Prognoza dotycząca cyberzagrożeń na 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza dotycząca cyberzagrożeń na 2012 rok"

Transkrypt

1 Prgnza dtycząca cyberzagrżeń na 2012 rk Autr: Aleksander Gstiew, ekspert z Kaspersky Lab Cyberwjny Rk 2011 zapisał się jak ten, w którym praktycznie wszyscy glbalni gracze zasygnalizwali gtwść d rzwju i stswania cyberbrni. Maswa histeria wywłana dkryciem rbaka Stuxnet w 2010 r. spwdwała, że wiele państw zaczęł traktwać wykrzystanie przeciwk nim cyberbrni jak działanie wjenne. Jednak pstępując w ten spsób pmijają bardz isttne aspekty teg rdzaju zagrżenia. Weźmy na przykład Stuxneta. Szkdnik ten stanwił unikatwe zjawisk: zstał stwrzny wyłącznie d wykrzystania w kreślnym czasie i miejscu. C więcej, nie istniał łatw dstępne rzwiązanie militarne, przy pmcy któreg mżna był je pknać. T dlateg uważamy, że wykrzystywanie cyberbrni, takiej jak Stuxnet, nadal będzie stanwić dsbnine incydenty. Pjawienie się takich zagrżeń będzie uzależnine w głównej mierze d stsunków między kreślnymi państwami. Aby zstała stwrzna cyberbrń tej klasy, musi istnieć zarówn agresr jak i fiara. W przypadku agresra, prblem musi być tak pważny, aby dalsze ignrwanie g nie był już mżliwe, a działania militarne nie wchdziły w grę. Analiza becnych knfliktów międzypaństwwych mże pmóc przewidzieć pdbne incydenty w przyszłści. T wszystk dtyczy cyberbrni w rdzaju rbaka Stuxnet, której celem jest przeprwadzanie cybersabtażu. W przeciwieństwie d niej, inne typy cyberbrni, umżliwiające niszczenie danych w kreślnym czasie, będą prawdpdbnie szerk rzpwszechnine. Rzwiązania, takie jak kill switch (funkcja pzwalająca na błyskawiczne zamknięcie systemu), bmby lgiczne itd. mgą być regularnie rzwijane i systematycznie stswane. C więcej, twrzenie takich prgramów mże być zlecane prywatnym kntrahentm angażwanym przez wjsk, rgany ścigania raz agencje wywiadwcze. W wielu przypadkach zlecenibirca nigdy nie pzna tżsamści stateczneg klienta. Mżna załżyć, że w 2012 r. główne cyberknflikty będą dtyczyły tradycyjnych si knfrntacji: Stany Zjednczne i Izrael kntra Iran raz Stany Zjednczne i Eurpa Zachdnia kntra Chiny. Maswe ataki ukierunkwane W 2011 rku wyłniły się nwe źródła szkdliweg prgramwania i ukierunkwanych cyberataków. W nwym rku spdziewamy się znaczneg wzrstu liczby nwych graczy raz zagrżeń, jak również głśnych incydentów. D wzrstu liczby rejestrwanych ataków w pewnym stpniu przyczyni się znacznie skuteczniejszy prces wykrywania. Prblemy związane z wykrywaniem i zwalczaniem ataków ukierunkwanych dprwadziły d wyłnienia się całkwicie ddzielnej dziedziny w branży bezpieczeństwa IT. Duże firmy, które padają fiarą takich ataków, craz częściej zwracają się pmc d małych prywatnych firm. Rsnąca knkurencja na rynku ferującym

2 takie usługi chrny rzuci więcej światła na teg rdzaju incydenty. Na skutek wzrstu pzimu chrny raz liczby prducentów ferujących pmc w tym zakresie sby atakujące będą zmuszne drastycznie zmienić swje metdy. Obecnie wiele grup dpwiedzialnych za ataki ukierunkwane częst nie zadaje sbie trudu stwrzenia wyspecjalizwaneg szkdliweg prgramwania, wykrzystując zamiast teg cudze gtwe prgramy. Dbrym przykładem jest trjan Pisn Ivy, który pwstał w Szwecji, ale stał się ulubinym narzędziem chińskich hakerów. Jeg przeciwieństwem jest trjan Duqu, który stanwi zapwiedź teg, c będzie, mże zstać zmdyfikwany w zależnści d kreślnych celów i wykrzystuje specjalizwane serwery kntrli. Skutecznść tradycyjnych metd ataków wykrzystywanie dkumentów w załącznikach d wiadmści , które zawierają szkdliwe prgramy atakujące pprzez luki w zabezpieczeniach będzie stpniw zmniejszać się. Ataki będą craz częściej przeprwadzane z przeglądarek internetwych. Naturalnie, skutecznść takieg pdejścia będzie zależała d liczby luk wykrytych w ppularnym prgramwaniu, takim jak przeglądarki, aplikacje biurwe czy systemy multimedialne. Zwiększy się zakres atakwanych firm i bszarów gspdarki. Obecnie większść incydentów dtyka firmy raz rganizacje państwwe działające w przemyśle militarnym, w branży finanswej, hi-tech raz badań naukwych. W 2012 rku ich celem staną się również firmy z sektra wydbycia zasbów naturalnych, energii, transprtu, spżywczeg i farmaceutyczneg, jak również firmy świadczące usługi internetwe raz z zakresu bezpieczeństwa IT. Znacznie zwiększy się również zasięg gegraficzny ataków, który wykrczy pza Eurpę Zachdnią i Stany Zjednczne i bejmie państwa w Eurpie Wschdniej, na Bliskim Wschdzie i w Płudniw Wschdniej Azji. Zagrżenia mbilne Andrid W 2012 r. niechciana ppularnść, jaką cieszy się platfrma Andrid wśród twórców wirusów, jeszcze bardziej wzrśnie. Cyberprzestępcy atakujący platfrmy mbilne skncentrują się głównie na twrzeniu szkdliweg prgramwania dla Andrida. Z pwdu gwałtwneg wzrstu liczby szkdliwych prgramów dla Andrida w drugiej płwie 2011 r. system peracyjny Ggle a uplaswał się na pierwszym miejscu wśród mbilnych platfrm pd względem liczby zagrżeń i niewiele wskazuje na t, że twórcy wirusów pójdą w innym kierunku. Spdziewamy się również wzrstu liczby ataków wykrzystujących luki w zabezpieczeniach. W 2012 rku cyberprzestępcy będą aktywnie stswać różne explity w celu rzprzestrzeniania szkdliweg prgramwania jak również szkdliwe prgramy zawierające explity, które pzwalają na zwiększenie przywilejów i uzyskanie dstępu d systemu peracyjneg urządzenia. W 2011 r. praktycznie wszystkie ataki, w których wykrzystywane były luki w zabezpieczeniach, stanwiły próbę zwiększenia przywilejów w systemie peracyjnym. Z klei w 2012 r. prawdpdbnie pjawią się pierwsze ataki, które będą wykrzystywały luki w celu zainfekwania sameg systemu peracyjneg. Innymi słwy, będziemy świadkami pierwszych mbilnych ataków typu drive-by-dwnlad. Zwiększy się liczba szkdliwych prgramów umieszczanych w sklepach z aplikacjami, szczególnie w Andrid Markecie. Mim licznych szkdników wykrytych w jeg ficjalnym sklepie Ggle nie zmienił znacząc zasad weryfikacji nwych aplikacji, w związku z czym twórcy wirusów prawdpdbnie nadal będą wykrzystywać g d rzprzestrzeniania swich prgramów.

3 Istnieje duże prawdpdbieństw pjawienia się pierwszeg masweg rbaka dla Andrida, który będzie rzprzestrzeniał się za pśrednictwem wiadmści tekstwych i wysyłał dsyłacze prwadzące d sklepów z aplikacjami nline, w których zstał umieszczny. Prawdpdbnie pwstanie również pierwszy mbilny btnet (sieć zainfekwanych urządzeń) na tej platfrmie. W 2011 r. aktywnść kilku grup twórców szkdliweg prgramwania specjalizujących się w aplikacjach mbilnych rzwinęła się w hurtwą prdukcję szkdliweg prgramwania. Prces ten będzie widczny również w 2012 r. T znacza, że w przyszłym rku mże już istnieć w pełni wykształcny przemysł mbilneg szkdliweg prgramwania. Inne mbilne platfrmy Symbian. Przez długi czas najppularniejsza platfrma zarówn wśród użytkwników jak i twórców wirusów. Obecnie traci pzycję na rynku mbilnych systemów peracyjnych raz ppularnść wśród cyberprzestępców. Dlateg nie spdziewamy się znaczącej ilści szkdliweg prgramwania dla tej platfrmy. J2ME. Nadal należy spdziewać się dść sprej ilści szkdliwych prgramów (a ściślej mówiąc, trjanów SMS) dla systemu Java 2 Micr Editin. Jednak ich liczba pzstanie na tym samym pzimie lub zmniejszy się. Windws Mbile. Platfrma ta nigdy nie wzbudziła dużeg zaintereswania wśród twórców wirusów. Rk 2011 nie był pd tym względem wyjątkiem. Nie będzie żadną niespdzianką, jeżeli liczbę szkdliwych prgramów dla tej platfrmy będzie mżna pliczyć na placach jednej ręki. Windws Phne 7. Istnieje duże prawdpdbieństw, że pjawi się pierwszy szkdnik typu prf-fcncept dla tej platfrmy. ios. Od jeg premiery w 2009 rku zstały wykryte dwa szkdliwe prgramy, których celem są przede wszystkim złamane urządzenia działające pd kntrlą teg systemu. W 2012 rku nie należy spdziewać się żadnych zmian w tym zakresie, chyba że Apple zmieni swją plitykę dystrybucji prgramwania. W 2012 rku wiele ataków ukierunkwanych będzie prawdpdbnie wykrzystywał szkdliwe prgramwanie przeznaczne dla platfrm innych niż Andrid. Typwym przykładem jest atak przy użyciu prgramu ZitM i SpitM (ZeuS- raz SpyEye-in-the-Mbile). Mbilne szpiegstw kradzież danych z telefnów kmórkwych raz śledzenie sób przy użyciu ich telefnów raz usług gelkalizacji stanie się szerk rzpwszechnine, wykraczając pza tradycyjne wykrzystywanie takich technlgii przez rgany ścigania i prywatne firmy detektywistyczne. Ataki na bankwść nline W 2012 rku ataki na systemy bankwści nline znajdą się w grupie d najbardziej rzpwszechninych metd kradzieży pieniędzy należących d zwykłych użytkwników. Mim stswanych przez banki śrdków technicznych liczba przestępstw ppełnianych w tym bszarze gwałtwnie wzrasta na całym świecie.

4 W najbliższej przyszłści zwiększy się prawdpdbnie liczba przypadków nieautryzwaneg dstępu d systemów bankwści nline w krajach azjatyckich. Przyczyni się d teg szybki rzwój takich usług w Azji Płudniw-Wschdniej i Chinach raz fakt, że liczni eksperci ds. cyberprzestępczści w tym reginie kncentrwali się d tej pry na innych typach ataków (w tym na atakach na fanów gier nline). Oprócz atakwania użytkwników gier nline azjatyccy cyberprzestępcy znani są z przeprwadzania ataków phishingwych na klientów eurpejskich i amerykańskich banków. Dzisiaj, gdy lkalne serwisy bankwe i płatnści elektrnicznych rzwijają się równlegle d wzrstu standardu życia w państwach azjatyckich, należy spdziewać się craz większej liczby ataków na lkalne banki i użytkwników przy użyciu wyspecjalizwanych, lkalnych prgramów phishingwych i trjanów. Celem takich ataków najprawdpdbniej będą użytkwnicy urządzeń mbilnych raz kmputerów PC. Pza Azją Płudniw-Wschdnią i Chinami mgą pjawić się ataki na mbilne serwisy płatnści w krajach Afryki Wschdniej. Prywatne życie użytkwników Prblem chrny pufnych danych użytkwników staje się jednym z najgrętszych tematów bezpieczeństwa IT. W 2011 rku w Rsji miały miejsce wycieki danych, których fiarą padli peratrzy sieci kmórkwych raz serwisy handlu elektrniczneg. Oburzenie na świecie wywłał mbilne prgramwanie CarrierIQ raz infrmacje przechwywaniu danych gelkacyjnych w iphnie/ipadzie. Pnadt, d najgłśniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w zeszłym rku, należały kradzieże danych dtyczących dziesiątków milinów klientów różnych systemów w Krei Płudniwej raz włamanie cyberprzestępców d Sny PlayStatin Netwrk. Mim że incydenty te miały różne przyczyny i różniły się ilścią raz rdzajem skradzinych danych, wszystkie z nich miały ten sam cel. Firmy na całym świecie próbują zebrać mżliwie jak najwięcej infrmacji swich klientach. Niestety, nie idzie t w parze z dpwiednią chrną przechwywanych infrmacji. Czynnikiem, który mże sprzyjać utracie danych, jest nieustanny rzwój technlgii chmury : cyberprzestępcy mają teraz ddatkwy cel ataków, tj. centra danych, w których przechwywane są dane różnych firm. Wycieki danych z serwisów w chmurze mgą pważnie zaszkdzić reputacji tej technlgii raz kncepcji przechwywania w chmurze, które w dużej mierze pierają się na zaufaniu użytkwników. Jeżeli chdzi systemy grmadzące dane użytkwnikach, takie jak CarrierIQ, jesteśmy przeknani, że w 2012 r. pjawi się więcej przypadków wykrzystywania takich systemów. Dstawcy usług telefnii kmórkwej, prducenci prgramwania i usług sieciwych nie zamierzają drzucić mżliwści bizneswych, jakie daje psiadanie danych użytkwników. Haktywizm Haktywizm, czyli ataki hakerów w ramach prtestu, przeżywa teraz swiste drdzenie i siąga nwe pzimy. Mim aresztwań znanych haktywistów w 2012 rku nadal będą miały miejsce liczne ataki na różne instytucje rządwe raz bizneswe. Haktywizm będzie psiadał craz więcej implikacji plitycznych. Trend ten będzie jeszcze wyraźniejszy niż w 2011 r., gdy celem większści ataków przeprwadzanych na krpracje był tzw. lulz, czyli frma naśmiewania się z kgś. Haktywizm mże również być wykrzystywany jak przykrywka dla innych ataków, w celu dwrócenia d nich uwagi lub ustanwienia fałszyweg trpu, umżliwiając bezpieczne włamanie się d daneg biektu. W 2011 rku wiele ataków haktywistów dprwadził d wycieku pufnych danych, c bez wątpienia jest celem

5 klasycznych ataków ukierunkwanych, zarówn tych przeprwadzanych w ramach szpiegstwa handlweg jak i zabezpieczenia interesów nardwych. W takich przypadkach haktywiści (prawdpdbnie niechcący) ddali grmną przysługę innym grupm, które mgą wykrzystać ich metdy d kradzieży infrmacji pdczas ataków inneg typu. Wniski Pdsumwując, przewidujemy, że w następnym rku będą miały miejsce następujące wydarzenia raz trendy w zakresie aktywnści cyberprzestępczej: Cyberbrń w rdzaju rbaka Stuxnet będzie szyta na miarę, tj. twrzna tylk dla knkretnych celów. Cyberprzestępcy będą craz częściej wykrzystywać prstsze narzędzia typu kill switch, bmby lgiczne itd. umżliwiające zniszczenie danych w kreślnym czasie. Zwiększy się liczba ataków ukierunkwanych. W związku ze spadkiem skutecznści becnych metd infekcji cyberprzestępcy zaczną stswać nwe. Rzszerzy się również zakres atakwanych firm raz bszarów działalnści gspdarczej. W 2012 rku cyerprzestępcy będą pisali mbilne szkdliwe prgramwanie, któreg celem będzie głównie Andrid firmy Ggle. Przewidujemy wzrst liczby ataków wykrzystujących luki w zabezpieczeniach jak również pierwsze mbilne ataki drive-by (na przykład pdczas przeglądania strn WWW). Odntujemy craz więcej przypadków umieszczania szkdliweg prgramwania w ficjalnych sklepach z aplikacjami, głównie w Andrid Markecie. Rzpwszechni się szpiegstw mbilne, bejmujące kradzież danych z telefnów kmórkwych raz śledzenie sób przy użyciu ich telefnów raz usług gelkalizacji. W 2012 r. ataki na systemy bankwści nline staną się jedną z najbardziej rzpwszechninych metd kradzieży pieniędzy użytkwników. Najbardziej zagrżne będą kraje z Azji Płudniw-Wschdniej, Chin i Afryki Wschdniej. Na całym świecie będą przeprwadzane liczne ataki na różne instytucje rządwe raz firmy. Haktywizm mże być wykrzystywany w celu ukrycia innych rdzajów ataków.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo