Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach"

Transkrypt

1 Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Fot.:

2 Transport intermodalny przewóz ładunków z użyciem dwóch lub więcej środków różnych gałęzi transportu, jednak w tej samej jednostce ładunkowej na całej trasie od nadawcy do odbiorcy 1 Transport kombinowany (zaliczany do transportu intermodalnego) na zasadniczej części trasy jednostka ładunkowa (bez przeładunku towaru) przewożona jest między terminalami przez kolej, żeglugę śródlądową lub morską, a jej dowóz i odwóz odbywa się najkrócej jak to jest możliwe transportem drogowym 2 1,2 Źródło: Technologie Transportowe pod red. Leszka Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom 201, s.229

3 Główni uczestnicy rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce: SPEDCONT Spedycja Polska POLZUG Intermodal Polska POLCONT TRADE TRANS CARGOSPED PROKONT oraz porty morskie: Bałtycki Terminal Kontenerowy w porcie Gdynia DCT w Gdańsku Źródło: Technologie Transportowe pod red. Leszka Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom 201, s Fot.: z_poparciem_elektrykow.html, pobrano r.

4 Powierzchnia : 49 ha Długość nabrzeża: 650m 4 tory kolejowe łącznie 2,5km 6 suwnic STS 20 suwnic placowych RTG fot.: Kacper Kowalski/aeromedia.pl Źródło: pobrane dnia r.

5 Kolejowe przewozy kontenerowe fot.: Cargo W Polsce na dzień 19 sierpnia 2016 r.: 120 podmiotów posiada licencję na przewozy kolejowe dla 96 podmiotów licencja obejmuje przewóz rzeczy 1 W 2015 roku kolejowe przewozy kontenerowe w praktyce realizowało 12 licencjonowanych przewoźników 2 1 Źródło: Wykaz licencjonowanych przewoźników kolejowych. 2 Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

6 Liczba przewoźników realizujących przewozy intermodalne w latach PKP Cargo X X X X X X X X X X X X X PKP LHS X X X X X X X X X X X X X DB Schenker X X X X X X X X X X X DB Kolchem X X X X CTL Rail X X X X X CTL Logistics X X X X X X X CTL Express X X X X X Lotos Kolej X X X X X X X STK Wrocław X X X Majkotrans X Ecco Rail X X X ITL/Captrain Polska X X Rail Polska X X X X Freighliner X X Karpiel X Eurotrans X X Polzug X X Liczba przewoźników Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. UTK oraz Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

7 Struktura rynku transportu intermodalnego w Polsce przewoźnicy kolejowi obsługujący przewozy kontenerowe (m.in. PKP Cargo, PKP LHS, Lotus Kolej, CTL Logistics SA), spedytorzy oraz przewoźnicy kolejowi (CTL Logistics SA), operatorzy lądowych terminali kontenerowych, świadczący również usługi spedycyjne (np. Spedcont, Prokont, Cargosped, Schavemaker Cargo), firmy oferujące pełną obsługę transportowo-spedycyjnoterminalową (np. PCC Intermodal SA, Polzug, PKP LHS, DB Schenker Rail Polska), spedytorzy intermodalnych przewozów kolejowych (np. Polcont). Źródło: Technologie Transportowe pod red. Leszka Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom 201, s

8 Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych w 2015 roku PKP LHS 1,75% Freightliner 5,49% CTL Logistyk 0,93% Ecco Rail 2,13% Rail Polska 0,54% Eurotrans 0,44% Captrain Polska 0,41% Polzug 0,01% CTL Rail 0,004% DB Schenker Rail Polska 19,42% PKP Cargo 44,95% MASA PRZEWIEZIONYCH TOWARÓW Lotos Kolej 23,92% Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

9 Udział przewoźników w rynku przewozów PKP LHS Ecco Rail 1,4% 2,09% Freightliner 2,77% intermodalnych w 2015 roku CTL Logistyk 0,68% Rail Polska 0,27% Captrain Polska 0,28% Eurotrans 0,01% Polzug 0,011% CTL Rail 0,003% DB Schenker Rail Polska 18,96% Lotos Kolej 23,17% PKP Cargo 50,36% PRACA PRZEWOZOWA Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

10 W 2015 r. wiodące w segmencie przewozów intermodalnych były: spółki Grupy PKP łączny udział PKP Cargo i PKP LHS w masie przetransportowanych jednostek wyniósł 46,7% i 51,76 % wykonanej pracy przewozowej (dla samej spółki PKP Cargo było to odpowiednio 44,95% i 50,36%) Lotus Kolej z 23,92% udziałem wg masy i 23,17% udziałem wg pracy przewozowej DB Schenker Rail Polska (od maja 2016 roku zmiana nazwy na DB Cargo Polska) z 19,42% udziałem wg masy i 18,96% udziałem wg pracy przewozowej Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK Logotypy pobrano ze stron: ; ;

11 Udział poszczególnych jednostek naczepy i przyczepy samochodowe ,7% kontenery 30' ,8% transportowych w 2015 roku kontenery 45' ,7% kontenery 20' ,6% kontenery 25' ,7% kontenery 40' ,4% wymienne nadwozia samochodowe ,2% samochody ciężarowe 775 0,1% fot.: Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

12 Dynamika kolejowych przewozów intermodalnych PKP Cargo w latach ,00% 1994/ / / / / / / / / / ,00% 20,00% 28,40% 21,50% 15,30% 13,00% 18,70% 11,30% 5,00% 41,50% 30,80% 20,40% 23,80% 21,00% 6,10% 13,30% 19,80% 0,00% -5,30% -20,00% -27,10% -18,80% -17,70% -40,00% -60,00% -53,00% masa ładunków TEU Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. UTK oraz Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

13 Przewozy intermodalne PKP Cargo w Polsce w latach tys.ton 1654,8 2125,1 2401,9 2079,4 1968,6 2301,1 2190, ,6 771,6 1361,7 1751,2 MASA PRZEWIEZIONYCH TOWARÓW Źródło: H. Zielaśkiewicz: Transport intermodalny - stan obecny i bariery rozwoju. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2010, s. 90

14 Przewozy intermodalne PKP Cargo w Polsce w latach TEU TEU Źródło: H. Zielaśkiewicz: Transport intermodalny - stan obecny i bariery rozwoju. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2010, s. 90

15 Przewozy intermodalne PKP Cargo w Polsce w latach W latach nastąpił wzrost wielkość przewozów intermodalnych realizowanych przez PKP Cargo: Wielość masy przewozów wzrosła z 771,5 tys. ton w 1993 r. do 2301,1 tys. ton w 2003 r. (ok. 3 razy) Wielkość przewozów w TEU wzrosła z w 1993 r. do w 2003 r. (ok. 3,2 razy) Źródło: H. Zielaśkiewicz: Transport intermodalny - stan obecny i bariery rozwoju. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2010, s. 90

16 Przewozy intermodalne w Polsce 2265 tys.ton 2272 w latach MASA PRZEWIEZIONYCH TOWARÓW Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. UTK oraz Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

17 Przewozy intermodalne w Polsce w latach tys.tkm PRACA PRZEWOZOWA Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. UTK oraz Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

18 Przewozy intermodalne w Polsce w latach liczba jednostek JEDNOSTKI TRANSPORTOWE Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. UTK oraz Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

19 Przewozy intermodalne w Polsce w latach TEU TEU Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. UTK oraz Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

20 Przewozy intermodalne w Polsce w latach W latach nastąpił wzrost wielkość przewozów intermodalnych: Wielkość masy przewozów wzrosła z 2265 tys. ton w 2003 r. do tys. ton w roku 2015 (ok. 4,6 razy) Wielkość pracy przewozowej wzrosła z tys. tkm w 2003 r. do tys. tkm w roku 2015 (ok. 4,4 razy) Liczba jednostek transportowych wrosła z w 2003 r. do w roku 2015 (ok. 4,4 razy) Wielkość przewozów w TEU wzrosła z w 2003 r. do w roku 2015 (ok. 4,9 razy) Wyraźny spadek wielkości przewozów intermodalnych nastąpił w 2009 roku. Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku. UTK oraz Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

21 Dynamika kolejowych przewozów intermodalnych w latach ,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% 2009/ / / / / / / ,40% 41,90% 40,20% 34,10% 30,30% 32,90% 29,60% 29,10% 31,80% 32,50% 31,90% 24,40% 11,20% 10,90% 7,20% 8,20% 9,30% 6,90% 6,50% 0,70% 1,50% 6,60% 3,40% -0,80% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -30,50% -34,50% -37,50% -42,00% masa ładunków praca przewozowa liczba jednostek TEU Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK

22 Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku. UTK Fot.: oraz pobrano W 2015 roku przewoźnicy realizując przewozy intermodalne przetransportowali: jednostki ładunkowe w liczbie szt., co stanowi 6,5% wzrost w stosunku do roku 2014, ładunki o masie tys. ton, co stanowi 8,2 % wzrost w stosunku do roku 2014, tys. TEU, co stanowi 8,2 % wzrost w stosunku do roku 2014, wykonując przy tym pracę przewozową tys. tkm, co stanowi 3,4 % wzrost w stosunku do roku 2014 kontenery w łącznej liczbie szt. (ponad 1,9 mln TEU), co stanowi 4,9% wzrost w stosunku do roku 2014; kontenery stanowiły 95,97% wszystkich przewiezionych jednostek ładunkowych.

23 Kolejowy transport intermodalny MOCNE STRONY duża zdolność przewozowa, rozwinięta sieć infrastruktury kolejowej (długość: 21 tys. km) wysoki poziom bezpieczeństwa (oddalenie od tras komunikacyjnych, mniejsze ryzyko wystąpienia wypadków, możliwość przewożenia materiałów niebezpiecznych, niski poziom wpływu warunków atmosferycznych, możliwość transportu zróżnicowanych materiałów, niskie koszty zewnętrzne pięciokrotnie niższe od transportu drogowego i dziesięciokrotnie od transportu lotniczego Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

24 Kolejowy transport intermodalny MOCNE STRONY c.d. niska energochłonność, tranzytowy układ linii kolejowych, wchodzących w skład transeuropejskiej sieci kolejowej, połączenie liniami kolejowymi ośrodków przemysłowych, portów morskich i największych miast w Polsce, stosunkowo duża liczba terminali kontenerowych, w tym w portach morskich, ujednolicona jednostka ładunkowa, brak konieczności przeładunku towarów przy zmianie środka transportu, proekologiczny charakter transportu Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

25 Kolejowy transport intermodalny SŁABE STRONY zły stan infrastruktury kolejowej, niska prędkość handlowa w porównaniu z transportem drogowym (ok. 35km/h), wysoki poziom stawek za dostęp 4-krotnie wyższy niż w transporcie drogowym, brak pomocy finansowej ze strony państwa, brak wieloletniej polityki prointermodalnej, planów i strategii rozwoju, brak uregulowań prawnych w zakresie transportu intermodalnego, niska konkurencyjność cenowa w stosunku do transportu drogowego i niski poziom świadczonych usług, Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

26 Kolejowy transport intermodalny SŁABE STRONY c.d. brak specjalistycznych centrów logistycznych w Polsce, mała liczba terminali we wschodniej Polsce, niska elastyczność transportu kolejowego, niska wydajność terminali, zły stan techniczny terminali kontenerowych, brak możliwości świadczenia kompleksowych usług, np. door-to-door, wyłącznie przez transport kolejowy, brak systemów monitorowania przesyłek, brak specjalistycznego taboru do transportu kontenerów, naczep i pojazdów samochodowych, brak promocji transportu intermodalnego Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

27 Kolejowy transport intermodalny SZANSE: obniżenie i przewidywalność stawek za dostęp do infrastruktury (preferencje/ulga), stabilność ulg niezależnie od rodzaju pociągu intermodalnego (pełny, próżny), rosnące ceny paliw powodujące wzrost kosztów transportu drogowego, wprowadzenie opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej, tranzytowe położenie Polski (wschodnia granica UE) stosunkowo duża liczba przejść granicznych, co sprzyja rozwojowi przewozów międzynarodowych, Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

28 Kolejowy transport intermodalny SZANSE c.d. możliwość realizacji przewozów z/w kierunku wschodnim bez konieczności przeładunku (linie szerokotorowe), rozwój sieci połączeń promowych na Bałtyku w ramach paneuropejskich korytarzy transportowych, wzrost liczby kontroli w transporcie drogowym (przeciążenie pojazdów, emisja spalin), proekologiczna polityka Unii Europejskiej, dynamiczny wzrost przeładunków w portach morskich, inwestycje w infrastrukturę punktową, budowa i rozbudowa terminali, proces wdrożenia interopracyjności kolei europejskich Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

29 Kolejowy transport intermodalny ZAGROŻENIA: rosnąca konkurencja i wzrost udziału transportu drogowego, dalsze pogorszenie jakości świadczonych usług kolejowych i wzrostu cen, a w konsekwencji utrata klientów, brak współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku, brak odpowiedniej promocji transportu intermodalnego, brak stabilnego finansowania przez państwo, rozbudowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej, duża aktywność przewoźników drogowych, Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

30 Kolejowy transport intermodalny ZAGROŻENIA c.d. brak linii kolejowych do przewozów towarowych, brak finansowania rozwoju transportu kolejowego, dalsze przyzwolenie na łamanie prawa przez transport samochodowy, słaba dostępność środków finansowych z projektów centralnych i unijnych, dalszy brak współpracy poszczególnych gałęzi transportu, duże dysproporcje pomiędzy finansowaniem infrastruktury kolejowej i drogowej Źródło: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. UTK Warszawa 2012

31 Polityka Rządu RP dotycząca problematyki transportu kombinowanego/intermodalnego Zapisy dotyczące transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce znalazły się w następujących dokumentach: 1. Strategia Rozwoju Kraju (Rada Ministrów, Warszawa 2006 r.) 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (przejęte przez Radę Ministrów w 2006 r. i Komisję Europejską w 2007 r.) 3. Program Operacyjny Transport i Środowisko (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007 r.) 4. MasterPlan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku (Ministerstwo Infrastruktury 2008 r.) 5. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2013 r.) 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego na lata Zarządzenie nr 66 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie powołania Rady do spraw Transportu Intermodalnego Źródło: Technologie Transportowe pod red. Leszka Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom 2014, s

32 PODSUMOWANIE Rozwój systemu transportowego w Polsce powinien odbywać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego przemieszczania. Warunkiem tego jest wprowadzenie kompleksowych środków promujących rozwój transportu kombinowanego w Polsce. Celowe i zasadne jest tworzenie całościowych i spójnych pakietów obejmujących instrumenty: organizacyjne, prawne, administracyjne, finansowo-ekonomiczne, które promowałyby rozwój transportu kombinowanego/ intermodalnego. Źródło: Raport Tiry na tory, towary na kolej. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź Rozdział II Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach ) L. Mindur

33 PODSUMOWANIE c.d. Promowanie transportu kombinowanego to wymierne korzyści społeczne w skali makro. Przesunięcie części międzynarodowych przewozów drogowych na transport kombinowany/intermodalny może w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie negatywnych dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi, skutków zewnętrznych transportu drogowego. Przesunięcie 1 mln ton z transportu drogowego na transport intermodalny kolej-droga (w przewozach na odległość 1000 km) to szacunkowo 69 mln zł korzyści netto (tj. po uwzględnieniu traconych wpływów budżetowych, płynących ze zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu. Źródło: Raport Tiry na tory, towary na kolej. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź Rozdział II Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach ) L. Mindur

34 PODSUMOWANIE c.d. Strategiczne połączenia w systemie transportu powinny być finansowo wspierane przez państwo. Wsparcie to powinno polegać na pokryciu różnicy między kosztami a wpływami w początkowej fazie eksploatacji nowych, strategicznych połączeń, wprowadzonych na podstawie projektów operatorów transportu i zaakceptowanych pod względem możliwości udzielenia dotacji. Źródło: Raport Tiry na tory, towary na kolej. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź Rozdział II Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach ) L. Mindur

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce

Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce GUSZCZAK Bartosz 1 Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce WSTĘP W Polsce, nieustannie od lat przeważającą gałęzią transportu jest transport drogowy. W roku 2013 udział transportu drogowego

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce TRANSPORT INTERMODALNY INTEGRACJA PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH Szczecin, 12-14 czerwca 2019 r. Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce dr Tadeusz Bocheński Instytut

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE W LATACH ORAZ CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE JEGO ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE 1

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE W LATACH ORAZ CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE JEGO ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE 1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 120 Transport 2018 Maciej Mindur Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH 21-22 marca 218 r. w PTAK WARSAW EXPO Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 27-216 SESJA II: TRANSPORT INTERMODALNY TRENDY POLSKIE dr inż. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1

Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1 prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W POLSCE

ANALIZA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W POLSCE ANALIZA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W POLSCE Warszawa, luty 2016 Strona 1 z 15 Spis treści: 1. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce 3 2. Terminale intermodalne i ich przepustowość 5 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RYNKU KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W POLSCE

ROZWÓJ RYNKU KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2016 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 99 Nr kol. 1968 Izabela PETRYCZKA, Anna BUDZIK Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut Logistyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach Prof. dr hab. Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Transportu i Logistyki we Wrocławiu Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach 1990-2015 1. Ogólna charakterystyka wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE

PERSPEKTYWY TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 120 Transport 2018 Ryszard Barcik, Leszek Bylinko Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu PERSPEKTYWY TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH

PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2001 r. i należy do Grupy PKP. Linia LHS ma ten sam prześwit szyn jaki występuje w krajach WNP tj.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne 1 Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne Krzysztof Rodziewicz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych Szczecin 12.06.2019

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ

PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ Urząd Transportu Kolejowego PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ Analiza Urzędu Transportu Kolejowego Maciej Stawiński METODOLOGIA PRZYJĘTA DO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRZEWOZU Na potrzeby opracowania

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w oparciu o polskie porty morskie wybrane zagadnienia

Logistyka - nauka. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w oparciu o polskie porty morskie wybrane zagadnienia dr Ilona Urbanyi-Popiołek Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy mgr Ewa Popiołek Wyższa Szkoła Gospodarki Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w oparciu o polskie porty morskie wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Dawid Bławat *, Krzysztof Kalkowski ** 1. Wprowadzenie Aspekty bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz rosnące zatłoczenie dróg kołowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r.

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Agenda: 1. Intermodalne przewozy kolejowy w Polsce i w Europie - statystyka 2. Charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny

Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny Przemysław Hoehne www.clip-group.com Czym jest transport intermodalny Transport intermodalny to przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny na rynku przewozów ładunków w Polsce

Transport intermodalny na rynku przewozów ładunków w Polsce Alina Lipińska-Słota 1 Katedra Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Transport intermodalny na rynku przewozów ładunków w Polsce 1. OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW Transport jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych?

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Rafal Milczarski Związek NiezaleŜnych Przewoźników Kolejowych Prezes Zarządu Freightliner PL Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Środkowoeuropejskie

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce

Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce Szczecin, czerwiec 2019 18 czerwca 2019 mld ton-km mln ton Przewieziona masa i wykonana praca przewozowa w kolejowych przewozach intermodalnych

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy

prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy Prezentację przygotowano na podstawie książek:technologie transportowe XXI wieku. ITE-PIB, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO Grupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW. Grupa PKP

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych

Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Strategia dla transportu intermodalnego w grupie CTL Konferencja prasowa, Warszawa 28.01.2010 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

METODY WSPIERANIA ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY W LATACH

METODY WSPIERANIA ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 120 Transport 2018 Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu METODY WSPIERANIA ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 12 listopada 2015 r. AGENDA Kluczowe osiągnięcia Q3 2015 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa Wyniki za Q3 2015 rekordowa EBITDA UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 9M

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Mgr Ryszard Mazur Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Port Gdańsk jest obecnie w bardzo pomyślnej fazie rozwoju. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ocena regulacji dotyczących wspierania transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce 2

Przegląd i ocena regulacji dotyczących wspierania transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce 2 MINDUR Leszek 1 Przegląd i ocena regulacji dotyczących wspierania transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce 2 WPROWADZENIE Rozwój transportu powinien być podporządkowany zasadom zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie wrzesień 2013 PKP CARGO Logistics informacje o Grupie Grupa PKP CARGO Logistics ( Grupa, Grupa PKP CARGO ) jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu /

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 02 kwietnia 2019r. FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 09.00 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa. Otwarcie Forum Wystąpienia współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiej w kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiej w kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce Mirosław Antonowicz Akademia Leona Kożmińskiego Henryk Zielaskiewicz PKP CARGO SA Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiej w kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce Polityka

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych

Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych Przewóz ładunków w Polsce w ujęciu gałęziowym 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 Masa ładunków przewiezionych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY

TRANSPORT INTERMODALNY TARGI TRANSPORTU INTERMODALNEGO KONFERENCJA PTAK WARSAW EXPO WNIOSKI Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniach 22-24 marca 2017 r. zorganizował w Nadarzynie w PTAK WARSAW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkoleń dla pracowników Centrum

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE OstSped OstSped Nasza misja Nasza wizja

O FIRMIE OstSped OstSped Nasza misja Nasza wizja O FIRMIE OstSped to firma rodzinna założona w 1992 roku, w Kaliszu, która obecnie jest jedną z wiodących i prężnych firm logistycznych w Wielkopolsce. Ciągły i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa gwarantuje

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/59/10/EBK Warszawa, dnia 08 kwietnia 2011 r. DECYZJA Nr DKK - 39 /2011 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce Elżbieta Szepietowska, Joanna Baran Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce Wprowadzenie W literaturze można spotkać różne definicje transportu

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTOSOWANIA TERMINALI KONTENEROWYCH DO WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW NA PODSTAWIE SCHAVEMAKER INVEST

ANALIZA DOSTOSOWANIA TERMINALI KONTENEROWYCH DO WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW NA PODSTAWIE SCHAVEMAKER INVEST P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. XX Transport 2016 Justyna Świeboda Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych,

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

12 maja 2015 r. Grupa PKP CARGO wyniki Q1 2015

12 maja 2015 r. Grupa PKP CARGO wyniki Q1 2015 12 maja 2015 r. Grupa PKP CARGO wyniki Q1 2015 Agenda Podsumowanie Q1 2015 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa 2 Najważniejsze osiągnięcia w Q1 2015 na drodze do kompleksowego operatora logistycznego

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy. Transport w Europie Polska na europejskim rynku Cargo. Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Katedra Transportu

Europejski Kongres Gospodarczy. Transport w Europie Polska na europejskim rynku Cargo. Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Katedra Transportu Europejski Kongres Gospodarczy Transport w Europie Polska na europejskim rynku Cargo Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Katedra Transportu Katowice, 14 maja 2013 r. Integracja europejska co jest celem na

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab.

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Spis treści Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Leszek Mindur 1. Europejska polityka transportowa - prof. zw.

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach Analysis of railway intermodal transport in Poland in

Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach Analysis of railway intermodal transport in Poland in Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 115 Studenckie Koła Naukowe 2017 Anna Piszcz 1 Koło Naukowe Logistyków Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012

PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012 PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012 1 PKP CARGO S.A. prowadzi krajowy i międzynarodowy przewóz towarów koleją świadczy kompleksowe usługi logistyczne w zakresie kolejowych przewozów towarów jest drugim

Bardziej szczegółowo

Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym

Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym TRANSPORT INTERMODALNY TRENDY POLSKIE Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym dr Andrzej Iwaniuk Definicje Transport multimodalny - przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub więcej

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Diagnoza strategiczna PKP CARGO W CZOŁÓWCE PRZEWOŹNIKÓW W UE Copyright PKP CARGO S.A. 2 Największy przewoźnik towarowy w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugi w UE

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu /

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 02 kwietnia 2019r. 09.00 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa. Otwarcie Forum Wystąpienia współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie PKP CARGO Logistics informacje o Grupie Grupa PKP CARGO Logistics ( Grupa, Grupa PKP CARGO ) jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Przewozy intermodalne transportem kolejowym perspektywy dalszego rozwoju

Przewozy intermodalne transportem kolejowym perspektywy dalszego rozwoju mgr inż. Robert Kruk mgr inż. Beata Piwowar mgr inż. Przemysław Brona mgr inż. Krzysztof Ochociński 1. Transport intermodalny w Polsce stan obecny 2. Jakość przewozów towarowych transportem kolejowym 3.

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa klientów i kontrahentów Oznaczenie kwalifikacji: A.29 Numer zadania: 01

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE TERMINALU DCT GDAŃSK W ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE

ROLA I ZNACZENIE TERMINALU DCT GDAŃSK W ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE Daria KUBOWICZ ROLA I ZNACZENIE TERMINALU DCT GDAŃSK W ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE Wzrost udziału kontenerów w wymianie towarowej było jedną z głównych przyczyn rozwoju intermodalnej sieci

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewozy intermodalne stan obecny, tendencje zmian oraz nowe kierunki rozwoju

Przewozy intermodalne stan obecny, tendencje zmian oraz nowe kierunki rozwoju Przewozy intermodalne stan obecny, tendencje zmian oraz nowe kierunki rozwoju Biuro ieruchomościt / Wydział Infrastruktury Logistycznej / Katowice / Marzec 2017 www.pkp-cargo.eu PRZEWOZY LĄDOWE TRASPORTEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo