Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B."

Transkrypt

1 W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Alma SA poszukuje firmy, która zintegruje obsługę zewnętrznych i wewnętrznych procesów biznesowych w systemie dla obsługi B2B za pomocą dwustronnej wymiany danych, poprzez budowę interfejsu zewnętrznej wymiany dokumentów i danych w technologii usług sieciowych, budowę mobilnej aplikacji zarządczej i serwisowej, testy akceptacyjne oraz szkolenie administratorów. Aktualnie stosowaną aplikacją B2B w firmie Alma SA jest Metasonic, którego producentem jest firma Metasonic AG z Niemiec. Rozwiązanie to ma wiele funkcjonalności, które umożliwiają opis procesów zgodnie z notację S-BPM, natychmiastową automatyzację zamodelowanych procesów jak i ich monitoring. Użytkownik końcowy by móc korzystać z Metasonica musi mieć zainstalowaną jedynie przeglądarkę internetową. Metasonic to rozwiązanie bardzo elastyczne, dlatego na wypadek braku określonych funkcjonalności, można w każdej chwili je dopisać używając języka programowania Java. Dlatego zakładamy, że dla potrzeb integracji oraz zbudowania aplikacji mobilnej użyta zostanie właśnie Java. W związku z tym, że Metasonic jest zbudowany w oparciu o środowisko programistyczne Eclipse oczekujemy, że niżej wymienione prace zostaną wykonane przez konsultantów/programistów znających nie tylko Java i Eclipse, ale posiadających doświadczenie wdrożeniowe w Metasonicu. Specyfikacja usług Integracja i dostęp do systemu dla obsługi relacji B2B. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. a) Budowa interfejsu zewnętrznej wymiany dokumentów i danych w technologii usług sieciowych. Budowa interfejsu zewnętrznej wymiany dokumentów i danych w technologii usług sieciowych będzie polegać na określeniu wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, zakresu funkcji przewidzianych do udostępnienia jako usługi sieciowe, technologii implementacji, zaimplementowaniu ustalonych wymagań, przeprowadzeniu cyklu testów implementacji.

2 b) Budowa mobilnych aplikacji zdalnego bezpiecznego dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B aplikacja zarządcza i serwisowa. Budowa aplikacji mobilnych będzie polegać na określeniu ich wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych, zakresu funkcji, wyborze technologii implementacji, zaimplementowaniu ustalonych wymagań, przeprowadzeniu cyklu testów implementacji. c) Testy akceptacyjne mechanizmu dwustronnej wymiany danych integrującego wewnętrzne i zewnętrzne procesy biznesowe. Warunkiem osiągnięcia stanu gotowości mechanizmu dwustronnej wymiany danych do przeprowadzenia szkoleń jego administratorów oraz eksploatacji produkcyjnej jest pomyślny wynik testów akceptacyjnych, których celem jest stwierdzenie zgodności funkcjonalnej i funkcjonowania tego mechanizmu z wymaganiami wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych. Testy akceptacyjne sprawdzą funkcjonowanie i zachowanie się mechanizmu (stabilność, odporność na działania administratora i błędne konfigurowanie i/lub wykonywanych przez administratorów. mechanizmu dwustronnej wymiany danych między wewnętrznymi i zewnętrznymi procesami biznesowymi. d) Testy akceptacyjne interfejsu mechanizmu zewnętrznej wymiany dokumentów i danych w technologii usług sieciowych. Warunkiem osiągnięcia stanu gotowości interfejsu zewnętrznej wymiany dokumentów i danych do przeprowadzenia szkoleń jego administratorów oraz eksploatacji produkcyjnej jest pomyślny wynik testów akceptacyjnych, których celem jest stwierdzenie zgodności funkcjonalnej i funkcjonowania tego interfejsu z wymaganiami dla relacji B2B z partnerami biznesowymi Wnioskodawcy. Testy akceptacyjne sprawdzą funkcjonowanie i zachowanie się interfejsu (stabilność, odporność na działania administratora i błędne konfigurowanie i/lub wykonywanych przez administratorów. interfejsu.

3 e) Testy akceptacyjne mobilnych aplikacji zdalnego bezpiecznego dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B aplikacja zarządcza i serwisowa. Warunkiem osiągnięcia stanu gotowości aplikacji mobilnych do przeprowadzenia szkoleń ich administratorów i użytkowników oraz eksploatacji produkcyjnej jest pomyślny wynik testów akceptacyjnych, których celem jest stwierdzenie zgodności funkcjonalnej i funkcjonowania tych aplikacji z wymaganiami i oczekiwaniami Wnioskodawcy. Testy akceptacyjne sprawdzą funkcjonowanie i zachowanie się aplikacji mobilnych (stabilność, odporność na działania użytkownika i błędne konfigurowanie i/lub wykonywanych przez administratorów i użytkowników. aplikacji mobilnych. 2. Zakup usług wdrożeniowych dla integracji i realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. a) Integracja obsługi zewnętrznych i wewnętrznych procesów biznesowych w systemie dla obsługi relacji B2B za pomocą mechanizmu dwustronnej wymiany danych. Integracja obsługi zewnętrznych i wewnętrznych procesów biznesowych umożliwi wzajemną automatyczną wymianę danych między zewnętrznymi i wewnętrznymi procesami biznesowymi. b) Interfejs zewnętrznej wymiany dokumentów i danych w technologii usług sieciowych. Wdrożenie interfejsu zewnętrznej wymiany dokumentów i danych w technologii usług sieciowych umożliwi neutralną technologicznie i implementacyjnie realizację automatycznej zewnętrznej wymiany dokumentów i danych. c) Mobilne aplikacje dla zdalnego bezpiecznego dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B aplikacja zarządcza i serwisowa. Wdrożenie mobilnych aplikacje dla zdalnego bezpiecznego dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B umożliwi pracownikom Wnioskodawcy według przyznanych im uprawnień korzystanie z funkcji elektronicznego obiegu dokumentów (Zarząd Wnioskodawcy) i obsługi serwisowej/reklamacyjnej (pracownicy Działu serwisu). 3. Zakup specjalistycznych szkoleń w zakresie integracji i dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. a) Szkolenie administratorów systemu dla obsługi relacji B2B - integracja procesów biznesowych.

4 Celem szkoleń dla administratorów systemu dla obsługi relacji B2B (upoważnionych pracowników Wnioskodawcy) jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu systemu, jego funkcjach i sposobach wykonywanie poszczególnych czynności oraz o technologii implementacji systemu, procedurach instalacji i usuwania awarii, procedurach aktualizacji i unowocześniania, możliwościach konfigurowania i parametryzowania systemu jako całości i jego poszczególnych funkcji/bloków funkcjonalnych, zabezpieczania i odtwarzania stanu systemu. Szkolenia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu systemu, który przeszedł pomyślnie po testy akceptacyjne i zasileniu go przykładowymi danymi. Konfiguracja i parametryzacja systemu szkoleniowego będą takie jak systemu produkcyjnego. Użytkownicy odbywający szkolenia w systemie szkoleniowym będą posiadali uprawnienia i będą się uwierzytelniali tak samo jak w systemie produkcyjnym. b) Szkolenie administratorów systemu dla obsługi relacji B2B - interfejs zewnętrznej wymiany dokumentów i danych w technologii usług sieciowych. Celem szkoleń dla administratorów systemu dla obsługi relacji B2B (upoważnionych pracowników Wnioskodawcy) jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu interfejsu, jego funkcjach i sposobach wykonywanie poszczególnych czynności oraz o technologii jego implementacji i możliwościach monitorowania pracy oraz możliwościach konfigurowania i parametryzowania. Szkolenia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu systemu, który przeszedł pomyślnie po testy akceptacyjne i zasileniu go przykładowymi danymi. Konfiguracja i parametryzacja systemu szkoleniowego będą takie jak systemu produkcyjnego. Użytkownicy odbywający szkolenia w systemie szkoleniowym będą posiadali uprawnienia i będą się uwierzytelniali tak samo jak w systemie produkcyjnym. c) Szkolenie administratorów i użytkowników mobilnych aplikacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B - aplikacja zarządcza i serwisowa. Celem szkoleń dla administratorów (upoważnionych pracowników Wnioskodawcy aplikacja zarządcza) i użytkowników (pracowników Działu serwisowego aplikacja serwisowa) jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu odpowiednich aplikacji mobilnych, ich funkcjach i sposobach wykonywanie poszczególnych czynności. Szkolenia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu aplikacji, które przeszły pomyślnie po testy akceptacyjne. Konfiguracje i parametryzacje aplikacji szkoleniowych będą takie jak systemu produkcyjnych. Uczestnicy odbywający szkolenia na aplikacjach szkoleniowych będą posiadali uprawnienia i będą się uwierzytelniali tak samo jak w aplikacjach produkcyjnych. Zadaniem szkoleń jest przygotowanie Wnioskodawcy do eksploatacji systemu dla obsługi relacji B2B, jego interfejsu wymiany zewnętrznej danych i dokumentów oraz aplikacji mobilnych zdalnego bezpiecznego dostępu do tego systemu. Administratorzy i użytkownicy uzyskają w ten sposób kompetencje pozwalające na samodzielną pracę z systemem. Wiedza uzyskana podczas szkoleń zminimalizuje ryzyka związane z wykorzystywaniem technologii informatycznych, a sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych pozwoli na szybsze rozwiązanie występujących wtedy problemów eksploatacyjnych.

5 Wnioskodawca zakłada, że szkolenia administratorów i użytkowników będą realizowane sukcesywnie w ślad za rozwojem systemu, interfejsu zewnętrznej wymiany danych i dokumentów oraz aplikacji mobilnych. Przewidywany czas realizacji do 30 maja Oferty na ww. zakres proszę składać do dna 30 marca 2014 roku na adres: Interesuje nas pracochłonność, proponowany harmonogram, cena netto za godzinę, cena za poszczególne etapy oraz cała cena całościowa. Wykonawca, który chce wziąć udział ww. postępowaniu musi wykazać się następującym doświadczeniem: 1. Przynajmniej jedno wdrożenie rozwiązania S-BPM. 2. Przynajmniej jedno wdrożenie rozwiązania B2B. Ponadto Wykonawca musi posiadać zespół ludzi o następujących kompetencjach: 1. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać doświadczenie programistyczne w języku Java, potwierdzone 5 projektami, gdzie ten język programowania został wykorzystany 2. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat znajomości notacji S-BPM wydane przez producenta oprogramowania 3. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat Prince 2.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo