QUANTA Lite LKM-1 ELISA Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka"

Transkrypt

1 QUANTA Lite LKM-1 ELISA Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite LKM-1 jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał LKM-1 w surowicy człowieka. Obecność przeciwciał LKM-1 można wykorzystać w powiązaniu z wynikami klinicznymi oraz innymi testami laboratoryjnymi w celu wsparcia diagnozy autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2. Podsumowanie i wyjaśnienie testu Autoagresyjne zapalenie wątroby (AIH) jest heterogeniczną chorobą o nieznanej etiologii. 1 Autoagresyjne zapalenie wątroby typu 1 (martwicze AIH) jest częściej spotykanym typem AIH i charakteryzuje się reakcyjnością wobec antygenów przeciwjądrowych (ANA), mięśnia gładkiego (SMA) oraz aktyny. Autoagresyjne zapalenie wątroby typu 2 ( A -2) I H charakteryzuje się obecnością przeciwciał mikrosomu (LKM- 1) wątroby/nerki, wykrywanych na skrawkach tkanki wątroby i nerki gryzoni za pomocą niebezpośredniej immunofluorescencji. Reakcyjność LKM-1 charakteryzuje się zabarwieniem cytoplazmy hepatocytu oraz proksymalnych (ale nie dystalnych) kanalików nerkowych. Pacjenci z chorobą AIH typu 2a to z reguły młode kobiety, z poważną chorobą, z niskim poziomem IgA, z dobrą odpowiedzią na terapię immunosupresyjną oraz z negatywnym wynikiem na wirusowe zapalenie wątroby C (HCV). 1,2 Główny docelowy antygen przeciwciał LKM-1 został zidentyfikowany jako cytochrom P450 2D6, mikrosomalne białko występujące w retikulum endoplazmatycznym. 3-6 Przeciwciała LKM-1 zostały stwierdzone u 8% pacjentów z przewlekłą infekcją HCV. 2,3,7-9 Epitopy uznawane przez surowicę od pacjentów z HCV różnią się od epitopów uznawanych przez AIH-2 i mogą być autoprzeciwciałami wytwarzanymi podczas występowania przewlekłej infekcji HCV, a nie prawdziwej choroby AIH typu 2. 6,7,10,11 Z reguły pacjenci z pozytywnym wynikiem wobec LKM-1 i HCV są starsi, częściej są to mężczyźni i najczęściej mają niższe poziomy przeciwciał LKM-1 niż pacjenci z AIH-2a. 1,2 Pacjenci, którzy mają wynik pozytywny na HVC i pozytywny na LKM-1 mogą stwarzać dla lekarza trudną sytuację, ponieważ leczenie HCV i AIH-2 bardzo się od siebie różni. 9,11,12 Oprócz przeciwciał LKM-1, zostały zidentyfikowane przeciwciała przeciwko cytochromowi P450 2C9 (LKM-2) powiązane z zapaleniem wątroby wywołanym kwasem tienylowym oraz przeciwciała przeciwko transferazie glukoronosylu urydynodwufosforanu (LKM-3), które zostały powiązane z infekcją zapalenia wątroby D. 3 Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnemu antygenowi wątroby (SLA) lub antygenowi wątrobowo-trzustkowemu zostały stwierdzone i niektórych pacjentów AIH, którzy mają negatywny wynik i mogą opisać inną podgrupę AIH. 1 Zasada badania Częściowo oczyszczony rekombinat ludzkiego cytochromu, o pełnej długości, P450 2D6 antygen jest związany z dołkami polistyrenowej płytki mikrodołków pod warunkami, że zachowa antygen w jego natywnym stanie. Wstępnie rozcieńczone kontrole oraz surowice pacjentów są dodawane do oddzielnych dołków umożliwiając związanie wszelkich występujących przeciwciał przeciwko LKM-1 z unieruchomionym antygenem. Niezwiązana próbka jest wypłukiwana i do każdego dołka dodawany jest koniugat znakowanego enzymem przeciwciała przeciw-ludzkiego IgG. Druga inkubacja umożliwia przeciwciałom przeciw-ludzkim IgG znakowanym enzymem związać się z dowolnymi przeciwciałami pacjenta, które zostały przytwierdzone do mikrodołków. Po wypłukaniu wszelkich niezwiązanych przeciwciał przeciw-ludzkich IgG znakowanych enzymem, aktywność pozostałego enzymu bada się dodając substrat chromogeniczny i mierząc intensywność powstałej barwy. Badanie może zostać ocenione spektrofotometrycznie, poprzez zmierzenie i porównanie intensywności barwy, która powstaje w dołkach z próbkami od pacjenta z barwą dołków kontrolnych. 1

2 Odczynniki 1. Polistyrenowe płytki z mikrodołkami ELISA pokryte częściowo oczyszczonym rekombinatem antygenu P450 2D6 ludzkiego cytochromu (12-1 x 8 dołków), z uchwytem w torebce foliowej zawierającej osuszacze 2. Negatywna kontrola ELISA, 1 fiolka buforu zawierająca środek konserwujący i surowicę ludzką bez ludzkich przeciwciał przeciwko LKM-1, wstępnie rozcieńczone, 1,2 ml 3. Słabo pozytywne LKM-1 ELISA, 1 fiolka buforu zawierającego konserwant i przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko rekombinatowi ludzkiego cytochromu P450 2D6, wstępnie rozcieńczone, 1,2 ml 4. Wysoko pozytywne LKM-1 ELISA, 1 fiolka buforu zawierającego konserwant i przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko rekombinatowi ludzkiego cytochromu P450 2D6, wstępnie rozcieńczone, 1,2 ml 5. Rozcieńczalnik do próbek HRP, 1 fiolka zabarwienie różowe, zawiera sól fizjologiczną buforowaną TRIS, Tween 20, stabilizatory białka i konserwant, 50 ml 6. Koncentrat do płukania HRP, 1 fiolka koncentratu 40x zabarwienie czerwone, zawiera sól fizjologiczną buforowaną TRIS i Tween 20, 25 ml. Instrukcje dotyczące rozcieńczania można znaleźć w sekcji Metody. 7. Koniugat HRP IgG, (kozi), przeciwciała przeciw-ludzkie IgG, 1 fiolka zabarwienie niebieskie, zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwant, 10 ml 8. Chromogen TMB, 1 fiolka zawierająca stabilizatory, 10 ml 9. Roztwór zatrzymujący HRP, kwas siarkowy 0,344M, 1 fiolka bezbarwny, 10 ml Ostrzeżenia 1. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancję chemiczną (chloramfenikol 0,02%) w rozcieńczalniku do próbek, kontrolach i koniugacie, która według stanu Kalifornii wywołuje raka. 2. Wszystkie materiały pochodzenia ludzkiego używane w przygotowywaniu kontroli dla tego produktu zostały przetestowane i na podstawie metod zatwierdzonych przez FDA stwierdzono że nie zawierają przeciwciał przeciwko HIV, HBsAg i HCV. Jednak żadna metoda testowania nie może całkowicie zagwarantować braku obecności HIV, HBV, HCV lub innych czynników zakaźnych. Z tego też względu słabo pozytywną LKM-1 ELISA, wysoko pozytywną LKM-1 ELISA i kontrolę negatywną ELISA należy użytkować w ten sam sposób, jak materiał potencjalnie zakaźny Jako konserwant stosowany jest azydek sodu. Azydek sodu jest trucizną i może być toksyczny w przypadku połknięcia lub wchłonięcia przez skórę lub oczy. Azydek sodu może wchodzić w reakcję z ołowianą lub miedzianą instalacją wodociągową, tworząc potencjalnie wybuchowe azydki metali. Jeśli do usuwania odczynników używane są zlewy, należy przepłukiwać je dużą ilością wody, aby nie dopuścić do gromadzenia się azydku. 4. Koniugat HRP zawiera rozcieńczoną trującą/korozyjną substancję chemiczną, która może być toksyczna w przypadku spożycia w dużej ilości. Aby uniknąć potencjalnych oparzeń chemicznych, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. 5. Chromogen TMB zawiera środek drażniący, w który może być szkodliwy w przypadku wdychania, spożycia lub wchłonięcia przez skórę. Aby uniknąć urazów, należy unikać wdychania, spożycia lub kontaktu ze skórą i oczami. 6. Roztwór zatrzymujący HRP składa się z rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego. Unikać wystawienia na działanie zasad, metali lub innych związków, które mogą wchodzić w reakcje z kwasami. Kwas siarkowy jest trucizną i ma właściwości korozyjne. W razie połknięcia może być toksyczny. Aby uniknąć oparzeń chemicznych, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. 7. Podczas pracy z dostarczonymi odczynnikami należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. 8. Rozlane odczynniki należy natychmiast usunąć. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów w zakresie utylizacji odpadów. 2

3 Środki ostrożności 1. Ten produkt jest przeznaczonych do zastosowań diagnostycznych In Vitro. 2. Zastąpienie składników dostarczonych w tym systemie innymi składnikami może skutkować osiągnięciem niespójnych wyników. 3. Niepełne lub nieprawidłowe płukanie i niewystarczające usunięcie płynu z płytek z dołkami ELISA wpłynie negatywnie na precyzję badań i/lub spowoduje wysoki poziom tła. 4. Dostosowanie tego badania do stosowania ze zautomatyzowanymi analizatorami próbek oraz innymi urządzeniami do pracy z płynami, w całości lub w części, może skutkować rozbieżnością wyników w stosunku do badań przeprowadzanych ręcznie. Obowiązkiem każdego laboratorium jest potwierdzenie, że wyniki testów uzyskanych na podstawie zautomatyzowanych badań mieszczą się w akceptowalnych limitach. 5. Na wyniki analizy wpływa wiele różnych czynników. Obejmują one temperaturę początkową odczynników, temperaturę otoczenia, dokładność i powtarzalność techniki pipetowania, dokładność płukania i usuwania płynu z dołków płytek ELISA, fotometr użyty do analizy wyników oraz czasy trwania inkubacji podczas badania. Uzyskanie dokładnych i powtarzalnych wyników wymaga staranności i precyzji. 6. Zalecane jest ścisłe przestrzeganie procedury testowej. 7. Niedokładne zamknięcie torebki z zamknięciem strunowym, zawierającej płytki z mikrodołkami i osuszaczami, spowoduje degradację antygenu i brak precyzji badania. 8. Dwukrotne lub wielokrotne użycie koniugatu HRP z jednej butelki w pewnym okresie czasu może spowodować niedopuszczalnie niski poziom absorbancji. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji istotne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących procedur pracy z koniugatem HRP. 9. Zanieczyszczenie chemiczne koniugatu HRP może być spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem lub płukaniem sprzętu lub narzędzi. Pozostałości typowych laboratoryjnych substancji chemicznych, takich jak formalina, substancja wybielająca, etanol lub detergent, z czasem spowoduje degradację koniugatu HRP. Po użyciu chemicznych substancji czyszczących/dezynfekujących dokładnie wypłukać cały sprzęt i wszystkie narzędzia. Warunki przechowywania 1. Wszystkie odczynniki z zestawu przechowywać w temperaturze 2 8 C. Nie zamrażać. Odczynniki są trwałe do daty ważności, pod warunkiem, że są przechowywane i używane zgodnie z instrukcjami. 2. Nieużyte płytki z mikrodołkami pokrytymi antygenem powinny być starannie zamknięte w torebce foliowej z osuszaczami i przechowywane w temperaturze 2 8 C. 3. Rozcieńczony bufor do płukania zachowuje trwałość przez 1 tydzień w temperaturze 2 8 C. Pobieranie próbek Ta procedura powinna być wykonana z próbką surowicy. Dodanie azydku lub innych konserwantów do próbek analitycznych może mieć negatywny wpływ na wyniki. Nie używać próbek zawierających widoczne zanieczyszczenia, skażonych bakteryjnie lub podgrzanych. Należy unikać całkowicie zhemolizowanej lub lipemicznej surowicy albo próbek. Po pobraniu surowica powinna być oddzielona od skrzepu. Dokument CLSI (NCCLS) H18-A2 zaleca następujące warunki przechowywania próbek: 1) Przechowywać próbki w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 8 godzin. 2) Jeśli badanie nie zostanie zakończone w ciągu 8 godzin, schłodzić próbkę do temperatury 2-8 C. 3) Jeśli badanie nie zostanie ukończone w ciągu 48 godzin lub w przypadku transportu próbki, należy zamrozić ją w temperaturze -20 C lub niższej. Zamrożone próbki po rozmrożeniu i przed badaniem muszą zostać dobrze wymieszane. 3

4 Badanie Dostarczone materiały 1 Płytka z mikrodołkami LKM-1 ELISA (12-1 x 8 dołków), z uchwytem 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczona kontrola negatywna ELISA 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej LKM-1 ELISA 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczonej wysoko pozytywnej LKM-1 ELISA 1 50 ml rozcieńczalnika do próbek HRP 1 25 ml koncentratu do płukania HRP, koncentrat 40x 1 10 ml koniugatu przeciwciała IgG HRP, (kozie), przeciw-ludzkie IgG 1 10 ml chromogenu TMB 1 10 ml roztworu zatrzymującego HRP, kwas siarkowy 0,344M Wymagane materiały nie dołączone do zestawu Mikropipety na 5, 100, i 500 µl Jednorazowe końcówki mikropipet Probówki do roztworów próbek pochodzących od pacjenta, 4 ml objętości Woda destylowana lub dejonizowana Naczynie o objętości 1 l do rozcieńczonego koncentratu HRP do płukania Czytnik płytek z mikrodołkami umożliwiający pomiar gęstości optycznej przy 450 nm (i przy 620 nm dla odczytów przy dwóch długościach fali) Sposób przygotowania Przed rozpoczęciem 1. Doprowadzić wszystkie odczynniki i próbki do temperatury pokojowej (20-26 o C) i dobrze wymieszać. 2. Rozcieńczyć koncentrat do płukania HRP w stosunku 1:40, dodając zawartość butelki koncentratu do płukania HRP do 975 ml wody destylowanej lub dejonizowanej. Jeśli cała płytka nie zostanie przetworzona w tym czasie, można przygotować mniejszą ilość. W tym celu należy dodać 2,0 ml koncentratu do 78 ml wody destylowanej lub dejonizowanej na każde 16 dołków, które będą użyte. Rozcieńczony bufor zachowuje trwałość przez 1 tydzień w temperaturze 2 8 o C. 3. Przygotować roztwór 1:101 każdej próbki pobranej od pacjenta, dodając 5 µl próbki do 500 µl rozcieńczalnika do próbek HRP. Rozcieńczone próbki muszą być użyte w ciągu 8 godzin od przygotowania. NIE ROZCIEŃCZAĆ słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, wysoko pozytywnej LKM-1 ELISA i kontroli negatywnej ELISA. 4. Oznaczanie obecności lub braku LKM-1, stosując jednostki umowne wymaga dwóch dołków dla każdego z trzech kontroli i jednego lub dwóch dołków dla każdej próbki pacjenta. Zalecane jest wykonanie duplikatów próbek. Procedura badania 1. WSZYSTKIE ODCZYNNIKI PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA MUSZĄ BYĆ DOPROWADZONE DO TEMPERATURY POKOJOWEJ (20 26 C). Umieścić wymaganą liczbę mikrodołków/pasków w uchwycie. Natychmiast umieścić nieużywane płytki w torebce foliowej zawierającej osuszacz i dobrze ją zamknąć, aby ograniczyć kontakt z parą wodną. 2. Do dołków dodać 100 µl wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, wysoko pozytywnej ELISA LKM-1, kontroli negatywnej ELISA i rozcieńczone próbki pochodzące od pacjentów. Przykryć dołki i inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej na równej powierzchni. Czas inkubacji rozpoczyna się po dodaniu ostatniej próbki. 3. Etap płukania: Odessać całkowicie zawartość każdego dołka. Wlać µl rozcieńczonego buforu HRP do płukania do wszystkich dołków, a następnie go odessać. Powtórzyć tę sekwencję jeszcze dwukrotnie, aby łącznie przeprowadzić trzy płukania. Odwrócić płytkę i postukać w nią na materiale pochłaniającym w celu usunięcia pozostałości płynu po ostatnim płukaniu. Ważne jest, aby całkowicie opróżnić każdy dołek po każdym etapie płukania. Zachować tę samą sekwencję odsysania, jak w przypadku dodawania próbki. 4

5 4. Do każdego dołka dodać 100 µl koniugatu IgG HRP. Koniugat powinien być usunięty z butelek z zastosowaniem standardowych warunków aseptycznych oraz zalecanych technik laboratoryjnych. Pobrać z butelki jedynie wymaganą do analizy ilość koniugatu. ABY UNIKNĄĆ POTENCJALNEGO ZANIECZYSZCZENIA BAKTERYJNEGO I/LUB CHEMICZNEGO, NIE WOLNO Z POWROTEM WLEWAĆ NIEUŻYTEGO KONIUGATU DO BUTELKI. Inkubować dołki przez 30 minut jak w etapie Etap płukania: Powtórzyć etap Dodać 100 µl chromogenu TMB do każdego dołka i inkubować w ciemności przez 30 minut w temperaturze pokojowej. 7. do każdego dołka dodać 100 µl roztworu zatrzymującego HRP. Zachować tę samą sekwencję i czas dodawania roztworu zatrzymującego HRP, jak w przypadku chromogenu TMB. Delikatnie postukać płytkę palcem, aby dokładnie wymieszać zawartość dołków. 8. Odczytać absorbancję (gęstość optyczną) każdego dołka przy długości fali 450 nm w ciągu jednej godziny od zatrzymania reakcji. Jeśli wymagane są pomiary bichromatyczne, referencyjną długością fali może być długość 620 nm. Kontrola jakości 1. Aby upewnić się, że wszystkie odczynniki i procedury funkcjonują prawidłowo, każdą serię próbek należy testować wraz ze słabo pozytywnym LKM-1 ELISA, wysoko pozytywnym LKM-1 ELISA i kontrolą negatywną ELISA. 2. Należy zauważyć, że ponieważ słabo pozytywna LKM-1 LISA, E wysoko pozytywna LKM-1 ELISA oraz kontrola negatywna ELISA są już wstępnie rozcieńczone, to nie będą one stanowić kontroli w przypadku procedur związanych z rozcieńczaniem próbek. 3. Dodatkowe kontrole mogą być przebadane zgodnie z wytycznymi lub wymaganiami lokalnych i/lub krajowych przepisów lub organów normalizacyjnych. Dodatkowe odpowiednie surowice kontrolne można przygotować, dzieląc połączone próbki surowicy ludzkiej i przechowując je w temperaturze - 20 C. 4. Aby wyniki badania mogły być uznane jako ważne, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe kryteria. Jeśli jakiekolwiek kryterium nie będzie spełnione, badanie powinno być traktowane jako nieważne i powinno zostać powtórzone. a. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej wysoko pozytywnej kontroli LKM-1 ELISA musi być większa niż absorbancja wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, która z kolei musi być większa niż absorbancja wstępnie rozcieńczonej kontroli negatywnej ELISA. b. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej wysoko pozytywnej kontroli LKM-1 ELISA musi być większa niż 1,0, natomiast absorbancja wstępnie rozcieńczonej kontroli negatywnej ELISA nie może przekroczyć 0,2. c. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej kontroli LKM-1 ELISA musi być ponad dwukrotnie większa niż absorbancja kontroli negatywnej ELISA lub być większa niż 0,25. d. Kontrola negatywna ELISA i wysoko pozytywna LKM-1 ELISA mają za zadanie wykazać ewentualne istotne nieprawidłowe działanie odczynnika. Wysoko pozytywna kontrola LKM-1 ELISA nie zapewni dokładności przy wartości granicznej badania. e. Dodatkowe wytyczne dotyczące odpowiednich praktyk QC można znaleźć w dokumencie CLSI (NCCLS) C24-A. 5

6 Obliczanie wyników W pierwszej kolejności jest określana średnia gęstość optyczna każdego zestawu duplikatów. Reaktywność każdej próbki można następnie wyliczyć, dzieląc średnią gęstość optyczną próbki przez średnią gęstość optyczną słabo pozytywnej LKM-1 ELISA. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę jednostek przypisanych do słabo pozytywnej LKM-1 ELISA, którą można znaleźć na etykiecie. Wartość próbki = (jednostki) Gęstość optyczna próbki x słabo pozytywna LKM-1 ELISA gęstość optyczna słabo pozytywnej LKM-1 ELISA (jednostki) Reaktywność w sposób nieliniowy zależy od ilości obecnych przeciwciał. Wzrosty i spadki stężeń przeciwciał u pacjenta będą odzwierciedlone w analogicznym wzroście lub spadku reaktywności, jednak zmiana ta nie jest proporcjonalna (tzn. podwojenie stężenia przeciwciał nie oznacza podwojenia reaktywności). Jeśli wymagane jest dokładniejsze oszacowanie ilości przeciwciał pacjenta, należy przeprowadzić seryjne badanie próbek otrzymanych od pacjenta i ostatnie rozcieńczenie w ramach badania z wynikiem pozytywnym powinno być zaraportowane jako miano przeciwciał pacjenta. Interpretacja wyników Badanie ELISA jest bardzo wrażliwe na technikę i jest w stanie wychwycić nawet najdrobniejsze różnice w populacjach pacjentów. Poniższe wartości są jedynie wartościami sugerowanymi. Każde laboratorium powinno ustalić własny normalny zakres na podstawie własnych technik, kontroli, sprzętu i populacji pacjentów, zgodnie z własnymi ustalonymi procedurami. Próbka następnie może być sklasyfikowana jako negatywna, niejednoznaczna lub pozytywna, zgodnie z poniższą tabelą. Jednostki Negatywna <20,0 Niejednoznaczne 20,1 24,9 Pozytywne >25 Niejednoznaczne próbki powinny zostać ponownie przebadane przed przedstawieniem wyników. 1. Wynik pozytywny wskazuje obecność przeciwciał IgG przeciwko rekombinatowi ludzkiego P450 2D6 i sugeruje możliwość występowania autoagresyjnego zapalenia wątroby typu W przypadku próbek o niejednoznacznym poziomie LKM-1 IgG nie można ustalić stanu przeciwciał. Jeśli wyniki nadal są niejednoznaczne po powtórzonym badaniu, wynik należy zaraportować jako niejednoznaczny i/lub pobrać dodatkową próbkę. 3. Wynik negatywny świadczy o tym, że nie występują przeciwciała IgG przeciwko LKM-1 lub że ich poziom jest poniżej dolnej wartości granicznej badania. 4. W przypadku próbek o gęstości optycznej przewyższającej zakres odczytu czytnika płytek, można je zaraportować jako takie, których najwyższą mierzalną wartość gęstości optycznej dzieli się przez gęstość optyczną kontroli słabo pozytywnej i mnoży przez 25, lub można je rozcieńczyć, przebadać ponownie i wyliczyć pożądaną wartość. 5. Zalecane jest, aby wyniki raportowane przez laboratorium zawierały oświadczenie: Poniższe wyniki otrzymano przy wykorzystaniu zestawu INOVA QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Nie można stosować zamiennie wartości LKM-1 uzyskanych przy zastosowaniu metod testowych innych producentów. Rząd wielkości poziomów raportowanego IgG nie może być skorelowany z mianem punktu końcowego. Ograniczenia badania 1. Negatywny wynik LKM-1 nie wyklucza obecności autoagresyjnego zapalenia wątroby typu Negatywny wynik przeciwciał LKM-1 nie wyklucza obecności przeciwciał LKM-1, ponieważ stężenie przeciwciał może być poniżej granicy wykrywania dla tego testu. 3. Pozytywny wynik testu wskazuje jedynie obecność przeciwciał przeciwko ludzkiemu rekombinatowi cytochromu P450 2D6 i niekoniecznie wskazuje na obecność autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2. 6

7 4. Zdiagnozowanie autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2 wymaga zebrania dokumentacji dotyczącej danych demograficznych pacjenta, manifestacji klinicznej oraz innych badań diagnostycznych. 5. Przeciwciała LKM-1 mogą być wykrywane u pacjentów w podobnej liczbie jako rezultat infekcji HCV i mogą nie być rezultatem AIH-2. Pozytywne próbki LKM-1 powinny być przetestowane pod kątem infekcji HCV. 6. Wyniki tego badania powinny być użyte w powiązaniu z wynikami klinicznymi i innymi badaniami serologicznymi. 7. Charakterystyka wyników badania nie została ustanowiona dla podłoża innego niż surowica. Spodziewane wartości Występowanie autoagresyjnego zapalenia wątroby typu 2 zostało oszacowane jako 5 30 przypadków na milion. Choroba nie jest zbyt powszechna w wieku 2 14 lat i częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn (8:1). 14,15 Normalny zakres Panel 194 próbek zebranych od 151 dorosłych i 43 dzieci został przebadany przy użyciu zestawu QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Jedna próbka była niejednoznaczna/na granicy zakresu wyników (20,7 jednostki). Pozostałe 193 próbki zostały zinterpretowane jako negatywne. Po wykluczeniu próbek niejednoznacznych swoistość wyniosła 100% (193/193). Wartość średnia dla tej populacji wynosiła 6,3 jednostki, wartość mediany wynosiła 5,7 jednostek, a najwyższa wartość wyniosła 20,7 jednostki. Zakres wiekowy osób wynosił od 1 roku do 75 lat. Charakterystyka swoista Badania kliniczne W ramach pierwszego badania przygotowano i przetestowana w zewnętrznej placówce klinicznej panel składający się z 84 klinicznie zdefiniowanych próbek. Szczegóły przetestowanych próbek oraz wyniki badania zostały podsumowane na rys. 1. Test QUANTA Lite LKM-1 ELISA wykazał 100% (22/22) czułości w przypadku próbek, które miały pozytywny wynik na autoagresyjne zapalenie wątroby typu 2, pozytywny wynik na LKM-1 IFA oraz negatywny wynik na HCV. Niskie poziomy reakcyjności LKM-1 zostały stwierdzone u pacjentów z pozytywnym wynikiem na HCV. Test QUANTA Lite LKM-1 ELISA wykazał, że 70% (14/20) wybranej grupy próbek LKM-1 IFA+/HCV+ miało wynik pozytywny w ramach QUANTA Lite LKM-1 ELISA. T e s t Q U A N T A L LKM-1 i t e ELISA był w 100% swoisty (34/34) w przypadku 34 próbek, które uzyskały wyniki pozytywny na LKM-1 IFA, ale które były klinicznie pozytywne na AIH-2 i nie były pozytywne na HCV. Oprócz tego 3 pacjentów z pozytywnym wynikiem halotanu na LKM-2 oraz 5 pacjentów na LKM miało negatywny wynik w ramach QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Drugie zewnętrzne badanie objęło panel zawierający 4 udokumentowane próbki pacjentów z AIH-2 (w wieku 2, 2, 4 1/2 oraz 6 lat) oraz 41 innych próbek z chorobami autoagresyjnymi i chorobami wątroby. Wszystkie 4 próbki AIH-2 zostały zinterpretowane jako pozytywne. Trzy pozytywne próbki HCV miały wynik pozytywny dla LKM-1 ELISA oraz IFA, a jedna miała wynik pozytywny tylko dla LKM ELISA. Informacje na temat innych przebadanych próbek można znaleźć w punkcie reakcyjność krzyżowa. 7

8 Rys 1 QUANTA LITE LKM-1 ELISA Evalutation z próbek klinicznych U N I T S LKM-1 Positive Autoimmune Hepatitis 2 pozytywny HCV negatywnc n=22 LKM-1 Pozytywny - HCV posytywny n=20 LKM-1 Pozytywny - NOT Autoagresyjne z a p a l e n i e w ą t r o b y2 - HCV Negatywnc n=34 LKM-2 Pozytywny n=3 LKM- Halothane pozytywny n=5 Table 1: Badanie wewnętrzne poddało testom kompleksowy panel składający się z 79 złożonych próbek z laboratoriów referencyjnych oraz z magazynów placówki. Wyniki badań wg testu QUANTA Lite LKM-1 ELISA oraz LKM-1 IFA zostały podsumowane w tabeli 1. Tabela 1: n=79 LKM-1 IFA POZ NIEJED NEG QUANTA LITE POZ LKM-1 ELISA NIEJED NEG Zgodność całkowita = 91,5% (65/71) (wyniki niejednoznaczne zostały wykluczone) Badanie reaktywności krzyżowej Próbki od różnorodnych grup klinicznych zostały ocenione pod kątem potencjalnej reakcyjności krzyżowej za pomocą QUANTA Lite LKM-1 ELISA. Wyniki zostały podsumowane w tabeli 2. Tabela 2: Badanie reaktywności krzyżowej Grupa pacjentów n= Pozyt. Niejed.Neg HCV * 40 5** 0 35 LKM LKM-halotan Rozpuszczalny antygen wątroby (SLA) Autoagresyjne zapalenie wątroby typu Choroba Leśniowskiego-Crohna Ostre zapalenie jelita grubego Marskość wątroby (jedna alkoholowa, jedna nieokreślona) Marskość wątroby pierwotna żółciowa Krioglobulinemia Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby Obstrukcyjne zapalenie trzustki Celiakia Twardzina Choroba Addisona (adreal poz.)

9 Grupa pacjentów n= Pozyt. Niejed.Neg Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym (ICA) Dekarboksylaza kwasu glutaminowego (GAD) AMA SMA TPO Sm RNP SS-A SS-B Scl Jo Rybosomalny P Chromatyna PCNA ANA/DNA Centromerowy * Próbki pozytywne HCV (niewybrane dla reakcyjności LKM-1 IFA) ** 4/5 pozytywne dla LKM-1 IFA Precyzja i powtarzalność Wyniki wewnątrz badania zostały ocenione na podstawie 12-krotnego testu 6 próbek, w tym negatywnej, niejednoznacznej, pozytywnej na granicy, słabo pozytywnej, umiarkowanie pozytywnej i wysoko pozytywnej. Wyniki zostały podsumowane w tabeli 3. Tabela 3 Surowica 1 Surowica 2 Surowica 3 Surowica 4 Surowica 5 Surowica 6 Średnia 61,7 13,5 4,9 12,9 43,6 66,2 S,D, 2,6 0,8 0,3 0,4 0,8 2,8 C,V,% 4,2 5,8 5,3 3,2 1,8 4,3 Wyniki pomiędzy próbkami zostały ocenione poprzez 6-krotne przebadanie w ciągu 3 dni 10 próbek, w tym negatywnej, słabo pozytywnej, umiarkowanie pozytywnej i wysoko pozytywnej. Przeprowadzono dwie serie dziennie jedną rano, a drugą po południu. Wyniki, które zostały podsumowane w tabeli 4, wykazują CV% około 5% lub mniej w przypadku wszystkich próbek przy wartościach testu 5,5 lub powyżej. Tabela 4 Surowica 1 Surowica 2 Surowica 3 Surowica 4 Surowica 5 Surowica 6 Surowica 7 Surowica 8 Surowica 9 Surowica 10 Średnia 58,0 3,2 65,8 5,1 50,2 46,9 4,4 48,5 44,2 5,4 S.D. 1,4 0,7 2,7 0,7 1,2 2,4 0,8 2,2 2,2 0,8 C.V.% 2,3 22,7 4,1 14,1 2,5 5,1 17,6 4,5 4,9 14,2 9

10 Powtarzalność pomiędzy laboratoriami została oceniona poprzez porównanie wyników losowo wybranych 20 elementów panelu w zewnętrznej klinice 2 oraz wyników uzyskanych wcześniej przez firmę INOVA Diagnostics. Analiza regresji wykazała doskonałą zgodność z wartością R 2 o wielkości 0,99. Liniowość Roztwory 3 próbek wykazały, że badanie wykazało dobrą liniowość w przypadku testowania roztworów od 1:50 do 1:51,200 (rys. 2). Rys 2 10

11 11

12 Piśmiennictwo 1. McFarlane IG. The Relationship between autoimmune markers and different clinical syndromes in autoimmune hepatitis. Gut 42: , Manns MP. Liver/kidney microsomal autoantigens. In: Autoantibodies, eds: Peter JB and Shoenfeld Y. Elsevier. pp , Manns MP and Obermayer-Straub P. Cytochromes P450 and uridine triphosphate-glucoronosyltransferases: model autoantigens to study drug-induced, virus-induced, and autoimmune liver disease. Hepatology 26(4): , Zanger UM, Hauri HP,Loeper J, Homberg JC and Meyer UA. Antibodies against human cytochrome P450 dbl in autoimmune hepatitis type II. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85: , Manns MP, Johnson EF, Griffin KJ, Tan EM and Sullivan KF. Major antigen of liver kidney microsomal autoantibodies in idiopathic autoimmune hepatitis is cytochrome P450 dbl. J. Clin. Invest. 83: , Gueguen M, Yamamoto AM, Bernhard O and Alvarez F. Anti-liver-kidney microsome antibody type 1 recognizes human cytochrome P450 dbl. Biochem. Biophys. Res. Commun. 159: , Miyakawa H, Kitazawa E, Abe K, Kawaguchi N, Fuzikawa H, Kikuchi K, Kako M, Komatsu T, Hayashi N and Kiyosawa K. Chronic hepatitis C associated with anti-liver/kidney microsome-1 antibody is not a subgroup of autoimmune hepatitis. J. Gastroenterol. 32(6): , Clifford BD, Donahue D, Smith S, Cable E, Luettig B and Manns MP. High prevalence of serological markers of autoimmunity in patient with chronic hepatitis C. Hepatology 231: , Gregorio GV, Pensati P, Iorio R, Vegnente A, Mieli-Vergani G and Vergani D. Autoantibody prevalence in children with liver disease due to chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Clin. Exp. Immunol. 112(3): 471-6, Declos-Valee JC, Hajoui O, Yamamoto AM, Jacqz-Aigrin E and Alvarez F. Conformational epitopes on CYP2D6 are recognized by liver/kidney microsomal antibodies. Gastroenterology 108: , Dalekos GN, Wedemeyer H, Obermayer-Straub P, Kayser A, Barut A, Frank H and Manns MP. Epitope mapping of cytochrome P450 2D6 autoantigen in patients with chronic hepatitis C during alpha-interferon treatment. J. Hepatol. 30(3): , Todros L, Saracco G, Durazzo M, Abate ML, Touscoz G, Scaglione L, Verme G and M Tissetto. Efficacy and safety of interferon alfa therapy in chronic hepatitis C with autoantibodies to liver-kidney microsomes. Hepatology 22: , Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Center for Disease Control/National Institute of Health, 2007, Fifth Edition. 14. Beaune P, Pessayre D, Dansette P, Mansuy D and Manns MP. Autoantibodies against cytochromes P450: a role in human diseases. Adv. Pharmacol. 30: , Homberg JC, Abuaf N, Bernard O, Islam S, Alvarez F, Khalil SH, Poupon R, Darnis F, Levy VG, Grippon P, et al. Chronic active hepatitis associated with antiliver/kidney microsome antibody type 1: a second type of autoimmune hepatitis. Hepatology 7(6): ,

13 QUANTA Lite jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy INOVA Diagnostics, Inc. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone Wyprodukowano przez: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA Stany Zjednoczone Ameryki Pomoc techniczna (tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady): Pomoc techniczna (poza terenem Stanów Zjednoczonych): Autoryzowani przedstawiciele na terenie Unii Europejskiej: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Niemcy Tel.: Faks.: POL Czerwiec 2012 Wersja 0 13

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Gliadin IgA jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RNA Pol III ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowej detekcji przeciwciał IgG

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Thyroid T jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM Sm ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA jest to immunoenzymatyczny test do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM IgA II gliadyny jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM SLA (rozpuszczalny antygen wątrobowy) jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM CCP 3.1 IgG/IgA ELISA jest półilościowym testem immunoabsorpcji enzymozależnej (immunoenzymatycznym)

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw QUANTA Lite TM H. pylori IgA to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do ilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro

QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM badania przesiewowego IgG/IgA PBC to test immunoenzymatyczny (ELISA) do

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM SS-A to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM aktyna F IgA jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) dla półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RF IgG jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał IgG czynnika

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM badania przesiewowego DGP celiakii to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowej

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka C1q CIC ELISA 704620 Przeznaczenie To badanie jest przeznaczone do pomiaru in-vitro krążących kompleksów odpornościowych (CIC), które wiążą C1q

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody, Przeciwciało przeciwko

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (%) Nekrotyzujące/kłębuszkowe zapalenie nerek z 3. Ziarniniak Wegenera 10 3

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (%) Nekrotyzujące/kłębuszkowe zapalenie nerek z 3. Ziarniniak Wegenera 10 3 QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka MPO SC ELISA 704655 Przeznaczenie Test ten jest przeznaczony do pomiaru in vitro ilości swoistych autoprzeciwciał IgG przeciwko mieloperoksydazie

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test badania przesiewowego QUANTA Lite TM h-ttg/dgp jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg IgG to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro

NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro Przeznaczenie NOVA Gel TM Sm/RNP jest systemem testów podwójnej dyfuzji do ustalania miana i półilościowego określania przeciwciał przeciwko Sm/RNP, ekstrahowalnemu

Bardziej szczegółowo

5,6. Włączenie badania na przeciwciała IgG jest istotne,

5,6. Włączenie badania na przeciwciała IgG jest istotne, QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka R h-ttg IgG ELISA 704610 Przeznaczenie To badanie jest przeznaczone do pomiaru in-vitro swoistych autoprzeciwciał IgG przeciw transglutaminazie

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro Kod produktu: 708380, 708390 508385,10, 508380,30 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie NOVA Lite TM ANA KSL jest pośrednim immunofluorescencyjnym badaniem przesiewowym

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Kod produktu: 708102 Przeznaczenie NOVA Lite HEp-2 to pośrednie badanie immunofluorescencyjne do badań przesiewowych i oznaczania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ASCA (S. cerevisiae) IgG jest testem immunoabsorbancji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw NOVA Lite IgG F-Actin jest bezpośrednim badaniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Kod produktu: 8.04.73.0.0020 ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Tylko do diagnostyki in vitro Przechowywać w 2-30 C ZASTOSOWANIE Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach kału. WSTĘP Rotawirusy

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test badania przesiewowego QUANTA Lite TM h-ttg jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 704145 Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 704145 Do diagnostyki in vitro NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 74145 Do diagnostyki in vitro Kod produktu: 74145, 7415, 74155 54145, 54145.1, 5415, 5415.25, 54155.25 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Skrawki przełyku małpy

Bardziej szczegółowo

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY PLATELIA TM VZV IgM 48 testów 72685 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI VARICELLA-ZOSTER W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/10 1. ZASTOSOWANIE SPIS TREŚCI 2. ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro

NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro Kod produktu: 708100, 708100.100 708101, 508100.20 508100.80, 508100.100 508105.10 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie NOVA Lite HEp-2

Bardziej szczegółowo

QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro

QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro Przeznaczenie QUANTA Flash do badania przesiewowego DGP jest to test chemiluminescencji (CIA) do półilościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgA przeciwko

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77 Delvo-X-Press ßL-II Delvo-X-Press ßL-II jest jakościowym niekompetencyjnym testem immunoenzymatycznym przeznaczonym do badania pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w surowym i pasteryzowanym mleku krowim.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA I OZNACZANIA POZIOMU PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO ANTYGENOWI POWIERZCHNIOWEMU WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (anty-hbs) W LUDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe do zestawu

Bardziej szczegółowo

Quantikine IVD ELISA. Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo. Oznaczenie katalogowe DEP00

Quantikine IVD ELISA. Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo. Oznaczenie katalogowe DEP00 Quantikine IVD ELISA Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo Oznaczenie katalogowe DEP00 Ta ulotka załączona do zestawu musi być przeczytana w całości przed użyciem produktu. Charakterystyka testu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. - [PL] - 2015/01 Spis treści Access HIV combo QC4 & QC5 1 Przeznaczenie... 3 2 Podsumowanie i objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240 Zastosowanie: QConnect HIVRNA+ jest przeznaczona do stosowania w oznaczeniach, których celem jest wykrycie RNA wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) w ludzkim osoczu pochodzącym z donacji

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń Sprawa nr 12/D/2010 PAKIET 1 Paski do badań moczu z użyciem aparatu LABUREADER podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER Szt. 8 000 2.

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW 18 Kwiecień 2011 PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW Dotyczy: Analizatorów immunochemicznych Access * Systemy immunochemiczne tzn. Access, Access 2, SYNCHRON Lxi 725, DxC 600i Szanowny Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

GAMA Healthcare Ltd.

GAMA Healthcare Ltd. TEST DZIAŁANIA SPOROBÓJCZEGO Chusteczki Sporobójcze Clinell GAMA Healthcare Ltd. SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMA

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY ZASADA OZNACZENIA Glukoza pod wpływem oksydazy glukozowej utlenia się do kwasu glukonowego z wytworzeniem nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru

Bardziej szczegółowo

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Specyfikacja zestawu 2 2.3

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 100 ml, 250 ml, 500 ml Nr kat. 038-100, 038-250, 038-500 Nietosyczny roztwór wodny do przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju tkanek

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PUBLICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZARZĄDZANIE STRUMIENIAMI WPŁYWAJĄCYMI ZA POMOCĄ TESTÓW MICROTOX

DZIAŁANIA PUBLICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZARZĄDZANIE STRUMIENIAMI WPŁYWAJĄCYMI ZA POMOCĄ TESTÓW MICROTOX DZIAŁANIA PUBLICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZARZĄDZANIE STRUMIENIAMI WPŁYWAJĄCYMI ZA POMOCĄ TESTÓW MICROTOX 1999 TIGRET Sp. z o.o. Ul. Warszawska 27 02-495 Warszawa Tel. 22 8670528, fax 22 8670530 www.tigret.eu

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków; 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 20 izolacji Nr kat. 895-20D Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 100 µg 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonania walidacji metody analitycznej

Zasady wykonania walidacji metody analitycznej Zasady wykonania walidacji metody analitycznej Walidacja metod badań zasady postępowania w LOTOS Lab 1. Metody badań stosowane w LOTOS Lab należą do następujących grup: 1.1. Metody zgodne z uznanymi normami

Bardziej szczegółowo

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU POWIERZCHNIOWEGO WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B W SUROWICY LUB OSOCZU Wyrób do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Przykład walidacji procedury analitycznej Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

1 płytka - 96 72530 5 płytek - 480 72531

1 płytka - 96 72530 5 płytek - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 płytka - 96 72530 5 płytek - 480 72531 ZESTAWY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ TREPONEMA PALLIDUM W SUROWICY LUB OSOCZU KRWI LUDZKIEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI ENZYMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej II Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 14 września 2015 Acusera 24. 7 - główne funkcje: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka chorób autoimmunizacyjnych wątroby i dróg żółciowych

Diagnostyka chorób autoimmunizacyjnych wątroby i dróg żółciowych diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 199-203 Praca poglądowa Review Article Diagnostyka chorób autoimmunizacyjnych wątroby i dróg żółciowych Diagnostics of

Bardziej szczegółowo

QUANTA Flash RNP 701118 Do diagnostyki in vitro PRZEZNACZONY TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

QUANTA Flash RNP 701118 Do diagnostyki in vitro PRZEZNACZONY TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH. QUANTA Flash RNP 701118 Do diagnostyki in vitro PRZEZNACZONY TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Przeznaczenie QUANTA Flash RNP to test chemiluminescencji (CIA)

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Listopad 2014 r. Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcje na stymulanty swoistej i adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

EUROIMMUN Analyzer l Nowy automat do testów ELISA

EUROIMMUN Analyzer l Nowy automat do testów ELISA EUROIMMUN Analyzer l Nowy automat do testów ELISA Automatyzacja wszystkich testów EUROIMMUN ELISA Dostępność ponad 900 parametrów z walidacją Możliwość jednorazowego załadowania 7 płyt mikrotitracyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu 1.Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja producenta: Nazwa produktu: Zestaw enzym VivaTaq DNA Polimerase stężenie (5u/µl) z buforem reakcyjnym Aplikacja: Produkt został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Klasyczna Analiza Jakościowa Organiczna, Ćw. 4 - Identyfikacja wybranych cukrów Ćwiczenie 4 Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Zagadnienia teoretyczne: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Dokładność i precyzja wydajności systemu Accu-Chek Active. Wprowadzenie. Metoda

Dokładność i precyzja wydajności systemu Accu-Chek Active. Wprowadzenie. Metoda Dokładność i precyzja wydajności systemu Accu-Chek Active I. DOKŁADNOŚĆ Ocena dokładności systemu została przeprowadzona w odniesieniu do normy ISO 15197. Wprowadzenie Celem badania było określenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ulotka informacyjna QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ulotka informacyjna QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (nr katalogowy 0594-0201) 20 x 96 (nr katalogowy 0594-0501) Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

1276:1997 13368 (ATCC

1276:1997 13368 (ATCC Działanie bakteriobójcze Środka biobójczego Clinell GAMA Healthcare Ltd. zbadane za pomocą Europejskiego Standardowego Testu według normy BS EN 1276:1997 wobec: Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 (ATCC 700603).

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

GLAS płyn do mycia szyb

GLAS płyn do mycia szyb Wydanie II Data wydania:09-09-2009 Data aktualizacji: 06-12-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z Szt. użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 200 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z Szt. użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 200 oznaczeń Sprawa nr 10/D/2009 Formularz asortymentowo cenowy PAKIET 1 Paski do badań moczu podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER 4 000 2. Gumowe

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. ZASTOSOWANIE 2. WSKAZANIA 3. STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA 4. ZASADA DZIAŁANIA PROCEDURY 5. ODCZYNNIKI 6 OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

Spis treści 1. ZASTOSOWANIE 2. WSKAZANIA 3. STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA 4. ZASADA DZIAŁANIA PROCEDURY 5. ODCZYNNIKI 6 OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATELIA ASPERGILLUS Ag 96 TESTÓW 62794 Test Platelia Aspergillus Ag jest immunoenzymatycznym mikropłytkowym testem typu kanapkowego do wykrywania antygenu galaktomannanowego grzyba Aspergillus w próbkach

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo