PKP CARGO Logistics informacje o Grupie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP CARGO Logistics informacje o Grupie"

Transkrypt

1 PKP CARGO Logistics informacje o Grupie Grupa PKP CARGO Logistics ( Grupa, Grupa PKP CARGO ) jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej. Ponadto Grupa oferuje swoim klientom usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe. Grupa PKP CARGO posiada największą flotę kolejowego taboru towarowego w Polsce. Działalność Grupy PKP CARGO obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Grupa koncentruje się na rynku polskim, drugim pod względem wielkości w Unii Europejskiej, cechującym się strategicznym położeniem, gdzie krzyżują się kluczowe na naszym kontynencie szlaki kolejowe. Ponadto Grupa poszerza zasięg geograficzny swojej działalności, korzystając z możliwości wynikających z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. Obecnie Grupa posiada stosowne zezwolenia umożliwiające świadczenie niezależnych usług transportowych na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Grupa PKP CARGO ubiega się również o certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do samodzielnych przewozów na terenie Holandii. Podstawowym ładunkiem przewożonym przez Grupę PKP CARGO w I połowie 2013 r. (według przewiezionej masy) był węgiel kamienny. Wśród głównych produktów na kolejnych pozycjach znajdowały się kruszywa i materiały budowlane, metale i rudy, produkty chemiczne oraz ładunki intermodalne. W I połowie 2013 roku Grupa przetransportowała 52,8 milionów ton ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polsce wyniosła 14,0 miliardów tkm1. Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych Urzędu Transportu Kolejowego UTK) i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat). W 2012 roku udział Grupy w polskim rynku wyniósł 60,3% pod względem pracy przewozowej oraz 50,5% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK). W ubiegłym roku Grupa PKP CARGO obsłużyła 8,5% łącznej pracy przewozowej w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat i Spółki). Celami strategicznymi Grupy PKP CARGO są: dalsza poprawa efektywności operacyjnej umożliwiająca utrzymanie kosztów pod kontrolą, utrzymanie pozycji lidera w Polsce, rozwijanie działalności w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce (przede wszystkim w oparciu o przewozy intermodalne oraz produkty petrochemiczne), a także rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych. W przyszłości Grupa nie wyklucza zainteresowania przewoźnikami w regionie (akwizycje). Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność pozwalają Grupie PKP CARGO generować dobre wyniki finansowe. W I półroczu 2013 roku Grupa PKP CARGO wypracowała 312 mln zł EBITDA (zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące) oraz 77 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 2,3 mld zł.

2 Grupa PKP CARGO w swojej obecnej formie prawnej powstała w 2001 roku, w ramach procesu restrukturyzacji PKP S.A., który jest właścicielem 100 proc. akcji Spółki. 1 Jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego, określająca przewiezienie jednej tony towarów na odległość jednego kilometra odległość jednego kilometra Więcej informacji: Mariusz Przybylski Rzecznik PKP CARGO tel.: m.przybylski@pkp-cargo.pl Działalność Grupy PKP CARGO Główna działalność Grupy PKP CARGO obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Ponadto Grupa oferuje usługi dodatkowe, takie jak: usługi intermodalne (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu z zastosowaniem tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera); spedycję (krajową i międzynarodową); obsługę terminali (przeładunek i przechowywanie towarów na styku torów szeroko i normalnotorowych na wschodniej granicy Polski, a także w innych kluczowych lokalizacjach kraju); usługi bocznicowe. Grupa zajmuje się także utrzymaniem i naprawami taboru. Kolejowe przewozy towarowe Grupa PKP CARGO transportuje zróżnicowane rodzaje towarów, wśród których największy udział mają surowce mineralne, przy rosnącym wolumenie przewozów intermodalnych. W I połowie 2013 roku Grupa przetransportowała 52,8 milionów ton ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polsce wyniosła 14,0 miliardów tkm (w całym 2012 roku było to odpowiednio 116,7 milionów ton i 29,6 miliarda tkm). W I połowie 2013 roku największy udział w pracy przewozowej wykonanej przez Grupę PKP CARGO miały: paliwa stałe (głównie węgiel kamienny), metale i rudy oraz kruszywa i materiały budowlane. Znakomita większość usług przewozu wykonywana jest przez Grupę w Polsce. W I połowie 2013 roku blisko połowę łącznej pracy przewozowej Grupy PKP CARGO w Polsce stanowiły

3 przewozy wewnętrzne. Pozostała część to przewozy eksportowe i importowe rozumiane jako transport ładunku do i z granicy Polski, a także usługi tranzytowe. Źródło: Grupa Źródło: Grupa Od kilku lat Grupa PKP CARGO poszerza zasięg geograficzny swojej działalności, korzystając z możliwości wynikających z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. Do prowadzenia działalności przewozów kolejowych w Polsce niezbędne jest posiadanie szeregu licencji oraz certyfikatów bezpieczeństwa. W przypadku rynków zagranicznych bez właściwego certyfikatu bezpieczeństwa wydanego przez lokalnego regulatora przewoźnik nie może prowadzić samodzielnych przewozów na terenie danego kraju. Obecnie Grupa posiada stosowne zezwolenia umożliwiające świadczenie niezależnych usług transportowych na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Grupa PKP CARGO ubiega się o certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do samodzielnych przewozów na terenie Holandii. Usługi intermodalne Usługi intermodalne świadczone przez Grupę obejmują głównie transport kontenerów koleją, jak i na naczepach samochodowych. Grupa PKP CARGO jest największym przewoźnikiem intermodalnym w Polsce, którego udział w tym segmencie rynku w 2012 r. wyniósł 71,5% pod względem pracy przewozowej oraz 64,7% pod względem przewiezionej

4 masy (na podstawie danych UTK). W I półroczu 2013 roku Grupa przewiozła 348,7 tysięcy TEU1 i tysięcy ton towarów w ramach tego rodzaju transportu, co stanowiło 4,6% całkowitej przewiezionej masy przez Grupę (dla całego roku 2012 liczby te wynosiły odpowiednio 753,8 tysięcy TEU i tysięcy ton towarów). Rynek polski charakteryzuje niska konteneryzacja (mierzona w TEU na tysiąc mieszkańców), która w 2011 roku wynosiła 32 w porównaniu do 199 w Niemczech i 182 w Unii Europejskiej. Wskazuje to na niskie nasycenie rynku usługami intermodalnymi w Polsce oraz ich dalszy potencjał rozwoju. W latach średnioroczny wzrost przewozów wyrażony w tonach wyniósł ponad 35%. Grupa PKP CARGO planuje rozwijać usługi intermodalne w celu utrzymania wiodącej pozycji w tym segmencie. W tym celu Grupa zamierza inwestować w zasoby niezbędne do oferowania wszechstronnych intermodalnych rozwiązań logistycznych, między innymi zamierza nabywać wagony platformy kontenerowe 80 stopowe do przewozu kontenerów, a obecnie jest w trakcie budowy nowego terminala kontenerowego w Poznaniu-Franowie. Spedycja Źródło: Eurostat, UTK Usługi spedycyjne świadczone przez Grupę obejmują koordynację i organizację przewozu towarów, w tym między innymi wybór optymalnych tras i środków transportu dla klientów, dokonywanie rozliczeń z przewoźnikiem z tytułu zakończonej usługi przewozowej, sporządzanie niezbędnej dokumentacji transportowej i reprezentowanie klientów przed właściwymi organami celnymi. Terminale Dywizja terminali Grupy oferuje swoim klientom usługi przeładunku, magazynowania i przechowywania towarów. Na terenie Polski Grupa PKP CARGO posiada łącznie 25 terminali, w których w I półroczu 2013 r. przeładunek wyniósł tys. ton (terminale konwencjonalne) i 59 tys. TEU (terminale kontenerowe) (w całym 2012 roku było to odpowiednio tys. ton i 171 tys. TEU). Największe wolumeny ładunków przewożonych koleją w Polsce przeładowywane są na wschodniej granicy kraju ze względu na różnice w rozstawie kół wagonów używanych w Polsce (rozstaw standardowy) oraz w Rosji, na

5 Białorusi i na Ukrainie (wagony szerokotorowe). Właśnie na wschodniej granicy kraju Grupa ma wiodącą pozycję pod względem przeładunku towarów oraz pojemności terminali. Usługi bocznicowe Usługi bocznicowe obejmują formowanie pociągów, usługi manewrowe przy wykorzystaniu własnego taboru oraz osób trzecich, zarządzanie ruchem kolejowym na bocznicach, obsługę stanowisk i przewozy bocznicowe. Grupa obsługuje 31 bocznic, które stanowią własność osób trzecich i zwykle łączą zakłady produkcyjne klientów Grupy z główną siecią kolejową. Naprawa i utrzymanie taboru Grupa PKP CARGO oferuje naprawy bieżące i okresowe wagonów towarowych i lokomotyw, modernizację lokomotyw elektrycznych, przeglądy kontrolne i okresowe, złomowanie taboru, regenerację zespołów i podzespołów do taboru trakcyjnego i wagonowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem i naprawami taboru kolejowego. Obecnie praktycznie wszystkie usługi w tym zakresie świadczone są na rzecz spółek Grupy, chociaż Grupa oferuje takie usługi także podmiotom zewnętrznym. Rynek kolejowych przewozów towarowych Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych UTK) i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat). W 2012 roku udział Grupy w polskim rynku wyniósł 60,3% pod względem pracy przewozowej oraz około 50,5% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK). W ubiegłym roku Grupa obsłużyła 8,5% łącznej pracy przewozowej w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat i Spółki). Źródło: Grupa, na podstawie danych z raportów rocznych przewoźników Polski rynek kolejowych przewozów towarowych jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i zliberalizowanych rynków w Unii Europejskiej, a Polska jest drugim po Niemczech krajem pod względem liczby działających licencjonowanych przedsiębiorstw kolejowych. W czerwcu 2013 roku w Polsce przewozy towarowe realizowało 55 przewoźników. Szacunkowo 87,4% pracy przewozowej w 2012 roku (wg danych UTK)

6 wykonywało pięciu największych przewoźników. Źródło: UTK Źródło: UTK Polski rynek należy do jednych z największych w Unii Europejskiej. Pod względem wykonanej pracy przewozowej w 2012 r. był drugim największym po rynku niemieckim w Unii Europejskiej. Na silną pozycję transportu kolejowego w Polsce znaczący wpływ ma położenie geograficzne Polski na przecięciu międzynarodowych szlaków transportowych, baza surowcowa oraz struktura krajowego przemysłu. Źródło: Eurostat, UTK Kolej stanowi podstawowy rodzaj transportu lądowego towarów masowych na duże odległości. Jej domeną jest przewóz takich ładunków masowych jak węgiel, rudy metali, nawozy sztuczne, drewno, kruszywa i inne materiały budowlane, siarka, miedź oraz płynne półprodukty chemiczne. Według danych UTK polski kolejowy transport towarowy obejmuje głównie przewozy surowców, w tym m.in. węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego (42,3% całkowitej przewiezionej masy ładunków w 2012 roku) oraz rud metali i innych wyrobów górnictwa i kopalnictwa (26,2% w 2012 roku). Biorąc pod uwagę wskaźniki pracy przewozowej, w 2012 roku największą pracę wykonali przewoźnicy transportujący węgiel kamienny, brunatny, ropę i gaz 31,1% (15,3 mld tkm) oraz rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 25,6% (12,6 mld tkm).

7 Infrastruktura kolejowa i jej rozwój Na koniec 2011 roku Polska posiadała 20,7 tys. km linii kolejowych, z czego 11,9 tys. km stanowią linie zelektryfikowane (wg danych UTK). Ponad 90% polskich sieci linii kolejowych jest obecnie zarządzanych przez PKP PLK, która z tytułu udostępnienia infrastruktury pobiera od przewoźników opłaty. Stawki te należą obecnie do najwyższych w Europie. 30 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że zasady naliczania opłat w Polsce są niezgodne z regulacjami unijnymi, co może mieć bezpośredni wpływ na obniżenie tych stawek oraz zmianę zasad ich naliczania. 13 września 2013 roku PKP PLK ogłosiły plany redukcji stawek dostępu do torów dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Średnia stawka sieciowa ma spaść o 20,4%. Cennik musi jeszcze zostać zaakceptowany przez UTK. Polska infrastruktura kolejowa wymaga modernizacji. W 2012 roku przeciętna prędkość handlowa wynosiła ok. 26 km/h, zaś w I połowie 2013 r. według danych PKP PLK spadła do 23 km/h. Dla porównania w 2012 r. średnia prędkość w UE przekraczała 50 km/h (wg danych UTK). Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na pracę i wyższe wymogi w odniesieniu do wielkości taboru, który Grupa musi utrzymywać w celu wykonania określonej pracy przewozowej w danym czasie. W najbliższych latach ta sytuacja może ulec poprawie. Zgodnie z projektem programu budowy infrastruktury kolejowej w Polsce ogłoszonym przez Ministra Transportu w grudniu 2012 roku, wartość inwestycji zaplanowanych na lata na modernizację infrastruktury kolejowej wynosi 31,6 mld zł. Poprawa stanu infrastruktury przyczyni się do wzrostu jej efektywności oraz średniej prędkości handlowej (kolejarze liczą, że wzrośnie ona do km/h), co w konsekwencji spowoduje zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego. Obniżenie wysokich stawek dostępu do infrastruktury oraz poprawa jej złego stanu technicznego to obecnie najważniejsze wyzwania stojące przed polskim rynkiem kolejowych przewozów towarowych. Tabor Istotną przewagą konkurencyjną Grupy PKP CARGO jest największa flota kolejowego taboru towarowego w Polsce. Grupa jest obecnie jedynym przewoźnikiem w kraju, który posiada odpowiednią liczbę lokomotyw i wagonów niezbędną do jednoczesnej obsługi wielu klientów. Ponadto samodzielnie utrzymuje i naprawia większość użytkowanego taboru. Na koniec I półrocza 2013 roku Grupa posiadała lokomotyw (1.161 lokomotyw elektrycznych i lokomotyw spalinowych) oraz wagonów towarowych. Do Grupy należą m.in. lokomotywy wielosystemowe, które mogą być używane w różnych krajach UE.

8 Źródło: Grupa, UTK, GUS Źródło: Grupa, UTK, GUS Obecnie Grupa posiada wystarczająco dużo lokomotyw do prowadzenia działalności w Polsce, a ewentualne inwestycje mogą dotyczyć lokomotyw wielosystemowych, które są niezbędne do rozwoju jej działalności za granicą. W kwestii zakupu nowych wagonów, z uwagi na rozwój przewozów intermodalnych, dla Grupy priorytetem jest nabywanie wagonów platform służących do przewozu kontenerów. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało Grupie PKP CARGO dofinansowanie na zakup 330 wagonów platform o długości 80 stóp. Program restrukturyzacji Silna pozycja na rynku kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej oraz wysoka efektywność działalności Grupy PKP CARGO są możliwe m.in. dzięki przeprowadzonemu w latach programowi restrukturyzacji. Dotyczył on głównie optymalizacji liczebności załogi oraz taboru Grupy PKP CARGO: 1. Zatrudnienie W ostatnich latach liczba pracowników w Grupie PKP CARGO systematycznie się zmniejsza. Na koniec czerwca 2013 roku wynosiła 26,5 tys. w porównaniu do 27,7 tys. na koniec 2012 roku, 28,7 tys. na koniec 2011 roku oraz 30,1 tys. na koniec 2010 roku. Grupa zatrudnia pracowników mających duże doświadczenie i kompetencje. Na koniec 2012 roku 86,1% zatrudnionych w Grupie PKP CARGO miało ponad 15 lat doświadczenia w sektorze kolejowych przewozów towarowych. 2. Tabor Poprzez modernizację i monitoring pracy lokomotyw, złomowanie starego taboru, usprawnienie procesów eksploatacyjnych skutkujących obniżeniem kosztów jednostkowych, takich jak zużycie paliwa i energii trakcyjnej, Grupa osiągnęła istotny wzrost efektywności wykorzystania taboru. Program restrukturyzacji doprowadził także do poprawy procesu zarządzania, a zakłady Grupy dostosowały swoją działalność do potrzeb rynkowych. Kompleksowa restrukturyzacja przywróciła Grupie rentowność. Grupa PKP CARGO planuje kontynuować proces restrukturyzacji swojej działalności, m.in. poprzez optymalizację procesów logistycznych, zmiany w strukturze Grupy oraz dalszy

9 rozwój rozwiązań informatycznych. Wyniki finansowe i klienci Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność pozwalają Grupie PKP CARGO generować dobre wyniki finansowe. W I połowie 2013 roku Grupa PKP CARGO wypracowała 312 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące) oraz 77 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 2,3 mld zł. Wybrane dane finansowe Grupy (mln zł) I poł I poł Przychody z działalności operacyjnej EBITDA Zysk netto W 2011 r. i w I półroczu 2012 roku Grupa PKP CARGO efektywnie wykorzystywała dobrą koniunkturę w budownictwie związaną z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych (m.in. budowa autostrad) poprzedzających EURO 2012 i osiągnęła pozycję niekwestionowanego lidera przewozu kruszyw. Zakończenie wielu projektów wpłynęło w naturalny sposób na zmniejszenie liczby zleceń w tym obszarze w I półroczu 2013 roku. Ponadto wpływ na obniżenie wyników Grupy PKP Cargo w tym okresie miała także dłuższa zima niż w roku Dobra sytuacja finansowa Grupy odzwierciedlona jest także w jej niskim zadłużeniu, które systematycznie spada. Tylko w I półroczu 2013 r. zadłużenie netto zmniejszyło się o 54,1 mln zł do minus 73,6 mln zł (ujemna wartość oznacza, że o taką kwotę gotówka i aktywa finansowe w posiadaniu Grupy przewyższają wartość zadłużenia). Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA miał wartość ujemną i wynosił -0,1. W 2012 roku Grupa obsługiwała bazę ponad klientów. Więcej niż połowę przychodów z działalności operacyjnej Grupy PKP CARGO w 2012 roku zapewniło 40 kluczowych klientów. Grupa posiada długoterminowe umowy z największymi grupami przemysłowymi oraz producentami kruszyw. Strategia

10 Celem strategicznym Grupy jest utrzymanie wiodącej pozycji kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce poprzez wykorzystywanie nowych możliwości i dalszą poprawę efektywności operacyjnej, a także rozwój działalności poza Polską. Grupa zamierza realizować strategię poprzez: Poprawę efektywności operacyjnej w celu utrzymania kosztów pod kontrolą Grupa planuje kontynuować proces restrukturyzacji swojej działalności poprzez optymalizację procesów logistycznych oraz struktury zatrudnienia, zmiany w strukturze Grupy oraz dalszy rozwój rozwiązań informatycznych. Utrzymanie pozycji lidera w Polsce Strategia Grupy PKP CARGO zakłada utrzymanie pozycji największego kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce oraz utrzymanie udziału w rynku na poziomie około 60% pod względem pracy przewozowej i około 50% pod względem przewiezionej masy. Ma to być możliwe dzięki wszechstronności oferowanych usług, a także ugruntowanym, długoterminowym relacjom z kluczowymi klientami oraz dzięki modernizacji taboru w celu optymalizacji jego efektywności. Rozwijanie działalności w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce Grupa PKP CARGO zamierza: 1. rozwijać działalność w rosnących segmentach rynku w Polsce, takich jak transport intermodalny; 2. prowadzić ekspansję poprzez przejęcia innych podmiotów w atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce, w których Grupa odnotowuje niski udział, takich jak produkty petrochemiczne. Rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych Grupa PKP CARGO zamierza kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej, koncentrując swoje wysiłki na rozwoju możliwości handlowych i operacyjnych w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w Austrii, na Węgrzech i w Belgii w celu pozyskiwania nowych klientów. Oprócz organicznego wzrostu na rynkach zagranicznych oraz rozwoju działalności przewozowej w korytarzach przewozowych Wschód-Zachód oraz Północ-Południe, Grupa zamierza rozwijać się poprzez przejęcia i alianse strategiczne z innymi przewoźnikami kolejowymi za granicą. Długoterminowo Grupa zamierza stać się istotnym graczem na rynkach ościennych. Historia

11 PKP funkcjonowało jako w pełni zintegrowane przedsiębiorstwo do 2001 roku, kiedy rozpoczęła się jego restrukturyzacja. Zostało ono przekształcone w spółkę akcyjną będącą własnością Skarbu Państwa. Usługi przewozowe oraz zarządzanie infrastrukturą wydzielono następnie do osobnych spółek kontrolowanych przez PKP. Grupa PKP CARGO w swojej obecnej formie prawnej powstała w ramach powyższego procesu i rozpoczęło działalność w październiku 2001 roku po otrzymaniu odpowiedniej koncesji od Ministra Transportu. Proces liberalizacji rynku kolejowego w Polsce rozpoczął się w kwietniu 2002 roku, co umożliwiło innym prywatnym przewoźnikom oferowanie usług towarowych przewozów kolejowych. W celu zwiększenia swojej konkurencyjności i elastyczności działania w latach Spółka przeprowadziła restrukturyzację i optymalizację. Grupa stale poszerza geograficzny obszar swojej działalności, wykorzystując możliwości wynikające z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. W 2010 roku Grupa uzyskała niezbędne uprawnienia umożliwiające samodzielną realizację przewozów na terenie Czech i Niemiec, w 2011 roku na Słowacji, w 2012 roku w Austrii oraz w Belgii, a w 2013 roku na Węgrzech. W niektórych krajach dostęp do poniższych materiałów jest ograniczony. Proszę wskazać kraj zamieszkania wybierz Wpisz numer kierunkowy twojego kraju Dalej

12

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie

PKP CARGO Logistics informacje o Grupie wrzesień 2013 PKP CARGO Logistics informacje o Grupie Grupa PKP CARGO Logistics ( Grupa, Grupa PKP CARGO ) jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO Grupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW. Grupa PKP

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 12 listopada 2015 r. AGENDA Kluczowe osiągnięcia Q3 2015 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa Wyniki za Q3 2015 rekordowa EBITDA UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 9M

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Diagnoza strategiczna PKP CARGO W CZOŁÓWCE PRZEWOŹNIKÓW W UE Copyright PKP CARGO S.A. 2 Największy przewoźnik towarowy w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugi w UE

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

GRUPA PKP CARGO Niekwestionowana POZYCJA LIDERA GRUPA PKP CARGO 2018 Niekwestionowana POZYCJA LIDERA Agenda prezentacji 01 02 03 04 Podsumowanie wyników Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2019 2 01 Podsumowanie wyników rocznych 3 01 W roku

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Transport intermodalny i przewozy zagraniczne mocnymi stronami PKP CARGO wyniki Grupy w 2016 r.

KOMUNIKAT PRASOWY. Transport intermodalny i przewozy zagraniczne mocnymi stronami PKP CARGO wyniki Grupy w 2016 r. Warszawa, 17 marca 2017 roku KOMUNIKAT PRASOWY Transport intermodalny i przewozy zagraniczne mocnymi stronami PKP CARGO wyniki Grupy w 2016 r. W 2016 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4 411 mln zł,

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA GRUPA PKP CARGO I kwartał 2019 Niekwestionowana POZYCJA LIDERA Agenda prezentacji 01 02 03 Podsumowanie wyników Wyniki handlowe Wyniki finansowe 2 01 Podsumowanie wyników kwartalnych 3 01 W I kwartale

Bardziej szczegółowo

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r.

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r. Gotowi na ekspansję Grupa PKP CARGO wyniki 014 1 marca 015 r. Agenda Podsumowanie 014 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa 015 Konsekwentna realizacja strategii najważniejsze osiągnięcia w 014

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Advanced World Transport

Advanced World Transport Advanced World Transport Kierunek Europa 8 stycznia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKP CARGO S.A. ( Spółka, PKP CARGO ) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH

PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2001 r. i należy do Grupy PKP. Linia LHS ma ten sam prześwit szyn jaki występuje w krajach WNP tj.

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012

PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012 PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012 1 PKP CARGO S.A. prowadzi krajowy i międzynarodowy przewóz towarów koleją świadczy kompleksowe usługi logistyczne w zakresie kolejowych przewozów towarów jest drugim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Intermodal i przewozy za granicą siłą napędową PKP CARGO wyniki Grupy po 3 kwartałach 2016 r.

KOMUNIKAT PRASOWY. Intermodal i przewozy za granicą siłą napędową PKP CARGO wyniki Grupy po 3 kwartałach 2016 r. Warszawa, 16 listopada 2016 roku KOMUNIKAT PRASOWY Intermodal i przewozy za granicą siłą napędową PKP CARGO wyniki Grupy po 3 kwartałach 2016 r. Po trzech kwartałach 2016 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW

Bardziej szczegółowo

12 maja 2015 r. Grupa PKP CARGO wyniki Q1 2015

12 maja 2015 r. Grupa PKP CARGO wyniki Q1 2015 12 maja 2015 r. Grupa PKP CARGO wyniki Q1 2015 Agenda Podsumowanie Q1 2015 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa 2 Najważniejsze osiągnięcia w Q1 2015 na drodze do kompleksowego operatora logistycznego

Bardziej szczegółowo

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych?

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Rafal Milczarski Związek NiezaleŜnych Przewoźników Kolejowych Prezes Zarządu Freightliner PL Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Środkowoeuropejskie

Bardziej szczegółowo

konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa,

konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa, konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa, 25.11.2017 Agenda Transport a środowisko naturalne Infrastruktura transportowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy. Transport w Europie Polska na europejskim rynku Cargo. Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Katedra Transportu

Europejski Kongres Gospodarczy. Transport w Europie Polska na europejskim rynku Cargo. Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Katedra Transportu Europejski Kongres Gospodarczy Transport w Europie Polska na europejskim rynku Cargo Prof. dr hab. Wojciech Paprocki Katedra Transportu Katowice, 14 maja 2013 r. Integracja europejska co jest celem na

Bardziej szczegółowo

Przewozy intermodalne z wykorzystaniem korytarzy sieci TEN-T

Przewozy intermodalne z wykorzystaniem korytarzy sieci TEN-T Przewozy intermodalne z wykorzystaniem korytarzy sieci TEN-T Maciej Libiszewski Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Warszawa / 19.10.2016 r. www.pkp-cargo.eu Największy przewoźnik towarowy w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach Transport kolejowy z ITL Polska Twój towar w dobrych rękach 2 Agenda Historia i struktura właścicielska Grupa Captrain w holdingu SNCF ITL Polska w liczbach Klienci i kierunki rozwoju Spółki Kontakt 3

Bardziej szczegółowo

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Szerokie perspektywy biznesu Linia PKP LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa w Polsce kolejowa linia szerokotorowa (1520 mm), po której realizowany jest transport

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych

Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych Przewóz ładunków w Polsce w ujęciu gałęziowym 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 Masa ładunków przewiezionych

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA 2016 1 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2016 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Skorygowane wyniki Grupy za 2016 rok* UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 12M Q4

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q r. 20 maja 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q r. 20 maja 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q1 2014 r. 20 maja 2014 r. Agenda Kim jesteśmy? Wyniki finansowe za 2013 i Q1 2014 Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wskaźniki rynkowe Strategia na lata 2014-2018 2 Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych GISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOG O LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Wyniki Grupy PKP CARGO za 2017 dyscyplina kosztowa przy rosnących przychodach

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment.

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment. 2016 Spis treści 2 1. O Grupie PKP 2. Schemat Grupy PKP 3. Wiodące Spółki Grupy PKP: PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment O

Bardziej szczegółowo

Solidne wyniki na wymagającym rynku. Grupa PKP CARGO po III kwartałach 2014. 13 listopada 2014 r.

Solidne wyniki na wymagającym rynku. Grupa PKP CARGO po III kwartałach 2014. 13 listopada 2014 r. Solidne wyniki na wymagającym rynku Grupa PKP CARGO po III kwartałach 2014 13 listopada 2014 r. Agenda Najważniejsze wydarzenia Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Solidne wyniki PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl Warszawa, 22 marca 2013 r. Główne wyzwania kształtowania systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych Zmiany w

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO 9M Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO 9M Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO 9M 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia 9M 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Wyniki Grupy PKP CARGO za 9M 2017* dyscyplina kosztowa przy

Bardziej szczegółowo

Proponujemy przyjęcie w nowej Strategii Rozwoju Transportu faktycznego priorytetu dla rozwoju kolei i przemysłu kolejowego.

Proponujemy przyjęcie w nowej Strategii Rozwoju Transportu faktycznego priorytetu dla rozwoju kolei i przemysłu kolejowego. Michał Litwin (red.), Jakub Majewski, Maciej Gładyga Kolej 2040 Elementy długoterminowej strategii rozwoju sektora STRATEGIA KOLEJOWA 2040 Branżowy wkład do aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu Proponujemy

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Rafal Milczarski Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa, 27 października 2011 Kto powinien

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2018 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2018 2 Rekordowy pierwszy kwartał 2018 roku PRZYCHODY EBITDA WYNIK NETTO 1 216 mln zł +11

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Wstępne niezaudytowane wyniki finansowe za 2017 rok

Wstępne niezaudytowane wyniki finansowe za 2017 rok KOMUNIKAT REGULACYJNY 15 marca 2018 Fortuna Entertainment Group N.V. Wstępne niezaudytowane wyniki finansowe za 2017 rok Amsterdam Fortuna Entertainment Group N.V. ogłasza wstępne niezaudytowane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY DB SCHENKER RAIL TABOR SA RYBNIK a ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY DB SCHENKER RAIL TABOR SA RYBNIK a ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU WSPÓŁPRACA POMIĘDZY DB SCHENKER RAIL TABOR SA RYBNIK a ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU INFORMACJE O DB SCHENKER DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. II kwartał 2007 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. II kwartał 2007 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. II kwartał 27 r. 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () 26 27 1-26 1-27 Przychody ze sprzedaży 3 86 3 392 1% 8 185 8 44 3% EBIT 15 453 22% 952 1 371 44% Zysk brutto

Bardziej szczegółowo

Janusz Piechociński Kwiecień 2012. Kolejowe Stawki Dostępu

Janusz Piechociński Kwiecień 2012. Kolejowe Stawki Dostępu Janusz Piechociński Kwiecień 2012 Kolejowe Stawki Dostępu Udział poszczególnych gałęzi transportu w rynku przewozów pasażerskich w krajach UE w roku 2009 (wg pracy przewozowej) Transport autobusow y 8,04%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia. Copyright PKP CARGO S.A.

PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia. Copyright PKP CARGO S.A. PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia AGENDA Podsumowanie transakcji Rynek paliw płynnych Logistyka produktów rafineryjnych Dane finansowe oraz operacyjne Powrót PKP CARGO na atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993-2015 Fot.: www.lkw-walter.pl/pl/klient/transport-intermodalny Transport intermodalny przewóz

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Program naprawczy SLD dla kolei Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Deutsche Bahn Grupa PKP SA przewozy pasażerskie przewozy towarowe pas 1,9 mld 281,5 mln paskm 76,7

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne ISTORIA Oferta Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne zaplecze techniczno-eksploatacyjne oferuje usługi w następującym zakresie: kolejowe przewozy towarowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 12.06.2011 Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Zgodnie z wymogami ustawy

Bardziej szczegółowo

Dino Polska przychody i zyski szybują w górę

Dino Polska przychody i zyski szybują w górę Dino Polska przychody i zyski szybują w górę data aktualizacji: 2017.05.04 Grupa Dino ogłosiła wyniki finansowe za 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 30%, zysk operacyjny o ponad

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Tadeusz Syryjczyk ZGT TOR, RBF Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Konferencja Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Rynek stali w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Sosnowiec, 20 października 2010 Wzajemna

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki i udana reorganizacja. Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku

Rekordowe wyniki i udana reorganizacja. Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku Rekordowe wyniki i udana reorganizacja Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku 28 sierpnia 2014 Agenda Najważniejsze osiągnięcia Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Rekordowe wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r.

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r. Gotowi na ekspansję Grupa PKP CARGO wyniki 2014 12 marca 2015 r. Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa 2015 2 Konsekwentna realizacja strategii najważniejsze osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r.

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Agenda: 1. Intermodalne przewozy kolejowy w Polsce i w Europie - statystyka 2. Charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne 1 Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne Krzysztof Rodziewicz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych Szczecin 12.06.2019

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

Rynkowe konsekwencje wprowadzenia projektu cennika 2012/13

Rynkowe konsekwencje wprowadzenia projektu cennika 2012/13 Rynkowe konsekwencje wprowadzenia projektu cennika 2012/13 Rafal Milczarski Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Zawiercie, 13-14 września 2011 Spis treści Wstęp Analiza propozycji

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo