Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący e-handel firmy Cyfrowe.pl sp. z o.o., zwanego dalej systemem informatycznym spełniać powinno następujące elementy: Część 1: podsystem katalog produktów Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: Sprawdzanie zgodności produktu z miarami jakości określonymi w dokumentacji projektu - Odbiór/Audyt wykonanego Oprogramowania na podstawie dostarczonej dokumentacji funkcjonalnej i technicznej (wykonanie testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa). Określenie szczegółowego planu audytu opartego na analizie ryzyka biznesowego ze szczególnym nakierowaniem na ergonomię dla użytkownika końcowego oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo i wydajność. Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów projektowych (np. plan projektu, specyfikacja funkcjonalna, projekt techniczny, żądania zmiany, dokumentacja użytkowa). Analiza plików konfiguracyjnych. Testy funkcjonalne, obejmujące szeroki zakres funkcjonalności (testy czarnej skrzynki, testy modułowe, testy GUI, testy administracji i kontroli procedur administracji). Testy integracyjne (testy instalacji i uzyskanej konfiguracji, testy komunikacji między modułami). Testy wydajnościowe i bezpieczeństwa (testy wydajności, testy obciążenia znamionowego, testy przeciążenia, testy stabilności, testy bezpieczeństwa, testy regresywne). Wykorzystane technologie:.net Platforma programistyczna firmy Microsoft w wersji 4.0 Baza danych: MSSQL Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 1

2 Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA). Warstwowość architektury: o warstwa prezentacji WYSIWYG, WinMerge, o warstwa komunikacji - wykorzystuje WCF Windows Communication Foundation Microsoft, o serwer aplikacji - IIS 7.0, o warstwa dostępu do bazy danych - implementacja koncepcji mappera relacyjno-obiektowego (narzędzia nhibernate) oraz wzorca projektowego Active Record. Wykorzystane wzorce projektowe i narzędzia je implementujące: Messaging, Event Driven Development, Service-Oriented Architecture, Dependency Injection, Active Record, Interceptor, Model-View-Controller. Bezpieczeństwo oparte na komunikacji za pomocą protokołu HTTPS, rozbudowany system autoryzacji bazujący na rolach. Część 2: podsystem manager produktów Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie cenami i dostępnością produktów: Sprawdzanie zgodności produktu z miarami jakości określonymi w dokumentacji projektu - Odbiór/Audyt wykonanego Oprogramowania na podstawie dostarczonej dokumentacji funkcjonalnej i technicznej (wykonanie testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa). Określenie szczegółowego planu audytu opartego na analizie ryzyka biznesowego ze szczególnym nakierowaniem na ergonomię dla użytkownika końcowego oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo i wydajność. Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów projektowych (np. plan projektu, specyfikacja funkcjonalna, projekt techniczny, żądania zmiany, dokumentacja użytkowa). Analiza plików konfiguracyjnych. Testy funkcjonalne, obejmujące szeroki zakres funkcjonalności (testy czarnej skrzynki, testy modułowe, testy GUI, testy administracji i kontroli procedur administracji). Testy integracyjne (testy instalacji i uzyskanej konfiguracji, testy komunikacji między modułami). Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2

3 Wykorzystane technologie:.net Platforma programistyczna firmy Microsoft w wersji 4.0 Baza danych: MSSQL Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA). Warstwowość architektury: o warstwa prezentacji WYSIWYG, WinMerge, o warstwa komunikacji - wykorzystuje WCF Windows Communication Foundation Microsoft, o serwer aplikacji - IIS 7.0, o warstwa dostępu do bazy danych - implementacja koncepcji mappera relacyjno-obiektowego (narzędzia nhibernate) oraz wzorca projektowego Active Record. Wykorzystane wzorce projektowe i narzędzia je implementujące: Messaging, Event Driven Development, Service-Oriented Architecture, Dependency Injection, Active Record, Interceptor, Model-View-Controller. Bezpieczeństwo oparte na komunikacji za pomocą protokołu HTTPS, rozbudowany system autoryzacji bazujący na rolach. Część 3: podsystem integracji Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające integrację z dostawcami danych opisowych produktów i firmami kurierskimi: Sprawdzanie zgodności produktu z miarami jakości określonymi w dokumentacji projektu - Odbiór/Audyt wykonanego Oprogramowania na podstawie dostarczonej dokumentacji funkcjonalnej i technicznej (wykonanie testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa). Określenie szczegółowego planu audytu opartego na analizie ryzyka biznesowego ze szczególnym nakierowaniem na ergonomię dla użytkownika końcowego oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo i wydajność. Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów projektowych (np. plan projektu, specyfikacja funkcjonalna, projekt techniczny, żądania zmiany, dokumentacja użytkowa). Analiza plików konfiguracyjnych. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 3

4 Testy funkcjonalne, obejmujące szeroki zakres funkcjonalności (testy czarnej skrzynki, testy modułowe, testy GUI, testy administracji i kontroli procedur administracji). Testy integracyjne (testy instalacji i uzyskanej konfiguracji, testy komunikacji między modułami). Testy wydajnościowe i bezpieczeństwa (testy wydajności, testy obciążenia znamionowego, testy przeciążenia, testy stabilności, testy bezpieczeństwa, testy regresywne). Wykorzystane technologie:.net Platforma programistyczna firmy Microsoft w wersji 4.0 Baza danych: MSSQL Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA). Warstwowość architektury: o warstwa prezentacji WYSIWYG, WinMerge, o warstwa komunikacji - wykorzystuje WCF Windows Communication Foundation Microsoft, o serwer aplikacji - IIS 7.0, o warstwa dostępu do bazy danych - implementacja koncepcji mappera relacyjno-obiektowego (narzędzia nhibernate) oraz wzorca projektowego Active Record. Wykorzystane wzorce projektowe i narzędzia je implementujące: Messaging, Event Driven Development, Service-Oriented Architecture, Dependency Injection, Active Record, Interceptor, Model-View-Controller. Bezpieczeństwo oparte na komunikacji za pomocą protokołu HTTPS, rozbudowany system autoryzacji bazujący na rolach. Część 4: podsystem logistyki Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające automatyzację procesu logistycznego: Sprawdzanie zgodności produktu z miarami jakości określonymi w dokumentacji projektu - Odbiór/Audyt wykonanego Oprogramowania na podstawie dostarczonej Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 4

5 dokumentacji funkcjonalnej i technicznej (wykonanie testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa). Określenie szczegółowego planu audytu opartego na analizie ryzyka biznesowego ze szczególnym nakierowaniem na ergonomię dla użytkownika końcowego oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo i wydajność. Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów projektowych (np. plan projektu, specyfikacja funkcjonalna, projekt techniczny, żądania zmiany, dokumentacja użytkowa). Analiza plików konfiguracyjnych. Testy funkcjonalne, obejmujące szeroki zakres funkcjonalności (testy czarnej skrzynki, testy modułowe, testy GUI, testy administracji i kontroli procedur administracji). Testy integracyjne (testy instalacji i uzyskanej konfiguracji, testy komunikacji między modułami). Wykorzystane technologie: Technologie internetowe, w tym: o Serwer Linux + Apache. o Baza danych Mysql. o Skrypty PHP i Bash. Warstwowość architektury: warstwa prezentacji, warstwa komunikacji, serwer aplikacji, warstwa dostępu do bazy danych. Bezpieczeństwo oparte na komunikacji za pomocą protokołu HTTPS, rozbudowany system autoryzacji bazujący na rolach. Część 5: podsystem rozliczeń Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające powiązanie systemu B2B z istniejącym systemem księgowo-magazynowym: Sprawdzanie zgodności produktu z miarami jakości określonymi w dokumentacji projektu - Odbiór/Audyt wykonanego Oprogramowania na podstawie dostarczonej dokumentacji funkcjonalnej i technicznej (wykonanie testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa). Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 5

6 Określenie szczegółowego planu audytu opartego na analizie ryzyka biznesowego ze szczególnym nakierowaniem na ergonomię dla użytkownika końcowego oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo i wydajność. Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów projektowych (np. plan projektu, specyfikacja funkcjonalna, projekt techniczny, żądania zmiany, dokumentacja użytkowa). Analiza plików konfiguracyjnych. Testy funkcjonalne, obejmujące szeroki zakres funkcjonalności (testy czarnej skrzynki, testy modułowe, testy GUI, testy administracji i kontroli procedur administracji). Testy integracyjne (testy instalacji i uzyskanej konfiguracji, testy komunikacji między modułami). Wykorzystane technologie: Technologie internetowe, w tym: o Serwer Linux + Apache. o Baza danych Mysql. o Skrypty PHP i Bash. Warstwowość architektury: warstwa prezentacji, warstwa komunikacji, serwer aplikacji, warstwa dostępu do bazy danych. Bezpieczeństwo oparte na komunikacji za pomocą protokołu HTTPS, rozbudowany system autoryzacji bazujący na rolach. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 6

7 UPROSZCZONY OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU B2B - ogólne założenia. Celem projektowanego systemu jest zwiększenie efektywności procesów firmy Cyfrowe.pl sp. z o.o. ma być osiągnięte między innymi poprzez: automatyczne przekazywanie od dostawców i zaczytywanie do systemu informacji o produktach, informacja o stanach magazynowych dostawcy, automatyczne generowanie i wysyłanie zamówień do dostawców w niezbędnym przypadku. Rozwiązania zastosowane w ramach systemu zapewniać będą bezpieczeństwo danych poprzez zastosowanie w systemie mechanizmów zabezpieczających przed nieuprawnioną modyfikacją danych, mechanizmów zapewniających wykluczenie dostępu osób nieuprawnionych oraz mechanizmów zapobiegających utracie danych. W ramach integracji systemu B2B z różnymi źródłami (partnerami biznesowymi) powinna być wykorzystana elektroniczna wymiana danych w standardzie EDI lub równoważnym (np. ustandaryzowana forma plików xml). Podstawą wymiany informacji (eksport i import) będą pliki z danymi w następujących formatach: xml, csv / txt udostępnione przez protokoły: http, ftp. Dodatkowo możliwe powinno być odwoływanie się poprzez inne protokoły, np.: SOAP, XMLRPC. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 7

8 Planowane jest 5 podsystemów składających się na system B2B: Część 1: podsystem katalog produktów Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: zarządzanie opisami i cechami produktów wraz z elementami multimedialnymi (zdjęcia, filmy, pliki, itp.) oraz unikalnymi parametrami produktów, zarządzanie opisami tekstowymi w tym cechami produktów, zarządzanie plikami multimedialnymi (zdjęcia, filmy, pliki PDF, itp.), integracja z dostarczycielem opisów (pozyskanie danych z różnych źródeł), mechanizm inteligentnego składania opisów. Podsystem zawierać ma również oprogramowanie Interfejsu API wykorzystywanego do przyszłej rozbudowy systemu informatycznego B2B o kolejne niezbędne podsystemy. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 8

9 Elementem podsystemu ma być także oprogramowanie testów automatycznych wspomagające cykliczną weryfikację poprawności działania systemu. Część 2: podsystem manager produktów Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie cenami i dostępnością produktów: Zarządzanie i optymalizacja cen (poziomy cen; automatyczne przeliczanie cen; zaokrąglenia cen; promocje dla poszczególnych poziomów cenowych; zarządzanie kursami walut; weryfikacja i kontrola cen według zdefiniowanych kryteriów). Zarządzanie stanami magazynowymi (w ujęciu cenowym oraz ilościowym; średnia wartość magazynowa indeksu z podziałem na magazyny i łącznie; stany indeksu z poszczególnych dostaw z datą, ilością, ceną i wartością, w rozbiciu na magazyny i łącznie). Zintegrowana komunikacja pomiędzy działem sprzedaży i zakupów (uporządkowana wymiana informacji; okresowe weryfikacje i analizy; historia komunikacji; zarządzanie bazą wiedzy; kumulowanie zapytań i zamówień do jednego produktu; podpowiadanie produktów dla których należy podjąć działania zakupowe). Zintegrowana komunikacja z dostawcami (zapytania ofertowe, aukcje związane z zakupami partii towarów, składanie i kontrolowanie przebiegu zamówień, obsługa zamówień bezpośrednich od dostawcy z pominięciem magazynów własnych, obsługa zamówień od dostawców do wielu punktów handlowych). Automatyczny proces zakupowy (w zdefiniowanym momencie, np. stan magazynowy poniżej minimalnego automatycznie wysyłanie zapytania ofertowego, zbierane oferty dostawców, wybór najkorzystniejszej oferty oraz automatyczne zamówienie towaru). Podsystem zawierać ma również oprogramowanie Interfejsu API wykorzystywanego do przyszłej rozbudowy systemu informatycznego B2B o kolejne niezbędne podsystemy. Oprogramowanie musi zostać zintegrowane z istniejącymi systemami informatycznymi systemy B2B. Część 3: podsystem integracji Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 9

10 Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające integrację z dostawcami danych opisowych produktów i firmami kurierskimi: Pobieranie/przekazywanie danych ze źródeł zewnętrznych (od/do partnerów) w różnych formatach (bazy danych, xml, csv, webserwis, itp.). Moduł parsowania danych (mapowanie danych, przetwarzanie). Scoring danych (analizowanie, określenie najlepszych ofert). Raportowanie i wskazanie wszelkich rozbieżności (produkty brakujące i nadmiarowe, rozbieżności w ilościach, rozbieżności w cenach, itp.). Podsystem zawierać ma również oprogramowanie Interfejsu API wykorzystywanego do przyszłej rozbudowy systemu informatycznego B2B o kolejne niezbędne podsystemy. Oprogramowanie musi zostać zintegrowane z istniejącymi systemami informatycznymi systemy B2B. Elementem podsystemu ma być także oprogramowanie testów automatycznych wspomagające cykliczną weryfikację poprawności działania systemu. Część 4: podsystem logistyki Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające automatyzację procesu logistycznego: automatyzacja nadawania wysyłki, generowanie etykiet adresowych, możliwość odbioru przesyłek przez kuriera pozyskanie informacji o kliencie, uzyskanie aktualnego cennika usług, uzyskanie listy dostępnych miejsc odbioru, powiadomienie na i/lub sms o statusie przesyłki, możliwość płatności przy odbiorze przesyłki, szybkość dostarczenia paczek, bezpieczeństwo transakcji, monitorowanie stanu przesyłek. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 10

11 Podsystem zawierać ma również oprogramowanie Interfejsu API wykorzystywanego do przyszłej rozbudowy systemu informatycznego B2B o kolejne niezbędne podsystemy. Oprogramowanie musi zostać zintegrowane z istniejącymi systemami informatycznymi systemy B2B. Część 5: podsystem rozliczeń Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające powiązanie systemu B2B z istniejącym systemem księgowo-magazynowym: powiązanie danych z systemem księgowo-magazynowym (np. stany magazynowe), import/eksport zamówień od/do partnerów do systemu księgowo-magazynowego (fry elektroniczne), import/eksport dokumentów handlowych/magazynowych, synchronizacja indeksów towarowych w systemie księgowo-magazynowym, Oprogramowanie musi zostać zintegrowane z istniejącymi systemami informatycznymi systemy B2B. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 11

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 18.11.2013 Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa tel.: (022) 318 81 00 fax: (022) 318 81 01 e-mail: gsp@grassavoye.pl http://www.grassavoye.pl/ Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo