Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na wykonanie systemu B2B Dokument uzupełniający do zapytania ofertowego JASZPOL sp. z o.o. Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie Platformy B2B 1/6

2 Wprowadzenie i cel dokumentu Niniejszy dokument opisuje wymagania stawiane przez Zamawiającego potencjalnym Dostawcom rozwiązania System B2B dla JASZPOL sp. z o.o.. z siedzibą w Zgierzu. Na ich podstawie potencjalni Dostawcy powinni przygotować ofertę, która będzie zawierać co najmniej odniesienia do wymienionych tutaj zagadnień. Zamawiający pragnie podkreślić, że preferowane będą oferty tych Dostawców, którzy zadeklarują całościowe podejście do wszystkich elementów tworzonego systemu, tzn. wyżej oceniane będą te propozycje, gdzie wszystkie części oprogramowania (moduły) dostarczane są w ramach jednej, spójnej, w pełni zintegrowanej platformy. Automatyzacja i integracja Głównym wymaganiem funkcjonalnym dla Systemu B2B jest automatyzacja realizacji procesów biznesowych zachodzących u Zamawiającego. Ma to w konsekwencji spowodować zwiększenie efektywności i minimalizację czasu koniecznego do przeprowadzenia procesów operacyjnych, zarządczych i wspierających. Procesy operacyjne: Proces zakupu/sprzedaży części samochodowych: o widoczność on-line magazynów części o automatyczna logistyka części zgodnie z polityką rabatową o automatyzacja rezerwacji, zamówień na części i ich dostarczania, elektronicznego przesyłu dokumentów o generowanie raportów i analiz do poszczególnych działów operacyjnych o wsparcie procesu obsługi programów lojalnościowych o obsługa procesu zakupu od Importerów części samochodowych. Proces zakupu/sprzedaży samochodów nowych i używanych: o zarządzanie lokalnymi stock`ami pojazdów, wiekowanie stoku o automatyzacja obsługi doposażenia o obsługa etapu rezerwowania / ofertowania, zamówienia i przygotowania dokumentów magazynowych, zakupu i sprzedaży o możliwość utworzenia wspólnego wirtualnego magazynu pojazdów z możliwością on-line rezerwacji i tworzenia zamówień. Proces obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej: o obsługa akcji serwisowych Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie Platformy B2B 2/6

3 o tworzenie i wymiana elektronicznych zamówień o wymiana informacji o dostępnych częściach o obsługa zdarzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych o wsparcie dla obsługi stacji diagnostycznych Procesy zarządcze: Proces raportowania operacyjnego pomiędzy Partnerami Proces wielowymiarowych analiz sprzedażowych Proces raportowania dedykowanego dla Importerów Proces raportowania zarządczego. Procesy pomocnicze: Proces obiegu informacji: o Utworzenie centralnego punktu zbierającego informację o klientach, co pozwoli na przekrojowe analizy rynku. o Proces wymiany informacji o należnościach. Procesy około księgowe: o Procesy księgowania o Procesy obsługi płatności o Proces windykacji. Dodatkowo, wymagane jest zapewnienie otwartości systemu na współpracę z otaczającymi systemami informatycznymi. Omawiane oprogramowanie musi posiadać taką konstrukcję logiczną, która umożliwi łatwą komunikację z programami użytkowanymi tak przez Zamawiającego, jak i firmy partnerskie (np. importerzy, dealerzy). Wymienione powyżej wsparcie sprzedaży dla samochodów i części powinno odbywać się poprzez dedykowany moduł, zbierający wszelkiego rodzaju informacje istotne z punktu widzenia zrealizowania oraz ew. kontynuowania w przyszłości procesu sprzedażowego. Dotyczy to m.in. takich zagadnień, jak archiwizacja podjętych akcji, przypisanie osób odpowiedzialnych za poszczególne działania itp. Moduł taki ma dostarczyć informacji umożliwiających dostosowanie się Zamawiającego do potrzeb rynku. Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie Platformy B2B 3/6

4 Wielomarkowość Wymagane jest, aby dostarczane oprogramowanie było w stanie obsługiwać wiele marek (w tym nowe) funkcjonujących na rynku dealerskim. Otwartość na nowe marki musi występować łącznie z możliwościami podłączenia systemów IT dla nich charakterystycznych. W konsekwencji, dostarczane oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z partneramiimporterami, musi oferować włączanie kolejnych marek pojazdów poprzez konfigurację i/lub dołączenie dedykowanego modułu (na zasadzie plugin ów). Praca zdalna Dostarczany System powinien umożliwiać jednoczesną pracę co najmniej 10 użytkowników zdalnych, łączonych do systemu przez VPN. Eliminacja błędów Wprowadzany System, poprzez wspomaganie procesów i automatyzację ma umożliwić eliminowanie błędów użytkownika oraz uszczelnianie poszczególnych procesów biznesowych. Ma to być osiągnięte np. poprzez blokowanie niepożądanych zachowań, walidację wprowadzanych danych, czy też system uprawnień. W szczególności Zamawiający chce osiągnąć marginalizację występowanie pomyłek typowych dla ręcznie przygotowywanych dokumentów, oderwanych od kontekstu procesu. Przede wszystkim dotyczy to pomyłek w ofertach cenowych oraz pomyłek w procesie zamawiania części. Czas rzeczywisty System musi funkcjonować w oparciu o dane pozyskane w czasie rzeczywistym. W związku z tym oprogramowanie musi umożliwiać wgląd on-line w dane zapisane przez użytkownika dla pozostałych uprawnionych. Innymi słowy wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość równoczesnego dostępu do tych samych danych. Poza zapewnieniem spójności danych, Zamawiający oczekuje dzięki temu skrócenia czasu realizacji procesów biznesowych i najczęściej wykonywanych czynności. Chodzi przede wszystkim o czas realizacji zleceń oraz czas przygotowywania zamówień (tak dla samochodów nowych jak i dla części). Specyfikacja technologiczna Wymagania opisane tutaj są uzupełnieniem wymagań funkcjonalnych w tym sensie, że w rozumieniu Zamawiającego ich spełnienie zagwarantuje najbardziej naturalne wykonywanie funkcji biznesowych i łatwy rozwój omawianego oprogramowania w przyszłości. Architektura Przyjmuje się, że dla części operacyjnych zostanie zachowana architektura grubego klienta, a przyszły system zostanie stworzony wg założeń architektury klient-serwer. Takie podejście umożliwi łatwe wykorzystanie zalet najpopularniejszych baz danych, a z drugiej strony pozwoli na stworzenie ergonomicznego interfejsu użytkownika (patrz kolejne wymagania). Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie Platformy B2B 4/6

5 Modułowość W zestawieniu z korespondującym wymaganiem funkcjonalnym, wykorzystana technologia musi zapewnić przyłączanie kolejnych modułów operacyjnych do raz stworzonego oprogramowania w oparciu o strukturę systemu B2B. Oznacza to konieczność zapewnienia spójności technologii pomiędzy modułami i silnikiem bazy danych. Zamawiający chce uniknąć łączenia w rozwiązaniu elementów zbudowanych w różnych technologiach, preferowane jest tworzenie kolejnych modułów na bazie wspólnego framework. Transakcyjność Wymagane jest zapewnienie pełnej transakcyjności oprogramowania, co jest w szczególności bardzo istotne przy wielodziałowości i jednoczesnej pracy wielu stanowisk. Centralna baza danych i integracja W rozumieniu Zamawiającego wymaganie dostępności takich samych danych dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich lokalizacji oznacza wprowadzenie centralnego serwera bazodanowego. Wybór Dostawcy w tym zakresie powinien być dyktowany po pierwsze możliwością komunikacji takiego centralnego słownika z wieloma lokalizacjami geograficznymi, po drugie rozpoznawalnością i ustaloną pozycją producenta takiego silnika (łatwość serwisowania w przyszłości, niższe koszty szkoleń administratorów itd.). Oznacza to, że spełnienie ww. wymagań (zwłaszcza dotyczących komunikacji z partnerami biznesowymi importerzy) będzie najłatwiej realizowalne przy użyciu relacyjnej bazy danych. Zamawiający sugeruje wybór pomiędzy wiodącymi na rynku bazami: Oracle Database Microsoft SQL Server IBM DB2 MySQL. Interfejs graficzny Przygotowywany System musi być wyposażony w przejrzysty interfejs graficzny użytkownika. Silnie preferowane jest rozwiązanie okienkowe, ze względu na możliwość skuteczniejszego wykorzystania monitora komputerowego oraz szybkiej zmiany kontekstu pracy. GUI musi umożliwiać otwarcie wielu miejsc w systemie jednocześnie. Inne wymagania Dostawca musi dysponować bogatym know-how w zakresie procesów istniejących w dealerstwie. Dodatkowo, konieczna jest praktyczna wiedza z zakresu marki Renault. Dostawca musi zapewnić w swojej ofercie dostępność specjalistycznych szkoleń, gdzie zagadnienia są odpowiednio pogrupowane, a Zamawiający ma możliwość dobrania poszczególnych elementów w zależności od potrzeb (np. per lokalizacja). Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie Platformy B2B 5/6

6 Musi istnieć możliwość wytworzenia licencji dla współpracujących partnerów biznesowych licencji dostępowych do dostarczanego oprogramowania w oparciu o licencje systemową i serwera. System musi zapewniać możliwość ścisłego zarządzania uprawnieniami użytkowników do poszczególnych funkcji systemu oraz dawać możliwość ograniczania dostępu jeśli chodzi o przeglądanie, edycję, zapis i usuwanie danych. Wdrażane oprogramowanie powinno mieć możliwość ukrywania opcji niedostępnych dla poszczególnych użytkowników. Musi być zapewniona wymiana danych z systemami importera. Pożądany efekt biznesowy Głównym celem przyświecającym Zamawiającemu przy ogłaszaniu niniejszego zapytania jest chęć stworzenia dzięki jednolitej, obejmującej całość biznesu dealerstwa platformy informatycznej, która obsługiwałaby nie tylko wewnętrzne procesy organizacji, ale także obsługującej procesy komunikacyjne (platforma komunikacyjna / transportowa) z partnerami zewnętrznymi (komunikacja B2B). Kluczowe dla całego przedsięwzięcia jest zapewnienie łatwej integracji z partnerami zewnętrznymi, ułatwienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi systemami IT. Zebranie danych z wszystkich procesów biznesowych w jednej bazie danych ma w perspektywie pozwolić na łatwe raportowanie i analizowanie dla osób zarządzających całością organizacji, a pożądane jest także umożliwienie podejmowania wspólnych decyzji, wraz z zarządzającymi firmami współpracującymi. Nie do przecenienia jest także możliwość agregacji danych na potrzeby wspólnie prowadzonego marketingu. Innymi słowy, platforma taka ma być narzędziem dającym globalne podejście do prowadzonego biznesu. Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie Platformy B2B 6/6

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy

W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy Propozycja handlowa dla NAZWA KLIENTA SPIS TRESCI 1. SYNTEZA DOKUMENTÓW... 3 2. WPROWADZENIE... 4 2.1. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE - Tytuł projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami z dnia 01 lipca 2013 roku. SPECYFIKACJA Cel projektu Elementem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo