BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / E L B L Ą G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G"

Transkrypt

1 BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / E L B L Ą G T E L N I P n. e d u. p l P r z e d s t a w i n e w n i n i e j s z e j p u b l i k a c j i i n f r m a c j e n i e s ą f e r t ą w r z u m i e n i u K d e k s u C y w i l n e g

2 ZAWARTOSC ZAWARTOSC... 2 O FIRMIE... 4 SZKOLENIA BIZNESOWE - TWARDE... 5 SPRZEDAWCA... 6 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY... 7 MAGAZYNIER Z OBSLUGA PROGRAMOW MAGAZYNOWYCH - SYMFONIA... 8 MAGAZYNIER Z OBSLUGA PROGRAMOW MAGAZYNOWYCH - SUBIEKT... 9 PRACOWNIK BIUROWY Z OBSLUGA PAKIETU OFFICE PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOSCI BIZNESPLAN GRAFIKA KOMPUTEROWA COREL DRAW GRAFIKA KOMPUTEROWA COREL PHOTO PAINT PODSTAWY OBSLUGI KOMPUTERA WARSZTATY BIZNESOWE - MIEKKIE TRUDNY KLIENT WARSZTAT KREATYWNOSCI KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI GIER COACHING GRUPOWY SZKOLENIA IT WDRAZANIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS WDRAZANIE, ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS 2008 R2 / 2012 R ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK ZWIRTUALIZOWANYCH VMWARE VSPHERE / VCENTER SIECI KOMPUTEROWE LAN / MAN / WAN... 29

3 SRODOWISKA PAMIECI MASOWYCH NAS / SAN / FIBRE CHANNEL / ISCSI ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK SERWEROWYCH FUJITSU IRMC PODPIS ELEKTRONICZNY WDROZENIE PKI W SRODOWISKU MICROSOFT WINDOWS ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA ANTYWIRUSOWEGO ESET SUPERWIZJA WARSZTATU... 38

4 O FIRMIE BONO t lider zespłu który fascynuje mnie d lat. Ale BONO w języku łacińskim znacza także dbry. Z płączenia fascynacji muzycznych i pasji zawdwej partej na wciąż pszerzanych umiejętnściach trenerskich pwstała firma BONO, zajmująca się dradztwem edukacyjn-zawdwym. Przedsiębirstw działa na rynku d stycznia 2009 rku. Misja firmy zawiera się w stwierdzeniu: Nauka jest niezmierznym mrzem DOBREJ wdy. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniny. W lutym 2010 firma zstała wpisana d rejestru instytucji szkleniwych prwadzneg przez WUP w Olsztynie pd numerem 2.28/00018/2010. Nazwa firmy jest dla mnie zbwiązaniem. Przede wszystkim d teg, aby być dbrym w swjej pracy trenerskiej. Ciągłe pdnszenie własnych kwalifikacji raz pszerzanie wiedzy zarówn zawdwej jak i związanej z samrzwjem trenerskim jest mim prirytetem i narzędziem d teg aby być dbrym w tym c rbię. Empatia, twarcie na człwieka, szacunek dla dmiennści i indywidualne pdejście d każdeg uczestnika warsztatu czy szklenia, t wartści jakie przyświecają mi w cdziennej pracy i jakich wymagam, pza wyskimi kwalifikacjami zawdwymi, d współpracujących ze mną trenerów. Dzięki temu uczestnicy naszych zajęć czują się na nich dbrze, c w knsekwencji przekłada się na ilść przyswjnej przez nich wiedzy. Zapraszam d współpracy Sylwia Piechucka

