Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok"

Transkrypt

1 planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ ,51 102,1 Ginekologia ,50 97,7 Proktologia ,08 100,7 Opłata całodobowa ,50 99,7 Transport sanitarny ,78 100,2 Pozostała sprzedaŝ usług medycznych ,68 101,7 Wpływy z czynszu ,56 98,7 Programy zdrowotne ,30 116,7 Odsetki uzyskane ,52 142,2 Zyski nadzwyczajne ,83 597,4 Zmiana stanu produktu 5 146,00 OGÓŁEM ,26 102,1 Amortyzacja ,41 126,7 ZuŜycie materiałów i energii ,22 84,7 Usługi obce ,65 98,9 Podatki i opłaty ,00 92,3 Wynagrodzenia ,51 104,6 Składki ZUS ,33 99,4 Świadczenia na rzecz pracowników ,16 97,4 Pozostałe ,00 100,0 Straty nadzwyczajne ,43 440,0 OGÓŁEM ,71 102,2 Plan Wynik finansowy: , , , ,08

2 planu finansowego SP ZOZ "Centrum" za 2010 rok Załącznik Nr 2 Kontrakt POZ ,95 98,7 Usługi medyczne odpłatne, w tym: ,73 103,6 dla jednostek gospodarczych ,51 100,1 dla osób fizycznych odpłatne ,22 108,6 Umowy z Urzędem Miasta ,94 68,4 DzierŜawy, materiały ,07 105,4 Inne przychody, w tym: ,41 119,6 pozostałe przychody operacyjne 1 446,93 przychody finansowe ,48 117,8 OGÓŁEM ,10 97,2 ZuŜycie materiałów i energii, z tego: ,17 83,7 ZuŜycie materiałów ,22 80,0 ZuŜycie energii ,95 103,0 Usługi obce, z tego: ,51 100,2 Usługi komunalne ,95 84,0 Zakup procedur ,70 109,0 Usługi transportowe ,16 89,2 Usługi remontowe ,51 107,2 Usługi bankowe ,64 63,7 Pozostałe usługi ,55 59,1 Podatki i opłaty ,17 83,2 Wynagrodzenia ,16 94,0 Świadczenia na rzecz pracowników ,58 98,8 Amortyzacja ,15 107,4 Pozostałe koszty rodzajowe ,60 83,6 OGÓŁEM ,34 94,8 Zmiana stanu produktów ,67 Plan Wynik finansowy: , , , ,07

3 planu finansowego SP ZOZ "Śródmieście" za 2010 rok Załącznik Nr 3 SprzedaŜ usług medycznych, w tym: , ,61 100,8 w ramach kontraktu z NFZ , ,71 100,4 dla pozostałych odbiorców, z tego: , ,90 105,3 sprzedaŝ usług medycyny pracy , ,00 103,7 sprzedaŝ usług z tytułu szczepień , ,00 127,9 sprzedaŝ usług dla pacjentów indywidualnych , ,00 79,7 sprzedaŝ usług dla innych ZOZów , ,90 125,6 Pozostałe przychody finansowe , ,46 95,9 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: , ,73 101,4 dotacje do programów profilaktycznych , ,00 100,0 z tytułu wynajmu pomieszczeń , ,09 106,4 dzierŝawy sprzętu 8 000, ,36 50,3 naleŝności za media, telefon , ,82 88,4 pozostałe przychody 600, ,29 770,9 OGÓŁEM , ,80 100,8 Amortyzacja , ,50 87,1 Wynagrodzenia , ,78 100,9 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,77 98,8 socjalne , ,83 100,0 Materiały i wyposaŝenie medyczne , ,74 119,0 Materiały i wyposaŝenie pozostałe , ,45 71,5 Energia , ,12 125,2 Usługi medyczne , ,79 95,7 Pozostałe usługi , ,26 100,9 pozostałe , ,34 99,8 Pozostałe koszty finansowe 0, ,00 Wydatki związane z dzierŝawą lokali , ,68 88,4 Pozostałe koszty operacyjne 5 000, ,97 125,5 Wydatki związane z dotacją UM , ,00 100,0 OGÓŁEM , ,23 99,4 Zmiana stanu produktów: ,77 Plan Wynik finansowy (brutto): , ,80 Podatek dochodowy 356,00 Wynik finansowy (netto): , ,80 Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku , , , ,98

4 planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 4 I. Stan środków obrotowych na początek roku ,22 133,3 II. własne ogółem: ,20 79, Wpływy z usług ,81 80, Pozostałe odsetki ,23 116, Wpływy z róŝnych dochodów ,16 14,6 III. Dotacje z budŝetu miasta ,00 99,6 OGÓŁEM (I+II+III) ,42 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 91, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 87, Składki na Fundusz Pracy ,37 82,7 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,29 121, Zakup energii ,70 113, Zakup usług remontowych ,54 90, Zakup usług pozostałych ,63 81, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94 137, RóŜne opłaty i składki ,56 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 88, Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 96, Amortyzacja ,64 142,7 Wydatki inwestycyjne innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych OGÓŁEM ,66 86, ,83 89, ,29

5 planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 5 I. Stan środków obrotowych na początek roku ,08 II. Dochody własne ogółem: ,08 113, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,18 118, Wpływy z usług ,70 95, Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,27 72, Pozostałe odsetki ,17 22, Wpływy z róŝnych dochodów ,82 120,8 III. Dotacje z budŝetu miasta ,00 100,0 IV. Dotacje z budŝetu miasta na inwestycje ,00 100,0 OGÓŁEM (I+II+III+IV) ,16 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 100, Składki na Fundusz Pracy ,17 98, Wpłaty na PFRON ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,77 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,04 99, Zakup energii ,44 99, Zakup usług remontowych ,50 98, Zakup usług zdrowotnych ,00 85, Zakup usług pozostałych ,79 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 92, Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,59 97, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,68 98, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,66 85, RóŜne opłaty i składki ,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Podatek od nieruchomości ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,0 Stan środków obrotowych na koniec ,43 OGÓŁEM ,16 100, , ,37

6 planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 6 I. Stan środków obrotowych na początek roku ,97 100,0 II. Dochody własne ogółem: ,03 101, Wpływy z usług ,15 102, Pozostałe odsetki ,57 102, Wpływy z róŝnych dochodów ,69 101,6 Pokrycie amortyzacji ,62 99,7 III. Dotacje z budŝetu państwa ,00 100,0 IV. Dotacje z budŝetu miasta ,77 100,0 OGÓŁEM (I+II+III+IV) ,77 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 99, Składki na Fundusz Pracy ,19 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 100, Zakup energii ,80 99, Zakup usług remontowych ,94 88, Zakup usług zdrowotnych ,00 87, Zakup usług pozostałych ,97 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,94 98,4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej ,79 94,5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej ,96 98, Zakup usług obejmujące tłumaczenia ,97 96, Opłaty czynszowe ,16 84, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,22 93, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,82 99, RóŜne opłaty i składki ,63 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,56 98, Podatek od nieruchomości ,00 98, Szkolenia pracowników ,00 66, Amortyzacja ,62 99,7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych ,12 94, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,21 97, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,77 99,9 Stan środków obrotowych na koniec ,08 140,3 OGÓŁEM ,77 100, , ,90

7 planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 7 I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Dochody własne razem: ,11 109, Wpływy z usług ,87 100, Pozostałe odsetki ,97 100, Wpływy z róŝnych dochodów ,27 265,0 III. Środki budŝetowe miasta ,00 100,0 OGÓŁEM (I+II+III) ,11 100, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,64 22, Honoraria , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 87, Składki na Fundusz Pracy ,66 82, Wynagrodzenia bezosobowe ,36 110, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,43 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,11 73, Zakup energii ,06 75, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,10 99, Opłaty czynszowe ,75 80, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,30 83, RóŜne opłaty i składki ,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 99, Poz.podatki na rzecz budŝet.jedn.samorz ,00 141, Amortyzacja ,07 101,2 OGÓŁEM ,87 81, , ,31

8 planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 8 I. Dochody własne ogółem: ,38 105, Wpływy z usług ,82 101, p.oper.p.fin ,56 111, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 100,0 II. Dotacje z budŝetu państwa ,84 100,0 III. Dotacje z budŝetu miasta ,00 100,0 OGÓŁEM (I+II+III) ,22 101, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 100, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne honoraria ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 100, Składki na Fundusz Pracy i FGŚP ,45 99, Wpłaty na PFRON ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia amortyzacja ,53 99, Zakup energii ,56 99, Zakup usług pozostałych ,55 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 99, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,50 97, RóŜne opłaty i składki ,63 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 99, Podatek od nieruchomości ,00 99,7 VAT nieodliczony ,08 98,0 Korekta VAT za 2009 r ,47 99,6 OGÓŁEM ,63 99, , , ,44

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008

Przedszkola i oddziały klas 0 w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%

Bardziej szczegółowo

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 3 000,00 -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Stan środków na koniec Treść. okresu Dz. Rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie

Stan środków na koniec Treść. okresu Dz. Rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Załącznik Nr 7 Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budŝetowych za I półrocze 2009 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 000 25 776,51 1 533 954 626 885,22 1 533 954 644 431,73 90 000 8 23 70001 Zakłady

Bardziej szczegółowo

Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem

Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 500,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 września 2010 roku Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta i planach finansowych jednostek budŝetowych miasta Czeladź na 2010 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/846/09 z 16-12-2009 Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. Dział Rozdział Paragraf 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. 01095 Pozostała działalność 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXIII/737/09 z 24-06-2009 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2018 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMśY

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMśY Lp. Dział Zadania inwestycyjne Gmina Urząd Marszałkowski WFOŚiGW z tego: BudŜet państwa Środki z funduszy strukturalnych BGK PFOŚiGW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Inwestycje kontynuowane 1 600

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 czerwca 2007 r. Nr 84 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1292 - Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo w sprawie budŝetu miasta na 2007 rok...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego ZARZ.ĄD POWIAT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Ma7.owlccki Uchwała Nr 29112009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy. Na podastawie art. 186 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 caerwca

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 1 Zadania gminy 600 Transport i ł czno , Gospodarka mieszkaniowa ,00

Zał cznik nr 1 Zadania gminy 600 Transport i ł czno , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK Plan dochodów na 2012 rok w złotych Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RAD GMIN: 613 uchwała nr XI/66/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budşetowa na rok

UCHWAŁY RAD GMIN: 613 uchwała nr XI/66/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budşetowa na rok Nr 43 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 611 uchwała nr XXV/145/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budşetu gminy Miedzna na 2010 rok 5366 612 uchwała nr XXV/150/2009 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 178/07 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie nr 178/07 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2007 r. Zarządzenie nr 178/07 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budŝetu gminy Czersk Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

BudŜet na rok 2009 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/425/29 Rady Gminy Lubicz z dn.9 grudnia 29r. BudŜet na rok 29 WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 29R. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Dochody budŝetu gminy w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: UCHWAŁA Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Elbląg z dnia 1 marca 2007 r.

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: UCHWAŁA Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Elbląg z dnia 1 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 maja 27 r. Nr 65 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 145 - Nr V/29/7 z dnia 1 marca 27 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląga

Bardziej szczegółowo

A. 2 Etaty 31 31

A. 2 Etaty 31 31 Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 214 Poz. Nazwa Wykonanie Plan budŝ. BT-2 (w złotych) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV / 78 / 2008 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 19 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXV / 78 / 2008 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 19 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV / 78 / 2008 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku I n f o r m a c j a z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2012 rok Zakład zatrudnia siedmiu pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA Dział... Załącznik Nr 4 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA 2009 2010 z tego: Stopień awansu Liczba Wynagrodzeni Dodatkowe Liczba Wynagrodzenie Dodatkowe Razem % wzrostu zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1808 - Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 stycznia 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2011 rok

Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2011 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok 1 2 3 4 5 169 624 707 010 Rolnictwo i łowiectwo 106 189 000 01008 Melioracje wodne 94 765 000 01041 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 160 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO tka DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 sierpnia 29 r. Nr 122 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIASTA W ELBLĄGU: 1953 Nr XIX/386/28 z dnia 18 grudnia 28 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 1228 - Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 ZARZ1\D POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim u\. Mazowiecka 10 lls-ioo Nowy Dw6rMazowlecki Uchwala Nr 247 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta - Józef Róg

Wicestarosta - Józef Róg Uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Druk nr 662 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2008 WYDATKI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2008R.

BudŜet na rok 2008 WYDATKI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2008R. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/227/8 Rady Gminy Lubicz z dn.25 lipca 28r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 28R. BudŜet na rok 28 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2009 ZARZĄD POWI~T~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10. Q>ICeN"",~!.J\\"rMazowieckl Uchwala Nr 236 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2009 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok

Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2015 roku Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2015 roku Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok Zakład zatrudnia siedmiu pracowników

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI

Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI Ośrodek Pomocy Społecznej Załącznik nr 3 do zarządz. AO.0050.3.2013 z dnia 2013-01-11 Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo