SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r. DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, MARZEC ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie E.1.1. Szkoły podstawowe E.1.2. Przedszkola E.1.3. Gimnazja E.1.4. Licea ogólnokształcące E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Bemowskie Centrum Kultury F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy TABLICE ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH wyciąg z kompendium STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH / 123

4

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 123

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,47 105,8 DOCHODY BIEŻĄCE ,47 105,5 DOCHODY WŁASNE ,47 105,5 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,69 109,9 Podatek od nieruchomości ,13 107,6 Podatek rolny ,92 72,4 Podatek leśny 30 27,00 90,0 Podatek od środków transportowych ,20 122,5 Opłata targowa ,44 119,4 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,92 26,4 Opłaty adiacenckie ,00 0,0 Renta planistyczna ,20 0,2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,72 76,0 Dochody z mienia ,50 107,1 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,99 109,7 Dochody z najmu i dzierżawy mienia ,51 99,2 Pozostałe dochody ,36 94,9 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,65 246,0 Pozostałe odsetki ,45 274,7 Wpływy z różnych dochodów ,30 113,3 Mandaty i kary pieniężne ,00 - Wpływy z różnych opłat ,26 - Wpływy z usług ,67 80,2 Nadwyżki środków obrotowych ,03 - DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 113,5 DOCHODY WŁASNE ,00 113,5 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,32 221,9 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości ,68 61,2 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ,68 61,2 7 / 123

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,47 105,8 600 Transport i łączność ,76 98,2 700 Gospodarka mieszkaniowa ,54 109,6 750 Administracja publiczna ,24 91,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,26 107,5 801 Oświata i wychowanie ,91 80,3 852 Pomoc społeczna ,88 75,6 854 Edukacyjna opieka 1 140, Kultura fizyczna ,93-8 / 123

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,66 96, ,88 94,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 97, ,34 95, ,78 97, ,53 94, ,04 99, ,36 97, ,74 92, ,17 90,2 Dotacje na zadania bieżące ,42 97, ,42 97, ,27 99, ,38 99, ,33 99, ,01 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,86 88, ,54 87,8 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 70, ,71 70,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 70, ,71 70, ,20 98, ,20 98, ,20 98, ,20 98,1 Dotacje na zadania bieżące ,51 67, ,51 67,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Izby rolnicze ,51 67, ,51 67,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 67, ,51 67,5 Dotacje na zadania bieżące ,51 67, ,51 67,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,20 98, ,20 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 98, ,20 98,1 Dotacje na zadania bieżące ,20 98, ,20 98, ,20 98, ,20 98,1 9 / 123

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,52 96, ,52 96,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 96, ,52 96,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 96, ,52 96, ,52 96, ,52 96, Dostarczanie wody ,52 96, ,52 96,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 96, ,52 96,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 96, ,52 96, ,52 96, ,52 96,8 600 Transport i łączność ,64 80, ,64 80,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,28 74, ,28 74,4 Dotacje na zadania bieżące ,28 74, ,28 74, ,28 74, ,28 74,4 WYDATKI MAJĄTKOWE ,36 82, ,36 82, Drogi publiczne gminne ,50 80, ,50 80,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,14 75, ,14 75,1 Dotacje na zadania bieżące ,14 75, ,14 75, ,14 75, ,14 75,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,36 82, ,36 82, Drogi wewnętrzne ,14 64, ,14 64,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,14 64, ,14 64,0 10 / 123

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,14 64, ,14 64, ,14 64, ,14 64, Pozostała działalność ,00 90, ,00 90,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 90, ,00 90,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 90, ,00 90, ,00 90, ,00 90,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,58 84, ,58 84, WYDATKI BIEŻĄCE ,58 87, ,58 87,3 Dotacje na zadania bieżące ,58 87, ,58 87, ,99 80, ,99 80, ,59 87, ,59 87,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,6 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,58 84, ,58 84,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,58 87, ,58 87,3 Dotacje na zadania bieżące ,58 87, ,58 87, ,99 80, ,99 80, ,59 87, ,59 87,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,6 710 Działalność usługowa ,37 99, ,37 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,37 99, ,37 99, ,37 99, ,37 99, ,38 100, ,38 100,0 11 / 123

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,99 99, ,99 99, Pozostała działalność ,37 99, ,37 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,37 99, ,37 99,2 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,37 99, ,37 99, ,38 100, ,38 100, ,99 99, ,99 99,0 750 Administracja publiczna ,28 96, ,28 96, WYDATKI BIEŻĄCE ,88 96, ,88 96,4 Dotacje na zadania bieżące ,26 96, ,26 96, ,25 97, ,25 97, ,01 92, ,01 92, ,61 98, ,61 98, ,01 99, ,01 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 98, ,40 98,7 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,88 99, ,88 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,88 99, ,88 99,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,48 98, ,48 98, ,48 98, ,48 98, ,40 100, ,40 100, ,20 96, ,20 96,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 96, ,80 96,1 Dotacje na zadania bieżące ,58 96, ,58 96, ,25 97, ,25 97, ,33 90, ,33 90,9 12 / 123

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 751 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,21 82, ,21 82, ,01 99, ,01 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 98, ,40 98, Wybory do Sejmu i Senatu ,02 75, ,02 75, WYDATKI BIEŻĄCE ,02 75, ,02 75,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,02 75, ,02 75, ,02 75, ,02 75, ,18 99, ,18 99,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,18 99, ,18 99,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,18 99, ,18 99, ,00 99, ,00 99, ,18 99, ,18 99, ,15 99, ,15 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 99, ,15 99,2 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu ,15 99, ,15 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 99, ,15 99,2 Dotacje na zadania bieżące ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 13 / 123

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 756 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,43 91, ,43 91,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,43 91, ,43 91,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,43 91, ,43 91, ,28 100, ,28 100, ,15 84, ,15 84, ,43 91, ,43 91,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,43 91, ,43 91,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,43 91, ,43 91, ,28 100, ,28 100, ,15 84, ,15 84,9 801 Oświata i wychowanie ,10 99, ,63 98,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 99, ,65 98, ,26 99, ,93 96, ,05 100, ,43 98, ,21 95, ,50 96,0 Dotacje na zadania bieżące ,72 98, ,72 98, ,82 97,5 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE ,30 99, ,98 98, Szkoły podstawowe ,39 99, ,40 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,21 99, ,51 97, ,05 99, ,55 87, ,13 100, ,92 94, ,55 87,0 Dotacje na zadania bieżące ,96 99, ,96 99, ,20 95,3 14 / 123

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,18 98, ,89 98,7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,46 98, ,66 97,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,46 98, ,66 97, ,80 98, ,77 100, ,03 88,5 Dotacje na zadania bieżące ,66 97, ,66 97,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 96, Przedszkola ,42 99, ,33 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,24 99, ,40 99, ,79 99, ,59 100, ,25 100,0 0, ,54 96, ,59 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,81 99, ,81 99, ,64 94,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,18 97, ,93 97,6 Inne formy wychowania przedszkolnego ,14 83, ,14 83,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,14 83, ,14 83,9 Dotacje na zadania bieżące ,14 83, ,14 83,9 WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja ,48 99, ,69 98,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,18 99, ,17 97, ,69 99, ,00 99, ,50 100, ,19 95, ,00 99,9 Dotacje na zadania bieżące ,17 97, ,17 97, ,32 100,0 15 / 123

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,30 99, ,52 99, Dowożenie uczniów do szkół ,57 91, ,57 91, WYDATKI BIEŻĄCE ,57 91, ,57 91,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,57 91, ,57 91, ,57 91, ,57 91, ,78 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,78 99,7 Dotacje na zadania bieżące ,78 99, ,84 100, ,94 97, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 0, Licea ogólnokształcące ,20 98, ,41 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,56 98, ,77 98, ,92 98, ,79 100, ,29 100, ,00 99, ,63 96, ,79 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,98 95, ,98 95, ,66 99,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,64 99, ,64 99,9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,65 97, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 97, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Stołówki szkolne i przedszkolne ,65 97, ,00 100, ,66 100, ,99 97, ,00 100, ,49 98,3 16 / 123

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,49 98,3 Dotacje na zadania bieżące ,49 98, ,42 100, ,07 86,2 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE 0, Pozostała działalność ,52 98, ,43 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 98, ,43 98,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 98, ,43 98, ,19 98, ,43 98, ,33 98, ,00 95,4 0, Ochrona zdrowia ,99 92, ,99 92, WYDATKI BIEŻĄCE ,99 92, ,99 92, ,99 96, ,99 96, ,09 97, ,09 97, ,90 96, ,90 96,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 89, ,00 89,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,99 92, ,99 92,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,99 92, ,99 92, ,99 96, ,99 96, ,09 97, ,09 97, ,90 96, ,90 96,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 89, ,00 89,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 17 / 123

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100,0 852 Pomoc społeczna ,63 99, ,16 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,63 99, ,16 99, ,99 98, ,39 99, ,34 99, ,12 99, ,65 95, ,27 95,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,64 99, ,77 99, ,00 100, Ośrodki wsparcia ,43 98, WYDATKI BIEŻĄCE ,43 98,1 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,43 98, ,19 99, ,24 94, ,00 87, ,62 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,62 100, ,00 100, ,62 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,60 100, ,60 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,60 100, ,60 100, ,44 99, ,44 99,9 18 / 123

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,44 99, ,44 99, ,16 100, ,16 100, ,71 99, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 99, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,71 99, ,00 100, ,71 99, ,00 100, ,62 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 99,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,81 67, ,81 67, ,81 100, ,00 100, Dodatki mieszkaniowe ,61 99, ,61 99,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,61 99, ,61 99,4 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki stałe ,06 99, ,61 99, ,61 99,4 19 / 123

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 853 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,06 99,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,06 99, Ośrodki pomocy społecznej ,60 98, WYDATKI BIEŻĄCE ,60 98,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 98, ,03 99, ,57 93, ,00 81, ,62 97,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 97,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,62 97, ,62 97, Pozostała działalność ,76 95, ,95 95,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,76 95, ,95 95, ,76 92, ,95 92, ,68 70, ,68 94, ,08 97, ,27 92,8 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 99, ,00 95, ,26 98,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 98, ,94 100,0 20 / 123

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 854 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,94 100, ,32 98, Pozostała działalność ,26 98,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 98,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Edukacyjna opieka ,94 100, ,94 100, ,32 98, ,06 98, ,33 97,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,06 98, ,33 97, ,83 99, ,45 98, ,01 99, ,65 98, ,82 93, ,80 99,4 Dotacje na zadania bieżące ,88 95, ,88 95,9 WYDATKI MAJĄTKOWE Świetlice szkolne ,18 99, ,35 92,1 0 0,00 - WYDATKI BIEŻĄCE ,18 99,1 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,18 99, ,48 100, ,70 92, ,00 90, ,61 93, ,88 95,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,61 93, ,88 95, ,73 89, ,87 87, ,86 99,8 21 / 123

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,88 95, ,88 95,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,95 99, ,80 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,95 99, ,80 99,2 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,80 99, ,80 99, ,84 100, ,96 92, ,80 99, ,15 97, ,13 99, ,86 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,13 99, ,86 98, ,13 99, ,86 98, ,86 98, ,86 98, ,27 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pomoc materialna dla uczniów ,20 92,1 0 0, WYDATKI BIEŻĄCE ,20 92,1 0 0,00 - Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,20 92,1 0 0, ,42 89, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,42 89, ,00 100, ,42 89, ,00 100, ,42 89, ,00 100,0 22 / 123

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 900 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,57 98, ,79 97, WYDATKI BIEŻĄCE ,57 98, ,79 97,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,57 98, ,79 97, ,96 98, ,79 97, ,61 99, ,76 94, ,91 91,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 93, ,11 91,0 Dotacje na zadania bieżące ,11 93, ,11 91, ,48 99, ,00 98, ,63 91, ,11 91, ,85 98,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 100, ,80 100,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,12 85, ,12 85,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,12 85, ,12 85,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,12 85, ,12 85, ,00 98, ,00 98, ,12 85, ,12 85, Oczyszczanie miast i wsi ,83 95, ,83 95,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 95, ,83 95,2 Dotacje na zadania bieżące ,83 95, ,83 95, ,83 95, ,83 95,2 23 / 123

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,67 95, ,67 95,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,67 95, ,67 95,8 Dotacje na zadania bieżące ,67 95, ,67 95, ,67 95, ,67 95,8 WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00-0,00 - Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 100, ,20 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,20 100, ,20 100, ,20 100, ,20 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 100, ,80 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,90 37, ,90 37,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,90 37, ,90 37,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,90 37, ,90 37, ,90 37, ,90 37, Pozostała działalność ,24 98, ,39 96,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,24 98, ,39 96,9 Dotacje na zadania bieżące ,39 98, ,39 96, ,48 99, ,91 97, ,39 96, ,85 98,7 24 / 123

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 921 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00-0,00 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,26 99, ,26 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 99, ,26 99, ,26 99, ,26 99, ,79 97, ,79 97, ,47 99, ,47 99,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100,0 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,30 99, ,30 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,30 99, ,30 99, ,30 99, ,30 99, ,79 97, ,79 97, ,51 99, ,51 99,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100, Biblioteki ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100,0 25 / 123

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 925 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,96 99, ,96 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 95, ,96 95,4 Dotacje na zadania bieżące ,96 95, ,96 95, ,96 95, ,96 95,4 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100,0 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,09 98, ,09 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,09 98, ,09 98,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 98, ,09 98, ,09 98, ,09 98, Pozostała działalność ,09 98, ,09 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,09 98, ,09 98,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 98, ,09 98, ,09 98, ,09 98,6 926 Kultura fizyczna ,83 94, ,83 94,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 94, ,83 94, ,52 94, ,52 94, ,23 94, ,23 94, ,29 94, ,29 94,5 Dotacje na zadania bieżące ,31 94, ,31 94,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 88, ,00 88, Obiekty sportowe ,12 88, ,12 88,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,12 87, ,12 87,7 26 / 123

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,12 87, ,12 87,7 0 0,00-0 0, ,12 87, ,12 87,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 88, ,00 88, Instytucje kultury fizycznej ,00 94, ,00 94, WYDATKI BIEŻĄCE ,00 94, ,00 94,2 Dotacje na zadania bieżące ,00 94, ,00 94,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie kultury fizycznej ,71 96, ,71 96,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 96, ,71 96, ,40 96, ,40 96, ,23 94, ,23 94, ,17 99, ,17 99,2 Dotacje na zadania bieżące ,31 95, ,31 95,1 WYDATKI MAJĄTKOWE 27 / 123

28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,86 88,0 600 Transport i łączność ,36 82, Drogi publiczne gminne ,36 82,2 Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki Projekty i budowa dróg na obszarze - Lotnisko Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty Projekty i budowa dróg na obszarze Górce Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema Wykup gruntu pod budowę ul. Coopera Wykup gruntu pod ul. Kossutha, ul. Kryształową i ul. Grodkowską/Zaborowską Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,25 42, ,00 11, ,00 100, ,30 97, ,69 44, ,00 98, ,94 99, ,18 89,2 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego Dzielnica Urząd ,00 0, ,00 0,6 750 Administracja publiczna ,40 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy Zakup sprzętu do rozbudowy sieci Net Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy Zakup skarbomatu oraz kiosków multimedialnych Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Dzielnicy Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,40 98, ,48 99, ,00 88, ,56 99, ,45 99, ,70 97, ,21 99,9 801 Oświata i wychowanie ,30 99, Szkoły podstawowe ,18 98,7 Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3 Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzistów 18 Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 341 ul. Oławska 3 Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki Dzielnica Jednostki ,16 98, ,47 100, ,48 99, ,78 82, ,39 100, ,90 100, Przedszkola ,18 97,8 Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3 Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,82 99, ,84 85, ,00 58,0 28 / 123

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) Przebudowa placu zabaw przy Dzielnica Przedszkolu Nr 389, ul ,27 100,0 Urząd Szadkowskiego Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki ,00 100, ,25 99, Gimnazja ,30 99,7 Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1 Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki ,52 99, ,78 99, Licea ogólnokształcące ,64 99, Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń3 Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Projekt akustyczny studia nagrań wraz z zakupem elementów adaptacji akustycznej oraz zakup elementów oświetleniowych do sal widowiskowo-teatralnych Bemowskiego Centrum Kultury Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,64 99, ,00 100, ,80 100, ,80 100, ,80 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Biblioteki ,00 100,0 Zakup inwestycyjny sprzętu na potrzeby Biblioteki Publicznej Dzielnica Urząd ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,0 Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych Dzielnica Urząd ,00 100,0 926 Kultura fizyczna ,00 88, Obiekty sportowe ,00 88,6 Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higienicznosanitarne Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40 Zakup elementów Skateparku Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,00 100, ,00 100, ,00 70,5 29 / 123

30 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/4 D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) A STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU ,00 100,0 B PRZYCHODY OGÓŁEM ,0 I Przychody ,24 85,0 1 własne ,24 77,5 2 dotacje ,00 94,2 II Inne zwiększenia 0 0,00 C SUMA [A + B] ,24 85,1 D KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ,0 I Bieżące ,99 87,9 1 wynagrodzenia i pochodne ,06 91,3 2 wydatki rzeczowe ,93 82,3 II Inwestycyjne ,00 10,8 III Inne zmniejszenia 0 881,51 E PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 0,00 F WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH 0 0,00 G STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU ,74 36,9 H SUMA [D + E + F + G] ,24 85,1 30 / 123

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,64 86,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,64 86,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,20 85,4 1 Bieżące ,55 85,6 2 Inwestycyjne ,65 64,5 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,44 Suma bilansowa ( III + IV ) ,64 86,1 31 / 123

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.1. Szkoły podstawowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,28 83,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,28 83,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,28 82,2 1 Bieżące ,23 82,0 2 Inwestycyjne ,05 87,3 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,00 Suma bilansowa ( III + IV ) ,28 83,1 32 / 123

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.2. Przedszkola [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,51 89,9 Suma bilansowa ( I + II ) ,51 89,9 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,24 89,1 1 Bieżące ,24 89,1 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,27 Suma bilansowa ( III + IV ) ,51 89,9 33 / 123

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.3. Gimnazja [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,07 72,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,07 72,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,92 71,6 1 Bieżące ,32 74,2 2 Inwestycyjne ,60 44,6 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,15 Suma bilansowa ( III + IV ) ,07 72,8 34 / 123

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.4. Licea ogólnokształcące [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,02 99,3 Suma bilansowa ( I + II ) ,02 99,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,50 97,3 1 Bieżące ,50 97,3 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,52 Suma bilansowa ( III + IV ) ,02 99,3 35 / 123

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,76 85,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,76 85,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,26 85,2 1 Bieżące ,26 85,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,50 Suma bilansowa ( III + IV ) ,76 85,8 36 / 123

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Bemowskie Centrum Kultury Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,47 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,16 100,0 1 należności wymagalne ,30 100,0 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,26 100,0 C Przychody ogółem ,01 100,0 I Przychody własne ,56 100,0 1 wpływy z działalności ,06 100,0 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,50 100,0 II Dotacje ,45 100,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 100,0 2 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 3 inne dotacje w tym z UE ,45 100,0 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,70 100,0 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,69 100,0 I Wynagrodzenia i składki od nich ,53 100,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 100,0 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,20 100,0 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,45 100,0 II Zakup towarów i usług ,48 100,0 1 materiały i paliwa ,72 100,0 2 energia ,36 100,0 3 remonty ,98 100,0 4 usługi pozostałe ,42 100,0 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia ,68 100,0 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,56 100,0 1 należności wymagalne ,82 100,0 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,16 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: ,73 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,86 100,0 informacje dodatkowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,39 100,0 1 środki własne ,39 100,0 2 dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ,00 100,0 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 40 40,00 100,0 [zł] 37 / 123

38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,05 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,24 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,08 100,0 C Przychody ogółem ,75 100,0 I Przychody własne ,75 100,0 1 wpływy z działalności ,75 100,0 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 100,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 100,0 2 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 3 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,94 100,0 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,28 100,0 I Wynagrodzenia i składki od nich ,80 100,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 100,0 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,77 100,0 II Zakup towarów i usług ,48 100,0 1 materiały i paliwa ,35 100,0 2 energia ,80 100,0 3 remonty ,53 100,0 4 usługi pozostałe ,80 100,0 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,23 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,79 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: ,06 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,11 100,0 informacje dodatkowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,08 100,0 1 środki własne ,08 99,9 2 dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ,00 100,0 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 43,25 42,75 98,8 [zł] 38 / 123

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2013 rok i informacji o stanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo