UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2014 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ), uchwala się, co następuje: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

2 Załącznik do Uchwały Nr 252/3647/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za I półrocze 2014 roku Białystok 2014

3 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2014r. 4 II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2014r. 25 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014r 96 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu Uwagi ogólne Dochody Dochody własne Dotacje Subwencje Wydatki Sytuacja finansowa samorządu województwa 108 V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna 220 VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej 224 VII. Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 240 VIII. Zakłady budżetowe 241 IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 244 3

4 I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2014 r. Tabela nr 1 Dział, Rozdział, Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie bieżące z tego majątkowe Dochody własne województwa + subwencja w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych % 5/ Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,34 29, Biura geodezji i terenów , ,13 0, ,13 0,00 80,5 rolnych 0830 Wpływy z usług , ,05 0, ,05 0,00 80, Pozostałe odsetki , ,02 0, ,02 0,00 43, Wpływy z różnych , ,06 0, ,06 0,00 X dochodów Prace geodezyjnourządzeniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, na potrzeby rolnictwa 2210 Dotacje celowe otrzymane ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i , ,94 1, ,44 0,00 62,2 urządzeń wodnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,34 0, ,34 0,00 36, Dochody z najmu i , ,28 0, ,28 0,00 52,3 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, ,00 0,00 59, Wpływy ze sprzedaży 0 0 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,29 0, ,29 0,00 71, Wpływy z różnych , ,03 0, ,03 0, ,2 dochodów Melioracje wodne , , , , ,34 16, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , ,00 0,00 0, ,00 8, , ,86 0, ,86 0,00 56, ,51 0, ,51 0, ,51 19,3 4

5 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane ,58 0, ,58 0, ,58 24,3 z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane ,25 0, ,25 0, ,25 24,3 z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju , ,29 0, , ,00 44,4 Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 44,4 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 44,4 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8510 Wpływy z różnych , ,29 0, ,29 0,00 112,0 rozliczeń Wyłączenie z produkcji , ,79 0, ,79 0,00 70,9 gruntów rolnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,37 0, ,37 0,00 70, Pozostałe odsetki , ,82 0, ,82 0,00 X 0970 Wpływy z różnych ,60 281,60 0,00 281,60 0,00 X dochodów Pozostała działalność , ,00 0,00 0, ,00 75, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 75,1 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo , ,60 0,00 0,00 0,00 33, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,60 0,00 0,00 0,00 33, , ,81 0,00 0,00 0,00 11,4 5

6 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach , ,45 0,00 0,00 0,00 34,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,34 0,00 0,00 0,00 34,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo , , , ,96 0,00 87,0 przemysłowe Rozwój ,90 0, , ,90 0,00 103,1 przedsiębiorczości 6669 Wpływy ze zwrotów ,90 0, , ,90 0,00 103,1 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr , ,06 0, ,06 0,00 84,0 nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2919 Wpływy ze zwrotów , ,06 0, ,06 0,00 84,0 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 Handel , ,00 0,00 0,00 0,00 36, Promocja eksportu , ,00 0,00 0,00 0,00 36, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 0,00 0,00 0,00 36,5 6

7 2009 Dotacje celowe w ramach , ,50 0,00 0,00 0,00 36,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , , , , ,73 21, Krajowe pasażerskie , , , ,00 0,00 86,7 przewozy kolejowe 0580 Grzywny i inne kary , ,00 0, ,00 0,00 X pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6260 Dotacje otrzymane z ,50 0, ,50 0,00 0,00 82,8 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie , ,30 0, , ,42 41,0 przewozy autobusowe 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,42 0,00 0, ,42 40,4 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów , ,88 0, ,88 0,00 100,0 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne , , , ,66 0,00 17,3 wojewódzkie 0580 Grzywny i inne kary , ,66 0, ,66 0,00 35,8 pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,57 0, ,57 0,00 78, Dochody z najmu i , ,74 0, ,74 0,00 48,1 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży ,99 0, , ,99 0,00 293,6 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,11 0, ,11 0,00 53, Wpływy z różnych dochodów , ,59 0, ,59 0,00 113,4 7

8 6207 Dotacje celowe w ramach ,83 0, ,83 0,00 0,00 13,8 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne gminne ,70 0, , ,70 0,00 100, Wpływy ze zwrotów ,70 0, , ,70 0,00 100,0 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Infrastruktura , , , ,68 0,00 3,0 telekomunikacyjna 0970 Wpływy z różnych , ,68 0, ,68 0,00 0,5 dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach , ,73 0,00 0,00 0,00 7,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach ,46 0, ,46 0,00 0,00 3,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,21 0, , ,31 101, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,90 0, ,90 0,00 124,9 8

9 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 200,00 0,00 200,00 0,00 X 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,31 0,00 0, ,31 77,1 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek , ,00 0, ,00 0,00 85,1 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 630 Turystyka , , ,50 390,70 0,00 1, Zadania w zakresie ,70 390,70 0,00 390,70 0,00 X upowszechniania turystyki 2910 Wpływy ze zwrotów ,70 390,70 0,00 390,70 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , , ,50 0,00 0,00 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29 0,00 0,00 0,00 61, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, , ,55 0, ,55 0,00 10, , ,55 0, ,55 0,00 10, , ,35 0, ,35 0,00 118, , ,89 0, ,89 0,00 81,8 9

10 0770 Wpłaty z tytułu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki , ,31 0, ,31 0,00 X 710 Działalność usługowa , ,02 0, , ,00 7, Biura planowania , ,25 0, ,25 0,00 82,1 przestrzennego 0920 Pozostałe odsetki , ,40 0, ,40 0,00 35, Wpływy z różnych , ,85 0, ,85 0,00 249,6 dochodów Prace geologiczne , ,00 0,00 308, ,00 21,5 (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 20,0 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek ,00 308,00 0,00 308,00 0,00 X samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki dokumentacji , ,77 0, ,77 0,00 29,7 geodezyjnej i kartograficznej 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,38 2,38 0,00 2,38 0,00 X 0970 Wpływy z różnych , ,39 0, ,39 0,00 29,7 dochodów Prace geodezyjne i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 kartograficzne (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 720 Informatyka ,67 280,67 0,00 280,67 0,00 X Pozostała działalność ,67 280,67 0,00 280,67 0,00 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00 X ,56 280,56 0,00 280,56 0,00 X 10

11 750 Administracja publiczna , , , , ,50 48, Urzędy naczelnych i , ,00 0,00 0,00 0,00 18,4 centralnych organów administracji rządowej 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 18,4 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 18,4 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 180, ,00 50, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 50,2 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2230 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 52,0 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek ,00 180,00 0,00 180,00 0,00 90,0 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie , , , ,91 0,00 51, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, ,00 0,00 X 0589 Grzywny i inne kary ,13 18,13 0,00 18,13 0,00 X pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i , ,33 0, ,33 0,00 X dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,36 0, ,36 0,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,10 0, ,10 0,00 X 11

12 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 47, , ,00 0,00 0,00 0,00 46, , ,75 0, ,75 0,00 21, , ,99 0, ,99 0,00 X , ,91 0, ,91 0,00 99, ,34 192,34 0,00 192,34 0,00 99, ,00 0, ,00 0,00 0,00 92, , ,34 0, ,34 0,00 X 12

13 0900 Odsetki od dotacji oraz ,34 95,34 0,00 95,34 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów , ,00 0, ,00 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Komisje egzaminacyjne ,71 971,71 0,00 278,21 693,50 18, Dotacje celowe otrzymane ,50 693,50 0,00 0,00 693,50 13,9 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek ,21 278,21 0,00 278,21 0,00 111,3 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Centrum Rozwoju , ,00 0,00 0,00 0,00 64,5 Zasobów Ludzkich 2007 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 71,8 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 23,3 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek , ,14 0, ,14 0,00 X samorządu terytorialnego 0580 Grzywny i inne kary , ,00 0, ,00 0,00 X pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki ,14 158,14 0,00 158,14 0,00 X 0970 Wpływy z różnych , ,00 0, ,00 0,00 X dochodów Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 33,2 13

14 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 33,2 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 Bezpieczeństwo ,38 830,38 0,00 830,38 0,00 X publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa ,38 830,38 0,00 830,38 0,00 X górskiego i wodnego 0900 Odsetki od dotacji oraz ,00 32,00 0,00 32,00 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów ,38 798,38 0,00 798,38 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 756 Dochody od osób , ,95 0, ,95 0,00 56,0 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat , ,00 0, ,00 0,00 31,1 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za , ,00 0, ,00 0,00 31,1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w , ,95 0, ,95 0,00 56,2 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od , ,00 0, ,00 0,00 50,8 osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od , ,95 0, ,95 0,00 58,4 osób prawnych 757 Obsługa długu , ,18 0, ,18 0,00 X publicznego Rozliczenia z tytułu , ,18 0, ,18 0,00 X poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wpływy z tytułu poręczeń , ,18 0, ,18 0,00 X i gwarancji, w tym należności uboczne 758 Różne rozliczenia , , , ,63 0,00 30,9 14

15 75801 Część oświatowa , ,00 0, ,00 0,00 61,5 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z , ,00 0, ,00 0,00 61,5 budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ,00 0, , ,00 0, ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6180 Środki na inwestycje na ,00 0, , ,00 0, drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza , ,00 0, ,00 0,00 50,0 subwencji ogólnej dla województw 2920 Subwencje ogólne z , ,00 0, ,00 0,00 50,0 budżetu państwa Różne rozliczenia , ,63 0, ,63 0,00 213,6 finansowe 0920 Pozostałe odsetki , ,23 0, ,23 0,00 201, Pozostałe odsetki , ,40 0, ,40 0,00 X Część regionalna , ,00 0, ,00 0,00 50,0 subwencji ogólnej dla województw 2920 Subwencje ogólne z , ,00 0, ,00 0,00 50,0 budżetu państwa Regionalne Programy , , ,81 0,00 0,00 19,7 Operacyjne Dotacje celowe w ramach , ,94 0,00 0,00 0,00 9,1 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 33,3 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach ,81 0, ,81 0,00 0,00 19,3 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 0, ,00 0,00 0,00 4,4 15

16 ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,00 0, ,00 0,00 0,00 21,2 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny , , ,00 0,00 0,00 74,9 Kapitał Ludzki 2007 Dotacje celowe w ramach , ,81 0,00 0,00 0,00 44,2 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,32 0,00 0,00 0,00 100,0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,00 0, ,00 0,00 0,00 66,7 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie , ,72 202, ,32 0,00 59, Szkoły zawodowe , ,85 0, ,85 0,00 63, Wpływy z różnych opłat ,16 514,16 0,00 514,16 0,00 7, Dochody z najmu i , ,54 0, ,54 0,00 64,6 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,02 0, ,02 0,00 69, Wpływy z różnych , ,13 0, ,13 0,00 118,0 dochodów Zakłady kształcenia , ,91 0, ,91 0,00 73,6 nauczycieli 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego , ,07 0, ,07 0,00 66,8 16

17 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,63 0, ,63 0,00 82, Wpływy z różnych , ,21 0, ,21 0,00 X dochodów Dokształcanie i , ,51 202, ,71 0,00 78,4 doskonalenie nauczycieli 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 26,00 0,00 26,00 0,00 X 0750 Dochody z najmu i , ,51 0, ,51 0,00 63,2 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,49 0, ,49 0,00 61, Wpływy ze sprzedaży ,20 0,00 202,20 202,20 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,73 0, ,73 0,00 123, Wpływy z różnych ,90 759,90 0,00 759,90 0,00 X dochodów 2400 Wpływy do budżetu , ,88 0, ,88 0,00 X pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Biblioteki pedagogiczne , ,85 0, ,85 0,00 54, Wpływy z usług ,25 509,25 0,00 509,25 0,00 42, Pozostałe odsetki ,60 687,60 0,00 687,60 0,00 98, Wpływy z różnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dochodów Pozostała działalność , ,60 0,00 0,00 0,00 54, Dotacje celowe otrzymane , ,06 0,00 0,00 0,00 54,8 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane , ,54 0,00 0,00 0,00 54,8 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 803 Szkolnictwo wyższe 0 0 1,86 1,86 0,00 1,86 0,00 X Pozostała działalność 0 0 1,86 1,86 0,00 1,86 0,00 X 2910 Wpływy ze zwrotów 0 0 1,86 1,86 0,00 1,86 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 851 Ochrona zdrowia , ,83 0, , ,41 67,0 17

18 85111 Szpitale ogólne , ,42 0, ,42 0,00 73, Wpływy ze zwrotów , ,46 0, ,46 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8120 Odsetki od pożyczek , ,96 0, ,96 0,00 28,2 udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie , ,00 0,00 0, ,00 33,9 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 33,9 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność , ,41 0,00 0, ,41 43, Dotacje celowe otrzymane , ,41 0,00 0, ,41 43,9 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna , ,31 0, , ,00 50, Domy pomocy społecznej 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,35 0, , ,00 52, , ,00 0,00 0, ,00 52, , ,35 0, ,35 0,00 74,8 18

19 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne ośrodki , ,46 0, ,46 0,00 101,9 polityki społecznej 0920 Pozostałe odsetki , ,06 0, ,06 0,00 103, Wpływy z różnych ,40 552,40 0,00 552,40 0,00 92,1 dochodów Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze , ,00 0,00 0, ,00 48, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 48,8 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność ,50 709,50 0,00 709,50 0,00 X 0900 Odsetki od dotacji oraz 0 0 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów ,50 700,50 0,00 700,50 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w , , , ,29 0,00 54,6 zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa , ,33 0, ,33 0,00 X i społeczna osób niepełnosprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 8,80 8,80 0,00 8,80 0,00 X 0900 Odsetki od dotacji oraz ,51 65,51 0,00 65,51 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,02 0, ,02 0,00 X 19

20 85324 Państwowy Fundusz , ,18 0, ,18 0,00 16,3 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych , ,18 0, ,18 0,00 16,3 dochodów Wojewódzkie urzędy , ,04 54, ,22 0,00 53,4 pracy 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0, ,00 0,00 340, Wpływy ze sprzedaży ,50 0,00 54,50 54,50 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,68 0, ,68 0,00 97, Wpływy z różnych , ,04 0, ,04 0,00 X dochodów 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 56,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2460 Środki otrzymane od , ,32 0,00 0,00 0,00 40,9 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , ,56 0,00 88, Wpływy ze zwrotów , ,86 0, ,86 0,00 88,5 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów ,70 0, , ,70 0,00 97,7 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 854 Edukacyjna opieka , ,24 0, ,24 0,00 49,6 wychowawcza Internaty i bursy szkolne , ,24 0, ,24 0,00 49, Wpływy z różnych opłat , ,55 0, ,55 0,00 70, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,69 0, ,69 0,00 44,3 20

21 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,04 0,00 79, Gospodarka odpadami ,10 716,10 0,00 716,10 0,00 47, Grzywny, mandaty i inne ,10 716,10 0,00 716,10 0,00 47,3 kary pieniężne od osób fizycznych Ochrona powietrza , ,00 0,00 0,00 0, atmosferycznego i klimatu 2460 Środki otrzymane od , ,00 0,00 0,00 0, pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 wibracji 2460 Środki otrzymane od ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki , ,19 0, ,19 0,00 103,6 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych , ,19 0, ,19 0,00 103,6 dochodów Wpływy i wydatki ,74 956,74 0,00 956,74 0,00 38,3 związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty ,94 914,94 0,00 914,94 0,00 36,6 produktowej 0970 Wpływy z różnych ,80 41,80 0,00 41,80 0,00 X dochodów Wpływy i wydatki , ,26 0, ,26 0,00 81,9 związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 2360 Dochody jednostek , ,26 0, ,26 0,00 81,9 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , , ,00 379,75 0,00 60, Wpływy z różnych opłat ,05 262,05 0,00 262,05 0,00 262, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 X 21

22 2460 Środki otrzymane od , ,34 0,00 0,00 0,00 47,9 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów ,70 109,70 0,00 109,70 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6280 Środki otrzymane od ,00 0, ,00 0,00 0, pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona , , , ,67 0,00 51,1 dziedzictwa narodowego Biblioteki , , ,00 0,00 0,00 50, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 50,4 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane ,00 0, ,00 0,00 0, z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , ,67 0, ,67 0,00 139, Odsetki od dotacji oraz ,14 404,14 0,00 404,14 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,99 2,99 0,00 2,99 0,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6,51 6,51 0,00 6,51 0,00 X 22

23 2710 Dotacja celowa otrzymana , ,00 0,00 0,00 0, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2910 Wpływy ze zwrotów , ,03 0, ,03 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 925 Ogrody botaniczne i , , , ,43 0,00 54,4 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe , , , ,43 0,00 54, Dochody z najmu i , ,00 0, ,00 0,00 92,3 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, ,00 0,00 30, Wpływy ze sprzedaży ,00 234,00 0,00 234,00 0,00 22,3 wyrobów 0870 Wpływy ze sprzedaży ,00 0, , ,00 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,04 611,04 0,00 611,04 0,00 64, Wpływy z różnych , ,39 0, ,39 0,00 X dochodów 2230 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 53,0 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od , ,18 0,00 0,00 0,00 73,2 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , ,27 0, ,27 0,00 71, Obiekty sportowe , ,10 0, ,10 0,00 71, Wpływy z różnych dochodów , ,10 0, ,10 0,00 X 23

24 6207 Dotacje celowe w ramach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie , ,17 0, ,17 0,00 X kultury fizycznej 0900 Odsetki od dotacji oraz ,00 43,00 0,00 43,00 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 4,75 4,75 0,00 4,75 0,00 X 2910 Wpływy ze zwrotów , ,42 0, ,42 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM , , , , ,98 31,1 24

25 II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2014 r. Tabela nr 2 Podział klasyfikacji budżetowej Dział, Rozdział, Nazwa Plan na 2014 (stan na dzień ) Plan po zmianach (stan na dzień ) Wykonanie wydatków (stan na dzień ) Wydatki bieżące z tego: w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wydatki majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,58 0, ,69 0,00 0,00 25,2 31, Biura geodezji i terenów , ,48 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,5 44,5 rolnych 3020 Wydatki osobowe , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,5 38,5 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,0 45,0 pracowników 4040 Dodatkowe , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4 98,4 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 46,4 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,8 38, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 46,4 Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst % (5/4) % (5/3) 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,4 6,4 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,4 21,4 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51, Zakup usług ,60 270,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,7 2,7 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,5 18,5

26 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,4 56, Zakup usług dostępu do , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,6 49,6 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6 16,6 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 37,7 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,5 15,5 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,9 51, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,2 75,2 fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,1 20,1 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,6 50,6 inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjnourządzeniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zarządy melioracji i , ,19 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,2 51,2 urządzeń wodnych 3020 Wydatki osobowe , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,4 33,5 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,3 46,3 pracowników 4040 Dodatkowe , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 97,8 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,3 49,3 26

27 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,0 43, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,5 43,5 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,0 36,0 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,1 59, Zakup usług , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,8 51,8 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,3 25, Zakup usług pozostałych , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,5 46, Zakup usług dostępu do , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,9 43,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,1 32,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,1 49,1 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,7 22,7 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,8 55, Odpisy na zakładowy , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,1 73,1 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,2 50,9 nieruchomości 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,7 26,7 27

28 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,9 137,7 jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania ,89 742,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,6 10,6 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,2 53,2 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,3 98,3 inwestycyjne jednostek budżetowych Melioracje wodne , ,28 0, , ,58 0, ,62 0,00 0,00 16,1 24, Wydatki osobowe , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 56,3 54,8 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 46,1 46,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 99,9 96,7 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 50,1 50,1 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 47,7 47, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 46,7 46,7 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,7 21,7 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 34,3 41,7 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 47,7 47, Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,9 7,4 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 84,7 84, Zakup usług pozostałych , ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 30,2 30, Zakup usług dostępu do ,66 356,66 0,00 0,00 0,00 0,00 356,66 0,00 0,00 38,4 38,4 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 42,4 42,4 28

29 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 51,2 51,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe ,64 356,64 0,00 0,00 0,00 0,00 356,64 0,00 0,00 8,9 8,9 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 81,8 81, Odpisy na zakładowy , ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 69,2 69,2 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,8 50,8 nieruchomości 4490 Pozostałe podatki na , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 47,1 47,1 rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów ,95 233,95 0,00 0,00 0,00 0,00 233,95 0,00 0,00 100,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 49,3 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, ,51 0,00 0,00 18,6 18,6 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,58 0,00 0, , ,58 0, ,58 0,00 0,00 24,3 24,3 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, ,25 0,00 0,00 24,3 24,3 jednostek budżetowych Program Rozwoju , , ,12 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 33,6 33,7 Obszarów Wiejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X 29

30 2919 Zwrot dotacji oraz , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3030 Różne wydatki na rzecz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 osób fizycznych 3038 Różne wydatki na rzecz , , ,42 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 55,4 55,4 osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz ,82 415,82 0,00 0,00 0,00 0,00 415,82 0,00 0,00 55,4 55,4 osób fizycznych 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 46,2 46,2 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 46,2 46,2 pracowników 4048 Dodatkowe , , ,15 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 91,9 91,9 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 91,9 91,9 wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,03 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 48,0 48,0 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 48,0 48,0 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy , , ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 41,1 41, Składki na Fundusz Pracy , ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 41,1 41, Wynagrodzenia ,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 3,2 3,2 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 3,2 3,2 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,3 22,8 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,42 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 24,2 22,7 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 24,2 22,7 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,3 52, Zakup energii , , ,61 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 52,3 52, Zakup energii , ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 52,3 52,3 30

31 4270 Zakup usług , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,9 70,9 remontowych 4278 Zakup usług , , ,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 69,3 69,3 remontowych 4279 Zakup usług , ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 69,3 69,3 remontowych 4288 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 7, Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 17,5 17, Zakup usług pozostałych , ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 17,5 17, Zakup usług dostępu do , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,7 51,0 sieci Internet 4358 Zakup usług dostępu do , , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 41,7 51,0 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 41,7 51,0 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,32 145,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,9 25,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4368 Opłaty z tytułu zakupu ,81 473,81 473,81 0,00 0,00 0,00 473,81 0,00 0,00 25,9 25,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,97 157,97 0,00 0,00 0,00 0,00 157,97 0,00 0,00 25,9 25,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu ,87 734,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,3 27,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 27,3 27,3 31

32 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu ,86 798,86 0,00 0,00 0,00 0,00 798,86 0,00 0,00 27,3 27,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących tłumaczenia 4388 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4398 Zakup usług , , ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 2,5 2,5 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług ,75 393,75 0,00 0,00 0,00 0,00 393,75 0,00 0,00 2,5 2,5 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4410 Podróże służbowe ,20 852,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,4 15,4 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 34,0 34,0 krajowe 4419 Podróże służbowe , ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 34,0 34,0 krajowe 4420 Podróże służbowe ,54 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0,2 zagraniczne 4428 Podróże służbowe , , ,89 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 26,8 26,8 zagraniczne 4429 Podróże służbowe , ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 26,8 26,8 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Różne opłaty i składki , , ,65 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 17,6 17, Różne opłaty i składki ,55 556,55 0,00 0,00 0,00 0,00 556,55 0,00 0,00 17,6 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 32

33 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, , , ,78 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 39,0 39, , ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 39,0 39, , , ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 27,8 27, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 27,8 27, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 33

34 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8550 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 finansowe Pozostała działalność , ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 39,3 50, Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,3 58, Zakup usług ,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,0 12,0 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Kary i odszkodowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 46,5 537,2 wypłacane na rzecz osób fizycznych 050 Rybołówstwo i rybactwo , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,9 32, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,9 32, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,6 33, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,6 33, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,9 85,9 34

35 4049 Dodatkowe , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,9 85,9 wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,9 35,9 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,9 35,9 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,7 33, Składki na Fundusz Pracy , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,7 33, Zakup materiałów i , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,4 8,4 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,9 20,9 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,9 20,9 wyposażenia 4270 Zakup usług ,90 190,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,8 31,8 remontowych 4278 Zakup usług ,50 622,50 622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7 27,7 remontowych 4279 Zakup usług ,50 207,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7 27,7 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych ,36 13,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0, Zakup usług pozostałych ,57 43,57 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0, Zakup usług pozostałych ,53 14,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0, Podróże służbowe ,41 372,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,6 18,6 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 35,6 krajowe 4419 Podróże służbowe , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 35,6 krajowe 4448 Odpisy na zakładowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 fundusz świadczeń socjalnych 4708 Szkolenia pracowników , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,7 25,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,7 25,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150 Przetwórstwo przemysłowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,7 45,2 35

36 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6668 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,74 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,5 42, ,98 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 37, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X ,76 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,9 47,7 36

37 2007 Dotacje celowe w ramach , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,6 59,6 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,5 97,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2919 Zwrot dotacji oraz , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,1 128,8 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3257 Stypendia różne , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6, Stypendia różne , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6, Wynagrodzenia osobowe , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,7 35,8 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,7 35,8 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,7 110,7 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,7 110,7 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,7 29,5 37

38 4119 Składki na ubezpieczenia , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,7 29,5 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,2 17, Składki na Fundusz Pracy ,94 732,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,2 17, Wynagrodzenia , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,4 48,5 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,4 48,5 bezosobowe 4217 Zakup materiałów i , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7 4,6 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,57 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7 4,6 wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 25, Zakup usług pozostałych , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 25, Zakup usług dostępu do ,54 771,54 771,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,1 15,1 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,20 136,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,1 15,1 sieci Internet 4367 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 Opłaty z tytułu zakupu ,00 164,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 6,4 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu ,95 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8 6,4 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 38

39 4389 Zakup usług ,30 740,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 X obejmujących tłumaczenia 4397 Zakup usług , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 88,2 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 88,2 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4417 Podróże służbowe ,65 311,65 311,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,7 1,2 krajowe 4419 Podróże służbowe ,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,7 1,2 krajowe 4447 Odpisy na zakładowy , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,7 92,4 fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy ,23 707,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,7 92,4 fundusz świadczeń socjalnych 4707 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 Handel , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,1 27, Promocja eksportu , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,1 27, Wynagrodzenia osobowe , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,4 25,5 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,4 25,5 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,5 58,4 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,5 58,4 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,1 27,9 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia ,38 977,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,1 27,9 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 374,54 374,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,2 13, Składki na Fundusz Pracy ,10 66,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,2 13, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 39

40 4219 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,7 113, Zakup usług pozostałych , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,7 113, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 600 Transport i łączność , , , , ,19 0, ,73 0,00 0,00 16,5 22, Krajowe pasażerskie , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,7 34,8 przewozy kolejowe 2630 Dotacja przedmiotowa z , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,5 41,5 budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 41,0 41,4 przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z , ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 40,4 40,4 budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Zwrot dotacji oraz , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne , ,49 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18,1 26,9 wojewódzkie 3020 Wydatki osobowe , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,2 63,2 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,9 47,9 pracowników 4040 Dodatkowe , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 40

41 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 46,6 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,6 45, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,2 45,2 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,9 77,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,2 28,2 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,7 40, Zakup usług , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1 1,7 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,1 53, Zakup usług pozostałych , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,7 40, Zakup usług dostępu do , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,9 44,9 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,2 48,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,3 43,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,0 47,0 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,9 48,9 krajowe 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,4 51, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,3 72,3 41

42 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,5 41,5 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,8 41,8 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,2 8,2 państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,1 73,1 jednostek samorządu terytorialnego 4600 Kary i odszkodowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,7 9,7 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia ,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X oraz uznania rachunków bieżących 6050 Wydatki inwestycyjne ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5 4,9 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,77 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18,2 31,2 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,38 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,9 25,5 jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,0 49,0 inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne ,70 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 6668 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych ,70 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 42

43 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Infrastruktura , , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 3,1 telekomunikacyjna 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,6 13,6 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4,0 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,3 33,3 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe ,26 894,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,8 9,9 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,6 14,6 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,3 4,3 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,3 13, Składki na Fundusz Pracy ,33 188,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4, Zakup materiałów i ,20 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,8 X wyposażenia 4217 Zakup materiałów i , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,6 31,6 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,16 130,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,4 9,4 wyposażenia 4267 Zakup energii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup energii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych ,72 91,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,6 X 4307 Zakup usług pozostałych , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0, Zakup usług pozostałych ,02 553,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0, Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,95 357,95 357,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,1 42,1 43

44 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,87 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,6 12,6 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe ,35 487,35 487,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1,5 krajowe 4419 Podróże służbowe ,65 25,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 krajowe 4427 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4429 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4437 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Pozostałe podatki na ,55 8,55 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 X rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4509 Pozostałe podatki na ,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 X rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu ,64 102,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 X państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,9 X jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,9 2,8 usług (VAT) Szkolenia pracowników , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,25 74,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,9 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,73 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4,3 4,3 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,37 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3 1,3 jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 44

45 6069 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , ,31 0, , ,99 0, ,31 0,00 0,00 3,0 3, Zakup usług pozostałych , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 77,1 77, Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,3 33,3 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,99 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9 0,9 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,01 0,00 0,00 738,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9 0,9 jednostek budżetowych 630 Turystyka , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5 5, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12,6 12, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,6 4, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,6 4, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,1 53, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,4 13, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,4 13, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,2 17,2 45

46 4119 Składki na ubezpieczenia ,13 772,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,2 17,2 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy ,62 393,62 393,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,8 6, Składki na Fundusz Pracy ,74 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,8 6, Wynagrodzenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,3 17,3 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,3 27, Zakup usług pozostałych , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 7, Zakup usług pozostałych , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 7, Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 6067 Wydatki na zakupy ,60 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3 3, Dotacje celowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 X przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,5 45,5 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,1 75,1 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,5 50,5 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,3 42, Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Podróże służbowe ,50 269,50 269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,7 2,7 krajowe 4427 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 46

47 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0,2 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6209 Dotacje celowe w ramach ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6617 Dotacje celowe ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6627 Dotacje celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 nieruchomościami 4260 Zakup energii , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,6 32, Zakup usług ,40 203,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,1 24,1 47

48 4390 Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,4 19,4 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,9 33,9 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki ,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1, Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,0 28,0 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na ,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,1 19,1 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,6 57,6 sądowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , ,49 0, ,00 0,00 900, ,00 0,00 0,00 41,5 42, Biura planowania , ,49 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,2 49,8 przestrzennego 3020 Wydatki osobowe , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,9 69,3 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,7 45,2 pracowników 4040 Dodatkowe , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,7 94,7 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,6 50,3 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,6 35, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 48,4 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,7 35,9 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47, Zakup usług remontowych , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,7 21,7 48

49 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,5 39, Zakup usług pozostałych , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,2 59, Zakup usług dostępu do , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,5 43,5 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,44 179,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,9 23,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,0 36,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,7 47,8 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe ,42 655,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,1 10,9 krajowe 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,5 67, Odpisy na zakładowy , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,5 90,6 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,7 43,7 nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,7 14,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,8 73,8 inwestycyjne jednostek budżetowych Plany , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 61,1 zagospodarowania przestrzennego 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 61,1 49

50 między jednostkami samorządu terytorialnego Prace geologiczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 20,0 20,0 (nieinwestycyjne) 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 40,0 40,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Ośrodki dokumentacji ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 4,5 4,5 geodezyjnej i kartograficznej 4700 Szkolenia pracowników ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 4,5 4,5 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Prace geodezyjne i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 720 Informatyka , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 14,4 14, Pozostała działalność , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 14,4 14, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,8 1, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,1 16, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 50

51 2809 Dotacja celowa z budżetu , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,7 36,7 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2837 Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,4 44,2 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,4 44,2 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,6 81,7 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,3 81,7 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 46,6 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 46,6 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,8 40, Składki na Fundusz Pracy ,83 541,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,8 40, Zakup usług pozostałych , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,6 25, Zakup usług pozostałych , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,9 29, Szkolenia pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 X inwestycyjne jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy ,05 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 6,5 6,5 inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,6 7,5 51

52 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,27 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 29, ,48 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 29, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,47 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2,5 2, ,39 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 52

53 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja , , , , ,74 0, ,95 0,00 0,00 30,7 31,5 publiczna Urzędy naczelnych i , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,0 12,0 centralnych organów administracji rządowej 2318 Dotacje celowe , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,1 16,1 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,1 16,1 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 19,5 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 19,5 pracowników 4048 Dodatkowe , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,0 24,0 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,0 24,0 wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9 22,9 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9 22,9 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy ,14 935,14 935,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,2 10, Składki na Fundusz Pracy ,05 165,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,2 10, Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych ,97 971,97 971,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0, Zakup usług pozostałych ,53 171,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0, Podróże służbowe ,42 697,42 697,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,4 16,4 53

54 krajowe 4419 Podróże służbowe ,08 123,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,4 16,4 krajowe 4708 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy wojewódzkie , ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 48,7 48, Wynagrodzenia osobowe , ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 49,6 49,6 pracowników 4040 Dodatkowe , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,4 91,4 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 48,6 48,6 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 43,2 43, Wpłaty na Państwowy , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 45,5 45,5 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 25,0 25,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4700 Szkolenia pracowników , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 58,0 58,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Samorządowe sejmiki , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,7 38,7 województw 3030 Różne wydatki na rzecz , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,4 41,4 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,6 8,6 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,2 7, Różne opłaty i składki , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50, Urzędy marszałkowskie , , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 31,4 31, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,9 49,9 54

55 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,9 49, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,8 47, , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X ,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7 X 55

56 3020 Wydatki osobowe , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,3 33,3 niezaliczone do wynagrodzeń 3028 Wydatki osobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0,7 niezaliczone do wynagrodzeń 3038 Różne wydatki na rzecz ,50 616,50 616,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,2 6,2 osób fizycznych 3048 Nagrody o charakterze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,0 48,2 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,2 42,3 pracowników 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,3 31,3 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,6 27,2 pracowników 4040 Dodatkowe , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5 94,5 wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,7 76,7 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,4 85,4 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,2 46,4 społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,7 33,7 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,8 29,4 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,8 36, Składki na Fundusz Pracy , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7 27, Składki na Fundusz Pracy , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,3 25, Wpłaty na Państwowy , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,0 37,0 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 3,1 bezosobowe 4178 Wynagrodzenia , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,0 16,0 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,7 23,7 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,5 32,7 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,7 23,7 56

57 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,4 23,4 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,4 49, Zakup energii , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,3 35, Zakup energii , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,5 36, Zakup usług , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,6 20,6 remontowych 4278 Zakup usług , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,6 22,6 remontowych 4279 Zakup usług , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,4 50,4 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,7 13, Zakup usług pozostałych , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,6 33, Zakup usług pozostałych , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,1 21, Zakup usług pozostałych , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,8 15, Zakup usług dostępu do , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,5 39,3 sieci Internet 4358 Zakup usług dostępu do , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,4 33,4 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,04 377,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,1 25,1 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,1 23,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,1 12,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,24 957,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,5 24,5 57

58 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług ,21 170,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,5 8,5 obejmujących tłumaczenia 4388 Zakup usług , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4,2 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4398 Zakup usług , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,4 11,4 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,0 34,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,4 41,4 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,8 33,8 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,7 10,3 krajowe 4419 Podróże służbowe ,22 748,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,5 9,3 krajowe 4420 Podróże służbowe , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,4 31,4 zagraniczne 4428 Podróże służbowe , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,8 16,4 zagraniczne 4429 Podróże służbowe , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,8 230,4 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,5 20, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,2 25, Odpisy na zakładowy , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,0 75,0 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od ,91 589,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,7 73,7 nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 58

59 4518 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących ,69 994,69 994,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,9 X , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,6 39, , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,9 33, ,59 238,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 26, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,9 X , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,0 21, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,6 17, ,72 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,6 15, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,8 26, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,1 38, ,90-281,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 59

60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6668 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,8 76, ,91 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,3 12, ,12 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 13,5 13, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,62 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 60

61 6300 Dotacja celowa na pomoc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Komisje egzaminacyjne ,50 693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 693,50 0,00 0,00 13,9 13, Wynagrodzenia ,50 693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 693,50 0,00 0,00 13,9 13,9 bezosobowe Centrum Rozwoju , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,8 X Zasobów Ludzkich 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 X pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 X pracowników 4047 Dodatkowe , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,8 X wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,8 X wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,4 X społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,4 X społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4129 Składki na Fundusz Pracy ,09 406,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4177 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4217 Zakup materiałów i , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,1 X wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,54 378,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,1 X wyposażenia 4267 Zakup energii ,22 644,22 644,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4269 Zakup energii ,69 113,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4277 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X remontowych 4279 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X remontowych 4307 Zakup usług pozostałych , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0 X 4309 Zakup usług pozostałych , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0 X 61

62 4407 Opłaty za , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 X administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 X administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 X krajowe 4419 Podróże służbowe ,32 340,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 X krajowe 4447 Odpisy na zakładowy , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,5 X fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy ,40 482,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,4 X fundusz świadczeń socjalnych 4707 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,5 81,0 samorządu terytorialnego 3040 Nagrody o charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,9 72,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,9 23,9 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 82, Różne opłaty i składki , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,5 63, Opłaty na rzecz budżetów ,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,8 9,8 62

63 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,3 32,3 wyposażenia 4270 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,9 17, Zakup usług pozostałych , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1, Zakup usług pozostałych , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,2 8, Zakup usług , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,0 12,0 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4398 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,2 52, Składki do organizacji , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 98,1 międzynarodowych 6010 Wydatki na zakup i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 754 Bezpieczeństwo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 górskiego i wodnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 63

64 757 Obsługa długu , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3 1,3 publicznego Obsługa papierów , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,1 47,1 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,1 47,1 samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 związane z obsługą długu publicznego 8020 Wypłaty z tytułu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,3 54, Szkoły zawodowe , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,9 14, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6 93, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 64

65 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,3 38, Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 4130 Składki na ubezpieczenie , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,4 61,4 zdrowotne 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,3 28,3 bezosobowe 4177 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,3 36,3 wyposażenia 4217 Zakup materiałów i , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 X wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,68 432,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 X wyposażenia 4240 Zakup pomocy , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,6 25,6 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,6 37, Zakup usług , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,3 68,3 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,0 23, Zakup usług pozostałych , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,1 33, Zakup usług pozostałych , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,4 X 4309 Zakup usług pozostałych , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,2 X 4350 Zakup usług dostępu do , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,9 31,9 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,1 24,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,35 132,35 132,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,1 X 65

66 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,35 23,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,7 X usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,3 24,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe ,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,3 2,3 krajowe 4427 Podróże służbowe , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,2 X zagraniczne 4429 Podróże służbowe , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,3 X zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki ,00 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9 5, Różne opłaty i składki , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,7 X 4439 Różne opłaty i składki ,75 222,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 X 4440 Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,6 74,6 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,7 X jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,3 24,3 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakłady kształcenia , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,8 47,8 nauczycieli 3020 Wydatki osobowe ,39 464,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0,2 niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50, Wynagrodzenia osobowe , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,3 63,3 pracowników 4040 Dodatkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,1 58,1 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,7 54,7 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,0 34, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,6 58,6 66

67 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,3 11,3 wyposażenia 4240 Zakup pomocy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,1 44, Zakup usług ,95 609,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,1 8,1 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,1 27, Zakup usług pozostałych , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,5 38, Zakup usług dostępu do , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,8 68,8 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,50 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,9 44,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 56,7 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,5 66,5 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe ,20 538,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,5 21,5 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 98,3 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników ,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,7 8,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,7 50,8 doskonalenie nauczycieli 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 20,4 67

68 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,3 47,8 pracowników 4040 Dodatkowe , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 94,9 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,9 47,2 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,5 40, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,0 31,1 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,6 45,4 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,6 30,2 wyposażenia 4240 Zakup pomocy , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,3 29,3 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,6 43, Zakup usług , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 36,2 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,5 15, Zakup usług pozostałych , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,9 40, Zakup usług dostępu do , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,0 23,3 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,5 37,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,2 28,8 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3 3,3 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 36,1 68

69 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,9 26, Odpisy na zakładowy , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,7 84,7 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,7 X jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,3 32,3 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,7 X inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki pedagogiczne , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,2 50, Wydatki osobowe ,30 243,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 12,2 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,8 48,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 96,8 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,0 48,2 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,6 43, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 52,5 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,0 14,0 wyposażenia 4240 Zakup pomocy , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,8 43,8 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,2 46, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,4 26, Zakup usług pozostałych , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,4 24, Zakup usług dostępu do , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,5 34,5 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,5 43,5 69

70 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51,0 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,8 46,8 krajowe 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,6 81,6 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników ,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,5 48,5 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,9 105, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,9 37, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 100, Wydatki osobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,6 X społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,6 X społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,0 X 70

71 4129 Składki na Fundusz Pracy ,44 222,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,0 X 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,4 44,4 bezosobowe 4177 Wynagrodzenia , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,8 X bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,8 X bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 44,7 wyposażenia 4217 Zakup materiałów i , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 X wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 X wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,7 60, Zakup usług pozostałych , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,3 X 4309 Zakup usług pozostałych , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,3 X 4367 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5 80,2 fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia , ,13 0, ,61 0, , ,01 0,00 0,00 4,3 4, Szpitale ogólne ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 3, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,02 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,3 11,3 71

72 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu ,59 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,2 3,2 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,6 40, Dotacja podmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,9 66,8 budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2800 Dotacja celowa z budżetu , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,8 21,8 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,4 27, Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy polityki zdrowotnej , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,1 37,1 72

73 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,0 84,0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,5 36, Zwalczanie narkomanii , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 37,7 37, Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 20,0 20,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 75,6 75,6 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 25,0 25, Przeciwdziałanie , ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 alkoholizmowi 2560 Dotacja podmiotowa z ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2810 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 39,8 147,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 65,5 44,8 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 26,9 26,9 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 73

74 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 16,3 16,3 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 34,4 34, Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 27,5 27,5 ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 27,5 27,5 zdrowotne Pozostała działalność , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 14,8 14, Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 98,6 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 60,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 20,0 20,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,9 71,9 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 15,1 15,1 74

75 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna , ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 49,6 49, Domy pomocy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50,0 społecznej 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania w zakresie , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,1 49,1 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,0 80,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,69 304,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8 3,8 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,5 51, Świadczenia rodzinne, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 52,9 53,0 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,8 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 46,1 46,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 100,0 81,2 75

76 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 44,6 44,1 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 32,8 32, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,0 50,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,96 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 999,96 0,00 0,00 100,0 100,0 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 95,8 95, Zakup usług zdrowotnych ,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 0,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 132, Opłaty z tytułu zakupu ,70 110,70 0,00 0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 0,00 33,2 33,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 33,5 33,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług , ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 100,0 124,7 obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za , ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 64,1 64,1 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki ,97 226,97 0,00 0,00 0,00 0,00 226,97 0,00 0,00 75,7 75, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 101,7 fundusz świadczeń socjalnych Regionalne ośrodki , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,5 49,0 polityki społecznej 3020 Wydatki osobowe , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,9 40,9 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,9 47,4 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,1 87,1 76

77 4110 Składki na ubezpieczenia , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,0 58,7 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,4 32, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,7 22,7 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,2 27,2 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,2 50,3 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,6 36, Zakup usług ,40 641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,1 7,1 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,3 18, Zakup usług pozostałych , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,7 50, Zakup usług dostępu do ,43 711,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 35,6 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,8 39,8 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,4 34,4 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,4 40,4 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,8 22,8 krajowe 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,9 26, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,4 71,4 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,3 43,3 77

78 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,9 27,9 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 48,8 48, Wydatki osobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 47,2 47,2 pracowników 4040 Dodatkowe , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 100,0 96,6 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 39,2 39,1 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 32,5 32, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 42,9 42,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100,0 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 34,9 34, Zakup usług pozostałych , ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 74,3 192, Zakup usług dostępu do ,20 331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 331,20 0,00 0,00 46,0 46,0 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,56 88,56 0,00 0,00 0,00 0,00 88,56 0,00 0,00 24,9 24,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 23,3 23,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 48,1 48,1 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe ,80 623,80 0,00 0,00 0,00 0,00 623,80 0,00 0,00 31,2 31,2 78

79 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 75,0 59,1 fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,9 45, Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,9 93,8 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,6 55,2 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,7 29,2 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia ,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 1,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,5 35,5 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,3 50,3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,2 68, , ,72 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,7 57, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,9 75, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,3 74,7 79

80 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,2 39,2 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,7 48, Wydatki na zakupy ,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,6 97,6 inwestycyjne jednostek budżetowych Wojewódzkie urzędy , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,3 51,5 pracy 3020 Wydatki osobowe , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,0 26,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,0 48,4 pracowników 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,7 49,9 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,7 49,9 pracowników 4040 Dodatkowe , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8 99,7 wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 95,2 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 95,2 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,6 51,9 społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 52,5 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 52,5 80

81 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,8 43, Składki na Fundusz Pracy , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,1 38, Składki na Fundusz Pracy , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,1 38, Wpłaty na Państwowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,5 47,1 bezosobowe 4178 Wynagrodzenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,2 74,5 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,2 74,5 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,3 48,3 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,90 479,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,3 48,3 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,8 41, Zakup usług , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,8 16,8 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,7 29, Zakup usług pozostałych , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,2 44, Zakup usług pozostałych , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,5 45, Zakup usług pozostałych , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,5 45, Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,27 623,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,5 12,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 81

82 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,0 44,0 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,2 37,2 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,3 35,3 krajowe 4419 Podróże służbowe ,90 370,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,3 35,3 krajowe 4420 Podróże służbowe , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,5 55,5 zagraniczne 4428 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4429 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,5 40, Odpisy na zakładowy , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0 71,0 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,0 49,0 nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,0 55,0 jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,2 14,2 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4950 Różnice kursowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 82

83 85395 Pozostała działalność , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 77, Dotacje celowe w ramach , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,4 90,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2917 Zwrot dotacji oraz , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,7 979,2 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3027 Wydatki osobowe , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 36,2 niezaliczone do wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 36,2 niezaliczone do wynagrodzeń 3037 Różne wydatki na rzecz ,92 658,92 658,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 X osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz ,28 116,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 X osób fizycznych 3257 Stypendia różne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 83

84 3259 Stypendia różne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia osobowe , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,6 43,3 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,6 43,3 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 97,9 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 97,9 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 40,1 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 40,1 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,6 38, Składki na Fundusz Pracy , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,5 38, Wynagrodzenia , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,0 41,8 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,0 41,8 bezosobowe 4217 Zakup materiałów i , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 28,8 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 28,8 wyposażenia 4267 Zakup energii , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,6 16, Zakup energii ,41 345,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,6 16, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4279 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4287 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,3 38, Zakup usług pozostałych , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,3 38, Zakup usług dostępu do , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 50,2 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,19 271,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 50,2 sieci Internet 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,25 458,25 458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,1 15,0 84

85 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,85 80,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,1 15,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 Opłaty z tytułu zakupu , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 58,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu ,84 599,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 58,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4387 Zakup usług ,00 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,5 17,5 obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług ,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,5 17,5 obejmujących tłumaczenia 4407 Opłaty za , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,2 40,8 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,2 40,8 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe ,34 227,34 227,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4,2 krajowe 4419 Podróże służbowe ,12 40,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4,2 krajowe 4437 Różne opłaty i składki ,40 462,40 462,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,1 10, Różne opłaty i składki ,60 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,1 10, Odpisy na zakładowy , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,1 80,7 fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,1 80,8 85

86 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X ,14 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,1 33, ,35 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,6 26, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,4 49, ,10 705,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,1 64, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,9 46,9 86

87 4040 Dodatkowe , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 102,0 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,3 44,9 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,2 29, Zakup materiałów i , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,1 11,1 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,7 55, Zakup usług ,40 842,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,8 14,8 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,4 6, Zakup usług pozostałych , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,1 13, Zakup usług dostępu do ,38 376,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,0 47,0 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu ,90 790,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,7 52,7 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 krajowe 4430 Różne opłaty i składki ,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,3 1, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0 85,0 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,1 X jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,1 6,1 uczniów 3247 Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia osobowe , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 43,3 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 43,3 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 560,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 87

88 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 37,4 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,3 37,3 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,0 35, Składki na Fundusz Pracy ,37 187,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,1 35, Zakup materiałów i ,79 881,79 881,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,2 69,2 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,61 155,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,2 69,2 wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4, Zakup usług pozostałych ,30 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0 85, , ,01 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 40,2 53, Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,1 1346, Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4580 Pozostałe odsetki ,00 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 4600 Kary i odszkodowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Ochrona powietrza , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Zmniejszenie hałasu i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X wibracji 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 88

89 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 34,1 34,1 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpływy i wydatki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,01 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,5 95, Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,5 54,5 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,3 159,2 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,1 54, Wydatki na zakupy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona , ,64 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,1 55,0 dziedzictwa narodowego Teatry , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,5 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,5 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,2 53, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,5 53,5 89

90 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 49,2 świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,8 50,0 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,4 77, Dotacja podmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,3 77,4 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 51, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,1 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 90

91 2730 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,5 139,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,8 79,8 opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,8 83,5 na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2730 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,2 39, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,6 76, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,4 64,3 91

92 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,2 51,9 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3040 Nagrody o charakterze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50, Stypendia różne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Wynagrodzenia ,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,3 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,0 17,0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6, Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 925 Ogrody botaniczne i , ,31 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,9 56,9 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe , ,31 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,9 56, Wydatki osobowe , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,9 57,9 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,1 48,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,8 97,8 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,8 50, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,6 109,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,1 92,9 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,2 41,7 92

93 4270 Zakup usług , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,2 37,2 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,7 47, Zakup usług pozostałych , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,2 111, Zakup usług dostępu do , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,1 37,1 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,8 39,8 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,8 124,3 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4410 Podróże służbowe , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,3 33,3 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0 20, Odpisy na zakładowy , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,4 67,4 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 48,4 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na ,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników ,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,4 28,4 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,30 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 128,9 inwestycyjne jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna , ,46 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 29,5 30, Obiekty sportowe , ,26 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 25,0 25,5 93

94 2650 Dotacja przedmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4530 Podatek od towarów i , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 177,9 usług (VAT) Wydatki inwestycyjne ,52 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,3 39,2 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,84 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 176,3 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,28 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 176,3 jednostek budżetowych 6209 Dotacje celowe w ramach ,07 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,9 18,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,4 90,4 kultury fizycznej 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,4 90,2 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,0 46, Nagrody o charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,2 96,2 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 46, Zakup materiałów i , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,5 23,5 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 94

95 RAZEM , , , , , , ,61 0,00 0,00 21,1 24,6 95

96 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014 rok Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze 2014 r. I Przychody ogółem w tym: ,69 1 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,69 2 Wolne środki Kredyty Spłata pożyczek udzielonych II Rozchody - ogółem w tym: Spłaty zaciągniętych kredytów Przychody Z planowanej kwoty zł. uzyskano przychody w kwocie ,69 zł, w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie ,69 zł, - wolne środki w kwocie zł, Rozchody Planowane rozchody zrealizowano w 50 % tj. kwotę zł z tytułu spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 96

97 IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 1. UWAGI OGÓLNE. Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 grudnia 2013r., w którym dochody określono na kwotę zł, a wydatki na kwotę zł. Deficyt budżetowy w kwocie zł zamierzano pokryć ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie zł. W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 17-krotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 12-krotnie uchwałami Zarządu Województwa. Tabela nr 4. Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2014 roku. Data wejścia w Zmiana Plan po zmianach Numer życie Wydatki Dochody Wydatki Dochody XXXIV/412/ /3026/ /3058/ XXXVI/425/ /3084/ /3128/ XXXVIII/450/ /3214/ /3247/ XXXIX/469/ /3292/ /3353/ XL/476/ /3400/ /3451/ /3482/ XLI/482/ /3512/ Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 r. zmian plan dochodów zwiększono o zł, z uwagi na: zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o złotych, zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o złotych, zwiększenie dotacji celowej o złotych, zwiększenia dochodów własnych o złotych, zwiększenie subwencji o złotych Zwiększony plan wydatków o zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o zł. z uwagi na zwiększone wydatki z wolnych środków. W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie zł i po stronie wydatkowej w kwocie zł. Planowany deficyt w kwocie zł zamierza się sfinansować poprzez: 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie zł. 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł. 3) wolnych środków w kwocie zł. Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2014 r. przedstawiają wcześniejsze zestawienia. Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 31,1 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 21,1 % kwoty określonej w planie po zmianach. 2. DOCHODY. Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2013 r. oraz do wykonania w I półroczu 2014 r. 97

98 Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia. (w tys. w tys. zł) I półrocze 2014 r. % I półrocze 2013 r Tabela nr 5. Struktura wykonani a w % Plan po Wykonanie Wyszczególnienie wykonanie zmianach dochodów 4/2 4/ Dochody ogółem , , ,9 127,6% 31,1% 100,00 Dochody własne: , , ,1 93,7% 50,4% 17,78 - podatek dochod. od osób prawnych , , ,6 84,0% 58,4% 10,57 - podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,5 108,8% 50,8% 3,76 - dochody z majątku województwa 2 117, ,8 671,6 31,7% 23,6% 0,22 - pozostałe dochody 6 801, , ,4 144,1% 36,6% 3,22 Dotacje celowe z budżetu państwa , , ,8 160,4% 21,7% 48,72 - na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,2 95,1% 29,5% 6,07 - na zadania własne 1 708, , ,8 106,4% 50,6% 0,60 na podstawie porozumeń z organami administracji rządowej - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,8 179,4% 20,7% 236,59 Pozostałe dotacje 2 435, , ,8 37,6 76,4% 5,99 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst , , ,4 109,9% 51,8% 0, z funduszy celowych 448, , ,4 3650,0% 80,7% 5,39 - z innych źródeł 331,4 0,00 Subwencja ogólna , , ,2 97,5% 51,6% 27,51 - część oświatowa , , ,4 94,9% 61,5% 3,78 - część wyrównawcza , , ,8 100,9% 50,0% 15,80 - część regionalna , , ,2 100,8% 50,0% 7,61 uzupełnienie subwencji ogólnej 3 150,3 991,8 991,8 31,5% 100,0% 1,84 Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2014 roku 98

99 Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2013 r. w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela. Tabela nr 6 Dochody województwa podlaskiego wg. działów w I półroczu 2014 r. Wyszczególnienie I półrocze I półrocze 2014rok Wskaźniki w % Nazwa działu symbol 2013 r. Plan Plan wykonanie pierwotny po zmianach Wykonanie 6/3 6/4 6/ Rolnictwo i łowiectwo ,83% 39,38% 29,92% Rybołówstwo i rybactwo ,79% 33,77% 33,77% Przetwórstwo przemysłowe ,84% 160,22% 87,04% Handel ,97% 36,53% Transport i łączność ,16% 24,54% 21,17% Turystyka ,81% 1,58% 1,58% Gospodarka mieszkaniowa ,41% 10,62% 10,62% Działalność usługowa ,55% 7,21% 7,21% Informatyka ,44% Administracja publiczna ,57% 50,37% 47,99% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych ,03% 56,04% 56,04% Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia ,07% 37,33% 30,88% Oświata i wychowanie ,88% 262,95% 59,05% Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia ,32% 67,02% 67,02% Pomoc społeczna ,33% 50,37% 50,35% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,83% 59,83% 54,64% Edukacyjna opieka wychowawcza ,48% 49,59% 49,59% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09% 109,91% 79,45% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,65% 51,05% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej , ,83% 61,45% 54,40% przyrody Kultura fizyczna i sport ,01% 71,93% OGÓŁEM Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim: 99

100 2.1. Dochody własne Dochody własne w wysokości ,82 zł. stanowiły 50,44 % kwoty planowanych dochodów własnych województwa. Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2014 roku Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan po zmianach: zł wykonanie: ,95 zł % wykonania: 58,43 % Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan po zmianach: zł wykonanie: zł % wykonania: 55,76 % Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów Dochody z majątku województwa plan po zmianach: zł wykonanie: ,59 zł % wykonania: 23,55 % Dochody z majątku województwa składają się z: wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości Na planowaną kwotę zł uzyskano wpływy w kwocie ,35 zł, w tym: Na kwotę ,35 zł składają się wpływy: a) z opłat za trwały zarząd w wysokości ,21 zł wniesionych przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ,40 zł 4 562,44 zł ,65zł 100

101 Suwalski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment 1 660,20 zł 1 886,43 zł 1 243,09 zł ,00 zł b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości ,14 zł z czego: Książnica Podlaska w Białymstoku Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach Muzeum Podlaskie w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku użytkownicy wieczyści gruntu przy ul. Waszyngton 9/11 w Białymstoku Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach Nadleśnictwo Supraśl 3 678,22 zł 2 752,75 zł 8 969,16 zł ,72 zł 8 587,22 zł 2 640,05 zł 3 737,00 zł 277,02 zł 100,00 zł. Opłaty za trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste wnoszone są do 31 marca każdego roku. Wpływy są wyższe niż planowano gdyż zaktualizowano opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Białymstoku przy ulicach: Kilińskiego 16, Kilińskiego 11, Warszawskiej 37, Rynek Kościuszki 10, Świętojańskiej 17, Św. Rocha 14, Kilińskiego 8, Elektrycznej 12 i Branickiego 15 oraz za trwały zarząd nieruchomości w obr. Łuka, oraz w Łomży przy ul. Poligonowej. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Na planowane zł uzyskano wpływy w kwocie ,05 zł Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zł uzyskano dochody w kwocie ,22 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży ( ,89 zł) w tym: Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy: - z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44, - z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, - z bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. Łuka Gm. Narewka, - z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63, - z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok, - z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. - z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 na rzecz spółki Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. - z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR. - z wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja, - z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy. - z tytułu wynajęcie nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej 10, - z tytułu wynajęcia pow. dachu przy ul. Botanicznej. Ponadto: - opłata za służebność przesyłu i służebność drogową 8592 zł - za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej 888,45 zł Wysoki poziom realizacji dochodów z najmu i dzierżawy za I półrocze br. wynika z:wzrostu kosztów dostawy mediów do nieruchomości, a co za tym idzie wyższych kosztów, którymi obciążani są najemcy, dodatkowych wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości w obrębie Łuka, z tytułu umieszczenia reklamy na nieruchomości przy ul. Krakowskiej Nr 2, wpływów z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie oraz wzrostu opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych jak również waloryzacji czynszu dotychczas obowiązujących umów najmu. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie ,33 zł z tytułu wpłat za czynsze oraz dostarczone media od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku. Z planowanych zł. uzyskano dochody w kwocie ,83 zł tj. 54,12 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ( ,28 zł), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (57 681,74 zł), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa ( ,81 zł) oraz parki krajobrazowe (2 860 zł) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Z planowanej kwoty 2 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7 380,19 zł, na które składają się min. Następujące wpływy: Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej kwota 1,50 zł, 101

102 Wojewódzki Urząd Pracy kwota 54,50 zł, Jednostki oświatowe 202,20 zł, Parki krajobrazowe zł Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 5 871,99 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W I półroczy 2014r nie uzyskano dochodów z w/w tytułu. Pomimo przeprowadzenia 2 przetargów nie udało się znaleźć nabywcy nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Sportowej. W II półroczu br planuje się przeprowadzenie przetargów na nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 oraz w Grajewie przy ul. Kolejowej oraz III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Sportowej Pozostałe dochody plan po zmianach: zł wykonanie: ,28 zł % wykonania: 36,62 % Na dochody pozostałe zrealizowane składają się m.in. dochody pochodzące z: - odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa ,96 zł, - wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe ,79 zł, - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł, - wpływy z różnych dochodów ,15 zł, - wpływy z opłat za koncesje i licencje ,90 zł, - wpływy z różnych opłat ,84 zł, - grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności 716,10 zł, - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,79 zł, - opłata produktowa 914,94 zł, - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,32 zł, - wpływy z różnych rozliczeń 3 921,29 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ,33 zł, - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 657,10 zł, - odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek ,96 zł, - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej ,88 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów 234 zł, - środki pozyskane z innych źródeł ,75 zł. -wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji , Dotacje Dotacje udzielone województwu stanowiły 54,71 % zrealizowanych dochodów, z tego: - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości zł. Dotacje te stanowiły 6,66 % ogólnych dochodów, - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości zł, które stanowiły 5,99 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów, - dotacje rozwojowe w kwocie zł, które stanowiły 42,06 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 12,18 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z innych źródeł stanowiły 1,09 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 9,85 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 76,88 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 102

103 Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2014 roku Lp Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2014 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela. Tabela nr 7 Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2014 r. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zm. Stan na Wykonanie wg stanu na Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,81 administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa 2 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ,05 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa 3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,63 własnych Samorządu Województwa 4 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane ,76 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i ,7 inwestycyjnych 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,06 na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,41 europejskich 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,69 na realizację regionalnego programu operacyjnego Ogółem: , Subwencje Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2014 roku zamknęła się kwotą zł i stanowiła 51,64 % zrealizowanych dochodów, z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 3) część regionalnej subwencji ogólnej zł, 4) uzupełnienie subwencji ogólnej zł. W I półroczu 2014 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę zł. % 5:4 103

104 Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2014 roku 104

105 3. Wydatki Zrealizowane w I półroczu 2014 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ,23 zł stanowiły 21,1 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o ,80 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów. Na wydatki bieżące przeznaczono ,04 zł, co stanowiło 59,01 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono ,19 zł, co stanowiło 40,99 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2014 rok Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie: 105

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2059/380/IV/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Wnosi Zarząd Województwa Katowice, listopad 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo