+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76"

Transkrypt

1 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ UY ITIĄY ę ęz b ją j bl l bl l bl l bl l -zl, ł l-bzz z j,,,,,,,,,,, z j z ją - zl - bl - fbą lją, lją -zl, ł l-bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R,, -zl, ł l-bzz z j z ją - zl - bl - fbą lją, lją -zl, ł l-bzz - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l,, ł l - bzz j ł-glj lj lz R, z łó fz z bż j. f, lj, lj, lz, j, lz,. ję ą bż. RP RP lg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lj ł - b zbj żlb ł g b, b l zlj z, z bl - zbó ł b z l g. b zbj żlb, ją z, ją łzń zlj. lg lgz g ł f z ł g- l l f ł l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R z łó, ł l - bzz,,,,, bl l z j,,, bl l,, bl l,, z j bl l, ,, POYRY IR b Rll - ITOR, POYRY IR. z.. l. z - ó,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI, z j -zl, ł l-bzz., z j -zl, ł l-bzz - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz, -zl, ł l-bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, -zl, ł l-bzz z ją - zl - bl - fbą lją, lją z ją - zl - bl - fbą lją, lją,,. - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, ę ęz b ją j., UY ITIĄY.,,, OI ŚI P.O.POIŚ PP Pl lj.. ; -, l. Tg OPI PT UOY zb b zj l śj łz lbż l łz j l - łąz z j z z l ś łz lbż. I ITYYO RP POIŚ RP RP zl l jj,, z z b Pśl OITU Ob żj POOITU, z R POOITU, zb zjś l l ó.. Pśl RYUU,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PTT IMIĘ IO -l b l.-ig. l PÓŁPR l. - Ig. zf z PRĄY l. - Ig. P RŻ R RYUU l lj ół-z, lj ł-, PM.- PM.-- R UPRIŃ U POPI T.. U.

2 z P, ją, złż,,,,,,,,,,,. P, ją, złż,,,,,,,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,.,,.,. P, ją, złż.. P, ją, złż.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.... UYU ITIĄO,,,, fz z bż j. f, lj, lj, lz, j, lz,. ję ą bż. lg Ob bz b j b ją M Mzj ł ją z....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,.... UY ITIĄ,,,, ITOR OPI I ITYYO OITU POOITU PP Pl lj.. ; -, l. Tg RYUU l j zbó bb ją POYRY IR b Rll - POYRY IR. z.. l. z - ó PT UOY zb b zj l śj łz lbż l łz j l - łąz z j z z l ś łz lbż. zl l jj,, z z b Pśl Ob żj, zb zjś l l ó.. Pśl PÓŁPR PM.- IMIĘ IO R UPRIŃ POPI T -l b PTT U. l.-ig. l PRĄY l. - Ig. zf z l. - Ig. P U R POOITU RŻ R RYUU l PM.--..

3 UOII MIĘYRŻO Pj z - blg. g jg.. O j bż l jg Pj Pj ń bl....,,,,, ę ż,.,, ć j l zb lj Pj bó żj,.,, b,,,, Pj z lj,.. j I Ś. O U. O I Y O. T IŚ U Ą O Y I PR PO T I, Y Y U I IT..... MPOO OI-- Mg ż. M ł Mg ż. M ł.. Ilj lz Pj ó.. j Mg ż. T ąz.. l.-ig. U l.. O Mg ż. g U... Ilj lz śl Iż. -.. Ilj lz Mg ż. M ł Pj bó b.. l.-ig. U l.. j Mg ż z P.. Ilj lz śl Iż. -.. Ilj lz Pj óg,l, ló, gó Mg ż. M ł Mg ż. b P. UPR. Mg ż. M ł U. ć gf głś ząz zlj fj Mg ż. bg PPOOM - P Mg ż. j Pj głó lzj blj Iż. zj l Iż. ózf ł P-- Pj jj Mg ż. łzń Pj Iż. lgz l zązń zlj - Pj lgz l z z zl V Iż. - Pj ę lzj z l - lgz - l Iż. - Mg ż. g U. Iż. zł Pę MPOOM Mg ż. b O- Mg ż. M Ol P IV- l.-ig. l U Ilj - Mg ż. g U... Mg ż. l Of l, P.I TO,.,... RR-I--, z z, O,, I ją z ją, ż ł z,, ż ę,,, z j, z,, z,,,.,, z l j,,,,,,,, z l, j,, z z zl j,,,, z z ją z z j z,,,,, P, P ją, ł ż z,,, ę ż,,,,, z,, ś R P, j ął ż Mg ż. Pł Ol Mg ż. l Żł Iż. U. Ilj lz śl fz z bż j. f, lj, lj, lz, j, lz,. ję ą bż......,......,....,,......,..,,,,,,,, ż z z zl, j,. I O I, z z zl j, Ś O., ITOR POYRY IR. z.. l. z - ó POYRY IR b Rll - I Ś, O I O, z z ją ę,,,, Y O R P, Ą I O R P, j ą, ł ż z,,, z z zl j,, I T O P ją, ł ż z,, z z zl j,,, Y U. R P,,,,, I.,, Ś O, I O O R P U Y O U Ą I T I ś z z j ż ę z,, ś,,, ją,,, b z ę ę, j z z, ł ż, ę, z z j,,, z, z,, z z z ją., ją ż P. P ją, ł ż z,, z z j,, ś,,,,,, ś,,,,,, z, z z zl j,, z z zl j z z j,, z z zl j, z z ją, z z ją,,,,,,,,,, z zl j ją, ł ż z,, R P, O,,,,, z z j, z zl j, T, z, O z,,,, z zl j z z ją,, b R,,,.,,, z l j.,,,,, ś ją z, ją P ł ż,, R O, j ą P ł ż,,,,,,,,,,,, b z z z j,,,,,, ś,., b, ś,., Pj zązń lj R RP-U. O, Iż. łł Pz Iż. g U ŻO TÓ R M R Ń YT Y Y O Ą P I UR T R P Pj ł g Pj R. O I I Y U.. U j l bl, ó j ząz z j.. PP Pl lj.. ; -, l. Tg OPI PT UOY zb b zj l śj łz lbż l łz j l - łąz z j z z l ś łz lbż. I ITYYO zl l jj,, z z b Pśl OITU Ob żj POOITU R POOITU, zb zjś l l ó.. Pśl RYUU PÓŁPR PRĄY RŻ R RYUU l PM.-- l j PTT PM.- IMIĘ IO -l b l.-ig. l R UPRIŃ U l. - Ig. zf z l. - Ig. P POPI T.. U.

4 U. O R U O I,,,, j l,,,,,,, j I YŚ O. I. O T I b O Y IŚ O ą z PR PO P, PR I I Ś Ś PO. O.O T Y Y Ą U I T I ł g b, b l zlj z, z bl - zbó ł b z l g. b zbj żlb, ją z, ją łzń zlj. lg lgz ł f z ł g- l l f ł, z b zbj żlb g,, z l g z l z, j,,, l,,, l z z ąg,,,,,,, l, I, jś, j I l ś z. - - b,, R lg,,,,, j j l f, ś bl j z, l l z jś z ł bó ę l z, b,, z,,,, jś g jś z ł lb ż g b z j b z z ł ę ż z b. l ś bł j z - l b ż -.b j g zl -, j,,,,,, l ś z. - -, j,,,, l, j, l, j,, l b, j, l fz z bż j. f, lj, lj, lz, j, lz,. ję ą bż.,,, b z j zb ł b ś błż j z. zl - l ż -.b j g zl - lb, ż g z g O RI g. ż ,..... j l,,., zl l jj,, z z b Pśl OITU Ob żj PM.- RŻ RYUU R RYUU l z z PTT R POOITU, zb zjś l l ó.. Pśl, OPI POOITU PP Pl lj.. ; -, l. Tg ITOR I ITYYO, POYRY IR. z.. l. z - ó zb b zj l śj łz lbż l łz j l - łąz z j z z l ś łz lbż., POYRY IR b Rll - PT UOY, j,,, l PM.-- IMIĘ IO -l b l.-ig. l PÓŁPR l. - Ig. zf z PRĄY l. - Ig. P R UPRIŃ U POPI T.. U.

5 ,,,,, M POY MTÓ II Y I URĄŃ R P YTY RŻO OI OŚI P OY ITIĄ UY ITIĄY OI OŚI P OY ITIĄ OY ITIĄ UY ITIĄY. j z z l. bzzń. OI OŚI P ś ś.,.., ją, złż P, ją, złż l l fbą zją lz R, g. bż., lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz,,,,,,,,,,, głś b z ś ś głś b z,, bl z f, jś. jś bl z f, jś. jś,,,,,,, z ęż z ęż z ęż z ęż,,,,,,,,,,,,, P,,,, l l fbą zją lz R, g. bż.,, bl fj, z, glś b z z z bg - fj - zł jz - z z bg - fj - zł jz - glś b z lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O.,,.,,, ś ś z ją z j z j ś z ją O., ł ł bl l, głś b z O., głś b z z ją z j z j z ją ś O.,, l l fbą zją lz R, g. bż..,. lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz,,,,,,,,,,,,,, z ęż z ęż z ęż z ęż,,,,,,,, głś b z bl fj, z bl fj, z,,, ś z ją z j z j z ją głś b z głś b l l fbą zją lz R, g. bż. lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz O., ś O.,. z b ć j,,,,,,,,, bl l bl z f, jś. jś ł bl z f, jś. jś ł,, bl l., z ją, z j z j z ją,,,,,,,,,, O., ś ś,. P, ją, złż, P,,,,,,,,, głś b głś b O.,,,,, ją, złż.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, l l fbą zją lz R, g. bż. głś b l l fbą zją lz R, g. bż.,,, lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz, bl fj, bl fj,,,,,, lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz,, O., z ją z j z j z ją, ł, ś ś ś O., bl z f, jś. jś bl z f, jś. jś ł bl l, głś b, bl l O., głś b z ją z j z j z ją, ś O., fg zł ł ł b,,,. z ęż,, z ęż z ęż. z ęż,,, lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz,,,,,,,,, bl fj, bl fj, głś b głś b z z bg - fj - zł jz -,,,,,,,,, fg zł ł ł b,, l l fbą zją lz R, g. bż.,,,,, l l fbą zją lz R, g. bż.,,, z z bg - fj - zł jz -,,,, lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz, O. ś z ją z j z ją ł, P.,, ją, złż P,,, ją, złż. z ją, ś z j z ją,,,, ś bl l O., głś b bl l głś b, O., ł. z b ć j z j z ęż z ęż z j, ś O.,, bzzń. z ęż z ęż j z z l. l l fbą zją lz R, g. bż.,,,,,, ś ś,,,,,, lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz, l z z l.,,,,,, PRŁUŻI PU PRŁUŻI PU.,,, jś,,,,,,,,,,,,,,,,, -, ł Tzz -, z - zlj z lg - żlb - b - g,,,,,,,,,,, głś b głś b bl fj,, ś bl fj, ś, głś b.,,, jś,,,,,,,,,,,,,,,, -, ł Tzz -, z - zlj z lg - żlb - b - g,,,,,, l l fbą zją lz R, g. bż.,,,,,,,, bl l lj lj l, j ł-glj lj lz R, z łó, ł l-bzz głś b,,,, bl l, bl l b,,,,,,,, b l j lj z ł l.-bzz., OI ŚI PRYT. OO. POIŚ,,,,.,,,,,,,. z b ć j. z b ć j UYU ITIĄO b b b l, l fbą zją lz R b, zl ł l-bzz, zść b z żlb. b b b l, l fbą zją lz R b, zl ł l-bzz, zść b z żlb,,,, POY MTÓ II Y I URĄŃ R P YTY RŻO fz z bż j. f, lj, lj, lz, j, lz,. ję ą bż. lg ITOR OITU b zbj żlb b, b l bl - ł b z l g. z, łzń g ł ł l l OPI PP Pl lj.. ; -, l. Tg I ITYYO ł g zlj z, z zbó b zbj żlb, ją ją zlj. lg lgz f z ł g- f.. POYRY IR b Rll - POYRY IR. z.. l. z - ó PT UOY zb b zj l śj łz lbż l łz j l - łąz z j z z l ś łz lbż. zl l jj,, z z b Pśl Ob żj. POOITU, zb zjś l l ó.. Pśl R POOITU PM.- RŻ RYUU z z R RYUU l PM.-- IMIĘ IO R UPRIŃ POPI T PTT -l b l.-ig. l U. PÓŁPR PRĄY l. - Ig. zf z l. - Ig. P U..

6 z zz z j,,,,,,,, bl fj,,, bl z f, jś. jś, głś b z,,,, z j z ją - zl - bl - fbą lją lją,,,, bl fj, głś b,,,, Pśl ś,, z,,,, ś bl z f, jś. jś bl l, f jąg z ł,,,, z j z ją - zl - bl - fbą lją lją, głś b ś bl l, f jąg z bl fj, głś b z j z ją - zl - bl - fbą lją lją,,,, bl fj, głś b,,,,, z,,,, bl z f, jś. jś głś b bl l ś, f jąg z ł,,,,,,,,, głś b głś b, ś b ł,, z,,,, z z bg - fj - zł jz ągó - l j g f fz z bż j. f, lj, lj, lz, j, lz,. ję ą bż. z z bg - fj - zł jz ągó -,,,,, głś b Pśl ś bl l, f jąg z ł bl fj, głś b ś ś z zz z j z ją - zl - bl - fbą lją lją l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, ł l - bzz z łó l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, ł l - bzz z łó ę ęz b ją j OI ŚI P.O.POIŚ zój -, f f l R,,, ś - błż ł z b, l, j - j z b zbjg żlb g.bż. - zlj zl, z, lg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ł g b, b l zlj z, z bl - zbó ł b z l g. b zbj żlb, ją z, ją łzń zlj. lg lgz, b zbj żlb,, zój -,,, zój -,, z z j R POI j P,,,,, ł z,,,, ł z,,, ł ąg Ø,, z ś z. Ø, z z, z bż,, z z, z bż,,,,,,, l l f......,. bl z f, jś. jś,,,,,,,,,, ł f z ł g-,.. bl z f, jś, jś, I > _. z,,.....,,,,...., , POYRY IR b Rll -,, f POIŚ,,,,, lzj,, bó ITOR ś - błż ł z b, l - j z b zbjg żlb g.bż. - zlj zl, z, lzj - ł - - b z łg lb lg bl z,, -, ł b -, z - ł żlb - ł z - ł f. z bż jj -, zlj - b,, -, ł b -, z -, l - ł żlb - ł z - ł f. z bż. -, zlj - b,,, ś - błż ł z b, l - j z b zbjg żlb g.bż. - zlj zl POYRY IR. z.. l. z - ó PP Pl lj.. ; -, l. Tg OPI PT UOY zb b zj l śj łz lbż l łz j l - łąz z j z z l ś łz lbż. I ITYYO,,, zl l jj,, z z b Pśl OITU Ob żj POOITU R POOITU, zb zjś l l ó.. Pśl PM.- RŻ RYUU R RYUU l fb ęż. -, ł b -, - -, g - g,,, ś ęz z ł l z ł z ł lj l j g f,,,., ł b z l g. ł z Ø,,,,,,,,, ł,,, ś,, ś,, ś,,, l j lj z ł l.-bzz. IT, ś O, g, z,,. UY ITIY,,.,, bl fj,, j j POI z R P z, ł z,,, - zbją ę z - z ą ą j,, ś,, ś,,. ś,,,, OI ŚI PRYT.OO.POIŚ,,, ś z ł -, ł b -, z -, óz - fl - ł żlb,, ś ł l l fbą zją lz R, zęś jj,,,,,,, l b f,, I >. MOT ITIY,, ś,, ją b z.b. Pśl - bl l f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f, l R - gl, l R, - bl l fl ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f, l R - gl, l R l b f l l fbą zją lz R, zęś jj zój - lj l z ł lg-bzz g, j ł-glj lj lz R, l łó,,,,,,, ś M ś zój łż, zój zz PTT IMIĘ IO -l b l.-ig. l PÓŁPR l. - Ig. zf z PRĄY l. - Ig. P R UPRIŃ U PM.-- POPI T.. U.

7 zój - zój -, z ją - zl - bl - fbą lją lją - bl l fl ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l, l R ł - ęg g. bż. - ł g. bż. - - bl żlb g. bż. - b l, b z zz,,,,,,,,,,,,,, z j l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, ł l - bzz z łó, z ęź, z ją - zl - bl - fbą lją lją - bl l fl ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l, l R ł - ęg g. bż. - ł g. bż. - - bl żlb g. bż. - b l, b z zz,,,,,,,,,,,,,, z j l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, ł l - bzz z łó, z ęź fz z bż j. f, lj, lj, lz, j, lz,. ję ą bż. lg b zbj żlb ł g ś, f jąg z bl l ł ś -, ł b -, - -, g - g,,,,,,,,,,, bl fj,,,,, ęz z l zj, głś b,,,,,,, j l,,, głś b,,,,,,,,,,, z j l,,, j l,, j l,,,,,,,,, l j g f, f, z,,,, zb żg bg, ł, ł b, z, f l l R fl ś - błż ł z b l - j z b zbjg żlb g.bż. - zlj zl b b b l, l fbą zją lz R b, zl ł l-bzz, zść b z żlb ś, f jąg z bl l ś -, ł b -, - -, g - g,,,,,,,, bl fj,, ęz z l zj,,, głś b,,,,,, łż głś b,,,,,,,, z,,,,,,, l j g f, f, z,,,, zb żg bg, ł, ł b, z, l fl b b b l, l fbą zją lz R b, zl ł l-bzz, zść b z żlb b, b l bl - ł b z l g. z, łzń g ł ł l l zlj z, z zbó b zbj żlb, ją ją zlj. lg lgz f z ł g- f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, ł Tzz -, z - zlj z lg - żlb - b - g ł żlb z zjś -, ł b -, z -, l - ł żlb - ł z - ł f. z bż jj -, zlj - b -, ł b -, z - ł żlb - ł z - ł f. z bż jj -, zlj - b -, ł Tzz -, z - zlj z lg - żlb - b - g ł żlb z zjś -, ł b -, z -, l - ł żlb - ł z - ł f. z bż jj -, zlj - b -, ł b -, z - ł żlb - ł z - ł f. z bż jj -, zlj - b,,,,,,,,,,,, POYRY IR b Rll - POYRY IR. z.. l. z - ó ITOR OPI PT UOY zb b zj l śj łz lbż l łz j l - łąz z j z z l ś łz lbż. I ITYYO OITU PP Pl lj.. ; -, l. Tg zl l jj,, z z b Pśl l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, ł l - bzz z łó Ob żj POOITU, zb zjś l l ó.. Pśl R POOITU PM.- RŻ RYUU zój łż R RYUU l PM.-- IMIĘ IO R UPRIŃ POPI T PTT -l b l.-ig. l U. PÓŁPR PRĄY l. - Ig. zf z l. - Ig. P U..

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ł ó óż ź Ł ó ó ó ó ć ć ć ć ć Ś ó ó ó ó ó ó Ż Ą ń ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ń Ą Ą Ą ŁŁ Ą ń Ł ó ó ó ó Ź ć ó ó ó ć Ą ó Ł ń ó ź ć Ź ć ź Ę Ę Ź ź ź Ż ź Ź Ń ź ć ź ć Ź ć Ź ć Ż ć ź ć ź ć ź ź ć Ą Ź ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć Ę ć ć ń Ł ń ń ń ć ć Ę Ę Ę ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć źć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ż ń ń Ę Ż Ż ć Ę Ż ń ń Ę Ż ć Ł ź ć ŁŹ ć ć Ł ń ń Ł ń Ś Ż ć ć ć Ż ć ć Ż ć ź Ż ć ć ź ć Ś Ż ć ć ń ć ń ć ź ń ć ć ź ć Ś ń ć ń ń ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

ś ś ż ó ś ń ż Ś ść ś ś ć Ś ć ż ó ż ś ż ś ć ż ż ó ż ś ż ż ż ś ó

ś ś ż ó ś ń ż Ś ść ś ś ć Ś ć ż ó ż ś ż ś ć ż ż ó ż ś ż ż ż ś ó ś ś ń ó ó ć ś ś ś ś ż ó ś ń ż Ś ść ś ś ć Ś ć ż ó ż ś ż ś ć ż ż ó ż ś ż ż ż ś ó ć Ą ś ś Ś ż ś ś ś ś ż ś ż ż ć ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ż ś ó ć ż ś ż ó ż Ń ś ż ś ś ś ś ó ć ś ś ś ć ż ó ó ń ś ś ś ó ó ń ż ó Ń ść

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ł ć ć Ź Ź Ą ź Ż ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ź Ź Ż Ż Ń ć ć Ń Ż Ź Ż Ź Ż ć Ó Ń Ż ć Ż ć Ę ć ć Ę Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż Ź Ź Ź Ż ć Ź Ź Ź Ź Ź Ż Ż Ę Ż ć Ę Ę Ź ć Ż Ż ĘĄ Ź Ź ć Ż Ź Ą Ż Ść Ż Ę Ź Ż Ż Ż Ź Ż Ż ć ć ć ŻŻ ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ą Ł ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł Ą Ą ó ó ć ć ó ć ó ó ź ó ć ó ó Ś ć ó ć ć Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ć ó ó ź ć ó ź ó ź ó ó ó ź ć ź ź ó ó ź ź ó ó ó ć ó ó ź

Bardziej szczegółowo

Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś ą ś ś ą ż ż

Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś ą ś ś ą ż ż Ł ż ń Ś ą ą Ę ń Ł ą ą ą ą Ń ą ą ą ą ś ą ż ą ż ąć Ś ą ś ą ś ą ą ż ń ż Ś Ę ń ą żź ż ż Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń Ę Ł Łź Ł Ł Ł Ł Ń Ł Ę ń ż ń ź ź ź ź ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń ń ż Ń ż ż ż ć ż Ó ź ć ć ń Ó ć ń ń ż ż Ę Ź ż ć ż ń ż ż ż ń ż ń Ó ż ż ż ż ż Ń ż Ń ż ż ń ć Ęć ź ż ż ż ż ż ż Ź ż ń Ę ż ń ń ć Ą ń ń Ź Ę Ł Ą Ł Ł

Bardziej szczegółowo

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś Ó Ó Ó Ó ś ń Ę ś ś Ó Ó Ż ń ń ż ń ś ż Ó ś Ó ś Ż ś ń Ó Ż ń Ó ń Ó Ż ń Ó ś Ó Ó ń Ó Ę ść ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś ńą ś ś ż ś ż Ó Ż ś Ó Ó Ó Ź Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ę ś Ę

Bardziej szczegółowo

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó ż Ż Ż ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó Ż ć ó Ó ó ó ó ń ń ó ń Ż Ż ó ó ó ć ó ń Ą Ż ó Ź Ł Ż ć Ó Ó ó Ż Ż ó ć ń ń Ź Ź ó Ź Ź Ż ó Ó Ź Ż Ź ó Ż ó ó ó ó Ó Ź ć ó Ż Ż Ż ó ó Ź ó Ż ó ź Ż ć ć ó ń ó Ź Ć Ą Ż ć ć ó Ż Ż ó ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ę Ę ń ń ń ć Ń ć ć Ń ź ń ć ć ź ć ź ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ł Ł ń Ę ź ź Ś Ś ź ń ń ź ń ń ń ń Ś ź Ę ź ń Ą ń ć ć ń ć ń Ą ć ź ź Ś ź Ś ń ń ń ń ń ń ć ń ń Ą ć ń Ś ń ń ź ź ź ć ć ń Ł Ę ń ć ń ń ź Ń ź ń Ś Ś Ś ć ń ć ź

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

Ż ś ś ś ń Ż ś

Ż ś ś ś ń Ż ś Ł ÓŁ ń ś Ś ń ń ń ś ń Ż ś ś ś ń Ż ś ś Ś ń Ż ść ń ś Ę ń ś ś ś ś ś ś Ż ń ś Ź ś ść ś ś ś ś ń ś ść Ż ś ś ś ś Ą Ś ń ś ś ń ś ś Ż Ż ś ć ś ś ś ś Ż Ż Ż ść ń ś ś ć ś ś ś ś Ż ść Ł Ż ś Ź ś ś Ę ś Ż ć Ż Ż ć ć ń Ż ć ć

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę ą Ś ą ą ą ż ź Ź ó ż ą ń Ś ź ć ą ą ć ź ć ó ó ą ó ż ą ń ą Ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ź ń ęż ć ą ę ą ą Ń ó ż Ęć ę ą ż ż ń ż Ó ą ż ń ń ą ą ó ą Ę ęż ęż ęź Ś ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż Ł ę ź ę ż ę ć ęż ę ę Ł ć ę ę ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż ż ż ę ę ż ć ę ę Ń ę ę ż ę ę żę ż ć ę ć ę ę ć ę ć Ź ż ć ę ę ę Ą ę ę ę ź ę ż ę Ó ż ę ę ż ć ć ź ż ę ę ę ż ę ż ć ę ę ż ę ę ż ż ć ę ę

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż

Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż Ę Ż Ł Ó Ż Ż Ż Ó ń ć Ó ń ć Ó Ę Ń ć ń ć Ż Ż ĘŻ Ł Ó ć ń Ż ć Ł Ó Ż ć ń Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż ń ń ń ć Ż ć ń ń Ż Ż ć Ę ć ć Ż Ż Ż ć ń ń ń ź ź Ł Ś ć Ł Ó Ę Ż ć ń ń Ż Ż Ż ń ć Ź Ź ć ń Ż ń Ę

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą Ó Ą Ą Ó Ł Ż Ó Ł Ż Ł Ą Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą ć ź ć Ś ć ć Ą Ó ć ć Ś Ć ć Ć ć ć Ą Ś ź Ą Ą ć ć ć ć ć ć ć ź ź ź ź Ś ź Ą ź ć ć ć Ś Ż Ł ć Ą ź Ł Ń ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ł ć ź ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ą Ł ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż Ł Ęż Ą Ę Ę ż ż ż ż Ł ń ń Ę Ę ż ż ć ż Ś ń ż ć ń ń ć ż Ł ć Ł ż Ą ń ń ć ż ż ż ć Ą Ę Ł ń Ł ć ń ń ż ż ż ż ź ż ż ż ć Ę ć ż ż ż ż ż ć ż Ą ć ż ż ć Ń ż Ę ż ż ń ć ż ż ć Ń ż ż ć ń Ę ż ż ć Ą ż ź ż ć ż Ę Ę ż ć ń

Bardziej szczegółowo