QUANTA Lite LKM-1 ELISA Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka"

Transkrypt

1 QUANTA Lite LKM-1 ELISA Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite LKM-1 jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał LKM-1 w surowicy człowieka. Obecność przeciwciał LKM-1 można wykorzystać w powiązaniu z wynikami klinicznymi oraz innymi testami laboratoryjnymi w celu wsparcia diagnozy autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2. Podsumowanie i wyjaśnienie testu Autoagresyjne zapalenie wątroby (AIH) jest heterogeniczną chorobą o nieznanej etiologii. 1 Autoagresyjne zapalenie wątroby typu 1 (martwicze AIH) jest częściej spotykanym typem AIH i charakteryzuje się reakcyjnością wobec antygenów przeciwjądrowych (ANA), mięśnia gładkiego (SMA) oraz aktyny. Autoagresyjne zapalenie wątroby typu 2 ( A -2) I H charakteryzuje się obecnością przeciwciał mikrosomu (LKM- 1) wątroby/nerki, wykrywanych na skrawkach tkanki wątroby i nerki gryzoni za pomocą niebezpośredniej immunofluorescencji. Reakcyjność LKM-1 charakteryzuje się zabarwieniem cytoplazmy hepatocytu oraz proksymalnych (ale nie dystalnych) kanalików nerkowych. Pacjenci z chorobą AIH typu 2a to z reguły młode kobiety, z poważną chorobą, z niskim poziomem IgA, z dobrą odpowiedzią na terapię immunosupresyjną oraz z negatywnym wynikiem na wirusowe zapalenie wątroby C (HCV). 1,2 Główny docelowy antygen przeciwciał LKM-1 został zidentyfikowany jako cytochrom P450 2D6, mikrosomalne białko występujące w retikulum endoplazmatycznym. 3-6 Przeciwciała LKM-1 zostały stwierdzone u 8% pacjentów z przewlekłą infekcją HCV. 2,3,7-9 Epitopy uznawane przez surowicę od pacjentów z HCV różnią się od epitopów uznawanych przez AIH-2 i mogą być autoprzeciwciałami wytwarzanymi podczas występowania przewlekłej infekcji HCV, a nie prawdziwej choroby AIH typu 2. 6,7,10,11 Z reguły pacjenci z pozytywnym wynikiem wobec LKM-1 i HCV są starsi, częściej są to mężczyźni i najczęściej mają niższe poziomy przeciwciał LKM-1 niż pacjenci z AIH-2a. 1,2 Pacjenci, którzy mają wynik pozytywny na HVC i pozytywny na LKM-1 mogą stwarzać dla lekarza trudną sytuację, ponieważ leczenie HCV i AIH-2 bardzo się od siebie różni. 9,11,12 Oprócz przeciwciał LKM-1, zostały zidentyfikowane przeciwciała przeciwko cytochromowi P450 2C9 (LKM-2) powiązane z zapaleniem wątroby wywołanym kwasem tienylowym oraz przeciwciała przeciwko transferazie glukoronosylu urydynodwufosforanu (LKM-3), które zostały powiązane z infekcją zapalenia wątroby D. 3 Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnemu antygenowi wątroby (SLA) lub antygenowi wątrobowo-trzustkowemu zostały stwierdzone i niektórych pacjentów AIH, którzy mają negatywny wynik i mogą opisać inną podgrupę AIH. 1 Zasada badania Częściowo oczyszczony rekombinat ludzkiego cytochromu, o pełnej długości, P450 2D6 antygen jest związany z dołkami polistyrenowej płytki mikrodołków pod warunkami, że zachowa antygen w jego natywnym stanie. Wstępnie rozcieńczone kontrole oraz surowice pacjentów są dodawane do oddzielnych dołków umożliwiając związanie wszelkich występujących przeciwciał przeciwko LKM-1 z unieruchomionym antygenem. Niezwiązana próbka jest wypłukiwana i do każdego dołka dodawany jest koniugat znakowanego enzymem przeciwciała przeciw-ludzkiego IgG. Druga inkubacja umożliwia przeciwciałom przeciw-ludzkim IgG znakowanym enzymem związać się z dowolnymi przeciwciałami pacjenta, które zostały przytwierdzone do mikrodołków. Po wypłukaniu wszelkich niezwiązanych przeciwciał przeciw-ludzkich IgG znakowanych enzymem, aktywność pozostałego enzymu bada się dodając substrat chromogeniczny i mierząc intensywność powstałej barwy. Badanie może zostać ocenione spektrofotometrycznie, poprzez zmierzenie i porównanie intensywności barwy, która powstaje w dołkach z próbkami od pacjenta z barwą dołków kontrolnych. 1

2 Odczynniki 1. Polistyrenowe płytki z mikrodołkami ELISA pokryte częściowo oczyszczonym rekombinatem antygenu P450 2D6 ludzkiego cytochromu (12-1 x 8 dołków), z uchwytem w torebce foliowej zawierającej osuszacze 2. Negatywna kontrola ELISA, 1 fiolka buforu zawierająca środek konserwujący i surowicę ludzką bez ludzkich przeciwciał przeciwko LKM-1, wstępnie rozcieńczone, 1,2 ml 3. Słabo pozytywne LKM-1 ELISA, 1 fiolka buforu zawierającego konserwant i przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko rekombinatowi ludzkiego cytochromu P450 2D6, wstępnie rozcieńczone, 1,2 ml 4. Wysoko pozytywne LKM-1 ELISA, 1 fiolka buforu zawierającego konserwant i przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko rekombinatowi ludzkiego cytochromu P450 2D6, wstępnie rozcieńczone, 1,2 ml 5. Rozcieńczalnik do próbek HRP, 1 fiolka zabarwienie różowe, zawiera sól fizjologiczną buforowaną TRIS, Tween 20, stabilizatory białka i konserwant, 50 ml 6. Koncentrat do płukania HRP, 1 fiolka koncentratu 40x zabarwienie czerwone, zawiera sól fizjologiczną buforowaną TRIS i Tween 20, 25 ml. Instrukcje dotyczące rozcieńczania można znaleźć w sekcji Metody. 7. Koniugat HRP IgG, (kozi), przeciwciała przeciw-ludzkie IgG, 1 fiolka zabarwienie niebieskie, zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwant, 10 ml 8. Chromogen TMB, 1 fiolka zawierająca stabilizatory, 10 ml 9. Roztwór zatrzymujący HRP, kwas siarkowy 0,344M, 1 fiolka bezbarwny, 10 ml Ostrzeżenia 1. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancję chemiczną (chloramfenikol 0,02%) w rozcieńczalniku do próbek, kontrolach i koniugacie, która według stanu Kalifornii wywołuje raka. 2. Wszystkie materiały pochodzenia ludzkiego używane w przygotowywaniu kontroli dla tego produktu zostały przetestowane i na podstawie metod zatwierdzonych przez FDA stwierdzono że nie zawierają przeciwciał przeciwko HIV, HBsAg i HCV. Jednak żadna metoda testowania nie może całkowicie zagwarantować braku obecności HIV, HBV, HCV lub innych czynników zakaźnych. Z tego też względu słabo pozytywną LKM-1 ELISA, wysoko pozytywną LKM-1 ELISA i kontrolę negatywną ELISA należy użytkować w ten sam sposób, jak materiał potencjalnie zakaźny Jako konserwant stosowany jest azydek sodu. Azydek sodu jest trucizną i może być toksyczny w przypadku połknięcia lub wchłonięcia przez skórę lub oczy. Azydek sodu może wchodzić w reakcję z ołowianą lub miedzianą instalacją wodociągową, tworząc potencjalnie wybuchowe azydki metali. Jeśli do usuwania odczynników używane są zlewy, należy przepłukiwać je dużą ilością wody, aby nie dopuścić do gromadzenia się azydku. 4. Koniugat HRP zawiera rozcieńczoną trującą/korozyjną substancję chemiczną, która może być toksyczna w przypadku spożycia w dużej ilości. Aby uniknąć potencjalnych oparzeń chemicznych, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. 5. Chromogen TMB zawiera środek drażniący, w który może być szkodliwy w przypadku wdychania, spożycia lub wchłonięcia przez skórę. Aby uniknąć urazów, należy unikać wdychania, spożycia lub kontaktu ze skórą i oczami. 6. Roztwór zatrzymujący HRP składa się z rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego. Unikać wystawienia na działanie zasad, metali lub innych związków, które mogą wchodzić w reakcje z kwasami. Kwas siarkowy jest trucizną i ma właściwości korozyjne. W razie połknięcia może być toksyczny. Aby uniknąć oparzeń chemicznych, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. 7. Podczas pracy z dostarczonymi odczynnikami należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. 8. Rozlane odczynniki należy natychmiast usunąć. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów w zakresie utylizacji odpadów. 2

3 Środki ostrożności 1. Ten produkt jest przeznaczonych do zastosowań diagnostycznych In Vitro. 2. Zastąpienie składników dostarczonych w tym systemie innymi składnikami może skutkować osiągnięciem niespójnych wyników. 3. Niepełne lub nieprawidłowe płukanie i niewystarczające usunięcie płynu z płytek z dołkami ELISA wpłynie negatywnie na precyzję badań i/lub spowoduje wysoki poziom tła. 4. Dostosowanie tego badania do stosowania ze zautomatyzowanymi analizatorami próbek oraz innymi urządzeniami do pracy z płynami, w całości lub w części, może skutkować rozbieżnością wyników w stosunku do badań przeprowadzanych ręcznie. Obowiązkiem każdego laboratorium jest potwierdzenie, że wyniki testów uzyskanych na podstawie zautomatyzowanych badań mieszczą się w akceptowalnych limitach. 5. Na wyniki analizy wpływa wiele różnych czynników. Obejmują one temperaturę początkową odczynników, temperaturę otoczenia, dokładność i powtarzalność techniki pipetowania, dokładność płukania i usuwania płynu z dołków płytek ELISA, fotometr użyty do analizy wyników oraz czasy trwania inkubacji podczas badania. Uzyskanie dokładnych i powtarzalnych wyników wymaga staranności i precyzji. 6. Zalecane jest ścisłe przestrzeganie procedury testowej. 7. Niedokładne zamknięcie torebki z zamknięciem strunowym, zawierającej płytki z mikrodołkami i osuszaczami, spowoduje degradację antygenu i brak precyzji badania. 8. Dwukrotne lub wielokrotne użycie koniugatu HRP z jednej butelki w pewnym okresie czasu może spowodować niedopuszczalnie niski poziom absorbancji. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji istotne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących procedur pracy z koniugatem HRP. 9. Zanieczyszczenie chemiczne koniugatu HRP może być spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem lub płukaniem sprzętu lub narzędzi. Pozostałości typowych laboratoryjnych substancji chemicznych, takich jak formalina, substancja wybielająca, etanol lub detergent, z czasem spowoduje degradację koniugatu HRP. Po użyciu chemicznych substancji czyszczących/dezynfekujących dokładnie wypłukać cały sprzęt i wszystkie narzędzia. Warunki przechowywania 1. Wszystkie odczynniki z zestawu przechowywać w temperaturze 2 8 C. Nie zamrażać. Odczynniki są trwałe do daty ważności, pod warunkiem, że są przechowywane i używane zgodnie z instrukcjami. 2. Nieużyte płytki z mikrodołkami pokrytymi antygenem powinny być starannie zamknięte w torebce foliowej z osuszaczami i przechowywane w temperaturze 2 8 C. 3. Rozcieńczony bufor do płukania zachowuje trwałość przez 1 tydzień w temperaturze 2 8 C. Pobieranie próbek Ta procedura powinna być wykonana z próbką surowicy. Dodanie azydku lub innych konserwantów do próbek analitycznych może mieć negatywny wpływ na wyniki. Nie używać próbek zawierających widoczne zanieczyszczenia, skażonych bakteryjnie lub podgrzanych. Należy unikać całkowicie zhemolizowanej lub lipemicznej surowicy albo próbek. Po pobraniu surowica powinna być oddzielona od skrzepu. Dokument CLSI (NCCLS) H18-A2 zaleca następujące warunki przechowywania próbek: 1) Przechowywać próbki w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 8 godzin. 2) Jeśli badanie nie zostanie zakończone w ciągu 8 godzin, schłodzić próbkę do temperatury 2-8 C. 3) Jeśli badanie nie zostanie ukończone w ciągu 48 godzin lub w przypadku transportu próbki, należy zamrozić ją w temperaturze -20 C lub niższej. Zamrożone próbki po rozmrożeniu i przed badaniem muszą zostać dobrze wymieszane. 3

4 Badanie Dostarczone materiały 1 Płytka z mikrodołkami LKM-1 ELISA (12-1 x 8 dołków), z uchwytem 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczona kontrola negatywna ELISA 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej LKM-1 ELISA 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczonej wysoko pozytywnej LKM-1 ELISA 1 50 ml rozcieńczalnika do próbek HRP 1 25 ml koncentratu do płukania HRP, koncentrat 40x 1 10 ml koniugatu przeciwciała IgG HRP, (kozie), przeciw-ludzkie IgG 1 10 ml chromogenu TMB 1 10 ml roztworu zatrzymującego HRP, kwas siarkowy 0,344M Wymagane materiały nie dołączone do zestawu Mikropipety na 5, 100, i 500 µl Jednorazowe końcówki mikropipet Probówki do roztworów próbek pochodzących od pacjenta, 4 ml objętości Woda destylowana lub dejonizowana Naczynie o objętości 1 l do rozcieńczonego koncentratu HRP do płukania Czytnik płytek z mikrodołkami umożliwiający pomiar gęstości optycznej przy 450 nm (i przy 620 nm dla odczytów przy dwóch długościach fali) Sposób przygotowania Przed rozpoczęciem 1. Doprowadzić wszystkie odczynniki i próbki do temperatury pokojowej (20-26 o C) i dobrze wymieszać. 2. Rozcieńczyć koncentrat do płukania HRP w stosunku 1:40, dodając zawartość butelki koncentratu do płukania HRP do 975 ml wody destylowanej lub dejonizowanej. Jeśli cała płytka nie zostanie przetworzona w tym czasie, można przygotować mniejszą ilość. W tym celu należy dodać 2,0 ml koncentratu do 78 ml wody destylowanej lub dejonizowanej na każde 16 dołków, które będą użyte. Rozcieńczony bufor zachowuje trwałość przez 1 tydzień w temperaturze 2 8 o C. 3. Przygotować roztwór 1:101 każdej próbki pobranej od pacjenta, dodając 5 µl próbki do 500 µl rozcieńczalnika do próbek HRP. Rozcieńczone próbki muszą być użyte w ciągu 8 godzin od przygotowania. NIE ROZCIEŃCZAĆ słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, wysoko pozytywnej LKM-1 ELISA i kontroli negatywnej ELISA. 4. Oznaczanie obecności lub braku LKM-1, stosując jednostki umowne wymaga dwóch dołków dla każdego z trzech kontroli i jednego lub dwóch dołków dla każdej próbki pacjenta. Zalecane jest wykonanie duplikatów próbek. Procedura badania 1. WSZYSTKIE ODCZYNNIKI PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA MUSZĄ BYĆ DOPROWADZONE DO TEMPERATURY POKOJOWEJ (20 26 C). Umieścić wymaganą liczbę mikrodołków/pasków w uchwycie. Natychmiast umieścić nieużywane płytki w torebce foliowej zawierającej osuszacz i dobrze ją zamknąć, aby ograniczyć kontakt z parą wodną. 2. Do dołków dodać 100 µl wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, wysoko pozytywnej ELISA LKM-1, kontroli negatywnej ELISA i rozcieńczone próbki pochodzące od pacjentów. Przykryć dołki i inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej na równej powierzchni. Czas inkubacji rozpoczyna się po dodaniu ostatniej próbki. 3. Etap płukania: Odessać całkowicie zawartość każdego dołka. Wlać µl rozcieńczonego buforu HRP do płukania do wszystkich dołków, a następnie go odessać. Powtórzyć tę sekwencję jeszcze dwukrotnie, aby łącznie przeprowadzić trzy płukania. Odwrócić płytkę i postukać w nią na materiale pochłaniającym w celu usunięcia pozostałości płynu po ostatnim płukaniu. Ważne jest, aby całkowicie opróżnić każdy dołek po każdym etapie płukania. Zachować tę samą sekwencję odsysania, jak w przypadku dodawania próbki. 4

5 4. Do każdego dołka dodać 100 µl koniugatu IgG HRP. Koniugat powinien być usunięty z butelek z zastosowaniem standardowych warunków aseptycznych oraz zalecanych technik laboratoryjnych. Pobrać z butelki jedynie wymaganą do analizy ilość koniugatu. ABY UNIKNĄĆ POTENCJALNEGO ZANIECZYSZCZENIA BAKTERYJNEGO I/LUB CHEMICZNEGO, NIE WOLNO Z POWROTEM WLEWAĆ NIEUŻYTEGO KONIUGATU DO BUTELKI. Inkubować dołki przez 30 minut jak w etapie Etap płukania: Powtórzyć etap Dodać 100 µl chromogenu TMB do każdego dołka i inkubować w ciemności przez 30 minut w temperaturze pokojowej. 7. do każdego dołka dodać 100 µl roztworu zatrzymującego HRP. Zachować tę samą sekwencję i czas dodawania roztworu zatrzymującego HRP, jak w przypadku chromogenu TMB. Delikatnie postukać płytkę palcem, aby dokładnie wymieszać zawartość dołków. 8. Odczytać absorbancję (gęstość optyczną) każdego dołka przy długości fali 450 nm w ciągu jednej godziny od zatrzymania reakcji. Jeśli wymagane są pomiary bichromatyczne, referencyjną długością fali może być długość 620 nm. Kontrola jakości 1. Aby upewnić się, że wszystkie odczynniki i procedury funkcjonują prawidłowo, każdą serię próbek należy testować wraz ze słabo pozytywnym LKM-1 ELISA, wysoko pozytywnym LKM-1 ELISA i kontrolą negatywną ELISA. 2. Należy zauważyć, że ponieważ słabo pozytywna LKM-1 LISA, E wysoko pozytywna LKM-1 ELISA oraz kontrola negatywna ELISA są już wstępnie rozcieńczone, to nie będą one stanowić kontroli w przypadku procedur związanych z rozcieńczaniem próbek. 3. Dodatkowe kontrole mogą być przebadane zgodnie z wytycznymi lub wymaganiami lokalnych i/lub krajowych przepisów lub organów normalizacyjnych. Dodatkowe odpowiednie surowice kontrolne można przygotować, dzieląc połączone próbki surowicy ludzkiej i przechowując je w temperaturze - 20 C. 4. Aby wyniki badania mogły być uznane jako ważne, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe kryteria. Jeśli jakiekolwiek kryterium nie będzie spełnione, badanie powinno być traktowane jako nieważne i powinno zostać powtórzone. a. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej wysoko pozytywnej kontroli LKM-1 ELISA musi być większa niż absorbancja wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, która z kolei musi być większa niż absorbancja wstępnie rozcieńczonej kontroli negatywnej ELISA. b. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej wysoko pozytywnej kontroli LKM-1 ELISA musi być większa niż 1,0, natomiast absorbancja wstępnie rozcieńczonej kontroli negatywnej ELISA nie może przekroczyć 0,2. c. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej kontroli LKM-1 ELISA musi być ponad dwukrotnie większa niż absorbancja kontroli negatywnej ELISA lub być większa niż 0,25. d. Kontrola negatywna ELISA i wysoko pozytywna LKM-1 ELISA mają za zadanie wykazać ewentualne istotne nieprawidłowe działanie odczynnika. Wysoko pozytywna kontrola LKM-1 ELISA nie zapewni dokładności przy wartości granicznej badania. e. Dodatkowe wytyczne dotyczące odpowiednich praktyk QC można znaleźć w dokumencie CLSI (NCCLS) C24-A. 5

6 Obliczanie wyników W pierwszej kolejności jest określana średnia gęstość optyczna każdego zestawu duplikatów. Reaktywność każdej próbki można następnie wyliczyć, dzieląc średnią gęstość optyczną próbki przez średnią gęstość optyczną słabo pozytywnej LKM-1 ELISA. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę jednostek przypisanych do słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, którą można znaleźć na etykiecie. Wartość próbki = (jednostki) Gęstość optyczna próbki x słabo pozytywna LKM-1 ELISA gęstość optyczna słabo pozytywnej LKM-1 ELISA (jednostki) Reaktywność w sposób nieliniowy zależy od ilości obecnych przeciwciał. Wzrosty i spadki stężeń przeciwciał u pacjenta będą odzwierciedlone w analogicznym wzroście lub spadku reaktywności, jednak zmiana ta nie jest proporcjonalna (tzn. podwojenie stężenia przeciwciał nie oznacza podwojenia reaktywności). Jeśli wymagane jest dokładniejsze oszacowanie ilości przeciwciał pacjenta, należy przeprowadzić seryjne badanie próbek otrzymanych od pacjenta i ostatnie rozcieńczenie w ramach badania z wynikiem pozytywnym powinno być zaraportowane jako miano przeciwciał pacjenta. Interpretacja wyników Badanie ELISA jest bardzo wrażliwe na technikę i jest w stanie wychwycić nawet najdrobniejsze różnice w populacjach pacjentów. Poniższe wartości są jedynie wartościami sugerowanymi. Każde laboratorium powinno ustalić własny normalny zakres na podstawie własnych technik, kontroli, sprzętu i populacji pacjentów, zgodnie z własnymi ustalonymi procedurami. Próbka następnie może być sklasyfikowana jako negatywna, niejednoznaczna lub pozytywna, zgodnie z poniższą tabelą. Jednostki Negatywna <20,0 Niejednoznaczne 20,1 24,9 Pozytywne >25 Niejednoznaczne próbki powinny zostać ponownie przebadane przed przedstawieniem wyników. 1. Wynik pozytywny wskazuje obecność przeciwciał IgG przeciwko rekombinatowi ludzkiego P450 2D6 i sugeruje możliwość występowania autoagresyjnego zapalenia wątroby typu W przypadku próbek o niejednoznacznym poziomie LKM-1 IgG nie można ustalić stanu przeciwciał. Jeśli wyniki nadal są niejednoznaczne po powtórzonym badaniu, wynik należy zaraportować jako niejednoznaczny i/lub pobrać dodatkową próbkę. 3. Wynik negatywny świadczy o tym, że nie występują przeciwciała IgG przeciwko LKM-1 lub że ich poziom jest poniżej dolnej wartości granicznej badania. 4. W przypadku próbek o gęstości optycznej przewyższającej zakres odczytu czytnika płytek, można je zaraportować jako takie, których najwyższą mierzalną wartość gęstości optycznej dzieli się przez gęstość optyczną kontroli słabo pozytywnej i mnoży przez 25, lub można je rozcieńczyć, przebadać ponownie i wyliczyć pożądaną wartość. 5. Zalecane jest, aby wyniki raportowane przez laboratorium zawierały oświadczenie: Poniższe wyniki otrzymano przy wykorzystaniu zestawu INOVA QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Nie można stosować zamiennie wartości LKM-1 uzyskanych przy zastosowaniu metod testowych innych producentów. Rząd wielkości poziomów raportowanego IgG nie może być skorelowany z mianem punktu końcowego. Ograniczenia badania 1. Negatywny wynik LKM-1 nie wyklucza obecności autoagresyjnego zapalenia wątroby typu Negatywny wynik przeciwciał LKM-1 nie wyklucza obecności przeciwciał LKM-1, ponieważ stężenie przeciwciał może być poniżej granicy wykrywania dla tego testu. 3. Pozytywny wynik testu wskazuje jedynie obecność przeciwciał przeciwko ludzkiemu rekombinatowi cytochromu P450 2D6 i niekoniecznie wskazuje na obecność autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2. 6

7 4. Zdiagnozowanie autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2 wymaga zebrania dokumentacji dotyczącej danych demograficznych pacjenta, manifestacji klinicznej oraz innych badań diagnostycznych. 5. Przeciwciała LKM-1 mogą być wykrywane u pacjentów w podobnej liczbie jako rezultat infekcji HCV i mogą nie być rezultatem AIH-2. Pozytywne próbki LKM-1 powinny być przetestowane pod kątem infekcji HCV. 6. Wyniki tego badania powinny być użyte w powiązaniu z wynikami klinicznymi i innymi badaniami serologicznymi. 7. Charakterystyka wyników badania nie została ustanowiona dla podłoża innego niż surowica. Spodziewane wartości Występowanie autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2 zostało oszacowane jako 5 30 przypadków na milion. Choroba nie jest zbyt powszechna w wieku 2 14 lat i częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn (8:1). 14,15 Normalny zakres Panel 194 próbek zebranych od 151 dorosłych i 43 dzieci został przebadany przy użyciu zestawu QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Jedna próbka była niejednoznaczna/na granicy zakresu wyników (20,7 jednostki). Pozostałe 193 próbki zostały zinterpretowane jako negatywne. Po wykluczeniu próbek niejednoznacznych swoistość wyniosła 100% (193/193). Wartość średnia dla tej populacji wynosiła 6,3 jednostki, wartość mediany wynosiła 5,7 jednostek, a najwyższa wartość wyniosła 20,7 jednostki. Zakres wiekowy osób wynosił od 1 roku do 75 lat. Charakterystyka swoista Badania kliniczne W ramach pierwszego badania przygotowano i przetestowana w zewnętrznej placówce klinicznej panel składający się z 84 klinicznie zdefiniowanych próbek. Szczegóły przetestowanych próbek oraz wyniki badania zostały podsumowane na rys. 1. Test QUANTA Lite LKM-1 ELISA wykazał 100% (22/22) czułości w przypadku próbek, które miały pozytywny wynik na autoagresyjne zapalenie wątroby typu 2, pozytywny wynik na LKM-1 IFA oraz negatywny wynik na HCV. Niskie poziomy reakcyjności LKM-1 zostały stwierdzone u pacjentów z pozytywnym wynikiem na HCV. Test QUANTA Lite LKM-1 ELISA wykazał, że 70% (14/20) wybranej grupy próbek LKM-1 IFA+/HCV+ miało wynik pozytywny w ramach QUANTA Lite LKM-1 ELISA. T e s t Q U A N T A L LKM-1 i t e ELISA był w 100% swoisty (34/34) w przypadku 34 próbek, które uzyskały wyniki pozytywny na LKM-1 IFA, ale które były klinicznie pozytywne na AIH-2 i nie były pozytywne na HCV. Oprócz tego 3 pacjentów z pozytywnym wynikiem halotanu na LKM-2 oraz 5 pacjentów na LKM miało negatywny wynik w ramach QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Drugie zewnętrzne badanie objęło panel zawierający 4 udokumentowane próbki pacjentów z AIH-2 (w wieku 2, 2, 4 1/2 oraz 6 lat) oraz 41 innych próbek z chorobami autoagresyjnymi i chorobami wątroby. Wszystkie 4 próbki AIH-2 zostały zinterpretowane jako pozytywne. Trzy pozytywne próbki HCV miały wynik pozytywny dla LKM-1 ELISA oraz IFA, a jedna miała wynik pozytywny tylko dla LKM ELISA. Informacje na temat innych przebadanych próbek można znaleźć w punkcie reakcyjność krzyżowa. 7

8 Rys 1 QUANTA LITE LKM-1 ELISA Evalutation z próbek klinicznych U N I T S LKM-1 Positive Autoimmune Hepatitis 2 pozytywny HCV negatywnc n=22 LKM-1 Pozytywny - HCV posytywny n=20 LKM-1 Pozytywny - NOT Autoagresyjne z a p a l e n i e w ą t r o b y2 - HCV Negatywnc n=34 LKM-2 Pozytywny n=3 LKM- Halothane pozytywny n=5 Table 1: Badanie wewnętrzne poddało testom kompleksowy panel składający się z 79 złożonych próbek z laboratoriów referencyjnych oraz z magazynów placówki. Wyniki badań wg testu QUANTA Lite LKM-1 ELISA oraz LKM-1 IFA zostały podsumowane w tabeli 1. Tabela 1: n=79 LKM-1 IFA POZ NIEJED NEG QUANTA LITE POZ LKM-1 ELISA NIEJED NEG Zgodność całkowita = 91,5% (65/71) (wyniki niejednoznaczne zostały wykluczone) Badanie reaktywności krzyżowej Próbki od różnorodnych grup klinicznych zostały ocenione pod kątem potencjalnej reakcyjności krzyżowej za pomocą QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Wyniki zostały podsumowane w tabeli 2. Tabela 2: Badanie reaktywności krzyżowej Grupa pacjentów n= Pozyt. Niejed.Neg HCV * 40 5** 0 35 LKM LKM-halotan Rozpuszczalny antygen wątroby (SLA) Autoagresyjne zapalenie wątroby typu Choroba Leśniowskiego-Crohna Ostre zapalenie jelita grubego Marskość wątroby (jedna alkoholowa, jedna nieokreślona) Marskość wątroby pierwotna żółciowa Krioglobulinemia Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby Obstrukcyjne zapalenie trzustki Celiakia Twardzina Choroba Addisona (adreal poz.)

9 Grupa pacjentów n= Pozyt. Niejed.Neg Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym (ICA) Dekarboksylaza kwasu glutaminowego (GAD) AMA SMA TPO Sm RNP SS-A SS-B Scl Jo Rybosomalny P Chromatyna PCNA ANA/DNA Centromerowy * Próbki pozytywne HCV (niewybrane dla reakcyjności LKM-1 IFA) ** 4/5 pozytywne dla LKM-1 IFA Precyzja i powtarzalność Wyniki wewnątrz badania zostały ocenione na podstawie 12-krotnego testu 6 próbek, w tym negatywnej, niejednoznacznej, pozytywnej na granicy, słabo pozytywnej, umiarkowanie pozytywnej i wysoko pozytywnej. Wyniki zostały podsumowane w tabeli 3. Tabela 3 Surowica 1 Surowica 2 Surowica 3 Surowica 4 Surowica 5 Surowica 6 Średnia 61,7 13,5 4,9 12,9 43,6 66,2 S,D, 2,6 0,8 0,3 0,4 0,8 2,8 C,V,% 4,2 5,8 5,3 3,2 1,8 4,3 Wyniki pomiędzy próbkami zostały ocenione poprzez 6-krotne przebadanie w ciągu 3 dni 10 próbek, w tym negatywnej, słabo pozytywnej, umiarkowanie pozytywnej i wysoko pozytywnej. Przeprowadzono dwie serie dziennie jedną rano, a drugą po południu. Wyniki, które zostały podsumowane w tabeli 4, wykazują CV% około 5% lub mniej w przypadku wszystkich próbek przy wartościach testu 5,5 lub powyżej. Tabela 4 Surowica 1 Surowica 2 Surowica 3 Surowica 4 Surowica 5 Surowica 6 Surowica 7 Surowica 8 Surowica 9 Surowica 10 Średnia 58,0 3,2 65,8 5,1 50,2 46,9 4,4 48,5 44,2 5,4 S.D. 1,4 0,7 2,7 0,7 1,2 2,4 0,8 2,2 2,2 0,8 C.V.% 2,3 22,7 4,1 14,1 2,5 5,1 17,6 4,5 4,9 14,2 9

10 Powtarzalność pomiędzy laboratoriami została oceniona poprzez porównanie wyników losowo wybranych 20 elementów panelu w zewnętrznej klinice 2 oraz wyników uzyskanych wcześniej przez firmę INOVA Diagnostics. Analiza regresji wykazała doskonałą zgodność z wartością R 2 o wielkości 0,99. Liniowość Roztwory 3 próbek wykazały, że badanie wykazało dobrą liniowość w przypadku testowania roztworów od 1:50 do 1:51,200 (rys. 2). Rys 2 10

11 11

12 Piśmiennictwo 1. McFarlane IG. The Relationship between autoimmune markers and different clinical syndromes in autoimmune hepatitis. Gut 42: , Manns MP. Liver/kidney microsomal autoantigens. In: Autoantibodies, eds: Peter JB and Shoenfeld Y. Elsevier. pp , Manns MP and Obermayer-Straub P. Cytochromes P450 and uridine triphosphate-glucoronosyltransferases: model autoantigens to study drug-induced, virus-induced, and autoimmune liver disease. Hepatology 26(4): , Zanger UM, Hauri HP,Loeper J, Homberg JC and Meyer UA. Antibodies against human cytochrome P450 dbl in autoimmune hepatitis type II. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85: , Manns MP, Johnson EF, Griffin KJ, Tan EM and Sullivan KF. Major antigen of liver kidney microsomal autoantibodies in idiopathic autoimmune hepatitis is cytochrome P450 dbl. J. Clin. Invest. 83: , Gueguen M, Yamamoto AM, Bernhard O and Alvarez F. Anti-liver-kidney microsome antibody type 1 recognizes human cytochrome P450 dbl. Biochem. Biophys. Res. Commun. 159: , Miyakawa H, Kitazawa E, Abe K, Kawaguchi N, Fuzikawa H, Kikuchi K, Kako M, Komatsu T, Hayashi N and Kiyosawa K. Chronic hepatitis C associated with anti-liver/kidney microsome-1 antibody is not a subgroup of autoimmune hepatitis. J. Gastroenterol. 32(6): , Clifford BD, Donahue D, Smith S, Cable E, Luettig B and Manns MP. High prevalence of serological markers of autoimmunity in patient with chronic hepatitis C. Hepatology 231: , Gregorio GV, Pensati P, Iorio R, Vegnente A, Mieli-Vergani G and Vergani D. Autoantibody prevalence in children with liver disease due to chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Clin. Exp. Immunol. 112(3): 471-6, Declos-Valee JC, Hajoui O, Yamamoto AM, Jacqz-Aigrin E and Alvarez F. Conformational epitopes on CYP2D6 are recognized by liver/kidney microsomal antibodies. Gastroenterology 108: , Dalekos GN, Wedemeyer H, Obermayer-Straub P, Kayser A, Barut A, Frank H and Manns MP. Epitope mapping of cytochrome P450 2D6 autoantigen in patients with chronic hepatitis C during alpha-interferon treatment. J. Hepatol. 30(3): , Todros L, Saracco G, Durazzo M, Abate ML, Touscoz G, Scaglione L, Verme G and M Tissetto. Efficacy and safety of interferon alfa therapy in chronic hepatitis C with autoantibodies to liver-kidney microsomes. Hepatology 22: , Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Center for Disease Control/National Institute of Health, 2007, Fifth Edition. 14. Beaune P, Pessayre D, Dansette P, Mansuy D and Manns MP. Autoantibodies against cytochromes P450: a role in human diseases. Adv. Pharmacol. 30: , Homberg JC, Abuaf N, Bernard O, Islam S, Alvarez F, Khalil SH, Poupon R, Darnis F, Levy VG, Grippon P, et al. Chronic active hepatitis associated with antiliver/kidney microsome antibody type 1: a second type of autoimmune hepatitis. Hepatology 7(6): ,

13 QUANTA Lite jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy INOVA Diagnostics, Inc. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone Wyprodukowano przez: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA Stany Zjednoczone Ameryki Pomoc techniczna (tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady): Pomoc techniczna (poza terenem Stanów Zjednoczonych): Autoryzowani przedstawiciele na terenie Unii Europejskiej: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Niemcy Tel.: Faks.: POL Czerwiec 2012 Wersja 0 13

QUANTA Lite ACA Screen III Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ACA Screen III Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ACA Screen III 708620 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ACA Screen III jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Scl-70 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Scl-70 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Scl-70 ELISA 708580 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM Scl-70 to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RNP ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RNP ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM RNP ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Gliadin IgA jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RNA Pol III ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowej detekcji przeciwciał IgG

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Jo-1 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Jo-1 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Jo-1 ELISA 708585 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Jo-1 jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Thyroid T jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgG ELISA 708650 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM IgG gliadyny to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA jest to immunoenzymatyczny test do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM Sm ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM IgA II gliadyny jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite dsdna ELISA Test ELISA dwuniciowego DNA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite dsdna ELISA Test ELISA dwuniciowego DNA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 Test ELISA dwuniciowego DNA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite dsdna ELISA jest testem immunoenzymatycznym (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Actin IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Actin IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Actin IgG ELISA 708785 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Actin IgG jest testem immunoenzymatycznym (ELISA) dla półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ANA ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: wysoka

QUANTA Lite ANA ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: wysoka QUANTA Lite ANA ELISA 708750 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM ANA jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwjądrowych

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite MPO IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite MPO IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite MPO IgG ELISA 708700 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM MPO IgG to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM SLA (rozpuszczalny antygen wątrobowy) jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM CCP 3.1 IgG/IgA ELISA jest półilościowym testem immunoabsorpcji enzymozależnej (immunoenzymatycznym)

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw QUANTA Lite TM H. pylori IgA to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do ilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro

QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM badania przesiewowego IgG/IgA PBC to test immunoenzymatyczny (ELISA) do

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM aktyna F IgA jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) dla półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgG II Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgG II Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgG II 704520 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Gliadin IgG II jest to immunoenzymatyczny test do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RF IgG jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał IgG czynnika

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM badania przesiewowego DGP celiakii to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowej

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite TPO ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite TPO ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite TPO ELISA 708725 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TPO jest testem immunoenzymatycznym (ELISA) do półilościowego wykrywania autoprzeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM SS-A to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka C1q CIC ELISA 704620 Przeznaczenie To badanie jest przeznaczone do pomiaru in-vitro krążących kompleksów odpornościowych (CIC), które wiążą C1q

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Chromatin ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Chromatin ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Chromatin ELISA 708710 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Chromatin jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody, Przeciwciało przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite M2 EP (MIT3) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite M2 EP (MIT3) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite M2 EP (MIT3) 704540 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) jest testem immunoenzymatycznym (ELISA) do półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RF IgM ELISA Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RF IgM ELISA Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RF IgM ELISA 708690 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite RF IgM to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał czynnika

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (%) Nekrotyzujące/kłębuszkowe zapalenie nerek z 3. Ziarniniak Wegenera 10 3

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (%) Nekrotyzujące/kłębuszkowe zapalenie nerek z 3. Ziarniniak Wegenera 10 3 QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka MPO SC ELISA 704655 Przeznaczenie Test ten jest przeznaczony do pomiaru in vitro ilości swoistych autoprzeciwciał IgG przeciwko mieloperoksydazie

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RF IgA ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RF IgA ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RF IgA ELISA 708695 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RF IgA to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test badania przesiewowego QUANTA Lite TM h-ttg/dgp jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności uwagi

Środki ostrożności uwagi QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka dsdna SC ELISA 704650 Przeznaczenie Test ten jest przeznaczony do pomiaru in vitro ilości swoistych autoprzeciwciał IgG przeciwko dwuniciowemu

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg IgG to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro

NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro Przeznaczenie NOVA Gel TM Sm/RNP jest systemem testów podwójnej dyfuzji do ustalania miana i półilościowego określania przeciwciał przeciwko Sm/RNP, ekstrahowalnemu

Bardziej szczegółowo

5,6. Włączenie badania na przeciwciała IgG jest istotne,

5,6. Włączenie badania na przeciwciała IgG jest istotne, QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka R h-ttg IgG ELISA 704610 Przeznaczenie To badanie jest przeznaczone do pomiaru in-vitro swoistych autoprzeciwciał IgG przeciw transglutaminazie

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro Kod produktu: 708380, 708390 508385,10, 508380,30 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie NOVA Lite TM ANA KSL jest pośrednim immunofluorescencyjnym badaniem przesiewowym

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite SS-A 52 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite SS-A 52 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite SS-A 52 ELISA 704505 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie The QUANTA Lite TM SS-A 52 ELISA jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej do wykrywania przeciwciał przeciw

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Kod produktu: 708102 Przeznaczenie NOVA Lite HEp-2 to pośrednie badanie immunofluorescencyjne do badań przesiewowych i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA)

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Wstęp: Test ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), czyli test immunoenzymatyczny (ang. Enzyme Immunoassay - EIA) jest obecnie szeroko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ASCA (S. cerevisiae) IgG jest testem immunoabsorbancji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite Rat Liver, Kidney, Stomach Do diagnostyki In Vitro

NOVA Lite Rat Liver, Kidney, Stomach Do diagnostyki In Vitro NOVA Lite Rat Liver, Kidney, Stomach Do diagnostyki In Vitro Kod produktu: 704170, 704180 504170.10, 504180.25 504170, 504180 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do użycia

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg IgA ELISA (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg IgA ELISA (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg IgA ELISA 708760 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg IgA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Kod produktu: 8.04.73.0.0020 ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Tylko do diagnostyki in vitro Przechowywać w 2-30 C ZASTOSOWANIE Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach kału. WSTĘP Rotawirusy

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw NOVA Lite IgG F-Actin jest bezpośrednim badaniem

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PN/9OL/09/0 Załącznik nr 8 SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawy odczynników. Kryterium jakości odczynników (pakiety nr: -, 0-, 7) Nr Nazwa Parametry oceniane Wartość

Bardziej szczegółowo

SEKCJA IDENTYFIKACJA PRODUKTU

SEKCJA IDENTYFIKACJA PRODUKTU K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I S U B S T A N C J I N I E B E Z P I E C Z N E J ECN: 435937 Data zmiany: 04/10/13 Wer. 0 PRZEZNACZONE TYLKO NA EKSPORT NIEPRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W USA SEKCJA

Bardziej szczegółowo

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY PLATELIA TM VZV IgG 48 testów 72684 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgG PRZECIWKO WIRUSOWI VARICELLA-ZOSTER W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/9 1. ZASTOSOWANIE SPIS TREŚCI 2. ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test badania przesiewowego QUANTA Lite TM h-ttg jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 704145 Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 704145 Do diagnostyki in vitro NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 74145 Do diagnostyki in vitro Kod produktu: 74145, 7415, 74155 54145, 54145.1, 5415, 5415.25, 54155.25 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Skrawki przełyku małpy

Bardziej szczegółowo

PLATELIA TM Mumps IgM

PLATELIA TM Mumps IgM PLATELIA TM Mumps IgM 48 testów 72689 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI ŚWINKI W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/9 SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE 2. ZNACZENIE KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite ANCA Cytoplazmatyczne Odczynniki do oznaczania cytoplazmatycznych autoprzeciwciał antyneutrofilowych Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite ANCA Cytoplazmatyczne Odczynniki do oznaczania cytoplazmatycznych autoprzeciwciał antyneutrofilowych Do diagnostyki in vitro NOVA Lite ANCA Cytoplazmatyczne Odczynniki do oznaczania cytoplazmatycznych autoprzeciwciał antyneutrofilowych Do diagnostyki in vitro Kody produktów: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20,

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Bardziej szczegółowo

QUANTA Flash Jo Do diagnostyki In Vitro TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

QUANTA Flash Jo Do diagnostyki In Vitro TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH. QUANTA Flash Jo-1 701163 Do diagnostyki In Vitro TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Przeznaczenie QUANTA Flash Jo-1 to test chemiluminescencji (CIA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY PLATELIA TM VZV IgM 48 testów 72685 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI VARICELLA-ZOSTER W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/10 1. ZASTOSOWANIE SPIS TREŚCI 2. ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA I OZNACZANIA POZIOMU PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO ANTYGENOWI POWIERZCHNIOWEMU WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (anty-hbs) W LUDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna.

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. wersja 0916 6 x 20 transformacji Nr kat. 4010-120 Zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

GBM QUANTA Flash Odczynniki Do diagnostyki In Vitro. Przeznaczenie. Podsumowanie i wyjaśnienie testu

GBM QUANTA Flash Odczynniki Do diagnostyki In Vitro. Przeznaczenie. Podsumowanie i wyjaśnienie testu QUANTA Flash Odczynniki Do diagnostyki In Vitro Przeznaczenie GBM 701143 QUANTA Flash GBM to test chemiluminescencji (CIA) do półilościowego wykrywania autoprzeciwciał IgG przeciwko kłębuszkowej błonie

Bardziej szczegółowo

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77 Delvo-X-Press ßL-II Delvo-X-Press ßL-II jest jakościowym niekompetencyjnym testem immunoenzymatycznym przeznaczonym do badania pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w surowym i pasteryzowanym mleku krowim.

Bardziej szczegółowo

QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro

QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro Przeznaczenie QUANTA Flash do badania przesiewowego DGP jest to test chemiluminescencji (CIA) do półilościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgA przeciwko

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Platelia Rubella IgM 1 płytka

Platelia Rubella IgM 1 płytka Platelia Rubella IgM 1 płytka 96 72851 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI RÓŻYCZKI W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 881142 2013/11 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu PROGRAM WHO ELIMINACJI ODRY/RÓŻYCZKI Program eliminacji odry i różyczki został uchwalony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia 28 maja 2003 roku. Realizacja

Bardziej szczegółowo

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. - [PL] - 2015/01 Spis treści Access HIV combo QC4 & QC5 1 Przeznaczenie... 3 2 Podsumowanie i objaśnienie

Bardziej szczegółowo

DRG International, Inc., USA Fax: (973)

DRG International, Inc., USA Fax: (973) Zastosowanie Test DRG -HCG ELISA jest testem immunoenzymatycznym do oznaczania stężenia całkowitej ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hcg i β-hcg) w surowicy. Streszczenie i wyjaśnienia Ludzka gonadotropina

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA 708665 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite β 2 GPI IgG jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie SO 2 w powietrzu atmosferycznym

Oznaczanie SO 2 w powietrzu atmosferycznym Ćwiczenie 6 Oznaczanie SO w powietrzu atmosferycznym Dwutlenek siarki bezwodnik kwasu siarkowego jest najbardziej rozpowszechnionym zanieczyszczeniem gazowym, występującym w powietrzu atmosferycznym. Głównym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro

NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro Kod produktu: 708100, 708100.100 708101, 508100.20 508100.80, 508100.100 508105.10 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie NOVA Lite HEp-2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe do zestawu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA IDENTYFIKACJA PRODUKTU

SEKCJA IDENTYFIKACJA PRODUKTU K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I S U B S T A N C J I N I E B E Z P I E C Z N E J ECN: 435937 Data zmiany: 04/10/13 Wer. 0 PRZEZNACZONE TYLKO NA EKSPORT NIEPRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W USA SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Quantikine IVD ELISA. Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo. Oznaczenie katalogowe DEP00

Quantikine IVD ELISA. Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo. Oznaczenie katalogowe DEP00 Quantikine IVD ELISA Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo Oznaczenie katalogowe DEP00 Ta ulotka załączona do zestawu musi być przeczytana w całości przed użyciem produktu. Charakterystyka testu

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Biofizyki

Laboratorium Podstaw Biofizyki CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu oraz wyznaczenie równania izotermy Freundlicha. ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: widmo absorpcyjne, prawo Lamberta-Beera,

Bardziej szczegółowo

Testosteron jest odpowiedzialny za rozwój wtórnych męskich cech płciowych i pomiar stężenia tego hormonu jest pomocny w ocenie hypogonadyzmu

Testosteron jest odpowiedzialny za rozwój wtórnych męskich cech płciowych i pomiar stężenia tego hormonu jest pomocny w ocenie hypogonadyzmu WSTĘP Przeznaczenie Test Testosteron ELISA jest testem immunoenzymatycznym do ilościowego diagnostycznego oznaczania testosteronu w surowicy i osoczu w warunkach in vitro. STRESZCZENIE I WYJAŚNIENIA Testosteron

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu C jako stymulator autoprzeciwciał we wczesnym okresie życia dzieci zakażonych wertykalnie

Wirus zapalenia wątroby typu C jako stymulator autoprzeciwciał we wczesnym okresie życia dzieci zakażonych wertykalnie Wirus zapalenia wątroby typu C jako stymulator autoprzeciwciał we wczesnym okresie życia dzieci zakażonych wertykalnie Hepatitis C virus as autoimmunity stimulator in young children with HCV vertical infection

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT Procedura testu

SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT Procedura testu SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE POŻYWKI WZROSTOWEJ I DO ROZCIEŃCZEŃ - KOLBKA MIAROWA (500 ml) - FIOLKI ZE STĘŻONYMI ROZTWORAMI POŻYWKI STEINBERG - CZYSTA WODA (dejonizowana lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane mailowo do Oferentów w dniu r.

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane mailowo do Oferentów w dniu r. ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 07/2017/M/CELONKO z dnia 15.02.2017 NA MATERIAŁY ZUŻYWALNE I ODCZYNNIKI DLA FIRMY CELON PHARMA SA Z SIEDZIBĄ W Kiełpinie w ramach programu STRATEGMED II, projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń Sprawa nr 12/D/2010 PAKIET 1 Paski do badań moczu z użyciem aparatu LABUREADER podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER Szt. 8 000 2.

Bardziej szczegółowo

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności Załącznik nr 4 Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności 1. Zakres i obszar stosowania Metoda służy do urzędowej kontroli zawartości chlorku winylu uwalnianego

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 10 izolacji Nr kat. 995-10 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 500 µg 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240 Zastosowanie: QConnect HIVRNA+ jest przeznaczona do stosowania w oznaczeniach, których celem jest wykrycie RNA wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) w ludzkim osoczu pochodzącym z donacji

Bardziej szczegółowo

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW 18 Kwiecień 2011 PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW Dotyczy: Analizatorów immunochemicznych Access * Systemy immunochemiczne tzn. Access, Access 2, SYNCHRON Lxi 725, DxC 600i Szanowny Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo