyskretne Definicja Zmienną losową, która skupiona

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski

WYKŁAD 1. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski WYKŁAD 1 Witold Bednorz, Paweł Wolff Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Wprowadzenie Gry hazardowe Wprowadzenie Gry hazardowe Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne 5. Zmienne losowe: wprowadzenie Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 8..208 / 42 Motywacja Często bardziej niż same zdarzenia losowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Zmienna losowa. Rozkład skokowy Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga * - materiał nadobowiązkowy Anna Rajfura, Matematyka i statystyka matematyczna na kierunku Rolnictwo SGGW 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy nauk przyrodniczych Matematyka

Podstawy nauk przyrodniczych Matematyka Podstawy nauk przyrodniczych Matematyka Elementy rachunku prawdopodobieństwa dr inż. Małgorzata Szeląg Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka tel. 61 829 59 04 malgorzata.szelag@amu.edu.pl Pokój 1.118

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady

Zmienne losowe i ich rozkłady Zmienne losowe i ich rozkłady 29 kwietnia 2019 Definicja: Zmienną losową nazywamy mierzalną funkcję X : (Ω, F, P) (R n, B(R n )). Definicja: Niech A będzie zbiorem borelowskim. Rozkładem zmiennej losowej

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A) Wykład 3 Niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego Kiedy dwa zdarzenia są niezależne? Gdy wiedza o tym, czy B zaszło, czy nie, NIE MA WPŁYWU na oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia A: P (A B) = P

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.0. Rozkłady zmiennych losowych, dystrybuanta. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Wprowadzenie Rozważmy eksperymenty 1 gra Bolka w ruletkę w kasynie;

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa

Rachunek prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa Sebastian Rymarczyk srymarczyk@afm.edu.pl Tematyka zajęć 1. Elementy kombinatoryki. 2. Definicje prawdopodobieństwa. 3. Własności prawdopodobieństwa. 4. Zmienne losowe, parametry

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga 1 Zagadnienia 1. Przypomnienie wybranych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.0. Rozkłady zmiennych losowych, dystrybuanta. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska semestr zimowy 2016/2017 Wprowadzenie Przykład 1 Bolek, Lolek i Tola

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo. Jacek Kłopotowski. Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH. 16 października 2018

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo. Jacek Kłopotowski. Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH. 16 października 2018 Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 16 października 2018 Definicja σ-algebry Definicja Niech Ω oznacza zbiór niepusty. Rodzinę M podzbiorów zbioru Ω nazywamy σ-algebrą (lub σ-ciałem) wtedy

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 4 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 4 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 4 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

02DRAP - Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, zasada w-w

02DRAP - Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, zasada w-w 02DRAP - Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, zasada w-w A Zadania na ćwiczenia Zadanie A.1. Niech Ω = R oraz F będzie σ-ciałem generowanym przez rodzinę wszystkich przedziałów otwartych typu (,

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I (SGH)

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I (SGH) WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I (SGH) Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 1 1 / 24 Warunki zaliczenia 1 Do egzaminu dopuszczeni wszyscy, którzy uczęszczali na

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne 2. Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 10.10.2017 1 / 33 Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki WYKŁAD 6 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Własności Wariancji Przypomnijmy, że VarX = E(X EX) 2 = EX 2 (EX) 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 2. Aksjomatyczne ujęcie prawdopodobieństwa

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 2. Aksjomatyczne ujęcie prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 2. Aksjomatyczne ujęcie prawdopodobieństwa 2.1. σ ciało (algebra) zdarzeń Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska losowe Zdarzenie losowe to pewien podzbiór przestrzeni zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 5 Magdalena Alama-Bućko 1 kwietnia 2019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 1 kwietnia 2019 1 / 19 Rozkład Poissona Po(λ), λ > 0 - parametr tzw. rozkład zdarzeń

Bardziej szczegółowo

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F;

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F; Zdarzenie losowe i zdarzenie elementarne Zdarzenie (zdarzenie losowe) - wyni pewnej obserwacji lub doświadczenia; może być ilościowy lub jaościowy. Zdarzenie elementarne - najprostszy wyni doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie)

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie) W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie) Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Marek Woda www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Rachunek prawdopodobieństwa - przypomnienie 1. Zdarzenia 2. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Elementy rachunku prawdopodobieństwa (M. Skośkiewicz, A. Siejka, K. Walczak, A. Szpakowska)

Elementy rachunku prawdopodobieństwa (M. Skośkiewicz, A. Siejka, K. Walczak, A. Szpakowska) Elementy rachunku prawdopodobieństwa (M. Skośkiewicz, A. Siejka, K. Walczak, A. Szpakowska) Twierdzenie (o mnożeniu) Podstawowe pojęcia i wzory kombinatoryczne. Niech,, będą zbiorami mającymi odpowiednio,,

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) = Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo http://www.matemaks.pl/ Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa http://www.matemaks.pl/wstep-do-rachunku-prawdopodobienstwa.html Rachunek prawdopodobieństwa pomaga obliczyć szansę zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 2

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 2 Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 2 Przygotowując wykład korzystam głównie z książki Jakubowski, Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo geometryczne

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Nierówność Czebyszewa Niech X będzie zmienną losową o skończonej wariancji V ar(x). Wtedy wartość oczekiwana E(X) też jest skończona i

Bardziej szczegółowo

rachunek prawdopodobieństwa - zadania

rachunek prawdopodobieństwa - zadania rachunek prawdopodobieństwa - zadania ogólna definicja prawdopodobieństwa, własności - 6.10.2012 1. (d, 1pkt) Udowodnić twierdzenie 2 tj. własności prawdopodobieństwa (W1)-(W7). 2. Niech Ω = [0,1] oraz

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne 6. Momenty zmiennych losowych Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 8.11.2018 1 / 47 Funkcje zmiennych losowych Mierzalna funkcja Y

Bardziej szczegółowo

Joanna Karłowska-Pik Procesy Poissona w geometrii stochastycznej

Joanna Karłowska-Pik Procesy Poissona w geometrii stochastycznej Joanna Karłowska-Pik Procesy Poissona w geometrii stochastycznej Wykład dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Toruń, 1-3 grudnia 2006 roku 1. Przestrzeń probabilistyczna Przestrzenią probabilistyczną

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa 9.10.2010 ogólna definicja prawdopodobieństwa, własności 1. Niech Ω = [0, 1] oraz niech Σ będzie pewną σ-algebrą podzbiorów odcinka [0, 1]. Udowodnić, że funkcja

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 21 marca 2011 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

Dyskretne zmienne losowe

Dyskretne zmienne losowe Dyskretne zmienne losowe dr Mariusz Grządziel 16 marca 2009 Definicja 1. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego. Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.. Zmienna losowa X ma rozkład dany tabelką: - 0 3 0, 0,3 0, 0,3 0, Naszkicować dystrybuantę zmiennej X. Obliczyć EX oraz VarX.. Zmienna losowa ma rozkład

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.3 Rozkłady warunkowe i warunkowa wartość oczekiwana Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska semestr zimowy 2015/2016 Prawdopodobieństwo wyraża postawę

Bardziej szczegółowo

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta

Bardziej szczegółowo

Teoria miary. WPPT/Matematyka, rok II. Wykład 5

Teoria miary. WPPT/Matematyka, rok II. Wykład 5 Teoria miary WPPT/Matematyka, rok II Wykład 5 Funkcje mierzalne Niech (X, F) będzie przestrzenią mierzalną i niech f : X R. Twierdzenie 1. NWSR 1. {x X : f(x) > a} F dla każdego a R 2. {x X : f(x) a} F

Bardziej szczegółowo

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Marek Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Rozkład

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo geometryczne

Prawdopodobieństwo geometryczne Prawdopodobieństwo geometryczne Krzysztof Jasiński Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń V Lieceum Ogólnokształące im. Jana Pawała II w Toruniu 13.03.2014 Krzysztof Jasiński (WMiI UMK) Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy metod probabilistycznych. dr Adam Kiersztyn

Podstawy metod probabilistycznych. dr Adam Kiersztyn Podstawy metod probabilistycznych dr Adam Kiersztyn Przestrzeń zdarzeń elementarnych i zdarzenia losowe. Zjawiskiem lub doświadczeniem losowym nazywamy taki proces, którego przebiegu i ostatecznego wyniku

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 2

Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 2 Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 2 Pojęcie dyskretnej przestrzeni probabilistycznej i określenie prawdopodobieństwa w tej przestrzeni dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

a. zbiór wszystkich potasowań talii kart (w którym S dostaje 13 pierwszych kart, W - 13 kolejnych itd.);

a. zbiór wszystkich potasowań talii kart (w którym S dostaje 13 pierwszych kart, W - 13 kolejnych itd.); 03DRAP - Przykłady przestrzeni probabilistycznych Definicja 1 Przestrzeń probabilistyczna to trójka (Ω, F, P), gdzie Ω zbiór zdarzeń elementarnych, F σ ciało zdarzeń (podzbiorów Ω), P funkcja prawdopodobieństwa/miara

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA - POJĘCIA WSTĘPNE MATERIAŁY POMOCNICZE - TEORIA

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA - POJĘCIA WSTĘPNE MATERIAŁY POMOCNICZE - TEORIA Wydział: WiLiŚ, Transport, sem.2 dr Jolanta Dymkowska RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA - POJĘCIA WSTĘPNE MATERIAŁY POMOCNICZE - TEORIA Przestrzeń probabilistyczna Modelem matematycznym (tj. teoretycznym, wyidealizowanym,

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu semestr zimowy, rok akademicki 2015 2016 Doświadczenie losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Przykłady do zadania 3.1 :

Przykłady do zadania 3.1 : Rachunek prawdopodobieństwa MAP5 Wydział Elektroniki, rok akad. /, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz Przykłady do listy 3: Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady Bernoulliego (dwumianowy), Pascala,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne:

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: I. Rozkład dwupunktowy: Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: Def. Zmienna X ma rozkład dwupunktowy z prawdopodobieostwem 1 przyjmuje tylko dwie wartości, tzn. P(X = x 1 ) = p i P(X = x 2 ) = 1 p =

Bardziej szczegółowo

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej:

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej: Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: F (t) P (X t) < t < Własności dystrybuanty zmiennej losowej: jest niemalejąca: 0 F (t) jest prawostronnie

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 10 marca 2014 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład V: Zmienne losowe i ich wartości oczekiwane 25 października 2017 Definicja zmiennej losowej Definicja Zmienne losowa to charakterystyka liczbowa wyniku eksperymentu losowego. Zmienne losowa na przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Deska Galtona. Adam Osękowski. Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Deska Galtona. Adam Osękowski. Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski a schemat Bernoulliego Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski XV Festiwal Nauki, 21 września 2011r. a schemat Bernoulliego Schemat Bernoulliego B(n, p)

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo

Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Rozdział 1 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo 1.1 Klasyfikacja zdarzeń Zdarzenie elementarne pojęcie aprioryczne, które nie może być zdefiniowane. Odpowiednik pojęcia punkt w geometrii. Zdarzenie elementarne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 1. L. Kowalski, Statystyka, 2005

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 1. L. Kowalski, Statystyka, 2005 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 1. Literatura: Marek Cieciura, Janusz Zacharski, Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, L. Kowalski, Statystyka, 2005 R.Leitner, J.Zacharski, "Zarys matematyki

Bardziej szczegółowo

Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności

Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności RAP 412 14.01.2009 Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności Wykładowca: Andrzej Ruciński Pisarz:Mirosława Jańczak 1 Wstęp Do tej pory zajmowaliśmy się ciągami zmiennych losowych (X n

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 1 Magdalena Alama-Bućko 20 lutego 2017 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 20 lutego 2017 1 / 21 Wykład : 10h (przez 10 tygodni po 45 minut) Ćwiczenia : 15h (45

Bardziej szczegółowo

Zadania z RP 2. seria Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n

Zadania z RP 2. seria Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n Zadania z RP 2. seria 1. 1. Dla x R n, niech δ x oznacza miarę Diraca, skupioną w punkcie x. Wykazać, że dla dowolnego ciągu x n R n zachodzi δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x. 2. Podać przykład

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 1 Magdalena Alama-Bućko 26 lutego 2018 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 26 lutego 2018 1 / 16 Wykład : 10h (przez 10 tygodni po 45 minut) zaliczenie wykładu

Bardziej szczegółowo

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n)

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n) MODELE STATYSTYCZNE Punktem wyjścia w rozumowaniu statystycznym jest zmienna losowa (cecha) X i jej obserwacje opisujące wyniki doświadczeń bądź pomiarów. Zbiór wartości zmiennej losowej X (zbiór wartości

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

Seria 1. Zbieżność rozkładów

Seria 1. Zbieżność rozkładów Seria Zbieżność rozkładów We wszystkich poniższych zadaniach (E, ρ) jest przestrzenią metryczną Wykazać, że dla dowolnych x, x n, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x Sprawdzić, że n nk= δ k n λ, gdzie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz. Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 1 ZADANIA - ZESTAW 1. (odp. a) B A C, b) A, c) A B, d) Ω)

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 1 ZADANIA - ZESTAW 1. (odp. a) B A C, b) A, c) A B, d) Ω) ZADANIA - ZESTAW 1 Zadanie 1.1 Rzucamy trzy razy monetą. A i - zdarzenie polegające na tym, że otrzymamy orła w i - tym rzucie. Określić zbiór zdarzeń elementarnych. Wypisać zdarzenia elementarne sprzyjające

Bardziej szczegółowo

Matematyka podstawowa X. Rachunek prawdopodobieństwa

Matematyka podstawowa X. Rachunek prawdopodobieństwa Matematyka podstawowa X Rachunek prawdopodobieństwa Zadania wprowadzające: 1. Rzucasz trzy razy monetą a) Napisz zbiór wszystkich wyników tego doświadczenia losowego. Ile ich jest? Wyrzuciłeś większą liczbę

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia

Ważne rozkłady i twierdzenia Ważne rozkłady i twierdzenia Rozkład dwumianowy i wielomianowy Częstość. Prawo wielkich liczb Rozkład hipergeometryczny Rozkład Poissona Rozkład normalny i rozkład Gaussa Centralne twierdzenie graniczne

Bardziej szczegółowo

Pojęcie przestrzeni probabilistycznej

Pojęcie przestrzeni probabilistycznej Pojęcie przestrzeni probabilistycznej Definicja (przestrzeni probabilistycznej) Uporządkowany układ < Ω, S, P> nazywamy przestrzenią probabilistyczną jeśli (Ω) Ω jest niepustym zbiorem zwanym przestrzenia

Bardziej szczegółowo

07DRAP - Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe

07DRAP - Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe 07DRAP - Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe Słynne rozkłady dyskretne Rozkład parametry P (X = k dla k = E(X Var(X uwagi ( dwumianowy n, p n k p k ( p n k 0,,, n np np( p liczba sukcesów w n próbach Bernoulliego

Bardziej szczegółowo

i=7 X i. Zachodzi EX i = P(X i = 1) = 1 2, i {1, 2,..., 11} oraz EX ix j = P(X i = 1, X j = 1) = 1 7 VarS 2 2 = 14 3 ( 5 2 =

i=7 X i. Zachodzi EX i = P(X i = 1) = 1 2, i {1, 2,..., 11} oraz EX ix j = P(X i = 1, X j = 1) = 1 7 VarS 2 2 = 14 3 ( 5 2 = Kombinatoryka W tej serii zadań można znaleźć pojawiające się na egzaminach zadania dotyczące problemu wyznaczania prostych parametrów rozkładu w przypadku zgadnień kombinatorycznych. Zadania te wymagają

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 3 1 / 8 ZADANIE z rachunku

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x),

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x), Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: Fx sinx, Fx a e x mogą być dystrybuantami?. Podaj twierdzenie Lindeberga

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo geometryczne, własności prawdopodobieństwa, wzór włączeń i wyłączeń

Ćwiczenia 1. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo geometryczne, własności prawdopodobieństwa, wzór włączeń i wyłączeń Agata Boratyńska Ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa 1 Ćwiczenia 1. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo geometryczne, własności prawdopodobieństwa, wzór włączeń i wyłączeń UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Zadania do Rozdziału X

Zadania do Rozdziału X Zadania do Rozdziału X 1. 2. Znajdź wszystkie σ-ciała podzbiorów X, gdy X = (i) {1, 2}, (ii){1, 2, 3}. (b) Znajdź wszystkie elementy σ-ciała generowanego przez {{1, 2}, {2, 3}} dla X = {1, 2, 3, 4}. Wykaż,

Bardziej szczegółowo

Wersja testu A 18 czerwca 2012 r. x 2 +x dx

Wersja testu A 18 czerwca 2012 r. x 2 +x dx 1. Funkcja f : R R jest różniczkowalna na całej prostej, a ponadto dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzi nierówność f x

Bardziej szczegółowo

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X.

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X. 1 σ-ciała Definicja 1.1 (σ - ciało) σ - ciałem (σ - algebrą) w danym zbiorze X (zwanym przestrzenią) nazywamy rodzinę M pewnych podzbiorów zbioru X, spełniającą trzy warunki: 1 o M; 2 o jeśli A M, to X

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo