SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B"

Transkrypt

1 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/ VOGT SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES ZADAŃ DLA PROJEKTU PN.: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W RAMACH WDROŻONEGO SYSTEMU B2B. Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe i raporty) 2. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania 3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje) 4. Zakup środków trwałych ) ZAKUP USŁUG O CHARAKTERZE ANALIZ PRZYGOTOWAWCZYCH EKSPERCKICH (ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE I RAPORTY) Dla stworzenia systemu wymiany danych B2B niezbędne jest również zakup szeregu analiz przygotowawczych i usług eksperckich, niezbędnych do realizacji projektu, w tym: Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu KONTRAHENT 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 86 r-h Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 86 r-h Wykonanie raportu powdrożeniowego aplikacji B2B r-h CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

2 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Analizy przedwdrożeniowe dotyczą prac związanych z określeniem możliwości i zakresu komunikacji z poszczególnymi partnerami, w tym: sposobu wymiany informacji, zakresu technicznego dla projektowanego systemu informatycznego, sposobów zabezpieczenia transmisji oraz możliwości technicznych wykonania odpowiednich funkcjonalności wraz z zaleceniami wdrożeniowymi. Wykonanie projektu bazy danych oraz modelu logicznego jest niezbędny dla określenia prawidłowych relacji pomiędzy tabelami w bazie danych systemu B2B. Analizy przedwdrożeniowe zostaną stworzone w oparciu o każdy moduł funkcjonalny, ponieważ każdy obszar w zakresie, którego Wnioskodawca ma zamiar stworzyć komunikację B2B, posiada swoją specyfikę oraz odpowiada za inny obszar biznesowy co powoduje, że dotyczy również wymiany informacji w różnych formach. Zakupione analizy pozwolą na określenie specyfikacji w zakresie: podziału na szczegółowe zadania, określenia harmonogramu, określenia poziomów trudność, a także form weryfikacji. Są to niezbędne elementy projektu, które umożliwią prawidłowe wykonanie od strony technicznej projektowanych modułów systemów B2B. Raport powdrożeniowy ma na celu zobrazowanie funkcjonalności wdrożonej aplikacji B2B wraz z dokładnym wyspecyfikowaniem struktur technicznych aplikacji oraz wykazaniem zgodności stworzonego systemu z celami projektu. 2) ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OPROGRAMOWANIA Dla stworzenia systemu wymiany danych B2B niezbędne jest również zakup szeregu usług informatycznych, instalacyjnych i wdrożeniowych do realizacji projektu, w tym: Instalacja systemu serwerowego i bazodanowego wraz uruchomieniem serwera 00 r-h Zaprojektowanie modelu logicznego systemu B2B oraz bazy danych 87 r-h Wdrożenie modułu KONTRAHENT 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu KONTRAHENT 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu KONTRAHENT 93 r-h Wdrożenie modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 93 r-h Wdrożenie modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 93 r-h CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

3 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Wdrożenie modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 93 r-h Wdrożenie modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 280 r-h Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 53 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 93 r-h Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie usług SaaS dla partnerów 243 r-h Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie wymiany danych w standardzie EDI wraz z implementacją podpisu elektronicznego 273 r-h Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie aplikacji B2B 33 r-h Zakup prac programistyczno wdrożeniowych dotyczy prac związanych z wdrożeniem funkcjonalności systemu na podstawie opracowanej specyfikacji. Wdrożenie ma na celu przeprowadzenie powyższych usług informatycznych. Pozwolą one dokonać sparametryzowania poszczególnych modułów aplikacji B2B w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby związane z wymianą informacji biznesowej. Aplikacja będzie dokonywać wymiany informacji w wersji elektronicznej. Wdrożenie przewiduje również implementację podpisu elektronicznego i uruchomienie trybu elektronicznego zapisu i przesyłania informacji EDI++. W związku z tym kluczowym aspektem będzie odpowiednie wdrożenie poszczególnych modułów, tak aby dane pochodzące z różnych źródeł mogły być obsługiwane przez stworzony system B2B. Wykonane zostaną również skrypty automatycznej archiwizacji danych systemu B2B. Usługi te są niezbędne do uruchomienia projektowanego systemu i realizacji wszystkich procesów biznesowych, jak również implementacji funkcjonalności podpisu elektronicznego. Instalacja systemu operacyjnego serwera ma na celu przygotowanie platformy serwerowej dla prawidłowej pracy aplikacji B2B. Testy aplikacyjno-funkcjonalne przeprowadzone do każdego z modułów B2B mają na celu sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych modułów oraz odnalezienie potencjalnych nieprawidłowości i ich usunięcie. 3) ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (LICENCJE) W ramach projektu planowany jest zakup następujących licencji: System operacyjny dla serwera - szt. Zakup bazy danych dla serwera - szt. Moduł aplikacji KONTRAHENT - licencja CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

4 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Moduł aplikacji ZAMÓWIENIA/DOSTAWY - licencja Moduł aplikacji EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY- licencja Moduł aplikacji EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH - Moduł aplikacji EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW - licencja Projektowany system B2B będzie zawierał następujące elementy składowe w postaci modułów funkcjonalnych aplikacji realizujących wymagane funkcje biznesowe: Moduł KONTRAHENT Będzie to moduł aplikacji odpowiedzialny za ewidencjonowanie danych o klientach (wraz z pełną dokumentacją współpracy np. umów stałych, zleceń jednorazowych itp.) umożliwiający przeprowadzenie procedury rejestracyjnej dla klienta i przydzielenie odpowiednich uprawnień. W module zapisywane będą również wszystkie niezbędne dane partnera, które będą się pojawiały dalej na dokumentach występujących w tworzonym systemie. Z tego poziomu Zamawiający będzie miał możliwość przydzielania dostępu do wybranych zasobów przypisanych danemu partnerowi co powoduje, że tworzona aplikacja będzie tak funkcjonować aby dany partner/klient miał dostęp do obszarów współpracy realizowanych tylko i wyłącznie z jego udziałem. Podział Partnerów będzie realizowany poprzez przypisanie znacznika DOSTAWCA/ODBIORCA. Moduł ZAMÓWIENIA/DOSTAWY Moduł ten będzie odpowiedzialny za ewidencjonowanie i obsługę zamówień, wyposażony w odpowiednie formularze umożliwiający składanie zamówień na dostawy surowców oraz zamówień na wyroby gotowe Wnioskodawcy poprzez system B2B. Moduł umożliwiał będzie bieżące i pełne monitorowanie statusów zleceń: Każdy wprowadzany do systemu dokument zamówienia będzie przypisany do konkretnego partnera oraz użytkownika, co pozwoli na prowadzenie szczegółowej ewidencji również dla celów rozliczeniowych. Moduł ten pozwoli na całkowite odejście od papierowych zamówień wykorzystywanych obecnie we współpracy co znacznie przyspieszy procedurę ich realizacji i wyeliminuje dokumenty papierowe. Moduł EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY Moduł ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie, ewidencjonowania produktów/wyrobów wnioskodawcy wraz z obsługą stanów magazynowych wyrobu gotowego. Moduł będzie posiadał funkcje nadzorowania dokumentów rozliczeniowych występujących w procesie produkcji wyrobów przez Wnioskodawcę. Moduł ten będzie w sposób ciągły monitorował stany wyrobów gotowych na magazynach co znacząco usprawni wymianę informacji i pozwoli Wnioskodawcy w sposób płynny planować produkcję w czasie. Moduł EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH Moduł ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie, monitorowanie oraz nadzorowanie dokumentów rozliczeniowych występujących pomiędzy Zamawiającym a kontrahentami związanych ze świadczonymi usługami. Moduł rozliczeń będzie w sposób ciągły monitorował stany rozliczeń CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

5 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ wynikające z ewidencjonowanych dokumentów handlowych. Pozwoli to Zamawiającemu w sposób płynny planować płatności w czasie i monitorować zaległości za sprzedane usługi. Moduł EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW Moduł ten będzie odpowiedzialny za zarządzanie i ewidencjonowanie surowców wraz z obsługą stanów magazynowych surowców. Moduł będzie posiadał funkcje nadzorowania dokumentów rozliczeniowych występujących w procesie produkcji wyrobów przez Zamawiającego. Moduł ten będzie w sposób ciągły monitorował stany surowcowe na magazynach co znacząco usprawni wymianę informacji i pozwoli Zamawiającemu w sposób płynny planować produkcję w czasie. Efektem wdrożenia systemu B2B będzie: zwiększenie zaufania pomiędzy partnerami (dane będą przesyłane bezpośrednio z systemu i w ustalonym formacie), usprawniony przepływ informacji i doświadczeń (partnerzy będą mieli możliwość przesłania informacji zwrotnych na temat typów produktów, wolumenu sprzedaży, problemów w trakcie procesu serwisowego i sposobów ich rozwiązania), bardziej efektywne wykorzystanie zapasów dzięki bieżącemu dostępowi do informacji na temat posiadanych w magazynie towarów, zmniejszenie ilości błędów popełnianych przez pracowników oraz znaczna redukcja czasu poświęcanego na ręczne wprowadzanie danych, sprawniejsze zarządzanie dzięki zidentyfikowaniu i zautomatyzowaniu procesów biznesowych, poprawienie procesu obiegu dokumentów pomiędzy partnerami (skrócenie czasu obiegu oraz pełna identyfikacja dokumentów w każdej fazie), szybki dostęp do bazy towarów a także informacji o etapie obsługi klienta, zwiększenie sprzedaży dzięki możliwości uzyskania szybkiego dostępu do informacji, podniesienie jakości pracy dzięki zautomatyzowaniu procesów biznesowych pomiędzy firmami w ramach B2B, poprawa jakości obsługi klientów poprzez kontrolę realizacji zleceń oraz dostęp do informacji o etapie realizacji zamówień. Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne. Planowane rozwiązania doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu dostaw i realizacji zleceń serwisowych, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz). Dzięki podjętym działaniom firma Zamawiającego będzie postrzegana przez partnerów i nie tylko jako przedsiębiorstwo innowacyjne, nowoczesne oraz będzie mogła rozwijać się, poszerzać własny udział w rynku oraz krąg swoich partnerów. CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

6 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 4) ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH Dla stworzenia systemu wymiany danych B2B niezbędne jest również zakup środków trwałych, niezbędnych do realizacji projektu, w tym: Serwer dla projektowanego systemu współpracy B2B - szt. procesory technologia Intel Xeon min. 2 szt., RAM min 6Gb, rodzaj obudowy RACK, redundantne zasilanie, dyski hot plug, wbudowany kontroler macierzowy, min. 4 dyski macierzowe o pojemności nie mniejszej niż 00Gb każdy, napęd DVD, gwarancja 36 m-cy on site Zasilacz awaryjny UPS dla serwera systemu B2B - szt. moc min. 000 W, obudowa typu Rack U Szafa RACK U do zabudowy serwera - szt. typ Rack U, głębność robocza min. 000 mm, stelaż w komplecie Komputer PC z oprogramowaniem - 2 szt. - dla użytkowników systemu B2B Wymagania: - procesor: dwurdzeniowy - Monitor: min.22 cali - technologia podświetlenia: LED - pamięć RAM: min. 4 GB - napęd optyczny: DVD+/-RW DL - system operacyjny: Windows - Pakiet biurowy MS Office: zawiera programy: Word, Excel, Powerpoint, Outlook Zakup switcha 24-port - szt. liczba portów 24, obudowa typu RACK U do zamontowania w szafie serwerowej Urządzenie zabezpieczające - UTM - szt. Interfejs WAN: min.2x 0/00BaseTX (RJ45), Interfejs LAN: min.4x 0/00BaseTX (RJ45) Access point FortiAP-2B 4 szt. Klimatyzator do serwerowni - szt. Zasilanie: /50/V,Hz,Ph Wydajność chłodzenie: Min. 3,0 kw Dodatkowe wymagane funkcje: Tryb ekonomiczny Tryb ustawień nocnych filtr oczyszczający powietrze CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

7 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKTPN.: AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ Automatyczna ponowne uruchomienie (po przerwie w dostawie energii) Osuszanie Programowany zegar 24-godzinny Automatyczna prędkości wentylatora klimatyzacji (5 biegów) Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie Automatyczny ruch w kierunku poziomym Tylko wentylator Tryb Powerful (praca z pełną mocą) Zakup ten jest niezbędny dla osiągnięcia założonych celów projektu, gdyż to właśnie przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury sprzętowej, która usprawni wewnętrzne zasoby sprzętowe Wnioskodawcy, możliwe będzie poprawne funkcjonowanie aplikacji B2B. Na zakupionym serwerze zostaną zainstalowane wszystkie komponenty aplikacji B2B oraz stworzona zostanie baza danych dla projektowanej aplikacji. Szafa do serwera oraz UPS jest to element niezbędny dla zapewnienia prawidłowej pracy serwera. Ponadto zakupione komputery posłużą do pracy pracownikom odpowiedzialnym za użytkowanie systemu B2B w codziennych kontaktach biznesowych z partnerami, jak również bieżącego monitorowania procesów biznesowych. & CUKIERNICTWOPIEKARSTWO TOMASZGRAŻYNAJANVOGTSPÓŁKAJAWNA ul.kraszewskiego7/ 63^300Pleszew NIP tel

8 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 2. Cenę za poszczególne działania przedstawia tabela poniżej: Lp. Okres realizacji <dd/mm/rr - dd/mm/rr> Wyszczególnienie działań w ramach etapu Koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w PLN ETAP I Serwer dla projektowanego systemu współpracy B2B - szt. 2 System operacyjny dla serwera - szt. 4 Zakup bazy danych dla serwera - szt. 5 Zasilacz awaryjny UPS dla serwera systemu B2B - szt. 6 Prace budowlane - Przygotowanie pomieszczenia pod serwerownię 0/02/204-3/03/204 7 Zakup switcha 24-port - szt. 8 Urządzenie zabezpieczające - UTM - szt. 9 Access point FortiAP - 2B 4 szt. 0 Klimatyzator do serwerowni - szt. Szafa RACK U do zabudowy serwera - szt. ETAP II Instalacja systemu serwerowego i bazodanowego wraz uruchomieniem serwera 2 0/04/204-3/05/204 Zaprojektowanie modelu logicznego systemu B2B oraz bazy danych 3 Zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z funduszy UE ETAP III 0/06/204-3/07/204 Komputer PC z oprogramowaniem - 2 szt. - dla użytkowników systemu B2B

9 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 2 Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu KONTRAHENT 3 Moduł aplikacji KONTRAHENT - licencja 4 Wdrożenie modułu KONTRAHENT 5 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu KONTRAHENT 6 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu KOMTRAHENT ETAP IV Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 2 Moduł aplikacji ZAMÓWIENIA/DOSTAWY - licencja 3 Wdrożenie modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 0/08/204-30/09/204 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu ZAMÓWIENIA/DOSTAWY ETAP V 2 0/0/204-30//204 Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY Moduł aplikacji EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY - licencja 3 Wdrożenie modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY

10 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA PRODUKT/WYRÓB GOTOWY ETAP VI Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 2 Moduł aplikacji EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH - licencja 3 0/2/204-3/0/205 Wdrożenie modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH ETAP VII 2 3 0/02/205-3/03/205 Analiza techniczna przedwdrożeniowa dla Modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW Moduł aplikacji EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW - licencja Wdrożenie modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW

11 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka PROJEKT&PN.:& AUTOMATYZACJA&PROCESÓW&BIZNESOWYCH&W&RAMACH&WDROŻONEGO&SYSTEMU&B2B & DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 4 Wykonanie testów funkcjonalności aplikacji w obszarze modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW 5 Prace programistyczno-wdrożeniowe - naniesienie poprawek oraz uruchomienie ostatecznej wersji modułu EWIDENCJA STANÓW SUROWCÓW ETAP VIII Wykonanie raportu powdrożeniowego aplikacji B2B 2 Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie usług SaaS dla partnerów 3 0/04/205-3/05/205 Prace programistyczno - wdrożeniowe - uruchomienie wymiany danych w standardzie EDI wraz z implementacją podpisu elektronicznego 4 Prace programistyczno-wdrożeniowe - uruchomienie aplikacji B2B

12 ProjektwspółfinansowanyześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegowramach ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka Umowa&o&dofinansowanie&nr&UDA0POIG /3000& PROJEKT&PN.:&INNOWACYJNA&WSPÓŁPRACA&W&RAMACH&PLATFORMY&ITM&(IT&MANAGEMENT)& DOTACJENAINNOWACJE INWESTUJEMYWWASZĄPRZYSZŁOŚĆ 3. Oferujemy okres gwarancji na dostarczoną platformę wymiany danych B2B, system operacyjny serwera i instalacje po odebraniu systemu B2B bezusterkowym protokołem odbiorczym: 24 miesiące / 36 miesięcy / 48 miesięcy / 60 miesięcy 2 4. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszt licencji, dostawy, instalacji systemu, podatki i inne opłaty publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia. 6. Oświadczamy, iż oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr Zapytaniu Ofertowego. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkimi jego załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 8. Oświadczamy, iż zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez dni. 0. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.. Oświadczamy, iż posiadamy nr NIP:. 2. Korespondencję należy kierować na adres: na nr telefonu/faksu: na adres Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy 2 Niepotrzebneskreślić

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo