Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji"

Transkrypt

1 Warszawa, Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie r r. Realizacja inwestycji podzielona została na etapy odpowiadające celom i zakresowi realizowanego przedsięwzięcia: Etap I Prace przygotowawcze Pierwszy etap realizacji projektu to przede wszystkim analiza procesów biznesowych zachodzących w firmie wnioskodawcy oraz firmach współpracujących. Na tym etapie zebrane zostaną szczegółowe dane dotyczące średnich czasów procesowania spraw, kosztów powstających w danym procesie oraz diagramy definiujące ich przebieg w celu ich optymalizacji. Inżynierowie systemowi przygotują stosowne analizy dotyczące integracji tworzonego rozwiązania z systemami informatycznymi partnerów projektu. Opracowany zostanie również szczegółowy zestaw wymagań dotyczący modelu działania systemu i pełny zakres definicji procesów zachodzących we wszystkich firmach współpracujących. Wykonanie analizy będzie skomplikowane i będzie wymagało sporego zaangażowania ze strony architektów systemowych oraz specjalistów odpowiedzialnych za końcowe tworzenie systemu. Analiza pozwoli na opracowanie dokładnego zapotrzebowania, w związku z tym opracowane zostaną szczegółowe analizy i harmonogramy prac. Moduł zarządzania logistycznego Moduł zarządzania logistycznego będzie umożliwiał obsługę w zakresie ewidencji stanów i obrotów magazynowych oraz zarządzanie zasobami magazynowymi. Moduł ten będzie pomagać w rejestracji transakcji magazynowych w momencie ich zaistnienia. Aplikacja ta umożliwi też prowadzenie dowolnej liczby magazynów o swobodnym rozmieszczeniu terytorialnym, przy czym operatorzy aplikacji (pracownicy Wnioskodawcy i partnerów) w celu dostępu do poszczególnych magazynów będą musieli Strona 1 z 12

2 otrzymać uprawnienia. Moduł zamówienia Moduł zamówienia jest dopełnieniem modułu handlowego i zarządza procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które może być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł umożliwia częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł umożliwiał będzie tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem. Moduł handel-sprzedaż Pozwoli on na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Moduł mocno zintegrowany z pozostałymi obszarami wdrażanego systemu, to za jego pośrednictwem tworzone i podpisane cyfrowe dokumenty handlowe zostaną przekazane do modułu EDI, gdzie zgodnie ze standardem EDI zostaną przekazane do wybranych Partnerów. Moduł poczty elektronicznej wraz z bazą kontaktów Znaczna część pracy spółki Wnioskodawcy polega na korespondencji elektronicznej z klientami. Dlatego też wdrożony zostanie zintegrowany system korporacyjnej poczty . Pozwoli on na szybkie powiązanie poczty oraz załączników z systemem DMS, dzięki czemu możliwe będzie znaczne przyspieszenie pracy i agregacja całości danych dotyczących klienta w jednym miejscu. Oprogramowanie zintegrowanej poczty elektronicznej jest koniecznie, ponieważ większość komunikacji z klientami odbywa się poprzez ten kanał. Wbudowany system pocztowy sprawi, iż każdy pracownik zajmujący się danym klientem będzie miał wgląd w pełną historie komunikacji z klientem. W ramach tego etapu wdrożona zostanie również rozbudowana baza danych kontaktów wraz z intuicyjnym interfejsem do jej obsługi. W bazie kontaktów przechowywane będą wszystkie dane dotyczące klientów, kontrahentów oraz wszelkich innych podmiotów istotnych dla działalności Wnioskodawcy. Ważnym elementem będzie wdrożenie rozbudowanej wyszukiwarki danych. Wraz z tym modułem wprowadzone zostaną protokoły do synchronizacji bazy kontaktów z systemami zewnętrznymi oraz importery do pobrania danych np. z telefonów komórkowych. Integracja bazy kontaktów jest bardzo istotnym elementem, ze względu na to, iż lista kontrahentów i klientów jest kluczową informacją w całej bazie wiedzy firmy oraz ze względu na fakt, że wszystkie dane w platformie B2B będą powiązane z Strona 2 z 12

3 kontami klientów Etap II Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Oprogramowanie Document Management System (DMS) System obiegu dokumentów w ramach platformy B2B będzie ogniwem spajającym kooperujące przedsiębiorstwa. System DMS pozwoli na zarządzanie zarówno obrazami dokumentów (zeskanowane dokumenty papierowe), jak i dokumentami elektronicznymi (pliki tekstowe, poczta elektroniczna, etc.), łączenie dokumentów w grupy tematyczne (np. historia kontaktów z klientem). Zakup oprogramowania pozwoli na osiągnięcie podstawowego celu projektu, jakim jest automatyzacja obiegu dokumentów. System DMS dzięki połączeniu z pozostałą częścią platformy B2B umożliwi pełną współpracę w formie elektronicznej. Moduł ten jest niezbędny w celu wdrożenia systemu pracy w formie elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w relacji z partnerami biznesowymi B2B. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na uporządkowany i automatyczny obieg dokumentów w organizacji, pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji, zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów, możliwość tworzenia różnego typu raportów i analiz, a przede wszystkim ograniczenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym wzroście, jakości obsługi klientów B2B oraz możliwość innowacyjnego podejścia do świadczonych przez wnioskodawcę usług. Podstawowe korzyści z wdrożenia systemu DMS dla Wnioskodawcy: -uporządkowany i automatyczny obieg dokumentów, -bezpieczeństwo przechowywania korespondencji i danych, -zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów, -skrócenie czasu związanego z wyszukiwaniem dokumentów, -przyspieszenie realizacji procesów związanych z dokumentacją, -oszczędności eksploatacyjne (papier, toner, powierzchnia magazynowa). System ewidencji wymiany danych handlowych w formacie EDI Technologia elektronicznej wymiany danych EDI Głównym zadaniem modułu wymiany danych w formacie EDI będzie automatyzacja dystrybucji i wprowadzanie dokumentów i spełniającej wymogi wymiany dokumentów w formie wyłącznie elektronicznej. System elektronicznej wymiany dokumentów w standardzie EDI jest narzędziem klasy B2B opartym o Electronic Data Interchange, realizującym automatyczną wymianę elektronicznych dokumentów przesyłanych przed, w trakcie i po zakończeniu projektu. Celem realizacji tego modułu jest wyeliminowanie przepływu dokumentów papierowych i wielokrotnego wprowadzania tych samych danych Strona 3 z 12

4 oraz przyśpieszenie przepływu informacji. Głównym zadaniem EDI jest translacja umówionego formatu danych na format EDI i odwrotnie. Scentralizowana architektura ma na celu przechowywanie przesłanych danych (dokumentów) i dbanie o dostarczenie ich od nadawcy do adresata. Funkcja ta jest bardzo ważna ponieważ zapobiega utracie danych, gwarantuje transakcyjność. Scentralizowana architektura ma na celu przechowywanie przesłanych danych (dokumentów) i dbanie o dostarczenie ich od nadawcy do adresata. System elektronicznego obiegu dokumentów Wnioskodawcy będzie posiadał kilka standardów elektronicznej wymiany danych, aby w sposób elastyczny dostosować się do możliwości technicznych partnera biznesowego. System elektronicznego obiegu dokumentów będzie umożliwiał przetwarzanie danych zawartych w wybranych formatach dokumentów: txt, XML, RDBMS, EDIFACT, Excel lub edxml. EDIFACT będzie wykorzystywany przede wszystkim w przypadku integracji systemów finansowych, w szczególności w przypadku elektronicznego obiegu dokumentów handlowych faktur VAT, rachunków etc. Podstawowe korzyści z wdrożenia systemu EDI dla Wnioskodawcy: -możliwość składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, -prostszy proces integracji kolejnych partnerów dzięki wykorzystaniu EDI. Podpis elektroniczny Zakup i wdrożenie oprogramowania realizującego możliwość kwalifikowanego podpisu cyfrowego pozwoli na wiarygodną i niepodważalną autoryzację podpisów, możliwość bezpiecznego przetwarzania danych oraz obsługi kontraktów handlowych. Wdrożony podpis elektroniczny będzie dostosowany do systemu obiegu dokumentów i interfejsu komunikacyjnego platformy B2B. Oprogramowanie będzie rozwiązaniem zakupionym przez Wnioskodawcę, dostosowanym do potrzeb funkcjonowania całego systemu oraz będzie dopasowane do świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Wdrożenie podpisu elektronicznego będzie zrealizowane w oparciu o bibliotekę programistyczną, która umożliwi wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i jego systemy. Aplet Java lub komponent.net umożliwiać będzie wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i systemy wykorzystywane do komunikacji z systemem obsługi transakcji Wnioskodawcy. Dodatkowo, biblioteka będzie umożliwiała korzystanie z funkcjonalności oferowanych z poziomu aplikacji napisanych w języku C/C++. Zarówno biblioteki jak i aplet Java umożliwiać będą składanie i weryfikację zwykłego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego w formatach XAdES (w wariantach XAdES-BES, XAdES-T lub XAdES-C) oraz PKCS#7, możliwe będzie także składanie e-podpisu wielokrotnego PKCS#7 oraz kontrasygnaty XAdES. Przygotowane komponenty programistyczne wyposażone będą w funkcjonalność pozwalającą na utworzenie podpisu elektronicznego w sposób automatyczny, który zostanie uruchomiony na podstawie przekazanej listy odniesień do danych, które należy podpisać lub zweryfikować. Podstawowe korzyści z wdrożenia modułu podpisu elektronicznego dla Wnioskodawcy: -możliwość podpisywania danych w formie komputerowej: dokumentów, oświadczeń woli, raportów, Strona 4 z 12

5 -wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, -ochrona przesyłanych dokumentów, -łatwiejsza weryfikacja zmian w podpisywanych dokumentach. Aplikacja SaaS partnerów W ramach projektu powstanie także zaawansowane technologicznie, innowacyjne narzędzie przeznaczone do świadczenia usług w modelu Sotfware-as-a-Service. Narzędzie to będzie typowo branżowym rozwiązaniem umożliwiającym konfigurację całego przebiegu procesu zamówienia poczynając od jego złożenia do końcowego wydania towaru. Usługa będzie udostępniała webowy interfejs API, za pomocą którego Partnerzy będą mogli wysyłać informacje o dacie przyjechania po towar. Zaawansowana logika biznesowa zaimplementowana w tym module będzie decydowała o tym komu ma zostać przydzielone zadanie obsłużenia tego zamówienia, będzie kolejkowała zamówienia zgodnie z metodą FIFO (ang. First In First Out) jak i przygotowywać komplet wymaganych dokumentów. Partnerzy na bieżąco za pomocą webowego interfejsu będą mogli sprawdzać aktualny status swojego zamówienia. Narządzie to będzie również służyło pracownikom Wnioskodawcy, gdyż w ramach tego modułu zostanie zaimplementowane wysoce efektywne rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi i zasobami ludzkimi tj. diagram Gantta. Diagram ten jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do tego celu. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi do zarządzania przebiegiem całego procesu praca w firmie Wnioskodawcy zostanie zoptymalizowana i uporządkowana. To w znacznym stopniu pozwoli wyeliminować ludzki błąd oraz ograniczyć ewentualne zamieszanie wynikłe z tego powodu. Etap III Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Moduł śledzenia dostaw Moduł ten pozwoli na bieżąco śledzić dostawę produktów- umożliwi ciągłą kontrolę czasu dostaw i monitowanie czasu i miejsca dostawy do Partnerów (śledzenie trasy, bieżący podgląd na zlecenie w dostawie aktualną lokalizację dostawcy, prognozowana godzina dostawy itp.). Ponadto moduł będzie miał możliwość przekazywania informacji do partnerów biznesowych tj.: - czas przybycia dostawy do partnera biznesowego to np. 45 min - uwaga dostawa opóźni się z powodu korków, obecne opóźnienie do np. 12 min W/w funkcjonalność da potężne narzędzie biznesowe w sposób bezpośredni wpływające na realizowane procesy biznesowe. Dzięki funkcjonalnościom Partner będzie na bieżąco widział trasę i przedyktowany termin dostawy swoich produktów, co umożliwi lepszą organizację rozładunku i przyjęcia towarów przez Partnera. Dzięki funkcjonalnościom modułu, zadania związane z dostawą i przyjęciem towarów zostaną lepiej zorganizowane i znacząco skrócone, co wpłynie także na wzrost sprzedaży produktów, w skutek ich Strona 5 z 12

6 szybszej ekspozycji do sprzedaży u Partnera i ich wykorzystania na budowie. Moduł zwrotu towarów Moduł ten będzie odpowiedzialny za obsługę zwrotu towarów. Zapewni on możliwość rejestrowania zwrotu towarów poprzez wyświetlenie dedykowanego formularza, częściowo uzupełnionego (dane pobrane z innych modułów) w zakresie: nr FV, rodzaj niezgodności, nazwa zamawiającego, adres, NIP) oraz z polami wymagającymi uzupełnienia (opis niezgodności, oczekiwane działanie). Moduł także zapewni możliwość śledzenia postępu w zakresie rozpatrywania zwrotów poprzez wyświetlanie komunikatów w postaci: Status 1- Zwrot w trakcie rozpatrywania Status 2- Zwrot zaakceptowany i zaawizowany na datę: Status 3- Zwrot zmodyfikowany (zmiana ilości) Status 4- Zwrot odrzucony (wraz z podaniem powodu odrzucenia) Status 5- Zwrot zatwierdzony (sprawdzony w miejscu przyjęcia następnie automatycznie generowany jest dokument PZ a następnie faktura korekta dla odbiorcy). Po zakończeniu rozpatrywania danego zwrotu, informacja w formacie XML zostanie przesłana do partnera. Moduł rejestru umów i planów taryfowych Za pomocą tego modułu będzie możliwa korelacja dokumentu zamówienia z dokumentem faktury sprzedaży. Po otrzymaniu zamówienia moduł ten będzie pozwalał na pobranie dokumentu faktury, korelację z zamówieniem i zapisanie do bazy w systemie z pliku faktury. Kolejno moduł zapisze fakturę (zostanie pobrany nr na podstawie wcześniej zdefiniowanej maski numeracji dokumentu). W trakcie korelacji i pobrania faktury, zamówienie zmienia swój status i w polu uwag otrzyma numer faktury celem szybkiej identyfikacji. Z kolei faktura otrzyma w polu uwag numer zamówienia jako wzajemna zależność. Pozwoli to w późniejszym etapie na prowadzenie szczegółowych analiz i raportów. Moduł ten ułatwi nam rozliczanie z partnerem w zakresie należnych rabatów wstecznych, osiągniętych poziomów sprzedaży, których rozliczenie obecnie, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi jest uciążliwe. Za jego pomocą będzie możliwe tworzenie zestawień, które wspomogą procesy decyzyjne w firmie Wnioskodawcy i firmie partnera. System raportowania Niezmiernie ważna jest możliwość szybkiego uzyskiwania informacji na temat działań podejmowanych przez użytkowników systemu. Do takich celów zostanie stworzony moduł raportowania, który wesprze zarządzanie firmą Wnioskodawcy oraz procesy kontrolingu. Na podstawie wygenerowanych raportów Strona 6 z 12

7 będzie można formułować wnioski pozwalające na poprawę funkcjonowania firmy. System będzie pobierał i przetwarzał dane z całej platformy B2B, analizował je i przedstawiał w formie odpowiednich wykresów lub zestawień. Na tym etapie stworzony i opracowany zostanie pierwszy zestaw raportów, jakie można uzyskać z systemu B2B Etap IV Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: System pobierania danych z rachunków bankowych W ramach platformy zostanie wdrożony system integrujący rachunki bankowe z systemem księgowym. Dotychczas klienci grupy przesyłali wyciągi bankowe w postaci wydruków papierowych, sam proces podliczania kosztów bankowych generował, co najmniej kilkadziesiąt roboczo godzin pracy w ramach grupy. Przesyłany wyciąg bankowy jest obecnie wysyłany do Partnera odpowiedzialnego za ewidencję danych, Partner podlicza ręcznie (otrzymał wydruk papierowy) opłaty bankowe, odsetki od zaciągniętych kredytów oraz ewentualne przychody z operacji overnight. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilość obsługiwanych klientów, żmudna praca konieczna do wykonania przekłada się na ogromną ilość godzin. To czas, który można zaoszczędzić dzięki integracji z rachunkami bankowymi i automatyzacji procesu obliczania. Dlatego Wnioskodawca zdecydował się na wdrożenie rozwiązania informatycznego, które będzie potrafiło zintegrować się z rachunkiem bankowym, pobrać operacje historyczne (historię operacji) w formie elektronicznej i przesłać je do systemu księgowego online. Oczywiście podliczanie danych również zostanie całkowicie zautomatyzowane, dzięki czemu możliwe będzie zaoszczędzenie w ramach grupy od kilkunastu do kilkudziesięciu roboczogodzin. Należy zaznaczyć fakt, że system ten będzie pracował na dużej ilości danych (BigData) wejściowych (historia rachunku bankowego x ilość partnerów/klientów) i w pełni automatyzował przetwarzanie tych danych do postaci wyjściowej pełne podsumowanie operacji bankowych, kosztów. Oznacza to, że efektem działania tego rozwiązania będzie w pełni automatyczne udostępnianie pozycji gotowych do zaksięgowania. Biorąc pod uwagę integrację systemu bankowego z mechanizmami sztucznej inteligencji AI, rozwiązanie pozwoli na maksymalną automatyzację procesu obsługi rachunków bankowych pod kątem księgowania, czyli pełna automatyzację bez udziału czynnika ludzkiego. Dodatkową wartością będzie automatyzacja procesu oznaczania płatności dokumentów księgowych (system automatyczne będzie potrafił oznaczyć pozycje zapłacone/niezapłacone), co znacznie przyspieszy działanie procesów windykacyjno- rozliczeniowych. System pobierania historii rachunku bankowego cechuje wysoka innowacyjność technologiczna. Jednocześnie konieczne jest w przypadku tego rozwiązania zachowanie maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa, ze względu na połączenie live z systemami bankowymi. Należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo i sama architektura rozwiązania, poziom jego skomplikowania będzie miał znaczący wpływ na koszt budowy. Strona 7 z 12

8 System obsługi płatności i windykacji System będzie służył do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności jego zadaniem będzie dbanie o wczesną fazę windykacji tj. kontrolę przeterminowanych płatności do 30 dni. Docelowo rozwiązanie pomoże w zarządzaniu procesami windykacyjnymi - rejestracji zdarzeń windykacyjnych (będzie rejestrował wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów), rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). Dzięki systemowi powiadomień, opóźnienia w płatnościach zostaną zredukowane do minimum. Korzyści płynące z wdrożenia systemu obsługi płatności i windykacji to: -automatyzacja procesów monitorowania należności, -wdrożenie w firmie procedur windykacyjnych. Moduł programu lojalnościowego W warunkach silnej konkurencji rynkowej pozyskanie i utrzymanie klienta staje się coraz trudniejszym zadaniem. Moduł programu lojalnościowego będzie znakomitym narzędziem ułatwiającym budowanie długotrwałych relacji z klientami. Moduł udostępnia możliwość gromadzenia przez klientów sklepu punktów, które mogą być wykorzystane do opłacenia kolejnych zamówień. Moduł będzie miał zdefiniowane dwa tryby działania: -zgromadzone przez klienta punkty będą mogły być wykorzystane jednorazowo do opłacenia kolejnego zamówienia, -zgromadzone przez klienta punkty z kilku zamówień w ustalonym okresie czasu będą mogły stanowić podstawę do przyznania klientowi rabatów na kolejne zamówienia według zdefiniowanej tabeli. Główne funkcje modułu: dowolnie ustalany przelicznik wartościowy zarówno dla punktów przyznawanych za zakupy jak i dla punktów wykupu zgromadzonych przez klienta, możliwość opcjonalnego zdefiniowania minimalnej ilości punktów jaka jest wymagana do skorzystania z punktów, możliwość opcjonalnego zdefiniowania minimalnej wartości zamówienia przy której można skorzystać z możliwości zapłaty zgromadzonymi punktami, możliwość opcjonalnego zdefiniowania maksymalnej ilości punktów jaka może być wykorzystana do zapłaty za zamówienie, możliwość opcjonalnego przyznawania dowolnie ustalanej ilości punktów klientom dokonującym rejestracji konta, automatyczne lub ręczne zatwierdzanie punktów lojalnościowych przez administratora sklepu. Strona 8 z 12

9 System zabezpieczeń i backupu danych Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na oszacowanie kosztów jest konieczność zapewnienia wysokiej klasy bezpieczeństwa platformy B2B. Ochrona danych osobowych fakt, że platforma B2B musi spełniać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa (ze względu na jej webowy charakter, formułę Software-as-a-Service) powoduje konieczność i wymóg zastosowania najwyższych możliwych poziomów bezpieczeństwa rozwiązania. Bezpieczeństwo powinno być postrzegane nie tylko przez bezpieczne protokoły wymiany danych, autoryzacje i autentykację użytkowników, ale również (a może nawet przede wszystkim) poprzez architekturę aplikacji, dobór sprawdzonych technologii oraz sprawdzone metodologie rozwoju oprogramowania i jej testowania. Niewątpliwie system powinien być zaprojektowany w wielowarstwowej architekturze, w której oddzielne warstwy odpowiadają za dostęp do danych i funkcji systemu. Bezpieczna konfiguracja obejmuje między innymi fizyczne ograniczenia w dostępie administracyjnym, protokoły HTTPS, sieci VPN i serwery. System musi realizować sprawdzone standardy w zakresie procedur tworzenia kont użytkownika, przechowywania i zmiany haseł. Istotnymi elementami są również zarządzanie sesjami użytkownika. Technologia informatyczna Wdrożona platforma B2B wykorzystywać będzie nowoczesne i jednocześnie sprawdzone technologie: Nginx serwer WWW (HTTP) oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3 stworzony przez Igora Sysojewa, a rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę Nginx Inc., zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach (nacisk na skalowalność i niewielkie zajęcie zasobów). Wydawany jest na licencji BSD. Python wysokiego poziomu język programowania, ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią będąc w tym podobny do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne dla wielu systemów operacyjnych. JAVA to obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język ten cechuje się silnym typowaniem. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, zarządzanie pamięcią) oraz z języka C++ (duża część składni i słów kluczowych). Strona 9 z 12

10 Javy nie należy mylić ze skryptowym językiem JavaScript, z którym wspólną ma jedynie składnię podstawowych instrukcji. PHP to obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). MySQL wolno dostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL jest darmowym serwerem relacyjnych baz danych. Rozwijany jest przez firmę Oracle. Sphinx to open source owy silnik wyszukiwarki SQL. Sphinx jest dostępny na licencji GPL 2. Sphinx jest aplikacją stand-alone, musi zostać skompilowany i zainstalowany na serwerze. Działa na zasadzie deamon-client. Głównym zastosowanie Sphinx a jest wyszukiwanie pełno tekstowe. JavaScript skryptowy język programowania stworzony przez firmę Netscape. JS zapewnienia interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Większość nowoczesnych aplikacji internetowych została zbudowana w oparciu o ten język programowania. JSON JavaScript Object Notation lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. Typ MIME dla formatu JSON to application/json. Format został opisany w dokumencie, standaryzacji RFC Pomimo nazwy JSON jest formatem niezależnym od konkretnego języka. Prototype JS biblioteka programistyczna napisana w języku JavaScript przez Sama Stephensona. Jest zaimplementowana w jednym pliku najczęściej nazywanym prototype.js. Pozwala na znaczne przyspieszenie produkcji interfejsów użytkownika w porównaniu do kodu stworzonego w tzw. czystym języku JavaScript. script.aculo.us biblioteka programistyczna w języku JavaScript udostępniana na Licencji X11, której bazą jest Prototype JavaScript Framework, rozszerzając go o animacje i elementy interfejsu użytkownika na bazie obiektowego modelu dokumentu. Script.aculo.us rozszerza Prototype JavaScript Framework poprzez dodanie efektów wizualnych, kontrolek interfejsu użytkownika i dodatkowe narzędzia. HTML5 język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron i aplikacji internetowych. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML owej odmiany (XHTML 1). HTML 5 poza dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim sposobu obsługi błędów. Wykorzystanie powyższych technologii zapewni Wnioskodawcy w przyszłości łatwy i bezproblemowy rozwój aplikacji oraz umożliwi obsługę wielu jednocześnie podłączonych do systemu użytkowników, również partnerów. Całe rozwiązanie będzie oparte o obiektową i modułową kompozycję, oraz o rozproszoną architekturę Strona 10 z 12

11 wykorzystywanych zasobów serwerowych. Rozwiązanie to zapewni bardzo wysoką łatwość dodawania lub usuwania składników systemu, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności. Wnioskodawca przewiduje, że wraz ze wzrostem grona odbiorców platformy B2B może być konieczne zwiększenie zasobów serwerowych, aby zwiększone wymagania nie powodowały przeciążenia systemu. W architekturze systemowej planowane jest rozdzielenie warstw prezentacji, fizycznych plików, baz danych na rozproszone współpracujące fizyczne maszyny. Każda z warstw systemu będzie mogła również pracować w architekturze rozproszonej tzn. np. fizyczne pliki wgrywane do systemu przez użytkowników będą przechowywane na osobnym serwerze lub wirtualnej instancji. W momencie, gdy będzie brakować zasobów systemowych dla tej części platformy B2B, możliwe będzie uruchomienie dodatkowego serwera lub instancji platforma B2B będzie w takim przypadku bez dodatkowych zmian i przerw technicznych mogła korzystać z dwóch serwerów zamiast jednego. Tak samo zostaną rozproszone pozostałe warstwy platformy B2B. Baza danych będzie mogła istnieć fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, traktowana będzie jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. Wprowadzenie mechanizmów rozproszenia baz danych oraz aplikacji i serwerów przechowujących pliki umożliwi pełne dostosowywanie rozwiązania zarówno pod względem skalowalności sprzętowej, jak i softwarowej, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności systemu. Komunikacja pomiędzy partnerami będzie się odbywać za pomocą dwóch kanałów informacyjnych: poprzez bezpośrednie wykorzystanie platformy B2B w modelu Software-as-a-Service oraz integrację wymiany danych z innymi systemami informatycznymi za pomocą formatu EDIFACT. W przypadku obiegu danych i wymiany informacji dotyczącej realizowanych zadań naturalne jest wykorzystanie oprogramowania w modelu SaaS. Natomiast EDI (ang. Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) będzie wykorzystywane przede wszystkim do wymiany dokumentów handlowych np. z systemem księgowym. Wykorzystanie aplikacji w formule Software-as-a-Service pozwoli na zwiększenie efektywności wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. Jednym z wymogów stawianych przed platformą B2B jest natychmiastowa komunikacja pomiędzy partnerami. Standardowe rozwiązania IT, nawet te oparte o technologie Internetowe, wymagają tzw. odświeżania widoku, czyli odwołania do serwera udostępniającego dane i pobranie nowszych danych z bazy danych. Takie podejście powoduje, że użytkownicy nie widzą między sobą zmian wprowadzanych przez innych użytkowników systemu, do momentu odświeżenia strony. Platforma B2B będzie działała w modelu opartym o asynchroniczne zapytania JSON, oraz tzw. HUB informacyjny (wymiana informacji za pomocą stream u ciągłego przekazywania danych). W dużym uproszczeniu, każda zmiana w systemie wprowadzona przez danego użytkownika będzie w sposób automatyczny propagowana do pozostałych osób posiadających uprawnienia umożliwiające oglądanie danej informacji. Dzięki wykorzystaniu takiej technologii otrzymujemy system, w którym wszyscy użytkownicy pracują tak jakby na jednym komputerze, cały czas współdzieląc dane między sobą i otrzymując powiadomienia natychmiastowe o zmianach wykonanych Strona 11 z 12

12 przez inne osoby. Zatwierdzam. Strona 12 z 12

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Poznań, 2.06.2014 r. EasySolar Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. EasySolar Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B Dokument uzupełniający do zapytania ofertowego JASZPOL sp. z o.o. Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Miejsce pracy: woj. opolskie Branża: IT ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła firma zajmuje się: - realizacją

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel Prezentacja produktu BCC EXTRA EasyInput jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo