Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

Transkrypt

1

2

3 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: 9 Dział 6 Rozdział 615 nazwa dotychczasowa Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) nazwa po zmianie Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 1 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2

4 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności Odsetki od dotacji oraz płatności POMOC SPOŁECZNA 5 Dochody bieżące 5 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe KULTURA FIZYCZNA 5 Dochody majątkowe 5 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5 3

5 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności Odsetki od dotacji oraz płatności KULTURA FIZYCZNA 5 Dochody majątkowe 5 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5 4

6 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Dochody razem 5 Dochody bieżące POMOC SPOŁECZNA 5 Dochody bieżące 5 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 5

7 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 6

8 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe 357 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje

9 Dział REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA 7 57 Wydatki bieżące 7 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DODATKI MIESZKANIOWE 7 Wydatki bieżące 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

10 Dział Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 Wydatki bieżące 125 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 9

11 Dział dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Wydatki bieżące 15 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje 195 1

12 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe

13 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe 357 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje

14 Dział 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA 7 7 Wydatki bieżące 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DODATKI MIESZKANIOWE 7 Wydatki bieżące 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 Wydatki majątkowe

15 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 Wydatki bieżące 125 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Wydatki bieżące 15 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje

16 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 6 dotacje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 6 dotacje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje SZKOŁY PODSTAWOWE 2 Wydatki bieżące 2 dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 15

17 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje

18 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Remont budynku dworca podmiejskiego 563 ZTM Remont wiat przystankowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 3 9 MZŻ Remonty w żłobkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 63 ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM 63 17

19 Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie OŚWIATA I WYCHOWANIE 357 Wydatki majątkowe 357 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. UM-RZ 35 Karoliny 814 PRZEDSZKOLA 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego PP28 7 Nr OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje

20 Dział Dysponent UM-RZ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wrrzeszowie 852 POMOC SPOŁECZNA 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ MOPS Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki majątkowe 3 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 9 MZŻ Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja MZD Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 dodz. 2193/2) ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZTM Dostawa i montaż kasetonu świetlnego 916 MZD Zakupy inwestycyjne dla MZD 13 19

21 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie

22 Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7 58 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

23 Dział 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

24 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 15 23

25 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wrrzeszowie

26 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego 926 KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 195 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży 75 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem

27 UZASADNIENIE DOCHODY Transport i łączność Zmniejszenia Dochody bieżące Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki zł ww. dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody majątkowe Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań: Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 do dz. 2193/2) 11 7 zł, Budowa oświetlenia ul. Miejskiej dokumentacja zł. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne zł Środki pozyskane z innych źródeł zł Środki wpłyną od Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów. Ochrona zdrowia Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne zł 26

28 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności zł Odsetki od dotacji oraz płatności 659 zł Są to zwroty dotacji wraz z należnymi odsetkami, przekazane organizacjom pożytku publicznego w 214 r. i niewykorzystane w terminie lub niezgodnie z przeznaczeniem. Pomoc Społeczna Zwiększenia Dochody bieżące Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 zł Są to dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich w Rzeszowie. Kultura fizyczna Zwiększenia Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa 5 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5 zł Środki zostały przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych. WYDATKI Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki bieżące zł wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego zł, pozostałą kwotę 5 zł przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg. Wydatki majątkowe zł Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS zł Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie zł planu na ww. zadaniach wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Ewidencja prowadzona jest w wartościach netto. 27

29 Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Administracja publiczna Zwiększenia Wydatki bieżące 15 zł W dniach lipca 215 r. planowany jest w Rzeszowie zjazd stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zaplanowane środki pokryją wydatki promocyjne takie m.in. jak: prezentacja Miasta w informatorze dla uczestników obozu o nazwie Niecodziennik, który zostanie wydany przez organizatora, promocja miasta Rzeszowa podczas produkcji programu Telewizji Polskiej Między ziemią a niebem realizowanego w Rzeszowie, ekspozycja nośników promocyjnych dostarczonych przez Miasto, zamieszczenie logotypów Miasta w materiałach informacyjnych dotyczących wydarzenia na każdym etapie jego organizacji, inne działania promujące Miasto. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki te przeznaczone będą na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym oraz wydatki statutowe jednostek oświatowych. Wydatki majątkowe 357 zł Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 35 zł Dodatkowe środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 7 zł Planuje się opracowanie dokumentacji na modernizację elewacji budynku. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Ochrona zdrowia Zwiększenia Wydatki bieżące zł 28

30 Środki te przeznaczone będą na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży. Przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego, wybranej w drodze konkursu. Wydatki majątkowe zł Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie zł Pomoc społeczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 7 zł Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zwiększenia Wydatki bieżące 5 zł Środki te przeznaczone będą na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich. Wydatki majątkowe 7 zł Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5 7 zł Ww. sieci zostaną wykonane w nowym lokalu, użyczonym przez MZBM dla MOPS w Rzeszowie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Na utrzymanie dzieci w wieku do lat 3 Miasto otrzymało dotację na dofinansowanie zadań ustalonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH-edycja 215. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały przeniesione na inne zadania. Zwiększenia Wydatki majątkowe 3 9 zł Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące zł 29

31 Środki w wysokości zł przeznaczone będą na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota 1 zł pokryje koszty związane z zakwaterowaniem uczestników zjazdu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w internatach Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Spożywczych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące zł wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Wydatki majątkowe 916 zł Dostawa i montaż kasetonu świetlnego 916 zł wydatków na ww. zadaniu wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Zwiększenia Wydatki bieżące 37 zł Środki te przenosi się z działu 6 Transport i łączność na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg. Wydatki majątkowe zł Budowa oświetlenia ul. Miejskiej dokumentacja zł Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 214 r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Po przywróceniu środków do budżetu wznowione zostanie postępowanie przetargowe. Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 do dz. 2193/2) 11 7 zł Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 214 r. W związku z brakiem umów użyczenia dla celów budowy, konieczna jest zmiana terminu realizacji zadania.. Zakupy inwestycyjne dla MZD 13 zł Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia Wydatki bieżące 125 zł Środki w wysokości 15 zł przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie, w tym 1 zł na zakup wyposażenia filii Rzeszowskiego Domu Kultury Klub Country. Pozostałe środki w kwocie 2 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sceny na Rzeszowskim Rynku oraz Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 3

32 Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Zaplanowane środki na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Carpathia Extreme Festiwal nie będą wykorzystane w br. Ww. kwotę przenosi się m.in. na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację imprez i zawodów sportowych. Zwiększenia Wydatki bieżące 195 zł Ww. środki przeznaczone będą na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację lub udział w imprezach i zawodach sportowych. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 31

33 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji 23 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III Ogółem II + IV

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie UCHWAŁA NR XXII / 114 / 2012 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/ 35/ 11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/ 35/ 11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/ 35/ 11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 Projekt z dnia 17 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.739,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 2.106,00 zł Rozdział 60014 2.106,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r Wydatki majątkowe - rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo