FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1"

Transkrypt

1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe w wyniku prac badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Działanie 1.6 Schemat A Nazwa Siedziba NIP SKŁADA OFERTĘ NA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: Lp. Opis Ilość Termin dostarczenia dokumentu 1 Badanie funkcjonalności modeli systemów B2B opartych na technologiach www oraz opracowanie metody ich standaryzacji 1 szt. Grudzień określenie optymalnych wymagań i założeń funkcjonalności systemu B2B -opracowanie założeń do funkcjonalności systemu B2B, które są najczęściej używane przez przedsiębiorstwa - opracowanie metody korzystania z bibliotek (w których będą przechowywane funkcjonalności najczęściej używane przez przedsiębiorstwa), ich aktualizacji, numerowania wersji oraz składania ich w repozytorium - opracowanie metodyki wyboru najlepszych narzędzi do przyszłych prac projektowoprogramistycznych 2 Opracowanie nowych standardów funkcjonalności systemu B2B oraz opracowanie modelu ich zależności od siebie 1 szt. Grudzień wydzielenie modułów systemu przewidzianych do standaryzacji - opracowanie uniwersalnych standardów zapisu funkcjonalności obsługiwanych przez te moduły - opracowanie modelu zależności między procesami determinującymi funkcjonalności, które są realizowane poprzez moduły, które będą między sobą wymieniać dane i informacje 3 Opracowanie modelu rozdzielenia warstwy interfejsu użytkownika od warstwy bazy danych oraz określnie głównych Oferowana cena netto [PLN] 1 szt. Styczeń 2014

2 4 5 6 źródeł danych zasilających system i standardów wymiany danych - opracowanie modelu uniezależnienia silnika systemu od wykorzystywanej bazy danych - opracowanie metody łatwego rozszerzania funkcjonalności interfejsu użytkownika - opracowanie modeli procedur zasilania systemu B2B z różnych źródeł danych (np. web service, bazy danych, pliki zewnętrzne - opracowanie standardów przesyłania do systemu danych zewnętrznych (pliki tekstowe, xml, csv) - opracowanie standardów pobierania z systemu danych o dokumentach, płatnościach, danych klientów w najczęściej wykorzystywanych formatach - analiza istniejących rozwiązań - określenie najczęściej wykorzystywanych formatów danych oraz już zaimplementowanych mechanizmów zasilających systemy B2B. - zaprojektowanie formatów elektronicznych formularzy, formularzy wymiany danych i informacji, sposobu przepływu informacji Opracowanie standardów warstwy prezentacyjnej systemu dla 1 szt. Luty 2014 użytkownika - analiza indywidualnych szablonów graficznych, znaków firmowych, stron www wśród grupy przedsiębiorstw będących klientami firmy - zaprojektowanie uniwersalnego i skalowalnego modelu interfejsu graficznego (określenie sposobu prezentacji informacji, opracowanie schematów i wzorców graficznych dla poszczególnych funkcjonalności systemu m.in. opracowanie schematów graficznych odpowiedzialnych za główne i powtarzalne funkcjonalności np. dodaj, usuń, edytuj). - zbudowanie kilku predefiniowanych szablonów graficznych, z których użytkownik będzie mógł w prosty i intuicyjny sposób wygenerować układ interfejsu graficznego jako najbardziej mu odpowiadający Opracowanie standardów systemu raportowania w systemie B2B 1 szt. Marzec 2014 poprzez strony www - zbadanie istniejących na rynku narzędzi do raportowania (np. Crystal Reports, Fast Report) a) analiza istniejących rozwiązań pod względem możliwości użycia w raportowaniu w aplikacjach www b) analiza sposobów licencjonowania narzędzi - opracowanie standardów raportowania w systemie B2B a) podstawowe kryteria analityczne: wydajność narzędzia, łatwość jego obsługi przez użytkownika, formaty danych do których narzędzie eksportuje dane b) kluczowym elementem będzie możliwość realizacji wydruków w formacie używanym w popularnych systemach ERP (np. Comarch ERP) - opracowanie narzędzia raportującego optymalnego dla użytkownika a) ze względu na przewidywaną dużą ilość raportów w systemie, głównym kryterium będzie szybkość działania jak również obciążenie bazy danych, narzędzie raportujące musi być przetestowane pod względem szybkości i wydajności, dlatego przewidywane są testy (szybkość, wydajność, wpływ ilości osób zalogowanych jednocześnie do systemu) w przygotowanym środowisku testowym. to będzie w fazie rozwoju, tam są testy Opracowanie modelu interfejsu systemu B2B do pracy na 1 szt. Kwiecień 2014 systemach mobilnych (Android) - opracowanie modeli interfejsów dedykowanych, które będą pracować na urządzeniach strona 2

3 7 8 9 mobilnych a) główne założenia to analiza istniejących rozwiązań na rynku, opracowanie intuicyjnych interfejsów uwzględniających główne funkcje programu, które zostaną określne na etapie opracowania modułów systemu - zdefiniowanie niezbędnych funkcjonalności oraz dostępu do nich przez te urządzenia zgodnie ze standardami technologicznymi i wzorcami projektowymi dla platform mobilnych (np. Android, iphone, Windows Phone) Opracowanie modelu interfejsu integrującego system B2B z 1 szt. Maj 2014 systemami klasy ERP oraz innymi urządzeniami zewnętrznymi - wypracowanie otwartej architektury systemu, pozwalającej na integrację z innymi systemami na poziomie procesów - uwzględnienie możliwości integracyjnych oferowanych przez systemy ERP i urządzenia przenośne (np. kolektory danych), kluczowych na rynku producentów a) należy rozważyć możliwości integracji na poziomie web.service, możliwości użycia przejściowych tabel łączących integrowane systemy, należy wyszczególnić i opisać szczegółowo wszystkie funkcjonalności oraz dane, które będą używane w systemach mobilnych. - badanie zachowania komponentów przy pracy wielowątkowej w systemach www, ocena ich wydajności i wpływu na obciążenie baz danych a) przeprowadzenie szeregu testów wydajnościowych oraz funkcjonalnych, dostarczenie protokołów oraz wniosków z testów, testy powinny być wykonane przy symulacji rzeczywistego obciążenia serwerów. testy są w następnych fazach Opracowanie standardów bezpieczeństwa informacji 1 szt. Czerwiec 2014 udostępnianych przez system oraz składowanych w bazie danych - wypracowanie założeń bezpieczeństwa informacji udostępnianych przez system B2B a) analiza i określenie głównych zagrożeń bezpieczeństwa systemu B2B, sposoby zabezpieczeń, opracowanie metod rejestrowania logów systemu, opracowanie niezbędnych danych które powinny być zapisywane w logach systemu oraz sposobów ich interpretacji. - opracowanie założeń do zabezpieczenia infrastruktury serwerowej z samym system jak również z bazami danych *Zabezpieczenia będą analizowane na kilku poziomach: -zabezpieczenie na poziomie sieci lokalnej -zabezpieczenie na poziomie aplikacji -zabezpieczenie na poziomie transmisji - opracowane procedury zabezpieczeń, zachowania systemu i bazy danych oraz przyczyny i skutki ataków zewnętrznych Opracowanie ram modelowych systemu B2B uwzględniających standardy i modele zdefiniowane w badaniach przemysłowych. 1 szt. Lipiec 2014 Opracowanie prototypów elementów systemu - opracowanie ram modelowych całego systemu B2B na podstawie wyników badań przemysłowych - stworzenie prototypu poszczególnych modułów oraz silnika systemu zgodnego z koncepcją działania i architekturą opracowaną w ramach wcześniejszych badań przemysłowych a) prototyp systemu będzie służył do szczegółowych testów wydajnościowych oraz funkcjonalnych, na jego podstawie i na podstawie testów zostaną określone ewentualne zmiany. Prototyp będzie uruchomiony na środowisku zbliżonym do produkcyjnego z symulacją strona 3

4 odpowiedniego obciążenia i serwera i bazy danych. Prototyp powinien być tak przygotowany aby była możliwość łatwej zmiany założeń i przebudowania go w przypadku gdy testy wykażą problemy zarówno wydajnościowe jak i funkcjonalne. 10 Opracowanie prototypu całego systemu B2B 1 szt. Lipiec przeprowadzenie integracji prototypów poszczególnych komponentów w końcową postać systemu, weryfikacja poprawności działania uzyskanej postaci końcowej (weryfikacja będzie polegać na testach wydajności oraz poprawności działania, które muszą być wykonane na serwerze symulującym rzeczywiste środowisko produkcyjne) - zdiagnozowanie błędów wewnątrz modułowych jak również powstających w wyniku współpracy modułów ze sobą (na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych testów) Prototyp musi być aplikacją końcową, skompilowaną i możliwą do zainstalowania na serwerze testowym, równolegle powinna być możliwość wglądu w kod źródłowy projektu. Opracowanie prototypu interfejsu integrującego system B2B z 11 1 szt. Sierpień 2014 systemami klasy ERP oraz innymi urządzeniami zewnętrznymi - opracowanie prototypu interfejsu integrującego system B2B z systemami klasy ERP oraz innymi urządzeniami zewnętrznymi - zdiagnozowanie błędów w systemach zabezpieczeń (na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych testów w odniesieniu do założeń zdefiniowanych we wcześniejszych badaniach przemysłowych) 12 Optymalizacja prototypu systemu B2B 1 szt. Sierpień określenie krytycznych elementów działania z punktu widzenia wydajności systemu B2B, zarówno po stronie interfejsu jak i samej bazy danych (na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych testów) - opracowanie sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz opisanie zaleceń parametryzacji systemu w celu przygotowania platformy B2B do najbardziej wydajnej pracy - ostateczne zakwalifikowanie do zastosowania lub odrzucenie komponentów, narzędzi lub funkcjonalności systemu strona 4 Oferowana cena netto: PLN Informacje o doświadczeniu i potencjale: 2.1 Kategoria jednostki naukowej Należy zaznaczyć w jednostce naukowej funkcjonuje jednostka o profilu informatycznym z oceną parametryczną min. B w jednostce naukowej funkcjonuje jednostka o profilu informatycznym z oceną parametryczną niższym niż B w jednostce naukowej nie funkcjonuje jednostka o profilu informatycznym 2.3 Doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych Należy wpisać liczbę Liczba systemów informatycznych wdrożonych przez jednostkę w ostatnich 3 latach na kwotę powyżej 500 tys. zł netto

5 strona Doświadczenie naukowe Należy zaznaczyć jednostka naukowa zrealizowała co najmniej 5 projektów badawczych w obszarze nauk informatycznych projekty zrealizowane w ostatnich 3 latach jednostka naukowa posiada co najmniej 5 pracowników naukowych w obszarze nauk informatycznych - co najmniej ze stopniem doktora 2.5 Doświadczenie w zarządzaniu projektami - zaangażowanie w zarządzanie projektem osoby, która Należy zaznaczyć posiada certyfikat zarządzania projektami: PRINCE2 Practitioner lub IPMA D, lub PMI PMP może wykazać się doświadczeniem jako kierownik co najmniej dwóch projektów informatycznych o budżecie powyżej 500 tys zł netto każdy może wykazać się doświadczeniem we wdrażaniu systemów informatycznych co najmniej 5 wdrożeń w okresie ostatnich 3 lat Termin ważności oferty: DATA, MIEJSCOWOŚĆ PODPIS I PIECZĄTKA OFERENTA

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo