BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, Gdańsk tel./fax (0-58)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77"

Transkrypt

1 Delvo-X-Press ßL-II Delvo-X-Press ßL-II jest jakościowym niekompetencyjnym testem immunoenzymatycznym przeznaczonym do badania pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w surowym i pasteryzowanym mleku krowim. Producent: DSM FOOD Specialties B.V. Dairy Ingredients Group PO Box MA Delft Holandia Strona 1 z 6

2 Delvo-X-Press ßL-II Delvo-X-Press ßL-II jest szybkim testem wytwarzanym przez producenta powszechnie znanego Delvotestu. W czasie krótszym niż 7 minut wykrywa on szerokie spektrum pozostałości antybiotyków b-laktamowych. Aparatura niezbędna do wykonania testu również jest dostępna w DSM FOOD Specialties Poland. Delvo-X-Press ßL-II jest jakościowym testem immunoenzymatycznym zaprojektowanym dla potrzeb przemysłu mleczarskiego w celu badania pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w mleku zbiorczym na poziomie czułości podanym w Tabeli 1. Zasada działania testu Ściśle określona ilość TRACERA (roztwór receptora białka) jest mieszana z ustaloną objętością próbki mleka w probówce specjalnie pokrytej ß-laktamem. TRACER może reagować zarówno ze związkami b-laktamowymi obecnymi w mleku, jak i w probówce. Zależnie od obecności związków ß-laktamowych w próbce mleka więcej bądź mniej TRACERA reaguje z ß-laktamem pokrywającym probówkę. Po usunięciu kompleksu TRACER/ß-laktam przez przemywanie probówki, dodawany jest wywoływacz barwy (COLOUR DEVELOPER) w celu oznaczenia TRACERA związanego wewnątrz probówki pokrytej ß-laktamem. Intensywność powstałej barwy w probówce jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia antybiotyków ß-laktamowych w próbce. Takiej samej procedurze podlega standard. Przez porównanie intensywności barwy powstałej w probówce z próbką oraz probówce ze standardem za pomocą czytnika-spektrofotometru oznaczana jest obecność bądź nieobecność pozostałości związków ß-laktamowych w próbce mleka. Tabela 1 Minimalne wykrywalne stężenia antybiotyków ß-laktamowych : Antybiotyki poziom czułości ng/ml (ppb) penicylina G 2-4 ceftiofur 4-8 cefapiryna 4-8 ampicylina 4-8 amoksycylina 4-8 cloksacylina Czułości testu dla innych antybiotyków -laktamowych dostępne na żądanie. Delvo-X-Press ßL został zaprojektowany jako test monitoringowy wykrywający pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w mleku. Pozytywne wyniki testu winny być potwierdzone przez obowiązujące metody urzędowe. Strona 2 z 6

3 Składniki zestawu - PROBÓWKI POKRYTE [T] : 2 x 50 szt. Probówki pokryte antybiotykiem b-laktamowym. - STANDARD zliofilizowany [S] : 1 butelka Antybiotyk b-laktamowy w zbuforowanym roztworze mleka, zliofilizowany. - ROZCIENCZALNIK STANDARDU [D] (DILUENT) : 1 butelka Rozpuszczalnik do zliofilizowanego STANDARDu. Roztwór wodny konserwowany timerosalem. - TRACER [1] : 1 butelka Gotowy do użycia roztwór receptora białka. Zbuforowany roztwór serum krwi koziej zakonserwowany timerosalem. - ROZTWÓR PRZEMYWAJĄCY (50 x stęż.) [W] (WASH SOLUTION): 1 butelka 50-krotnie zagęszczony środek do przemywania probówek. Roztwór należy rozcieńczyć dejonizowaną lub destylowaną wodą. Zbuforowany roztwór z dodatkiem glicerolu konserwowany chlorkiem benzalkonowym. - WYWOŁYWACZ BARWY [2] (COLOUR DEVELOPER) : 1 butelka Substrat enzymu. Wodny roztwór wywoływacza. - INSTRUKCJA : 1 szt. Składniki zestawu aparatury 1 x zestaw pomiarowy ISRP parametry techniczne urządzenia: inkubator: 64 o C wstrząsarka: 700 rpm czytnik-spektrofotometr: 660 nm drukarka: 24 znaki w wierszu wyświetlacz: instrukcja wykonania testu i odczyt wyników 1 x zasilacz 12 V 1 x pipeta 0,2 ml 1 x pipeta 1,0 ml 2 x statyw do PROBÓWEK [T] 1 x tryskawka 250 ml 1 x zlewka pomiarowa 5 ml Strona 3 z 6

4 Szczegółowa instrukcja wykrywania pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w mleku krowim za pomocą zestawu Delvo-X-Presss Przechowywanie i zalecenia : 1. Zestaw należy przechowywać w temperaturze 2-8 o C. Nie należy zamrażać. Nie używać zestawu po upływie czasu przydatności testu podanego na etykiecie. 2. Próbki mleka powinny być przechowywane w temp. 2-8 o C i analizowane w czasie 48 godzin od pozyskania (udoju). Próbki mleka mogą być także przechowywane w postaci mrożonej, lecz nie mogą być rozmrażane więcej niż dwa razy. 3. Po rekonstytucji, STANDARD (butelka "S") musi być zużyty w czasie 2 miesięcy pod warunkiem przechowywania w lodówce. 4. COLOUR DEVELOPER - wywoływacz barwy (butelka "2") powinien być przechowywany w ciemności i chroniony przed światłem. 5. Odczynniki i probówki nie mogą być zamieniane pomiędzy różnymi zestawami. 6. Odczynniki zawierają timerosal, chlorek benzalkonowy, fluorek sodowy i 4-aminoantypirydynę. Mogą one być szkodliwe, jeśli zostaną spożyte. W takim przypadku konieczna jest konsultacja lekarska. 7. Wykonanie testu winno odbywać się w temperaturze pokojowej (15-25 o C). 8. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie czystości czytnika aparatu i zabezpieczenie przed wlaniem cieczy do urządzenia. Zaleca się usunięcie kropel cieczy z "probówek pokrytych" za pomocą bibuły oraz nałożenie paska bibuły z otworami na rząd otworów czytnika. 9. W celu maksymalnego zwiększenia dokładności testu, pobieranie próbek, dodawanie odczynników i inkubacja winny być przeprowadzone w tej samej kolejności. Oznacza to, że probówki poddane inkubacji w pierwszej kolejności winny być również wyjęte z inkubatora w pierwszej kolejności, jako że czas inkubacji jest czynnikiem krytycznym testu. 10. W celu dodania wywoływacza barwy (COLOUR DEVELOPER) napełnić całkowicie pipetę wielokrotną (Combitip - 12,5 ml) odczynnikiem przed dodaniem do probówek pokrytych b-laktamem. Usunąć pierwszą porcję odczynnika do butelki z wywoływaczem. Dodać COLOUR DEVELOPER do wszystkich probówek pokrytych. Okres pomiędzy dodaniem wywoływacza do pierwszej i ostatniej probówki nie powinien przekraczać 10 sekund. Po dodaniu wywoływacza pozostały w pipecie odczynnik należy wlać z powrotem do butelki. 11. Ponieważ test jest bardzo czuły na antybiotyki, należy unikać jakiegokolwiek zanieczyszczenia takimi substancjami. Zaleca się umycie rąk i stołu laboratoryjnego, a następnie osuszenie za pomocą ręczników bibułowych przed rozpoczęciem wykonania testu. 12. Użytkownicy testu winni zwracać szczególną uwagę na możliwość krzyżowego zanieczyszczenia w czasie wstrząsania i mieszania. 13. Delvo-X-Press ßL-II został zaprojektowany jako test monitoringowy do wykrywania pozostałości antybiotyków b-laktamowych tylko w mleku krowim. Pozytywne wyniki testu powinny być potwierdzone przez obowiązujące metody urzędowe (mikrobiologiczne). 14. Gist-Brocades nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje niewłaściwego użycia testu Delvo-X-Press ßL-II, za wyjątkiem wymiany testów uznanych w postępowaniu reklamacyjnym za wadliwe, jako że warunki i sposób użycia testu pozostają poza naszą kontrolą. Użytkownicy testu powinni być instruowani w zakresie wykonania testu przez przedstawiciela DSM FOOD Specialties. Strona 4 z 6

5 Przygotowanie Zestaw minut przed rozpoczęciem testu, wyjąć zestaw z lodówki. Wyjąć wszystkie potrzebne ampułki, odczynniki z pudełka i pozwolić im na podgrzanie do temperatury pokojowej (15-25 o C). Pozostałe materiały umieścić ponownie w lodówce. Zestaw pomiarowy ISRP-workstation 2. Włączyć zestaw i pozostawić włączony na około 15 minut celem osiągnięcia i ustalenia temperatury 64 o C (±2 o C). Objętość próbki i odczynników 3. Wszystkie odczynniki powinny być odmierzone z dokładnością co najmniej ±5%. Czas inkubacji 4. Wszystkie czasy inkubacji powinny być stosowane z dokładnością co najmniej ±10%. Zalecane jest użycie pipety wielokrotnej w celu zachowania właściwego czasu dodawania wywoływacza barwy. Roztwór przemywający 5. Przygotować ilość roztworu wystarczającą na jeden dzień przez rozcieńczenie 1 części koncentratu (butelka oznaczona "W") 49 częściami dejonizowanej lub destylowanej wody (na 10 probówek potrzeba około 250 ml). Napełnić tryskawkę rozcieńczonym roztworem. Standard 6. Usunąć aluminiowe zabezpieczenie z butelki zawierającej zliofilizowany STANDARD (butelka "S"). Ostrożnie podważyć korek w celu likwidacji próżni w butelce, następnie wyjąć korek i położyć go do góry nogami na stole. Unikać zanieczyszczenia korka przez kontakt z palcami, stołem, itp. Wlać całą zawartość rozpuszczalnika STANDARD (butelka "D") do butelki ze zliofilizowanym STANDARDEM (butelka "S"). Włożyć z powrotem korek do butelki. Przytrzymując korek delikatnie wymieszać zawartość przez odwracanie ( 20x ), unikając tworzenia piany. W celu osiągnięcia stanu równowagi STANDARD należy odstawić na 20 minut w temperaturze pokojowej; następnie delikatnie wymieszać 10 razy. Zaznaczyć na butelce datę przygotowania roztworu. Próbki mleka 7. Badać próbki mleka o temperaturze identycznej z temperaturą standardu. Wymieszać próbkę przez wstrząsanie, unikając pienienia. Odmierzając próbkę należy pobierać ją ze środka objętości próbki, stopniowo naciągając do pipety bez wprowadzania pęcherzy powietrza. Liczba próbek 8. Nie więcej niż 6 próbek może być badanych jednocześnie. Próbka STANDARD musi być badana jako pierwsza w każdej grupie 6 próbek mleka. Automatyczne przeprowadzanie testu 9. Wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie zestawu pomiarowego ISRP-workstation zgodnie z komendą "Automatic test". Strona 5 z 6

6 Sposób wykonania Wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie zestawu pomiarowego ISRP-workstation zgaodnie z komendą "Automatic Test" lub przejść do pkt Przygotować odpowiednią ilość probówek pokrytych (COATED TUBES [T]) i oznakować je. 2. Odmierzyć pipetą 0.2ml roztworu STANDARDu [S] do PROBÓWKI [T]. Oznaczyć PROBÓWKĘ jako "Standard". 3. Odmierzyć pipetą 0.2ml badanej próbki mleka do odpowiednich PROBÓWEK [T]. Użyć nowej końcówki pipety dla każdej próbki mleka. 4. Dodać 0.2ml roztworu TRACERa [1] do wszystkich PROBÓWEK [T]. 5. PROBÓWKI [T] inkubować przez 3 minuty w inkubatorze (rząd A, 64 o C). Zawartość probówek musi być dobrze mieszana przez wstrząsanie. Natychmiast po zakończeniu inkubacji usunąć PROBÓWKI [T] z inkubatora. 6. Zawartość PROBÓWEK [T] wylać do zlewu, a odwrócone do góry dnem PROBÓWKI umieścić na bibule. Używając tryskawki wycisnąć roztwór przemywający WASH SOLUTION (rozcieńczony 50x) do PROBÓWEK [T] aż do ich całkowitego napełnienia. Wylać zawartość do zlewu. Powtórzyć tę czynność jeszcze dwukrotnie. Ustawić odwrócone do góry dnem PROBÓWKI [T] na bibule w celu usunięcia pozostałości płynu. 7. Do każdej PROBÓWKI [T] dodać 1.0ml wywoływacza barwy (COLOUR DEVELOPER [2]). Okres pomiędzy dodaniem wywoływacza do pierwszej i ostatniej PROBÓWKI nie powinien przekraczyć 10 sekund. 8. PROBÓWKI [T] inkubować przez 3 minuty w temperaturze pokojowej (rząd B). Zawartość PROBÓWEK musi być mieszana przez wstrząsanie. 9. Po 3 minutach wstrząsarka urządzenia zatrzyma się automatycznie i zostanie podany wynik. Odczyt 00 lub większy (+01, +02) powinien być interpretowany jako pozytywny (+), potwierdzający obecność pozostałości antybiotyków -laktamowych w próbkach mleka na poziomie czułości testu. Odczyt -01 i niższy (-02, -03) powinien być interpretowany jako wynik negatywny (-). Strona 6 z 6

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA)

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) U.S. Nr patentu 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124;

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY- MANNANOWYCH CANDIDA W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ab Plus jest

Bardziej szczegółowo

Syngen Gel/PCR Mini Kit

Syngen Gel/PCR Mini Kit Syngen Gel/PCR Mini Kit Syngen Gel/PCR ME Mini Kit Zestawy do oczyszczania DNA: - z żelu agarozowego - po reakcji PCR i innych reakcjach enzymatycznych - z żelu agarozowego z małą objętością elucji - po

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 Katalog produktów BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 1 2 Każdego dnia w szpitalach na całym świecie wykorzystuje się do pobierania krwi miliony probówek BD Vacutainer. BD jest wiodącą, globalną,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

TrueScience RespiFinder Identification Panels

TrueScience RespiFinder Identification Panels TrueScience RespiFinder Identification Panels SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożenia biologicznego można znaleźć w części Safety w dokumencie TrueScience RespiFinder

Bardziej szczegółowo

4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17

4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17 4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17 Materiały dostarczane przez użytkownika termocykler GeneAmp PCR System 9700 lub 2720 (Applied Biosystems) mikrowirówka probówki reakcyjne

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Dot154v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Strona 1 z 9

Dot154v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Strona 1 z 9 Dot154v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Strona 1 z 9 Instrukcja używania testów do wykrywania kontaminacji na powierzchniach roboczych ( wipe test ) przy typowaniu

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów

Oznaczanie aktywności enzymów Oznaczanie aktywności enzymów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Enzymatyczna Prowadzący: mgr inż. Anna Byczek CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest oznaczanie aktywności enzymu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro HIV combo REF A59428 Zastosowanie Test Access HIV combo jest chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym, wykorzystującym cząstki paramagnetyczne do wykrywania metodą jakościową antygenu HIV-1 p24

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo