BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / E L B L Ą G

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G"

Transkrypt

1 BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / E L B L Ą G T E L N I P n. e d u. p l P r z e d s t a w i n e w n i n i e j s z e j p u b l i k a c j i i n f r m a c j e n i e s ą f e r t ą w r z u m i e n i u K d e k s u C y w i l n e g

2 ZAWARTOSC ZAWARTOSC... 2 O FIRMIE... 3 SZKOLENIA IT... 4 WDRAZANIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS WDRAZANIE, ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS 2008R ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK ZWIRTUALIZOWANYCH VMWARE VSPHERE / VCENTER SIECI KOMPUTEROWE LAN / MAN / WAN SRODOWISKA PAMIECI MASOWYCH NAS / SAN / FIBRE CHANNEL / ISCSI ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK SERWEROWYCH FUJITSU IRMC PODPIS ELEKTRONICZNY WDROZENIE PKI W SRODOWISKU MICROSOFT WINDOWS ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA ANTYWIRUSOWEGO ESET... 19

3 O FIRMIE BONO t lider zespłu który fascynuje mnie d lat. Ale BONO w języku łacińskim znacza także dbry. Z płączenia fascynacji muzycznych i pasji zawdwej partej na wciąż pszerzanych umiejętnściach trenerskich pwstała firma BONO, zajmująca się dradztwem edukacyjn-zawdwym. Przedsiębirstw działa na rynku d stycznia 2009 rku. Misja firmy zawiera się w stwierdzeniu: Nauka jest niezmierznym mrzem DOBREJ wdy. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniny. W lutym 2010 firma zstała wpisana d rejestru instytucji szkleniwych prwadzneg przez WUP w Olsztynie pd numerem 2.28/00018/2010. Nazwa firmy jest dla mnie zbwiązaniem. Przede wszystkim d teg, aby być dbrym w swjej pracy trenerskiej. Ciągłe pdnszenie własnych kwalifikacji raz pszerzanie wiedzy zarówn zawdwej jak i związanej z samrzwjem trenerskim jest mim prirytetem i narzędziem d teg aby być dbrym w tym c rbię. Empatia, twarcie na człwieka, szacunek dla dmiennści i indywidualne pdejście d każdeg uczestnika warsztatu czy szklenia, t wartści jakie przyświecają mi w cdziennej pracy i jakich wymagam, pza wyskimi kwalifikacjami zawdwymi, d współpracujących ze mną trenerów. Dzięki temu uczestnicy naszych zajęć czują się na nich dbrze, c w knsekwencji przekłada się na ilść przyswjnej przez nich wiedzy. Zapraszam d współpracy Sylwia Piechucka

4 SZKOLENIA IT Szklenia IT wyknywane przez BONO Dradztw Edukacyjn Zawdwe parte są na autrskich prgramach stwrznych na bazie wiedzy teretycznej i praktycznej w danej dziedzinie. Specjalizujemy się w następujących szkleniach i warsztatach: Wdrażanie i utrzymanie śrdwiska Micrsft Windws 7; Wdrażanie, zarządzenie i utrzymanie śrdwiska Micrsft Windws 2008R2; Zarządzenie i utrzymanie śrdwisk zwirtualizwanych VMware vsphere / vcenter; Sieci kmputerwe LAN / MAN / WAN; Śrdwiska pamięci maswych NAS / SAN / Fibre Channel / iscsi; Zarządzenie i utrzymanie śrdwisk serwerwych Fujitsu irmc; Pdpis elektrniczny; Wdrżenie PKI w śrdwisku Micrsft Windws; Zarządzenie i utrzymanie śrdwiska antywirusweg ESET Smart Security / NOD32 Antivirus. Uczestnicy zajęć trzymują skrypt z częścią teretyczną i materiałami d zadań praktycznych. Na zakńczenie szklenia każdy słuchacz trzymuje zaświadczenie ukńczenia kursu.

5 Pnadt we współpracy z naszym partnerem Autryzwanym Centrum Szkleniwy DAGMA, jesteśmy w stanie dstarczyć Państwu autryzwane szklenia firmy Micrsft p ukńczeniu których trzymują Państw certyfikat firmy Micrsft zapraszamy na strnę Autryzwane szklenia Micrsft. Ceny szkleń i warsztatów ustalane są indywidualnie w zależnści d liczby uczestników i miejsca szklenia, z uwzględnieniem specyficznych wymagań zamawiająceg. Pdane harmngramy i ilści gdzin są standardwymi stswanymi przez firmę. W każdym przypadku istnieje mżliwść dstswania ich d indywidualnych wymagań klienta.

6 WDRAZANIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS 7 Zakres tematyczny szklenia bejmuje: 1. Instalacja, aktualizacja i migracja d Windws 7 przygtwanie nwej instalacji systemu aktualizacja d Windws 7 z pprzednich wersji Windws migracja prfili użytkwników 2. Wdrażanie Windws 7 przechwytywanie brazu systemu przygtwanie d wdrażania brazu wdrażanie brazu knfiguracja VHD 3. Knfiguracja sprzętu i aplikacji knfiguracja urządzeń knfiguracja kmpatybilnści aplikacji knfiguracja graniczeń aplikacji knfiguracja Internet Explrer 4. Knfiguracja płączeń sieciwych knfiguracja ustawień sieci IPv4 knfiguracja ustawień sieci IPv6 knfiguracja ustawień sieciwych knfiguracja Windws Firewall knfiguracja zarządzania zdalneg 5. Knfiguracja dstępu d zasbów knfiguracja zasbów udstępninych

7 knfiguracja dstępu d plików i flderów knfiguracja User Accunt Cntrl knfiguracja uwierzytelniania i autryzacji knfiguracja BranchCache 6. Knfiguracja kmputerów mbilnych knfiguracja BitLcker i BitLcker T G knfiguracja DirectAccess knfiguracja pcji mbilnych knfiguracja płączeń zdalnych 7. Mnitrwanie i utrzymanie systemów z Windws 7 knfiguracja aktualizacji zarządzanie dyskami mnitrwanie systemów knfiguracja ustawień wydajnści 8. Knfiguracja kpii zapaswych i ich dtwarzania knfiguracja kpii zapaswych knfiguracja pcji dtwarzania systemu knfiguracja pcji dtwarzania plików

8 WDRAZANIE, ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA MICROSOFT WINDOWS 2008R2 Zakres tematyczny szklenia bejmuje: 1. Knfiguracja systemu nazw dmenwych DNS dla Active Directry knfiguracja stref knfiguracja ustawień serwera DNS knfiguracja transferu i replikacji stref 2. Knfiguracja infrastruktury Active Directry Knfiguracja lasu i dmen Knfiguracja relacji zaufania Knfiguracja lkacji Knfiguracja replikacji Active Directry Knfiguracja katalgu glbalneg Knfiguracja wzrców peracji 3. Knfiguracja ddatkwych ról Active Directry Knfiguracja Active Directry Lightweight Directry Service (AD LDS) Knfiguracja Active Directry Rights Management Service (AD RMS) Knfiguracja kntrlerów dmeny tylk d dczytu (RODC) Knfiguracja Active Directry Federatin Services (AD FS) 4. Twrzenie i utrzymanie biektów Active Directry Autmatyzacja twrzenia knt Active Directry Utrzymanie knt Active Directry

9 Twrzenie i stswanie biektów plityk grupwych GPO Knfiguracja szablnów GPO Knfiguracja wdrażania prgramwania za pmcą GPO Knfiguracja plityk knt Knfiguracja plityk kntrli z wykrzystaniem GPO 5. Utrzymanie śrdwiska Active Directry Knfiguracja kpii zapaswych raz ich dtwarzania Przygtwanie utrzymania ffline Mnitrwanie Active Directry 6. Knfiguracja Active Directry Certififcate Services Instalacja Active Directry Certificate Services Knfiguracja ustawień serwera CA Zarządzanie szablnami certyfikatów Zarządzanie rejestrwaniem Zarządzanie dwływaniem certyfikatów

10 ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK ZWIRTUALIZOWANYCH VMWARE VSPHERE / VCENTER Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Instalacji i knfiguracji serwera ESXi Instalacji i knfiguracji składników vcenter Server Knfiguracji i zarządzania przy pmcy vcenter Server mechanizmami sieciwymi raz rzwiązaniami pamięci maswej używanymi przez ESXi Wdrażania nwych maszyn wirtualnych, zarządzania nimi raz migrwania ich Zarządzania dstępem użytkwników d infrastruktury VMware Mnitrwania wykrzystania zasbów przy pmcy vcenter Server Zwiększania skalwalnści z użyciem vcenter Server Instalwania pprawek ESXi przy użyciu VMware vcenter Update Manager Zarządzania wyską dstępnścią i chrną danych przy użyciu vcenter Server

11 SIECI KOMPUTEROWE LAN / MAN / WAN Zakres tematyczny szklenia bejmuje: 1. Klasyfikacja sieci kmputerwych LAN, MAN, WAN sieci przewdwe i bezprzewdwe sieci z prtkłem IP i innymi prtkłami 2. Mdel ISO/OSI 3. Rzwiązania warstwy fizycznej kablwanie miedziane kablwanie światłwdwe kablwanie strukturalne płączenia bezprzewdwe dedykwane płączenia punkt-punkt płączenia punkt-wielpunkt (sieci WiFi) zalecenia d zasilania sieci kmputerwych i kmputerów 4. Rzwiązania warstwy danych sieci Ethernet pdstawwe tplgie spsób dstępu d medium przez stacje dmena klizyjna i uwarunkwania fizyczne budwy sieci Ethernet adresacja MAC minimalna i maksymalna wielkść ramki Ethernet

12 prędkści działania sieci wg technlgii transmisji i maksymalne dległści zależnie d technlgii urządzenia d budwy sieci Ethernet Hub/kncentratr / bridże / switch/przełącznik spsób łączenia kmputera d przełącznika i przełączników między sbą agregacja płączeń tplgie sieci Ethernet z pętlami sieci wirtualne VLAN 5. Kmunikacja w warstwach sieciwej i wyższych Prtkół IP adresacja IPv4 ruter IP pakiety unicast, multicast, bradcast prtkół ARP prtkół DNS prtkół DHCP prtkół NTP/SNTP 6. Wskazania prjektwe dla sieci LAN 7. Warsztaty tplgia hierarchiczna pdział sieci na VLAN-y redundancja płączeń i urządzeń VLAN zarządzający

13 SRODOWISKA PAMIECI MASOWYCH NAS / SAN / FIBRE CHANNEL / ISCSI Zakres tematyczny szklenia bejmuje: SAN Strage Area Netwrk C t jest SAN? Definicja SAN-u Wyska dstępnść Knslidacja serwerów i pamięci maswych DAS, NAS i SAN Direct Attached Strage (DAS) Netwrk Attached Strage (NAS) Strage area Netwrk (SAN) Rzważania w SAN Prównanie SAN i NAS DAS kntra NAS kntra SAN Prównanie pd kątem zastswania Kmpnenty SAN Fibre Channel Czemu nie SCSI? SAS kntra parallel SCSI Wrld Wide Name (WWN) Fibre Channel WWN Nde-y, Prty i Linki Tplgie SAN Switch-e Fibre channel

14 Hsty SAN Bt-wanie pprzez SAN Przygtwanie i instalacja hsta Instalacja karty HBA Łącznść w Windws Menadżer Urządzeń Zarządzanie Dyskami w Windws Wielść ścieżek d pamięci maswej Micrsft Multi-Path I/O (MPIO) Target-y dyskwe Dyski twarde Standardwe interfejsy dysków twardych Parallel ATA/IDE i SCSI SATA (Serial ATA) SAS (Serial Attached SCSI) RAID Półki dyskwe iscsi Prtkły i pamięć maswa IP Warsztaty Przegląd iscsi Sieć SAN parta iscsi Inicjatry iscsi Wspieranie i struktura nazw w iscsi Usługa isns Wykrywanie i peracje na biekcie iscsi target Uwierzytelnienie iscsi Zalety iscsi wbec FC Mechanizm wyknywania Snapsht-ów pprzez SAN

15 ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISK SERWEROWYCH FUJITSU IRMC Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Przegląd serwerów Fuijtsu PRIMERGY wraz z wykazem pdstawwych cech technicznych Fuijtsu PRIMERGY TX Fuijtsu PRIMERGY RX Fuijtsu PRIMERGY BX (BX600, BX900) wraz z dstępnymi serwerami kasetwymi Fuijtsu PRIMERGY CX Prównanie serwerów Fuijtsu PRIMERGY d knkurencji ze szczególnym uwzględnieniem rzwiązań Blade Architektura serwerów TX, RX, BX budwa i cechy zasilanie różnice pmiędzy serwerami zastswania (ilść i typ kart LAN nbard, wspieranej pamięci RAM i HDD, wspieranych kart) wyświetlacz CSS i LCD raz jeg funkcje Cnnectin Blade Management Blade dstepne typy serwerów prcesrwych Blade (BX9xx) i DAS (SX9xx) Knfigurwanie serwerów Fujitsu PRIMERGY serii TX, BX, BX9xx System Architect, knfiguracja chassis pdstawwe ustawienia i knfiguracja

16 ustawienia BIOS serwerów blade aktualizacja prgramwania wewnętrzneg knfiguracja LAN i FC Zarządzanie za pmcą irmc i knsli ServerView mnitrwanie statusu chassis raprtwanie, błędy mnitrwanie zużycia energii i knfigurwanie plis związanych ze zużyciem energii dla serwerów i całej budwy irmc Advanced Pack Zdalna instalacja systemu peracyjneg Warsztaty ServerView Installatin Manager (Remte) ServerView Deplyment Manager (Remte Deply) wdrażanie i knfigurwanie wirtualizacji w parciu Micrsft Hyper-V na serwerach Fujitsu, z pzimu ServerView migracja usług na nwą generację serwerów Fujitsu migracja usług na nwą generację serwerów Fujitsu

17 PODPIS ELEKTRONICZNY Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Wstęp d usług PKI Cechy i właściwści dkumentów elektrnicznych Certyfikaty kwalifikwane i niekwalifikwane cechy, różnice Pdstawy prawne stswania pdpisów elektrnicznych Funkcjnwanie Punktu Ptwierdzania Tżsamści: Zastswanie certyfikatów kwalifikwanych i niekwalifikwanych Zabezpieczanie dkumentów elektrnicznych: pdpisywanie z użyciem certyfikatów kwalifikwanych i niekwalifikwanych. znakwanie czasem Bezpieczeństw pczty elektrnicznej: pdpisywanie i szyfrwanie i deszyfrwanie i Weryfikacja pdpisów elektrnicznych kwalifikwanych i niekwalifikwanych Odnawianie i unieważnianie certyfikatów Warsztaty

18 WDROZENIE PKI W SRODOWISKU MICROSOFT WINDOWS Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Wstęp d infrastruktury klucza publiczneg (PKI) Prjektwanie hierarchii urzędów certyfikacji (Certificatin Authrity CA) Twrzenie hierarchii urzędów certyfikacji CA Zarządzanie PKI, knfiguracja wzrców certyfikatów Prcedury uzyskiwania certyfikatów i metdy ich trzymywania Kpia zapaswa kluczy Knfiguracja zaufania między rganizacjami Wdrażanie kart inteligentnych (smart cards) Zabezpieczanie kmunikacji w Internecie przy pmcy SSL Zabezpieczenie pczty elektrnicznej z wykrzystaniem PKI

19 ZARZADZENIE I UTRZYMANIE SRODOWISKA ANTYWIRUSOWEGO ESET Zakres tematyczny szklenia bejmuje: Instalacja zaawanswana ESET Remte Administratr raz ESET Remte Administratr Cnsle Współpraca z różnymi bazami danych Obsługa błędów ESET RA Zarządzanie serwerem knsli ERA Pdstawwe raprtwanie Integracja już zainstalwanych klientów z centralnym zarządzaniem Zdalna instalacja klientów ESET Zaawanswana centralna knfiguracja Grupy parametryczne Plityki Menadżer reguł firewalla Knfiguracja managera pwiadmień Replikacja serwerów Warsztaty

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel.

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel. Oferta Usług Infrmatycznych Serwkmp.pl Kmplekswe Usługi Infrmatyczne Ul. Grudziądzka 87 87-100 Truń Tel./Fax: 0566635285 Km1: +48 691719996 Km2: +48 506045442 E-m@il: biur@serwkmp.pl WWW: www.serwkmp.pl

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

OFERTA UTRZYMANIA SERWISU PODMIOTOWEGO BIP

OFERTA UTRZYMANIA SERWISU PODMIOTOWEGO BIP OFERTA UTRZYMANIA SERWISU PODMIOTOWEGO BIP REGON: 930758435 NIP: 894-10-42-934 Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem 0000205812 Kapitał zakładwy: 150.000,00

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo