DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD"

Transkrypt

1 DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion instrutions Elektroniznie regulowny przepływowy ogrzewz wody Instrukj osługi i montżu Tehnik zum Wohlfühlen _02_02_0621

2 Deutsh Seite 6-12 Inhltsverzeihnis 1. Geruhsnweisung Montgenweisung für den Fhmnn Stndrdmontge für den Fhmnn Montge-Alterntiven für den Fhmnn Tehnishe Dten und Einstzereihe für den Fhmnn Störungseseitigung für den Benutzer und den Fhmnn Sonderzuehör Umwelt und Reyling Kundendienst und Grntie Adressen und Anshriften English pge List of ontents 1. Operting instrutions for the user nd the qulified instller Instlltion instrutions for the qulified instller Stndrd instlltion for the qulified instller Instlltion lterntives for the qulified instller Tehnil dt nd res for the qulified instller Trouleshooting Speil essories Gurntee Environment nd reyling Addresses nd ontts Instrukj osługi (dl Użytkownik i Instltor) Instrukj montżu dl Instltor / Serwisnt Montż stndrdowy dl Instltor / Serwisnt Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt Dne tehnizne i zkresy stosowni dl Instltor / Serwistnt Usuwnie usterek przez Użytkownik i Instltor / Serwisnt Osprzęt dodtkowy Adresy

3 A DEL.. SL Nr _02_02_0622 B 225 mm 140 mm 20 mm 105 mm mm 414 mm 368 mm 44 mm 35 mm G ½ 110 mm 30 mm 100 mm mm 114 mm 26_02_02_0623 3

4 C D WW KW 26_02_02_0624 e l e t ro n i o m f o r t WW 26_02_02_0625 KW d F E 15 6 G 26_02_02_ _02_02_0544 H I mm 30 mm I II 26_02_02_0005_d 26_02_02_0627 L 2 3/4 II I L1` L2` UF L3` L I 3/PE 400 V L 3/PE ~ 400 V 26_02_02_

5 d LR 1-A P 18 Nm SW 24 R WKMD WBMD S 2 mm 3 d 26_02_02_0550_ M 26_02_02_ _02_02_ mm 325 mm 20 mm 26_02_02_0530_ 165 mm 9,5 mm 26_02_02_0549_ 26_02_02_ mm K 26_02_02_0528_ O 26_02_02_ _02_02_ mm 50 mm 26_02_02_0573 J L 2,5-6 mm² mm² N mx. 60 C mx. 43 C Q 18 Nm SW 24 5

6 eletroni LCD eletroni LCD 1. Instrukj osługi (dl Użytkownik i Instltor) 1.1 Opis urządzeni Ogrzewz przepływowy DEL... SLi eletroni LCD podgrzew wodę przepływjąą przez urządzenie. Żądną temperturę iepłej wody możn z pomoą pokrętł dooru tempertury nstwić ezstopniowo w zkresie od ok. 30 do ok. 60 C. Nstwion wrtość tempertury pokzywn jest n wyświetlzu LCD. W hwili osiągnięi przepływu 2,5 l/min. elektronik sterują włąz odpowiednią mo grzewzą zleżną od nstwy tempertury i tempertury zimnej wody dopływjąej do urządzeni. 1.2 Skrót njwżniejszyh informji Wyświetlz pokzująy temperturę w zkresie C. Pokrętło regulji tempertury. Żądną temperturę wody nstwimy ezstopniowo, poprzez ornie pokrętł regulji. Nstwioną temperturę odzytuje się n wyświetlzu.jeżeli przy pełnym otwriu rmtury i nstwie mksymlnej wrtośi (60 C), tempertur wody wypływjąej nie osiąg wrtośi nstwionej, to przepływ wody jest większy od mksymlnego przepływu, który może ogrzć grzłk (grnie moy 18, 21, 24 lu 27 kw). W tkim przypdku nleży zmniejszyć przepływ w punkie pooru wody. 1.3 Wskzówk dotyzą ezpiezeństw Przy doorze tempertury z pomoą rmtury mogą wystąpić tempertury powyżej 60 ºC. Ze względu n nieezpiezeństwo poprzeni nleży zwróić szzególną uwgę n dziei! Przy temperturh przekrzjąyh 43 ºC istnieje nieezpiezeństwo poprzeni. 1.4 Wżn wskzówk W przypdku wystąpieni przerwy w dopływie wody do ogrzewz spowodownej np. zezpiezeniem przed zmrzniem lu prmi przy instlji wodnej, przed ponownym uruhomieniem ogrzewz nleży ezwzględnie wykonć nstępująe zynnośi: 1. wyłązyć ewentulnie wykręić ezpiezniki, lu wyłązyć DEL... SLi poprzez pokrętło nstwze (pozyj OFF (wył). 2. podłązony do urządzeni zwór iepłej wody otwierć i zmykć tk długo, ż ogrzewz orz instlj zimnej wody zostną odpowietrzone. 3. ponownie włązyć ewentulnie wkręić ezpiezniki, lu włązyć ponownie DEL... SLi. 1.5 Wydjność iepłej wody W zleżnośi od pory roku, przy różnyh temperturh zimnej wody otrzymujemy nstępująe ilośi iepłej wody, ew. wody podmiesznej: ϑ 1 = tempertur zimnej wody dopływjąej ϑ 2 = tempertur wody podmiesznej ϑ 3 = tempertur iepłej wody wypływjąej Przykłdy tempertury użytkowej: - ok. 38 ºC np. ntrysk, myie rąk, kąpiel w wnnie - ok. 60 ºC zmywnie, orz w przypdku rmtur termosttyznyh ϑ 2 = 38 C (tempertur wody podmiesznej) 18 kw 21 kw 24 kw 27 kw ϑ 1 l/min * 6 C 8,0 9,4 10,7 12,1 10 C 9,2 10,7 12,3 13,8 14 C 10,7 12,5 14,5 16,1 ϑ 3 = 60 C (tempertur wody wypływjąej) 18 kw 21 kw 24 kw 27 kw ϑ 1 l/min * 6 C 4,8 5,6 6,4 7,2 10 C 5,2 6,0 6,9 7,7 14 C 5,6 6,5 7,5 8,4 Tel 1 * wrtośi w teli w odniesieniu do npięi 400 V. Uzyskny przepływ zleżny jest od iśnieni istniejąego w instlji wodnej i npięi znmionowego. 1.6 Ogrnizenie tempertury Instltor lu Serwisnt może dokonć ogrnizeni tempertury wody wypływjąej n wrtość 43 C. 1.7 Zdlne sterownie Tempertur może yć również sterown poprzez zdlne sterownie FFB 1 i FFB 2 (pkt. 7 wyposżenie dodtkowe ). W przypdku zstosowni zdlnego sterowni, temperturę regulujemy tylko z pomoą pokrętł n zdlnym sterowniu, nie m możliwośi regulji tempertury z pomoą pnelu osługowego ogrzewz. 1.8 Zlene nstwieni Pr z rmturą termosttyzną Ay zpewnić prwidłowe dziłnie rmtury Termosttyznej, temperturę w DEL SLi eletroni LCD nleży nstwić n wrtość powyżej 50 C. 1.9 Pomo przy usterkh sprwdzić ezpiezniki sprwdzić zy perltory i głowie pryszniowe nie są zkmienione (ptrz również pkt. 6. Usuwnie usterek przez Użytkownik ). Jeżeli koniezne jest wezwnie Serwisnt do usterki, to pomoą w dokłdnym ustleniu typu urządzeni ędzie podnie niektóryh dnyh z tlizki znmionowej urządzeni ( A 20). DEL.. SLi Nr.: Konserwj i zyszzenie Konserwji urządzeni np. sprwdzeni ezpiezeństw elektryznego dokonywć może jedynie upowżniony Instltor/Serwisnt. Do utrzymni oudowy ogrzewz w zystośi wystrzy wilgotn śierezk. Nie nleży stosowć żdnyh szorująyh lu rozpuszzjąyh środków zystośi! 1.11 Instrukj osługi i montżu Niniejszą instrukję nleży strnnie przehowć i przekzć nywy w przypdku sprzedży urządzeni. Przy prh konserwyjnyh lu ewentulnyh nprwh udostępnić do wglądu Serwisntowi. 21 English

7 2. Instrukj montżu dl Instltor / Serwisnt 2.1 Krótki opis Elektroniznie regulowne przepływowe ogrzewze DEL...SLi eletroni LCD są urządzenimi iśnieniowymi do ogrzewni zimnej wody lu dogrzewni wody podgrznej do 55 C. Mksymln dopuszzln tempertur wody dopływjąej wynosi 65 C. Przy wyższyh temperturh może nstąpić uszkodzenie urządzeni. Przy pomoy osprzętu dodtkowego (termostt entrlny ptrz 7. Osprzęt dodtkowy ) możliwe jest ogrnizenie mksymlnej tempertury wody dopływjąej do 60 C. Urządzenie służy do zoptrzeni w iepłą wodę jednego lu kilku punktów pooru. System grzejny odkrytej grzłki umieszzony jest w ziorniku miedzinym i ndje się szzególnie do wody zwpnionej, lez również do wody o młej zwrtośi wpni (ptrz 5.2 Zkresy stosowni ). 2.2 Wżne wskzówki Powietrze w przewodh zimnej wody może zniszzyć system grzejny urządzeni lu uruhomić system ezpiezeństw (ptrz 1.5 Wżn wskzówk ). Ogrzewz DEL...SLi wyposżony jest w ukłd wykrywni powietrz, który w znznym stopniu zpoieg uszkodzeniu systemu grzejnego: Jeśli w trkie dziłni do ogrzewz DEL...SLi dostnie się powietrze, urządzenie wyłąz grzłkę n kilk sekund, o stnowi ohronę systemu grzejnego. Armtury Ntynkow rmtur iśnieniow Stieel Eltron dl ogrzewzy przepływowyh ptrz 7. Osprzęt dodtkowy możliwe jest również instlownie z rmturmi dostępnymi w hndlu iśnieniowe rmtury termosttyzne ptrz wskzówk 1.8 Zlene nstwieni Nleży dokłdnie przestrzegć wszystkih informji zwrtyh w niniejszej instrukji. Zwierją one wżne wskzówki odnośnie ezpiezeństw, osługi, instlowni orz konserwji urządzeni. 2.3 Przepisy i zleeni Montż (instlj wodn i instlj elektryzn) orz pierwsze uruhomienie i konserwj opisywnego urządzeni powinny yć wykonne jedynie zgodnie z niniejszą instrukją, przez Instltor posidjąego odpowiednie uprwnieni. Niezwodn pr i ezpiezeństwo pry urządzeni zpewnione są tylko przy zstosowniu przeznzonyh dl tego urządzeni oryginlnyh zęśi zmiennyh i osprzętu dodtkowego Nleży przestrzegć wymgń i zleeń miejsowego Zkłdu Energetyznego Umoowć urządzenie w dolnej zęśi, śiśle do śiny (zwróić uwgę n wymir 110 mm B. Nleży tkże zwróić uwgę n: - tlizkę znmionową urządzeni (otworzyć klpkę w dolnej zęśi urządzeni) - ptrz pkt. 5. dne tehnizne Elektryzn oporność włśiw wody nie może yć niższ od wrtośi podnej n tlize znmionowej urządzeni. Przy wodnej siei ukłdu elektroenergetyznego uwzględnić nleży njniższy opór elektryzny wody (ptrz pkt. 5.2 Zkres stosowni ). Elektryzną oporność włśiwą wody lu elektryzną przewodność wody określi loklny Zkłd Wodoiągowy. Urządzenie, nleży zmontowć w zmkniętyh, nie nrżonyh n mróz pomieszzenih, Zdemontowne ogrzewze przehowywć w pomieszzenih nie nrżonyh n mróz z uwgi n resztki wody, jkie zwsze pozostją w urządzeniu. Rodzj zezpiezeni IP 25 (ohron strugoszzeln) zpewniony jest wyłąznie przy prwidłowym zmontowniu tulejki przewodu Instlj wodn Mteriły instlji wodnej: Ruroiąg zimnej wody stl, miedź lu rury z tworzyw sztuznego Ruroiąg iepłej wody: miedź, systemy z tworzyw sztuznego z odpowiednim testem* * w ogrzewzh przepływowyh DEL...SLi mogą występowć tempertury pry do mks. 60 ºC. W przypdku wrii w instlji możliwe są krótkotrwłe oiążeni o wrtośi mks. 80 ºC / 1,0 MP. Zstosowny system rur z tworzyw sztuznego musi yć przystosowny do tkih wrunków. nie jest wymgny zwór ezpiezeństw niedopuszzlne jest stosownie rmtur przeznzonyh dl urządzeń eziśnieniowyh Instlj elektryzn dopuszzlne jest jedynie stłe podłązenie elektryzne nleży przewidzieć możliwość odłązeni urządzeni od siei n wszystkih iegunh n odległość minimum 3 mm, z pomoą ezpiezników lu przekźników. 22

8 eletroni omfort 3. Montż stndrdowy dl Instltor / Serwisnt podłązenie elektryzne podtynkowe, podłązenie wodne podtynkowe Opis rysunków A - G 1 Pnel osługowy 2 Pokryw urządzeni 3 Śink tyln zęść doln 4 Przyłąze śruowe iepłej wody 5 Przyłąze śruowe zimnej wody (króie trójdrożny) 6 Tulej ohronn elektryznego kl zsiljąego 7 Listw ziskow 8 Śink tyln zęść górn 9 Elektronizn płytk regulują 10 Wyłąznik ezpiezeństw z przyiskiem odlokowni (AE3) 11 System grzejny 12 Czujnik przepływu 13 Gnizdo do podłązeni pnelu sterująego 14 Diody LED wskzń pry i usterek (Usuwnie usterek) 15 Śru moują urządzenie 16 Wtyzk przekźnik wrtośi zdnej 17 Ogrniznik ezpiezeństw tempertury iepłej wody (STB) 18 Czujnik temp. wody wypływjąej (NTC) 19 Uhwyt moująy elementy wewnętrzne 20 Tlizk znmionow urządzeni 21 Listw montżow urządzeni 22 Sitko przyłąz śruowego zimnej wody 23 Ogrniznik przepływu (DMB) 24 Podkłdk 3.1 Ogólne wskzówki montżowe Urządzenie jest fryznie przygotowne do instlji stndrdowej (ptrz rys. C - I ). Montż urządzeni nd umywlką C (). Podłązenie wody podtynkowe śruowe G (4 i 5). Podłązenie elektryzne podtynkowe w dolnej zęśi urządzeni F (6). 3.2 Miejse montżu Ogrzewz DEL SLi nleży zmontowć pionowo zgodnie z rysunkiem C ( nd umywlką, pod umywlką, w pomieszzeniu nie nrżonym n zmrznie. 3.3 Przygotownie montżu urządzeni Otworzyć urządzenie D : otworzyć klpkę do przodu otworzyć klpkę w dół odkręić śruę moująą d zdjąć pokrywę urządzeni zdjąć dolną zęść tylnej śinki E : wisnąć o hki ztrzskowe poprzez poiągnięie do przodu zdjąć dolną zęść śinki tylnej wykręić pokrętkę moująą F (15). 3.4 Moownie listwy moująej F Przy pomoy złązonego szlonu montżowego zznzyć miejs wiereni otworów. Listwę moująą przymoowć do śiny, z pomoą 2 wkrętów i kołków rozporowyh (nie nleżą do zkresu dostwy), dostosownyh do rodzju i mteriłu śiny. 3.5 Przygotownie przewodu zsiljąego Przygotowć przewód zsiljąy, przyinją go n odpowiednią długość, zgodnie z rysunkiem H. Uwg: tulejk służy jko pomo do montżu przewodu zsiljąego. 3.6 Montż urządzeni F Elektryzny przewód zsiljąy poprowdzić przez tulejkę (6), śinkę tylną wisnąć n ole gwintowne listwy moująej. Zmontowć urządzenie, zmoowć pokrętkę moująą (15). 3.7 Podłązenie wody G Wżne wskzówki: Strnnie przepłukć przewody doprowdzeni zimnej wody. Dostrzone wrz z urządzeniem sitko (22) nleży zwsze wrz z ogrniznikiem przepływu (23, DMB) lu podkłdką (24) montowć w króću śruowym zimnej wody (elementy znjdują się w toree przymoownej do króć zimnej wody) Pierwsze uruhomienie (może wykonć jedynie uprwniony Instltor / Serwisnt) 1 Ogrzewz npełnić wodą i odpowietrzyć Uwg! Nieezpiezeństwo dziłni ez wody! Przed wkręeniem / włązeniem ezpiezników nleży tk długo otwierć i zmykć wszystkie zwory pooru iepłej wody, ż ogrzewz orz instlj zostną dokłdnie odpowietrzone. Przy włązonej moy grzewzej powietrze uszkdz system grzejny! Ptrz 2.2 Wżne wskzówki 2 Uktywnić wyłąznik ezpiezeństw! DEL... SLi dostrzny jest z wyłązonym wyłąznikiem ezpiezeństw (AE 3) - wisnąć przyisk odlokowni. 3 Do elektroniznej płytki sterująej podłązyć wtyzkę przewodu ndjnik wrtośi zdnej 4 Złożyć i zmoowć wkrętem pokrywę ogrzewz! 5 Włązyć npięie elektryzne! 6 Sprwdzić dziłnie ogrzewz! 7 Zerwć folię zezpiezjąą z pnelu osługowego. Przekznie urządzeni Użytkownikowi Wyjśnić Użytkownikowi przeznzenie urządzeni orz zpoznć z jego osługą. Wyjątek: ogrniznik przepływu (DMB) - 7,5 l/min (nieieski) przy zstosowniu rmtury termosttyznej. podkłdk przy zyt młym iśnieniu wody w instlji. W przypdku wyminy urządzeni nleży sprwdzić oeność sitk. Króie trójdrożny odinjąy (5) nie może yć wykorzystywny do ogrnizni przepływu. 3.8 Podłązenie elektryzne Przewód zsilni elektryznego podłązyć do listwy ziskowej I. Wżne wskzówki: Rodzj ohrony IP 25 (ohron strugoszzeln) jest zpewnion jedynie przy zmontowniu rurki ohronnej przewodu A (6) i uszzelnieniu przewodu płszzem uszzelnijąym. Urządzenie musi yć podłązone do przewodu uziemijąego. 3.9 Zkońzenie montżu 1. Otworzyć króie trójdrożny G (5). 2. Złożyć dolną zęść śinki tylnej E. Wżne wskzówki: Zwróić Użytkownikowi uwgę n możliwe zgrożeni (poprzenie). Przekzć niniejszą instrukję do strnnego przehowywni on on 26_02_02_

9 4. Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt podłązenie elektryzne podtynkowe Montż lterntywy pokzno n rysunkh J - S. 4.1 Listw moują przy wyminie urządzeni J W przypdku urządzeń Stieel Eltron (opróz DHF) możliwe jest wykorzystnie listwy istniejąej. Nleży przeić psująy przelot w śine tylnej. W przypdku wyminy DHF, listwę moująą () nleży oróić o 180 O (npis DHF powinien znjdowć się w kierunku zytni), ole gwintowne () przełożyć n prwo u góry. Przy wyminie w miejse urządzeni innego produent, możliwe jest wykorzystnie psująyh otworów po kołkh () do zmoowni złązonej listwy moująej. 4.2 Podłązenie elektryzne ntynkowe W śine tylnej i pokrywie urządzeni nleży wyiąć lu wyłmć prowdnię do elektryznego przewodu zsiljąego (możliwe miejs wyłmni, ptrz K ). Przy podłązeniu ntynkowym rodzj ohrony zmieni się n IP 24 (ryzgoszzeln). Uwg: Przy użyiu długopisu nleży dokonć odpowiedniej zminy n tlize znmionowej: przekreślić IP 25, i zznzyć krtkę IP Podłązenie elektryzne u góry L wyiąć otwór w rure ohronnej przewodu listwę ziskową przemieśić z dołu do góry. W tym elu wisnąć ztrzski () i wyjąć listwę ziskową. Uwg: Przełożyć opskę ziskową z pozyji górnej n dolną ()! Ztrzsnąć listwę ziskową n górze (). 4.4 Oróon oudow urządzeni Przy montżu urządzeni pod umywlką oudowę urządzeni możn oróić M : Wyjąć pnel osługowy () z oudowy, wiskją uprzednio ztrzsk Oróić pokrywę urządzeni () (nie orć urządzeni). Włożyć pnel osługowy i ztrzsnąć ztrzsk. Uwg: Pnel z uszkodzonym ztrzskiem nie może yć wmontowny. Wsunąć wtyzkę przewodu ndjnik wrtośi zdnej n płytkę elektroniki (ptrz Pierwsze uruhomienie. Zwiesić u góry pokrywę urządzeni () i nsunąć u dołu n śinkę tylną. Dl zpewnieni prwidłowej pozyji uszzelki śinki tylnej, nleży poruszyć pokrywą do przodu i do tyłu. Przykręić pokrywę urządzeni. 24 u góry, przekźnik priorytetu, podłązenie wody podtynkowe, oróon oudow urządzeni, przesunięie płytek 4.5 Montż tulejki przewodu Możliwy jest montż urządzeni przy późniejszym złożeniu tulejki przewodu N. Tulejkę przewodu wyjąć przy pomoy śruokręt (). Zmoowć urządzenie do listwy moująej. Przy polu przekroju przewodu zsiljąego wynosząym od 10 do 16 mm 2 nleży powiększyć otwór w tuleje przewodu (oznzniki L ). Tulejkę przewodu nsunąć n elektryzny przewód zsiljąy (, pomo montżow), zmontowć w śine tylnej () i ztrzsnąć (d). 4.6 Włąznie priorytetowe O W przypdku kominji z innymi urządzenimi elektryznymi, np. z elektryznymi piemi kumulyjnymi nleży zstosowć przekźnik priorytetu: Przekźnik priorytetu (ptrz 7. Osprzęt dodtkowy ). Przewód sterownizy do styznik drugiego urządzeni (np. elektryznego pie kumulyjnego). Styk sterownizy, otwrty przy włązniu DEL... SLi eletroni. Zdziłnie priorytetu iepłej wody nstępuje w trkie dziłni DEL... SLi! Przekźnik priorytetu możn podłązyć jedynie do środkowej fzy listwy ziskowej. 4.7 Armtury ntynkowe Ciśnieniow rmtur ntynkow WKMD lu WBMD P, produkji Stieel Eltron, (numer ktlogowy ptrz 7. Osprzęt dodtkowy : Zmontowć zślepki G ½ z uszzelkmi () nleżą do zkresu dostwy ntynkowyh rmtur iśnieniowyh Stieel Eltron. W przypdku rmtur innego produent niezędne jest użyie 2 szt. zślepek (ptrz pkt. 10. Osprzęt dodtkowy ). Zmontowć rmturę. Dolną zęść śinki tylnej wsunąć pod rurki przyłązeniowe rmtury i ztrzsnąć w górnej zęśi śinki tylnej. Rurki przyłązeniowe rmtury połązyć z króćmi śruowymi urządzeni. Pokryw urządzeni musi yć przygotown do montżu R : wyłmć deliktnie otwory przelotowe () w pokrywie urządzeni (ewentulnie ozyśić pilnikiem) wyłmć złązone prowdnie pokrywy () (jeśli rurki podłązeniowe rmtury są lekko przesunięte prowdnie pokrywy () mogą yć złożone ez wyłmywni elementów. Przy tym nie ędą wykorzystywne prowdnie śinki tylnej () ztrzsnąć prowdnie pokrywy w otworh przelotowyh pokrywy złązone prowdnie śinki tylnej () zmontowć n rurkh. Część górną i dolną wisnąć n rurkę. prowdnie śinki tylnej () wsunąć do oporu w śinkę tylną urządzeni. Moownie urządzeni Przy podłązeniu do elstyznyh przewodów wodnyh, tylną śinkę nleży przymoowć w dolnym oszrze urządzeni, przy pomoy dodtkowej śruy (d). Pokrywę urządzeni () zwiesić u góry i nsunąć n dole n śinkę tylną. Jrzm prowdni pokrywy muszą sięgć do prowdni śinki tylnej i ustlć jej pozyję. 4.8 Podłązenie ntynkowe lutowne Przy użyiu osprzętu dodtkowego Q nr ktlogowy ptrz pkt. 7. Osprzęt dodtkowy, możliwe jest podłązenie śruowe przy pomoy dostrzonej przez Instltor rurki miedzinej o średniy 12 mm. Zmontowć zęśi wyposżeni dodtkowego. Zlutowć wkłdkę z przewodmi miedzinymi. Wsunąć śinkę tylną pod rurki podłązeniowe rmtury i ztrzsnąć górną zęść śinki tylnej. Przykręić rurki podłązeniowe do urządzeni. Uwg: Zwróić uwgę n wskzówki w punkie 4.7 Armtury ntynkowe : Pokryw urządzeni, śink tyln urządzeni i moownie urządzeni muszą yć przygotowne do tkiej instlji. Moownie urządzeni. Montż pokrywy. 4.9 Montż dolnej zęśi śinki tylnej Przy ntynkowyh podłązenih śruowyh możliwe jest zmontownie dolnej zęśi śinki tylnej, dopiero po zmontowniu rmtur S : Dolną zęść śinki tylnej (3) wyiąć, jk pokzno n rysunku (). Łązniki (, w dodtkowym opkowniu) wsunąć od tyłu w zęść środkową. Część środkową wprowdzić pod rurki, przesunąć do góry i połązyć z dolną zęśią śinki tylnej. Dolną zęść śinki tylnej zmontowć do śinki tylnej. Doln zęść śinki tylnej musi zostć przymoown dodtkową śruką (). Rurki podłązeniowe rmtury podłązyć do króćów gwintownyh urządzeni.

10 4. Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt Pr z wodą wstępnie podgrzną; Ogrnizenie tempertury 4.10 Montż przy przesunięiu płytek glzury W przypdku przesunięi płytek glzury ( B, mks. 20 mm), w pierwszej kolejnośi, przy pomoy pokrętki moująej ( F 15), musi zostć ustlon odległość od śiny i dopiero zmoowne urządzenie Pr z wodą wstępnie podgrzną DEL...SLi eletroni LCD umożliwi dodtkowe ogrznie wody wstępnie ogrznej do tempertury mksimum 60 C. W przypdku dopływu wody o temperturze 55 C nie nstępuje podgrznie wody. Mksymlną temperturę wody 60 C n dopływie zpewni się przez zstosownie entrlnej rmtury termosttyznej (ptrz pkt. 7. Wyposżenie dodtkowe ) Ogrnizenie tempertury M Ogrnizenie tempertury wypływjąej wody do 43 C może yć dokonne w nstępująy sposó: 1. Wykręić wkręt moująy pokrywę przednią ogrzewz i zdjąć pokrywę 2. przełąznik suwkowy przesunąć w pozyję zmontowć i przymoowć wkrętem pokrywę ogrzewz 5. Dne tehnizne i zkresy stosowni dl Instltor / Serwistnt Typ DEL 18 SLi eletroni LCD DEL 21 SLi eletroni LCD DEL 24 SLi eletroni LCD DEL 27 SLi eletroni LCD Mo nominln kw Strt iśnieni* z ogrniznikiem przepływu ez ogrniznik przepływu Durhflussmengen-Begrenzer (DMB) Pojemność nominln Konstrukj Ndiśnienie nominlne Ciężr MP (r) / l/min MP (r) / l/min l/min Fre 0,075 (0,75) / 5,2 0,05 (0,5) / 5,2 12,0 / 7,5 run / lu 0,095 (0,95) / 6,0 0,065 (0,65) / 6,0 12,0 / 7,5 run / lu 0,4 l iśnieniow 1 MP (10 r) 4,5 kg 0,125 (1,25) / 6,9 0,085 (0,85) / 6,9 12,0 / 7,5 run / lu Kls ohrony zgodnie z DIN EN Rodzj zezpiezeni EN IP 25 (IP 24 przy podł. elektr. ntynkowym) Certyfikty ptrz tlizk znmionow urządzeni Przyłąze wody (gwint zewnętrzny) G ½ Przyłąze elektryzne 3/PE ~ 400 V Certyfikt VDEW Certyfikt niemiekiego Ndzoru Budowlnego Odkryt spirl system grzejny 900 Ωm (ptrz tel 4) Temp. zimnej wody doprowdznej mks. 65 C Zstosownie zrówno do wody zwpnionej jk i nie zwierjąej wpni 0,155 (1,55) / 7,7 0,105 (1,05) / 7,7 12,0 / 7,5 run / lu Przepływ włązeniowy 2,5 l/min Tel 2 * Wrtośi strty iśnieni odnoszą się również dl minimlnego iśnieni hydruliznego (przepływ przy podgrzniu 10 C do 60 C ( ϑ 50 k). Przy wymirowniu siei instlyjnej zlene przyjęie strty iśnieni 0,1 MP (1 r). 5.2 Zkresy stosowni Zkresy stosowni ogrzewzy przepływowyh w odniesieniu do elektryznej opornośi włśiwej wody / elektryznej przewodnośi włśiwej Dne jko Zkres stosowni dl różnyh tempertur odniesieni nlizy wody włśiw oporność elektryzn włśćw przewodność elektryzn włśćw przewodność elektryzn Tel 3 Ωm ms/m µs/m Dne wg. normy przy 15 C przy 20 C przy 25 C

11 6. Usuwnie usterek przez Użytkownik i Instltor / Serwisnt Usterk Brk iepłej wody / Nieprwidłow tempertur wody wypływjąej Zyt mły przepływ Cłkowiie rk wskzni LCD Brk możliwośi zminy wrtośi zdnej Wrtośi zdnej nie możn ustwić wyżej niż 43 C Chwilowo zimn wod Tel 4 Możliwe wskzni LED Przyzyn Wskznie LED Brk npięi zsilni Zdziłł wyłąznik ezpiezeństw AE3 żółty zerwony zielony Wskznie LED Nie dził diod LED Dlsz dignoz przy pomoy monitor serwisowego * Usunięie Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Instltor: Przez urządzenie przepływ wod lez grzłk elektryzn nie włąz się. Sprwdzić wyłąznik ezpiezeństw AE3 (wisnąć przyisk STB) Uszkodzon elektronik Instltor: Sprwdzić i ew. wymienić elektronikę Brk jednej fzy Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Urządzenie osiągnęło grnię moy Tempertur wody dopływjąej > 55 C Uszkodzony lu nie podłązony zujnik przepływu DFE Uszkodzony system grzejny Uszkodzony zujnik dopływu wody Uszkodzony zujnik wypływu wody Błąd w elektronie zezpiezjąej Zkmienione perltory i głowi pryszniow Mig zielon diod, włązon żółt diod Mig zielon diod, włązon zerwon diod Mig zielon diod,wyłązon żółt diod Mig zielon diod,włązon żółt diod Mig zielon diod, włązon stle zerwon diod Mig zielon diod, zerwon diod włązon tylko przy poierniu wody Wskźnik moy pokzuje 100% Wskznie C1 (dopływ) Sprwdzić przepływ Użytkownik: zmniejszyć przepływinstltor zmontowć ogrniznik przepływu Instltor: ogrnizyć temperturę wody dopływjąej Instltor: Instltor: sprwdzić podłązenie DFE, ew. wymienić sprwdzić, ew. wymienić system grzejny Błąd E 1 (ELEC) Instltor: wymienić elektronikę Błąd E 3 (NTC) Instltor: sprwdzić i ew. wymienić zujnik wypływu wody Błąd E 2 (AE3) Instltor: wetknąć przewód podłązeniowy AE3 i sprwdzić AE3 (Sprwdzić przepływ) Użytkownik: odkmienić lu wymienić Zrudzenie Instltor: wyzyśić sitko Brk npięi zsilni Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Zdziłł AE3 Brk wskzni LED Instltor: Przez urządzenie przepływ wod lez grzłk elektryzn nie włąz się. Sprwdzić wyłąznik ezpiezeństw AE3 (wisnąć przyisk STB) Luźny przewód łąząy z Instltor: sprwdzić przewód łąząy pnelem osługowym Mig zielon diod Uszkodzon elektronik Instltor: sprwdzić pnel osługowy i ew. osługow wymienić Uszkodzon elektronik osługow Włązone ogrnizenie tempertury Krótkotrwł zmin przepływu Zdziłł wykrywz powietrz (zimn wod przez ok. 1 min.) Mig zielon diod Instltor: sprwdzić pnel osługowy i ew. wymienić Mig zielon diod Ukzuje się symol C mx. Instltor: wyłązyć ogrnizenie tempertury Urządzenie włązy się utomtyznie przy odpowiednim przepływie Urządzenie włązy się ponownie z opóźnieniem * Możliwość pełnego dignozowni urządzeni dje monitor serwisowy nr ktlogowy (ptrz 7. Wyposżenie dodtkowe ) 26

12 7. Osprzęt dodtkowy Zdlne sterownie do DEL... SLi Zdlne sterownie pruje z pośrednitwem ezprzewodowyh pilotów. Bezprolemow komunikj możliw jest przy odległośi w udynku, nie przekrzjąej 25 m. Ogrzewz może yć osługiwny przy pomoy mksymlnie 6 pilotów ezprzewodowyh. Pnel osługowy w ogrzewzu może yć ndl używny. Przy uruhomieniu zdlnego sterowni w ogrzewzu nleży odłązyć od ukłdu elektroniki wtyzkę ndjnik wrtośi zdnej i przykleić tśmą przylepną do pokrywy ogrzewz, w tki sposó, y po złożeniu pokrywy nie doszło do kontktu z elementmi znjdująymi się pod npięiem. FFB 1 zdlne sterownie ezprzewodowe Nr ktlogowy Osług z dwóh miejs: Urządzenie i ezprzewodowe zdlne sterownie. Skłd się ze: Zdlnego sterowni (ndjnik), grupy przyłązeniowej (odiornik) i uhwytu śiennego. eletroni omfort 26_02_02_0632 FFB 2 zdlne sterownie ezprzewodowe Nr ktlogowy Pilot zdlnego sterowni, jko rozszerzenie FFB 1. Skłd się ze: Zdlnego sterowni (ndjnik) i uhwytu śiennego. Dwuzworow rmtur iśnieniow Armtur kuhenn WKMD Numer ktlogowy Armtur łzienkow WBMD Numer ktlogowy Osprzęt montżowy Zestw rurek do montżu podumywlkowego Numer ktlogowy Przyłąz G 3/8 do montżu ntynkowego Zestw 2 szt. zślepek G ½ Numer ktlogowy Niezędny przy zstosowniu rmtur iśnieniowyh innego produent ( P, ) Wskzówk: nie potrzeny przy rmturh WKMD i WBMD produkji Stieel Eltron) Zestw montżowy do montżu ntynkowego Numer ktlogowy ( Q, ) - 2 szt. zślepki G ½ - 2 szt. nkrętki ½ z wkłdkmi do połązeni lutownego φ 12 mm Uniwersln rm montżow Numer ktlogowy Skłd się z: tylnej śinki z elektryznym oklowniem. Element ten tworzy przestrzeń 30 mm pomiędzy tylną śiną ogrzewz śiną instlyjną. Umożliwi on wykonnie elektryznego podłązeni podtynkowego w dowolnym miejsu z urządzeniem. Głęokość ogrzewz zwiększy się o 30 mm. Poprzez zstosownie powyższego elementu zmieni się rodzj zezpiezeni n IP 24 (ohron przeiwryzgow). Zestw do montżu z przesunięiem Numer ktlogowy Zestw zwier uniwerslną rmę o numerze ktlogowym Służy do pionowego przesunięi urządzeni w dół o 90 mm w stosunku do przyłąz wody. Zestw rurek, do wyminy w miejse gzowego ogrzewz wody Numer ktlogowy Skłd się z: - uniwerslnej rmy montżowej (opis tehnizny ptrz nr kt ) - kolnk do podłązeni do instlji w miejse gzowego ogrzewz wody (wod zimn z lewej strony, wod iepł z prwej strony) Przekźnik priorytetu LR 1-A Numer ktlogowy Przełąznie priorytetowe DEL... SLi eletroni, przy równozesnym dziłniu np. elektryznyh pieów kumulyjnyh. Podłązenie LR 1-A ptrz N. Osprzęt do eksplotji ogrzewz DEL... SLi, przy wodzie wstępnie podgrznej ZTA ¾ - entrln rmtur termosttyzn Nr ktlogowy Zinstlown ezpośrednio n ogrzewzem entrln rmtur termosttyzn, poprzez podmiesznie z wodą zimną, przy pomoy ypssu, gwrntuje, że tempertur wody wypływjąej, wynoszą 60 ºC, nie zostnie przekrozon. Monitor serwisowy Nr ktlogowy Urządzenie dignostyzne do wykrywni usterek ogrzewz DEL...SLi elektroni LCD eletroni omfort eletroni omfort 26_02_02_

Akcesoria szalunkowe

Akcesoria szalunkowe Akesori szlunkowe 1 Akesori szlunkowe Śiągi do deskowń / nkrętki BETOMAX - Śiągi gwintowne - przeznzenie, włśiwośi, zlety Uniwerslne rozwiązni dl nowozesnego udownitw monolityznego. Śiągi gwintowne BETOMAX

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU. Przemysł ATEX

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU. Przemysł ATEX PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU Ngrzewni powietrz Przemysł ATEX 3910843 1 NAGRZEWNICA POWIETRZA AL-KO MODEL PRZEMYSŁ ATEX Spis treśi 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN ZUDOW STELŻ DO W Z PŁYT GK DO WYSOKOŚI PRPETU OKIENNEGO UMYWLKI WPUSZZNE W LT PION KNLIZYJNY 598 POJ. N MYDŁO 469 233 3 233 17 1 215 3 215 1 17 11 6 100 311 12 146 11 104 130 3 130 103 104 3 88 38 3 38

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny Opis Zwór regulcyjny służący do prcy przy wysokich ciśnienich różnicowych. Stosowny jest między innymi, w instlcjch przemysłowych i elektrownich,

Bardziej szczegółowo

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA Informcje ogólne Ngrzewnice do centrl GOLD są w trzech różnych wrintch wydjności. Ngrzewnice TBLA oferowne są w dwóch wrintch zbezpieczeń przeciw zmrzniu. Wrint stndrdowego zbezpieczeni orz wrint ze specjlnym

Bardziej szczegółowo

Zawory do pary 1. Zawory 2/2 z serwo-wspomaganiem / bezpośredniego działania

Zawory do pary 1. Zawory 2/2 z serwo-wspomaganiem / bezpośredniego działania Zwory do pry 1. Zwory 2/2 z serwo-wspomgniem / ezpośredniego dziłni Seri 119W ( N.Z. ) str. 5.1 Seri D887 892 ( N.Z. ) str. 5.3 Seri D606/622 ( N.Z. ) str. 5.4 Seri D634 636 ( N.Z. ) str. 5.5 Seri D267

Bardziej szczegółowo

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m CZUJIKI IDUKCYJE Wielkość oudowy 3 mm M4 x 0,5 4 mm 4 mm M5 x 0,5 Stref dziłni Sn 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,0 mm Instlcj Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni 22 22 25 25 38 Wskznie

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 200. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM200 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor-wartości 0,82 1

Kolektor płaski Hoval IDKM 200. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM200 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor-wartości 0,82 1 Kolektor płski Hovl IDKM 00 Dne techniczne Kolektor płski IDKM00 Typ kolektor rodzj budowy kolektor typ budowy IDKM00 G/E kolektor płski przeszklony, przykrycie bsorber-powłok selektywny bsorpcj α 95%

Bardziej szczegółowo

OPRAWY PRZEMYSŁOWE I SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

OPRAWY PRZEMYSŁOWE I SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ...the wy to OPRAWY PRZEMYSŁOWE I SPECJALNEGO I 39 I ...the wy to 40 41 DUST metl 46 42 DUST premium 46 UGO 51 47 52 RONDE E27 57 HALO 150 TOMI DX HALO 2E27 TOR 2 TOMI 150 TOR 3 57 TOMI 500 59 MH3 RX7S

Bardziej szczegółowo

EasyClean PV+S Auto Mix & Pump do swobodnego ustawienia

EasyClean PV+S Auto Mix & Pump do swobodnego ustawienia EsyCen PV+S Auto Mix & Pump do swoodnego ustwieni Wykres wydjności 0 3,0 kw 5 0 5 0 5 30 35 0 5 50 55 Q [m 3 /h] EsyCen PV+S Auto Mix & Pump, NS... według PN EN 5 i DIN 00, z progrmownym sterowniem urządzeni

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 do instalacji w dachu. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM250 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5%

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 do instalacji w dachu. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM250 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor płski Hovl IDKM 50 Dne techniczne Kolektor płski IDKM50 Typ kolektor rodzj budowy kolektor typ budowy IDKM00 G/E kolektor płski przeszklony, przykrycie bsorber-powłok selektywny bsorpcj α 95%

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

OKNA WS INSTRUKCJA MONTAŻU WYŁAZU STANDARD

OKNA WS INSTRUKCJA MONTAŻU WYŁAZU STANDARD OKNA WS INSTRUKCJA MONTAŻU WYŁAZU STANDARD 59 1 Okno wyłzowe FAKRO wrz z uniwerslnym kołnierzem uszczelnijącym przeznczone jest do kżdego rodzju pokryci przy kącie nchyleni dchu 15 60. Ze względu n ezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Mteriły pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Orzewnictwo, wentylcj i klimtyzcj II. Klimtyzcj Rozdził 1 Podstwowe włsności powietrz jko nośnik ciepł mr inż. Anieszk Sdłowsk-Słę Mteriły pomocnicze do klimtyzcji.

Bardziej szczegółowo

D11.pl Sufity podwieszane Knauf

D11.pl Sufity podwieszane Knauf D11.pl Systemy Suhej Zudowy 01.2015 D11.pl Sufity podwieszne Knuf D111.pl konstrukj drewnin D112.pl konstrukj metlow CD 60x27 D113.pl konstrukj metlow jednopoziomow CD 60x27 D116.pl konstrukj metlow UA

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZĘŚCI PISEMNEJ

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZĘŚCI PISEMNEJ PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZĘŚCI PISEMNEJ dl osó uiegjąyh się o uprwnieni do sporządzni świdetw energetyznyh udynków i lokli mieszklnyh orz zęśi udynków stnowiąyh smodzielną łość tehnizno-uŝytkową

Bardziej szczegółowo

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne 60 Kotry grodzące, sitki ocronne Kotry wewnętrzne Wózek prowdzący Szyn jezdn Profil 55 x mm Ukłd jezdny kotry grodzącej z przesuwem ręcznym Wózki pośrednie Łącznik szyny do dźwigr Szyn jezdn System mocowni

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH Stlowe oœmiok¹tne s³upy ulizne typu OS œredni górn ø60 mm, lh stlow o gruoœi mm Dne tehnizne Typ s³up OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS100/ OS110/ OS120/ 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 D Gruoœæ lhy Wymiry wnêki

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

Separatory tłuszczu wewnątrz budynków

Separatory tłuszczu wewnątrz budynków Seprtory tłuszczu Seprtory tłuszczu 4. S 3 Seprtory tłuszczu Seprtor tłuszczu Euro E+S PV według PN EN 85- i DIN 4040- NS /4/7/0 z progrmownym sterowniem urządzeni do opróżnini do ustwieni w pomieszczenich

Bardziej szczegółowo

Wiertarki. Podnieś dowolną wiertarkę Atlas Copco. Przewidnik...192

Wiertarki. Podnieś dowolną wiertarkę Atlas Copco. Przewidnik...192 Wiertrki Podnieś dowolną wiertrkę Atls opo Idelnie psuje do Twojej dłoni. Antomizny projekt uhwytu utrzymuje rmię i ndgrstek w pozyji wyprostownej, zmniejszją ryzyko kontuzji. Idelne wywżenie nrzędzi pozwl

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne typu 3271 o powierzchni 1400 cm², 2800 cm² i 2 x 2800 cm²

Siłowniki pneumatyczne typu 3271 o powierzchni 1400 cm², 2800 cm² i 2 x 2800 cm² iłowniki pneumtyczne typu 3271 o powierzchni 1400 cm², 2800 cm² i 2 x 2800 cm² Zstosownie iłowniki skokowe przeznczone przede wszystkim dl zworów regulcyjnych serii 240, 250, 280 i 290 Powierzchni siłownik

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjny typ 3WZCDE6

Proporcjonalny zawór redukcyjny typ 3WZCDE6 ZSOSOWNIE OIS DZIŁNI roporcjonlny zwór redukcyjny typ 3WZCDE6 WN6 do 10 M 3 do 15 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI 3-drogowy zwór redukcyjny sterowny elektrycznie, proporcjonlnie typ 3WZCDE6 stosowny

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1 Dr inż. MAREK ŚLIWOWSKI NDTEST Sp. z o.o. Wrszw WSTĘP W rmch prc Komitetu Technicznego CEN/TC 190 Wyroy odlewne we współprcy z CEN/TC 190/WG4.10 Wdy wewnętrzne oprcowywne są nstępujące normy wyrou: EN

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wodnej TBLA GOLD wielkości: 50/60, 70/80

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wodnej TBLA GOLD wielkości: 50/60, 70/80 Instrukcj instlcji ngrzewnicy wodnej TL GOLD wielkości: 0/0, 70/80 Informcje ogólne Ngrzewnice wodne do centrl GOLD o wielkościch 0, 0, 70, 80 dostrczne są zwsze w izolownej obudowie o grubości 0 mm. Cł

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80 Przepływowe pompy zęte K... Spis Zespół treści silnik - pomp kcesori Opis : przyłącz ne techniczne Wymiry Stron Spis Stron Zlety lnsz produktu gwintown Uwgi Spis............................... 2 plikcje...........................

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix. Separator tłuszczu EasyClean D Standard Separator tłuszczu EasyClean G Basic Separator tłuszczu SE M

Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix. Separator tłuszczu EasyClean D Standard Separator tłuszczu EasyClean G Basic Separator tłuszczu SE M 4. Seprtory wewnątrz udynków Seprtor tłuszczu EsyClen PV+S Auto Mix & Pump Seprtor tłuszczu EsyClen M+S Mix & Pump Seprtor tłuszczu EsyClen D+SP Auto Mix Seprtor tłuszczu EsyClen D+S Mix Seprtor tłuszczu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT.

LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. LITESTAR WÓZEK GET IN. GET OUT. WITAMY W RODZINIE Czy wiesz, że nsze produkty nie tylko świetnie wyglądją, le tkże ehują się wysoką jkośią, potwierdzoną 4 letnią gwrnją K4? Oznz to, że przez 4 lt oejmiemy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM16

Rozdzielacz suwakowy sterowany dźwignią typ WMM16 Rozdzielcz suwkowy sterowny dźwignią typ WMM6 WN6 do 5 MP do dm /min WK 99 8. ZASOSOWANIE Rozdzielcze suwkowe sterowne ręcznie, dźwignią typ WMM6 MM6 są przeznczone do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

EDYCJA CZERWIEC 2008 PODGRZEWACZE WODY KATALOG

EDYCJA CZERWIEC 2008 PODGRZEWACZE WODY KATALOG DYCJA CZRWIC 2008 PODRZWACZ WODY KATALO Jk użo gorąej woy potrzeuję? ilość punktów pooru woy 1 pojemność 10-15-30 litrów pogrzewz ilość punktów pooru woy ilość punktów pooru woy ilość punktów pooru woy

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Transformatory sterujące ST, DTZ, transformatory wielouzwojeniowe UTI, uniwersalne zasilacze AING

Transformatory sterujące ST, DTZ, transformatory wielouzwojeniowe UTI, uniwersalne zasilacze AING sterujące ST, DTZ, trnsformtory wielouzwojeniowe UTI, uniwerslne zsilcze AING Wszystkie trnsformtory są budowne i sprwdzne zgodnie z njnowszymi przepismi normy IEC/EN 61558. Dltego w zleżności od wykonni

Bardziej szczegółowo

Separator tłuszczu Euro E+S PV

Separator tłuszczu Euro E+S PV Seprtor tłuszczu Euro E+S PV do zudowy w ziemi NS Ms Głę. zud. T w mm Pokryw klsy A/B Pokryw klsy D 70 kg 93 00/80B-K-P 93 00/80D-K-P 93 00/80B-K-P 93 00/80D-K-P 35 kg 93 004/80B-K-P 93 004/80D-K-P 70

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dni 02.06.2008 r ZASADY OGÓLNE 1 1 Rodzj i zkres świdzeni określony jest w umowie. Integrlną zęść umowy stnowią równieŝ:

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz gniazdowy dwustronnie szczelny typ UREB6

Rozdzielacz gniazdowy dwustronnie szczelny typ UREB6 ZSOSOWNIE Rozdzielcz gnizdowy dwustronnie szczelny typ UREB6 przeznczony jest do zminy kierunku przepływu cieczy hydrulicznej w ukłdzie co umożliwi zminę kierunku ruchu odiornik - njczęściej tłoczysk cylindr

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7 Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium 7 Weryfikj twierdzeń logiznyh Cel. Celem ćwizeni jest zpoznnie się z metodą utomtyznego dowodzeni twierdzeń, tzn. weryfikji, zy dne twierdzenie jest tutologią (twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Montaż na płycie SPX P (OOC) SPX P SPX P SPX P

Montaż na płycie SPX P (OOC) SPX P SPX P SPX P SPX i SPX -V tbel doboru SPX - ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE SKRZYNKOWE NH Montż n płycie Typ Nr ref. In (A) Rozmir wkłdki SPX 000 15-P 5 00 15 000 (OOC) SPX 00 1-P 5 0 1 00 SPX 1 -P 5 04 1 SPX 400-P 5 0

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Multidea Evo M INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY DUŻEJ MOCY. Pro

Multidea Evo M INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY DUŻEJ MOCY. Pro Multide Evo M WISZĄY KOIOŁ KONENSYJNY UŻEJ MOY Pro INSTRUKJ INSTLJI I KONSERWJI ZGONOŚĆ Z WYTYZNYMI Urządzeni Multide Evo M spełniją nstępujące wrunki: PREZENTJ yrektyw Gzow 2009/142/E yrektyw Ekoprojektu

Bardziej szczegółowo

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132 Okui Okui elkowe...114-119 Złąz kątowe...120-128 Tśmy stlowe...129-132 Konsole słup...133-136 Gwóźź kotwowy o okuć iesielskih...137 Wkręt kotwowy o okuć iesielskih...138 Okui elkowe Wieszk wiełkowy ESSVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Separatory. Separatory tłuszczu wewnątrz budynków. Separator tłuszczu E+S PV z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżniania...

Separatory. Separatory tłuszczu wewnątrz budynków. Separator tłuszczu E+S PV z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżniania... Seprtory wewnątrz budynków... S 1 S 1 Seprtor tłuszczu E+S PV z progrmownym sterowniem urządzeni do opróżnini... Seprtor tłuszczu E+S M z ręcznym sterowniem urządzeni do opróżnini... Seprtor tłuszczu D+S

Bardziej szczegółowo

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm):

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm): Mele prcownicze CENNK 02.02.2009 O P S TECHNCZNY 1. Mterił: Blt: - płyt wiórow gruości 28mm. Krwędzie oklejone orzeżem PVC 2mm.. Stelż (stndrdow wysokość iurek mm): - - stelż z pionowym i poziomym prowdzeniem

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek Mocownie n stołch roboczych obrbirek Szybkość, sił i pewność mocowni n przyrządch BESSEY oferuje tkże bogty wybór prktycznych docisków mszynowych, które sprwdzją się doskonle do mocowni podczs montżu,

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Przegląd programu produkcji Pompy tłoczące Przepływomierze Hydrulika mobilna Hydraulika przemysłowa Pompy zębate KF 0

Przegląd programu produkcji Pompy tłoczące Przepływomierze Hydrulika mobilna Hydraulika przemysłowa Pompy zębate KF 0 Pompy zębte KF 0 Pompy zębte KF 0 Pompy zębte KF 0 KF 0 Pompy dl procesów technologicznych Dne podstwowe Chrkterystyk mksymlne ciśnieni prcy są zleżne od lepkości Wżnym elementem we współczesnych technologich

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ

NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU NAGRZEWNICA/CHŁODNICA POWIETRZA PRZEMYSŁ 3910842 Zminy podyktown postępm thniznym zstrzżon! 1 NAGRZEWNICA/CHŁODNICA

Bardziej szczegółowo

UWAGA - UWAGA - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o zachowanie powyższych uwag. Maszyna jest przeznaczona do użytku domowego.

UWAGA - UWAGA - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o zachowanie powyższych uwag. Maszyna jest przeznaczona do użytku domowego. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Prosimy o uwżne przeczytnie poniższych uwg przed uruchomieniem mszyny: UWAGA - W celu uniknięci ryzyk porżeni prądem: 1. Nie wolno pozostwić mszyny włączonej do prądu ez ndzoru,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

TTM/TTK/TTC. Uchwyty spawalnicze TIG. Opcje uchwytów spawalniczych TIG

TTM/TTK/TTC. Uchwyty spawalnicze TIG. Opcje uchwytów spawalniczych TIG Uhwyty spwlnize TIG Mistrzowie spwlnizego rzemiosł zsługują n njlepsze nrzęzi. Uhwyty Kemppi TIG są njlepiej opsowne o ręki spwz i ułtwiją uzysknie njwyższej jkośi wyników. Uhwyty Kemppi TIG współprują

Bardziej szczegółowo