QUANTA Lite Ribosome P ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka"

Transkrypt

1 QUANTA Lite Ribosome P ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał przeciwko rybosomalnemu P w surowicy człowieka. Obecność przeciwciał przeciwko rybosomalnemu P może być wykorzystywana w połączeniu z objawami klinicznymi i innymi badaniami laboratoryjnymi w celu pomocy w diagnostyce tocznia rumieniowatego układowego oraz innych powiązanych chorób tkanki łącznej. Podsumowanie i wyjaśnienie testu Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) występują w wielu różnych chorobach tkanki łącznej i jako takie stanowią czuły cel badania przesiewowego. 1 Pomimo tego, że badanie ANA jest doskonałym badaniem przesiewowym dla SLE (wynik negatywny praktycznie wyklucza aktywne SLE) 2, w żadnym wypadku nie jest to badanie swoiste. Na pozytywnych próbkach na obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) przeprowadzane są różne swoiste testy uzupełniające w celu określenia "profilu autoprzeciwciał". Przeciwciała reagujące z cytoplazmatycznymi rybosomami są bardzo swoiste dla SLE, podobnie jak z przeciwciałami przeciwko Sm i dsdna są uważane za przeciwciała znacznikowe. 3 W immunofluorescencji przy użyciu substratu komórkowego HEp-2, przeciwciała rybosomów wytwarzają drobnoziarnistą cytoplazmatyczną fluorescencję. 4 Przeciwciała te są wykrywane u około 12% pacjentów z SLE 5,6 oraz u 90% pacjentów z psychozą toczniową. 7 U większości pacjentów z psychozą toczniową i przeciwciałami przeciwko rybosomom, stwierdzone miana wykazywały ponad pięciokrotny wzrost w trakcie i przed aktywnymi fazami choroby. 7 Przeciwciała przeciwko rybosomalnemu P są skierowane przeciwko fosfoproteinom, P 0, P 1, oraz P 2, które znajdują się na większej podjednostce 60S rybosomów eukariotycznych. Ostatnio scharakteryzowano bardzo dobrze antygen rybosomalny, a opublikowane badania wykorzystują albo rekombinowany rybosom P 8 lub syntetyzowany od końca karboksylowego peptyd złożony z 22 aminokwasów. 9,10 Ten liniowy wyznacznik peptydu jest wspólny i jest on główną determinantą antygenową fosfoprotein 3 rybosomów. 10 Opublikowane wyniki badań z wykorzystaniem syntetyzowany od końca karboksylowego peptydu składającego się z 22 aminokwasów t teście wykonywanym metodą ELISA wskazuje na badanie, które należy wykonywać diagnostyce neurologicznej postaci tocznia 9,10 i nie wykazujące żadnych sprzecznych wyników obserwowanych przy rekombinowanym rybosomalnym P 11 prawdopodobnie z powodu obecności zanieczyszczeń produktów bakteryjnych w obrębie antygenu. Istnieje wiele metod, w tym metoda podwójnej dyfuzji Ouchterlony'ego i głównie immunofluorescencji pośredniej, które zostały wykorzystane w celu wykrycia przeciwciał przeciwko rybosomom. Technika immunofluorescencji może dać wyniki fałszywie ujemne z powodu obecności przeciwciał i zakłócających fałszywie dodatnie wyniki ze względu na reaktywność z innymi nierybosomalnymi składnikami cytoplazmy. Wykorzystanie wysoce zdefiniowanego peptydu syntetycznego jako antygenu jest testem czułym, specyficznym i wysoce powtarzalnym. Technika ELISA wykorzystywana w tym teście jest wrażliwa, swoista i obiektywna. Może być ona wygodnie stosowana do testowania dużych i małych ilości próbek. Zasada badania Syntetyczny antygen P rybosomu wiąże się z dołkami płytek polistyrenowych w warunkach, które zabezpieczają antygen w jego naturalnym stanie. Wstępnie rozcieńczone kontrole i rozcieńczona surowice pacjenta są dodawane do oddzielnych dołków, umożliwiając obecnym przeciwciałom P rybosomu powiązanie z unieruchomionym antygenem. Niezwiązana próbka jest wypłukiwana i do każdego dołka dodawany jest koniugat znakowanego enzymem przeciwciała przeciw-ludzkiego IgG. Druga inkubacja umożliwia przeciwciałom przeciw-ludzkim IgG znakowanym enzymem związać się z dowolnymi przeciwciałami pacjenta, które zostały przytwierdzone do mikrodołków. Po wypłukaniu wszelkich niezwiązanych przeciwciał przeciw-ludzkich IgG znakowanych enzymem, aktywność pozostałego enzymu bada się dodając substrat chromogeniczny i mierząc intensywność powstałej barwy. Badanie może zostać ocenione spektrofotometrycznie, poprzez zmierzenie i porównanie intensywności barwy, która powstaje w dołkach z próbkami od pacjenta z barwą dołków kontrolnych. Odczynniki 1. Polistyrenowa płytka z mikrodołkami ELISA pokryta antygenem P rybosomu (12-1 x 8 dołków), z uchwytem w torebce foliowej zawierającej osuszacze 2. Negatywna kontrola ELISA, 1 fiolka buforu zawierającego konserwant i ludzką surowicę bez żadnych ludzkich przeciwciał przeciwko P rybosomu, wstępnie rozcieńczona, 1,2 ml 3. Słabo pozytywna P ELISA rybosomu, 1 fiolka buforu zawiera konserwant i przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko P rybosomu, wstępnie rozcieńczona, 1,2 ml 4. Silnie pozytywna P rybosomu ELISA, 1 fiolka buforu zawiera konserwant i przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko P rybosomu, wstępnie rozcieńczona, 1,2 ml 5. Rozcieńczalnik do próbek HRP, 1 fiolka zabarwienie różowe, zawiera sól fizjologiczną buforowaną TRIS, Tween 20, stabilizatory białka i konserwant, 50 ml 6. Koncentrat do płukania HRP, 1 fiolka koncentratu 40x zabarwienie czerwone, zawiera sól fizjologiczną buforowaną TRIS i Tween 20, 25 ml. Instrukcje dotyczące rozcieńczania można znaleźć w sekcji Metody. 1

2 7. Koniugat HRP IgG, (kozi), przeciwciała przeciw-ludzkie IgG, 1 fiolka zabarwienie niebieskie, zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwant, 10 ml 8. Chromogen TMB, 1 fiolka zawierająca stabilizatory, 10 ml 9. Roztwór zatrzymujący HRP, kwas siarkowy 0,344 M, 1 fiolka bezbarwny, 10 ml Ostrzeżenia 1. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancję chemiczną (0,02% chloramfenikol) w rozcieńczalniku do próbek, kontrolach i koniugacie, która według stanu Kalifornii wywołuje raka. 2. Wszystkie materiały pochodzenia ludzkiego używane w przygotowywaniu kontroli dla tego produktu zostały przetestowane i na podstawie metod zatwierdzonych przez FDA stwierdzono, że nie zawierają przeciwciał przeciwko HIV, HBsAg i HCV. Jednak żadna metoda testowania nie może całkowicie zagwarantować braku obecności HIV, HBV, HCV lub innych czynników zakaźnych. Z tego powodu słabo pozytywna P rybosomu ELISA, silnie pozytywna P ELISA oraz ujemna kontrola ELISA powinny być przeprowadzane w taki sam sposób jak materiał potencjalnie zakaźny Jako konserwant stosowany jest azydek sodu. Azydek sodu jest trucizną i może być toksyczny w przypadku połknięcia lub wchłonięcia przez skórę lub oczy. Azydek sodu może wchodzić w reakcję z ołowianą lub miedzianą instalacją wodociągową, tworząc potencjalnie wybuchowe azydki metali. Jeśli do usuwania odczynników używane są zlewy, należy przepłukiwać je dużą ilością wody, aby nie dopuścić do gromadzenia się azydku. 4. Koniugat HRP zawiera rozcieńczoną trującą/korozyjną substancję chemiczną, która może być toksyczna w przypadku spożycia w dużej ilości. Aby uniknąć potencjalnych oparzeń chemicznych, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. 5. Chromogen TMB zawiera środek drażniący, w który może być szkodliwy w przypadku wdychania, spożycia lub wchłonięcia przez skórę. Aby uniknąć urazów, należy unikać wdychania, spożycia lub kontaktu ze skórą i oczami. 6. Roztwór zatrzymujący HRP składa się z rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego. Unikać wystawienia na działanie zasad, metali lub innych związków, które mogą wchodzić w reakcje z kwasami. Kwas siarkowy jest trucizną i ma właściwości korozyjne. W razie połknięcia może być toksyczny. Aby uniknąć oparzeń chemicznych, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. 7. Podczas pracy z dostarczonymi odczynnikami należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. 8. Rozlane odczynniki należy natychmiast usunąć. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów w zakresie utylizacji odpadów. Środki ostrożności 1. Ten produkt jest przeznaczony do zastosowań diagnostycznych in vitro. 2. Zastąpienie składników dostarczonych w tym systemie innymi składnikami może skutkować osiągnięciem niespójnych wyników. 3. Niepełne lub nieprawidłowe płukanie i niewystarczające usunięcie płynu z płytek z dołkami ELISA wpłynie negatywnie na precyzję badań i/lub spowoduje wysoki poziom tła. 4. Dostosowanie tego badania do stosowania ze zautomatyzowanymi analizatorami próbek oraz innymi urządzeniami do pracy z płynami, w całości lub w części, może skutkować rozbieżnością wyników w stosunku do badań przeprowadzanych ręcznie. Obowiązkiem każdego laboratorium jest potwierdzenie, że wyniki testów uzyskanych na podstawie zautomatyzowanych badań mieszczą się w akceptowalnych limitach. 5. Na wyniki analizy wpływa wiele różnych czynników. Obejmują one temperaturę początkową odczynników, temperaturę otoczenia, dokładność i powtarzalność techniki pipetowania, dokładność płukania i usuwania płynu z dołków płytek ELISA, fotometr użyty do analizy wyników oraz czasy trwania inkubacji podczas badania. Uzyskanie dokładnych i powtarzalnych wyników wymaga staranności i precyzji. 6. Zalecane jest ścisłe przestrzeganie procedury testowej. 7. Niedokładne zamknięcie torebki z zamknięciem strunowym, zawierającej płytki z mikrodołkami i osuszaczami, spowoduje degradację antygenu i brak precyzji badania. 8. Dwukrotne lub wielokrotne użycie koniugatu HRP z jednej butelki w pewnym okresie czasu może dać niedopuszczalnie niski poziom absorbancji. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji istotne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących procedur pracy z koniugatem HRP. 9. Zanieczyszczenie chemiczne koniugatu HRP może być spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem lub płukaniem sprzętu lub narzędzi. Pozostałości typowych laboratoryjnych substancji chemicznych, takich jak formalina, substancja wybielająca, etanol lub detergent, z czasem spowoduje degradację koniugatu HRP. Po użyciu chemicznych substancji czyszczących/dezynfekujących dokładnie wypłukać cały sprzęt i wszystkie narzędzia. Warunki przechowywania 1. Przechowywać wszystkie odczynniki zestawu w temperaturze 2 8 C. Nie zamrażać. Odczynniki są trwałe do daty ważności, pod warunkiem, że są przechowywane i używane zgodnie z instrukcjami. 2. Nieużyte płytki z mikrodołkami pokrytymi antygenem powinny być starannie zamknięte w torebce foliowej z osuszaczami i przechowywane w temperaturze 2 8 C. 3. Rozcieńczony bufor do płukania zachowuje trwałość przez 1 tydzień w temperaturze 2 8 C. 2

3 Pobieranie próbek Ta procedura powinna być wykonana z próbką surowicy. Dodanie azydku lub innych konserwantów do próbek analitycznych może mieć negatywny wpływ na wyniki. Nie używać próbek zawierających widoczne zanieczyszczenia, skażonych bakteryjnie lub podgrzanych. Należy unikać całkowicie zhemolizowanej lub lipemicznej surowicy albo próbek. Po pobraniu surowica powinna być oddzielona od skrzepu. Dokument NCCLS H18-A2 zaleca następujące warunki przechowywania próbek: 1) Przechowywać próbki w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 8 godzin. 2) Jeżeli test nie zostanie zakończony w ciągu 8 godzin, próbki należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2 8 C. 3) Jeżeli test nie zostanie zakończony w ciągu 48 godzin, lub do wysłania próbki, należy zamrozić do temperatury -20 C lub niższej. Zamrożone próbki po rozmrożeniu i przed badaniem muszą zostać dobrze wymieszane. Badanie Dostarczone materiały 1 Płytka z mikrodołkami P rybosomu ELISA (12-1 x 8 dołków), z uchwytem 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczonej kontroli negatywnej testu ELISA 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej kontroli P rybosomu ELISA 1 1,2 ml wstępnie rozcieńczonej silnie pozytywnej kontroli P rybosomu ELISA 1 50 ml rozcieńczalnika do próbek HRP 1 25 ml koncentratu do płukania HRP, koncentrat 40x 1 10 ml koniugatu przeciwciała IgG HRP, (kozie), przeciw-ludzkie IgG 1 10 ml chromogenu TMB 1 10 ml roztworu zatrzymującego HRP, kwas siarkowy 0,344 M Wymagane materiały nie dołączone do zestawu Mikropipety na 5, 100, i 500 µl Jednorazowe końcówki mikropipet Probówki do roztworów próbek pochodzących od pacjenta, 4 ml objętości Woda destylowana lub dejonizowana Naczynie o objętości 1 l do rozcieńczonego koncentratu HRP do płukania Czytnik płytek z mikrodołkami umożliwiający pomiar gęstości optycznej przy 450 nm (i przy 620 nm dla odczytów przy dwóch długościach fali) Sposób przygotowania Przed rozpoczęciem 1. Doprowadzić wszystkie odczynniki i próbki do temperatury pokojowej (20-26 o C) i dobrze wymieszać. 2. Rozcieńczyć koncentrat do płukania HRP w stosunku 1:40, dodając zawartość butelki koncentratu do płukania HRP do 975 ml wody destylowanej lub dejonizowanej. Jeśli cała płytka nie zostanie przetworzona w tym czasie, można przygotować mniejszą ilość. W tym celu należy dodać 2,0 ml koncentratu do 78 ml wody destylowanej lub dejonizowanej na każde 16 dołków, które będą użyte. Rozcieńczony bufor zachowuje trwałość przez 1 tydzień w temperaturze 2 8 o C. 3. Przygotować roztwór 1:101 każdej próbki pochodzącej od pacjenta, dodając 5 µl próbki do 500 µl rozcieńczalnika do próbek HRP. Rozcieńczone próbki muszą być użyte w ciągu 8 godzin od przygotowania. NIE ROZCIEŃCZAĆ słabo pozytywnej kontroli P rybosomu ELISA, silnie pozytywnej kontroli P rybosomu ELISA i kontroli negatywnej testu ELISA. 4. Ustalenie obecności lub nieobecności P rybosomu przy pomocy arbitralnych jednostek wymaga dwóch dołków dla każdej z trzech kontroli oraz jednego lub dwóch dołków dla każdej próbki pacjenta. Zalecane jest wykonanie duplikatów próbek. Procedura badania 1. WSZYSTKIE ODCZYNNIKI PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA MUSZĄ BYĆ DOPROWADZONE DO TEMPERATURY POKOJOWEJ (20 26 C). Umieścić wymaganą liczbę mikrodołków/pasków w uchwycie. Natychmiast umieścić nieużywane płytki w torebce foliowej zawierającej osuszacz i dobrze ją zamknąć, aby ograniczyć kontakt z parą wodną. 2. Dodać do dołków 100 µl wstępnie rozcieńczonej niskiej pozytywnej P rybosomu ELISA, silnie pozytywnej P rybosomu ELISA, negatywnej kontroli ELISA oraz rozcieńczonych próbek pacjenta. Przykryć dołki i inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej na równej powierzchni. Czas inkubacji rozpoczyna się po dodaniu ostatniej próbki. 3. Etap płukania: Odessać całkowicie zawartość każdego dołka. Dodać µl rozcieńczonego buforu do płukania HRP do wszystkich dołków, a następnie odessać. Powtórzyć tę sekwencję jeszcze dwukrotnie, aby łącznie przeprowadzić trzy płukania. Odwrócić płytkę i delikatnie strząsnąć ją na materiał chłonny, aby usunąć wszelkie pozostałości płynu po ostatnim płukaniu. Ważne jest, aby całkowicie opróżnić każdy dołek po każdym etapie płukania. Zachować tę samą sekwencję odsysania, jak w przypadku dodawania próbki. 3

4 4. Do każdego dołka dodać 100 μl koniugatu IgG HRP. Koniugat powinien być usunięty z butelek z zastosowaniem standardowych warunków aseptycznych oraz zalecanych technik laboratoryjnych. Pobrać z butelki jedynie wymaganą do analizy ilość koniugatu. ABY UNIKNĄĆ POTENCJALNEGO ZANIECZYSZCZENIA BAKTERYJNEGO I/LUB CHEMICZNEGO, NIE WOLNO WLEWAĆ NIEUŻYTEGO KONIUGATU Z POWROTEM DO BUTELKI. Inkubować dołki przez 30 minut jak w etapie Etap płukania: Powtórzyć etap Dodać 100 µl chromogenu TMB do każdego dołka i inkubować w ciemności przez 30 minut w temperaturze pokojowej. 7. Do każdego dołka dodać 100 µl roztworu zatrzymującego HRP. Zachować tę samą sekwencję i czas dodawania roztworu zatrzymującego HRP, jak w przypadku chromogenu TMB. Delikatnie postukać płytkę palcem, aby dokładnie wymieszać zawartość dołków. 8. Odczytać absorbancję (gęstość optyczną) każdego dołka przy długości fali 450 nm w ciągu jednej godziny od zatrzymania reakcji. Jeśli wymagane są pomiary bichromatyczne, referencyjną długością fali może być długość 620 nm. Kontrola jakości 1. Aby upewnić się, że wszystkie odczynniki i procedury funkcjonują prawidłowo, każdą serię próbek należy testować wraz ze słabo pozytywną kontrolą P rybosomu ELISA, silnie pozytywną kontrolą P rybosomu ELISA i kontrolą negatywną ELISA. 2. Uwaga: w związku z tym, że niska pozytywna kontrola P rybosomu ELISA, silnie dodatnia P rybosomu ELISA oraz negatywna kontrola ELISA są wstępnie rozcieńczone, nie mają one zastosowania w metodach badań związanych z rozcieńczeniem próbek. 3. Dodatkowe kontrole mogą być przebadane zgodnie z wytycznymi lub wymaganiami lokalnych i/lub krajowych przepisów lub organów normalizacyjnych. Dodatkowe odpowiednie surowice kontrolne można przygotować, dzieląc połączone próbki surowicy ludzkiej i przechowując je w temperaturze -20 C. 4. Aby wyniki badania mogły być uznane jako ważne, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe kryteria. Jeśli jakiekolwiek kryterium nie będzie spełnione, badanie powinno być traktowane jako nieważne i powinno zostać powtórzone. a. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej silnie pozytywnej kontroli P rybosomu ELISA musi być większa niż absorbancja wstępnie rozcieńczonej słabo pozytywnej P rybosomu ELISA, która z kolei musi być większa niż absorbancja wstępnie rozcieńczonej kontroli negatywnej ELISA. b. Absorbancja wstępnie rozcieńczonej silnie pozytywnej kontroli P ELISA rybosomu musi być większa niż 1,0, natomiast absorbancja wstępnie rozcieńczonej kontroli negatywnej ELISA nie może przekroczyć 0,2. c. Absorbancja słabo pozytywnej kontroli testu P rybosomu ELISA musi być przynajmniej dwukrotnie wyższa od kontroli negatywnej testu ELISA lub przekraczać 0,25. d. Kontrola negatywna testu ELISA oraz silnie pozytywna kontrola testu P rybosomu ELISA mają monitorować występowanie poważnych nieprawidłowości związanych z odczynnikami. Silnie pozytywna kontrola testu P rybosomu ELISA nie zapewni precyzji na poziomie wartości granicznej testu. e. Dodatkowe wytyczne dotyczące odpowiednich praktyk QC można znaleźć w dokumencie NCCLS C24-A. Obliczanie wyników W pierwszej kolejności jest określana średnia gęstość optyczna każdego zestawu duplikatów. Reakcyjność każdej próbki można następnie obliczyć, dzieląc średnią gęstość optyczną próbki przez średnią gęstość optyczną niskiego pozytywnego P rybosomu ELISA. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę jednostek przypisanych do słabo pozytywnej kontroli P rybosomu ELISA, którą można znaleźć na etykiecie. Gęstość optyczna próbki Wartość próbki = x niska pozytywna P rybosomu ELISA (jednostki) niska pozytywna gęstość optyczna P rybosomu ELISA (jednostki) Reaktywność w sposób nieliniowy zależy od ilości obecnych przeciwciał. Wzrosty i spadki stężeń przeciwciał u pacjenta będą odzwierciedlone w analogicznym wzroście lub spadku reaktywności, jednak zmiana ta nie jest proporcjonalna (tzn. podwojenie stężenia przeciwciał nie oznacza podwojenia reaktywności). Jeśli wymagane jest dokładniejsze oszacowanie ilości przeciwciał pacjenta, należy przeprowadzić badanie seryjnych rozcieńczeń próbek pochodzących od pacjenta i ostatnie rozcieńczenie w ramach badania z wynikiem pozytywnym powinno być zaraportowane jako miano przeciwciał pacjenta. Interpretacja wyników Badanie ELISA jest bardzo wrażliwe na technikę i jest w stanie wychwycić nawet najdrobniejsze różnice w populacjach pacjentów. Poniższe wartości są jedynie wartościami sugerowanymi. Każde laboratorium powinno ustalić własny normalny zakres na podstawie własnych technik, kontroli, sprzętu i populacji pacjentów, zgodnie z własnymi ustalonymi procedurami. Próbka następnie może być sklasyfikowana jako negatywna, słabo pozytywna, średnio pozytywna lub silnie pozytywna, zgodnie z poniższą tabelą. 4

5 Jednostki Negatywny <20 Słabo pozytywna Średnio pozytywna Silnie pozytywna >80 1. Wynik pozytywny wskazuje na obecność przeciwciał P rybosomu i sugeruje możliwość występowania tocznia rumieniowatego układowego lub innych powiązanych chorób tkanki łącznej. 2. Wynik negatywny świadczy o tym, że nie występują przeciwciała przeciwko P rybosomu lub że ich poziom jest poniżej dolnej wartości granicznej badania. 3. Zalecane jest, aby wyniki raportowane przez laboratorium zawierały oświadczenie: Poniższe wyniki zostały uzyskane przy użyciu zestawu INOVA QUANTA Lite Ribosome P ELISA. Wartości P rybosomu uzyskane metodami badań różnych producentów nie mogą być stosowane zamiennie. Rząd wielkości poziomów raportowanego IgG nie może być skorelowany z mianem punktu końcowego. Ograniczenia badania 1. Obecność kompleksów immunologicznych lub innych agregatów immunoglobuliny w próbce pochodzącej od pacjenta może powodować podwyższony poziom nieswoistego wiązania i wytwarzać fałszywe pozytywne wyniki w tym badaniu. 2. Nie wszyscy chorzy na toczeń rumieniowaty układowy mają dodatnie przeciwciała przeciwko P rybosomu. 3. Nie wszyscy pacjenci z SLE i problemami neurologicznymi mają pozytywny wynik na obecność przeciwciał przeciwko P rybosomu. 4. Odnotowano, że wzrost przeciwciał przeciwko P rybosomu wzrasta i obniża się podczas wzrostu aktywności choroby i ich miana podleją wpływom leczenia. 5. Wyniki tego badania powinny być użyte w powiązaniu z wynikami klinicznymi i innymi badaniami serologicznymi. 6. Charakterystyka wyników badania nie została ustanowiona dla podłoża innego niż surowica. Spodziewane wartości Oceniano zdolność QUANTA Lite Ribosome P ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko P rybosomów porównując z dostępnym na rynku pośrednim testem immunofluorescencji firmy INOVA Diagnostics. Wyniki testu immunofluorescencji określono jako pozytywny, jeśli obserwowano drobnoziarnistą fluorescencję 2 HEp substratu, a negatywny, jeśli nie obserowano fluorescencji. Normalny zakres Badaniu podano osiemdziesiąt siedem normalnych próbek. Normalną populację stanowiło około 90% kobiet, a wiek wahał się od lat. Wszystkie 87 próbek było całkowicie negatywnych w teście w kierunku P rybosomów QUANTA Lite. Najsilniejsza próbka posiadała 10 jednostek aktywności z większością innych mieszczących się pomiędzy 2 i 6 jednostek. Pozytywna wartość graniczna wynosi 20 jednostek. Swoistość i wrażliwość względna Próbki dostarczone do laboratorium referencyjnego były testowane na obecność przeciwciał rybosomu zarówno QUANTA Lite Ribosome P ELISA oraz test immunofluorescencji na komórkach HEp-2. Wyniki znajdują się poniżej. ELISA * Wrażliwość względna 84,6% HEp-2 Swoistość względna 100% Skuteczność względna 93,9% * Obie z tych próbek były negatywne w teście western blot. Swoistość i wrażliwość kliniczna Grupa pacjentów Liczba Ilość pozytywnych rybosomów P (%) Normalne Nierybosomalne 56 0 przeciwciała cytoplazmatyczne SLE (20,0%) SLE (objawy neurologiczne) (26,3%) SLE (brak objawów neurologicznych) 19 0 SLE (objawy neurologiczne) (100%) pozytywny na obecność rybosomów przy HEp-2 i/lub western blot) 5

6 Reaktywność krzyżowa Badano różne surowice o wysokim autoprzeciwciał. Próbki te obejmowały następujące swoistości: Sm, RNP, SS-A, SS-B, SCL-70, Jo-1, przeciwko mięśniom gładkich (ASMA), przeciwko mitochondriom M-2 (AMA), jak również proteazom serynowym-3 (PR-3), MPO (MPO) i gliadynie. Wszystkie te próbki były całkowicie negatywne w teście w QUANTA Lite Ribosome P ELISA. Najsilniejsze próbka miała wartość 6 jednostek, większość pozostałych mieściłą się w zakresie 2-3-jednostek. Wartość graniczna dla testu wynosi 20 jednostek. Precyzja i powtarzalność Dokładność i powtarzalność badania zostały przebadane przez przeprowadzenie sześciu powtórzeń każdej negatywnej, słabo pozytywnej i silnie pozytywnej próbki w czterech oddzielnych badaniach. Średnia wyników silnie pozytywnych wyniosła 113,7, słabo pozytywnych wyniosła 25,1, a negatywnych 2,72. Poniżej znajduje się podsumowanie odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności dla każdej próbki. Negatywny Silnie pozytywna Słabo pozytywna SD CV SD CV SD CV Łącznie 0,42 15,2% 5,09 4,5% 0,83 3,3% W ramach serii 0,14 5,1% 1,84 1,6% 0,81 3,2% Pomiędzy seriami 0,43 15,6% 5,40 4,7% 0,76 3,0% 6

7 Piśmiennictwo 1. Tan EM: Autoantibodies to nuclear antigens(ana): Their immunobiology and medicine. Advances in Immunology 33: , Tan EM, et al.: The 1982 Revised Criteria for the Classification of Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis and Rheumatism 25: , Yasuma M, et al.: Clinical Significance of IgG Sm Antibodies in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatology 17: 469, Miyachi K and Tan EM: Antibodies reacting with ribosomal ribonucleoproteins in connective tissue disease. Arthritis and Rheumatism 22: 87, Elkon KB, et al.: Lupus autoantibodies target ribosomal P proteins. J Exp Med 162: 459, Bonfa E and Elkon KB: Clinical and serologic associations of the antiribosomal P protein antibody. Arthritis and Rheumatism 29: 981, Bonfa E, et al.: Association between lupus psychosis and anti-ribosomal P protein antibodies. N Engl J Med 317: 265, Arnett FC, et al.: Ribosomal P autoantibodies in systemic lupus erythematosus: Frequencies in different ethnic groups and clinical and immunogenetic associations. Arthritis and Rheumatism 39: , Isshi K and Hirohata S: Association of anti-ribosomal P protein antibodies with neuropsychotic systemic lupus erythematosus. Arhtritis and Rheumatism 39: , Elkon KB, et al.: Identification and chemical synthesis of a ribosomal protein antigenic determinant in systemic lupus erythematosus. Proc Natl Acad Sci 83: , Yoshio T, et al.: Quantitation of antiribosomal P 0 protein antibodies by ELISA with recombinant P 0 fusion protein and their association with central nervous system disease in systemic lupus erythematosus. J Rheumatology 22: , Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Centers for Disease Control/National Institute of Health, 2007, Fifth Edition QUANTA Lite jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy INOVA Diagnostics, Inc. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone 7

8 Wyprodukowano przez: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA Stany Zjednoczone Ameryki Pomoc techniczna (tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady): Pomoc techniczna (poza terenem Stanów Zjednoczonych): Autoryzowani przedstawiciele na terenie Unii Europejskiej: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Niemcy Tel.: Faks.: POL Maj 2011 Wersja 0 8

QUANTA Lite Scl-70 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Scl-70 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Scl-70 ELISA 708580 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM Scl-70 to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Jo-1 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Jo-1 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Jo-1 ELISA 708585 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Jo-1 jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM Sm ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Gliadin IgA jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RNA Pol III ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowej detekcji przeciwciał IgG

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA jest to immunoenzymatyczny test do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Thyroid T ELISA 708595 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Thyroid T jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite SS-A ELISA 708570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM SS-A to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM CCP 3.1 IgG/IgA ELISA jest półilościowym testem immunoabsorpcji enzymozależnej (immunoenzymatycznym)

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Intrinsic Factor ELISA 708780 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgA II 704525 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM IgA II gliadyny jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro

NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro NOVA Gel Sm/RNP T 708415 Do diagnostyki in vitro Przeznaczenie NOVA Gel TM Sm/RNP jest systemem testów podwójnej dyfuzji do ustalania miana i półilościowego określania przeciwciał przeciwko Sm/RNP, ekstrahowalnemu

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RF IgG ELISA 708685 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RF IgG jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał IgG czynnika

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności uwagi

Środki ostrożności uwagi QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka dsdna SC ELISA 704650 Przeznaczenie Test ten jest przeznaczony do pomiaru in vitro ilości swoistych autoprzeciwciał IgG przeciwko dwuniciowemu

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Chromatin ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Chromatin ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Chromatin ELISA 708710 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Chromatin jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ttg ELISA 708730 (transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka C1q CIC ELISA 704620 Przeznaczenie To badanie jest przeznaczone do pomiaru in-vitro krążących kompleksów odpornościowych (CIC), które wiążą C1q

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite H. pylori IgA ELISA 708720 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw QUANTA Lite TM H. pylori IgA to test immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do ilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Celiac DGP Screen 704545 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM badania przesiewowego DGP celiakii to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowej

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (%) Nekrotyzujące/kłębuszkowe zapalenie nerek z 3. Ziarniniak Wegenera 10 3

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (%) Nekrotyzujące/kłębuszkowe zapalenie nerek z 3. Ziarniniak Wegenera 10 3 QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka MPO SC ELISA 704655 Przeznaczenie Test ten jest przeznaczony do pomiaru in vitro ilości swoistych autoprzeciwciał IgG przeciwko mieloperoksydazie

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Kod produktu: 708102 Przeznaczenie NOVA Lite HEp-2 to pośrednie badanie immunofluorescencyjne do badań przesiewowych i oznaczania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro

QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro QUANTA Lite PBC Screen IgG/IgA ELISA 704560 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM badania przesiewowego IgG/IgA PBC to test immunoenzymatyczny (ELISA) do

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg/dgp Screen 704575 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test badania przesiewowego QUANTA Lite TM h-ttg/dgp jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite LKM-1 jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał LKM-1 w surowicy

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody, Przeciwciało przeciwko

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite TPO ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite TPO ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite TPO ELISA 708725 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TPO jest testem immunoenzymatycznym (ELISA) do półilościowego wykrywania autoprzeciwciał

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro NOVA Lite ANA KSL Do diagnostyki in vitro Kod produktu: 708380, 708390 508385,10, 508380,30 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie NOVA Lite TM ANA KSL jest pośrednim immunofluorescencyjnym badaniem przesiewowym

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite F-Actin IgA ELISA 704500 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM aktyna F IgA jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) dla półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg IgG ELISA 708755 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg IgG to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

5,6. Włączenie badania na przeciwciała IgG jest istotne,

5,6. Włączenie badania na przeciwciała IgG jest istotne, QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka R h-ttg IgG ELISA 704610 Przeznaczenie To badanie jest przeznaczone do pomiaru in-vitro swoistych autoprzeciwciał IgG przeciw transglutaminazie

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite SLA 708775 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM SLA (rozpuszczalny antygen wątrobowy) jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro

NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro NOVA Lite HEp-2 ANA Kits/Substrate Slides Do diagnostyki In Vitro Kod produktu: 708100, 708100.100 708101, 508100.20 508100.80, 508100.100 508105.10 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie NOVA Lite HEp-2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY PLATELIA TM VZV IgG 48 testów 72684 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgG PRZECIWKO WIRUSOWI VARICELLA-ZOSTER W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/9 1. ZASTOSOWANIE SPIS TREŚCI 2. ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg IgA ELISA (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg IgA ELISA (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg IgA ELISA 708760 (ludzka transglutaminaza tkankowa) Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ttg IgA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite h-ttg Screen 704570 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test badania przesiewowego QUANTA Lite TM h-ttg jest testem immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Kod produktu: 8.04.73.0.0020 ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Tylko do diagnostyki in vitro Przechowywać w 2-30 C ZASTOSOWANIE Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach kału. WSTĘP Rotawirusy

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ASCA (S. cerevisiae) IgA 708870 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ASCA (S. cerevisiae) IgG jest testem immunoabsorbancji enzymatycznej (ELISA) do półilościowego

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń Sprawa nr 12/D/2010 PAKIET 1 Paski do badań moczu z użyciem aparatu LABUREADER podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER Szt. 8 000 2.

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite ANCA Cytoplazmatyczne Odczynniki do oznaczania cytoplazmatycznych autoprzeciwciał antyneutrofilowych Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite ANCA Cytoplazmatyczne Odczynniki do oznaczania cytoplazmatycznych autoprzeciwciał antyneutrofilowych Do diagnostyki in vitro NOVA Lite ANCA Cytoplazmatyczne Odczynniki do oznaczania cytoplazmatycznych autoprzeciwciał antyneutrofilowych Do diagnostyki in vitro Kody produktów: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20,

Bardziej szczegółowo

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY PLATELIA TM VZV IgM 48 testów 72685 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI VARICELLA-ZOSTER W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/10 1. ZASTOSOWANIE SPIS TREŚCI 2. ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka NOVA Lite IgG F-Actin 708255 Tylko na eksport. Nie na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Zestaw NOVA Lite IgG F-Actin jest bezpośrednim badaniem

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 704145 Do diagnostyki in vitro

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 704145 Do diagnostyki in vitro NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides 74145 Do diagnostyki in vitro Kod produktu: 74145, 7415, 74155 54145, 54145.1, 5415, 5415.25, 54155.25 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Skrawki przełyku małpy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77 Delvo-X-Press ßL-II Delvo-X-Press ßL-II jest jakościowym niekompetencyjnym testem immunoenzymatycznym przeznaczonym do badania pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w surowym i pasteryzowanym mleku krowim.

Bardziej szczegółowo

NOVA Lite Rat Liver, Kidney, Stomach Do diagnostyki In Vitro

NOVA Lite Rat Liver, Kidney, Stomach Do diagnostyki In Vitro NOVA Lite Rat Liver, Kidney, Stomach Do diagnostyki In Vitro Kod produktu: 704170, 704180 504170.10, 504180.25 504170, 504180 Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do użycia

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe do zestawu

Bardziej szczegółowo

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. - [PL] - 2015/01 Spis treści Access HIV combo QC4 & QC5 1 Przeznaczenie... 3 2 Podsumowanie i objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Quantikine IVD ELISA. Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo. Oznaczenie katalogowe DEP00

Quantikine IVD ELISA. Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo. Oznaczenie katalogowe DEP00 Quantikine IVD ELISA Test absorpcji immunozależnej na ludzką Epo Oznaczenie katalogowe DEP00 Ta ulotka załączona do zestawu musi być przeczytana w całości przed użyciem produktu. Charakterystyka testu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z Szt. użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 200 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z Szt. użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 200 oznaczeń Sprawa nr 10/D/2009 Formularz asortymentowo cenowy PAKIET 1 Paski do badań moczu podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER 4 000 2. Gumowe

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 10 izolacji Nr kat. 995-10 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 500 µg 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro

QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro QUANTA Flash DGP Screen 701113 Do diagnostyki In Vitro Przeznaczenie QUANTA Flash do badania przesiewowego DGP jest to test chemiluminescencji (CIA) do półilościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgA przeciwko

Bardziej szczegółowo

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności Załącznik nr 4 Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności 1. Zakres i obszar stosowania Metoda służy do urzędowej kontroli zawartości chlorku winylu uwalnianego

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016 TESTY CIĄŻOWE I DIAGNOSTYCZNE > Model : 9048435 Producent : HYDREX PRZED.TECH.HANDL. Testy paskowe Insight BIAŁKO Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych. Testy BIAŁKO

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA I OZNACZANIA POZIOMU PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO ANTYGENOWI POWIERZCHNIOWEMU WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (anty-hbs) W LUDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA PL 4.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 318/25 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 27 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki ABX Minidil LMG 10L A91A00218DPL Wersja poprawiona 1. Identyfikacja produktu oraz producenta 1.1. Identyfikacja produktu Nazwa produktu: ABX Minidil LMG 10L Kod produktu: Ref.: 0802010

Bardziej szczegółowo

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 100 ml, 250 ml, 500 ml Nr kat. 038-100, 038-250, 038-500 Nietosyczny roztwór wodny do przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju tkanek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

QUANTA Flash RNP 701118 Do diagnostyki in vitro PRZEZNACZONY TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

QUANTA Flash RNP 701118 Do diagnostyki in vitro PRZEZNACZONY TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH. QUANTA Flash RNP 701118 Do diagnostyki in vitro PRZEZNACZONY TYLKO NA EKSPORT. NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Przeznaczenie QUANTA Flash RNP to test chemiluminescencji (CIA)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków; 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY ZASADA OZNACZENIA Glukoza pod wpływem oksydazy glukozowej utlenia się do kwasu glukonowego z wytworzeniem nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

1 płytka - 96 72530 5 płytek - 480 72531

1 płytka - 96 72530 5 płytek - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 płytka - 96 72530 5 płytek - 480 72531 ZESTAWY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ TREPONEMA PALLIDUM W SUROWICY LUB OSOCZU KRWI LUDZKIEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI ENZYMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW 18 Kwiecień 2011 PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW Dotyczy: Analizatorów immunochemicznych Access * Systemy immunochemiczne tzn. Access, Access 2, SYNCHRON Lxi 725, DxC 600i Szanowny Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006

Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus. 25 października 2006 Raport z badania Działanie wirusobójcze środka dezynfekującego wobec Feline calicivirus 25 października 2006 Dr Tobias J. Tuthill Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Leeds Leeds LS2 9JT www.fbs.leeds.ac.uk

Bardziej szczegółowo

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Specyfikacja zestawu 2 2.3

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 20 izolacji Nr kat. 895-20D Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 100 µg 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

3. Badanie kinetyki enzymów

3. Badanie kinetyki enzymów 3. Badanie kinetyki enzymów Przy stałym stężeniu enzymu, a przy zmieniającym się początkowym stężeniu substratu, zmiany szybkości reakcji katalizy, wyrażonej jako liczba moli substratu przetworzonego w

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE: Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Listopad 2014 r. Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcje na stymulanty swoistej i adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonania walidacji metody analitycznej

Zasady wykonania walidacji metody analitycznej Zasady wykonania walidacji metody analitycznej Walidacja metod badań zasady postępowania w LOTOS Lab 1. Metody badań stosowane w LOTOS Lab należą do następujących grup: 1.1. Metody zgodne z uznanymi normami

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240 Zastosowanie: QConnect HIVRNA+ jest przeznaczona do stosowania w oznaczeniach, których celem jest wykrycie RNA wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) w ludzkim osoczu pochodzącym z donacji

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE OFERTA BADAŃ W KIERUNKU CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH LABORATORIUM ANALITYCZNE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 089 532 29 51 pon-piąt

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Klasyczna Analiza Jakościowa Organiczna, Ćw. 4 - Identyfikacja wybranych cukrów Ćwiczenie 4 Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Zagadnienia teoretyczne: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU POWIERZCHNIOWEGO WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B W SUROWICY LUB OSOCZU Wyrób do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Ćwiczenie 9 semestr 2 HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Obowiązujące zagadnienia: Hydroliza soli-anionowa, kationowa, teoria jonowa Arrheniusa, moc kwasów i zasad, równania hydrolizy soli, hydroliza wieloetapowa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. ZASTOSOWANIE 2. WSKAZANIA 3. STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA 4. ZASADA DZIAŁANIA PROCEDURY 5. ODCZYNNIKI 6 OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

Spis treści 1. ZASTOSOWANIE 2. WSKAZANIA 3. STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA 4. ZASADA DZIAŁANIA PROCEDURY 5. ODCZYNNIKI 6 OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATELIA ASPERGILLUS Ag 96 TESTÓW 62794 Test Platelia Aspergillus Ag jest immunoenzymatycznym mikropłytkowym testem typu kanapkowego do wykrywania antygenu galaktomannanowego grzyba Aspergillus w próbkach

Bardziej szczegółowo

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn

wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn wiczenie - Oznaczanie stenia magnezu w surowicy krwi metod kolorymetryczn Wprowadzenie Magnez wystpuje we wszystkich tkankach i pynach ustrojowych, a znaczna cz znajduje si w tkance kostnej. Razem z wapniem

Bardziej szczegółowo