ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UE/2013 z dnia r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie IT GRUPA Sp. z o.o. w celu automatyzacji współpracy z partnerami. realizowanego przez: IT GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłasza się nabór ofert na: realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załączoną specyfikacją wyszczególniającą poszczególne elementy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 1. Zamawiający IT GRUPA Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi Poznań 2. Sposób uzyskania szczegółowych informacji dot. zamówienia Osoba do kontaktu: Paweł Majewski tel.: adres: ul. Stanisława Matyi 1; Poznań 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Zamawiającym, a podmiotami współpracującymi dostawcami i odbiorcą. Dzięki nowemu systemowi B2B wszystkie zachodzące między firmami procesy będą maksymalnie

2 uproszczone i zautomatyzowane. Projekt stanowi odpowiedź na płynące z rynku potrzeby oferowania usług wysokiej jakości, przy świadczeniu których, do minimum sprowadzone zostało ryzyko zaistnienia ludzkiego błędu. Bezpośrednim efektem wdrażanego systemu B2B, będzie osiągnięcie maksymalnego skrócenia czasu realizacji zamówienia dla odbiorcy ostatecznego Zamawiającego. System B2B opiera się na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu: 1. Proces ofertowania 2. Proces realizacji zamówienia 3. Proces sprzedaży/reklamacji 4. Proces monitorowania stanu należności/rozliczeń 5. Proces magazynowo logistyczny 6. Proces raportowania. Projekt zakłada wdrożenie w pełni zintegrowanego rozwiązania, opartego o koncepcję SOA Services Oriented Architecture, czyli powiązanie procesów i strategii biznesowych organizacji, z zasobami informatycznymi umożliwiającymi swobodny przepływ danych pomiędzy elementami składowymi systemu. Dzięki wprowadzeniu zaplanowanych w ramach projektu rozwiązań, Wnioskodawca będzie miał możliwość pozyskania najnowocześniejszych technologii, przydatnych przy kooperacji współpracujących firm skoncentrowanych na realizowaniu konkretnych, wspólnych zadań. W rezultacie projekt będzie miał niezaprzeczalny wpływ na pozyskanie przez firmę IT Grupa Sp. z o.o. przewagi konkurencyjnej i obniżenie cen. Pozwoli na redukcję kosztów operacyjnych, poprzez zarządzanie gospodarką magazynową Just-In-Time, dzięki czemu minimalizuje się przestrzeń i koszty magazynowania, wzrośnie wydajność (obsługa większej ilości zamówień), jakość obsługi (terminowość, dostępność towarów), nastąpi skrócenie i wzrośnie kontrola drogi realizacji zamówień oraz elektroniczna wymiana dokumentacji. Realizacja projektu umożliwi wdrożenie do użytkowania innowacyjnego systemu pozwalającego zintegrować procesy biznesowe jakie realizowane są obecnie z partnerami Zamawiającego. Nastąpi automatyzacja procesów na poziomie wymiany dokumentów magazynowych, zamówień obcych wpływających bezpośrednio do systemu dostawcy, wspólnej kartoteki towarowej i systemu analiz oraz raportowania. Istotą projektu jest więc stworzenie i wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu B2B z możliwością elektronicznej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym, a jego partnerami. Na całość projektu składać się będzie sprzęt komputerowy, licencje, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej oraz dostarczenie i wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. W ramach integracji systemów informatycznych nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI i wdrożenie zaawansowanego podpisu elektronicznego w relacji z wszystkimi partnerami Zamawiającego. Projekt polega na implementacji rozwiązania Elektronicznej Wymiany Danych EDI (Electronic Data Interchange) w oparciu o rozwiązanie stworzone w ramach systemu B2B. Standardem EDI będzie EDIFACT, który jest zalecany przez ONZ oraz przyjęty jako norma ISO Standard EDIFACT

3 określa zdefiniowane komunikaty, które umożliwiają wymianę danych pomiędzy różnymi firmami w ramach różnych krajów, a także określa wymogi dotyczące zawartości dokumentu. EDI zagwarantuje Zamawiającemu i jego partnerom integralność wymienianych dokumentów niezależnie od wewnętrznych systemów współpracujących przedsiębiorstw, które wysyłają i odbierają dane. System wewnętrzny Zamawiającego wymaga używania ustandaryzowanego, uznanego formatu dokumentów do wymiany ze swoimi partnerami ze względu na automatyzację procesów biznesowych ich łączących. Elektroniczna Wymiana Danych w standardzie EDIFACT stosowana będzie w ramach współpracy biznesowej Zamawiającego ze wszystkimi wskazanymi we wniosku partnerami. Planowany do wdrożenia system B2B ma na celu przede wszystkim umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi firm współpracujących z IT Grupa Sp. z o.o. W ramach realizacji tego celu konieczne jest wdrożenie zintegrowanego systemu pozwalającego na automatyczne pobieranie i przygotowywanie danych niezbędnych do wymiany informacji. Dane te pobierane będą w ramach realizowanych procesów biznesowych występujących w firmie. Firma IT Grupa Sp. z o.o. jest firma handlową, której główną działalnością jest handel hurtowy i detaliczny sprzętem komputerowym. W ramach planowanego projektu nastąpić ma wdrożenie systemu B2B, który w pełni zastąpi obecnie stosowane przestarzałe systemy. Wśród partnerów wymienionych w projekcie Zamawiający wyróżnił nie tylko dostawców towarów, ale również odbiorców. Opisana w ramach projektu współpraca z partnerami odbywać się będzie na wielu płaszczyznach, a zebranie, przygotowanie i opracowanie niezbędnych danych, które mają być objęte elektroniczną wymianą danych wymusza objęcie projektem prawie wszystkich występujących w firmie procesów biznesowych. Wdrażany system musi objąć swoim zasięgiem procesy począwszy od tych dotyczących zamówień i zakupów, poprzez wszystkie procesy logistyczne: magazynowe, transportowe, dotyczące zatowarowania itp., kończąc na procesach sprzedażowych dotyczących wszystkich stosowanych kanałów dystrybucji: sprzedaży detalicznej, hurtowej, mobilnej, targowej itp. Do tego dochodzą procesy ściśle powiązane takie jak procesy z obszaru finansów i księgowości czy wspomagające: obieg dokumentów, zarządzanie relacjami z klientem itp. Realizacja projektu ma charakter złożony, wybrany w ramach postępowania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i wykonać następujące elementy projektu: A) Zakup wartości niematerialnych i prawnych Zakup oprogramowania do macierzy 1 szt. B) Zakup środków trwałych Zakup serwera aplikacji do obsługi systemu B2B (1 szt.) Zakup serwera bazodanowego do obsługi systemu B2B (1 szt.) Zakup serwera testowego do obsługi systemu B2B (1 szt.) Zakup systemu zasilania awaryjnego UPS (1 szt.) Zakup systemu KVM (1 szt.) Zakup switch 8-portowy wraz z 3 kartami do serwerów (1 zestaw) Zakup biblioteki taśmowej wraz z tasiemkami (1 zestaw) Zakup macierzy dyskowej (1 szt.) Zakup szafy serwerowej do zakupionych 3 serwerów typu rack (1 szt.)

4 Minimalne wymagania techniczne dla środków trwałych Rodzaj i liczba planowanych do zakupu środków trwałych serwer aplikacji do obsługi systemu B2B serwer bazodanowy do obsługi systemu B2B serwer testowy do obsługi systemu B2B system zasilania awaryjnego UPS system KVM switch 8-portowy wraz z 3 kartami do serwerów biblioteka taśmowa wraz z tasiemkami macierz dyskowa szafa serwerowa do zakupionych 3 serwerów typu rack Minimalne wymagania techniczne (parametry nie gorsze niż niżej wymienione) system podtrzymujący bateryjnie funkcjonowanie systemu B2B w przypadku awarii (brak zasilania elektrycznego): system o mocy pozwalającej na pracę min. 20 minut bez zasilania obsługa 3 serwerów switch do komunikacji pomiędzy serwerami, macierzą dyskową, biblioteką taśmową w technologii komunikacji Fibre Channel 8 GB biblioteka taśmowa dla tasiemek(cartridges) LTO-4 i LTO-5, komunikacja przez interface Fibre Channel 8 GB. Możliwość zapisu 1,5 TB danych jednorazowo, tasiemki na okres co najmniej 3 tygodni przy zapisie codziennym. Gwarancja: 3 year, On-Site Service, 5 days / 9 hours (5x9, local business hours) macierz dyskowa do montażu w szafie rack o parametrach minimalnych Cache Memory (2GB) x 2, Power Supply Unit x dysków (szybkość i bezpieczeństwo). Gwarancja: 3 year, On-Site Service, 5 days / 9 hours (5x9, local business hours) Szafa rack'owa 42U-1050x700cm Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia r.

5 4. Kryteria oceny ofert LP KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 1. CENA 100 pkt RAZEM 100 pkt Sposób dokonywania oceny: OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 100% i przyznaje się 100 pkt KOLEJNE OFERTY OCENIONE POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO: Druga w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 99% i przyznaje się 99 pkt Trzecia w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w 98% i przyznaje się 98 pkt. Każda kolejna oferta z uszeregowanych pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest spełnione w odpowiednim % i tym samym przyznaje się adekwatną liczbę punktów, zgodnie z powyżej przedstawionym schematem. 5. Miejsce i termin składania ofert Siedziba firmy: IT GRUPA Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi Poznań Oferty zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia 6. Pozostałe informacje Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający zastrzega możliwość składania ofert jedynie obejmujących pełen zakres przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek Zamawiający: Dotacje na Innowacje Turek, dnia 23-07-2013 SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek KRS: 0000047078 NIP: 6681693006 REGON: 311067325 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji, magazynowania, zamówień, sprzedaży, realizacji dostaw i serwisu. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014;

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo