Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownik

2 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi symbolmi ostrzegwczymi i przestrzegć instrukcji w celu uniknięci uszkodzeni cił lub mieni. Ostrzeżenie Przestrog Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub nwet śmierci w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub zniszczeni mieni w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Znki informcyjne Uwg s g [Nzw] Nzw menu Ozncz czynności, które mogą spowodowć obrżeni cił lub uszkodzenie sprzętu, jeśli nie zostną zchowne odpowiednie środki ostrożności. Ozncz dodtkowe informcje i uwgi, które pomgją zgłębić dny temt. Ozncz stronę, n której możn znleźć dokłdne informcje n dny temt. Ozncz, że wyjśnienie podkreślonego słow lub słów przed tym symbolem znjduje się w słowniku. Ptrz rozdził "Słownik" w części "Dodtek". s "Słownik" str.132 Ozncz nzwę przycisku n pilocie lub pnelu sterowni. Przykłd: Przycisk [Esc] Ozncz elementy menu Konfigurcj. Przykłd: Wybierz Jsność z menu Obrz. Obrz - Jsność

3 Spis treści 3 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku... 2 Wprowdzenie Cechy Projektor... 7 Szybk i prost konfigurcj, projekcj i przechowywnie...7 Podłącznie z pomocą przewodu USB i wyświetlnie (USB Disply)...7 Możliwość wykrywni ruchów projektor i utomtycznej korekcji znieksztłceń obrzu... 7 Poziom korekcj obrzu...7 Funkcje przydtne dl wyświetlni obrzów...8 Powiększnie wyświetlnych dnych n ekrnie pnormicznym (WXGA) (tylko EB-W18/EB-W03/EB-W120)... 8 Podłącznie urządzeni pmięci USB i wyświetlnie filmów lub obrzów (PC Free)...8 Różne funkcje zpewnijące doskonłe efekty oszczędzni energii...8 Optymlne korzystnie z funkcji pilot...8 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery Ulepszone funkcje zbezpieczeń...8 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN i projekcj obrzów Nzwy części i funkcje Przód/Gór Tył...12 Spód Pnel sterowni...14 Pilot...15 Wymin bterii w pilocie Zsięg dziłni pilot...19 Przygotownie projektor Instlcj projektor Metody Instlcji...21 Metody instlcji...22 Rozmir ekrnu i przybliżon odległość projekcji...22 Podłącznie sprzętu Podłącznie komputer...24 Podłącznie źródeł obrzu...25 Podłącznie urządzeń USB...27 Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key...28 Podstwowe funkcje Projekcj Obrzów Od montżu do projekcji...31 Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)...32 Przełącznie źródł wyświetlnego obrzu z pomocą pilot...33 Wyświetlnie przy użyciu USB Disply Wymgni systemowe...33 Podłącznie po rz pierwszy...34 Odinstlowywnie Dostosowywnie wyświetlnych obrzów Korekt znieksztłconej geometrii obrzu...37 Korekt utomtyczn...38 Ręczn korekt...38 Regulcj rozmiru obrzu...41 Ustwinie pozycji obrzu...42 Regulcj pochyleni w poziomie...42 Korygownie ostrości...42 Regulcj głośności...43 Wybór jkości projekcji (Wybór Trybu koloru)...43 Ustwinie Automt. przesłon...44 Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu...45 Metody zmienini...45 Zmin trybu ksztłtu obrzu...45

4 Spis treści 4 Przydtne Funkcje Funkcje projekcji Projekcj bez komputer (PC Free)...49 Specyfikcje dl plików, które możn wyświetlć przy użyciu funkcji PC Free...49 Przykłdy funkcji PC Free...49 Metody obsługi PC Free...50 Wyświetlnie wybrnych obrzów lub filmów...52 Projekcj plików obrzów z folder, w kolejności ustlonej przez (Pokz sljdów)...53 Ustwieni wyświetlni plików obrzów i ustwieni dziłni funkcji Pokz sljdów...54 Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)...55 Ztrzymnie obrzu (Freeze)...55 Funkcj wskźnik (Wskźnik)...56 Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)...57 Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.) Zpisywnie Logo Użytkownik Funkcje Bezpieczeństw Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)...61 Wersje funkcji Ochron hsłem...61 Włącznie funkcji Ochron hsłem...61 Wprowdznie hsł...62 Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)...63 Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą...64 Instlownie kbl zbezpieczjącego...64 Monitorownie i sterownie Zmin ustwień przy użyciu przeglądrki WWW(Kontrol sieci) Konfigurcj Projektor...66 Wyświetlnie ekrnu Kontrol sieci...66 Wyświetlnie ekrnu Web Remote Używnie funkcji Powidom.o poczt do zgłszni problemów Powidomienie e-mil o błędzie odczytu...68 Zrządznie Przy Użyciu Funkcji SNMP...69 Poleceni ESC/VP Przed rozpoczęciem List poleceń...70 Protokół komunikcyjny Informcje o Event ID Menu Konfigurcj Używnie Menu Konfigurcj List Funkcji Tbel menu konfigurcji...75 Menu Sieć...76 Menu Obrz...77 Menu Sygnł...78 Menu Ustwieni Menu Zwnsow...81 Menu Sieć...82 Uwgi n temt obsługi menu Sieć...83 Dziłnie klwitury progrmowej...83 Menu Podstwowy...84 Menu Bezp. sieć...84 Menu Zbezpiecz...86 Menu Poczt...87 Menu Inne...88 Menu Zerownie...89 Menu ECO...89 Menu Informcje (Tylko wyświetlcz)...90 Menu Zerownie...91 Rozwiązywnie problemów Korzystnie z Pomocy Rozwiązywnie Problemów Odczytywnie Stnu Wskźników...94

5 Spis treści 5 Gdy stn wskźników nie zsugerowł rozwiązni...98 Problemy związne z obrzem...99 Brk obrzu...99 Nie jest wyświetlne video Projekcj ztrzymuje się smoczynnie Pojwi się komunikt Nieobsługiwne Pojwi się komunikt Brk sygnłu Obrz jest rozmyty, nieostry lub znieksztłcony N obrzie pojwiją się zkłóceni lub znieksztłceni Obrz jest obcięty (duży) lub jest mły, m nieprwidłowy współczynnik ksztłtu lub obrz zostł odwrócony Kolory obrzu są nieprwidłowe Obrz jest zbyt ciemny Problemy podczs rozpoczynni projekcji Projektor nie włącz się Inne problemy Brk dźwięku lub dźwięk jest brdzo słby Dźwięk jest zkłócony szummi (tylko w przypdku projekcji USB Disply) Pilot nie dził Chcę zmienić język komuniktów i menu Nie możn otrzymywć powidomień pocztą, nwet po wystąpieniu problemu w projektorze Nie możn zmienić ustwień przy użyciu przeglądrki Konserwcj Czyszczenie Czyszczenie Powierzchni Projektor Czyszczenie obiektywu Czyszczenie filtr powietrz Wymin Mteriłów Eksplotcyjnych Wymin lmpy Okres eksplotcji lmpy Opis wyminy lmpy Zerownie czsu prcy lmpy Wymin filtr powietrz Okres eksplotcji filtr powietrz Opis wyminy filtr powietrz Dodtek Przydtne oprogrmownie EsyMP Network Projection EsyMP Monitor Opcjonlne Akcesori i Mteriły Eksplotcyjne Akcesori Opcjonlne Mteriły eksplotcyjne Rozmir ekrnu i odległość projekcji Odległość projekcji (dl EB-W18/EB-W03/EB-W120) Odległość Projekcji (dl EB-X24) Odległość projekcji (dl EB-X18/EB-X03/EB-X120/EB-X200) Odległość projekcji (dl EB-S18/EB-S03/EB-S120/EB-S200) Obsługiwne monitory Obsługiwne Rozdzielczości Sygnły komputerowe (nlogowy sygnł RGB) Komponent Video Kompozytowy sygnł wideo Sygnł wejści z portu HDMI Dne Techniczne Ogóln Chrkterystyk Urządzeni Wygląd Słownik Informcje Ogólne Informcje dotyczące oznczeń Uwg ogóln: Skorowidz

6 Wprowdzenie W tym rozdzile znjdują się informcje o częścich i cechch projektor.

7 Cechy Projektor 7 Szybk i prost konfigurcj, projekcj i przechowywnie Aby włączyć lub wyłączyć projektor, wystrczy go podłączyć do zsilni lub odłączyć. Użytkownik może wyświetlć obrzy n dużych ekrnch z bliskiej odległości. Przy użyciu jednej dźwigni możn łtwo regulowć wysokość urządzeni. Projektor możn łtwo chowć, dzięki temu, że nie trzeb oczekiwć n jego ostygnięcie. Podłącznie z pomocą przewodu USB i wyświetlnie (USB Disply) Podłączenie przewodu USB do komputer pozwl wyświetlć obrzy z ekrnu komputer bez konieczności użyci kbl komputerowego. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Poziom korekcj obrzu Umożliwi szybką korektę znieksztłceń w poziomie wyświetlnego obrzu. Jest to szczególnie użyteczne w przypdku brku możliwości zinstlowni projektor równolegle do ekrnu. s "Ręczn korekt" str.38 Możliwość wykrywni ruchów projektor i utomtycznej korekcji znieksztłceń obrzu Ten projektor utomtycznie koryguje znieksztłceni pionowej geometrii obrzu występujące podczs ustwini lub przesuwni projektor. s "Korekt utomtyczn" str.38

8 Cechy Projektor 8 Funkcje przydtne dl wyświetlni obrzów Powiększnie wyświetlnych dnych n ekrnie pnormicznym (WXGA) (tylko EB-W18/EB-W03/EB-W120) Podczs współprcy z komputerem wyposżonym w wyświetlcz LCD o rozdzielczości WXGA 16:10, obrz może być wyświetlny w tej smej proporcji. Istnieje możliwość użyci formtu pnormicznej tblicy orz innych formtów ekrnów pnormicznych. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.45 Podłącznie urządzeni pmięci USB i wyświetlnie filmów lub obrzów (PC Free) Możn podłączyć urządzeni pmięci USB lub prty cyfrowe do projektor i wyświetlć zpisne w nich obrzy. Obsługiwny jest szeroki zkres formtów plików, tkich jk filmy lub obrzy. s "Projekcj bez komputer (PC Free)" str.49 Różne funkcje zpewnijące doskonłe efekty oszczędzni energii Różne funkcje zpobiegjące mrnowniu energii Projektor jest dostrczny z wielom, wbudownymi funkcjmi oszczędzni energii, tkimi jk przyciemninie wyświetlnego obrzu, zegr utomtycznego wyłączni i dopsownie zużyci energii przez projektor dziłjący w trybie gotowości. s "Menu ECO" str.89 Funkcj wyświetlni stnu oszczędzni energii n ekrnie projekcji Przy ustwieniu Wyświetlcz ECO n Włączone, w menu Konfigurcj, po przełączeniu jsności lmpy n niską wrtość, w lewym dolnym rogu wyświetlnego obrzu pokzne będą ikony liści ( ), wskzujące stn oszczędzni energii. s ECO - Wyświetlcz ECO str.89 Optymlne korzystnie z funkcji pilot Pilot możn używć do wykonywni tkich czynności, jk powiększnie części obrzu. Pilot może też służyć jko wskźnik do zwrcni uwgi n określone elementy lub jko mysz komputer. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.56 s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.57 s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery Z pomocą opcjonlnej Kmery do dokumentów możn wyświetlć dokumenty ppierowe i obiekty. Poprzez podłączenie projektor do komputer i zinstlownie dostrczonego oprogrmowni, możn korzystć ze wszystkich możliwości projektor. s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Ulepszone funkcje zbezpieczeń Zbezpiecz hsłem, by ogrniczć dostęp i zrządzć użytkownikmi Ustwijąc hsło, możn zdecydowć, kto może korzystć z projektor. s "Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)" str.61

9 Cechy Projektor 9 Blokd sterowni ogrnicz dziłnie przycisków n pnelu sterowni Możesz użyć tej funkcji, by zpobiec zminom ustwień przez obce osoby n różnych imprezch, w szkołch itp. s "Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)" str.63 Wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą Projektor jest wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą. Otwór zbezpieczjący Punkt instlcji kbl zbezpieczjącego s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.64 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN i projekcj obrzów Poprzez instlcję dostrczonego lub opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN i połączenie z bezprzewodową siecią LAN, będą dostępne nstępujące funkcje. s "Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej" str.28 Bezprzewodow projekcj ekrnu komputer Projekcję ekrnu komputer przez sieć możn wykonć przy użyciu progrmu EsyMP Network Projection. Progrm EsyMP Network Projection możn pobrć z nstępującej strony sieci web. Używnie progrmu Quick Wireless Connection do utomtycznej konfigurcji ustwień sieciowych komputer (tylko Windows) Poprzez podłączenie do komputer, opcjonlnego klucz Quick Wireless Connection USB Key, możn nwiązć bezprzewodowe projektor z komputerem i wyświetlć obrzy z komputer. s "Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key" str.28 Wyświetlnie obrzów z urządzeń przenośnych poprzez sieć Jeśli progrm Epson iprojection jest zinstlowny w smrtfonie lub w tblecie, możn wyświetlć dne z tego urządzeni w sposób bezprzewodowy. Poniewż te urządzeni możn obsługiwć z dowolnego miejsc, pozwl to n zminę sposobu prowdzeni konferencji czy prezentcji. Progrm "Epson iprojection" możn pobrć bezpłtnie w App Store lub Google Ply. Klient opłc wszelkie koszty komunikcji z App Store lub Google Ply.

10 Nzwy części i funkcje 10 Wszystkie funkcje wymienione w niniejszym podręczniku są opisne z użyciem ilustrcji EB-X24, chyb że będzie zznczone inczej. EB-W03/EB-X03/EB-S03/EB-W120/EB-X120/EB-S120/EB-X200/EB-S200 Przód/Gór EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-S18 A B Nzw Otwór wylotowy wentyltor Głk suwk ściszni A/V Funkcj Otwór wylotowy wentyltor służy do wewnętrznego chłodzeni projektor. Przestrog Podczs prezentcji nie przykłdj twrzy czy rąk do otworów wylotowych orz nie kłdź przedmiotów, które mogłyby zostć zdeformowne lub uszkodzone przez ciepło odprowdzne przez otwór wylotowy wentyltor. Gorące powietrze, które wydostje się z otworu wylotowego wentyltor, może być przyczyną oprzeń, znieksztłceni przedmiotów lub wypdków. Przesuń tę głkę, by otworzyć lub zmknąć suwk ściszni A/V.

11 Nzwy części i funkcje 11 C D Nzw Dźwigni regulcji nóżki Przedni regulowni nóżk Funkcj Nciśnij dźwignię regulcji nóżki, by wyciągnąć i wsunąć przednią regulowną nóżkę. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 Przygotowując powierzchnię, np. biurko, wyciągnij nóżkę, by wyregulowć pozycję obrzu. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 E Suwk ściszni A/V Zmknij suwk, gdy projektor nie jest używny, by ochronić obiektyw. Podczs projekcji możesz zmknąć suwk, by ukryć obrz i dźwięk. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.55 F Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. G Pokrętło ostrzeni Regulcj ostrości obrzu. s "Korygownie ostrości" str.42 H I J K Pokrętło powiększeni (tylko EB-X24/EB- W18/EB-X18/EB-W03/ EB-X03/EB-W120/EB- X120/EB-X200) Otwór wlotu powietrz (filtr powietrz) Pokryw filtr powietrz Otwór zbezpieczjący Regulcj rozmiru obrzu. s "Regulcj rozmiru obrzu" str.41 Powietrze jest przezeń wciągne, by chłodzić projektor od środk. s "Czyszczenie filtr powietrz" str.109 Otwier i zmyk pokrywę filtr powietrz. s "Wymin filtr powietrz" str.114 Otwór zbezpieczjący jest zgodny z Microsver Security System firmy Kensington. s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.64 L Pnel sterowni Służy do obsługi projektor. s "Pnel sterowni" str.14 M Nzw Poziom korekcj obrzu Funkcj Koryguje odksztłcenie poziome obrzu wyświetlnego przez projektor. s "Ręczn korekt" str.38 N Pokryw lmpy Otwórz, by wymienić lmpę projektor. s "Wymin lmpy" str.111 O Śrub mocując pokrywę lmpy Śrub do zmocowni pokrywy lmpy.

12 Nzwy części i funkcje 12 Tył A Nzw Gnizdo wejściowe przewodu zsiljącego Funkcj Służy do podłączeni przewodu zsiljącego do projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 B Port USB-A Podłączenie urządzeni pmięci USB lub prtu cyfrowego i wyświetlnie filmów lub obrzów przy użyciu funkcji PC Free. s "Projekcj bez komputer (PC Free)" str.49 Umożliwi podłączenie opcjonlnej Kmer do dokumentów. C Śrub mocując moduł bezprzewodowej sieci LAN Podłączenie dostrczonego lub opcjonlnego modułu Krt sieciow bezprzewodow. s "Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej" str.28 Podłączenie opcjonlnego klucz Quick Wireless Connection USB Key. s "Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key" str.28 Śrub t zbezpiecz pokrywę modułu bezprzewodowej sieci LAN. Nzw Funkcj D Port USB-B Połączenie projektor z komputerem kblem USB i projekcj obrzów z komputer. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Do połączeni projektor z komputerem z pomocą kbl USB w celu wykorzystni funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 E Gnizdo Audio Wprowdznie sygnłu udio z urządzeni podłączonego do portu Computer, S-Video lub Video. F Port Video Dl cłkowitego sygnłu wizyjnego ze źródeł wideo. G Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. H Głośnik Emituje dźwięk. I Port HDMI Odbier sygnły wideo z komputerów orz urządzeń video zgodnych ze stndrdem HDMI. Ten projektor jest komptybilny z HDCPg. s "Podłącznie sprzętu" str.24 J Port Computer Stnowi wejście dl sygnłu wideo z komputer i komponentowego sygnłu wideo z innych źródeł. K Port S-Video Wprowdznie sygnłów S-Video ze źródeł wideo.

13 Nzwy części i funkcje 13 Spód Nzw Funkcj C Tył W przypdku ustwieni n powierzchni tkiej jk biurko możn regulowć poziome położenie projektor, obrcjąc nóżką w celu jej wysunięci lub wsunięci. s "Regulcj pochyleni w poziomie" str.42 D Przedni regulown nóżk Przygotowując powierzchnię, np. biurko, wyciągnij nóżkę, by wyregulowć pozycję obrzu. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 A B Nzw Punkty montżowe wspornik sufitowego (trzy punkty) Punkt instlcji kbl zbezpieczjącego Funkcj Przytwierdź tutj opcjonlny Wspornik sufitowy, gdy zwieszsz projektor pod sufitem. s "Instlcj projektor" str.21 s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Przeprowdź tędy dostępną w sprzedży blokdę linkową i zblokuj ją. s "Instlownie kbl zbezpieczjącego" str.64

14 Nzwy części i funkcje 14 Pnel sterowni Nzw Funkcj A [Source Serch] Zmieni n nstępne źródło wysyłjące obrz. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.32 B Przycisk [Enter] [ ] Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj. Nzw Funkcj C Przyciski [w][v] Wyświetlją ekrn Geometri obrzu umożliwijący skorygownie odksztłceń geometrii w kierunkch pionowym i poziomym. s "Ręczn korekt" str.38 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 s "Korzystnie z Pomocy" str.93 D Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.93 E Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74

15 Nzwy części i funkcje 15 F Nzw [][b] lub przyciski [Wide][Tele] Funkcj Dl EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-W03/EB-X03/EB- W120/EB-X120/EB-X200 [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.43 Dl EB-S18/EB-S03/EB-S120/EB-S200 [Wide]: Powiększenie rozmiru wyświetlnego obrzu. [Tele]: Zmniejszenie rozmiru wyświetlnego obrzu. s "Regulcj rozmiru obrzu" str.41 Umożliwi korektę odksztłceń dl opcji geometrii obrzu w kierunku poziomym po wyświetleniu ekrnu Geometri obrzu. s "Geom. poz/pion" str.39 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 s "Korzystnie z Pomocy" str.93 G Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 H Przycisk zsilni [t] Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 I Wskźniki Pokzuje stn projektor. s "Odczytywnie Stnu Wskźników" str.94 Pilot

16 Nzwy części i funkcje 16 A Nzw Przycisk zsilni [t] Funkcj Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 B Przycisk [Computer] Do zminy n obrzów z portu Computer. C Przycisk [Video] Kżde nciśnięcie przycisku, przełącz pomiędzy obrzmi z portów Video, S-Video i HDMI. D Przyciski numeryczne Wprowdź hsło. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.61 E Przycisk [Auto] W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj. F Przycisk [Aspect] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb ksztłtu obrzu. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.45 G Przycisk [Num] Przytrzymj ten przycisk i nciskjąc przyciski numeryczne, by wprowdzć hsło i liczby. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.61 H Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 I Przyciski [ ][ ] Gdy wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu [ ][ ] i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 Podczs projekcji przez PC Free, nciśnięcie tych przycisków powoduje wyświetlenie poprzedniego/ nstępnego obrzu, obrót obrzu, itp. s "Metody obsługi PC Free" str.50 Gdy włączon jest funkcj Mysz bezprze., przechylenie tego przycisku w dnym kierunku przesunie wskźnik w tym kierunku. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 Nzw Funkcj J Przycisk [ ] Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 K Przycisk [User] Przycisk pozwl n przypisnie często używnych pozycji dostępnych spośród pięciu dostępnych pozycji menu Konfigurcj. Nciśnięcie przycisku [User] spowoduje wyświetlenie ekrnu wyboru lub regulcji wybrnego elementu menu i umożliwi szybkie wprowdznie lub regulcję ustwień. s "Menu Ustwieni" str.80 Jko ustwienie domyślne jest przypisywne Zużycie energii. L M Przyciski [Pge] [[][]] Przyciski [E-Zoom] [z][x] Zmieni strony w plikch tkich jk PowerPoint w przypdku korzystni z nstępujących metod projekcji. W przypdku korzystni z funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 W przypdku korzystni z USB Disply s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Wyświetljąc obrzy lub scenriusze z pomocą funkcji PC Free, przy użyciu tych przycisków możn przechodzić do poprzedniego/nstępnego ekrnu. Powiększnie lub zmniejszenie obrzu bez zminy wielkości projekcji. s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.57

17 Nzwy części i funkcje 17 Nzw Funkcj N Przycisk [A/V Mute] Włącz i wyłącz dźwięk i wideo. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.55 Możesz zmienić to ustwienie w trybie Projekcj w poniżej opisny sposób, wciskjąc przycisk n pilocie przez około pięciu sekund. PrzódWPrzód/Sufit TyłWTył/Sufit O Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.93 P Przycisk [Freeze] Powoduje ztrzymnie lub wznowienie ztrzymnego obrzu. s "Ztrzymnie obrzu (Freeze)" str.55 Q Przyciski [Volume] [][b] [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.43 R Przycisk [Pointer] Wyświetl n ekrnie wskźnik. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.56 S Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 T Przycisk [Color Mode] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb koloru. s "Wybór jkości projekcji (Wybór Trybu koloru)" str.43 U Przycisk [LAN] Przełącz n obrz urządzeni podłączonego przez sieć. Nzw Funkcj V Przycisk [USB] Po kżdym nciśnięciu przycisku będą wyświetlne nstępujące obrzy: USB Disply Obrzy z urządzeni podłączonego do portu USB-A W X Przycisk [Source Serch] Obszr wysyłni podczerwieni pilot Zmieni n nstępne źródło wysyłjące obrz. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.32 Wysył sygnły zdlnego sterowni.

18 Nzwy części i funkcje 18 Wymin bterii w pilocie Jeśli pilot z opóźnieniem reguje n poleceni lub przestł dziłć, może to oznczć, że wyczerpły się bterie. Nleży wymienić bterie. Przygotuj dwie mngnowe lub lkliczne bterie AA. Nie możn używć bterii innych niż mngnowe lub lkliczne bterie AA. Uwg Przed wyminą bterii koniecznie zpoznj się z niniejszym podręcznikiem. s Instrukcje dotyczące bezpieczeństw c Przestrog Sprwdź rozmieszczenie oznczeń (+) i (-) wewnątrz komory bterii, by poprwnie włożyć bterie. Jeśli bterie nie są używne prwidłowo, mogą wybuchnąć lub wycieknąć, co może być przyczyną pożru, obrżeń cił lub uszkodzeni produktu. Złóż pokrywę komory bterii. Wciśnij pokrywę komory bterii, ż wskoczy n miejsce. Zdejmij pokrywę komory bterii. Wciskjąc zpdkę pokrywy komory bterii, podnieś pokrywę do góry. b Wymień bterie n nowe.

19 Nzwy części i funkcje 19 Zsięg dziłni pilot

20 Przygotownie projektor Niniejszy rozdził zwier opis sposobu instlcji projektor i podłączni źródeł projekcji.

21 Instlcj projektor 21 Metody Instlcji Projektor obsługuje nstępujące cztery metody projekcji. Instlcję projektor nleży przeprowdzić zgodnie z wrunkmi pnującymi w miejscu instlcji. Wyświetlnie obrzów z przodu ekrnu. (Przód projekcj) Wyświetlnie obrzów z półprzezroczystego ekrnu. (Tył projekcj) Ostrzeżenie Nleży użyć specjlnej metody instlcji przy zwieszniu projektor pod sufitem (wspornik sufitowy). Nieprwidłowo zmontowny projektor może spść i spowodowć obrżeni cił. Jeśli zstosujesz klej w Punkty montżowe wspornik sufitowego, by zpobiec odkręcniu się śrub lub użyjesz smrów lub olejów n projektorze, obudow projektor może popękć i spowodowć jego wypdnięcie ze wspornik. Wypdnięcie projektor ze wspornik może spowodowć powżne obrżeni cił osób znjdujących się pod wspornikiem i uszkodzić projektor. Przy instlcji lub regulcji wspornik sufitowego nie nleży używć kleju, by zpobiec odkręcniu się śrub ni nie nleży stosowć olejów czy smrów. Nie nleży zkrywć otworu wlotu lub wylotu powietrz w projektorze. Ich zkrycie mogłoby spowodowć wzrost tempertury wewnątrz urządzeni i w rezultcie pożr. Zwieszenie projektor pod sufitem i wyświetlnie obrzów z przodu ekrnu. (Przód/Sufit - projekcj) Zwieszenie projektor pod sufitem i wyświetlnie obrzów z tyłu półprzezroczystego ekrnu. (Tył/Sufit - projekcj) Uwg Nie nleży używć projektor w pozycji obróconej n bok. Może to spowodowć usterki. Gdy zwieszsz projektor pod sufitem, wymgny jest Wspornik sufitowy, który jest wyposżeniem dodtkowym. s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Domyślne ustwienie opcji Projekcj to Przód. Ustwienie Przód możn zmienić n wrtość Tył w menu Konfigurcj. s Zwnsow. - Projekcj str.81 Tryb Projekcj możn zmienić, wciskjąc przycisk [A/V Mute] n pilocie przez około pięć sekund. PrzódWPrzód/Sufit TyłWTył/Sufit

22 Instlcj projektor 22 Metody instlcji Zinstluj projektor w nstępujący sposób. Projektor nleży instlowć tk, by znjdowł się w pozycji równoległej do ekrnu. W przypdku montżu projektor pod kątem w stosunku do ekrnu wyświetlny obrz może mieć znieksztłconą geometrię. W przypdku brku możliwości zinstlowni projektor równolegle do ekrnu ptrz poniżej. s "Korekt znieksztłconej geometrii obrzu" str.37 W przypdku brku możliwości zinstlowni projektor n poziomej powierzchni ptrz poniżej. s "Regulcj pochyleni w poziomie" str.42 s "Korekt znieksztłconej geometrii obrzu" str.37 Rozmir ekrnu i przybliżon odległość projekcji Umieść projektor n poziomej powierzchni. Jeśli projektor będzie przechylony, wyświetlny obrz również będzie przechylony. Rozmir projekcji jest określny n podstwie odległości projektor od ekrnu. Ptrz ilustrcj po prwej stronie, by wybrć njlepszą pozycję w zleżności od rozmiru ekrnu. Ilustrcje przedstwiją przybliżoną njkrótszą odległość przy mksymlnym zbliżeniu. Więcej informcji dotyczących odległości projekcji możn znleźć poniżej. s "Rozmir ekrnu i odległość projekcji" str.121 W trkcie poprwini geometrii obrzu, wyświetlny obrz może zostć zmniejszony.

23 Instlcj projektor 23 Współczynnik ksztłtu 16:10 Dl EB-W18/EB-W03/EB-W120 Dl EB-X18/EB-X03/EB-X120/EB-X ( cm) 100 ( cm) 80 ( cm) 50 (110 67cm) Dl EB-S18/EB-S03/EB-S120/EB-S200 Współczynnik ksztłtu 4:3 Dl EB-X

24 Podłącznie sprzętu 24 Ilustrcje zwrte w tym rozdzile dotyczą EB-X24. Nzw portu, loklizcj orz ukłd złącz różnią się w zleżności od podłącznego źródł. Podłącznie komputer Aby wyświetlć obrzy z komputer, podłącz komputer stosując jedną z poniższych metod. A B C Przy użyciu złączonego kbl komputerowego Podłącz wyjście monitor komputer do gnizd Computer projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku komputer do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu dostrczonego lub dostępnego w sprzedży kbl USB Połącz port USB komputer z portem USB-B projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk z komputer. Przy użyciu kbl HDMI (dostępny w sprzedży) Połącz port HDMI komputer z portem HDMI projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk z komputer. Połączenie projektor z komputerem przy pomocy przewodu USB pozwl wyświetlć obrzy z komputer. Funkcj t nosi nzwę USB Disply. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33

25 Podłącznie sprzętu 25 Podłącznie źródeł obrzu Aby wyświetlć obrzy z odtwrzczy DVD, VHS lub innych, podłącz projektor stosując jedną z poniższych metod. A B C Przy użyciu kbl dostępnego w hndlu kbl video lub S-Video Podłącz gnizdo wyjściowe sygnłu wideo źródł obrzu do gnizd Video projektor. Lub podłącz gnizdo wyjściowe sygnłu S-Video źródł obrzu do gnizd S-Video projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku źródł obrzu do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu opcjonlnego kbl dl komponentowego sygnłu wideo s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Podłącz gnizdo wyjści komponentowego sygnłu źródł obrzu do gnizd wejści Computer projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku źródł obrzu do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu kbl HDMI (dostępny w sprzedży) Podłącz gnizdo HDMI źródł obrzu do gnizd HDMI projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk ze źródł obrzu.

26 Podłącznie sprzętu 26 Uwg Przed podłączeniem do projektor nleży njpierw wyłączyć podłączne urządzenie. Włączone źródło wejści podczs podłączni go do projektor może spowodowć nieprwidłowe dziłnie. Jeśli ukłd lub ksztłt wtyczki różnią się, nie nleży jej wkłdć n siłę. Urządzenie może być uszkodzone lub może dziłć nieprwidłowo. Jeśli podłączne źródło m nietypowo uksztłtowny port, do jego połączeni z projektormi nleży użyć dostrczonego z urządzeniem kbl lub kbl opcjonlnego. Gdy używsz zkupionego kbl udio 2RCA(L/R)/stereo, sprwdź, czy jest oznczony "Bez rezystncji".

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 6 Podłączenie do źródł Composite Video... 27 Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB... 28 Ogóln prezentcj projektor 7 Projekcj z urządzeni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne

Podstawy Techniki Cyfrowej Układy komutacyjne Podstwy Techniki Cyfrowej Ukłdy komutcyjne Ukłdy kombincyjne, umożliwijące przełącznie (komutcję) sygnłów cyfrowych, nzyw się ukłdmi ukłdmi komutcyjnymi. Do podstwowych ukłdów komutcyjnych zlicz się multipleksery

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku Znaki ostrzegawcze W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostały symbole graficzne wskazujące bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownik 00 Witmy Dziękujemy z zkup urządzeni Mio. Prosimy uwżnie zpoznć się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi urządzeni Mio. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 8 Ogóln prezentcj projektor 9 Funkcje projektor... 10 Specjlne funkcje interktywne... 10 Szybkie i łtwe ustwieni... 10 Elstyczne połączeni...

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa (gradient)

wersja podstawowa (gradient) księg znku wersj podstwow (grdient) Logo RAKU FILM w wersji podstwowej może występowć w dwóch wrintch, n jsnym (domyślnie - biłe tło) orz n ciemnym (domyślnie - czrne tło). Nleży unikć stosowni logo n

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Spis treści 2 Oznczeni użyte w prowdnic 8 Ogóln prezentcj projektor 9 Funkcje projektor... 10 Specjlne funkcje interktywne... 10 Szybkie i łtwe ustwieni... 10 Elstyczne połączeni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management

Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management Instrukcj obsługi progrmu Epson Projector Mngement Spis treści 2 Wprowdzenie do oprogrmowni Epson Projector Mngement 4 Funkcje oprogrmowni Epson Projector Mngement... 5 Konfigurcj oprogrmowni po rz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Wprowdzenie do progrmu EsyMP Multi PC Projection Włściwości projekcyjne progrmu EsyMP Multi PC Projection... 5 Podłącznie do różnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku Znaki ostrzegawcze W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostały symbole graficzne wskazujące bezpieczne użytkowanie urządzenia. Poniżej

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55 PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 3000:1 Jasność 1 1 3100 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 2480 w trybie

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny Opis Zwór regulcyjny służący do prcy przy wysokich ciśnienich różnicowych. Stosowny jest między innymi, w instlcjch przemysłowych i elektrownich,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1.

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1. PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 12000:1 Jasność 1 1 4000 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 3000 w trybie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

AMAX 2100 / 3000 / 4000

AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 / 4000 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2-EN / ICP-AMAX-P3-EN pl Instrukcj instlcji AMAX 2100 / 3000 / 4000 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Grphics 6 2 Stndrdy bezpieczeństw 8 3 Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji

Podręcznik szybkiej instalacji Podręcznik szybkiej instalacji (Model: WiPG-1000) Poznań 2014 1. Zawartość opakowania Urządzenie wepresent WiPG-1000 USB Token Zasilacz (DC +5V, 2.5A) 2x antena WiFi Podręcznik szybkiej instalacji Karta

Bardziej szczegółowo

Nie musisz zaciemniać pomieszczenia, by prowadzić prezentację lub obejrzeć swój

Nie musisz zaciemniać pomieszczenia, by prowadzić prezentację lub obejrzeć swój PROJEKTOR MULTIMEDIALNY EPSON EB-S92 Epson EB-S92 to : Połączenie przystępnej ceny, niewielkiej wagi i ogromnej funkcjonalności sprawia, że to idealny projektor dla biura i domu. Nie musisz zaciemniać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ:

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ: Jak oglądać treści 3D w projektorze BenQ: Projektor BenQ obsługuje odtwarzanie treści trójwymiarowych (3D) przeniesionych przez interfejs D-Sub, Component, HDMI, Video i S-Video. Do odtwarzania treści

Bardziej szczegółowo