SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B"

Transkrypt

1 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/ VOGT SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B. Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe i raporty) 2. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania 3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje) 4. Zakup środków trwałych ) ZAKUP USŁUG O CHARAKTERZE ANALIZ PRZYGOTOWAWCZYCH EKSPERCKICH (ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE I RAPORTY) Dla stworzenia systemu wymiany danych B2B niezbędne jest również zakup szeregu analiz przygotowawczych i usług eksperckich, niezbędnych do realizacji projektu, w tym: Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu KONTRAHENT 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 86 r-h Wykonanie raportu powdrożeniowego aplikacji B2B r-h CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

2 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Analizy przedwdrożeniowe dotyczą prac związanych z określeniem możliwości i zakresu komunikacji z poszczególnymi partnerami, w tym: sposobu wymiany informacji, zakresu technicznego dla projektowanego systemu informatycznego, sposobów zabezpieczenia transmisji oraz możliwości technicznych wykonania odpowiednich funkcjonalności wraz z zaleceniami wdrożeniowymi. Wykonanie projektu bazy danych oraz modelu logicznego jest niezbędny dla określenia prawidłowych relacji pomiędzy tabelami w bazie danych systemu B2B. Analizy przedwdrożeniowe zostaną stworzone w oparciu o każdy moduł funkcjonalny, ponieważ każdy obszar w zakresie, którego Wnioskodawca ma zamiar stworzyć komunikację B2B, posiada swoją specyfikę oraz odpowiada za inny obszar biznesowy co powoduje, że dotyczy również wymiany informacji w różnych formach. Zakupione analizy pozwolą na określenie specyfikacji w zakresie: podziału na szczegółowe zadania, określenia harmonogramu, określenia poziomów trudność, a także form weryfikacji. Są to niezbędne elementy projektu, które umożliwią prawidłowe wykonanie od strony technicznej projektowanych modułów systemów B2B. Raport powdrożeniowy ma na celu zobrazowanie funkcjonalności wdrożonej aplikacji B2B wraz z dokładnym wyspecyfikowaniem struktur technicznych aplikacji oraz wykazaniem zgodności stworzonego systemu z celami projektu. 2) ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OPROGRAMOWANIA Dla stworzenia systemu wymiany danych B2B niezbędne jest również zakup szeregu usług informatycznych, instalacyjnych i wdrożeniowych do realizacji projektu, w tym: Instalacja systemu serwerowego i bazodanowego wraz uruchomieniem serwera 00 r-h Zaprojektowanie modelu logicznego systemu B2B oraz bazy danych 87 r-h Wdrożenie modułu KONTRAHENT 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu KONTRAHENT 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu KONTRAHENT 93 r-h Wdrożenie modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 93 r-h Wdrożenie modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 93 r-h CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

3 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Wdrożenie modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 93 r-h Wdrożenie modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 93 r-h Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie usług SaaS dla partnerów 243 r-h Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie wymiany danych w standardzie EDI wraz z implementacją podpisu elektronicznego 273 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie aplikacji B2B 33 r-h Zakup prac programistyczno wdrożeniowych dotyczy prac związanych z wdrożeniem funkcjonalności systemu na podstawie opracowanej specyfikacji. Wdrożenie ma na celu przeprowadzenie powyższych usług informatycznych. Pozwolą one dokonać sparametryzowania poszczególnych modułów aplikacji B2B w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby związane z wymianą informacji biznesowej. Aplikacja będzie dokonywać wymiany informacji w wersji elektronicznej. Wdrożenie przewiduje również implementację podpisu elektronicznego i uruchomienie trybu elektronicznego zapisu i przesyłania informacji EDI++. W związku z tym kluczowym aspektem będzie odpowiednie wdrożenie poszczególnych modułów, tak aby dane pochodzące z różnych źródeł mogły być obsługiwane przez stworzony system B2B. Wykonane zostaną również skrypty automatycznej archiwizacji danych systemu B2B. Usługi te są niezbędne do uruchomienia projektowanego systemu i realizacji wszystkich procesów biznesowych, jak również implementacji funkcjonalności podpisu elektronicznego. Instalacja systemu operacyjnego serwera ma na celu przygotowanie platformy serwerowej dla prawidłowej pracy aplikacji B2B. Testy aplikacyjno-funkcjonalne przeprowadzone do każdego z modułów B2B mają na celu sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych modułów oraz odnalezienie potencjalnych nieprawidłowości i ich usunięcie. 3) ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (LICENCJE) W ramach projektu planowany jest zakup następujących licencji: System operacyjny dla serwera - szt. Zakup bazy danych dla serwera - szt. Moduł aplikacji KONTRAHENT - licencja CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

4 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Moduł aplikacji ZAMÓWIENIA/DOSTAWY - licencja Moduł aplikacji EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY- licencja Moduł aplikacji EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH - Moduł aplikacji EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW - licencja Projektowany system B2B będzie zawierał następujące elementy składowe w postaci modułów funkcjonalnych aplikacji realizujących wymagane funkcje biznesowe: Moduł KONTRAHENT Będzie to moduł aplikacji odpowiedzialny za ewidencjonowanie danych o klientach (wraz z pełną dokumentacją współpracy np. umów stałych, zleceń jednorazowych itp.) umożliwiający przeprowadzenie procedury rejestracyjnej dla klienta i przydzielenie odpowiednich uprawnień. W module zapisywane będą również wszystkie niezbędne dane partnera, które będą się pojawiały dalej na dokumentach występujących w tworzonym systemie. Z tego poziomu Zamawiający będzie miał możliwość przydzielania dostępu do wybranych zasobów przypisanych danemu partnerowi co powoduje, że tworzona aplikacja będzie tak funkcjonować aby dany partner/klient miał dostęp do obszarów współpracy realizowanych tylko i wyłącznie z jego udziałem. Podział Partnerów będzie realizowany poprzez przypisanie znacznika DOSTAWCA/ODBIORCA. Moduł ZAMÓWIENIA/DOSTAWY Moduł ten będzie odpowiedzialny za ewidencjonowanie i obsługę zamówień, wyposażony w odpowiednie formularze umożliwiający składanie zamówień na dostawy surowców oraz zamówień na wyroby gotowe Wnioskodawcy poprzez system B2B. Moduł umożliwiał będzie bieżące i pełne monitorowanie statusów zleceń: Każdy wprowadzany do systemu dokument zamówienia będzie przypisany do konkretnego partnera oraz użytkownika, co pozwoli na prowadzenie szczegółowej ewidencji również dla celów rozliczeniowych. Moduł ten pozwoli na całkowite odejście od papierowych zamówień wykorzystywanych obecnie we współpracy co znacznie przyspieszy procedurę ich realizacji i wyeliminuje dokumenty papierowe. Moduł EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY Moduł ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie, ewidencjonowania produktów/wyrobów wnioskodawcy wraz z obsługą stanów magazynowych wyrobu gotowego. Moduł będzie posiadał funkcje nadzorowania dokumentów rozliczeniowych występujących w procesie produkcji wyrobów przez Wnioskodawcę. Moduł ten będzie w sposób ciągły monitorował stany wyrobów gotowych na magazynach co znacząco usprawni wymianę informacji i pozwoli Wnioskodawcy w sposób płynny planować produkcję w czasie. Moduł EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH Moduł ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie, monitorowanie oraz nadzorowanie dokumentów rozliczeniowych występujących pomiędzy Zamawiającym a kontrahentami związanych ze świadczonymi usługami. Moduł rozliczeń będzie w sposób ciągły monitorował stany rozliczeń CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

5 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ wynikające z ewidencjonowanych dokumentów handlowych. Pozwoli to Zamawiającemu w sposób płynny planować płatności w czasie i monitorować zaległości za sprzedane usługi. Moduł EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW Moduł ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie i ewidencjonowanie surowców wraz z obsługą stanów magazynowych surowców. Moduł będzie posiadał funkcje nadzorowania dokumentów rozliczeniowych występujących w procesie produkcji wyrobów przez Zamawiającego. Moduł ten będzie w sposób ciągły monitorował stany surowcowe na magazynach co znacząco usprawni wymianę informacji i pozwoli Zamawiającemu w sposób płynny planować produkcję w czasie. Efektem wdrożenia systemu B2B będzie: zwiększenie zaufania pomiędzy partnerami (dane będą przesyłane bezpośrednio z systemu i w ustalonym formacie), usprawniony przepływ informacji i doświadczeń (partnerzy będą mieli możliwość przesłania informacji zwrotnych na temat typów produktów, wolumenu sprzedaży, problemów w trakcie procesu serwisowego i sposobów ich rozwiązania), bardziej efektywne wykorzystanie zapasów dzięki bieżącemu dostępowi do informacji na temat posiadanych w magazynie towarów, zmniejszenie ilości błędów popełnianych przez pracowników oraz znaczna redukcja czasu poświęcanego na ręczne wprowadzanie danych, sprawniejsze zarządzanie dzięki zidentyfikowaniu i zautomatyzowaniu procesów biznesowych, poprawienie procesu obiegu dokumentów pomiędzy partnerami (skrócenie czasu obiegu oraz pełna identyfikacja dokumentów w każdej fazie), szybki dostęp do bazy towarów a także informacji o etapie obsługi klienta, zwiększenie sprzedaży dzięki możliwości uzyskania szybkiego dostępu do informacji, podniesienie jakości pracy dzięki zautomatyzowaniu procesów biznesowych pomiędzy firmami w ramach B2B, poprawa jakości obsługi klientów poprzez kontrolę realizacji zleceń oraz dostęp do informacji o etapie realizacji zamówień. Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne. Planowane rozwiązania doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu dostaw i realizacji zleceń serwisowych, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz). Dzięki podjętym działaniom firma Zamawiającego będzie postrzegana przez partnerów i nie tylko jako przedsiębiorstwo innowacyjne, nowoczesne oraz będzie mogła rozwijać się, poszerzać własny udział w rynku oraz krąg swoich partnerów. CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

6 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 4) ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH Dla stworzenia systemu wymiany danych B2B niezbędne jest również zakup środków trwałych, niezbędnych do realizacji projektu, w tym: Serwer dla projektowanego systemu współpracy B2B - szt. procesory technologia Intel Xeon min. 2 szt., RAM min 6Gb, rodzaj obudowy RACK, redundantne zasilanie, dyski hot plug, wbudowany kontroler macierzowy, min. 4 dyski macierzowe o pojemności nie mniejszej niż 00Gb każdy, napęd DVD, gwarancja 36 m-cy on site Zasilacz awaryjny UPS dla serwera systemu B2B - szt. moc min. 000 W, obudowa typu Rack U Szafa RACK U do zabudowy serwera - szt. typ Rack U, głębność robocza min. 000 mm, stelaż w komplecie Komputer PC z oprogramowaniem - 2 szt. - dla użytkowników systemu B2B Wymagania: - procesor: dwurdzeniowy - Monitor: min.22 cali - technologia podświetlenia: LED - pamięć RAM: min. 4 GB - napęd optyczny: DVD+/-RW DL - system operacyjny: Windows - Pakiet biurowy MS Office: zawiera programy: Word, Excel, Powerpoint, Outlook Zakup switcha 24-port - szt. liczba portów 24, obudowa typu RACK U do zamontowania w szafie serwerowej Urządzenie zabezpieczające - UTM - szt. Interfejs WAN: min.2x 0/00BaseTX (RJ45), Interfejs LAN: min.4x 0/00BaseTX (RJ45) Access point FortiAP-2B 4 szt. Klimatyzator do serwerowni - szt. Zasilanie: /50/V,Hz,Ph Wydajność chłodzenie: Min. 3,0 kw Dodatkowe wymagane funkcje: Tryb ekonomiczny Tryb ustawień nocnych filtr oczyszczający powietrze CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

7 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Automatyczna ponowne uruchomienie (po przerwie w dostawie energii) Osuszanie Programowany zegar 24-godzinny Automatyczna prędkości wentylatora klimatyzacji (5 biegów) Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie Automatyczny ruch w kierunku poziomym Tylko wentylator Tryb Powerful (praca z pełną mocą) Zakup ten jest niezbędny dla osiągnięcia założonych celów projektu, gdyż to właśnie przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury sprzętowej, która usprawni wewnętrzne zasoby sprzętowe Wnioskodawcy, możliwe będzie poprawne funkcjonowanie aplikacji B2B. Na zakupionym serwerze zostaną zainstalowane wszystkie komponenty aplikacji B2B oraz stworzona zostanie baza danych dla projektowanej aplikacji. Szafa do serwera oraz UPS jest to element niezbędny dla zapewnienia prawidłowej pracy serwera. Ponadto zakupione komputery posłużą do pracy pracownikom odpowiedzialnym za użytkowanie systemu B2B w codziennych kontaktach biznesowych z partnerami, jak również bieżącego monitorowania procesów biznesowych. & CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

8 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 2. Cenę za poszczególne działania przedstawia tabela poniżej: Lp. Okres realizacji <dd/mm/rr - dd/mm/rr> Wyszczególnienie działań w ramach etapu Koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w PLN ETAP I Serwer dla projektowanego systemu współpracy B2B - szt. 2 System operacyjny dla serwera - szt. 4 Zakup bazy danych dla serwera - szt. 5 Zasilacz awaryjny UPS dla serwera systemu B2B - szt. 6 Prace budowlane - Przygotowanie pomieszczenia pod serwerownię 0/02/204-3/03/204 7 Zakup switcha 24-port - szt. 8 Urządzenie zabezpieczające - UTM - szt. 9 Access point FortiAP - 2B 4 szt. 0 Klimatyzator do serwerowni - szt. Szafa RACK U do zabudowy serwera - szt. ETAP II Instalacja systemu serwerowego i bazodanowego wraz uruchomieniem serwera 2 0/04/204-3/05/204 Zaprojektowanie modelu logicznego systemu B2B oraz bazy danych 3 Zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z funduszy UE ETAP III 0/06/204-3/07/204 Komputer PC z oprogramowaniem - 2 szt. - dla użytkowników systemu B2B

9 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 2 Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu KONTRAHENT 3 Moduł aplikacji KONTRAHENT - licencja 4 Wdrożenie modułu KONTRAHENT 5 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu KONTRAHENT 6 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu KOMTRAHENT ETAP IV Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 2 Moduł aplikacji ZAMÓWIENIA/DOSTAWY - licencja 3 Wdrożenie modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 0/08/204-30/09/204 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY ETAP V 2 0/0/204-30//204 Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY Moduł aplikacji EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY - licencja 3 Wdrożenie modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY

10 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY ETAP VI Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 2 Moduł aplikacji EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH - licencja 3 0/2/204-3/0/205 Wdrożenie modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH ETAP VII 2 3 0/02/205-3/03/205 Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW Moduł aplikacji EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW - licencja Wdrożenie modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW

11 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW ETAP VIII Wykonanie raportu powdrożeniowego aplikacji B2B 2 Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie usług SaaS dla partnerów 3 0/04/205-3/05/205 Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie wymiany danych w standardzie EDI wraz z implementacją podpisu elektronicznego 4 Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie aplikacji B2B

12 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka Umowa&o&dofinansowanie&nr&UDA0POIG /3000& PROJEKT&PN.:&INNOWACYJNA&WSPÓŁPRACA&W&RAMACH&PLATFORMY&ITM&(IT&MANAGEMENT)& DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 3. Oferujemy okres gwarancji na dostarczoną platformę wymiany danych B2B, system operacyjny serwera i instalacje po odebraniu systemu B2B bezusterkowym protokołem odbiorczym: 24 miesiące / 36 miesięcy / 48 miesięcy / 60 miesięcy 2 4. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszt licencji, dostawy, instalacji systemu, podatki i inne opłaty publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia. 6. Oświadczamy, iż oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr Zapytaniu Ofertowego. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkimi jego załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 8. Oświadczamy, iż zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez dni. 0. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.. Oświadczamy, iż posiadamy nr NIP:. 2. Korespondencję należy kierować na adres: na nr telefonu/faksu: na adres Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy 2 Niepotrzebneskreślić

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki

Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Wronki, dnia 18.06.2013 r. DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy oprogramowania B2B oraz usług informatycznych, programistycznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012 Ostrów Wielkopolski, dnia 18.06.2012 EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Budowlanych 5 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. +48 62 735 06 68 fax. +48 62 736 10 27 mail: biuro@euro.ctiw.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.2 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.2 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100%

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100% Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry, 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zapytania: W związku z realizacją projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Siedlce, 18 kwietnia 2013 r. w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i uruchomienie serwera dla kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Surochów, dnia rok. dotyczące zakupu i instalacji serwera z oprogramowaniem systemowym i oprzyrządowaniem ZAMAWIAJĄCY

Zapytanie ofertowe. Surochów, dnia rok. dotyczące zakupu i instalacji serwera z oprogramowaniem systemowym i oprzyrządowaniem ZAMAWIAJĄCY Surochów, dnia 28.08.2014 rok Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i instalacji serwera z oprogramowaniem systemowym i oprzyrządowaniem ZAMAWIAJĄCY Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego W Surochowie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015 Koniecpol, dn. 05.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-08 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja Rzeszów, dn. 23.07.2014 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508 Poznań, dnia 16.09.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2014 W związku z realizacją projektu badawczego Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin data wpływy oferty. FORMULARZ OFERTOWY DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014 dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ATA Szczecin Sp. z o.o. ul. Granitowa 7A 70-750 Szczecin Szczecin, 30.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2, nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo