Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ᖷ劷 i ur p jski j br j prak ki w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w w ra sp r i r ᖷ劷 w m ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 1 / 213

2 ᐧ刷owo wstęᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. transportu ᖷ劷r ᖷ劷 w pr w war w s a wi 哗 r ur p jski ᖷ劷 ra sp r u i l ᖷ劷is kiᖷ劷 ᖷ劷ur pa p r buj i lk f k w ᖷ劷, al i b pi ᖷ劷 ra sp r u r ᖷ劷 w ᖷ劷 warᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 p wi i m wa i ła u kᖷ劷w p wala a więks i b pi ᑇ唧s wa ᖷ劷 r aju pr w ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ia się, ż ᑇ唧ᑇ唧ᑇ唧 w pa kᖷ劷w u iał m sam ᑇ唧 ᖷ劷w iężar w ᑇ唧 j s sku ki m i właᖷ劷 iw ᖷ劷 m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 i k ᖷ劷r ᑇ唧 paᑇ唧s wa ᑇ唧 ł k wski ᑇ唧 b wi 哗 uj 哗 pr pis w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w, k ᖷ劷r ᑇ唧 r ᖷ劷ၷ喇 i akr s ęs s 哗 j ak rᖷ劷ż, sprawia, ż pr w ź i mię ar wi ap kaj 哗 a ru ᖷ劷 i pr prᖷ劷bi kr ᖷ劷l ia mi imal ᑇ唧 w m ᖷ劷ᖷ劷w ᖷ劷 i m wa ia ła u kᖷ劷w la a j p ra ji pr ja u ra sᖷ劷ra i ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 k i ᑇ唧ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 rᖷ劷 bra ża, paᑇ唧s wa ł k wski i ᖷ劷 misja p jęł k kr iała ia a r więks ia b pi ᑇ唧s wa w ru ᑇ唧u r ᖷ劷 w m, pra wuj 哗 i i js w w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w, k ᖷ劷r mam pr j m ᖷ劷ၷ喇 u aj pr s awiၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i i js kum j s w iki m r l i j sp ł w j pra sp jalis ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ᑇ唧 iałb m p ięk waၷ喇 ws s kim aa ᖷ劷aż wa m sp jalis m a p i l i się sw j 哗 wi 哗 fa ᑇ唧 w 哗 i p ᖷ劷wię i wi l asu a, jak s 哗 ę, p ż i prak pra wa i ᖷ劷 ᖷ劷 kum p wi i al źၷ喇 bi r ᖷ劷w w ał j ᖷ劷 ii ᖷ劷ur p jski jᖷ劷 m k kᖷ劷 i ᑇ唧 iałb m w ra iၷ喇 w ię ᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷ię ar w j ᖷ劷 ii ᖷ劷ra sp r u ᖷ劷r ᖷ劷 w ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 a wkła w pr łuma i pra wa ia a jak ajwięks 哗 li bę ję kᖷ劷w u ij ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷raᖷ劷 哗łb m, ab i i js w b ł a i s s wa w ał j ᖷ劷ur pi i pr ił się w sp sᖷ劷b r ali a ji as ᖷ劷 wspᖷ劷l ᖷ劷 lu, k ᖷ劷r m j s p prawa b pi ᑇ唧s wa ru ᑇ唧u r ᖷ劷 w ᖷ劷 ᖷ劷 [Podpis] 2 / 213

3 Uwagi ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i i js w ᖷ劷 i br j prak ki s ał pr ᖷ劷 wa pr ᖷ劷rupę ᖷ劷ksp r ᖷ劷w p w ła 哗 pr ᖷ劷 r k ję ᖷ劷 ral 哗 sᖷ劷 ᖷ劷 rᖷ劷ii i ᖷ劷ra sp r uᖷ劷 j j skła w s li sp jaliᖷ劷 i w a i pr paᑇ唧s wa ł k wski i pr siębi rs wa bra ż w ᖷ劷 ᖷ劷 kum pr ł ż ᖷ劷rupi s ki ᖷ劷 ᖷ劷 bla sᖷ劷 ၷ喇 pi ᑇ唧s wa ᖷ劷r ᖷ劷 w ᖷ劷, k ᖷ劷ra w ała p w 哗 pi ię j ᖷ劷 r ᖷ劷 i i akr suᖷ劷 ᑇ唧ᖷ劷 m ᖷ劷 哗 s a wiၷ喇 źrᖷ劷 ł i f rma ji la p mi ᖷ劷w publi ᑇ唧 i pr wa ᑇ唧, b p ᖷ劷r i lub p ᖷ劷r i ai r s wa ᑇ唧 pr bl m m m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 kum p wi i b ၷ喇 p m p as w raża ia b pi ᑇ唧 i w prᖷ劷b wa ᑇ唧 r wi 哗 aᑇ唧 w m akr si ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 i s 哗 kum m wi 哗ż 哗 m w a iu ak u praw ᖷ劷 pr ję ᖷ劷 pr spᖷ劷l ęᖷ劷 ᖷ劷 a wi 哗 a mias źrᖷ劷 ł wi ᖷ劷r ma j pr ur p jski ᑇ唧 ksp r ᖷ劷w w j i i i ᖷ劷 ᖷ劷 kum s ał w pra wa pr sp jalis ᖷ劷w r 哗 w ᑇ唧 paᑇ唧s w ł k wski ᑇ唧 i i ᑇ唧 ai r s wa ᑇ唧 s r ra u skał i ᑇ唧 apr ba ęᖷ劷 ᖷ劷 l m w ᑇ唧 j s uła wi i pr pr wa a ia p ra ji pr w ᖷ劷w ra sᖷ劷ra i ᑇ唧 w akr si m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷rᖷ劷a a ru p wi rak waၷ喇 pr s r ᖷ劷a i asa i m pisa ᑇ唧 w i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 jak pr wa 哗 właᖷ劷 iw ᖷ劷 p i mu b pi ᑇ唧s wa w ra sp r i mię ar w mᖷ劷 ᖷ劷 r s aj 哗 i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 al ż się up w iၷ喇, ż w k r s a m s 哗 p wi i la kr ᖷ劷l j s ua ji i j ż li j s k i p j 哗ၷ喇 a k w ᖷ劷r ki s r ż ᖷ劷 iᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷al ż mi ၷ喇 ᖷ劷wia m ᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷, ż w paᑇ唧s wa ᑇ唧 ł k wski ᑇ唧 m ᖷ劷 哗 b wi 哗 waၷ喇 sp fi w m ᖷ劷i ᖷ劷 i m wa ia ła u kᖷ劷w, k ᖷ劷r i s ał uję w i i js ᑇ唧 w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż aws al ż wra aၷ喇 się właᖷ劷 iw ᑇ唧 rᖷ劷a ᖷ劷w ap a i m is i i w m ᖷ劷ᖷ劷w s ᖷ劷ᖷ劷l ᑇ唧ᖷ劷 ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷i i js kum j s ᖷ劷ᖷ劷l s ęp ᖷ劷 ᖷ劷 ż a ᖷ劷 p bi raၷ喇 b pła i s r i r w j ᖷ劷 misji ᖷ劷ur p jski j ၷ喇 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷i 哗ᖷ劷ł r wᖷ劷j s s mᖷ劷w i ᑇ唧 ik m wa ia ła u kᖷ劷w sprawia i u ᑇ唧r i, ż i bę bę i kr s w pr ᖷ劷l 哗 i w ual p prawki i i js ᑇ唧 w ᑇ唧ᖷ劷 m m i w r ia kum u i j s m żliw pra wa i kal ar a aki ᑇ唧 pr ᖷ劷l 哗 ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 f rma ji aj ws m w a iu ᖷ劷r w ika al ż s ukaၷ喇 a s r i i r w j ᖷ劷 misji ᖷ劷ur p jski jᖷ劷 ᖷ劷 kuj m a ws lki suᖷ劷 s i p praw k lub u up ł i ᑇ唧 r ᖷ劷 i, k ᖷ劷r pr sim w s łaၷ喇 a a r s w mi i w pr pisi ᑇ唧 ᖷ劷 ᖷ劷 a ia ᖷ劷ᖷ劷l j a ur 哗 w ᑇ唧 al ż w s łaၷ喇 a sam a r sᖷ劷 ၷ喇 ᖷ劷i k 喇 ᑇ唧 p 喇 喇 喇 ᖷ劷 ur paᖷ劷 u 喇 ra sp r 喇r a saf 喇 喇 ᑇ唧i l s 喇b s 喇pra i 喇ᖷ劷ui li s 喇 ᖷ劷ᑇ唧 m ᑇ唧 ᖷ劷ur p a ᖷ劷 mmissi, ᖷ劷ir ra 喇ᖷ劷 ral f r ᖷ劷 rᖷ劷 a ᖷ劷ra sp r, ᖷ劷 a ᖷ劷af ᖷ劷 i, ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ru la ᖷ劷 i, ၷ喇ᖷ劷 喇 ၷ喇ၷ喇 喇 喇 ၷ喇russ lsᖷ劷 ᖷ劷 喇mail 喇 r 喇mail 喇 ᖷ劷 ur paᖷ劷 uᖷ劷 3 / 213

4 Spis treści 0. W pigułce: dziesięć najważniejszych nakazów mocowania ładunków Zagadnienia ogólne Wprowadzenie Cel wytycznych Potrzeba mocowania ładunku Masa a ciężar Środek ciężkości Siły przyspieszenia, z jakimi działa ładunek Przesuwanie Przechylenie i przewrócenie Sztywność ładunku Rozkład obciążenia Wybór pojazdu i załadunek Transport multimodalny Szkolenie w zakresie mocowania ładunków Budowa nadwozi pojazdów i urządzenia do unieruchamiania Ściana przednia Ściany boczne Ściana tylna Pudła furgonowe Pudła z otwartymi bokami (pudła skrzyniowe z żebrami lub skrzyniowo-plandekowe) Pudła z opończą boczną (kurtynowe) Kłonice Punkty mocowania Kontenery ISO (ISO ) Ściany czołowe Ściany boczne Punkty mocowania i okucia Nadwozia wymienne Sposoby mocowania Mocowanie blokowe Blokowanie za pomocą materiałów sztauerskich Mocowanie progowe i płytowe Mocowanie blokowe między rzędami sekcji ładunku Listwy drewniane przybite do platformy ładunkowej Kliny i łożyska klinowe Mocowanie z użyciem odciągów Odciągi przepasujące ładunek od góry Odciąg pętlowy Mocowanie szpringowe Mocowanie odciągami przepasującymi ładunek Mocowanie za pomocą odciągów prostych Osprzęt mocujący Urządzenia z taśm Odciągi łańcuchowe Mocowanie odciągami z lin stalowych Napinacz Siatki i płachty z odciągami Liny Taśmy stalowe / 213

5 Szyny przyłączeniowe do wysięgników i odciągów w ścianach bocznych Płyty mocujące pośrednie Ryglowanie Złożone mocowanie ładunków Osprzęt dodatkowy Maty antypoślizgowe Przekładki płytowe Kantówki Folia termokurczliwa i rozciągliwa Taśmy stalowe lub plastikowe Listwy kątowe Ochraniacze taśm tkanych z tworzyw sztucznych Ochraniacze krawędzi zapobiegające uszkodzeniom ładunku i osprzętu mocującego Przekładki ochronne Jeże Obliczanie liczby odciągów Kontrole podczas jazdy / Przewozy wielopunktowe Ładunki znormalizowane i częściowo znormalizowane (formy geometryczne) Walce, beczki i ładunki cylindryczne Papier w rolach Beczki Pudła Torby, bele i worki Palety i wózki Europaleta Wózki Blachy płaskie Ładunki długie Belki Kręgi Druty i pręty w zwojach Duże ładunki jednostkowe i odlewy Ładunki wiszące Ładunki płynne masowe ᐧ刷 Wymagania odnośnie niektórych szczególnych ładunków Drobnica Drewno Tarcica Drewno okrągłe Drewno długie Duże kontenery oraz duże i ciężkie opakowania Nadwozia wymienne bez naroży zaczepowych Pojemniki zdejmowalne Sztauowanie towarów w kontenerach Ładunki masowe luzem Płyty sztauowane na płaskiej platformie z A-kształtnymi stojakami Maszyny inżynieryjne / sprzęt budowlany / maszyny samojezdne Pojazdy Przewóz samochodów osobowych, furgonetek i małych przyczep / 213

6 Przewóz płyt szklanych o różnej wielkości do maksymalnych dozwolonych wymiarów Przewóz małych ilości szkła okiennego, ram itp Towary niebezpieczne Elementy wyposażenia pojazdu Załączniki Wskazówki dotyczące rozmieszczenia ładunku Cele i warunki Korzystanie z planu rozmieszczenia ładunku Tabele współczynników tarcia Tabela tarcia statycznego Tablica tarcia dynamicznego Maksymalna siła trzymająca na gwóźdź i dopuszczalne obciążenie jeża Maksymalna siła trzymająca na gwóźdź Dopuszczalne obciążenie jeży Zdolność mocowania łańcuchów Zdolność mocowania (LC) lin stalowych KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA w oparciu o metodę IMO/ILO/UN ECE KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA TARCICA/PALETA DREWNIANA Przykład korzystania z Krótkiego przewodnika mocowania IMO do celów przewozów drogowych i morskich na akwenie A KRÓTKI PRZEWODNIK MOCOWANIA na podstawie NORMY EN Współczynniki tarcia dynamicznego wybranych, najczęściej spotykanych powierzchni m D 157 Współczynniki tarcia dynamicznego wybranych, najczęściej spotykanych powierzchni m D Mocowanie blokowe ładunku z wykorzystaniem stelażu nadwozia plandekowego Mocowanie wyrobów stalowych i opakowań substancji chemicznych Wyroby stalowe Plandeka Wprowadzenie Treść A. Kręgi przewożone osią poziomo B. Role Role przewozi się osią pionowo na dwóch drewnianych belkach, do których są one przywiązane za pomocą taśm stalowych C. Kontenery typu płytowego Wprowadzenie Treść E. Mocowanie kręgów przewożonych osiami pionowo F. Opaska pomocnicza (obejma) Dodatek do metody mocowania kręgów osiami pionowo G. Opakowania modułowe Przykłady sztauowania i mocowania najczęściej stosowanych opakowań modułowych towarów chemicznych w transporcie drogowym (transport całopojazdowy) Planowanie Wybór trasy i rodzaju transportu Planowanie przewozu ładunku Wybór jednostki ładunkowej (CTU) / 213

7 Wykorzystanie pojemności i nośności jednostki ładunkowej Instrukcja mocowania ładunków na jednostkach ładunkowych Warunki stawiane przez odbiorcę ładunku w odniesieniu do formowania ładunku Oględziny jednostek ładunkowych Siły przy przyspieszaniu i zwalnianiu Wykaz skrótów i akronimów Przegląd literatury i materiały źródłowe Indeks Szkolenia w zakresie mocowania ładunków Podziękowania / 213

8 ၷ喇ᖷ劷 piᖷ劷uł 喇 i sięၷ喇 ajważ i js ᑇ唧 aka ᖷ劷w m wa ia ła u kᖷ劷w Poniżej przedstawiono wykaz podstawowych zasad mających zastosowanie do przewozów wszelkiego rodzaju ładunków, o których należy pamiętać i przestrzegać ich w trakcie wykonywania przewozu. Wykaz nie jest wyczerpujący. Jego uzupełnienie stanowią bardziej szczegółowe objaśnienia znajdujące się w dalszej części dokumentu. Należy pamiętać, że jeżeli ładunek nie zostanie właściwie zamocowany, może stanowić zagrożenie dla osób go przewożących i osób postronnych. Wadliwie zamocowany ładunek może spaść z pojazdu, spowodować utrudnienia w ruchu i stać się przyczyną obrażeń albo śmierci. Wadliwie zamocowany ładunek może spowodować obrażenia lub śmierć podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia. Sposób rozmieszczenia i/lub zamocowania ładunku na pojeździe może mieć wpływ na kierowanie pojazdem, utrudniając kontrolę nad nim. Niektóre z wymienionych dziesięciu nakazów są skierowane przede wszystkim do kierowców, którzy jako osoby fizycznie wykonujące przewóz ładunku do miejsca przeznaczenia są bezpośrednio narażeni na zagrożenia związane z wykonywanym przewozem: Przed załadowaniem pojazdu należy sprawdzić czy platforma załadunkowa, nadwozie oraz wszelkie urządzenia służące do mocowania ładunków są w dobrym stanie i nadają się do użytku. Należy zamocować ładunek w taki sposób, aby nie mógł się on przesuwać, przetaczać, przemieszczać w wyniku wibracji, spaść z pojazdu lub spowodować jego wywrotkę. Należy ustalić metodę lub metody mocowania najbardziej odpowiednie ze względu na charakterystykę ładunku (zaczepami za pomocą łączników skrętnych (locking), metodą blokową, mocowanie za pomocą odciągów prostych, mocowanie odciągami z przepasaniem od góry lub połączenie tych technik). Należy sprawdzić, czy spełnione zostały zalecenia producentów pojazdu i sprzętu mocującego. Należy sprawdzić, czy osprzęt do mocowania ładunku jest odpowiedni do warunków napotykanych podczas podróży. Hamowanie w sytuacji zagrożenia, gwałtowne skręty w celu ominięcia przeszkody, złe warunki drogowe i pogodowe należy traktować jako normalne elementy podróży. Osprzęt mocujący musi je wytrzymać. Za każdym razem, gdy ładunek jest ładowany/rozładowywany lub ponownie rozmieszczany, należy go przed wyjazdem sprawdzić pod kątem przeciążenia i/lub niewłaściwego rozkładu ciężaru. Upewnić się, że ładunek jest rozmieszczony w taki sposób, że środek ciężkości całego ładunku znajduje się jak najbliżej osi wzdłużnej i jak najniżej: cięższe towary niżej, a lżejsze wyżej. O ile to możliwe, umocowanie ładunku należy regularnie sprawdzać podczas podróży. Pierwszej kontroli należy dokonać najlepiej po kilku kilometrach podróży na postoju w bezpiecznym miejscu. Mocowanie należy ponadto sprawdzić po gwałtownym hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy. Zawsze gdy to możliwe do mocowania ładunku należy używać wyposażenia dodatkowego, takiego jak maty antypoślizgowe, przekładki, taśmy, listwy kątowe itp. Należy uważać, aby w trakcie operacji mocowania nie naruszyć przewożonych towarów. Należy prowadzić płynnie, tzn. dostosowywać prędkość do panujących warunków, aby uniknąć szybkich zmian kierunku jazdy i gwałtownego hamowania. Dzięki 8 / 213

9 stosowaniu się to tych wskazówek siły wywierane przez ładunek będą niewielkie i wówczas jazda powinna się odbywać bez większych problemów. 9 / 213

10 ၷ喇ᖷ劷 喇aᖷ劷a i ia ᖷ劷ᖷ劷l ᖷ劷r pis prawa i r w r s 哗 k aka uj 哗 am wa i ws lki ᑇ唧 pr w ż ᑇ唧 ła u kᖷ劷w i al ż i r aju ras ᖷ劷 ᖷ劷 l m j s ᑇ唧r a b pi ᑇ唧s wa sᖷ劷b aa ᖷ劷aż wa ᑇ唧 w ała u k, r ła u k i pr ja ra i ᑇ唧 uż k w ikᖷ劷w rᖷ劷ᖷ劷, pi s ᑇ唧, sam ᖷ劷 ła u ku i p ja uᖷ劷 喇ała u k i r ła u k p wi b ၷ喇 pr pr wa a pr p wi i pr s k l ᑇ唧 pra w ikᖷ劷w, k ᖷ劷r aj 哗 s bi sprawę is i j 哗 ᑇ唧 aᖷ劷r ż ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 a, ki r w p wi i mi ၷ喇 ᖷ劷wia m ᖷ劷ၷ喇 a k w ᖷ劷 r ka pr mi s ia się ła u ku lub j ᖷ劷 ęᖷ劷 i p as ja ᖷ劷 ᖷ劷 ws lki ᑇ唧 p ja ᖷ劷w i r ajᖷ劷w rᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 praw ᖷ劷 pu k u wi ia p wi ial ᖷ劷ၷ喇 a p ra ję ała u ku 喇 r ła u ku p wi i p siၷ喇 喇 ki r w a w akr si sw i ᑇ唧 b wi 哗 kᖷ劷w i s ba lub s b j j k uj 哗 ᖷ劷 prak ki r w a ęs musi piၷ喇 upr i ała wa 哗 pr pę lub braၷ喇 upr i ała wa i pi ę wa k rᖷ劷 ᖷ劷 ęs ż ᖷ劷 i ała u k w pr pr wa aj 哗 pra w i ała w, w maᖷ劷aj 哗 aw ki r w, ab kiwał a i ᑇ唧 ak ᑇ唧 i w i m mi js uᖷ劷 wi 哗 ku m ws s ki aa ᖷ劷aż wa p mi mus 哗 b ၷ喇 ᖷ劷wia m i 哗ż 哗 j a i ᑇ唧 p wi ial ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷i m ż a p pr s u s wi r iၷ喇, ż i al ż i k li ᖷ劷 i ki r w a j s j 哗 s b 哗 p wi ial 哗 a ła u k pr w ż j ᖷ劷 p ja mᖷ劷 pr pisa ᑇ唧 i k ᖷ劷r ᑇ唧 paᑇ唧s w ł k wski ᑇ唧 u aj się p wi ial ᖷ劷ၷ喇 rᖷ劷w i ż i ᑇ唧 p mi ᖷ劷w w łaᑇ唧 u ᑇ唧u ra sp r uᖷ劷 ᖷ劷i i js w maj 哗 a lu pr s awi i ajważ i js ᑇ唧 prak ᑇ唧 wska ᖷ劷w k i i s ruk ji ski r wa ᑇ唧 ws s ki ᑇ唧 sᖷ劷b aa ᖷ劷aż wa ᑇ唧 w ała u k lub r ła u k ra m wa i ła u ku a p j ź i, w m pr w ź ikᖷ劷w i ała w ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 哗 b ၷ喇 rᖷ劷w i ż pr a la właᖷ劷 iw ᑇ唧 służb i i sp k ji ra s 哗 ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 哗 rᖷ劷w i ż s a wiၷ喇 la paᑇ唧s w ł k wski ᑇ唧 p s awę p jm wa ia iałaᑇ唧 mi r aj 哗 ᑇ唧 w r ż ia s k l ᑇ唧 ki r w ᖷ劷w ᖷ劷 i r k w 哗 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇ၷ喇 喇ᑇ唧 喇 喇 ᖷ劷 w sprawi ws ęp j kwalifika ji i kr s w ᖷ劷 s k l ia ki r w ᖷ劷w i k ᖷ劷r ᑇ唧 p ja ᖷ劷w r ᖷ劷 w ᑇ唧 pr w u r lub sᖷ劷bᖷ劷 ᖷ劷r s awi w s a wi 哗 pr w ik właᖷ劷 iw ᖷ劷 m wa ia ła u kᖷ劷w w ws s ki ᑇ唧 k li ᖷ劷 ia ᑇ唧, jaki m ᖷ劷 哗 ais i ၷ喇 w rmal ᑇ唧 waru ka ᑇ唧 r ᖷ劷 w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 l ik p wi i rᖷ劷w i ż mi ၷ喇 ᖷ劷wia m ᖷ劷ၷ喇, ż w i k ᖷ劷r ᑇ唧 paᑇ唧s wa ᑇ唧 ł k wski ᑇ唧 is i j 哗 a k w w m ᖷ劷i praw ᖷ劷 p wi b ၷ喇 w k r s wa arᖷ劷w w prak m wa ia ła u kᖷ劷w, jak i p as j ᖷ劷 ᖷ劷 kw wa iaᖷ劷 ၷ喇ar i j s ᖷ劷ᖷ劷ł w i f rma j m ż a al źၷ喇 w ᐧ厷 ych (, G l p c g c g p ) ra K l y 3.18 ( l c 3.18), jak rᖷ劷w i ż w rmi ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 c ᐧ厷 ó. B zp cz ń ( ᐧ厷l ᐧ厷 h cl ), w ęᖷ劷 i ၷ喇 ၷ喇ję ᖷ劷 a ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 喇 ᐧ厷yl cz ᐧ厷 c 唧cych ( lc l l h g c ), w ęᖷ劷 i ᑇ唧 ၷ喇ję ᖷ劷 p lᖷ劷ၷ喇 喇 y c 唧c ᐧ厷, w ęᖷ劷 i ၷ喇 ၷ喇ję ᖷ劷 p lᖷ劷ၷ喇 喇 c 唧g ᐧ厷 ńc ch i w ęᖷ劷 i 喇 ၷ喇ję ᖷ劷 a ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 喇 y 10 / 213

11 l c 唧c ( h g l p )ᖷ劷 ᖷ劷 f rma j ᑇ唧 l m a ᑇ唧 m uj 哗 ᑇ唧 s a wi 哗 i ᖷ劷ral 哗 ęᖷ劷ၷ喇 i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 喇 pa r ęᖷ劷 i ၷ喇, ᑇ唧 i ၷ喇ᖷ劷 ięks ᖷ劷ၷ喇 ksp r ᖷ劷w ᖷ劷rup j s a ia, ż jak m ę ᖷ劷wara uj 哗 哗 b pi ᑇ唧s w am wa ia ła u ku w pr w a ᑇ唧 ra sᖷ劷ra i ᑇ唧 al ż pr j 哗ၷ喇 m ę ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 alb ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 b wi p wi b ၷ喇 u awa pr wła k r l właᖷ劷 iw spraw ra sp r u mię ar w ᖷ劷, p s awiaj 哗 w bᖷ劷r m pr w ź ik wi lub ała w ᖷ劷 ᖷ劷i k ᖷ劷r paᑇ唧s wa ł k wski m ᖷ劷 哗 j ak ar u iၷ喇 j 哗 ᑇ唧 m lub wpr wa iၷ喇 s ᖷ劷ᖷ劷ł w asa ra sp r u a sw i ᑇ唧 r ᖷ劷a ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r mi m ai r s wa ia au rᖷ劷w i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 s 哗 i lk pr w ż ła u ki, al rᖷ劷w i ż ws lki ᖷ劷 r aju spr ę, w m ur 哗 ia ała u ku ra ur 哗 ia pr w ż lub am wa a p j ź i, aki jak źwiᖷ劷i ała u k w, p p r, r wi l i pᖷ劷 s s ki w mi i l m mus 哗 b ၷ喇 s au wa i m wa ᖷ劷 i i s ruk jami pr u a, ak ab i s a wił aᖷ劷r ż ia la ki r w, pasaż rᖷ劷w, p rs lu bsłuᖷ劷i, i ᑇ唧 uż k w ikᖷ劷w rᖷ劷ᖷ劷, pi s ᑇ唧 i sam ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷lu m spraw ᖷ劷 i, s li ᖷ劷 i i b pi ᑇ唧s wa ra sp r u j s pla wa i ᖷ劷 喇asł mᖷ劷wi ၷ喇 哗 ź m 哗 r pr s k 哗 i mi sł w 喇 br apla uj p ra j, a u ik i s wi lu pr kr ᑇ唧 i sp ia kᖷ劷 ᖷ劷 ięki pla wa iu s au wa ia i m wa ia ła u ku m ż a u skaၷ喇 a s ę ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷i w kl waż j s w bᖷ劷r skr i ła u k w j, a akż m wa i ła u ku uw ᖷ劷lę i i m sił iałaj 哗 ᑇ唧 a i ᖷ劷 w rak i pr w uᖷ劷 喇aws al ż us aliၷ喇 喇 sp sᖷ劷b pr w ż ia ła u ku, uż wa ᖷ劷r k ra sp r u, bę i pr wᖷ劷 k mbi wa, a pi r p m w braၷ喇 skr ię ła u k w 哗 p wi i 哗 la a ᖷ劷 ła u ku ra ᖷ劷r ki ra sp r u w k r s wa a ał j rasi pr ja uᖷ劷 ၷ喇 ię j i f rma ji pla wa iu aj uj się w ał 哗 iku 喇ᖷ劷ၷ喇ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 ięks ᖷ劷ၷ喇 paᑇ唧s w ł k wski ᑇ唧 w maᖷ劷a, ab ła u k s ał umi s a p j ź i w aki sp sᖷ劷b, ab i aᖷ劷rażał s b m a i war m i ab i wlᖷ劷kł się a p ja m a i i ᖷ劷 i spa łᖷ劷 ᖷ劷 r ku a r ᖷ劷a ᑇ唧 ᖷ劷 ii ᖷ劷ur p jski j ar aj 哗 się i i w pa ki w w ła pr ł as au wa i i 喇lub am wa i ła u kᖷ劷wᖷ劷 i k ᖷ劷r ᑇ唧 paᑇ唧s wa ᑇ唧 ł k wski ᑇ唧 is i j 哗 s ᖷ劷ᖷ劷ł w pr pis w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w, j ak i ᑇ唧 r ᖷ劷ၷ喇 i akr s m ż się w p s ᖷ劷ᖷ劷l ᑇ唧 kraja ᑇ唧 rᖷ劷ż iၷ喇, a i u ru ia pr w ź ik m mię ar w m kr ᖷ劷l i w m ᖷ劷ᖷ劷w kraj w ᑇ唧 w j i i i ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷li ᑇ唧 i ra sp r r ᖷ劷 w warᖷ劷w i b pi ᑇ唧, i ᑇ唧 m wa i j s bliᖷ劷a r j a p s awi w m ᖷ劷ᖷ劷w praw mię ar w ᑇ唧 us a wi ᑇ唧 w um wi ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐧ卧 u ku ᖷ劷 s aw w m praw m fi ki pisuj 哗 m sił, jakimi ła u k iała a sw j i j s r ᖷ劷uła, ż j ż li a p rus aj 哗 się iał i iałaj 哗 ża sił, bę i się p rus ał p li ii pr s j s ał 哗 prę k ᖷ劷 i 哗ᖷ劷 ᖷ劷rę k ᖷ劷ၷ喇 iała m ż a pr s awiၷ喇 a p m 哗 s r ałki 喇 łuᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 s r ałki j s pr p r j al a prę k ᖷ劷 i iała 喇 ki ru k s r ałki p ka uj li ię pr s 哗, p jaki j iał bę i się p rus ał, j ᖷ劷li i bę 哗 iałał a i ża sił ᖷ劷 11 / 213

12 喇mia a prę k ᖷ劷 i iała, a mia a łuᖷ劷 ᖷ劷 i i 喇lub ki ru ku s mb li uj 哗 j j 哗 s r ałki, wi 哗ż się p ws awa i m siłᖷ劷 ᖷ劷 mi sł w, ła u k i iała ża 哗 sił 哗 a sw j i ၷ喇 wiᖷ劷 i prᖷ劷 sw j ᖷ劷 iężaruၷ喇, j ż li pr mi s a się s ał 哗 prę k ᖷ劷 i 哗 p li ii pr s jᖷ劷 ᖷ劷m więks j s ᑇ唧 l i j s ua ji ၷ喇 pᖷ劷 p as ᖷ劷wał w ᖷ劷 ᑇ唧am wa ia, pr spi s a ia, skrę a ia a r i lub s bki j mia pasa ru ᑇ唧uၷ喇, m więks 哗 sił 哗 ła u k iała a sw j i ᖷ劷 w pa ku ra sp r u r ᖷ劷 w ᖷ劷 sił iałaj 哗 a w aj w płas ź i p i m jᖷ劷 j s ua ji sam ar i r a k ap bi ᖷ劷a pr suwa iu się i am wa ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ၷ喇łę j s ał ż i, ż iężar ła u ku w s ar j ᖷ劷 u r ma ia w mi js uᖷ劷 ᖷ劷ił, jakimi ła u k iał wuj a pr ᖷ劷 p ja u, a pr kła p as ᖷ劷wał w ᖷ劷 ᑇ唧am wa ia, m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 bar uż i prawi rᖷ劷w iężar wi ła u kuᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż p as ᖷ劷wał w ᖷ劷 ᑇ唧am wa ia j w ła u k bę i api rał pr u sił 哗 prawi ၷ喇ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷 ၷ喇 jᖷ劷 j j w ję ku p m 喇 w als j ęᖷ劷 i pra wa ia w jaᖷ劷 i a s a i rᖷ劷ż i a p mię mas 哗 a iężar mၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ak j s więks sił w s ępuj 哗 w ra i w pa ku r ᖷ劷 w ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż asa m wa ia ła u ku al ż rak waၷ喇 jak w m ᖷ劷i mi imal ᖷ劷 ᖷ劷 sum wuj 哗, j ż li p ja ᑇ唧amuj, ła u k 哗ż pr mi s a ia się w ki ru ku, w k ᖷ劷r m p rus ał się pr r p ę i m ᑇ唧am wa iaᖷ劷 ᖷ劷m ᖷ劷wał w i js j s ᑇ唧am wa i, m m i j ła u k bę i api rał pr uᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u k i s a i p wi i am wa ၷ喇pa r r iał ၷ喇ၷ喇, bę i się a al p rus ał pr u i al ż i p ja u 喇 圗 la 哗 asa 哗 j s p wi i m wa i ła u ku i ᐧ卧 j,. s j ę k ᖷ叧. ᖷ劷 ięki s s wa iu j asa ła u k iała i wi lkimi siłami i i p wi iᖷ劷m ap kaၷ喇 p waż i js ᑇ唧 pr bl mᖷ劷wᖷ劷 Ry. 1: cz g ᐧ厷 g h źl z c l y p z ᐧ厷 ᐧ厷y ᖷ啧c ę p z 唧 cz py ᐧ厷 ę cy. 12 / 213

13 Masa a ciężar ᖷ劷asa i iężar p ję ia ęs m l, al i ᑇ唧 ᑇ唧arak r j s rᖷ劷ż ᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧w i j rᖷ劷ż i j s p r b r umi ia asa m wa ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷asa j s włas ᖷ劷 i 哗 ma riiᖷ劷 ᖷ劷aż iał ၷ喇piᖷ劷r, kł a, ᖷ劷ła, i 哗ᖷ劷 ik i ᖷ劷ၷ喇 p sia a masę, k ᖷ劷ra j s i r ł 哗 i wi 哗 a a il ᖷ劷 i 哗 ma rii, jak 哗 awi ra ၷ喇 jᖷ劷 j j ᖷ劷ęs ᖷ劷 i 哗ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷asa iała i al ż j ᖷ劷 iaᖷ劷 ᖷ劷 s aka sama a 喇i mi, a ᖷ劷sięż u i w pr s r i k smi j ᖷ劷iężar j s sił 哗 w w ł wa 哗 pr ᖷ劷rawi a jęᖷ劷 ᖷ劷rawi a ja włas ᖷ劷ၷ喇 p l ᖷ劷aj 哗 a a w aj m m pr i 哗ᖷ劷a iu masᖷ劷 ᖷ劷a pr kła 喇i mia i ᖷ劷sięż pr i 哗ᖷ劷aj 哗 się ięki ᖷ劷rawi a ji, i 哗ż 哗 ku s bi i la ᖷ劷 p s aj 哗 i r ł 哗 ᖷ劷 ᖷ劷iła ᖷ劷rawi a ji pr i 哗ᖷ劷aj 哗 a iała j s wpr s pr p r j al a i ᑇ唧 mas i m i js a się w miarę aras a ia l ᖷ劷ł ᖷ劷 i mię imi ၷ喇 kła i j w al ż ᖷ劷 i kwa ra u l ᖷ劷ł ᖷ劷 i 喇 siła w aj m ᖷ劷 pr i 哗ᖷ劷a ia wᖷ劷 ᑇ唧 iał p al iu się i ᑇ唧 a wukr i więks 哗 l ᖷ劷ł ᖷ劷ၷ喇 mal j r kr i i ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż p w u ᖷ劷rawi a ji 喇i mia pr i 哗ᖷ劷a ws lki iała w j j p bliżu, w m wiᖷ劷 i ws lki bi k aj uj 哗 się a j j p wi r ᑇ唧 i, j s s ᖷ劷ᖷ劷l i i r suj 哗 as ᖷ劷 pu k u wi iaᖷ劷 ᖷ劷iężar iała j s sił 哗, jak 哗 喇i mia j pr i 哗ᖷ劷aᖷ劷 ᖷ劷b i w rama ᑇ唧 mię ar w ᖷ劷 ukła u j s k miar ၷ喇s s mu m r ᖷ劷 ၷ喇, masę mi r się w ᖷ劷rama ᑇ唧 ၷ喇skrᖷ劷 喇 ᖷ劷ၷ喇 lub j ᖷ劷 ęᖷ劷 ia ᑇ唧 i wi l kr ᖷ劷 ia ᑇ唧, aki ᑇ唧 jak kil ᖷ劷ram ၷ喇kᖷ劷ၷ喇 a ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷ił, w m iężar, mi r s 哗 w iu a ᑇ唧 ၷ喇s mb l 喇 ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷iężar j ᖷ劷 kil ᖷ劷rama a p i mi m r a w si k ł 喇, 喇ၷ喇 ᖷ劷, w prak m ż a a kr 哗ᖷ劷liၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷 lub ၷ喇 ka iu a ၷ喇s mb l 喇 aᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 a m, w upr s iu a p r b am wa ia ła u ku 喇 Ciężar 1 kg wynosi 1 dan. MASA CIĘŻAR Ry. ᖷ啧: c ę 喗 13 / 213

14 ᖷ劷ak już s wi r, iężar iała j s wpr s pr p r j al j ᖷ劷 mas, ak wię iężar ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷ၷ喇 w si ၷ喇ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷, iężar ᑇ唧 w si ᑇ唧ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷, i ᖷ劷 Środek ciężkości Środek ciężkości ciała ᖷ劷r ia r kła u mas w w 哗 r ᖷ劷 iałaᖷ劷 ᖷ劷 ż li masa iała j s rᖷ劷w r ł ż a, ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i iała p kr wa się j ᖷ劷 ᖷ劷r ki m ᖷ劷 m r m ၷ喇 pᖷ劷 ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i j r ᖷ劷 s ᖷ劷 ia u lub kuli aj uj się w i ᑇ唧 ral ᑇ唧 pu k a ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ż li masa iała i j s rᖷ劷w r ł ż a, j ᖷ劷 ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i bę i się aj wał bliż j mi js a k ra ji mas ᖷ劷 iałaᖷ劷 pr pa ku kraᑇ唧 w m, j ż li a pr kła pr mi s ałb w k a s ali skl j j k ur 哗, j ᖷ劷 ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i p w ᖷ劷 i 哗 aj wałb się ᖷ劷 i ᖷ劷 w ęᖷ劷 i s al w j, p i waż am k ruj się masa ał ᖷ劷 ukła uᖷ劷 Śr k iężk ᖷ劷 i iała i k i i musi się aj waၷ喇 w j ᖷ劷 w ę r uᖷ劷 ᖷ劷a pr kła, ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i j li ᖷ劷 bi k u w ks ał i bum ra ᖷ劷u bę i się aj wał ᖷ劷 i ᖷ劷 p ᖷ劷r ku l ᖷ劷ł ᖷ劷 i mię k ᑇ唧 ami bum ra ᖷ劷u, li p a m iał mᖷ劷 W S D ŚRODEK CIĘŻKOŚCI H ŚRODEK CIĘŻKOŚCI H Ry. 3: Ś c ę 喗 ᖷ啧c 喇 a i la m wa ia ła u ku 喇 ᖷ劷m w ż j aj uj się ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i ła u ku, m więks j s praw p bi ᑇ唧s w j ᖷ劷 w wrᖷ劷 ia się p p a iu ᖷ劷 sił m iałaj 哗 m w płas ź i p i m jᖷ劷 ᖷ劷 ż li ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i ła u ku j s w płas ź i pi w j bliż krawę i ła u ku, ła u k bę i miał ję pr wra a ia się w ki ru ku j krawę iᖷ劷 w pa ku iężki ᑇ唧 ła u kᖷ劷w ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i m ż b ၷ喇 is m iki m w us u wa iu i am wa iu a ᖷ劷 ła u ku a p j ź i ak, ab ap w iၷ喇 właᖷ劷 iw r ł ż i mas ᖷ劷 ᖷ劷m w ż j p ł ż j s ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i s awu p ja 喇ła u k, m więks j s praw p bi ᑇ唧s w j ᖷ劷 w wrᖷ劷 iaᖷ劷 14 / 213

15 Siły przyspieszenia, z jakimi działa ładunek Ry. 喗: 喗 z ᐧ厷 p z 唧 gᐧ厷ó ᐧ厷y, y zy ၷ嗗 z c ᐧ厷 Przesuwanie ᖷ劷am ar i i ap bi ᖷ劷 i pr suwa iu się i am wa ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷u ᑇ唧 pi w p as ja sp w wa pr w b j i rᖷ劷a ia p ᑇ唧 哗 awi r ᑇ唧 i r ᖷ劷i m i js aj 哗 siłę p ru w ikaj 哗 哗 ar iaᖷ劷 ᖷ劷iła ar ia m ż aw spaᖷ劷ၷ喇 ra, j ż li ła u k a ᑇ唧wilę s ra i k ak p ł ᖷ劷 哗 iężarᖷ劷wkiᖷ劷 ᖷ劷 m skła ikᖷ劷w właᖷ劷 iw ᖷ劷 am wa ia ła u ku s 哗 i 哗ᖷ劷i pr pasuj 哗 ła u k ᖷ劷ᖷ劷r lub i m m wa ia w ma iaj 哗 siłę ar iaᖷ劷 ᖷ劷iła ar ia al ż ᑇ唧arak r s ki s kaj 哗 ᑇ唧 się p wi r ᑇ唧 i 喇 ła u ku i p ł ᖷ劷i iężarᖷ劷wki ၷ喇pa r 喇 ab la sił ar ia w ał 哗 iku 喇ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 Przechylenie i przewrócenie ᖷ劷aw j ż li ła u k ab pi j s l m ami bl kuj 哗 mi pr pr suwa i m się, m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 k i a k w m u i ru ᑇ唧amia ia ap bi ᖷ劷aj 哗 j ᖷ劷 pr wrᖷ劷 iuᖷ劷 ᖷ劷 k pr wrᖷ劷 ia al ż w s k ᖷ劷 i ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 i i w miarᖷ劷w j s ki ła u k w jᖷ劷 ၷ喇pa r ał 哗 ik 喇ᖷ劷 喇ၷ喇 ᖷ劷 bli a ia r ka pr wrᖷ劷 ia p r b a j s w s k ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇 喇ၷ喇, s r k ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 i łuᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇r sᖷ劷 ၷ喇 p w ż jၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷al ż a ᑇ唧 waၷ喇 s ᖷ劷ᖷ劷l 哗 s r ż ᖷ劷ၷ喇, ᖷ劷 ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i i bę i się p kr wał ᖷ劷r ki m ᖷ劷 m r mᖷ劷 Sztywność ładunku ᖷ劷 pi ᑇ唧 s w ᖷ劷 i ła u ku ma a wpł w a w bᖷ劷r sp s bu j ᖷ劷 am wa iaᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u k j s ra sp r wa a płaski j pla f rmi, p wi i b ၷ喇 jak ajs w i js ᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u k i j s ᖷ劷ၷ喇 s w, ab m ż a b ł as s waၷ喇 i 哗ᖷ劷i ၷ喇 pᖷ劷 w rki lub biᖷ劷 喇baᖷ劷iၷ喇, m ż a p prawiၷ喇 j ᖷ劷 s w ᖷ劷ၷ喇, uż waj 哗 ma riałᖷ劷w w p ł iaj 哗 ᑇ唧, s k, kra w i i p r muj 哗 ᑇ唧 pr fili ar ż ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷l ᖷ劷ၷ喇 ma riału p r b ᖷ劷 u i ru ᑇ唧 mi ia 喇p r ma ia al ż s w ᖷ劷 i a ᖷ劷 waruᖷ劷 15 / 213

16 Rozkład obciążenia Ry. 5: p ᐧ厷 y z ᐧ厷 ᐧ厷c 唧 喗. 喗 ᐧ厷yၷ嗗 z ᐧ厷 lᐧ厷 ၷ嗗 p 喗 c. ᖷ劷 ja ała wa i m ż pr kr ၷ喇 maks mal ᑇ唧 w l ᑇ唧 w miarᖷ劷w, a iskᖷ劷w si i mas bru ၷ喇pa r ał 哗 ik 喇ᖷ劷ၷ喇 喇 ska ᖷ劷wki w akr si r mi s ia ła u kuၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷al ż rᖷ劷w i ż w i 哗ၷ喇 p uwaᖷ劷ę mi imal a isk si, ab ap w iၷ喇 właᖷ劷 iw 哗 s abil ᖷ劷ၷ喇, s r w ᖷ劷ၷ喇 i ᑇ唧am wa i ᖷ劷 ᖷ劷r bl m r kła u b i 哗ż ia a p j ź i p jawia się, ᖷ劷 j s ęᖷ劷 i w ła wa b 哗 ź r ła w wa w rak i pr ja uᖷ劷 ᖷ劷i al ż l k waż ၷ喇 wpł wu, jaki ma a masę bru, a isku a p s ᖷ劷ᖷ劷l si, m wa i i s abil ᖷ劷ၷ喇 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷ᑇ唧 ၷ喇 usu ię i ęᖷ劷 i b i 哗ż ia b iż masę bru p ja u, mia a w r kła i b i 哗ż ia m ż sp w waၷ喇 pr i 哗ż i kr ᖷ劷l j si ၷ喇 f k mal j 哗 ᖷ劷 ła u ku, h g l c ၷ喇ᖷ劷 喇mi i się ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i arᖷ劷w ła u ku, jak i k mbi a ji p ja 喇ła u k, la ᖷ劷 p as ała u ku p ja u al ż braၷ喇 p uwaᖷ劷ę ws s ki w mi i asp k ᖷ劷 ᖷ劷 m aj ęs s ᑇ唧 w pa kᖷ劷w sp w wa ᑇ唧 pr i właᖷ劷 iw r ł ż i b i 哗ż ia j s pr wrᖷ劷 i się p ja uᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ł w wska ᖷ劷wki w akr si r kła u b i 哗ż ia aj uj 哗 się w ał 哗 iku 喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 Wybór pojazdu i załadunek ᖷ劷 s ruk ja p ja u i j ᖷ劷 a w ia p wi a b ၷ喇 pr s s wa a ła u kᖷ劷w, jaki ma pr w iၷ喇, s ᖷ劷ᖷ劷l i w akr si ᑇ唧arak r s ki ᑇ唧 i j i w r mał ᖷ劷 i s s wa ᑇ唧 ma riałᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷r ała wa i m p ja u al ż spraw iၷ喇, j ᖷ劷 pla f rma ła u k wa, a w i ra ws lki ur 哗 ia m uj 哗 s 哗 w br m s a i i a aj 哗 się uż kuᖷ劷 喇al a się spraw i as ępuj 哗 ᑇ唧 l m ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷al ż pil waၷ喇, ab 喇 pla f rma ła u k wa b ła s a i su ᑇ唧a, 16 / 213

17 p ł ᖷ劷a pla f rm b ła w br m s a i, b jaki ᑇ唧k lwi k łama ᑇ唧 pł, w s aj 哗 ᑇ唧 ᖷ劷w ź i, i ᑇ唧 bi k ᖷ劷w m ᖷ劷 哗 ᑇ唧 is ၷ喇 spr ę m uj 哗 lub ła u k, ᖷ劷 ia a pr ia b ła a a uż ku, rama p r muj 哗 a p ᑇ唧 ę b ła a a uż ku i i brak wał w i j lis w, w pr pa ku k rᖷ劷w lub a w i w mi ᑇ唧, ws s ki ł 哗 iki skrę i i spr ę a awał się uż ku, spr ę m uj 哗 b ł i arus, s i a uż ku ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 al ż wrᖷ劷 iၷ喇 s ᖷ劷ᖷ劷l 哗 uwaᖷ劷ę a pu k m wa ia, a k ᖷ劷r ᑇ唧 wi aၷ喇 ᖷ劷la uż ia i k r ji, p ja w p saż b ł w pu k m wa ia w li bi w s ar aj 哗 j am wa ia a ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 Transport multimodalny ᖷ劷 ż li p ja ma k r s aၷ喇 rᖷ劷w i ż ra sp r u m rski ᖷ劷 lub k l j w ᖷ劷, ukła u i ru ᑇ唧amiaj 哗 p wi i la lᖷ劷w pr w u r ᖷ劷 w ᖷ劷 i k i i bę i a awał się m rski j lub k l j w j ęᖷ劷 i p rᖷ劷ż w ᖷ劷lę u a i sił am w s ępuj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 al ż uw ᖷ劷lę iၷ喇 rᖷ劷w i ż mię ar w k ks prak ki w ra sp r i k l j w m ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷, ał 哗 ik ᑇ唧ၷ喇 i m rskim ၷ喇ᖷ劷 ra ik ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 f rm wa ia j s k ła u k w ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷la p r b i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 j s ka ła u k wa a a p ja r ᖷ劷 w pr w u warᖷ劷w, k r, s r ę r ᖷ劷 w 哗 lub a w i w mi ᖷ劷 ᖷ劷ra sp r mul im al pr wᖷ劷 j s k ła u k w ᑇ唧 pr uż iu rᖷ劷ż ᑇ唧 ᖷ劷ałę i ra sp r u w rama ᑇ唧 j ᖷ劷 łaᑇ唧 u ᑇ唧a ra sp r w ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷aj ęs s mi r ajami ra sp r u w k r s wa mi w ra sp r i mul im al m 喇k mbi wa m s 哗 喇 ra sp r r ᖷ劷 w, k l j w, ż ᖷ劷luᖷ劷a ᖷ劷rᖷ劷 l 哗 wa i m rskaᖷ劷 ᖷ劷 s ki ła u k w pr w ż w k r s a i m rᖷ劷ż ᑇ唧 ᖷ劷ałę i ra sp r u bę 哗 p l ᖷ劷ał b i 哗ż i m rᖷ劷ż m asil iu w al ż ᖷ劷 i ᖷ劷ałę iᖷ劷 ra sp r i r ᖷ劷 w m ajwięks sił p ws aj 哗 p as ᖷ劷wał w ᖷ劷 ᑇ唧am wa ia sił ski r wa s 哗 pr u p ja uᖷ劷 ra sp r i k l j w m m ᖷ劷 哗 p ws awaၷ喇 a sił w ki ru ku w łuż waᖷ劷 uᖷ劷 ᖷ劷ajwięks sił p ws aj 哗 w rak i p ra ji r r 哗 u, ki waᖷ劷 u r aj 哗 si bi p pr iu b i w lu p ł 哗 ia w p i 哗ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷a m r u sił m ᖷ劷 哗 iałaၷ喇 w ws s ki ᑇ唧 ki ru ka ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷ajwięks sił p ws aj 哗 w kl w p pr k s a ku, p as a pr kła k ł sa ia bur w ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ił ski r wa w ki ru ku bur iałaj 哗 apr mi i ra w j 哗, ra w ruᖷ劷 哗 s r ę, ęs pr łuᖷ劷i kr s asuᖷ劷 ᖷ劷 a k m ż rᖷ劷w i ż p l ᖷ劷aၷ喇 k ł sa i m w łuż m ᖷ劷 ruj 哗 mi bar uż sił pi w ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż w lu k a ia w b ru właᖷ劷 iw ᖷ劷 pu j s ki ła u k w j aws j s bar is, ab wi i ၷ喇 się, w jaki sp sᖷ劷b ła u k bę i ra sp r wa ᖷ劷 ᖷ劷 as ała u ku i r ła u ku mul im al ᑇ唧 喇k mbi wa ᑇ唧 j s k ła u k w ᑇ唧 al ż uw ᖷ劷lę iၷ喇 as ępuj 哗 ᖷ劷r ki s r ż ᖷ劷 i w akr si bsłuᖷ劷i 喇s au wa ia 喇m wa iaᖷ劷 17 / 213

18 ᖷ劷 s kę ła u k w 哗 al ż ᑇ唧r iၷ喇 pr pr ᑇ唧 l i mᖷ劷 ᖷ劷 as ała u ku 喇r ła u ku a p m 哗 wᖷ劷 ka wi ł w ᖷ劷 w l s j 哗 j j s ki ła u k w j p w i m, j s ka a p wi a b ၷ喇 p par a ၷ喇 a pr kła a p m 哗 a k w ᑇ唧 p pᖷ劷r a k ᑇ唧 a ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 Ry. 6: J ę ᐧ厷 唧 l 喗y ch ၷ嗗 p z p z chyl ᐗ均a u k w w 哗 r j s ki ła u k w j al ż am waၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab i mᖷ劷ᖷ劷ł się pr suwaၷ喇 a i pr ᑇ唧 laၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i al ż umi s aၷ喇 ła u kᖷ劷w iężki ᑇ唧 a ła u ka ᑇ唧 l kki ᑇ唧ᖷ劷 Śr k iężk ᖷ劷 i ała wa ᖷ劷 k ra p wi i aj waၷ喇 się w miarę m żliw ᖷ劷 i p iż j p ł w w s k ᖷ劷 i j ᖷ劷 pr s r i w w ę r jᖷ劷 w pa ku ła u kᖷ劷w r ᖷ劷ular ᑇ唧 ks ał a ᑇ唧 i r miara ᑇ唧 al ż s s waၷ喇 m wa i bl k w ᖷ劷 ᖷ劷 ż li p s aj 哗 w l pr s r i mię ła u k w ၷ喇pa r ęᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ၷ喇, ła u k al ż m waၷ喇 pr uż iu ma riałᖷ劷w s au rski ᑇ唧, k ur falis j lub i ᑇ唧 a aj 哗 ᑇ唧 się ᖷ劷 pr mi ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷b i 哗ż i p wi b ၷ喇 rᖷ劷w r ł ż ၷ喇 asa w k ra ᑇ唧 i wię j iż 喇ၷ喇ᑇ唧 ał j mas ła u ku m ż aj waၷ喇 się w j j p ł wi k ra, pa r 哗 w łuż lub ws r j s kiၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷al ż ab pi ၷ喇 ła u k i ma riał s au rski pr w pa ię i m w m m i war ia r wiᖷ劷 ᖷ劷 as s au wa ia warᖷ劷w i b pi ᑇ唧 s suj się ręb asa ᖷ劷 ar ᖷ劷 i kr sił iałaj 哗 ᑇ唧 p as pr w u rᖷ劷ż mi ᖷ劷ałę iami ra sp r u pr s awi w ał 哗 iku 喇ᖷ劷ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 Szkolenie w zakresie mocowania ładunków ᖷ劷 r k wa ᑇ唧ၷ喇ၷ喇ၷ喇 喇ᑇ唧 喇 喇 ᖷ劷 w sprawi praw ja i r k wa ᑇ唧ၷ喇ၷ喇ၷ喇 喇ᑇ唧 喇 喇 ᖷ劷 w sprawi s k l ia ki r w ᖷ劷w aw w ᑇ唧 awi raj 哗 p w p s a wi ia s k l iu ki r w ᖷ劷w w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w, al pr pis maj 哗 as s wa i j i i wi lki j ęᖷ劷 i b j ᖷ劷rup ki r w ᖷ劷w sam ᑇ唧 ᖷ劷w iężar w ᑇ唧 i i maj 哗 w ᖷ劷ᖷ劷l as s wa ia p rs lu k uj 哗 ᖷ劷 ała u ku i r ła u ku p ja ᖷ劷w lub pla uj 哗 ᖷ劷 pr w ᖷ劷 喇 ᖷ劷 w ᖷ劷lę u wa i al a się p jm wa i a k w ᑇ唧 iałaᑇ唧 a r p praw s a u wi wsp m ia ᖷ劷 18 / 213

19 p w ż j p rs lu a ma m wa ia ła u kᖷ劷w, arᖷ劷w w p s a i kwalifika ji ws ęp ᑇ唧, jak i s s mu s k l ᑇ唧 kr s w ᑇ唧ᖷ劷 喇al a się, ab pr siębi rs wa pr wa ił p wi i s k l ia lub ab pr ję pr pis kraj w us a awiaj 哗 s s m s k l ᑇ唧 ws ęp ᑇ唧 i kr s w ᑇ唧 la ws s ki ᑇ唧 sᖷ劷b a ru i ᑇ唧 pr ała u ku, r ła u ku i m wa iu ła u kᖷ劷w w ra sp r i r ᖷ劷 w mᖷ劷 ᖷ劷 a al a się paᑇ唧s w m ł k wskim w i l i w rama ᑇ唧 rᖷ劷a ᖷ劷w a ru sp jal i pr s k l ᖷ劷 p rs lu maj 哗 ᖷ劷 spraw aၷ喇 i ᖷ劷 kw waၷ喇 prawi ł w s s wa i rm w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w, m sam m więks aj 哗 b pi ᑇ唧s w a r ᖷ劷 ᖷ劷 l j m al i m j s kr ᖷ劷l i kwalifika ji i s ruk rᖷ劷w s k l 哗 ᑇ唧 w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w pᖷ劷 i ᑇ唧 w ks ał i, spraw a i kwalifika ji, kr s w s k l i, ar 哗 a i jak ᖷ劷 i 哗 ᖷ劷 i s k l ia i i s ruk rᖷ劷w ra r ᖷ劷ular a ak uali a ja pr ᖷ劷ramᖷ劷w au a iaᖷ劷 więks ᖷ劷 i w pa kᖷ劷w i j s k i, ab ał p rs l p sia ał wi ę ws s ki ᑇ唧 asp k a ᑇ唧 m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 喇al a się wię, ab rᖷ劷a i wa wspᖷ劷l kurs wpr wa aj 哗 u up ł ia pr sp jalis kurs uw ᖷ劷lę iaj 哗 pᖷ劷 bra ż, r aj w k r s wa ᑇ唧 p ja ᖷ劷w, fu k j p ł i pr s k l s b ra r aj pr w ż ᑇ唧 ła u kᖷ劷wᖷ劷 spᖷ劷l kurs wpr wa aj 哗 p wi i awaၷ喇 wska ᖷ劷wki a ma 喇 pr pisᖷ劷w w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w, akr sᖷ劷w p wi ial ᖷ劷 i i asa ᑇ唧 i ᑇ唧, kraj w ᑇ唧 i mię ar w ᑇ唧 rm ᑇ唧 i ᑇ唧 w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w, i ᑇ唧 źrᖷ劷 ł i f rma ji, praw fi ᑇ唧, iężarᖷ劷w i sił, k r s a ia spr ę u m uj 哗 ᖷ劷, p s aw w ᑇ唧 asa i m m wa ia ła u kᖷ劷w i ma riałᖷ劷w u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 喇 a 哗 ęᖷ劷ၷ喇 ws lki ᑇ唧 kursᖷ劷w s k l i w ᑇ唧 p wi s a wiၷ喇 s k l ia prak ᖷ劷 ᖷ劷 p wi i pr s k l p rs l s a wi j 哗 r l 哗 p s awę ᑇ唧r ki r w ᖷ劷w, i ᑇ唧 uż k w ikᖷ劷w rᖷ劷ᖷ劷, p ja u i ła u ku pr aᖷ劷r ż iami w ikaj 哗 mi i właᖷ劷 iw ᖷ劷 m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ł w i f rma j a ma aj uj 哗 się w ał 哗 iku 喇ᖷ劷ၷ喇ᑇ唧ᖷ劷 19 / 213

20 ᑇ唧ᖷ劷 ၷ喇u wa a w i p ja ᖷ劷w i ur 哗 ia u i ru ᑇ唧amia ia ᖷ劷al ż r waż ၷ喇 ᑇ唧arak r s kę ᑇ唧 i 哗 p ja ᖷ劷w i l m ᖷ劷w w p saż ia s s wa ᑇ唧 w p ja a ᑇ唧 u i ru ᑇ唧amia ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷s i j 哗 rm ur p jski r ᖷ劷uluj 哗 kw s i, al p ja i l m bl kuj 哗 i aws s 哗 bu w a ᖷ劷 i imiᖷ劷 aż j s spraw i, p ja i j ᖷ劷 skła iki sp ł iaj 哗 w m ᖷ劷i p wi i ᑇ唧 rmᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 imi p wi a b ၷ喇 ᖷ劷łᖷ劷w m iki m pr b r p ja u i l m ᖷ劷w u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷al ż a ᑇ唧 waၷ喇 ajw żs 哗 s r ż ᖷ劷ၷ喇, j ż li i a się w r fik waၷ喇 ᖷ劷 ᖷ劷 i rmamiᖷ劷 ᖷ劷 ja wi p wi aws war s ၷ喇 kum p wi r aj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 rmami ၷ喇 klara ja pr u a, r fika ᖷ劷 ᖷ劷 i w s awi pr j s kę r fikuj 哗 哗 ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i r w a p wi i spraw iၷ喇 właᖷ劷 iw ᖷ劷 i sw j ᖷ劷 p ja u pr r p ę i m ała u kuᖷ劷 ᖷ劷al ż s s waၷ喇 się al ᑇ唧 pr u a p ja u lub ur 哗 ia u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 p wi i sk s ru wa ᖷ劷 ia ł w i b p ł 哗 p ja m ᖷ劷ra i aj 哗 ru ᑇ唧 ła u kuᖷ劷 r mał ᖷ劷ၷ喇 bu w pu ła p ja u al ż kr ᖷ劷laၷ喇 a p s awi rm ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 lub p wia aj 哗 ᑇ唧 j j w m ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 p wi i w maᖷ劷a ia ᖷ劷 i a w i w mi ᑇ唧 uję w rmi ᖷ劷ᖷ劷 ᑇ唧 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 rm ၷ喇w i si iu u i ru ᑇ唧amia iaၷ喇 kr ᖷ劷laj 哗 mi imal w m ᖷ劷i ap w iaj 哗 l ᖷ劷ၷ喇 skr i ła u k w j ab pi ia ła u ku, j ż li i s ał w k r s a ur 哗 ia i 哗ᖷ劷 w ᖷ劷 aż j s spraw i właᖷ劷 iw ᖷ劷 i p ja u i sp ł iaj 哗 w m ᖷ劷i p walaj 哗 a rak wa i i ᑇ唧 jak l m ᖷ劷w s s mu m wa ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷s j s, ab ws lki sił w w ł wa pr ła u k r kła ał się w miarę m żliw ᖷ劷 i rᖷ劷w i jak aj iż j p p wi r ᑇ唧 i bl kuj 哗 jᖷ劷 ᖷ劷al ż u ikaၷ喇 w s ki ᑇ唧 b i 哗ż ᑇ唧 pu k w ᑇ唧, li sił sk r wa ᑇ唧 a s su k w mał j p wi r ᑇ唧 i s ruk ur ᖷ劷 Ś Ś ia a pr ia iężarᖷ劷w k i pr p masi bru pr kra aj 哗 j ၷ喇,ᑇ唧 p wi a b ၷ喇 apr j k wa a ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 lub rᖷ劷w waż 哗, il w k r s wa a j s m wa ia ła u kᖷ劷w ၷ喇pa r ilus ra ja p iż jၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 s w mᖷ劷ᖷ劷 b pi ᑇ唧s wa, a a, ż ᖷ劷 ia a pr ia musi w r maၷ喇 iała i sił rᖷ劷w j 喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku, al i więks j iż ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷, ski r wa j pr u i rᖷ劷w r kła aj 哗 j się p ᖷ劷 ia i pr i j, b w w ł wa ia a mi r j rwał j f rma jiᖷ劷 ᖷ劷i ła u k pi ra się ᖷ劷 ia ę pr i 哗, j j w r mał ᖷ劷ၷ喇 al ż braၷ喇 p uwaᖷ劷ę pr bli a iu li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ak już wsp m ia, asa i a aj 哗, ż każ p ja j s l pr s ia p a ᑇ唧, iżs ᑇ唧 lub aw w żs ᑇ唧 b i 哗ż ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r pr s 哗pi i m m wa ia ła u ku lub aw pr j ᖷ劷 ała wa i m al ż ba aၷ喇 r wis właᖷ劷 iw ᖷ劷 i p ja u w m akr si i w ws s ki ᑇ唧 p a ᑇ唧 iż j asp k a ᑇ唧ᖷ劷 20 / 213

21 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku ᑇ唧 Ry. 7: K y y zy ᐧ厷 ᖷ啧c l ᖷ啧c y p z Ś Ś ia b iężarᖷ劷w k i pr p masi bru pr kra aj 哗 j ၷ喇,ᑇ唧 p wi b ၷ喇 apr j k wa pr ajm i j ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 lub rᖷ劷w waż 哗, il służ 哗 rᖷ劷w i ż m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 s w mᖷ劷ᖷ劷 b pi ᑇ唧s wa, a a, ż ᖷ劷 ia a b a musi w r maၷ喇 iała i sił rᖷ劷w j ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku, ski r wa j pr u i rᖷ劷w r kła aj 哗 j się p ᖷ劷 ia i b j, b w w ł wa ia a mi r j rwał j f rma jiᖷ劷 ᖷ劷i ła u k pi ra się ᖷ劷 ia ę b 哗, j j w r mał ᖷ劷ၷ喇 al ż braၷ喇 p uwaᖷ劷ę pr bli a iu li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 sam kr ria s 哗 się pu ł skr i w 喇pla k w ᑇ唧 ᖷ劷 ia ami b miᖷ劷 ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku Ry. 8: K y y zy ᐧ厷 ᖷ啧c l ᖷ啧c ᐧ厷 cz ych Ś Ś ia a l a p wi a b ၷ喇 apr j k wa a pr ajm i j ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 lub rᖷ劷w waż 哗, il służ m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 s w mᖷ劷ᖷ劷 b pi ᑇ唧s wa, a a, ż ᖷ劷 ia a l a musi w r maၷ喇 iała i sił rᖷ劷w j ᑇ唧ᑇ唧ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku, al i więks j iż ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷, ski r wa j łu i rᖷ劷w r kła aj 哗 j się p ᖷ劷 ia i l j b w w ł wa ia a mi r j rwał j 21 / 213

22 f rma jiᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u k pi ra się ᖷ劷 ia ę l 哗, j j w r mał ᖷ劷ၷ喇 al ż uw ᖷ劷lę iaၷ喇 pr bli a iu li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 ᑇ唧ᑇ唧ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku ၷ喇,ၷ喇 Ry. 9: K y y zy ᐧ厷 ᖷ啧c l ᖷ啧c yl ych u ᐧ卧 ᖷ叧u ᖷ叧 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku Ry. 10: K y y zy ᐧ厷 ᖷ啧c l ᖷ啧c ᐧ厷 cz ych p ᐧ厷 g ych Ś ia b pu ł furᖷ劷 w ᑇ唧 p wi b ၷ喇 pr j k wa ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 s w mᖷ劷ᖷ劷 b pi ᑇ唧s wa, a a, ż ᖷ劷 ia a b a musi w r maၷ喇 iała i rᖷ劷w mi r i r ł ż j sił rᖷ劷w j ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku b a mi r ᑇ唧 rwał ᑇ唧 ks ał ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷i ła u k pi ra się ᖷ劷 ia ę b 哗, j j w r mał ᖷ劷ၷ喇 al ż braၷ喇 p uwaᖷ劷ę pr bli a iu li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 22 / 213

23 u ᐧ卧 k ᖷ叧 u ᐧ卧 sk 吷 u sk - k ) Ś ia b pu ł skr i w 喇pla k w ᑇ唧 lub pr p u ᑇ唧 l ᑇ唧 m ż a w p w m s p iu w k r s aၷ喇 m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 Ś ia b ᑇ唧 r ajᖷ劷w pu ł p wi w r maၷ喇 iałaj 哗 哗 w w 哗 r siłę rᖷ劷w 哗 ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u kuᖷ劷 ᖷ劷b i 哗ż i p wi b ၷ喇 rᖷ劷w mi r i r ł ż w płas ź i p i m j, pr m ᑇ唧 喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku p wi pr pa aၷ喇 a s w 哗 ęᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷 ia b j, a 喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku a uż br wa i ၷ喇 rma ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i ła u k pi ra się ᖷ劷 ia ę b 哗, j j w r mał ᖷ劷ၷ喇 al ż braၷ喇 p uwaᖷ劷ę pr bli a iu li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku ᑇ唧 喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku Ry. 11: K y y zy ᐧ厷 ᖷ啧c l ᖷ啧c ᐧ厷 cz ych p ᐧ厷 zy ych z 喗 ᐧ厷 zy -pl ych u ᐧ卧 ń 呷 呷 ᖷ叧ku ) ᖷ劷 ral i r bi r 哗, war pr w ż w w 哗 r p ja ᖷ劷w pu łami p ᑇ唧 哗 b 哗 p wi b ၷ喇 ab pi ak, jakb b ł pr w ż a p j ź i płaskim war j p ł ᖷ劷 ᖷ劷 ż li k fiᖷ劷ura ja ła u ku lub j ᖷ劷 m wa i bu ił b as r ż ia a war m p j ź i, p wi b ၷ喇 rᖷ劷w i i ak p wal w p j ź i p ᑇ唧 哗 b 哗ᖷ劷 ᖷ劷 ż li p ᑇ唧 p ja ᖷ劷w kur w ᑇ唧 i s ał l w apr j k wa ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 喇Xᖷ劷, ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 圗ᖷ劷 i ᑇ唧 rak waၷ喇 jak ęᖷ劷 i jaki ᖷ劷 k lwi k s s mu u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 ż li p ᑇ唧 s ał apr j k wa jak s s m u i ru ᑇ唧amiaj 哗, a p j ź i p wi a b ၷ喇 w raź i a a a i ᑇ唧 b i 哗żal ᖷ劷ၷ喇 j ż li i wi aၷ喇 ża ᖷ劷 ak wa ia, al ż akła aၷ喇, ż p ᑇ唧 a ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 23 / 213

24 ża j fu k ji pr s ia b i 哗ż ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 b i, j ż li w w 哗 r ai s al wa pi w p ᑇ唧, k ᖷ劷r i s 哗 pr a kr ᖷ劷l ᖷ劷 b i 哗ż ia, ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 rak waၷ喇 i ᑇ唧 jak l m ᖷ劷w s s mu u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷p ᑇ唧 i w w ę r p ᑇ唧 pi w al ż rak waၷ喇 w ł 哗 i jak ᖷ劷r ki u i ru ᑇ唧amia ia w w 哗 r p ja u ws lki ᑇ唧 r b ᑇ唧, luź ᑇ唧 l m ᖷ劷w, jaki m ᖷ劷 哗 się w l iၷ喇 w rak i pr ja uᖷ劷 rmi ur p jski j ᖷ劷ᖷ劷 ᑇ唧 喇ၷ喇 s wi r a się, ż 喇ai s al wa i ur 哗 ᑇ唧 m uj 哗 ᑇ唧 ła u k j s b wi 哗 k w w a w ia ᑇ唧 w mi ᑇ唧 p ᑇ唧 哗 b 哗 ᖷ劷 ᖷ劷a ilib ᖷ劷m i p l ᖷ劷aၷ喇 a p ᑇ唧 a ᑇ唧 jak ᖷ劷r ka ᑇ唧 u i ru ᑇ唧amia ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku Ry. 1ᖷ啧: K y y zy ᐧ厷 ᖷ啧c l ᖷ啧c ᐧ厷 cz ych p ᐧ厷 z p ńcz 唧 ᐧ厷 cz 唧 Kᐧ卧 ᖷ劷ł i pr a ła u kᖷ劷w pr kr ju kr 哗ᖷ劷ł m maj 哗 s a wiၷ喇 bari rę la sił p pr ᑇ唧 w w ł wa ᑇ唧 pr l m wal w ᖷ劷 ᖷ劷al ż j pr j k waၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab ł 哗 i w r m wał a isk b rᖷ劷w ᑇ唧ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku w p ł wi w s k ᖷ劷 i ła u ku ၷ喇ᑇ唧 喇ᑇ唧ၷ喇 p a p ł ᖷ劷 哗 pla f rm w ra sp r i r ᖷ劷 w mᖷ劷 ᖷ劷ł i ła u kᖷ劷w i ᑇ唧 iż li r al ż pr j k waၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab ł 哗 i w r m wał a isk b rᖷ劷w ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku w p ł wi w s k ᖷ劷 i ła u ku ၷ喇ᑇ唧 喇ᑇ唧ၷ喇 p a p ł ᖷ劷 哗 pla f rm w ra sp r i r ᖷ劷 w mᖷ劷 24 / 213

25 P=0,5 Maksymalne obciążenie ᖷ劷 sᖷ劷 ၷ喇ၷ喇 喇 ᖷ劷ł i pr a ła u kᖷ劷w pr kr ju kr 哗ᖷ劷ł m u k ᖷ劷u k m wa ia a k s ruk ji ᖷ劷 j p ja u p wi b ၷ喇 umi s a parami apr iwl ᖷ劷l w łuż si p ja u w s ępa ᑇ唧 ၷ喇,7 喇ၷ喇,ᑇ唧 m i ajw ż j ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 m ᖷ劷 ia b ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r f ruj się s ab k wi 哗 w k a j ᖷ劷 kawałka m aluᖷ劷 ᖷ劷aż pu k ᖷ劷w m wa ia p wi i ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ၷ喇 w r maၷ喇 pr ajm i j as ępuj 哗 sił r i 哗ᖷ劷aj 哗 喇 ᖷ劷 pus al a masa ałk wi a p ja u w a ᑇ唧 r mał ᖷ劷ၷ喇 pu k u m wa ia w aᖷ劷 ၷ喇,ᑇ唧 7,ᑇ唧 喇ၷ喇ၷ喇 7,ᑇ唧 ၷ喇ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 p w ż j ၷ喇ᑇ唧,ၷ喇 ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇* *ၷ喇ᖷ劷 ral i al a się 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷aᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷 iż j pr s awi ku ia w f rmi am wa ᖷ劷 a s ał ur 哗 ia api aj 哗 ᖷ劷 ra ᑇ唧akᖷ劷w pr wi r ᑇ唧 k s ruk ji ᖷ劷 j p ja uᖷ劷 Śᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷Fᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Ry. 1 喗: cz c 唧c 25 / 213

26 K ISO ᖷ叧ISO ) Ry. 15: ᐧ厷 zᐧ厷 c l y cy Podłoga Belka wzdłużna podstawy Belka poprzeczna podstawy Słupek narożny Dach Ściana boczna Belka poprzeczna górna Drzwi czołowe Ściana czołowa Belka wzdłużna górna Naroże zaczepowe Ściany czołowe 喇ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷, arᖷ劷w pr ia, jak i l a ᖷ劷 ia a ၷ喇 r wi ł w ၷ喇 mus 哗 w r maၷ喇 b i 哗ż i ၷ喇 a iskၷ喇 iałaj 哗 w w 哗 r rᖷ劷w 喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku rᖷ劷w mi r i r kła aj 哗 ᖷ劷 się a ał 哗 p wi r ᑇ唧 ię ᖷ劷 ia ł w j ၷ喇 r wi ł w ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 Ściany boczne Ś ia b mus 哗 w r maၷ喇 b i 哗ż i ၷ喇 a iskၷ喇 iałaj 哗 w w 哗 r rᖷ劷w ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 maks mal ᖷ劷 iężaru ła u ku rᖷ劷w mi r i r kła aj 哗 ᖷ劷 a ał 哗 p wi r ᑇ唧 ię ᖷ劷 ia ᖷ劷 Punkty mocowania i okucia ᖷ劷aż kuၷ喇 p wi b ၷ喇 sk s ru wa i ai s al wa ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ᑇ唧 lub ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇 喇 喇 喇 喇ၷ喇, w k ᖷ劷r ᑇ唧 s wi r a się, ż p wi pr siၷ喇 mi imal b i 哗ż i ami w w w s k ᖷ劷 i ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷 iałaj 哗 w w l m ki ru kuᖷ劷 ᖷ劷aż pu k ᖷ劷w m wa ia p wi i b ၷ喇 apr j k wa i ai s al wa ak, ab pr sił mi imal b i 哗ż i ami w ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷 iałaj 哗 w w l m ki ru kuᖷ劷 26 / 213

27 N Ry. 16: z y 唧c p p ch ar ᖷ劷 i b i 哗ż ᑇ唧 la a w i w mi ᑇ唧 w s ᖷ劷ᖷ劷l i w rmi ᖷ劷ᖷ劷 ᑇ唧 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 p wia aj 哗 prawi kła i kr ri m bu w pu ł ᖷ劷r kᖷ劷w ra sp r u awar m w rmi ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧 ၷ喇pa r r iał ᑇ唧ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᑇ唧ᖷ劷 喇ᖷ劷 p w ż jၷ喇 27 / 213

28 ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷p s b m wa ia rᖷ劷ż ia się as ępuj 哗 p s aw w sp s b m wa ia ła u kᖷ劷w 喇 r ᖷ劷l wa i m wa i bl k w m wa i a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr s ᑇ唧 m wa i a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr pasuj 哗 ᑇ唧 ła u k ᖷ劷ᖷ劷r k mbi a j w mi i ᑇ唧 sp s bᖷ劷w w p ł 哗 iu ar i mᖷ劷 喇as s wa sp sᖷ劷b m wa ia p wi i ap w iaၷ喇 p r ᖷ劷ၷ喇 a mi waru ki p ᖷ劷 w ၷ喇 mp ra ura, wilᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇, jaki m ᖷ劷 哗 w s 哗piၷ喇 a rasi p rᖷ劷ż ᖷ劷 M k ᖷ劷 哗 ła u ku ᖷ劷 k ja ła u ku Ry. 17: ᖷ劷 wa i bl k w ၷ喇ᐧ厷l c gၷ喇 lub uż i m r pᖷ劷r k ၷ喇ᐧ厷 c gၷ喇 aki sp sᖷ劷b u i ru ᑇ唧 mi ia ła u ku, w k ᖷ劷r m s au wa l m skła w ła u ku pi raj 哗 się s w s ruk ur i s ał l m skr i ła u k w j, aki jak ᖷ劷 ia pr i, b i kł i ᖷ劷 ᐗ均a u k m ż a s au waၷ喇 b p ᖷ劷r i lub p ᖷ劷r i a p m 哗 w p ł i ia pr s r i mię ła u ki m a s ał mi l m ami u i ru ᑇ唧amiaj 哗 mi skr i ła u k w j, ap bi ᖷ劷a ws lkim p i m m ru ᑇ唧 m ła u kuᖷ劷 prak ru j s u skaၷ喇 ias upak wa i ła u ku mię l m ami bl kuj 哗 mi i w kl p s aj i wi lka w l a pr s r ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r s r i al ż r uk waၷ喇 mi imum, s ᖷ劷ᖷ劷l i aᖷ劷 p mię ła u ki m a ᖷ劷 ia 哗 pr i 哗ᖷ劷 ᐗ均a u k al ż pr ၷ喇 ᖷ劷 ia ę pr i 哗 b p ᖷ劷r i lub a p m 哗 ma riału s au rski ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷al ż wrᖷ劷 iၷ喇 uwaᖷ劷ę, ż ła wa pak wa ia rᖷ劷w i ż p wi s aၷ喇 am wa a p j ź i ᖷ劷 ᖷ劷 ż li a bu w p ja u sp ł iaj 哗 w maᖷ劷a ia rm ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧, a b i 哗ż i j s rᖷ劷w r ł ż, pak wa ia bę 哗 uważa a p wi i am wa mię ᖷ劷 ia ami b mi, ᖷ劷 w l pr s r i p b ka ᑇ唧 s 哗 ł 哗 i i więks iż 喇ၷ喇 mmᖷ劷 w pa ku iężki ᑇ唧 ła u kᖷ劷w war ᑇ唧 28 / 213

29 al ż u ikaၷ喇 ws lki ᑇ唧 pr rwᖷ劷 ᖷ劷 ż li pak wa ia i s 哗 w s a sp sᖷ劷b abl k wa, p r b s 哗 a k w sp s b m wa ia p ja uᖷ劷 Blokowanie za pomocą materiałów sztauerskich ᖷ劷ku am wa i ła u ku a p m 哗 ur 哗 ᑇ唧 u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᑇ唧 w maᖷ劷a ias ᖷ劷 s au wa ia pak waᑇ唧 arᖷ劷w pr par i i ᑇ唧 s ał l m skr i ła u k w j, jak i pr as s wa i ma riałᖷ劷w s au rski ᑇ唧 mię pak wa iamiᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷li ła u k i w p ł ia ał j pr s r i mię ᖷ劷 ia ami b mi i ᖷ劷 ia ami ł w mi ra i j s w jakiᖷ劷 sp sᖷ劷b am wa, w l pr s r i mus 哗 w p ł iaၷ喇 ma riał s au rski w r 哗 sił ap w iaj 哗 a walaj 哗 u i ru ᑇ唧 mi i ła u kuᖷ劷 ᖷ劷ił mus 哗 p wia aၷ喇 ałk wi mu iężar wi ła u kuᖷ劷 Ry. 18. ᐧ厷y z ę zy zę ᐧ厷 ᖷ劷 iż j pr s awi w bra ma riał s au rski ᖷ劷 ᖷ劷al ᖷ劷al s 哗 ęs p wi i 哗 f rm 哗 ma riałᖷ劷w s au rski ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ż li w l a pr s r ᑇ唧 j s więks a iż w s k ᖷ劷ၷ喇 ur pal ၷ喇 kᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 mၷ喇, ab właᖷ劷 iwi u i ru ᑇ唧 miၷ喇 ła u k lukę m ż a w p ł iၷ喇 a pr kła mi pal ami us awi mi a k ᑇ唧 uᖷ劷 ᖷ劷 ż li w l a pr s r ᑇ唧 mię ᖷ劷 ia ami b mi j j s r j s m i js a iż w s k ᖷ劷ၷ喇 ur pal, wᖷ劷w as lukę m ż a w p ł iၷ喇 i mi ma riałami, a pr kła skamiᖷ劷 ᖷ劷 us ki p wi r ᖷ劷a mu ᑇ唧iwa p us ki p wi r s ęp s 哗 arᖷ劷w jak ma riał j ra w, jak i wi l kr ᖷ劷 uż kuᖷ劷 ᐗ均a w j ai s al waၷ喇 i a mu ᑇ唧uj się j spręż m p wi r m, ęs p bi ra m i s ala ji spręż ᖷ劷 p wi r a iężarᖷ劷wkiᖷ劷 ᖷ劷 s aw ᖷ劷w p us k p wi r ᑇ唧 kuj się pr ka a ia i s ruk ji i al ᑇ唧 哗 ᑇ唧 ᖷ劷 ᖷ劷 i i p wi i ᖷ劷 iᖷ劷 i iaᖷ劷 pr pa ku p us k p wi r ᑇ唧 waż j s ap bi ᖷ劷a i us k i m w w iku uż iaᖷ劷 ᖷ劷 us k p wi r ᑇ唧 iᖷ劷 i al ż uż waၷ喇 jak ma riału s au rski ᖷ劷 pi raj 哗 ᖷ劷 się r wi alb i us w i p wi r ᑇ唧 i lub l m iał w ᖷ劷 29 / 213

30 Ry. 19. z p z cz p ᖷ劷am r p r w ᖷ劷 ż li mię ła u ki m a s ał mi l m ami bl kuj 哗 mi w s ępuj 哗 uż w l pr s r i i iałaj 哗 uż sił, ęs wska a j s k r s a i ram r p r w ᑇ唧 p sia aj 哗 ᑇ唧 w s ar aj 哗 m r w ia r pᖷ劷rkiᖷ劷 aż j s, ab ram r p r w s ał us awi w aki sp sᖷ劷b, ż b r pᖷ劷rki aws aj wał się p k 哗 m pr s m m wa ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 ięki mu rama r p r wa l pi j w r muj a isk w wi ra pr ła u kᖷ劷 LISTWA POPRZECZNA LISTWA ROZPOROWA Ry. ᖷ啧0. R y zp ᖷ劷is w uk ᖷ劷 i p pr ၷ喇l k wa i w ki ru ku w łuż m a p m 哗 lis w uk ᖷ劷 ᑇ唧 i p pr ᑇ唧 j s m 哗 b p ᖷ劷r i ᖷ劷 m wa ia bl k w ᖷ劷 s ᖷ劷ᖷ劷l i a aj 哗 哗 się as s wa ia w k ra ᑇ唧, p i waż ka ᖷ劷wki uk ᖷ劷 m ż a pr ၷ喇 s li pi w słupki ar ż k raᖷ劷 30 / 213

31 ᖷ劷am r p r w s suj się w łuż ᖷ劷 bl k wa ia p s aw ła u ku, j ak w p w ᑇ唧 w pa ka ᑇ唧 m ż a i ᑇ唧 uż waၷ喇 jak ma riału w p ł ia a w l ᑇ唧 pr s r i mię ła u k w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷Śᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Ry. ᖷ啧1. y ᖷ啧 p p z cz Mocowanie progowe i płytowe ᖷ劷 ż li wars w pak waᑇ唧 rᖷ劷ż i 哗 się w s k ᖷ劷 i 哗, u i ru ᑇ唧 mi ia p s aw wars w ᖷ劷ᖷ劷r j m ż a as s waၷ喇 m wa i bl k w pr ᖷ劷 w lub pł w ᖷ劷 ᖷ劷 ła u ki m m ż a umi ᖷ劷 iၷ喇 ma riał p w żs aj 哗 ęᖷ劷ၷ喇 ła u ku, aki jak pal, ięki mu p ws aj prᖷ劷ᖷ劷 bl kuj 哗 w płas ź i w łuż j p s awę w żs j wars w ᖷ劷 Ry. ᖷ啧ᖷ啧. c p g ᖷ劷 ż li pak wa ia i s 哗 w s ar aj 哗 s w i s abil m wa ia pr ᖷ劷 w ᖷ劷, p b f k u i ru ᑇ唧amiaj 哗 m ż a u skaၷ喇 a p m 哗 pa li pł lub pal ᖷ劷 i r su kami p iż jᖷ劷 al ż ᖷ劷 i s w ᖷ劷 i pak waᑇ唧 m ż a u w r ၷ喇 s ruk urę u i ru ᑇ唧amiaj 哗 哗 uż j lub mał j p wi r ᑇ唧 i bl kuj 哗 jᖷ劷 31 / 213

32 Ry. ᖷ啧3. c pᐧ厷y ᖷ劷 ż li m wa i pr ᖷ劷 w lub pł w s suj się a k ᑇ唧 u ła u ku, a ur 哗 i m u i ru ᑇ唧amiaj 哗 m mus 哗 się aj waၷ喇 j s ajm i j wi s k j wars w l jᖷ劷 Mocowanie blokowe między rzędami sekcji ładunku ᖷ劷 wa i p pr a p m 哗 ram ၷ喇r su k u łu l w j s r ၷ喇 s suj się m wa ia wi lu wars w w płas ź i p pr j ၷ喇m wa i wars w w ၷ喇ᖷ劷 us w i iu p pr m ła u ku m ż a rᖷ劷w i ż w k r s aၷ喇 m wa i pr ᖷ劷 w, j ż li pak wa ia maj 哗 rᖷ劷ż 哗 w s k ᖷ劷ၷ喇 lub ᖷ劷 mię r ę ami umi s s 哗 pi w ski lub pł ᖷ劷 ᖷ劷 wa ia r ę w m ż a u skaၷ喇, w k uj 哗 p kr wę pię r 哗 哗, ak jak p ka a a ᖷ劷ᖷ劷r m r su ku p iż jᖷ劷 32 / 213

33 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 = ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 喇Ęᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 = ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Ry. ᖷ啧 喗. c p p z cz zę Listwy drewniane przybite do platformy ładunkowej ᖷ劷a skr ia ᑇ唧 ła u k w ᑇ唧 p sia aj 哗 ᑇ唧 m, br j jak ᖷ劷 i r w ia p ł ᖷ劷i p s awę ła u ku m ż a u i ru ᑇ唧 miၷ喇 p pr pr bi i r w ia ᑇ唧 lis w b p ᖷ劷r i p ł ᖷ劷iᖷ劷 ᖷ劷aks mal 哗 siłę r waj 哗 哗 a j ᖷ劷wᖷ劷ź ź p a w ał 哗 iku 喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 Kliny i łożyska klinowe ᖷ劷 u i ru ᑇ唧amia ia l m ᖷ劷w li r ᑇ唧 a pla f rmi ła u k w j m ᖷ劷 哗 służ ၷ喇 kli s r ak ᑇ唧 lub bl k w ၷ喇 bᖷ劷 r su k p iż jၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ż li i s suj się i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr pasa i m ᖷ劷ᖷ劷r, w s k ᖷ劷ၷ喇 kli a bl k w ᖷ劷 p wi a w siၷ喇 ajm i j r 喇ၷ喇 ၷ喇j 哗 r i 哗 pr mi ia li raၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ż li a mias kli s suj się wra i 哗ᖷ劷ami pr pasuj 哗 mi ᖷ劷ᖷ劷r, w s ar kli w s k ᖷ劷 i ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷 哗 kli a p wi i w siၷ喇 k ł 喇ᑇ唧ᐗ均, ak jak pr s awi a r su ku p iż jᖷ劷 33 / 213

34 ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 Ry. ᖷ啧5. Kl y z ńcz ᐧ厷l 唧c ᖷ劷 ż li p ł ᖷ劷i pr bija s 哗 kli r w ia, al ż uważaၷ喇, ż b i b iż ၷ喇 i ᑇ唧 w r mał ᖷ劷 iᖷ劷 Kliny ostro zakończone, w kl k 哗 i ၷ喇ᑇ唧ᐗ均, i służ 哗 m wa ia ła u ku, a i ᑇ唧 ᖷ劷łᖷ劷w 哗 fu k j 哗 j s u r m wa i pr mi ᖷ劷w kr 哗ᖷ劷ł ᑇ唧 a mi js u p as ała u ku i r ła u kuᖷ劷 ᖷ劷ał k 哗 p w uj, ż kli w kl sam i u i ru ᑇ唧amia się p a iski m i i pr suwa sięᖷ劷 Kliny blokowe ၷ喇 kᖷ劷 喇ᑇ唧 ၷ喇 s suj się ab pi a ia r ę ᖷ劷w warᖷ劷w pr kr ju kr 哗ᖷ劷ł m pr pr suwa i m się, mus 哗 się a m pi raၷ喇 p wi i ur 哗 ia m uj 哗 skr i ła u k w jᖷ劷 ᖷ劷 l mus 哗 b ၷ喇 rᖷ劷w i ż u i ru ᑇ唧 mi w ᖷ劷lę m p ł ᖷ劷i pla f rm pr p ł ż i a wᖷ劷 ᑇ唧 s a i ᑇ唧 r la ᑇ唧 lis w k 哗 w ᑇ唧 i pr pasa i i ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷r i 哗ᖷ劷amiᖷ劷 Łożysko klinowe ᖷ劷wa łuᖷ劷i kli u i ru ᑇ唧amia s 哗 a p m 哗 as aw ᑇ唧 p pr ᑇ唧 l m ᖷ劷w m uj 哗 ᑇ唧 aki ᑇ唧 jak ᖷ劷rub lub łaᑇ唧 u ᑇ唧 ᖷ劷 ᖷ劷 wa i p pr al ż us awiၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab mię r l 哗 a p ł ᖷ劷 哗 pla f rm b ł ajm i j ᑇ唧ၷ喇 喇 milim r w s ęp ap bi ᖷ劷aj 哗 ru ᑇ唧 m ł ż ska a b kiᖷ劷 s k ᖷ劷ၷ喇 kli ᖷ劷w p wi a w siၷ喇 喇 ajm i j r 喇ၷ喇 ၷ喇j a r ia pr mi ia r liၷ喇, j ż li i s suj się i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr pasuj 哗 ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷r lub maks mal i ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 mm w p ł 哗 iu i 哗ᖷ劷ami pr pasuj 哗 mi ᖷ劷ᖷ劷r ᖷ劷 Ry. ᖷ啧6. T y p z 唧gᐧ厷y ᐧ厷 喗y l y ( 唧 37 y z z ó 唧 p 唧 g g p g ᐧ厷 g ᖷ啧c ᐧ厷 ó p p c ch 3, 喗, 5) 34 / 213

35 M u 吷 呷ᖷ叧ó ᖷ劷 i 哗ᖷ劷 ur 哗 i u i ru ᑇ唧amiaj 哗 aki jak aᖷ劷ma, łaᑇ唧 u ᑇ唧 lub li a s al wa, k ᖷ劷r ᖷ劷 a a i m j s wi 哗 a i l m ᖷ劷w ła u ku lub wi 哗 a i l m ᖷ劷w ła u ku pla f rm 哗 ła u k w 哗 alb ur 哗 iami m uj 哗 miᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i p wi b ၷ喇 umi s w aki sp sᖷ劷b, ab s kał się w ł 哗 i u i ru ᑇ唧amia m ła u ki m i 喇lub pu k ami m wa iaᖷ劷 ᖷ劷i p wi b ၷ喇 ᖷ劷ię a las ᑇ唧 pr mi a ᑇ唧, bur a ᑇ唧 b ᑇ唧 i ᖷ劷 Odciągi przepasujące ładunek od góry ᖷ劷 wa i uż i m i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr pasuj 哗 ᑇ唧 ła u k ᖷ劷ᖷ劷r ၷ喇 p 喇 喇 r lasᑇ唧i ᖷ劷ၷ喇 j s m 哗 m wa ia, w k ᖷ劷r j i 哗ᖷ劷i pr pasa s 哗 w kᖷ劷ł ᖷ劷ᖷ劷r j ęᖷ劷 i ła u ku w lu ap bi ż ia j ᖷ劷 pr wrᖷ劷 iu lub pr suwa iu sięᖷ劷 ᖷ劷 ż li u p s aw i ma ża j bl ka b j, m ę ę m ż a w k r s aၷ喇 iᖷ劷 ię ia ła u ku p ł ᖷ劷i pla f rm ᖷ劷 pr iwi ᑇ唧s wi m wa ia bl k w ᖷ劷 m wa i pr pasa i m ᖷ劷ᖷ劷r iska ła u k p ł ᖷ劷i pla f rm ᖷ劷 ᖷ劷aw j ᖷ劷li ar i ap bi ᖷ劷a pr suwa iu się ła u ku, rᖷ劷a ia i u r ia p as ra sp r u sprawiaj 哗, ż ła u k wę ruj ᖷ劷 ᖷ劷prawia, ż pr pasa i ᖷ劷ᖷ劷r j s k i aw w, ki ar i j s uż ᖷ劷 Ry. ᖷ啧7. c 唧g p z p 唧c ᐧ厷 gó y Ry. ᖷ啧8. c 唧g p z p 唧c ᐧ厷 gó y 35 / 213

36 Odciąg pętlowy ᖷ劷 i 哗ᖷ劷 pę l w f rma m wa ia s r p w ᖷ劷 ła u ku j ᖷ劷 b ku a w ia p ja u ap bi ᖷ劷aj 哗 a pr su ię iu się ła u ku a pr iw 哗 s r ęᖷ劷 ᖷ劷b u skaၷ喇 iała i w bu ki ru ka ᑇ唧, i 哗ᖷ劷 pę l w m ż a s s waၷ喇 w para ᑇ唧, ap bi ᖷ劷 i rᖷ劷w i ż pr wrᖷ劷 iu się ła u kuᖷ劷 lu ap bi ż ia skrę iu ła u ku płas w łuż j al ż as s waၷ喇 wi par i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pę l w ᑇ唧ᖷ劷 喇 l ᖷ劷ၷ喇 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pę l w ᑇ唧 u i ru ᑇ唧amia ia al ż mię i mi w r mał ᖷ劷 i pu k ᖷ劷w m wa iaᖷ劷 Ry. ᖷ啧9. c 唧g pę l ᖷ劷b ła u k i mᖷ劷ᖷ劷ł się pr suwaၷ喇 w ki ru ku w łuż m, prᖷ劷 as s wa ia i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pę l w ᑇ唧 al ż abl k waၷ喇 p s awęᖷ劷 ᖷ劷ę la u i ru ᑇ唧amia ła u k j i w płas ź i p pr j, ᖷ劷 u i m żliwia ru ᑇ唧 b ᖷ劷 Ry. 30. c 唧g pę l p ᐧ厷 唧cz z z ᐧ厷l p y 36 / 213

37 Mocowanie szpringowe ᖷ劷 wa i s pri ᖷ劷 w ၷ喇 p g l h gၷ喇 m ż a w k r s aၷ喇 ap bi ᖷ劷a ia pr wrᖷ劷 iu i 喇lub pr su ię iu się ła u ku pr u lub łuᖷ劷 ᖷ劷 wa i s pri ᖷ劷 w w p ł 哗 iu ab pi i m p s aw pr ru ᑇ唧ami pr u i łu j s m 哗 u i ru ᑇ唧amia ia, w k ᖷ劷r j w k r s uj się s r p pr pasa pr ar ż wars w ła u ku i wa i 哗ᖷ劷i uk ᖷ劷, k ᖷ劷r ap bi ᖷ劷aj 哗 pr wrᖷ劷 iu się lub pr su ię iu się wars w ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 wa i s pri ᖷ劷 w m ż a w k aၷ喇 w f rmi p j j, amk ię j pę li ał ż j a r ᖷ劷i wars w ła u ku i am wa j a p m 哗 wᖷ劷 ᑇ唧 uk ᖷ劷 ᑇ唧 ięᖷ劷i p każ j s r i ၷ喇m wa i pę l 哗 ar ż 哗 ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 哗 p wi r ᑇ唧 i ła u ku mi r się w ki ru ku w łuż mᖷ劷 喇al a się, ab i pr kra ał 喇ᑇ唧 ᖷ劷 1 ᖷ劷 sᖷ劷 ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷r kła am wa ia k ᑇ唧 a ła u ku ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷tᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷sᐧ刷 oᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷tformᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷kowᐧ刷 Zᐧ刷ᐧ刷zᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 moᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷 ᖷ劷bli aj 哗 param r m wa ia uk ᖷ劷 ᖷ劷 pę l 哗 ar ż 哗 al ż w i 哗ၷ喇 p uwaᖷ劷ę k 哗, ar i i l ᖷ劷ၷ喇 m wa ia p a a ki i ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧ᖷ劷 喇amias m wa ia i 哗ᖷ劷ami pr pasuj 哗 mi ła u k m ż a as s waၷ喇 wi pr iwl ᖷ劷ł par ięᖷ劷i uk ᖷ劷 ᑇ唧ᖷ劷 37 / 213

38 Max 45 0 ᖷ劷aksᖷ劷 喇ᑇ唧 ၷ喇 Ry. 3ᖷ啧. c z pę l 唧 喗 唧 z p ᐧ厷 g p z óc ę c ó. Mocowanie odciągami przepasującymi ładunek ᖷ劷 wa i i 哗ᖷ劷ami pr pasuj 哗 mi ła u k w p ł 哗 iu i mi f rmami m wa ia j s j m sp sᖷ劷b wi 哗 wa ia ła u kᖷ劷w w j 哗 ᖷ劷rupęᖷ劷 ᖷ劷 i m pr pasa i ła u kᖷ劷w u skuj się pr wi 哗 a i wi lu pak waᑇ唧 w s k j ła u kᖷ劷w, ᖷ劷ra i aj 哗 w sp sᖷ劷b p w ᖷ劷 s p ia r k pr wrᖷ劷 ia się ła u kuᖷ劷 38 / 213

39 Ry. 33. z c c 唧g p z p 唧cy yl c ᐧ厷. ᖷ劷i w m wa i i 哗ᖷ劷ami pr pasuj 哗 mi ła u k s suj się wi 哗 a ia s uk ła u ku w lu us abili wa ia s k ji ła u ku i więks ia pi w ᖷ劷 a isku mię wars wamiᖷ劷 喇m i js a się wᖷ劷w as aᖷ劷r ż i w w ę r ᖷ劷 pr suwa ia się ła u ku w ᖷ劷lę m si bi ᖷ劷 ᖷ劷 m wa ia pr pasuj 哗 ᖷ劷 ła u k s suj się w kl aᖷ劷m w r wa s u ᖷ劷 lub s al w ၷ喇pa r ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 Ry. 3 喗. p ᐧ厷 ó Mocowanie za pomocą odciągów prostych ᖷ劷 ż li ła u k w p saż w a p m uj 哗 w r mał ᖷ劷 i p wia aj 哗 j w r mał ᖷ劷 i i 哗ᖷ劷u, is i j m żliw ᖷ劷ၷ喇 b p ᖷ劷r i ᖷ劷 p ł 哗 ia a pᖷ劷w ła u ku i pu k ᖷ劷w m wa ia a p j ź i ᖷ劷 39 / 213

40 Ry. 35 Osprzęt mocujący bᖷ劷r p wi i ᖷ劷 sp s bu m wa ia ła u ku a p j ź i al ż r aju i skła u pr w ż ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷s b bsłuᖷ劷uj 哗 p ja p wi w p saż ၷ喇 ᖷ劷 w spr ę m uj 哗 p wi i r aju w kl pr w ż ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 ż li pr w ż s 哗 ła u ki r b i w, p wi b ၷ喇 s ęp rᖷ劷ż r aj spr ę u m uj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i aᖷ劷m w s s wa s 哗 ęs więks aj 哗 ᖷ劷 ar i pr pas wa ia ła u ku ᖷ劷ᖷ劷r, al m ż a ż j w k r s aၷ喇 b p ᖷ劷r i ᖷ劷 m wa ia i 哗ᖷ劷ami ၷ喇s ᖷ劷ᖷ劷l i ᖷ劷 s suj się i 哗ᖷ劷i więks ᑇ唧 r miarᖷ劷wၷ喇ᖷ劷 w pa ku warᖷ劷w p sia aj 哗 ᑇ唧 s r krawę i i warᖷ劷w iężki ᑇ唧 aki ᑇ唧 jak mas, l m s al w, b w spr ę w jsk w, al ż s s waၷ喇 i 哗ᖷ劷i łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᖷ劷 ᐗ均aᑇ唧 u ᑇ唧 s suj się w kl b p ᖷ劷r i ᖷ劷 m wa ia i 哗ᖷ劷amiᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i li s al w ᑇ唧 m ż a s s waၷ喇 m wa ia a pr kła sia ki ru ia j s s wa j w ma ia ia b u i i k ᖷ劷r ᑇ唧 r ajᖷ劷w ła u kᖷ劷w r w ia ᑇ唧 aki ᑇ唧 jak kr 哗ᖷ劷ł bal ukła a w łuż p ja uᖷ劷 ᖷ劷 as m wa ia ła u kᖷ劷w s suj wi l r ajᖷ劷w i 哗ᖷ劷ᖷ劷w służ 哗 ᑇ唧 rᖷ劷ż ᑇ唧 lᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ak i 哗ᖷ劷i w k r s uj się aj ęᖷ劷 i j aᖷ劷m włᖷ劷ki s u ᑇ唧 ၷ喇 w kl p li s ruၷ喇 ၷ喇pa r 喇 rma ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧, ęᖷ劷ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇, łaᑇ唧 u ᑇ唧 ၷ喇pa r 喇 rma ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇ၷ喇 lub li s al w ၷ喇pa r rma ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 sia aj 哗 ki ę i f rmuj 哗 哗 l ᖷ劷 i m wa ia ၷ喇ᖷ劷asᑇ唧i ᖷ劷 ᖷ劷apa i ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 p a j w ka iu a ᑇ唧 ၷ喇 aᖷ劷 喇 fi jal a j s ka sił p wia aj 哗 a kᖷ劷ၷ喇 i mi al j sil apię ia, k ᖷ劷r ᑇ唧 pr a j s spr ę ᖷ劷 ᖷ劷aks mal a siła iał wa ia rę ᖷ劷 a i 哗ᖷ劷i w si ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷ᖷ劷 UWAGA: Nie należy stosować pomocy mechanicznych takich jak dźwignie, belki itp., jeżeli napinacz nie jest specjalnie do nich przystosowany. ᖷ劷al ż s s waၷ喇 j i l i ak wa i ki wa spr ę ᖷ劷 40 / 213

41 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i m ż a ł 哗 ၷ喇, al w w pa ku p ł 哗 ᑇ唧 rᖷ劷w l ᖷ劷ł ᑇ唧 p wi p sia aၷ喇 sam ak wa iaᖷ劷 ᖷ劷 ż a j ł 哗 ၷ喇 p pr ak ᑇ唧 ia pę l w lub a p ᖷ劷r i w m kuၷ喇 p walaj 哗 ᑇ唧 a pi i l m ᖷ劷w pr m wa ᑇ唧 w skr i ła u k w j a s ał aki ᑇ唧 jak pi rᖷ劷 i i, ᑇ唧aki, ᖷ劷 ia a i pᖷ劷 w pa ku s s wa ia i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr pasuj 哗 ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷r ięᖷ劷 ami aᖷ劷m w mi, ur 哗 i api aj 哗 api a apa k w p wi u skaၷ喇 ws ęp 哗 siłę apię ia rᖷ劷w 哗 ajm i j ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 l ᖷ劷 i m wa ia ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 pr sil iał wa ia rę ᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷aks mal a w l a p 哗 k wa siła apię ia pr sil iał wa ia rę ᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷 w si ᑇ唧ၷ喇ᑇ唧 l ᖷ劷 i m wa ia ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 la ws s ki ᑇ唧 ur 哗 ᑇ唧 m uj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 Ry. 36. c z zcz ᖷ啧? ᐧ厷y z ၷ嗗 唧 z! ᖷ劷al ż pr pr wa aၷ喇 kr s w pr ᖷ劷l 哗 ws lki ᑇ唧 ur 哗 ᑇ唧 s s wa ᑇ唧 m wa ia ła u kᖷ劷w p k 哗 m i ᑇ唧 uż ia lub us k ia, a pr ᖷ劷l 哗 ᖷ劷w i k s rwa ji k waၷ喇 ᖷ劷 i i s ruk jami pr u ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷l 哗 uwaᖷ劷ę al ż wrᖷ劷 iၷ喇 a aᖷ劷m i li, ab up w iၷ喇 się, ż i ma wi ᑇ唧 ᖷ劷la ᖷ劷w uż ia aki ᑇ唧 jak s r ęp włᖷ劷ki ᖷ劷 ᖷ劷al ż rᖷ劷w i ż spraw aၷ喇, i s ał pr ię lub is w w iku i właᖷ劷 iw ᖷ劷 uż iaᖷ劷 ᖷ劷 ż li i ma się p w ᖷ劷 i i ᑇ唧 s a u, al ż p r umi ၷ喇 się pr u m lub s aw 哗 i 哗ᖷ劷uᖷ劷 Urządzenia z taśm ᖷ劷r 哗 ia aᖷ劷m w k r s wa s 哗 m wa ia wi lu r ajᖷ劷w ła u kᖷ劷wᖷ劷 喇w kl skła aj 哗 się pasa kr ᖷ劷l ᖷ劷 r aju ak ᑇ唧 iami, a p a w i ᑇ唧 skła w ᑇ唧 i api a ᖷ劷 喇 wa i al a się s s wa i ur 哗 ᑇ唧 w k a ᑇ唧 ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ᑇ唧 lub j j p wi iki mᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i j ra w i p l ᖷ劷aj 哗 ża m rm m, la ᖷ劷 waż j s spraw i, p sia aj 哗 ᑇ唧arak r s kę p b 哗 aᖷ劷m s a ar wa ᑇ唧ᖷ劷 41 / 213

42 ᖷ劷ak mi al 哗 siłę apię ia la ur 哗 ia aᖷ劷m 哗 ၷ喇 l ᖷ劷ၷ喇 m wa ia ᖷ劷ᖷ劷, mi al 哗 siłę rę 哗 ᖷ劷 喇F, mi al 哗 siłę apię ia ᖷ劷 ᖷ劷F ၷ喇 p aj się a ki i siłę apię ia, jak 哗 m ż a u skaၷ喇 pr sil iał wa ia rę ᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷ᖷ劷 Ry. 37. p cz z p y Ry. 38. y zg z 唧 1ᖷ啧195-ᖷ啧 ᖷ劷 s ęp s 哗 aᖷ劷m w k a p li s ru, p liami u lub p lipr p l uᖷ劷 ᖷ劷 li s r ra i i a w r mał ᖷ劷 i, ᖷ劷 j s wilᖷ劷, j s bar w r mał a kwas umiark wa m s ęż iu, al m ż s aၷ喇 us k pr asa ᖷ劷 ᖷ劷 liami m ż u ra iၷ喇 ၷ喇ᑇ唧ᑇ唧 w r mał ᖷ劷 i, j ż li j s m kr, j s bar w r mał a asa, al m ż s aၷ喇 us k pr kwas umiark wa m s ęż iuᖷ劷 ᖷ劷 lipr p l j s uż, ᖷ劷 w maᖷ劷a a j s p r ᖷ劷ၷ喇 a subs a j ᑇ唧 mi ᖷ劷 ᖷ劷aᖷ劷m p li s r w s ęp s 哗 w rᖷ劷ż ᑇ唧 r miara ᑇ唧, a i ᑇ唧 właᖷ劷 iw ᖷ劷 i p wi b ၷ喇 jas ak wa ᖷ劷 i rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r uż i m al ż spraw iၷ喇, ęᖷ劷 i m al w ur 哗 ia i s 哗 sk r wa lub us k, aᖷ劷ma i j s a ię a lub p s r ępi a i 42 / 213

43 ws s ki ᖷ劷 i ᖷ劷i s 哗 w br m s a i ᖷ劷 ᖷ劷 ż li al i jaki k lwi k us k ia, al ż wrᖷ劷 iၷ喇 się p ra ę pr u a lub s aw ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷a iężki ᑇ唧 iężarᖷ劷wka ᑇ唧 pr ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 s suj się w kl aᖷ劷m p li s r w wi l kr ᖷ劷 uż ku s r k ᖷ劷 i ᑇ唧ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷aks mal r i 哗ᖷ劷 ię i pr ᖷ劷ᖷ劷 w si 7ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i ᖷ劷ᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷 s suj się w ra sp r i mas iężki ᑇ唧ᖷ劷 Odciągi łańcuchowe r mał ᖷ劷ၷ喇 łaᑇ唧 u ᑇ唧a al ż wᖷ劷 ᑇ唧 ikᖷ劷w 喇 ᖷ劷rub ᖷ劷 i ᖷ劷 iw i jak ᖷ劷 i ma riału, jaki ᖷ劷 s 哗 w k a ᖷ劷 ᖷ劷 rma ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇 ᖷ劷 wa i ła u kᖷ劷wᖷ劷 ၷ喇 pi ᑇ唧s w ᖷ劷 ᖷ劷 ęᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i łaᑇ唧 u ᑇ唧 w us a awia w maᖷ劷a ia, jaki p wi sp ł iaၷ喇 i 哗ᖷ劷i łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ၷ喇s ᖷ劷ᖷ劷ł aj uj 哗 się w ał 哗 iku 喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 k r s wa łaᑇ唧 u ᑇ唧 p wi i b ၷ喇 p wi i pr w ż ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ra i p r b a r ᖷ劷a ᑇ唧 i s r ᑇ唧 krawę ia ᑇ唧 al ż s s waၷ喇 w m i ia lub uk s wa i, ap bi ᖷ劷a us k i m łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w i więks a pr mi ᑇ唧, p k ᖷ劷r m łaᑇ唧 u ᑇ唧 się ᖷ劷i aj 哗, więks a i ᑇ唧 w r mał ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 Ry. 39. K p z c z p c 唧 ᐧ厷 ńc ch ych c 唧gó zy 喗 ych ᖷ劷 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧 i al ż iᖷ劷 uż waၷ喇, j ż li s 哗 wi 哗 a w wę ł lub p ł 哗 a p m 哗 sw r i lub ᖷ劷rubᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i łaᑇ唧 u ᑇ唧 w i krawę i ła u kᖷ劷w al ż ᑇ唧r iၷ喇 pr ᖷ劷 i ra i m i us k iami a p m 哗 akła k ᑇ唧r ᑇ唧 i 喇lub ks ał k k 哗 w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i łaᑇ唧 u ᑇ唧 w w ka uj 哗 jaki k lwi k bjaw us k ia al ż w mi iၷ喇 lub aၷ喇 pr u wi apraw ᖷ劷 ᖷ劷 iż j w mi i p us k ᑇ唧 kwalifikuj 哗 wa liw l m w mia 喇 - la łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w 喇 pęk ię ia p wi r ᑇ唧 i w, w łuż i wię j iż ၷ喇ᑇ唧, uż i pr kra aj 哗 ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 ᖷ劷r i mi al j, wi f rma j ᖷ劷 - la l m ᖷ劷w ł 哗 哗 ᑇ唧 i api a 喇 f rma j, pęk ię ia, w raź bjaw uż ia, bjaw k r jiᖷ劷 ᖷ劷apraw p wi i k waၷ喇 pr u lub j ᖷ劷 pr s awi i l, p i ᑇ唧 k a iu w s awiaj 哗 ᖷ劷wara ję, ż pr wrᖷ劷 p 哗 k w właᖷ劷 iw ᖷ劷 i i 哗ᖷ劷ᖷ劷w łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧ᖷ劷 43 / 213

44 ᖷ劷r uż i m łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w al ż spraw iၷ喇 ws s ki i ᑇ唧 ᖷ劷 iwaᖷ劷 ᖷ劷al ż i ᑇ唧 uż waၷ喇 j i w p ł 哗 iu p wi imi api a ami i ᖷ劷 i 哗ᖷ劷a ami b pi m b i 哗ż iu r b m ᖷ劷 m b i 哗ż i m r b m łaᑇ唧 u ᑇ唧aᖷ劷 Mocowanie odciągami z lin stalowych ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i li s al w ᑇ唧 a aj 哗 się m wa ia ła u kᖷ劷w, j ż li uż wa się i ᑇ唧 w p b sp sᖷ劷b jak łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷i al ż s s waၷ喇 m wa ia j li ᑇ唧 prę ᖷ劷w, p i waż ru j s iၷ喇 i ᑇ唧 a ᖷ劷ၷ喇 uż ku, a sku ki m każ ᖷ劷 us k ia bę i i a iała i s awu u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 r mał ᖷ劷ၷ喇 li a ᖷ劷ię ia ᑇ唧 m i js a się w al ż ᖷ劷 i ᖷ劷r i ᖷ劷i a iaᖷ劷 ᖷ劷b li a m ᖷ劷ła u r maၷ喇 sw j 哗 p ł 哗 w r mał ᖷ劷ၷ喇 m ᑇ唧a i 哗, ᖷ劷r i a ᖷ劷ię ia musi b ၷ喇 ajm i j 喇 ra więks a ᖷ劷r i li ᖷ劷 ᖷ劷s i j prak a asa a, ż la m i js ᑇ唧 ᖷ劷r i ᖷ劷i a ia w r mał ᖷ劷ၷ喇 spa a ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 a każ 哗 j s kę p iż j 喇 ၷ喇 pᖷ劷 j ᖷ劷li ᖷ劷r i a ᖷ劷i a ia j s 喇 ra więks a ᖷ劷r i li, j j w r mał ᖷ劷ၷ喇 spa a ᑇ唧ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷ak wię r wis a w r mał ᖷ劷ၷ喇 w si 喇ၷ喇ᑇ唧 war ᖷ劷 i mi al jᖷ劷 każ m ra i al ż pamię aၷ喇, ż li pr ł ż pr s krawę i a ᑇ唧 wuj 哗 j i ᑇ唧ᑇ唧ᑇ唧 sw j j w kł j w r mał ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷 a pę l li p wi b ၷ喇 ᖷ劷 iᖷ劷 ię ajm i j 喇 a iskamiᖷ劷 r mał ᖷ劷ၷ喇 spa a wra m i js a i m się li b a iskᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧 ᖷ劷wka pę li p wi a się aj waၷ喇 aws p s r i pr iw j akrę k ᖷ劷rubᖷ劷 ᖷ劷 ral i li a p wi a s aၷ喇 ᖷ劷 iᖷ劷 ię a p ł w sw j j ᖷ劷r i ᖷ劷 ᖷ劷 b i jak ws lki ł 哗 iki, akż kr 哗ᖷ劷ł i płaski li ru ia p wi b ၷ喇 r ᖷ劷ular i k r l wa pr w kwalifik wa 哗 s bęᖷ劷 mi i p iż j s mp m rak uj się jak aki us k ᑇ唧 喇 - mi js w pęk ię ia 喇 m i js i ᖷ劷r i pę li p a ᑇ唧ᑇ唧 a sku k ᖷ劷 i ra ia 喇 - us k i pę li lub spl u 喇 - wi pęk ię ia p a 喇 i i ru u a i ku ၷ喇, p a 喇 i i a i ku 喇 lub p a ၷ喇 喇 i i a i ku ၷ喇ၷ喇 喇 ၷ喇 =ᖷ劷r i a li ၷ喇 喇 - a uż i lub s ar i li p a ၷ喇ၷ喇ᑇ唧 ᖷ劷r i mi al j ၷ喇ᖷ劷r ia war ᖷ劷ၷ喇 wᖷ劷 ᑇ唧 p miarᖷ劷w p k 哗 m pr s mၷ喇 喇 - skrus i li p a ၷ喇ᑇ唧ᑇ唧, pęk ię ia i ałama ia 喇 - la l m ᖷ劷w ł 哗 哗 ᑇ唧 i api a 喇 f rma j, pęk ię ia, w raź bjaw uż ia, bjaw k r ji 喇 - wi us k ia a s ęka ᑇ唧 kr 哗żka li w ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷i al ż uż waၷ喇 s al w ᑇ唧 li m uj 哗 ᑇ唧 łama mi skrę kamiᖷ劷 ᖷ劷 al w li m uj 哗 m ż a w k r s waၷ喇 j i w mp ra ura ᑇ唧 喇 喇ၷ喇ᐗ均ᖷ劷 ᐗ均ၷ喇ၷ喇ၷ喇ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷 mp ra ura ᑇ唧 p iż j ၷ喇ᐗ均ᖷ劷 al ż wra aၷ喇 uwaᖷ劷ę a al ia a li i ᑇ唧amuj 哗 j i ięᖷ劷 w j l m ᖷ劷w api aj 哗 ᑇ唧 ၷ喇k ł wr, źwiᖷ劷 ikiၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷al ż ż uważaၷ喇, ab m uj 哗 li s al w i s ał us k pr w ual s r k ᑇ唧 ła u kuᖷ劷 Napinacz ᖷ劷api a s 哗 p ws ᑇ唧 i s s wa arᖷ劷w pr łaᑇ唧 u ᑇ唧a ᑇ唧, jak i li a ᑇ唧 m uj 哗 ᑇ唧 ၷ喇pa r rma ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇 喇ၷ喇 a pa r ᑇ唧 a każ m u ᑇ唧u w kaus ra ajm i j r lub r i l a iski li w kabł 哗k w ᖷ劷 rm 哗 44 / 213

45 ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 喇ᑇ唧 p każ j s r i ᖷ劷 ᖷ劷us 哗 b ၷ喇 ab pi pr blu wa i m i us u wa ak, ab ap bi ᖷ劷i a iuᖷ劷 ᖷ劷 api a r krę Ry. 喗0. p cz z ó 唧 ź g 唧 z p ᐧ厷 g 唧cy p z c 唧 喗 p 50 ᐧ厷y z ᐧ厷y ęcz g ( zy p ęc p p z czyၷ嗗 50% ). Siatki i płachty z odciągami ᖷ劷i i m wa ia lub a r m wa ia i k ᖷ劷r ᑇ唧 r ajᖷ劷w ła u kᖷ劷w m ᖷ劷 哗 się skła aၷ喇 pasᖷ劷w lub li w k a ᑇ唧 ma riałᖷ劷w a ural ᑇ唧 lub s u ᑇ唧 alb ru u s al w ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷i i aᖷ劷m służ 哗 ᖷ劷 ral i jak bari r i l 哗 pr s r ᑇ唧 ła u k w 哗 a pr iał ᖷ劷 ᖷ劷i i li w m ż a w k r s waၷ喇 m wa ia ła u kᖷ劷w pal alb b p ᖷ劷r i p ja u jak ᖷ劷łᖷ劷w ukła u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷ż js ᑇ唧 sia k m ż a uż waၷ喇 pr kr wa ia war ᑇ唧 p ja ᖷ劷w i k rᖷ劷w, j ż li r aj ła u ku i w maᖷ劷a as s wa ia pła ᑇ唧 pr kr waj 哗 jᖷ劷 ᖷ劷al ż uważaၷ喇, ab ęᖷ劷 i m al w si i i b ł sk r wa lub us k, pas i b ł p pr i a i ws s ki s w b ł w br m s a i ᖷ劷 pr pa ku si i li w ᑇ唧 i s ur w ᑇ唧 al ż spraw aၷ喇, i ma a i ᑇ唧 a ięၷ喇 lub i ᑇ唧 us k ᑇ唧 włᖷ劷ki ᖷ劷 ᖷ劷 ż li j s k i, pr uż i m si i p wi a a s aၷ喇 aprawi a pr k mp 哗 s bęᖷ劷 i lk ᖷ劷ၷ喇 ka si i p wi a b ၷ喇 m i js a iż ajm i js a ęᖷ劷ၷ喇 ła u kuᖷ劷 Ry. 喗1. 喗 ၷ嗗 c 唧c ᐧ厷 喇amias si i m ż a uż ၷ喇 sł i 哗ᖷ劷amiᖷ劷 45 / 213

46 Ry. 喗ᖷ啧. ᐧ厷 z c 唧g Liny ᖷ劷 s wa i li m wa ia ła u ku bu i w 哗 pliw ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷 ż li li s s wa s 哗 m wa ia ła u kᖷ劷w, p wi b ၷ喇 w k a ajl pi j p lipr p l u lub p li s ruᖷ劷 ᖷ劷i p liami w ၷ喇 l w ၷ喇 i a aj 哗 się ᖷ劷, p i waż maj 哗 ję r i 哗ᖷ劷a ia się p wpł w m b i 哗ż iaᖷ劷 ᖷ劷i si al w lub ma il w rᖷ劷w i ż i s 哗 p wi i, la ᖷ劷 ż i ᑇ唧 w r mał ᖷ劷ၷ喇 mal j p asi 哗k ię iu w 哗ᖷ劷 ᖷ劷i p wi b ၷ喇 w k a ၷ喇 skrę k i p sia aၷ喇 ᖷ劷r i ę mi al 哗 ajm i j ၷ喇ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧 k ᑇ唧 ᖷ劷wki p wi b ၷ喇 spl i lub w i sp sᖷ劷b ab pi pr s r ępi i mᖷ劷 ᖷ劷al ż j bi raၷ喇 p wi i maks mal j sił, jaka iała a każ i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷r u musi wska aၷ喇 a awi s lub pas maks mal w l b i 哗ż i li ᖷ劷 ᖷ劷 j w r mał ᖷ劷ၷ喇 j s m i js a a pr wę ł i s r aᖷ劷ię iaᖷ劷 ᖷ劷 kr li p wi b ၷ喇 aws sus w sp sᖷ劷b a ural ᖷ劷 Taśmy stalowe ᖷ劷aᖷ劷m s al w iᖷ劷 i p wi b ၷ喇 w k r s wa m wa ia ła u kᖷ劷w a war ᑇ唧 pla f rma ᑇ唧 ła u k w ᑇ唧ᖷ劷 Szyny przyłączeniowe do wysięgników i odciągów w ścianach bocznych Ś ia b m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 w p saż w p łuż s pu k ami ak wi ia, k ᖷ劷r ᑇ唧 każ w kl p sia a w r mał ᖷ劷ၷ喇 ᑇ唧 w ki ru ku w łuż mᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i i w sięᖷ劷 iki p wi imi ak ᑇ唧 iami m ż a wᖷ劷w as s bk am waၷ喇, w r 哗 w sp sᖷ劷b f k w u i ru ᑇ唧 mi i ᖷ劷 ᖷ劷 ż b ၷ喇 bar sku a m a bl k wa ia łu pak waᑇ唧 p s ał ᑇ唧 p ęᖷ劷 i w m r ła wa iu, al al ż u ikaၷ喇 k ra ji b i 哗ż ia w p bliżu pu k ᖷ劷w m wa iaᖷ劷 46 / 213

47 Ry. 喗3. Płyty mocujące pośrednie ᖷ劷ł m uj 哗 p ᖷ劷r i s 哗 ęs s s wa m wa ia ła u kᖷ劷w łu, s ᖷ劷ᖷ劷l i aᖷ劷 m wa ia ła u kᖷ劷w a ęᖷ劷 i w ała wa ᑇ唧 p ja a ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷ł m uj 哗 p ᖷ劷r i akła a s 哗 a w kł w łuż lis w lub bur pus a a w i kur w ᑇ唧 lub skr i w 喇pla k w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷aks mal b i 哗ż i al ż spraw iၷ喇 u pr u aᖷ劷 ᖷ劷 ral i pł m uj 哗 p ᖷ劷r i am wa a r w ia ᑇ唧 lis wa ᑇ唧 m ᖷ劷 哗 w r maၷ喇 b i 哗ż ia maks mal i kᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷, a m wa a lis wa ᑇ唧 alumi i w ᑇ唧 ᑇ唧ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷ᖷ劷 Ry. 喗 喗. R ᖷ叧 ᖷ劷 r pr w u warᖷ劷w aki jak k r ła u k w ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷, a w ia w mi i ᖷ劷 masi pr kra aj 哗 j ᑇ唧,ᑇ唧 p wi b ၷ喇 pr w ż j i p ja ami w p saż mi w ł 哗 iki skrę ᖷ劷 ᖷ劷ałk wi i spr ęᖷ劷 ię i ar ᖷ劷l wa ł 哗 iki s a wi 哗 w s ar aj 哗 am wa i ła u kuᖷ劷 ᐗ均 哗 iki skrę al ż u r m waၷ喇 w s a i uż wal ᖷ劷 iᖷ劷 każ m k r al ż s s waၷ喇 r ł 哗 ikiᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇 awi ra sp fika ję ar ż a p w ᑇ唧 la k rᖷ劷w ła u k w ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 s rii ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 więks ᖷ劷 i w pa kᖷ劷w ł 哗 iki skrę s 哗 m wa a p j ź i p as pr uk jiᖷ劷 ᖷ劷 ż li m wa s 哗 pᖷ劷ź i j, al ż k aၷ喇 m fika ji a w ia 喇skr i ᖷ劷 i wska ᖷ劷wkami pr u a p ja uᖷ劷 ᐗ均 哗 iki skrę p wi b ၷ喇 kr s w k r l wa p k 哗 m uż ia, us k ᑇ唧 i wa w iała iuᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷l 哗 uwaᖷ劷ę al ż wrᖷ劷 iၷ喇 a ur 哗 ia r ᖷ劷luj 哗 s s wa ap bi ᖷ劷a ia ru ᑇ唧 m źwiᖷ劷 i r b ᑇ唧 w rak i pr w uᖷ劷 47 / 213

48 ᐗ均 哗 iki skrę ᐗ均 哗 iki skrę m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 pus al alb i pus al l i ᖷ劷 im si = płas a spaja ia l ki ᖷ劷 ar a = bs ar r ᖷ劷l wa ia ᑇ唧 usi ᖷ劷 = bu wa l ki ᖷ劷 u = akrę ka r ᖷ劷l wa ia ᖷ劷a ᑇ唧 = apa ka ၷ喇a k pla = pł a l a ᖷ劷 ru ur f a wis l k = bu wa ł 哗 ika skrę ᖷ劷 ᖷ劷ui busᑇ唧 = ul ja pr wa 哗 a ᖷ劷u r busᑇ唧 = ul ja w ę r a ᖷ劷ᖷ劷l = źwiᖷ劷 ia k la k wa l ki ᖷ劷 ri ᖷ劷 = pi rᖷ劷 i ᑇ唧 r ᖷ劷luj 哗 ᖷ劷 i 喇i ual par s f a wis l k = p s ᖷ劷ᖷ劷l ęᖷ劷 i skła w ła ika skrę ᖷ劷 ᖷ劷 ra abl = ᑇ唧 wa ᖷ劷 喇r ra abl = i ᑇ唧 wa ᐗ均 哗 ik skrę ᑇ唧 wa i i ᑇ唧 wa Ry. 喗5. Ł 唧cz ę Ry. 喗6. Ł 唧cz ę 48 / 213

49 Zᐧ卧 吷 ᐧ卧 u kó ᐗ均 哗 i wᖷ劷 ᑇ唧 lub wię j m m wa ia j s aj ęᖷ劷 i j ajbar i j prak m i aj aᑇ唧s m sp s b m sku ᖷ劷 m wa ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷a pr kła m wa i pr pasa i m ᖷ劷ᖷ劷r m ż a as s waၷ喇 ł 哗 i abl k wa i m p s aw ła u kuᖷ劷 ᖷ劷al ż uważaၷ喇, ab sił u i ru ᑇ唧amiaj 哗 wi 哗 a ł ż m m wa i m iałał rᖷ劷w ᖷ劷 i, a i s b ᖷ劷 ᖷ劷aż sp s bᖷ劷w m wa ia m ż b ၷ喇 i w s ar aj 哗 b pi ᖷ劷 am wa ia ła u ku, j ż li iała i al ż i p s ał ᑇ唧 s s mᖷ劷w u i ru ᑇ唧amia iaᖷ劷 Os ę k Maty antypoślizgowe ᖷ劷 więks ia ar ia mię p ł ᖷ劷 哗 pla f rm a ła u ki m ra w ra i p r b mię wars wami ła u ku m ż a w k r s aၷ喇 p ł ż lub pr kła ki w k a ma riału uż m wspᖷ劷ł iku ar iaᖷ劷 ᖷ劷s i j wi l r ajᖷ劷w aki ᑇ唧 ma riałᖷ劷w, a pr kła wa, ma ᖷ劷um w i arkus papi ru ၷ喇 l p h ၷ喇 p kr ma riał m więks aj 哗 m ar i ᖷ劷 k r s uj się j w p ł 哗 iu i mi m ami m wa iaᖷ劷 ᖷ劷a p wi mi ၷ喇 wspᖷ劷ł ik ar ia, w r mał ᖷ劷ၷ喇 i ᖷ劷rub ᖷ劷ၷ喇 p wi i 哗 ła u ku ၷ喇j ᖷ劷 mas, p wi r ᑇ唧 i ၷ喇, a akż p sia aၷ喇 p wi i właᖷ劷 iw ᖷ劷 i ၷ喇 p wi i wspᖷ劷ł ik ar ia, w r mał ᖷ劷ၷ喇, ᖷ劷rub ᖷ劷ၷ喇, ᖷ劷ra ula ję ၷ喇 s s wa ła u ku ၷ喇j ᖷ劷 mas, p wi r ᑇ唧 i ၷ喇 i waru kᖷ劷w ia ၷ喇 mp ra ura, wilᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇ၷ喇, jaki ajpraw p b i j bę 哗 w s ęp waၷ喇 a rasi pr ja uᖷ劷 łaᖷ劷 iw ᖷ劷 i al ż spraw iၷ喇 u pr u aᖷ劷 Ry. 喗7. 喇as s wa i ma riału ap bi ᖷ劷aj 哗 ᖷ劷 p ᖷ劷li ᖷ劷 wi p wala m i js ၷ喇 li bę w maᖷ劷a ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w ၷ喇pa r ał 哗 ik 喇ᖷ劷 喇ᖷ劷 i 喇ᖷ劷7ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ၷ喇ar ęs ma riału ᖷ劷 uż wa się w pr s k 哗 ᑇ唧 kawałka ᑇ唧 p ię ᑇ唧 a pas łuᖷ劷 ᖷ劷 i ᑇ唧 ᑇ唧ၷ喇 m i s r k ᖷ劷 i ၷ喇ᑇ唧ၷ喇, ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 lub ᑇ唧ᑇ唧ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧 ᖷ劷rub ᖷ劷ၷ喇 w si ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷 ż li k r s a się i ᑇ唧 r waż i, m ż a j w k r s aၷ喇 p w i ၷ喇ၷ喇 ra, al pr s aj 哗 sp ł iaၷ喇 sw j 哗 r lę, ᖷ劷 ul ᖷ劷 哗 a łus iuᖷ劷 ᐗ均a u k al ż a ᑇ唧 ma riała ᑇ唧 s awiaၷ喇, ᖷ劷 ż wsuwa i j s w m w pa ku i m żliw ᖷ劷 Przekładki płytowe ᖷ劷 s abili wa ia wars w ła u kᖷ劷w ęs s suj się pr kła ki pł ᖷ劷 ᖷ劷 哗 w kl bu wa skl jki ᖷ劷rub ᖷ劷 i ᑇ唧ၷ喇 mm, ᑇ唧 ၷ喇 p wi i s 哗 rᖷ劷w i ż pa ar i ᖷ劷 49 / 213

50 ᖷ劷ł umi s a się mię wars wami ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷r kła ki pł w s 哗 s ᖷ劷ᖷ劷l i pr a, ᖷ劷 r ę skła aj 哗 się kilku wars wᖷ劷 ᖷ劷 ęs sp ka w miar i mas ᑇ唧ၷ喇 ᐗ均 喇ၷ喇ၷ喇 ᐗ均 ᑇ唧 喇ၷ喇ၷ喇 mm, kᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 ᐗ均 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ᐗ均 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 mm, kᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 ᐗ均 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ᐗ均 ᑇ唧 喇ၷ喇ၷ喇 mm, kᖷ劷 喇ၷ喇 aᖷ劷 Ry. 喗8. Kantówki ᖷ劷 k j ła u ku wi l ma r ę ami i wars wami aki jak ar i a, ęs r ba s abili waၷ喇 a p m 哗 ram p pr ᑇ唧ᖷ劷 m pr pa ku i s 哗 p wi i ka ᖷ劷wki r w ia pr kr ju kwa ra w m, p i waż m ᖷ劷 哗 bra aၷ喇 się w rak i pr ja uᖷ劷 ᖷ劷 su k s r k ᖷ劷 i łuᖷ劷 ᖷ劷 i pr kr ju p wi i w siၷ喇 ajm i j ᑇ唧 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷 Ry. 喗9. T c c ch z p c 唧 ó 50 / 213

51 Folia termokurczliwa i rozciągliwa Ry. 50. z p c 唧 l zc 唧gl ᖷ劷ał pak wa ia m ż a ła w i sku i m waၷ喇 pal a p m 哗 f lii r i 哗ᖷ劷liw jᖷ劷 ᐗ均a w j 哗 ał ż ၷ喇 i p wi i us w iၷ喇 ał ła u k a pal i a p m 哗 p wi i j li b pas k ᖷ劷 w pa ku f lii rm kur liw j a ła u ku w r się plas ik w k łpak, k ᖷ劷r j s as ęp i p ᖷ劷r wa w lu skur ia w r wa s u ᖷ劷, a m sam m us w i ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷al ę m ż a u aၷ喇 a s abil 哗 j s kę ła u k w 哗, j ż li ała wa a pal a w r ma a ᑇ唧 l i p k 哗 m ᑇ唧 喇ᐗ均 b a 哗 j f rma jiᖷ劷 ᖷ劷wija i f li 哗 rm kur liw 哗 i r i 哗ᖷ劷al 哗 w kl i j s sku w w pa ku iężki ᑇ唧 ła u kᖷ劷w a pal a ᑇ唧 lub ła u kᖷ劷w s r mi krawę iami, k ᖷ劷r m ᖷ劷 哗 us k iၷ喇 f lięᖷ劷 Taśmy stalowe lub plastikowe ᖷ劷aᖷ劷m w r w s u ᑇ唧 lub s ali a aj 哗 się pr wi 哗 wa ia pal iężki ᑇ唧 i s w ᑇ唧 warᖷ劷w, aki ᑇ唧 jak w r b ż la i s al w ᖷ劷 maᖷ劷aj 哗 uż ia sp jal ᑇ唧 api a i i m ż a i ᑇ唧 api 哗ၷ喇 p w i ᖷ劷 ᖷ劷aᖷ劷m s al w j ra w m ż a w k r s waၷ喇 m wa ia ła u kᖷ劷w a pal a ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷al i ła u k al ż a k w am waၷ喇 p ja u m 哗 bl k w 哗 lub i 哗ᖷ劷amiᖷ劷 ᖷ劷aᖷ劷m j ra w i a aj 哗 się m wa ia ła u kᖷ劷w b p ᖷ劷r i p ja u, p i waż p as pr ja u w l m a ᑇ唧 ł 哗 ᑇ唧 i amk ię ia ᑇ唧 m ᖷ劷 哗 p ws aၷ喇 apręż ia s a wi 哗 aᖷ劷r ż i p as usuwa ia aᖷ劷m s al w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r ię i l ż 哗 a i mi j ra w aᖷ劷m s al w s war aj 哗 i b pi ᑇ唧s w p k ię ia się lub skal iaᖷ劷 ᖷ劷 ż li m wa ia warᖷ劷w wi 哗 a ᑇ唧 aᖷ劷mami s al w mi uż wa się pasᖷ劷w par ia ᑇ唧, al ż uważaၷ喇, ab aᖷ劷m s al w i pr ięł ᑇ唧 pasᖷ劷wᖷ劷 51 / 213

52 Ry. 51. k r s wa i s al w ᑇ唧 aᖷ劷m a war ᑇ唧 skr ia ᑇ唧 ła u k w ᑇ唧 j s ęs 哗 pr 哗 braż ᑇ唧, p i waż luź k ᑇ唧 ᑇ唧 aᖷ劷m m ᖷ劷 哗 p as pr ja u w s awaၷ喇 p b ka ᑇ唧 skr iᖷ劷 Listwy kątowe ᖷ劷 r muj 哗 lis w k 哗 w s 哗 bu wa ak, ab b ł s w ၷ喇 p r a ᖷ劷i a i ၷ喇 i p sia ał w pr kr ju k 哗 pr s ᖷ劷 k r s uj się j r kła a ia sił p ᑇ唧 哗 ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pasaj 哗 ᑇ唧 ła u k ᖷ劷ᖷ劷r a ał s k j ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 哗 b ၷ喇 w k wa r w a, alumi ium lub i ᑇ唧 ma riałᖷ劷w p b j w r mał ᖷ劷 iᖷ劷 Ry. 5ᖷ啧. 唧 y z l 52 / 213

53 53. 唧 y z ych Ry. Ochraniacze taśm tkanych z tworzyw sztucznych ᖷ劷 ᑇ唧ra ia aᖷ劷m ka ᑇ唧 w r w s u ᑇ唧 s suj się mię ła u ki m a i 哗ᖷ劷ami aᖷ劷m w mi, j ż li is i j r k us k ia pasa ka i ᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧ra ia m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 w k a rᖷ劷ż ᑇ唧 ma riałᖷ劷w, a pr kła p li s ru lub p liur a u, arᖷ劷w w f rmi rękawa, jak i a a iskiᖷ劷 Ry. 5 喗. ch cz Ochraniacze krawędzi zapobiegające uszkodzeniom ładunku i osprzętu mocującego ᖷ劷 ᑇ唧ra ia krawę i w k a r w a, w r wa s u ᖷ劷, l kki ᖷ劷 m alu s p w ᖷ劷 lub i ᑇ唧 p wi i ᑇ唧 ma riałᖷ劷w s suj się r kła a ia sił ᖷ劷 r wa j p as m wa ia i 哗ᖷ劷ami w aki sp sᖷ劷b, ab ap bi w ię iu się i 哗ᖷ劷ᖷ劷w w ła u k ra wi 哗 a ia krawę iᖷ劷 ᖷ劷is w k 哗 w aj 哗 ak 哗 sam 哗 lub l ps 哗 ᑇ唧r ę krawę i, al s 哗 s w i la ᖷ劷 r kła aj 哗 sił p ᑇ唧 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż j s bar is, ab ᑇ唧ra ia krawę i ᑇ唧arak r wał się iskim wspᖷ劷ł iki m ar ia, ak ab pas ka i m ᖷ劷ł się 53 / 213

54 b pr s kᖷ劷 pr suwaၷ喇, m sam m r kła aj 哗 siłę api aj 哗 哗ᖷ劷 喇 ruᖷ劷i j j ak s r w i k ᖷ劷r ᑇ唧 w pa ka ᑇ唧 al a j s w k r s a i ᑇ唧ra ia krawę i r ukuj 哗 ᑇ唧 r k pr wrᖷ劷 ia sięᖷ劷 Ry. 55. ch cz ę z Przekładki ochronne ᖷ劷 ż li s r krawę i m ᖷ劷 哗 us k iၷ喇 ła u k, al ż s s waၷ喇 ma riał ᑇ唧r w jaki jᖷ劷 f rmi ၷ喇pa r rᖷ劷w i ż ęᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 喇 ၷ喇l k wa i a p m 哗 ma riałᖷ劷w s au rski ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 Ry. 56. z ᐧ厷 ch Jeże ᖷ劷wus r j ż a aj 哗 się u i ru ᑇ唧amia ia rᖷ劷ż ᑇ唧 wars w w r ę i ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 wa i r ę w m ż a ęs u skaၷ喇, s suj 哗 j ż amias p kr w s r w jᖷ劷 ᖷ劷 哗 s ęp w rᖷ劷ż ᑇ唧 r miara ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ż a j w k r s waၷ喇 lk ma riałᖷ劷w miękki ᑇ唧 ၷ喇 r w i ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 wi ałk wi i wbiၷ喇 się w ma riałᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 喇 w ᖷ劷lę u a, ż p pr kr iu ła u ki m j ż i s 哗 wi, i ᑇ唧 iała ia i a się k r l waၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷al ż mi ၷ喇 rᖷ劷w i ż ᖷ劷wia m ᖷ劷ၷ喇, ż j ż m ᖷ劷 哗 us k iၷ喇 p wi r ᑇ唧 ię pla f rm i ła u kᖷ劷 喇al a się uż wa i amias i ᑇ唧 ma a p ᖷ劷li ᖷ劷 w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ż i al ż iᖷ劷 uż waၷ喇 m wa ia warᖷ劷w i b pi ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ż w kl s 哗 kr 哗ᖷ劷ł i maj 哗 喇 喇, 喇ᑇ唧 lub 7ᑇ唧 mm ᖷ劷r i ၷ喇 喇ᑇ唧 喇milim r w s 哗 r a k s s wa ၷ喇 ၷ喇pa r r su k p iż jၷ喇ᖷ劷 54 / 213

55 Ry. 57. 唧gᐧ厷y 喗 ᖷ劷i pra wa rm la j ż ᖷ劷 ał 哗 iku 喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 p a war ᖷ劷 i ri a j w ię prak kiᖷ劷 ᖷ劷al ż s s waၷ喇 ajm i j wa j ż ᖷ劷 ᖷ劷b wbił się w r w p r ba ajm i j ၷ喇 喇ၷ喇 aᖷ劷 a każ 哗 s ukęᖷ劷 ᖷ劷i al ż uż waၷ喇 b wi lu j ż 喇 ᖷ劷l r a w 哗 la i ᑇ唧 m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 ma a p ᖷ劷li ᖷ劷 w ၷ喇pa r r iał ၷ喇ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 55 / 213

56 喇ᖷ劷 ᖷ劷bli a i li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷w ᖷ劷 ż li jak ᖷ劷r ki ap bi ᖷ劷aj 哗 pr suwa iu się i pr wra a iu s suj się i 哗ᖷ劷i, al ż p s ęp waၷ喇 w as ępuj 哗 sp sᖷ劷b 喇 ᖷ劷al ż bli ၷ喇 i l i li bę i 哗ᖷ劷ᖷ劷w w maᖷ劷a ᑇ唧 ap bi ż ia pr suwa iu się się ra li bę i 哗ᖷ劷ᖷ劷w w maᖷ劷a ᑇ唧 ap bi ż ia pr wrᖷ劷 iu sięᖷ劷 ięks a li ba s a wi mi imal 哗 li bę p r b ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u k pi ra się ᖷ劷 ia ę pr i 哗, p as bli a ia li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷w ap bi ᖷ劷aj 哗 ᑇ唧 ᖷ劷li ᖷ劷a iu się ła u ku j ᖷ劷 iężaru m ż a j 哗ၷ喇 iężar k mp s wa pr ᖷ劷 ia ę pr i 哗ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ł w i f rma j m ż a al źၷ喇 w ᐧ厷 ych (, G l p c g c g p ) ra K l y ( l c 3.18), jak rᖷ劷w i ż w rmi ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 c ᐧ厷 ó. B zp cz ń ( ᐧ厷l ᐧ厷 h cl ), w ęᖷ劷 i ၷ喇ᖷ劷 喇 ᐧ厷yl cz ᐧ厷 c 唧cych ၷ喇 lc l l h g c, w ᖷ劷 w ję ᖷ劷 a ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇, w ęᖷ劷 i ᑇ唧ᖷ劷 y c 唧c ᐧ厷, w ęᖷ劷 i ၷ喇ᖷ劷 c 唧g ᐧ厷 ńc ch ၷ喇 ᖷ劷 ᑇ唧ᖷ劷 i ၷ喇ᖷ劷 w ᖷ劷 w ję ᖷ劷 p lᖷ劷ၷ喇 i w ęᖷ劷 i 喇ᖷ劷 喇 y l c 唧c ၷ喇 h g l p, w ᖷ劷 w ję ᖷ劷 a ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 f rma j ᑇ唧 i 哗ᖷ劷a ᑇ唧 s a wi 哗 i ᖷ劷ral 哗 ęᖷ劷ၷ喇 i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 ၷ喇pa r ęᖷ劷 i ၷ喇ᖷ劷, ᑇ唧ᖷ劷 i ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ięks ᖷ劷ၷ喇 ł kᖷ劷w ᖷ劷rup ᖷ劷ksp r ᖷ劷w j s a ia, ż jak m ę ᖷ劷wara uj 哗 哗 b pi ᑇ唧s w am wa ia ła u ku w pr w a ᑇ唧 ra sᖷ劷ra i ᑇ唧 al ż pr j 哗ၷ喇 m ę ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 alb ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 b wi p wi b ၷ喇 u awa pr właᖷ劷 iw służb i i sp k j sprawuj 哗 k r lę w akr si ra sp r u mię ar w ᖷ劷, p s awiaj 哗 w bᖷ劷r m pr w ź ik wi lub ała w ᖷ劷 ᖷ劷i k ᖷ劷r paᑇ唧s wa ł k wski m ᖷ劷 哗 j ak ar u iၷ喇 j 哗 ᑇ唧 m lub wpr wa iၷ喇 s ᖷ劷ᖷ劷ł w asa ra sp r u a sw i ᑇ唧 r ᖷ劷a ᑇ唧ᖷ劷 喇ał 哗 iki 喇ᖷ劷 喇 i 喇ᖷ劷7ᖷ劷 s a wi 哗 krᖷ劷 ki pr w iki bli a ia li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷w p wi i w par iu p ra ik ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 i rmę ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇ᖷ劷 56 / 213

57 ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 r l p as ja 喇 ᖷ劷r w wi l pu k w 喇al a się r ᖷ劷ular spraw a i m waᑇ唧 ła u ku w asi pr w u aws, ᖷ劷 j s m żliw ᖷ劷 ᖷ劷i rws j k r li al ż k aၷ喇 ajl pi j p kilku kil m ra ᑇ唧 p rᖷ劷ż a p s ju w b pi m mi js uᖷ劷 ᖷ劷 wa i al ż p a spraw iၷ喇 p ᖷ劷wał w m ᑇ唧am wa iu lub i m a w aj m ar iu p as ja ᖷ劷 ᖷ劷al ż j rᖷ劷w i ż sk r l waၷ喇 p ęᖷ劷 i w m ła wa iu lub r ła wa iu a rasi pr w uᖷ劷 ᖷ劷 ała wa iu lub r ła wa iu r b i, jak ęs ma mi js w ra sp r i s r bu j m, k i j s pr wrᖷ劷 i m waᑇ唧 p s ał ᑇ唧 warᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 wa ia pr wra al m ż a u skaၷ喇 pr s s wa i i 哗ᖷ劷ᖷ劷w lub jm wal ᑇ唧 b l k bl kuj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷al ż wra aၷ喇 uwaᖷ劷ę a, ab i ᑇ唧 li ba b ła p wi ia m wa ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 57 / 213

58 喇ᖷ劷 ᐗ均a u ki rmali wa i ęᖷ劷 i w rmali wa ၷ喇f rm ᖷ劷 m r ၷ喇 p r iała ᑇ唧 p iż j pr s awi pr kła m żliw ᑇ唧 sp s bᖷ劷w m wa ia rᖷ劷ż ᑇ唧 r ajᖷ劷w pak waᑇ唧 i ła u kᖷ劷wᖷ劷 喇 w ᖷ劷lę u a, ż rᖷ劷ż r ᖷ劷ၷ喇 ła u kᖷ劷w, p ja ᖷ劷w i waru kᖷ劷w pra u i m żliwia uw ᖷ劷lę i i ws s ki ᑇ唧 m żliw ᑇ唧 s ua ji, jaki m ᖷ劷 哗 mi ၷ喇 mi js, i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 i m ż a rak waၷ喇 jak w rpuj 哗 ᑇ唧 lub j i b wi 哗 uj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷s i j 哗 a walaj 哗 al r a w sp s b m wa ia, k ᖷ劷r ap w iaj 哗 rᖷ劷w waż p i m b pi ᑇ唧s wa m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷p s b aki bę 哗 pra w wa rᖷ劷w i ż w pr s ł ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷 ak i al ż i sp s bu m wa ia ła u ku a al bę 哗 b wi 哗 waၷ喇 p s aw w asa pisa w i i js ᑇ唧 w ᑇ唧ᖷ劷, k ᐧ卧 u k ᖷ劷 w wal, b ki i ła u ki li r m ż a s au waၷ喇 siami pi w lub p i m ᖷ劷 ᖷ劷 ję siami pi w s suj się a w aj w, ᖷ劷 al ż ᑇ唧r iၷ喇 p wi r ᑇ唧 ię sł i a ᑇ唧 waၷ喇 ks ał li r ၷ喇 a pr kła p as ra sp r wa ia papi ru w r la ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷si wal ᖷ劷w i s uk li r ᑇ唧 s au wa ᑇ唧 siami p i m p wi b ၷ喇 ski r wa p pr i p ja u, ak ab ki ru k ia się, w kl u rali wa ᖷ劷 pr kli bl k w i ł ż ska kli w, pr bi ᖷ劷ał w łuż si p ja u pr u lub łuᖷ劷 ᖷ劷 as m wa ia pr mi ᖷ劷w li r ᑇ唧 al ż uw ᖷ劷lę iၷ喇 kw s ię b pi ᖷ劷 i k r l wa ᖷ劷 r ła u kuᖷ劷 ၷ喇 pi i k r l wa ała u k i r ła u k j s ap w ia pr p kła a i s r ak ᑇ唧 ᑇ唧 kli ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 pr kła as au wa ia papi ru w r la ᑇ唧 w wᖷ劷 ᑇ唧 wars wa ᑇ唧 i w wᖷ劷 ᑇ唧 r ę a ᑇ唧 a płaski j pla f rmi ᖷ劷 ia ami b mi 喇 58 / 213

59 1 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 = ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 = ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 Ry. 58: p l ch Wskᐧ刷zówki odᐧ刷ośᐧ刷iᐧ刷 o 升ᐧ刷iᐧ刷zᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 wᐧ刷mᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷iᐧ刷z 升ᐧ刷 odᐧ刷i 升 升ów 劇 się 劇 ᐧ勗 劇c ik ch 8.6. i Górna warstwa jest zamocowana poprzecznie w sposób zwiększający tarcie i płytowo, zabezpieczając przed przemieszczaniem do przodu i do tyłu. Można też zastosować mocowanie progowe. Ładunek nie wypełnia całej szerokości platformy. Kąt między bocznymi odcinkami odciągów przepasujących od góry a podłogą platformy przekracza 60. Jeśli jest konieczne zastosowanie mocowania blokowego zabezpieczającego przed przemieszczeniem się do tyłu osiąga się je poprzez zastosowanie materiałów sztauerskich. Między sekcjami ładunku zastosowano podtrzymujące profile kątowe, aby w sposób skuteczny równo rozłożyć siły napinające. Odciągi przepasujące ładunek od góry Materiały sztauerskie Mocowanie płytowe Podtrzymujące profile kątowe 59 / 213

60 B k Ry. 59. zy ᐧ厷 p ᐧ厷 y ych ᐧ厷 cz ych óch ch cz ch zę ch z ᐧ厷 喗 ych. ᐧ厷 gó p ᐧ厷, ᐧ厷 z ᐧ厷 z z y z l ᐧ厷 z yp g. Ładunek wypełnia całą szerokość kontenera. Zabezpieczenie przed przemieszczaniem się do tyłu stanowi materiał sztauerski lub rozpórka. Mocowanie odciągami przepasującymi ładunek w płaszczyźnie poziomej stosuje się w celu zmniejszenia ryzyka przewrócenia się ładunku. Podkładki stanowią mocowanie progowe górnej warstwy ᖷ啧 Materiał sztauerski Pętla przepasująca Podkładka 60 / 213

61 zabezpieczające przed przemieszczaniem do przodu i do tyłu. s a i ᑇ唧 la a ᑇ唧 a i w r sł w k r s a i b k i bar ł k s a ar w ᑇ唧 ks ał a ᑇ唧 i r miara ᑇ唧 w k a ᑇ唧 w r w s u ᑇ唧 amias m aluᖷ劷 ᖷ劷 wi r ᑇ唧 i w r w s u ᑇ唧, s ᖷ劷ᖷ劷l i m kr, s 哗 ᖷ劷liski, w wi 哗 ku m al ż a ᑇ唧 waၷ喇 s r ż ᖷ劷ၷ喇 p as ała u ku, m wa ia i pr kr wa ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷al ż s ᖷ劷ᖷ劷l i pamię aၷ喇, ż w r w s u m ż ul i ks ał iu p a iski mᖷ劷 Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. u ᐧ卧 ᖷ劷u ła, p b i jak i ła u ki, al ż ła waၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab ap bi pr mi s a iu się i ᑇ唧 w ws s ki ᑇ唧 ki ru ka ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷li m żliw, p wi się w aj m i a ębiaၷ喇 i al ż j s au waၷ喇 a j j w s k ᖷ劷 i w płas ź i p pr j ၷ喇w rama ᑇ唧 s k ji ła u kuၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷r bli a iu param rᖷ劷w m wa ia ła u ku ab pi aj 哗 ᖷ劷 pr p ᖷ劷li ᖷ劷i m i pr wrᖷ劷 i m al ż braၷ喇 p uwaᖷ劷ę r miar i masę każ j s k jiᖷ劷 ᖷ劷 ż li w s k ᖷ劷ၷ喇 ła u ku pr kra a w s k ᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷 ia b ᑇ唧 i i k r s a się lis w k 哗 w ᑇ唧, a każ 哗 s k ję musi pr pa aၷ喇 ajm i j j i 哗ᖷ劷ᖷ劷 rki i rb T, k rki w kl s 哗 las i la ᖷ劷 w maᖷ劷aj 哗 us w i ia, s ᖷ劷ᖷ劷l i w, ᖷ劷 m wa ia i m ż a w k r s aၷ喇 ᖷ劷 ia b ᑇ唧 i ł w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 u i ru ᑇ唧amia ia m ż a w k r s aၷ喇 ma riał s au rski, ski, pł i p r muj 哗 pr fil k 哗 w ᖷ劷 ၷ喇 升 升 升 升 升 ᐗ呷 升DUN 升U Ry. 60. zy ᐧ厷 c ó p l ch z 61 / 213

62 Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. Ładunek obejmuje worki na paletach oddzielonych materiałem sztauerskim. Ładunek wypełnia całą szerokość kontenera. Ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem do tyłu za pomocą ram rozporowych Rama rozporowa Kłonice Kratownice Pręt wspierający Materiał sztauerski ၷ喇 l i uż w rki ᖷ劷p sᖷ劷b m wa ia b l j s p b sp s bu m wa ia w rkᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ż i a p l ᖷ劷a a m, ż ma riał pr w ż w b la ᑇ唧 ၷ喇makula ura, sia, ka i a i pᖷ劷ၷ喇 w kl i j s pak wa rᖷ劷w i br jak w w rka ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 j ż li m żliw j s rwa i się ęᖷ劷 i ła u ku, p am wa iu ał ła u k al ż pr kr ၷ喇ᖷ劷 喇 ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 Ry. 61. B l z z óch ch óch zę ch pᐧ厷 pl z ᖷ啧c ᐧ厷 cz y : gó Ł 嗗 Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i / 213

63 Ładunek wypełnia całą szerokość platformy. Jeśli górna warstwa ładunku nie znajduje się przy ścianie przedniej w niektórych wypadkach należy zapobiec przemieszczani u się ładunku do przodu za pomocą pasa tworzącego pętlę narożną i/lub drewna. W niektórych wypadkach należy stosować mocowanie z użyciem materiałów sztauerstkich i/lub pętli narożnej i/lub drewna. Jeżeli ze względu na niestabilność ładunków istnieje ryzyko poluzowania się odciągów, potrzebne są podtrzymujące profile kątowe. Ewentualnie do stabilizacji można zastosować kratownice. Materiały sztauerskie Pętle narożne Kratownice Płyty Podtrzymujący profil kątowy Odciągi przepasujące od góry ó k Europaleta ᖷ劷al 哗 aj ęᖷ劷 i j uż wa 哗 pr w u warᖷ劷w j s ur pal a ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇 喇 喇 喇ၷ喇ᖷ劷 k uj się j 哗 a w aj r w a i p sia a a w miar 喇ၷ喇ၷ喇ᐗ均ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ၷ喇ᐗ均ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 mmᖷ劷 5 Ry. 6ᖷ啧. p l ᖷ劷 a pal ę ła wa s 哗 pak wa ia wi lk ᖷ劷 i rᖷ劷w j wi lk ᖷ劷 i pal lub m i js j i j, pal a s a wi p wi r ᑇ唧 ię ła u k w 哗 p b 哗 pla f rm ła u k w j b ᖷ劷 ia b ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷al ż w pr iw iałaၷ喇 ᖷ劷liź ię iu się lub pr wrᖷ劷 iu pal, m uj 哗 i 哗ᖷ劷i w sp sᖷ劷b p b pr s awi ᖷ劷 p w ż jᖷ劷 ᖷ劷ar i mię p wi r ᑇ唧 iami ła u ku i pal j s a m is p as bli a ia param rᖷ劷w m wa ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷al ż rᖷ劷w i ż w i 哗ၷ喇 p uwaᖷ劷ę s su k w s k ᖷ劷 i i s r k ᖷ劷 i ra masę ała wa j pal ၷ喇 u aj masa ała wa j pal p wia a masi s k ji ła u ku pa r 喇 ęᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r ᑇ唧 l i i pr wrᖷ劷 i ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 m wa ia ła u kᖷ劷w a pal a ᑇ唧 m ż a uż waၷ喇 ᖷ劷r kᖷ劷w aki ᑇ唧 jak pᖷ劷 i 哗ᖷ劷i f lia rm kur liwa, j ż li ięki mu pal a m ż w r maၷ喇 k 哗 pr ᑇ唧 l ia a b ki ajm i j ᑇ唧 喇ᐗ均 b wi ᑇ唧 ak i ks ał ia ၷ喇pa r 喇 ęᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷ၷ喇 63 / 213

64 Ry. 63. J ᐧ厷 p zy c p l y z p c 唧 c 唧gó 6 Wózki ᖷ劷 kᖷ劷w s laż m uż wa się ęs ra sp r u ż w ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷ajsku i js m sp s b m i ᑇ唧 m wa ia j s m a bl k wa, j ak s 哗 ż i sp s b ᖷ劷 Ry. 6 喗. ᐧ厷óz z l 喗 p ᐧ厷 ch p ę p 唧cy 7 B ᐧ卧 sk ᖷ劷i pr w ż s 哗 bla ᑇ唧 lub pł rᖷ劷ż ᑇ唧 w miara ᑇ唧, ajm i js w kl p wi b ၷ喇 ła wa a wi r ᑇ唧u i w pr i j ęᖷ劷 i p ja u, par ᖷ劷 ia ę pr i 哗 i 喇lub i l m bl kuj 哗, ak ab i m ᖷ劷ł się pr suwaၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷a liwi płaski bla ᑇ唧 al ż f rm waၷ喇 w pa kiᖷ劷 ᖷ劷 lᖷ劷w m wa ia ła u kᖷ劷w pa ki al ż rak waၷ喇 ᖷ劷 ral i jak pu łaᖷ劷 ᖷ劷łaski bla ᑇ唧 m ż a as m ła waၷ喇 a pal ᖷ劷 ᖷ劷al ż j wᖷ劷w as p wi i pr m waၷ喇ᖷ劷 64 / 213

65 ᖷ劷 iż j pr s awi pr kła am wa ia bla ᑇ唧 lub pł a pla f rmi płaski j w p saż j w kł i b ᖷ劷 w pa ku ła u kᖷ劷w uż j masi właᖷ劷 iw j ၷ喇 aki ᑇ唧 jak u ajၷ喇 s ᖷ劷ᖷ劷l i is j s uw ᖷ劷lę i i prawi ł w ᖷ劷 r kła u b i 哗ż iaᖷ劷 Ry. 65. 喗 c p z p ᖷ啧c ę p z 唧 Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i Jeżeli ładunek nie opiera się o ścianę przednią, potrzebne jest zabezpieczenie przed przemieszczaniem w przód za pomocą materiałów sztauerskich lub blokady podstawy. W pewnych wypadkach potr zebne jest unieruchamianie przed przemieszczaniem w tył za pomocą materiałów sztauerskich lub ramy rozporowej. Płyty umieszczane są na platformie w jednej lub większej liczbie sekcji i wyśrodkowane względem osi wzdłużnej. W lukach między sekcjami ładunków umieszcza się odpowiednie materiały sztauerskie. Między pasami a ładunkiem umieszcza się ochraniacze. Jeżeli pozostaje luka między ładunkiem a kłonicami bocznymi, wypełnia się ją odpowiednimi materiałami Odciągi przepasujące od góry Ochraniacze Materiały sztauerskie ᖷ劷 ż li s k ja l a i j s ab pi a pr pr mi s a i m w pr ᖷ劷, p r b s 哗 a k w i 哗ᖷ劷iᖷ劷 Nie zaleca się przewozu blach płaskich na platformach załadunkowych pozbawionych kłonic lub ścian bocznych. 65 / 213

66 Ł u k ᐧ卧uᖷ叧 ᖷ劷r w ż ła u ki łuᖷ劷i w kl umi s a się w łuż p ja uᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 哗 s a wiၷ喇 s ᖷ劷ᖷ劷l i p waż pr bl m, p i waż, j ż li i s a 哗 u i ru ᑇ唧 mi, m ᖷ劷 哗 ła w pr biၷ喇 ᖷ劷 ia ę pr i 哗 lub kabi ę ki r w ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż waż j s, ab ła u k s ał as au wa i am wa w aki sp sᖷ劷b, ab s a wił j 哗 ał ᖷ劷ၷ喇, a ża a j ᖷ劷 ęᖷ劷ၷ喇 i m ᖷ劷ła p rus aၷ喇 się i al ż i i ᑇ唧ᖷ劷 喇 w ᖷ劷lę u a r kła b i 哗ż ia, k ᖷ劷r ᖷ劷 sku ki m m ż b ၷ喇 i i 哗ż i si pr i j w w łuj 哗 pr bl m s abil ᖷ劷 i 哗, ki r wa i m i ᑇ唧am wa i m, a pr bl m m ż s a wiၷ喇 łuᖷ劷i wis łuᖷ劷 Ry. 66. 嗗ᐧ厷 g 喗 z 9 ᐗ均a u k al ż aws m waၷ喇 a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w, ajl pi j łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w lub aᖷ劷m ka ᑇ唧, k ᖷ劷r m ż a pr m waၷ喇 p wi i ᑇ唧 pu k ᖷ劷w m wa ia a p j ź i ᖷ劷 ᖷ劷al ż awaၷ喇 s bi sprawę, ż pr pasa i i 哗ᖷ劷ami ᖷ劷ᖷ劷r lub as s wa i i 哗ᖷ劷u pę l w ᖷ劷 s a wi sku u i ru ᑇ唧 mi i p pr, al j ᖷ劷li bę 哗 s s wa j i m, ab pi i pr pr mi s a i m się w pr ᖷ劷 bę i w ikał w ł 哗 i sił ar iaᖷ劷 ᖷ劷 p wi i ar i ap bi ᖷ劷aj 哗 ru ᑇ唧 m w łuż p ja u m ż a u skaၷ喇 pr as s wa i w s ar aj 哗 j li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷w w war aj 哗 ᑇ唧 w maᖷ劷a 哗 siłę isku, al p wi się s s waၷ喇 a k w m u i ru ᑇ唧amia ia w łuż ᖷ劷 aki jak m wa i bl k w lub uk ᖷ劷 pę l 哗ᖷ劷 ᖷ劷 ż li lk j s m żliw, ła u k al ż u i ru ᑇ唧amiaၷ喇 w płas ź i w łuż j p pr par i ᖷ劷 ia ę pr i 哗 alb l 哗 lub as s waၷ喇 p wi i r aj m wa ia bl k w ᖷ劷 ᖷ劷 s k ᖷ劷ၷ喇 ła u ku iᖷ劷 i p wi a pr kra aၷ喇 w s k ᖷ劷 i ᖷ劷 ia pr i jᖷ劷 喇al a się, ab w s k ᖷ劷ၷ喇 kł i lub k łkᖷ劷w b ᑇ唧 b ła ajm i j aka sama, jak w s k ᖷ劷ၷ喇 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 a wi a k w ᖷ劷r k um wa ia ła u ku i więks a b pi ᑇ唧s w r ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 ż li pak wa ia s 哗 ukła a j a ruᖷ劷im, iężs s uki al ż ukła aၷ喇 p sp m, a lż js a wi r ᑇ唧uᖷ劷 ars wa wi r ᑇ唧 ia i m ż b ၷ喇 więks a iż wars wa sp iaᖷ劷 66 / 213

67 B k ၷ喇 lki lub ks ał w iki al ż a w aj s au waၷ喇 a ł ż ska ᑇ唧 kli w ᑇ唧 i m waၷ喇 i 哗ᖷ劷ami aᖷ劷m w mi pę l w miᖷ劷 ᖷ劷r kła p iż j ilus ruj am wa i b l k lub ks ał w ikᖷ劷w a płaski j pla f rmi b kł i b ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷i uw ᖷ劷lę i u ża ᑇ唧 m waᑇ唧 w łuż ᑇ唧ᖷ劷 Jeżeli ładunek nie jest oparty o ścianę przednią, wymagane jest zablokowanie wolnej przestrzeni materiałem sztauerskim lub ramą rozporową. W pewnych wypadkach wymagane jest zabezpieczenie przed przemieszczaniem się do tyłu poprzez zastosowanie materiałów sztauerskim lub rozpórek. Ładunek przepasano odciągami pętlowymi. Elementy cylindryczne kładzie się na łożyskach klinowych. Odciąg pętlowy Łożysko klinowe 10 Ry. 67. Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. K ęᖷ叧 ᖷ劷b ap bi ami s a iu rmi l ᖷ劷i mu, w k l j ᑇ唧 akapi a ᑇ唧 kręᖷ劷i ski r wa w r m lub si 哗 w płas ź i p i m j wa s 哗 kręᖷ劷ami s au wa mi siami p i m, a kręᖷ劷i ski r wa w r m lub si 哗 ᖷ劷ᖷ劷r kręᖷ劷ami s au wa mi siami pi w ᖷ劷 ᖷ劷r 哗ᖷ劷 m ż b ၷ喇 p j alb skła aၷ喇 się wi lu kręᖷ劷ᖷ劷w p ł 哗 ᑇ唧 w aki sp sᖷ劷b, ż i ᑇ唧 si p kr waj 哗 się, w r 哗 j s kę li r 哗ᖷ劷 ᖷ劷r ała u ki m al ż spraw iၷ喇, wi 哗 a ia i pak wa i kręᖷ劷u i s 哗 arus i i r pa 哗 się w rak i pr w uᖷ劷 ᖷ劷 ż li ł 哗 ia kręᖷ劷ᖷ劷w i pal s suj się wi 哗 a ia, al ż mi ၷ喇 ᖷ劷wia m ᖷ劷ၷ喇, ż siła wi 哗 a ia w ju i pal j s k i a w r ma ia ała u ku i r ła u ku, a i pr w uᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 67 / 213

68 k i j s pr m wa i ał j j s ki p ja uᖷ劷 ᖷ劷i w s ar a am wa i sam j pal ᖷ劷 ᖷ劷iężki kręᖷ劷i bla ᑇ唧 s 哗 w kl s au wa a ł ż ska ᑇ唧 kli w ᑇ唧 i am wa i 哗ᖷ劷ami pę l w mi aᖷ劷mᖷ劷 ᖷ劷 r ka bla ᑇ唧a w kręᖷ劷a ᑇ唧 siami p i m ᖷ劷ręᖷ劷i ᖷ劷 r aju, j ż li s au wa s 哗 siami p i m, ajl pi j j s pr w iၷ喇 a p ja a ᑇ唧 w p saż ᑇ唧 w sp jal wᖷ劷łębi ia ၷ喇ł ż skaၷ喇 w pla f rmi ła u k w jᖷ劷 ၷ喇 a k w ᖷ劷 m wa ia kręᖷ劷i bę 哗 się ajpraw p b i j p rus ał w wᖷ劷łębi ia ᑇ唧, la ᖷ劷 sku u i ru ᑇ唧 mi i u skuj się a p m 哗 p wi i j li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷w ual i, a pr kła, ᖷ劷 i s ęp s 哗 sp jalis p ja, kręᖷ劷i m ż a pr w iၷ喇 as au wa w ł ż ska ᑇ唧 pr s awi ᑇ唧 a ilus ra ji p iż jᖷ劷 ᖷ劷 iż j p ka a pr kła bla ᑇ唧 w iężki ᑇ唧 kręᖷ劷a ᑇ唧 pr w ż ᑇ唧 a płaski j pla f rmi b ᖷ劷 ia b ᑇ唧ᖷ劷 喇 w ᖷ劷lę u a, ż s 哗 s uki uż j masi właᖷ劷 iw j, s ᖷ劷ᖷ劷l i waż j s pamię a i właᖷ劷 iw m r kła i b i 哗ż iaᖷ劷 Blacha w zwojach na łożysku klinowym zabezpieczona przed ruchami we wszystkich kierunkach za pomocą odciągów pętlowych. Ochraniacze krawędzi położone na wszystkich krawędziach Odciąg pętlowy Łożysko klinowe Ochraniacze krawędzi ၷ喇 WSZYSTKIE KĄTY W GRANICACH Ry. 68. Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i / 213

69 ᖷ劷ręᖷ劷i al ż ab pi ၷ喇 w ł ż sku a p m 哗 ajm i j wᖷ劷 ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w aᖷ劷m w ᑇ唧 ka i lub a wi r ᑇ唧 aᖷ劷m s al w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i mus 哗 s kaၷ喇 się p wi r ᑇ唧 i 哗 kręᖷ劷u i ł ż ski m miękki ᖷ劷 r w aᖷ劷 ᖷ劷 ż li i k r s a się sp jal ᖷ劷 wᖷ劷łębi ia w p ł, kręᖷ劷i ra ł ż ska al ż pr m w waၷ喇 p ja u a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧 lub aᖷ劷m w ᑇ唧 ka i api a mᖷ劷 ᖷ劷 lᖷ劷w m wa ia każ r 哗 p pr kręᖷ劷ᖷ劷w al ż rak waၷ喇 i l i i każ i ᑇ唧 al ż pr m waၷ喇 i 哗ᖷ劷amiᖷ劷 Szeroka blacha w kręgach osią pionowo Ry. 69. Bl ch z ęg ch 唧 p 1ᖷ啧 ᖷ劷 r ka bla ᑇ唧a w kręᖷ劷a ᑇ唧 si 哗 pi w j s w kl s au wa a a pla f rma ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 s j aj ru i js ᑇ唧 am wa ia r ajᖷ劷w ła u kᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 su k p iż j [WW2]ilus ruj p wi i s s m u i ru ᑇ唧amia ia w k r s a i m kr żaka, k ᖷ劷r m ż a as s waၷ喇 ra m łaᑇ唧 u ᑇ唧ami lub aᖷ劷mami ka i pr m wa ia kręᖷ劷ᖷ劷w uż j ᖷ劷r i s au wa ᑇ唧 si 哗 pi w ᖷ劷 ᖷ劷r 哗ᖷ劷 ukła a się w si p ja u, a kr żak a wi r ᑇ唧u kręᖷ劷u, pami umi s mi w ᖷ劷r ku w ru[greg3]ᖷ劷 ᖷ劷r żak al ż umi ᖷ劷 iၷ喇 rami ami uk ᖷ劷 i, ab um żliwiၷ喇 k w j al am wa i i 哗ᖷ劷ami łaᑇ唧 u ᑇ唧 w miᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i r ba pr m waၷ喇 pu k ᖷ劷w m wa ia w p j ź i i api 哗ၷ喇 w w kł sp sᖷ劷bᖷ劷 ᖷ劷ręᖷ劷i m ż a am waၷ喇 b k r s a ia pisa ᖷ劷 p w ż j isku, al aᖷ劷m lub łaᑇ唧 u ᑇ唧 r ba r mi ᖷ劷 iၷ喇 uż 哗 s ara ᖷ劷 i 哗 w lu ap bi ᖷ劷 ię ia ws lkim pr mi s i mᖷ劷 喇 w ᖷ劷lę u a p ł ż i api a, w w pa ku ᖷ劷ęs ᑇ唧 ła u kᖷ劷w s su k w mał j bję ᖷ劷 i aki ᑇ唧 jak kręᖷ劷i, m ż b ၷ喇 p r b skupisk pu k ᖷ劷w m wa ia uż j w r mał ᖷ劷 iᖷ劷 w pa ku kręᖷ劷ᖷ劷w uż j ᖷ劷ęs ᖷ劷 i s ᖷ劷ᖷ劷l i waż j s właᖷ劷 iw r kła b i 哗ż iaᖷ劷 ᖷ劷ż js kręᖷ劷i s au wa s 哗 ęs a pal a ᑇ唧ᖷ劷 喇 akimi j s kami al ż p s ęp waၷ喇 ᖷ劷 i wska ᖷ劷wkami m wa ia si 哗 p i m kręᖷ劷ᖷ劷w as au wa ᑇ唧 w ł ż ska ᑇ唧ᖷ劷 69 / 213

70 13 Ry. 70. zy ᐧ厷 ęg z c g c 唧g ię j s ᖷ劷ᖷ劷łᖷ劷w a ma m wa ia w r bᖷ劷w s al w ᑇ唧 aj uj się w ał 哗 iku 喇ᖷ劷 喇ᖷ劷 呷 u ę j ᖷ劷ru i prę w w ja ᑇ唧 ajl pi j wi 哗 aၷ喇 ak, ab w r ł i 哗ᖷ劷ł i war r l ᖷ劷 ᖷ劷al ż j s au waၷ喇 w p pr k pla f rm, ak jak pr s awi a r su ku p iż jᖷ劷 i 哗 a i al ż uł ż ၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab mię ła u ki m a krawę i 哗 b 哗 pla f rm p s ała kᖷ劷 ၷ喇ၷ喇 喇 m r wa pr rwaᖷ劷 ᖷ劷 la pr ia i l a l j wars w p wi pi raၷ喇 się ias ᖷ劷 ia ę pr i 哗 i l 哗 r pᖷ劷rkęᖷ劷 ᖷ劷 s ał r l l j wars w al ż rᖷ劷w mi r i r mi ᖷ劷 iၷ喇 mię r lami pr i 哗 i l 哗 rᖷ劷w l ᖷ劷l i ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r rw mię r lami i p wi pr kra aၷ喇 p ł w pr mi ia r liᖷ劷 ᖷ劷 r lami ukła a się p pr i ka ᖷ劷wki w miara ᑇ唧 kᖷ劷 ᑇ唧ၷ喇 ᐗ均 ᑇ唧ၷ喇 mm, ak ab r l i rus ał się p as s au wa ia ᖷ劷ᖷ劷r j wars w w b iż ia ᑇ唧 mię r lami l j wars w ᖷ劷 ᖷ劷ak wi aၷ喇 a r su ku p iż j wars w p ł 哗 i 哗ᖷ劷ami pasuj 哗 mi ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 p, ab l a wars wa u i ru ᑇ唧amiała wars wę ᖷ劷ᖷ劷r 哗ᖷ劷 ᖷ劷r r l wars w l j pr ᑇ唧 哗 i 哗ᖷ劷i pę l w ၷ喇ၷ喇ၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab u skaၷ喇 awi s 哗 bl ka ę p bu s r a ᑇ唧 r l wars w l jᖷ劷 70 / 213

71 ᖷ劷ᖷ劷Śᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷Śᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 喇 喇 ᖷ劷၇堗 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷Śᖷ劷၇堗 1 喗 Ry. 71. 嗗 z óch ch z yp pᐧ厷y g z ᖷ啧c ᐧ厷 cz y Warstwa górna to warstwa zamocowana za pomocą odciągów przepasujących ładu nek. Odciągi pętlowe mocują ładunek drutu w zwojach poprzecznie. Odciąg pętlowy Odciąg przepasujący Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. UWAGA: Nie zaleca się stosowania taśm stalowych do innych celów mocowania. 呷u 吷 ᐧ卧 u k j s k ᖷ劷uż ła u ki j s k w i l w w kl r ba m waၷ喇 a p m 哗 arᖷ劷w i 哗ᖷ劷ᖷ劷w łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧, jak i p wi i ᑇ唧 r pᖷ劷r kᖷ劷 71 / 213

72 Ry. 7ᖷ啧. 喗z 喗 z c z p c 唧 c 唧gó pę l ych zpó pl ᐧ厷 z ᖷ啧c ᐧ厷 cz ych 15 Ładunek umieszczono na drewnianej podstawie na platformie bez ścian bocznych. Ładunek jest zablokowany poprzecznie za pomocą odciągów pętlowych. Ładunek jest zablokowany wzdłużnie za pomocą ram rozporowych i drewnianych nóżek oraz belek nośnych z tyłu pojazdu. Punkty mocowania Odciągi pętlowe Podstawa drewniana Rama rozporowa przednia Rama rozporowania tylna Nóżki drewniane Belki tylne Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. ᐗ均a u k umi s j s a r w ia j p s awi ၷ喇ၷ喇ၷ喇 i am wa w płas ź i p pr j a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧 pę l w ᑇ唧 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 ᐗ均a u k j s m wa w łuż i a p m 哗 ram r p r w ᑇ唧 arᖷ劷w pr u ၷ喇 喇ၷ喇, jak i łu ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷b u skaၷ喇 w m w pa ku sku m wa i, rama r p r wa p wi a b ၷ喇 p i si a a p m 哗 r w ia ᑇ唧 p pᖷ劷r k ၷ喇 喇ၷ喇, a lis w r p r w uk s wa ᖷ劷 ᖷ劷am r p r w ᑇ唧 wi ma r pᖷ劷rkami uż wa się w sp sᖷ劷b p ka a a r su ku p w ż j, ᖷ劷 abs rb wa ia sił pr ł ż ᑇ唧 ᖷ劷 ia pr i j lub l j s suj się wi l i 喇lub pr i b lki ᖷ劷 w kł j pla f rm płaski jᖷ劷 ᖷ劷 ż li ᖷ劷 ia a pr ia lub l a ၷ喇pł a, ᖷ劷 ia a lub r wiၷ喇 j s pr s s wa a abs rb wa ia sił w łuż ᑇ唧 rᖷ劷w r ł ż ᑇ唧 a ał j s r k ᖷ劷 i pla f rm, r ba uż ၷ喇 ram r p r w j r ma r pᖷ劷rkamiᖷ劷 ᖷ劷al ż wrᖷ劷 iၷ喇 uwaᖷ劷ę, ż ram r p r w mus 哗 b ၷ喇 ab pi pr pr mi s a i m się w b k, ᑇ唧 ba ż pla f rma 72 / 213

73 w p saż a j s w ᖷ劷 ia b a lis w p pr ram ajmuj 哗 ał 哗 s r k ᖷ劷ၷ喇 pla f rm ᖷ劷 w pa ku ła u kᖷ劷w uż j masi włas j s ᖷ劷ᖷ劷l i waż j s uw ᖷ劷lę i i r mi s ia b i 哗ż iaᖷ劷 Ry. 73. c z 喗yc ᐧ厷 l ᖷ啧 ych, c 唧gó p z p 唧cych ᐧ厷 gó y zp ych pᐧ厷 ch pl ch ᐧ厷 z ᖷ啧c ᐧ厷 cz ych 16 Ładunek został zamocowany poprzecznie za pomocą dwóch bocznych belek nośnych i odciągów przepasujących od góry. Ładunek został zamocowany wzdłużnie za pomocą ram rozporowych, drewnianych podpórek oraz tylnych belek nośnych. Odciąg - przepasujący od góry Belki nośne Podstawa Rama rozporowa przednia Rama rozporowa tylna Drewniane podpórki Blokady drewniane Listwa poprzeczna Belki nośne tylne Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. ᐗ均a u k p ł ż j s a wᖷ劷 ᑇ唧 p pr ᑇ唧 b lka ᑇ唧 ᖷ劷 ᑇ唧 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 skła aj 哗 ᑇ唧 się p s aw ၷ喇ၷ喇ၷ喇 i bl ka ၷ喇7ၷ喇 w k a ᑇ唧 r w a ra lis w p pr ᑇ唧 ၷ喇 喇ၷ喇 pr s 哗 ᑇ唧 siłę p pr 哗 a krawę i pla f rm ᖷ劷 ᖷ劷 s awa p wi a b ၷ喇 kᖷ劷 ᑇ唧 mm w żs a iż lis wa p pr a ၷ喇s al waၷ喇, ab ap bi k ak wi wᖷ劷 ᑇ唧 p wi r ᑇ唧 i s al w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷aż a b lka ᖷ劷 a p ła u ki m musi p sia aၷ喇 p wi i 哗 w r mał ᖷ劷ၷ喇, ajl pi j ak p wal m marᖷ劷i s m b pi ᑇ唧s waᖷ劷 喇akła a się, ż arᖷ劷w ła u k, jak i krawę ź pla f rm m ᖷ劷 哗 w r maၷ喇 w s ki b i 哗ż ia mi js w ᖷ劷 ᖷ劷 ż li ak i j s, al ż więks ၷ喇 li bę b l k, aj 73 / 213

74 p wi i m i js a isk j s k w ᖷ劷 ᖷ劷 ż li uż wa s 哗 wię j iż wi b lki, ws s ki wars w p s aw mus 哗 b ၷ喇 ab pi w łuż i w ᖷ劷lę u a ru kr ᖷ劷l ia r kła b i 哗ż ia s a ᖷ劷 w w pa ku r ᑇ唧 lub wię j b l k ၷ喇ła u k m ż sp waၷ喇 lk a i k ᖷ劷r ᑇ唧 uż wa ᑇ唧 b l kၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷r mi m wa j s w łuż i arᖷ劷w pr u ၷ喇 喇ၷ喇, jak i łu ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 a p m 哗 ram r p r w ᑇ唧 p wi i ᑇ唧 w li j sił a iskuᖷ劷 ၷ喇 lki ᖷ劷 łu pla f rm ၷ喇 喇ၷ喇 wra l m ami m uj 哗 mi j pla f rm mus 哗 p sia aၷ喇 p wi i 哗 w r mał ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 alt. A = sposób A alt. B = sposób B 17 Ry. 7 喗. z częᖷ啧c y c 唧g ᖷ啧 y p zycz p p z z zy Mocowanie ładunku osiąga się za pomocą odciągów. W celu obniżenia napięcia odciągów ładunek można ewentualnie zamocować wzdłużnie za pomocą ramy rozporowej (alt. A) lub klina (alt. B). Odciąg Materiał podstawy Rama rozporowa z przodu Klin ᖷ劷uż ła u k j s k w [WW4], aki jak pr s awi p w ż j, m ż a umi s aၷ喇 b p ᖷ劷r i a płaski j pla f rmi, w ł 哗 i j ż li j a p wi r ᑇ唧 i k ak w ᑇ唧 w k a a j s r w a lub ma riału rᖷ劷w waż m wspᖷ劷ł iku ar iaᖷ劷 ᖷ劷 ż li is i j jakak lwi k m żliw ᖷ劷ၷ喇 k ak u wᖷ劷 ᑇ唧 p wi r ᑇ唧 i 74 / 213

75 m al w ᑇ唧, mię ła u ki m a pla f rm 哗 ła u k w 哗 al ż umi ᖷ劷 iၷ喇 pł więks aj 哗 ar i ᖷ劷 ᖷ劷 suj się r i 哗ᖷ劷i ၷ喇ၷ喇ၷ喇 łaᑇ唧 u ᑇ唧 w lub i p wi i s m r i 哗ᖷ劷i ab pi aj 哗 pr ru ᑇ唧ami w łuż mi i p pr mi ła u ku, k ᖷ劷r ł 哗 哗 a p a ła u ku i krawę i pla f rm ᖷ劷 w pa ku iężs ᑇ唧 ła u kᖷ劷w pr ᖷ劷 al ż abl k waၷ喇 a p m 哗 ram r p r w j ၷ喇r sᖷ劷 ၷ喇7, sp sᖷ劷b ᖷ劷, ᖷ劷 ik ၷ喇ၷ喇 lub kli a ၷ喇r sᖷ劷 ၷ喇7, sp sᖷ劷b ၷ喇, ᖷ劷 ik 喇ၷ喇ᖷ劷 Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. Ł u k s 呷 ᐗ均a u ki wis 哗, a pr kła us, al ż p wi i am waၷ喇, ab ap bi i ᑇ唧 k ł sa iu lub i m i pus al m ru ᑇ唧 m w w 哗 r p ja uᖷ劷 ᖷ劷 ż li p jawia się aki ru ᑇ唧, pr suwa się rᖷ劷w i ż ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i ła u ku i p ja u, wpł wa a amikę ja w aki sp sᖷ劷b, ż p ja s aj się i s abil i m ż a s ra iၷ喇 a im k r lę i pr wa iၷ喇 w pa ku, pᖷ劷 w wr ki p ja uᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u ki wis 哗 i bę 哗 p wi i am wa, bę 哗 się k ł saၷ喇 w łuż p ja u w w iku pr spi s a ia lub wal ia ia p ja uᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷w i ż p as mia ki ru ku ja wis 哗 ła u ki bę 哗 się w ᑇ唧 laၷ喇 w ki ru ku ja pr skrę m ၷ喇jak p ka a a r sᖷ劷 ၷ喇 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 a a, ż p w k a iu skrę u 喇ၷ喇, ła u ki bę 哗 ᑇ唧 l w p pr k p ja uᖷ劷 ᖷ劷 s wiᖷ劷 i s ua ja i p ż 哗 a a, p i waż m ż pr wa iၷ喇 u ra k r li a p ja m lub aw w wr kiᖷ劷 Ry. 75. ᐧ厷ychyl ę z 唧cych ᐧ厷 ó cz ęc / 213

76 ᖷ劷 ja w k r s wa pr w ż ia us p wi b ၷ喇 w p saż w s i ᑇ唧aki pr suwa ᖷ劷 ᖷ劷 a p wi a b ၷ喇 w p saż a w s ał awias w ᖷ劷ra i iki umi s w s ępa ᑇ唧 ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 m ap bi ᖷ劷aj 哗 ᑇ唧 k ł sa iu lub pr suwa iu się, k ᖷ劷r w ikaj 哗 ru ᑇ唧u lub ᑇ唧am wa ia p ja uᖷ劷 ᖷ劷 as ała u ku p ja u us al ż rᖷ劷w r mi s aၷ喇 a ws s ki ᑇ唧 s a ᑇ唧 i as s waၷ喇 ᖷ劷ra i ikiᖷ劷 ᖷ劷 ż li w rak i p rᖷ劷ż p ja j s ęᖷ劷 i w r ła w wa, p s ał ła u k al ż rᖷ劷w r mi ᖷ劷 iၷ喇 i p w i as s waၷ喇 ᖷ劷ra i ikiᖷ劷 ᖷ劷 ł ᖷ劷a p ja u p wi a b ၷ喇 aws u r m wa a w s ᖷ劷 i, ab ap bi p ᖷ劷li ᖷ劷 m a krwi lub i ᑇ唧 ᖷ劷liski ᑇ唧 subs a ja ᑇ唧ᖷ劷 Ł u k ᐧ卧 s w pa ku ła u kᖷ劷w pł ᑇ唧 lub a ᑇ唧 wuj 哗 ᑇ唧 się p b i jak pł ၷ喇 a pr kła b ż lub m 哗ka, k ᖷ劷r ęs pr w ż s 哗 w bi r ika ᑇ唧ၷ喇, m ż a ap kaၷ喇 a aki sam pr bl m jak w w pa ku ła u kᖷ劷w wis 哗 ᑇ唧 ၷ喇pa r ęᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ż li bi r iki lub p b j s ki ła u k w s 哗 ęᖷ劷 i w w p ł i, ła u k a a się p rus aၷ喇, ᖷ劷 p ja pr spi s a, wal ia lub skrę aᖷ劷 喇mi ia p ł ż i ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 i ła u ku ra ał ᖷ劷 p ja u i 喇lub pr wa a r k ł sa ia się ła u ku, ၷ喇 ᖷ劷 kr s w ᖷ劷 pr suwa ia się j ᖷ劷 ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 iၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷a wpł w a amikę ja w aki sp sᖷ劷b, ż p ja s aj się i s abil i m ż a s ra iၷ喇 a im k r lę i pr wa iၷ喇 w pa ku, a pr kła w wr kiᖷ劷 ᖷ劷b ap bi wsp m ia m w ż j sku k m, w miarę m żliw ᖷ劷 i bi r iki p wi b ၷ喇 i mal ałk wi i w p ł i pł m lub prawi pus ၷ喇w m ᖷ劷i ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 p a 喇ၷ喇ᑇ唧 lub m i j iż ᑇ唧ၷ喇ᑇ唧 w w pa ku bi r ikᖷ劷w p j m ᖷ劷 i pr kra aj 哗 j 7 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 li rᖷ劷wၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷li k i, al ż as s waၷ喇 a k w ᖷ劷r ki ap bi ᖷ劷aj 哗 ru ᑇ唧 m ła u ku w i p ł ᑇ唧 bi r ika ᑇ唧, aki jak w w ę r pr ᖷ劷r ᖷ劷 ᖷ劷al ż mi ၷ喇 ᖷ劷wia m ᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷, ż w i i js ᑇ唧 w ᑇ唧 i mᖷ劷wi w p ł i ws s ki ᑇ唧 kw s ii wi 哗 a ᑇ唧 ab pi a i m ła u kᖷ劷w mas w ᑇ唧 i pł ᑇ唧ᖷ劷 76 / 213

77 7 maᖷ劷a ia ᖷ劷 i i k ᖷ劷r ᑇ唧 s ᖷ劷ᖷ劷l ᑇ唧 ła u kᖷ劷w 7.1 呷 ᖷ劷ru ᖷ劷 i p as s au wa ia rᖷ劷ż ᑇ唧 r ajᖷ劷w ła u kᖷ劷w w ikaj 哗 ᖷ劷łᖷ劷w i rᖷ劷ż i mas i ks ał u j s k ła u k w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷al ż akż pamię aၷ喇, ż pak wa ia maj 哗 rᖷ劷ż 哗 w r mał ᖷ劷ၷ喇, a war mi właᖷ劷 iw ᖷ劷 i, a a, ż s war aj 哗 aᖷ劷r ż i p j lub w p ł 哗 iu i mi waramiᖷ劷 skła ła u ku m ᖷ劷 哗 p a m w ᑇ唧 iၷ喇 war i b pi w maᖷ劷aj 哗 a ᑇ唧 wa ia s ᖷ劷ᖷ劷l ᑇ唧 ᖷ劷r kᖷ劷w s r ż ᖷ劷 iᖷ劷 喇 w ᖷ劷lę u a rᖷ劷ż r ᖷ劷ၷ喇 m żliw ᑇ唧 k mbi a ji pr w ż ᑇ唧 warᖷ劷w, a s ᖷ劷ᖷ劷l a i i a m wa ia ła u kᖷ劷w j s ru a uję ia w sp sᖷ劷b il ᖷ劷 i w ᖷ劷 ᖷ劷aj 哗 a uwa, iż j p a kilka wska ᖷ劷w k ᖷ劷ᖷ劷l ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷Ę 圗ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 as s au wa ia j s k ła u k w ᑇ唧 a skr i ła u k w j ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i musi aj waၷ喇 się jak aj iż j, ab u skaၷ喇 m żliwi ajl ps 哗 s abil ᖷ劷ၷ喇 p as ᑇ唧am wa ia, pr spi s a ia i skrę a iaᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷l i war iężki al ż umi s aၷ喇 jak aj iż j i jak ajbliż j ᖷ劷r ka pla f rm k s ruk ji ᖷ劷 jᖷ劷 ᖷ劷al ż rᖷ劷w i ż pamię aၷ喇 a isku si ၷ喇pa r ał 哗 ik 喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ŚĆ ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᐷ堷 ᐗ均a u ki apak wa w ma riał mał j w r mał ᖷ劷 i s 哗 w kl l kki ᖷ劷 ᖷ劷la ᖷ劷 ż m ż a j w kl umi s aၷ喇 w ᖷ劷ᖷ劷r ᑇ唧 wars wa ᑇ唧 ła u ku i i bę i s war aၷ喇 pr bl mᖷ劷w r kła m iężaruᖷ劷 ᖷ劷 ż li i j s m żliw, ła u k al ż i liၷ喇 a s k j ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 喇a p m 哗 p wi i j k mbi a ji rᖷ劷ż ᑇ唧 r miarᖷ劷w pr s k 哗 ᑇ唧 pak waᑇ唧 m ż a ła w u skaၷ喇 w s ar aj 哗 m wa i bl k w par i m ᖷ劷 ia ę pr i 哗, l 哗 i ᖷ劷 ia b ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷us pr s r i, jaki m ᖷ劷 哗 p ws aၷ喇 w w iku s au wa ia j s k ła u k w ᑇ唧 rᖷ劷ż ᑇ唧 ks ał a ᑇ唧 i r miara ᑇ唧 mus 哗 b ၷ喇 asa w p ł i, ab ap w iၷ喇 p wi i par i i s abil ᖷ劷ၷ喇 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷al um żliwiaj 哗 f rm wa i j s k ła u k w ᑇ唧 p j ᑇ唧 s uk ła u ku i warᖷ劷w p b ᑇ唧 r miara ᑇ唧 i właᖷ劷 iw ᖷ劷 ia ᑇ唧ᖷ劷 ᐗ均a u ki pal wa s 哗 ła wi js w bsłu m ᑇ唧a i j, m i js a akła sił i ᖷ劷r kᖷ劷w i bę ᑇ唧 i ᑇ唧 bsłuᖷ劷i i pr w uᖷ劷 ᖷ劷 war pal wa al ż s ara i pr m waၷ喇 pal ၷ喇pa r ęᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 77 / 213

78 7.2 呷 j ęᖷ劷 i mᖷ劷wi ᖷ劷ᖷ劷l wska ᖷ劷wki 哗 ᖷ劷r kᖷ劷w b pi ᑇ唧s wa b wi 哗 uj 哗 ᑇ唧 p as ra sp r u r w a, arᖷ劷w łuż, jak i ar i ᖷ劷 ᖷ劷r w war ż w, a a, ż j ż li m wa i j s i właᖷ劷 iw, p s ᖷ劷ᖷ劷l ęᖷ劷 i ła u ku m ᖷ劷 哗 p rus aၷ喇 się i al ż i si bi ᖷ劷 ᖷ劷s j s, ab r w i b ł ła wa i a ak 哗 w s k ᖷ劷ၷ喇 lub w aki sp sᖷ劷b, ż p ws aj praw p bi ᑇ唧s w u ra s abil ᖷ劷 i p ja u lub ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 b i jak w w pa ku i ᑇ唧 ła u kᖷ劷w waż j s ap w i i w miarę m żliw ᖷ劷 i par ia ła u ku ᖷ劷 ia ę pr i 哗 lub s ał 哗 bari rę p b ᑇ唧 właᖷ劷 iw ᖷ劷 ia ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ż li i j s m żliw, ał u i ru ᑇ唧 mi i ła u ku u skuj się ięki i 哗ᖷ劷 mᖷ劷 Tarcica ᖷ劷ar i a j s w kl pr w ż a w rmali wa ᑇ唧 paki a ᑇ唧 ᖷ劷 ᑇ唧 rm 哗 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 喇7ᑇ唧 i rmami p kr w miᖷ劷 ᖷ劷al ż mi ၷ喇 ᖷ劷wia m ᖷ劷ၷ喇, ż ws lki kr w r w a w k a w r wa s u ᖷ劷 m i js aj 哗 wspᖷ劷ł ik ar ia i la ᖷ劷 m ż b ၷ喇 k i as s wa i więks j li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷aki s 哗 w kl wi 哗 a a bu k ᑇ唧 a ᑇ唧 pasami lub ru mᖷ劷 ᖷ劷r ała u ki m al ż spraw iၷ喇, wi 哗 a ia a k ᑇ唧 ᖷ劷wka ᑇ唧 paki ᖷ劷w sp ł iaj 哗 w m ᖷ劷i b pi ᑇ唧s waᖷ劷 ᖷ劷 ż li s 哗 us k lub i ᖷ劷wara uj 哗 s li ᖷ劷 m wa ia, al ż m więks 哗 s ara ᖷ劷 i 哗 pr m waၷ喇 ał ła u k p ja uᖷ劷 19 ၷ喇 ᖷ劷a ᖷ劷wki w k mpl m ła u ku ᖷ劷 ᖷ劷 p r r w ia p k mpl m ła u ki m ᖷ劷 ᖷ劷aᖷ劷ma w kᖷ劷ł k mpl ᖷ劷 ła u ku F ᖷ劷kr wa w kᖷ劷ł k mpl ᖷ劷 ła u ku ᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧ra ia ar ż ik w ᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧ra ia r w a Ry. 76. 嗗 l z y p zg y z 唧 喗 喗 喗7ᖷ啧 78 / 213

79 ᖷ劷 ᖷ劷 r aju rmali wa ła u ki ajl pi j s au waၷ喇 a płaski ᑇ唧 pla f rma ᑇ唧 w p saż ᑇ唧 w ral kł i lub ᖷ劷 ia b, s suj 哗 i 哗ᖷ劷i aᖷ劷m w pr pasuj 哗 ᖷ劷ᖷ劷r ᖷ劷 Ry. 77. T c c p ch pᐧ厷 pl z ᐧ厷 c c l y ᖷ啧0 Pakiety drewna o przekroju w przybliżeniu kwadratowym spinane są taśmami stalowymi. Sztauowane pakiety opierają się o kłonice Przednia sekcja ładunku opiera się o ścianę przednią - W niektórych wypadkach stosuje się pętle wokó ł ładunku spajające dolne pary ładunków. Przykład ładunku odn osi się tylko do transportu drogowego. Odciągi przepasujące od góry Opaska wokół pakietu Kłonice centralne Taśmy mocujące (zwykle stalowe) Podstawa Pokrywa Ry. 78. T c c p ch pᐧ厷 pl z ᖷ啧c ᐧ厷 cz y ᖷ啧1 79 / 213

80 Wskazówki odnośnie obliczania liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i Drewno okrągłe ᖷ劷al ż pr s r ᖷ劷aၷ喇 ᖷ劷ᖷ劷l ᑇ唧 asa r kła u ła u kuᖷ劷 aż j s pil wa i, ab ła u k w miarę m żliw ᖷ劷 i pi rał się ᖷ劷 ia ę pr i 哗 lub p b 哗 bari ręᖷ劷 喇al a się s s wa i i 哗ᖷ劷ᖷ劷w łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧 lub aᖷ劷m w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 wi a is i ၷ喇 m żliw ᖷ劷ၷ喇 apię ia ws s ki ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w a p m 哗 źwiᖷ劷 i k la k w j lub ur 哗 ia api aj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均a u k i i 哗ᖷ劷i al ż spraw aၷ喇 pr w ja m r ᖷ劷i l ᖷ劷 j a publi 哗, a as ęp i r ᖷ劷ular i k r l waၷ喇 p as pr ja u i il k i i p w i api 哗ၷ喇 ws s ki i 哗ᖷ劷iᖷ劷 ᖷ劷i al a się pr w u r w a uł ż ᖷ劷 w płas ź i p pr j ၷ喇l ż 哗 ᖷ劷 w p pr k p ja uၷ喇 pi raj 哗 ᖷ劷 się ᖷ劷 ia ę pr i 哗 i l wsp r ikᖷ劷 ၷ喇 pi i j j s pr w iၷ喇 j w płas ź i w łuż j ၷ喇l ż 哗 w łuż p ja uၷ喇 w kilku s sa ᑇ唧, k ᖷ劷r ᑇ唧 każ p r m wa j s pr pi w wsp r iki ၷ喇kł i ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷ł ż i w łuż ᖷ劷aż a w ę r a kł a lub kawał k r w a p wi a pi raၷ喇 się ajm i j wa pi w wsp r iki ၷ喇kł i ၷ喇, k ᖷ劷r s 哗 w s ar aj 哗 m lub maj 哗 a ᖷ劷ᖷ劷r łaᑇ唧 u ᑇ唧 ap bi ᖷ劷aj 哗 r ᖷ劷i a iu i ᑇ唧 a b ki pr ła u kᖷ劷 ᖷ劷aż a s uka r w a krᖷ劷 s a iż l ᖷ劷ł ᖷ劷ၷ喇 mię w ma pi w mi wsp r ikami p wi a b ၷ喇 umi s a w ᖷ劷r ku ła u kuᖷ劷 ᖷ劷ł ajl pi j ukła aၷ喇 a mia ę p s aw 哗 pr u i łu w lu ap w i ia rᖷ劷w ᖷ劷 r kła u b i 哗ż iaᖷ劷 ᖷ劷 ż li s uka r w a pi ra się wa wsp r iki, j j k ᑇ唧 p wi w s awaၷ喇 p a wsp r iki ajm i j ၷ喇ၷ喇ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 każ j w ę r j ᖷ劷ᖷ劷r j s uki r w a i m ż się aj waၷ喇 w ż j iż kł i aᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷r a ᖷ劷r k wa s uka r w a musi b ၷ喇 w żs a iż s uki skraj, ięki mu uwi ᑇ唧 ła u k i um żliwi j ᖷ劷 p wi i apię i a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w ak jak pr s awi a r su ku p iż j 喇 Ry. 79. p p p z ᐧ厷 ᐧ厷ó 80 / 213 ᖷ啧ᖷ啧

81 ᖷ劷 ja p wi i b ၷ喇 w p saż w ᖷ劷 ia ę pr i 哗 sp ł iaj 哗 哗 rmę ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧 喇 喇ᑇ唧, a ła u k i p wi i b ၷ喇 i j w żs ᖷ劷 ᖷ劷aż 哗 s k ję ła u ku ၷ喇s r ę r w aၷ喇 al ż am waၷ喇 i 哗ᖷ劷ami pr pasuj 哗 mi ᖷ劷ᖷ劷r ၷ喇ၷ喇ၷ喇 w as ępuj 哗 j li bi 喇 aၷ喇 ajm i j j ᖷ劷, j ż li s k ję ła u ku s a wi r w k r 哗 i łużs iż ၷ喇,ၷ喇 m 喇 bၷ喇 ajm i j wᖷ劷 ᑇ唧, j ᖷ劷li s k ja ła u ku j s łużs a iż ၷ喇,ၷ喇 m lub i al ż i łuᖷ劷 ᖷ劷 i, j ᖷ劷li r w j s k r wa ᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i pr pasuj 哗 ᖷ劷ᖷ劷r p wi pr ᑇ唧 iၷ喇 p pr i mię pr i 哗 i l 哗 par 哗 kł i w a j s k jiᖷ劷 ᖷ劷ż i p j ᖷ劷 łaᑇ唧 u ᑇ唧a r i 哗ᖷ劷 ię ᖷ劷 mię pi w mi wsp r ikami, aw j ż li j s br um wa, i j s w s ar aj 哗 m sp s b m u i ru ᑇ唧amia iaᖷ劷 ᖷ啧3 Ry. 80. zy ᐧ厷 p z 唧gᐧ厷 yp 喗 g ᐧ厷 c ( p z p c l g p z z cz p ᐧ厷 唧cy y gó y y y ᐧ厷 ) ᖷ劷ł ż i p pr ᖷ劷r w a ukła a ᖷ劷 p pr i a p j ź i płask 哗 p ł ᖷ劷 哗 i m ż a p wi i am waၷ喇 a p m 哗 w kl uż wa ᑇ唧 sp s bᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷i uważa się a prawi ł w s s wa ia j ᖷ劷 i aᖷ劷m lub łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w pr pasuj 哗 ᑇ唧 ła u k ᖷ劷ᖷ劷r w łuż i w p pr kᖷ劷 ᖷ劷 ż li pr w ż r w j s ukła a w p pr k p ja u, al ż k r s aၷ喇 p wi i ᑇ唧 bari r b ᑇ唧, k ᖷ劷r ᑇ唧 ak uł ż ła u k r w a i p wi i b ၷ喇 w żs ᖷ劷 81 / 213

82 Ry. 81. 嗗 ᐧ厷 喗 p p z cz z ᐧ厷 唧 ᐧ厷 cz 唧 ᖷ啧 喗 Drewno długie ᖷ劷r wᖷ劷 r w a łuᖷ劷i ᖷ劷 j s bar w sp jali wa 哗 i i 哗 pr w u r w aᖷ劷 ᖷ劷r w r ali wa s 哗 w k r s a i m sp jal ᑇ唧 p ja ᖷ劷w pr w u ż r i i słupᖷ劷w lub p ja ᖷ劷w, w k ᖷ劷r ᑇ唧 kł am wa s 哗 j j s r i 哗ᖷ劷 ię ᖷ劷 wᖷ劷 kaᖷ劷 ᖷ劷 ja p wi b ၷ喇 w p saż w p p r i kł i p wi i j w r mał ᖷ劷 i p walaj 哗 a am wa i ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 j ᖷ劷 m wa ia p r b s 哗 łaᑇ唧 u ᑇ唧 lub i 哗ᖷ劷i aᖷ劷m w ᖷ劷 喇w kl al ż uż waၷ喇 ajm i j r ᑇ唧 łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w lub i 哗ᖷ劷ᖷ劷w aᖷ劷m w ᑇ唧, k ᖷ劷r ᑇ唧 j p wi i wi 哗 aၷ喇 wisaj 哗 k ᑇ唧 lub ᖷ劷r k w 哗 ęᖷ劷ၷ喇 ła u ku i r ᖷ劷ular ᑇ唧 ks ał a ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 wi a is i ၷ喇 m żliw ᖷ劷ၷ喇 apię ia i 哗ᖷ劷ᖷ劷w uż i m źwiᖷ劷 i k la k w j lub ur 哗 ia api aj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ啧5 Ry. 8ᖷ啧. z óz ᐧ厷 g g ( p z p c l g p z z cz p ᐧ厷 唧cy y gó y y y ᐧ厷 ) 7.3 呷u 吷 k u 吷 ę 吷k k ᖷ劷 r ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 i p b skr i ła u k w w p saż w a p ł 哗 ikᖷ劷w skrę ᑇ唧 lub p b ᑇ唧 m ᑇ唧a i mᖷ劷w r ᖷ劷luj 哗 ᑇ唧 ajl pi j pr w iၷ喇 a pla f rma ᑇ唧 ła u k w ᑇ唧 w p saż ᑇ唧 w m ᑇ唧a i m ᖷ劷 ᖷ劷 ak uż k r pr a pr w ᖷ劷w r ᖷ劷 w ᑇ唧 ła u ki m lub b ła u ku masi p iż j ᑇ唧,ᑇ唧, m ż a w ual i m waၷ喇 ᖷ劷 i al iami la 82 / 213

83 p j ᖷ劷 pak wa ia, al uż i m a k w ᑇ唧 r w ia ᑇ唧 lis w w p ł 哗 iu i 哗ᖷ劷ami pr pasuj 哗 mi ᖷ劷ᖷ劷r a każ m k ᑇ唧 ᖷ劷w k ra ၷ喇pa r i s ruk j p iż jၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷li lis wa r w ia a j s krᖷ劷 s a ałk wi j łuᖷ劷 ᖷ劷 i k ra, j j łuᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 p wi a w siၷ喇 ajm i j ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 m a ę mas k raᖷ劷 rᖷ劷ż i iu ła u kᖷ劷w pu ł w ᑇ唧, k ᖷ劷r ᑇ唧 masa r kła a się a uż 哗 p wi r ᑇ唧 ię, k r s 哗 pr a m wa ia w ᖷ劷 ia a ᑇ唧 ł 哗 ikᖷ劷w skrę ᑇ唧 lub ᖷ劷ż k ar ż ᑇ唧ᖷ劷 w pa ku iężki ᑇ唧 k rᖷ劷w a a is i i pu k ᖷ劷w k ra ji b i 哗ż ia, k ᖷ劷r m ᖷ劷 哗 w w ł waၷ喇 a mi r apręż ia p ł ᖷ劷i pla f rm ᖷ劷 ᖷ劷uż i iężki pak wa ia m ż a m waၷ喇, p b i jak skr i, a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr pasuj 哗 ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷r ᖷ劷 lu u r ma ia s abil ᖷ劷 i ᖷ劷r ka ra sp r u pak wa ia aki al ż umi s aၷ喇 w kr ᖷ劷l j p ji w łuż pla f rm ᖷ劷 ᖷ劷b u skaၷ喇 właᖷ劷 iw m wa i, luki p mię pak wa i m a ᖷ劷 ia ami pr i 哗 i l 哗 m ż a w p ł iၷ喇 p wi imi ma riałami s au rskimiᖷ劷 ięks ᖷ劷ၷ喇 uż wa ᑇ唧 k rᖷ劷w j s bu wa a ᖷ劷 i rmami mię ar w mi ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇 喇 喇 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 r s 哗 w kl w p saż w sp jal ar ża a p w, k ᖷ劷r s s wa w p ł 哗 iu p wi imi ł 哗 ikami skrę mi am wa mi a p j ź i s a wi 哗 pr s i sku ᖷ劷r k m wa iaᖷ劷 喇ała wa k r ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 waż 哗 p a ᑇ唧,ᑇ唧 p wi b ၷ喇 pr w ż w ł 哗 i a p ja a ᑇ唧 w p saż ᑇ唧 w ł 哗 iki skrę ᖷ劷 ᖷ劷ałk wi i spr ęᖷ劷 ię i amk ię ł 哗 iki s a wi 哗 w s ar aj 哗 am wa i k ra i s 哗 p r b als ab pi iaᖷ劷 ᐗ均 哗 iki skrę al ż u r m waၷ喇 w s a i uż wal ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷la każ ᖷ劷 k ra al ż s s waၷ喇 r ł 哗 ikiᖷ劷 ᖷ啧6 83 / 213

84 Łączniki skrętne Łączniki skrętne mogą być opuszczalne albo nieopuszczalne l i ᖷ劷 im si = ᖷ劷łas a spaja ia ᖷ劷 ki ᖷ劷 ar a = ᖷ劷bs ar r ᖷ劷l wa ia 喇 usi ᖷ劷 = ᖷ劷bu wa ᖷ劷 ki ᖷ劷 u = ᖷ劷akrę ka r ᖷ劷l wa ia ᖷ劷a ᑇ唧 = 喇apa ka ၷ喇a k pla = ᖷ劷ł a l a S u u ᖷ叧 s k 呷 Bu ᐧ卧 呷 k sk ę ᖷ叧 ᖷ劷ui busᑇ唧 = ᖷ劷ul ja pr wa 哗 a ᖷ劷u r busᑇ唧 = ᖷ劷ul ja w ę r a ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷l = ᖷ劷źwiᖷ劷 ia k la k wa lub ᖷ劷 ki ᖷ劷 ri ᖷ劷 = ᖷ劷i rᖷ劷 i ᑇ唧 r ᖷ劷luj 哗 I 呷 u s ᖷ叧 s k 呷 s ᖷ叧ó ęᖷ叧 ᐧ卧 呷 k sk ę ᖷ叧 r ra abl = ᑇ唧 wa 喇r ra abl = i ᑇ唧 wa Ł 呷 k sk ę Ry. 83. Ł 唧cz ę y Ry. 8 喗. K pl yp 喗 ᐧ厷 唧cz ę ᖷ啧7 Kontener typu ISO załadowany na płaskiej platformie z burtami Podstawa ładunku została zamocowana wzdłużnie za pomocą drewnianych listew wypełniających przestrzeń między ścianami bocznymi a ładunkiem. Sposób ten ma zastosowanie wyłącznie w przewozach drogowych. Listwa drewniana Odciąg tylny Odciąg przedni 84 / 213

85 Ry. 85. y pᐧ厷 pl ᐧ厷 z ᐧ厷 唧cz ó ę ych, l yp 喗 y ᖷ啧c y ᐧ厷 cz ᖷ啧8 Kontener typu ISO załadowany na płaskiej platformie bez ścian bocznych Ładunek zamocowany jest poprzecznie za pomocą odciągów pętlowych. Sposób ten ma zastosowanie wyłącznie w przewozach drogowych. Odciąg tylny Odciąg przedni Odciąg pętlowy Ry. 86. y pᐧ厷 pl ᐧ厷 z ᐧ厷 唧cz ó ę ych ᖷ啧c ᐧ厷 cz ych ᖷ啧9 Wskazówki odnośnie obliczania liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i N 吷 ᖷ劷a w ia w mi i w p saż w ar ża a p w ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 m ż a m waၷ喇 a p m 哗 sp jal ᑇ唧 klam r lub k m uj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 ၷ喇 pi sp s b m wa ia ᑇ唧 k rᖷ劷w bę 哗 a m rᖷ劷ż w al ż ᖷ劷 i a ᖷ劷 pu, al as s wa s s m u i ru ᑇ唧amia ia musi sp ł iaၷ喇 w m ᖷ劷i m wa ia ła u kᖷ劷wᖷ劷 85 / 213

86 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i lub i spr ę m uj 哗 m ż a pr piaၷ喇 w ł 哗 i sp jal i ᖷ劷 pr a ᑇ唧 a pᖷ劷w k ra lub a pᖷ劷w pr s ia ała wa ᖷ劷 k ra, aki ᑇ唧 jak pi rᖷ劷 i i m uj 哗 i sp jal klamr ᖷ劷 ᖷ劷al ż spraw aၷ喇, a p a k r s 哗 w br m s a i ᖷ劷 ᖷ劷 m wa ia k ra a pla f rmi ła u k w j al ż uż waၷ喇 ws s ki ᑇ唧 pu k ᖷ劷w m wa iaᖷ劷 7.5 j k j ᖷ劷 j m iki jm wal pr w ż a p j ź i al ż u i ru ᑇ唧 miၷ喇 a p m 哗 ᖷ劷r kᖷ劷w m wa ia s s wa ᑇ唧 sił iałaj 哗 ᑇ唧 p as ja ᖷ劷 ᖷ劷r w ja m rami a p ᖷ劷 ika p wi aj waၷ喇 się w p wi im p ł ż iu p rᖷ劷ż m, a łaᑇ唧 u ᑇ唧 ała u k w p wi i as au wa ᖷ劷 ᖷ劷 j m iki jm wal m ż a ż pr w iၷ喇 a p ja a ᑇ唧 p waru ki m, ż s 哗 ab pi a p m 哗 p wi i ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w aᖷ劷m w ᑇ唧 lub łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧ᖷ劷 w pa ku p j m ikᖷ劷w jm wal ᑇ唧 pr bl m w ikaj 哗 ᖷ劷, ż ki r w a i p sia a ża j k r li a sp s b m w p ł i ia p j m ika a i j ᖷ劷 awar ᖷ劷 i 哗ᖷ劷 ᖷ劷 ż li j ak p j m ik s ał pus ała u ku, ki r w a musi w i 哗ၷ喇 p wi ial ᖷ劷ၷ喇 a j ᖷ劷 awar ᖷ劷ၷ喇 i b pi pr wᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 ż li is i j r k w pa ię ia lub mu ᑇ唧 ię ia awar ᖷ劷 i wi r ᑇ唧u p j m ika w w iku awir waᑇ唧 p wi r a, al ż uż ၷ喇 pła ᑇ唧 lub sia kiᖷ劷 30 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ၷ喇 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ၷ喇 ၷ喇 Ry. 87. z l y pᐧ厷 pl z p ᖷ啧 - Pojemnik zdejmowalny zamocowany poprzecznie przez podnośnik. Przykład ma zastosowanie tylko do transportu drogowego. Odciąg działający do tyłu Odciąg działający do przodu ᖷ劷 j m iki jm wal m ż a pr w iၷ喇 a w kł ᑇ唧 p ja a ᑇ唧 pla f rm 哗, j ż li s a 哗 b pi i am wa a p m 哗 p wi i ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w aᖷ劷m w ᑇ唧 lub łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧ᖷ劷 86 / 213

87 SPOSÓB A: SPOSÓB B: ၷ喇 ၷ喇 SPOSÓB C: ၷ喇 31 Ry. 88. zy ᐧ厷 p z l g p z 喗 g pᐧ厷 pl ᐧ厷 z p ᖷ啧 7.6 S u ó k ᖷ劷 s ruk ja rmali wa ᑇ唧 k rᖷ劷w ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 i p b ᑇ唧 k rᖷ劷w s a wi w kl p wi i ᖷ劷r k ab pi ia ła u kᖷ劷w pr pr mi s a i m w rᖷ劷ż ᑇ唧 ki ru ka ᑇ唧ᖷ劷 喇w kl w s ar w p ł i i pus ᑇ唧 pr s r i r w m lub p us kami p wi r mi p b ka ᑇ唧 i pr ᖷ劷 ia a ᑇ唧 ł w ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷al ż p j 哗ၷ喇 kr ki ap w iaj 哗, ż ła u k lub ur 哗 i bl kuj 哗 i w pa i p as wi ra ia r wiᖷ劷 ᖷ劷i właᖷ劷 iw ała u k k ra m ż pr wa iၷ喇 i b pi ᑇ唧 s ua ji p as bsłuᖷ劷i ra pr w u k ra i m ż m i js ၷ喇 s abil ᖷ劷ၷ喇 p ja uᖷ劷 ᖷ劷 a m ż jᖷ劷ၷ喇 p waż ᖷ劷 us k ia ła u kuᖷ劷 wi lu w pa ka ᑇ唧 ki r w a i ma ża j k r li a f rm wa i m ła u ku k r w ᖷ劷 a i i j s w s a i spraw iၷ喇 awar ᖷ劷 i k ra p as pr jm wa ia ᖷ劷 pr w uᖷ劷 ᖷ劷 ż li j ak w aj się, ż k r i s ał ała wa w sp sᖷ劷b b pi, i p wi i s aၷ喇 pr ję pr w uᖷ劷 喇aws al ż pr s r ᖷ劷aၷ喇 as ępuj 哗 ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷l ᑇ唧 asa s au wa ia maj 哗 ᑇ唧 wpł w a b pi ᑇ唧s w a r 喇 aၷ喇 masa ła u ku i p wi a pr kra aၷ喇 ᖷ劷 ᖷ劷 i k ra 喇 bၷ喇 ła u k p wi i b ၷ喇 rᖷ劷w mi r i r mi s a p wi r ᑇ唧 i p ł ᖷ劷i k raᖷ劷 j j p ł wi k ra iᖷ劷 i p wi się aj waၷ喇 wię j iż 喇ၷ喇ᑇ唧 ałk wi j mas ła u ku, ᖷ劷 ż m ż pr wa iၷ喇 pr i 哗ż ia si 喇 87 / 213

88 ၷ喇 warᖷ劷w iężki ᑇ唧 i al ż s au waၷ喇 a wara ᑇ唧 lż js ᑇ唧, a j ż li m żliw ᖷ劷r k iężk ᖷ劷 i k ra ła w ᖷ劷 p wi i aj waၷ喇 się p iż j p ł w j ᖷ劷 w s k ᖷ劷 iᖷ劷 ၷ喇 ła u k w k r al ż ab pi ၷ喇 pr iała i m ws lki ᑇ唧 sił, k ᖷ劷r ᑇ唧 w s 哗pi ia m ż a się sp i waၷ喇 w rak i p rᖷ劷ż ᖷ劷 ᖷ劷raw p bi ᑇ唧s w pr mi s a ia się ęᖷ劷 i ła u ku m i js a się, j ż li ła u k s a i ias as au wa ᖷ劷 ᖷ劷 ak ᑇ唧 iu f rm wa ia ła u ku k r w ᖷ劷 al ż w ra i k i ᖷ劷 i p j 哗ၷ喇 ᖷ劷r ki ap bi ᖷ劷aj 哗 w pa ię iu ła u ku i ma riałᖷ劷w s au rski ᑇ唧 p w r iu r wiᖷ劷 ᖷ劷 p wi i ᖷ劷 lu s 哗 i 哗ᖷ劷i aᖷ劷m w lub sia kiᖷ劷 ᖷ劷 ż a w ual i bu waၷ喇 bari rę r w a lub m aluᖷ劷 喇aws al ż spraw iၷ喇, r wi s 哗 ar ᖷ劷l wa i iałaj 哗 m ᑇ唧a i m r ᖷ劷l wa iaᖷ劷 3ᖷ啧 Ry. 89. B cz l z óch ch cz ch zę ch z Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i / 213

89 Pojemniki IBC zasztauowane w dwóch warstwach i zamocowane wewnątrz kontenera ładunkowego ISO 升oᐧ刷tᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷r 20 : ၷ喇 喇 p j m ikᖷ劷w ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 am wa ᑇ唧 a p m 哗 p i m ᑇ唧 s k r w ia ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷us 哗 pr s r ᑇ唧 w p ł i p us kami p wi r mi lub rᖷ劷w waż m ma riał m s au rskim 33 Ry. 15. p z z ych ᐧ厷 ó ᐧ厷 zp cz ych ( B ) z z óch ch z Wskazówki odnośnie obliczania wymaganej liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i Ł u k s u ᐗ均a u ki mas w lu m m ż a ᖷ劷ᖷ劷l i pisaၷ喇 jak ła u ki, k ᖷ劷r i a aj 哗 się pak wa ia w ża j f rmi, pᖷ劷 pias k, p s pka, krus w ᖷ劷 喇 w ᖷ劷lę u a w ᖷ劷 ę ała u ku pr w ż s 哗 w kl a p ja a ᑇ唧 war mi a w iamiᖷ劷 ka ᖷ劷 rii j mi s 哗 się war ᖷ劷ᖷ劷r jm wal k r w kl s s wa ra sp r u pa ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷uź ła u ki mas w m ᖷ劷 哗 w s awaၷ喇 się w mał ᑇ唧 il ᖷ劷 ia ᑇ唧 a w 哗 r pr iur w a w iu lub wi wa s 哗 wi r ᑇ唧 i j wars w ła u ku pr awir wa ia p wi r aᖷ劷 lu mi imali wa ia r ka ᖷ劷ubi ia ma riałᖷ劷w pr s r ᑇ唧 ła u k wa p wi a b ၷ喇 u r m wa a w br m s a i ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷l 哗 uwaᖷ劷ę al ż wrᖷ劷 iၷ喇 a bur u ᑇ唧 l i ᖷ劷 ia ę pr i 哗ᖷ劷 mi js a ᑇ唧 ᑇ唧 us k ᑇ唧 lub f rma ji m ż ła w jᖷ劷ၷ喇 w i ku ęᖷ劷 i ła u ku p pr mał s par ᖷ劷 s s ki r wi l i bur 89 / 213

90 u ᑇ唧 l mus 哗 b ၷ喇 br pas wa i am ka p wi i ias, ab ap bi r s p wa iu się piasku, żwiru lub i ᑇ唧 pr w ż ᑇ唧 lu m ła u kᖷ劷wᖷ劷 s s ki pu k ł 哗 ia a w ia p w i m i spr ę a w ia aki jak sw r i awias i klamr ra m ᑇ唧a i m am ka ia ᖷ劷 ia l j i ł 哗 iki bur p wi b ၷ喇 spraw ᖷ劷 s k ᖷ劷ၷ喇 bur p wi a b ၷ喇 w s ar aj 哗 a i lk w lu p mi s ia ła u ku p as j ᖷ劷 ała u ku, al akż m i js ia r ka w pa ię ia lub mu ᑇ唧 ię ia pr bur ę ęᖷ劷 i ła u ku, k ᖷ劷ra m ᖷ劷łab pr mi ᖷ劷 iၷ喇 się w asi pr ja uᖷ劷 ᖷ劷 ż li is i j r k w pa ię ia lub mu ᑇ唧 ię ia ła u ku wi r ᑇ唧u p ja u pr s r ᑇ唧 ła u k wa p wi a b ၷ喇 pr kr aᖷ劷 ᖷ劷 aj p kr w al ż właᖷ劷 iw ᖷ劷 i pr w ż ᖷ劷 ła u kuᖷ劷 ᖷ劷a riał aki jak su ᑇ唧 pias k, p piᖷ劷ł i wiᖷ劷r m al w s 哗 s ᖷ劷ᖷ劷l i p a a mu ᑇ唧 ię i, la ᖷ劷 al ż j aws pr kr waၷ喇 p wi i 哗 pła ᑇ唧 哗ᖷ劷 ᖷ劷r kr i sia k 哗 w i k ᖷ劷r ᑇ唧 w pa ka ᑇ唧 ap bi ᖷ劷a w pa ię iu ła u kᖷ劷w skła aj 哗 ᑇ唧 się uż ᑇ唧 l m ᖷ劷w, aki ᑇ唧 jak ł m i pa bu wla ᖷ劷 ᖷ劷 ż li s suj się sia kę, wi lk ᖷ劷ၷ喇 ka p wi a b ၷ喇 m i js a iż ajm i js l m ła u ku, a sia ka p wi a b ၷ喇 a l m a, ab ap bi w pa ię iu w l ᖷ劷 l m uᖷ劷 7.8 ᐧ卧 s u ᐧ卧 sk j ᖷ叧 呷-ks ᐧ卧 s j k ᖷ劷ł mᖷ劷i ᖷ劷 b w, s kla lub r w ia m ż a s au waၷ喇 a płaski j pla f rmi w p saż j w s jaki maj 哗 pr krᖷ劷j p pr w ks ał i li r ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 jaki a k w al ż pr m waၷ喇 pla f rm ła u k w jᖷ劷 Ry. 91. ᐧ厷y y z pᐧ厷 pl z 嗗- z ᐧ厷 y. 喗 c p z p ę ᖷ啧c ę p z 唧, p z z ń p ę zy c ᐧ厷 yp ᐧ厷 p ᐧ厷 z (3) 3 喗 90 / 213

91 Wskazówki odnośnie obliczania liczby odciągów można znaleźć w załącznikach 8.6. i 8.7. Jeżeli ładunek nie opiera się o ścianę przednią potrzebne jest mocowanie chroniące przed przemieszczeniem ładunku do przodu w postaci materiałów sztauerskich lub pętli narożnych. Płyty opierają się na A-kształtnych stojakach i przyciskane są w dół za pomocą odciągów przepasujących od góry. W razie konieczności przestrzeń między sekcjami ładunku wypełniana jest odpowiednim materiałem sztauerskim. Między pasami a ładunkiem umieszcza się ochraniacze. Odciągi przepasujące od góry Ochraniacze Materiał sztauerski W niektórych wypadkach wymagane jest mocowanie chroniące przed przemieszczeniem do tyłu za pomocą materiałów sztauerskich, rozpórek lub pętli narożnych. 7.9 M s 吷 j 呷 s ę u 呷 s s j i i js j ęᖷ劷 i pra wa ia pr s awi wska ᖷ劷wki ᖷ劷 i ᖷ劷r kᖷ劷w k i ᑇ唧 b pi ᖷ劷 pr w u ᖷ劷 哗si i w ᑇ唧 i k ł w ᑇ唧 mas i ż i r j ᑇ唧 pr p ja sp ł iaj 哗 w m ᖷ劷i r k w 喇 喇 喇ᑇ唧ၷ喇 喇 ᖷ劷 ၷ喇p ja m ᖷ劷 哗 p rus aၷ喇 się b ᖷ劷ra i ᑇ唧 p r rium ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i ma u aj m w pr w a ᑇ唧 uż ᑇ唧 mas i pᖷ劷 a p ja a ᑇ唧 sp jal ᖷ劷 pr a ia, k ᖷ劷r p rus aj 哗 się p r ᖷ劷a ᑇ唧 w ł 哗 i a w l i mᖷ劷 ᖷ劷 ak w wi lu w pa ka ᑇ唧 s suj się ᖷ劷ᖷ劷l wska ᖷ劷wki awar w j ęᖷ劷 iᖷ劷 喇al a się, ż b pr u i mas i ż i r j ᑇ唧 sami w k wali pu k m wa ia a p j ź i lub pr s awili al a s ᑇ唧 ma m wa ia la każ ᖷ劷 pr uk wa ᑇ唧 pr i ᑇ唧 p ja ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ż li mas i ż i r j w p saż s 哗 w pu k m wa ia pr a uż ku w rak i ra sp r u al ż i ᑇ唧 k r s aၷ喇, a mas ę m waၷ喇 ᖷ劷 i i s ruk jami pr u aᖷ劷 ᖷ劷 ż li i s ęp s 哗 al ia pr u a, i 哗ᖷ劷i lub ur 哗 ia m uj 哗 p wi b ၷ喇 m wa lk ᑇ唧 ęᖷ劷 i mas, k ᖷ劷r s 哗 w s ar aj 哗 m, ab w r maၷ喇 apręż ia, jakim ajpraw p b i j s a 哗 p a ᖷ劷 ᖷ劷iężki mas i ż i r j w kl pr w ż s 哗 a p ja a ᑇ唧 sp jal ᑇ唧 apr j k wa ᑇ唧 ak, ab um żliwiၷ喇 ła w i ᑇ唧 ała u k i r ła u k, a w aj w p saż ᑇ唧 w p wi i pu k m wa ia i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ż js mas m ż a w p w ᑇ唧 waru ka ᑇ唧 pr w iၷ喇 a p ja a ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷l ᖷ劷 pr a iaᖷ劷 ᖷ劷 ak i w ᑇ唧 w pa ka ᑇ唧 as s wa sp sᖷ劷b m wa ia p wi i ᑇ唧 waၷ喇 się p i m m b pi ᑇ唧s wa p rᖷ劷w wal m m, k ᖷ劷r u skuj się ięki pr w m sp jal i pr s s wa mi p ja amiᖷ劷 ᐗ均a u ki w s ki m ᖷ劷 哗 us k iၷ喇 bi k m s w a r ᖷ劷ami, la ᖷ劷 p as i ᑇ唧 pr w u ki r w a p wi i aၷ喇 i ᑇ唧 kła 哗 w s k ᖷ劷ၷ喇 ra s r k ᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷ᖷ劷r j ęᖷ劷 i ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 a ła u ki w s k p ł ż m ᖷ劷r ku iężk ᖷ劷 i m ᖷ劷 哗 mi ၷ喇 a wpł w a s abil ᖷ劷ၷ喇 p ja u, la ᖷ劷 l m p wi b ၷ喇 pr w ż a p ja a ᑇ唧 isk 哗 pla f rm 哗ᖷ劷 91 / 213

92 ᖷ劷 ja k ł w lub ᖷ劷 哗si i w musi b ၷ喇 pr m wa i 哗ᖷ劷ami p ja u wi 哗 ᖷ劷, a j ᖷ劷 ᑇ唧amul p s j w a i 哗ᖷ劷 ię ᖷ劷 ᖷ劷ku ᖷ劷ၷ喇 ᑇ唧amul a p s j w ᖷ劷 al ż ar ia mię p ja m a p kła m ła u k w m wi 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 p ja u i bę i i w s ar aj 哗 a aw w rmal ᑇ唧 waru ka ᑇ唧 ja, la ᖷ劷 pr w ż p ja w maᖷ劷a a k w ᑇ唧 ᖷ劷r kᖷ劷w u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 哗 b ၷ喇 s s m i 哗ᖷ劷ᖷ劷w i ukła właᖷ劷 iwi pr m wa ᑇ唧 r pᖷ劷r k bl k w ᑇ唧 ap bi ᖷ劷aj 哗 ru ᑇ唧 m p ja u pr u lub łuᖷ劷 ᖷ劷 wi pi raၷ喇 się k ła lub ᖷ劷 哗si i alb i ęᖷ劷 i wi i ᖷ劷 spr ę uᖷ劷 s lki ru ᑇ唧 m i s ala j, aki jak żurawi, wsp r iki, w sięᖷ劷 iki i kabi p wi b ၷ喇 p s awi w p ji al a j ra sp r u pr pr u a i mus 哗 b ၷ喇 am wa ak, ab i s ł i ᑇ唧 ru ᑇ唧u w ᖷ劷lę m k rpusu mas ᖷ劷 ᖷ劷r ała wa i m mas a pr pę al ż usu 哗ၷ喇 ws lki luź kawałki a i s ᑇ唧, k ᖷ劷r m ᖷ劷ł b się rwaၷ喇, p w uj 哗 u ru i ia a r lub us ka aj 哗 i p ja ᖷ劷 ᖷ劷ampa, p mas i p ł ᖷ劷a sam j pr p p wi b ၷ喇 w l l ju, smaru, l u i pᖷ劷, ak ab mas a i m ᖷ劷ła się pr suwaၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 ż li mas a s ała as au wa a, a sil ik w ł 哗, al ż w l iၷ喇 iᖷ劷 i i ukła u ᑇ唧 rauli ᖷ劷 p pr k l j us awia i źwiᖷ劷 i s ruj 哗 ᑇ唧 w ws s ki ᑇ唧 m żliw ᑇ唧 p ja ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷p ra ję ę al ż pr pr wa iၷ喇 ajm i j wukr i ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ula r al ż us awiၷ喇 ak, ab ap bi ru ᑇ唧 m w p saż ia p m i ᖷ劷 ᖷ劷 kabi i p ra ra pr w ż j mas i m ż a p s awiaၷ喇 i ab pi ᑇ唧 r b, skr k ar ę iami lub iężki ᑇ唧 pr mi ᖷ劷w, a ws s ki pr mi ł 哗 mas, aki jak ł żki, ᑇ唧w aki, l mi s, rpaki i ur 哗 ia p s 哗 p wi b ၷ喇 pr m wa i 哗ᖷ劷ami p kła u ła u k w ᖷ劷 p ja uᖷ劷 ᖷ劷ajl pi j, ab mas a b ła uł ż a a pla f rmi wi 哗 ᖷ劷 j 哗 p ja u w sp sᖷ劷b ap bi ᖷ劷aj 哗 j j pr mi s a iu się pr u p pr par i j j ᖷ劷łᖷ劷w 哗 br łę p ja u, pᖷ劷 wᖷ劷 łabę i 哗 s ję, prᖷ劷ᖷ劷 lub ᖷ劷 ia ę pr i 哗 alb a p m 哗 p pr ᖷ劷 l m u m ł 哗 ᖷ劷 p pr pla f rmę ram 哗 p w ia p ja uᖷ劷 ᖷ劷 a k w mas ę i ws lki ł 哗 i j ęᖷ劷 i al ż ak as au waၷ喇, ab i pr kr ၷ喇 pus al ᑇ唧 limi ᖷ劷w a isku si i i m i js ၷ喇 b pi ᑇ唧s wa bsłuᖷ劷i p ja uᖷ劷 圗 b i puᖷ劷 iၷ喇 awi s ia się p ja u a p ł żu, al ż spraw iၷ喇 pr ᖷ劷wi mię sp m p ja u isk p w i w ᖷ劷 a awi r ᑇ唧 i 哗 r ᖷ劷iᖷ劷 ᖷ劷as k ł w i l kki mas ᖷ劷 哗si i w al ż am waၷ喇 w aki sp sᖷ劷b, ab mi imali waၷ喇 p r u a i sp w wa pr ws r 哗s p ᑇ唧 哗 wi 哗 ᖷ劷 p ja u sp ęᖷ劷 wa p pr iał wa i p i awi s ia mas ᖷ劷 ᖷ劷 ż li m żliw awi s i mas p wi b ၷ喇 abl k wa, a ru ᑇ唧 pi w ᖷ劷ra i p pr as s wa i i 哗ᖷ劷ᖷ劷w lub i ᑇ唧 ᖷ劷r kᖷ劷w m wa iaᖷ劷 i m w pa ku j j k rpus i p w i p wi b ၷ喇 p par p kła kami kli w miᖷ劷 ᖷ劷 ż li mas a i j s p par a, p wi a b ၷ喇 us awi a a p kła i ła u k w m p ja u, a k ᖷ劷r m j s pr w ż a, ał 哗 p wi r ᑇ唧 i 哗 ᖷ劷 哗si i lub bęb ᖷ劷w alb mi imum p ł w 哗 s r k ᖷ劷 i p ᖷ劷 ᖷ劷 ż li ᖷ劷 哗si i w s aj 哗 p a br s p ja u wi 哗 ᖷ劷, wᖷ劷w as k rpus lub awi s i mas p wi b ၷ喇 p par ᖷ劷 92 / 213

93 ᖷ劷as a p wi a s aၷ喇 ab pi a pr ru ᑇ唧ami pr u, łu i a b ki a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧 lub aᖷ劷m w ᑇ唧 pr m wa ᑇ唧 pu k ᖷ劷w m wa ia a p j ź i wi 哗 mᖷ劷 s s ki i 哗ᖷ劷i p wi b ၷ喇 w p saż w api a ᖷ劷 ᖷ劷r us ala iu li b pu k ᖷ劷w m wa ia w k r s wa ᑇ唧 p as us awia ia ukła u u i ru ᑇ唧amiaj 哗 ᖷ劷 al ż w i 哗ၷ喇 p uwaᖷ劷ę as ępuj 哗 iki 喇 aᖷ劷 ᖷ劷 i ᖷ劷ၷ喇 us awi ia mas w aki sp sᖷ劷b, ab właᖷ劷 iwi r ł ż ၷ喇 b i 哗ż i, a m sam m i pr kr ၷ喇 pus al ᖷ劷 pr pisami prawa a isku si ra ab i p ᖷ劷 rs ၷ喇 s r w ᖷ劷 i p ja uᖷ劷 bᖷ劷 ᖷ劷l m p ja u sp jal i pr a m wa iaᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷, mas a p rus a się a k ła ᑇ唧, ᖷ劷 哗si i a ᑇ唧 wal a ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷iężar pr w ż j mas ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 i ᖷ劷ၷ喇 uż ia ajm i j r ᑇ唧 s b ᑇ唧 pu k ᖷ劷w m wa iaᖷ劷 ᖷ劷 iżs wska ᖷ劷wki s 哗 się sam j ᑇ唧 mas i ż i r j ᑇ唧 p ja ᖷ劷w w p saż ᑇ唧 w źwiᖷ劷 iki, pla f rm r b, wsp r iki i pᖷ劷 aᖷ劷 ᐗ均a u ki w s ki m ᖷ劷 哗 s a wiၷ喇 aᖷ劷r ż i la bi k ᖷ劷w m s w ᑇ唧, la ᖷ劷 ki r w a musi aၷ喇 w s k ᖷ劷 i pr w ż ᖷ劷 p ja u, a i f rma ja i j p wi a b ၷ喇 umi s a w wi m mi js u w kabi i ᖷ劷 bᖷ劷 s lki ru ᑇ唧 m l m k s ruk j mus 哗 b ၷ喇 us awi w p wi i j p ji i w miarę m żliw ᖷ劷 i u i ru ᑇ唧 mi ᖷ劷 i wska ᖷ劷wkami pr u a 哗 mi ra sp r uᖷ劷 ᖷ劷spr ę m uj 哗 ᖷ劷prᖷ劷 sp jal ᑇ唧 ur 哗 ᑇ唧 m uj 哗 ᑇ唧 ma riał w k r s wa u i ru ᑇ唧amia ia mas i ż i r j ᑇ唧 ᖷ劷ra i aj 哗 się łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w, li s al w ᑇ唧 i aᖷ劷m ka ᑇ唧 ra uż wa ᑇ唧 i ᑇ唧 m wa ia ur 哗 ᑇ唧 api aj 哗 ᑇ唧 i ł 哗 哗 ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 jak bari ra uż wa a j s b lka p pr a ၷ喇ł 哗 哗 a b kiၷ喇, p wi a b ၷ喇 m pr wi r a, ak ab ws lki b i 哗ż ia, jakim j s p awa a b ł pr s a ramę p w ia p ja u w k uj 哗 ᖷ劷 pr wᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 ż li p s ᖷ劷ᖷ劷l k ła lub wal s 哗 kli wa a p m 哗 kl kᖷ劷w lub p s aw k kli w ᑇ唧, s s wa kl ki i p s awki mus 哗 b ၷ喇 w s ar aj 哗 p r a ᖷ劷 ia a i i p wi b ၷ喇 w miarę m żliw ᖷ劷 i m pr wi r pla f rm p ja uᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i lub ur 哗 ia m uj 哗 p wi b ၷ喇 m wa lk ᑇ唧 ęᖷ劷 i mas i ż i r j j, k ᖷ劷r s 哗 w s ar aj 哗 m, ab w r maၷ喇 apręż ia, jakim ajpraw p b i j s a 哗 p a ᖷ劷 ᖷ劷 ż li mas i ż i r j w p saż s 哗 w sp jal a p w k r s wa p as ra sp r u, al ż i ᑇ唧 k r s aၷ喇, a p ja p wi i b ၷ喇 am wa ᖷ劷 i i s ruk jami pr u aᖷ劷 ᖷ劷al ż wra aၷ喇 uwaᖷ劷ę a a p mas służ 哗 j j p s ia, p i waż m ᖷ劷 哗 i a awaၷ喇 się m wa iaᖷ劷 93 / 213

94 ᖷ劷 pr j ᑇ唧a iu krᖷ劷 ki ᖷ劷 i ka r ᖷ劷i al ż spraw iၷ喇, ała wa a mas a i pr su ęła się i iałaj 哗 ur 哗 ia m uj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 as pr w u al ż pr pr wa aၷ喇 kr s w k r l ᖷ劷 Ry. 9ᖷ啧. c 唧g ᖷ啧 c 唧c p z ᐧ厷 y p zycz py p z z zy c ch z cz ych zy 喗y j ᖷ劷 ja i pr p 喇 a p p wi b ၷ喇 pr w ż w ł 哗 i a p ja a ᑇ唧 ᖷ劷 pr a ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 ja p wi b ၷ喇 w p saż w p wi i 哗 li bę właᖷ劷 iwi us u wa ᑇ唧 pu k ᖷ劷w m wa ia p wi i j w r mał ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷 as ᖷ劷 i m wa ia al ż pr s r ᖷ劷aၷ喇 ᑇ唧 sam ᑇ唧 p s aw w ᑇ唧 asa, w w pa ku mas i ż i r j ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷 a r ba wrᖷ劷 iၷ喇 uwaᖷ劷ę a as ępuj 哗 aᖷ劷a i ia 喇 p ja lub pr pa 喇 a pa p wi b ၷ喇 pr w ż wł 哗 m ᑇ唧amul m p s j w m 喇 bl ka a ki r w i musi b ၷ喇 wł 哗 a, a k ła ajl pi j akli wa 喇 w i k ᖷ劷r ᑇ唧 w pa ka ᑇ唧 p wi i b ၷ喇 wł 哗 aj iżs bi ᖷ劷 喇 j ż li j s m żliw, p s awki kli w p wi b ၷ喇 pr m wa p kła u ᖷ劷r ka ra sp r uᖷ劷 ᖷ劷r w ż p ja lub pr pa 喇 a pa p wi b ၷ喇 us u wa w aki sp sᖷ劷b, ab ał i ᑇ唧 iężar pi rał się a p j ź i w k uj 哗 m pr wᖷ劷 ᖷ劷 ra i k i ᖷ劷 i al ż s s waၷ喇 pł rᖷ劷w mi r i r kła aj 哗 a isk mi js w, jaki m ż b ၷ喇 w w ła a pr kła pr p p r a p ᖷ劷 94 / 213

95 ᖷ劷ar i mię p ami a p kła m p wł 哗 iu ᑇ唧amul a p s j w ᖷ劷 i w s ar u i ru ᑇ唧 mi ia p ja uᖷ劷 ᖷ劷r w ż p ja lub pr pa 喇 a pa p wi b ၷ喇 pr m wa p ja u wi 哗 ᖷ劷 a p m 哗 p wi i ᖷ劷 spr ę u m uj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 lu u ska ia maks mal ᖷ劷 f k u m uj 哗 ᖷ劷 każ i 哗ᖷ劷 p wi i b ၷ喇 w p saż w ur 哗 i api aj 哗, a i 哗ᖷ劷i ap bi ᖷ劷aj 哗 ru ᑇ唧 m pr u i łu p wi b ၷ喇 us awi p k 哗 m m i js m iż 喇ၷ喇ᐗ均 płas p i m jᖷ劷 ᖷ劷 pr j ᑇ唧a iu kilku kil m rᖷ劷w al ż spraw iၷ喇 apię i i 哗ᖷ劷ᖷ劷w, p w ar aၷ喇 k r lę i 哗ᖷ劷ᖷ劷w p as pr w u i w ra i k i ᖷ劷 i p w i api 哗ၷ喇 r luź i i 哗ᖷ劷iᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷i al ż pr m waၷ喇 ᑇ唧 ęᖷ劷 i p ja ᖷ劷w alb si lub p w i pr p 喇 a p, k ᖷ劷r m ż a ᖷ劷 w k r s waၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷al ż uważaၷ喇, ab i w w ł waၷ喇 apręż ᑇ唧 i i us k iၷ喇 i ᑇ唧 ęᖷ劷 i p ja u, aki ᑇ唧 jak pr w ᑇ唧amul w, węż, pr w l k r i pᖷ劷 i 哗ᖷ劷ami pr ᑇ唧 哗 mi a imi lub w i ᑇ唧 p bliżuᖷ劷 ᖷ劷i al a się pr w u ała wa ᑇ唧 p ja ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ż li j ak j s k i, al ż wrᖷ劷 iၷ喇 s ᖷ劷ᖷ劷l 哗 uwaᖷ劷ę a w ikaj 哗 ᖷ劷 w s ki p ł ż i ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 i pr w ż ᖷ劷 p ja u i m żliw ᖷ劷ၷ喇 u ra s abil ᖷ劷 i p as skrę a ia i ᑇ唧am wa iaᖷ劷 ᖷ劷 ż b ၷ喇 rᖷ劷w i ż k i pr m wa i p w ia pr w ż ᖷ劷 p ja u lub pr p 喇 a p a k w ᑇ唧 i 哗ᖷ劷ᖷ劷w api aj 哗 ᑇ唧 am r a r, u ikaj 哗 w sp sᖷ劷b i s abil ᖷ劷 i pr w ż ᖷ劷 p ja uᖷ劷 ᖷ劷al ż b pi i as au waၷ喇 ws lki luź l m pr w ż ᖷ劷 p ja u, pr p 喇 a p lub p ja u wi 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 ż li pr w ż s 哗 wi lub wię j a p a akła kę, każ a i ᑇ唧 p wi a b ၷ喇 pr m wa a j, a k ᖷ劷r j sp wa, a p ł 哗 w sp sᖷ劷b a p p wi b ၷ喇 pr m wa p ja u wi 哗 ᖷ劷 ၷ喇pa r r su k p iż jၷ喇ᖷ劷 Ry. ᖷ啧. cz py p z 喗 cz p ó s ó s, ᖷ叧u ᖷ叧 k ᐧ卧 ᖷ劷 ja p wi się m waၷ喇 a p m 哗 k mbi a ji i 哗ᖷ劷ᖷ劷w i bl ka ᖷ劷 ᖷ劷 ak m m ż a p mi 哗ၷ喇, j ż li w p ł i sp ł i s a 哗 waru ki w mi i w 95 / 213

96 ęᖷ劷 i 7ᖷ劷ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷 us ępa ᑇ唧 7ᖷ劷ၷ喇ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 7ᖷ劷ၷ喇ၷ喇ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷 pr s awi pr kła p wi i ᑇ唧 sp s bᖷ劷w m wa ia bl k w ᖷ劷 i a p m 哗 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᐧ刷 ᖷ劷 ż li p ja j s pr w ż a pla f rmi p i m j lub a ᑇ唧 l j pr u p k 哗 m maks mal i ၷ喇ၷ喇ᐗ均 ၷ喇 jᖷ劷 ၷ喇 喇 喇ၷ喇, al ż s s waၷ喇 p kła ki kli w ᖷ劷 ᖷ劷wi p kła ki al ż umi ᖷ劷 iၷ喇 pr k łami pr imi ra p wi p kła ki a p s ał mi parami kᖷ劷łᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷ami al ż pr m waၷ喇 pr i 哗 parę kᖷ劷ł ၷ喇r sᖷ劷 ᖷ劷 i ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 ajbliż j i ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 ż li iężar ałk wi p ja u pr kra a ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 aᖷ劷, i 哗ᖷ劷ami al ż pr m waၷ喇 arᖷ劷w pr i, jak i l k łaᖷ劷 ᖷ劷r ws s kimi k łami i a imi al ż rᖷ劷w i ż umi ᖷ劷 iၷ喇 p kła ki kli w ᖷ劷 ᖷ劷 ż li pr w ż s 哗 pr p, s l p wi i b ၷ喇 p wi i am wa pr ur 哗 iu spr ęᖷ劷aj 哗 m lub jak ᐧ刷 ᖷ劷 ż li p ja pr w ż j s w sp sᖷ劷b pisa w pi rws m akapi i us ępu 7ᖷ劷ၷ喇ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 i kl kᖷ劷w i a się umi ᖷ劷 iၷ喇 pr pr imi k łami, m ż a j w ual i umi ᖷ劷 iၷ喇 pr b w ma k łami l mi, k ᖷ劷r rᖷ劷w i ż al ż am waၷ喇 i 哗ᖷ劷amiᖷ劷 ᐧ刷 ᖷ劷 ż li p ja j s pr w ż a pla f rmi a ᑇ唧 l j p k 哗 m pr kra aj 哗 m ၷ喇ၷ喇ᐗ均 w ki ru ku pr u p ja u, al ż umi ᖷ劷 iၷ喇 p wi p kła ki kli w pr pr i 哗 i l 哗 par 哗 kᖷ劷łᖷ劷 ᖷ劷 i 哗ᖷ劷ami al ż pr m waၷ喇 arᖷ劷w pr i 哗, jak i l 哗 parę kᖷ劷łᖷ劷 ᐧ刷 ᖷ劷 ż li p ja pr w ż j s ᖷ劷 i pis m w ęᖷ劷 i 7ᖷ劷ၷ喇ၷ喇ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷 i i m ż a umi ᖷ劷 iၷ喇 p kła k kli w ᑇ唧 pr pr imi k łami, m ż a j wᖷ劷w as umi ᖷ劷 iၷ喇 pr l mi k łamiᖷ劷 ᐧ刷 ᖷ劷 ż li p ja j s pr w ż a pla f rmi a ᑇ唧 l j łu p k 哗 m pr kra aj 哗 m ၷ喇ၷ喇ᐗ均, al ż s s waၷ喇 96 / 213

97 p kła ki kli w ᖷ劷 ᖷ劷 kła ki kli w al ż wᖷ劷w as umi ᖷ劷 iၷ喇 akż pr i a k łami pr imi pr w ż ᖷ劷 p ja uᖷ劷 ᖷ劷 ła, k ᖷ劷r s ał abl k wa, al ż pr m waၷ喇 i 哗ᖷ劷amiᖷ劷 ᖷ劷 wa i ap bi ᖷ劷aj 哗 ru ᑇ唧 m w p pr k p ja u pr w ż 哗 ᖷ劷 pr pr wa a się a p m 哗 s ał ᑇ唧 k ł i r, p kła k, prę ᖷ劷w lub p b ᑇ唧 ur 哗 ᑇ唧 m par ᑇ唧 b ki kᖷ劷ł pr w ż ᖷ劷 p ja u w s k ᖷ劷 i ajm i j ᑇ唧 mᖷ劷 ᖷ劷 aj się, ż waru k abl k wa ia ru ᑇ唧ᖷ劷w w p pr k p ja u ra sp r uj 哗 ᖷ劷 s ał sp ł i, j ż li p ja ra sp r w s ał sp jal i sk s ru wa pr w u sam ᑇ唧 ᖷ劷w s b w ᑇ唧 lub pr p i j ż li pla f rma ła u k wa w p saż a j s w r wki ᖷ劷ra i k ł i r ami w s k ᖷ劷 i ajm i j ᑇ唧 m p walaj 哗 a ajw ż j ၷ喇ၷ喇 喇 m r w pr su ię ia w p pr k p ja uᖷ劷 ᖷ劷l ki lub kli s s wa u i ru ᑇ唧amia ia w łuż ᖷ劷 p wi b ၷ喇 p s awi p p p ja ᖷ劷w ra sp r wa ᑇ唧ᖷ劷 s k ᖷ劷ၷ喇 kli ᖷ劷w bl k w ᑇ唧 p wi a p wia aၷ喇 j j r i j pr mi ia bl k wa ᖷ劷 k ła i p wi b ၷ喇 s w pr m wa, ab ap bi ru ᑇ唧 m p p ł p ja u ra sp r uj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 wa ia al ż k aၷ喇, ak jak p ka a a r su ku p praw jᖷ劷 ᖷ劷 il m żliw, i 哗ᖷ劷 p wi i b ၷ喇 us u wa w aki sp sᖷ劷b, ab p ja b ł pr i 哗ᖷ劷a pr s p ł ᖷ劷i pla f rm ၷ喇k 哗 i 哗ᖷ劷u w ᖷ劷lę m p ł ᖷ劷i p wi i jak ajbliżs k 哗 wi pr s muၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 wa i j j par kᖷ劷ł p wi b ၷ喇 a l m, ab w r maၷ喇 iała i sił ᑇ唧 ᐗ均 Q aᖷ劷 ski r wa j pr s w ᖷ劷ᖷ劷ręᖷ劷 喇amias m wa ia i 哗ᖷ劷ᖷ劷w kᖷ劷ł m ż a j w ual i pr m waၷ喇 b lki lub b l k siᖷ劷 ᖷ劷 ż li i 哗ᖷ劷 m ż a us awiၷ喇 ak, ab i mᖷ劷ᖷ劷ł się ᖷ劷li ᖷ劷aၷ喇 p b l si i j s w s ar aj 哗 m, m ż a s s waၷ喇 p j i 哗ᖷ劷 a ᖷ劷ᖷ劷 Q = masa p ja u w kᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷b ap bi pr suwa iu się pr w ż ᖷ劷 p ja u p wi r ᑇ唧 ia pla f rm p ja u wi 哗 ᖷ劷 ła u k p wi a mi ၷ喇 w s ki wspᖷ劷ł ik ar iaᖷ劷 97 / 213

98 ᖷ劷 ż li p ja j s ws s ki ᑇ唧 s r ၷ喇w m ᖷ劷ᖷ劷r ၷ喇 pr ramę p ja u wi 哗 ᖷ劷 lub pr i p ja, wᖷ劷w as m ż b ၷ喇 pr w ż b i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷ᑇ唧 ၷ喇 i 哗ᖷ劷i i s 哗 u k i, p ja p wi i s aၷ喇 abl k wa ᖷ劷 ᖷ劷la f rmę ła u k w 哗 m ż a rak waၷ喇 jak amk ię 哗 p b ka ᑇ唧 i ᖷ劷ᖷ劷r, j ż li pr s r ᑇ唧 ła u k wa j s ᖷ劷ra i a pr ramę lub p b 哗 k s ruk ję apr j k wa 哗 w aki sp sᖷ劷b, ż p ja w łuᖷ劷 ws lki ᖷ劷 praw p bi ᑇ唧s wa i w pa i j pr s r i w ża m ki ru kuᖷ劷 7.12 ó ᐧ卧 s k ó 吷 j k ᖷ叧 ks ó 喇ur w s aw s kła p wi b ၷ喇 r ali wa a sp jal i sk s ru wa ᑇ唧 p ja a ᑇ唧 p wia aj 哗 ᑇ唧 pis wi pr s awi mu p iż jᖷ劷 ᖷ劷 ak ᖷ劷 s kł płaski lub płaski wal wa pr w ż j s w skr ia ᑇ唧 lub a pal a ᑇ唧 r w ia ᑇ唧, b wi 哗 uj 哗 ᖷ劷r ki s r ż ᖷ劷 i aki jak w w pa ku r b i ᖷ劷 ᖷ劷a w ia ᖷ劷 r aju pr w ᖷ劷w w p saż s 哗 w kl w p ł ż w łuż b kᖷ劷w ᖷ劷 喇ks ał s jaki s al p s aw 哗 p ł ᖷ劷i, aj 哗 w sumi wa w w ę r i wa w ę r s laż ᖷ劷 ᖷ劷 哗 a ᑇ唧 l ia p wi r ᑇ唧 i s laż p wi i w siၷ喇 ၷ喇ᐗ均 ᑇ唧ᐗ均ᖷ劷 喇ała u k i r ła u k p ja u al ż pr pr wa aၷ喇 a war m i p i m m p ł żuᖷ劷 ᖷ劷al ż s ara i r ł ż ၷ喇 iężar w łuż i i p pr i, ab p ja b ł rᖷ劷w waż i i s ał pr kr pus al a iski siᖷ劷 ᖷ劷 ż li s kł płaski pr w ż j s a w 哗 r p ja u, al a się pr kr i ᖷ劷, ab i puᖷ劷 iၷ喇 r r u a ia fraᖷ劷m ᖷ劷w s kła w ra i j ᖷ劷 r bi ia w asi pr w uᖷ劷 ᖷ劷r ję i m m waᑇ唧 al ż wrᖷ劷 iၷ喇 uwaᖷ劷ę a a ᑇ唧 l i r ᖷ劷iᖷ劷 ᖷ劷 ż li m ż b ၷ喇 i b pi, al ż r ła waၷ喇 s laż, k ᖷ劷r s 哗 b pi, ᖷ劷 w w ę r p s r i p b a i w ę r p s r i r ᖷ劷i w, ᖷ劷 p ja us awi j s w ki ru ku ja ᖷ劷 ᖷ劷 s ał wa s laż al ż r ła waၷ喇 p us awi iu p ja u w ruᖷ劷 哗 s r ęᖷ劷 7.13 ó ᐧ卧 ᖷ叧 s kᐧ卧 k ᖷ叧,. ᖷ劷ra sp r r ali wa j s aj ęᖷ劷 i j uż i m w kł ᑇ唧, p wi i pr s s wa ᑇ唧 furᖷ劷 k p sia aj 哗 ᑇ唧 a k w w w ę r i w ę r s laż ᖷ劷 ᖷ劷spr ę w ę r p wi i b ၷ喇 w k a ra j m alu iż r w a i pr m wa furᖷ劷 ki jak ajbliż j b kᖷ劷w i l m ᖷ劷w ram a ᑇ唧uᖷ劷 s lki s jaki w ę r p wi b ၷ喇 ak sk s ru wa, ab w ra i k li ji ap w iၷ喇 b pi ᑇ唧s w pr ᑇ唧 iᖷ劷wᖷ劷 s lki ęᖷ劷 i s laża i i ᑇ唧 l m ᖷ劷w maj 哗 ᑇ唧 k ak s kł m p wi b ၷ喇 w ł ż ᖷ劷um 哗 lub p b m ma riał mᖷ劷 喇wis b i p wi i iᖷ劷 pr kra aၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷i w l ż pr kra aၷ喇 maks mal j pus al j s r k ᖷ劷 i p ja uᖷ劷 ᖷ劷ᑇ唧 ၷ喇 i j s w mᖷ劷ᖷ劷 us aw w, br m r wi 哗 a i m więks aj 哗 m b pi ᑇ唧s w j s umi s a i abli s r ᖷ劷aw ᑇ唧 pr u i łu 98 / 213

99 w ę r ᑇ唧 s laż ᖷ劷 ᖷ劷 wi b ၷ喇 jm wal i ak wa uk ᖷ劷 mi rw 喇biał mi pasamiᖷ劷 ᖷ劷r u i s laż, s ᖷ劷ᖷ劷l i ᑇ唧 s s wa ᑇ唧 a w ę r furᖷ劷 ki, p wi i uw ᖷ劷lę iၷ喇 p wi i apr j k wa pi w słupki m uj 哗 s r ᖷ劷i m a pᖷ劷w w łuż k s ruk ji służ 哗 m wa ia rᖷ劷ż r ᑇ唧 s ki ł płaski ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷i m ż a p l ᖷ劷aၷ喇 a i 哗ᖷ劷a ᑇ唧 jak j m ᖷ劷r ku m wa ia s kła s jaka p as pr w uᖷ劷 7.14 T rᖷ劷ż i iu pr w ᖷ劷w i ᑇ唧 ła u kᖷ劷w is i j 哗 ur p jski pr pis praw r ᖷ劷uluj 哗 kw s ię pr w u warᖷ劷w i b pi ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷r ᖷ劷 w pr w warᖷ劷w i b pi ᑇ唧 bję s 哗 ᖷ劷m w 哗 ur p jsk 哗 哗 哗 mię ar w ᖷ劷 pr w u r ᖷ劷 w ᖷ劷 warᖷ劷w i b pi ᑇ唧 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇 w br mi iu uw ᖷ劷lę iaj 哗 m pᖷ劷ź i js mia, pra wa a pr ᖷ劷ur p jsk 哗 ᖷ劷 misję ᖷ劷 sp ar 哗 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 r k wa 喇 喇 喇ᑇ唧ᑇ唧 喇 ᖷ劷 喇 ၷ喇 ak wa a r k wa ram wa ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇 s a wi j li w r ż i p s a wi ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 kraj w ᖷ劷 i mię ar w ᖷ劷 ra sp r u r ᖷ劷 w ᖷ劷 w ᖷ劷 ii ᖷ劷ur p jski jᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 awi ra sp jal p s a wi ia w akr si m wa ia warᖷ劷w i b pi ᑇ唧 uwaᖷ劷i a fak, ż p as ra sp r u ᑇ唧 warᖷ劷w i al ż s war aၷ喇 a k w ᑇ唧 aᖷ劷r ż ᑇ唧 la b pi ᑇ唧s wa i ᖷ劷r wiskaᖷ劷 ᖷ劷 s a wi ia m wa iu warᖷ劷w i b pi ᑇ唧 aj uj 哗 się w ęᖷ劷 i 7, us ᖷ劷 7ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷7ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷a ipul wa i i ukła a i ᖷ劷 ᖷ劷 p wi i us ęp 喇 ᖷ劷 s ᖷ劷ᖷ劷l ęᖷ劷 i ła u ku awi raj 哗 ᖷ劷 war i b pi p wi b ၷ喇 p wi i r mi s w p j ź i lub k r i ab pi w aki sp sᖷ劷b, ab i mi iał p ł ż ia w s su ku si bi ra ᖷ劷 ia p ja u lub k raᖷ劷 ᐗ均a u k m ż b ၷ喇 ab pi, pᖷ劷 p pr uż i pasᖷ劷w spi aj 哗 ᑇ唧 bur, pr suwa ᑇ唧 pr ᖷ劷rᖷ劷, r ᖷ劷ul wa ᑇ唧 p pᖷ劷r, p us k p wi r ᑇ唧 i ur 哗 ᑇ唧 pr iwp ᖷ劷li ᖷ劷 w ᑇ唧ᖷ劷 喇ab pi i ła u ku, k ᖷ劷r m m wa w pi rws m a iu, uważa się akż a w s ar aj 哗, j ż li w ał j pr s r i ła u k w j każ a wars wa j s ałk wi i ap ł i a s ukami pr s łkiᖷ劷 ᖷ劷r pis p a p 7ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷7ᖷ劷ၷ喇 maj 哗 rᖷ劷w i ż as s wa i ała u ku, r mi s ia i r ła u ku k rᖷ劷w a i p ja ᖷ劷wᖷ劷 7.15 呷 s 吷 j u ᖷ劷al ż pamię aၷ喇, ż ws lki ak s ria i l m w p saż ia aj uj 哗 się a p j ź i a s ał lub m as w, rᖷ劷w i ż rak uj się jak ła u k, la ᖷ劷 m wa i i ᑇ唧 al ż b wi 哗 kᖷ劷w ki r w ᖷ劷 ᖷ劷 k w w ł wa pr i am wa 哗 p p rę a p, k ᖷ劷ra w suwa się p as ja, m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 bar a, m ᖷ劷wia 哗 raᖷ劷i w sku ka ᑇ唧 w pa kiᖷ劷 ၷ喇 ᖷ劷 fra usku 喇 嗗cc p 嗗 l p l ch 嗗 g p R 喇 ᖷ劷 r k wa ᖷ劷a 喇 喇 喇ᑇ唧ᑇ唧 喇 ᖷ劷 ia ᑇ唧ၷ喇 lis pa a ၷ喇 喇 喇 喇 rᖷ劷 w sprawi bliż ia us aw aws w ᖷ劷aᑇ唧s w ᖷ劷 ł k wski ᑇ唧 w akr si ra sp r u r ᖷ劷 w ᖷ劷 warᖷ劷w i b pi ᑇ唧ᖷ劷 嗗z zę y 319 z 1ᖷ啧.1ᖷ啧.199 喗, / 213

100 UWAGA: s lki p p r, źwiᖷ劷i ała u k w, klap l i pᖷ劷 p wi pr w ja m aj waၷ喇 się w p wi im p ł ż iu i b ၷ喇 am wa ᖷ劷 i i s ruk jami pr u aᖷ劷 s lki p ja, w k ᖷ劷r ᑇ唧 i m ż a ab pi ၷ喇 ᖷ劷 r aju spr ę u m ᖷ劷 哗 b ၷ喇 p w i uż pi r p k a iu s s w j apraw ᖷ劷 ᖷ劷uź łaᑇ唧 u ᑇ唧 lub r ła wa p j m iki jm wal rᖷ劷w i ż p wi s aၷ喇 u i ru ᑇ唧 mi, ak ab i s war aၷ喇 aᖷ劷r ż ia la i ᑇ唧 uż k w ikᖷ劷w rᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 UWAGA: ᖷ劷iᖷ劷 i al ż pr wa iၷ喇 p ja ᖷ劷w w su ię mi lub i am wa mi l m ami w p saż ia, i al ż i łuᖷ劷 ᖷ劷 i ras ᖷ劷 ᖷ劷uź l m w p saż ia, aki jak aᖷ劷m, li i pła ᑇ唧 rᖷ劷w i ż p wi się pr w iၷ喇 w sp sᖷ劷b, k ᖷ劷r i aᖷ劷raża i m uż k w ik m rᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 br j prak ki al ż p sia a i i l ᖷ劷 s ᑇ唧 wka, w k ᖷ劷r m m ż a b pi i skła waၷ喇 i uż wa l m ᖷ劷 r ajuᖷ劷 ᖷ劷 ż li j ak aj uj 哗 się w kabi i ki r w, mus 哗 b ၷ喇 umi s w aki sp sᖷ劷b, ab i pr s ka aၷ喇 w bsłu ża ᖷ劷 l m ᖷ劷w s ruj 哗 ᑇ唧ᖷ劷 100 / 213

101 喇ᖷ劷 喇ał 哗 iki 101 / 213

102 呷.1. sk ó k 呷 s ᐧ卧 u ku Cele i warunki ᖷ劷 s aw 哗 r mi s ia ła u ku a p j ź i w aki sp sᖷ劷b, ż b p j si i b ł i i 哗ż lub pr i 哗ż j s pla r mi s ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷p r 哗 a się ᖷ劷 ra la a ᖷ劷 p ja uᖷ劷 ၷ喇ę i u al ż i maks mal j mas ałk wi j ra mi imal ᖷ劷 i maks mal ᖷ劷 a isku siᖷ劷 ᖷ劷a pla u r mi s ia ła u ku r ba p w i pr li ၷ喇, j ż li mi i się ᑇ唧arak r s ka p ja u, a pr kła ᖷ劷 s a i w mi i a w i ᖷ劷 pla i r mi s ia ła u ku r ba rᖷ劷w i ż uw ᖷ劷lę iၷ喇 ws lki mas aj uj 哗 się a p j ź i ၷ喇 źwiᖷ劷i sa a p j ź i, p ᖷ劷 iki wi ł w ၷ喇 i b i 哗ż ia pi w p ᑇ唧 哗 a pᖷ劷 w pa ku i 哗ᖷ劷 ikᖷ劷w w p saż ᑇ唧 w ur 哗 i spr ęᖷ劷a ia a p al ż uw ᖷ劷lę iaၷ喇 rmal waru ki i ᑇ唧 kspl a a jiᖷ劷 ᖷ劷i w b i 哗ż ia w pu k i spr ęż ia m ż a rak waၷ喇 jak b i 哗ż i p ᑇ唧 哗 ła u ku ၷ喇w w pa ku, ᖷ劷 a pa w kl i j s i 哗ᖷ劷 ię aၷ喇 lub jak ęᖷ劷ၷ喇 mas p ja u ၷ喇j ż li i 哗ᖷ劷 ik j s w kl uż wa wra a p 哗ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 a k i bli ia param rᖷ劷w pla u r mi s ia ła u ku 喇 maks mal iężar ałk wi, maks mal a ᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇, iężar r ła wa ᖷ劷 p ja u, a isk si pr i j p ja u r ła wa ᖷ劷, a isk si l j p ja u r ła wa ᖷ劷, maks mal pus al a isk si pr i j, maks mal pus al a isk si l j, mi imal a isk si pr i j, mi imal a isk si l j ၷ喇ᑇ唧 iężaru ałk wi ᖷ劷 ၷ喇, r s aw si, l ᖷ劷ł ᖷ劷ၷ喇 mię si 哗 pr i 哗 a aj al j w su ię m pr u pu k m ᖷ劷 ia pr i j, łuᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 pla f rm ła u k w jᖷ劷 ięks ᖷ劷ၷ喇 ᑇ唧 a ᑇ唧 m ż a al źၷ喇 a abli pr m wa j p ja u, w kum i r j s ra j m lub ᖷ劷wia wi ᑇ唧 m l ᖷ劷a ji alb u skaၷ喇 w w iku pr pr wa ia s s w ᑇ唧 p miarᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷 ak i k ᖷ劷r i f rma j m ż p aၷ喇 j i pr u ၷ喇 a pr kła mi imal a isk si pr i jၷ喇ᖷ劷 Korzystanie z planu rozmieszczenia ładunku ᖷ劷r ała u ki m i pr ᖷ劷 wa i m pla u s au rski ᖷ劷 al ż kr ᖷ劷liၷ喇 iężar 喇w miar i p ł ż i w płas ź i p i m j ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 i każ ᖷ劷 l m u ła u kuᖷ劷 ᖷ劷 ż a wᖷ劷w as sp r 哗 iၷ喇 wir ual pla s au rskiᖷ劷 ᖷ劷al ż bli ၷ喇 p ł ż i w płas ź i p i m j ał ᖷ劷 ła u ku, a pr kła bli aj 哗 rᖷ劷w waᖷ劷ę m m ᖷ劷w w kᖷ劷ł ajbar i j w su ię ᖷ劷 pr u pu k u p wi r ᑇ唧 i ła u k w j ၷ喇lub i ᖷ劷 pu k u i si ia, j ż li j s w ᖷ劷 i js w bli ia ᑇ唧ၷ喇ᖷ劷 102 / 213

103 喇 pla u r mi s ia ła u ku w ika, p ja p sia a param r w s ar aj 哗 pr wi i ia ał ᖷ劷 ła u ku uw ᖷ劷lę i i m bli ᖷ劷 ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷r ᖷ劷 wa i pla u r mi s ia ła u kuᖷ劷 ᖷ劷b kr ᖷ劷liၷ喇 maks mal 哗 masę ła u ku, jak 哗 m ż a ała waၷ喇 a p ja uw ᖷ劷lę iaj 哗 p ł ż i ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 i ał ᖷ劷 ła u ku, al ż w i 哗ၷ喇 p uwaᖷ劷ę as ępuj 哗 l m 喇 喇 ᑇ唧arak r s ki p ja u m ż w ikaၷ喇 k i ᖷ劷ၷ喇 pr kr ia p w j mi imal j war ᖷ劷 i a isku si l jᖷ劷 ᖷ劷aks mal b i 哗ż i la w l ᖷ劷 pu k u p wi r ᑇ唧 i ła u k w j m ż a kr ᖷ劷liၷ喇 pr w a i rᖷ劷w waᖷ劷i m m ᖷ劷w w kᖷ劷ł si pr i j, bi r 哗 p uwaᖷ劷ę masę ła u ku, a isk si l j p ja u r ła wa ᖷ劷 i mi imal a isk si l j, l ᖷ劷ł ᖷ劷ၷ喇 mię si 哗 pr i 哗 a aj al j w su ię m pr u pu k m ła u ku ra r s aw siᖷ劷 ᖷ劷i k ᖷ劷r paᑇ唧s wa ł k wski w maᖷ劷aj 哗, ab a isk si apę a j p wia ał ajm i j ၷ喇ᑇ唧ᑇ唧 喇 ᑇ唧ᑇ唧ᑇ唧 iężaru ałk wi ᖷ劷 p ja u lub p i 哗ᖷ劷u r ᖷ劷 w ᖷ劷 ᖷ劷 喇al a się, ab a isk si apę a j w sił ajm i j ᑇ唧ᑇ唧ᑇ唧 ałk wi ᖷ劷 iężaru ała wa ᖷ劷 p ja u ၷ喇kr wa ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i w l pr kr ၷ喇 maks mal ᖷ劷 a isku si pr i jᖷ劷 ᖷ劷bli ᑇ唧 k uj się p pr kr ᖷ劷l i rᖷ劷w waᖷ劷i m m ᖷ劷w w kᖷ劷ł k ła l ᖷ劷 ၷ喇kr wa ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i w l pr kr ၷ喇 maks mal j ła w ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷a a p ja u ၷ喇kr wa ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷i w l pr kr ၷ喇 maks mal ᖷ劷 a isku si l jᖷ劷 ᖷ劷bli ᑇ唧 k uj się p pr kr ᖷ劷l i rᖷ劷w waᖷ劷i m m ᖷ劷w w kᖷ劷ł k ła pr i ᖷ劷 ၷ喇kr wa ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷a isk si pr i j p wi i si 哗ᖷ劷 哗ၷ喇 al a mi imum ၷ喇ᑇ唧ၷ喇ᑇ唧 iężaru ałk wi ᖷ劷 lub i a war ᖷ劷ၷ喇 al a a pr pr u aၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷bli ᑇ唧 k uj się p pr kr ᖷ劷l i rᖷ劷w waᖷ劷i m m ᖷ劷w w kᖷ劷ł k ła pr i ᖷ劷 ၷ喇kr wa ᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷aks mal pus al b i 哗ż i s a wi mi imal 哗 war ᖷ劷ၷ喇 ws s ki ᑇ唧 p w żs ᑇ唧 bli ᑇ唧ᖷ劷 103 / 213

104 Plan rozmieszczenia obciążenia - Lastverteilungsplan 16 obciążenie [w tonach] Last in Tonnen A A B C E 6 D Położenie na powierzchni ładunkowej Position auf der Ladefläche [m] l 喗y z óc ၷ嗗 gę, 喗 y ch c ę 喗 g p z g y ch ycz y. J g y y g 唧 zg z ၷ嗗 ę z y y zy y p zy ᐧ厷 z ᐧ厷l cz y p 喗. h c 喗 ᐧ厷 g ᖷ啧ၷ嗗 p zch ᐧ厷 y y p zy ᐧ厷 z 6,5 l c ló cy ych p z y ᐧ厷 g ᖷ啧c 1ᖷ啧,5. ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ł w wska ᖷ劷wki bli i w m ż a al źၷ喇 w war m arkus u w ᑇ唧 i mi ki ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷 ᑇ唧7ၷ喇ၷ喇 ęᖷ劷ၷ喇 喇 ၷ喇ᖷ劷a u ᖷ劷ssi ᑇ唧 ru ᖷ劷 auf ᖷ劷 raß faᑇ唧r uᖷ劷 ᖷ劷as 喇 r ilu ᖷ劷spla 喇ᖷ劷 uri ᖷ劷 f l a s r a 喇 ᑇ唧i l s 喇 ᖷ劷arᖷ劷 w iᖷ劷ᑇ唧 is ribu i ၷ喇ᖷ劷 Przykład: ᖷ劷r ba ała waၷ喇 ła u k masi ałk wi j ၷ喇ၷ喇 a sam ᑇ唧ᖷ劷 iężar w ła w ᖷ劷 i ၷ喇 喇 ᖷ劷 Śr k iężk ᖷ劷 i ła u ku i j s a, r ba ᖷ劷 wię bli ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷a a j s masa i us u wa i r ᑇ唧 ęᖷ劷 i ła u ku, k ᖷ劷r maj 哗 s aၷ喇 ała wa a sam ᑇ唧ᖷ劷 iężar w ra i ᑇ唧 ᖷ劷r ki iężk ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷 l ᖷ劷ł ᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷 ia pr i j ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 i ła u kᖷ劷w ᖷ劷ᖷ劷ł m a jak X al, a masę ła u ku pr ł ż ᖷ劷 ᖷ劷r ka iężk ᖷ劷 i ᖷ劷ᖷ劷ł m żᖷ劷ł 哗 s r ałk 哗ᖷ劷 104 / 213

105 ᖷ劷 ż li ła u k r mi s a p j ź i w wska a sp sᖷ劷b, w kr su pla u r mi s ia ła u ku w ika, ż p ja j s pr i 哗ż ᑇ唧 iaż masa ła u ku ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 i pr kra a ła w ᖷ劷 i p ja u ၷ喇ၷ喇 喇 ၷ喇, pr kr maks mal a isk si pr i j, p i waż żᖷ劷ł a s r ałka wkra a w bs ar ၷ喇 w kr suᖷ劷 ᐗ均a u k m ż a pr su 哗ၷ喇 łu p ja u, al p jawiaj 哗 się wa k l j pr bl m 喇 ᐗ均a u k wisa łu p ja uᖷ劷 ᐗ均a u ku i m ż a p wi i am waၷ喇 w ᖷ劷lę u a lukę mię ᖷ劷 ia 哗 pr i 哗 a ła u ki mᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u k s a i pr s awi ၷ喇 喇ၷ喇ᐗ均 pr bl m ikaj 哗, a r mi s i ła u ku j s prawi ł w ᖷ劷 105 / 213

106 106 / 213

107 呷. 呷. T s óᐧ卧 kó ᖷ劷m w żs j s wspᖷ劷ł ik ar ia, m więks a r lę w am wa iu ła u ku ᖷ劷r waj 哗 sił ar iaᖷ劷 bli ia ᑇ唧 służ 哗 ᑇ唧 us al iu li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷w uw ᖷ劷lę i w p ra iku ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ar i s a, a w rmi ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇 j i ar i ami ᖷ劷 ᖷ劷r ję, ż ar i ami s a wi 7ၷ喇ᑇ唧 ar ia s a ᖷ劷 ᖷ劷 spᖷ劷ł iki ar ia s a ᖷ劷 i ami ᖷ劷 mię rᖷ劷ż mi ma riałami pr s awi w abli a ᑇ唧 p iż jᖷ劷 ᖷ劷ajl ps m sp s b m kr ᖷ劷l ia r wis ᖷ劷 ar ia p mię p ja m a ła u ki m j s j ᖷ劷 p miarᖷ劷 ᖷ劷 ż li pr pr wa i aki ᑇ唧 p miarᖷ劷w j s i m żliw, jak a ri a j m ᖷ劷 哗 służ ၷ喇 war ᖷ劷 i pr s awi w ab liᖷ劷 ar ᖷ劷 i maj 哗 as s wa i j i w, ᖷ劷 pla f rma ła u k wa j s w br m s a i, s a i su ᑇ唧aᖷ劷 Tabela tarcia statycznego MATERIAŁY TRĄCE O SIEBIE TARCICA/PALETA DREWNIANIA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA µ stat. ᖷ劷ar i a skl jka 喇pl fa 喇 r w 0,5 ᖷ劷ar i a alumi ium r wk wa 0,4 ᖷ劷ar i a s al 0,4 ᖷ劷ar i a f lia rm kur liwa 0,3 FOLIA TERMOKURCZLIWA F lia rm kur liwa pl fa 0,3 F lia rm kur liwa alumi ium r wk wa 0,3 F lia rm kur liwa s al 0,3 F lia rm kur liwa f lia rm kur liwa 0,3 KARTON (surowy) ᖷ劷ar kar 0,5 ᖷ劷ar pal a r w ia a 0,5 BIG-BAG ၷ喇iᖷ劷 喇baᖷ劷 pal a r w ia a 0,4 STAL I BLACHA ᖷ劷 al płaska ar i a 0,5 ᖷ劷i mal wa a bla ᑇ唧a sur wa ar i a 0,5 ᖷ劷al wa a bla ᑇ唧a sur wa ar i a 0,5 ᖷ劷i mal wa a bla ᑇ唧a sur wa i mal wa a bla ᑇ唧a sur wa 0,4 ᖷ劷al wa a bla ᑇ唧a sur wa mal wa a bla ᑇ唧a sur wa 0,3 ᖷ劷al wa a b ka m al wa mal wa a b ka m al wa 0,2 107 / 213

108 Tablica tarcia dynamicznego Współczynniki tarcia dynamicznego wybranych, najczęściej spotykanych powierzchni m D Wsᐧ刷óᐧ刷ᐧ刷zᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ik Mᐧ刷tᐧ刷riᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 tr 升ᐧ刷ᐧ刷 o siᐧ刷 升iᐧ刷 tᐧ刷rᐧ刷iᐧ刷 Tᐧ刷rᐧ刷iᐧ刷ᐧ刷 Tarcica -??????? 0,35 Tarcica aluminium rowkowane 0,3 Tarcica blacha stalowa 0,3 Tarcica blacha falista 0,2 Bᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷hᐧ刷 fᐧ刷ᐧ刷istᐧ刷 Blacha falista laminat z włóknem/sklejka 0,3 Blacha falista aluminium rowkowane 0,3 Blacha falista blacha stalowa 0,3 Blacha falista blacha falista 0,3 ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷 kᐧ刷rtoᐧ刷owᐧ刷 Pudło kartonowe pudło kartonowe 0,35 Pudło kartonowe paleta drewniana 0,35 Dᐧ刷żᐧ刷 tor 升ᐧ刷 Duże torby paleta drewniana 0,3 tᐧ刷ᐧ刷 i 升ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷hᐧ刷 Zaolejona blacha zaolejona blacha 0,1 Pręty ze stali płaskiej tarcica 0,35 Niemalowana surowa blacha stalowa tarcica 0,35 Malowana surowa blacha stalowa tarcica 0,35 m D Niemalowana surowa blacha stalowa niemalowana surowa blacha stalowa Malowana surowa blacha stalowa malowana surowa blacha stalowa 0,3 0,2 Malowana beczka stalowa malowana beczka stalowa 0,15 Bᐧ刷toᐧ刷 Ściana o ścianę bez warstwy pośredniej (beton/beton) 0,5 Część wykończona z drewnianą warstwą pośrednią drewno (beton/drewno/drewno) 0,4 108 / 213

109 Mᐧ刷tᐧ刷riᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 tr 升ᐧ刷ᐧ刷 o siᐧ刷 升iᐧ刷 Wsᐧ刷óᐧ刷ᐧ刷zᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ik tᐧ刷rᐧ刷iᐧ刷 Strop o strop bez warstwy pośredniej (beton/dźwigar kratowy) Rama stalowa z drewnianą warstwą pośrednią (stal/drewno) Strop na ramie stalowej z drewnianą warstwą pośrednią (beton/drewno/stal) ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷tᐧ刷 m D 0,6 0,4 0,45 Sklejka klejona żywicą, gładka europaleta (drewno) 0,2 Sklejka klejona żywicą, gładka paleta skrzyniowa (stal) 0,25 Sklejka klejona żywicą, gładka paleta z tworzywa sztucznego (polipropylen) Sklejka klejona żywicą, gładka palety preszpanowe 0,15 Sklejka klejona żywicą, struktura sitowa europaleta (drewno) Sklejka klejona żywicą, struktura sitowa paleta skrzyniowa (stal) Sklejka klejona żywicą, struktura sitowa paleta z tworzywa sztucznego (polipropylen) Sklejka klejona żywicą, struktura sitowa palety z preszpanu Belki aluminiowe na platformie ładunkowej (karbowane) europaleta (drewno) Belki aluminiowe na platformie ładunkowej (karbowane) paleta skrzyniowa (stal) Belki aluminiowe na platformie ładunkowej (karbowane) paleta z tworzywa sztucznego (polipropylen) Belki aluminiowe na platformie ładunkowej (karbowane) palety preszpanowe 0,2 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25 0,35 0,25 0,2 Jeżeli współczynnik tarcia jest nieznany, prostym sposobem jego określenia jest stopniowe zwiększanie nachylenia platformy ładunkowej dopóki przedmiot nie zacznie się zsuwać. Innymi słowy współczynnik tarcia wskazuje nachylenie platformy ładunkowej, przy którym sztuka ładunku zaczyna się zsuwać. Tarcie jest proporcjonalne do ciężaru towarów. Na rysunkach poniżej zilustrowano podstawowe zależności między współczynnikiem tarcia a kątem nachylenia. Prostą metodą określenia współczynnika tarcia jest nachylanie platformy ładunkowej ze sztuką ładunku i 109 / 213

110 pomiar kąta, pod którym ładunek zaczyna się zsuwać. Uzyskuje się w ten sposób miarę tarcia statycznego, spoczynkowego. φ L = 200 cm h ᖷ劷 wspᖷ劷ł ik ar ia µ w si ła u k a a się suwaၷ喇 p k 哗 m φ ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 喇,7 ᑇ唧7 ၷ喇, 喇 ᑇ唧ၷ喇, 喇 7 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ᑇ唧 喇, 喇 喇 喇 rᖷ劷w m w s k ᖷ劷 i m ᑇ唧 ၷ喇w mၷ喇 ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 = ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 mၷ喇 ᖷ劷 ż li ar i j s a, w p b sp sᖷ劷b m ż a spraw iၷ喇, ukła m wa ia ła u ku j s w s ar aj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷la f rmę ła u k w 哗 a ᑇ唧 la się p p w m k 哗 m ak jak p ka a a iaᖷ劷rami p iż jᖷ劷 ᖷ劷 ż li ła u k i pr mi s a się, ukła m wa ia j s w s a i w r maၷ喇 a pr spi s i ᖷ劷 喇ၷ喇 喇ၷ喇 7ၷ喇 An 喇ၷ喇 gl e ᑇ唧ၷ喇 of in cli 喇ၷ喇 na tio ၷ喇ၷ喇 n ᖷ劷a ᑇ唧 l i ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷r ᖷ劷 ၷ喇 ki, ł ၷ喇 ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇 γ -factor wspᖷ劷ł ik współczynnik γ = podstawa podzielona przez wysokość (B/H) Współczynnik γ jest to niższa wartość spośród współczynnika tarcia (µ) i stosunku szerokości B (B) do iloczynu wysokości (H) i liczby rzędów (n) przy przyspieszeniach bocznych. n H Przy przyspieszeniach do przodu i do tyłu jest to niższa wartość spośród stosunku długości L (L) do wysokości (H), i współczynnika tarcia (µ). H 110 / 213

111 Aby zamocować ładunek w sposób zapobiegający przesuwaniu się częściej stosuje się współczynnik statyczny niż dynamiczny. Jeżeli tarcie dynamiczne jest nieznane, należy przyjąć, że stanowi ono 70% tarcia statycznego. Sprawdzanie skuteczności mocowania wzdłużnego i poprzecznego wymiennika ciepła 111 / 213

112 呷. 呷. M ks s ᐧ卧 j 呷 ᖷ叧 óឧ嘗 ឧ嘗 us 呷 吷 j 吷 Maksymalna siła trzymająca na gwóźdź ᖷ劷aks mal 哗 siłę r maj 哗 哗 a ᖷ劷wᖷ劷ź ź ᖷ劷r i ᑇ唧 mm ၷ喇rᖷ劷w waż 哗 sil r maj 哗 j ᖷ劷w ź ia pr kr ju kwa ra w m b ku rᖷ劷w m ၷ喇, 喇ᑇ唧 ᖷ劷r i ᖷ劷w ź ia kr 哗ᖷ劷ł ᖷ劷 ၷ喇 p ka a w ab li p iż jᖷ劷 ᖷ劷i imal a l ᖷ劷ł ᖷ劷ၷ喇 mię ᖷ劷w ź iami w si ᑇ唧ၷ喇 mmᖷ劷 ᖷ劷łęb k ᖷ劷ၷ喇 wbija ia w p ł ᖷ劷ę pla f rm w si ajm i j 喇ၷ喇 mmᖷ劷 Tablica siły trzymającej ŚŚr i a ᖷ劷w ź ia kr 哗ᖷ劷ł ᖷ劷 ၷ喇lub ᖷ劷w ź ia pr kr ju kwa ra w m b ku ၷ喇, 喇ᑇ唧 ᐗ均 ᖷ劷r i a ᖷ劷w ź ia kr 哗ᖷ劷ł ᖷ劷 ၷ喇 φ ၷ喇mmၷ喇 喇 ᑇ唧 ᖷ劷i imal a l ᖷ劷ł ᖷ劷ၷ喇 mię ᖷ劷w ź iami ၷ喇mmၷ喇 ᑇ唧ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇 ᖷ劷łęb k ᖷ劷ၷ喇 wbija ia w p ł ᖷ劷ę pla f rm ᖷ劷 ၷ喇mmၷ喇 ၷ喇ᑇ唧 喇ၷ喇 ᖷ劷iła r maj 哗 a a ᖷ劷wᖷ劷ź ź F ၷ喇 aᖷ劷ၷ喇 喇ၷ喇 喇ၷ喇 Dopuszczalne obciążenie jeży ᖷ劷 ż ၷ喇mmၷ喇 r w a φ 48 φ62 φ 75 φ95 ၷ喇ၷ喇ᐗ均ᑇ唧7 喇 喇ᐗ均 喇ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇ᐗ均ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷 pus al b i 哗ż i w aᖷ劷 喇s ukę ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 7ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 7ᑇ唧ၷ喇 112 / 213

113 呷.4. Z ᖷ叧ć ᐧ卧 ń u ó ᐗ均aᑇ唧 u ᑇ唧 p wi i sp ł iaၷ喇 ajm i j w maᖷ劷a ia rm ᖷ劷ᖷ劷 喇ၷ喇 喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇 喇 喇 喇 lub w w pa ku w i 哗ᖷ劷 ikᖷ劷w wi l fu k j ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷 喇ၷ喇 喇 喇7, klasa ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 lk 喇 喇, 喇 喇 i ၷ喇ၷ喇 喇milim r w i 哗ᖷ劷i łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ra sp r u r w a ၷ喇 łuᖷ劷i ᖷ劷 lub kr 哗ᖷ劷ł ᖷ劷 ၷ喇 m ᖷ劷 哗 mi ၷ喇 więks maks mal sk k wi lk ᖷ劷 i 喇ᐗ均 ᖷ劷 ᖷ劷l m ł 哗 哗 p wi sp ł iaၷ喇 w m ᖷ劷i rm ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇 喇77 喇ၷ喇 喇 ᖷ劷 ęᖷ劷 i skła w awi siᖷ劷 ၷ喇 pi ᑇ唧s w, klasa 喇ᖷ劷 ᖷ劷l m ł 哗 哗 i skra aj 哗 p wi p sia aၷ喇 ur 哗 i ab pi aj 哗 pr r pię i mᖷ劷 w pa ku ur 哗 ᑇ唧 api aj 哗 ᑇ唧 rę ᑇ唧 sk k k ᑇ唧 a ur 哗 ia api aj 哗 ᖷ劷 i p wi i pr kra aၷ喇 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 mm, a a, ż api a pu źwiᖷ劷 i w ᖷ劷 i p wi b ၷ喇 s s wa ᖷ劷 ᖷ劷i m ż mi ၷ喇 mi js a i ami r w l i i apię ᖷ劷 ur 哗 iaᖷ劷 ᖷ劷api a ᖷ劷rub w i api a krᖷ劷 ki ၷ喇s bki ၷ喇 p wi p sia aၷ喇 ur 哗 i ab pi aj 哗 pr pię i mᖷ劷 ᖷ劷r 哗 ia api aj 哗 k ᑇ唧 ami ᑇ唧ak w mi p wi p sia aၷ喇 ab pi i pr i ami r m pię i mᖷ劷 喇 l ᖷ劷ၷ喇 m wa ia łaᑇ唧 u ᑇ唧ᖷ劷w ᖷ劷 i ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇ၷ喇 喇 ᖷ劷 mpl i 哗ᖷ劷 łaᑇ唧 u ᑇ唧 w łaᑇ唧 u ᑇ唧 m mi al ᑇ唧 r miarᖷ劷w w mm lub k m ᖷ劷ᐗ均 skła ikᖷ劷w 喇 7 喇 喇 ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 喇 ၷ喇 喇 ᑇ唧ၷ喇 ᑇ唧ᑇ唧 喇 l ᖷ劷ၷ喇 m wa ia ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 aᖷ劷 ᑇ唧 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 7 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 113 / 213

114 呷.ឧ嘗. Z ᖷ叧ć ᖷ叧ឧ嘗 ) s ᖷ劷i imal a siła r r waj 哗 a w j, i w k ᑇ唧 j li s al w j kr 哗ᖷ劷ł j lub płaski j p wi a w siၷ喇 ajm i j ၷ喇 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷, ak ab mim j j uż wa ia się i 哗ᖷ劷i a al w r m wał sił, jakim s 哗 p awa p as kspl a a jiᖷ劷 ᖷ劷 ęᖷ劷 i m al w maj 哗 w r maၷ喇 p b i jak w w pa ku i 哗ᖷ劷ᖷ劷w aᖷ劷m w ᑇ唧 i łaᑇ唧 u ᑇ唧 w ᑇ唧 siłę wukr i więks 哗 iż l ᖷ劷ၷ喇 m wa iaᖷ劷 ᖷ劷i a spl k wa p wi a skła aၷ喇 się ᖷ劷 i ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 喇ᑇ唧 喇 喇 喇 spl k w kł m spl i r i m włᖷ劷k a lub s ali w sumi ajm i j ၷ喇ၷ喇 喇 ru ᖷ劷w alb 喇 spl k w kł m spl i mi imal i ၷ喇ᑇ唧ᑇ唧 ru ami ᖷ劷 ᖷ劷al ż s s waၷ喇 w ł 哗 i li s al w spl k w klas ၷ喇77ၷ喇 mi imal j ᖷ劷r i 喇 mmᖷ劷 ᖷ劷i a kr 哗ᖷ劷ła s al wa lub li a płaska s al wa i 哗ᖷ劷u a i rę s b bsłuᖷ劷uj 哗 j i p wi w ᑇ唧 iၷ喇 w k ak s r mi krawę iamiᖷ劷 ᖷ劷 sk k k ᑇ唧 a źwiᖷ劷 i apię ᖷ劷 ur 哗 ia api aj 哗 ᖷ劷 ၷ喇w w pa ku w i 哗ᖷ劷 ika j ᖷ劷 ramięၷ喇 i p wi i pr kra aၷ喇 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 mm, ᖷ劷 ur 哗 i api aj 哗 j s war ᖷ劷 i 哗ᖷ劷 iki, ᖷ劷 i 哗ᖷ劷a i api a krᖷ劷 ki p wi b ၷ喇 apr j k wa w aki sp sᖷ劷b, ab i b ł w i ᑇ唧 pu k ᖷ劷w ᖷ劷 ia a ia lub ᖷ劷 i a ia, w k ak i k ᖷ劷r mi s ba bsłuᖷ劷uj 哗 a ur 哗 i ᖷ劷 i j ᖷ劷 pr a i m m ᖷ劷łab aၷ喇 braż ᑇ唧 r 哗kᖷ劷 li i kr 哗ᖷ劷ł j s al w j lub płaski j s al w j p pr ł ż iu u ᑇ唧w u w i 哗ᖷ劷 ika lub ur 哗 ia api aj 哗 ᖷ劷 sił rę j ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷 p wi b ၷ喇 ᖷ劷 r wa apię i s 哗 k w war ᖷ劷 i ajm i j ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 i 哗ᖷ劷 ik lub l m api aj 哗 p wi i b ၷ喇 ak apr j k wa, ab mᖷ劷ᖷ劷ł s aၷ喇 w l i p pr ł ż iu sił m i js j iż ᑇ唧ၷ喇 aᖷ劷ᖷ劷 喇 l ᖷ劷ၷ喇 m wa ia l m ᖷ劷w ł 哗 哗 ᑇ唧 p wi a b ၷ喇 ajm i j rᖷ劷w a l ᖷ劷 i m wa ia i 哗ᖷ劷u li s al w jᖷ劷 ᖷ劷ę l ab pi asa kami p wi b ၷ喇 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷ę l apla a p wi sp ł iaၷ喇 w m ᖷ劷i ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 喇ᑇ唧ᖷ劷 ᖷ劷łuᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 w l j li mię k ᑇ唧 ami spl ᖷ劷w p wi a b ၷ喇 ajm i j ၷ喇ᑇ唧 ra więks a iż mi al a ᖷ劷r i a li ᖷ劷 ᖷ劷łuᖷ劷 ᖷ劷ၷ喇 pę li b kaus p wi a b ၷ喇 k ł ၷ喇ᑇ唧 ra więks a iż ᖷ劷r i a li ᖷ劷 ᖷ劷 r k ᖷ劷ၷ喇 pę li p wi a s a wiၷ喇 m i j wię j p ł wę j j łuᖷ劷 ᖷ劷 iᖷ劷 ᖷ劷aus p wi sp ł iaၷ喇 w m ᖷ劷i ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷 miar li w mm 喇 ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇 喇 ၷ喇 喇 ၷ喇 喇 ᑇ唧ၷ喇 ᑇ唧ᑇ唧 ᑇ唧 喇 ᑇ唧 喇 ᑇ唧 喇 ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇 喇 喇ၷ喇 喇 l ᖷ劷ၷ喇 m wa ia w aᖷ劷 ၷ喇 ၷ喇ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇 7ᑇ唧ၷ喇 ᑇ唧 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 喇 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧 喇ᑇ唧ၷ喇 7 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 喇 ᑇ唧ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 Zdolność mocowania odciągów linowych o budowie 6 19 i 6 36 z rdzeniem z włókna, zakończenie z nasadką 114 / 213

115 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 呷.6. KRឧ嘗TKI OR 呷 呷NIK MO O 呷NI 呷 u ę IMO 呷Iឧ嘗O 呷ឧ嘗N 呷 呷 KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA Mocowanie ładunków na jednostkach ładunkowych do celów przewozów drogowych i morskich na akwenie A C B A C B ar ᖷ劷 i kiwa pr ᖷ劷pi s ᑇ唧 w raż w ułamku pr ᖷ劷pi s ia i mski ᖷ劷 ၷ喇ၷ喇ᖷ劷 = 喇, 喇ၷ喇 m 喇s 2 ၷ喇 Gałąź transportu/ Na boki Do przodu Do tyłu Akwen morski ᖷ劷 ᐗ均 F ᐗ均 ၷ喇 ᐗ均 ᖷ劷ra sp r r ᖷ劷 w ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 r ၷ喇ał ki ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 ± ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 ± ၷ喇,ᑇ唧 嗗 嗗 zyᖷ啧p z p p ᐧ厷 唧cz z p zyᖷ啧p z z ᐧ厷 喗 y l ᐧ厷 p p z cz y ᖷ劷 war i s w Jeżeli towary nie są sztywne, potrzeba więcej odciągów niż wymaga się w niniejszym poradniku. ᖷ劷 a a a ę m r 哗 rᖷ劷w 哗 ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷kr ᖷ劷l ia a b ki, pr u i łu s 哗 się j s k ła u k w ᑇ唧 as au wa ᑇ唧 w si w łuż jᖷ劷 115 / 213

116 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Mocowanie blokowe oznacza, że sztauowany ładunek opiera się na jednostce ładunkowej o konstrukcje blokujące i osprzęt. Do mocowania blokowego wykorzystuje się m.in.: rozpórki, podkładki klinowe, materiały sztauerskie, poduszki powietrzne i inne urządzenia bezpośrednio lub pośrednio opierające się o stałe elementy. Blokowanie stanowi przede wszystkim sposób zapobiegania przesuwaniu się ładunku, ale jeżeli konstrukcja blokująca sięga wysokości środka ciężkości lub powyżej niego, zapobiega również przewracaniu się. Metodę blokową należy stosować zawsze, gdy jest to możliwe. Sekcja Rząd ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷၇堗ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 wa i i 哗ᖷ劷i m pr pasuj 哗 m ła u k ᖷ劷ᖷ劷r Podczas korzystania z tabel do odciągów przepasujących od góry duże znaczenie ma kąt pomiędzy odciągiem a podłogą platformy. Tabele mają zastosowanie dla kąta w granicach Jeżeli kąt wynosi 30-75, należy zastosować dwa razy większą liczbę odciągów. Jeżeli kąt jest mniejszy od 30, należy zastosować inną metodę mocowania. 116 / 213

117 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷 wa i i 哗ᖷ劷ami pę l w mi ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Para odciągów pętlowych zapobiega przesuwaniu i przewracaniu się ładunku na boki. Na jedną sekcję powinna przypadać co najmniej jedna para odciągów. Jeżeli za pomocą odciągów pętlowych mocowana jest długa jednostka ładunkowa, powinno się używać co najmniej dwóch par odciągów, aby zapobiec skręceniu ładunku,. ᖷ劷 wawidok i Z i 哗ᖷ劷ami BOKU pr s mi 喇kr ż w mi WIDOK Z GÓRY Dopuszczalny Dopuszczalny obszar mocowania obszar odciągów z lewej mocowania strony Tabele stosuje się dla kątów między odciągów po odciągiem a podłogą platformy. prawej Dopuszczalny i lewej Kąt mocowania powinien wynosić również w stronie obszar mocowania granicach w stosunku do osi odciągów z wzdłużnej i poprzecznej. Jeżeli jednostka prawej strony ładunkowa blokowana jest przed przemieszczaniem do przodu i do tyłu, a odciągi umieszczono pod kątem 90 do osi wzdłużnej, ciężar ładunku podany w tabeli można zwiększyć dwukrotnie. Dopuszczalne zakresy mocowania odciągów do jednostki ładunkowej są ograniczone przez linie proste (jedną po każdej stronie) przechodzące przez środek ciężkości pod kątem 45. Obszar zakazu mocowania odciągów lashings / 213

118 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Gdy odciągi zostały przymocowane powyżej środka ciężkości, aby zapobiec przesuwaniu się, może być potrzebna blokada podstawy jednostki. ᖷ劷 wa i s pri ᖷ劷 w Mocowanie szpringowe (spring lashing) jest zwykle wykorzystywane do zapobiegania przesuwaniu i przewracaniu się ładunku do przodu i do tyłu. Kąt między odciągiem a podłogą platformy powinien wynosić maksymalnie 45. Mocowanie szpringowe można zastosować na wiele sposobów. Jeżeli nie działa ono na górną część ładunku, ciężary w tabelach ciężarów ładunku dotyczących przewracania zmniejszają się. Na przykład, jeżeli odciąg szpringowy działa w połowie wysokości ładunku mocowana jest tylko połowa wartości ciężaru z tabel. Uwaga. - Stosowanie sposobu 升 może nie w pełni skutecznie zapobiegać przewracaniu się. - Odciąg stosowany w sposobie 升 jest dwuczęściowy i można mocować nim ładunek o masie dwukrotnie większej niż odczytana z tabeli. ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷၇堗ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷၇堗ᖷ劷ᖷ劷 W pewnych wypadkach wystarczy zastosowanie mniejszej liczby odciągów niż liczba mocowanych sekcji. Ze względu na to, że zamocowana musi być każda sztuka, działanie odciągów w tym wypadku można rozłożyć za pomocą podtrzymujących listew kątowych. Listwami kątowymi mogą być fabryczne profile lub listwy zbite z drewna miękkiego (co najmniej mm). Odciąg należy przyłożyć do każdej sekcji skrajnej 118 / 213

119 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 oraz do co drugiej sekcji. ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 Różne rodzaje powierzchni kontaktowych mają różne współczynniki tarcia. W tabeli poniżej podano zalecane wartości współczynnika tarcia. Wartości te można stosować pod warunkiem, że obydwie powierzchnie kontaktowe są suche, czyste oraz wolne od szronu, lodu i śniegu. Są to wartości tarcia statycznego. Jeżeli ładunek zaczyna się przesuwać, tarcie zmienia się ze statycznego na dynamiczne. Wartość tarcia dynamicznego jest mniejsza niż wartość tarcia statycznego. Jeżeli stosuje się metodę mocowania pozwalającą na nieznaczne przesuwanie się ładunku, należy brać pod uwagę 70% tarcia statycznego. Efekt ten uwzględniono w tabelach mocowań odciągami pętlowymi, szpringowymi i prostymi/krzyżowymi. MATERIAŁY TRĄCE O SIEBIE ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 Tarcica sklejka/plyfa/drewno Tarcica aluminium rowkowane Tarcica stal Tarcica folia termokurczliwa FOLIA TERMOKURCZLIWA Folia termokurczliwa plyfa Folia termokurczliwa aluminium rowkowane Folia termokurczliwa stal Folia termokurczliwa folia termokurczliwa KARTON (SUROWY) Karton karton Karton paleta drewniana Big-bag paleta drewniana BIG-BAG STAL I BLACHA Stal płaska tarcica Niemalowana blacha surowa tarcica Malowana blacha surowa tarcica Niemalowana blacha surowa niemalowana blacha surowa Malowana blacha surowa malowana blacha surowa Malowana beczka metalowa malowana beczka metalowa W ᐧ刷ᐗ呷ᐗ呷 升Zᐗ呷NNᐗ呷 升 T 升ᐗ呷 升ᐗ呷 升 m-statyczny 0ᐗ呷5 0ᐗ呷4 0ᐗ呷4 0ᐗ呷3 0ᐗ呷3 0ᐗ呷3 0ᐗ呷3 0ᐗ呷3 0ᐗ呷5 0ᐗ呷5 0ᐗ呷4 0ᐗ呷5 0ᐗ呷5 0ᐗ呷5 0ᐗ呷4 0ᐗ呷3 0ᐗ呷2 Jeżeli danej kombinacji powierzchni trących o siebie nie ujęto w tabeli powyżej lub nie można w inny sposób zweryfikować współczynnika tarcia, maksymalny dopuszczalny współczynnik tarcia statycznego wynosi 0,3 \*. Współczynnik tarcia statycznego µ na otwartych jednostkach ładunkowych powinien wynosić maksymalnie 0,3 ze względu na to, że podczas transportu morskiego powierzchnia może być mokra. \* ᖷ劷a r rᖷ劷w i ż ał 哗 ik ၷ喇ၷ喇 7ᖷ劷ᑇ唧ᖷ劷ၷ喇 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 i b wi 哗 uj 哗 pr pis r ᖷ劷 w 119 / 213

