UDA- POIG /13-00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG / Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia zakres zadań dla etapu nr 3 Projektu pt.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi. Strona 1 z 32

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Zakres zadań, ogłoszenie zamówienia Posiadane zasoby materialne Charakterystyka systemu informatycznego obecnie posiadanego przez Zamawiającego Czy projekt jest gotowy do realizacji w zakresie pozyskiwania licencji, pozwoleń, koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji itp.? Lokalizacja projektu Przebieg realizacji projektu... 7 Etap 1 będzie realizowany w terminie od Etap 2 będzie realizowany w terminie od Etap 3 będzie realizowany w terminie Technologie stosowane w ramach projektu Charakterystyka tworzonego systemu B2B (rozwiązania elektronicznego biznesu B2B) a) Innowacyjność i efektywność technologii informatycznych b) Technologie proekologiczne w ramach inwestycji c) Technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, eliminacja papierowego obiegu dokumentacji d) Usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Relacje B2B a) Przedsiębiorcy, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 26 b) Relacje biznesowe z przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B c) Zgodność projektu z potrzebami przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B: Zdefiniowane potrzeby Zamawiającego: Wdrożone i świadczone usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS Cele jakościowe (nieskwantyfikowane) Strona 2 z 32

3 1. Zakres zadań, ogłoszenie zamówienia Dokument opisuje zakres zadań dla projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi. Projekt opracowała i realizuje firma MACED sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG / W ramach projektu zakupione zostaną usługi eksperckie stanowiące niezbędny etap wdrażania zaawansowanego systemu B2B, wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi. W ramach zamówienia na usługi eksperckie w ramach etapu nr 3 Projektu pt.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi MACED sp. z o.o. planuje zakup następujących usług: 1. Stworzenie specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 (1 szt.) 2. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł administracji i platformą B2B (1 szt.) 3. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł serwera certyfikowanego wewnętrznego klucza prywatnego i publicznego architektury PKI (1 szt.) 4. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł komunikacji wewnętrznej pomiędzy Partnerami (1 szt.) 5. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł elektronicznej wymiany danych równoważny z EDI wraz z wykorzystaniem certyfikowanego klucza wewnętrznego w celu eliminacji papierowego obiegu dokumentów (1 szt.) 6. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł archiwizacji danych (1 szt.) 7. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł do analizy danych dostarczonych do systemu B2B - analiza danych historycznych o partnerach i sprzedaży, trademarketingu, programie lojalnościowym (1 szt.) 8. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami (1 szt.) 9. Usługi w zakresie wdrożenia komunikacji w standardzie równoważnym z EDI oraz konfiguracja interfejsów integracyjnych API (1 szt.) 10. Zakup usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania platformy B2B oraz serwerów klucza certyfikowanego PKI, EDI i API oraz serwera dostępowego, konfiguracja rozdziału warstw Strona 3 z 32

4 aplikacji pomiędzy serwery fizyczne i ostateczne testy modułów wdrożonych w tym etapie (1 szt.) 11. Testowanie całości platformy, prace konfiguracyjne, wdrożenie i ostateczne uruchomienie platformy (1 szt.) W ramach następnych etapów zapytania ofertowe będą wysyłane oddzielnie zgodnie z harmonogramem wdrażania projektu. Wykonawca oferuje następujący okres gwarancji na dostarczone wyniki usług eksperckich oraz dostarczony system informatyczny B2B: 36 miesięcy licząc od daty ukończenia projektu przez Wnioskodawcę. Wykonawca przekaże także w ramach zamówienia: Kod źródłowy wykonanych modułów/aplikacji. Dodatkowo: Prace w etapie 3 są wykonywane w oparciu o założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego, dokumentacją techniczną określoną w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego a także w oparciu o szczegółowe założenia Specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 oraz Specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządza specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamawiający dokonuje odbioru specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. W drugiej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca w oparciu o: odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 (wykonaną w bieżącym etapie), odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 (wykonaną w poprzednim etapie), założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego realizuje pozostały zakres rzeczowego zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym, tj. Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG / Strona 4 z 32

5 Dokumentacja powstała w ramach etapu nr 2, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplan do niego są udostępniane Oferentom w ramach: Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG /13-00 na wezwanie pisemne lub owe. Zamawiający (Wnioskodawca) przesyła wtedy em lub udostępnia w siedzibie firmy tę dokumentację. 2. Posiadane zasoby materialne Wnioskodawca posiada wystarczające zasoby lokalowe dla zapewnienia poprawnej realizacji projektu. Budynek produkcyjno-magazynowy znajduje się w Polanowie, przy ul. Bobolickiej 18. Pomieszczenia biurowe zajmują powierzchnię 70m2. Lokal posiada niezbędną infrastrukturę i media do zainstalowania nowych środków trwałych. Budynek podpięty jest do internetu poprzez asymetryczne łącze o przepustowości 20 Mb/s - sciąganie oraz 2Mb/s - wysyłanie. Internet dostępny jest przez siec LAN (standard RJ45) lub przez siec WiFi (standard IEEE ) Posiadane zasoby informatyczne planowane do wykorzystania na potrzeby projektu. Stacje robocze w budynku produkcyjno-magazynowym Komputer klasy intel Core i3, Windows 7 Komputer klasy intel Core i3, Windows XP Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (SONY VAIO) Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (TOSHIBA) - 3 szt. - 2 szt. - 1szt. - 1szt. Stacje robocze w biurze handlowym Komputer klasy intel Core i5, Windows 7 Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (DELL) Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (HP) - 3 szt. - 1szt. - 1szt. Do sieci podpięta jest drukarka sieciowa RICOH AF350. Strona 5 z 32

6 Do zarządzania ruchem sieciowym wnioskodawca wykorzystuje SWITCH TP-LINK 24 porty. 3. Charakterystyka systemu informatycznego obecnie posiadanego przez Zamawiającego W tym momencie Zamawiający dysponuje wdrożonym systemem firmy StreamSoft, który posiada szereg modułów, jednakże tylko niewielka część z nich jest wykorzystywana. W skład tego systemu informatycznego wchodzą następujące moduły: Handlowo-Magazynowy, Finanse i Księgowość, Produkt, Środki Trwałe, ABI Business Intelligence, Moduł Administratora. W ramach projektu zostaną wykorzystane poszczególne części obecnego sytemu informatycznego. W zakładanej do wytworzenia platformie B2B będzie cały moduł odpowiedzialny za integrację z oprogramowaniem firmy StreamSoft. Platforma B2B będzie wymieniała dane w sposób automatyczny z modułami systemu takimi jak: Handlowo-Magazynowy w celu wymiany danych o stanach magazynowych i planowaniu dostaw orz prognozowaniu sprzedaży. Wymiana danych z modułem Finanse i Księgowość w zakresie wymiany danych o rozliczeniach wystawionych fakturach i statusach zapłaty wymiana danych obustronna Partnerzy będą mogli śledzić swoje dane nt. rozliczeń poprzez interfejs webowy nowego systemu B2B. Ważnym modułem który będzie wykorzystywany z obecnego systemu informatycznego jest moduł ABI Business Intelligence. Moduł będzie wykorzystywany ze względu na technologię hurtowni danych w celach analizy dużych zbiorów danych, oraz moduł będzie służył do wizualizacji zadanych raportów i zestawień potrzebnych Zamawiającemu do bieżącego i efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania kluczowych decyzji. Tworzona platforma B2B będzie zasilać system danymi od Partnerów ze sprzedaży oraz innych modułów, takich jak moduł trade-marketingu czy danych z ankiet z programu lojalnościowego. Dzięki takiej integracji Zamawiający zacznie wykorzystywać system ERP który posiada. Do tej pory Zamawiający wykorzystywał z wdrożonego obecnie rozwiązania tylko moduł Finanse i Ksiegowość. Dzięki wdrożeniu komunikacji B2B za pomocą stworzenia dedykowanego systemu informatycznego, będzie można zasilać obecny system danymi i efektywnie wykorzystać jego istniejące możliwości oraz stworzyć nowe funkcjonalności, które zautomatyzują procesy biznesowe związane z zarządzaniem marketingiem, trade-marketingiem, zarządzaniem procesem dystrybucji bezpłatnych próbek, zarządzanie zatowarowaniem. Obecny system informatyczny będzie integralną częścią większego systemu który będzie wynikiem projektu. Z obecnego systemu informatycznego zostaną wykorzystane funkcjonalności które system oferuje, żeby ich nie powielać. Całościowo system zostanie rozszerzony o potrzebne funkcjonalności w celu jak najlepszego wykorzystania zebranych informacji. Integracja z posiadanym przez firmę oprogramowaniem odbywać się będzie poprzez wymianę danych za pomocą plików w formacie akceptowanym przez oprogramowanie firmy StreamSoft. Integracja będzie dupleksowa, tzn. będzie mogła zachodzić w dwóch kierunkach, również poprzez import danych w postaci plików z systemu StreamSoft. Wymiana danych oparta będzie o uproszczone EDI. Informacje wymieniane z obecnie posiadanym przez MACED oprogramowaniem będą wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio przez wszystkie moduły nowego systemu informatycznego, jednakże z przewagą wykorzystania bezpośredniego poprzez moduł zamówień i zarządzania sprzedażą. Strona 6 z 32

7 4. Czy projekt jest gotowy do realizacji w zakresie pozyskiwania licencji, pozwoleń, koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji itp.? W realizacji projektu nie wymagane są pozwolenia i licencje. W projekcie nie zakładamy konieczności budowy czy adaptacji nieruchomości oraz zakupu licencji. W projekcie zakładamy autorskie rozwiązania tworzone na miarę i w miarę potrzeb systemu. 5. Lokalizacja projektu Projekt będzie zlokalizowany w pomieszczeniach znajdujących się w budynku biurowym stanowiącym własność Zamawiającego, położonym w Polanowie, ul. Bobolicka 18, Wszystkie środki nabywane w ramach projektu będą zlokalizowane w obrębie jednej nieruchomości zlokalizowanej w tej właśnie lokalizacji i wykorzystane do realizacji założonych celów Zamawiającego w obrębie tego samego projektu. 6. Przebieg realizacji projektu Projekt będzie polegać na wytworzeniu oprogramowania dedykowanego na potrzeby Zamawiającego i jego Partnerów biznesowych. W ramach projektu zostaną wytworzone moduły dedykowane platformy B2B, która zautomatyzuje procesy biznesowe pomiędzy Zamawiającym i Partnerami w zakresie zarządzania promocjami, marketingiem, sprzedażą, wsparciem sprzedaży, zbieraniem informacji o obrocie próbek towarów oraz prowadzeniem rozmów handlowych. Obecny system informatyczny nie stwarza możliwości automatycznej i elektronicznej wymiany danych. Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie kanału dostarczania danych i zasilania systemu danymi, które będą podlegać późniejszej analizie w różnych celach strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wytworzony system będzie składał się z usług elektronicznych w postaci aplikacji webowych do których Partnerzy będą mieli dostęp poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp do konkretnych modułów systemu będzie odbywał się poprzez interfejs graficzny dedykowanej aplikacji webowej świadczonej w formule SaaS. Sam proces sprzedaży będzie posiadał elementy rywalizacji, które będą wspierać sprzedaż, ponieważ system zakłada moduł programu lojalnościowego, polegającego na automatycznym dodawaniu przez system punktów do puli punktowej konta partnera w systemie za wykonywane przez niego za pomocą systemu czynności, takich jak: prawidłowa dystrybucja próbek i ich ewidencja, branie udziału w akacjach marketingowych, wypełnianie ankiet tworzonych przez Zamawiającego dotyczących danych dodatkowych ze sprzedaży. Zebrane przez Partnera punkty będą odpowiadały zniżką przyznawanym w ramach systemu automatycznie na podstawie przekroczenia ustalonych przez administratora progów punktowych oraz w wysokości ustalonej przez administratora. Wdrożenie i zautomatyzowanie takiego Strona 7 z 32

8 procesu biznesowego pozwoli na usystematyzowanie współpracy z Partnerami biznesowymi, którymi są przede wszystkim małe pojedyncze sklepy zoologiczne, mikro-zoo, a także wpłynie pozytywnie na rozwinięcie relacji handlowych z przedstawicielami hurtowni zoologicznych oraz marketów dystrybuujących karmy oraz akcesoria dla zwierząt domowych. Dzięki takiej funkcjonalności Partnerzy będą zasilali system danymi potrzebnymi do analizy i rozwoju oraz optymalizacji sprzedaży. Podczas wdrażania systemu zostanie zbadane z jakich programów sprzedażowych korzystają Partnerzy biznesowi Zamawiającego których docelowo ma być około 200. Z grupy zbadanych Partnerów zostaną wybrane statystycznie najczęściej występujące programy/systemy do sprzedaży występujące u Partnerów. Dla grupy tych programów zostaną przygotowane integracje potrzebne do prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży produktów Zamawiającego wśród jego Partnerów. Przygotowane integracje opierałyby się o moduł wymiany danych, pozwalający na import danych do systemu Zamawiającego z systemów Partnerów. Moduł ten obejmowałby translację danych z formatów dostarczanych przez oprogramowanie Partnerów do formatów wymaganych przez system. Dodatkowo system Zamawiającego udostępniałby za pomocą mechanizmów SOA typu SOAP, czy REST interfejs programistyczny API w celu wykonywania połączeń bezpośrednich do systemu z aplikacji zewnętrznych w celu wprowadzenia lub pobrania danych. Moduł ten byłby implementacją EDI. Takie integracje Zamawiający wraz z Partnerem będzie wykonywał indywidualnie na specjalnie potrzeby z wykorzystaniem własnych środków nieobjętych tym projektem w ramach udostępnianej dokumentacji technicznej i pomocy technicznej. Zamawiający postara się zaproponować swoim Partnerom jak najszerszą możliwość współpracy swojego systemu B2B z systemami sklepowymi. Zamawiający będzie rekomendował systemy do których istnieją integracje z API systemu Zamawiającego. Wdrożenie systemu pozwoli na zaoferowanie Partnerom nowych usług i oprogramowania do wsparcia sprzedaży, ma ono również na celu jak najszersze zwiększenie możliwości współpracy z obecnymi i potencjalnymi Partnerami. System informatyczny będzie wykonany w architekturze SaaS w odniesieniu do modułów skierowanych do Partnerów biznesowych Zamawiającego. System posiadał będzie odpowiedni interfejs dostępowy uaktywniany dla Partnera po jego rejestracji oraz dokonaniu miesięcznej opłaty. Interfejs będzie przygotowany w formie graficznej w postaci aplikacji webowej z logiką zainstalowaną na serwerze typu chmura. System będzie stanowił dla Zamawiającego narzędzie typu ERP, jak również będzie pozwalał na integrację zewnętrznych systemów Partnerów poprzez własne standardy zgodne z architekturą SOA. System B2B będzie umożliwiał dostęp do aplikacji dedykowanej dla Partnerów, oraz będzie posiadał specyficzne funkcjonalności dostępne tylko dla Zamawiającego również za pomocą interfejsu webowego, ze względu na przygotowanie aplikacji w postaci aplikacji klient-serwer z logiką po stronie serwera. Funkcjonalności systemu będą zintegrowane częściowo poprzez system wymiany danych z oprogramowaniem dostępnym w sieci firmowej Zamawiającego W celu poprawności działania systemu informatycznego konieczny jest ciągły transfer i replikacja danych w celu ich archiwizacji/zabezpieczenia oraz utrzymania spójności danych. Część zreplikowanych danych będzie również mapowana do danych w systemie B2B w celu zapewnienia ciągłego dostępu do nich nawet w przypadku awarii systemu wewnętrznego.. Dostęp do danych będzie prowadzony za pomocą interfejsu webowego, dzięki czemu użytkownicy będą mieli dostęp do oprogramowania oraz danych w nim zawartych przy użyciu Strona 8 z 32

9 dowolnego urządzenia dostępowego, w tym urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu. Bardzo uelastycznia to możliwość wykorzystywania systemu informatycznego w terenie przez pracowników firmy. Dodatkowo Zamawiający zakłada utworzenie własnego serwera kluczy publicznych i prywatnych w celu certyfikowania podpisów partnerów uczestniczących we współpracy w ramach systemu. W ramach uwiarygodnienia procesów biznesowych Partner który będzie korzystał z platformy B2B za pomocą webowego interfejsu użytkownika pozwalającego na dostęp do aplikacji w modelu SaaS będzie wyrażał zgodę oraz podpisywał stosowną umowę z Zamawiającym w celu wystawienia przez Zamawiającego podpisu elektronicznego na rzecz Partnera. Wystawiony w ten sposób podpis wykorzystywany będzie do podpisywania faktur oraz zamówień realizowanych za pośrednictwem modułów zamówień i zarządzania sprzedażą oraz modułu prowadzenia rozliczeń między partnerami. Jedna z usług w ramach części systemu w formule SaaS będzie pozwalała na prowadzenie prostej ewidencji sprzedaży za pośrednictwem modułu prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami, która gratyfikowana będzie przez system w postaci punktów programu lojalnościowego, z którym moduł prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami będzie się komunikował na zasadzie wywoływania metod obiektów.. Pozwoli to na zachęcenie większej ilości Partnerów do wprowadzania danych, ponieważ będzie to przekładało się na ich zyski w postaci rabatów przyznawanych za zgromadzone punkty. Zamawiający zamierza objąć współpracą już istniejących partnerów biznesowych jak również zachęcić potencjalnych partnerów do współpracy. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 maja 2015 w trzech etapach tj. 1 x 6 miesięcy, 1x 5 msc. i 3 etap 6 miesięcy. Koszty pracy pracowników Zamawiającego zaangażowanych przy realizacji projektu będą bieżącymi kosztami w ramach prowadzonej działalności i nie zostały ujęte w projekcie. Etap 1 będzie realizowany w terminie od W tym etapie zostały zakupione wartości niematerialne i prawne w postaci zakupu usług programistycznych mających na celu wytworzenie oprogramowania dedykowanego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego i przygotowania mechanizmów integracyjnych oprogramowania w celu umożliwienia integracji z dużą ilością Partnerów. W ramach etapu dokonano również zakupu środków trwałych w postaci serwerów i innej infrastruktury sprzętowej, w celu umożliwienia poprawnej działalności systemu B2B. W ramach zakupów sprzętowo-infrastrukturalnych została zakupiona szafa RACK, zasilacz awaryjny, osprzęt sieciowy, Storage w postaci serwera plików z dyskami w RAID. W typ etapie zlecono również instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej oraz software'owej systemu B2B. Skonfigurowane zostały serwery aplikacji odpowiedzialne za utrzymanie warstwy logicznej Strona 9 z 32

10 systemu w celu usprawnienia oraz umożliwienia szybkiego uruchomienia systemu w ramach infrastruktury oraz środowiska docelowego. W celu przeprowadzenia testów akceptacyjnych i wydajnościowych na platformie docelowej w jak najkrótszym czasie po pozytywnym przeprowadzeniu tych testów na platformie testowej, wprowadzono zabezpieczenia systemu operacyjnego i oprogramowania w postaci programu typu firewall, rootkit hunter oraz konfigurację usług systemowych zorientowanej na wysokie bezpieczeństwo systemu. Wprowadzenie zabezpieczeń, o których mowa przeprowadzone zostało przez Administratora systemów Linux posiadającego odpowiednie doświadczenie w kwestii bezpieczeństwa systemów informatycznych. Szczegółowy wykaz zakupionej infrastruktury sprzętowej i usług konfiguracyjnych: Szafa RACK stojąca 19" 42U (1450 zł netto). lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Zasilacz awaryjny typu RACK 5U 5000VA 230V (10000 zł netto). lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Switch LAN typu RACK 16x1Gbit (900 zł netto). lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Serwer 1 o minimalnych parametrach: Obudowa Rack 1U, Procesor Intel Xeon E z możliwoscią rozbudowy o drugi procesor, Dyski 3x 300GB SAS 2.0, 8GB RAM, 2 zasilacze, DVDRW, 36 mc gw (7300 zł netto) lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Serwer 2 o minimalnych parametrach: Obudowa Rack 1U, Procesor Intel Xeon E z możliwoscią rozbudowy o drugi procesor, Dyski 3x 300GB SAS 2.0, 8GB RAM, 2 zasilacze, DVDRW, 36 mc gw (7300 zł netto) lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Serwer plików/macierz dyskowa (Storage) o min. parametrach: Obudowa RACK, Procesor min. Intel Pentium Dual Core i3, 2GB RAM, 8 x 3.5" lub 2,5" SATA II / SATA III lub SSD - kieszenie z funkcja hot-swap, Embeded Linux, 2 x Gigabit LAN, RAID 6, RAID 5+spare, RAID 5, RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk Dyski twarde do macierzy dyskowej: 4x 3,5 2TB, SATA 600, min obr/min (2800 zł netto) lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Zakup usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerowego oraz serwerów aplikacji dla serwerów aplikacji 190 rbh, 100 zł za rbh Zakup usług instalacji i konfiguracji środowiska serwerowego i sprzętowego ogólnego ( zł netto) 170 rbh, 100 zł za rbh Etap 2 będzie realizowany w terminie od Etap ten obejmuje opracowanie: dokładnej specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 = dedykowanego oprogramowania komputerowego w celu zamodelowania procesów biznesowych od strony informatycznej. Na tej podstawie zostanie stworzone oprogramowanie B2B w zakresie etapu nr 2. W tym etapie będą wytwarzane i wdrażane moduły: zamówień i zarządzania sprzedażą, moduł lojalnościowy, a także moduł Strona 10 z 32

11 zarządzania trade-marketingiem i wsparciem sprzedaży oraz kontrolą obrotu próbek nowych produktów bądź produktów promocyjnych. W tym etapie zostaną również wykonane prace związane z przygotowaniem modułu wymiany danych w celu integracji systemu z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. Wykonany zostanie podmoduł importu danych z plików wymiany danych typu XML, CSV, moduł konwersji struktur danych do struktur wykorzystywanych w ramach systemu, a także interfejs API umożliwiający integrację systemów łączących się z systemem Zamawiającego znajdującym się w chmurze.. Dodatkowo ważną częścią tego etapu jest stworzenie interfejsu webowego, który będzie świadczony w formule SaaS, w postaci modułu prezentacji i dostępu danych dla partnerów jest to interfejs graficzny dla tworzonego systemu klient-serwer umieszczonego w chmurze. Partnerzy będą posiadali dostęp do wszystkich wytworzonych funkcjonalności poprzez ten moduł. Partnerzy będą mieli dostęp do szeregu funkcjonalności z trzech pierwszych modułów oprogramowania oraz do całości funkcjonalności oprogramowania w zależności od nadanych uprawnień i roli w systemie. Partnerzy będą korzystali z funkcjonalności systemu B2B w zależności od zakresu współpracy oraz możliwości posiadanego przez partnerów oprogramowania, które będą chcieli zintegrować z systemem. W ramach projektu przewidziano, żeby najważniejsze funkcjonalności systemu związane ze wsparciem sprzedaży i zarządzaniem obrotem próbek, były świadczone jako usługi elektroniczne, znajdujące się w module zamówień i zarządzania sprzedażą, modułem zarządzania trade-marketingiem i wsparciem sprzedaży oraz kontrolą obrotu próbek nowych produktów bądź produktów promocyjnych. Dzięki temu likwiduje się większość barier integracyjnych, ponieważ Partnerzy mogą się zintegrować od razu, wykorzystując oprogramowanie dostarczane za pośrednictwem Internetu i przeglądarki internetowej. Dodatkowo w ramach projektu zostanie stworzony podsystem EDI w ramach modułu wymiany danych dający możliwość poszerzenia sposobu pracy z systemem poza interfejsem webowym dostępnym dla wszystkich dostarczanych przez system funkcjonalności o integrację z aplikacjami posiadanymi przez Partnerów Zamawiającego. Interfejs webowy będzie zapewniał dostęp do funkcjonalności platformy B2B bez konieczności instalacji i wdrożeń. Zostaną również wykonane usługi zbadania poprawności działania modułów systemu oraz jego wydajności. Oprogramowanie i konkretne moduły będą oddawane i testowane po kolei co analogicznie wpłynie na to, że będzie ono poprawnie skonstruowane i będzie zaspokajało potrzeby przedsiębiorstwa i jego Partnerów. W etapie 2 zostaną wytworzone i wdrożone moduły o następujących funkcjonalnościach: Moduł zamówień i zarządzanie sprzedażą zbieranie informacji sprzedażowych oraz prognozowania sprzedaży. Zarządzanie promocją i kontrola poprawności procesu naliczania upustów za dystrybucję towarów objętych promocją. Możliwość zbierania danych o sprzedaży Zbieranie informacji o zejściach towarów ze stanów magazynowych Partnerów Przekazywanie danych o sprzedaży do Zamawiającego Ewidencjonowanie sprzedaży konkretnych kategorii artykułów spośród asortymentu Zamawiającego ewidencjonowanie poprzez komunikację za pośrednictwem interfejsów Strona 11 z 32

12 integracyjnych dla oprogramowania Partnerów za pośrednictwem modułu wymiany danych Dystrybucja informacji o promocjach Zarządzanie promocjami ewidencjonowanie faktycznych zejść towarów w czasie promocji i naliczanie upustów dla Partnerów biznesowych za sprzedane artykuły objęte promocją w celu kontroli poprawności rozliczeń Możliwość tworzenia różnego rodzaju promocji i polityki sprzedaży: tworzenie promocji czasowych, ilościowych, pakietowych Monitorowanie ilościowych stanów artykułów u Partnerów przekazywanie danych do modułu BI w celu prognozowania sprzedaży i logistyki zatowarowania Możliwość prowadzenia manualnej ewidencji sprzedaży Moduł lojalnościowy Wprowadzenie możliwości zbierania punktów przez partnerów biznesowych w wewnętrznym programie lojalnościowym Wymiana punktów lojalnościowych za utrzymywanie poziomów sprzedaży na korzyści dla Partnera biznesowego (w zależności od aktualnej polityki firmy) Możliwość zbierania punktów za określone akcje w systemie, np. wypełnienie ankiety, albo ułożenie półki wg. zadanego schematu wraz z weryfikacją przez Zamawiającego Możliwość kontroli poprawności wykonania planów marketingowych ze względu na otrzymywane przez Partnera korzyści z tytułu np. poprawnej dystrybucji próbek wprowadzanych na rynek towarów Strona 12 z 32

13 Moduł zarządzania trade-marketingiem i wsparciem sprzedaży oraz kontrolą obrotu próbek nowych produktów bądź produktów promocyjnych Dystrybucja informacji za pośrednictwem interfejsu webowego wraz z plikami multimedialnymi takimi jak zdjęcia i filmy na temat tego jak wyeksponować produkt, jak prawidłowo go ułożyć na półce bądź na displayu Możliwość prowadzenia kontroli wyglądu półki poprzez rejestrację zdjęciową ekspozycji którą Partner będzie zobowiązany dołączyć do aplikacji w postaci zdjęcia Zbieranie informacji o tym jak klienci reagują na wprowadzane promocje Zbieranie informacji o wydanych próbkach i kontrola procesu ich dystrybucji w celu analizy efektywności wprowadzania nowych produktów Moduł wymiany danych Integracja z modułem ABI Business Intelligence w celu przekazywania danych zbieranych z systemu B2B od parterów biznesowych w celu ich wizualizacji, uporządkowania i raportowania strategicznego oraz operacyjnego dzięki zasileniu systemu odpowiednimi danymi poprzez platformę B2B będzie można wykorzystać możliwości istniejącego systemu w celu wspomagania procesu decyzji w przedsiębiorstwie; Interfejs webowy dostępu do aplikacji i poszczególnych modułów platformy B2B świadczony w formule SaaS Import danych o sprzedaży oraz eksport danych o cenach i stanach magazynowych pomiędzy Partnerami a Zamawiającym za pomocą platformy B2B i metod importu oraz eksportu danych, bądź poprzez integrację systemów sprzedażowych z platformą B2B za pomocą dostarczanego przez system Zamawiającego interfejsu API. Wizualizacja poszczególnych modułów i ich funkcjonalności za pomocą poszczególnych widoków zintegrowanej aplikacji webowej w zależności od posiadanych uprawnień przez Strona 13 z 32

14 Partnerów, w tym: Widok dostępu do modułu programu lojalnościowego dla Partnerów biznesowych Widok dostępu do modułu zarządzania sprzedażą po stronie Partnera Widok dostępu do modułu trademarketingu/wsparcia sprzedaży po stronie Partnera Widok dostępu do modułu zamówień/zatowarowania/prognozy sprzedaży dla Partnerów biznesowych Etap 3 będzie realizowany w terminie Etap ten obejmuje opracowanie: dokładnej specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 = dedykowanego oprogramowania komputerowego w celu zamodelowania procesów biznesowych od strony informatycznej. Specyfikacja techniczna oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 zawiera co najmniej: 1. Projekt systemu 2. Procesy biznesowe realizowane przez system 3. Projekt interfejsu użytkownika 4. Podstawowe interfejsy pomiędzy systemami 5. Środowisko implementacji Na tej podstawie zostanie stworzone oprogramowanie B2B w zakresie etapu nr 3. W tym etapie będą wytwarzane i wdrażane moduły. Prace w etapie 3 są wykonywane w oparciu o założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego, dokumentacją techniczną określoną w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego a także w oparciu o szczegółowe założenia Specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządza specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamawiający dokonuje odbioru specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Strona 14 z 32

15 W drugiej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca w oparciu o: odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 (wykonaną w bieżącym etapie), odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 (wykonaną w poprzednim etapie), założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego realizuje pozostały zakres rzeczowego zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym, tj. Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG / W ostatnim etapie zostanie zrealizowane stworzenie 7 modułów skupiające się przede wszystkim na wdrożeniu i zapewnieniu komunikacji pomiędzy wszystkimi aktorami systemu. Zostanie również wytworzony moduł do administracji całością oprogramowania dedykowanego, tak aby Zamawiający mógł w łatwy sposób zarządzać funkcjonalnością oraz zebranymi danymi. Oprogramowanie zostanie wykonane w sposób modułowy co zapewni łatwą rozbudowę i integrację. Oprogramowanie będzie zrobione w możliwie najbardziej konfigurowalny sposób. Zamawiający będzie posiadał możliwość np. definiowania ankiet i promocji samodzielnie, zarządzania treścią, zarządzania bazą odbiorców, licencjonowaniem produktu, obszarami dostępu, zmiany podstawowych składowych algorytmów i współczynników potrzebnych do poprawnego przetwarzania danych, wynikających z mogących wystąpić zmian w ustawodawstwie takich jak np. stawki VAT etc. Równolegle do wytwarzania oprogramowania zostaną zlecone usługi przygotowania środowiska programowego dla serwera dostępowego oraz serwera integracyjnego wraz z kluczem prywatnym (wygenerowanym przez system) potwierdzającym tożsamość Partnerów. Zamawiający stworzy swój własny serwer kluczy prywatnych i publicznych w ramach systemu B2B w którym Partnerzy jak i Zamawiający będą mogli potwierdzać swoją tożsamość. Zostanie stworzony i wdrożony moduł magazynowania danych odpowiedzialny za archiwizacji oraz dostarczanie danych w zunifikowany sposób. Jedną z najważniejszych części dla tego etapu jak również całego projektu jest zakup usług polegających na wdrożeniu standardu komunikacji równoważnego z EDI w ramach modułu powiadomień systemowych. Moduł ten pozwoli na zmianę sposobu komunikacji i jej dopasowanie do potrzeb i procesów biznesowych Zamawiającego. Zostaną zautomatyzowane procesy związane z obiegiem dokumentów w procesach biznesowych. Zostanie wyeliminowany obieg dokumentów tradycyjnych pomiędzy partnerami w zakresie realizowanych przez system procesów składania zamówień oraz rozliczeń. Strona 15 z 32

16 Ostatnim wdrożony modułem będzie moduł rozliczeń pomiędzy partnerami, który również będzie wykorzystywany w celu eliminacji obiegu papierowych dokumentów, pomiędzy partnerami korzystającymi z platformy B2B. Po wdrożeniu tej części oprogramowania zostaną wykonane odpowiednie testy wydajności i funkcjonalności w celu odbioru etapu. W etapie 3 zostaną wytworzone i wdrożone moduły o następujących funkcjonalnościach: Moduł administracji platformą B2B Możliwość definiowania kont i użytkowników systemu Moduł serwera wewnętrznego klucza prywatnego i publicznego architektury PKI Moduł komunikacji wewnętrznej pomiędzy Partnerami Moduł elektronicznej wymiany danych równoważny z EDI wraz z wykorzystaniem klucza wewnętrznego w celu eliminacji papierowego obiegu dokumentów Możliwość definiowania uprawnień użytkowników systemu, ich edycji i rozdziału Możliwość tworzenia grup uprawnień Możliwość definiowania zasad działania poszczególnych modułów systemu Możliwość generowania kluczy publicznych i prywatnych dla poszczególnych partnerów Możliwość zarządzania autoryzacją poszczególnych kluczy i autentykacji tożsamości podpiętych partnerów biznesowych Weryfikowanie podpisanych transakcji oraz zleceń pomiędzy partnerami co do zgodności i wiarygodności klucza. Możliwość kontaktu Zamawiającego z poszczególnymi Partnerami za pomocą wewnętrznego systemu komunikacji Logowanie historii komunikacji pomiędzy Partnerami i Zamawiającym Prowadzenie negocjacji pomiędzy Partnerami i Zamawiającym w celu ustalania wartości rabatów i dystrybucji promocji oraz dystrybucji próbek w postaci wniosków składanych w ramach poczty wewnątrzsystemowej Możliwość integracji systemu dedykowanego z potencjalnymi systemami przedsiębiorstw Partnerskich w celu automatyzacji komunikacji biznesowej przy wykorzystaniu sieci Internet (stworzenie elektronicznego przepływu informacji i Strona 16 z 32

17 decyzji pomiędzy systemami informatycznymi) Możliwość integracji systemów Partnerów z platformą B2B przedsiębiorstwa za pomocą stworzonych standardów komunikacji Możliwość elektronicznego składania zleceń na produkty przedsiębiorstwa przez Partnerów biznesowych niezależnie od godzin pracy przedsiębiorstwa Możliwość prowadzenia elektronicznej wymiany danych na temat rozliczeń oraz obiegu faktur Możliwość monitorowania statusów danych zamówień w czasie rzeczywistym Możliwość elektronicznej komunikacji i przepływu informacji odnośnie reklamacji, uwag, potwierdzenia odbiorów Możliwość monitorowania historii komunikacji, statusów zamówień i obiegu dokumentów pomiędzy kooperantami Możliwość przetwarzania dużej ilości danych w czasie rzeczywistym po stronie platformy B2B Moduł archiwizacji danych Możliwość bieżącej archiwizacji wszystkich danych zgromadzonych na platformie B2B w czasie rzeczywistym Moduł do analizy danych dostarczonych do systemu B2B - analiza danych historycznych o partnerach i sprzedaży, trade-marketingu, programie lojalnościowym. Moduł prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami Możliwość łatwego odtworzenia danych po ich utracie z systemu głównego Możliwość prowadzenia archiwizacji danych z uwzględnianiem zmian danych na przestrzeni czasu Prowadzenie analizy danych historycznych o zamówieniach Partnerów Analiza danych z ankiet dotyczących promocji i dystrybucji nowych produktów Analiza skuteczności obrotu próbkami Analiza skuteczności planów marketingowych Analiza kosztów programu lojalnościowego Możliwość prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami na podstawie możliwości Strona 17 z 32

18 wzajemnego wystawiania i otrzymywania faktur elektronicznie potwierdzonych kluczem prywatnym systemu Możliwość prowadzenia wewnętrznego konta w systemie Możliwość logowania wszystkich operacji finansowych, które wynikają z realizacji zamówień Możliwość tworzenia i wystawiania faktur zbiorczych na podstawie cen szczegółowych złożonych na realizację poszczególnych zamówień Możliwość konfigurowania terminów płatności odroczonych 7. Technologie stosowane w ramach projektu Charakterystyka tworzonego systemu B2B (rozwiązania elektronicznego biznesu B2B) W celu stworzenia systemu Zamawiający będzie korzystał z materialnych oraz niematerialnych składników. Po stronie materialnej jest planowane stworzenie infrastruktury sprzętowej w postaci dwóch fizycznych serwerów, w skalowalnej architekturze. Zakładana do stworzenia infrastruktura będzie się składać z czterech niezależnych serwerów wirtualnych, które zostaną stworzone i skonfigurowane na platformie sprzętowej. Pierwszy będzie serwerem dostępowym www rozdzielającym i kierującym ruch do serwera aplikacji, drugi będzie serwerem aplikacji z usługami SaaS dla Partnerów, dodatkowo serwer aplikacji będzie posiadał dostęp do Storage w postaci dostępu do serwera plików. Storage będzie oparty o macierz dyskową RAID. Wydajność aplikacji można zwiększyć poprzez równoległe podłączenie kolejnych serwerów aplikacji. Dostępem do nich zarządzał będzie serwer dostępowy rozdzielający zadania (procesy), w zależności od obciążenia oraz zapotrzebowania. Trzecim serwerem, będzie serwer przeznaczony na bazę danych. Serwer bazy danych może korzystać niezależnie z wielu baz danych, które mogą się replikować między sobą w celu zapewniania bezpieczeństwa utrzymania danych. Bazy danych będą znajdować się również w macierzy RAID. Czwarty serwer będzie serwerem przeznaczonym do obsługi integracji poprzez standard równoważny EDI oraz autorskie API Zamawiającego, dodatkowo będzie służył jako serwer kluczy prywatnych i publicznych. Serwer będzie również posiadał aplikacje modułu wymiany danych. Serwer czwarty będzie zapewniał możliwości integracji oraz punkt połączeniowy, odpowiedzialny za realizację wymiany danych między systemami, platformy B2B z aplikacjami Partnerów, którzy będą chcieli się zintegrować z systemem poprzez posiadane rozwiązania. Dla partnerów, którzy nie posiadają swoich rozwiązań informatycznych zaspokajających ich potrzeby w zakresie automatyzacji i informatyzacji procesów biznesowych które ulegną automatyzacji u Zamawiającego oraz jako standardowe podejście do pracy z system, Strona 18 z 32

19 przewidziano dostęp za pomocą dostępu do interfejsu webowego platformy B2B. Całość infrastruktury zostanie połączona sprzętem sieciowym LAN podłączonym do Internetu oraz wyposażona w zasilanie awaryjne. Wszystkie elementy sprzętowe systemu będą się znajdowały w szafie typu RACK. Wśród niematerialnych składników systemu znajdzie się przede wszystkim oprogramowanie dedykowane, stworzone na specjalne potrzeby Zamawiającego. Architektura programistyczna systemu B2B zostanie oparta o architekturę warstwową. System będzie składał się z trzech warstw. Pierwszą będzie warstwa prezentacyjna odpowiedzialna za generowanie widoków i obsługę interakcji użytkownika. Warstwa ta zostanie oparta przede wszystkim o otwarte technologie. Zamawiający zakłada oparcie aplikacji o język programowania JAVA oraz inne technologie Open Source. Warstwa pierwsza może zostać oparta o takie technologie jak Google Web Toolkit, Wicket, extgwt, JPS/JSF, oraz frameworki takie jak np. jquery, moo-tools. Dodatkowo będzie wykorzystywana technologia HTML5 i CSS3. Warstwa interfejsu użytkownika będzie oparta o moduły oraz pluginy. Całość systemu zostanie zrealizowana w sposób modułowy co pozwoli na łatwą rozszerzalność funkcjonalności aplikacji i możliwość dodawania nowych. Warstwa pośrednia, warstwa logiki biznesowej może zostać zrealizowana przez framework Spring, który będzie również odpowiedzialny za zabezpieczenie aplikacji przed nieuprawnionym dostępem, dzięki zastosowaniu modułu Spring-security. W tej warstwie aplikacji będą działały wszystkie usługi, które będą współdzielone z Partnerami biznesowymi w celu umożliwienia jak najlepszej współpracy. Ta warstwa jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych, oraz zarządzanie i obsługę danych wyświetlanych w warstwie prezentacyjnej. W tej warstwie aplikacji znajdą się również dodatkowe interfejsy, które umożliwią integrację z Partnerami. Większość integracji z partnerami będzie przebiegać przez współdzielenie systemu w formule SaaS, co umożliwi łatwą i praktycznie natychmiastową integrację Partnerów. Dodatkowo jednak zostanie stworzone API wykorzystujące bezpieczny protokół https, które pozwoli Partnerom na zintegrowanie potrzebnych procesów oraz standard wymiany danych równoważny z EDI. Reszta funkcjonalności, które nie mogą zostać zrealizowane poprzez integracje systemów są realizowane w formule SaaS. W tej warstwie znajduje się również interfejs do integracji z oprogramowaniem Zamawiającego, który pozwala na wykorzystanie obecnej logiki posiadanego systemu informatycznego w celu zapewnienia spójności danych. Trzecią warstwą aplikacji jest warstwa składowania danych, która odpowiada za modelowanie zapytań oraz samo składowanie danych. Aplikacje będą działały w oparciu o serwer aplikacji Apache Tomcat, a systemem operacyjnym serwerów będzie jedna z darmowych dystrybucji systemu Linux. Baza danych zostanie oparta o technologię PostrgeSQL. Cały interfejs funkcjonalny aplikacji będzie wykonany w formie aplikacji webowej uruchamianej w przeglądarce internetowej typu np. Mozilla Firefox, Google Chrome, czy też inne. a) Innowacyjność i efektywność technologii informatycznych Zamawiający planuje stworzyć i wdrożyć zintegrowany system informatyczny, który z punktu widzenia obecnie prowadzonej działalności w całości jest innowacyjny dla przedsiębiorstwa. W tym momencie, pomimo posiadania systemu informatycznego, Zamawiający nie wykorzystuje jego możliwości. W celu Strona 19 z 32

20 zwiększenia efektywności procesów biznesowych, Zamawiający planuje wdrożyć usługi elektroniczne, które będą wspomagały zarządzania obszarami obecnie niezinformatyzowanymi. Takimi procesami są m. in. analiza danych historycznych o zamówieniach, monitorowanie w czasie rzeczywistym zatowarowania partnerów, zarządzanie obrotem próbek produktów, wparciem sprzedaży i zarządzaniem promocjami oraz programem lojalnościowym dla Partnerów z elementami grywalizacji w celu zwiększenia ilości pozyskiwanych danych i kontroli zleconych procesów Partnerom biznesowym. Zintegrowanie głównych Partnerów w rozwiązaniu informatycznym pozwoli na całkowite wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w procesach księgowości, kontrollingu, finansów, magazynowania, sprzedaży, raportowania, wymiany danych. Dodatkowo komunikacja z Partnerami będzie odbywała się przez system B2B, oraz będzie logowana i archiwizowana. Dzięki wytworzeniu modułów dedykowanych oprogramowania, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom przedsiębiorstwa oraz dzięki ustandaryzowaniu i ułatwianiu współpracy z obecnymi Partnerami, wzrośnie wydajność procesów biznesowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło zmaksymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich w celu rozwoju sprzedaży w placówkach handlu tradycyjnego, w których Zamawiający chce badać i analizować procesu sprzedaży. Kolejnym procesem, który przełoży się na większą efektywność wykorzystania zasobów jest stałe monitorowanie zatowarowania. Dzięki informacjom o aktualnych stanach magazynowych produktów Zamawiającego na półkach partnerów biznesowych, przedsiębiorstwo będzie mogło lepiej planować proces produkcji i zapotrzebowania na konkretne artykuły co zmniejszy nakłady na utrzymanie surowców i produktów w magazynach. Dodatkowo pozwoli również planować logistykę transportu towarów w zależności od zatowarowania i analizy historii sprzedaży. Również dzięki zintegrowaniu wszystkich informacji w jednym miejscu i udostepnieniu Partnerom aplikacji elektronicznych w formule SaaS, partnerzy będą mogli w łatwy sposób prowadzić zamówienia na potrzebne towary. Dzięki analizie danych i planowaniu, będą mogli znać terminy dostaw, które będą skorelowane z zamówieniami w systemie. Pozwoli to na ograniczenie kosztów transportu produktów do Partnerów biznesowych handlu tradycyjnego. Koszty transportu wpływają na finalną marżę ze sprzedaży. Dlatego zautomatyzowanie tego procesu przyniesie realne oszczędności. Pozwoli to skupić się Zamawiającemu na pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych i rozszerzaniu obszaru dystrybucji. Zbieranie i przetwarzanie danych nt. obrotu próbek towarów, które są dystrybułowane w trakcie akcji promocyjnych i pozycjonowania nowych produktów na rynku pozwoli na lepszą kontrolę realizacji planów sprzedażowych i wdrożeniowych. Zamawiający stworzy możliwość kontroli wykonania planów marketingowych poprzez udostępnienie modułu do uploudu zdjęć wyglądu półek i dispay ów na towar. Partnerzy biznesowi w ramach dystrybuowanych treści promocyjnych będą wykonywali akcje zaplanowane przez Zamawiającego za które będą gratyfikowani w systemie lojalnościowym. Dodatkowo zakłada się dystrybucję ankiet wspierających sprzedaż, które będą dostarczały informacji badawczych. Zamawiający w ramach procesów wsparcia sprzedaży będzie miał możliwość definiowania ankiet i rozsyłania ich poprzez system do Partnerów. Wszystkie te procesy będą analizowane i wizualizowane za pomocą narzędzi Business Inteligence zaimplementowanych do współpracy z systemem. System będzie przetwarzał duże ilości danych, wg. stworzonych algorytmów które wynikają z doświadczenia i Know- How Zamawiającego. Wizualizacja danych zapewni możliwość zwiększenia efektywności podejmowania Strona 20 z 32

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo