Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownik

2 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi symbolmi ostrzegwczymi i przestrzegć instrukcji w celu uniknięci uszkodzeni cił lub mieni. Ostrzeżenie Przestrog Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub nwet śmierci w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Ten symbol ozncz informcje, których zignorownie może być przyczyną obrżeń cił lub zniszczeni mieni w wyniku niewłściwej obsługi projektor. Znki informcyjne Uwg s g [Nzw] Nzw menu Ozncz czynności, które mogą spowodowć obrżeni cił lub uszkodzenie sprzętu, jeśli nie zostną zchowne odpowiednie środki ostrożności. Ozncz dodtkowe informcje i uwgi, które pomgją zgłębić dny temt. Ozncz stronę, n której możn znleźć dokłdne informcje n dny temt. Ozncz, że wyjśnienie podkreślonego słow lub słów przed tym symbolem znjduje się w słowniku. Ptrz rozdził "Słownik" w części "Dodtek". s "Słownik" str.132 Ozncz nzwę przycisku n pilocie lub pnelu sterowni. Przykłd: Przycisk [Esc] Ozncz elementy menu Konfigurcj. Przykłd: Wybierz Jsność z menu Obrz. Obrz - Jsność

3 Spis treści 3 Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku... 2 Wprowdzenie Cechy Projektor... 7 Szybk i prost konfigurcj, projekcj i przechowywnie...7 Podłącznie z pomocą przewodu USB i wyświetlnie (USB Disply)...7 Możliwość wykrywni ruchów projektor i utomtycznej korekcji znieksztłceń obrzu... 7 Poziom korekcj obrzu...7 Funkcje przydtne dl wyświetlni obrzów...8 Powiększnie wyświetlnych dnych n ekrnie pnormicznym (WXGA) (tylko EB-W18/EB-W03/EB-W120)... 8 Podłącznie urządzeni pmięci USB i wyświetlnie filmów lub obrzów (PC Free)...8 Różne funkcje zpewnijące doskonłe efekty oszczędzni energii...8 Optymlne korzystnie z funkcji pilot...8 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery Ulepszone funkcje zbezpieczeń...8 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN i projekcj obrzów Nzwy części i funkcje Przód/Gór Tył...12 Spód Pnel sterowni...14 Pilot...15 Wymin bterii w pilocie Zsięg dziłni pilot...19 Przygotownie projektor Instlcj projektor Metody Instlcji...21 Metody instlcji...22 Rozmir ekrnu i przybliżon odległość projekcji...22 Podłącznie sprzętu Podłącznie komputer...24 Podłącznie źródeł obrzu...25 Podłącznie urządzeń USB...27 Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key...28 Podstwowe funkcje Projekcj Obrzów Od montżu do projekcji...31 Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)...32 Przełącznie źródł wyświetlnego obrzu z pomocą pilot...33 Wyświetlnie przy użyciu USB Disply Wymgni systemowe...33 Podłącznie po rz pierwszy...34 Odinstlowywnie Dostosowywnie wyświetlnych obrzów Korekt znieksztłconej geometrii obrzu...37 Korekt utomtyczn...38 Ręczn korekt...38 Regulcj rozmiru obrzu...41 Ustwinie pozycji obrzu...42 Regulcj pochyleni w poziomie...42 Korygownie ostrości...42 Regulcj głośności...43 Wybór jkości projekcji (Wybór Trybu koloru)...43 Ustwinie Automt. przesłon...44 Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu...45 Metody zmienini...45 Zmin trybu ksztłtu obrzu...45

4 Spis treści 4 Przydtne Funkcje Funkcje projekcji Projekcj bez komputer (PC Free)...49 Specyfikcje dl plików, które możn wyświetlć przy użyciu funkcji PC Free...49 Przykłdy funkcji PC Free...49 Metody obsługi PC Free...50 Wyświetlnie wybrnych obrzów lub filmów...52 Projekcj plików obrzów z folder, w kolejności ustlonej przez (Pokz sljdów)...53 Ustwieni wyświetlni plików obrzów i ustwieni dziłni funkcji Pokz sljdów...54 Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)...55 Ztrzymnie obrzu (Freeze)...55 Funkcj wskźnik (Wskźnik)...56 Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)...57 Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.) Zpisywnie Logo Użytkownik Funkcje Bezpieczeństw Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)...61 Wersje funkcji Ochron hsłem...61 Włącznie funkcji Ochron hsłem...61 Wprowdznie hsł...62 Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)...63 Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą...64 Instlownie kbl zbezpieczjącego...64 Monitorownie i sterownie Zmin ustwień przy użyciu przeglądrki WWW(Kontrol sieci) Konfigurcj Projektor...66 Wyświetlnie ekrnu Kontrol sieci...66 Wyświetlnie ekrnu Web Remote Używnie funkcji Powidom.o poczt do zgłszni problemów Powidomienie e-mil o błędzie odczytu...68 Zrządznie Przy Użyciu Funkcji SNMP...69 Poleceni ESC/VP Przed rozpoczęciem List poleceń...70 Protokół komunikcyjny Informcje o Event ID Menu Konfigurcj Używnie Menu Konfigurcj List Funkcji Tbel menu konfigurcji...75 Menu Sieć...76 Menu Obrz...77 Menu Sygnł...78 Menu Ustwieni Menu Zwnsow...81 Menu Sieć...82 Uwgi n temt obsługi menu Sieć...83 Dziłnie klwitury progrmowej...83 Menu Podstwowy...84 Menu Bezp. sieć...84 Menu Zbezpiecz...86 Menu Poczt...87 Menu Inne...88 Menu Zerownie...89 Menu ECO...89 Menu Informcje (Tylko wyświetlcz)...90 Menu Zerownie...91 Rozwiązywnie problemów Korzystnie z Pomocy Rozwiązywnie Problemów Odczytywnie Stnu Wskźników...94

5 Spis treści 5 Gdy stn wskźników nie zsugerowł rozwiązni...98 Problemy związne z obrzem...99 Brk obrzu...99 Nie jest wyświetlne video Projekcj ztrzymuje się smoczynnie Pojwi się komunikt Nieobsługiwne Pojwi się komunikt Brk sygnłu Obrz jest rozmyty, nieostry lub znieksztłcony N obrzie pojwiją się zkłóceni lub znieksztłceni Obrz jest obcięty (duży) lub jest mły, m nieprwidłowy współczynnik ksztłtu lub obrz zostł odwrócony Kolory obrzu są nieprwidłowe Obrz jest zbyt ciemny Problemy podczs rozpoczynni projekcji Projektor nie włącz się Inne problemy Brk dźwięku lub dźwięk jest brdzo słby Dźwięk jest zkłócony szummi (tylko w przypdku projekcji USB Disply) Pilot nie dził Chcę zmienić język komuniktów i menu Nie możn otrzymywć powidomień pocztą, nwet po wystąpieniu problemu w projektorze Nie możn zmienić ustwień przy użyciu przeglądrki 107 Konserwcj Czyszczenie Czyszczenie Powierzchni Projektor Czyszczenie obiektywu Czyszczenie filtr powietrz Wymin Mteriłów Eksplotcyjnych Wymin lmpy Okres eksplotcji lmpy Opis wyminy lmpy Zerownie czsu prcy lmpy Wymin filtr powietrz Okres eksplotcji filtr powietrz Opis wyminy filtr powietrz Dodtek Przydtne oprogrmownie EsyMP Network Projection EsyMP Monitor Opcjonlne Akcesori i Mteriły Eksplotcyjne Akcesori Opcjonlne Mteriły eksplotcyjne Rozmir ekrnu i odległość projekcji Odległość projekcji (dl EB-W18/EB-W03/EB-W120) Odległość Projekcji (dl EB-X24) Odległość projekcji (dl EB-X18/EB-X03/EB-X120/EB-X200) Odległość projekcji (dl EB-S18/EB-S03/EB-S120/EB-S200) Obsługiwne monitory Obsługiwne Rozdzielczości Sygnły komputerowe (nlogowy sygnł RGB) Komponent Video Kompozytowy sygnł wideo Sygnł wejści z portu HDMI Dne Techniczne Ogóln Chrkterystyk Urządzeni Wygląd Słownik Informcje Ogólne Informcje dotyczące oznczeń Uwg ogóln: Skorowidz

6 Wprowdzenie W tym rozdzile znjdują się informcje o częścich i cechch projektor.

7 Cechy Projektor 7 Szybk i prost konfigurcj, projekcj i przechowywnie Aby włączyć lub wyłączyć projektor, wystrczy go podłączyć do zsilni lub odłączyć. Użytkownik może wyświetlć obrzy n dużych ekrnch z bliskiej odległości. Przy użyciu jednej dźwigni możn łtwo regulowć wysokość urządzeni. Projektor możn łtwo chowć, dzięki temu, że nie trzeb oczekiwć n jego ostygnięcie. Podłącznie z pomocą przewodu USB i wyświetlnie (USB Disply) Podłączenie przewodu USB do komputer pozwl wyświetlć obrzy z ekrnu komputer bez konieczności użyci kbl komputerowego. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Poziom korekcj obrzu Umożliwi szybką korektę znieksztłceń w poziomie wyświetlnego obrzu. Jest to szczególnie użyteczne w przypdku brku możliwości zinstlowni projektor równolegle do ekrnu. s "Ręczn korekt" str.38 Możliwość wykrywni ruchów projektor i utomtycznej korekcji znieksztłceń obrzu Ten projektor utomtycznie koryguje znieksztłceni pionowej geometrii obrzu występujące podczs ustwini lub przesuwni projektor. s "Korekt utomtyczn" str.38

8 Cechy Projektor 8 Funkcje przydtne dl wyświetlni obrzów Powiększnie wyświetlnych dnych n ekrnie pnormicznym (WXGA) (tylko EB-W18/EB-W03/EB-W120) Podczs współprcy z komputerem wyposżonym w wyświetlcz LCD o rozdzielczości WXGA 16:10, obrz może być wyświetlny w tej smej proporcji. Istnieje możliwość użyci formtu pnormicznej tblicy orz innych formtów ekrnów pnormicznych. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.45 Podłącznie urządzeni pmięci USB i wyświetlnie filmów lub obrzów (PC Free) Możn podłączyć urządzeni pmięci USB lub prty cyfrowe do projektor i wyświetlć zpisne w nich obrzy. Obsługiwny jest szeroki zkres formtów plików, tkich jk filmy lub obrzy. s "Projekcj bez komputer (PC Free)" str.49 Różne funkcje zpewnijące doskonłe efekty oszczędzni energii Różne funkcje zpobiegjące mrnowniu energii Projektor jest dostrczny z wielom, wbudownymi funkcjmi oszczędzni energii, tkimi jk przyciemninie wyświetlnego obrzu, zegr utomtycznego wyłączni i dopsownie zużyci energii przez projektor dziłjący w trybie gotowości. s "Menu ECO" str.89 Funkcj wyświetlni stnu oszczędzni energii n ekrnie projekcji Przy ustwieniu Wyświetlcz ECO n Włączone, w menu Konfigurcj, po przełączeniu jsności lmpy n niską wrtość, w lewym dolnym rogu wyświetlnego obrzu pokzne będą ikony liści ( ), wskzujące stn oszczędzni energii. s ECO - Wyświetlcz ECO str.89 Optymlne korzystnie z funkcji pilot Pilot możn używć do wykonywni tkich czynności, jk powiększnie części obrzu. Pilot może też służyć jko wskźnik do zwrcni uwgi n określone elementy lub jko mysz komputer. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.56 s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.57 s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 Powiększnie i wyświetlnie włsnych plików przy użyciu kmery Z pomocą opcjonlnej Kmery do dokumentów możn wyświetlć dokumenty ppierowe i obiekty. Poprzez podłączenie projektor do komputer i zinstlownie dostrczonego oprogrmowni, możn korzystć ze wszystkich możliwości projektor. s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Ulepszone funkcje zbezpieczeń Zbezpiecz hsłem, by ogrniczć dostęp i zrządzć użytkownikmi Ustwijąc hsło, możn zdecydowć, kto może korzystć z projektor. s "Zrządznie użytkownikmi (Ochron hsłem)" str.61

9 Cechy Projektor 9 Blokd sterowni ogrnicz dziłnie przycisków n pnelu sterowni Możesz użyć tej funkcji, by zpobiec zminom ustwień przez obce osoby n różnych imprezch, w szkołch itp. s "Ogrniczenie dziłni (Blokd dziłni)" str.63 Wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą Projektor jest wyposżony w szereg elementów zbezpieczjących przed krdzieżą. Otwór zbezpieczjący Punkt instlcji kbl zbezpieczjącego s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.64 Połączenie z bezprzewodową siecią LAN i projekcj obrzów Poprzez instlcję dostrczonego lub opcjonlnego modułu bezprzewodowej sieci LAN i połączenie z bezprzewodową siecią LAN, będą dostępne nstępujące funkcje. s "Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej" str.28 Bezprzewodow projekcj ekrnu komputer Projekcję ekrnu komputer przez sieć możn wykonć przy użyciu progrmu EsyMP Network Projection. Progrm EsyMP Network Projection możn pobrć z nstępującej strony sieci web. Używnie progrmu Quick Wireless Connection do utomtycznej konfigurcji ustwień sieciowych komputer (tylko Windows) Poprzez podłączenie do komputer, opcjonlnego klucz Quick Wireless Connection USB Key, możn nwiązć bezprzewodowe projektor z komputerem i wyświetlć obrzy z komputer. s "Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key" str.28 Wyświetlnie obrzów z urządzeń przenośnych poprzez sieć Jeśli progrm Epson iprojection jest zinstlowny w smrtfonie lub w tblecie, możn wyświetlć dne z tego urządzeni w sposób bezprzewodowy. Poniewż te urządzeni możn obsługiwć z dowolnego miejsc, pozwl to n zminę sposobu prowdzeni konferencji czy prezentcji. Progrm "Epson iprojection" możn pobrć bezpłtnie w App Store lub Google Ply. Klient opłc wszelkie koszty komunikcji z App Store lub Google Ply.

10 Nzwy części i funkcje 10 Wszystkie funkcje wymienione w niniejszym podręczniku są opisne z użyciem ilustrcji EB-X24, chyb że będzie zznczone inczej. EB-W03/EB-X03/EB-S03/EB-W120/EB-X120/EB-S120/EB-X200/EB-S200 Przód/Gór EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-S18 A B Nzw Otwór wylotowy wentyltor Głk suwk ściszni A/V Funkcj Otwór wylotowy wentyltor służy do wewnętrznego chłodzeni projektor. Przestrog Podczs prezentcji nie przykłdj twrzy czy rąk do otworów wylotowych orz nie kłdź przedmiotów, które mogłyby zostć zdeformowne lub uszkodzone przez ciepło odprowdzne przez otwór wylotowy wentyltor. Gorące powietrze, które wydostje się z otworu wylotowego wentyltor, może być przyczyną oprzeń, znieksztłceni przedmiotów lub wypdków. Przesuń tę głkę, by otworzyć lub zmknąć suwk ściszni A/V.

11 Nzwy części i funkcje 11 C D Nzw Dźwigni regulcji nóżki Przedni regulowni nóżk Funkcj Nciśnij dźwignię regulcji nóżki, by wyciągnąć i wsunąć przednią regulowną nóżkę. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 Przygotowując powierzchnię, np. biurko, wyciągnij nóżkę, by wyregulowć pozycję obrzu. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 E Suwk ściszni A/V Zmknij suwk, gdy projektor nie jest używny, by ochronić obiektyw. Podczs projekcji możesz zmknąć suwk, by ukryć obrz i dźwięk. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.55 F Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. G Pokrętło ostrzeni Regulcj ostrości obrzu. s "Korygownie ostrości" str.42 H I J K Pokrętło powiększeni (tylko EB-X24/EB- W18/EB-X18/EB-W03/ EB-X03/EB-W120/EB- X120/EB-X200) Otwór wlotu powietrz (filtr powietrz) Pokryw filtr powietrz Otwór zbezpieczjący Regulcj rozmiru obrzu. s "Regulcj rozmiru obrzu" str.41 Powietrze jest przezeń wciągne, by chłodzić projektor od środk. s "Czyszczenie filtr powietrz" str.109 Otwier i zmyk pokrywę filtr powietrz. s "Wymin filtr powietrz" str.114 Otwór zbezpieczjący jest zgodny z Microsver Security System firmy Kensington. s "Blokd zbezpieczjąc przed krdzieżą" str.64 L Pnel sterowni Służy do obsługi projektor. s "Pnel sterowni" str.14 M Nzw Poziom korekcj obrzu Funkcj Koryguje odksztłcenie poziome obrzu wyświetlnego przez projektor. s "Ręczn korekt" str.38 N Pokryw lmpy Otwórz, by wymienić lmpę projektor. s "Wymin lmpy" str.111 O Śrub mocując pokrywę lmpy Śrub do zmocowni pokrywy lmpy.

12 Nzwy części i funkcje 12 Tył A Nzw Gnizdo wejściowe przewodu zsiljącego Funkcj Służy do podłączeni przewodu zsiljącego do projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 B Port USB-A Podłączenie urządzeni pmięci USB lub prtu cyfrowego i wyświetlnie filmów lub obrzów przy użyciu funkcji PC Free. s "Projekcj bez komputer (PC Free)" str.49 Umożliwi podłączenie opcjonlnej Kmer do dokumentów. C Śrub mocując moduł bezprzewodowej sieci LAN Podłączenie dostrczonego lub opcjonlnego modułu Krt sieciow bezprzewodow. s "Instlownie krty sieciowej bezprzewodowej" str.28 Podłączenie opcjonlnego klucz Quick Wireless Connection USB Key. s "Instlcj klucz Quick Wireless Connection USB Key" str.28 Śrub t zbezpiecz pokrywę modułu bezprzewodowej sieci LAN. Nzw Funkcj D Port USB-B Połączenie projektor z komputerem kblem USB i projekcj obrzów z komputer. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Do połączeni projektor z komputerem z pomocą kbl USB w celu wykorzystni funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 E Gnizdo Audio Wprowdznie sygnłu udio z urządzeni podłączonego do portu Computer, S-Video lub Video. F Port Video Dl cłkowitego sygnłu wizyjnego ze źródeł wideo. G Odbiornik zdlny Odbier sygnły z pilot. H Głośnik Emituje dźwięk. I Port HDMI Odbier sygnły wideo z komputerów orz urządzeń video zgodnych ze stndrdem HDMI. Ten projektor jest komptybilny z HDCPg. s "Podłącznie sprzętu" str.24 J Port Computer Stnowi wejście dl sygnłu wideo z komputer i komponentowego sygnłu wideo z innych źródeł. K Port S-Video Wprowdznie sygnłów S-Video ze źródeł wideo.

13 Nzwy części i funkcje 13 Spód Nzw Funkcj C Tył W przypdku ustwieni n powierzchni tkiej jk biurko możn regulowć poziome położenie projektor, obrcjąc nóżką w celu jej wysunięci lub wsunięci. s "Regulcj pochyleni w poziomie" str.42 D Przedni regulown nóżk Przygotowując powierzchnię, np. biurko, wyciągnij nóżkę, by wyregulowć pozycję obrzu. s "Ustwinie pozycji obrzu" str.42 A B Nzw Punkty montżowe wspornik sufitowego (trzy punkty) Punkt instlcji kbl zbezpieczjącego Funkcj Przytwierdź tutj opcjonlny Wspornik sufitowy, gdy zwieszsz projektor pod sufitem. s "Instlcj projektor" str.21 s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Przeprowdź tędy dostępną w sprzedży blokdę linkową i zblokuj ją. s "Instlownie kbl zbezpieczjącego" str.64

14 Nzwy części i funkcje 14 Pnel sterowni Nzw Funkcj A [Source Serch] Zmieni n nstępne źródło wysyłjące obrz. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.32 B Przycisk [Enter] [ ] Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj. Nzw Funkcj C Przyciski [w][v] Wyświetlją ekrn Geometri obrzu umożliwijący skorygownie odksztłceń geometrii w kierunkch pionowym i poziomym. s "Ręczn korekt" str.38 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 s "Korzystnie z Pomocy" str.93 D Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.93 E Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74

15 Nzwy części i funkcje 15 F Nzw [][b] lub przyciski [Wide][Tele] Funkcj Dl EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-W03/EB-X03/EB- W120/EB-X120/EB-X200 [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.43 Dl EB-S18/EB-S03/EB-S120/EB-S200 [Wide]: Powiększenie rozmiru wyświetlnego obrzu. [Tele]: Zmniejszenie rozmiru wyświetlnego obrzu. s "Regulcj rozmiru obrzu" str.41 Umożliwi korektę odksztłceń dl opcji geometrii obrzu w kierunku poziomym po wyświetleniu ekrnu Geometri obrzu. s "Geom. poz/pion" str.39 Gdy wyświetlone jest Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 s "Korzystnie z Pomocy" str.93 G Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 H Przycisk zsilni [t] Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 I Wskźniki Pokzuje stn projektor. s "Odczytywnie Stnu Wskźników" str.94 Pilot

16 Nzwy części i funkcje 16 A Nzw Przycisk zsilni [t] Funkcj Włącznie i wyłącznie zsilni projektor. s "Od montżu do projekcji" str.31 B Przycisk [Computer] Do zminy n obrzów z portu Computer. C Przycisk [Video] Kżde nciśnięcie przycisku, przełącz pomiędzy obrzmi z portów Video, S-Video i HDMI. D Przyciski numeryczne Wprowdź hsło. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.61 E Przycisk [Auto] W przypdku nciśnięci podczs wyświetlni nlogowych sygnłów RGB z gnizd Computer możn utomtycznie optymlizowć funkcje Trking, Synchronizcj i Pozycj. F Przycisk [Aspect] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb ksztłtu obrzu. s "Zmin współczynnik ksztłtu wyświetlnego obrzu" str.45 G Przycisk [Num] Przytrzymj ten przycisk i nciskjąc przyciski numeryczne, by wprowdzć hsło i liczby. s "Włącznie funkcji Ochron hsłem" str.61 H Przycisk [Menu] Otwier i zmyk Konfigurcj. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 I Przyciski [ ][ ] Gdy wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn Pomoc, przyciski te pozwlją wybrć pozycje menu [ ][ ] i wrtości ustwień. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 Podczs projekcji przez PC Free, nciśnięcie tych przycisków powoduje wyświetlenie poprzedniego/ nstępnego obrzu, obrót obrzu, itp. s "Metody obsługi PC Free" str.50 Gdy włączon jest funkcj Mysz bezprze., przechylenie tego przycisku w dnym kierunku przesunie wskźnik w tym kierunku. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 Nzw Funkcj J Przycisk [ ] Gdy n ekrnie wyświetlone jest menu Konfigurcj lub ekrn pomocy, nciśnięcie tego przycisku spowoduje kceptcję wybrnego elementu i przejście n nstępny poziom. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 K Przycisk [User] Przycisk pozwl n przypisnie często używnych pozycji dostępnych spośród pięciu dostępnych pozycji menu Konfigurcj. Nciśnięcie przycisku [User] spowoduje wyświetlenie ekrnu wyboru lub regulcji wybrnego elementu menu i umożliwi szybkie wprowdznie lub regulcję ustwień. s "Menu Ustwieni" str.80 Jko ustwienie domyślne jest przypisywne Zużycie energii. L M Przyciski [Pge] [[][]] Przyciski [E-Zoom] [z][x] Zmieni strony w plikch tkich jk PowerPoint w przypdku korzystni z nstępujących metod projekcji. W przypdku korzystni z funkcji Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 W przypdku korzystni z USB Disply s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33 Wyświetljąc obrzy lub scenriusze z pomocą funkcji PC Free, przy użyciu tych przycisków możn przechodzić do poprzedniego/nstępnego ekrnu. Powiększnie lub zmniejszenie obrzu bez zminy wielkości projekcji. s "Zwiększnie części obrzu (E-Zoom)" str.57

17 Nzwy części i funkcje 17 Nzw Funkcj N Przycisk [A/V Mute] Włącz i wyłącz dźwięk i wideo. s "Tymczsowe ukrycie dźwięku i obrzu (Wycisz A/V)" str.55 Możesz zmienić to ustwienie w trybie Projekcj w poniżej opisny sposób, wciskjąc przycisk n pilocie przez około pięciu sekund. PrzódWPrzód/Sufit TyłWTył/Sufit O Przycisk [Help] Otwier i zmyk ekrn pomocy, który zwier informcje w jki sposób rozwiązywć ewentulne problemy. s "Korzystnie z Pomocy" str.93 P Przycisk [Freeze] Powoduje ztrzymnie lub wznowienie ztrzymnego obrzu. s "Ztrzymnie obrzu (Freeze)" str.55 Q Przyciski [Volume] [][b] [] Obniż głośność. [b] Zwiększ głośność. s "Regulcj głośności" str.43 R Przycisk [Pointer] Wyświetl n ekrnie wskźnik. s "Funkcj wskźnik (Wskźnik)" str.56 S Przycisk [Esc] Ztrzymuje bieżącą funkcję. Nciśnięcie przycisku w menu Konfigurcj spowoduje przejście n poprzedni poziom menu. s "Używnie Menu Konfigurcj" str.74 Pełni funkcję lewego przycisku myszy, gdy uktywnion jest funkcj Mysz bezprze. s "Używnie pilot do sterowni wskźnikiem myszy (Mysz bezprze.)" str.58 T Przycisk [Color Mode] Kżde nciśnięcie przycisku zmieni tryb koloru. s "Wybór jkości projekcji (Wybór Trybu koloru)" str.43 U Przycisk [LAN] Przełącz n obrz urządzeni podłączonego przez sieć. Nzw Funkcj V Przycisk [USB] Po kżdym nciśnięciu przycisku będą wyświetlne nstępujące obrzy: USB Disply Obrzy z urządzeni podłączonego do portu USB-A W X Przycisk [Source Serch] Obszr wysyłni podczerwieni pilot Zmieni n nstępne źródło wysyłjące obrz. s "Automtyczne wykrywnie odbiernego sygnłu i zmin wyświetlnego obrzu (Wyszukj źródło)" str.32 Wysył sygnły zdlnego sterowni.

18 Nzwy części i funkcje 18 Wymin bterii w pilocie Jeśli pilot z opóźnieniem reguje n poleceni lub przestł dziłć, może to oznczć, że wyczerpły się bterie. Nleży wymienić bterie. Przygotuj dwie mngnowe lub lkliczne bterie AA. Nie możn używć bterii innych niż mngnowe lub lkliczne bterie AA. Uwg Przed wyminą bterii koniecznie zpoznj się z niniejszym podręcznikiem. s Instrukcje dotyczące bezpieczeństw c Przestrog Sprwdź rozmieszczenie oznczeń (+) i (-) wewnątrz komory bterii, by poprwnie włożyć bterie. Jeśli bterie nie są używne prwidłowo, mogą wybuchnąć lub wycieknąć, co może być przyczyną pożru, obrżeń cił lub uszkodzeni produktu. Złóż pokrywę komory bterii. Wciśnij pokrywę komory bterii, ż wskoczy n miejsce. Zdejmij pokrywę komory bterii. Wciskjąc zpdkę pokrywy komory bterii, podnieś pokrywę do góry. b Wymień bterie n nowe.

19 Nzwy części i funkcje 19 Zsięg dziłni pilot

20 Przygotownie projektor Niniejszy rozdził zwier opis sposobu instlcji projektor i podłączni źródeł projekcji.

21 Instlcj projektor 21 Metody Instlcji Projektor obsługuje nstępujące cztery metody projekcji. Instlcję projektor nleży przeprowdzić zgodnie z wrunkmi pnującymi w miejscu instlcji. Wyświetlnie obrzów z przodu ekrnu. (Przód projekcj) Wyświetlnie obrzów z półprzezroczystego ekrnu. (Tył projekcj) Ostrzeżenie Nleży użyć specjlnej metody instlcji przy zwieszniu projektor pod sufitem (wspornik sufitowy). Nieprwidłowo zmontowny projektor może spść i spowodowć obrżeni cił. Jeśli zstosujesz klej w Punkty montżowe wspornik sufitowego, by zpobiec odkręcniu się śrub lub użyjesz smrów lub olejów n projektorze, obudow projektor może popękć i spowodowć jego wypdnięcie ze wspornik. Wypdnięcie projektor ze wspornik może spowodowć powżne obrżeni cił osób znjdujących się pod wspornikiem i uszkodzić projektor. Przy instlcji lub regulcji wspornik sufitowego nie nleży używć kleju, by zpobiec odkręcniu się śrub ni nie nleży stosowć olejów czy smrów. Nie nleży zkrywć otworu wlotu lub wylotu powietrz w projektorze. Ich zkrycie mogłoby spowodowć wzrost tempertury wewnątrz urządzeni i w rezultcie pożr. Zwieszenie projektor pod sufitem i wyświetlnie obrzów z przodu ekrnu. (Przód/Sufit - projekcj) Zwieszenie projektor pod sufitem i wyświetlnie obrzów z tyłu półprzezroczystego ekrnu. (Tył/Sufit - projekcj) Uwg Nie nleży używć projektor w pozycji obróconej n bok. Może to spowodowć usterki. Gdy zwieszsz projektor pod sufitem, wymgny jest Wspornik sufitowy, który jest wyposżeniem dodtkowym. s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Domyślne ustwienie opcji Projekcj to Przód. Ustwienie Przód możn zmienić n wrtość Tył w menu Konfigurcj. s Zwnsow. - Projekcj str.81 Tryb Projekcj możn zmienić, wciskjąc przycisk [A/V Mute] n pilocie przez około pięć sekund. PrzódWPrzód/Sufit TyłWTył/Sufit

22 Instlcj projektor 22 Metody instlcji Zinstluj projektor w nstępujący sposób. Projektor nleży instlowć tk, by znjdowł się w pozycji równoległej do ekrnu. W przypdku montżu projektor pod kątem w stosunku do ekrnu wyświetlny obrz może mieć znieksztłconą geometrię. W przypdku brku możliwości zinstlowni projektor równolegle do ekrnu ptrz poniżej. s "Korekt znieksztłconej geometrii obrzu" str.37 W przypdku brku możliwości zinstlowni projektor n poziomej powierzchni ptrz poniżej. s "Regulcj pochyleni w poziomie" str.42 s "Korekt znieksztłconej geometrii obrzu" str.37 Rozmir ekrnu i przybliżon odległość projekcji Umieść projektor n poziomej powierzchni. Jeśli projektor będzie przechylony, wyświetlny obrz również będzie przechylony. Rozmir projekcji jest określny n podstwie odległości projektor od ekrnu. Ptrz ilustrcj po prwej stronie, by wybrć njlepszą pozycję w zleżności od rozmiru ekrnu. Ilustrcje przedstwiją przybliżoną njkrótszą odległość przy mksymlnym zbliżeniu. Więcej informcji dotyczących odległości projekcji możn znleźć poniżej. s "Rozmir ekrnu i odległość projekcji" str.121 W trkcie poprwini geometrii obrzu, wyświetlny obrz może zostć zmniejszony.

23 Instlcj projektor 23 Współczynnik ksztłtu 16:10 Dl EB-W18/EB-W03/EB-W120 Dl EB-X18/EB-X03/EB-X120/EB-X ( cm) 100 ( cm) 80 ( cm) 50 (110 67cm) Dl EB-S18/EB-S03/EB-S120/EB-S200 Współczynnik ksztłtu 4:3 Dl EB-X

24 Podłącznie sprzętu 24 Ilustrcje zwrte w tym rozdzile dotyczą EB-X24. Nzw portu, loklizcj orz ukłd złącz różnią się w zleżności od podłącznego źródł. Podłącznie komputer Aby wyświetlć obrzy z komputer, podłącz komputer stosując jedną z poniższych metod. A B C Przy użyciu złączonego kbl komputerowego Podłącz wyjście monitor komputer do gnizd Computer projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku komputer do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu dostrczonego lub dostępnego w sprzedży kbl USB Połącz port USB komputer z portem USB-B projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk z komputer. Przy użyciu kbl HDMI (dostępny w sprzedży) Połącz port HDMI komputer z portem HDMI projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk z komputer. Połączenie projektor z komputerem przy pomocy przewodu USB pozwl wyświetlć obrzy z komputer. Funkcj t nosi nzwę USB Disply. s "Wyświetlnie przy użyciu USB Disply" str.33

25 Podłącznie sprzętu 25 Podłącznie źródeł obrzu Aby wyświetlć obrzy z odtwrzczy DVD, VHS lub innych, podłącz projektor stosując jedną z poniższych metod. A B C Przy użyciu kbl dostępnego w hndlu kbl video lub S-Video Podłącz gnizdo wyjściowe sygnłu wideo źródł obrzu do gnizd Video projektor. Lub podłącz gnizdo wyjściowe sygnłu S-Video źródł obrzu do gnizd S-Video projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku źródł obrzu do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu opcjonlnego kbl dl komponentowego sygnłu wideo s "Akcesori Opcjonlne" str.119 Podłącz gnizdo wyjści komponentowego sygnłu źródł obrzu do gnizd wejści Computer projektor. Dźwięk możn odtwrzć przez głośnik projektor, podłączjąc gnizdo wyjści dźwięku źródł obrzu do gnizd wejści dźwięku Audio projektor z pomocą dostępnego w hndlu kbl udio. Przy użyciu kbl HDMI (dostępny w sprzedży) Podłącz gnizdo HDMI źródł obrzu do gnizd HDMI projektor. Wrz z obrzem z projektor może być tkże odtwrzny dźwięk ze źródł obrzu.

26 Podłącznie sprzętu 26 Uwg Przed podłączeniem do projektor nleży njpierw wyłączyć podłączne urządzenie. Włączone źródło wejści podczs podłączni go do projektor może spowodowć nieprwidłowe dziłnie. Jeśli ukłd lub ksztłt wtyczki różnią się, nie nleży jej wkłdć n siłę. Urządzenie może być uszkodzone lub może dziłć nieprwidłowo. Jeśli podłączne źródło m nietypowo uksztłtowny port, do jego połączeni z projektormi nleży użyć dostrczonego z urządzeniem kbl lub kbl opcjonlnego. Gdy używsz zkupionego kbl udio 2RCA(L/R)/stereo, sprwdź, czy jest oznczony "Bez rezystncji".

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F5500 HT-F5530 HT-F5550 5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo