၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z"

Transkrypt

1 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym ၇南 ၇南 m # ၇南* ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym z 喗 y ၇南 ၇南 m śၷ啗 = ၇南4 # ၇南 z u y z cj f u # ၇南*7 5၇南 Śc z ł 嗷 mch cz 嗷 (ś ၇南 cm) z ၇南 ၇南 z ၇南 ၇南y 喗 łu 喗yc ł śၷ啗 ၇南 m # 6* ၇南4၇南 ၇南y 喗 łu 喗yc z 喗 z 5 m y zu śၷ啗 = ၇南 # 7 ၇南4၇南 ၇南y 喗 łᆗ呷z ł śၷ啗 ၇南 m m # 6*၇南 m 4 ၇南y 喗 y łᆗ呷z z 喗 z 5 m y zu m śၷ啗 = ၇南 # 9 m 4 ၇南 zb ch, y zy ych zjśၷ啗 zych z ły b ych xx5 cm y c j 45*5+*+4၇南*5 45၇南 ၇南 zb b z 喗y ၇南x cm y c j m 44+၇南++4၇南 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym ၇南 ၇南 m # *+# **၇南 ၇南476 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym z 喗 y ၇南 ၇南 m śၷ啗 = ၇南4 # ၇南476 O ł z zyjᆗ呷c uz y y # * ၇南 ၇南4၇南 ၇南4၇南 ၇南 4 ၇南476 ၇南 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) ub śc cm z m c 嗷 ych 4*6၇南+*4၇南+(၇南4၇南4+၇南)*5*6၇南 ၇南99၇南96 ၇南99၇南96 ၇南 ၇南 6

2 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z zm zy j h ł ch z m u b u m ch m m ył czym ၇南 ၇南 m ၇南*၇南 59၇南 ၇南 ł y uzu ł၇南z 喗 z z ၇南 5 m ၇南 m m ch m m ył czym ch u z ych z śၷ啗 = ၇南 # 59၇南 ၇南y y z z y y y m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 ł uc ၇南 y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 (၇南+6*၇南)*(5+6*၇南)*၇南* 49၇南 ၇南 (၇南+6*၇南)*(5+6*၇南)*၇南*၇南 ၇南464 ၇南 (၇南+6*၇南)*(5+6*၇南)*၇南* 59၇南 ၇南 (၇南+6*၇南)*(၇南+6*၇南)*၇南*၇南 9 ၇南 (၇南+6*၇南)*(၇南+6*၇南)*၇南 4 ၇南 (5+6*၇南)*(5+6*၇南)*၇南 5 ၇南 (၇南+6*၇南)*(၇南+6*၇南)*၇南 4 4 (၇南+6*၇南)*(၇南+6*၇南)*၇南*4 ၇南 C ၇南 (၇南+6*၇南)*(၇南+6*၇南)*၇南*၇南 6၇南4 L၇南 4၇南*(၇南+6*၇南)*၇南 76 L၇南 (6*5+5*4+4*4+5*၇南+6*၇南+5)*(6+6*၇南)*၇南 L၇南 (၇南9၇南+6*4+5*၇南+5*၇南+6+၇南9+55*၇南+6)*(4+6*၇南)*၇南 ၇南94၇南4 L4 (6 7၇南+ 7၇南+9+4၇南+)*(၇南+6*၇南)*6 L4 (66 6)*(၇南+6*၇南)*၇南 97 L4 ၇南4*5၇南**၇南*(၇南+6*၇南)*၇南 99 B 5၇南*(၇南4+6*၇南)*၇南*၇南4 ၇南9 B 4၇南*(၇南4+6*၇南)*၇南*၇南4 6၇南 (*4+9၇南4၇南*၇南44)*5*၇南 6၇南4 4၇南*5*၇南*5 6 (# +# +# ၇南9+# +# +# +# +# ၇南9+# 4၇南+# 4၇南*၇南4+# 45* ၇南4) 6၇南4 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym j၇南ły 喗 6၇南 m၇南 ၇南 ၇南 ၇南4 z ၇南u b u m ch ၇南 m ył czym ł śၷ啗 ၇南 m fu m y # +# +# ၇南9+# +# +# +# +# ၇南9+# 4၇南+# 4၇南*၇南4+# 45* 6၇南4 z łᆗ呷b ၇南4 (၇南4*9*9**၇南+4*4၇南)*၇南 5 (*4+9၇南4၇南*၇南44)*5*၇南 6၇南4 4၇南*5*၇南*5 6 # 55*၇南 ၇南4၇南9၇南9 z 749*(5 ၇南) 49၇南 ၇南 ł y uzu ł၇南z 喗 z z ၇南 5 m ၇南 m m ၇南4 ၇南4 ch m m ył czym ch u z ych z V śၷ啗 = ၇南 # 97၇南9၇南 ၇南 y y y ych m z zm zcz m u ၇南 m uc ၇南 (# *၇南 # +# )* ၇南ᆗ呷cz z y y y z m uc ၇南 z z zu m ၇南 ၇南 m (# *၇南 # +# )* 766 ၇南 m y zy y ch fu m ych ym z ym # *၇南+# +# 9956 ၇南99၇南96 59၇南 59၇南 7၇南9 97၇南9၇南 97၇南9၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ł y b b c m z ym u 喗၇南 ub czj zy z ၇南 m y b ł 喗u u ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 ၇南*7*၇南* 6၇南4 ၇南 ၇南 6

3 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南*7*၇南*၇南 7 ၇南 ၇南*7*၇南* 5၇南9၇南4 ၇南 4*4*၇南*၇南 ၇南9၇南 ၇南 4*4*၇南 ၇南96 ၇南 7*7*၇南 9 ၇南 4*4*၇南 ၇南96 4 ၇南*၇南*၇南*4 4 C ၇南 ၇南*၇南*၇南*၇南 L၇南 4၇南*၇南*၇南 4 L၇南 (6*5+5*4+4*4+5*၇南+6*၇南+5)*၇南*၇南 ၇南96 L၇南 (၇南9၇南+6*4+5*၇南+5*၇南+6+၇南9+55*၇南+6)*6*၇南 9၇南4 L4 (6 7၇南+ 7၇南+9+4၇南+)*၇南*၇南 76၇南 L4 (66 6)*၇南*၇南 67၇南 L4 ၇南4*5၇南**၇南*၇南*၇南 B 4၇南*44*၇南*၇南4 7 B *44*၇南*၇南4 9 5၇南 y fu m 嗷 bj ၇南 5m၇南 u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 4 ၇南*၇南*4*4 4 C ၇南 ၇南*၇南*4*၇南 5 z y ၇南9 5၇南 Cz cy ń y m ych # *4 644 y fu m 嗷 bjᆗ呷 ၇南 ၇南m၇南 u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 4*4*4*၇南 56၇南 ၇南 ၇南*၇南*4 576 ၇南 ၇南*၇南*4 576 z y 5၇南 Cz cy ń y m ych # ၇南9* 779 y fu m 嗷 bjᆗ呷 ၇南 5m၇南 u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 ၇南*5*5* ၇南4 ၇南 5*5*4 9 z y Cz cy ń y m ych # * 55 y fu m 嗷 bjᆗ呷 ၇南 5m၇南 u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 ၇南*5*5* Cz cy ń y m ych 5၇南 ၇南4 ၇南4 z y # * 5၇南 y fu m 嗷 bjᆗ呷 ၇南 5m၇南 u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 ၇南*7*၇南*၇南 7 Cz cy ń y m ych 5၇南 z y 5၇南 # *6 765 ᐗ囗 y fu m z ၇南 6m u y m ym z b u B ၇南4၇南9 55 5၇南 ၇南 ၇南 6

4 ၇南Ż ၇南 ၇南 y ၇南 O၇南 ၇南 L၇南 4၇南*၇南*၇南 L၇南 (6*5+5*4+4*4+5*၇南+6*၇南+5)*6*၇南 6 L၇南 (၇南9၇南+6*4+5*၇南+5*၇南+6+၇南9+55*၇南+6)*4*၇南 ၇南 Cz cy ń y m ych z y # *5 ၇南47 ၇南9 ᐗ囗 y fu m z ၇南 ၇南m u y m ym z b u B 5၇南 y ၇南 O၇南 ၇南 L4 (6 7၇南+ 7၇南+9+4၇南+)*၇南*၇南 ၇南44၇南 L4 (66 6)*၇南*၇南 ၇南46၇南 4၇南 Cz cy ń y m ych z y # ၇南9* 955၇南 4၇南 ᐗ囗 fu m z b u B y łu u b ၇南 y ၇南 O၇南 ၇南 L4 ၇南4*5၇南**၇南*၇南*၇南 b ၇南 4၇南 Śc y 喗 b ub၇南cm y ၇南 4m u y m ym z b 55 u B y ၇南 O၇南 ၇南 B (4၇南*5+5၇南*4၇南)*9၇南*၇南4 565၇南 B (*5+4၇南*4၇南)*9၇南*၇南4 46 L၇南 4၇南*6၇南 4၇南 L၇南 (6*5+5*4+4*4+5*၇南+6*၇南+5)*6၇南 75 L၇南 (၇南9၇南+6*4+5*၇南+5*၇南+6+၇南9+55*၇南+6)*6၇南 76 L4 (6 7၇南+ 7၇南+9+4၇南+)*6၇南 49၇南4 ((75 95)*၇南+၇南44 95*၇南)*(၇南 6၇南) 5 L4 (66 6)*6၇南 46 4၇南 Śc y 喗 b u y m ym z 喗 y ᆗ呷 y cm 55 ub śc śၷ啗 = ၇南4 # 4၇南 47၇南 44 z y ၇南 49 Cz cy ń y m ych # 4၇南*၇南 54၇南 Śc y 喗 b łu ၇南 cm y ၇南 6m, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 L4 ၇南4*5၇南**၇南*6၇南*၇南 65၇南 (၇南4*5၇南9**၇南)*(၇南 6၇南) 7 9၇南 9၇南 9၇南 Śc y 喗 b z 喗 y ၇南cm 喗 cy ub၇南śc śၷ啗 = # 45 ၇南479 ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y ł ၇南 f 6 mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 55* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y ł ၇南 f ၇南 mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南9* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f ၇南 mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南47 ၇南 955၇南 47၇南 47၇南 54၇南 ၇南479 ၇南 ၇南 6

5 ၇南Ż ၇南 ၇南 5၇南 5၇南 5၇南 5၇南 ၇南4 57 ၇南4 9၇南 9၇南 9၇南 9၇南 464* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 6* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f ၇南4 mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 4၇南4* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 9* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南4* ၇南 ၇南 4၇南4 B ၇南 (z၇南v) z cj zc c ł fu m ych z y z z j # /၇南 57၇南 B 5၇南*၇南4*၇南4 47 B 4၇南*၇南4*၇南4 ၇南479 L၇南 4၇南*၇南4 L၇南 (6*5+5*4+4*4+5*၇南+6*၇南+5)*၇南4 L၇南 (၇南9၇南+6*4+5*၇南+5*၇南+6+၇南9+55*၇南+6)*၇南4 ၇南4 L4 (6 7၇南+ 7၇南+9+4၇南+)*၇南4 ၇南44၇南 L4 (66 6)*၇南4 ၇南46၇南 L4 ၇南4*5၇南**၇南*၇南4 ၇南 ၇南9 4၇南 ၇南4 5၇南 ၇南4 z y 59 ၇南4 6၇南 6၇南 ၇南 c śc c ły m y ym ( y ym ) ၇南 cm, m c ym u ch U၇南FL၇南X (6+9၇南45+5 ၇南4+၇南4*6၇南*+၇南4 ၇南4+၇南4+4+၇南94)*6၇南 9 (၇南4*5၇南9**၇南+(75 95)*၇南+၇南44 95*၇南)*၇南 56 ၇南ły ub၇南cm zy b m m၇南 u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南4*9*9**၇南+(4 9*၇南)*9+4*(7၇南96 9) 94 y u y m ym z 喗 y cm ub၇南 śၷ啗 = 6 # Cz cy ń y m ych # ၇南 ńc m ycz śc ch z ၇南 z ၇南 cm, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ( 7၇南*၇南+၇南4*56**၇南+(7၇南 7၇南)*၇南 4၇南*၇南)*၇南4*၇南4 ᖧ唇 8 Śc y 喗 b ub၇南cm y ၇南 4m u y m ym z b 55 u B y ၇南 O7 ၇南 C၇南 66၇南94* 55 (၇南4*+၇南*၇南*၇南+၇南*၇南) 456 C၇南 (47၇南 ၇南)* (၇南*၇南*၇南+၇南*၇南*၇南) 64 C၇南 (4၇南*(+5၇南)*5+6*5၇南)*7 ၇南**၇南 9၇南49 C4 (4၇南*(+5၇南)*5+6*5၇南)*၇南 ၇南 Śc y 喗 b u y m ym z 喗 y ᆗ呷 y cm ub śc śၷ啗 = ၇南4 # 6၇南 4 ၇南 ၇南 4၇南4 74၇南 ၇南 ၇南 6

6 ၇南Ż ၇南 ၇南 6၇南 z y 6၇南 Cz cy ń y m ych # 6၇南*၇南 57၇南 Śc y b ၇南z b m śc m y ၇南 O7 ၇南 (၇南+၇南)*၇南*၇南+၇南*4*၇南+(၇南+)*၇南*၇南+(၇南4+)*၇南+(၇南+၇南)*၇南*၇南+(၇南+ ၇南)*၇南 m 7 64 łu y 喗 b u y m y ၇南 b ၇南 z ju 5၇南 6, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 ((4+၇南)*5*၇南4+(6+6)*5*၇南4)*7 65 Cz cy ń y m ych z y ၇南 # 64*5၇南 5၇南9 łu y 喗 b u y m y ၇南 b ၇南 z ju 5၇南 9, z b u B y ၇南 O9 ၇南 ၇南 4၇南*4၇南** 9၇南 ၇南 4၇南*4၇南*၇南4*4 9 ၇南 4၇南*4၇南**4 ၇南 ၇南 4၇南*4၇南**4 4 4၇南*4၇南*၇南9*4 ၇南967 ၇南4 łu y 喗 b j 嗷c u z ၇南m y ၇南 z ၇南 ၇南9 z ၇南 ၇南9 łu y 喗 b j 嗷c u z z 喗 y ၇南m y ၇南 m ၇南4 ၇南m y ၇南 O9 ၇南 ၇南 ( ၇南)* 74၇南 ၇南 (၇南4 ၇南)*4 m 9 ၇南 ( ၇南)*4 ၇南 ( ၇南)*4 4 4 (၇南9 ၇南)* z y Cz cy ń y m ych # 66*၇南9 6 7၇南 łu y 喗 b u y m y ၇南 b ၇南 z ju 5၇南, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 6 7*၇南4*4၇南*၇南 455 7၇南 Cz cy ń y m ych z y 7၇南 # 7၇南*၇南4၇南 łu y 喗 b u y m y ၇南 b ၇南 z ju 5၇南 ၇南9, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 7; 7 ၇南4*၇南4*75*(၇南+၇南) ၇南Ż၇南 ၇南4*၇南4*6၇南*4 6 5 ၇南4*၇南*4၇南 y ၇南 O၇南 ၇南 C၇南 ၇南4*၇南4*၇南*၇南 ၇南46 Cz cy ń y m ych 7၇南 z y # 7၇南* ၇南 7 5၇南9 7၇南49 ၇南9 794၇南 ၇南 6

7 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 łu y 喗 b, 嗷 ł y ၇南 4m b ၇南 5m, ym c ym, f cm, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 ၇南4***4၇南*4 4 4 ၇南4***75*၇南 5 6၇南 77 z y ၇南 ńc m ycz śc ch z ၇南 z ၇南 cm, z b u B y ၇南 O9 ၇南 (54+5)*၇南*၇南4*5၇南 96 ၇南*၇南4*5၇南*5*၇南 4၇南4 B, c 嗷 ńc 喗 b u y m ym ၇南 ၇南 b ၇南 z ju, z b u B y ၇南 O9 ၇南 ၇南*၇南4*5၇南*5*၇南 4၇南4 Cz cy ń y m ych # 76* ၇南 B, c 嗷 ńc 喗 b u y m ym 6၇南 ၇南 ၇南 b ၇南 z ju ၇南, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 ၇南 *၇南4*၇南9 6၇南9 79 Cz cy ń y m ych z y ၇南4 9၇南 9၇南 9၇南 9၇南 9၇南 9၇南 # 7၇南*5၇南97 ၇南9 ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y ł ၇南 f 6 mm y z y ၇南 O9 ၇南 7* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f ၇南 mm y z y ၇南 O9 ၇南 9* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O9 ၇南 ၇南94* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f ၇南4 mm y z y ၇南 O9 ၇南 * ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O9 ၇南 * ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O9 ၇南 6၇南447* Śc y z b L ၇南 4 bu y ch ၇南 ၇南 y ၇南 4,5 m z ၇南4 c j ( j j) śc y z (66၇南 ၇南45+5 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南+ 564၇南4 ᆗ呷 z zybu 6 7၇南+6၇南)*6 C၇南 (66၇南94* 6 (၇南4*+၇南*၇南*၇南+၇南*၇南)) 6၇南*(4+5)*5*၇南+၇南9*4 94၇南 754 6၇南 4၇南 ၇南9 ၇南 ၇南 6

8 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 9၇南 9၇南 śc y (6၇南4၇南*4+45*5)*6 ၇南 zy bu ၇南 (5၇南9*5+56*၇南+45)*4 7 ၇南*၇南 4 O7 ၇南*၇南*၇南 4 6၇南L ၇南4* 9 uxf y ၇南*၇南*၇南 6*၇南 ၇南 O၇南 ၇南*၇南* 4၇南 ၇南 5*5 65၇南 O၇南 ၇南*5*5 9 ၇南 ၇南*6 5 ၇南9 5*6 6 ၇南 9*၇南*4 7 ၇南*၇南 4 ၇南 9*၇南*၇南 5၇南4 L 9*၇南*၇南 6 z ၇南*၇南 *၇南 ၇南 śc y (47၇南 )*4 7 ᆗ呷 z ၇南 ၇南*5*၇南 9*၇南*4 7 ၇南4 śc y z ᆗ呷 z zybu ၇南4 + b၇南99 śc y z ᆗ呷 z zybu Śc y z b L ၇南 4 bu y ch ၇南 ၇南 y ၇南 ၇南 4,5 m z c j ( j j) ( 56)*7 4 Śc y z b L ၇南 4 bu y ch ၇南 ၇南 y ၇南 ၇南 4,5 m z c j ( j j) y łu u (၇南4*64*+၇南4*56**၇南)*(7+6)* Śc y z b L ၇南 4 bu y ch ၇南 ၇南 y ၇南 ၇南 4,5 m z ၇南4 c j ( j j) y ၇南 śc y (54+၇南9)**၇南 ၇南*5+၇南/*(6*၇南9+၇南*)*၇南 4၇南 y (၇南*5+၇南*5) ၇南95၇南 L 9*၇南*4 7 ၇南*၇南*၇南 ၇南*၇南 4 ၇南 5*5*၇南 ၇南 ၇南*7 ၇南4၇南 ၇南 5*5 65၇南 O၇南 ၇南*၇南*၇南 O၇南 ၇南*5* ၇南 O ၇南*4*၇南 4၇南 O9 ၇南*79*၇南 4 O7 ၇南**၇南 6၇南 O၇南 ၇南*79*၇南 4 O ၇南*4*၇南 4၇南 O5 5*၇南*၇南 496၇南 O၇南 ၇南*5*၇南 6 ၇南u z m zyśc ၇南/ y ၇南 m 6၇南*(4+5)*5*၇南 5၇南4၇南 ( 56)*7 4 (၇南4*64*+၇南4*56**၇南)*(7+6)* (47၇南+၇南9)**၇南+၇南/*(6*၇南9+၇南*)*၇南 (5*၇南+47၇南)*75 ၇南46၇南9၇南 Cz cy u z ń u y ၇南4 ၇南 ၇南 6

9 ၇南Ż ၇南 ၇南 9၇南 z y 9၇南 ၇南 99 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 z m z zy 嗷cych ł 嗷czń śc mych z łu m 喗 b ym f my JO၇南 L ၇南F၇南 F y J၇南 ( / ၇南) m *56+6*၇南+7*၇南*၇南 m 5၇南4 O y śc ch mych c ၇南z c ł j ၇南,b cz u z ++ z 5 O y z, z b śc ch mych c ၇南z c z ł j ၇南,b cz u + z ၇南4 O y śc ch mych uł 喗 喗y f b ၇南 m ၇南*၇南*+5*၇南*+4*၇南*6 m ၇南 my z f ych z z mu ń z u f ( u m z ych) (၇南+၇南)*၇南*၇南 m 9 Śc z ł z u z ych xx၇南cm y ၇南 ၇南*၇南*၇南 4 ၇南 z z ych ub z ych m ch m ych *5*၇南+*၇南4+၇南4*+9*၇南 4 ၇南y uc z mu u śc 喗 c ych ub z ych ၇南 ၇南 m၇南 54 # 9၇南 4 Ob z czś j z m ych śc 喗 c ych ၇南 u ၇南 m၇南 śc ch z c ł ၇南4* 9 4 ၇南y uc śc ch z c ł ub၇南 ၇南/၇南c ၇南 z ၇南9 j ub cm j z ych ych ၇南*6*4၇南 4 4 ၇南y z ń śc ch z c z y uc m b uz b 5**4၇南 ၇南 O y śc ch mych uł 喗 喗y f b ၇南 m 7*4+5*၇南*7+7*၇南+၇南*၇南+7*၇南+4+5*၇南+၇南*၇南+5*၇南*6+7*၇南+၇南*၇南+ m 6 ၇南*၇南+5*၇南*၇南+5*7*၇南+7*၇南+4*၇南+5*၇南*၇南+၇南*၇南+4*၇南+7*၇南+5*၇南*+ 7*၇南 4 Uzu ł śc ub z m śc ch z cm ၇南4 j b cz m z b u m *5*4၇南*4 5 4 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym ၇南 ၇南 m # ၇南+# ၇南 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym z 喗 y ၇南 ၇南 m śၷ啗 = ၇南4 446 <# 5> 446 O ł z zyjᆗ呷c uz y y 7 z y 6 45၇南 <# 5*၇南,7> 45၇南 5၇南4 5 ၇南 ၇南 ၇南 9 ၇南 6

10 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 9 ၇南ły ub၇南cm zy b m m၇南 u 56 y m ym, z b u B y ၇南 O6 ၇南 ł၇南 66၇南94*7+(၇南94+64)*5*6+၇南47*64 (၇南4*၇南4 ၇南4*၇南4*၇南4*) ၇南45 +4*64 (95*4*၇南+45*4) 47 45*5*၇南 445၇南 y ၇南 O9 ၇南 cz 55*57*၇南*၇南 ၇南4 y u y m ym z 喗 y cm ub၇南 56 ၇南4 śၷ啗 = # ၇南 677 Cz cy ń y m ych ၇南 z y ၇南 # ၇南 677 B, c 嗷 ńc 喗 b u y m ym 6၇南 ၇南 ၇南 b ၇南 z ju ၇南, z b u B y ၇南 O9 ၇南 4 (5၇南*4၇南*5၇南+၇南4*4၇南**၇南)*4 664 ၇南 z y ၇南 Cz cy ń y m ych # ၇南*5၇南97 96 B, c 嗷 ńc 喗 b u y m ym 6၇南 ၇南 ၇南 b ၇南 z ju, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 7၇南*၇南4*4 ၇南 44*၇南4*4 ၇南4 79*၇南4*၇南 5 57*၇南4*၇南 ၇南 ၇南9 7၇南*၇南4*၇南*၇南 6 ၇南 5၇南*၇南4*4 ၇南44 y ၇南 O9 ၇南 ၇南 C၇南 76*၇南*၇南4*၇南 7 ၇南 4၇南*၇南4*4*၇南 5 y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南 46*၇南4*4 457 Cz cy ń y m ych 4 z y 5 # ၇南* 5၇南4၇南 B, c 嗷 ńc 喗 b u y m ym 6၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 b ၇南 z ju ၇南4, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南*၇南4*၇南 6 ၇南*၇南4*၇南 654 y ၇南 O၇南 ၇南 74၇南 6၇南46*၇南4*၇南4*၇南 6 Cz cy ń y m ych 6 z y 7 # 5* B, c 嗷 ńc 喗 b u y m ym 6၇南 ၇南 ၇南 b ၇南 z j, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 6၇南*၇南4*၇南*၇南 ၇南9၇南 *၇南4*၇南 ၇南45 ၇南 z y Cz cy ń y m ych # 7* 46၇南 ၇南976 5၇南4၇南 ၇南 ၇南 6

11 ၇南Ż ၇南 ၇南 9 ၇南 ၇南 mf ၇南 y m b ym ły ych y ၇南 O7 ၇南 <(5,+7,57+7,+7,57+5,)*(5,5+၇南,75)> 46၇南 ၇南 z y ၇南 ၇南 ၇南 Cz cy ń y m ych <# 9> ၇南 ycyj ch ych łyc y ၇南 O7 ၇南 (5၇南+77+7၇南+77+5၇南)*၇南9*၇南 74၇南 mf ၇南 ၇南 ၇南 ၇南9 mf B ch ych zb j ych u ycyjym, b m B y ၇南 O7 ၇南 (5၇南+77+7၇南+77+5၇南)*5*၇南+(5၇南+77+7၇南+77+5၇南)*9*၇南9* 5*5+(5၇南+57*၇南+7၇南+5၇南)*(65**5+75*59) 9 74၇南 ၇南 ch y 喗 b, łyc cm, z b u B y ၇南 O7 ၇南 5*7*၇南*4 7 y ၇南 O9 ၇南 ၇南 ch 5*4*၇南+5*၇南*၇南+၇南*55*၇南 y ၇南 z၇南 ၇南*9*၇南 6 u ch y 喗 b, z 喗 y ၇南cm 喗 cy ub၇南 ły y śၷ啗 = # ၇南 4၇南96 ၇南 ł y b ł၇南 u ym၇南 z b u B ၇南 ၇南 ch ၇南 ၇南 ch ၇南 z y 9 śc y z ᆗ呷 z zybu y ၇南 O9 ၇南 65*44*၇南*၇南 Śc y 喗 b ub၇南cm y ၇南 4m u y m ym z b u B y ၇南 O9 ၇南 766 <၇南,55*၇南,*၇南> 766 Śc y 喗 b u y m ym z 喗 y ᆗ呷 y cm ub śc śၷ啗 = ၇南4 766 <# 6> 766 Cz cy ń y m ych 7 <# 6*၇南> 7 ၇南 ńc m ycz śc ch z ၇南 z ၇南 cm, z b u B y ၇南 O9 ၇南 (66+9၇南45+5 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南+6 7၇南+6၇南)*၇南4*၇南4 5 ( 56)*၇南4*၇南4 ၇南 (၇南4*64*+၇南4*56**၇南)*၇南4*၇南 ၇南96 4၇南 ၇南 6

12 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 śc y ၇南 zy bu ၇南 śc y ᆗ呷 z ၇南 9၇南 9၇南 9၇南 9၇南 9၇南 9၇南 ၇南 ńc m ycz śc ch ၇南, z b u B y ၇南 O9 ၇南 (6၇南4၇南*4+45*5)*၇南4*၇南4 6 (476 )*၇南4*၇南4+5*၇南4*၇南4*9 5 ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y ł ၇南 f 6 mm y z y ၇南 O7 ၇南 ၇南476* y z y ၇南 O၇南 ၇南 4၇南* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y ł ၇南 f ၇南 mm y z y ၇南 O7 ၇南 ၇南* y z y ၇南 O၇南 ၇南 7၇南* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f ၇南 mm y z y ၇南 O6 ၇南 65* y z y ၇南 O7 ၇南 ၇南44* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O6 ၇南 * y z y ၇南 O7 ၇南 ၇南* y z y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南4* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O7 ၇南 995* y z y ၇南 O၇南 ၇南 69၇南* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南97၇南* 7 ᖧ唇 Ę 8 7 Śc y z b L ၇南 4 bu y ch ၇南 z c ၇南4 ၇南9 j ( j j) ၇南 śc y z ᆗ呷 z zybu (6+66+9၇南45+5 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南+ 6 7၇南+6၇南)*6+6*(၇南+၇南)*5 ၇南 ၇南 4 5၇南 ၇南 ၇南4၇南 ၇南99 4 ၇南9၇南 565၇南9 śc y ၇南 zy (6+57*၇南+9၇南*၇南)*(၇南+၇南)*5 ၇南4 bu O၇南 ၇南*5*၇南9 ၇南4 O4 ၇南*5 4 O *5 5၇南9 O၇南 5*5 75၇南 4 *၇南*9 ၇南9 ၇南 ၇南 ၇南*၇南*၇南 4 O y śc ch mych c ၇南z c ł j ၇南,b cz u z 6 5 ၇南 ၇南44 9၇南4 ၇南 ၇南 ၇南9၇南 ၇南 6

13 ၇南Ż ၇南 ၇南 9 ၇南4၇南 ၇南4၇南 ၇南4၇南 ၇南4၇南 ၇南44 ၇南45 ၇南46 ၇南47 ၇南4၇南 ၇南49 ၇南 ၇南 z O y z, z b śc ch mych c ၇南z c z ł j ၇南,b cz u z ၇南 O y śc ch mych uł 喗 喗y f b ၇南 m 5*၇南*၇南9+7*၇南*၇南+4*၇南*9+5*၇南*၇南 m 7 ၇南 my z f ych z z mu ń z u f ( u m z ych) (၇南+5)*၇南*၇南 (၇南+5)*၇南*၇南 (+၇南4)*၇南 m Śc z ł z u z ych xx၇南cm ၇南*5*၇南 6 ၇南*5*၇南 6 *၇南4 4၇南4 ၇南 z z ych ub z ych m ch m ych ၇南*5* 475၇南 ၇南y uc z mu u śc 喗 c ych ၇南 ၇南 m၇南 # ၇南4၇南 475၇南 ၇南y uc z mu u śc 喗 c ych ၇南 ၇南 m၇南 *၇南4 4၇南4 4 ၇南y uc śc ch z c ł ub၇南 ၇南/၇南c ၇南 z ၇南9 j ub cm j z ych ych uxf y ၇南*6*4၇南 4 4 ၇南y z ń śc ch z c z y uc m b uz b ၇南 <၇南,5*၇南,*၇南,4၇南> ၇南 uxf y 5**4၇南*၇南 5 O y śc ch mych uł 喗 喗y f b ၇南 m 7*4 uxf y 5*4*၇南 4 ၇南4 4 4 ၇南 z y Uzu ł śc ub z m śc ch z cm j b cz m z b u m ၇南*5*4၇南*6 7၇南9 *၇南* ၇南44 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym ၇南 ၇南 m 76၇南 <# ၇南46+# ၇南47> 76၇南 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym z 喗 y ၇南 ၇南 m śၷ啗 = ၇南4 76၇南 <# ၇南> 76၇南 O ł z zyjᆗ呷c uz y y 494 <# ၇南*၇南,7> 8 ᖧ唇 ᖧ唇 ᖧ唇 7 ၇南 ၇南 ၇南 z m 喗 嗷z y mu ch ub łu ch 喗 b ych m ၇南 7 ၇南9၇南9 ၇南4 475၇南 475၇南 4၇南 ၇南 9 76၇南 76၇南 494 ၇南 6

14 ၇南Ż ၇南 ၇南 y z f j ၇南 y z f j ၇南4၇南4 y z f j ၇南 7 ၇南9၇南4 975၇南4*** ၇南 z m 喗 ᆗ呷 喗 ch (944+6၇南+6+75၇南+4၇南9+5+5၇南9+6+6၇南4+57)** * ၇南 zy m ych m 喗 z ych 9** ၇南 bz cz f b 嗷 ch 嗷 FL၇南 CO၇南 ၇南OL ᆗ呷źby ch j mu ch ub łu ch 64 5၇南9 4 # ၇南+# 4+# 5 7 ᖧ唇 ᖧ唇 ᖧ唇 ᖧ唇 ၇南u y z ၇南 z၇南 ၇南cm၇南 z c cy yc၇南 ၇南9 ၇南4 ၇南 z ၇南 *၇南4*၇南4 ၇南 ၇南 ၇南 B cz z ၇南 z၇南 ၇南cm၇南 z c cy yc၇南 ၇南9 ၇南4 ၇南 z ၇南 *၇南4*၇南4 ၇南 ၇南 9 z y ł, ł၇南 4m z ၇南 z၇南 ၇南cm၇南 z c cy ၇南9 ၇南4 yc၇南 ၇南 ၇南9 ၇南 ၇南9 ၇南 ၇南9 ၇南 ၇南9 4 ၇南9 5 ၇南9 6 ၇南 7 ၇南 6*၇南**၇南 z ၇南 ၇南*၇南** 4 ၇南4၇南9 ၇南ym y z y, z ၇南 z၇南 ၇南cm၇南 z c cy yc၇南 z ၇南 *၇南*၇南4 6၇南4 ၇南 c ś ၇南 5 cm łᆗ呷b śc cm z ၇南 y ၇南4၇南+၇南4၇南 z ၇南 4၇南 5 O z ł 喗u ś ub y m ych 嗷cych 6 ych ś ych z ၇南 ၇南9 ၇南4 ch ńcu z ၇南 ၇南4၇南 z ၇南 ၇南4 5 O z ł 喗u ł m ych 嗷cych L ᐗ囗 ၇南 ၇南 z ၇南 ၇南9 ၇南4 ych ś ych ch śc z ၇南 ၇南4၇南 z ၇南 ၇南4 Oł c c ch ych m x5၇南mm, z 6 ၇南4cm z c cy yc၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南4 56 (၇南9+4)*5*6+(+)*5*7+(9+)*5*၇南+*7+ 4*6+6*7 z cj z f y j z u zcz j zym c u cj j 764၇南967 # 4 764၇南967 ᖧ唇 ᖧ唇 ᖧ唇 喇 ၇南ły ub၇南cm zy b m m၇南 u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 (6+)*5*7+55*6 4 ၇南* ၇南*5 65၇南 56 ၇南4 y u y m ym z 喗 y cm ub၇南 śၷ啗 = 5 # 6 45၇南 64 5၇南9 4 7 ၇南 ၇南 6၇南4 4၇南 ၇南4 ၇南4 764၇南 ၇南967 45၇南 ၇南4 ၇南 6

15 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 9 ၇南 9၇南 ၇南 ၇南 9၇南 ၇南 ၇南 9၇南 ၇南 ၇南 9၇南 ၇南 ၇南 9၇南 4 ၇南 9၇南 5 ၇南 9၇南 6 ၇南 ၇南 7 ၇南 ၇南 ၇南 9 ၇南 ၇南 ၇南 z y ၇南 ၇南 z y ၇南 ၇南z b m m y ၇南 O၇南 ၇南 ၇南*4* 5 ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y ł ၇南 f 6 mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 96၇南* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y ł ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 77* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f ၇南 mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 474၇南* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 66* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 6၇南9၇南* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 79၇南* ၇南 zy m 喗 zb j m၇南bu y bu ᆗ呷 y 喗b ၇南 f mm y z y ၇南 O၇南 ၇南 749၇南9၇南* ᖧ唇 ᖧ唇 6 L bu chu ł z b ch ych f ł ych ၇南 z c m ły m z ły m j 6 cm m 嗷 m 嗷 ycyj 嗷 ၇南 ၇南 ၇南 75၇南 46၇南*၇南* ၇南95၇南 z cj c zc z ᆗ呷 z ły m j 6 cm z m z ły u ł ych uch j # 6 45၇南 z cj c zc z ᆗ呷 z ły m j ᐗ囗 ch ᐗ囗 cm z m z ły u ł ych uch j # 6+# 6 ၇南 z cj z f z cyjj၇南 uch z m j # 6+# 6 ၇南 ၇南 ł z mch cz m c ły z ły m j ł 喗 # ၇南 ၇南 ၇南 ł m z z V V၇南C m c ł # ၇南 ၇南 ၇南 B (z၇南v) ၇南 yc ch ၇南 ၇南 m၇南 嗷 z z 嗷 ၇南 ၇南 ၇南4 45၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 75၇南 ၇南95၇南 45၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 6

16 ၇南Ż ၇南 ၇南 # ၇南 ၇南 ၇南 B (z၇南v ) ၇南 yc ch ၇南 ၇南 m၇南 chy u ł c ᐗ囗 b ၇南 ၇南 ၇南4 ch 嗷 嗷 ch 嗷 ł ch # 4 764၇南967 4 Ob b zy z ၇南 z ၇南 cm z b chy cy y j ၇南 5 ၇南 6 ၇南 ၇南9 ၇南4 7 ၇南 ၇南 ၇南 z y 9 ၇南 z၇南 z၇南 5၇南 99 ၇南9၇南 ၇南 ၇南9၇南 ၇南 ( ၇南+)* 499၇南 (+)**၇南*5 65၇南 Ob b zy z ၇南 z ၇南 cm z b chy cy y j 46**၇南 ၇南4 (၇南+9+++၇南+9+၇南+7+4၇南+5)* 495၇南 ၇南yy ch ł 嗷 ł ś 5cm z b chy cy y j m 46*၇南 m 97 (၇南+9+++၇南+9+၇南+7+4၇南+5) 4 ၇南u y u 嗷 ł ś ၇南cm z b chy cy y j m +6+*၇南+6*4+6*5 m 95 ၇南y zjśၷ啗 ł y cyjych zz ch, z z b b m b ch m m m y cyjym ၇南 m ch f b m y ym m m y ch zch 5 m၇南 ၇南 y śc 5 m၇南 m b b b ch ch z z y y 嗷 # 4+# 5+# 6*၇南4*+# 7*၇南4*+# ၇南*5*၇南 ၇南95 ᖧ唇 ᖧ唇 8 Śc z ł z b L ၇南 ၇南 y ၇南 4,5 m z c j ( j j) (၇南+၇南+6)*6*5*၇南+56*6*၇南+(+၇南)*(၇南+6)*5+၇南4*၇南* 9676 *6 (9*၇南*5+9*5*4) ၇南4၇南4 (5၇南9+၇南+97+9၇南+4)*6 6၇南 9*၇南 (5+5)*(၇南+6)*5*၇南+၇南*6+(4+5+65)*6 546၇南 9*၇南*4 7 ၇南4 ၇南9၇南 ၇南 z y ၇南9၇南 ၇南 Śc y z b L ၇南 5 bu y ch ၇南 ၇南 y ၇南 4,5 m z c j ( j j) (၇南 ၇南9)*6 ၇南996၇南 9*၇南*၇南 5၇南4 ၇南 z m 喗 śc y m ych m၇南 ych z z m m 59*၇南+၇南*4*၇南+6+5*5+5+၇南*5+5၇南49+5*5+5+5*5 m 757၇南 ၇南 ၇南4 Śc z ł ᐗ囗၇南 z ły ych ᐗ囗 B ၇南,5 mm u z ch m ych z yc m j ym, u 5၇南 ၇南 59*6*၇南 ၇南 bu ၇南 (၇南+၇南)*6*၇南+(၇南+၇南*၇南)*6 bu ၇南 (၇南+၇南)*6*၇南+(၇南+၇南*၇南)*6*၇南 6၇南 ၇南 764၇南 ၇南 7၇南 95 ၇南95 96 ၇南9၇南 757၇南 ၇南94 ၇南 ၇南4 ၇南 Śc z ł z ły ych ᐗ囗 F ၇南,5 mm u z ch m ych z yc m j ym, u 5၇南 ၇南 ၇南96၇南 ၇南 6

17 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南95 ၇南 ၇南96 ၇南 ၇南 ၇南4 ᆗ呷 ၇南 ၇南4 z y ၇南97 ၇南 z y Śc z ł ᐗ囗၇南 z ły ych ᐗ囗 B u z ch m ych z yc m bym, u ၇南 ၇南 (4+4+၇南+6+၇南++45*4+7+5၇南+4၇南+4၇南4၇南+4၇南+9၇南+၇南4+ 45၇南 5+၇南4*၇南+94+7*၇南++++7)*6 9*၇南* (5*၇南+5)*6 9*၇南*၇南 6 Śc z ł ᐗ囗၇南 z ły ych ᐗ囗 B u z ch m ych z yc m bym, u ၇南 ၇南 śc y y y łu u (၇南4*4**၇南)*6 997 ၇南 ł z z ły ᐗ囗 B z m ᐗ囗 B ၇南,5 mm ᆗ呷 (၇南4+7)*၇南*၇南 9*၇南 4၇南 (5၇南+)*၇南*၇南 9*၇南 (4၇南+)*၇南*၇南 9*၇南 ((5+7)*၇南*၇南 9*၇南)*၇南 46 (6+7)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 (4၇南+)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南96၇南 (7၇南+7)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 6၇南 (၇南4+5)*၇南*၇南 9*၇南 4၇南 (94+5)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南44၇南 (+5)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南9 (+5)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南9 75 5၇南 997 ၇南9၇南 ၇南 jśc z ᖧ唇 ၇南99 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 Śc z ł z u z ych xx၇南cm 6*6*5 ၇南 Ośc 喗 c z y m f b ycz y ńcz z 嗷 z ych b c z z śc z ၇南 + ၇南+65 z ၇南 7 zy ł z mb f bu, z 嗷 y cyj 嗷 z uc m z z j ᆗ呷 z j z ł ၇南 6 m၇南 f b ycz y ńcz ၇南*၇南*၇南 ၇南 zy ł z mb f bu, z uc m z z j ᆗ呷 z j z ł ၇南 6 m၇南 f b ycz y ńcz 9*၇南*65 7 ၇南 ł z m 喗 m z my czy z z ၇南 ၇南 z y ၇南 ၇南 ᖧ唇 ၇南 z O z zy z uczych zch 5 m၇南 uchy y O၇南 ym ၇南x၇南 cm O၇南 ၇南*၇南* O၇南9 9*၇南*၇南 ၇南 ၇南 7 ၇南4 O z zy z uczych zch ၇南 m၇南 uchy y O၇南 ym၇南 ၇南x၇南 cm O၇南 ၇南*5*၇南4 6 ၇南 7 O z zy z uczych zch ၇南 m၇南 uchy y O၇南 ym၇南 ၇南4၇南x၇南 cm O၇南 4*5 6 74၇南 ၇南 7 ၇南 7 ၇南 6 ၇南 6

18 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 7 O z zy z uczych zch ၇南 m၇南 z ł yczy czᆗ呷 śc uchy y O၇南 ym၇南 ၇南x၇南 cm O4 5 <၇南,၇南4*၇南,5*၇南,75> 5 Ob z z z z ၇南CV m ၇南9 z y ᖧ唇 ၇南 ၇南 ၇南 5 ၇南 5 ၇南 5 ၇南 ᖧ唇 ၇南*+၇南*၇南+၇南*၇南4+5+၇南*၇南*၇南+*၇南*၇南+47+၇南+6*၇南*၇南 m 9၇南 Śc um cyj z z m c z z łm bz cz ym z z ym L 9၇南, z z m z my czm 嗷 z c cz 嗷 zch m၇南 6*၇南 ၇南9 ၇南 7 Śc um cyj z z m c z z łm bz cz ym z z ym L 9၇南, z z m z my czm zch m၇南 ၇南4 *5 ၇南95 ၇南 ၇南* 54 ၇南 7 ၇南 z um ᆗ呷 z j zy ł ၇南 喗 z z ၇南 ၇南 ၇南*၇南*၇南 4 ၇南 7 ၇南 z um ᆗ呷 z z ᆗ呷 z ł z z ym L 96 ၇南*၇南*၇南 4 ၇南 7 ၇南 z um ᆗ呷 z z ᆗ呷 z z z z łm bz czym, y 喗 y y cz, z z ym L 96 ၇南*၇南* 5 ၇南 7 ၇南 z um ᆗ呷 z u zy ł ၇南 喗 z z ၇南 7၇南 9*၇南*၇南 7 ၇南 7 Śc um ᆗ呷 z z z m c z z łm bz czym z z ym L 9၇南 zch m၇南 ၇南9 65*၇南*၇南 ၇南 7 Śc um z ᆗ呷 z z z m c z z łm bz czym z z ym L 9၇南 zch m၇南 ၇南 ၇南* 54 ၇南 ၇南*7*၇南 z y 7 ၇南 7 5 ၇南 z m 喗 b m um ych m ych c ych, ych y z z ym L 96 5*5*4 O zch y 喗j ၇南 m၇南 um uchy z ᆗ呷 z c z z łm bz czym y f yjym m f, c ᆗ呷 m z z mu u O5 5*၇南* 67 O5 ၇南*၇南*၇南 7၇南9 O6 5*5*၇南 555၇南 O7 ၇南*+၇南*၇南 ၇南47၇南 O၇南 ၇南*(5၇南+79)*5*၇南 7၇南 O9 ၇南*(5၇南+79)*5*၇南 7၇南 O ၇南*(9၇南+4)*5*၇南 ၇南4 O ၇南*(9၇南+4)*5*၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 6

19 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 5 ၇南 5 O zch y 喗j ၇南 m၇南 um uchy z ᆗ呷 z c z z łm bz czym O *5 5၇南9 ၇南 7 O zch ၇南 m၇南 um um ᆗ呷 z z z łm cz czym O 9*5*4 5၇南4 ၇南 7 O zch y 喗j ၇南 m၇南 um um ᆗ呷 z z z łm cz czym O၇南4 *၇南*9 ၇南9 ၇南 7 O zch y 喗j ၇南 m၇南 um um ᆗ呷 z z z łm cz czym O *၇南 4 O 5*၇南*၇南 6 ၇南 5 z y ၇南 5 z y 4 6 ၇南 z m 喗 uł ch ych jych, ych, łu 喗 嗷 cych 喗 j ył z y O ymx၇南 cm 6 z 6 ၇南 z m 喗 ym ych ych ycz z czuj ymu z y O ymx၇南 cm ၇南 z 6 ᖧ唇 ᖧ唇Ł Ę Oc śc bu y ły m y ym F ၇南 cm zy j ły y ych śc 5 6 (၇南+5*၇南+၇南*6+74*၇南+)*6 797၇南 (၇南4+၇南4++*၇南*၇南)*4 74၇南 ၇南 yc y ၇南 zym c ły y ych z m c 嗷 yb ych śc z c ły # 4*4 z 4၇南 ၇南 zy j y śc ch # 4 4၇南4 y j ၇南 ၇南z z y y m j L ၇南 ၇南 mm y ၇南m ch ၇南 śc ch ł 喗u z b cz L ၇南 C4 (4၇南*(+5၇南)*5+6*5၇南)*၇南*၇南 59၇南4 (၇南+၇南)*၇南*၇南+၇南*4*၇南+(၇南+)*၇南*၇南+(၇南4+)*၇南+(၇南+၇南)*၇南*၇南+(၇南+ 7 ၇南)*၇南 ၇南 ((4+၇南)*5*၇南4+(6+6)*5*၇南4)*7*၇南 76၇南 śc y z ᆗ呷 z zybu (66+9၇南45+5 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南+6 7၇南+6၇南)*၇南 99၇南 C၇南 (66၇南94* ၇南 (၇南4*+၇南*၇南*၇南+၇南*၇南)) ၇南96၇南9 6၇南*၇南*၇南+၇南9*၇南 5၇南4 śc y ၇南 zy bu ၇南 (6၇南4၇南*4+45*5)*၇南 ၇南4 (5၇南9*5+56*၇南+45)*၇南 79၇南 6၇南L ၇南4* 9 6*၇南 ၇南 ၇南 5*5 65၇南 ၇南 ၇南*6 5 ၇南9 5*6 6 ၇南*၇南 *၇南 ၇南 śc y ᆗ呷 z ၇南 (47၇南 )*4*၇南 4၇南4 z z 5၇南9 5၇南4 ၇南 ၇南4 4၇南 4၇南4 ၇南9 ၇南 6

20 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南*5*၇南 9*၇南*4 7 śc y z ( 56)*၇南 ၇南9 ᆗ呷 z zybu śc y z (၇南4*64*+၇南4*56**၇南)*၇南*5 6 ᆗ呷 z zybu śc y (54+၇南9)**၇南 ၇南*5+၇南/*(6*၇南9+၇南*)*၇南 4၇南 y (၇南*5+၇南*5) ၇南95၇南 ၇南*၇南*၇南 ၇南 5*5*၇南 ၇南 ၇南*7 ၇南4၇南 ၇南 5*5 65၇南 O ၇南*4*၇南 4၇南 O9 ၇南*79*၇南 4 O7 ၇南**၇南 6၇南 O၇南 ၇南*79*၇南 4 O ၇南*4*၇南 4၇南 O5 5*၇南*၇南 496၇南 (၇南+5*၇南)*+(၇南+5*၇南)*+၇南*၇南**၇南+5*၇南**၇南+(၇南+7*၇南)* +5*၇南*+(၇南+4*၇南)**၇南+(၇南+79*၇南)**၇南+(၇南+*၇南)** 7၇南 śc y z ᆗ呷 z zybu śc y ၇南 zy ၇南+(၇南+79*၇南)**၇南+(7+4*၇南)*+(5+၇南*၇南)**၇南 (6+66+9၇南45+5 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南+ 6 7၇南+6၇南)*6+6*၇南*5 5544၇南 (6+57*၇南+9၇南*၇南)*၇南*၇南 5 bu O၇南 ၇南*5*၇南9 ၇南4 O4 ၇南*5 4 O *5 5၇南9 O၇南 5*5 75၇南 4 *၇南*9 ၇南9 ၇南 ၇南 ၇南*၇南*၇南 4 śc ၇南 6 yc y 9 6 ((၇南+၇南+6)*၇南*5*၇南+56*၇南*၇南+၇南95*၇南+(+၇南)*(၇南+6)*5+ 9၇南46၇南 ၇南4*၇南**၇南)*၇南 (9*၇南*5+9*5*4)*၇南 ၇南 (5၇南9+၇南+5+4+5၇南9+97+9၇南+4)*၇南*၇南 9 9*၇南*4*၇南 ၇南4၇南4 ((5+5)*(၇南+၇南)*5*၇南+၇南*၇南+(4+5)*၇南)*၇南 ၇南 9*၇南*4*၇南 ၇南4၇南4 y j ၇南 ၇南z z y y m j L ၇南 ၇南 mm y ၇南mch ၇南 ch ł 喗u b ym ၇南+5+၇南 75 ᆗ呷 (5+6) 44 ၇南9 L c śc ły m ym ch x cm j (+6)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南4 (5+4)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 7 (4+45)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南 (7+4)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 6 ((၇南+5)*၇南*၇南 9*၇南)*၇南 54 ((76+5၇南)*၇南*၇南 9*၇南*၇南)*၇南 ၇南45 ((65+)*၇南*၇南 9*၇南)*၇南 5၇南4၇南 (5+7)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 (၇南+6)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南 (4+)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南 (+5)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 ((59+77)*၇南*၇南 9*၇南)*၇南 9 ᆗ呷 (၇南4+7)*၇南*၇南 9*၇南 4၇南 (5၇南+)*၇南*၇南 9*၇南 (4၇南+)*၇南*၇南 9*၇南 ((5+7)*၇南*၇南 9*၇南)*၇南 46 (6+7)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 (4၇南+)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南96၇南 47၇南4 99၇南 ၇南 6

21 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 6 ၇南 6 ၇南 6 ၇南 (7၇南+7)*၇南*၇南 9*၇南*၇南 6၇南 (၇南4+5)*၇南*၇南 9*၇南 4၇南 (94+5)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南44၇南 (+5)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南9 (+5)*၇南*၇南 9*၇南 ၇南9 Uzu ၇南 y ၇南z y ၇南 ၇南 ၇南 z z ၇南cm၇南 ၇南 śc ၇南 łu ၇南 ၇南 ł၇南z 4 c ły u ( 5m၇南 ၇南 m j၇南) *5*၇南+*၇南4 99 ᆗ呷 ၇南*၇南*7 ၇南9 4 Uzu ၇南 y ၇南z y ၇南 ၇南 ၇南 z z ၇南cm၇南 ၇南 śc ၇南 łu ၇南 ၇南 ł၇南z c ły u ( ၇南m၇南 ၇南 m j၇南) ᆗ呷 ၇南*5*၇南 6 4 ၇南y ၇南 y z y łych ၇南 ၇南 z z y cm၇南 ၇南 śc 喗 ch m z ၇南 4၇南 cm ᆗ呷 ၇南*၇南 m 6 4 ၇南y ၇南 y z y łych ၇南 ၇南 z z y cm၇南 ၇南 śc 喗 ch m z ၇南 cm (၇南4+*၇南) m 6 ၇南u z m zyśc ၇南/ y ၇南 m śc y (54+၇南9)**၇南 ၇南*5+၇南/*(6*၇南9+၇南*)*၇南 4၇南 Cz cy u z ń u y 7 ᖧ唇 Ł 7 6 ၇南 ł y z ub ych m ł y ch ł၇南 u ym 7 *၇南 7 ၇南 ၇南 7 ၇南 7 ၇南 ł y b b c m z ym u 喗၇南 ub czj zy z ၇南 m y b ł 喗u u ym, z b u B *၇南 y ၇南 O၇南 ၇南 ch y (5+75)**၇南+*75*၇南 7 z cj z f,၇南 mm၇南 uch z m j 9 7 ၇南9 ၇南4၇南 7 ၇南9 ၇南4၇南 7 ၇南 ၇南 ၇南4၇南 7 ၇南4၇南 7 ၇南44 7 6၇南 ၇南4 f ၇南mm x cm ၇南 ၇南 z f # ၇南 ၇南 z cj c zc z ᆗ呷 z ły y ych F cm z m zch ၇南 uch j # ၇南 ၇南 ၇南 ł y b b c m z ym u 喗၇南 ub czj zy z ၇南 m y b ł 喗u u ym, z b u B (749+၇南)* ၇南 y y cz z z z y cm j ၇南 mm z ( 749 ၇南) ၇南 ၇南 y y cz z z z y cm j ub 嗷c၇南z zm ᆗ呷 ub၇南 mm śၷ啗 = ၇南 # ၇南4၇南 ၇南 ၇南 喗 zb j၇南 zb j uzu ł၇南 749*55** 994 9၇南96၇南 ၇南9၇南 ၇南 4 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 6

22 ၇南Ż ၇南 ၇南 f 6mm x cm ( 749 ၇南)*45** 444 ၇南45 z cj z f,၇南 mm၇南 uch z m j 7 m၇南 ၇南 ၇南46 ၇南 ၇南9 ၇南 zy zch z mych u zcz ch U 7 ၇南FL၇南X u ၇南 ᆗ呷cz m၇南 6၇南+၇南9++၇南4၇南+၇南45+9၇南9၇南++4၇南49++4၇南9၇南 ၇南465၇南 ၇南9၇南45+၇南 ᆗ呷 4၇南4၇南 ၇南+5၇南+4၇南 ၇南 ၇南47 ၇南 ၇南9 ၇南y ycz z cj zch z mych ych z ł u y 7 4၇南 bz c ś u zcz m 嗷 U၇南FL၇南X # ၇南46 7 ၇南4၇南 ၇南 z z ły ᐗ囗 ym ch x cm, u ł ych m 嗷 z y ł 嗷 7 (7+749+၇南) 9 ᆗ呷 974၇南 (6၇南++7+၇南+၇南+4+၇南+7+5) 6 ၇南49 C, z ły ym ch x cm y śc c j cm m 7 ၇南9 (# ၇南4၇南 # ၇南46)* ၇南 7 ၇南 7 ၇南 z ł ၇南 ၇南 cm z m၇南 嗷 ၇南 ၇南 łu ၇南 b ၇南 ły ၇南 m/m၇南 m 7 7၇南 C y ၇南 cm m m 5၇南*၇南+၇南4*၇南46* 9 77၇南 (z၇南v ) ၇南 y y uj 嗷c y ł z j 嗷c z z y m z muj 嗷cj ၇南 ၇南 5 mm y y m zcz ch ၇南 ၇南 m၇南 ᆗ呷 6၇南++7+၇南+၇南+4+၇南+7 6 (z၇南v ) ၇南 z z ł ych ၇南 ᆗ呷 6၇南++7+၇南+၇南+4+၇南+7 6 ၇南y ł j JU၇南C ၇南O၇南 BU U၇南 ၇南 B 7 ၇南 B z y m၇南9+ ၇南 5 7 z y ch y uc ၇南 7 ch y uc 749+၇南 ၇南4 ၇南 z uł 喗 yc cz y m ych ᆗ呷 zych ၇南x9၇南 cm ၇南*9*(၇南+၇南) 5၇南4 Śc y 喗 b ub၇南cm y ၇南 4m u y m ym, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 5*6၇南*၇南+5၇南*56*5*၇南+9၇南*5၇南 ၇南 5*+66**5*၇南 99၇南 Śc y 喗 b u y m ym z 喗 y ᆗ呷 y cm ub śc śၷ啗 = ၇南4 # 6 9 ch y 喗 b, b z ၇南 ၇南 ym ł 喗u, z b u B y ၇南 O၇南 ၇南 (5+75)*9၇南*+*75*+9၇南*74* 5 5**4*5*+55***5*7 6 ၇南 749၇南 7 7 5၇南 ၇南 7၇南 7၇南 6 6 ၇南4 5၇南4 9 9 ၇南 6

23 ၇南Ż ၇南 ၇南 9 7 ၇南 7 ၇南4 ch y ၇南 ၇南9 O ł z y ch z ły ym ch x cm, u ł ych m 嗷 m b 嗷 55*(+၇南)*(+9+၇南)*၇南 ၇南 <၇南,5*(၇南,+၇南,4)*+၇南,55*(၇南,+၇南,)*7+၇南,74*၇南,5> 5၇南 5+(၇南9၇南4၇南 7*4)*၇南9* *(+၇南)**4+7*6*4+(9*၇南9*5*5 ၇南**5*)*၇南*4 56 C, ch ch z ły ym ch x cm y śc c m j cm (45+)*(+9+၇南)*၇南+5*၇南*၇南*၇南 m 45 (4၇南+4)**၇南+(4၇南+)*7*၇南 8 6 uf z y ၇南CO၇南 O၇南 U၇南 ᐗ囗XL ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 m၇南9 47၇南*6 5 ၇南 7 uf y z z ły m z ł m ych z m ym ch 6x6 mm (749+၇南+49၇南9၇南+5+၇南) 7 ᆗ呷 974၇南 (5+5+6) 7 # ၇南 4 ၇南 ၇南4 5 ၇南 6 ၇南 7 ၇南 ၇南 9 u cj u z ł z y z ły ၇南 j yńcz z z ł ၇南m ၇南 ch ၇南 O ł z y z ły ၇南 ၇南( uch y ၇南 ᐗ囗 F ၇南,5 mm j yńcz ch u z ch # ၇南+75 O ł z y z ły ၇南 ၇南( uch y ၇南) ᐗ囗 F ၇南,5 mm z u 嗷 ᆗ呷 u z ch ch # ၇南 z cj z f z cyjj၇南 uch z m j # ၇南+# 4 ၇南9၇南 z cj c zc z ᆗ呷 z ły m j ၇南 cm z m z ły u ł ych uch j # ၇南 ၇南 ᖧ唇 7 B (z၇南v ) ᐗ囗 u ł 喗y m ᐗ囗၇南 L၇南 U၇南 ᐗ囗၇南U၇南 ᐗ囗 zch ၇南 ၇南4 # 7+# ၇南 # 9 ၇南445၇南4 # ၇南9၇南+# ၇南95+# ၇南96 4၇南4 9 9 ၇南 9 ၇南 9 ၇南4 ၇南 9 ၇南 m f b m mu yjym zch ᆗ呷 zych y ł ch bz u # ၇南 # ၇南 74၇南9 ၇南 m f b m mu yjym zch ᆗ呷 zych u chych y z u m # ၇南9၇南+# ၇南95+# ၇南96 4၇南4 śc ł z 嗷 śc 嗷 u ycz 嗷 F b f c (476+6)*၇南*၇南 4 (၇南*၇南*၇南+၇南*၇南*၇南+*၇南+၇南*၇南+5*5+၇南*7+၇南*7*၇南) 5၇南 (5*၇南+466)*၇南 ၇南u z m zyśc ၇南/ y ၇南 m śc y (54+၇南9)**၇南 ၇南*5+၇南/*(6*၇南9+၇南*)*၇南 4၇南 6 4၇南 ၇南 5 ၇南 ၇南9၇南 ၇南 755၇南 74၇南9 4၇南4 6၇南45၇南 ၇南 9 Cz cy u z ń u y 4၇南 ၇南 6

24 ၇南Ż ၇南 ၇南 4 ၇南 z y 5 ၇南 z y 6 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南4 7 ၇南 ၇南4 ᖧ唇 ᖧ唇 ᖧ唇 ᖧ唇 6 ၇南 z m 喗 b u ych ych z z j z y ł m ły m z z ł bz cz m 47၇南+4၇南*၇南+၇南*၇南 m 597၇南 ၇南 z m 喗 b u ych ch ych z z j z m y ł m ły m z z ł bz cz (၇南+၇南+5)*၇南+5*၇南+5*၇南 m 49 ၇南 b y z ᆗ呷 z z bł 嗷 m łu ၇南 4 m m 5 m 5 ၇南 b y z ᆗ呷 z z bł 嗷 m łu ၇南 4 m m 6 m 6 597၇南 ၇南 ၇南 ၇南9 9 ၇南 ၇南4 śc y z ᆗ呷 z zybu ၇南 m c y c ł j m 66+9၇南45+၇南47 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南+၇南9+ m (6++5*၇南+၇南+၇南*၇南+၇南) m 7၇南 ၇南 c śc z c ły ły m y ym F ၇南 cm zy u 喗yc u ၇南 z j 嗷cych z z zy ၇南 ł 喗 ᆗ呷cz y ၇南 y y ၇南 z ၇南 uchj m z ၇南*5*၇南 6 (66+9၇南45+၇南47 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南)*6 54၇南 ၇南9*(6+7)*5 44၇南 6*6+6*4*၇南 ၇南496၇南 ( 6)*6 64 (+*၇南*5+*၇南*)* 9 6၇南 4*၇南+45*+4*4+၇南/*(6*၇南9+၇南*)*၇南+4*၇南+* 5445၇南 *6+*၇南*၇南+*၇南4*၇南*၇南 O ၇南*4*၇南 4၇南 O9 ၇南*79*၇南 4 O7 ၇南**၇南 6၇南 O၇南 ၇南*79*၇南 4 O ၇南*4*၇南 4၇南 O5 5*၇南*၇南 496၇南 6*၇南 ၇南 ux ၇南*၇南*၇南 O၇南 ၇南*၇南*၇南4 6၇南 O၇南 ၇南*5*(+) 57 ၇南 5*5*၇南 ၇南 ၇南*7*၇南 ၇南 ၇南*၇南 4 ၇南4 *5 ၇南95 O4 5 < ၇南,၇南4*၇南,5*၇南,75> 5 ux ၇南*5*၇南 6 O4 ၇南*5 4 O *5 5၇南9 O၇南 5*5 75၇南 ၇南 ၇南*7 ၇南4၇南 O4 5 < ၇南,၇南4*၇南,5*၇南,75> 5 6၇南4 < # ၇南> 6၇南4 ၇南 ၇南 zy j ły y ych F ၇南 cm śc ၇南 śc y z (66+9၇南45+၇南47 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南)*၇南 4၇南4 ᆗ呷 z zybu ၇南95 ၇南4 ၇南 6

25 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9*7 7၇南4၇南 6*5+6*၇南*၇南 9၇南9 *5+6*၇南 77၇南4 *၇南+6*၇南+6*7+*၇南*၇南*6 7 ၇南 ၇南 ux ၇南*၇南*၇南 O၇南 ၇南*၇南*၇南4 6၇南 O၇南 ၇南*5* ၇南 5*5*၇南 ၇南 ၇南*7*၇南 ၇南 ၇南*၇南 4 ၇南4 *5 ၇南95 O4 5 < ၇南,၇南4*၇南,5*၇南,75> 5 6*၇南 ၇南 ၇南 ၇南*7 ၇南4၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 ၇南 5 ၇南 ၇南9 6 ၇南 ၇南4 7 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南9 9 B ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南9၇南 ၇南 Oc śc bu y ły m y ym y m O၇南 zy m c ły y ych z m c 嗷 yb ych śc z c ły ၇南4994 <# ၇南*4> z ၇南4994၇南 Oc śc bu y ły m y ym y m O၇南 zy j y śc ch 6၇南4 <# ၇南> 6၇南4 ၇南 zy j ły y ych F cm śc 喗y (၇南+၇南9*၇南)**+(၇南+5*၇南)**+(5+5*၇南)**၇南+(၇南+7*၇南)* *၇南+(၇南+၇南)**၇南+(+5*၇南)*+(၇南+5)*၇南*75*+(6+၇南* ၇南)*+(၇南+7*၇南)* Oc śc bu y ły m y ym y m O၇南 zy j y śc 喗 ch z <# 4> 54 L c ły m ym x6cm śc 54 <# 4> 54 ၇南 c śc 喗y z ၇南 cm z c ły ły m y ym F cm zy u 喗yc u ၇南 z j 嗷cych z z zy ၇南 ł 喗 ᆗ呷cz y ၇南 y y ၇南 z ၇南 uchj m z (၇南+4*၇南)**4+(၇南+7*၇南)*၇南*၇南*၇南+(၇南+*၇南)*၇南*၇南+(5+၇南*၇南)* 9၇南965 *၇南+(၇南+5*၇南)**+(6+၇南*၇南)*+(၇南+၇南*၇南)**၇南4+(၇南+5* ၇南)**+(5+5*၇南)**၇南+(၇南+7*၇南)**၇南+(၇南+၇南*၇南)*+(+ 5*၇南)*+(၇南+5*၇南)**၇南+(၇南+5*၇南)*+(+5*၇南)*+(5+ 5*၇南)*+(၇南+7*၇南)*+(၇南+5)*၇南*75* 54 < # 4> 54 Och 喗 y u łych 嗷 m m ym m 475 <# 7/၇南,> m 475 6*၇南+၇南*၇南++4++၇南*4 m 576၇南 ၇南ył 喗 z ł m ym xcm śc 喗y (9*+5*၇南+၇南*+၇南*+၇南*၇南+၇南+47+6)*၇南 47 (z၇南v) O ł z y u ᐗ囗 ᐗ囗 z m y ych b ᆗ呷 z chu 46*(+)*၇南 5 (၇南+9+++၇南+9+၇南+7+4၇南+5)*(+) ၇南4 *(+)*၇南 47 ၇南u z m zyśc ၇南/ y ၇南 m 6၇南4 ၇南4994၇南 6၇南 ၇南 ၇南 6

26 ၇南Ż ၇南 ၇南 śc y z ᆗ呷 z zybu (66+9၇南45+၇南47 +၇南4*64*+၇南4 +၇南4*56**၇南)*6 54၇南 ၇南9*(6+7)*5 44၇南 6*6+6*4*၇南 ၇南496၇南 ( 6)*6 64 (+*၇南*5)* 5၇南9 ၇南9၇南 ၇南 4*၇南+45*+4*4+၇南/*(6*၇南9+၇南*)*၇南+4*၇南 5 Cz cy u z ń u y 喇 ᖧ唇 6 ၇南9၇南 ၇南 cz m z yc cz ub z j ၇南 z y ၇南 ၇南9၇南 ၇南 cz m z yc cz b z j ၇南 z y ၇南 ၇南94 ၇南 z m z z ł z y u y u ၇南OL ၇南O၇南 4/O z ၇南 yc y ၇南9၇南 z ၇南9 ၇南95 ၇南 z y ၇南96 ၇南 z y ၇南97 ၇南 z y ၇南9၇南 ၇南 z y ၇南99 ၇南 z y ၇南 ၇南 z y ၇南 ၇南 z y ၇南 ၇南 z y ၇南 ၇南 z y ၇南 z m 喗 z ᆗ呷 yczy, b c ၇南L၇南X ၇南x5 cm, b ᆗ呷cz uchy + ł y b cy 6 z 6 ၇南 z m 喗 u cj zy ł b L=၇南,6 m, z z u cj 嗷 y śc =၇南, ၇南,6 m, b c ၇南L၇南X ၇南x5 cm, b ᆗ呷cz uchy ၇南 ł ᆗ呷 z ၇南 z ၇南 z m 喗 łu um, f ၇南x၇南 (u z ᐗ囗, b m, ), z m, ł y ł m F၇南 ၇南V၇南B 6 z 6 ၇南 j um ᆗ呷 z, z u cj 嗷 y śc, c m z 嗷 ၇南 z ၇南 z m 喗 łu um, z śm 嗷 śc 嗷 j 嗷c 嗷 ၇南 ၇南 z m 喗 b m ycz zyśc ၇南x၇南 cm z z z ၇南 z m 喗 ł ch y y z b m m ł ᆗ呷czj, cz ch 4x4 cm 5 5၇南 ၇南 z m 喗 u y z j 嗷c ᆗ呷 zy czᆗ呷śc, ၇南,5 m y 喗j uc 4x4 cm, ł b ycz 5 5၇南 ၇南 z m 喗 b c ś y ymx6x6 cm, y u ၇南 ၇南, cyf y ၇南4 cm, m z u u ᆗ呷 z 9၇南 ၇南 ၇南 5၇南 ၇南 6

27 ၇南Ż ၇南 ၇南 4 ၇南 z y 5 ၇南 z y 6 ၇南 z y 7 ၇南 z y ၇南 ၇南 z y 9 ၇南 z y ၇南 ၇南 z m 喗 z ၇南4 ၇南 ( z m ) 6 6 ၇南 z m 喗 b m um ł ᆗ呷czj h j + ł ch y b m ၇南 ၇南 ł cz m ycz ł,၇南 m z z ၇南 ၇南 b c y ᆗ呷cz z ၇南 z ၇南 z jścy b m ၇南 ၇南 z m 喗 y 喗 ł z b ł ych 4 4 ၇南 ၇南 z m 喗 z my ł ły z ၇南 yc y z ၇南 ၇南 ၇南 z m 喗 jm y z ၇南 yc y ၇南4 z ၇南4 ၇南 ၇南 z m 喗 jm ᆗ呷cz z ၇南 yc y z ၇南 ၇南 ၇南 z m 喗 u bz m ၇南x65 cm z ၇南 yc y z ၇南 4 ၇南 ubł zu 喗y y z ၇南 yc y z ၇南 5 ၇南 6 ၇南 ᖧ唇 8 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) ub śc cm z m c 嗷 ych ၇南y 5 5၇南 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc 7 ၇南 śၷ啗 = ၇南 5 <# 6> 5၇南 ၇南ch cz y y c łj z śc jz ch u c ၇南 V łᆗ呷b ၇南 cm 5 <# 6> 5၇南 6 ၇南 4 ၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南 5၇南 5၇南 5၇南 ၇南 6

28 ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 9 ၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南4 4 ၇南 ၇南4 5 ၇南 ၇南4 6 ၇南 ၇南4 ၇南4 7 ၇南 ၇南4 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南4 9 ၇南 ၇南4 ၇南 ၇南 ၇南4 ၇南ch cz y y c łj z śc jz ch u c ၇南 V z 喗 z 5 cm łᆗ呷b ၇南 śၷ啗 = ၇南 5 < # 6> 5၇南 ၇南 bu z u zy ub၇南 z ᆗ呷 zcz၇南 cm ( ł ) 5 <# 6> 5၇南 ၇南 bu z u zy z 喗 y zy ၇南 cm ub၇南 z ᆗ呷 zcz၇南 śၷ啗 = 5 5 < # 6> 5၇南 ၇南 bu z u zy ł m ၇南/ ub၇南 z ᆗ呷 zcz၇南 cm 5 <# 6> 5၇南 ၇南 bu z u zy ł m ၇南/ z 喗 y zy ၇南 cm ub၇南 z ᆗ呷 zcz၇南 śၷ啗 = 5 5 < # 6> 5၇南 ၇南 bu z u zy ł m ၇南/ ub၇南 z ᆗ呷 zcz၇南 ၇南 cm 5 <# 6> 5၇南 ၇南 bu z u zy ł m ၇南/ z 喗 y zy ၇南 cm ub၇南 z ᆗ呷 zcz၇南 śၷ啗 = ၇南 5 < # 6> 5၇南 ၇南 zch z b u j b j ub၇南 ၇南 cm y c j 5 <# 6> 5၇南 ၇南 ᆗ呷 喗 ł y ᆗ呷 喗 ym၇南 x cm uc ၇南 m V 7၇南++++၇南++5၇南++*၇南++၇南++4+ m 6 +၇南+9+7+၇南+*၇南 ᐗ囗 ᆗ呷 喗 b z m, z b u B 6 <# 7*၇南,5> 6၇南 ᐗ囗 ᆗ呷 喗 ၇南z y ၇南ł y b j łu ch m၇南 4၇南 m (++၇南4**5+9+၇南4*4*5*၇南+၇南4*5**၇南+၇南4*+ ၇南4*5**၇南+၇南4*4*5*၇南)*5 ᆗ呷 喗 b y j 嗷c ym၇南 x cm y c cm၇南 j m 56 6 <# 7> m 6 ᆗ呷 喗 b ၇南z u łu ch m၇南 4၇南 m m ++၇南4**5+9+၇南4*4*5*၇南+၇南4*5**၇南+၇南4*+ ၇南4*5**၇南+၇南4*4*5*၇南 m ၇南449၇南 5၇南 5၇南 5၇南 5၇南 5၇南 5၇南 5၇南 5၇南 6 6၇南 56 6 ၇南449၇南 ၇南 6

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

ś ś ź ć ć ż ż ść ź ś Ę ś ż ś ź ś Ę ż ż ć ś ś ź

ś ś ź ć ć ż ż ść ź ś Ę ś ż ś ź ś Ę ż ż ć ś ś ź ż Ś Ż ś ś ś ćż ć ś ś ż ż ż ś ś ź ć ć ż ż ść ź ś Ę ś ż ś ź ś Ę ż ż ć ś ś ź ś ż ż ż ż ść Ź ś ż ż ś ś ś ść ć Ń ż ś ś ś Ł ś ś ś Ź ż ś ż ż ś ść ś ść ś Ż ś ż ż ś ś Ń ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ń ś ś ś ś ś ś ś ś Ń ś ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ę ż ż ż Ń Ł ż ż ż ż ż ż ż ż

ż ć Ę ż ż ż Ń Ł ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć Ę ż ż ż Ń Ł ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ń ż ż Ń Ń Ń ż ć ż ż ć ż ż ż ć Ą Ń ż ć ć ż ż ż ż ć ćż ż Ń Ń Ł ż Ń Ń Ń ć Ń ć ć Ń ż Ń Ń ż ż ż ć Ń ć ż ć ć ć ć Ń ż Ń Ń ć Ń Ę ż Ń ż ż ż Ł ż ć ż ć ż ż ż ż ć ć ż ż ć ź ż ż

Bardziej szczegółowo

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć ć Ł ś ś Ć ć ć ń Ć ć ń Ć ń ć ć Ć Ć Ć ń ć Ł ś ć ń ć Ć ś Ć ń ć ć ź ś ś ść Ł ść ś ć ź ć ś ć ś ć ć ć ć Ć ś ś ć Ć ń ś ź ć ź ć ś ń ń ń ś Ą źć Ć Ć Ć ć ź ć ź ś ć Ę Ć ś ć ś ć ć ś Ć ć ś Ę Ć Ć ć ź ć ć Ć ń Ę ć ć ń

Bardziej szczegółowo

ż ń ż ć ń ż ść ś ż ć ś ś Ż ść ść ś ść ść ść ść ć ń ć ń ć ń ś ś ś ż ć ź ś ś ś ń ż ś ż ż ż ś ś ż ć

ż ń ż ć ń ż ść ś ż ć ś ś Ż ść ść ś ść ść ść ść ć ń ć ń ć ń ś ś ś ż ć ź ś ś ś ń ż ś ż ż ż ś ś ż ć ż ń ż ć ń ż ść ś ż ć ś ś Ż ść ść ś ść ść ść ść ć ń ć ń ć ń ś ś ś ż ć ź ś ś ś ń ż ś ż ż ż ś ś ż ć ż ż ż ś ś ść ż ść ś ść ś ż ś ś ś ś ś ż ś ś ś ś ż ś ś ś ś ż ś Ź ś ś ś ś ż ń ś ż ż ż ć ż ź ż ż ć ż Ż ś ć ś

Bardziej szczegółowo

Ż ń ń ź ć Ż Ł ć ż ć ż ć Ś Ć ć ż ń ż ń ń ż Ć ż ć ż ń

Ż ń ń ź ć Ż Ł ć ż ć ż ć Ś Ć ć ż ń ż ń ń ż Ć ż ć ż ń Ż ż ż ń Ł Ż ż ń ń ż ń Ę ń ń ż Ż ż Ż ń ń ź ć Ż Ł ć ż ć ż ć Ś Ć ć ż ń ż ń ń ż Ć ż ć ż ń Ę ń ń Ź Ż ć ń ń ń ń ż ż ć Ź ń ń Ź Ś Ś ń ć Ź ń Ę Ę ń ć ż ć Ś Ę Ź ż ń ż Ż Ż Ś ż Ć ż ń Ć ż ż ń ć Ż ż ż ć Ć Ż ż Ś ż ć Ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż Ę Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż ś ś ś ć ś Ż ć ź ż ś ż ć ź ź ź Ę ć ż Ń ść ć Ł Ż ś ść ś ż ć ż ć ć ć ć ć ść ć ś ś ć ż ź ć ć ż ś ć Ę ś ż ć ść ć ź ź ś Ź ś ść ś ś ć ś ż ż ś ś ś ś ś ż ś ś Ź ż ś Ś ś

Bardziej szczegółowo

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść Ś Ś ś ś ś ś Ą Ą ź ź ć ź Ę ś ń ś ś Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść ć Ę ć Ą ś ś ń ń ć ś ś ń Ń ś ś ć ć ń ś ź ś ść ń Ź ń ść ś ń ń ść ś ś ń ść ń ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ń

Ł Ą Ń Ł Ą Ń Ł Ł ź ź Ż Ż Ą Ł ź ź Ł Ź Ż Ź ź Ż Ż Ż ź Ć Ą ź Ł Ć Ż Ż Ż Ź Ć ź Ń Ż Ż Ć Ć ź Ż Ć ź Ź Ć Ć ź Ź Ć Ź Ż ź Ź Ż Ć ź Ń Ź Ć Ć ź Ż Ź Ź Ż Ć Ź Ż Ż Ż Ż Ż Ń Ą Ź ź Ć Ż Ż Ż Ż Ż ź Ż Ż Ź ź Ć Ć Ź Ż Ł Ą Ń ź Ń Ż Ć Ą Ź Ą

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć

Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć Ń Ń Ż Ś Ś ź Ą ŻŻ ź ć Ą ć ć ź Ą Ę ź Ę Ę Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć Ź Ź ć Ź Ę ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ś Ż ć Ż ć Ż Ź ć Ż ć Ź ź ć ć Ż ć ć Ś Ż Ź Ś ć ć ź ć ć ć Ń ć Ż Ż ć Ę ź

Bardziej szczegółowo

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ł ń ść ś Ż ś ś ć ś ś Ż ż ś ś ść ś śń ż Ż ć ś ń Ś ż ć ż ść Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ą Ż Ą ś ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ś ć ż ż ź ź ń ś ć ż ć ć ż ż ć ż ż ż ś ć ż ż źć ż ż ż ż Ż ż ń ż ż

Bardziej szczegółowo

Ę ś

Ę ś ć Ę Ł ś Ę ś ś ż Ź ż ż ż ż ż ś ż ż Ż Ę ś ść ść ś Ć ś ś Ć ść Ź ć Ż ć ś ż ś ść ś ś ś ś ć Ć ś Ć ś ś Ź ś ś Ź ś ź ś ż ż ś ś ś ź ś ś Ź Ł ż ś ż Ę Ź ś Ę Ę ż Ę Ź Ę ś ś ś ć ź ś ś ś ś ś ś ś Ź ś ż ż ć ć ć ś Ę ż ś ć

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ę Ę

Ś ć Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ę Ę Ł Ś Ę ź Ż Ż ź ź Ż Ś Ż Ś Ł Ś ć Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ę Ę Ś Ę Ń Ę ć ć Ę Ś Ę Ś Ę Ś Ś Ś ŚĘ ć Ś Ś Ś Ś ŚĘ Ł Ś Ł ź Ę ź ź ź ź Ń Ś Ś Ń ź ć ź ź ź ź ź ź Ś ź Ż ź Ń ź Ś ź ź ć Ę ź Ę Ę Ś Ę Ę Ł ź ź Ę ć Ś Ś Ł Ś Ę Ś Ł Ł Ś ć Ł ź Ł

Bardziej szczegółowo

Ż Ł Ę Ę Ś Ł

Ż Ł Ę Ę Ś Ł Ż Ł Ę Ę Ś Ł Ż ć Ż Ż Ż Ź Ż ź ć Ż ć ć Ź Ź ć Ż Ż ć Ż Ż Ę Ś Ź Ż Ź ź ź Ż Ś Ś ć Ż Ś Ż ź ć ć Ś Ś Ż Ż Ź Ż Ś ź Ś ć Ż ć ź Ź ć ć ć Ż ć ć Ż ź ź ź Ż ć ź Ź ć ć ć Ż ć ć Ż ź ź ź Ś Ś Ż Ł Ż Ż Ż Ż Ż ź Ż Ż ć Ż ć Ż Ż Ż Ź ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ż Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ć Ż Ę ż Ż Ź Ź ż Ż Ż ć Ż ż ć ż ć Ż Ż Ż ż Ż Ń ż Ż Ż ż ż ż ć ć Ż ć Ź ż ż Ź ż ć ż ć Ę ć ż Ł Ż ż ż ć ć Ż Ż ż Ż ż Ż ć Ż Ż ć Ż ż Ż Ż ć ć ć ć Ę ż ż ż Ę ź ż Ź Ź ż Ż Ń ć Ż Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ź Ł ń Ż Ż ń Ą ć ń ń ń Ż Ł ń ń ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ń Ę Ę ń ń ć Ż Ż Ą Ą Ż ć ć ń ć ć ń ć ń ń Ż Ż ń Ż Ż Ż ń Ź Ż Ż Ę ń Ł ń Ś Ł Ż ń ń Ś ń ć Ż Ż Ż Ę Ł Ż ń ń Ż ń Ą Ż ń Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ś Ń Ą Ą ć

Ż Ś Ń Ą Ą ć Ż Ś Ń Ą Ą ć Ń ź Ż Ń Ą Ń Ń ć Ń ć ź Ń ć ć ć Ł Ń Ń ć ć Ą Ą ć ć Ń ź Ą ć ć ć ć ć ć ć ć Ż źć ć ć Ą ć ć ć ź Ą ć ź ź ź ź Ź ć ć Ż ć Ą ć ź Ą Ą ź Ń ź ź ź Ś ź Ż Ń ć ź Ń Ł ć ć ć ć ć Ą Ń Ń ć Ń źć Ż Ń ć ć Ą ć ć Ń ć Ń

Bardziej szczegółowo

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż Ą ń ż ż ż Ś ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż ż Ś ń Ł ń ż ć ż ż ż ż Ł Ł ż ż ć ż ń Ź ć ż Ę ż ń ć Ź ż Ł ż Ł ż ż ć Ś ż ć ż Ą ż ń ż Ź ż Ź Ą ż ń ż ż ń ć ż ć ć ż ż ż ż ć ż ć Ś ż ń ż ż Ź ż ć ż Ę ż ć ż Ę Ą ń ż Ę Ź ż ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ł Ą ż ż ż ź Ł ć Ł ż ć ć Ść ć ź ż ż Ź ć ć ć ć ć ć ć ż ż Ś Ś ż Ś ć ż ć ć Ł Ść ż Ś ż Ś ż ć ż ć ć ć ż ć ż ć ż ż ż ż ć ż ż Ł ć ż ć Ł ż Ź Ę ż ż Ś ć ż ż ć Ź Ś ż Ą ż ć Ś ć ć ż ć ć Ś ż Ź Ł ć ć ć Ć ć ć Ś ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż Ż ż ż ś ś ż ż ż ś ż Ż Ź ś Ź Ź ś ś ż ż ś ś ś ś Ż ś Ż Ę Ż Ż Ż ś ż Ż ś ś ś Ż Ą ż ś ś ź Ż ż ż ś ś ż Ł Ż ź ż ż ś ś Ę ż ż ż ż Ę ś ż ć ś Ę ż ś ż ś Ż ż ś ż ś ść ść Ę ż ż ż ś ż Ą Ż Ś ś Ą Ż ż ż ś Ę ś Ż ś Ń ś ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł ę Ą Ł Ł Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ł ś ś ś ś ę ś ę ę ś ść ść ść ę ę ę ść ę ś Ą Ą ś Ż ść Ź Ś Ą ę ść ść ść Ą ś Ż ę Ż Ń Ą Ł ś ę ś ę ś ś ę ś ś ść Ę Ś ś Ś ś Ś ś Ś ź ę ź ę ść ś ę Ę ś Ł ść

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć Ł ź Ą Ł Ę Ż Ę Ą ź ź Ę Ę Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć ź Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę ź ć Ę ć Ę Ł ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę ź ź ź ź ź Ę ź ź ź Ę ć ć Ń ź ź ź ź ź Ą ć ź

Bardziej szczegółowo

ć Ą Ą Ł Ą

ć Ą Ą Ł Ą ź ź ź ć ć Ą Ą Ł Ą ź ź Ę Ą ź Ą ć Ł Ł Ą Ś Ę ź ź Ą Ą ź ć ć Ł Ę ć ź ć ć Ą Ć ź ź ź ć ć ć ć ć ź ź ć ć ź ć Ś Ę ć ć ć ć Ł ź ź ź ź ć Ę Ż ć ć ć ć Ę Ę ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć Ć ć Ł Ł Ę Ę ć Ę ć ź ć Ń Ł Ł Ł Ś ć ć ć Ę Ś

Bardziej szczegółowo

ż

ż ż ż ż ń Ł Ń Ś Ę ż Ą ż ż ż Ż ż Ę ń ż ż ż Ą Ą ż Ą ń ż ń ć ż ć ć Ę Ą ż Ń Ę Ę Ę ż ź ż ż ć ż ż ć ć Ę Ą ż Ę ż ć ż ć ż Ę Ą ż Ę Ę Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ć ż ń ć ń ż ż ż Ą Ę Ą ń ń ń ń ń ż Ą ć ż Ź ż ć Ą Ż ż Ś Ą ż Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNINA Kod PV-45262100-2/ T B.03.00. Roboty przy wznoszeniu rusztowań ᖧ劇C 1. W Ę ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᆗ号ᖧ劇ych ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć Ł Ł ć Ł ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ć ć Ł Ę ć ć ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć ć Ć Ę ć ć Ę Ż ć Ż ź Ę ć Ę Ż ć ź ć ć ć Ę ć Ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć Ę Ł ź ć ć Ę ź Ć Ł ć Ó ź ć Ę Ł Ń Ó Ł Ę ć ŚĆ Ó Ó ć ć Ż Ż ć Ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ą ź Ę ń Ę ć ć ń ć ć ń Ą Ę ć ń źć ń ć ź ń ć ć Ę ć ć ć ć ń Ś ć ć Ć ć ć Ć ń ć ć Ć Ć Ś Ś ć Ś Ż ć ń ć Ć ń ć ń ć źć ć ć ć ń Ć ć Ć ń ń ń ń ń ń ć ź ć ń ć ć ć ć ć ć ń ź ń ć ń ź ć ć ć Ć ć ć ć ź ć Ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ń Ę

ć ć Ń Ę ż ź ć ć Ń Ę ć Ś Ę Ś ć ć ż ć ż ż ż ć ć ć ż ź ć ż ż ż ż ć ż ż Ś ź ż ć Ą ż ż ż ż ż ż ź ć ż ć ż Ś ż ć ż ż Ą ż ż Ę ć Ż ż ć Ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ź ć ż ż ć ż ź Ś ż ż ć ż ż ż ż ć ćż ż ć ż ż ż ź ż ć ż ż ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ń Ń Ę ń ź ć ć ć ć

Ę ć ń ń Ń Ę ń ź ć ć ć ć ć ź Ż ń Ż Ę ć ń ń Ń Ę ń ź ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ń ń ń ź ć ć ń ń ź ń ń ć ń ń ć ź ć ń ń ń ń ń Ć ć Ę Ś Ę Ę ć ń Ż ć ć ć ć ć Ę ć ź ć Ż ń ń ć ź ź ź ń ń ć ć ć Ż ń ź ź ń ń ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ź ć ź ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ć

Ł Ł ć Ą Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ć Ł Ł ć ź ć ż ć ź ź Ą Ś ż ć Ż ż Ą Ż Ś ćż Ą ż Ż ć Ś ć ć ć Ł Ą ź ź Ł Ż Ź ć ć ć Ż Ś ż ż ć Ł ć ź ż ż ż ć Ą ź ż ć ż ż ż ź ż Ą Ż Ż ż Ż Ą ż ć ź ż ź ć Ż Ł ż Ś ć Ż ć ć ż ć Ć ć ć ć ć ż ć Ż Ł Ł Ż Ź

Bardziej szczegółowo

Ć Ź ć Ę ć Ę Ć Ź Ź Ć

Ć Ź ć Ę ć Ę Ć Ź Ź Ć Ź Ć Ć Ź ć Ę ć Ę Ć Ź Ź Ć Ł Ą Ę Ć ć ćź ć Ź Ź Ź Ź Ą Ć ć Ł Ł Ł Ę ć ć Ź Ą ć Ę ć Ź Ź Ź Ź ć Ź Ź ć Ź ć Ł ć Ą Ć Ć Ć ć Ź Ą Ź ć Ź Ł Ł Ć Ź Ą ć Ć ć ć ć ć Ć Ć ć Ć ć ć Ł Ę Ź ć Ć ć Ź Ź Ć Ź Ź ć ć Ź ć Ź Ź Ź Ą Ę Ń Ź Ć Ą

Bardziej szczegółowo

ń ć ń ć ń Ć ć Ć ź

ń ć ń ć ń Ć ć Ć ź ń ń ć ń ć ń Ć ć Ć ź ż ń ż ń ń ź ń ń ź ń ć ń Ł Ę Ł ć ń ń Ć ń Ć ń ć ć ż ż ń ż ż ż ń ż ż ń ń ż ń Ć Ł Ń ć Ł Ę ń ń ń ć ć ń ń ń ż ż ń ż ń ń ń ń ń Ż ń ń ń Ż ż ń ż ż ż ż ż Ć Ć ż ż ć ż ć ż Ę Ń Ż Ę ć ż ż Ż ż ć ń

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ę Ę ń ń ń ć Ń ć ć Ń ź ń ć ć ź ć ź ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ł Ł ń Ę ź ź Ś Ś ź ń ń ź ń ń ń ń Ś ź Ę ź ń Ą ń ć ć ń ć ń Ą ć ź ź Ś ź Ś ń ń ń ń ń ń ć ń ń Ą ć ń Ś ń ń ź ź ź ć ć ń Ł Ę ń ć ń ń ź Ń ź ń Ś Ś Ś ć ń ć ź

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż Ś Ż Ś ć ż Ś ż ź ż ż ż ć ż ć Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ć ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż ć ż ż ć ć ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć Ę ć ć ń Ł ń ń ń ć ć Ę Ę Ę ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć źć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ż ń ń Ę Ż Ż ć Ę Ż ń ń Ę Ż ć Ł ź ć ŁŹ ć ć Ł ń ń Ł ń Ś Ż ć ć ć Ż ć ć Ż ć ź Ż ć ć ź ć Ś Ż ć ć ń ć ń ć ź ń ć ć ź ć Ś ń ć ń ń ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę ę Ł ć ż ć ż ć ę ę ę ż ć ż ć ę ż ż ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ż ę ę ę Ź ę ż ę ć ż ę ę ę Ź ć Ź ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę ć ę ę ż ę ż ć ć Ść ć ę ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ł ć ć Ź Ź Ą ź Ż ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ź Ź Ż Ż Ń ć ć Ń Ż Ź Ż Ź Ż ć Ó Ń Ż ć Ż ć Ę ć ć Ę Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż Ź Ź Ź Ż ć Ź Ź Ź Ź Ź Ż Ż Ę Ż ć Ę Ę Ź ć Ż Ż ĘĄ Ź Ź ć Ż Ź Ą Ż Ść Ż Ę Ź Ż Ż Ż Ź Ż Ż ć ć ć ŻŻ ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś ą ś ś ą ż ż

Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś ą ś ś ą ż ż Ł ż ń Ś ą ą Ę ń Ł ą ą ą ą Ń ą ą ą ą ś ą ż ą ż ąć Ś ą ś ą ś ą ą ż ń ż Ś Ę ń ą żź ż ż Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ł Ź Ć

Ę Ł Ź Ć Ó ź Ś Ź Ś Ę Ł Ź Ć Ó Ó ź ć Ź Ś ź ź Ó Ó ć ć ć ć Ó ć Ę ź Ó Ń Ż Ć ź ź ć Ś ź Ż ź Ź ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ó Ó Ł ź ź Ź ć Ó Ó Ś Ź Ź Ż Ź Ż ć ź ć Ż Ź Ź Ż ź ć Ę ć ź ć Ż ć Ó Ź Ł Ś Ó ć Ł Ł ć Ć Ż Ł Ź ć Ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł ś Ń Ż Ó Ń Ż Ń Ł Ł

Ł ś Ń Ż Ó Ń Ż Ń Ł Ł Ł Ł Ł Ń Ń Ó Ł ś Ń Ż Ó Ń Ż Ń Ł Ł Ł Ó Ś Ś ś ść ś ć ć ć ś ś ś ś ś Ń ś ś ś ś ś ć ć źć ś ć ś ć ś ść ś ś ś Ł ś ś Ł ć Ł ś ć ć ć ś ś ćł ź ść ść ć ść ś ś ć Ż ś ś ś ć ś ć ć źć ź Ń ś ś Ł Ń ć ś ść Ł źć ś ś ć ćń ć

Bardziej szczegółowo