UDA- POIG /13-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG / Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia zakres zadań dla etapu nr 3 Projektu pt.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi. Strona 1 z 32

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Zakres zadań, ogłoszenie zamówienia Posiadane zasoby materialne Charakterystyka systemu informatycznego obecnie posiadanego przez Zamawiającego Czy projekt jest gotowy do realizacji w zakresie pozyskiwania licencji, pozwoleń, koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji itp.? Lokalizacja projektu Przebieg realizacji projektu... 7 Etap 1 będzie realizowany w terminie od Etap 2 będzie realizowany w terminie od Etap 3 będzie realizowany w terminie Technologie stosowane w ramach projektu Charakterystyka tworzonego systemu B2B (rozwiązania elektronicznego biznesu B2B) a) Innowacyjność i efektywność technologii informatycznych b) Technologie proekologiczne w ramach inwestycji c) Technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, eliminacja papierowego obiegu dokumentacji d) Usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Relacje B2B a) Przedsiębiorcy, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 26 b) Relacje biznesowe z przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B c) Zgodność projektu z potrzebami przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B: Zdefiniowane potrzeby Zamawiającego: Wdrożone i świadczone usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS Cele jakościowe (nieskwantyfikowane) Strona 2 z 32

3 1. Zakres zadań, ogłoszenie zamówienia Dokument opisuje zakres zadań dla projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi. Projekt opracowała i realizuje firma MACED sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG / W ramach projektu zakupione zostaną usługi eksperckie stanowiące niezbędny etap wdrażania zaawansowanego systemu B2B, wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi. W ramach zamówienia na usługi eksperckie w ramach etapu nr 3 Projektu pt.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi MACED sp. z o.o. planuje zakup następujących usług: 1. Stworzenie specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 (1 szt.) 2. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł administracji i platformą B2B (1 szt.) 3. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł serwera certyfikowanego wewnętrznego klucza prywatnego i publicznego architektury PKI (1 szt.) 4. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł komunikacji wewnętrznej pomiędzy Partnerami (1 szt.) 5. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł elektronicznej wymiany danych równoważny z EDI wraz z wykorzystaniem certyfikowanego klucza wewnętrznego w celu eliminacji papierowego obiegu dokumentów (1 szt.) 6. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł archiwizacji danych (1 szt.) 7. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł do analizy danych dostarczonych do systemu B2B - analiza danych historycznych o partnerach i sprzedaży, trademarketingu, programie lojalnościowym (1 szt.) 8. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami (1 szt.) 9. Usługi w zakresie wdrożenia komunikacji w standardzie równoważnym z EDI oraz konfiguracja interfejsów integracyjnych API (1 szt.) 10. Zakup usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania platformy B2B oraz serwerów klucza certyfikowanego PKI, EDI i API oraz serwera dostępowego, konfiguracja rozdziału warstw Strona 3 z 32

4 aplikacji pomiędzy serwery fizyczne i ostateczne testy modułów wdrożonych w tym etapie (1 szt.) 11. Testowanie całości platformy, prace konfiguracyjne, wdrożenie i ostateczne uruchomienie platformy (1 szt.) W ramach następnych etapów zapytania ofertowe będą wysyłane oddzielnie zgodnie z harmonogramem wdrażania projektu. Wykonawca oferuje następujący okres gwarancji na dostarczone wyniki usług eksperckich oraz dostarczony system informatyczny B2B: 36 miesięcy licząc od daty ukończenia projektu przez Wnioskodawcę. Wykonawca przekaże także w ramach zamówienia: Kod źródłowy wykonanych modułów/aplikacji. Dodatkowo: Prace w etapie 3 są wykonywane w oparciu o założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego, dokumentacją techniczną określoną w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego a także w oparciu o szczegółowe założenia Specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 oraz Specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządza specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamawiający dokonuje odbioru specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. W drugiej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca w oparciu o: odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 (wykonaną w bieżącym etapie), odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 (wykonaną w poprzednim etapie), założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego realizuje pozostały zakres rzeczowego zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym, tj. Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG / Strona 4 z 32

5 Dokumentacja powstała w ramach etapu nr 2, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplan do niego są udostępniane Oferentom w ramach: Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG /13-00 na wezwanie pisemne lub owe. Zamawiający (Wnioskodawca) przesyła wtedy em lub udostępnia w siedzibie firmy tę dokumentację. 2. Posiadane zasoby materialne Wnioskodawca posiada wystarczające zasoby lokalowe dla zapewnienia poprawnej realizacji projektu. Budynek produkcyjno-magazynowy znajduje się w Polanowie, przy ul. Bobolickiej 18. Pomieszczenia biurowe zajmują powierzchnię 70m2. Lokal posiada niezbędną infrastrukturę i media do zainstalowania nowych środków trwałych. Budynek podpięty jest do internetu poprzez asymetryczne łącze o przepustowości 20 Mb/s - sciąganie oraz 2Mb/s - wysyłanie. Internet dostępny jest przez siec LAN (standard RJ45) lub przez siec WiFi (standard IEEE ) Posiadane zasoby informatyczne planowane do wykorzystania na potrzeby projektu. Stacje robocze w budynku produkcyjno-magazynowym Komputer klasy intel Core i3, Windows 7 Komputer klasy intel Core i3, Windows XP Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (SONY VAIO) Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (TOSHIBA) - 3 szt. - 2 szt. - 1szt. - 1szt. Stacje robocze w biurze handlowym Komputer klasy intel Core i5, Windows 7 Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (DELL) Komputer przenośny klasy intel Core i3, Windows 7 (HP) - 3 szt. - 1szt. - 1szt. Do sieci podpięta jest drukarka sieciowa RICOH AF350. Strona 5 z 32

6 Do zarządzania ruchem sieciowym wnioskodawca wykorzystuje SWITCH TP-LINK 24 porty. 3. Charakterystyka systemu informatycznego obecnie posiadanego przez Zamawiającego W tym momencie Zamawiający dysponuje wdrożonym systemem firmy StreamSoft, który posiada szereg modułów, jednakże tylko niewielka część z nich jest wykorzystywana. W skład tego systemu informatycznego wchodzą następujące moduły: Handlowo-Magazynowy, Finanse i Księgowość, Produkt, Środki Trwałe, ABI Business Intelligence, Moduł Administratora. W ramach projektu zostaną wykorzystane poszczególne części obecnego sytemu informatycznego. W zakładanej do wytworzenia platformie B2B będzie cały moduł odpowiedzialny za integrację z oprogramowaniem firmy StreamSoft. Platforma B2B będzie wymieniała dane w sposób automatyczny z modułami systemu takimi jak: Handlowo-Magazynowy w celu wymiany danych o stanach magazynowych i planowaniu dostaw orz prognozowaniu sprzedaży. Wymiana danych z modułem Finanse i Księgowość w zakresie wymiany danych o rozliczeniach wystawionych fakturach i statusach zapłaty wymiana danych obustronna Partnerzy będą mogli śledzić swoje dane nt. rozliczeń poprzez interfejs webowy nowego systemu B2B. Ważnym modułem który będzie wykorzystywany z obecnego systemu informatycznego jest moduł ABI Business Intelligence. Moduł będzie wykorzystywany ze względu na technologię hurtowni danych w celach analizy dużych zbiorów danych, oraz moduł będzie służył do wizualizacji zadanych raportów i zestawień potrzebnych Zamawiającemu do bieżącego i efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania kluczowych decyzji. Tworzona platforma B2B będzie zasilać system danymi od Partnerów ze sprzedaży oraz innych modułów, takich jak moduł trade-marketingu czy danych z ankiet z programu lojalnościowego. Dzięki takiej integracji Zamawiający zacznie wykorzystywać system ERP który posiada. Do tej pory Zamawiający wykorzystywał z wdrożonego obecnie rozwiązania tylko moduł Finanse i Ksiegowość. Dzięki wdrożeniu komunikacji B2B za pomocą stworzenia dedykowanego systemu informatycznego, będzie można zasilać obecny system danymi i efektywnie wykorzystać jego istniejące możliwości oraz stworzyć nowe funkcjonalności, które zautomatyzują procesy biznesowe związane z zarządzaniem marketingiem, trade-marketingiem, zarządzaniem procesem dystrybucji bezpłatnych próbek, zarządzanie zatowarowaniem. Obecny system informatyczny będzie integralną częścią większego systemu który będzie wynikiem projektu. Z obecnego systemu informatycznego zostaną wykorzystane funkcjonalności które system oferuje, żeby ich nie powielać. Całościowo system zostanie rozszerzony o potrzebne funkcjonalności w celu jak najlepszego wykorzystania zebranych informacji. Integracja z posiadanym przez firmę oprogramowaniem odbywać się będzie poprzez wymianę danych za pomocą plików w formacie akceptowanym przez oprogramowanie firmy StreamSoft. Integracja będzie dupleksowa, tzn. będzie mogła zachodzić w dwóch kierunkach, również poprzez import danych w postaci plików z systemu StreamSoft. Wymiana danych oparta będzie o uproszczone EDI. Informacje wymieniane z obecnie posiadanym przez MACED oprogramowaniem będą wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio przez wszystkie moduły nowego systemu informatycznego, jednakże z przewagą wykorzystania bezpośredniego poprzez moduł zamówień i zarządzania sprzedażą. Strona 6 z 32

7 4. Czy projekt jest gotowy do realizacji w zakresie pozyskiwania licencji, pozwoleń, koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji itp.? W realizacji projektu nie wymagane są pozwolenia i licencje. W projekcie nie zakładamy konieczności budowy czy adaptacji nieruchomości oraz zakupu licencji. W projekcie zakładamy autorskie rozwiązania tworzone na miarę i w miarę potrzeb systemu. 5. Lokalizacja projektu Projekt będzie zlokalizowany w pomieszczeniach znajdujących się w budynku biurowym stanowiącym własność Zamawiającego, położonym w Polanowie, ul. Bobolicka 18, Wszystkie środki nabywane w ramach projektu będą zlokalizowane w obrębie jednej nieruchomości zlokalizowanej w tej właśnie lokalizacji i wykorzystane do realizacji założonych celów Zamawiającego w obrębie tego samego projektu. 6. Przebieg realizacji projektu Projekt będzie polegać na wytworzeniu oprogramowania dedykowanego na potrzeby Zamawiającego i jego Partnerów biznesowych. W ramach projektu zostaną wytworzone moduły dedykowane platformy B2B, która zautomatyzuje procesy biznesowe pomiędzy Zamawiającym i Partnerami w zakresie zarządzania promocjami, marketingiem, sprzedażą, wsparciem sprzedaży, zbieraniem informacji o obrocie próbek towarów oraz prowadzeniem rozmów handlowych. Obecny system informatyczny nie stwarza możliwości automatycznej i elektronicznej wymiany danych. Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie kanału dostarczania danych i zasilania systemu danymi, które będą podlegać późniejszej analizie w różnych celach strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wytworzony system będzie składał się z usług elektronicznych w postaci aplikacji webowych do których Partnerzy będą mieli dostęp poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp do konkretnych modułów systemu będzie odbywał się poprzez interfejs graficzny dedykowanej aplikacji webowej świadczonej w formule SaaS. Sam proces sprzedaży będzie posiadał elementy rywalizacji, które będą wspierać sprzedaż, ponieważ system zakłada moduł programu lojalnościowego, polegającego na automatycznym dodawaniu przez system punktów do puli punktowej konta partnera w systemie za wykonywane przez niego za pomocą systemu czynności, takich jak: prawidłowa dystrybucja próbek i ich ewidencja, branie udziału w akacjach marketingowych, wypełnianie ankiet tworzonych przez Zamawiającego dotyczących danych dodatkowych ze sprzedaży. Zebrane przez Partnera punkty będą odpowiadały zniżką przyznawanym w ramach systemu automatycznie na podstawie przekroczenia ustalonych przez administratora progów punktowych oraz w wysokości ustalonej przez administratora. Wdrożenie i zautomatyzowanie takiego Strona 7 z 32

8 procesu biznesowego pozwoli na usystematyzowanie współpracy z Partnerami biznesowymi, którymi są przede wszystkim małe pojedyncze sklepy zoologiczne, mikro-zoo, a także wpłynie pozytywnie na rozwinięcie relacji handlowych z przedstawicielami hurtowni zoologicznych oraz marketów dystrybuujących karmy oraz akcesoria dla zwierząt domowych. Dzięki takiej funkcjonalności Partnerzy będą zasilali system danymi potrzebnymi do analizy i rozwoju oraz optymalizacji sprzedaży. Podczas wdrażania systemu zostanie zbadane z jakich programów sprzedażowych korzystają Partnerzy biznesowi Zamawiającego których docelowo ma być około 200. Z grupy zbadanych Partnerów zostaną wybrane statystycznie najczęściej występujące programy/systemy do sprzedaży występujące u Partnerów. Dla grupy tych programów zostaną przygotowane integracje potrzebne do prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży produktów Zamawiającego wśród jego Partnerów. Przygotowane integracje opierałyby się o moduł wymiany danych, pozwalający na import danych do systemu Zamawiającego z systemów Partnerów. Moduł ten obejmowałby translację danych z formatów dostarczanych przez oprogramowanie Partnerów do formatów wymaganych przez system. Dodatkowo system Zamawiającego udostępniałby za pomocą mechanizmów SOA typu SOAP, czy REST interfejs programistyczny API w celu wykonywania połączeń bezpośrednich do systemu z aplikacji zewnętrznych w celu wprowadzenia lub pobrania danych. Moduł ten byłby implementacją EDI. Takie integracje Zamawiający wraz z Partnerem będzie wykonywał indywidualnie na specjalnie potrzeby z wykorzystaniem własnych środków nieobjętych tym projektem w ramach udostępnianej dokumentacji technicznej i pomocy technicznej. Zamawiający postara się zaproponować swoim Partnerom jak najszerszą możliwość współpracy swojego systemu B2B z systemami sklepowymi. Zamawiający będzie rekomendował systemy do których istnieją integracje z API systemu Zamawiającego. Wdrożenie systemu pozwoli na zaoferowanie Partnerom nowych usług i oprogramowania do wsparcia sprzedaży, ma ono również na celu jak najszersze zwiększenie możliwości współpracy z obecnymi i potencjalnymi Partnerami. System informatyczny będzie wykonany w architekturze SaaS w odniesieniu do modułów skierowanych do Partnerów biznesowych Zamawiającego. System posiadał będzie odpowiedni interfejs dostępowy uaktywniany dla Partnera po jego rejestracji oraz dokonaniu miesięcznej opłaty. Interfejs będzie przygotowany w formie graficznej w postaci aplikacji webowej z logiką zainstalowaną na serwerze typu chmura. System będzie stanowił dla Zamawiającego narzędzie typu ERP, jak również będzie pozwalał na integrację zewnętrznych systemów Partnerów poprzez własne standardy zgodne z architekturą SOA. System B2B będzie umożliwiał dostęp do aplikacji dedykowanej dla Partnerów, oraz będzie posiadał specyficzne funkcjonalności dostępne tylko dla Zamawiającego również za pomocą interfejsu webowego, ze względu na przygotowanie aplikacji w postaci aplikacji klient-serwer z logiką po stronie serwera. Funkcjonalności systemu będą zintegrowane częściowo poprzez system wymiany danych z oprogramowaniem dostępnym w sieci firmowej Zamawiającego W celu poprawności działania systemu informatycznego konieczny jest ciągły transfer i replikacja danych w celu ich archiwizacji/zabezpieczenia oraz utrzymania spójności danych. Część zreplikowanych danych będzie również mapowana do danych w systemie B2B w celu zapewnienia ciągłego dostępu do nich nawet w przypadku awarii systemu wewnętrznego.. Dostęp do danych będzie prowadzony za pomocą interfejsu webowego, dzięki czemu użytkownicy będą mieli dostęp do oprogramowania oraz danych w nim zawartych przy użyciu Strona 8 z 32

9 dowolnego urządzenia dostępowego, w tym urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu. Bardzo uelastycznia to możliwość wykorzystywania systemu informatycznego w terenie przez pracowników firmy. Dodatkowo Zamawiający zakłada utworzenie własnego serwera kluczy publicznych i prywatnych w celu certyfikowania podpisów partnerów uczestniczących we współpracy w ramach systemu. W ramach uwiarygodnienia procesów biznesowych Partner który będzie korzystał z platformy B2B za pomocą webowego interfejsu użytkownika pozwalającego na dostęp do aplikacji w modelu SaaS będzie wyrażał zgodę oraz podpisywał stosowną umowę z Zamawiającym w celu wystawienia przez Zamawiającego podpisu elektronicznego na rzecz Partnera. Wystawiony w ten sposób podpis wykorzystywany będzie do podpisywania faktur oraz zamówień realizowanych za pośrednictwem modułów zamówień i zarządzania sprzedażą oraz modułu prowadzenia rozliczeń między partnerami. Jedna z usług w ramach części systemu w formule SaaS będzie pozwalała na prowadzenie prostej ewidencji sprzedaży za pośrednictwem modułu prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami, która gratyfikowana będzie przez system w postaci punktów programu lojalnościowego, z którym moduł prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami będzie się komunikował na zasadzie wywoływania metod obiektów.. Pozwoli to na zachęcenie większej ilości Partnerów do wprowadzania danych, ponieważ będzie to przekładało się na ich zyski w postaci rabatów przyznawanych za zgromadzone punkty. Zamawiający zamierza objąć współpracą już istniejących partnerów biznesowych jak również zachęcić potencjalnych partnerów do współpracy. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 maja 2015 w trzech etapach tj. 1 x 6 miesięcy, 1x 5 msc. i 3 etap 6 miesięcy. Koszty pracy pracowników Zamawiającego zaangażowanych przy realizacji projektu będą bieżącymi kosztami w ramach prowadzonej działalności i nie zostały ujęte w projekcie. Etap 1 będzie realizowany w terminie od W tym etapie zostały zakupione wartości niematerialne i prawne w postaci zakupu usług programistycznych mających na celu wytworzenie oprogramowania dedykowanego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego i przygotowania mechanizmów integracyjnych oprogramowania w celu umożliwienia integracji z dużą ilością Partnerów. W ramach etapu dokonano również zakupu środków trwałych w postaci serwerów i innej infrastruktury sprzętowej, w celu umożliwienia poprawnej działalności systemu B2B. W ramach zakupów sprzętowo-infrastrukturalnych została zakupiona szafa RACK, zasilacz awaryjny, osprzęt sieciowy, Storage w postaci serwera plików z dyskami w RAID. W typ etapie zlecono również instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej oraz software'owej systemu B2B. Skonfigurowane zostały serwery aplikacji odpowiedzialne za utrzymanie warstwy logicznej Strona 9 z 32

10 systemu w celu usprawnienia oraz umożliwienia szybkiego uruchomienia systemu w ramach infrastruktury oraz środowiska docelowego. W celu przeprowadzenia testów akceptacyjnych i wydajnościowych na platformie docelowej w jak najkrótszym czasie po pozytywnym przeprowadzeniu tych testów na platformie testowej, wprowadzono zabezpieczenia systemu operacyjnego i oprogramowania w postaci programu typu firewall, rootkit hunter oraz konfigurację usług systemowych zorientowanej na wysokie bezpieczeństwo systemu. Wprowadzenie zabezpieczeń, o których mowa przeprowadzone zostało przez Administratora systemów Linux posiadającego odpowiednie doświadczenie w kwestii bezpieczeństwa systemów informatycznych. Szczegółowy wykaz zakupionej infrastruktury sprzętowej i usług konfiguracyjnych: Szafa RACK stojąca 19" 42U (1450 zł netto). lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Zasilacz awaryjny typu RACK 5U 5000VA 230V (10000 zł netto). lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Switch LAN typu RACK 16x1Gbit (900 zł netto). lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Serwer 1 o minimalnych parametrach: Obudowa Rack 1U, Procesor Intel Xeon E z możliwoscią rozbudowy o drugi procesor, Dyski 3x 300GB SAS 2.0, 8GB RAM, 2 zasilacze, DVDRW, 36 mc gw (7300 zł netto) lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Serwer 2 o minimalnych parametrach: Obudowa Rack 1U, Procesor Intel Xeon E z możliwoscią rozbudowy o drugi procesor, Dyski 3x 300GB SAS 2.0, 8GB RAM, 2 zasilacze, DVDRW, 36 mc gw (7300 zł netto) lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Serwer plików/macierz dyskowa (Storage) o min. parametrach: Obudowa RACK, Procesor min. Intel Pentium Dual Core i3, 2GB RAM, 8 x 3.5" lub 2,5" SATA II / SATA III lub SSD - kieszenie z funkcja hot-swap, Embeded Linux, 2 x Gigabit LAN, RAID 6, RAID 5+spare, RAID 5, RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk Dyski twarde do macierzy dyskowej: 4x 3,5 2TB, SATA 600, min obr/min (2800 zł netto) lub inny o równoważnej specyfikacji technicznej Zakup usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerowego oraz serwerów aplikacji dla serwerów aplikacji 190 rbh, 100 zł za rbh Zakup usług instalacji i konfiguracji środowiska serwerowego i sprzętowego ogólnego ( zł netto) 170 rbh, 100 zł za rbh Etap 2 będzie realizowany w terminie od Etap ten obejmuje opracowanie: dokładnej specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 = dedykowanego oprogramowania komputerowego w celu zamodelowania procesów biznesowych od strony informatycznej. Na tej podstawie zostanie stworzone oprogramowanie B2B w zakresie etapu nr 2. W tym etapie będą wytwarzane i wdrażane moduły: zamówień i zarządzania sprzedażą, moduł lojalnościowy, a także moduł Strona 10 z 32

11 zarządzania trade-marketingiem i wsparciem sprzedaży oraz kontrolą obrotu próbek nowych produktów bądź produktów promocyjnych. W tym etapie zostaną również wykonane prace związane z przygotowaniem modułu wymiany danych w celu integracji systemu z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. Wykonany zostanie podmoduł importu danych z plików wymiany danych typu XML, CSV, moduł konwersji struktur danych do struktur wykorzystywanych w ramach systemu, a także interfejs API umożliwiający integrację systemów łączących się z systemem Zamawiającego znajdującym się w chmurze.. Dodatkowo ważną częścią tego etapu jest stworzenie interfejsu webowego, który będzie świadczony w formule SaaS, w postaci modułu prezentacji i dostępu danych dla partnerów jest to interfejs graficzny dla tworzonego systemu klient-serwer umieszczonego w chmurze. Partnerzy będą posiadali dostęp do wszystkich wytworzonych funkcjonalności poprzez ten moduł. Partnerzy będą mieli dostęp do szeregu funkcjonalności z trzech pierwszych modułów oprogramowania oraz do całości funkcjonalności oprogramowania w zależności od nadanych uprawnień i roli w systemie. Partnerzy będą korzystali z funkcjonalności systemu B2B w zależności od zakresu współpracy oraz możliwości posiadanego przez partnerów oprogramowania, które będą chcieli zintegrować z systemem. W ramach projektu przewidziano, żeby najważniejsze funkcjonalności systemu związane ze wsparciem sprzedaży i zarządzaniem obrotem próbek, były świadczone jako usługi elektroniczne, znajdujące się w module zamówień i zarządzania sprzedażą, modułem zarządzania trade-marketingiem i wsparciem sprzedaży oraz kontrolą obrotu próbek nowych produktów bądź produktów promocyjnych. Dzięki temu likwiduje się większość barier integracyjnych, ponieważ Partnerzy mogą się zintegrować od razu, wykorzystując oprogramowanie dostarczane za pośrednictwem Internetu i przeglądarki internetowej. Dodatkowo w ramach projektu zostanie stworzony podsystem EDI w ramach modułu wymiany danych dający możliwość poszerzenia sposobu pracy z systemem poza interfejsem webowym dostępnym dla wszystkich dostarczanych przez system funkcjonalności o integrację z aplikacjami posiadanymi przez Partnerów Zamawiającego. Interfejs webowy będzie zapewniał dostęp do funkcjonalności platformy B2B bez konieczności instalacji i wdrożeń. Zostaną również wykonane usługi zbadania poprawności działania modułów systemu oraz jego wydajności. Oprogramowanie i konkretne moduły będą oddawane i testowane po kolei co analogicznie wpłynie na to, że będzie ono poprawnie skonstruowane i będzie zaspokajało potrzeby przedsiębiorstwa i jego Partnerów. W etapie 2 zostaną wytworzone i wdrożone moduły o następujących funkcjonalnościach: Moduł zamówień i zarządzanie sprzedażą zbieranie informacji sprzedażowych oraz prognozowania sprzedaży. Zarządzanie promocją i kontrola poprawności procesu naliczania upustów za dystrybucję towarów objętych promocją. Możliwość zbierania danych o sprzedaży Zbieranie informacji o zejściach towarów ze stanów magazynowych Partnerów Przekazywanie danych o sprzedaży do Zamawiającego Ewidencjonowanie sprzedaży konkretnych kategorii artykułów spośród asortymentu Zamawiającego ewidencjonowanie poprzez komunikację za pośrednictwem interfejsów Strona 11 z 32

12 integracyjnych dla oprogramowania Partnerów za pośrednictwem modułu wymiany danych Dystrybucja informacji o promocjach Zarządzanie promocjami ewidencjonowanie faktycznych zejść towarów w czasie promocji i naliczanie upustów dla Partnerów biznesowych za sprzedane artykuły objęte promocją w celu kontroli poprawności rozliczeń Możliwość tworzenia różnego rodzaju promocji i polityki sprzedaży: tworzenie promocji czasowych, ilościowych, pakietowych Monitorowanie ilościowych stanów artykułów u Partnerów przekazywanie danych do modułu BI w celu prognozowania sprzedaży i logistyki zatowarowania Możliwość prowadzenia manualnej ewidencji sprzedaży Moduł lojalnościowy Wprowadzenie możliwości zbierania punktów przez partnerów biznesowych w wewnętrznym programie lojalnościowym Wymiana punktów lojalnościowych za utrzymywanie poziomów sprzedaży na korzyści dla Partnera biznesowego (w zależności od aktualnej polityki firmy) Możliwość zbierania punktów za określone akcje w systemie, np. wypełnienie ankiety, albo ułożenie półki wg. zadanego schematu wraz z weryfikacją przez Zamawiającego Możliwość kontroli poprawności wykonania planów marketingowych ze względu na otrzymywane przez Partnera korzyści z tytułu np. poprawnej dystrybucji próbek wprowadzanych na rynek towarów Strona 12 z 32

13 Moduł zarządzania trade-marketingiem i wsparciem sprzedaży oraz kontrolą obrotu próbek nowych produktów bądź produktów promocyjnych Dystrybucja informacji za pośrednictwem interfejsu webowego wraz z plikami multimedialnymi takimi jak zdjęcia i filmy na temat tego jak wyeksponować produkt, jak prawidłowo go ułożyć na półce bądź na displayu Możliwość prowadzenia kontroli wyglądu półki poprzez rejestrację zdjęciową ekspozycji którą Partner będzie zobowiązany dołączyć do aplikacji w postaci zdjęcia Zbieranie informacji o tym jak klienci reagują na wprowadzane promocje Zbieranie informacji o wydanych próbkach i kontrola procesu ich dystrybucji w celu analizy efektywności wprowadzania nowych produktów Moduł wymiany danych Integracja z modułem ABI Business Intelligence w celu przekazywania danych zbieranych z systemu B2B od parterów biznesowych w celu ich wizualizacji, uporządkowania i raportowania strategicznego oraz operacyjnego dzięki zasileniu systemu odpowiednimi danymi poprzez platformę B2B będzie można wykorzystać możliwości istniejącego systemu w celu wspomagania procesu decyzji w przedsiębiorstwie; Interfejs webowy dostępu do aplikacji i poszczególnych modułów platformy B2B świadczony w formule SaaS Import danych o sprzedaży oraz eksport danych o cenach i stanach magazynowych pomiędzy Partnerami a Zamawiającym za pomocą platformy B2B i metod importu oraz eksportu danych, bądź poprzez integrację systemów sprzedażowych z platformą B2B za pomocą dostarczanego przez system Zamawiającego interfejsu API. Wizualizacja poszczególnych modułów i ich funkcjonalności za pomocą poszczególnych widoków zintegrowanej aplikacji webowej w zależności od posiadanych uprawnień przez Strona 13 z 32

14 Partnerów, w tym: Widok dostępu do modułu programu lojalnościowego dla Partnerów biznesowych Widok dostępu do modułu zarządzania sprzedażą po stronie Partnera Widok dostępu do modułu trademarketingu/wsparcia sprzedaży po stronie Partnera Widok dostępu do modułu zamówień/zatowarowania/prognozy sprzedaży dla Partnerów biznesowych Etap 3 będzie realizowany w terminie Etap ten obejmuje opracowanie: dokładnej specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 = dedykowanego oprogramowania komputerowego w celu zamodelowania procesów biznesowych od strony informatycznej. Specyfikacja techniczna oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 zawiera co najmniej: 1. Projekt systemu 2. Procesy biznesowe realizowane przez system 3. Projekt interfejsu użytkownika 4. Podstawowe interfejsy pomiędzy systemami 5. Środowisko implementacji Na tej podstawie zostanie stworzone oprogramowanie B2B w zakresie etapu nr 3. W tym etapie będą wytwarzane i wdrażane moduły. Prace w etapie 3 są wykonywane w oparciu o założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego, dokumentacją techniczną określoną w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego a także w oparciu o szczegółowe założenia Specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządza specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Zamawiający dokonuje odbioru specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3. Strona 14 z 32

15 W drugiej części wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca w oparciu o: odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 3 (wykonaną w bieżącym etapie), odebraną bez uwag specyfikację technicznej oprogramowania komputerowego systemu etap nr 2 (wykonaną w poprzednim etapie), założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POIG /13 i biznesplanu do niego realizuje pozostały zakres rzeczowego zawartego w niniejszym zapytaniu ofertowym, tj. Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG / W ostatnim etapie zostanie zrealizowane stworzenie 7 modułów skupiające się przede wszystkim na wdrożeniu i zapewnieniu komunikacji pomiędzy wszystkimi aktorami systemu. Zostanie również wytworzony moduł do administracji całością oprogramowania dedykowanego, tak aby Zamawiający mógł w łatwy sposób zarządzać funkcjonalnością oraz zebranymi danymi. Oprogramowanie zostanie wykonane w sposób modułowy co zapewni łatwą rozbudowę i integrację. Oprogramowanie będzie zrobione w możliwie najbardziej konfigurowalny sposób. Zamawiający będzie posiadał możliwość np. definiowania ankiet i promocji samodzielnie, zarządzania treścią, zarządzania bazą odbiorców, licencjonowaniem produktu, obszarami dostępu, zmiany podstawowych składowych algorytmów i współczynników potrzebnych do poprawnego przetwarzania danych, wynikających z mogących wystąpić zmian w ustawodawstwie takich jak np. stawki VAT etc. Równolegle do wytwarzania oprogramowania zostaną zlecone usługi przygotowania środowiska programowego dla serwera dostępowego oraz serwera integracyjnego wraz z kluczem prywatnym (wygenerowanym przez system) potwierdzającym tożsamość Partnerów. Zamawiający stworzy swój własny serwer kluczy prywatnych i publicznych w ramach systemu B2B w którym Partnerzy jak i Zamawiający będą mogli potwierdzać swoją tożsamość. Zostanie stworzony i wdrożony moduł magazynowania danych odpowiedzialny za archiwizacji oraz dostarczanie danych w zunifikowany sposób. Jedną z najważniejszych części dla tego etapu jak również całego projektu jest zakup usług polegających na wdrożeniu standardu komunikacji równoważnego z EDI w ramach modułu powiadomień systemowych. Moduł ten pozwoli na zmianę sposobu komunikacji i jej dopasowanie do potrzeb i procesów biznesowych Zamawiającego. Zostaną zautomatyzowane procesy związane z obiegiem dokumentów w procesach biznesowych. Zostanie wyeliminowany obieg dokumentów tradycyjnych pomiędzy partnerami w zakresie realizowanych przez system procesów składania zamówień oraz rozliczeń. Strona 15 z 32

16 Ostatnim wdrożony modułem będzie moduł rozliczeń pomiędzy partnerami, który również będzie wykorzystywany w celu eliminacji obiegu papierowych dokumentów, pomiędzy partnerami korzystającymi z platformy B2B. Po wdrożeniu tej części oprogramowania zostaną wykonane odpowiednie testy wydajności i funkcjonalności w celu odbioru etapu. W etapie 3 zostaną wytworzone i wdrożone moduły o następujących funkcjonalnościach: Moduł administracji platformą B2B Możliwość definiowania kont i użytkowników systemu Moduł serwera wewnętrznego klucza prywatnego i publicznego architektury PKI Moduł komunikacji wewnętrznej pomiędzy Partnerami Moduł elektronicznej wymiany danych równoważny z EDI wraz z wykorzystaniem klucza wewnętrznego w celu eliminacji papierowego obiegu dokumentów Możliwość definiowania uprawnień użytkowników systemu, ich edycji i rozdziału Możliwość tworzenia grup uprawnień Możliwość definiowania zasad działania poszczególnych modułów systemu Możliwość generowania kluczy publicznych i prywatnych dla poszczególnych partnerów Możliwość zarządzania autoryzacją poszczególnych kluczy i autentykacji tożsamości podpiętych partnerów biznesowych Weryfikowanie podpisanych transakcji oraz zleceń pomiędzy partnerami co do zgodności i wiarygodności klucza. Możliwość kontaktu Zamawiającego z poszczególnymi Partnerami za pomocą wewnętrznego systemu komunikacji Logowanie historii komunikacji pomiędzy Partnerami i Zamawiającym Prowadzenie negocjacji pomiędzy Partnerami i Zamawiającym w celu ustalania wartości rabatów i dystrybucji promocji oraz dystrybucji próbek w postaci wniosków składanych w ramach poczty wewnątrzsystemowej Możliwość integracji systemu dedykowanego z potencjalnymi systemami przedsiębiorstw Partnerskich w celu automatyzacji komunikacji biznesowej przy wykorzystaniu sieci Internet (stworzenie elektronicznego przepływu informacji i Strona 16 z 32

17 decyzji pomiędzy systemami informatycznymi) Możliwość integracji systemów Partnerów z platformą B2B przedsiębiorstwa za pomocą stworzonych standardów komunikacji Możliwość elektronicznego składania zleceń na produkty przedsiębiorstwa przez Partnerów biznesowych niezależnie od godzin pracy przedsiębiorstwa Możliwość prowadzenia elektronicznej wymiany danych na temat rozliczeń oraz obiegu faktur Możliwość monitorowania statusów danych zamówień w czasie rzeczywistym Możliwość elektronicznej komunikacji i przepływu informacji odnośnie reklamacji, uwag, potwierdzenia odbiorów Możliwość monitorowania historii komunikacji, statusów zamówień i obiegu dokumentów pomiędzy kooperantami Możliwość przetwarzania dużej ilości danych w czasie rzeczywistym po stronie platformy B2B Moduł archiwizacji danych Możliwość bieżącej archiwizacji wszystkich danych zgromadzonych na platformie B2B w czasie rzeczywistym Moduł do analizy danych dostarczonych do systemu B2B - analiza danych historycznych o partnerach i sprzedaży, trade-marketingu, programie lojalnościowym. Moduł prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami Możliwość łatwego odtworzenia danych po ich utracie z systemu głównego Możliwość prowadzenia archiwizacji danych z uwzględnianiem zmian danych na przestrzeni czasu Prowadzenie analizy danych historycznych o zamówieniach Partnerów Analiza danych z ankiet dotyczących promocji i dystrybucji nowych produktów Analiza skuteczności obrotu próbkami Analiza skuteczności planów marketingowych Analiza kosztów programu lojalnościowego Możliwość prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami na podstawie możliwości Strona 17 z 32

18 wzajemnego wystawiania i otrzymywania faktur elektronicznie potwierdzonych kluczem prywatnym systemu Możliwość prowadzenia wewnętrznego konta w systemie Możliwość logowania wszystkich operacji finansowych, które wynikają z realizacji zamówień Możliwość tworzenia i wystawiania faktur zbiorczych na podstawie cen szczegółowych złożonych na realizację poszczególnych zamówień Możliwość konfigurowania terminów płatności odroczonych 7. Technologie stosowane w ramach projektu Charakterystyka tworzonego systemu B2B (rozwiązania elektronicznego biznesu B2B) W celu stworzenia systemu Zamawiający będzie korzystał z materialnych oraz niematerialnych składników. Po stronie materialnej jest planowane stworzenie infrastruktury sprzętowej w postaci dwóch fizycznych serwerów, w skalowalnej architekturze. Zakładana do stworzenia infrastruktura będzie się składać z czterech niezależnych serwerów wirtualnych, które zostaną stworzone i skonfigurowane na platformie sprzętowej. Pierwszy będzie serwerem dostępowym www rozdzielającym i kierującym ruch do serwera aplikacji, drugi będzie serwerem aplikacji z usługami SaaS dla Partnerów, dodatkowo serwer aplikacji będzie posiadał dostęp do Storage w postaci dostępu do serwera plików. Storage będzie oparty o macierz dyskową RAID. Wydajność aplikacji można zwiększyć poprzez równoległe podłączenie kolejnych serwerów aplikacji. Dostępem do nich zarządzał będzie serwer dostępowy rozdzielający zadania (procesy), w zależności od obciążenia oraz zapotrzebowania. Trzecim serwerem, będzie serwer przeznaczony na bazę danych. Serwer bazy danych może korzystać niezależnie z wielu baz danych, które mogą się replikować między sobą w celu zapewniania bezpieczeństwa utrzymania danych. Bazy danych będą znajdować się również w macierzy RAID. Czwarty serwer będzie serwerem przeznaczonym do obsługi integracji poprzez standard równoważny EDI oraz autorskie API Zamawiającego, dodatkowo będzie służył jako serwer kluczy prywatnych i publicznych. Serwer będzie również posiadał aplikacje modułu wymiany danych. Serwer czwarty będzie zapewniał możliwości integracji oraz punkt połączeniowy, odpowiedzialny za realizację wymiany danych między systemami, platformy B2B z aplikacjami Partnerów, którzy będą chcieli się zintegrować z systemem poprzez posiadane rozwiązania. Dla partnerów, którzy nie posiadają swoich rozwiązań informatycznych zaspokajających ich potrzeby w zakresie automatyzacji i informatyzacji procesów biznesowych które ulegną automatyzacji u Zamawiającego oraz jako standardowe podejście do pracy z system, Strona 18 z 32

19 przewidziano dostęp za pomocą dostępu do interfejsu webowego platformy B2B. Całość infrastruktury zostanie połączona sprzętem sieciowym LAN podłączonym do Internetu oraz wyposażona w zasilanie awaryjne. Wszystkie elementy sprzętowe systemu będą się znajdowały w szafie typu RACK. Wśród niematerialnych składników systemu znajdzie się przede wszystkim oprogramowanie dedykowane, stworzone na specjalne potrzeby Zamawiającego. Architektura programistyczna systemu B2B zostanie oparta o architekturę warstwową. System będzie składał się z trzech warstw. Pierwszą będzie warstwa prezentacyjna odpowiedzialna za generowanie widoków i obsługę interakcji użytkownika. Warstwa ta zostanie oparta przede wszystkim o otwarte technologie. Zamawiający zakłada oparcie aplikacji o język programowania JAVA oraz inne technologie Open Source. Warstwa pierwsza może zostać oparta o takie technologie jak Google Web Toolkit, Wicket, extgwt, JPS/JSF, oraz frameworki takie jak np. jquery, moo-tools. Dodatkowo będzie wykorzystywana technologia HTML5 i CSS3. Warstwa interfejsu użytkownika będzie oparta o moduły oraz pluginy. Całość systemu zostanie zrealizowana w sposób modułowy co pozwoli na łatwą rozszerzalność funkcjonalności aplikacji i możliwość dodawania nowych. Warstwa pośrednia, warstwa logiki biznesowej może zostać zrealizowana przez framework Spring, który będzie również odpowiedzialny za zabezpieczenie aplikacji przed nieuprawnionym dostępem, dzięki zastosowaniu modułu Spring-security. W tej warstwie aplikacji będą działały wszystkie usługi, które będą współdzielone z Partnerami biznesowymi w celu umożliwienia jak najlepszej współpracy. Ta warstwa jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych, oraz zarządzanie i obsługę danych wyświetlanych w warstwie prezentacyjnej. W tej warstwie aplikacji znajdą się również dodatkowe interfejsy, które umożliwią integrację z Partnerami. Większość integracji z partnerami będzie przebiegać przez współdzielenie systemu w formule SaaS, co umożliwi łatwą i praktycznie natychmiastową integrację Partnerów. Dodatkowo jednak zostanie stworzone API wykorzystujące bezpieczny protokół https, które pozwoli Partnerom na zintegrowanie potrzebnych procesów oraz standard wymiany danych równoważny z EDI. Reszta funkcjonalności, które nie mogą zostać zrealizowane poprzez integracje systemów są realizowane w formule SaaS. W tej warstwie znajduje się również interfejs do integracji z oprogramowaniem Zamawiającego, który pozwala na wykorzystanie obecnej logiki posiadanego systemu informatycznego w celu zapewnienia spójności danych. Trzecią warstwą aplikacji jest warstwa składowania danych, która odpowiada za modelowanie zapytań oraz samo składowanie danych. Aplikacje będą działały w oparciu o serwer aplikacji Apache Tomcat, a systemem operacyjnym serwerów będzie jedna z darmowych dystrybucji systemu Linux. Baza danych zostanie oparta o technologię PostrgeSQL. Cały interfejs funkcjonalny aplikacji będzie wykonany w formie aplikacji webowej uruchamianej w przeglądarce internetowej typu np. Mozilla Firefox, Google Chrome, czy też inne. a) Innowacyjność i efektywność technologii informatycznych Zamawiający planuje stworzyć i wdrożyć zintegrowany system informatyczny, który z punktu widzenia obecnie prowadzonej działalności w całości jest innowacyjny dla przedsiębiorstwa. W tym momencie, pomimo posiadania systemu informatycznego, Zamawiający nie wykorzystuje jego możliwości. W celu Strona 19 z 32

20 zwiększenia efektywności procesów biznesowych, Zamawiający planuje wdrożyć usługi elektroniczne, które będą wspomagały zarządzania obszarami obecnie niezinformatyzowanymi. Takimi procesami są m. in. analiza danych historycznych o zamówieniach, monitorowanie w czasie rzeczywistym zatowarowania partnerów, zarządzanie obrotem próbek produktów, wparciem sprzedaży i zarządzaniem promocjami oraz programem lojalnościowym dla Partnerów z elementami grywalizacji w celu zwiększenia ilości pozyskiwanych danych i kontroli zleconych procesów Partnerom biznesowym. Zintegrowanie głównych Partnerów w rozwiązaniu informatycznym pozwoli na całkowite wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w procesach księgowości, kontrollingu, finansów, magazynowania, sprzedaży, raportowania, wymiany danych. Dodatkowo komunikacja z Partnerami będzie odbywała się przez system B2B, oraz będzie logowana i archiwizowana. Dzięki wytworzeniu modułów dedykowanych oprogramowania, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom przedsiębiorstwa oraz dzięki ustandaryzowaniu i ułatwianiu współpracy z obecnymi Partnerami, wzrośnie wydajność procesów biznesowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło zmaksymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich w celu rozwoju sprzedaży w placówkach handlu tradycyjnego, w których Zamawiający chce badać i analizować procesu sprzedaży. Kolejnym procesem, który przełoży się na większą efektywność wykorzystania zasobów jest stałe monitorowanie zatowarowania. Dzięki informacjom o aktualnych stanach magazynowych produktów Zamawiającego na półkach partnerów biznesowych, przedsiębiorstwo będzie mogło lepiej planować proces produkcji i zapotrzebowania na konkretne artykuły co zmniejszy nakłady na utrzymanie surowców i produktów w magazynach. Dodatkowo pozwoli również planować logistykę transportu towarów w zależności od zatowarowania i analizy historii sprzedaży. Również dzięki zintegrowaniu wszystkich informacji w jednym miejscu i udostepnieniu Partnerom aplikacji elektronicznych w formule SaaS, partnerzy będą mogli w łatwy sposób prowadzić zamówienia na potrzebne towary. Dzięki analizie danych i planowaniu, będą mogli znać terminy dostaw, które będą skorelowane z zamówieniami w systemie. Pozwoli to na ograniczenie kosztów transportu produktów do Partnerów biznesowych handlu tradycyjnego. Koszty transportu wpływają na finalną marżę ze sprzedaży. Dlatego zautomatyzowanie tego procesu przyniesie realne oszczędności. Pozwoli to skupić się Zamawiającemu na pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych i rozszerzaniu obszaru dystrybucji. Zbieranie i przetwarzanie danych nt. obrotu próbek towarów, które są dystrybułowane w trakcie akcji promocyjnych i pozycjonowania nowych produktów na rynku pozwoli na lepszą kontrolę realizacji planów sprzedażowych i wdrożeniowych. Zamawiający stworzy możliwość kontroli wykonania planów marketingowych poprzez udostępnienie modułu do uploudu zdjęć wyglądu półek i dispay ów na towar. Partnerzy biznesowi w ramach dystrybuowanych treści promocyjnych będą wykonywali akcje zaplanowane przez Zamawiającego za które będą gratyfikowani w systemie lojalnościowym. Dodatkowo zakłada się dystrybucję ankiet wspierających sprzedaż, które będą dostarczały informacji badawczych. Zamawiający w ramach procesów wsparcia sprzedaży będzie miał możliwość definiowania ankiet i rozsyłania ich poprzez system do Partnerów. Wszystkie te procesy będą analizowane i wizualizowane za pomocą narzędzi Business Inteligence zaimplementowanych do współpracy z systemem. System będzie przetwarzał duże ilości danych, wg. stworzonych algorytmów które wynikają z doświadczenia i Know- How Zamawiającego. Wizualizacja danych zapewni możliwość zwiększenia efektywności podejmowania Strona 20 z 32

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2014/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 2 Projektu pt.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: Szczecin 31-10-2014 Tweetop sp. z o.o. Ul. Ludowa 24C 71-700 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: projektu Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość Z.P.H.U Alsecco Sp. z o.o. NIP 7531608850 Nysa, dnia 18.09.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Poznań, 2.06.2014 r. EasySolar Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. EasySolar Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo