, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013"

Transkrypt

1 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel 2. Metoy t mining to m.in.. rzew klsyfikyjne. siei neutronowe. metoy vieo. metoy uio 3. Nowozesne systemy informtyzne:. są zęsto projektowne n postwie igrmów: kls, sekwenji, użyi, interkji itp.. są zęsto projektowne n postwie igrmów UML nie metoologii CASE.. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#.. zęsto korzystją ze stnrów We Servies. 4. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. CD Projekt RED. SAP.. Asseo.. Mirosoft. 5. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. YouTue. Google. Comrh. SAP 6. Hurtownie nyh. występują w shemie glktyki. są utworzone w języku XML. są wyższym szzelem strkji niż zwykłe relyjne zy nyh. występują w shemie urzy śnieżnej 7. Postwowe funkje systemu informtyznego to. przetwrznie informji. FrontOffie.. przehowywnie informji. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur 8. systemy klsy SCM. zęsto są oprte o sieć VAN.. wykorzystują język HTML. efiniują łńuh ostw. zrzązją kontktmi z klientmi

2 , 1 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto tysięy linii kou progrmu. XML. COCOMO. meto punktów funkyjnyh 2. Postwowe funkje systemu informtyznego to. CRM operyjny. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur. funkje Front Offie. przehowywnie informji 3. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. ogrnizone stny roót w toku. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. zmin rningu firmy. ogrnizone stny mgzynowe 4. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. City Intertive. Comrh.. Proom. Google 5. Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. en w kolejnośi FIFO.. en w kolejnośi LIFO.. prmetrów konfigurji w języku EDI.. prmetrów konfigurji w języku XML. 6. OLAP:. jest zęśią We mining. jest zęsto powiązne z hurtownimi nyh. jest zęsto zintegrowny z mikrologmi typu Twitter.. musi yć relizowne w języku HTML przez sieć Internet 7. Digrmy DFD. są inne l moelu fizyznego inne l moelu logiznego. występują w metoye Youron. to igrmy przepływu nyh. występują w metoye Mrtin 8. systemy klsy SCM. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw. zzwyzj o wyminy informji używją stnrów EDI i XML.. są zęsto elementem rhitektury ERP II. zęsto są oprte o sieć VAN.

3 , 2 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. prmetrów konfigurji w języku EDI.. Prognozy, BOMu (ów), terminów wytwrzni, zolnośi proukyjnyh, stnu mgzynu.. en w kolejnośi LIFO.. prmetrów konfigurji w języku XML. 2. Postwowe funkje systemu informtyznego to. FrontOffie.. przehowywnie informji. BkOffie.. CRM operyjny 3. Digrmy FHD. mogą występowć wrz z metoyką Mrtin. to igrmy hierrhii funkji. zwierją wszystkie funkje projektownego systemu informtyznego. umożliwiją poznnie potrze użytkownik 4. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej. ogrnizone stny roót w toku. ogrnizone stny mgzynowe. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh 5. System klsy ERP II różni się o systemu klsy ERP. wykorzystniem w znznie większym stopniu język SQL. wykorzystniem tehnologii MRP. wykorzystniem w znznie większym stopniu systemu Linux. tym smym, o systemy klsy MRP II o MRP I. 6. Digrmy DFD. o przestwieni oiektów zewnętrznyh używją prostokątów. są inne l moelu fizyznego inne l moelu logiznego. to igrmy przepływu nyh. efiniują termintory, mgzyny proesy i przepływy nyh 7. OLAP:. umożliwi efiniownie wtyzek społeznośiowyh l serwisów Feook i nk.pl.. jest relizowne przez lgorytmy genetyzne. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją. efiniuje poziomy wymirów 8. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. City Intertive. Feook. Comrh.. SAP.

4 , 3 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. IFS. Jv. YouTue. Linux 2. Metoy t mining to m.in.. lgorytmy generyzne. nliz skupień. nliz yskryminyjn. siei neutronowe 3. OLAP:. musi yć relizowne w śroowisku oprogrmowni open soure tkim jk Linux. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją. jest zęśią We mining. efiniuje poziomy wymirów 4. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto tysięy linii kou progrmu. KLOC. EDI. XML 5. Hurtownie nyh. występują w shemie glktyki. są wyższym szzelem strkji niż zwykłe relyjne zy nyh. mogą zwierć telę fktów i tele wymirów w posti nieznormlizownej. występują w rhitekturze gwizy 6. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw. ogrnizone stny roót w toku. możliwość tworzeni i egzekwowni relnego plnu zolnośi proukyjnej. zwolnienie 25% prowników 7. Digrmy FHD. mogą występowć wrz z metoyką Mrtin. to igrmy hierrhii funkji. umożliwiją poznnie potrze użytkownik. mogą występowć wrz z metoyką SSDM 8. systemy klsy SCM. Umożliwiją n etpie plnowni współprę mięzy przesięiorstwmi. zzwyzj o wyminy informji używją stnrów EDI i XML.. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw. zrzązją kontktmi z klientmi

5 , 4 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Nowozesne systemy informtyzne:. zęsto wykorzystują tehnologię mpowni oiektowo - relyjnego (ORM).. muszą spełnić wszystkie wymogi formlne UE zwrte w Strtegii Lizońskiej, ze szzególnym uwzglęnieniem równouprwnieni gener.. noszą też nzwę systemów IC.. zęsto korzystją ze stnrów We Servies. 2. Postie normlne. w moelu sieiowym nzywją się igrmmi PHP. otyzą moelu relyjnego. umożliwiją uniknie reunnji. zwiększją integrlność zy nyh 3. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. COCOMO. meto tysięy linii kou progrmu. XML. EDI 4. W skł zespołów wrożeniowyh whozą m.in.:. komitet sterująy. różne ił powiązne strukturą izomorfizną. komitet nukowy. grupy funkjonlne 5. Digrmy FHD. mogą występowć wrz z metoyką Mrtin. są niezleżne o meto relizji systemu. mogą występowć wrz z metoyką Youron. umożliwiją poznnie potrze użytkownik 6. Digrmy DFD. efiniują pojęi krotki i kluz głównego. to igrmy przepływu nyh. o przestwieni oiektów zewnętrznyh używją prostokątów. występują w metoye Mrtin 7. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. CODE TWO. SAP.. Orle. Google 8. systemy klsy SCM. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw. są zęsto elementem rhitektury ERP II. łązą w jeną sieć logistyzną ostwów, prouentów, ystryutorów i klientów. wykorzystują język HTML

6 , 5 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Postwowe funkje systemu informtyznego to. BkOffie.. przetwrznie informji. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur. gromzenie informji 2. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. KLOC. meto punktów funkyjnyh. meto njliższego sąsi. EDI 3. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. IFS. Asseo. YouTue. Orle 4. System klsy ERP II różni się o systemu klsy ERP. wykorzystniem w znznie większym stopniu systemu Linux. innym lgorytmem olizni zsoów. tym smym, o systemy CRM o SCM.. tym smym, o systemy klsy MRP II o MRP I. 5. Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. prmetrów konfigurji w języku XML.. prmetrów konfigurji w języku EDI.. Prognozy, BOMu (ów), terminów wytwrzni, zolnośi proukyjnyh, stnu mgzynu.. prmetrów konfiguryjnyh systemów B2B, B2C i G2P. 6. Systemy Bk Offie. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu. to m.in. Księgowość. to to smo o systemy B2B. to Wszystkie progrmy z roziny MS Offie 7. Nowozesne systemy informtyzne:. zęsto wykorzystują tehnologię mpowni oiektowo - relyjnego (ORM).. Muszą umożliwić wystwienie towrów w serwish Allegro (lu E- By).. zęsto korzystją ze stnrów We Servies.. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#. 8. W skł zespołów wrożeniowyh whozą m.in.:. kwestor. komitet sterująy. egzekutyw. komitet nukowy

7 , 6 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Postwowe funkje systemu informtyznego to. zpewninie funkjonowni lgorytmów i proeur. CRM operyjny. funkje Front Offie. przetwrznie informji 2. System klsy ERP II różni się o systemu klsy ERP. Wykorzystniem tehnologii MSP. wykorzystniem w znznie większym stopniu systemu Linux. tym smym, o systemy klsy MRP II o MRP I.. Wykorzystniem w użo większym stopniu internetu w szzególnośi stnru We Serwies 3. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. COCOMO. meto njliższego sąsi. XML. EDI 4. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw. zwolnienie 25% prowników. zmin rningu firmy. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej 5. Systemy Bk Offie. to m.in. gospork mteriłow. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu. to to smo o systemy G2C. to Wszystkie progrmy z roziny MS Offie 6. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. Feook. IFS. Google. BAAN 7. Digrmy FHD. używją symoli: kół, prostokątów i trójkątów. umożliwiją poznnie potrze użytkownik. mogą występowć wrz z metoyką Youron. to igrmy hierrhii funkji 8. Nowozesne systemy informtyzne:. zęsto wykorzystują tehnologię mpowni oiektowo - relyjnego (ORM).. Muszą implementowć przyisk Luię To serwisu Feook.. są zęsto projektowne n postwie igrmów: kls, sekwenji, użyi, interkji itp.. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#.

8 , 7 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej. ogrnizone stny roót w toku. możliwość tworzeni i egzekwowni relnego plnu zolnośi proukyjnej 2. Postie normlne. umożliwiją uniknie reunnji. w moelu hierrhiznym umożliwiją powiązni mięzy poziommi hierrhii. w moelu sieiowym nzywją się igrmmi PHP. zwiększją integrlność zy nyh 3. Metoy t mining to m.in.. metoy uio. lgorytmy generyzne. nliz skupień. rzew klsyfikyjne 4. Hurtownie nyh. są wyższym szzelem strkji niż oiektowe zy nyh, hoć o ih relizji używne są poone nrzęzi. mogą zwierć telę fktów i tele wymirów w posti nieznormlizownej. występują w shemie urzy śnieżnej. są utworzone w języku XML 5. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto punktów funkyjnyh. EDI. XML. meto tysięy linii kou progrmu 6. Do poprwnego ziłni lgorytmów MRP wymgne jest zefiniownie nstępująyh elementów:. prmetrów konfigurji w języku EDI.. prmetrów konfigurji w języku XML.. prmetrów konfiguryjnyh systemów B2B, B2C i G2P.. en w kolejnośi FIFO. 7. Nowozesne systemy informtyzne:. są zęsto projektowne n postwie igrmów: kls, sekwenji, użyi, interkji itp.. Muszą umożliwić wystwienie towrów w serwish Allegro (lu E-By).. są njzęśiej tworzone w językh oiektowyh typu JAVA, C++, C#.. są zęsto projektowne n postwie igrmów UML nie metoologii CASE. 8. OLAP:. efiniuje wymiry kostek. jest relizowne przez lgorytmy genetyzne. musi yć relizowne w śroowisku oprogrmowni open soure tkim jk Linux. umożliwi efiniownie wtyzek społeznośiowyh l serwisów Feook i nk.pl.

9 , 8 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Digrmy FHD. używją symoli: kół, prostokątów i trójkątów. mogą występowć wrz z metoyką Youron. zwierją wszystkie funkje projektownego systemu informtyznego. to igrmy hierrhii funkji 2. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. Feook. Linux. IFS. Asseo 3. Postie normlne. zwiększją integrlność zy nyh. w moelu sieiowym nzywją się igrmmi PHP. w moelu hierrhiznym umożliwiją powiązni mięzy poziommi hierrhii. umożliwiją uniknie reunnji 4. systemy klsy SCM. zrzązją kontktmi z klientmi. efiniują łńuh ostw. Umożliwiją n etpie plnowni współprę mięzy przesięiorstwmi. wykorzystują język HTML 5. Systemy Bk Offie. to m.in. gospork mteriłow. to m.in. płe. to to smo o systemy G2C. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu 6. Metoy t mining to m.in.. nliz yskryminyjn. knły YouTue. lgorytmy generyzne. metoy vieo 7. Postwowe funkje systemu informtyznego to. CRM operyjny. funkje Bk offie. zpewnienie nieprzerwnego ziłni witryny internetowej firmy. gromzenie informji 8. Systemy klsy CRM. pozwlją n tworzenie wykresów zużyi mteriłów. umożliwiją zrząznie mgzynmi.. pozwlją n tworzenie urriulum vite.. to inzej systemy typu wrehouse mngement.

10 , 9 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu OLAP:. jest zęsto zintegrowny z komuniktorem skype lu gu-gu.. jest relizowne przez lgorytmy genetyzne. umożliwi efiniownie wtyzek społeznośiowyh l serwisów Feook i nk.pl.. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją 2. Systemy Bk Offie. to m.in. systemy zoptrzeni i mrketingu. to to smo o systemy G2C. to m.in. Księgowość. to to smo o systemy B2B 3. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP n świeie to:. BAAN. Linux. YouTue. Comrh 4. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. EDI. XML. meto njliższego sąsi. meto tysięy linii kou progrmu 5. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej. ogrnizone stny mgzynowe. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw 6. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. Google. City Intertive. CODE TWO. Proom 7. W skł zespołów wrożeniowyh whozą m.in.:. różne ił powiązne strukturą polimorfizną. różne ił powiązne strukturą mierzową. grupy funkjonlne. różne ił powiązne strukturą izomorfizną 8. Systemy klsy CRM. pozwlją n tworzenie portfolio prouktów. pozwlją n tworzenie urriulum vite.. zielą się n operyjny, nlityzny i komunikyjny. to inzej systemy typu wrehouse mngement.

11 , 10 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu Digrmy FHD. powinny opowić funkjonlnośi wszystkih pozyji menu z systemu informtyznego zrzązni.. mogą występowć wrz z metoyką SSDM. umożliwiją poznnie potrze użytkownik. to igrmy hierrhii funkji 2. OLAP:. musi yć relizowne w śroowisku oprogrmowni open soure tkim jk Linux. njzęśiej łązy wymiry z zsem, klientem, prouktem, loklizją. to tehnik nlizy wielowymirowyh kostek. jest zęsto zintegrowny z mikrologmi typu Twitter. 3. Njwięksi proueni oprogrmowni klsy ERP sprzejąy swoje proukty m.in. n rynku polskim to:. BAAN.. Mirosoft.. Comrh.. Feook 4. Metoy szowni kosztu projektu informtyznego. meto njliższego sąsi. COCOMO. meto tysięy linii kou progrmu. XML 5. Cele, jkie mogą yć osiągnięte zięki wrożeniu systemów informtyznyh,. możliwość tworzeni i egzekwowni relnego plnu zolnośi proukyjnej. wysoki poziom otrzymywni terminów ostw. krótkie zsy przeiegów proukyjnyh. wysokie i równomierne wykorzystnie zolnośi proukyjnej 6. systemy klsy SCM. efiniują łńuh ostw. są zęsto elementem rhitektury ERP II. zzwyzj o wyminy informji używją stnrów EDI i XML.. współprują z systemmi informtyznymi poszzególnyh uzestników łńuh ostw 7. Hurtownie nyh. występują w shemie urzy śnieżnej. występują w shemie glktyki. występują w rhitekturze gwizy. są wyższym szzelem strkji niż oiektowe zy nyh, hoć o ih relizji używne są poone nrzęzi 8. Metoy t mining to m.in.. lgorytmy generyzne. rzew klsyfikyjne. metoy uio. metoy vieo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WDROŻENIOWY ORGANIZACJA I METODYKA. wybór systemu ERP

PROJEKT WDROŻENIOWY ORGANIZACJA I METODYKA. wybór systemu ERP PROJEKT WDROŻENIOWY ORGANIZACJA I METODYKA wybór systemu ERP WYBÓR DOSTAWCY, A WYBÓR ROZWIĄZAŃ 2 OKREŚLENIE WYMAGAŃ BIZNESOWYCH I SPRAWDZENIE KRÓTKIEJ LISTY SYSTEMÓW Zdefiniuj wymagania biznesowe Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe. Warszawa dn.9.03..2015. Inkubator Innowacyjności SGGW. Wydział Nauk o Zwierzętach

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe. Warszawa dn.9.03..2015. Inkubator Innowacyjności SGGW. Wydział Nauk o Zwierzętach Załąznik nr 1. Zapytanie ofertowe Warszawa n.9.03..2015 Inkuator Innowayjnośi SGGW Wyział Nauk o Zwierzętah Szkoła Główna Gospoarstwa Wiejskiego w Warszawie Ciszewskiego 8 u.23 p. 1032 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo