Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy B2B do wspólnego działania Inter-Broker Sp. z o.o., i partnerów współpracujących. W ramach projektu powstanie platforma wymiany informacji pomiędzy partnerami. Dostarczone przez potencjalnego Wykonawcę rozwiązanie musi działać w oparciu o poniższe wymagania Zamawiającego dotyczące technologii: Zamawiający wymaga aby Platforma B2B była zbudowana w modelu Software-as-a-Service, w którym aplikacja będzie przechowywana i udostępniana odbiorcom poprzez sieć Internet. Dostarczony System IT musi być skrojony na miarę tzn. dostosowany do potrzeb Zamawiającego i firm współpracujących. Zamawiający zakłada, że do budowy platformy B2B wykorzystane zostaną następujące technologie: 1. Nginx serwer WWW (HTTP) oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3 stworzony przez Igora Sysojewa a rozwijany i wspierany przez założoną przez niego firmę Nginx, Inc. Zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach (nacisk na skalowalność i niską zajętość zasobów). Wydawany jest na licencji BSD. 2. Python język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia i rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią będąc w tym podobny do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany, jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych. 3. PHP - to obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). 4. MySQL - wolno dostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL jest darmowym serwerem relacyjnych baz danych rozwijanym jest przez firmę Oracle. 1

2 5. Sphinx - to open source owy silnik wyszukiwarki SQL. Sphinx jest dostępny na licencji GPL 2. Sphinx jest aplikacją stand-alone, musi zostać skompilowany i zainstalowany na serwerze. Działa na zadadzie deamon-client. 6. JavaScript -skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape. JS zapewnienia interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Większość nowoczesnych aplikacji internetowych została zbudowana w oparciu o ten język programowania. 7. PrototypeJS - biblioteka programistyczna napisana w języku JavaScript przez Sama Stephensona. Jest zaimplementowana w jednym pliku najczęściej nazywanym prototype.js. Pozwala na znaczne przyspieszenie produkcji interfejsów użytkownika w porównaniu do kodu stworzonego w tzw. czystym języku JavaScript. 8. script.aculo.us - biblioteka programistyczna w języku JavaScript udostępniana na Licencji X11, której bazą jest Prototype JavaScript Framework, rozszerzając go o animacje i elementy interfejsu użytkownika na bazie obiektowego modelu dokumentu. script.aculo.us rozszerza Prototype JavaScript Framework poprzez dodanie efektów wizualnych, kontrolek interfejsu użytkownika i dodatkowe narzędzia. 9. HTML5 - język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron i aplikacji internetowych. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1). HTML 5 poza dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim sposobu obsługi błędów. Zamawiający wymaga aby rozwiązanie IT było oparte o obiektową i modułową oraz rozproszoną architekturę. W architekturze Systemu B2B wymagane jest rozdzielenie warstw prezentacji, fizycznych plików, baz danych na rozproszone współpracujące fizyczne maszyny. Każda z warstw systemu musi pracować w architekturze rozproszonej tzn. np. fizyczne pliki wgrywane do systemu przez użytkowników będą przechowywane na osobnym serwerze lub wirtualnej instancji. W momencie, gdy będzie brakować zasobów systemowych dla tej części platformy B2B, możliwe będzie wówczas uruchomienie dodatkowego serwera lub instancji platforma B2B będzie w takim przypadku bez dodatkowych zmian i przerw technicznych mogła korzystać z dwóch serwerów zamiast jednego. Tak samo powinny zostać rozproszone pozostałe warstwy platformy B2B, tak aby np. baza danych mogła istnieć fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, przy czym traktowana będzie jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. 2

3 Zamawiający wymaga aby mechanizmy rozproszenia baz danych oraz aplikacji i serwerów przechowujących pliki, umożliwiały pełne skalowanie rozwiązania zarówno pod względem skalowalności sprzętowej, jak i softwarowej, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności systemu. Zamawiający wymaga aby komunikacja pomiędzy partnerami za pomocą Systemu B2B mogła się odbywać za pomocą dwóch kanałów informacyjnych: poprzez bezpośrednie wykorzystanie platformy B2B w modelu Software-as-a-Service oraz integrację wymiany danych z systemami partnerów za pomocą formatu EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie musi posiadać odpowiednie systemy eksportu/importu danych w formacie EDI. Zamawiający wymaga aby Platforma B2B działała w oparciu o tzw. model asynchronicznych zapytań JSON, oraz tzw. HUB informacyjny (wymiana informacji za pomocą stream u ciągłego przekazywania danych). HUB informacyjny może być oparty o rozwiązania dostępne na rynku tj. serwer node.js lub rozwiązania autorskie dostarczone przez Wykonawcę. Wymagania dotyczące funkcjonalności działania platformy B2B W celu jak najbardziej przejrzystego określenia kosztów Wnioskodawca przedstawia projekt w podziale na następujące kategorie/moduły oprogramowania: 1. Architektura systemu i prace przygotowawcze Do opracowania architektury systemu konieczne jest wykonanie szeregu zadań, które pozwolą na optymalne przygotowanie aplikacji, odpowiadającej szczegółowym potrzebom współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, a partnerami. Na tym etapie Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przygotują szczegółowy zakres funkcjonalności Platformy B2B. W ramach tego etapu prac zaprojektowana zostanie ogólna szata graficzna, założenia interfejsów, opracowane zostaną szczegóły dotyczące przepływu danych dataflow. 2. System DMS - Document Management System System obiegu dokumentów w ramach platformy B2B będzie ogniwem spajającym kooperujące przedsiębiorstwa. Zakup oprogramowania pozwoli na osiągnięcie podstawowego celu projektu, jakim jest automatyzacja obiegu dokumentów. System DMS będzie podstawowym narzędziem pracy współpracujących przedsiębiorstw i dzięki połączeniu z pozostałą częścią platformy B2B umożliwi pełną współpracę w formie elektronicznej. Zakup oprogramowania jest niezbędny w celu wdrożenia systemu pracy w formie elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w relacji z partnerami biznesowymi B2B. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na uporządkowany i automatyczny obieg dokumentów w organizacji, pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji, zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów, możliwość tworzenia różnego typu raportów i analiz. 3

4 3. System Business Process Management (BPM) Zwiększenie konkurencyjności firmy Zamawiającego jest możliwe tylko poprzez osiągnięcie pewnego poziomu dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi oraz bieżące modelowanie istniejących już procesów. Prawidłowe zidentyfikowanie procesów biznesowych otwiera pełen wachlarz możliwości zarządzania firmą. Rozwiązanie musi być gotowe na bieżące dostosowywanie procesów biznesowych do zmieniających się warunków rynkowych. Elastyczność narzędzia BPM powinna umożliwiać łatwe wprowadzanie modyfikacji w przebieg procesów, dodatkowo zapewniać monitorowanie aktywności biznesowej, czyli dostarczy informacji statystycznych na temat parametrów biznesowych opisujących proces. Celem stworzenia systemu BPM jest optymalizacja procesów zachodzących w firmie Zamawiającego i w firmach partnerów biznesowych. Wprowadzenie rozwiązania BPM pozwoli na sprawne zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi oraz relacjami, jakie zachodzą pomiędzy nimi. Reasumując po wdrożeniu BPM Zamawiający powinien uzyskać możliwość modelowania działania firmy bez potrzeby ręcznego wprowadzania zmian w procesach biznesowych, bez konieczności przeprowadzania żmudnych szkoleń itd. 4. System Revision Control System (RCS) Bardzo istotnym elementem platformy B2B, ze względu na efektywność działania BPM i DMS będzie połączenie sterowania procesami (BPM) z systemem DMS oraz elektronicznym wersjonowaniem dokumentów (RCS). Wysoka ilość tworzonych dokumentów, zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i partnerów powoduje konieczność składowania i przechowywania dużej ilości danych, a przede wszystkim dużej ilości wersji tych samych dokumentów. System RCS pozwoli na wgranie dowolnej nazwy pliku do systemu i zautomatyzuje tzw. wersjonowanie dokumentu oznacza to, zamiast przechowywania kilkunastu wersji, o różnych nazwach w systemie, będzie widoczna pojedyncza nazwa pliku np. oferta do przetargu.docx i zawsze będzie zawierała aktualną wersję dokumentu oraz pełną historię zmian, wraz z możliwością przywrócenia konkretnej wersji. 5. Baza polis Baza polis jest kluczowym modułem dla Wnioskodawcy, ponieważ większość prac w firmie opiera się właśnie o polisy. Jest to moduł, który będzie najczęściej wykorzystywany, przez różne działy w firmie. Na samym wyszukiwaniu starych polis można poczynić duże oszczędności czasowe, które przełożą się na efektywność pracy. Automatyzacja przypomnień o wznowieniach i składkach pozwoli na podniesienie, jakości usług firmy brokerskiej. W chwili obecnej pracownicy muszą zapisywać ręcznie w kalendarzach terminy dotyczące wygasania polisy, ponieważ nie ma globalnego systemu powiadomień. Baza polis będzie modułem skomplikowanym pod względem IT. 4

5 6. Moduł Rozliczanie sprzedaży Moduł rozliczeń sprzedaży ma za zadanie przyspieszyć cały proces związany z fakturowaniem oraz przekazywaniem dokumentów handlowych. W ramach modułu możliwe będzie szybkie wystawianie faktur, korekt not i innych dokumentów księgowych. Wszystkie dane potrzebne do wystawienia będą pobierane z bazy systemu, co sprawi, że zawsze będą najaktualniejsze, oraz wyeliminowana zostanie możliwość popełnienia błędu przy przepisywaniu informacji, np. adresowych firmy czy kwoty faktury. Ważnym elementem mającym duże znaczenie na czas poświęcany sprawom administracyjnym związanym ze sprzedażom jest przesyłanie dokumentacji do biura księgowego. Zamawiający wymaga zastosowania wymiany danych w formacie EDI - wszystkie dokumenty przesyłane będą w formacie EDIFACT do biura księgowego. 7. Baza pojazdów i Baza szkód Baza szkód będzie narzędziem komplementarnym do bazy polis. To narzędzie mocno rozszerzy możliwości systemu, jako całości, ponieważ pozwali zabezpieczyć istotną gałąź działalności brokerskiej, jaką jest obsługa szkód. Dodatkowo zebranie tych danych pozwoli na analizę danych pod kątem przygotowywania kolejnych polis - umożliwi szybką ocenę szkodowości klienta/branży/produktu ubezpieczeniowego, co jest istotnym elementem działalności brokerskiej. Baza pojazdów to stosunkowo prosty technologicznie moduł, jednak jest on ważny dla sprawnego działania innych elementów systemu. Będzie to swoista baza danych o pojazdach klientów, które są ubezpieczanie, a polisy ich dotyczące znajdują się w bazie polis. Znajdą się tu podstawowe dane o pojazdach wraz ze skanami dowodów rejestracyjnych oraz połączenia z polisami dotyczącymi danego pojazdu. Istotne będzie również połączenie tych informacji z bazą szkód, gdyż większość obsługiwanych szkód dotyczy właśnie ubezpieczeń komunikacyjnych. Moduł pozwoli na spięcie danych dotyczących polis i szkód przetworzenie ich do odpowiedniego raportu i do poddania analizie. 8. System Human Resource Management (HRM) Moduł ma za zadanie wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi Wnioskodawcy oraz Partnerów. Umożliwi on optymalne wykorzystanie czasu pracowników poprzez zaawansowane narzędzia zarządzania czasem zespołu. Dzięki umożliwieniu kontroli obciążenia zadania przydzielane konkretnym jednostką będą realne do wykonania, podniesie to komfort pracy pracowników i w efekcie podniesie ich wydajność. Zastosowanie elektronicznej ewidencji czasu pracy ułatwi kontrolę pracodawcy nad sumiennością pracowników. Takie rozwiązania pozwolą m. in. określić wydajność pracowników, co w efekcie da możliwości lepszego planowania prac w przedsiębiorstwach. Dane zbierane w ten sposób poddawane będą analizie w module raportowym. W ramach modułu powstanie system oceny efektów pracy automatyczny system dostarczania podwładnym informacji o efektywności ich pracy. 5

6 9. Moduły automatyzujące procesy W ramach ekosystemu platformy B2B, Zamawiający ma zamiar zautomatyzować również procesy szczególnie uciążliwe ze względu na dużą ilość nakładów pracy wymaganych od pracowników, które dzisiaj są wykonywane ręcznie. Zamawiający planuje stworzyć kilka niewielkich modułów w ramach platformy B2B takich jak elektroniczna lista obecności czy system zarządzania urlopami całkowicie zintegrowanych z pozostałymi elementami platformy B2B. W ramach automatyzacji procesów powstaną następujące elementy platformy: Współdzielony kalendarz oraz elektroniczna lista obecności Zadaniem terminarza będzie ułatwienie planowanie spotkań i innych istotnych z punktu widzenia Wnioskodawcy wydarzeń. Współdzielony kalendarz umożliwi również planowanie wszelkich nieobecności, urlopów etc. W efekcie pozwali zaoszczędzić wiele czasu, ponieważ bardzo przyspieszy to proces ustaleń terminarza całej firmy. Połączenie terminarza z innymi elementami systemu bardzo ułatwi codzienną pracę, poprzez szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji. Kilometrówka Ten element platformy B2B ułatwi ewidencję przebiegu pojazdów oraz zarządzanie autami firmowymi, analizę kosztów eksploatacji, zużycia paliwa, przypominanie o ubezpieczeniach OC/AC, badaniach technicznych. Umożliwi to znacznie lepszą kontrolę wydatków ponoszonych w kontaktach z klientami grupy współpracujących przedsiębiorstw i zwiększy efektywność finansową grupy poprzez ograniczenie zbędnych wydatków. Delegacje Moduł wspomoże rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych. Umożliwi kadrze zarządzającej zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i firm współpracujących kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpłynie na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarczy odpowiednim pracownikom precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych. Środki trwałe Moduł zwiększy efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwią prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu amortyzacji. Automatyzacja odpisów amortyzacyjnych (metodą bilansową i podatkową), pozwali wyodrębnić pozycje niebędące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić ewentualne korekty planów amortyzacyjnych. 6

7 Baza kontaktów Integracja bazy kontaktów jest bardzo istotnym elementem, ze względu na to, iż lista kontrahentów i klientów jest kluczową informacją w całej bazie wiedzy firmy. Bardzo potrzebna jest w grupie możliwość łatwego współdzielenia danych teleadresowych rozszerzonych o klasyfikacje oraz kategoryzację klientów. Baza kontaktów przetrzymywać będzie wszystkie dane dotyczące klientów, kontrahentów oraz wszelkich innych podmiotów istotnych dla Wnioskodawcy. Na podstawie zdefiniowanych potrzeb klienta przygotowane zostaną odpowiednie pola charakteryzujące kontrahentów, które są ważne dla bieżącej pracy. Moduł będzie pozwalać na klasyfikowanie podmiotów poprzez system cech oraz tagów. Ważnym elementem będzie zbudowanie rozbudowanej wyszukiwarki umożliwiającej łatwe odnalezienie informacji. Przygotowane zostaną protokoły do synchronizacji bazy kontaktów z systemami zewnętrznymi, oraz telefonami komórkowymi. Korporacyjna poczta Ponieważ znaczna część pracy firmy Wnioskodawcy polega na korespondencji elektronicznej z klientami, przygotowany zostanie zintegrowany korporacyjny system poczty . Pozwoli on na szybkie powiązanie poczty przychodzącej i wychodzącej oraz załączników z systemem BPM i DMS. Obecnie cała grupa działa na oprogramowaniu Microsoft Outlook, co powoduje chaos informacyjny. Pracownik wysyła pocztę np. do klienta, a inne osoby nie wiedzą, że taka wiadomość została w ogóle wysłana. Dzięki korporacyjnemu, wbudowanemu klientowi poczty nastąpi znaczne przyspieszanie pracy i agregację całości danych dotyczących klienta w jednym miejscu. Oprogramowanie zintegrowanej poczty elektronicznej jest koniecznie, ponieważ większość komunikacji z klientami końcowymi odbywa się poprzez ten kanał. Wbudowany system pocztowy sprawi, iż każdy pracownik, zajmujący się danym kontrahentem będzie miał wgląd w pełną historie komunikacji z klientem. Windykacja Moduł będzie służył do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności jego zadaniem będzie dbanie o wczesną fazę windykacji tj. kontrolę przeterminowanych płatności do 30 dni. Docelowo rozwiązanie pomoże w zarządzaniu procesami windykacyjnymi - rejestracji zdarzeń windykacyjnych (będzie rejestrował wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów), rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). 7

8 Wdrożenie powyższych elementów platformy B2B pozwoli na osiągnięcie większej digitalizacji procesów biznesowych zachodzących przy współpracy z partnerami oraz znacznie zwiększy efektowność działań dotychczas realizowanych w sposób analogowy. 10. Moduł Rozliczanie składek W chwili obecnej rozliczanie polis wykonywane jest ręcznie poprzez porównywanie zestawień przygotowywanych na podstawie raportów sprzedaży z informacjami przysłanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wymaga to sporych nakładów czasu, a dodatkowo obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Stworzone rozwiązanie będzie na podstawie plików nadesłanych od ubezpieczycieli automatycznie przygotowywało potrzebne do rozliczeń dane. Możliwe będzie wgranie takiego pliku do systemu, a rozliczenia i zestawienia ze sprzedażą wykonają się automatycznie. Pozwoli na bardzo szybką obróbkę danych i przygotowanie danych do rozliczeń. Wesprze też klientów końcowych poprzez weryfikację ewentualnych błędów lub braków w płatnościach, o czym klient zostanie poinformowany przez brokera. Należy pamiętać, że system ten będzie działał na bardzo dużej ilości danych Zamawiający w poprzednim roku obrotowym uzyskał prowizje od ubezpieczycieli na poziomie 7mln złotych to ogromna liczba polis i zawartych umów. Rozliczanie, naliczanie prowizji w różnych stawkach, wysokościach w zależności od Towarzystwa, Klienta, wynegocjowanych stawek będzie procesem bardzo skomplikowanym po stronie firmy IT. 11. Wdrożenie podpisu elektronicznego Zakup i wdrożenie oprogramowania realizującego możliwość kwalifikowanego podpisu cyfrowego pozwoli na wiarygodną i niepodważalną autoryzację podpisów oraz możliwość bezpiecznego przetwarzania danych oraz obsługi kontraktów handlowych. Oprogramowanie będzie dostosowane do systemu obiegu dokumentów i interfejsu komunikacyjnego platformy B2B. Oprogramowanie będzie rozwiązaniem zakupionym przez Zamawiająceg, dostosowanym do potrzeb funkcjonowania całego systemu oraz będzie dopasowane do świadczonych przez Zamawiającego usług. Przygotowane komponenty programistyczne wyposażone będą w funkcjonalność pozwalającą na utworzenie podpisu elektronicznego w sposób automatyczny, który zostanie uruchomiony na podstawie przekazanej listy odniesień do danych, które należy podpisać lub zweryfikować. 12. System Customer Relationship Management (CRM) System CRM jest ważny przede wszystkim dla działu akwizycji. Procesy pozyskiwania są czasem bardzo długie, w skrajnych przypadkach dochodzą do kilku lat i w takiej sytuacji istotne jest przechowywanie o prowadzonych postępowaniach, kontaktach itp. Szczególnie przy rozwijającym się zespole i zmianach osobowych ważne jest, aby osoba przejmująca potencjalnych klientów wiedziała możliwie najbardziej szczegółowo, jakie działania były podjęte i jaki skutek przyniosły. Dodatkowo w przypadku Zamawiającego i Partnerów gdzie pracownicy pozyskują klientów często na tym samym 8

9 terenie, w tym przypadku szalenie istotne jest porozumienie w kwestii obsługiwanych potencjalnych klientów. Dzięki wspólnemu oprogramowaniu wykluczona zostanie ewentualna duplikacja procesów i uzyskana synergia prowadzonych działań. Informacje zbierane przez dział akwizycji są istotne również dla działu obsługi klientów, ponieważ na ich podstawie przygotowywane są oferty itp. Integracja systemu CRM w całym ekosystemie sprawi, iż udostępnianie wiedzy o klientach w ramach firmy będzie maksymalnie uproszczone. Zbieranie danych ma również wysokie znaczenie analityczne. Przygotowane raporty będą miały znaczący wpływ na podejmowane przez Wnioskodawcę strategiczne decyzje biznesowe. 13. Baza przetargów Baza przetargów jest istotna dla Zamawiającego, głównie ze względu na budowanie wspólnej bazy wiedzy z partnerami. Baza będzie miejscem gdzie znajdą się wszystkie dane o prowadzonych przetargach wraz z danymi dotyczącymi wyniku postępowania przetargowego. Na podstawie danych z tej bazy można będzie przygotowywać raporty oraz prowadzić analizy poprawiające, jakość usług. Takie rozwiązanie stworzy olbrzymie możliwości do rozwoju firmy Zamawiającego. Dotychczas dane te gromadzone były głównie w formie papierowej, co absolutnie wykluczało ich rozbudowaną analizę. Wyszukiwanie, porównywanie danych było czasochłonne, często wręcz niemożliwe. Zatem rozwiązanie IT otworzy całkowicie nową perspektywę analityczną, co pozwoli na lepsze decyzje w przyszłości. 14. Wirtualny Asystent Przetargowy w formule Software-as-a-Service Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów platformy B2B nie tylko w pracy firmy, ale również na całym rynku ubezpieczeniowym będzie przygotowany Wirtualny Asystent Przetargowy. Będzie to aplikacja w formule Software-as-a-Service skierowana do pracowników Partnerów i Wnioskodawcy. To oprogramowanie umożliwi synergię wiedzy i doświadczenia zdobywanego przez Wnioskodawcę i Partnerów w materii przeprowadzanych przetargów. Dotychczas każda ze stron bazowała tylko na swoich doświadczeniach i wiedzy, teraz każdy otrzyma dostęp do olbrzymiej wiedzy zbieranej w ramach grupy. Przeniesienie procesu szacowania kosztów ubezpieczenia do systemu jest jedyną drogą, jeśli chcemy uzyskiwać możliwie najdokładniejsze wyniki. Dane zbierane przez pracowników trafiające do jednego spójnego systemu będą podstawą analizy porównawczej i będą na bieżąco udoskonalać wyniki. Dotychczas nie było takiej możliwości, ponieważ człowiek mógł porównywać maksymalnie kilka ofert, dodatkowo sam musiał ręcznie wyszukać odpowiednie teczki w archiwum. Całość procesu była bardzo czasochłonna i mało efektywna. Automatyzacja tego procesu będzie kamieniem milowym w obsłudze przetargów ubezpieczeniowych. Przygotowanie aplikacji Wirtualnego Asystenta wymaga znacznych nakładów pracy, głównie ze względu na skomplikowanie algorytmów analizy porównawczej, konieczne wykorzystanie sztucznej inteligencji jak również mechanizmy skomplikowanych obliczeń. Mechanizmy będą optymalizowane pod kontem obsługi szybko przyrastającej bazy danych. Zapewni to pełną skalowalność i stabilność rozwiązania. 9

10 15. Moduł Raportów Równie ważna jak procesowy obieg dokumentów jest możliwość szybkiego uzyskiwania informacji na temat działań podejmowanych przez użytkowników systemu na dokumentach. Do takich celów zostanie stworzone moduł raportowania. Wesprze on zarządzanie firmą Wnioskodawcy oraz procesy kontrolingu, na ich podstawie będzie można formułować wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania firmy. W systemie zostaną przygotowane standardowe raporty: bieżąca statystyka dokumentów według klas statystyka modyfikowanych dokumentów według klas statystyka wykonywanych zadań statystyka wykonawców zadań efektywność działań podejmowanych na rzecz klientów System umożliwi również dodawanie własnych, specyficznych definicji raportów, które uprawnieni użytkownicy będą mogli wykorzystać do generowania dokumentów operujących na danych zbieranych przez platformę B2B. 16. System zabezpieczeń i backup danych Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na oszacowanie kosztów jest konieczność zapewnienia wysokiej klasy bezpieczeństwa platformy B2B. Ochrona danych osobowych fakt, że platforma B2B musi spełniać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa (ze względu na jej webowy charakter, formuła Software-as-a-Service oraz zbierane dane finansowe i integrację z rachunkami bankowymi) powoduje konieczność i wymóg zastosowania najwyższych możliwych poziomów bezpieczeństwa rozwiązania. Może to brzmieć trywialnie, ale bezpieczeństwo powinno być postrzegane nie tylko przez bezpieczne protokoły wymiany danych, autoryzacje i autentykację użytkowników, ale również (a może nawet przede wszystkim) poprzez architekturę aplikacji, dobór sprawdzonych technologii oraz sprawdzone metodologie rozwoju oprogramowania i jej testowania. Niewątpliwie system powinien być zaprojektowany w wielowarstwowej architekturze, w której oddzielne warstwy odpowiadają za dostęp do danych i funkcji systemu. Bezpieczna konfiguracja obejmuje między innymi fizyczne ograniczenia w dostępie administracyjnym, protokoły HTTPS, sieci VPN i serwery. System musi realizować sprawdzone standardy w zakresie procedur tworzenia kont użytkownika, przechowywania i zmiany haseł. Istotnymi elementami są również zarządzanie sesjami użytkownika i zarządzanie transakcjami. 10

11 W ramach wdrożenia projektu przewidziany został zakup środków trwałych w postaci dwóch serwerów wraz z zasilaczami. Minimalne wymagania dla tego sprzętu: 1 procesor 6 rdzeniowy (2GHz) Intel Xeon (zalecane 2 procesory), 8 GB RAM (zalecane 16GB), 2 dyski SAS 300GB z obsługą technologii Hot Swap min 10tys obrotów/min (zalecane 15 tys obrotów/min), Obsługa RAID 0, Nadmiarowy zasilacz, Zalecany serwer: IBM x3500, 2 x 6 Core Intel Xeon E GHz, 2 x 8GB 1333Mhz 2 x IBM 300 GB SAS 6G 15k obr/min 2,5 Hot Swap, Zasilanie awaryjne: moc rzeczywista: 1600 Wat, architektura on-line, Maks. czas przełączenia: 0ms Obsługa zimnego stratu, Zalecane zasilanie awaryjne: UPS Ever Powerline 2000 RT (cena netto 2,5 tys) Gwarancja na sprzęt oraz system min. 2 lata. Zatwierdzam 11

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 W związku z realizacją umowy z Polską Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Poznań, 2.06.2014 r. EasySolar Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. EasySolar Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B Dokument uzupełniający do zapytania ofertowego JASZPOL sp. z o.o. Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 2 lipiec 2012r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system B2B wspomagający przetwarzanie treści - Support w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 5 do postępowania wyboru na Generalnego dostawcę oprogramowania w ramach projektu Wdrożenie systemu zdalnego dostepu do zbioru klasy B2B integrujacego procesy w zakresie zarzadzania archiwizowanymi

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo