P 2011P 2012P 2013P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P 2013P"

Transkrypt

1 REDUKUJ WYCENA 24. PLN 23 LUTY 211 Spodziewając się pogorszenia wyników Agory w 1 i 2Q 11, w oparciu o naszą wycenę, wydajemy zalecenie Redukuj z ceną docelową 24 PLN/akcję. Uważamy, że w najbliższych kwartałach w 211 roku rozczarować mogą wyniki segmentu prasy codziennej, które w 21 roku pomimo spadających wpływów reklamowych, okazały się dobre. Pozytywna kontrybucja ze strony sieci kin zniweluje spadki w prasie codziennej dopiero w 2H 11. Naszym zdaniem wyniki Heliosa za 1Q 11, podobnie jak w 4Q 1, również mogą być poniżej wcześniejszych oczekiwań rynku. W samym styczniu 211 roku, wg naszych szacunków, wartość sprzedaży biletów do kin w Polsce spadła o ok. 35% r/r. Dlatego wyraźnej, pozytywnej kontrybucji dla całej grupy oczekujemy dopiero w 3 i 4Q 11 (2Q z reguły jest najsłabszym okresem dla multipleksów w Polsce). Dodatkowo nasze zalecenie uzasadniamy tym, że w obecnej strukturze Agora nadal będzie traciła udziały w krajowym rynku reklamy (wg przyjętych przez nas założeń do 212 roku udział Agory spadnie o kolejne.6 pkt %). Dlatego pomimo pozytywnej oceny segmentu internet, uważamy że spółka cały czas ma kłopoty z dopasowaniem swojego modelu biznesowego do szybko zachodzących przeobrażeń na rynku. W założeniach na 211 rok przyjęliśmy wolumenowy spadek sprzedaży Gazety o ok. 7% r/r. Pomimo tego koszty papieru w naszym modelu rosną do 79.5 mln PLN. Wraz z dalszym spadkiem wpływów reklamowych w prasie, wpłynie to istotnie na pogorszenie wyników tego segmentu (w porównaniu r/r będzie to widać we wszystkich kwartałach 211 roku). Ogółem założyliśmy, że wynik EBITDA segmentu prasa codzienna w 211 roku spadnie o 27.8 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej spółka jest handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie 6.5x-6.1x. Są to wartości bliskie mediany grupy porównawczej. Docelowo w przypadku Agory pozytywny wpływ na akceptowalny wyższy poziom EV/EBITDA może mieć kontrybucja ze strony wyników sieci kin (dla porównania Cinema City jest handlowane przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie 7.9x-7.x). Jednak najpierw Helios musi zacząć realizować zapowiedzianą ekspansję i poprawić wyniki. Inwestorzy powinni też brać pod uwagę to, że w warunkach rynkowych Helios byłby notowany z dyskontem do Cinema City z uwagi m.in. na mniejszą skalę działania i związane z tym niższe marże czy gorsze warunki zakupowe np. projektorów, oraz ekspozycję jedynie na rynek krajowy. Wycena DCF [PLN] Wycena porównawcza [PLN] Wycena końcowa [PLN] 24. Potencjał do wzrostu / spadku -7.5% Koszt kapitału 11.3% Cena rynkowa [PLN] 25.9 Kapitalizacja [mln PLN] 1319 Ilość akcji [mln. szt.] 5.9 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 44.1 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 33.7 Stopa zwrotu za 3 mc -1% Stopa zwrotu za 6 mc 7% Stopa zwrotu za 9 mc 5% Maciej Bobrowski tel. (-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 4-96 Katowice AGO WIG znormalizowany P 211P 212P 213P Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] P/BV P/E EV/EBITDA EV/EBIT /4/21 2/15/21 3/29/21 5/13/21 6/25/21 8/6/21 9/17/21 1/29/21 12/14/21 1/27/211 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q PROGNOZA NA 4Q INFORMACJE O SPÓŁCE PRZYCHODY REKLAMOWE AGORY Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW SEGMENT: PRASA CODZIENNA SPRZEDAŻ GAZET W POLSCE SEGMENT: INTERNET WZROST ZNACZENIA PRZYCHODÓW Z SEGMENTU INTERNET PORÓWANANIE DIGITALIZACJI PRZYCHODÓW AXEL/ SEGMENT: CZASOPISMA SEGMENT: REKLAMA ZEWNĘTRZNA SEGMENT: RADIO SEGMENT: KINO RYNEK KINOWY W POLSCE RYNEK REKLAMY... 3 KOSZTY WYNAGRODZEŃ ZAŁOŻENIA DO MODELU WYCENA SEGMENTU KINO PODSUMOWANIE WYCENY SEGMENTU KINA PLANOWANA BUDOWA NOWYCH EKRANÓW GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA DLA SIECI HELIOS... 4 MODEL WYCENY SEGMENTU KINO... 4 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Nasza wycena opiera się na metodzie DCF oraz na wycenie porównawczej do wybranych, zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Za pomocną wyceny DCF uzyskaliśmy wartość PLN/akcję. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata sugeruje wartość PLN/akcję. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 24. PLN/akcję. Wyceniliśmy także osobno sieć kin Helios na mln PLN. Wycena ta uwzględnia mniej optymistyczne założenia, co do możliwości dalszego rozwoju, niż to co przedstawiła spółka. Uwzględniamy jednak utrzymanie wysokiej frekwencji w najbliższych latach. Agora zapłaciła za przejęty pakiet 26.2 mln EUR czyli ok mln PLN. Uwzględniając posiadany udział w kapitale na poziomie 82.78% wartość przypadająca na Agorę wynosi mln PLN. Oznacza to, że wartość wykreowana na tej transakcji dla akcjonariuszy Agory, wg naszych założeń, wynosi ok. 37 mln PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Wycena DCF [PLN] waga 5% Wycena porównawcza [PLN] waga 5% Końcowa wycena 1 akcji [PLN] 24. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Spodziewając się pogorszenia wyników Agory w 1 i 2Q 11, w oparciu o naszą wycenę, wydajemy zalecenie Redukuj z ceną docelową 24 PLN/akcję. Uważamy, że w najbliższych kwartałach w 211 roku rozczarować mogą wyniki segmentu prasy codziennej, które w 21 roku pomimo spadających wpływów reklamowych, okazały się dobre. W założeniach na 211 rok przyjęliśmy dalszy wolumenowy spadek sprzedaży Gazety o ok. 7% r/r. Pomimo tego koszty papieru w naszym modelu rosną do 79.5 mln PLN. Wraz z dalszym spadkiem wpływów reklamowych w prasie, wpłynie to istotnie na pogorszenie wyników tego segmentu (w porównaniu r/r będzie to widać we wszystkich kwartałach 211 roku). Ogółem założyliśmy, że wynik EBITDA segmentu prasa codzienna w 211 roku spadnie o 27.8 mln PLN. Dlatego uważamy, że po dobrych wynikach za 4Q 1 inwestorzy powinni przygotować się na słabsze rezultaty w ujęciu r/r w 1 i 2Q 11. Pozytywna kontrybucja ze strony sieci kin zniweluje spadki w prasie codziennej dopiero w 2H 11. Naszym zdaniem wyniki Heliosa za 1Q 11, podobnie jak w 4Q 1, również mogą być poniżej wcześniejszych oczekiwań rynku. W samym styczniu 211, wg naszych szacunków, wartość sprzedaży biletów do kin w Polsce spadła o ok. 35% r/r. Dlatego wyraźnej, pozytywnej kontrybucji dla całej grupy oczekujemy dopiero w 3 i 4Q 11 (2Q z reguły jest najsłabszym okresem dla multipleksów w Polsce). Dodatkowo nasze zalecenie uzasadniamy tym, że w obecnej strukturze Agora nadal będzie traciła udziały w krajowym rynku reklamy (wg przyjętych przez nas założeń do 212 roku udział Agory w rynku spadnie o kolejne.6 pkt %). Dlatego pomimo pozytywnej oceny segmentu internet, uważamy że spółka cały czas ma kłopoty z dopasowaniem swojego modelu biznesowego do szybko zachodzących przeobrażeń na rynku. Przy obecnej cenie rynkowej spółka jest handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie 6.5x-6.1x. Są to wartości bliskie mediany grupy porównawczej. Docelowo w przypadku Agory pozytywny wpływ na akceptowalny wyższy poziom EV/EBITDA może mieć kontrybucja ze strony wyników sieci kin (dla porównania Cinema City jest handlowane przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie 7.9x-7.x). Jednak najpierw Helios musi zacząć realizować zapowiedzianą ekspansję i poprawić wyniki. Inwestorzy powinni też brać pod uwagę to, że w warunkach rynkowych Helios byłby notowany z dyskontem do Cinema City z uwagi m.in. na mniejszą skalę działania i związane z tym niższe marże czy gorsze warunki zakupowe np. projektorów, oraz ekspozycję jedynie na rynek krajowy. 3

4 WYCENA DCF Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 1 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 1 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Oczekujemy, że kolejne 2 lata przyniosą odrodzenie rynku reklamy. W 211 roku będzie to ciągle odbudowa tego, co rynek stracił w wyniku cięć wydatków z 29 roku. Kolejny rok powinien być także dobry i liczymy, że wartościowo cały rynek reklamy będzie już powyżej tego, co odnotował w 28 roku. W naszych założeniach przyjęliśmy, że w tym okresie PKB w Polsce wzrośnie o % r/r. Zwracamy uwagę, że dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rynkowi będą wyższe budżety reklamowe związane z Euro212. założona dynamika rynku reklamy 211P 212P TV 9.% 8.% Dzienniki -5.5% 1.% Internet 21.6% 18.5% Magazyny -4.6% 1.8% Radio 3.5% 4.% Reklama zewnętrzna 6.3% 8.5% Kino 13.8% 1.% Razem 9.% 8.% Pomimo naszej pozytywnej oceny segmentu internet, uważamy że Agora cały czas ma kłopoty z dopasowaniem swojego modelu biznesowego do szybko zachodzących przeobrażeń na rynku reklamy. W szczególności chodzi o strukturalną zmianę alokacji wydatków reklamowych, które odchodzą od tradycyjnych form/nośników przechodząc w obszar digital/internetu. Dlatego, pomimo posiadania bogatego kontentu, Agora w obecnej strukturze prawdopodobnie będzie nadal traciła udział w rynku reklamy w Polsce. Szacujemy, że w okresie udział Agory w krajowym rynku reklamy spadnie o kolejne.6 pkt %. W założeniach przyjęliśmy skorygowaną przez nas liczbę nowych otwarć ekranów do roku 214, która jest mniejsza niż to co podała Agora (przyrost z 14 do 26 ekranów). Od roku 216 zakładamy przyrost bazy ekranów o 8 szt. r/r. Inwestorzy powinni jednak uwzględniać ciągle trudną sytuację deweloperów, co może wpłynąć na opóźnienia w otwieraniu poszczególnych multipleksów. Koszt otwarcia nowego ekranu w latach zakładamy na poziomie ok. 1.5 mln PLN. W prognozie nie zakładamy akwizycji. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku 22. Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje PLN. 4

5 Model DCF 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] 593 Wartość rezydualna [mln PLN] 1559 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2.5% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 554 Wartość firmy EV [mln PLN] 1146 Dług netto [mln PLN] -65 Udział mniejszości [mln PLN] 29 Wartość kapitału[mln PLN] 1181 Ilość akcji [mln szt.] 5.9 Wartość kapitału na akcję [PLN] Przychody zmiana r/r 13.% 4.1% 4.5% 5.6% 4.6% 4.1% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% EBIT zmiana r/r 2.4% 8.1% 17.4% 9.4% 7.8% 4.8% 4.9% 5.4% 6.1% 6.% NOPLAT zmiana r/r 2.4% 8.1% 17.4% 9.4% 7.8% 4.8% 4.9% 5.4% 6.1% 6.% Marża EBITDA 14.7% 14.7% 15.% 15.% 15.% 14.8% 14.7% 14.6% 14.7% 14.7% Marża EBIT 6.9% 7.1% 8.% 8.3% 8.6% 8.6% 8.7% 8.8% 9.% 9.2% Marża NOPLAT 5.6% 5.8% 6.5% 6.7% 6.9% 7.% 7.1% 7.2% 7.3% 7.5% CAPEX / Przychody 5.6% 7.6% 7.3% 6.6% 6.1% 5.7% 5.6% 5.6% 5.5% 5.5% CAPEX / Amortyzacja 71.5% 1.4% 15.3% 99.4% 95.3% 91.3% 94.5% 96.8% 98.7% 11.1% Zmiana KO / Przychody.4%.5%.5%.4%.3%.3%.3%.3%.3%.3% Zmiana KO / Zmiana przychodów 3.4% 11.8% 11.% 6.8% 7.3% 7.6% 7.7% 7.8% 7.8% 7.8% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P Stopa wolna od ryzyka 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% Premia za ryzyko 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Premia kredytowa 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Koszt kapitału własnego 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% Udział kapitału własnego 92.1% 93.9% 95.8% 97.5% 97.6% 97.7% 97.7% 97.8% 97.8% 97.9% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% Udział kapitału obcego 7.9% 6.1% 4.2% 2.5% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1% WACC 1.9% 11.% 11.% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.2% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.% -1.%.% 1.% 2.% 2.5% 3.% 3.5% 4.% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3.5% 4.% 4.5% 4.75% 5.% 5.25% 5.5% 6.% 6.5% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.% -1.%.% 1.% 2.% 2.5% 3.% 3.5% 4.% 3.% % % premia za ryzyko 4.5% % % % % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek zagranicznych, których główna działalność związana jest ciągle z segmentem prasy (podmioty te jednak różnią się stopniem digitalizacji posiadanego kontentu). Analizę oparto na wskaźniku: EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Zwracamy uwagę, że poziom przychodów uzyskiwanych przez wybrane do analizy spółki z rosnących segmentów rynku reklamy jest zróżnicowany. W wymienionej grupie najwyższy udział przychodów digital mają: Schibsted, Axel i Sanoma. Dlatego też wskaźniki rynkowe tych podmiotów są odpowiednio wyższe. W przypadku Agory pozytywny wpływ na akceptowalny wyższy poziom EV/EBITDA może mieć konsolidacja wyników sieci kin Helios. Dla porównania Cinema City jest handlowane przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie 7.9x-7.x. Ostatecznie porównując wyniki Agory ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na PLN. Przy cenie 25.9 PLN/akcję wskaźnik EV/EBITDA na lata dla Agory wynosi 6.5x-6.1x. Wycena porównawcza EV/EBITDA Cena 21P 211P 212P Axel Springer Mecom DMGT Schibsted Sanoma Telegraaf L'Espresso Mediana Agora Premia / dyskonto 1% 2% 8% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] Waga roku % 5% 5% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] Wycena końcowa spółki [mln PLN] 1263 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 7

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 1 Wyniki za 3Q 1 oceniamy pozytywnie. Do poprawy rezultatów przyczyniły się podjęte już wcześniej działania mające na celu redukcję kosztów. Cały czas wysoką marżę pokazywał także segment prasy codziennej, pomimo trudnej sytuacji na rynku reklamy w dziennikach. Sytuacja tego segmentu pogorszy się jednak w ujęciu r/r, wg naszych szacunków, już w 1Q 11 za sprawą m.in. wyższych kosztów papieru. Ogółem w 3Q 1 przychody reklamowe spadły o 2% do mln PLN. Silny spadek wpływów odnotował segment prasy codziennej, gdzie wpływy reklamowe spadły o 9.9% r/r, a z samej Gazety Wyborczej aż o 12.5% r/r. Istotny spadek dotyczył także segmentu czasopism, gdzie wpływy reklamowe spadły o ponad 14% r/r. Z drugiej strony najlepiej zachowywały się wpływy reklamowe z segmentu internet. W 3Q 1 przychody z reklamy internetowej wzrosły o 33.6% r/r, a z ogłoszeń w wortalach o 7.4% r/r. Pozytywnie odbieramy także wyniki sprzedażowe reklamy zewnętrznej, gdzie widać już ożywienie. W pozycjach kosztowych największy spadek w 3Q 1 odnotowały koszty materiałów i energii oraz reprezentacji i reklamy (po-5% r/r). Niższe koszty druku związane były przede wszystkim ze spadkiem kosztów papieru o 6.8 mln PLN czyli o 31.5% r/r (wg naszych szacunków średni koszt na 1 wydanie egzemplarzowe spadł o ponad 25% r/r). Koszty reklamy i reprezentacji oraz koszty pracownicze są już od dłuższego czasu pod kontrolą i wg nas nie powinno się oczekiwać ich dalszego spadku. Równocześnie zarząd spółki deklaruje, że w kolejnych kwartałach nie należy oczekiwać ich istotnego wzrostu. Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 3Q'9 3Q'1 zmiana r/r 1-3Q'9 1-3Q'1 zmiana r/r Przychody % % Sprzedaż usług reklamowych % % Sprzedaż wydawnictw i kolekcji % % Sprzedaż biletów do kin Pozostała sprzedaż % % Koszty operacyjne % % Materiały i energia % % Amortyzacja % % Koszty pracownicze % % Niegotówkowe koszty % Reprezentacja i reklama % % Inne % % EBITDA % % Prasa codzienna % % Czasopisma % % Internet Radio % % Reklama Zewnętrzna % Helios EBIT % % Prasa codzienna % % Czasopisma % % Internet Radio.2.3 5% Reklama Zewnętrzna Helios Wynik netto % % Marża EBITDA 13.5% 14.% 11.6% 14.8% Marża EBIT 5.2% 5.6% 4.1% 7.% Marża zysku netto 3.9% 4.7% 2.7% 6.9% 8

9 Wyniki skonsolidowane spółki w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 45 35% 4 3% 35 25% 3 2% 25 15% 2 1% 15 5% 1 % 5-5% 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1-1% Przychody [mln PLN] - lewa skala Marża EBIT - prawa skala 9

10 PROGNOZA NA 4Q 1 W 4Q 1 oczekujemy wzrostu przychodów o 16% r/r do mln PLN, na co wpływ będzie miała konsolidacja sieci kin Helios. Uważamy jednak, że poza wzrostem przychodów, kontrybucja sieci kin do wyników grupy za 4Q 1 ciągle nie będzie duża i wyniki te mogą rozczarować. Poza wzrostem kosztów tego segmentu wpływ na słabe wyniki miała bowiem niższa frekwencja. Szacujemy, że w 4Q 1 przychody z sieci kin wyniosły 47.9 mln PLN, wynik EBITDA szacujemy na poziomie 5.1 mln PLN, a EBIT na.9 mln PLN. Ogółem w 4Q 1 wpływy z reklam szacujemy na 21.4 mln PLN. Liczymy w szczególności na wzrost przychodów z reklamy w segmencie internet i reklamy zewnętrznej odpowiednio o 18.5% i 3.4%. Spadek wpływów z reklamy powinien być kontynuowany w prasie codziennej i w czasopismach. Założyliśmy, że w segmencie prasy codziennej wpływy reklamowe spadły o 6.3% r/r, a z samej Gazety Wyborczej o 7.8% r/r. Wynik na poziomie EBITDA w 4Q 1 szacujemy na poziomie 54.1 mln PLN. Istotną poprawę powinien odnotować wynik EBITDA segmentu internet z -.9 mln PLN w 4Q 9 do 2.6 mln PLN. Wyraźna poprawa powinna być widoczna także w segmencie reklama zewnętrzna, gdzie EBITDA wg naszych założeń powinna wynieść 9.1 mln PLN. Na poziomie netto oczekujemy, że spółka wypracuje 2.6 mln PLN, co będzie oznaczało wzrost o 38% r/r. Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 4Q'9 4Q'1P zmiana r/r 29 21P zmiana r/r Przychody % % Sprzedaż usług reklamowych % % Sprzedaż wydawnictw i kolekcji % % Sprzedaż biletów do kin Pozostała sprzedaż % % Koszty operacyjne % % Materiały i energia % % Amortyzacja % % Koszty pracownicze % % Niegotówkowe koszty % % Reprezentacja i reklama % % Inne % % EBITDA % % Prasa codzienna % % Czasopisma % % Internet Radio % % Reklama Zewnętrzna % % Helios EBIT % % Prasa codzienna % % Czasopisma % % Internet Radio % % Reklama Zewnętrzna Helios Wynik netto % % Marża EBITDA 13.6% 16.% 12.1% 15.1% Marża EBIT 6.7% 8.9% 4.8% 7.6% Marża zysku netto 5.1% 6.1% 3.4% 6.7% 1

11 Prognozowany EPS w kolejnych kwartałach [PLN],6,4,2, 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1P 1Q11P 2Q11P 3Q11P 4Q11P -,2 -,4 -,6 -,8 INFORMACJE O SPÓŁCE Agora tworzy jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Spółka początkowo skupiała się na segmencie prasy codziennej. Później jednak doszło do konsolidacji i przejęć firm z innych segmentów rynku i obecnie oferta medialna Agory obejmuje m.in.: gazety, czasopisma, sieć kin, reklamę zewnętrzną, przedsięwzięcia internetowe, stacje radiowe. Flagowym przedsięwzięciem Agory jest ciągle "Gazeta Wyborcza". Negatywna tendencja spadku czytelnictwa i spadku znaczenia reklamy w dziennikach w ogóle rynku reklamy będą prawdopodobnie kontynuowane i dlatego zwiększenie roli pozostałych segmentów dla wyników grupy jest priorytetem Agory na najbliższe lata. W szczególności duże nadzieje spółka wiąże z przedsięwzięciami internetowymi, które mają zwiększyć przychody reklamowe oraz umożliwić monetyzację bogatej treści jaką posiada spółka. Dodatkowo dzięki przejęciu sieci kin Helios, przychody Agory poprzez większą dywersyfikację powinny być w mniejszym stopniu uzależnione od zmian zachodzących na rynku reklamy. Najważniejsze cele ustalone przez Agorę: dalsza kontrola kosztów umożliwiająca szybkie przystosowanie do zmiennych warunków rynkowych; rozwijanie istniejących przedsięwzięć (w szczególności w obszarze internetu) oraz wzmocnienie efektu wewnętrznych synergii w celu lepszego wykorzystania kompetencji i multimedialnych zasobów Grupy; zapewnienie szerokiej dystrybucji treści oraz ich monetyzacji; poszerzenie portfolio aktywów grupy (ostatnim większym projektem było przejęcie sieci Helios). 11

12 PRZYCHODY REKLAMOWE AGORY Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW Pomimo naszej pozytywnej oceny segmentu internet, uważamy, że Agora cały czas ma kłopoty z dopasowaniem swojego modelu biznesowego do szybko zachodzących przeobrażeń na rynku reklamy. W szczególności chodzi o strukturalną zmianę alokacji wydatków reklamowych, które odchodzą od tradycyjnych form/nośników przechodząc w obszar digital/internetu. Dlatego, pomimo posiadania bogatego kontentu, Agora w obecnej strukturze prawdopodobnie będzie nadal traciła udział w rynku reklamy w Polsce. Jak już wspominaliśmy, ekspozycja spółki na rynek reklamowy pod względem atrakcyjności poszczególnych segmentów jest jej słabą stroną. W 3Q 1 ok. 47% przychodów z reklamy pochodziło z reklam w prasie codziennej. Sprzedaż egzemplarzowa gazet spada i jest to trend długoterminowy. Zatem w kolejnych latach udział przychodów reklamowych z tego segmentu powinien kontynuować trend spadkowy. Dodatkowo monetyzacja treści gazet w nośnikach elektronicznych jak na razie nie powiodła się i w najbliższym okresie nie oczekujemy pod tym względem przełomu. Drugim pod względem wagi segmentem jest reklama zewnętrzna, odpowiedzialna za ok. 22% przychodów z reklamy jakie uzyskuje spółka. Kluczowe znaczenie dla tego segmentu będzie miało rozstrzygnięcie przetargu w Warszawie. W najbliższym latach największą dynamiką wzrostu będzie miał internet. Udział tego segmentu w rynku reklamy ogółem będzie coraz większy. Naszym zdaniem, choć zakup serwisu Trader przez Agorę okazał się błędem i bardzo kosztowną nauką, obecnie Agora posiada już dość szeroką ofertę w tym obszarze (popularne serwisy) i coraz lepsze mechanizmy monetyzacji własnego kontentu. Dodatkowo, w przyszłości dużym atutem spółki może być ewentualna lub nieunikniona monetyzacja treści z Gazety. Struktura przychodów z reklamy spółki w podziale na segmenty działalności 1% 9% 8% 9% 9% 11% 1% 11% 8% 1% 1% 1% 1% 1% 8% 18% 2% 2% 22% 21% 24% 22% 22% 21% 22% 22% 7% 6% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 6% 7% 8% 9% 7% 8% 7% 11% 6% 7% 12% 12% 7% 6% 12% 13% 4% 3% 2% 61% 57% 57% 52% 53% 5% 52% 5% 5% 49% 47% 1% % 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 prasa codzienna internet czasopisma reklama zewnętrzna radio kino, Starlink, Expert Monitor, TVN, IGRZ 12

13 Szacunkowy udział Agory w krajowym rynku reklamy % 11% 1% 9% 8% 7% 6% Wraz ze strukturalną zmianą rynku reklamy w Polsce, udział Agory w krajowym rynku ulega systematycznemu spadkowi. Szacujemy, że w okresie spadnie on o kolejne.6 pkt % P 211P 212P 5% Przychody reklamowe Agory [mln PLN] - lewa skala Udział w rynku reklamy - prawa skala SEGMENT: PRASA CODZIENNA Segment prasa codzienna obejmuje dane dotyczące Gazety Wyborczej, Metra, projektów specjalnych oraz pionu druku i poligrafii. Gazeta Wyborcza Pozycja rynkowa Gazety Wyborczej (jako lidera rynku) jest niezagrożona, szczególnie po porażce głównego konkurenta jakim był stary Dziennik wydawany przez Axel Springer (obecna, mocno ograniczona forma Dziennika wg nas nie jest już istotnym rywalem dla Gazety i Rzeczpospolitej pod względem treści publicystycznej i politycznej). W 4Q 1 rozpowszechnianie płatne Gazety wyniosło 332 tys. egzemplarzy i spadło o ok. 6% r/r. Zwracamy uwagę, że spadek sprzedaży egzemplarzowej prasy codziennej jest długoterminowym trendem. Przychody Gazety w 3Q 1 z działalności reklamowej spadły o 12.5% r/r do poziomu 67.8 mln PLN. Wg szacunków Agory, w tym okresie udział Gazety w wydatkach na wszystkie ogłoszenia wymiarowe w dziennikach wyniósł ok. 37%, co oznacza spadek o 1 pkt %. W zakresie projektów specjalnych Gazeta w 3Q 1 realizowała tylko 4 projekty seryjne oraz 7 projektów jednorazowych. W wyniku mniejszej sprzedaży i słabszej jakościowo oferty wyniki na tej działalności uległy istotnemu pogorszeniu. W 3Q 1 Gazeta odnotowała stratę EBIT na tej działalności w wysokości.5 mln PLN, podczas gdy w 2Q 1 strata wyniosła.26 mln PLN, a w 1Q 1 zysk EBIT wynosił 1.94 mln PLN. Metro W 3Q 1 Metro było czytane przez ok. 6% ogółu Polaków w ciągu tygodnia (ok. 1.8 mln osób). W 3Q 1 wskaźnik czytelnictwa przeciętnego wydania Metra wyniósł 3.2% (1 mln osób), co uplasowało Metro na trzeciej pozycji wśród dzienników ogólnopolskich. Wg szacunków Agory udział Metra w wydatkach na reklamę w dziennikach stołecznych wyniósł ok. 13% i wzrósł o prawie 2 pkt % r/r. Ogółem udział Metra w wydatkach na reklamę w dziennikach wynosił ok. 4%. 13

14 Wyniki operacyjne segmentu prasa codzienna [mln PLN] 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q Przychody Sprzedaż wydawnictw Reklama Projekty specjalne (w tym kolekcje) Pozostałe przychody Koszty operacyjne Materiały, energia, inne Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA 25.5% 24.2% 27.4% 21.7% 22.% 21.8% 26.3% 26.2% 29.2% 28.9% 25.8% 24.6% 24.% EBIT marża EBIT 21.% 19.8% 22.% 17.2% 18.1% 18.1% 21.9% 22.5% 25.% 25.1% 21.4% 19.9% 2.1% Wyniki sprzedażowe segmentu prasa codzienna w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 25 35% % 25% 2% 15% 1% Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 5% % Sprzedaż wydawnictw - lewa skala Projekty specjalne (w tym kolekcje) - lewa skala marża EBITDA - prawa skala Reklama - lewa skala Pozostałe przychody - lewa skala 14

15 Koszty zmienne druku w ujęciu kwartalnym Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 SPRZEDAŻ GAZET W POLSCE Sprzedaż gazet w Polsce od dłuższego czasu systematycznie spada. W 4Q 1, wg szacunkowych danych ZKDP sprzedaż egzemplarzowa dzienników spadła o ok. 6.9% r/r. Niewielki wzrost sprzedaży odnotowała Rzeczpospolita, dobrze radził sobie także Super Express. Z kolei istotnie gorsze wyniki sprzedażowe odnotowały: Gazeta, Fakt i Dziennik. Długoterminowy trend spadku sprzedaży egzemplarzowej gazet wg nas będzie kontynuowany. Wpływ na to mają przede wszystkim zmiany cywilizacyjne, w tym w szczególności coraz powszechniejszy dostęp do internetu i urządzeń mobilnych oferujących atrakcyjny kontent informacyjny i multimedialny. Próby monetyzacji treści z wydań egzemplarzowych jak na razie w Polsce się nie sprawdziły, choć w najbliższych 2-3 latach oczekujemy kolejnych projektów mających chronić przychody wydawców gazet. Udział Gazety Wyborczej w sprzedaży egzemplarzowej dzienników ogólnopolskich 1 8 6% % 4% % 2% 4 2 1% % sty-3 kwi-3 lip-3 paź-3 sty-4 kwi-4 lip-4 paź-4 sty-5 kwi-5 lip-5 paź-5 sty-6 kwi-6 lip-6 paź-6 sty-7 kwi-7 lip-7 paź-7 sty-8 kwi-8 lip-8 paź-8 sty-9 kwi-9 lip-9 paź-9 sty-1 kwi-1 lip-1 paź-1 Sprzedaż dzienników ogólnopolskich [tys. szt.] - lewa skala Udział Gazety Wyborczej w sprzedaży egzemplarzowej dzienników ogólnopolskich - prawa skala, ZKDP 15

16 Sprzedaż dzienników w Polsce [tys. szt.] sty-3 kwi-3 lip-3 paź-3 sty-4 kwi-4 lip-4 paź-4 sty-5 kwi-5 lip-5 paź-5 sty-6 kwi-6 lip-6 paź-6 sty-7 kwi-7 lip-7 paź-7 sty-8 kwi-8 lip-8 paź-8 sty-9 kwi-9 lip-9 paź-9 sty-1 kwi-1 lip-1 paź-1, ZKDP Sprzedaż Gazety Wyborczej [tys. szt.] sty-3 kwi-3 lip-3 paź-3 sty-4 kwi-4 lip-4 paź-4 sty-5 kwi-5 lip-5 paź-5 sty-6 kwi-6 lip-6 paź-6 sty-7 kwi-7 lip-7 paź-7 sty-8 kwi-8 lip-8 paź-8 sty-9 kwi-9 lip-9 paź-9 sty-1 kwi-1 lip-1 paź-1, ZKDP Wartość rynku reklamy w dziennikach [mln PLN] Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8 2Q'8 3Q'8 4Q'8 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1P, Starlink, Expert Monitor 16

17 SEGMENT: INTERNET Segment internetu obejmuje m.in. dane pionu internet Agory, LLC Agory Ukraine, Trader.com oraz AdTaily. Agora posiada obecnie kilkadziesiąt serwisów internetowych skierowanych do różnych grup odbiorców (serwisy informacyjne, tematyczne, rozrywkowe, ogłoszeniowe). Wg szacunków Agory, liczba użytkowników serwisów spółki osiągnęła poziom ok mln osób. Wg danych Megapanel PBI/Gemius GazetaPraca.pl jest liderem kategorii Praca, a GazetaDom.pl jest liderem kategorii budownictwo, nieruchomości. W 3Q 1 przychody ze sprzedaży reklam internetowych segmentu wzrosły o 33.6% r/r, przy rynkowym wzroście wydatków na reklamę graficzną i marketing o ok. 21%. Sprzedaż ogłoszeń w wortalach wzrosła o 7.4% r/r. Zwracamy uwagę, że segment internetu w przyszłości powinien mieć coraz większy udział w przychodach całej grupy. Pozytywnie oceniamy także fakt osiągnięcia w 21 progu rentowności, co widać już od 2Q 1, kiedy to segment po raz pierwszy osiągnął pozytywny wynik EBIT. W naszych założeniach zakładamy pozytywny wynik EBIT we wszystkich kwartałach 211 roku. Wyniki operacyjne segmentu internet [mln PLN] 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q Przychody Sprzedaż ogłoszeń w wortalach Sprzedaż reklam internetowych Inne Koszty operacyjne Łącza i usługi komputerowe Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA -11.% -5.2% -5.7% -116.% -3.6% -7.9% -1.5% -3.4% 8.% 12.4% 9.1% -4.6% -4.% EBIT marża EBIT -15.9% -9.8% -11.9% % -11.3% -16.2% -11.6% -1.6% -.5% 5.8% 2.1% -46.% -12.2% Wyniki sprzedażowe segmentu Internet w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 3 15% % % % -5% 5-1% Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1-15% Sprzedaż ogłoszeń w wortalach - lewa skala Inne - lewa skala Sprzedaż reklam internetowych - lewa skala marża EBITDA - prawa skala 17

18 Liczba odsłon najpopularniejszych polskich stron www [mln przeładowań zawartości stron] październik '4 grudzień '4 luty '5 kwiecień '5 czerwiec '5 sierpień '5 październik '5 grudzień '5 luty '6 kwiecień '6 czerwiec '6 sierpień '6 październik '6 grudzień '6 luty '7 kwiecień '7 czerwiec '7 sierpień '7 październik '7 grudzień '7 luty '8 kwiecień '8 czerwiec '8 sierpień '8 październik '8 grudzień '8 luty '9 kwiecień '9 czerwiec '9 sierpień '9 październik '9 grudzień '9 luty '1 kwiecień '1 czerwiec '1 sierpień '1 Grupa Onet.pl Grupa Wirtualna Polska Grupa Interia.pl Grupa O2.pl Grupa Gazeta.pl, Megapanel PBI/Gemius Łączny czas spędzony przez użytkowników na stronach www [mln godzin] październik '4 grudzień '4 luty '5 kwiecień '5 czerwiec '5 sierpień '5 październik '5 grudzień '5 luty '6 kwiecień '6 czerwiec '6 sierpień '6 październik '6 grudzień '6 luty '7 kwiecień '7 czerwiec '7 sierpień '7 październik '7 grudzień '7 luty '8 kwiecień '8 czerwiec '8 sierpień '8 październik '8 grudzień '8 luty '9 kwiecień '9 czerwiec '9 sierpień '9 październik '9 grudzień '9 luty '1 kwiecień '1 czerwiec '1 sierpień '1 Grupa Onet.pl Grupa Wirtualna Polska Grupa Interia.pl Grupa O2.pl Grupa Gazeta.pl, Megapanel PBI/Gemius 18

19 WZROST ZNACZENIA PRZYCHODÓW Z SEGMENTU INTERNET Spadek wpływów z tradycyjnych form sprzedaży gazet i czasopism w długim terminie prawdopodobnie będzie kontynuowany. Taka sytuacja utrzymuje się we wszystkich rozwiniętych krajach i prognozy wskazują, że rynek tradycyjnej prasy dalej będzie się kurczył. Obroną Agory przed niekorzystnymi dla siebie zachodzącymi zmianami jest od kilku lat rozwój segmentu internetu. Poza, wg nas, niedającym się racjonalnie wytłumaczyć przejęciem serwisu Trader, podejmowane działania oceniamy pozytywnie. W szczególności ostatnie dwa kwartały potwierdziły sygnały, że segment ten będzie odgrywał coraz większą rolę dla całej grupy. Zwracamy uwagę, że segment ten będzie dalej angażować się w rozwój portali internetowych oraz wydawanie e-gazet dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych. W 3Q 1 przychody segmentu wyniosły 23.4 mln PLN. W kolejnych kwartałach dostrzegamy dalszy potencjał do poprawy wyników (oczekujemy lepszego wykorzystania posiadanego kontentu i jego digitalizacji). Wzrost znaczenia przychodów z segmentu internet 3 1% 9% 25 8% 2 7% 6% 15 5% 1 5 1,6 15,7 14,5 19,4 19,4 23,8 19,5 19,1 19,9 26,4 21,2 25,9 23,4 4% 3% 2% 1% 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 % Przychody segmentu internet [mln PLN] - lewa skala Udział w ogóle przychodów - prawa skala PORÓWANANIE DIGITALIZACJI PRZYCHODÓW AXEL/ Główne międzynarodowe koncerny prasowe starają się zneutralizować spadek wpływów ze sprzedaży egzemplarzowej m.in. poprzez wejście w obszar internetu i mobilnych urządzeń. Podejmowane działania mają różne efekty, niemniej perspektywa coraz większej monetyzacji treści gazetowej wydaje się procesem nieuchronnym. Dalego uważamy, że w kolejnych latach istotnie wzrośnie znaczenie segmentu internet pod względem osiąganych przychodów i uzyskiwanego wyniku w ramach całej spółki. Naszym zdaniem przykład Axela może być przynajmniej w dużym uproszczeniu także dalszą ścieżką rozwoju Agory na rynku krajowym, gdzie posiada najpopularniejszy tytuł dziennika w wersji papierowej. Poniżej przedstawiliśmy porównanie przychodów i wyniku EBITDA Agory z segmentu internet na tle koncernu Axel Springer. Różnica w poziomie digitalizacji jest istotna i przewagi Axela w tym obszarze są bardzo widoczne (Axel posiada szereg spółek zależnych służących m.in. do monetyzacji posiadanego w ramach grupy medialnej kontentu, dodatkowo rynek niemiecki jest rozwinięty technologicznie, a społeczeństwo bardziej skłonne do kupowania treści premium w wersji elektronicznej). Zwracamy też uwagę, że wraz z dynamicznym wzrostem, segment reklamy w internecie ulegać będzie dalszym szybkim przeobrażeniom. Wg prognoz rynkowych w kolejnych kwartałach będzie zwiększać się w szczególności udział reklamy wideo a także marketingu mobilnego, związanego z coraz powszechniejszym wykorzystaniem m.in. smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Inwestorzy powinni zatem uwzględniać fakt, że pozycja Agory na tle Onetu czy WP nie jest silna jeśli chodzi o te obszary. 19

20 Porównanie digitalizacji Agory i Axel Springer 35% 3% 27% 29% 25% 24% 21% 2% 15% 17% 14% 15% 1% 7% 6% 8% 9% 9% 9% 1% 5% % 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 Agora segment internet - udział w przychodach ogółem Axel Digital Media - udział w przychodach ogółem 3% 28% 25% 2% 19% 15% 12% 11% 13% 1% 5% 8% 7% 5% 7% 7% % -5% 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1-3% -4% -1% -2% -1% Agora segment internet - udział EBITDA w wyniku EBITDA ogółem Axel Digital Media - udział EBITDA w wyniku EBITDA ogółem 2% 15% 1% 5% % 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1-5% -1% Agora segment internet - marża EBITDA Axel Digital Media - marża EBITDA, Axel Springer 2

21 SEGMENT: CZASOPISMA Spółka wydaje kilkanaście czasopism o różnorodnej ofercie tematycznej. Wśród najpopularniejszych magazynów Agory są m.in.: Avanti (pismo shoppingowe ), Logo ( shoppingowo-lifestylowy miesięcznik dla mężczyzn), Cztery Kąty (lider w sprzedaży i czytelnictwie wśród pism wnętrzarskich), Poradnik Domowy (jedno z pism poradnikowych dla kobiet, czy Kuchnia (pismo o tematyce kulinarnej). Uważamy, że w najbliższych kwartałach ten segment może pokazać najsłabsze wyniki sprzedażowe. Dotychczas dynamika spadku sprzedaży wolumenu r/r była mniejsza niż w przypadku prasy codziennej. Obecnie jednak w obliczu silnej konkurencji (m.in. ze strony dwutygodników) liczymy się z pogłębieniem dynamiki spadku, co może być widać przez kolejne kwartały w całym 211 roku. Średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników Agory w 3Q 1 spadło o 8.1% w porównaniu do 3Q 9. Spadek sprzedaży egzemplarzowej podobnie jak w przypadku gazet codziennych jest trendem długoterminowym. W 3Q 1 przychody ze sprzedaży wydawnictw spadły do 9.2 mln PLN, czyli o 11.5% r/r, z kolei przychody ze sprzedaży reklam o 14.2% do poziomu 1.3 mln PLN. Pogorszenie wyników sprzedażowych w 3Q 1 było efektem głównie ograniczeniem budżetów reklamowych z branży:: higiena i pielęgnacja oraz wyposażenie wnętrz. Wg szacunków spółki, udział jej czasopism w wydatkach reklamowych w magazynach ogólnopolskich (w oparciu o dane cennikowe) w 3Q 1 wyniósł 6.4% (w 1H 1 było to ok. 6.8%), a w wydatkach reklamowych w miesięcznikach 11.7% (w 1H 1 było to 11,8%). Wyniki operacyjne segmentu czasopisma [mln PLN] 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1* 3Q Przychody Sprzedaż wydawnictw Sprzedaż reklam Inne Koszty operacyjne Materiały, energia, usługi poligraf, inne Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA 14.2% 27.1% 19.6% 2.3% 12.4% 23.6% 21.9% 18.4% 18.% 19.8% 22.1% 16.3% 19.1% EBIT marża EBIT 13.8% 27.1% 19.2% 1.9% 12.% 23.1% 21.4% 17.9% 17.6% 19.7% 21.8% 16.% 18.6% * - zwracamy też uwagę, że wynik segmentu w 2Q 1 został jednorazowo obciążony kwotą 1 mln PLN (jest to wpływ ugody kończącej spór sądowy) Wyniki sprzedażowe segmentu czasopisma w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 35 3% , ,6,3 14,7,1 14,6,1,2 12,5 14, ,9,1 1,6,1 13,5,2 1,3 25% 2% 15% 1 1% ,1 12,1 11,2 1,7 9,8 1,4 1,4 9,8 9,2 9,2 -,1 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 5% % Sprzedaż wydawnictw - lewa skala Sprzedaż reklam - lewa skala Inne - lewa skala marża EBITDA - prawa skala 21

22 Sprzedaż czasopism oraz średnie ceny Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 8 Sprzedaż czasopism [tys. egz] - lewa skala Śr cena magazynu [PLN] - prawa skala 22

23 SEGMENT: REKLAMA ZEWNĘTRZNA Segment ten obejmuje spółki: AMS oraz Adpol. AMS jest jednym z liderów reklamy zewnętrznej w Polsce i posiada nośniki reklamowe ze wszystkich segmentów rynku: billboardy, citylighty, nośniki przewijane typu cityscroll, backlighty, wielkoformatowe frontlighty i backlighty. W ofercie AMS jest także reklama mobilna oraz powierzchnie reklamowe i CityINFOtv w wagonach warszawskiego metra, a także nośniki reklamowe małego formatu umieszczane na stacjach benzynowych. Łącznie jak podaje Agora, AMS dysponuje na swoich nośnikach ok. 24,6 tys. m 2 powierzchni ekspozycyjnych. Pod względem kategorii (w oparciu o dane Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej), największy udział w rynku AMS posiada w nośnikach małego formatu, CLP oraz Backlight 6x3m i 8x4m. Pod względem powierzchni w nośnikach standardowych 12m 2 udział rynkowy AMS wynosił na koniec 21 roku niespełna 4%. Udział rynkowy AMS w wybranych nośnikach reklamy zewnętrznej Wybrane nośniki reklamowe AMS Standardowe 12 m² Standardowe 12 m² - udział w rynku 36% 37% 38% 4% 39% 39% Frontlight 6 x 3 m Frontlight 6 x 3 m - udział w rynku % % 7% 9% 1% 1% Frontlight 12 x 4 m Frontlight 12 x 4 m - udział w rynku 5% 2% % % % % Nośniki małego formatu Nośniki małego formatu - udział w rynku 71% 62% 62% 64% 66% 66% CLP CLP - udział w rynku 6% 54% 58% 59% 59% 59% Backlight 6 x 3 m Backlight 6 x 3 m - udział w rynku 1% 1% 1% 98% 98% 98% Backlight 8 x 4 m Backlight 8 x 4 m - udział w rynku 29% 44% 69% 65% 64% 64% Backlight scroll 9 m² Backlight scroll 9 m² - udział w rynku 55% 43% 44% 39% 35% 36% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej Zwracamy uwagę, że od 4Q 1, w wyniku przejęcia News Outdoor Poland przez Stroer, powstał największy dostawca reklamy zewnętrznej w Polsce. Wartość transakcji wyniosła ok. 26 mln EUR. W roku finansowym 28/29, który zakończył się , News Outdoor Poland osiągnął ok. 7 mln PLN przychodów. Oznacza to, że spółka została przejęta przy wskaźniku: ok. 1.5x przychody. Wg zapowiedzi Stroer efekty akwizycji w Polsce powinny być widoczne już w 211 roku. Spółka liczy na dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów w latach oraz istotną poprawę marży EBITDA. Naszym zdaniem dotychczas podejmowane działania przez Stroer raczej nie powinny istotnie wpłynąć na pozycję rynkową i rentowność AMS, jednak w długim terminie dostrzegamy szereg zagrożeń dla Agory. Inwestorzy powinni również mieć na uwadze, że w najbliższym okresie może dojść do rozstrzygnięcia przetargu na budowę i utrzymanie 1 58 wiat na przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie (szacunkowy koszt dla całego projektu wynosi 8 mln PLN). AMS startuje w tym przetargu razem z Stroer Polska. Obie firmy mają uczestniczyć w ponoszeniu wydatków po połowie i docelowo współpraca zakłada podział zarządzanych wiat również po równo dla AMS i Stroer. Jednak współpraca nie zakłada już wspólnej sprzedaży powierzchni reklamowych i każda z firm będzie prowadziła sprzedaż oddzielnie. Aktualnie AMS jest operatorem wiat przystankowych w Warszawie. Zatem przegrana w tym przetargu, wg nas, może być dużym rozczarowaniem dla rynku. 23

24 Wartość rynku reklamy zewnętrznej w Polsce [mln PLN] oraz udział rynkowy największych podmiotów P 212P Pozostali; 2% Stroer*; 31% ClearChannel; 9% Cityboard; 14% AMS; 27% * - uwzględniając przejęcie News Outdoor Poland (2%+11%), Stroer, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej 24

25 Przychody segmentu reklamy zewnętrznej w latach ulegały erozji w wyniku wcześniejszego ograniczenia przez reklamodawców budżetów oraz większej konkurencji. Zwracamy uwagę, że segment ten ma stosunkowo duży udział kosztów stałych i wraz z poprawą sytuacji rynkowej należy oczekiwać efektu dużej dźwigni, co z kolei powinno przełożyć się na wyniki. Wyniki segmentu w 4Q 1 powinny być dobre. Wg danych IGRZ wartość rynku OOH w Polsce wyniosła 17.4 mln PLN. oznacza to wzrost o 7.2% r/r. Jednak gdyby wyniki te oczyścić z wydatków na kampanie polityczne to jego wartość w 4Q 1 wyniosłaby ok. 164 mln PLN, co oznacza wzrost o 3.1%. Uważamy, ze kolejne kwartały powinny przynieść dalsze ożywienie na rynku OOH. Beneficjentem tego z pewnością powinien być AMS, który posiada silną pozycję rynkową. Kluczowe znaczenie dla wartości rynku i pozycji poszczególnych podmiotów będzie miało także rozstrzygnięcie przetargu na wiaty przystankowe w Warszawie. Projekt ten jest ciągle odkładany i oczekujemy jego rozstrzygnięcia najwcześniej dopiero w 2H 11. Wyniki operacyjne segmentu reklama zewnętrzna [mln PLN] 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q Przychody Sprzedaż reklam Inne Koszty operacyjne Koszty realizacji kampanii Koszty utrzymania systemu Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Reprezentacja, reklama Amortyzacja Inne EBITDA marża EBITDA 12.3% 21.9% 6.3% 12.7% 7.5% 16.5% -3.9% 8.3% 1.7% 22.7% 1.4% 13.8% 7.9% EBIT marża EBIT 2.% 13.3% -4.9% 2.7% -8.1% 4.% -2.4% -4.1% -14.3% 1.7% -4.5% 3.9% -6.2% Przychody segmentu w ujęciu kwartalnym oraz udział AMS w rynku reklamy zewnętrznej % % 25% 3 23% 2 2% 1 18% 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 15% Przychody segmentu reklama zew. [mln PLN] - lewa skala Udział AMS w wydatkach na reklamę zewnętrznną - prawa skala 25

26 SEGMENT: RADIO Agora posiada kilka stacji radiowych. Są to w szczególności: Złote Przeboje (popularne przeboje), Radio Roxy (różne rodzaje muzyki - rock, chill out, alternatywne brzmienia oraz programy poświęconej kulturze), poznańskie Radio BLUE oraz ponadregionalne Radio TOK FM. Dodatkowo grupa radiowa Agory stworzyła internetową platformę radiową tuba.fm, która udostępnia internautom możliwość tworzenia w sieci własnych stacji radiowych. W ramach posiadanych częstotliwości i przy obecnej strukturze segmentu nie oczekujemy istotnych zmian w kolejnych kwartałach. Liczymy, że stopniowa poprawa na rynku reklamy radiowej powinna przełożyć się na wzrost rentowności, jednak z drugiej strony negatywny wpływ mogą mieć wyższe koszty pracownicze oraz reklamy i reprezentacji (które wcześniej zostały mocno ograniczone). Udział radiostacji Agory w słuchalności wyniósł w 3Q %, czyli wzrósł o.9 pkt % w porównaniu do 3Q 9. W 3Q 1 przychody segmentu wzrosły o 18.8% r/r do poziomu 16.4 mln PLN. Wynik EBIT segmentu w 3Q 1, po stracie w 2Q 1, wyniósł.3 mln PLN. Wyniki operacyjne segmentu radio [mln PLN] 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q Przychody Sprzedaż reklam Inne Koszty operacyjne Koszty pracownicze Niegotówkowe związane z akcjami Licencje, czynsze, koszty łączności Amortyzacja Reprezentacja, reklama Inne EBITDA marża EBITDA 3.9% 9.8% 4.3% 9.8% 7.5% -1.8% 6.5% 1.5% 1.6% 1.5% 5.9% 7.4% 5.5% EBIT marża EBIT.6% 7.3% 1.1% 7.2% 3.8% -5.5% 1.4% 7.2% 6.3% -2.% 1.8% 4.6% 1.6% Przychody segmentu radio w ujęciu kwartalnym oraz udział w rynku reklamy radiowej 3 18% 26, ,5 18,6 18,6 21,8 2,9 16 2,2 16,4 15% 13% 15 13,8 1% 1 5 8% 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 5% Przychody [mln PLN] - lewa skala Udział segmentu w wydatkach na reklamę radiową - prawa skala 26

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 1.19 PLN 4 WRZESIEŃ 213 Decydujemy się na zmianę zalecenia z Trzymaj na Kupuj i jednocześnie podnosimy cenę docelową z 8.1 do 1.19 PLN/akcję. Uważamy, że Agora w średnim

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Nieznaczny wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,5% +7,5% +4,5% +2,5% 48%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10 Podsumowanie str. 11 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1-1 1kw.09 2kw. 09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 21 r. 12 sierpnia 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +7,6% 32% 24% 16% Internet Telewizja¹ % -1% 1kw. 9 2kw. 9 3kw. 9 4kw. 9

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 1kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% -2% +3,5% +6,5%

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 12.23 PLN 07 LUTY 2014 Agora jest naszym faworytem w obszarze media/rozrywka na GPW na bieżący 2014 rok i decydujemy się pozostawić nasze zalecenie Kupuj, podnosząc jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Agenda Wyniki finansowe Grupy Agora str. 3 Sytuacja na rynku reklamy str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2013r.

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2013r. Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 213r. Agenda Sukcesy Grupy Agora w 213 roku str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Sytuacja na rynku reklamy str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008 Prezentacja dla inwestorów Październik 28 Trendy na rynku reklamy w Polsce W 1 poł. 28 r. rynek zanotował znaczący wzrost Dynamika wydatków na reklamę w podziale na media w 1 poł. 28 4% 3% 2% 1% 17% 39%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2014P

P 2013P 2014P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 8.77 PLN 06 SIERPIEŃ 2012 W oparciu o nasze założenia zalecamy powolne wykorzystanie obecnego negatywnego sentymentu do spółki. Obniżamy cenę docelową do 8.77 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 2kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% +3,5%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r.

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę zmiana % r/r 9% 6% 3% -13, +6,5% +8,5% +4, +3,5% +5,5% +3,5% -4,5% -3% -6% -9%

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 8.08 PLN 18 MARZEC 013 Zdecydowaliśmy się na zmianę naszego zalecenia Akumuluj na Redukuj i obniżamy cenę docelową do poziomu 8.0 PLN/akcję. Bezpośrednim powodem obniżki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007 Prezentacja dla inwestorów Luty 27 PRZEGLĄD 26: STRUKTURA PRZYCHODÓW I ZYSKU GRUPY Przychody EBIT Internet Radio Reklama zewnętrzna +2 mln -7 mln Metro 5 Radio Reklama zewnętrzna Agora -1 mln Czasopisma

Bardziej szczegółowo

AGORA (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN)

AGORA (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN) (aktualna rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 16.5 PLN) Analityk: Maciek Bobrowski bobrowski@bdm.pl tel. (-32) 28-14-12 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 15 listopada 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 15 listopada 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 21 r. 15 listopada 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,4% +7,6% 48% 4 32% Internet Telewizja¹ 1kw.9 2kw. 9 3kw.9 4kw.9 1kw.1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 1 kw. 2009 1 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 274,4 313,4 (12,4%) -reklama* - sprzedaż wydawnictw* - Projekty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 214r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3-4 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 6-12 Postęp w realizacji średniookresowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1kwartał 2013r. Istotne wydarzenia w 1 kw. 2013 r. Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych Obiecujące wyniki nowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3-4 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 6-12 Program skupu akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe i 4kw. luty 21 r. Rynek reklamy Wydatki na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy mln PLN 9 8,1 mld 13% 11% % % 18% 12% 6% 7,1 mld % 1kw.9 2kw.9 3kw.9 4kw.9 6 2,15 mld -6%

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002 Agora SA Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002 Agora w 1 poł. 2002: recesja na rynku reklamy w Polsce Rynek reklamy sektorami 1Q 2Q 02-26,3% -22,3% -13,1% -8,5% -6, -6,1% -4,1% -3,5% 2Q 02 1Q 02 TV

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 10% 24% 16% Internet¹ zmiana % r/r 0% -10% -20% 1kw. 09 2kw. 09 3kw. 09 4kw.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rynek reklamy 2003 Rynek reklamy w 2003 r. Rynek reklamy Rynek prasy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 GRUPA AGORY WYNIKI FINANSOWE 2005 % zmia I kw. 06 % zmia Przychody 1 202,1 20,1% 295,1 1,5% EBITDA 245,8 20,0% 22,2-70,6% EBITDA operacyj* EBIT 252,9 150,8 23,4%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9 23,4% Dywidenda

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopad r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobre wyniki Agory w 2007 r.

Bardzo dobre wyniki Agory w 2007 r. Bardzo dobre wyniki Agory w 27 r. Dwucyfrowy wzrost przychodów Koszty pod kontrolą 15 zmiana % r/r 12% 15 zmiana % r/r 5% mln PLN 1 5 mln PLN 1 5 25 26 27 Pozostałe Kolekcje Sprzedaż egzemplarzy Reklama

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. listopada 2010

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. listopada 2010 Agora SA Prezentacja dla inwestorów listopada 2010 Rynek reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy zmiana % r/r 10% +6,4% +7,6% zmiana % r/r 48% 40% 32% 24% Internet Telewizja¹

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 24 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej [ Wreszcie powody do optymizmu Rośnie rynek reklamy Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 2009 r. 13 sierpień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 2 kw. 2009 2 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 297,8 343,7 (13,4%) reklama* sprzedaż wydawnictw* Projekty

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 21 Pierwsze oznaki stabilizacji PKB Inwestycje 1% 7,5% 5% 6,6% 6,6% 6,6% 6,3% 6,1% 5,2% 3,2%,7% 1,1% 1,8% 3,3% 3,% 3,5% 25% 2% 15% 1% 5% % 23,8% 19,% 16,6%

Bardziej szczegółowo

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Akwizycja Sp. z o.o. Szczegóły transakcji Agora kupuje 1% akcji Spółka Sprzedający Sp. z o.o. Pronto Invest B.V. (grupa Trader Media East Limited wchodząca w skład wiodącej tureckiej grupy medialnej Hurriyet)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. wrzesień 2009 r.

Prezentacja dla inwestorów. wrzesień 2009 r. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 2 kw. 2009 zmiana 1poł. 2009 zmiana Przychody, w tym: 297,8 (13,4%) 572,2 (12,9%) -reklama¹ - sprzedaż wydawnictw¹ - Projekty

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 2.kw.2017 r. media

Prezentacja wyników 2.kw.2017 r. media Prezentacja wyników media 11.08.2017 Plan spotkania Grupa Agora w 1 poł. 2017r. str. 3 Sukcesy Grupy Agora w 1 pół. 2017 r. str. 4-5 Otoczenie rynkowe str. 6 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 7 Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze r. 14 sierpnia r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R....

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla mediów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r. Raport za IV kw. r. 25 lutego 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Agora SA Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Rynek reklamy na świecie 2001 2% Wydatki na reklamę w 2001 1% 0% USA Europa Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska -1% -2% -3% -4% -5% -2,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 10 listopada 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 10 listopada 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 29 r. 1 listopada 29 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 3kw. 29 1-3kw. 29 Przychody, w tym: 246,8 (13,3%) 819, (13,%) -reklama¹ - sprzedaż wydawnictw¹ - Projekty Specjalne,

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2010 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 R...4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 27 lutego 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za 2011 r. do sprawozdania finansowego 19 sierpnia 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 3kw.2016 r.

Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 3kw.2016 r. Wyniki finansowe i rynkowe Grupa Agora 3kw.2016 r. Agenda Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Agora str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora w 3 kw. 2016r. str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego 20 sierpnia 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r. Raport za I kw. 2014 r. 12 maja 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2014 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 R....

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Media 2 grudnia 2003 Agora poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Fakt zaskakuje wysoką sprzedażą Cena (01/12/2003) Cena docelowa 46.0 43.7 Słaby kwartał wakacyjny okazał się gorszy niż zazwyczaj.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2011 r. 13 maja 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2011 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2012r.

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2012r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 4 kwartał 2012r. Sukcesy Grupy Agora w 2012 r. Lider w transformacji cyfrowej mediów drukowanych Sukces księgarni internetowej Publio.pl 7 nowych multipleksów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 23 lutego 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Luty 2003

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Luty 2003 Agora SA Prezentacja dla inwestorów Luty 23 Rynek reklamy: recesja Wydatki na reklamę a PKB Rynek reklamy sektorami 2 1 1 Realna zmiana wydatków na reklamę* Realna zmiana PKB** 16% 12% 8% 4% -4% 1Q1 2Q1

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r. Raport za IV kw. r. 20 lutego 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. 14 sierpnia 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P

P 2018P 2019P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2,27 PLN 26 MAJ 217, 1:53 CEST Sporządzona przez nas wycena SOTP poszczególnych obszarów biznesowych Agory w oparciu o mnożniki na rok 217-219 sugeruje wartość spółki na

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo