, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013"

Transkrypt

1 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel 2. Metoy t mining to m.in.. rzew klsyfikyjne. siei neutronowe. metoy vieo. metoy uio 3. Nowozesne systemy informtyzne:. są zęsto projektowne n postwie igrmów: kls, sekwenji, użyi, interkji itp.. są zęsto projektowne n postwie igrmów UML nie metoologii CASE.. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#.. zęsto korzystją ze stnrów We Servies. 4. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. CD Projekt RED. SAP.. Asseo.. Mirosoft. 5. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. YouTue. Google. Comrh. SAP 6. Hurtownie nyh. występują w shemie glktyki. są utworzone w języku XML. są wyższym szzelem strkji niż zwykłe relyjne zy nyh. występują w shemie urzy śnieżnej 7. Postwowe funkje systemu informtyznego to. przetwrznie informji. FrontOffie.. przehowywnie informji. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur 8. systemy klsy SCM. zęsto są oprte o sieć VAN.. wykorzystują język HTML. efiniują łńuh ostw. zrzązją kontktmi z klientmi

2 , 1 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto tysięy linii kou progrmu. XML. COCOMO. meto punktów funkyjnyh 2. Postwowe funkje systemu informtyznego to. CRM operyjny. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur. funkje Front Offie. przehowywnie informji 3. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. ogrnizone stny roót w toku. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. zmin rningu firmy. ogrnizone stny mgzynowe 4. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. City Intertive. Comrh.. Proom. Google 5. Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. en w kolejnośi FIFO.. en w kolejnośi LIFO.. prmetrów konfigurji w języku EDI.. prmetrów konfigurji w języku XML. 6. OLAP:. jest zęśią We mining. jest zęsto powiązne z hurtownimi nyh. jest zęsto zintegrowny z mikrologmi typu Twitter.. musi yć relizowne w języku HTML przez sieć Internet 7. Digrmy DFD. są inne l moelu fizyznego inne l moelu logiznego. występują w metoye Youron. to igrmy przepływu nyh. występują w metoye Mrtin 8. systemy klsy SCM. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw. zzwyzj o wyminy informji używją stnrów EDI i XML.. są zęsto elementem rhitektury ERP II. zęsto są oprte o sieć VAN.

3 , 2 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. prmetrów konfigurji w języku EDI.. Prognozy, BOMu (ów), terminów wytwrzni, zolnośi proukyjnyh, stnu mgzynu.. en w kolejnośi LIFO.. prmetrów konfigurji w języku XML. 2. Postwowe funkje systemu informtyznego to. FrontOffie.. przehowywnie informji. BkOffie.. CRM operyjny 3. Digrmy FHD. mogą występowć wrz z metoyką Mrtin. to igrmy hierrhii funkji. zwierją wszystkie funkje projektownego systemu informtyznego. umożliwiją poznnie potrze użytkownik 4. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej. ogrnizone stny roót w toku. ogrnizone stny mgzynowe. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh 5. System klsy ERP II różni się o systemu klsy ERP. wykorzystniem w znznie większym stopniu język SQL. wykorzystniem tehnologii MRP. wykorzystniem w znznie większym stopniu systemu Linux. tym smym, o systemy klsy MRP II o MRP I. 6. Digrmy DFD. o przestwieni oiektów zewnętrznyh używją prostokątów. są inne l moelu fizyznego inne l moelu logiznego. to igrmy przepływu nyh. efiniują termintory, mgzyny proesy i przepływy nyh 7. OLAP:. umożliwi efiniownie wtyzek społeznośiowyh l serwisów Feook i nk.pl.. jest relizowne przez lgorytmy genetyzne. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją. efiniuje poziomy wymirów 8. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. City Intertive. Feook. Comrh.. SAP.

4 , 3 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. IFS. Jv. YouTue. Linux 2. Metoy t mining to m.in.. lgorytmy generyzne. nliz skupień. nliz yskryminyjn. siei neutronowe 3. OLAP:. musi yć relizowne w śroowisku oprogrmowni open soure tkim jk Linux. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją. jest zęśią We mining. efiniuje poziomy wymirów 4. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto tysięy linii kou progrmu. KLOC. EDI. XML 5. Hurtownie nyh. występują w shemie glktyki. są wyższym szzelem strkji niż zwykłe relyjne zy nyh. mogą zwierć telę fktów i tele wymirów w posti nieznormlizownej. występują w rhitekturze gwizy 6. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw. ogrnizone stny roót w toku. możliwość tworzeni i egzekwowni relnego plnu zolnośi proukyjnej. zwolnienie 25% prowników 7. Digrmy FHD. mogą występowć wrz z metoyką Mrtin. to igrmy hierrhii funkji. umożliwiją poznnie potrze użytkownik. mogą występowć wrz z metoyką SSDM 8. systemy klsy SCM. Umożliwiją n etpie plnowni współprę mięzy przesięiorstwmi. zzwyzj o wyminy informji używją stnrów EDI i XML.. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw. zrzązją kontktmi z klientmi

5 , 4 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Nowozesne systemy informtyzne:. zęsto wykorzystują tehnologię mpowni oiektowo - relyjnego (ORM).. muszą spełnić wszystkie wymogi formlne UE zwrte w Strtegii Lizońskiej, ze szzególnym uwzglęnieniem równouprwnieni gener.. noszą też nzwę systemów IC.. zęsto korzystją ze stnrów We Servies. 2. Postie normlne. w moelu sieiowym nzywją się igrmmi PHP. otyzą moelu relyjnego. umożliwiją uniknie reunnji. zwiększją integrlność zy nyh 3. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. COCOMO. meto tysięy linii kou progrmu. XML. EDI 4. W skł zespołów wrożeniowyh whozą m.in.:. komitet sterująy. różne ił powiązne strukturą izomorfizną. komitet nukowy. grupy funkjonlne 5. Digrmy FHD. mogą występowć wrz z metoyką Mrtin. są niezleżne o meto relizji systemu. mogą występowć wrz z metoyką Youron. umożliwiją poznnie potrze użytkownik 6. Digrmy DFD. efiniują pojęi krotki i kluz głównego. to igrmy przepływu nyh. o przestwieni oiektów zewnętrznyh używją prostokątów. występują w metoye Mrtin 7. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. CODE TWO. SAP.. Orle. Google 8. systemy klsy SCM. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw. są zęsto elementem rhitektury ERP II. łązą w jeną sieć logistyzną ostwów, prouentów, ystryutorów i klientów. wykorzystują język HTML

6 , 5 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Postwowe funkje systemu informtyznego to. BkOffie.. przetwrznie informji. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur. gromzenie informji 2. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. KLOC. meto punktów funkyjnyh. meto njliższego sąsi. EDI 3. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. IFS. Asseo. YouTue. Orle 4. System klsy ERP II różni się o systemu klsy ERP. wykorzystniem w znznie większym stopniu systemu Linux. innym lgorytmem olizni zsoów. tym smym, o systemy CRM o SCM.. tym smym, o systemy klsy MRP II o MRP I. 5. Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. prmetrów konfigurji w języku XML.. prmetrów konfigurji w języku EDI.. Prognozy, BOMu (ów), terminów wytwrzni, zolnośi proukyjnyh, stnu mgzynu.. prmetrów konfiguryjnyh systemów B2B, B2C i G2P. 6. Systemy Bk Offie. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu. to m.in. Księgowość. to to smo o systemy B2B. to Wszystkie progrmy z roziny MS Offie 7. Nowozesne systemy informtyzne:. zęsto wykorzystują tehnologię mpowni oiektowo - relyjnego (ORM).. Muszą umożliwić wystwienie towrów w serwish Allegro (lu E- By).. zęsto korzystją ze stnrów We Servies.. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#. 8. W skł zespołów wrożeniowyh whozą m.in.:. kwestor. komitet sterująy. egzekutyw. komitet nukowy

7 , 6 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Postwowe funkje systemu informtyznego to. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur. CRM operyjny. funkje Front Offie. przetwrznie informji 2. System klsy ERP II różni się o systemu klsy ERP. Wykorzystniem tehnologii MSP. wykorzystniem w znznie większym stopniu systemu Linux. tym smym, o systemy klsy MRP II o MRP I.. Wykorzystniem w użo większym stopniu internetu w szzególnośi stnru We Serwies 3. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. COCOMO. meto njliższego sąsi. XML. EDI 4. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw. zwolnienie 25% prowników. zmin rningu firmy. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej 5. Systemy Bk Offie. to m.in. gospork mteriłow. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu. to to smo o systemy G2C. to Wszystkie progrmy z roziny MS Offie 6. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. Feook. IFS. Google. BAAN 7. Digrmy FHD. używją symoli: kół, prostokątów i trójkątów. umożliwiją poznnie potrze użytkownik. mogą występowć wrz z metoyką Youron. to igrmy hierrhii funkji 8. Nowozesne systemy informtyzne:. zęsto wykorzystują tehnologię mpowni oiektowo - relyjnego (ORM).. Muszą implementowć przyisk Luię To serwisu Feook.. są zęsto projektowne n postwie igrmów: kls, sekwenji, użyi, interkji itp.. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#.

8 , 7 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej. ogrnizone stny roót w toku. możliwość tworzeni i egzekwowni relnego plnu zolnośi proukyjnej 2. Postie normlne. umożliwiją uniknie reunnji. w moelu hierrhiznym umożliwiją powiązni mięzy poziommi hierrhii. w moelu sieiowym nzywją się igrmmi PHP. zwiększją integrlność zy nyh 3. Metoy t mining to m.in.. metoy uio. lgorytmy generyzne. nliz skupień. rzew klsyfikyjne 4. Hurtownie nyh. są wyższym szzelem strkji niż oiektowe zy nyh, hoć o ih relizji używne są poone nrzęzi. mogą zwierć telę fktów i tele wymirów w posti nieznormlizownej. występują w shemie urzy śnieżnej. są utworzone w języku XML 5. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto punktów funkyjnyh. EDI. XML. meto tysięy linii kou progrmu 6. Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. prmetrów konfigurji w języku EDI.. prmetrów konfigurji w języku XML.. prmetrów konfiguryjnyh systemów B2B, B2C i G2P.. en w kolejnośi FIFO. 7. Nowozesne systemy informtyzne:. są zęsto projektowne n postwie igrmów: kls, sekwenji, użyi, interkji itp.. Muszą umożliwić wystwienie towrów w serwish Allegro (lu E-By).. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#.. są zęsto projektowne n postwie igrmów UML nie metoologii CASE. 8. OLAP:. efiniuje wymiry kostek. jest relizowne przez lgorytmy genetyzne. musi yć relizowne w śroowisku oprogrmowni open soure tkim jk Linux. umożliwi efiniownie wtyzek społeznośiowyh l serwisów Feook i nk.pl.

9 , 8 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Digrmy FHD. używją symoli: kół, prostokątów i trójkątów. mogą występowć wrz z metoyką Youron. zwierją wszystkie funkje projektownego systemu informtyznego. to igrmy hierrhii funkji 2. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. Feook. Linux. IFS. Asseo 3. Postie normlne. zwiększją integrlność zy nyh. w moelu sieiowym nzywją się igrmmi PHP. w moelu hierrhiznym umożliwiją powiązni mięzy poziommi hierrhii. umożliwiją uniknie reunnji 4. systemy klsy SCM. zrzązją kontktmi z klientmi. efiniują łńuh ostw. Umożliwiją n etpie plnowni współprę mięzy przesięiorstwmi. wykorzystują język HTML 5. Systemy Bk Offie. to m.in. gospork mteriłow. to m.in. płe. to to smo o systemy G2C. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu 6. Metoy t mining to m.in.. nliz yskryminyjn. knły YouTue. lgorytmy generyzne. metoy vieo 7. Postwowe funkje systemu informtyznego to. CRM operyjny. funkje Bk offie. zpewnienie nieprzerwnego ziłni witryny internetowej firmy. gromzenie informji 8. Systemy klsy CRM. pozwlją n tworzenie wykresów zużyi mteriłów. umożliwiją zrząznie mgzynmi.. pozwlją n tworzenie urriulum vite.. to inzej systemy typu wrehouse mngement.

10 , 9 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu OLAP:. jest zęsto zintegrowny z komuniktorem skype lu gu-gu.. jest relizowne przez lgorytmy genetyzne. umożliwi efiniownie wtyzek społeznośiowyh l serwisów Feook i nk.pl.. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją 2. Systemy Bk Offie. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu. to to smo o systemy G2C. to m.in. Księgowość. to to smo o systemy B2B 3. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. BAAN. Linux. YouTue. Comrh 4. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. EDI. XML. meto njliższego sąsi. meto tysięy linii kou progrmu 5. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej. ogrnizone stny mgzynowe. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw 6. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. Google. City Intertive. CODE TWO. Proom 7. W skł zespołów wrożeniowyh whozą m.in.:. różne ił powiązne strukturą polimorfizną. różne ił powiązne strukturą mierzową. grupy funkjonlne. różne ił powiązne strukturą izomorfizną 8. Systemy klsy CRM. pozwlją n tworzenie portfolio prouktów. pozwlją n tworzenie urriulum vite.. zielą się n operyjny, nlityzny i komunikyjny. to inzej systemy typu wrehouse mngement.

11 , 10 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Digrmy FHD. powinny opowić funkjonlnośi wszystkih pozyji menu z systemu informtyznego zrzązni.. mogą występowć wrz z metoyką SSDM. umożliwiją poznnie potrze użytkownik. to igrmy hierrhii funkji 2. OLAP:. musi yć relizowne w śroowisku oprogrmowni open soure tkim jk Linux. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją. to tehnik nlizy wielowymirowyh kostek. jest zęsto zintegrowny z mikrologmi typu Twitter. 3. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. BAAN.. Mirosoft.. Comrh.. Feook 4. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto njliższego sąsi. COCOMO. meto tysięy linii kou progrmu. XML 5. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. możliwość tworzeni i egzekwowni relnego plnu zolnośi proukyjnej. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej 6. systemy klsy SCM. efiniują łńuh ostw. są zęsto elementem rhitektury ERP II. zzwyzj o wyminy informji używją stnrów EDI i XML.. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw 7. Hurtownie nyh. występują w shemie urzy śnieżnej. występują w shemie glktyki. występują w rhitekturze gwizy. są wyższym szzelem strkji niż oiektowe zy nyh, hoć o ih relizji używne są poone nrzęzi 8. Metoy t mining to m.in.. lgorytmy generyzne. rzew klsyfikyjne. metoy uio. metoy vieo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas Projekts Stnrtizuotų mokinių psiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrnkių enrojo lvinimo mokykloms kūrims, II etps 2015 MOKSLAS EKONOMIKA SANGLAUDA EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS Kurime Lietuvos

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wstępne projektowanie belek zespolonych. Zawartość

Informacje uzupełniające: Wstępne projektowanie belek zespolonych. Zawartość Informje uzupełnijąe: Wstępne projektownie elek zespolony SN022-P-EU Informje uzupełnijąe: Wstępne projektownie elek zespolony Pono zleeni otyząe wstępnego ooru elek zespolony swoonie poprty, główny i

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7 Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium 7 Weryfikj twierdzeń logiznyh Cel. Celem ćwizeni jest zpoznnie się z metodą utomtyznego dowodzeni twierdzeń, tzn. weryfikji, zy dne twierdzenie jest tutologią (twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

System gospodarczy Polski

System gospodarczy Polski Przykłowe testy z zkresu zęśi mteriłu otyząego postw ekonomii, systemów gosporzyh orz poŝy i popytu System gosporzy Polski Hsł i efinije Dopsuj kŝe określenie z kolumny A o opowieniej efiniji w kolumnie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych Pytni z orgnizji uowy 1. Prefrykty mgzynuje się w skłowiskh : ) hlowyh ) otwrtyh ) półzmkniętyh ) zmkniętyh 2. W skłowiskh zmkniętyh mgzynujemy nstępująe grupy mteriłów : ) ppę, płyty mrmurowe ) kruszyw,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/3 Podstwy progrmowni oiektowego emil: m.tedzki@p.edu.pl stron: http://rgorn.p.ilystok.pl/~tedzki/ Mrek Tędzki Wymgni wstępne: Wskzn yły znjomość podstw progrmowni strukturlnego (w dowolnym języku). Temty

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne Dnut Andrzejzyk Przedsięiorzość młyh i średnih przedsięiorstw w Polse ujęie regionlne Streszzenie: Młe i średnie przedsięiorstw odgrywją szzególną rolę w rozwoju gospodrki loklnej wykzują dużą łtwość dostosowni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu:

Prezentacja programu: Prezentj progrmu: Kmpni promoyjno-informyjn orz ktywn eukj otyzą zgosporowni elektroopów n terenie wojewóztw kujwsko-pomorskiego, wrmińsko-mzurskiego, zhoniopomorskiego i pomorskiego Mteriły yktyzne zwierjąe

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

T W O R Z Y M Y. 15 godzin w cyklu 3-godzinnym

T W O R Z Y M Y. 15 godzin w cyklu 3-godzinnym T W O R Z Y M Y 5 godzin -godzinnym Szzegółowe ele ksztłeni i wyhowni: doskonlenie umiejętnośi pry z edytorem grfiznym poznnie zsd poprwnego tworzeni prezentji multimedilnyh nyie umiejętnośi smodzielnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

TTM/TTK/TTC. Uchwyty spawalnicze TIG. Opcje uchwytów spawalniczych TIG

TTM/TTK/TTC. Uchwyty spawalnicze TIG. Opcje uchwytów spawalniczych TIG Uhwyty spwlnize TIG Mistrzowie spwlnizego rzemiosł zsługują n njlepsze nrzęzi. Uhwyty Kemppi TIG są njlepiej opsowne o ręki spwz i ułtwiją uzysknie njwyższej jkośi wyników. Uhwyty Kemppi TIG współprują

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16 S t r o n Spis treśi: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 6 OCENY SZKOLNE... PODSUMOWANIE... DIAGNOZA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Introduction to the Semantic Web

Introduction to the Semantic Web AGH, Informtyk Stosown, Podstwy inżynierii wiedzy 08.05.2012 r. Driusz Jni Piotr Toisz Introduction to the Semntic We Wyniki nliztor formtu RDF orgnizcji W3C No. Suject Predicte Oject 1 http://www.knzki.com/works/2004/imgdsc/minid

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

EuropeGAS Wizerunek dealera. Wizytówka. Imię, nazwisko Stanowisko

EuropeGAS Wizerunek dealera. Wizytówka. Imię, nazwisko Stanowisko Wizerunek deler EuropeGAS Wizerunek deler Wizytówk MIEJSCE NA LOGO DEALERA Wymiry: 90 x 50 mm Kolory druku: CMYK: 90/90/0/0 Teksty: CMYK: 90/90/0/0 Podłoże: kred mt 350 g/m 2. Uszlchetnienie: foli mt dwustronnie.

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 1

Materiały pomocnicze 1 SUROWA MASZYNA ZADANIA I WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU OPERACYJNEGO Proesor(y) Mgistrl systemow: resow nyh sterują Pmięć Urzązeni 1 2 SYSTEM WSADOWY ręzn osług UŁATWIENIE - JĘZYK STEROWANIA PRACAMI system operyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI. Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI. Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERI PRODUKCJI Dr hab. inż. JN FELB Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRM WYKŁDU WSTĘP ORGNIZCJ PRODUKCJI STEROWNIE PRODUKCJĄ LOGISTYK

Bardziej szczegółowo

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG podstawowa znajomość języka Bash lub JAVA podstawowa znajomość środowiska Linux (rzeczywista) umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia Następujące cechy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym.

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Autorzy: Alan R. Simon, Steven L. Shaffer Słowo wstępne. Wprowadzenie. Część I - Podstawy: koncepcje i modele handlu

Bardziej szczegółowo

Użytkownik Klient 1.01 Import prognoz zakupu z systemu Klienta 1.02 Import zamówień zakupu z systemu Klienta. Uwagi. Użytkownik Dostawca

Użytkownik Klient 1.01 Import prognoz zakupu z systemu Klienta 1.02 Import zamówień zakupu z systemu Klienta. Uwagi. Użytkownik Dostawca 1 NetBuyer Pltform Web do zintegrownego zrządzni łńcuchem dostw zmówień zkupowych od wielu Dostwców do jednego. Wszyscy użytkownicy Pltformy muszą mieć złożone kont. Zlecne jest, by system w sposób zintegrowny

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania. Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Waćkowski Dr inż. Jerzy Krawiec Dr inż. Robert Wojtachnik

Informatyczne systemy zarządzania. Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Waćkowski Dr inż. Jerzy Krawiec Dr inż. Robert Wojtachnik Informatyczne systemy zarządzania Prof. nzw. dr hab. Kazimierz Waćkowski Dr inż. Jerzy Krawiec Dr inż. Robert Wojtachnik Jakie nowe umiejętności i kompetencje uzyskacie w obszarze informatycznych systemów

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Planowanie na podstawie prognoz

Planowanie na podstawie prognoz Planowanie na podstawie prognoz Prognozy sprzedaży, przekazywane od klientów są popytem w systemie ERP, rejestrowanym z wyprzedzeniem czasowym np. 6-12 miesięcznym. Dzięki wprowadzanym do systemu prognozom,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy MemoTech.PL dotycząca wszystkich usług IT.

Oferta firmy MemoTech.PL dotycząca wszystkich usług IT. Oferta firmy MemoTech.PL dotycząca wszystkich usług IT. Streszczenie: Przygotowano dla: Kontakt: Niniejszy dokument zawiera indywidualnie przygotowaną ofertę na usług IT świadczone w firmie MemoTech.PL.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Praktykant Programista ios/android/windows Phone/Windows 8/PHP/.NET (do wyboru) Biuro w Warszawie

Praktykant Programista ios/android/windows Phone/Windows 8/PHP/.NET (do wyboru) Biuro w Warszawie Praktykant Programista ios/android/windows Phone/Windows 8/PHP/.NET (do wyboru) Jeśli chcesz w przyszłości zostać cenionym specjalistą i pisać unikalne i nowatorskie aplikacje na urządzenia z systemami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1/31

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Systemy informatyczne w zarządzaniu Zarządzanie Data wydruku: 22.02.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Turystyka Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Zadanie nr 2. Zadanie nr 3

Zadanie nr 1. Zadanie nr 2. Zadanie nr 3 1/9 Imię:... Nazwisko:... Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Data:... Klasa:... 2/9 Zadanie nr 4 Zadanie nr 5 3/9 Zadanie nr 6 Zadanie nr 7 Zadanie nr 8 4/9 Zadanie nr 9 Zadanie nr 10 5/9 Zadanie nr

Bardziej szczegółowo

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania Informtyk nie tylko dl uczniów Progrm nuczni Spis treści: Wstęp... 3 Ziorczy wykz skrótów i oznczeń uŝywnych w progrmie nuczni... 3 Podstw progrmow w ujęciu telrycznym... 4 Omówienie złoŝeń dydktycznych

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Ą Ż ń ś Ś Ą Ę ś ń ś ń ź ź ś ś ń Ą ś Ę ń ś Ś Ń ź ś ś ń ś ń Ś ń ś ś ń Ą ź Ł ś ń ś Ń ź ń ś ć ś ń ź Ś ś ś ś ś ś ń ść Ś ś ń ń ś ń ść Ś ź ś ś ń Ą ś Ś ś ń ś Ę ś ć ś ś Ś ś ś ć ń ść ś ń ś ś ź Ą ń ń ź Ń ś ś ń Ś

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH Stlowe oœmiok¹tne s³upy ulizne typu OS œredni górn ø60 mm, lh stlow o gruoœi mm Dne tehnizne Typ s³up OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS100/ OS110/ OS120/ 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 D Gruoœæ lhy Wymiry wnêki

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe zima

TIN Techniki Internetowe zima TIN Techniki Internetowe zima 2017-2018 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Techniki Internetowe Grzegorz Blinowski: pok. 206 (II p.) gmach Elektroniki Konsultacje - wtorek,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. Paweł Jureczek Gliwice, 24 lutego 2016

Prezentacja firmy. Paweł Jureczek Gliwice, 24 lutego 2016 Prezentacja firmy Paweł Jureczek Gliwice, 24 lutego 2016 SYGNITY TO JEDNA Z CZOŁOWYCH POLSKICH FIRM INFORMATYCZNYCH Jesteśmy pionierami rynku IT w Polsce - działamy od 1991 roku. Powstaliśmy z połączenia

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

XI. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Całka podwójna Całka podwójna po prostokącie. Oznaczenia:

XI. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Całka podwójna Całka podwójna po prostokącie. Oznaczenia: XI. Rhunek łkowy funkji wielu zmiennyh. 1. Cłk podwójn. 1.1. Cłk podwójn po prostokąie. Oznzeni: P = {(x, y) R 2 : x b, y d} = [, b] [, d] - prostokąt n płszzyźnie, f(x, y) - funkj określon i ogrnizon

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe Krzysztof Dubowski Data urodzenia 03.01.1975 Telefon: +48 602 603 138 E-mail: krzysztof@dubowski.pl Adres: Komisji Edukacji Narodowej 40/23 15-687 Białystok woj. podlaskie Doświadczenie zawodowe od 10.2012

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX ? Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX jest systemem informatycznym klasy ERP II (ERP i e-biznes) adresowanym do firm średniej wielkości o dużym potencjale rozwojowym.

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

Oferta: Usługi i rozwiązania SAP

Oferta: Usługi i rozwiązania SAP SAP Competence Center Oferta: Usługi i rozwiązania SAP BCC Data Centers Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Od wielu lat: Lider rynku SAP w Polsce Najbardziej doświadczona firma wdrożeniowa w Polsce

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 22.02.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 22.02.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.02.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane

Bardziej szczegółowo