120 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 喇ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷၇堗ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Zaczepy mocujące powinny wytrzymywać przynajmniej takie samo dopuszczalne obciążenie robocze (MSL) jak odciągi. W wypadku odciągów pętlowych wytrzymałość zaczepów powinna wynosić 1,4 MSL odciągów, jeżeli obydwa końce odciągu przymocowane są do tego samego zaczepu. ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷Ę Warstwa Określenie wymiarów H, B i L, których należy użyć w tabelach dotyczących przewracania się jednostek ładunkowych o środku ciężkości w pobliżu środka geometrycznego. DO PRZODU DO TYŁU Określenie wymiarów H, B i L, których należy użyć w tabelach dotyczących przewracania się jednostek ładunkowych o środku ciężkości położonym daleko od środka geometrycznego. ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷၇堗ᖷ劷ᐗ均 Wymagana liczba odciągów zapobiegających przesuwaniu i przewracaniu się obliczana jest z wykorzystaniem tablic ze stron 7-11 zgodnie z następującą procedurą: 1. Należy obliczyć wymaganą liczbę odciągów zapobiegających przesuwaniu się. 2. Należy obliczyć wymaganą liczbę odciągów zapobiegających przewracaniu się. 3. Należy wybrać wyższą liczbę z powyższych. Nawet jeżeli nie istnieje ryzyko przesunięcia lub przewrócenia się, aby zapobiec wędrowaniu niezamocowanego ładunku, zaleca się stosowanie co najmniej jednego odciągu przepasującego od góry na każde 4 tony ładunku. 120 / 213

121 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 TAŚMY MOCOWANIE ODCIĄGAMI PRZEPASUJĄCYMI ŁADUNEK OD GÓRY ᖷ劷ab l maj 哗 as s wa i taśm apię iu ws ęp m ajm i j 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷 ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ar ᖷ劷 i w ab la ᑇ唧 s 哗 pr p r j al apię ia ws ęp ᖷ劷 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷iężar w ab la ᑇ唧 s 哗 się j ᖷ劷 i 哗ᖷ劷u pr pasuj 哗 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷r ᖷ劷 ODCIĄG PRZEPASUJĄCY OD GÓRY PRZESUWANIE SIĘ Masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przesuwaniem się m ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 ၷ喇 ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇rak pr suwa ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr suwa ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr suwa ia się ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇rak pr suwa ia się ၷ喇,7 ၷ喇rak pr suwa ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr suwa ia się ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 喇ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇 r 哗 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się MOCOWANIE ODCIĄGAMI PRZEPASUJĄCYMI OD GÓRY PRZEWRACANIE SIĘ Masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przewracaniem się ᑇ唧 r ę ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇 r ę ၷ喇rak pr wra a ia się 喇 r ę ᑇ唧 r ę ᖷ劷w 喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 喇 喇ᖷ劷 a s k ję a s k ję ၷ喇rak pr ၷ喇rak pr ၷ喇rak pr 喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇,ᑇ唧 喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,7 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 wra a ia się wra a ia się wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się 121 / 213

122 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ᑇ唧,ᑇ唧 7, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧,ᑇ唧 ၷ喇,7 喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 喇,ၷ喇 ၷ喇,7 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇, 喇 喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ᑇ唧,7 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ᑇ唧, 喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 Odciąg przepasujący od góry zapobiegający przewracaniu się do przodu i do tyłu musi być umieszczony na środku ładunku. 122 / 213

123 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 TAŚMY ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 MOCOWANIE ODCIĄGAMI PĘTLOWYMI ᖷ劷ab l maj 哗 as s wa i taśm pus al m b i 哗ż iu r b m ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷 ၷ喇ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 ra apię iu ws ęp m ajm i j 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷 ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ᖷ劷iężar p a w ab la ᑇ唧 p iż j maj 哗 as s wa i la j j par i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pę l w ᑇ唧ᖷ劷 ODCIĄG PĘTLOWY PRZESUWANIE SIĘ Masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przesuwaniem się ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 m ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 7,7 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇rak pr suwa ia się ar ᖷ劷 i w ab li s 哗 pr p r j al pus al ᖷ劷 b i 哗ż ia r b ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ODCIĄG PĘTLOWY PRZEWRACANIE SIĘ Masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przewracaniem się ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 喇ၷ喇 ၷ喇 r 哗 ᑇ唧 r ę ၷ喇 r ę 喇 r ę ᑇ唧 r ę ᖷ劷w ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇ၷ喇, 喇 喇, 喇 ၷ喇ၷ喇,ᑇ唧 喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧,ᑇ唧 7,ၷ喇 ᑇ唧,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 123 / 213

124 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ၷ喇rak ၷ喇, 喇 pr wra a ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ia się ၷ喇rak ၷ喇, 喇 pr wra a ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ia się ၷ喇rak ၷ喇, 喇 pr wra a ၷ喇,7 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ia się ၷ喇rak ᑇ唧,ၷ喇 pr wra a ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ia się ᑇ唧,ᑇ唧 喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇,7 ᑇ唧, 喇 喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,7 ၷ喇,7 ၷ喇, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇,7 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ar ᖷ劷 i w ab li s 哗 pr p r j al apię ia ws ęp ᖷ劷 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 124 / 213

125 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 TAŚMY ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 MOCOWANIE ODCIĄGAMI PROSTYMI/KRZYŻOWYMI ᖷ劷ab l maj 哗 as s wa i taśm pus al m b i 哗ż iu r b m ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷 ၷ喇ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 ra apię iu ws ęp m ajm i j 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷 ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ar ᖷ劷 i w ab la ᑇ唧 s 哗 pr p r j al pus al ᖷ劷 b i 哗ż ia r b ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 s lki iężar 哗 j ᖷ劷 i 哗ᖷ劷u pr s ᖷ劷 喇kr ż w ᖷ劷 ᖷ劷 ODCIĄG PROSTY/KRZYŻO WY PRZESUWANIE SIĘ Masa w tonach ładunku zabezpieczonego przed przesuwaniem się m ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 a j 哗 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 s r ę ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇rak ၷ喇rak ၷ喇,ᑇ唧 pr suwa ia ၷ喇,ၷ喇 pr suwa ia się się lub 喇, 喇 ၷ喇rak ၷ喇rak ၷ喇, 喇 pr suwa ia ၷ喇, 喇 pr suwa ia się się 喇 喇ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 a j 哗 s r ę ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ODCIĄG PROSTY/KRZYŻOWY PRZEWRACANIE SIĘ Masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przewracaniem się 喇 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇rak pr wra a ia się 125 / 213

126 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇rak pr wra a ia ၷ喇rak pr wra a ia ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 się się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia ၷ喇rak pr wra a ia ၷ喇, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 się się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia ၷ喇rak pr wra a ia ၷ喇, 喇 ၷ喇, 喇 się się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧ၷ喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧,ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 喇, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,7 喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ᑇ唧, 喇 126 / 213

127 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 TAŚMY MOCOWANIE SZPRINGOWE ᖷ劷ab l maj 哗 as s wa i taśm pus al m b i 哗ż iu r b m ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷 ၷ喇ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇 ra apię iu ws ęp m ajm i j 喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷 ၷ喇 喇ၷ喇ၷ喇 kᖷ劷ၷ喇ᖷ劷 ar ᖷ劷 i w ab la ᑇ唧 s 哗 pr p r j al pus al ᖷ劷 b i 哗ż ia r b ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ၷ喇 i 哗ᖷ劷ᖷ劷wᖷ劷 ᖷ劷iężar w ab la ᑇ唧 s 哗 się j ᖷ劷 i 哗ᖷ劷u s pri ᖷ劷 w ᖷ劷 ᖷ劷 MOCOWANIE SZPRINGOWE PRZESUWANIE SIĘ Masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przesuwaniem się ᖷ劷ᖷ劷 m ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,7 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧,ၷ喇 喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 7, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇ၷ喇, 喇 ၷ喇rak ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇 pr suwa ia się ၷ喇rak ၷ喇, 喇 喇, 喇 pr suwa ia się ၷ喇rak ၷ喇,7 ᑇ唧,ᑇ唧 pr suwa ia się MOCOWANIE ODCIĄGAMI SZPRINGOWYMI PRZEWRACANIE SIĘ Masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przewracaniem się 喇 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷 ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇,ᑇ唧 ᑇ唧ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇, 喇 ၷ喇ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ၷ喇, 喇 喇, 喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr wra a ia się 127 / 213

128 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧,ၷ喇 7,ᑇ唧 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇rak pr wra a ia się ᑇ唧,ᑇ唧 喇, 喇 ᑇ唧,ᑇ唧 喇ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 喇, 喇 ᑇ唧, 喇 喇ᑇ唧,ᑇ唧 ᑇ唧, 喇 喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧, 喇 ᑇ唧 喇,ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧, 喇 ၷ喇,ၷ喇 ᑇ唧ᑇ唧, 喇 128 / 213

129 ᐗ呷.ᐗ呷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 TABELE WYKORZYSTYWANE W POŁĄCZENIU Z TABELĄ DLA MOCOWANIA ODCIĄGAMI PRZEPASUJĄCYMI OD GÓRY JEŻ Przybliżony ciężar w tonach ładunku zabezpieczonego przed przesuwaniem się za pomocą jednego jeża w połączeniu z mocowaniem odciągami przepasującymi od góry 嗗 B K 嗗 T 嗗Ł Tarcie \** 喇 喇 喇ᑇ唧 7ᑇ唧 喇ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧7 喇 喇 喇ᑇ唧 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ၷ喇ၷ喇ၷ喇 ᖷ劷 war a j s ka ła u k wa r ᖷ劷a ၷ喇µ = ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ᖷ劷 war a j s ka ła u k wa m r ၷ喇µ = ၷ喇,ၷ喇ၷ喇 喇amk ię a j s ka ła u k wa ၷ喇µ = ၷ喇, 喇ၷ喇 ᖷ劷 war a j s ka ła u k wa r ᖷ劷a ၷ喇µ = ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ᖷ劷 war a j s ka ła u k wa m r ၷ喇µ = ၷ喇,ၷ喇ၷ喇 喇amk ię a j s ka ła u k wa ၷ喇µ = ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 ၷ喇,7ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇, 喇ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇, 喇ᑇ唧 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,7 ᑇ唧,ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,7 ၷ喇,7 嗗 R 嗗 嗗 0,10 0,ᖷ啧0 0,ᖷ啧5 0,35 0,10 0,ᖷ啧0 0, 喗5 0,15 0,ᖷ啧5 0,30 0, 喗0 0,15 0,ᖷ啧5 0,50 0,ᖷ啧0 0,30 0,35 0,50 0,ᖷ啧0 0,30 0,60 \** ᖷ劷 mię j ż m a p ł ᖷ劷 哗 pla f rm 喇ła u ki mᖷ劷 ᖷ劷la j ż uż wa ᑇ唧 w p ł 哗 iu f li 哗 rm kur liw 哗 al ż k r s aၷ喇 r ę ᖷ劷w la wspᖷ劷ł ika ar ia ၷ喇,ၷ喇ᖷ劷 129 / 213

130 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 GWOŹDZIE 4 Orientacyjna masa (w tonach) ładunku zabezpieczonego przed przesuwaniem się na jeden gwóźdź w połączeniu z mocowaniem odciągami przepasującymi od góry 嗗 B K 嗗 R 嗗 嗗 嗗 T 嗗Ł ᖷ劷ar i \*** ᖷ劷 war a j s ka ła u k wa r ᖷ劷a, µ = ၷ喇,ᑇ唧 ᖷ劷 war a j s ka ła u k wa m r, µ = ၷ喇,ၷ喇 喇amk ię a j s ka ła u k wa, µ = ၷ喇, 喇 喇amk ię a j s ka ła u k wa, µ = ၷ喇,ᑇ唧 喇amk ię a j s ka ła u k wa, µ = ၷ喇, 喇 喇amk ię a j s ka ła u k wa, µ = ၷ喇,7 a j 哗 s r ę, ᖷ劷wᖷ劷ź ź 喇 ᖷ劷alwa i wa sur w ᖷ劷wᖷ劷ź ź 喇 sur w ᖷ劷alwa i wa ᖷ劷wᖷ劷ź ź 喇 sur w ᖷ劷alwa i a ၷ喇,ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇,ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇 ၷ喇, 喇 ၷ喇rak pr su wa ia się ၷ喇rak pr su wa ia się ၷ喇rak pr su wa ia się pr pr ၷ喇rak suwa ia się ၷ喇rak suwa ia się ၷ喇rak suwa ia się \*** ᖷ劷 mię ła u ki m a p ł ᖷ劷 哗 pla f rm ᖷ劷 pr ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇,ၷ喇ၷ喇 ᑇ唧,ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧 ၷ喇,ᑇ唧ᑇ唧 ၷ喇,ၷ喇ᑇ唧 ၷ喇, 喇ၷ喇 ၷ喇,ᑇ唧ၷ喇 ၷ喇rak pr suw a ia się ၷ喇rak pr suw a ia się pr pr w ၷ喇rak suwa ia się ၷ喇rak suwa ia się 130 / 213

131 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 bli a ia li b i 哗ᖷ劷ᖷ劷w pr pasuj 哗 ᑇ唧 ᖷ劷ᖷ劷r la ła u ku s au wa ᖷ劷 w wię j iż j j wars wi Metoda 1 (prosta) 1. Określić liczbę odciągów zapobiegających przesuwaniu się, korzystając z ciężarów całej sekcji i najmniejszego współczynnika tarcia spośród wszystkich warstw. 2. Określić liczbę odciągów zapobiegających przewróceniu się. 3. Należy stosować największą liczbę odciągów z etapów 1 i 2. Metoda 2 (zaawansowana) 1. Określić liczbę odciągów zapobiegających przesuwaniu się, korzystając z ciężaru całej sekcji i najmniejszego współczynnika warstwy najniższej. 2. Określić liczbę odciągów zapobiegających przesuwaniu się, korzystając z ciężaru sekcji górnej i współczynnika tarcia między warstwami. 3. Określić liczbę odciągów zapobiegających przewracaniu się dla całej sekcji. 4. Należy stosować największą liczbę odciągów z etapów od 1 do / 213

132 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Przykład korzystania z K ó k ᖷ叧 k IMO do celów przewozów drogowych i morskich na akwenie A Dokładne określenie wytrzymałości i zdolności mocowania odciągów często wymaga przeprowadzenia dość skomplikowanych obliczeń. Aby to uprościć, wyniki obliczeń zostały przedstawione w Krótkim przewodniku mocowania w tabelach. Zwykle rozpoczyna się od obliczenia liczby odciągów przepasujących od góry. W celu obliczenia liczby odciągów wymaganych do zapobieżenia przesunięciu i/lub przewróceniu się, należy wykonać następujące czynności: 1. Znaleźć odpowiedni współczynnik tarcia. 2. Obliczyć wymaganą liczbę odciągów zapobiegających przesuwaniu się na boki, do przodu i do tyłu. 3. Obliczyć stosunek H/B, określić liczę rzędów i stosunek H/L. 4. Obliczyć wymaganą liczbę odciągów zapobiegających przewróceniu się na boki, do przodu i do tyłu. 5. Należy wybrać największą liczbę spośród określonych w ten sposób odciągów przepasujących od góry. Jeżeli wymagana liczba odciągów staje się zbyt duża, a przez to niepraktyczna, należy rozważyć zastosowanie innej metody w połączeniu z mocowaniem odciągami przepasującymi od góry lub zamiast niego, np.: Metody blokowej, jeżeli istnieje taka możliwość. Przynajmniej mocowania progowego wzdłużnego, które zwykle znacznie zmniejsza liczbę potrzebnych odciągów. Alternatywnej metody mocowania poprzecznego odciągów pętlowych. Alternatywnej metody mocowania wzdłużnego mocowania szpringowego. Uwᐧ刷 升ᐧ刷ᐗ呷 Nawet jeżeli nie ma ryzyka przesunięcia lub przewrócenia się, aby zapobiec wędrowaniu niezamocowanego ładunku, zaleca się stosowanie co najmniej jednego odciągu przepasującego od góry na każde 4 tony ładunku! 132 / 213

133 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᐧ刷rzᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷d 1. ᐧ刷oᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷zᐧ刷 skrzᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 drᐧ刷wᐧ刷iᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Do zamocowania skrzyni drewnianej o następujących wymiarach: wysokość 2,4 m, szerokość 2 m i długość 1,8 m mają być zastosowane odciągi przepasujące od góry. Drewniana skrzynia waży 2,1 t i spoczywa na drewnianej platformie, tak jak pokazano na rysunku. Skrzynia Nnie jest zabezpieczona przed przesuwaniem się w żadnym kierunku, a jej środek ciężkości znajduje się w jej centralnym punkcie. Liczbę odciągów przepasujących od góry szacuje się na podstawie Krótkiego przewodnika mocowania IMO dla celów przewozów drogowych i morskich na akwenie A. Najpierw należy obliczyć liczbę odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷sᐧ刷wᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się: 升tᐧ刷ᐧ刷 1. Zgodnie z tabelą współczynnik tarcia (µ) dla skrzyni drewnianej spoczywającej na platformie drewnianej wynosi 0,5. 升tᐧ刷ᐧ刷 2. Z tabeli dotyczącej przesuwania się wynika, że dla µ=0,5 nie ma zagrożenia przesuwania się skrzyni na boki. Liczba dotycząca mocowania zapobiegającego przesuwaniu się do przodu wskazuje, że pojedynczy odciąg zapobiega przesunięciu się 0,8 t (800 kg). Liczba odpowiednia do mocowania zapobiegającego przesuwaniu się do tyłu wynosi 8,0 t. Skrzynia waży 2,1 t, co daje następującą liczbę wymaganych odciągów: Przesuwanie się do przodu 2,1/0,8 = 2,63 3 odciągi Przesuwanie się do tyłu 2,1/8,0 = 0,26 1 odciąg Następnie należy obliczyć liczbę wymaganych odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷wrᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się: 133 / 213

134 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 升tᐧ刷ᐧ刷 3. Przy wysokości H = 2,4 m, szerokości = 2 m i długości L = 1,8 m otrzymujemy następujące wyniki: H/B = 2,4/2 = 1,2 H/L = 2,4/1,8 = 1,33 M 1,4 Liczba rzędów: 1 升tᐧ刷ᐧ刷 4. Z tabeli dotyczącej przewracania się można odczytać, że dla H/B = 1,2 nie istnieje ryzyko przewrócenia się na bok dla jednego rzędu ładunku, podobnie dla H/L = 1,4 nie istnieje ryzyko przewrócenia się do tyłu, ale istnieje ryzyko przewrócenia się do przodu, a każdym odciągiem mocuje się 4 t ładunku. Skrzynia waży 2,1 t, co daje: Przewracanie się do przodu 2,1 /2,0 = 1,05 2 odciągi 升tᐧ刷ᐧ刷 5. Za liczbę odciągów wymaganych do zapobieżenia przesuwaniu się do przodu przyjmuje się liczbę największą spośród obliczonych w etapach od 1 do 4. A zatem do zamocowania skrzyni z przykładu powyżej należy użyć trzech odciągów mocujących od góry. 134 / 213

135 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 Jeżeli jednak skrzynia zostanie zabezpieczona przed przesuwaniem się do przodu 5 na przykład paletą, nie ma już ryzyka przesunięcia się ładunku do przodu, a do zabezpieczenia przed przewróceniem się do przodu lub zsunięciem się do tyłu potrzebne są dwa odciągi. ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᑇ唧 r mał ᖷ劷ၷ喇 ur 哗 ia bl kuj 哗 ᖷ劷 pa r 喇ał 哗 ik ᖷ劷 135 / 213

136 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᐧ刷rzᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷d 2. ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷k skrzᐧ刷ᑇ嘗 drᐧ刷wᐧ刷iᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷h Na naczepę z platformą z aluminium rowkowanego załadowano 8 drewnianych skrzyń. Każda ze skrzyń ma następujące wymiary: wysokość 2,0 m, szerokość 2,0 m, długość 1,6 m i waży kg. Skrzynie zasztauowano w jednym rzędzie powierzchniami do siebie i zabezpieczono przed przesuwaniem się do przodu, opierając je o ścianę przednią 1 w sposób przedstawiony na rysunku. Liczbę odciągów przepasujących od góry szacuje się na podstawie Krótkiego przewodnika mocowania IMO dla celów przewozów drogowych/morskich na akwenie A. ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Najpierw należy obliczyć liczbę odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷sᐧ刷wᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się: 升tᐧ刷ᐧ刷 1. Z tabeli wynika, że współczynnik tarcia (µ) dla skrzyni drewnianej spoczywającej na platformie z aluminium rowkowanego wynosi 0,4. 升tᐧ刷ᐧ刷 2. Z tabeli dotyczącej przesuwania się wynika, że gdy współczynnik tarcia µ = 0,4 pojedynczy odciąg zapobiega przesuwaniu się na boki i do tyłu ładunku ważącego 3,2 t. Odpowiednia liczba dla przesuwania się do przodu to 0,5 t, ale w tym wypadku drewniane skrzynie są zabezpieczane przed przesuwaniem się do przodu i dlatego do zapobiegania przesuwaniu się do przodu nie potrzeba żadnego odciągu 1. Każda drewniana skrzynia waży 3,05 t, co daje następującą liczbę wymaganych odciągów: Przesuwanie się na boki 3,05/3,2 = 0,95 1 odciąg Przesuwanie się do tyłu 3.05/3,2 = 0,95 1 odciąg ၷ喇 r mał ᖷ劷ၷ喇 ur 哗 ia bl kuj 哗 ᖷ劷 pa r 喇ał 哗 ik ᖷ劷 136 / 213

137 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 Następnie należy obliczyć liczbę wymaganych odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷wrᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się: 升tᐧ刷ᐧ刷 3. Przy wysokości H = 2,0 m, szerokości = 2,0 m i długości L = 1,6 m: ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 H/B = 2,0/2,0 = 1,0 H/L = 2,0/1,6 = 1,25 M 1,4 Liczba rzędów: 1 H B L 升tᐧ刷ᐧ刷 4. Z tabeli dotyczącej przewracania się wynika, że dla H/B = 1,0 i jednego rzędu nie występuje zagrożenie przewrócenia się na bok. Przy H/L = 1,4 nie występuje również ryzyko przewrócenia się do tyłu, podczas gdy istnieje ryzyko przewrócenia się do przodu, a zgodnie z tabelą każdy odciąg zabezpiecza 2 t ładunku. Podobnie jak poprzednio drewniane skrzynie zostały zabezpieczone przed przesuwaniem się do przodu, dlatego też do zapobieżenia przewróceniu się do przodu nie jest wymagany żaden odciąg 1. W konsekwencji dla zapobieżenia przewróceniu się nie jest potrzebny żaden odciąg. 升tᐧ刷ᐧ刷 5. Liczbą odciągów wymaganych do zapobieżenia przesuwaniu się ładunku na boki (i do tyłu) jest największa spośród obliczonych w etapach od 1 do 4. 升 zᐧ刷tᐧ刷mᐗ呷 w ᐧ刷rzᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷dziᐧ刷 ᐧ刷owᐧ刷żᐧ刷ᐧ刷ᐗ呷 do zᐧ刷moᐧ刷owᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 skrzᐧ刷ᑇ嘗 drᐧ刷wᐧ刷iᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷h ᐧ刷otrzᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷st ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷 odᐧ刷i 升 升 ᐧ刷rzᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷sᐧ刷ᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷 od 升órᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷 升 sᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷ę ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷kᐧ刷ᐗ呷 tzᐧ刷. w sᐧ刷miᐧ刷 ᐗ呷 odᐧ刷i 升 升ów. ၷ喇 r mał ᖷ劷ၷ喇 ur 哗 ia bl kuj 哗 ᖷ劷 pa r 喇ał 哗 ik ᖷ劷 137 / 213

138 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐧ刷rzᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷d 3. ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷k stᐧ刷ᐧ刷owᐧ刷ᐧ刷h skrzᐧ刷ᑇ嘗 krᐧ刷towᐧ刷ᐧ刷h Na naczepę załadowano 99 stalowych skrzyń kratowych w 11 sekcjach w trzech rzędach i w trzech warstwach. Każda sekcja ładunku ma następujące wymiary: wysokość 2,4 m, szerokość 2,4 m, długość 1,2 m i waży 2 t. Ogółem ładunek waży 22 tony. Skrzynie w warstwie drugiej i trzeciej są zablokowane o warstwę poniżej. Podstawy sekcji ładunku są zablokowane poprzecznie, zabezpieczone przed przemieszczaniem do przodu poprzez oparcie o ścianę przednią 1 i przed przemieszczaniem do tyłu z pomocą pustych palet opierających się o drzwi tylne, tak jak pokazano na rysunku. Liczbę odciągów przepasujących od góry szacuje się na podstawie Krótkiego przewodnika mocowania IMO dla przewozów drogowych/morskich na akwenie A. H Skrzynie stalowe B Blokada Blokada boczna Można pominąć etapy 1-2 polegające na obliczaniu liczby odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷sᐧ刷wᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się, ponieważ skrzynie kratowe zamocowane są blokowo. Następnie należy obliczyć wymaganą liczbę odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷wrᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się: 升tᐧ刷ᐧ刷 3. Przy wysokości H = 2,4 m, szerokości B = 2,4 m i długości L = 1,2 m H H/B = 2,4/2,4 = 1,0 H/L = 2,4/1,2 = 2,0 Liczba rzędów: 3 B L 升tᐧ刷ᐧ刷 4. Z tabeli dotyczącej przewracania się wynika, że dla H/B = 1,0 i dla trzech rzędów istnieje ryzyko przewrócenia się ładunku i że każdy z odciągów zabezpiecza 2,3 t ładunku. Zgodnie z tabelą przy H/L = 2,0 istnieje ryzyko przewrócenia się do przodu i do tyłu, a każdy z odciągów zabezpiecza odpowiednio 0,8 i 8,0 ton ładunków. Ponieważ skrzynie kratowe są zablokowane wzdłużnie powyżej środka ciężkości, nie istnieje ryzyko przewrócenia się do przodu 1. ၷ喇 r mał ᖷ劷ၷ喇 ur 哗 ia bl kuj 哗 ᖷ劷 pa r 喇ał 哗 ik ᖷ劷 138 / 213

139 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 Każda sekcja ładunku waży 2,0 t, co daje następującą liczbę potrzebnych odciągów: Przewracanie się na boki 2,0/2,3 = 0,87 1 odciąg Przewracanie się do tyłu 2,0/8,0 = 0,25 1 odciąg 升tᐧ刷ᐧ刷 5. Liczbą odciągów wymaganych do zapobieżenia przewróceniu się ładunku na boki (i do tyłu) jest największa z obliczonych w etapach od 1 do 4. 升 zᐧ刷tᐧ刷m w ᐧ刷owᐧ刷ższᐧ刷m ᐧ刷rzᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷dziᐧ刷 ᐧ刷owᐧ刷żᐧ刷ᐧ刷 do zᐧ刷moᐧ刷owᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 stᐧ刷ᐧ刷owᐧ刷ᐧ刷h skrzᐧ刷ᑇ嘗 krᐧ刷towᐧ刷ᐧ刷h ᐧ刷otrzᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷st ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷 odᐧ刷i 升 升 ᐧ刷rzᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷sᐧ刷ᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷 od 升órᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷 升 sᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷ę ᐧ刷ᐧ刷dᐧ刷ᐧ刷kᐧ刷ᐗ呷 tzᐧ刷. w sᐧ刷miᐧ刷 11 odᐧ刷i 升 升ów. 139 / 213

140 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐧ刷rzᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷d 4. Wᐧ刷miᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ik ᐧ刷iᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 Na ciężarówkę z podłogą drewnianą załadowano wymiennik ciepła we wzmocnionej skrzyni drewnianej z metalowymi nóżkami i narożami. Skrzynia ma następujące wymiary: wysokość 2,0 m, szerokość 0,9 m, długość 2,1 m i waży 2 t. Środek ciężkości skrzyni znajduje się poza środkiem geometrycznym w punkcie h b l 1,35 0,45 1,05 m. Podstawa skrzyni jest zabezpieczona przed przesuwaniem się do przodu za pomocą przybitej drewnianej listwy w sposób pokazany na rysunku. Liczbę odciągów przepasujących od góry szacuje się na podstawie Krótkiego przewodnika mocowania IMO dla przewozów drogowych/morskich na akwenie A. Najpierw należy obliczyć liczbę odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷sᐧ刷wᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się: 升tᐧ刷ᐧ刷 1. Kombinacji stali i platformy drewnianej nie ma w tabeli współczynników tarcia. Jednak w tym przykładzie można wykorzystać współczynnik tarcia (µ) dla stali na platformie drewnianej µ = 0,4. 升tᐧ刷ᐧ刷 2. Z tabeli dotyczącej przesuwania się wynika, że gdy współczynnik tarcia wynosi µ = 0,4 pojedynczy odciąg zapobiega przesuwaniu się ładunku ważącego 3,2 t na boki i do tyłu. Odpowiednio przy przesuwaniu się do przodu wartość ta wynosi 0,5 t, jednak skrzynia jest zabezpieczona przed przesuwaniem się do przodu, dlatego w tym celu nie jest potrzebny żaden odciąg. Wymiennik ciepła waży 2 t, co daje następującą liczbę potrzebnych odciągów: Przesuwanie się na boki 2,0/3,2 = 0,63 1 odciąg Przesuwanie się do tyłu 2,0/3,2 = 0,63 1 odciąg Następnie należy obliczyć liczbę wymaganych odciągów zapobiegających ᐧ刷rzᐧ刷wrᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 się: 140 / 213

141 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷ၷ喇 喇ᖷ劷 ၷ喇ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷ᖷ劷 Fᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇 升tᐧ刷ᐧ刷 3. Środek ciężkości znajduje się poza środkiem geometrycznym, dlatego też do określenia stosunków H/B i H/L wykorzystuje się odległości h b l. Wysokość h = 1,35 m, szerokość b = 0,45 m i długość l = 1,05 m dają: H/B = h/b = 1,35/0,45 = 3,0 H/L = h/l = 1,35/1,05 = 1,28 M 1,4. Liczba rzędów: 1 ᖷ劷ᖷ劷ᐗ均ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷 喇ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᐗ均 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 升tᐧ刷ᐧ刷 4. Z tabeli dotyczącej przewracania się wynika, że dla H/B = 3,0 i dla jednego rzędu istnieje ryzyko przewrócenia się ładunku i że każdy z odciągów zabezpiecza 1,6 t ładunku. Przy H/L = 1,4 nie występuje ryzyko przewrócenia się do tyłu, podczas gdy istnieje ryzyko przewrócenia się do przodu, a zgodnie z tabelą każdy odciąg zabezpiecza 2 t ładunku. Wymiennik ciepła waży 2 t, co daje następującą liczbę potrzebnych odciągów: Przewracanie się na boki 2,0/1,6 = 1,25 2 odciągi Przewracanie się do przodu 2,0/2,0 = 1,0 1 odciąg 喇 b ᖷ劷 l ၷ喇 ᑇ唧 升tᐧ刷ᐧ刷 5. Liczbą odciągów wymaganych do zapobieżenia przewróceniu się na bok jest największa z obliczonych w etapach od 1 do 4. 升 zᐧ刷tᐧ刷m w ᐧ刷owᐧ刷ższᐧ刷m ᐧ刷rzᐧ刷kᐧ刷ᐧ刷dziᐧ刷 do zᐧ刷moᐧ刷owᐧ刷ᐧ刷iᐧ刷 wᐧ刷miᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ikᐧ刷 ᐧ刷iᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 w skrzᐧ刷ᐧ刷i drᐧ刷wᐧ刷iᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷 ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷żᐧ刷 ᐧ刷żᐧ刷ć dwóᐧ刷h odᐧ刷i 升 升ów ᐧ刷rzᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷sᐧ刷ᐧ刷 升ᐧ刷ᐧ刷ᐧ刷h od 升órᐧ刷. ᑇ嘗iᐧ刷z 升ᐧ刷 升woឧ噇dzi Jednym z warunków odpowiedniego zamocowania w przykładzie powyżej jest przybicie drewnianej listwy za pomocą wystarczającej liczby gwoździ. Korzystając z Krótkiego przewodnika mocowania ILO dla przewozów drogowych/morskich na akwenie A można obliczyć ich szacunkową liczbę. 141 / 213

SPIS TREŚCI BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM... 9

SPIS TREŚCI BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM... 9 BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM.... 9 I. Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 9 1. Informacje wstępne oraz statystyki dotyczące wypadków drogowych... 9 2. Kierowca a BRD... 23 2.1. Ograniczenia widzenia...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym

Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII I TRANSPORTU 1 / 213 Słowo wstępne Jacques Barrot,

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ładunków w transporcie drogowym Wytyczne odnośnie dobrej praktyki europejskiej

Mocowanie ładunków w transporcie drogowym Wytyczne odnośnie dobrej praktyki europejskiej Mocowanie ładunków w transporcie drogowym Wytyczne odnośnie dobrej praktyki europejskiej Mocowanie ładunków w transporcie drogowym Wytyczne odnośnie dobrej praktyki europejskiej Komisja Europejska Mocowanie

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM Dariusz KONIECZNY 1, Kazimierz LEJDA 2, Maksymilian MĄDZIEL 3 W artykule przedstawiono opis poszczególnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 匧 { a 5 5 a. Y Ç 匧 t { í 受 受 受 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { { NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 ᐧ勇 w 2 pis eśᐧ勇i ᐧ勇

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Odciągi łańcuchowe, klasa 8, mocowanie bezpośrednie / krzyżowe

Odciągi łańcuchowe, klasa 8, mocowanie bezpośrednie / krzyżowe Odciągi łańcuchowe, klasa 8, mocowanie bezpośrednie / krzyżowe Maksymalny ciężar ładunku mocowanego czterema odciągami łańcuchowymi ZRS 7 G8; napinacz RLS 8; [dan] 15-35 21-30 - - - 10.550 14.050 19.300

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail EASY

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail EASY Nadwozia plandekowe typ CURT-trail EASY Podstawowy typ zabudowy pojazdów ciężarowych sprawdza się przy przewożeniu w zasadzie każdego rodzaju towaru. Powierzchnia ładunkowa pozwala na przewóz zawartości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym

Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym PRACUJMY RAZEM DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT Definicje Definicje Prawidłowe przymocowanie zabudowy jest bardzo ważne, gdyż nieprawidłowe przymocowanie może spowodować uszkodzenie zabudowy, elementów mocujących i ramy podwozia. Nadwozie podatne skrętnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

၇匧C S ၇匧 M C L. Ś 南 Ł S Ł 南 ភ叧 南 B LS M C, H M M, L L ŚC S CH C 南, S Ł M Ł ၇匧C, S ၇匧C Ł၇匧C C G, Ś ၇匧 S M 南 G ၇匧 L ŚC C ၇匧C C : emont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoᐧ喗a parafialnego p.w.

Bardziej szczegółowo

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY:

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY: .1 LISTWY ROLKOWE Pro l prowadnicy łańcucha LISTWY ROLKOWE część nośna - 0,8 mm, maksymalna długość listwy - 400 mm, dostępne w kolorze czarnym ESD lub szarym, niezależnie od toru, każda rolka ma nośność

Bardziej szczegółowo

ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNINA Kod PV-45262100-2/ T B.03.00. Roboty przy wznoszeniu rusztowań ᖧ劇C 1. W Ę ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᆗ号ᖧ劇ych ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ODNOŚNIE DO EUROPEJSKICH NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MOCOWANIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. Transport

WYTYCZNE ODNOŚNIE DO EUROPEJSKICH NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MOCOWANIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. Transport WYTYCZNE ODNOŚNIE DO EUROPEJSKICH NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MOCOWANIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM Transport Wytyczne z 2014 r. odnośnie do europejskich najlepszych praktyk w zakresie mocowania

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Kontenery rolkowe otwarte SANGER z systemem hakowym

Kontenery rolkowe otwarte SANGER z systemem hakowym Kontenery rolkowe otwarte SANGER z systemem hakowym Kontener przeznaczony do przewozu różnego rodzaju ładunków. charakteryzującą cechą jest rama przednia wykonana z przeznaczeniem do przewozu samochodem

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail STANDARD

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail STANDARD Nadwozia plandekowe typ CURT-trail STANDARD CURT-Trail STANDARD to uniwersalny typ zabudowy łączący wytrzymałość, funkcjonalność oraz rozsądną cenę. Charakterystycznymi elementami są: odsuwana ściana boczna

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Przyczepy towarowe

Przyczepy towarowe Przyczepy towarowe 2 0 1 6 Co nas wyróżnia? NOWOCZESNY DESIGN BURTY większa sztywność estetyczne wykończenie WYTRZYMAŁE ZACZEPY BURTOWE Z KOMPENSACJĄ do montażu zastosowano nity ze stali nierdzewnej WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA \^7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115090 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2004 (19) PL (ii) 63375

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna.

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Ogólne informacje na temat betonomieszarek Ogólne informacje na temat betonomieszarek Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Konstrukcja Betonomieszarki nie mają funkcji wywrotki, ale ponieważ

Bardziej szczegółowo

NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I

NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I MOCOWANIE ŁADUNKÓW W POLSCE Tomasz Małyszko Radom 21.03.2013 Drogi - podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115) Droga

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek ᐧ号a ds aw wa nr 54 w c c n m n p m s c ń dr s c c nᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号 aᐧ号s ᐧ号 ᐧ号 nw s r ᐧ号m na ᐧ号 as c c n a wa prac wan a ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 V 45ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号-ᐧ号 V 452627ᐧ号ᐧ号-8

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU. AUTOR: prof. dr hab. MACIEJ STAJNIAK ORGANIZACJA. I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU prof. dr hab.

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU. AUTOR: prof. dr hab. MACIEJ STAJNIAK ORGANIZACJA. I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU prof. dr hab. I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU AUTOR: prof. dr hab. MACIEJ STAJNIAK prof. dr hab. Maciej STAJNIAK MIĘDZYNARODOWE FORMUŁY HANDLOWE INCOTERMS 2010 2 prof. dr hab. Maciej STAJNIAK Incoterms 2010 Formuła handlowa

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Technika pojazdów użytkowych Cargotrail

Technika pojazdów użytkowych Cargotrail Technika pojazdów użytkowych Cargotrail Stalowe płyty podłogowe Aluminiowe płyty podłogowe Suer Cargotrail Stalowe płyty podłogowe Zestaw stalowej płyty podłogowej przeznaczony do montażu zestawu PWP Aluminium-Trailer

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Systemy drabin kablowych

Systemy drabin kablowych Wysokość 45 Normalny szczebel, długość drabiny 3,0 m, 264 grubość 1,25 Normalny szczebel, długość drabiny 6,0 m, grubość 1,25 Normalny szczebel, długość drabiny 3,0 m, 265 grubość 2,0 Normalny szczebel,

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Ż ᖧ厇 ᐗ厷 ᖧ厇. aryja, atka asza olesna 勗tku n Z r ni, NMP B l n ryw ł i t tn 勗 r lᆗ叧 w r u i niu i ur ywi tni niu n h ry tu. W wi lu i j h w j n u ni j k ł ży i l n Z r ni r ᆗ叧ឧ呧ni j j k bi ku -. Lui A

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

W K E. Świadectwo kontroli nadwozia wg VDI Niniejsza książka dotyczy numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN): vehicle identification number (VIN)

W K E. Świadectwo kontroli nadwozia wg VDI Niniejsza książka dotyczy numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN): vehicle identification number (VIN) Świadectwo kontroli nadwozia wg VDI 2700 Niniejsza książka dotyczy numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN): vehicle identification number (VIN) W K E Do dokonania wpisu numeru identyfikacyjnego pojazdu

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62D 33/023 ( ) Ozimek Piotr - EPO-TRANS INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORTE, Tychy, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B62D 33/023 ( ) Ozimek Piotr - EPO-TRANS INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORTE, Tychy, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115392 (22) Data zgłoszenia: 29.03.2005 (19) PL (11) 63557 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

2.0 KERL KERL. jako uchwyt. jako punkt mocujący. zawsze we właściwym miejscu. dopełnienie każdego systemu. Strona Strona 46

2.0 KERL KERL. jako uchwyt. jako punkt mocujący. zawsze we właściwym miejscu. dopełnienie każdego systemu. Strona Strona 46 2.0 jako punkt mocujący zawsze we właściwym miejscu Strona 44-45 jako uchwyt dopełnienie każdego systemu Strona 46 40 Zaczepy w technologii modułowej jako zaczep dokręcany szybki i bezpieczny w instalacji

Bardziej szczegółowo

Klaus Willinger. Zabezpieczenie ładunku

Klaus Willinger. Zabezpieczenie ładunku Zabezpieczenie ładunku Definicja Zabezpieczenie ładunku na samochodzie... Zabezpieczenie ładunku na samochodzie tak by ładunek poczas wykonywanej pracy, jazdy, był zabezpieczony przed ześlizgniecięm oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

O PRODUKCIE CTD III. System podwójnej podłogi CTD III do pojazdów z nadwoziem plandekowym

O PRODUKCIE CTD III. System podwójnej podłogi CTD III do pojazdów z nadwoziem plandekowym O PRODUKCIE CTD III System podwójnej podłogi CTD III do pojazdów z nadwoziem plandekowym System podwójnej podłogi CTD III Zabezpieczenie ładunku Made in Germany SICHERHEIT MADE IN GERMANY 2 System CTD

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Zamawiającym G i a D bra reprezentowana przez p. Barbarę Wilcz k Bur is rza D br j ul. y k 1 劗2 210 D bra l. 劗 091 劗 劗9 14 劗2 劗 劗 fa 劗

I. Informacja o Zamawiającym G i a D bra reprezentowana przez p. Barbarę Wilcz k Bur is rza D br j ul. y k 1 劗2 210 D bra l. 劗 091 劗 劗9 14 劗2 劗 劗 fa 劗 Gmina Dobra Zatwierdzam : Bur is rz D br j d ia 14.09.2010r. p. Barbara Wilcz k Sp cyfikacja is ych waru ków za ówi ia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Remont głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż ĄŁ Ł Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż Ą Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó ć Ę Ą Ę Ą Ę Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ź Ó Ó ć Ż ć Ż ć Ą ć Ó Ó Ż Ź Ź ź ź ź ź Ą ź Ż Ź Ó Ź ź ć ź ć ź Ź Ż Ó ć ć Ó Ó Ż Ź Ó Ó Ż Ć Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ę Ł Ż Ą Ć Ó

Bardziej szczegółowo

Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna

Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządziła RM Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Mirek SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA 1. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

W K E. Świadectwo kontroli nadwozia wg VDI 2700. Niniejsza książka dotyczy numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN): vehicle identification number (VIN)

W K E. Świadectwo kontroli nadwozia wg VDI 2700. Niniejsza książka dotyczy numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN): vehicle identification number (VIN) Świadectwo kontroli nadwozia wg VDI 2700 Niniejsza książka dotyczy numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN): vehicle identification number (VIN) W K E Do dokonania wpisu numeru identyfikacyjnego pojazdu

Bardziej szczegółowo