5 SZKOLENIA BIZNESOWE - TWARDE Szklenia twarde wyknywane przez BONO Dradztw Edukacyjn Zawdwe parte są na autrskich prgramach stwrznych na bazie wiedzy teretycznej i praktycznej danej dziedzinie. Specjalizujemy się w następujących szkleniach i warsztatach: Sprzedawca; Przedstawiciel handlwy; Magazynier z bsługą prgramów magazynwych; Pracwnik biurwy z bsługą pakietu Office; Pdstawy przedsiębirczści; Biznesplan; Grafika kmputerwa (Crel Draw, Crel Pht Paint); Pdstawy bsługi kmputera. Uczestnicy zajęć trzymują skrypt z częścią teretyczną i materiałami d zadań praktycznych. Na zakńczenie szklenia każdy słuchacz trzymuje zaświadczenie ukńczenia kursu. Ceny szkleń i warsztatów ustalane są indywidualnie w zależnści d liczby uczestników i miejsca szklenia, z uwzględnieniem specyficznych wymagań zamawiająceg. Pdane harmngramy i ilści gdzin są standardwymi stswanymi przez firmę. W każdym przypadku istnieje mżliwść dstswania ich d indywidualnych wymagań klienta.

6 SPRZEDAWCA Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Merchandising Przechwywanie twarów Klasyfikacja ptrzeb klientów Rzpznawanie ptrzeb klientów Aktywne słuchanie kmunikacja werbalna Znaczenie kmunikatu niewerbalneg Sygnały zakupu Techniki zamykające Trudny klient 5 1 RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 40

7 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Ogólne infrmacje zawdzie przedstawiciela - 6 handlweg (predyspzycje, wymagania) 2 Wygląd i pierwsze wrażenie Organizacja pracy własnej Rzmwa telefniczna Merchandising Klasyfikacja ptrzeb klientów Rzpznawanie ptrzeb klientów Aktywne słuchanie kmunikacja werbalna Znaczenie kmunikatu niewerbalneg Sygnały zakupu Techniki zamykające Elementy negcjacji Trudny klient Obsługa psprzedażna - 2 RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 70

8 MAGAZYNIER Z OBSLUGA PROGRAMOW MAGAZYNOWYCH - SYMFONIA Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 BHP w magazynie Zabezpieczenie twarów w magazynie Pdstawwe pjęcia związane z przechwywaniem - 2 dóbr 4 Techniki i technlgie przechwywania zapasów Budwle magazynwe Pdział, funkcje i zadania magazynów Wypsażenie magazynu urządzenia d składwania Wypsażenie magazynu maszyny i urządzenia - 4 transprtwe 9 Wypsażenie magazynu urządzenia pmcnicze Pdział i technlgiczny układ magazynu Składwanie i mduły magazynwe Zagspdarwanie pwierzchni magazynu Strefy magazynwe i wyknywane w nich czynnści Analiza ABC Dkumentacja i dkumenty magazynwe Obsługa prgramu Symfnia Handel 40 - RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 90

9 MAGAZYNIER Z OBSLUGA PROGRAMOW MAGAZYNOWYCH - SUBIEKT Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 BHP w magazynie Zabezpieczenie twarów w magazynie Pdstawwe pjęcia związane z przechwywaniem - 2 dóbr 4 Techniki i technlgie przechwywania zapasów Budwle magazynwe Pdział, funkcje i zadania magazynów Wypsażenie magazynu urządzenia d składwania Wypsażenie magazynu maszyny i urządzenia - 4 transprtwe 9 Wypsażenie magazynu urządzenia pmcnicze Pdział i technlgiczny układ magazynu Składwanie i mduły magazynwe Zagspdarwanie pwierzchni magazynu Strefy magazynwe i wyknywane w nich czynnści Analiza ABC Dkumentacja i dkumenty magazynwe Obsługa prgramu Subiekt GT 40 - RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 90

10 PRACOWNIK BIUROWY Z OBSLUGA PAKIETU OFFICE Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Organizacja pracy w biurze Kmunikacja werbalna i niewerbalna Trudny klient Twrzenie pzytywneg wizerunku firmy Zasady twrzenia i biegu krespndencji Obsługa prgramu WORD pdstawy Obsługa prgramu EXCEL - pdstawy Twrzenie prezentacji POWER POINT- pdstawy Obsługa prgramu OUTLOOK (pczta, kalendarz, 2 8 zadania, sprawy, krespndencja) RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 90

11 PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOSCI Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Pjęcie przedsiębirstwa i istta jeg - 2 funkcjnwania 2 Rdzaje i frmy prawne przedsiębirstw Zakładanie własnej działalnści gspdarczej Frmy i warunki zatrudnienia pracwników Rzliczenia ZUS Rzliczenia pdatkwe Analiza SWOT Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 8 2 przepływów 9 Analiza wskaźnikwa Biznesplan Finanswanie zewnętrzne przedsiębirstwa 8 4 RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 100

12 BIZNESPLAN Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Analiza SWOT Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 8 3 przepływów 3 Analiza wskaźnikwa Biznesplan 22 3 RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 50

13 GRAFIKA KOMPUTEROWA COREL DRAW Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Obszar rbczy Pdstawwe funkcje i czynnści Praca z liniami knturami Ryswanie kształtów Praca z biektami Kształtwanie i wypełnianie biektów Praca z symblami Efekty trójwymiarwe biektów Praca z klrami, zarządzanie klrami Przezrczystść i sczewka Praca z warstwami Ddawanie i frmatwanie tekstu Praca z mapami bitwymi Publikwanie, imprt, eksprt 8 2 Wyknanie własneg prjektu 24 - RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 165

14 GRAFIKA KOMPUTEROWA COREL PHOTO PAINT Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Obszar rbczy Pdstawwe funkcje i czynnści Wczytywanie brazków i praca z klrami Kadrwanie, wymiary rientacja i rzdzielczść Dpaswywanie klrów i retusz Maski Praca z sczewkami Efekty specjalne Malwanie i wypełnianie brazków Praca z biektami Mdyfikwanie biektów Publikacja biektów 8 2 Wyknanie własneg prjektu 24 - RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 155

15 PODSTAWY OBSLUGI KOMPUTERA Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Budwa kmputera Zasady pracy w śrdwisku Windws Organizacja i zarządzanie danymi Obsługa prgramu WORD pdstawy Obsługa prgramu EXCEL - pdstawy Twrzenie prezentacji POWER POINT- pdstawy Obsługa prgramu OUTLOOK (pczta, kalendarz, 8 2 zadania, sprawy, krespndencja) 8 Internet 16 2 RAZEM ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 100

16 WARSZTATY BIZNESOWE - MIEKKIE Dwudniwe (16 h) warsztaty miękkie rganizwane przez BONO Dradztw Edukacyjn Zawdwe parte są na prgramach autrskich. Naszą specjalnścią są następujące warsztaty: Trudny klient; Warsztat kreatywnści; Kmunikacja interpersnalna; Negcjacje z elementami gier; Caching Grupwy. Uczestnicy zajęć trzymują skrypt z częścią teretyczną i materiałami d zadań praktycznych. Na zakńczenie szklenia każdy słuchacz trzymuje zaświadczenie ukńczenia kursu. Ceny szkleń i warsztatów ustalane są indywidualnie w zależnści d liczby uczestników i miejsca szklenia, z uwzględnieniem specyficznych wymagań zamawiająceg. Pdane harmngramy i ilści gdzin są standardwymi stswanymi przez firmę. W każdym przypadku istnieje mżliwść dstswania ich d indywidualnych wymagań klienta.

17 TRUDNY KLIENT Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Grupy i typlgia trudnych klientów, piramida - 2 sbwści, typy zachwań 2 Kmunikacja asertywna Aktywne słuchanie Zasady pracy z klientem niezadwlnym Zasady pracy z klientem agresywnym 3 1 ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 16

18 WARSZTAT KREATYWNOSCI Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Pjęcia i kryteria twórczści Pznawcze składniki prcesu twórczeg Emcje i mtywacje w twórczści Rzgrzewka 1-5 Twórcze widzenie świata - ćwiczenie myślenia 3 1 pytajneg 6 Twórcze łączenie - ćwiczenie myślenia 3 1 kmbinacyjneg 7 Twórcze przekształcenia - ćwiczenie myślenia transfrmacyjneg 3 1 ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 16

19 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Kmunikacja asertywna Kmunikacja niewerbalna 2 1/2 3 Kmunikacja werbalna 2 1/2 4 Określenie własneg stylu kmunikacji Kwadrat kmunikacji vn Thun a Skuteczna infrmacja zwrtna 2 1 ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 16

20 NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI GIER Liczba gdzin Lp. Zakres tematyczny praktyczne teretyczne 1 Style negcjacji Techniki negcjacji Kmunikacja w negcjacjach Pdstawy i zasady gier negcjacyjnych Gra negcjacyjna 1 na Gra negcjacyjna grupwa 3 1 ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 16

21 COACHING GRUPOWY Prwadzny przez nas Caching Grupwy jest nastwiny na zespłwym rzwijaniu umiejętnści zespłu (np. menadżerów, audytrów, prjektantów, ) z uwzględnieniem indywidualnych celów rzwjwych pszczególnych uczestników. Zrientwany jest n na radzenie sbie z wyzwaniami np.: prblemami w relacjach w śrdwisku pracy, zarządzania zespłem, przywództwem. Ma n również zastswanie w prcesie zarządzania zmianą dla grup liderów zmiany, jak element prgramu dla sób najwyższym ptencjale w rganizacji, jak prgram rzwjwy dla średniej kadry menadżerskiej, czy wsparcie prjektów związanych z sukcesją w rganizacji. Cele Cachingu Grupweg wspólne myślenie zadaniu / prjekcie / firmie; strategiczne myślenie zadaniu / prjekcie / firmie; integracja uczestników; pprawa współpracy i kmunikacji; twarcie na zmiany; wspólne rzwiązywanie prblemów; umiejętnść wykrzystywania sytuacji knfliktwych jak pzytywnych i twórczych. Załżenia Cachingu Grupweg pdczas trwania cachingu grupweg realizwane są zarówn cele indywidualne pracwnika, jak i cele grupwe; w trakcie sesji dbywają się ćwiczenia symulacyjne. Każde z tych ćwiczeń jest analizwane z uczestnikami i dyskutwane na frum grupy; dzięki dyskusji nad przebiegiem realnych sytuacji z życia zawdweg uczestników, analizuje się pstawę, kmpetencje uczestników w celu kreślenia ścieżek rzwju.

22 SZKOLENIA IT Szklenia IT wyknywane przez BONO Dradztw Edukacyjn Zawdwe parte są na autrskich prgramach stwrznych na bazie wiedzy teretycznej i praktycznej w danej dziedzinie. Specjalizujemy się w następujących szkleniach i warsztatach: Wdrażanie i utrzymanie śrdwiska Micrsft Windws 7 / 8; Wdrażanie, zarządzenie i utrzymanie śrdwiska Micrsft Windws 2008 R2 / 2012 R2; Zarządzenie i utrzymanie śrdwisk zwirtualizwanych VMware vsphere / vcenter; Sieci kmputerwe LAN / MAN / WAN; Śrdwiska pamięci maswych NAS / SAN / Fibre Channel / iscsi; Zarządzenie i utrzymanie śrdwisk serwerwych Fujitsu irmc; Pdpis elektrniczny; Wdrżenie PKI w śrdwisku Micrsft Windws; Zarządzenie i utrzymanie śrdwiska antywirusweg ESET Smart Security / NOD32 Antivirus. Uczestnicy zajęć trzymują skrypt z częścią teretyczną i materiałami d zadań praktycznych.

23 Na zakńczenie szklenia każdy słuchacz trzymuje zaświadczenie ukńczenia kursu. Pnadt we współpracy z naszym partnerem Autryzwanym Centrum Szkleniwy DAGMA, jesteśmy w stanie dstarczyć Państwu autryzwane szklenia firmy Micrsft p ukńczeniu których trzymują Państw certyfikat firmy Micrsft zapraszamy na strnę Autryzwane szklenia Micrsft. Ceny szkleń i warsztatów ustalane są indywidualnie w zależnści d liczby uczestników i miejsca szklenia, z uwzględnieniem specyficznych wymagań zamawiająceg. Pdane harmngramy i ilści gdzin są standardwymi stswanymi przez firmę. W każdym przypadku istnieje mżliwść dstswania ich d indywidualnych wymagań klienta.

24 WDRAZANIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS 7 Zakres tematyczny szklenia bejmuje: 1. Instalacja, aktualizacja i migracja d Windws 7 / 8 przygtwanie nwej instalacji systemu aktualizacja d Windws 7 / 8 z pprzednich wersji Windws migracja prfili użytkwników 2. Wdrażanie Windws 7 / 8 przechwytywanie brazu systemu przygtwanie d wdrażania brazu wdrażanie brazu knfiguracja VHD 3. Knfiguracja sprzętu i aplikacji knfiguracja urządzeń knfiguracja kmpatybilnści aplikacji knfiguracja graniczeń aplikacji knfiguracja Internet Explrer 4. Knfiguracja płączeń sieciwych knfiguracja ustawień sieci IPv4 knfiguracja ustawień sieci IPv6 knfiguracja ustawień sieciwych knfiguracja Windws Firewall knfiguracja zarządzania zdalneg 5. Knfiguracja dstępu d zasbów knfiguracja zasbów udstępninych

25 knfiguracja dstępu d plików i flderów knfiguracja User Accunt Cntrl knfiguracja uwierzytelniania i autryzacji knfiguracja BranchCache 6. Knfiguracja kmputerów mbilnych knfiguracja BitLcker i BitLcker T G knfiguracja DirectAccess knfiguracja pcji mbilnych knfiguracja płączeń zdalnych 7. Mnitrwanie i utrzymanie systemów z Windws 7 / 8 knfiguracja aktualizacji zarządzanie dyskami mnitrwanie systemów knfiguracja ustawień wydajnści 8. Knfiguracja kpii zapaswych i ich dtwarzania knfiguracja kpii zapaswych knfiguracja pcji dtwarzania systemu knfiguracja pcji dtwarzania plików

26 WDRAZANIE, ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS 2008 R2 / 2012 R2 Zakres tematyczny szklenia bejmuje: 1. Knfiguracja systemu nazw dmenwych DNS dla Active Directry knfiguracja stref knfiguracja ustawień serwera DNS knfiguracja transferu i replikacji stref 2. Knfiguracja infrastruktury Active Directry Knfiguracja lasu i dmen Knfiguracja relacji zaufania Knfiguracja lkacji Knfiguracja replikacji Active Directry Knfiguracja katalgu glbalneg Knfiguracja wzrców peracji 3. Knfiguracja ddatkwych ról Active Directry Knfiguracja Active Directry Lightweight Directry Service (AD LDS) Knfiguracja Active Directry Rights Management Service (AD RMS) Knfiguracja kntrlerów dmeny tylk d dczytu (RODC) Knfiguracja Active Directry Federatin Services (AD FS) 4. Twrzenie i utrzymanie biektów Active Directry Autmatyzacja twrzenia knt Active Directry

27 Utrzymanie knt Active Directry Twrzenie i stswanie biektów plityk grupwych GPO Knfiguracja szablnów GPO Knfiguracja wdrażania prgramwania za pmcą GPO Knfiguracja plityk knt Knfiguracja plityk kntrli z wykrzystaniem GPO 5. Utrzymanie śrdwiska Active Directry Knfiguracja kpii zapaswych raz ich dtwarzania Przygtwanie utrzymania ffline Mnitrwanie Active Directry 6. Knfiguracja Active Directry Certififcate Services Instalacja Active Directry Certificate Services Knfiguracja ustawień serwera CA Zarządzanie szablnami certyfikatów Zarządzanie rejestrwaniem Zarządzanie dwływaniem certyfikatów

28 ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK ZWIRTUALIZOWANYCH VMWARE VSPHERE / VCENTER Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Instalacji i knfiguracji serwera ESXi Instalacji i knfiguracji składników vcenter Server Knfiguracji i zarządzania przy pmcy vcenter Server mechanizmami sieciwymi raz rzwiązaniami pamięci maswej używanymi przez ESXi Wdrażania nwych maszyn wirtualnych, zarządzania nimi raz migrwania ich Zarządzania dstępem użytkwników d infrastruktury VMware Mnitrwania wykrzystania zasbów przy pmcy vcenter Server Zwiększania skalwalnści z użyciem vcenter Server Instalwania pprawek ESXi przy użyciu VMware vcenter Update Manager Zarządzania wyską dstępnścią i chrną danych przy użyciu vcenter Server

29 SIECI KOMPUTEROWE LAN / MAN / WAN Zakres tematyczny szklenia bejmuje: 1. Klasyfikacja sieci kmputerwych LAN, MAN, WAN sieci przewdwe i bezprzewdwe sieci z prtkłem IP i innymi prtkłami 2. Mdel ISO/OSI 3. Rzwiązania warstwy fizycznej kablwanie miedziane kablwanie światłwdwe kablwanie strukturalne płączenia bezprzewdwe dedykwane płączenia punkt-punkt płączenia punkt-wielpunkt (sieci WiFi) zalecenia d zasilania sieci kmputerwych i kmputerów 4. Rzwiązania warstwy danych sieci Ethernet pdstawwe tplgie spsób dstępu d medium przez stacje dmena klizyjna i uwarunkwania fizyczne budwy sieci Ethernet adresacja MAC minimalna i maksymalna wielkść ramki Ethernet

30 prędkści działania sieci wg technlgii transmisji i maksymalne dległści zależnie d technlgii urządzenia d budwy sieci Ethernet Hub/kncentratr / bridże / switch/przełącznik spsób łączenia kmputera d przełącznika i przełączników między sbą agregacja płączeń tplgie sieci Ethernet z pętlami sieci wirtualne VLAN 5. Kmunikacja w warstwach sieciwej i wyższych Prtkół IP adresacja IPv4 ruter IP pakiety unicast, multicast, bradcast prtkół ARP prtkół DNS prtkół DHCP prtkół NTP/SNTP 6. Wskazania prjektwe dla sieci LAN 7. Warsztaty tplgia hierarchiczna pdział sieci na VLAN-y redundancja płączeń i urządzeń VLAN zarządzający

31 SRODOWISKA PAMIECI MASOWYCH NAS / SAN / FIBRE CHANNEL / ISCSI Zakres tematyczny szklenia bejmuje: SAN Strage Area Netwrk C t jest SAN? Definicja SAN-u Wyska dstępnść Knslidacja serwerów i pamięci maswych DAS, NAS i SAN Direct Attached Strage (DAS) Netwrk Attached Strage (NAS) Strage area Netwrk (SAN) Rzważania w SAN Prównanie SAN i NAS DAS kntra NAS kntra SAN Prównanie pd kątem zastswania Kmpnenty SAN Fibre Channel Czemu nie SCSI? SAS kntra parallel SCSI Wrld Wide Name (WWN) Fibre Channel WWN Nde-y, Prty i Linki Tplgie SAN Switch-e Fibre channel

32 Hsty SAN Bt-wanie pprzez SAN Przygtwanie i instalacja hsta Instalacja karty HBA Łącznść w Windws Menadżer Urządzeń Zarządzanie Dyskami w Windws Wielść ścieżek d pamięci maswej Micrsft Multi-Path I/O (MPIO) Target-y dyskwe Dyski twarde Standardwe interfejsy dysków twardych Parallel ATA/IDE i SCSI SATA (Serial ATA) SAS (Serial Attached SCSI) RAID Półki dyskwe iscsi Prtkły i pamięć maswa IP Warsztaty Przegląd iscsi Sieć SAN parta iscsi Inicjatry iscsi Wspieranie i struktura nazw w iscsi Usługa isns Wykrywanie i peracje na biekcie iscsi target Uwierzytelnienie iscsi Zalety iscsi wbec FC Mechanizm wyknywania Snapsht-ów pprzez SAN

33 ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK SERWEROWYCH FUJITSU IRMC Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Przegląd serwerów Fuijtsu PRIMERGY wraz z wykazem pdstawwych cech technicznych Fuijtsu PRIMERGY TX Fuijtsu PRIMERGY RX Fuijtsu PRIMERGY BX (BX600, BX900) wraz z dstępnymi serwerami kasetwymi Fuijtsu PRIMERGY CX Prównanie serwerów Fuijtsu PRIMERGY d knkurencji ze szczególnym uwzględnieniem rzwiązań Blade Architektura serwerów TX, RX, BX budwa i cechy zasilanie różnice pmiędzy serwerami zastswania (ilść i typ kart LAN nbard, wspieranej pamięci RAM i HDD, wspieranych kart) wyświetlacz CSS i LCD raz jeg funkcje Cnnectin Blade Management Blade dstepne typy serwerów prcesrwych Blade (BX9xx) i DAS (SX9xx) Knfigurwanie serwerów Fujitsu PRIMERGY serii TX, BX, BX9xx System Architect, knfiguracja chassis pdstawwe ustawienia i knfiguracja

34 ustawienia BIOS serwerów blade aktualizacja prgramwania wewnętrzneg knfiguracja LAN i FC Zarządzanie za pmcą irmc i knsli ServerView mnitrwanie statusu chassis raprtwanie, błędy mnitrwanie zużycia energii i knfigurwanie plis związanych ze zużyciem energii dla serwerów i całej budwy irmc Advanced Pack Zdalna instalacja systemu peracyjneg Warsztaty ServerView Installatin Manager (Remte) ServerView Deplyment Manager (Remte Deply) wdrażanie i knfigurwanie wirtualizacji w parciu Micrsft Hyper-V na serwerach Fujitsu, z pzimu ServerView migracja usług na nwą generację serwerów Fujitsu migracja usług na nwą generację serwerów Fujitsu

35 PODPIS ELEKTRONICZNY Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Wstęp d usług PKI Cechy i właściwści dkumentów elektrnicznych Certyfikaty kwalifikwane i niekwalifikwane cechy, różnice Pdstawy prawne stswania pdpisów elektrnicznych Funkcjnwanie Punktu Ptwierdzania Tżsamści: Zastswanie certyfikatów kwalifikwanych i niekwalifikwanych Zabezpieczanie dkumentów elektrnicznych: pdpisywanie z użyciem certyfikatów kwalifikwanych i niekwalifikwanych. znakwanie czasem Bezpieczeństw pczty elektrnicznej: pdpisywanie i szyfrwanie i deszyfrwanie i Weryfikacja pdpisów elektrnicznych kwalifikwanych i niekwalifikwanych Odnawianie i unieważnianie certyfikatów Warsztaty

36 WDROZENIE PKI W SRODOWISKU MICROSOFT WINDOWS Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Wstęp d infrastruktury klucza publiczneg (PKI) Prjektwanie hierarchii urzędów certyfikacji (Certificatin Authrity CA) Twrzenie hierarchii urzędów certyfikacji CA Zarządzanie PKI, knfiguracja wzrców certyfikatów Prcedury uzyskiwania certyfikatów i metdy ich trzymywania Kpia zapaswa kluczy Knfiguracja zaufania między rganizacjami Wdrażanie kart inteligentnych (smart cards) Zabezpieczanie kmunikacji w Internecie przy pmcy SSL Zabezpieczenie pczty elektrnicznej z wykrzystaniem PKI

37 ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA ANTYWIRUSOWEGO ESET Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Instalacja zaawanswana ESET Remte Administratr raz ESET Remte Administratr Cnsle Współpraca z różnymi bazami danych Obsługa błędów ESET RA Zarządzanie serwerem knsli ERA Pdstawwe raprtwanie Integracja już zainstalwanych klientów z centralnym zarządzaniem Zdalna instalacja klientów ESET Zaawanswana centralna knfiguracja Grupy parametryczne Plityki Menadżer reguł firewalla Knfiguracja managera pwiadmień Replikacja serwerów Warsztaty

38 SUPERWIZJA WARSZTATU Od dnia pszerzyliśmy naszą działalnść SUPERWIZJĘ WARSZTATU dla sób ubiegających się rekmendację trenerską Plskieg Twarzystwa Psychlgiczneg I stpnia. Superwizja warsztatu jest prwadzna pprzez bezpśredni udział superwizra w zajęciach. Przedmitem superwizji jest warsztat w wymiarze min. 16 gdzin. Superwizr bezpśredni bserwuje pracę trenera c najmniej przez 8 gdzin zajęć. P zakńczeniu superwizji superwizr wystawia pinię superwizyjną na pdstawie bserwacji pracy trenerskiej sby superwizwanej. Superwizja mże być przeprwadzna w miejscu i czasie wskazanym przez trenera. W celu uzyskania bliższych infrmacji prsimy kntakt

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b n. e d u. p l

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel.

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel. Oferta Usług Infrmatycznych Serwkmp.pl Kmplekswe Usługi Infrmatyczne Ul. Grudziądzka 87 87-100 Truń Tel./Fax: 0566635285 Km1: +48 691719996 Km2: +48 506045442 E-m@il: biur@serwkmp.pl WWW: www.serwkmp.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu Izba Przemysłw Handlwa Ziemi Radmskiej ul. Rwańska 7, 26 600 Radm mail: izba@radmskibiznes.pl ; www.radmskibiznes.pl Szklenie " Zarządzanie prjektem" 4 dni data 25-26.08.2016 r. i 1-2.09.2016r. raz " Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu MrGarden - nwy zakład prdukujący elementy architektury grdwej w Grudziądzu Gwarantujemy pracę i wyskie wynagrdzenie. MrGarden już teraz pszukuje pracwników. Aktualnie prwadzny jest nabór i szklenia kadry

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Miejsce szkolenia: zapewnione przez Wykonawcę (na terenie Warszawy).

Miejsce szkolenia: zapewnione przez Wykonawcę (na terenie Warszawy). Zapytanie fertwe na przeprwadzenie szklenia z zakresu grafiki kmputerwej w prgramie Adbe Phtshp CS6 w frmie zintegrwanej na pzimie pdstawwym i rzszerznym dla pracwnika Mazwieckieg Biura Planwania Reginalneg

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rzwój wspólnych lub płącznych systemów zapbiegania, mnitrwania, reagwania i usuwania skutków zagrżeń realizacja działań systemwych, mających na celu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania FORDATA Virtual Data Rm Mżliwści zastswania Kim jesteśmy? FORDATA (dawniej Datapint) Pinier na plskim rynku kapitałwym, który w parciu usługę Virtual Data Rm wspiera największe transakcje M&A, IPO, restrukturyzacje,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna)

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna) Nauka zawdu w rzemiśle (infrmacja lkalna) P latach zapmnienia i dstawienia na bczny tr edukacja plska próbuje przywracać d łask zawdy rzemieślnicze. Taki trend wynika przede wszystkim z ptrzeb współczesneg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ...

SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ... Załącznik nr 7 d SIWZ Lista i Zakres Szkleń Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA.... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ.... 5 2.1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna 2.0

Administracja Publiczna 2.0 Administracja Publiczna 2.0 Agenda Czynniki rzwju e-administracji e-administracja w Plsce Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo