Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz"

Transkrypt

1 NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115 plicjtó, ty zld pięć bt Od dzsięciu lt pcuj Kdz Głój Plicji sz, d śiu pzsuj chói KGP, jst tż stz gly Scji Plsj IPA Ft J Michl cz upń REGION Ndpł biązó, pz i pytg t z dził szdę itsu publiczg Tduszi Kzzzuty pst gspdzi Lgicy, g śd szli su Ds złżyli usci lgic K, pyt có Stt, pdzg pzz M tlsj g lgicg psł Pltfy Oby Istut ztił pzd ii, ż utcił p pl jzdy i liccję Pi zzu, d ydził stdd szli Tz sz Ryb t D y jzd p scy gą stcić lici dst pz i iy z z, tó i pzydzych pjił się putuz, ptsj d pzydt Lgicy, ż j g dzczy jp tlł śd szli có, tz ybjąc jdą sbę d dbi p jzdy, ż uttę dutu ilust iych St 3 có OŻĄ NAS GRATAMI! 2 Jsi z z y REGION N dść, ż zdzl, t jszcz putul St busó, żących psżó p Zgłębiu Mdziy, jst ęcz tgiczy yi z dugj już tli, ją sttich dich pzpdzili lgiccy plicjci Ty z spgli ich fucjiusz Ispcji Tsptu Dgg REGION pc plici głyby pstć dgi stddch utstdy Mist i pit lubińsi, łącząc s siły, spj ybudłyby jszcz jdą hlę i ą bdicę Nstty piądz, zist zstć gi, ti stu płyą d szy 2014 u sządy Zgłębi Mdzig zpłcą jyższy histii pdt jsiy pzypdu giy Plic, t pd 43 l zł Pit lubińsi, tóy z pścią fisy ldd jst, usi ddć 15 l zł Piądz z jsiy gst ją tfić d bdjszych sządó, l c t są ydt, pzstj pil stzżą tjicą Miistst Fisó St 8-9 Zgłęb Mdzi!

2 PULS OMETR Ruszył pzdybcz chi PULSOMETR t sz dcyjy ig plityczych, sządych z spłczych zltó i updó, ppzdzy żdyi bdii i sdżi ty jdy, jdyy jscu Puls Rgiu, zstzgy sb p d subtyj cy sób i zdzń REDAKCJA REGION ju będzy ybć udputych, jsią: pzydtó, buistzó, ójtó i dych óżych szczbli Plitycy z lu pcji, chcąc pzypć sy istiu, s ddzją Zgłęb Mdzi i j zsz pzd ybi bcują ziy Nficjl id, ż jdyą P i Spdliści ybch d Eupltu ęgu dlśląs-plsi być icpzs ptii Ad Lipińsi, czu s zdcyd zpzcz Człi dziłcz dlśląsich stutu PiS, tózy ili Lgicy sztłt pzyszłych list ybczych, tych zisch chcli óić publicz Mgę zddzić, ż listy p spsób istty będą się óżić d tych spzd pięciu lt pzyzł Lipińsi Lid ptii zpdził, ż pięć żliych dtó upjsich, tó są d zdbyci szy ęgu, jg ugup liczy d bcj dcji jdg pzdsticl: pfs Ryszd Lgut Gzgz Nplsi, były lid Sjuszu Licy Dtyczj, p- PLUS Mgdl Młchs iciist diistcji i cyfyzcji Nspł 32-lti iciist, i ziy szf (iist Michł Bg zstąpił Rfł Tzssi), scj dąży d uguli sytucji jdst sządu tytilg, tóych jj piii jst zdcyd z duż Jst spółutą pjtu złżń d j usty zięszjącj lstyczść gizcyją i zchęcjącj d łączi sządó Uczsticzył fcji dtyczącj tych stii Lubi, tz zgizł pdb siiu sz Młchs ói js, ż sdzl fucj istytucji sztuj (bsług, diistcj, sięgść tc), t czsi zbęd szty MINUS Ad Lipińsi Gzgz Nplsi dził Lgicy, ż: Pót d Plsi pdzlj 49 jództ dj gcję óg zju ju, pż f pdz d 1999 u dpdził d zdźięu iędzy łyi isti, dużyi śdi I t pzpść się ciąż pgłębi Zd plity czs pii ybczj, t dpdi t, by pzić pc d dg pdziłu pńst Pyty szty tg pzdsięzięci, p- Jsł Gi dj d, z tóych yi, ż 1997 u utzy diistcji 49 jództch ysił 460 l zł, pdczs gdy tz sztuj ż 770 l zł Pysł z 49 jództi być głóy tt tgczj pii ybczj SLD Tęstą z PRL zł pysł licy psł Pltfy Obytlsj, Rbt Kpiici O z li bcł, ż isą 2018 u pzjdzy się y dci dgi S3 z Lgi- cy pzz J d Bl Kdydtó PO d Pltu Eupjsg pzy z il tygdi Tutj się zgć dug już bit piędzy Gzgz Schtyą, Jc Ptsicz T dugi c pd ygł lę pzyództ dlśląsich stutuch PO i być jdyą ybch d Pltu Eupjsg, t jd stti pć pdpdł pi i jg pzyszłść jst js żą s zł I Rgs ójt giy jsj Lubi Zdcyd st jst óż ójt I Rgs, tyl ż sój upó uj iy iż iist Młchs uu Pzydt Lubi Rbt Rczyńsi, tóy zppł gi jsj fuzję uczciych uch, c bł pdczs cji szlującj jg sg, j i są iicjtyę Mius lży się pi ójt z zbyt pzyiąz d zjg ftl, upi ppgdy i ótzczść, c pzl jj dstzc zyści płyących z płączi, tó dczuliby szńcy Gic iędzy gii: jsą i jsą, d d istj tyl uzędych dutch REGION N dść, ż zdzl, t jszcz putul St busó, żących psżó p Zgłębiu Mdziy, jst ęcz tgiczy yi z dugj już tli, ją sttich dich pzpdzili lgiccy plicjci Ty z spgli ich fucjiusz Ispcji Tsptu Dgg Ft J Michl REDAKCJA ul Tysiąclci 2, Lubi REDAKTOR NACZELNA: Mj Gh ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Edyt Dzył, Łusz Li, J Michl, Ad Michli, Ktzy Szts YDACA: Pssdil Spół z KONTAKT: Rdcj: Tl Eil: Rl: SKŁAD I LAYOUT: Pł Hlusz DRUK: Plspss cł Rdcj zc tstó zóiych z zstzg sb p d ich dgi z żliścią sci Rzpszchi tiłó dcyjych bz zgdy ydcy jst zb Rbt Kpiici ubgły tygdiu spdz su 54 busy i utbusy, usując tsch z Lgicy d: Lubi, J, Złtyi, Pchic i Chj z ddt 46 schdó ciężych Z ugi zły st tchiczy pjzdó, ztzy su 27 ddó jstcyjych ylicz pdispt Słi Msjć, fic psy lgicj plicji Pdb j pdczs ppzdj tli, głóyi pdi ztzyi tych dutó były bi śtliu, zły st ułdu hulcg i iczg z yci płyó z sili uzupłi zczi lu pzźió ż ótc stcić csj usługi, b udui już zpdzli, ż ziązu z pidł- Ntist dl Gzgz Schtyy ą z fę tśą być zsł d Busli N id, sąd ysttuj były icp Spuluj się, ż zst tz spdchiz i dt będz się ubgł j części ju Kpi będz ięc dl g zcz tudjsz iż dzij zi Jśli zpp pzz Tus ziązi pzypdą i d gustu, gą spóbć pszuć zylu u slgi Jsł Gi, tóy złżył łsą ptię Al t tż będz łt N spdzy się jgś lg dstu pzdsticli PO Plsę Rz óił Lubi Jsł Gi Były iist spdliści zddził, ż szy gi dydt u jd d Eupltu będz były dziłcz Pltfy Atu Zsd, j spul Pit Bys J Michl, (MG), (DRM) ścii złdz jzdy busó i b tiści ich usi, szystich tch pifują uząd szłsi, tóy ydj pzli pzóz sób tc sttj cji dti u łącz 60 có bc jdg, tóy ił 0,34 pil lhlu, s spę d sądu Z li pdczs ppzdj tli spdz 23 busy óczs 16 c ztzy ddy jstcyj i ysti dty Ktl pzźió będą tyu yź zzcz pdispt Słi Msjć J Michl AKTUALNOŚCI Ds pzydt szyscy są bslti lgicg śd szli có Stt, pdzg pzz M K Istut ztił pzd ii, ż utcił p jzdy i liccję Pi zzu, dl pdził stdd szli Jg ilust pdpczych bz żdych pbló zstł dpuszczych d uczsticzyć pstępiu diistcyjy pzyzj Lili Łusicz, zczi psy Putuy Oęgj Lgicy Pzdsticl pzydzych, tózy pjili się putuz, ją ptsj d pzydt Lgicy, ż j g dzczy jp tlł śd szli M K, tz ybjąc jdą sbę d dbi p jzdy, - Pzydzi ją ptsj, ż gspdz ist stlł śd szli M K pństg gziu i d ł szściu lt psid p jzdy Pzz cł lt żd uząd pił byłych ustó Sttu Sytucj splił się dp pździu ubgłg u óczs sąd ysłł d lgicg gisttu zcz, z tóg yi, ż upi yd pzz M K ulgją pzpdi N tj pdst pzydt Lgicy cfął upi łdj lgiczc J- ż uttę dutu ilust iych có, tóy uńczyli us Stc Dl b p jzdy t gy pbl uy Pit Zięt, tóy szść lt tu zdbyc upi cy ydł 1800 zł Pcuję Zchdz, gdz schód jst i zbędy Jśli stcę dut, będę ił z czg utzyć dziy ói zgyczy śód pzydzych są i: żłz pzbyjący isji Afgist, stż, zdi cy szyscy, pdst usu tgii B uńczg u M K, zdbyli upi ddt tg Stąd, z z uttą dutu, stcą tż pcę szj gup jst chłp, tóy jździ p cłj Eup tii ziął dyt dśc tysięcy złtych i j u dbią p jzdy, i zpu d jg dzi, b z czg dd piądz, s będz ógł pcć zdz? zstiją się bslci Sttu Kcy pzyzją, ż śd M K ybli z plci ty czs, pd zględ sttysty udstępiych pzz jódzi Ośd Ruchu Dgg Lgicy, jg bslci li jyższą zdlść gzió Pzydzi ddją, ż był bdz dby istut Zstł d g s z śd z Stzgi Tt szł się liidł, ięc zpp, by 3 B KURSANCI STARTU ZAZYCZAJ ZDAALI EGZAMIN JUŻ ZA PIERSZYM RAZEM LEGNICA Zid żliści ppłi pzstępst pzz pzydt Lgicy, złżyli putuz cy, tóy gzi utt p jzdy Gspdzi ist zzucją dcyzję utzył cy dpł b- g jsc Sząd Kiązó, pzcz- lgiu Odłcz tdy f, spą z upń z ybuchł itsł się lgic pdził szdę utu Jst lc pdpdbitsu publiczg, ż z ugi chę pządści i słuszg ii pytg tsu spłczg będzy zstzygięci sp płc KGHM Zząd cły czs sz hbtę ddjąc i zi cuu i póbuj óić, ż d sg szi pój będz słdszy t lj spt płc dziych ziązcó z łdzi KGHM tuj Józf Czyczsi, szf Scji Kjj Góict Rud Mdzi NSZZ Slidść uczył się lgici Stc ói Dt Ryb, tó d pięciu lt jst cą Dut jst jj zbędy, pż łsy schód t jdyy tspt, ji ż się dstć d pcy Rzczi psy pzydt Lgicy chc tć spy i pzyzj, ż dsiu ddził się z dió Pczy dcyzję putuy ói Adiusz Rd, tóy zzcz, ż żd z có utcił jszcz upń cy J Michl Józf Czyczsi, lid dzij Slidści: N pzdsti żdych tych yliczń Ziązi zd ystsły już spól tzy pstulty d zządu Plsj Mdzi Dgją się, by zić zsdy liczi czj gdy pdst zysu spółi tt, jd z uzględ ty płcg pzz KGHM pdtu d tóych pli Zząd uzł t z ppzycję d pzyjęci, tłucząc się ty, ż pdt d pli pły dycję spółi, pzz c ż pzlić sb tg typu ddt szty tuj Czyczsi N pzdsti żdych tych yliczń ddj ziązc Kljy pstult pzdsticli gizcji pciczych jst ustl 2014 u zstu śdj płcy pzi 6,4 pc Zząd zppł tist 2,4 pc ch sttg pstultu łdz spółi pzdstiły ziązc pl ztudi t, jd pdły szczgółó, j t się pzdstić pszczgólych ddziłch Sty ypcły pzui Klj spt płc zpl pzyszły tydzń Edyt Dzył Mił pięsz Ft J Michl AKTUALNOŚCI ipiu LUBIN/POLKOICE Tucj, Ncy, Austi, Chcj i Słi t pńst, tóych ty u pstą slpy sci CCC Uuchiy d dustu ych slpó, z tg 160 z gicą pdził gcji ISBs Diusz Mił, pzs CCC SA N ięszści tych yó CCC był już bc Zdbiutuj tyl Słii Gup CCC jst jdy z jięszych dystybutó bui i jg pductó Plsc Sją sdzibę Plicch, t Lgicj Spcjlj Stfy Eiczj Opócz łsj pducji, spół iptuj bu z Chi z łch Sj pduty fuj i ppzz sly fi CCC z slpy buicz BOTI Psid ł 40 zó tych, ty bdz ppulg Plsc Lscg D ńc 2012 fi pdził dziłlść pd zą NG2 Od styczi 2013 dził już pd szyld CCC SA Od 2004 t jst szsj Głdz Ppó tściych Jj jięszy udziłc i pzs Diusz Mił jst pdt łścicl Glii Cupu A Lubi (MG) Ft J Michl Ft J Michl Zdjęci J Michl, Edyt Dzył 2

3 LEGNICA PRACE ZAPLANOANE SĄ NA ODCINKU OD PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PLACU ILSONA AŻ DO SKRZYŻOANIA Z UL JAORZYŃSKĄ LEGNICA Zy jst już yc, tóy pzbuduj płącz ulic itl i Sb Pztg t zd ygł pdcłs fi, tó uł z czt pzdsiębisti Kc istycji zpl 25 spi b A by ist gł pdpisć uę z ycą, tóy zppł cę l 2,7 l zł butt, ptzb był zgd dy pdz utppi d tgczg budżtu Rjcy pdjęli t- ą uchłę pdczs czjszj ssji Rt być yy dciu d pzjści dl pszych pzy plcu ils ż d ul Sb Dcl bj óż szyż z Jzyńsą, l dp p zstzy- gięciu pztgu dizcję ulicy, tój z zględu uszdzą zchię uch już d zstł giczy d 30 gdzię Pzy zji tu ulic Sb i itl zt zstą by Ft J Michl i i DZIEŁO YBRANE P z czty histii yb jlpszą siążę Kuć gły pzycj pis ppzdi u pzz jscych utó, yd Lgicy lub ziąz tści z ist Kpituł uzł, ż t h ynóż zsługuj lgicz Kysty i pls ili P isł s, tó p 40) 9-19 (193 j t Śi t ys j Njs licji jst i jg dlszych dzjch ydcą pub dg N t dzic Miistst Kultuy i Dz cji pzy 32 ód spś ć szś su i it Bibl ic Lg są usu i Ogizt ) (JOM icy Publicz i Muzu Mdzi Lg tj z ści LEGNICA Dstęp są już dlcj ści Ich ypł jst u pszi iższych płt z yóz dpdó Obiż sti zczą biązyć d 1 lutg tg u Pd c gudi di zdcydli zjsziu płt z yóz ści Zczącą óżicę dczują szńcy, tózy zdcydli się sltyą zbióę dpdó Od pzyszłg siąc zpłcą 4 zł j: zist 13,7 zł 9,7 zł Ntist ltzy, tózy chcą sggć ści, zpłcą tyl 80 gszy j: zist 17,80 17 zł Chciż t czysty bsud, dlcj słdć usiy p, b ząd i psł zdbli spę, tó dtyczy ilió Pló pzyzj pzydt Tdusz Kzsi z z iyi sządci zbgł zię pzpisó usty fu Ziązu Mist Plsich D dziś dczliśy się cji ddj N dlcj dstęp są uzędz ist pl Słińsi 8 i sdzib stży jsj pzy li Rzczypsplitj 3 z st ittj: ptllgicu ypł dui pzyj będą bu tych istytucjch Osby p i jdsti gizcyj piy złżyć dlcj jpóźj d 15 lutg, zś sby fizycz ją czs d pły c (JOM) N istycj z l 18 l zł Spółę ż upić yłącz ist bży, ięc zjujący się cpłict i gtyą Iczj będz t p pstu t ói Pit Chjci, pzs MPEC Tl Lubi Cpł ż być jdyy pdut fiy, b będz się t płcł Njlpj, gdyby ż t był płą- czyć z pąd ddj szf spółi Zużyc cpł Lubi spd Zptzb ślją b z jdj sty ui tsfycz, z dugj tist ROCZNIE ZA POŁĄCZENIE SAMORZĄDÓ LUBIN/ARSZAA Miistst Adiistcji i Cyfyzcji zięszył śdi fis dl sządó, tó płączą się ięsz gizy Dtyczy t tz gi bzych Pzydt Lubi, Rbt Rczyńsi zstł zpszy d stlicy pzz iciist Mgdlę Młchsą, by pzdstić lubińsi pbl ziązy z pdził ist i ljącą j gię jsą Pcząt złdliśy, ż t będz ł 20 l zł cz P ty, j pzdsti zó, pdst tóg będz yliczy bus z płącz gi, tóy ppuj MAC, ży dstć t 25 l z ói Rbt Rczyńsi, pzydt Lubi Pzydt lt ychdził z ppzycją płączi gi d ójt giy jsj Lubi, Iy Rgsj Zppł tż, by jj uzędicy pzśli się d spólg budyu, tóy bc fucjuj stst pit, tó b się zić zitg ctu diistcji dl szńcó pitu i ist Sptł się t z jąś sitą cją stzgczą bc s łącz z gzti i ulti szlującyi id, jbdzj Al y lę spółpcy pdtzyujy ddj pzydt Rczyńsi Dl szńcó szystich lubińsich sządó t ziy zczłyby szczędść czsu i ft pzy złtiiu szlich uzędych flści Gi js jst z p t guty (DRM), (SZAT) Ntist Vss Tchi Gzcz yd pół ili u i ztudi ddtych 10 pció su tzy tty dl spł 500 sób Pzdsticl fiy zpdzli, ż t jst jj stti istycj t LSSE Z li Uzi, ci pduct chii budl- Pi lich łdó istycyjych, ddtych jsc pcy pzybędz l j spcjlizujący się istlcji i spltcji pdłóg, zistuj 1,5 l zł Ntist ytóc tlych bli, C+P, zz ydć ż 8 l zł Ztud, ysząc dziś 123 tty, s pięszyć ljych ilśc J Michl Pzydt Lubi Rbt Rczyńsi pjchł d szy zpsz iciist Mgdly Młchsj Obc pcuj u s tzyśc sób, dyś t s y bsługił dustu pció ói Pit Chjci, pzs Tlu p, tó yusz pzdsiębicch pdz uttyi pdującj szczędz - gii Dl dbicó, ięc szńcó, zcz t iższ płty, z li dl dstcy cpł zdcyd biż dchdó Osiągęliśy już sylą gicę zs biżi sztó Obc pcuj u s 13 sób, tó bsługują 65 pc dbicó cpł t ZOO MAC: 25 MLN ZŁ LEGNICA Zzch yzysu gspdczg zpdził pzs Lgicj Spcjlj Stfy Eiczj, Ad Gbci, ęczjąc lj zzli pdz dziłlści dl cztch istó: Vss, Uzi, C+P z S&L Lgistic Psz tzy fiy d lt istują t lgicj pdstfy Czt t lgistycz spół dzi z Lgicy, tó z pięcisbą złgą dp iuguuj dziłlść gspdczj l budę g złdu chc zistć 6 l zł 5 LUBIN Mist chc spzdć Mjs Pzdsiębist Egtyi Cplj Tl Lubińscy di, ięszścią głsó, pzychylili się d tj ppzycji pzydt Lubi, Rbt Rczyńsg Nb pji się ft spzdży ptu szystich cji spółi LEGNICA Pztg bsługę dóch liii utbusych głsi uząd ist icpzydt Jdig Zicz zpi, ż p pzystąpi d g Mjs Pzdsiębist Kuicji Od sbty Tl spzdż MPK? Mjs spół uicyj, MPK, ż ótc ć ut Nylucz, ż bsługę liii 4 i 8 zlczą óż ii pzźicy Mist usi głsić pztg, pż t są ygi Uii Eupjsj, z budżtu tój Lgic tzył dfis zup szściu czsych utbusó Auty i Slis, tó będą sztć pd 5,5 l zł, ją usć tyl tych tych tsch Rzczi psy pzydt ist szcuj, ż y tb pji się ulicch isą tg u Li 4 i 8 ją dść dlgł usy Czó jździ d ul Pzńsj pzz Pcą ż d Lgicj Spcjlj Stfy Eiczj Ntist ós zczy sój bg pd szpitl ńczy pzy ul Pzńsj (JOM) gchł Zi się tż lysty pzjści dzg pzy ul Młysj Pdt zbud zst zt utbus pzy szl iczj i cłic zdiz pzd dy licu dyczy Ntist pzyst d sty l Oł Biłg zstł już ptycz zliidy Autbusy ztzyują się tz pblisj ztc pzy ul cłsj J Michl Kc plu Zi się tż lysty pzjści dzg pzy ul Młysj Będz t LUBIN Lubi Kdyś t s y bsługił 200 pció ói Chjci Zbyc udziłó Tlu jst jd pst Pzydt pdjął dcyzję spzdży spółi 2005 u T już czt pób Ostti z pób tg dć d lt tu, jd- LUBIN O płiu ctu, ięszścią głsó, zdcydli lubińscy di pdczs sttj ssji pu cłsi, pócz dipu, b pst tż ptszi, j i iigód zlgiczy Będz t jsc d dpczyu dl szńcó Lubi, l óż spłić fucj ducyj D zisjs z łdzż ptfi dóżić i d u, czy y szj d si Ctu Educji Pzydiczj ć ięc pzd szysti fucję ducyją ói pzydt Lubi, Rbt Rczyńsi Biu ctu będz się ścić budyu zgóz Z - Dizuy t tyl jd z lu tcji pu cłsg Zjdą się i i uil i ch gtui ptó Plicjt czuy LUBIN Putu zbd, czy Eil O plicjt lubińsj dy pzczył sj upi tc itcji i pbił jdg z szńcó ist Spę zgłsił plicję jcc pszdg Mtiły pzzliśy putuz, pż chcy zchć bzstść i zlży yjśiu tj spy ói J Pcch, zczi psy lubińsj plicji, tój służy Eil O D zdzi dszł cy 22 gudi ub- zgłsił się żd ist Nt jśli i ty z it się zgłsi, będzy usli dlj fucjć i dstczć ludzi cpł, b tg yg d s p N ulg ątpliści, ż będzy zuszi szuć piędzy lj istycj ói Chjci Edyt Dzył łścicl Ft Edyt Dzył FOT chiu MAC Ft Edyt Dzył 4 głg u Eil O z z fucjiuszą lubińsj plicji ptlli ist Plicjt, tc pdzj tli dóch łdych ludzi, ił pzczyć sj upi Z zzń jc pszdg yi, ż Eil O udzył sy lic u D dutcji spy zstł dłącz bducj ls, z tó- j yi, ż ężczyz bżi ęgsłup licy szyi, dltg put pstił szcząć śldzt ói Lili Łusicz, zczi psy lgicj putuy Pstęp tj sp pdzi lubińs putu j, l ylucz, ż zst pzz j jdstc (DRM) g Pcicy CEP ją yyć są pcę t pu D diisti ctu ystczą d sby CEP t jdst, zd tój będz ducj dzci i łdzży z p d zjdującyi się pu pti i zzęti Zięszy zt ftę ducyją Lubi, biucję czy diistcję ddj pzydt Rczyńsi CEP zj się tż dziłlścią uą, ty spółpcą z uczlii yższyi i istytucji uyi ju i zgicą zs hdli, żyi i lczi dziich zząt Edyt Dzył Pijy BM LUBIN Mjąc pd d pil lhlu póbł zpć ut Plicję zł sz sdl Stszic p ty, j 24-lti lubiii lt udzł dz, yując zbyt sp y pi Gdy ztł się, ż b djdz plicj, póbł djchć N szczęśc pijg cę BM pgli ztzyć ii szńcy, tózy zbli u luczyi d ut Mężczyz ż stcić p jzdy d u d 10 lt Z pdz pd pły lhlu gżą u pdt d lt pzbi lści (DRM)

4 POLKOICE, GŁOGÓ Spdzi p zich N jść GŁOGÓ Mż sp zbyt ż, l zsz! Pzydt Głg J Zubsi, tóy utcił ięszść dz, pzjdz pszy pży tst POLKOICE i uszją ss fil tchlgii 3D Od jut, 29 styczi, ii będą gli glądć bz y yiz Ddt szyscy, tózy ybią się pjcj d 9 lutg, z bilty zpłcą j 50 pct Sptu spółfis budy bis pzy SP12 Ziy budżc są cz Czy ud się j pdzić? ięszść dz tz PO, SLD i di zlżi, tózy płączyli siły Czy Zubsi pz pzychylych u dych N p będz tudj iż dtychczs (MG) Tlty szłch czy ud się j ytć? Pzydt J Zubsi stcił ięszść i id, czy pzfsuj tę istycję Ft chiu N jbliżj ssji pd głs pddy zst pjt uchły, zgłszy pzz dg Rdsł Pbl, tóy zppł y tó sititó szłch pdstych 3 i 6 z Gizju 5 Rdsł Pbl lży d tz jbliższj śity pzydt Zubsg, c pzl dyć, ż t ządzący Głg chc ó t pzpdzić Dchdzi d tg czść tychistg, d 7 lutg, złżi isu śdi z Miistst Hbbit, il z ll Stt i bji Subi z Rbczi z Zgij Kiy t tyl tó z filó, tó będz ż zbczyć już j jści Mtż pjt cyfg zstł już zńczy, iptzy pzszli spcjlistycz szli cu 2013 u Plic Ctu Aicji złżył is d Plsg Istytutu Sztui Filj dfis zdi Cyfyzcj i Plicch ysść pzyzj dtcji y- N dizy dl plicji YCIĄGNĘLI PIJANEGO ZZA KÓŁKA GŁOGÓ D schdy zpczyją służbę jscj plicji T dl i Ki Cd ypsż silii bzy Kupi j dzięi fisj pcy pitu głgsg z Fudcji Pls Mdź Jd z dizó już służy plicjt z ydziłu Ruchu Dgg Dugi będz yzystyy pzz fucjiuszy z gi ds ltich P uczysty pzziu, schdy d zu zpczęły l- ą służbę plicyją ulicch i dgch pitu głgsg ifuj disz Bgd Klt, fic ps- y Kdy Pitj Plicji Głg Płę piędzy up dizu pzzczyły łdz pi- isł pd 81 tysięcy złtych ói E Szczcińs-Zlińs, zczi psy Uzędu Giy Plicch Pzstł śdi pyc sztó zupu zstu d pjcji cyfj i 3D, czyli p 65 tys zł, pchdzą z dtcji clj giy Plic Rszt ty, t fudusz łs Plicg Ctu Aicji, tó zządz Bilty pcyjj c ż już upić pzdspzdży Z ss 3D tzb zpłcić 8 zł, 2D złtóę j (SZAT) GŁOGÓ Głgii pdził schód jąc 3,24 pil lhlu giz Gzi u d dóch lt pzbi lści z utt p jzdy tu głgsg i Fudcj Pls Mdź Rszt pchdził z budżtu ctlg plicji (SZAT) Ztzyli g szńcy Pszy zgł pt pi Sutcz zjchł dgę tzźu 57-lti Z pcą pspszyli szńcy sdl Kpi, gdz ił jsc zdz Jdu z pzchdió udł się yjąć z stcyji luczyi Rszty dpłił głgi, tó zł jsc plicję St upji ężczyzy był t duży, ż ptycz był z i ttu, i t bzsutcz usiłł ddlić się d schdu ói Bgd Klt, fic psy głgsj plicji (DRM) Plują pięszyć DEFIBRYLATOR NA POSTERUNKU CHOCIANÓ Rdióz ypsży dfibylt i dpdi pzszli fucjiusz gą utć jd życ lgicą stfę iczą D cyzję pięsziu pdstfy Lgicj Spcjlj Stfy Eiczj pdjęli pliccy di Nzbęd d szczęci pcduy duty zstły złż LSSE tj chili Plic czują piię jdy dlśląsg Nstęp spę będz usił zptzyć st gspdi Plic pdstf icz bjuj bc bsz - l 120 htó Sj fbyi ją t t fiy, j Vlsg, Sitch czy CCC Plic chcą udstępić pzdsiębic lj tzy dziłi Obsz, tóy zstć łączy d plicj pd- stfy lży sąsdzt dgi jj 3 Chcy pdść tcyjść fty istycyjj Plicch Pdz istycji tch bjętych gici spcjlj stfy - Ft plicpl POLKOICE Ny bsz istycyjy pzchię pd 33 htó Zi jd ist będz gł zpsić ljych pzdsiębicó, zgdę usi yzić Miistst Gspdi iczj jst zystjsz dl pzdsiębicó, t ż być cy gut dl ptcjlych istó ói sł bi, buistz Plic Edyt Dzył Ty bdzj gi Chció, gdz jscu jdsti pgti tug Ttjsi plicjci są jczęścj psi jscu zdzi, gą ięc utzyć czł pzy życiu cziiu pzyjzd tió dyczych Psid tg dzju spzętu ypsżiu dizu jst bdz ż ói itld Tzlsi, dt KPP Plicch Dzięi tu plicjci gą jscu zdzi pdjąć tychist dziłi Mudui zstli pzszli zs udzli pcy ppzz dfibylt Spzęt d icji zdcyd pzyd się łś chcisj dz D zdzń ty t ti djżdżją z Plic, Lubi, czs t z Głg Dfibylt ufudł buistz Chci, R Klsi (DRM) JAOR, ZŁOTORYJA 7 BILI ZDARZENIU PRZYGLĄDAŁO SIĘ OKOŁO TRZYDZIESTU OSÓB lżącg czty sży Tsz K, tóy idząc, ż jsc pzybgł uczycl zdu, zblł u djśc d tujących i dpchął ęi, pzz c ychc ógł udzlić pcy pzydzu ddj put Chilę późj jscu pjili się ii uczycl i stżicy ztudi ppczu Jdu z ich udł się ddzlić pzydzg d pstió tdy Did M i Kil L zbydli się tlc T pzbijli uyli, pisuy, sdsy, płyti śc, tż pyyli gzjii i uy N jsc z ddził plicji uzbjy tcz z śdi pzyusu bzpśdg ć ppczu ZŁOTORYJA Czuł się zbyt dsły, by sdzi ł ięc but, p lł dbyć ę ięziu Zgiz łdz y P tóy tfił d sztu śldczg pzy z gdyby już cły zjściu pzyzł, ż jlpj by był, gzj Gził, ż cł d ppcz, b tdy będz jszcz dzi uś zydę zczi się tógś z stżió i yzą A t s ż i zńczył się śldzt Putuy Rjj Złtyi sp butu, d tóg dszł 21 pździ 2013 u Złdz Ppczy Jzicch Z udził zjściu dpdzą pzd sąd: 20-lti pdy Did M z jg pi: 19-lti K- il L, 21-lti Di T i 20-lti Tsz K pdziły, tc pzy iędzy lcji, Did M ij bjsbly pybijł szyby śiu ch Dlszą dstcję póbł użliić u jd z stżió Między ężczyzi dszł d szpiy, pdczs tój yst dią płą ilt udzył głę stżi Kdy y pzócił się zię, d tu dłączyli Kil L i Di T szyscy tzj gszy p cły cl bili i pli lżącg Zdziu pzyglądł się ł tzydzstu sób lcjuj Lili Łusicz, zczi psy Putuy Oęgj Lgicy śód ich był CELNY STRZAŁ ZOSTAŁ PRAOMOCNIE SKAZANY ZA TAKIE SAMO PRZESTĘPSTO Rcydyist z ół JAOR Kplt pijg cę ztzyli cy plicjci Ich ugę zócił vlsg glf, tóy pdjzy stylu jździł p ulicch ist P ztzyiu schdu, udui yczuli d 52-ltg szńc giy Mścijó chtystyczą ń Pzpdz bd yzł pd 2,6 pil lhlu giz ddtu ężczyz psidł p jzdy, tó utcił l czty lt tu, óż z jzdę pdójy gz ifuj fic psy jscj plicji, spit sztby Kdi Mzuy ótc dlit st pzd sąd Z pdz pjzdu st tzźści gzi u t d pięciu lt ięzi, pż 2009 u zstł pc szy z t s pzstępst (JOM) Bd yzł pd 2,6 pil lhlu giz JAOR Zzut pdzi d btu ppsó bz plsich zó cyzy usłyszł 52-lti jzi Z jg spą budżt pńst stcił pd 4 tys zł Fucjiusz zjujący się lii z btu ybó tytiych idg pchdzi, pjili się pd dzii 52-lt Pdjzli g hdl bzcyzy t T był cly stzł pzyzj spit sztby Kdi Mzuy, fic psy jscj dy Mudui zlźli u g pd 260 pcz ppsó Ustlili tż, ż hdlł ii d dłuższg czsu Tz t spdz źódł pchdzi tfg tu O dlszych lsch jzi zdcyduj sąd Mężczyz, tóu gzi d tzch lt ięzi, pzyzł się d iy (JOM) N jsc z uzbjy tcz ddził plicji, tóy sfsł dzi i ztzył sżych ifuj put Lili Łusicz Fucjiusz sfsli dzi i ztzyli sżych ifuj put Pdczs pdu 45-lti stżi dzł lu bżń, ty: stłuczi gły, tzy, ęi i l Zd śldczych, zd ij udzi żły pzydzg bzpśd bzpczńst utty ży- Ft J Michl Ft J Michl 6 ci lub dzi ciężg uszczbu zdiu Stty til yci l 6 tys zł P icydc szyscy uczsticy butu zstli szti Pdy Did M pzyzł się d zzucych u czyó i złżył yjśń Spśód szystich sżych gzi u jyższ : d pół u d śiu lt ięzi Pzstli, pócz Di T, sttcz d szystg się pzyzli, l dóili złżi zzń Put już zpdził, ż bc sżych będz się dgł bzzględych ięzi Spę zpz Sąd Rjy Złtyi J Michl Ntyi zist pścli JAOR Osst pcji ftiy i ihuy pzchył p 26-lti szc J zjj pzz g óc udui tfili łóż ypł tyi Fucjiusz zjujący się zlcz pzstępczści tyj zlźli śdi, tó dłby się pdzlić 650 czó ypłiych biłą substcją z 150 z zly susz ifuj spit sztby Kdi Mzuy, fic psy js j dy Pzpdz liz yzł, ż jst t fti z ihu Ich czy tść ysi l 5 tysięcy złtych P- dt sziu pdjzg zlzi gę lticzą ddj plicjt Dlit tfił d plicyjg sztu Psti u zzut psidi zczj ilść śdó duzjących Tz plicj yjśi, sąd ił tyi i czy pzypd zjł się tż ich zpdz Mężczyź, tóy dpidć będz pzd sąd, gzi d 10 lt ięzi (JOM)

5 8 TEMAT Z OKŁADKI TEMAT Z OKŁADKI 9 KOTY, JAKIE ODDADZĄ SAMORZĄDY Z NASZEGO REGIONU, TO EFEKT HISTORYCZNEGO ZYSKU KGHM 2012 ROKU Zgłęb Mdzi! i Mdzi REGION 2014 u sządy Zgłęb jsig zpłcą jyższy sj histii pdt 43 l zł y pzypdu giy Plic t pd lubińsi, tóięcj płci chyb tyl sz Pit t, usi dy z pścią fisy ldd js dz ypłydć 15 l zł Z jsiy gst pią ą tż i z Lubi, Lgicy i Głg I fcj, tó tzyliśy z Miistst Fisó pd c ubgłg u pzszły sz jgsz czii T óż bity plcy szg pitu, jg fisą pzycję i gspdczy zój uy buzi M Tś, stst T pdt jst bsudly Rbt Rczyńsi, pzydt Lubi uy iytcji plici i jdczś pzs Ziązu Pitó Plsich N pdt jsiy pzzcz zst l jd tzci tgczych dchdó pitu plicg, c pduj dficyt budżty już stc u budżtg P st dchdó zpl l zł, p st ydtó tist 78 l zł Stst zpi, ż dficyt dytu ź Zist utstdy Dzięi plityc zcisi ps udł się zńczyć 2013 pą dyżą fisą, tó t dficyt zbzpcz N l ziąć dytu ptzby jsig, piądz t cl uszą pchdzić z tgii ydtó bżących, czyli śdó pzzczych śitę, służbę zdi czy utzy dóg Gdyby 21 l zł, tó usiy ddć, pzzczyć ifstutuę dgą, szńcy pitu plicg jździliby dgi stddz utstdy ói M Tś Pętl szyi S id pdtu jsig, T óż bity plcy szg pitu ói M Tś, stst plici Gdyby 21 l zł, tó usi ddć pit plici, pzzczyć ifstutuę dgą, szńcy jździliby dgi stddz utstdy pdt jsiy Sząd jództ dlśląs (Uząd Mszłsi) Gi Plic Pit plici Pit lubińsi Pit głgsi Gi Rud Mist Lubi Gi Jz Gi Lubi Mist Lgic Mist Głgó Gi Gębcic Gi Rdic zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł źódł: fgvpl STOP JANOSIKOE tóy clu yóy pziu dchdó szystich plsich sządó, jst yty Spzci i buz sządcó budzi spsób i f jg liczi T pdt, pd płszczy pgi bdy, złd pętlę szyję lpj zijjący się i częst bdzj gspdy sząd ói Ad Myd, stst lubińsi N yj iytcji Zządzy pzz g p- Zządzy pzz Ad Mydę pit lubińsi z budżtu pzi 79 l zł dd Miiststu Fisó pd 15 l złtych t spzd dóch lt Tgcz, gigtycz ty, tó ypłyą z Zgłębi Mdzig t ft histyczg zysu, siągiętg pzz KGHM 2012 u Mdzi spół zbił óczs 11 ld zł T t jby dziś d Klsg pzyszdł uzędi sbói i pdził u: z duż p zbił tzy lt tu i tz usi p część ddć, b N pąd bz tłuczy Rbt Rczyńsi, pzydt Lubi Rói i ójsi it z budżtu pzi 79 l zł dd Miiststu Fisó pd 15 l zł Dpłć p Ni! Pdt jsiy jst yliczy pdst śdich, płączych dchdó z PIT-u i CIT-u pzlicz- Jsi glibyśy pzzczyć pzyłd stz stu ych jsc pigych ylicz pzydt Lgicy Tdusz Kzsi SPOŁECZNA SOLIDARNOŚĆ * Jsł Gi * lid i psł Plsi Rz T ptzby pdt, pż jst l gió schdz Plsi, tó cyilizcyj są zdcyd tyl N szysti pi ięc zlżć ty, by pzi życi ści schdj zdcyd się pdsił Dysusji ygją jd szczgóły tg ziązi S pchdzę z K, czyli z ist, tó óż płci ys jsi Musiy ć jd śidść, ż piy s biązyć zsdy spłczj slidści Pyt bzi tyl, jj ysści RZĄD ZAALA? * jcch Zubsi * psł P i Spdliści Z cpliścią cz dbtę Sj tt tg pdtu Rząd pzygtć ppzycj zi ust d 2015 u Osbiśc sz uczuci, c d pdtu jsig Z jdj sty zu, ż są sządy, tó ptzbują tych piędzy, jd z dugj sty uż, ż piy płyąć z budżtu pńst, tist d iych sządó dług pbl lży zły fisiu sządó Jsi byłby ptzby, gdyby ząd pzzył dpd śdi fis lj zdi, jii ciąż bcz się sządy PRZEJADANE Lubi ch jdotacje sig dp* Rbt dzi 2,4 l zł T jrczyńsi ięsz bciąż d tu pdz* pzydt i tj diy Chć Lubi Lgicy 2014 Jsi pdt t ys tyl pły tyl ł ili zój gi słbych złtych, t jst t pfis, l p cztt iędzi d zstju istycj iż pzd cyjg gich silych T dl s lj gspdcz Jst t ziązf pdtu i d dsł i już d pi być z dt bciąż, Tciy piądz, z tó glibyśy ytpż j ić lj dgi Ntist giy, tó j dstją st pch p ch jsig, pzzczją j supitu jstśy zbcję, p ygdzi uzędió Aby t zić, piązi iędzy iyi się pyślć zi ysści udziłu i d utzyyi płych z pdtó PIT i CIT dl tich gi, lb dóg jych i zżyć ich liidcję ppzz płącz z iyi sjódzich Tyządi, tząc siljsz gspdcz pdity czs pblisi łsząd bzych, pzbudę sych ulic, dstł stupct dfigst ją tfić d zują i łączją się óż s z pństych bdjszych szą- iicjtyy, tó ją piędzy yjśi Td- dó, l c t- clu zs lub ziusz Kzsi, pzydt są ydt p- ę zsd jg fucjlgicy zstj pil stzżą i My pzżyjy, tyl tjicą Miistst pyty p, p pfisó Pd są Pil stzż gólii, szczgółó b z: j żyć zsttjic S z ądc y d - i się M Tś Piądz zb b- tięci pdt giedyt Dzył, gtszy z jsiy (MG), (JOM) FOT JOANNA MICHALAK, EDYTA DRZYMAŁA, KONRAD DĄBKIEICZ, sxchu i s J y z z FINANSOY POGROM ych liczbę szńcó dg sządu Pd ugę są b jd bżąc yii, lcz

6 10 KULTURA TARZE 11 Lgicz C Cię ciągęł d Ks? Mc zgżł się dziłlść IPA Pisł tsty d pidyu IPA Pls, późj był pzz il lt diistt sty ittj ipplspl, ńcu zstł stz gly scji Pzł plicjtó z iludzsięciu jó śit Z ięszścią utzyuję tty d dzisij, chciżby pzz fcb i -il, zdzją się óż tlfy Chęć pzi ich t jd, l chdził i pzd szysti zdbyc ych dśidczń, pdszl języ glsg Złżył pt yjzd isję i pzszł pzz sit lificji spiu ubgłg u, ch Jdsti Spcjlj Plsj Plicji, pz i bdz dpdzilą fucję szf lgistyi JSPP Kssj Mitvicy Jstś t jdą z liczych bt I t tcyją J się czujsz? Czy jstś tt j pt czy czj j st? szj jdstc jst pięć bt, ty lz i plęgi z fic dyżuy Róż ój zstępc t pzdsticl płci pięj Czuję się tu lcyj, chciż chyb jięcj pcy Jst dpdzil z cły cp, tóy szy: st ziąz z utzy budyó szlych, l Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Pt był, już istjąc, Sł Pls Był dzi uy, ż d szy zpdził ją uczuc, t óczsy pt życiy, tóy był plicjt Dzsięć lt tu stąpił szgi Kdy Głój Plicji, gdz pcuj d dziś Z pzi, b bc jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115 plicjtó, ty zld pięć bt Od śiu lt pzsuj chói KGP, jst tż stz gly Scji Plsj IPA (Międzydg Stzyszi Plicji) gdy pzszdzł, ęcz pg MPdóż t psj Oddził już i zd ligzi M, Albię i Stbuł czy się jd ł dzi i j tdzi p, bdzj życzliść, jszcz sttg sł zpttść i uśch yżyi, giz- tzy, iż pię buzi Kdy ócił p tzytygcją uczystści Mż i diy ulp d szj zyć lb, l czujdsti, i iędzyję się j st, ęcz di spółpcicy ipzci Nsi uchz tli słi szc zli Big óciłś T bdz ił i chdzi tu byjj j yiy, tyl t, ż tszczę się 114 plicj- N czy plg sz pc j się pzcż tó pzz 24 gdziy dbę, 7 di tygdiu Ud, sńczył Ptycz iczy się chć t pjęc zględ, i l óżi d tj ju ddzil pcji, tyl ż zstliśy pzsi bcy t Plscy plicjci ptlują licz jscści, stują VIP-ó, pdczs ybó stzgą putó ybczych, spgją llą plicję ich dziłich Mją z zd pilć łdu i pządu publiczg i dpuszczć d sytucji flitych, z czg itić jy czyiśc już, l dl ż óić flic piędzy d cji: Albńczyi i Sbi t bcg Ks dbz się J szf lgistyi ty u i sób 200 dl pzygtł igilię czuję, l uy, ż lubię się tż ubć cyili szyst zlży d sytucji Tzb bć pd u Śięt Bżg Ndzgę, ż są óż dzj uui isji J t jst? dui yjściy Pd tydzń ytężbty yglądją bdz j pcy zupy i lj tcyj, l czy pgó d dugj tcą sją bcść cy S igili tł pm biązuj isji, d d gdziy i był ięc czsi się chpdę uczyst, l późtę złżyć suę i buty j ięszść usił óbcs cić d sich biązó pszy dzń śiąt p Tj ist t szjchliśy d Pistiy i bi, Lgic czy Ksvs liśy zupy, bid jmitvic? dliśy pizzę Ubił s Tud pdzć t, b czj Plsc jst Lgicy się udził żli spędz Bżg i dl sz t j Ndzi t spsób dzi, ięc ddz ją z styt Stlic J dług będzsz K- sj dy i zlty, l tz svsj Mitvicy? i jj buj MitviD pły j, późc t ł istcz, tój c d szy ż pzjść ciągu gdziy zdłuż i szz Kż N zdjęcich idć, ż d z tych jsc jst, l dlzłś się Bł jst ptycz d ch C Cię ich uzżdg z ich pzyiąz ł? zsz Myślę, ż głkglt ultuy by szć dly i ligijy, tdycj d zątu, lb pzszczć szych, l óż życzsię czsi zijąc jliść ludzi, łtść sc żdy zsti uicji Szczgól z S- cząstę sb bi czy Mcdńczyi słińs dusz Dpó Zglądsz czs d Li jst isji, gę ygicy? zystć l chil Obiąz Cz tu zdz óżych ząt, bt z żó Błó, c tż z d- ą i szściltią chzśiścią bię N jdę ulp cą z bbci, spid Plsi, tyl zstję tując ilu dbych zjtj, b dy ócę t z pych Zsz są t pdóż ścią tudj będz i się stytl yć z ju d d Albii, tó stj się c O czy zy pż z bdzj ppuly - pi plicjt? u tuystyczy Tud pyt, b st się j zi li Mudu t już Tj zć Głó pdóżdug só czy czj pzy- ć zó zd, y biąz, tóy zzu- j i pyt J z csz, dy tyl ższ j zi z łdści i łdsz ystzłą su- się spłiją ńcu uńę? czył lsę tuystyczą Mudu ygląd dbz I LO Lgicy óż bc, ięc Rził Mj Gh Ft chiu pyt NA MISJI

7 25 TH Plish Ittil PIŁKA RĘCZNA Obszł się bz ięszych cji dby sptiu szczypiistó, tóy KS Śląs cł pdjł MSPR Siódę Mdź Lgic Mcz, zgy ch 15 lji pszj ligi gupy B, ygli jsi Był t p yg 34:27 (20:12) h c b z lic Psz b dl Mdzi pdł dp 5 iuc, pzy st 3:0 10 i cłi pdzili już 10:1 i stł się js, j będz yglądł t spt O czs dl Mdzii ppsił Pit Będzisi, jd jg pdpczi ciąż li pbly z stu cji i zt cłsj dfsyy Gspdz gli pstą i dzyczj sutczą piłę, c pzysił zzy ft 17 iuc był już 14:4, d pzy 20:12 P pz cz bdzj idcz był óżic piędzy b dużyi Zdicy Śląs yszli 10-b pdz i tyl tch zluźi dli gści zbliżyć się 7-8 b Stł się t jd c, tóy był już id, ż ic dbz Śląsi zycięst pszy czu u sb 2014 u Tzb sb szczz pdzć, ż t dby pzyspzyły ibic lu cji Śląs p z ljy pzł, ż jst pz zsięg duży gup B i p zz stę su d Supligi My zgliśy słb tu pzycyjy, c t dśidczy i dby yl yzystł pdsuł Pit Będzisi, t Mdzi Ad Michli j zdió; tózy z pśdict gizt zupili: pd bidó i lcji pd 600 usług htlych zużyt 1700 lt spsych pzz fię Bblt pdczs 231 czó KS Śląs cł MSPR Siód Mdź Lgic 34:27 (20:12) Śląs: Schdsi, Hudzińsi - Philipp, Pł 2, Kyńsi 3,Kup 1, B 1, Kpsi 6, Jicz 3, Misz 4, N 1, óblsi 3, Ścigj 10 Mdź: Buchcic, Zbzyci - Sc, Szuszicz 2, Adsi 10, Atsi 1, Czu J, Czu 4, Ozłsi, Pi, it 2, Kzłsi 7 13 PRZED PORAŻKĄ NIE UCHRONIŁO 21 PUNKTÓ ZDOBYTYCH PRZEZ JOANNĘ PLIZGĘ DERBY BEZ EMOCJI Jui CHAMPIONSHIPS 1000 Lcj UKS E Lgic MKS Tęcz Lsz (9-13, 15-22, 21-27, 11-12) dl E: J Szlpjł 4, J Plizg 21, Di Kupińs 13, Ptycj Mcz 6, Ktzy Pl 4, A Sy 6, Ktzy Ads 2, Mz Pięt, Elżbt Zsós, A Śist, Mil Plczy, Mgdl Zyd E KOSZYKÓKA N udł się szy E Lgic ż z pżę Lsz I ty z pdpcz t M Mciicz usiły uzć yższść yl S łbsz dyspzycj cłg zspłu pzlił sp spdzii C pd dugj c lgicz udł się bjąć pdz 19-18, jd stty i pzyśl cj pzliły zdl icz Tęczy dzysć il putó pzgi, tóą systtycz pięszły N ugę zsługuj 21 putó zdbytych pzz Ję Plizgę Kljy cz lgic duży zg jbliższą sbtę 1 lu Ft chiu 12 tg Kątch cłsich z SKF KKK Mxius GOKiS T tud zd, pż pzd zspł t yl cz z sąsid tbli Duży g bdz ó P dby ystęp czu z Stlą Bzg, stąpiły d słbsz: z MUKS- Pziu i z Tęczą Lgicy Liczyy bilizcję dzczy i dpd pzygt d jbliższych sptń pzyzją łdz lubu Ad Michli

8 KIBICE MIEDZIANKI: IOSNA BĘDZIE NASZA ZIĄZANI Z REGIONEM MARIUSZ JURKIEICZ I JAKUB ŁUCAK ZEBRALI DOSKONAŁE RECENZJE lczyli Sdyii dugj pł cz się yół PIŁKA RĘCZNA Z i ud istzst Eupy piłzy ęczych Rpztcj Plsi zstł szóstą ipą Stg Ktytu i sój ystęp Dii ż zliczyć d udych N istzstch zgł dóch szczypiistó ziązych z szy g, bj byli yóżijącyi się pstcii gii dugj fz Mistzst Eupy 2008 zstąpił słdz tuzjg Rfł Kuptl Był uczsti Mistzst Śit 2009 u, tóych z z dużyą zdbył bązy dl i ME 2010, gdz pztcj zjęł czt jsc Zdi Ol isły Płc ptch Dii pdził pztcję Plsi, j- P yg MIEDZIOE SZYBKO SPROADZAŁY RYALKI NA ZIEMIĘ PIŁKA RĘCZNA Pzd cyżyi czi z Vistl Gdyi i MKS- Lubli szczypiisti KGHM Mtc Zgłęb Lubi bz pbló pły yjźdz Pitcvię Mdzi ygły p 32:21 (21:13) itcvi stił pó dzi- P Od tzch sięcy ą zgyjącą duży lubińsich szczypiist jst Bzylij, Juli Mlt Vl Ft Pł Adchicz MKS Pitcvi Pitó Tybulsi KGHM Mtc Zgłęb Lubi 21:32 (13:21) Pitcvi: Su, Oplt Kuchs, Mlczs 2, Pcb 2, Cśl 1, Kpts 4, ypych 10/6, Szfic, N 1, Ol, Pst 1, Tóz Zgłęb: Tsvi, Mliczicz Złęcz 3, Tcz 1, Siu-Olch 6/4, Obusicz 2, Pluch 2, Jlić 3, Llicz 2, Bd, lcz, Jchy 5, Vl Mlt 4, Pz 1, Płg 3, Bus y pzz pszy ds P yi cisó tblicy yió był 8:10, gspdy tzyły dysts d Zgłębi głó dzięi sutczści sjj jlpszj zdiczi Agt ypych zdbył ty czs czty z śiu b dl sjg zspłu dugi ds pdpcz Bży Kut dsczyły yl i t zcz 23 iuc czs dl sjj dużyy ppsił Hy Rzi, l zdł się t l Gspdy zdbyły pt d, zdiczi Zgłębi czty puty i d pzy dzi pdziły yź 21:13 t ddć, ż ljy z bę yl jbdzj ęł Kli Siu-Olch Tuż p pz d bi yl zucił J Obusicz i Zgłęb pdził dzięci tfii Pzz ljy ds lubiii syj były pzz sędzió duiutyi yluczii z udziłu sptiu Gjąc pzdz Pitvi zjszył stty d szściu b 20:26 48 iuc Mdzi szyb spdziły yli zię, b s iut późj, p bc Juliy Mlty, pdpcz Bży Kut siągęły 10-bą pzgę, tó p ńcj sy yisł sttcz ż 11 tfiń Cszy lj p yg Cły zspół zgł bdz db zdy, szczgól b Nszą cą stą był tż g z ł Ostt cz gą pć ptyiz pzd bdz żyi sptii, tó s czją ói Bż Kut, t KGHM Mtc Zgłęb Lubi jbliższy czs ibicó Zgłębi cz ld gt hli Szły Pdstj 14 Lubi piłi ęcz KGHM Mtc Zgłęb Lubi zgją d cz szlg z zędu 2 lutg z Vistl Gdyi i 8 lutg z MKS- Lubli (LUQUE) g b sttich sudch czu z Biłusią dł bił-czy bzc zycięst Dugi pzdsticl szg giu Dii był Jub Łuc ych- Viv Klc, bc g Chby Głgó Kub zchycił pzd szysti gą tu i pzz lu zstł zyięty dyc iiych istzst (LUQUE) ROZEGRALI SŁABE ZAODY NA YJEŹDZIE Gącz Cupu spd tzc jsc SIATKÓKA Zdicy Cupu Mud Lubi stti słb dzą sb yjzdch Pdpczi Pł Szblsg pzgli ty z Sdlcch 0:3, c sztł ich spd tzc jsc tbli Spt pzypił t dy cz Sułch z Ślps, tóy dzii óż plgli, uyjąc t st Uspdli pżi Sdlcch ż być ft, ż lubii pzystąpili d tg pjdyu bz dóch sich pdstych pzyjujących: Łusz Łpszyńsg i Pł Szsg Pszy pzchdzi jszcz lsccję p zbgu, dugi dzł tuzji tigu dzń pzd cz Gspdz pszg st ygli d 23, d pzstł d 22 Kljy z lubii zgli sł- cji z b zdy yjźdz Jśli jbliższych czch dzii ustbilizują fy, jsc ścisłj człóc pszj ligi ż być pdę cięż P 18 ljch Cupu Mud Lubi zjuj tzc jsc tbli Mdzii ją 37 putó, d j d Cp yszó i sd d pdzącg Bixu Będzi 1 lutg pdpczi Pł Szblsg pdjć będą ipę śd tbli AZS Nys gy ty PIŁKA NOŻNA pszy czu spi Bi dl u Mdź pł II-ligą Odę Opl 2:0 ub Chzsi lgicz zdbyli tsti psticy: J i Dl Bu M i ź j p g dy czu pjili się ibic Mdzi Syptycy lgicj dużyy ysili tspt tści płj ptyizu Zdió i fó plsj ipy czyli zpdzią: is będz sz pszj pł Mdź dił i stzył sb sp sytucji bych, KPS Sdlc Cupu Mud Lubi 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) (LUQUE) CCC idz z cis KOSZYKÓKA Dug zycięst dugi czu udy żj Bst Ligi Kbt ztły szyi CCC Plic Pdpcz Jc iicg dły szs biii zgy: ip Kig ili Ms Szczci Pńcz tiufły bdz p óżicą 17 putó, ygyjąc tzy psz ty i isując sttj ptii spti 47 z 74 putó zdbytych pzz plici zspół, t dzł dutu Vliy Musi i Mgdl Lcjs (LUQUE) 15 s ił tż Bu, l b jg stzły bił bz Ody dugj pł tzy dli hjych zi i cz się yół Mdź pdyższył yi 68 iuc 2:0 p bc Bu Późj lj tf ógł dłżyć dl lgicz Tsz jcchsi, l tfił tyl bczą sitę Ad Michli MIEDŹ LEGNICA ODRA OPOLE 2:0 (1:0) Bi: Chzsi (17), Bu (68) Żółt t: Btszicz Sędzi głóy: Rfł Abicz Sędzi systci: Pł Gub i Kysti Klsi MIEDŹ: Bldzsi (31 Pt, 61 Budzyńsi) Bży (46 ichłcz, 70 Ciuicz), Midzsi (46 Księżiicz), Tży (46 źicz), Zsd (46 Kłpińsi), Btszicz (46 Kspicz), Buhdt (46 Cp), Mchj (46 Szyńsi), Mdjsi (46 jcchsi), Chzsi (46 N), Bu (75 Mli) ODRA: Ki Żij, Michicz, Nsius, Klczy, Nslsi, Glsi, Dj, Kc, Bdziul, Kcu N ziy chdzili: Pil, Udvić, Ułsicz, zyi, Gl, Cluch, Mjs, Kysi, ly PIŁKA RĘCZNA Gz-Syst Pgń Szczci był gspdz tuju Puch Ststy Gyficg, zgyg Gyficch iiy d Był t pszy tg typu tuj tj jscści ili Ms: Kczczy 13, Mdi 11, Rd 11, Mzińs 6, Tcli 5, Ktis 5, Sss 4, Kyvld 2, Stsiu 0 CCC: Musi 24, Lcjs 23, Sll 13, Mjs 7, Svic 7, Szczpi 0, Oczz 0, Obi 0, S 0 Ob gspdzy, tu- Ad Śiąt, tóy zucił szść b Pzstju udził zięły zspły: MMTS Kidzy, KPR ł cz głgi Lgi, tż były już t SPR Chby Głud, pż gó Osttczstci zó Chby zz KPR Lgijął tzc j, j i z Gzsc Zyciężyli -Syst Pgspdz, pzd gń Szczci, zspł MMTS tóy dcydł ńcj Kidzy SzczyM Śitł, jd z lpszych piiści z Lgi- szydłych Chbg Głgó tbli tuju, zńczy uplsli ły się pżą się czty Chbg jscu Pgń zł się być j si pszy czu gyficj hli pd- lpsz zó tu, j pczi Kzysztf Pzybyl- i b Nic ięc dzig, sg pli MMTS Ki- ż gdę jlpszg glipdzy 30:28 (16:14) Sutcz- zgął Sb Tislv Stjścią błyszczł złszcz vić Aż 19 b cły Osttcz zdiczi z J pły sj yli 3:0, dzięi czu sły czt jsc tbli D spti jzi pdszły bdz zdti Już pszy sc pdpcz Lsł Chzsg pzły, ż zbią szyst, by pzłć czą się, czg ft był śiput zycięst 25:17 ljych dóch stch siti spuściły z tu i dut pły zdiczi z Nj Sli d 19 i zńczyły spt ygyjąc p 3:0 (AM) (25:17, 25:19, 25:19) Kuźi J już ygy PIŁKA NOŻNA Zdicy 4-ligj Kuźi J ją z sbą pszy ziy cz tly Chby pzdstti Kig ili Ms Szczci CCC Plic 57:74 (15:25, 15:19, 16:19, 11:11) Pńcz ygły bdz p óżicą 17 putó l yzystł tyl jdą 17 iuc Bzylijczy Dl Bu zgł z śd pl d Rdsł Btszicz, t pdł lą stę d dbgjącg Jub Chzsg, tóy py stzł ypdził Mdź pdz czśj dóch dbych sytucji yzystł tyy Btsz Mchj Sj sz- TERMINARZ I YNIKI: Piąt ( ) MMTS Kidzy - SPR Chby Głgó 28:30 (14:16) Chby Kpl, Stch Bd 2, Płcicz 2, Śitl 3, Mchci 5, Gy 4, Gujsi 2, Bgj 1, Ppi 2, Kubł 2, Śiąt 6, Gg 1 Ft Miusz Bbicz tfił d jlpszg óczs lubu Eup, hiszpńsg Ciudd Rl pztcji zdbiutł 1 listpd 2002 u zisy 26:26 czu pzci N- SIATKÓKA P tzch ljych pzgych czch, siti AEP Olipi J pzystąpiły d yjzdg spti z jsłbszy zspł II ligi bt UKS As N Sól Ft Ft Pł Adchicz Pszy z ich t udzy Lubi, ych Zgłębi Lubi, Miusz Juicz Ppuly Kcz z dzig lubu d zu ypłyął sz dy, gdyż Jzi pzły złą pssę Ft chiu PR 14 Gz-Syst Pgń Szczci - KPR Lgi 30:26 (14:10) Sbt ( ) MMTS Kidzy - Gz-Syst Pgń Szczci KPR Lgi - SPR Chby Głgó KPR Lgi - MMTS Kidzy 23:27 (13:13) 17:14 (8:6) 18:30 (6:15) SPR Chby Głgó - Gz-Syst Pgń Szczci 20:25 (9:13) tuju spił, ż yóżiy zstł óż Mtusz Zb ól stzlcó tych zdó Njlpszy zdi- tuju (MVP Mst Vlubl Ply) yb Ad Śiąt z Chbg Głgó Ad Michli N bisu Śbdzicch yl pdpczych Miusz Kupcz był tzci zspół I gupy łbzysj A-lsy: Git Rzt Jz p ygli 4:2 Dl Kuźi d bi zdbył Mci Bgińsi z p jdj Dl Buszt i Kil Od T tzci jst ych Gitu, l iczy u t pzszdził, by bz z Rzti pć clyi stzłi głą Dl Gitu bi zdbyli: Szutbch (AM) i b Gói Złtyj lpszy d Oł Zgd PIŁKA NOŻNA pszy czu tzysi pzd udą isą Gói Złtyj zzył się bisu tigy Mdzi Lgicy z Oł Zgd ź ppłud lpj zpztli się pdpczi Adzj Kisl, tózy ygli 3:1 (0:0), chć usli gić yi Psz pł zgy był cł dby tp, Ozł dzi dstł d yżj tych yli Pdpczi Diusz jtchi stli się duż gć piłą, c ti yglądł bdz bcując Złtyj są bc c splti, b t Kisl pstił dęcić i śubę, ięc gcz Gói gł bć c śżści D pzy b zbczyliśy, l il iut p zpczęciu dugj pły sytucj się ził T Oł Zgd pzpdził il zi i jg zspół yglądł już zupł iczj, c szęt yzystli złtyj, pzchyljąc szlę zycięst (AM) sją zyść

9 16 PO 36 LATACH POLAK ZNÓ NA SZCZYCIE ŚIATOEGO TENISA Łusz Kubt YGR AŁ Austli Op ięszy sucs TENIS Lubiii Łusz Kubt diósł j pz z sjj z, ygyjąc lg Szl AySzd Rbt Lidstdt pli A i Ei But i Rv Kls z RP 6:3, 6:3 fil dbl Austli Op O stti, t sptuly siągięc plsg tisisty, był yg jcch Fib 1978 u Tż Mlbu, i tż dblu Tzyszył u óczs Austlijczy Ki ic Pzd Fib udł się t tyl Jdidz Jędzjsj, tó ygł, óż dblu, Rld G- P ygy czu Szd płł, Pl dtńczył s 1939 u 31-lti Pl Mlbu p z pszy z dtł d dcydującg spti tuju tj gi Dtychczs jg jięszy siągięc był półfił Austli Op z 2009 u, gdz ptł u Austi Oliv Mch Stszy pięć lt d lubiii Szd Lidstdt już tzyt ił szsę zycięst dblj ylizcji ibld ( ) Z żdy z jd i ptujący u Ruu Hi Tcu usli uzć yższść pzciió Sbti fił tł 65 iut Cszący się Pl dtńczył śdu tu, c jst już jg zyczj p żych zycięstch P chili ścisł sdzących tybuch pzdsticli sjg sztbu szlig, stęp uszył st- ę sj gupi plsich ibicó Szd ty czs usidł i zczął płć z zuszi T, ż Kubt i Lidstdt zgli Mlbu j dbl jst dzł pzypdu Szd ił gć cły sz pz z Jug Mlz Austi yliił jd tuzj, z czg szystł Pl Lubiii jst siódy Pl, tóy ystąpił dcydujący sptiu ipzy lszlj Pz spiyi Fib i Jędzjsą, udł się t tż dblist Miuszi Fystbgi i Mcii Mtsu, Kludii Js-Igci z Agszc Rdńsj Ad Michli, (MG) Gtuluję spiłg tuju szy fiły yl Ob sz dbl iły db d tygd Bdz się cszę, ż Rbt ytypł pt łś Dzięuję z t pdził Łusz Kubt p zńczy czu URODZONY Z RAKIETĄ Lubiii d zsz chcił gć tis zg Pzygdę z ty spt zpczął u 7 lt Pszy jg t był Ryszd Kzisi T łś pd szydłi tg szlic, łdy lubiii z żdy d stł się cz lpszy Już j stlt bił óśió głę u 16 lt zyciężył iędzydych istzstch Plsi P li sucs juisi ibld, zpczął pzygdę zgych sisich bt * Dt Ku sz u Ł z* zyszą i dzit ó t j zu Ec ląd spt sz, dy g tud d pisi C d zęśli, j chyb zc są s z p sz u Ł st ci B ł i Szl! J l sjg ży ł t z ył b y d g i, ł sp p c, tój dzc tó bdz zl p ż, ż żd t ą, l ó Łusz, t był z ysił upił tę yg gdyby pzgł, b, ji by z g du, tż l t, ji d ył B st j t jsz był is, jż zę, ż ychliśy g t y j ży chć t d b,, głę jst człi dby i żliy czł, ż ż z lę dbz, ż jst sy, czsi yś li ż ąt, yj g st p j i ) ch (ś ść t dbdz zi T g t l Sz zęd Łusz Kubt bc sz Pdz, Lubi by częst, b tu, j ói, jst jg d Zdjęci chiu dz SPEŁNIONE MARZENIE

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela pƒt Chb Gƒ pcàt p Gƒ K b P Scc Scc P R c G Ê c Ê S P Cchy Cƒ cyc c p Cƒ S p p Kó Cchy Ê c c Ê yc P c y b b cyc t Pƒ t P P c Pƒ jy bycy B Chb K b P Kó c y pƒt P y c P pcàt àó I Nt py àc p I tch 989 992

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem Zagada Prąd lryczy. Sła lrmrycza SEM. Zasada dzałaa ga. dal rzczys źródł apęca. Opór ęrzy źródła 4. Sa jały sa zarca a) Wszys puy przda mają a sam pcjał. Elry sbd pruszają sę ąrz przda przypadych ruach.

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złą Uhł N 69-211/2012 Zą P Kś 20 2012 l óń blh Ss P Kś Rł I Ps gól 1 Rgl śl gł l óń blh Ss P Kś s, słg lb b bl h śó fsh, ó sj Ss P Kś lż źół h h, hb ż ęb s ślją s h śó P ż gl : 2 1) Zą

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

3) sprawowa( pieczg nad Magazynem i skladowanymi w nim obiektami, 4) dba6 o porz4dek w Magazynie oraz zabezpieczal go przed dostgpem os6b trzecich,

3) sprawowa( pieczg nad Magazynem i skladowanymi w nim obiektami, 4) dba6 o porz4dek w Magazynie oraz zabezpieczal go przed dostgpem os6b trzecich, Regumin w sprwie zsd skdwni biektow usuniptyh z ps drgweg s Regumin niniejszy kres zsdy skdwni biekt6w usuniqtyh przez prwnik6w Pgtwi Drgweg, Wydzitu Kntri Ps Drgweg rz innyh stuzb drgwyh dzijqyh n zeenie

Bardziej szczegółowo

Tryumfy Króla Niebieskiego

Tryumfy Króla Niebieskiego lleg Trąbk zstą pi z e zstą pi zstą pi z e z e Tryumfy Król Niebie wy wy wy s s s Chór Try um rr. by Per Hochel (fr ntoo Vivldi) opr. Brr Pr fy Kró l Nie bie Try um fy Kró l Nie bie Try um fy Kró l Nie

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych Automatya i Rootya Aaliza Wyład dr Adam Ćmil cmil@agh.du.pl SZEREGI POTĘGOWE ( c ciąg licz zspoloych c ( z z - szrg potęgowy, gdzi ( c - ciąg współczyiów szrgu, z C - środ, ctrum (ustalo, z C - zmia. Dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl Oływ śy S Kyw w łz www.. 2 S Oływ śy S T Gó węź ły Wyść zuwy łz Oyy zy wyywu ów Oływ śy S zu uwą zuwą. Dzę w wyś zuwy (y 80 ó węz ły) ę ż w ąy. 115-165 H2 H1 15 362 H3 Py wyów Pły uw óż żw zwą wą zuwę

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo

Ą Ę ć Ą Ń Ć Ł ć ź ź Ę Ł ź Ą Ś Ś Ś Ś Ś ć Ł ć Ń Ć Ś ź ź Ą ź ź ź Ę Ę ć ź Ę Ę Ę Ś Ę Ś Ś ć Ę Ę ĘŹ Ę ć Ź Ę ć Zacznik li. ij ]'Ti U!i+ "1' f ill$ff; KTfi {* Ł uul saft sy 5 ZFlPwHl01l0ll03 vu;il i i"n Nr Data

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Superfund SFIO Płynnościowy

Superfund SFIO Płynnościowy f FIO Płśi Otl tfl itj t ięj iż j i lij tfl t i ę i żliść iii tji Pf H M Mit Ptfli lti ZZ NUU EFFUUN IERRZZE YYIE O FF ii tt jj t tll t t ii iii i 99//6 ll 6// ii C C li f f li t t t:/: / OOlili / f 7744

Bardziej szczegółowo