WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY z tego: BIEŻĄCE MAJĄTKOWE ogółem w tym: ogółem w tym: Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE procent wykonania (7:6) DOCHODY PLAN 2011 WYKONANIE OGÓŁEM (8+11) dotacje inne środki zewnętrzne dotacje inne środki zewnętrzne Rolnictwo i łowiectwo 75,44% , , , ,86 0, , ,00 0, Melioracje wodne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 60,63% , ,89 436,89 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00% 0,00 436,89 436, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 51,69% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność 100,00% , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00% , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 78,29% 2 000, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 78,29% 2 000, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78,29% 2 000, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 94,28% 200,00 188,56 188,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 94,28% 200,00 188,56 188,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 97,84% 150,00 146,76 146,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 83,60% 50,00 41,80 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 99,75% , ,44 595,79 0,00 0, , , , Drogi publiczne gminne 99,75% , ,44 595,79 0,00 0, , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 29,79% 2 000,00 595,79 595,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00

3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100,00% , ,65 0,00 0,00 0, , ,65 0, Gospodarka mieszkaniowa 99,85% , , ,03 0, , , , ,74 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99,85% , , ,03 0, , , , , Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 79,46% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z dzierżawy 107,42% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 83,70% , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0, , Wpływy z usług 89,74% , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 85,91% 5 000, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 226,27% , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) 97,27% , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Działalność usługowa 188,46% 1 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 188,46% 1 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 188,46% 1 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 93,10% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin 992,68% 1 950, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 102,15% 1 150, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2272,83% 800, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spis powszechny i inne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15,64% , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 99,96% 244,00 243,91 243,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 99,94% 3 190, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 100,00% 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 98,94% 190,00 187,98 187,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99,98% , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 99,47% 1 581, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 99,47% 1 581, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100,84% , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 124,80% 4 010, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 123,90% 4 000, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 483,20% 10,00 48,32 48,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 96,16% , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 95,86% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 97,72% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 108,89% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków 0340 transportowych 32,00% 1 000,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 55,20% 1 500,00 828,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 1,90% 1 000,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 132,00% 40,00 52,80 52,80 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 105,18% 5 000, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 106,21% , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 101,30% , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 100,76% , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 107,82% 2 700, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0340 Podatek od środków transportowych 99,51% , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn 299,93% , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 97,40% , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 161,65% , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 113,09% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 103,86% , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 97,47% , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 95,03% , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 93,68% , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw 320,02% , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 116,84% 1 780, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110,99% , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 102,03% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 101,71% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 138,11% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budżetowych 99,37% 5 100, , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,37% 5 100, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia 100,39% , , , ,33 0, , ,82 0,00

8 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne budżetu państwa 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne budżetu państwa 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 131,84% , , , ,33 0, , ,82 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 100,00% , , , Pozostałe odsetki 387,65% 5 000, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 308,34% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100,00% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100,00% , ,82 0,00 0,00 0, , ,82 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00% 0,00-152,01-152,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00% 0,00-152,01-152,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 82,29% , , ,91 0,00 0, ,00 0, , Szkoły podstawowe 79,13% , , ,01 0,00 0, ,00 0, , Wpływy z usług 114,27% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 119,77% 2 152, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 76,37% , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Przedszkola 104,24% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 104,24% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 80110 Gimnazja 106,54% , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00% 51,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłwy z usług 107,85% 8 029, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 101,59% 2 052, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów o szkół 96,93% , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 96,96% , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 96,29% 1 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 92,57% 5 000, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92,57% 5 000, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 92,57% 5 000, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 99,61% , , , , ,63 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej 179,77% 2 000, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 179,77% 2 000, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świdczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 99,91% , , , , ,63 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00% 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 63,27% 300,00 189,80 189,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,79% , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 90,91% 8 661, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,14 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94,17% 5 737, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00

10 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 99,28% , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,87% 335,00 334,58 334,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97,13% 6 300, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99,62% , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 35,72% 1 000,00 357,18 357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99,90% , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 98,00% , , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 90,48% 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98,87% , , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 99,42% , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00% 0,00 140,80 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 96,98% , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 96,98% 2 376, , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62,62% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 62,62% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 99,91% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 98,94% 9 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 86,44% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 86,44% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86,44% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i 96,17% , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 88,81% , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 107,83% 1 000, , , Wpływy z usług 93,13% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 105,62% 3 500, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 54,49% , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 0,00% 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00% 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48,40% 3 000, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 48,40% 3 000, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100,19% , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,19% , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,91% 644,00 643,42 643,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73,81% , , , , , , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 98,99% , , , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 51,00% 2,00 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 99,88% 264,00 263,69 263,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98,23% , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 99,21% 63,00 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośodki kultury, świetlice i kluby 67,18% , , ,38 0,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100,00% , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Biblioteki 104,44% , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 104,44% , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport 61,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 61,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 61,32% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ŁĄCZNIE 97,48% , , , , , , , ,74

14 Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów WYDATKI WYKONANIE za 2011 r. Procent wynagrodzenia dotacje na wydatki na Rozdz. wykonania WYDATKI OGÓŁEM ogółem i składniki od zadania obsługa ogółem programy i Dz. Paragr. wyszczególnienie (6:7) PLAN 2011 (7+12) bieżące nich naliczane bieżące długu gminy inwestycyjne projekty BIEŻĄCE w tym na: z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym PFRON) MAJĄTKOWE w tym na: dotacje na zadania majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 89,82% , , ,29 588,20 400,00 0,00 0, , ,24 0, Melioracje wodne 75,37% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 28,07% , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 81,37% , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 88,01% , , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 Zakup usług pozostałych 100,00% 3 000, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 83,56% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 83,89% , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00

15 Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 100,00% , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 97,68% , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0, Izby rolnicze 93,47% , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb roniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 93,47% , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 99,88% , , ,86 588,20 400,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jdnostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100,00% 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00% 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% 75,95 75,95 75,95 75,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% 12,25 12,25 12,25 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 6 261, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 100,00% 2 090, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84,34% 3 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Transport i łączność 91,53% , , ,39 428, ,72 0,00 0, ,30 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy 98,93% , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 98,93% , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 100,00% 1 052, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% 1 052, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 92,91% , ,49 170,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzialonej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92,90% , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 Drogi publiczne gminne 91,59% , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 91,94% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 12,63% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 88,73% , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 95,10% , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, Drogi wewnętrzne 73,43% , , ,26 428,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 85,60% 500,00 428,00 428,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 63,49% , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 58,38% , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 4300 Zakup usług pozostałych 97,78% , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 73,45% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 67,60% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67,60% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 49,95% , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 66,80% , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4270 remontowych 81,61% , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 59,52% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 75,31% 1 000,00 753,06 753,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 89,19% , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od 4480 nieruchomości 100,00% 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 62,40% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 41,83% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 57,22% , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Działalność usługowa 56,11% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 55,28% , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 55,28% , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 61,58% 9 200, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Zakup materiałów i wyposażenia 22,91% 2 000,00 458,21 458,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 19,82% 2 200,00 436,11 436,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4300 pozostałych 95,42% 5 000, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 86,18% , , , ,25 0, ,47 0, ,50 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczeie społeczne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00% 3 274, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin 92,50% , , , ,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97,16% , , ,87 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 85,37% 2 460, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 12,54% 5 000,00 627,01 627,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00% 2 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) 87,96% , , , ,09 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93,00% , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,39% , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 88,62% , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 73,63% , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49,41% , , ,34 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 79,74% , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 54,81% , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 81,37% 9 630, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 33,65% 2 000,00 673,00 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 93,01% , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 78,65% 8 000, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 94,05% , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 72,42% , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 95,60% , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe zagraniczne 98,07% 470,00 460,95 460,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 99,05% , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90,92% , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55,18% , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spis powszechny i inne 100,00% , , , ,72 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00% 6 400, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 100,00% , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% 794,55 794,55 794,55 794,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% 105,45 105,45 105,45 105,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00% 5 230, , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 437,56 437,56 437,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 100,00% 362,72 362,72 362,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 81,02% , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 55,51% 200,00 111,02 111,02 111,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 84,09% 6 447, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 83,23% 1 149,63 956,85 956,85 956,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 75,77% , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 93,81% 4 621, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 93,81% 815,49 765,02 765,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 74,71% , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 95,91% , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 95,91% 4 328, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 88,30% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 59,58% , , , ,42 0, ,26 0, ,50 0,00 0,00

21 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90,91% , , ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 39,70% , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79,35% 5 581, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 59,98% 8 000, , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 48,83% 6 300, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6,81% ,00 817,66 817,66 0,00 0,00 817,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 63,79% , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 63,82% 3 175, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 22,50% 2 000,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 66,87% 1 660, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 32,46% 3 000,00 973,77 973,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5,45% 2 000,00 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10,58% , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90,69% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99,98% , , , ,67 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 99,47% 1 581, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,29% 212,00 204,14 204,14 204,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 98,60% 25,00 24,65 24,65 24,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 99,99% 1 344, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i Senatu 100,00% , , , ,98 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00% , , ,58 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% 1 090, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% 149,52 149,52 149,52 149,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00% 9 516, , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 3 814, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 100,00% 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00% 348,52 348,52 348,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 100,00% 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 100,00% 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94,29% , , , , ,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

23 Wpłaty jedostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ochotnicze Straże Pożarne 93,38% , , , , ,00 0,00 0, ,43 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 85,62% 6 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 69,47% 7 294, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 90,84% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 49,20% 1 000,00 492,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82,10% , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0, Obrona cywilna 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 71,84% , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 71,84% , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,24% 3 000, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Składki na Fundusz Pracy 0,00% 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 100,00% 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 89,36% 9 000, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 87,15% , , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 87,15% , , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0,00 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 100,00% 1 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 87,13% , , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0, Rróżne rozliczenia 36,65% , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 98,72% , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług VAT 98,72% , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 95,59% , , , , , ,17 0, ,60 0,00 0, Szkoły podstawowe 95,51% , , , ,60 0, ,96 0, ,26 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 99,00% , , ,96 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,52% , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,00% , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,96% , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 87,68% , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 96,57% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 99,91% , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 96,85% 6 539, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 92,66% , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 37,04% , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 56,05% 2 860, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 99,28% , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 90,96% 3 861, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 79,29% 2 860, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 89,28% 7 663, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 88,66% 8 457, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 98,87% , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96,70% , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61,40% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82,42% , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0, Przedszkola 91,87% , , , , , ,81 0, ,34 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 92,65% , , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 94,94% , , ,81 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 98,93% , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,82% , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,09% , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 90,73% , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 85,01% , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 99,80% , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 98,83% 4 433, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 53,71% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 90,16% 7 205, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 41,02% 1 509,00 619,00 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 92,98% , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 65,31% 400,00 261,23 261,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 63,78% 2 850, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 45,96% 1 811,00 832,29 832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 56,92% 4 637, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97,78% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 99,50% 133,00 132,34 132, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25,28% 6 474, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64,15% , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00% 7 995, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja 99,96% , , , ,20 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 65,39% 1 124,00 735,00 735,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00% , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% , , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100,04% 929,00 929,40 929,40 0,00 0,00 929,40 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Wynagrodzenia bezosobowe 98,49% , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00% , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00% 2 481, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 100,00% , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 100,00% , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00% 663,00 663,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 99,97% 1 314, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100,00% 2 023, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 99,99% 5 775, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00% 1 083, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości 100,00% 286,00 286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00% 4 076, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół 93,98% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98,17% , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,74% , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo