Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9"

Transkrypt

1 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich dokumentach przetargowych Instrukcja 1. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone na zielono 2. W przypadku pytań/wątpliwości należy zgłosić je pisemnie zgodnie ze sposobem kontaktu podanym w SIWZ Oznaczenie pól Zielone wypełnia oferent Niebieskie wyliczają się same Zółte wypełnia komisja konkursowa; oferentów prosimy o niewypełnianie pod rygorem wykluczenia z postępowania Białe struktura; prosimy o niezmienianie pod rygorem wykluczenia z postępowania Strona 1 z 9

2 Oznaczenie oferenta Nazwa oferenta: Adres oferenta: Osoba reprezentująca: Strona tytułowa wypełnia oferent wypełnia oferent wypełnia oferent Wyniki: Dopuszczenie: PRAWDA wypełnia się samo Spełnił kryteria formalne (wysłał komplet dokumentów, etc.) PRAWDA wypełnia komisja konkursowa Spełnił kryteria formalne systemu 1 wypełnia się samo Wynik przetargu: #DZIEL/0! wypełnia się samo Page 2

3 Kryteria formalne systemu LP Zagadnienie 0=NIE;1=TAK 1 Obligatoryjne w związku z działaniem POIG System implementuje podpis cyfrowy 1 3 System implementuje komunikację w standardzie EDI 1 4 Obligatoryjne architektura systemu 1 5 System B2B jest oparty na minimum 3-Warstwowej (3-trier) z możliwością rozdzielenia klienta, serwera aplikacji oraz serwera baz danych 1 6 System B2B ma posiada silnik aplikacyjny (middleware) odpowiadający za integrację bazy danych, interfejsów oraz protokołów oparty na technologii Python lub analogicznej. 1 7 System B2B oparty jest na relacyjnej bazie danych Postgre SQL lub analogicznej 1 8 System B2B umożliwia działanie użytkownikom Zamawiającego jak i klientów B2B w systemach przynajmniej Windows, Linux 1 9 Obligatoryjne funkcjonalność 1 10 System B2B ma wbudowany system zarządzania procesami najlepiej z graficznym narzędziem ich edycji 1 11 System B2B posiada możliwość edycji procesów biznesowych koniecznych do odzwierciedlenia procesów biznesowych firmy 1 12 Klient Systemu B2B umożliwia Widoki list, formularzy, oraz kalendarzy 1 13 System B2B ma wbudowany interfejs www 1 14 Obigatoryjne API 1 15 System B2B ma Programistyczny Interfejs API XML-RPC bądź o podobnej funkcjonalności 1 16 Obligatoryjne zakres 1 17 System B2B zawiera wbudowane wszelkie funkcjonalności bazowe (np. Rozliczanie księgowe), niezbędne do pełnej integracji procesów firmy tj. księgowość, magazyn, produkcja, serwis, sprzedaż, zakupy, kadry i płace, rozliczanie projektów, rozliczanie pracowników 1 18 Obigatoryjne Warunki gwarancji 1 19 Gwarancja na bezawaryjne działanie systemu B2B (warunekiem może być zakup maintenance, który trzeba jednak wycenić w dalszej części) przez okres trwałości projektu tj. 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia 1 20 Obligatoryjne deklaracje Wykonawcy 1 21 Wykonawca deklaruje zgodność możliwości systemu B2B z podaną w dokumentach przetargowych specyfikacją Wykonawca zgadza się na nieodpłatną weryfikację możliwości systemu B2B przez Zamawiającego po ogłoszeniu wyników przetargu a przed podpisaniem umowy i w razie nie spełniania przez niego (System) wymagań przetargowych na odstąpienie od podpisania umowy 1 Wykonawca zgadza się również przedstawić (w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego) swoje szacunkowe obliczenia kosztowe wraz z uzasadnieniem w razie gdyby Zamawiający uznał koszta za rażąco niskie ; W uzasadnionych przypadkach (np. Znaczące niedoszacowanie czasu wdrożenia Systemu B2B) Zamawiający pozostawia sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy 1 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podpisywana umowa będzie umową typu fixed-price (czyli stała cena) tzn. Zamawiający nie przewiduje podpisywania aneksów zwiększających pulę środków przewidzianą na realizację kontraktu 1 SPEŁNIENIE WARUNKÓW DOPUSZCZENIA: PRAWDA Page 3

4 Całkowite koszty projektu Numer Badana cecha Wartość 1 Koszty analiz Koszty licencji podane przez oferenta (przy licencji per 2 stanowisko/użytkownik przyjmuje się 50 pełnych stanowisk) 3 Koszty wdrożenia podane przez oferenta Koszty utrzymania licencji przez 2 lata (czas trwania projektu) wlicza się opłaty licencyjne, maintenance i wszelkie inne czynniki 4 kosztotwórcze Koszty licencji dodatkowych koniecznych do wdrożenia (np. Wymiana systemów operacyjnych bądź systemów serwerowych i ich licencji, 5 serwerów baz danych) Koszty wdrożenia dodatkowych 2 języków obcych (w przypadku braku 6 podania przez oferenta przyjmuje się 10% poz.1+poz. 2)2 Koszty zakwaterowania i dojazdów konsultanta zadeklarowane przez oferenta (w przypadku braku podania przyjmuje się 200 zł na każdy 7 dzień wdrożenia) SUMA 0,00 zł Page 4

5 Całkowite koszty w okresie trwa Numer Badana cecha Wartość Koszty licencji podane przez oferenta (dodatkowe 50 1 pełnych stanowisk) Koszty utrzymania licencji przez 3 lata (czas trwałości projektu) wlicza się opłaty licencyjne, maintenance i 2 wszelkie inne czynniki kosztotwórcze 3 Koszty szkoleń dla nowych pracowników zgodnie z pkt.1 4 Koszty licencji dodatkowych koniecznych do wdrożenia (np. Wymiana systemów operacyjnych bądź systemów serwerowych i ich licencji, serwerów baz danych) 5 Koszty zakwaterowania i dojazdów konsultanta zadeklarowane przez oferenta (w przypadku braku podania przyjmuje się 200 zł na każdy dzień wdrożenia) SUMA 0,00 zł Page 5

6 Całkowite koszty w okresie użyt Numer Badana cecha Wartość Koszty licencji podane przez oferenta (dodatkowe 50 1 pełnych stanowisk) Koszty utrzymania licencji przez 5 lat (czas użytkowania projektu) wlicza się opłaty licencyjne, maintenance i 2 wszelkie inne czynniki kosztotwórcze 3 Koszty szkoleń dla nowych pracowników zgodnie z pkt.1 4 Koszty licencji dodatkowych koniecznych do wdrożenia (np. Wymiana systemów operacyjnych bądź systemów serwerowych i ich licencji, serwerów baz danych) 5 Koszty zakwaterowania i dojazdów konsultanta zadeklarowane przez oferenta (w przypadku braku podania przyjmuje się 200 zł na każdy dzień wdrożenia) SUMA 0,00 zł Page 6

7 Łatwość modyfikacji Numer Badana cecha Wartość Opis Uwagi Przekazanie Zamawiającemu pełnego kodu 1źródłowego systemu wraz z dokumentacją kodu Przekazanie wykonawcy prawa do dowolnej modyfikacji kodu źródłowego Systemu i samego 2 Systemu Zamawiający będzie miał możliwość nieodpłatnego korzystania z Systemu na 3 nieograniczonej liczbie stanowisk i serwerów = 1pkt SUMA: 0 NIE=0pkt; CZĘŚCIOWO = 1pkt NIE=0pkt; CZĘŚCIOWO = 1pkt NIE=0pkt; CZĘŚCIOWO Kryterium dodatkowo premiuje pełną otwartość systemu ponieważ Wnioskodawca nie może przewidzieć całościowo ceny w okresie trwałości projektu oraz w okresie użytkowania jeśi nie będzie mógł sam dokonywać zmian Kryterium dodatkowo premiuje pełną otwartość systemu ponieważ Wnioskodawca nie może przewidzieć całościowo ceny w okresie trwałości projektu oraz w okresie użytkowania jeśi nie będzie mógł sam dokonywać zmian Kryterium dodatkowo premiuje pełną otwartość systemu ponieważ Wnioskodawca nie może przewidzieć całościowo ceny w okresie trwałości projektu oraz w okresie użytkowania jeśi nie będzie mógł sam dokonywać zmian Page 7

8 Numer Badana cecha Wartość Opis Zamawiający będzie miał możliwość nieodpłatnego korzystania z systemu przez czas 1 określony w kryterium Gwarancja obejmuje nieodpłatne wykonanie wymaganych po zakończeniu wdrożenia korekt i poprawek wynikających z pojawiających się ewentualnych 2 błędów System umożliwia tworzenie raportów w formacie PDF z 3 wykorzystaniem XML Wartości dodane NIEOGRANICZONY=3 pkt; OKRES TRWAŁOŚCI=2PKT; CZAS TRWANIA PROJEKTU=1 PKT; W OGÓLE=0PKT NIE=0pkt; CZĘŚCIOWO = 1pkt Jeżeli TAK = 1pkt; Jeżeli NIE = 0 pkt; System ma wbudowany mechanizm eksportu danych do formatu csv lub równoważnie z możliwości indywidualnej NIE=0pkt; CZĘŚCIOWO = 4 konfiguracji przez użytkownika 1pkt SUMA: 0 Page 8

9 Wynik przetargu Numer kryterium Nazwa kryterium Wartość oferenta Wartość najlepsza Waga Liczba punktów 1 Cena liczona jako skumulowane koszty poniesione na projekt 0,00 zł 0,00 zł 60,00% 1.1 Całkowite koszty projektu 0,00 zł 0,00 zł 30,00% #DZIEL/0! 1.2 Całkowite koszty utrzymania w okresie trwałości projektu 0,00 zł 0,00 zł 15,00% #DZIEL/0! 1.3 Całkowite koszty projektu w okresie użytkowania 0,00 zł 0,00 zł 15,00% #DZIEL/0! 2 Łatwość modyfikacji systemu ,00% #DZIEL/0! 3 Wartości dodane do systemu ,00% #DZIEL/0! SUMA PUNKTÓW 100,00% #DZIEL/0! Page 9

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku Toruń,23/kwietnia/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo