Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownik

2 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi symbolmi ostrzegwczymi i przestrzegć instrukcji w celu uniknięci uszkodzeni cił lub mieni. Ostrzeżenie Przestrog Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub nwet śmierci w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub zniszczeni mieni w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Znki informcyjne Uwg s g [Nzw] Nzw menu Ozncz czynności, które mogą spowodowć obrżeni cił lub uszkodzenie sprzętu, jeśli nie zostną zchowne odpowiednie środki ostrożności. Ozncz dodtkowe informcje i uwgi, które pomgją zgłębić dny temt. Ozncz stronę, n której możn znleźć dokłdne informcje n dny temt. Ozncz, że wyjśnienie podkreślonego słow lub słów przed tym symbolem znjduje się w słowniku. Ptrz rozdził "Słownik" w części "Dodtek". s "Słownik" str.127 Ozncz nzwę przycisku n pilocie lub pnelu sterowni. Przykłd: Przycisk [Esc] Ozncz elementy menu Konfigurcj. Przykłd: Wybierz Jsność z menu Obrz. Obrz - Jsność

3 Spis treści 3 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku... 2 Wprowdzenie Cechy Projektor... 7 Szybk i prost konfigurcj, projekcj i przechowywnie...7 Podłącznie z pomocą przewodu USB i wyświetlnie (USB Disply)...7 Możliwość wykrywni ruchów projektor i utomtycznej korekcji znieksztłceń obrzu... 7 Poziom korekcj obrzu...7 Funkcje przydtne dl wyświetlni obrzów...8 Powiększnie treści projekcji n szerokim ekrnie (WXGA)... 8 Podłącznie urządzeni pmięci USB i wyświetlnie filmów lub obrzów (PC Free)...8 Różne funkcje zpewnijące doskonłe efekty oszczędzni energii...8 Optymlne korzystnie z funkcji pilot...8 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery Ulepszone funkcje zbezpieczeń...8 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN i projekcj obrzów Nzwy części i funkcje Przód/Gór Tył...11 Spód Pnel sterowni...13 Pilot...15 Wymin bterii w pilocie Zsięg dziłni pilot...19 Przygotownie projektor Instlcj projektor Metody Instlcji...21 Metody instlcji...22 Rozmir ekrnu i przybliżon odległość projekcji...22 Podłącznie sprzętu Podłącznie źródeł obrzu...24 Podłącznie komputer...26 Podłącznie urządzeń USB...27 Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key...29 Podstwowe funkcje Projekcj Obrzów Od montżu do projekcji...31 Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)...32 Przełącznie źródł wyświetlnego obrzu z pomocą pilot...33 Wyświetlnie przy użyciu USB Disply Wymgni systemowe...33 Podłącznie po rz pierwszy...34 Odinstlowywnie Dostosowywnie wyświetlnych obrzów Korekt znieksztłconej geometrii obrzu...37 Korekt utomtyczn...38 Ręczn korekt...38 Regulcj rozmiru obrzu...41 Ustwinie pozycji obrzu...42 Regulcj pochyleni w poziomie...42 Korygownie ostrości...42 Regulcj głośności...42 Wybór jkości projekcji (Wybór Trybu koloru)...43 Ustwinie Automt. przesłon...43 Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu...44 Metody zmienini...44 Zmin trybu ksztłtu obrzu...44

4 Spis treści 4 Przydtne Funkcje Funkcje projekcji Projekcj bez komputer (PC Free)...48 Specyfikcje dl plików, które możn wyświetlć przy użyciu funkcji PC Free...48 Przykłdy funkcji PC Free...48 Metody obsługi PC Free...49 Wyświetlnie wybrnych obrzów lub filmów...51 Projekcj plików obrzów z folder, w kolejności ustlonej przez (Pokz sljdów)...52 Ustwieni wyświetlni plików obrzów i ustwieni dziłni funkcji Pokz sljdów...53 Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)...54 Ztrzymnie obrzu (Freeze)...54 Funkcj wskźnik (Wskźnik)...55 Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)...56 Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.) Zpisywnie Logo Użytkownik Funkcje Bezpieczeństw Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)...60 Wersje funkcji Ochron hsłem...60 Włącznie funkcji Ochron hsłem...60 Wprowdznie hsł...61 Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)...62 Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą...63 Instlownie kbl zbezpieczjącego...63 Monitorownie i sterownie Zmin ustwień przy użyciu przeglądrki WWW(Kontrol sieci) Konfigurcj Projektor...64 Wyświetlnie ekrnu Kontrol sieci...64 Wyświetlnie ekrnu Web Remote Używnie funkcji Powidom.o poczt do zgłszni problemów Powidomienie e-mil o błędzie odczytu...66 Zrządznie Przy Użyciu Funkcji SNMP...67 Poleceni ESC/VP Przed rozpoczęciem List poleceń...68 Protokół komunikcyjny Informcje o Event ID Menu Konfigurcj Używnie Menu Konfigurcj List Funkcji Tbel menu konfigurcji...73 Menu Sieć...74 Menu Obrz...75 Menu Sygnł...76 Menu Ustwieni Menu Zwnsow...79 Menu Sieć...80 Uwgi n temt obsługi menu Sieć...81 Dziłnie klwitury progrmowej...81 Menu Podstwowy...82 Menu Bezp. sieć...82 Menu Zbezpiecz...84 Menu Poczt...85 Menu Inne...86 Menu Zerownie...87 Menu ECO...87 Menu Informcje (Tylko wyświetlcz)...88 Menu Zerownie...89 Rozwiązywnie problemów Korzystnie z Pomocy Rozwiązywnie Problemów Odczytywnie Stnu Wskźników...92

5 Spis treści 5 Gdy stn wskźników nie zsugerowł rozwiązni...96 Problemy związne z obrzem...97 Brk obrzu...97 Nie jest wyświetlne video...98 Projekcj ztrzymuje się smoczynnie...98 Pojwi się komunikt Nieobsługiwne...98 Pojwi się komunikt Brk sygnłu...99 Obrz jest rozmyty, nieostry lub znieksztłcony...99 N obrzie pojwiją się zkłóceni lub znieksztłceni Obrz jest obcięty (duży) lub jest mły, m nieprwidłowy współczynnik ksztłtu lub obrz zostł odwrócony Kolory obrzu są nieprwidłowe Obrz jest zbyt ciemny Problemy podczs rozpoczynni projekcji Projektor nie włącz się Inne problemy Brk dźwięku lub dźwięk jest brdzo słby Dźwięk jest zkłócony szummi (tylko w przypdku projekcji USB Disply) Pilot nie dził Chcę zmienić język komuniktów i menu Nie możn otrzymywć powidomień pocztą, nwet po wystąpieniu problemu w projektorze Nie możn zmienić ustwień przy użyciu przeglądrki 105 Konserwcj Czyszczenie Czyszczenie Powierzchni Projektor Czyszczenie obiektywu Czyszczenie filtr powietrz Wymin Mteriłów Eksplotcyjnych Wymin lmpy Okres eksplotcji lmpy Opis wyminy lmpy Zerownie czsu prcy lmpy Wymin filtr powietrz Okres eksplotcji filtr powietrz Opis wyminy filtr powietrz Dodtek Przydtne oprogrmownie EsyMP Network Projection EsyMP Monitor Opcjonlne Akcesori i Mteriły Eksplotcyjne Akcesori Opcjonlne Mteriły eksplotcyjne Rozmir ekrnu i odległość projekcji Odleglosc od ekrnu Obsługiwne monitory Obsługiwne Rozdzielczości Sygnły komputerowe (nlogowy sygnł RGB) Komponent Video Kompozytowy sygnł wideo Sygnł wejści z portu HDMI Dne Techniczne Ogóln Chrkterystyk Urządzeni Wygląd Słownik Informcje Ogólne Informcje dotyczące oznczeń Uwg ogóln: Skorowidz

6 Wprowdzenie W tym rozdzile znjdują się informcje o częścich i cechch projektor.

7 Cechy Projektor 7 Szybk i prost konfigurcj, projekcj i przechowywnie Aby włączyć lub wyłączyć projektor, wystrczy go podłączyć do zsilni lub odłączyć. Użytkownik może wyświetlć obrzy n dużych ekrnch z bliskiej odległości. Przy użyciu jednej dźwigni możn łtwo regulowć wysokość urządzeni. Projektor możn łtwo chowć, dzięki temu, że nie trzeb oczekiwć n jego ostygnięcie. Podłącznie z pomocą przewodu USB i wyświetlnie (USB Disply) Podłączenie przewodu USB do komputer pozwl wyświetlć obrzy z ekrnu komputer bez konieczności użyci kbl komputerowego. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Poziom korekcj obrzu Umożliwi szybką korektę znieksztłceń w poziomie wyświetlnego obrzu. Jest to szczególnie użyteczne w przypdku brku możliwości zinstlowni projektor równolegle do ekrnu. s "Ręczn korekt" str.38 Możliwość wykrywni ruchów projektor i utomtycznej korekcji znieksztłceń obrzu Ten projektor utomtycznie koryguje znieksztłceni pionowej geometrii obrzu występujące podczs ustwini lub przesuwni projektor. s "Korekt utomtyczn" str.38

8 Cechy Projektor 8 Funkcje przydtne dl wyświetlni obrzów Powiększnie treści projekcji n szerokim ekrnie (WXGA) Podczs współprcy z komputerem wyposżonym w wyświetlcz LCD o rozdzielczości WXGA 16:10, obrz może być wyświetlny w tej smej proporcji. Istnieje możliwość użyci formtu pnormicznej tblicy orz innych formtów ekrnów pnormicznych. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.44 Podłącznie urządzeni pmięci USB i wyświetlnie filmów lub obrzów (PC Free) Możn podłączyć urządzeni pmięci USB lub prty cyfrowe do projektor i wyświetlć zpisne w nich obrzy. Obsługiwny jest szeroki zkres formtów plików, tkich jk filmy lub obrzy. s "Projekcj bez komputer (PC Free)" str.48 Różne funkcje zpewnijące doskonłe efekty oszczędzni energii Różne funkcje zpobiegjące mrnowniu energii Projektor jest dostrczny z wielom, wbudownymi funkcjmi oszczędzni energii, tkimi jk przyciemninie wyświetlnego obrzu, zegr utomtycznego wyłączni i dopsownie zużyci energii przez projektor dziłjący w trybie gotowości. s "Menu ECO" str.87 Funkcj wyświetlni stnu oszczędzni energii n ekrnie projekcji Przy ustwieniu Wyświetlcz ECO n Włączone, w menu Konfigurcj, po przełączeniu jsności lmpy n niską wrtość, w lewym dolnym rogu wyświetlnego obrzu pokzne będą ikony liści ( ), wskzujące stn oszczędzni energii. s ECO - Wyświetlcz ECO str.87 Optymlne korzystnie z funkcji pilot Pilot możn używć do wykonywni tkich czynności, jk powiększnie części obrzu. Pilot może też służyć jko wskźnik do zwrcni uwgi n określone elementy lub jko mysz komputer. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.55 s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.56 s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.57 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery Z pomocą opcjonlnej Kmery do dokumentów możn wyświetlć dokumenty ppierowe i obiekty. Poprzez podłączenie projektor do komputer i zinstlownie dostrczonego oprogrmowni, możn korzystć ze wszystkich możliwości projektor. s "Akcesori Opcjonlne" str.117 Ulepszone funkcje zbezpieczeń Zbezpiecz hsłem, by ogrniczć dostęp i zrządzć użytkownikmi Ustwijąc hsło, możn zdecydowć, kto może korzystć z projektor. s "Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)" str.60

9 Cechy Projektor 9 Blokd sterowni ogrnicz dziłnie przycisków n pnelu sterowni Możesz użyć tej funkcji, by zpobiec zminom ustwień przez obce osoby n różnych imprezch, w szkołch itp. s "Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)" str.62 Wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą Projektor jest wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą. Otwór zbezpieczjący Punkt instlcji kbl zbezpieczjącego s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.63 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN i projekcj obrzów Poprzez instlcję dostrczonego lub opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN i połączenie z bezprzewodową siecią LAN, będą dostępne nstępujące funkcje. s "Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej" str.29 Bezprzewodow projekcj ekrnu komputer Projekcję ekrnu komputer przez sieć możn wykonć przy użyciu progrmu EsyMP Network Projection. Progrm EsyMP Network Projection możn pobrć z nstępującej strony sieci web. Używnie progrmu Quick Wireless Connection do utomtycznej konfigurcji ustwień sieciowych komputer (tylko Windows) Poprzez podłączenie do komputer, opcjonlnego klucz Quick Wireless Connection USB Key, możn nwiązć bezprzewodowe projektor z komputerem i wyświetlć obrzy z komputer. s "Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key" str.29 Wyświetlnie obrzów z urządzeń przenośnych poprzez sieć Jeśli progrm Epson iprojection jest zinstlowny w smrtfonie lub w tblecie, możn wyświetlć dne z tego urządzeni w sposób bezprzewodowy. Umożliwi to łtwe przeglądnie obrzów ze smrtfon lub z tbletu. Progrm "Epson iprojection" możn pobrć bezpłtnie w App Store lub Google Ply. Klient opłc wszelkie koszty komunikcji z App Store lub Google Ply.

10 Nzwy części i funkcje 10 Przód/Gór A Nzw Otwór wylotowy wentyltor Funkcj Otwór wylotowy wentyltor służy do wewnętrznego chłodzeni projektor. Przestrog Podczs prezentcji nie przykłdj twrzy czy rąk do otworów wylotowych orz nie kłdź przedmiotów, które mogłyby zostć zdeformowne lub uszkodzone przez ciepło odprowdzne przez otwór wylotowy wentyltor. Gorące powietrze, które wydostje się z otworu wylotowego wentyltor, może być przyczyną oprzeń, znieksztłceni przedmiotów lub wypdków. B C D Nzw Głk suwk ściszni A/V Dźwigni regulcji nóżki Przedni regulowni nóżk Funkcj Przesuń tę głkę, by otworzyć lub zmknąć suwk ściszni A/V. Nciśnij dźwignię regulcji nóżki, by wyciągnąć i wsunąć przednią regulowną nóżkę. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 Przygotowując powierzchnię, np. biurko, wyciągnij nóżkę, by wyregulowć pozycję obrzu. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 E Suwk ściszni A/V Zmknij suwk, gdy projektor nie jest używny, by ochronić obiektyw. Podczs projekcji możesz zmknąć suwk, by ukryć obrz i dźwięk. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.54 F Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. G Pokrętło ostrzeni Regulcj ostrości obrzu. s "Korygownie ostrości" str.42 H I J K Pokrętło powiększeni Otwór wlotu powietrz (filtr powietrz) Pokryw filtr powietrz Otwór zbezpieczjący Regulcj rozmiru obrzu. s "Regulcj rozmiru obrzu" str.41 Powietrze jest przezeń wciągne, by chłodzić projektor od środk. s "Czyszczenie filtr powietrz" str.107 Otwier i zmyk pokrywę filtr powietrz. s "Wymin filtr powietrz" str.112 Otwór zbezpieczjący jest zgodny z Microsver Security System firmy Kensington. s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.63 L Pnel sterowni Służy do obsługi projektor. s "Pnel sterowni" str.13 M Poziom korekcj obrzu Koryguje odksztłcenie poziome obrzu wyświetlnego przez projektor. s "Ręczn korekt" str.38

11 Nzwy części i funkcje 11 Nzw Funkcj N Pokryw lmpy Otwórz, by wymienić lmpę projektor. s "Wymin lmpy" str.109 O Śrub mocując pokrywę lmpy Śrub do zmocowni pokrywy lmpy. Tył A Nzw Gnizdo wejściowe przewodu zsiljącego Funkcj Służy do podłączeni przewodu zsiljącego do projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 B Port USB-A Podłączenie urządzeni pmięci USB lub prtu cyfrowego i wyświetlnie filmów lub obrzów przy użyciu funkcji PC Free. s "Projekcj bez komputer (PC Free)" str.48 Umożliwi podłączenie opcjonlnej Kmer do dokumentów. C Śrub mocując moduł bezprzewodowej sieci LAN Podłączenie dostrczonego lub opcjonlnego modułu Krt sieciow bezprzewodow. s "Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej" str.29 Podłączenie opcjonlnego klucz Quick Wireless Connection USB Key. s "Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key" str.29 Śrub t zbezpiecz pokrywę modułu bezprzewodowej sieci LAN.

12 Nzwy części i funkcje 12 Nzw Funkcj D Port USB-B Połączenie projektor z komputerem kblem USB i projekcj obrzów z komputer. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Do połączeni projektor z komputerem z pomocą kbl USB w celu wykorzystni funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.57 E Gnizdo Audio Wprowdznie sygnłu udio z urządzeni podłączonego do portu Computer, S-Video lub Video. F Port Video Dl cłkowitego sygnłu wizyjnego ze źródeł wideo. G Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. H Głośnik Emituje dźwięk. I Port HDMI Odbier sygnły wideo z komputerów orz urządzeń video zgodnych ze stndrdem HDMI. Ten projektor jest komptybilny z HDCPg. s "Podłącznie sprzętu" str.24 J Port Computer Stnowi wejście dl sygnłu wideo z komputer i komponentowego sygnłu wideo z innych źródeł. K Port S-Video Wprowdznie sygnłów S-Video ze źródeł wideo. Spód A B Nzw Punkty montżowe wspornik sufitowego (trzy punkty) Punkt instlcji kbl zbezpieczjącego Funkcj Przytwierdź tutj opcjonlny Wspornik sufitowy, gdy zwieszsz projektor pod sufitem. s "Instlcj projektor" str.21 s "Akcesori Opcjonlne" str.117 Przeprowdź tędy dostępną w sprzedży blokdę linkową i zblokuj ją. s "Instlownie kbl zbezpieczjącego" str.63

13 Nzwy części i funkcje 13 Nzw Funkcj C Tył W przypdku ustwieni n powierzchni tkiej jk biurko możn regulowć poziome położenie projektor, obrcjąc nóżką w celu jej wysunięci lub wsunięci. s "Regulcj pochyleni w poziomie" str.42 D Przedni regulown nóżk Przygotowując powierzchnię, np. biurko, wyciągnij nóżkę, by wyregulowć pozycję obrzu. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 Pnel sterowni Nzw Funkcj A [Source Serch] Zmieni n nstępne źródło wysyłjące obrz. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.32 B Przycisk [Enter] [ ] Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj.

14 Nzwy części i funkcje 14 Nzw Funkcj C Przyciski [w][v] Wyświetlją ekrn Geometri obrzu umożliwijący skorygownie odksztłceń geometrii w kierunkch pionowym i poziomym. s "Ręczn korekt" str.38 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 s "Korzystnie z Pomocy" str.91 D Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.91 E Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 F [][b] Możesz ustwić głośność. [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.42 Umożliwi korektę odksztłceń dl opcji geometrii obrzu w kierunku poziomym po wyświetleniu ekrnu Geometri obrzu. s "Geom. poz/pion" str.38 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 s "Korzystnie z Pomocy" str.91 G Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 H Przycisk zsilni [t] Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 Nzw Funkcj I Wskźniki Pokzuje stn projektor. s "Odczytywnie Stnu Wskźników" str.92

15 Nzwy części i funkcje 15 Pilot A Nzw Przycisk zsilni [t] Funkcj Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 B Przycisk [Computer] Do zminy n obrzów z portu Computer. C Przycisk [Video] Kżde nciśnięcie przycisku, przełącz pomiędzy obrzmi z portów Video, S-Video i HDMI. D Przyciski numeryczne Wprowdź hsło. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.60 E Przycisk [Auto] W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj. F Przycisk [Aspect] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb ksztłtu obrzu. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.44 G Przycisk [Num] Przytrzymj ten przycisk i nciskjąc przyciski numeryczne, by wprowdzć hsło i liczby. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.60 H Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 I Przyciski [ ][ ] Gdy wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu [ ][ ] i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 Podczs projekcji przez PC Free, nciśnięcie tych przycisków powoduje wyświetlenie poprzedniego/ nstępnego obrzu, obrót obrzu, itp. s "Metody obsługi PC Free" str.49 Gdy włączon jest funkcj Mysz bezprze., przechylenie tego przycisku w dnym kierunku przesunie wskźnik w tym kierunku. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.57

16 Nzwy części i funkcje 16 Nzw Funkcj J Przycisk [ ] Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.57 K Przycisk [User] Przycisk pozwl n przypisnie często używnych pozycji dostępnych spośród pięciu dostępnych pozycji menu Konfigurcj. Nciśnięcie przycisku [User] spowoduje wyświetlenie ekrnu wyboru lub regulcji wybrnego elementu menu i umożliwi szybkie wprowdznie lub regulcję ustwień. s "Menu Ustwieni" str.78 Jko ustwienie domyślne jest przypisywne Zużycie energii. L M Przyciski [Pge] [[][]] Przyciski [E-Zoom] [z][x] Zmieni strony w plikch tkich jk PowerPoint w przypdku korzystni z nstępujących metod projekcji. W przypdku korzystni z funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.57 W przypdku korzystni z USB Disply s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Wyświetljąc obrzy lub scenriusze z pomocą funkcji PC Free, przy użyciu tych przycisków możn przechodzić do poprzedniego/nstępnego ekrnu. Powiększnie lub zmniejszenie obrzu bez zminy wielkości projekcji. s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.56 Nzw Funkcj N Przycisk [A/V Mute] Włącz i wyłącz dźwięk i wideo. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.54 Możesz zmienić to ustwienie w trybie Projekcj w poniżej opisny sposób, wciskjąc przycisk n pilocie przez około pięciu sekund. PrzódWPrzód/Sufit TyłWTył/Sufit O Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.91 P Przycisk [Freeze] Powoduje ztrzymnie lub wznowienie ztrzymnego obrzu. s "Ztrzymnie obrzu (Freeze)" str.54 Q Przyciski [Volume] [][b] [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.42 R Przycisk [Pointer] Wyświetl n ekrnie wskźnik. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.55 S Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.72 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.57 T Przycisk [Color Mode] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb koloru. s "Wybór jkości projekcji (Wybór Trybu koloru)" str.43 U Przycisk [LAN] Przełącz n obrz urządzeni podłączonego przez sieć.

17 Nzwy części i funkcje 17 Nzw Funkcj V Przycisk [USB] Po kżdym nciśnięciu przycisku będą wyświetlne nstępujące obrzy: USB Disply Obrzy z urządzeni podłączonego do portu USB-A W X Przycisk [Source Serch] Obszr wysyłni podczerwieni pilot Zmieni n nstępne źródło wysyłjące obrz. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.32 Wysył sygnły zdlnego sterowni.

18 Nzwy części i funkcje 18 Wymin bterii w pilocie Jeśli pilot z opóźnieniem reguje n poleceni lub przestł dziłć, może to oznczć, że wyczerpły się bterie. Nleży wymienić bterie. Przygotuj dwie mngnowe lub lkliczne bterie AA. Nie możn używć bterii innych niż mngnowe lub lkliczne bterie AA. Uwg Przed wyminą bterii koniecznie zpoznj się z niniejszym podręcznikiem. s Instrukcje dotyczące bezpieczeństw c Przestrog Sprwdź rozmieszczenie oznczeń (+) i (-) wewnątrz komory bterii, by poprwnie włożyć bterie. Jeśli bterie nie są używne prwidłowo, mogą wybuchnąć lub wycieknąć, co może być przyczyną pożru, obrżeń cił lub uszkodzeni produktu. Złóż pokrywę komory bterii. Wciśnij pokrywę komory bterii, ż wskoczy n miejsce. Zdejmij pokrywę komory bterii. Wciskjąc zpdkę pokrywy komory bterii, podnieś pokrywę do góry. b Wymień bterie n nowe.

19 Nzwy części i funkcje 19 Zsięg dziłni pilot

20 Przygotownie projektor Niniejszy rozdził zwier opis sposobu instlcji projektor i podłączni źródeł projekcji.

21 Instlcj projektor 21 Metody Instlcji Projektor obsługuje nstępujące cztery metody projekcji. Instlcję projektor nleży przeprowdzić zgodnie z wrunkmi pnującymi w miejscu instlcji. Wyświetlnie obrzów z przodu ekrnu. (Przód projekcj) Wyświetlnie obrzów z półprzezroczystego ekrnu. (Tył projekcj) Ostrzeżenie Nleży użyć specjlnej metody instlcji przy zwieszniu projektor pod sufitem (wspornik sufitowy). Nieprwidłowo zmontowny projektor może spść i spowodowć obrżeni cił. Jeśli zstosujesz klej w Punkty montżowe wspornik sufitowego, by zpobiec odkręcniu się śrub lub użyjesz smrów lub olejów n projektorze, obudow projektor może popękć i spowodowć jego wypdnięcie ze wspornik. Wypdnięcie projektor ze wspornik może spowodowć powżne obrżeni cił osób znjdujących się pod wspornikiem i uszkodzić projektor. Przy instlcji lub regulcji wspornik sufitowego nie nleży używć kleju, by zpobiec odkręcniu się śrub ni nie nleży stosowć olejów czy smrów. Nie nleży zkrywć otworu wlotu lub wylotu powietrz w projektorze. Ich zkrycie mogłoby spowodowć wzrost tempertury wewnątrz urządzeni i w rezultcie pożr. Zwieszenie projektor pod sufitem i wyświetlnie obrzów z przodu ekrnu. (Przód/Sufit - projekcj) Zwieszenie projektor pod sufitem i wyświetlnie obrzów z tyłu półprzezroczystego ekrnu. (Tył/Sufit - projekcj) Uwg Nie nleży używć projektor w pozycji obróconej n bok. Może to spowodowć usterki. Gdy zwieszsz projektor pod sufitem, wymgny jest Wspornik sufitowy, który jest wyposżeniem dodtkowym. s "Akcesori Opcjonlne" str.117 Domyślne ustwienie opcji Projekcj to Przód. Ustwienie Przód możn zmienić n wrtość Tył w menu Konfigurcj. s Zwnsow. - Projekcj str.79 Tryb Projekcj możn zmienić, wciskjąc przycisk [A/V Mute] n pilocie przez około pięć sekund. PrzódWPrzód/Sufit TyłWTył/Sufit

22 Instlcj projektor 22 Metody instlcji Zinstluj projektor w nstępujący sposób. Projektor nleży instlowć tk, by znjdowł się w pozycji równoległej do ekrnu. W przypdku montżu projektor pod kątem w stosunku do ekrnu wyświetlny obrz może mieć znieksztłconą geometrię. W przypdku brku możliwości zinstlowni projektor równolegle do ekrnu ptrz poniżej. s "Korekt znieksztłconej geometrii obrzu" str.37 W przypdku brku możliwości zinstlowni projektor n poziomej powierzchni ptrz poniżej. s "Regulcj pochyleni w poziomie" str.42 s "Korekt znieksztłconej geometrii obrzu" str.37 Rozmir ekrnu i przybliżon odległość projekcji Umieść projektor n poziomej powierzchni. Jeśli projektor będzie przechylony, wyświetlny obrz również będzie przechylony. Rozmir projekcji jest określny n podstwie odległości projektor od ekrnu. Ptrz ilustrcj po prwej stronie, by wybrć njlepszą pozycję w zleżności od rozmiru ekrnu. Ilustrcje przedstwiją przybliżoną njkrótszą odległość przy mksymlnym zbliżeniu. Więcej informcji dotyczących odległości projekcji możn znleźć poniżej. s "Rozmir ekrnu i odległość projekcji" str.119 W trkcie poprwini geometrii obrzu, wyświetlny obrz może zostć zmniejszony.

23 Instlcj projektor 23 Współczynnik ksztłtu 16: ( cm) 100 ( cm) 80 ( cm) 50 (110 67cm)

24 Podłącznie sprzętu 24 Nzw portu, loklizcj orz ukłd złącz różnią się w zleżności od podłącznego źródł. Podłącznie źródeł obrzu Aby wyświetlć obrzy z odtwrzczy DVD lub konsol do gier, podłącz projektor, stosując jedną z poniższych metod. A B C Przy użyciu kbl HDMI (dostępny w sprzedży) Podłącz gnizdo HDMI źródł obrzu do gnizd HDMI projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk ze źródł obrzu. Przy użyciu opcjonlnego kbl dl komponentowego sygnłu wideo s "Akcesori Opcjonlne" str.117 Podłącz gnizdo wyjści komponentowego sygnłu źródł obrzu do gnizd wejści Computer projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku źródł obrzu do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu kbl dostępnego w hndlu kbl video lub S-Video Podłącz gnizdo wyjściowe sygnłu wideo źródł obrzu do gnizd Video projektor. Lub, podłącz port wyjści S-Video urządzeni wideo z portem S-Video projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku źródł obrzu do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio.

25 Podłącznie sprzętu 25 Uwg Przed podłączeniem projektor do urządzeni nleży wyłączyć urządzenie. Włączone źródło wejści podczs podłączni go do projektor może spowodowć nieprwidłowe dziłnie. Jeśli ukłd lub ksztłt wtyczki różnią się, nie nleży jej wkłdć n siłę. Urządzenie może być uszkodzone lub może dziłć nieprwidłowo.

26 Podłącznie sprzętu 26 Nleży używć kbel HDMI spełnijący stndrdy HDMI. Jeśli port źródł, które chcesz podłączyć jest nietypowo uksztłtowne, by podłączyć je do projektor nleży użyć dołączonego do urządzeni kbl lub kbl opcjonlnego. Kbel, który nleży podłączyć do projektor zleży od typu sygnłu wideo wychodzącego z urządzeni wideo. Urządzenie wideo może przesyłć różne typy sygnłów wideo. Poniżej przedstwiono stndrdowe rozdzielczości obrzu, od njwyższej do njniższej. Komponentowy sygnł wideo > Sygnł S-video > Kompozytowy sygnł wideo Informcje o typch sygnłów wideo obsługiwnych przez urządzenie wideo nleży sprwdzić w dostrczonej z nim dokumentcji. Composite video może być wymieniony jko "wyjście wideo". W przypdku, gdy podłączono konsolę do gier, podczs mnipulowni nią może być zuwżlne nieznczne opóźnienie obrzu z projektor. s "Wybór jkości projekcji (Wybór Trybu koloru)" str.43 Gdy używsz zkupionego kbl udio 2RCA(L/R)/stereo, sprwdź, czy jest oznczony "Bez rezystncji". Podłącznie komputer Aby wyświetlć obrzy z komputer, podłącz komputer stosując jedną z poniższych metod. A B C Podczs używni opcjonlnego lub dostępnego w sprzedży kbl komputerowego Podłącz wyjście monitor komputer do gnizd Computer projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku komputer do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu dostępnego w sprzedży kbl USB Połącz port USB komputer z portem USB-B projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk z komputer. Przy użyciu kbl HDMI (dostępny w sprzedży) Połącz port HDMI komputer z portem HDMI projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk z komputer.

27 Podłącznie sprzętu 27 Połączenie projektor z komputerem przy pomocy przewodu USB pozwl wyświetlć obrzy z komputer. Funkcj t nosi nzwę USB Disply. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Podłącznie urządzeń USB Możn podłączć tkie urządzeni jk opcjonlną kmerę do dokumentów, pmięć USB, komptybilne twrde dyski USB orz prty cyfrowe. Przy użyciu dostrczonego z urządzeniem USB kbl USB, podłącz urządzenie USB do portu USB-A projektor.

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku Znaki ostrzegawcze W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostały symbole graficzne wskazujące bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi Projektor przenośny NP905/NP901W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2008 Wydanie pierwsze, marzec 2008 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB: W niektórych krajach moduł USB Wireless LAN

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo