IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, maja 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015"

Transkrypt

1 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, maja 2015

2 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a od 20 października 2014 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 2012/ rok Rynek regulowany Debiut na NewConnect: 4 stycznia 2012 r. NewConnect LEAD: Spółka notowana nieprzerwanie w segmencie liderów rynku alternatywnego od II kw r. Debiut na GPW: r. Kapitalizacja: stan na r. - 79,30 mln PLN 2 Prezentacja IMS 2015

3 Nagrody i wyróżnienia Lider Przedsiębiorczości Roku 2014; Gazela Biznesu 2014; EY Przedsiębiorca Roku nagroda specjalna dla Michała Kornackiego, współzałożyciela i Prezesa Zarządu IMS S.A.; Lider Przedsiębiorczości Roku 2013; Najlepsze Sprawozdanie Finansowe 2013 w konkursie The Best Annual Report 2013 dla rynku NewConnect ; VII i VIII edycja konkursu Złota Strona Emitenta II etap; NewConnect Lead: kwiecień 2013 r. - październik 2014 r. 3 Prezentacja IMS 2015

4 4 Prezentacja IMS 2015 Działalność Grupy IMS

5 Grupa Kapitałowa IMS 100% udziałów 100% udziałów 73% udziałów Tech Cave Sp. z o.o. Sprzedaje systemy Digital Signage (interaktywne standy lokalizatory) poza Grupę oraz jest dostawcą sprzętu i usług na potrzeby Grupy. Prowadzi działalność badawczo rozwojową. Entertainment Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Realizuje wszelkiego rodzaju ambienty, promocje, szkolenia, konferencje itp. Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi wynajmu różnego typu monitorów w celach reklamowych działalność POS TV. 5 Prezentacja IMS 2015

6 Grupa Kapitałowa IMS to: dostawca rozwiązań mediowych dostępnych w miejscach sprzedaży. wyspecjalizowany dostawca rozwiązań marketingu sensorycznego dla miejsc sprzedaży. W tym zakresie IMS oparł swoje rozwiązania o stabilny model abonamentowy. W obu przypadkach IMS jest krajowym liderem. IMS działa także poza granicami Polski. Ponadto IMS rozwija także: własne kompetencje technologiczne (Tech Cave) kompetencje związane z organizacją eventów i kreacji reklamowych (Entertainment Group) Marketing sensoryczny Media in-store 6 Prezentacja IMS 2015

7 IMS media Oferta mediowa IMS obejmuje: Reklamę wizualną (digital signage) Reklamę dźwiękową (in-store radio) 7 Prezentacja IMS 2015

8 IMS sensory marketing Oferta rozwiązań marketingu sensorycznego obejmuje: Audiomarketing Aromamarketing Digital Signage Wytworzenie odpowiedniej atmosfery wpływa na: - Wzrost sprzedaży - Zachowanie klientów - Zwiększenie świadomości marki Dźwięk Zapach Obraz 8 Prezentacja IMS 2015

9 IMS - największy zasięg in-store radio w Polsce Obecny w 238 galeriach w całym kraju. Zasięg miesięczny ponad 155 mln osób (w galeriach ponad 45 mln osób). 82 SM 68 HM, 130 SM 82 HM, 150 SM 38 SM 40 H 14 SM zasięg ponad 155 mln miesięcznie 161 SM 208 SM 384 SM HM Hipermarkety; SM Supermarkety; H - Hale 15 H 19 SM 9 Prezentacja IMS 2015

10 Omówienie wyników finansowych za 2014 rok 10 Prezentacja IMS 2015

11 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2014 (w tys. PLN) Parametr Zmiana Przychody netto ze sprzedaży % EBITDA % Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % 11 Prezentacja IMS 2015

12 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe 2014 roku Osiągnięte wyniki finansowe są efektem: 1. Wzrostu sprzedaży - w 2014 roku Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w następujących segmentach działalności: usługi abonamentowe audio i video - wzrost o 855 tys. PLN tj. 7% z wartości tys. PLN w 2013 roku do wartości tys. PLN w 2014 roku usługi reklamowe audio wzrost o 821 tys. PLN tj. 11% z wartości tys. PLN w 2013 roku do wartości tys. PLN w 2014 roku usługi abonamentowe aroma - wzrost o 794 tys. PLN tj. 26% z wartości tys. PLN w 2013 roku do wartości tys. PLN w 2014 roku sprzedaż towarów i materiałów - wzrost o 839 tys. PLN tj. 75% z wartości tys. PLN w 2013 roku do wartości tys. PLN w 2014 roku eventy - wzrost przychodów Grupy o kwotę tys. PLN wynika z przejęcia Entertainment Group Sp. z o.o. 2. Ścisłej kontroli i utrzymywania na optymalnym poziomie struktury kosztów. Koszty działalności operacyjnej w 2014 roku wzrosły o tys. PLN (wzrost o 15,6% r/r) przy wzroście przychodów netto ze sprzedaży o tys. PLN (18% r/r) 12 Prezentacja IMS 2015

13 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2014 rok (w tys. PLN) % Przychody netto ze sprzedaży Prezentacja IMS 2015

14 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2014 rok (w tys. PLN) % EBITDA Prezentacja IMS 2015

15 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2014 rok (w tys. PLN) % Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Prezentacja IMS 2015

16 Dywidenda (w PLN) ,04 W roku 2014 została wypłacona dywidenda za rok 2013 w wysokości tys. PLN (tj. 4 gr/akcję) W roku 2015 Zarząd zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości tys. PLN (tj. 8 gr/akcję) W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS. Polityka ta stanowi o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (miedzy 30%, a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana jest w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy. Dywidenda wypłacana jest konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania IMS S.A. na rynku publicznym , ,44 wypłacona wypłacona rekomendacja Zarządu za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok 16 Prezentacja IMS 2015

17 Wybrane wskaźniki finansowe Parametr / 2013 RoA 15,8% 18,5% 117% RoE 26,9% 31,7% 118% Rentowność EBITDA 27,9% 26,5% 95% Rentowność netto 11,8% 14,9% 126% Gotówka (mln zł) 5,3 8,8 166% Dług netto (mln zł) (1,1) (4,1) 373% Przepływy z działalności operacyjnej 8,1 9,2 114% 17 Prezentacja IMS 2015

18 Wycena Wskaźnik c/z obliczony dla zysku netto Grupy IMS za 2014 rok oraz prognozy zysku netto Grupy na 2015 rok przy kursie zamknięcia z dnia IMS na tle rynku Wskaźnik cena/zysk wykonanie 2014 rok Wskaźnik cena/zysk prognoza 2015 rok WIG Media 35,16 35,16 WIG 18,56 18,56 IMS 14,41 12,02 18 Prezentacja IMS 2015

19 Prognoza wyników Grupy IMS na 2015 rok (w tys. PLN) % Przychody netto ze sprzedaży P 19 Prezentacja IMS 2015

20 Prognoza wyników Grupy IMS na 2015 rok (w tys. PLN) % % % P EBIT EBITDA Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupa zrealizowała prognozy za 2014 rok oraz przekroczyła prognozy na rok Prezentacja IMS 2015

21 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2015 r. (w tys. PLN) % % % IQ2014 IQ Przychody netto ze sprzedaży EBITDA Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 21 Prezentacja IMS 2015

22 Lokalizacje abonamentowe - wzrost w ciągu 1 roku % Prezentacja IMS 2015

23 Analiza wskaźnikowa Parametr Formuła obliczeniowa Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Rentowność EBITDA Rentowność netto Dług netto (mln zł) EBITDA przychody netto ze sprzedaży zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej przychody netto ze sprzedaży dług oprocentowany minus środki pieniężne 28,9% 26,5% 27,9% 16,8% 14,9% 11,8% (6,1) (4,1) (1,1) 23 Prezentacja IMS 2015

24 Dlaczego warto zainwestować w IMS Lider polskiego rynku marketingu sensorycznego Działalność na bardzo perspektywicznym rynku Spółka obecna jest w prawie 300 galeriach handlowych (usługi audio, aroma i digital signage) Stabilne przychody oparte m.in. na usługach abonamentowych abonamentów na dzień r. Stabilny i doświadczony Top Management Efektywna i przejrzysta strategia Grupy Kapitałowej Ponad 155 mln słuchaczy miesięcznie będących w zasięgu usługi In-Store Radio IMS Ponad 900 ekranów w 38 galeriach handlowych w Polsce 24 Prezentacja IMS 2015

25 Grupa Kapitałowa Internet Media Services SA ul. Puławska 366, Warszawa Tel /

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r.

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r. PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r. Warszawa, 2015.03.24 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e- mail: Strona www: Socializer

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

III kw. 2010. Raport kwartalny. Magnifico2 2010-11-08

III kw. 2010. Raport kwartalny. Magnifico2 2010-11-08 Raport kwartalny III kw. 2010 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo