Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD1/01_02/D Pracwnia internetwa w kadej szkle (edycja 2004) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (PD1) Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Z jakich knt mg krzysta uytkwnicy szklnej pracwni internetwej? Instrukcja mawia dmylnie dstpne knta, z których mg krzysta uytkwnicy szklnej pracwni internetwej. Opisane knta dstpne s d wykrzystania zaraz p zainstalwaniu serwera. Knta uytkwników umieszczne s w tak zwanych jednstkach rganizacyjnych. Kada z jednstek krela uprawnienia umieszcznych w niej uytkwników. Wicej szczegóów na temat rganizacji bazy danych Active Directry zstanie mówinych w dalszej czci kursu. Prcedura 1 Lgwanie na stacji rbczej 1. Wczamy stacj uczniwsk i czekamy a pjawi si kienk zachcajce d lgwania 2. Naciskamy jednczenie klawisze Alt+Ctrl+Delete 3. W kienku Lgwanie d systemu Windws XP naley: Wybra Opcje jeeli w knie nie wida pla zalguj d: Rzwin list Zalguj d Z listy wybra nazw dmeny Jeli uylimy w czasie instalacji nazwy MENIS t j wanie trzeba wybra Wpisa nazw uytkwnika, np: student001c Wpisa dpwiednie has np.: pzimc Wybra przycisk ekranwy OK 4. Nastpi pierwsze lgwanie uytkwnika student001c d systemu Pdczas lgwania mesz wybra, d jakieg miejsca chcesz si zalgwa. Mesz zalgwa si d stacji rbczej lub d serwera (tzw. dmeny). Chcc krzysta z knt dmylnych naley lgwa si d serwera (dmeny) [Rysunek 1]. Dmylna dmena t MENIS by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v. 1.1B] Strna 1/13

2 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci W hale ma znaczenie wielk uytych liter uwaaj wic, aby w czasie prcedury lgwania nie by wczny klawisz CAPSLOCK. Nazwa uytkwnika W tym plu wpisujemy nazw knta, na które chcemy si zalgwa Has W tym plu wpisujemy has dla daneg knta. UWAGA 1 ma znaczenie wielk liter. UWAGA 2 pdczas wpisywania zamiast znaków pkazane zstan czarne punkty Rysunek 1 Okn lgwania widczne p uruchmieniu stacji rbczej Zalguj d Na tej licie wybieramy, czy lgujemy si d dmeny, czy d daneg kmputera. W celu zalgwania si na knt dmylne, naley wybra dmen (np. MENIS) Mg istnie pewne rónice w dziaaniu knt, p debraniu pracwni d integratra, a p bezpredniej instalacji serwera z klekcji DVD. Miejsca, w których zachdzi dualizm dpwiedni zstay zaznaczne w naszym pisie. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim A Knta przeznaczne dmylnie dla uczniów. Pzim A znacza najmniejsze uprawnienia w zakresie dstpu d usug i prgramwania. 1. nazwa lgwania: student001a, student002a, student003a,..., student500a 2. has lgwania bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzima 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub, w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) zakaz krzystania z zasbów Internetu zakaz dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej zakaz instalacji prgramwania by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 2/13

3 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie nie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu przywrócne bd ustawienia dmylne. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów: Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa Prgramy Gry FreeCell Prgramy Gry Pasjans Prgramy Gry Pinball Prgramy Gry Saper Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania pdstaw psugiwania si kmputerem, kiedy niepdane jest krzystanie przez uczniów z Internetu, pakietów biurwych raz gdy nauczyciel yczy sbie, aby uczniwie nie byli w stanie ingerwa w wygld i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim B Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej pzim B maj niec wiksze uprawnienia d pzim A i take przeznaczne s dla uczniów. 1. nazwa lgwania: student001b, student002b, student003b,..., student500b 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzimb 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub, w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu zakaz dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 3/13

4 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci zakaz instalacji prgramwania zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie nie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu przywrócne bd ustawienia dmylne. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów: Prgramy Internet Explrer Prgramy Micrsft Outlk Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa Prgramy Gry FreeCell Prgramy Gry Pasjans Prgramy Gry Pinball Prgramy Gry Saper Prgramy Gry Internetwa gra Backgammn Prgramy Gry Internetwa gra Kierki Prgramy Gry Internetwa gra Piki Prgramy Gry Internetwa gra Reversi Prgramy Gry Internetwa gra Warcaby Prgramy Gry Kierki Prgramy Gry Pasjans - Pajk Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania pdstaw psugiwania si kmputerem i krzystania z Internetu kiedy niepdane jest krzystanie przez uczniów z pakietów biurwych raz gdy nauczyciel yczy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwa w wygld i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 4/13

5 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim C Knta pzimu C maj praktycznie pene uprawnienia w dstpie d usug jak i prgramów zainstalwanych w pracwni spród knt przeznacznych dla uczniów. W praktyce s bardz wygdne dla nauczyciela, gdy nie umliwiaj zapamitywania zmian dknanych przez ucznia w jeg prfilu. 1. nazwa lgwania: student001c, student002c, student003c,..., student500c 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzimc 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu zakaz dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej zakaz instalacji prgramwania zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie nie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu przywrócne bd ustawienia dmylne. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów: Prgramy Internet Explrer Prgramy Micrsft Outlk Prgramy Micrsft Office Access 2003 Prgramy Micrsft Office Excel 2003 Prgramy Micrsft Office FrntPage 2003 Prgramy Micrsft Office Outlk 2003 Prgramy Micrsft Office PwerPint 2003 Prgramy Micrsft Office Publisher 2003 Prgramy Micrsft Office Wrd 2003 Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 5/13

6 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Prgramy Gry FreeCell Prgramy Gry Pasjans Prgramy Gry Pinball Prgramy Gry Saper Prgramy Gry Internetwa gra Backgammn Prgramy Gry Internetwa gra Kierki Prgramy Gry Internetwa gra Piki Prgramy Gry Internetwa gra Reversi Prgramy Gry Internetwa gra Warcaby Prgramy Gry Kierki Prgramy Gry Pasjans - Pajk Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania pdstaw psugiwania si kmputerem i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu gdy nauczyciel yczy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwa w wygld i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim D Te knta pzwalaj na peny dstp ucznim (bez mliwci instalacji prgramwania). Zmiany ustawie dknane przez ucznia s zapamitywane w jeg prfilu, przechdz na inne stacje, gdy na nich ucze pnwnie si zalguje. Ucze ma równie praw zapisywania na lkalnych pamiciach maswych. 1. nazwa lgwania: student001d, student002d, student003d,..., student500d 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzimd 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub, w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu mliw dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej zakaz instalacji prgramwania mliw trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu wywietlne zstan zmienine ustawienia systemu. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 6/13

7 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Windws Update Wykaz systemu Windws Prgramy Internet Explrer Prgramy Micrsft Outlk Prgramy Micrsft Office Access 2003 Prgramy Micrsft Office Excel 2003 Prgramy Micrsft Office FrntPage 2003 Prgramy Micrsft Office InfPath 2003 Prgramy Micrsft Office Outlk 2003 Prgramy Micrsft Office PwerPint 2003 Prgramy Micrsft Office Publisher 2003 Prgramy Micrsft Office Wrd 2003 Narzdzia Micrsft Office Certyfikat cyfrwy prjektów VBA Narzdzia Micrsft Office Kreatr zapisywania mich ustawie pakietu Micrsft Ofiice 2003 Narzdzia Micrsft Office Micrsft Clip Organizer Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Snapsht Viewer Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Imaging Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Scanning Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Picture Manager Narzdzia Micrsft Office Odzwyskiwanie aplikacji pakietu Micrsft Office Narzdzia Micrsft Office Ustawienia jzyka pakietu Micrsft Office 2003 Narzdzia adnministracyjne Pdgld zdarze Narzdzia adnministracyjne Usugi Narzdzia adnministracyjne Usugi skadwe Narzdzia adnministracyjne Wydajn Narzdzia adnministracyjne Zarzdzanie kmputerem Narzdzia adnministracyjne Zasady zabezpiecze lkalnych Narzdzia adnministracyjne róda danych (ODBC) Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa Prgramy Akcesria Gry FreeCell Prgramy Akcesria Gry Pasjans Prgramy Akcesria Gry PinBall Prgramy Akcesria Gry Saper Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Backgammn Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Kierki Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Piki Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Reversi Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Warcaby Prgramy Akcesria Gry Kierki Prgramy Akcesria Gry Pasjans - Pajk by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 7/13

8 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania zawanswaneg psugiwania si kmputerem w tym d nauczania mliwci persnalizacji indywidualnych ustawie uytkwnika i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu. Knta znajdujce si w tej jednstce rganizacyjnej psiadaj mliw peneg dstpu d urzdze pamici maswej. Ich czste wykrzystanie me pwdwa naruszanie zasad bezpieczestwa sieci pprzez rzprzestrzenianie wirusów, trjanów, backdrów i innych ptencjalnie niebezpiecznych prgramów. Zaleca si graniczanie wykrzystanie tych knt tylk d niezbdneg minimum. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Nauczyciele Knta z jednstki rganizacyjnej Nauczyciele przeznaczne s pracwników szky. Maj peny dstp d usug raz pamici maswych (pdbnie jak knta uczniwskie pzimu D). Zapamitywane s równie ustawienia zmian dknanych w prfilu uytkwnika, prócz zmian dknanych w menu Start.. 1. nazwa lgwania: nauczyciel001n, nauczyciel002n, nauczyciel003n,..., nauczyciel100n 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: nauczyciel 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie raz, w flderze Mje dkumenty mliw przegldania i mdyfikacji zasbów knt uczniwskich (ich strn WWW umieszcznych na szklnym serwerze dkumentów znajdujcych si na Pulpicie, dkumentów znajdujcych si w flderze Mje dkumenty) zakaz dstpu d zasbów innych knt (prócz mliwci dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu mliw dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej mliw drukwania dkumentów mliw zarzdzania klejk wydruku drukarki dstarcznej z pracwni zakaz instalacji prgramwania mliw dstp d wszystkich aplikacji zainstalwanych na stacji rbczej zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Knta znajdujce si w tej jednstce rganizacyjnej psiadaj mliw peneg dstpu d urzdze pamici maswej, administratr pracwni pwinien pinfrmwa wszystkich uytkwników krzystajcych z tych knt, jakie zagrenia wi si z zapisywaniem na dysku danych niewiadmeg pchdzenia, w szczególnci plików wyknywalnych. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 8/13

9 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Uwagi d wszystkich dmylnych knt uytkwników Wszystkie knta znajdujce si w jednstkach rganizacyjnych PzimA, PzimB, PzimC, PzimD, Nauczyciele psiadaj autmatycznie sknfigurwan przegldark Internet Explrer raz prgram MS Outlk d pracy z Internetem. O prawidw sknfigurwanym kncie d pracy z Internetem wiadczy aktywna ikna klienta FireWall na pasku zada Przy pprawnie sknfigurwanym kmputerze d pracy z Internetem na pasku zada pjawia si ikna przedstawiajca kul ziemsk z wtyczk. Zielna strzaka wskazuje na pprawne pczenie z Internetem pprzez serwer SBS. Czerwna strzaka wskazuje na wyczenie prgramu i brak mliwci krzystania z Internetu pprzez serwer SBS. Czerwny wykrzyknik wskazuje na pprawne dziaanie prgramu, lecz brak uprawnie uytkwnika d krzystania z Internetu. Ntatki by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 9/13

10 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knt Administratr Knt administratr suy d zarzdzania pracwni i ustawieniami serwera. Ma n pene uprawnienia d zarzdzania zarówn stacjami jak i serwerem, mliw instalwania dwlneg prgramwania i wprwadzania wszelkich zmian w funkcjnwaniu sieci. 1. nazwa lgwania: administratr 2. has lgwania: 3. waciwci knta: knt t umliwia pene zarzdzanie szkln sieci i niegraniczny dstp d jej wszystkich zasbów Przegldarka strn WWW nie jest autmatycznie sknfigurwana na kncie administratra. Mna j sknfigurwa krzystajc z niej zamieszcznej prcedury nr 2. Dmylne has administratra kniecznie naley zmieni zaraz p zakczeniu instalacji serwera. Pamitaj, aby nie wyknywa zada zwykeg uytkwnika bdc zalgwanym jak administratr dmeny. W szczególnci dtyczy t krzystania z zasbów sieci Internet. Jeli jeste zalgwany jak administratr dmeny przypadkw uruchminy prgram zawierajcy wirus me dprwadzi nawet d uszkdzenia serwera, zmuszajc ci w najgrszym przypadku d reinstalacji serwera i jeg pnwnej knfiguracji. Prcedura 2 Knfiguracja przegldarki Internetwej na kncie uytkwnika 1. Lgujemy si na knt daneg uytkwnika na dwlnej stacji w naszej sieci 2. Uruchamiamy prgram Internet Explrer 3. Wybieramy z menu prgramu klejn Narzdzia Opcje Wybieramy zakadk Pczenia 5. Wybierz przycisk Ustawienia Sieci LAN... (nie pmyli z przyciskiem Ustawienia) 6. W ramce Prxy serwer: Zaznacz pcj Uyj serwera prxy dla sieci LAN (te ustawienia nie s stswane dla pcze telefnicznych lub VPN) wpisujemy w plu Adres: nazw naszeg serwera SBS (dmyln nazw jest SBS2004 jeli w prcesie instalacji nie zstaa na zmienina) wpisujemy w plu Prt: 8080 W pewnych przypadkach knt administratra ma graniczne mliw zapisywania na dysku C: stacji rbczych d 100MB. Pniej znajduje si prcedura umliwiajca usunicie teg graniczenia. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 10/13

11 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Prcedura 3 Zmiana ustawie przydziaów dyskwych 1. Lgujemy si na knt administratra dmeny na stacji rbczej 2. Uruchamiamy Start Mój kmputer 3. Prawym klawiszem myszy wybieramy dysk C: 4. Z menu kntekstweg wybieramy pcj Waciwci 5. Wybieramy zakadk Przydzia 6. Wybieramy przycisk Wpisy przydziaów Pjawi si kienk Wpisy przydziaów dla Dysk lkalny (C:) 7. Na licie wskazujemy prawym klawiszem myszy knt administratra dmeny 8. Z menu kntekstweg wybieramy pcj Waciwci 9. W kienku Ustawienia przydziau dla Administratr (nazwa_dmeny) wybieramy pcj Nie graniczaj uycia dysku 10. Wybieramy klawisz ekranwy OK. 11. Zamykamy wszystkie kienka Ntatka by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 11/13

12 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knt Operatr Drugim kntem specjalnym znaczeniu jest knt peratr. Ma n uprawnienia zwykeg uytkwnika dmeny rzszerzne mliw instalacji sieciwej stacji rbczej i zarzdzania ni - tylk d teg celu pwinn by wykrzystywane. Psiada n bwiem uprawnienia administratra stacji lkalnej, c pzwala na instalacj dwlneg prgramwania (a take na zawiruswanie stacji). 1. nazwa lgwania: peratr 2. has lgwania: 3. waciwci knta: knt umliwia krelanie, które grupy uytkwników mg w danym mmencie krzysta z zasbów Internetu (p udzieleniu dpwiednich uprawnie przez Administratra) knt umliwia instalwanie prgramwania na stacjach rbczych (knt jest ddane d grupy lkalnych administratrów stacji rbczej) knt umliwia instalwanie stacji rbczej z lustra pprzez sie knt nie ma dstpu d sieci Internet Lgin i has knta peratra, administratr me przekaza zaufanym uytkwnikm, aby sami mgli dkna reinstalacji swjej stacji rbczej pprzez sie lub byli w stanie zarzdza instalacj prgramwania na swim kmputerze. Pzwli t zaszczdzi cenny czas administratra szklnej pracwni kmputerwej. Zwró uwag uytkwnikm, którym przekazujesz lgin i has d knta, aby bdc zalgwanym jak peratr nie wyknywali zada zwykeg uytkwnika, a w szczególnci nie krzystali z zasbów sieci Internet. Me t dprwadzi d zainfekwania stacji rbczej wirusami i utraty wanych przechwywanych na niej danych. Knt peratr pwinn by wykrzystywane tylk zgdnie ze swim przeznaczeniem tzn. d instalacji prgramwania i reinstalwania stacji rbczych. Uwiadm uytkwnikm, którym zezwalasz na instalwanie prgramwania na stacjach rbczych knsekwencje, jakie mg wynikn z instalwania prgramwania, na które szka nie ma wykupinych licencji. Prada Aby mie pewn, i knt peratra jest wykrzystywane zgdnie z przeznaczeniem mna dblkwywa je jedynie wtedy, kiedy musisz dkna reinstalacji stacji rbczych lub kiedy pprsi si ci t uytkwnik, który chce zreinstalwa swj stacj lub disntalwa ddatkwe prgramwanie. Kiedy uytkwnik zgsi zakczenie peracji knt pnwnie naley zablkwa. Wicej infrmacji zarzdzaniu kntami w Active Directry zstanie pdanych w dalszej czci kursu, przy kazji mawiania zagadnie zwizanych z zakadaniem knt uytkwników raz zarzdzania nimi. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 12/13

13 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Jak zmieni has dla wybraneg knta? Has mna zmieni na kilka spsbów. Pniej pdajemy spsób najczciej uywany. Prcedura 3 Zmiana hasa na wybranym kncie 1. Zalguj si na stacji na knt, dla któreg chcesz zmieni has 2. P zalgwaniu wcinij jednczenie klawisze Alt+Ctrl+Delete Zniknie pulpit i pjawi si kienk Zabezpieczenia systemu Windws 3. W kienku Zabezpieczenia systemu Windws Wybierz przycisk Zmie has Pjawi si kienk Zmienianie hasa 4. W kienku Zmienianie hasa wpisz W plu Stare has: has dtychczas uywane dla teg knta W plu Nwe has: tekst, który chcesz ustawi jak nwe has W plu Ptwierd nwe has: pwtórz tekst nweg hasa Wybierz przycisk ekranwy OK Pjawi si kienk Zmie has z infrmacj Twje has zsta zmienine 5. W kienku Zmie has wybierz przycisk ekranwy OK Znikn kienka Zmie has raz Zmienianie hasa 6. W kienku zabezpieczenia systemu Windws Wybierz przycisk Anuluj W ten spsób zmienine zsta has na dla knta, na którym jeste zalgwany. Naley zwróci uwag na wczenie klawisza CAPSLOCK raz NUMLOCK pdczas wpisywania hasa, aby unikn nieptrzebnych pmyek i prblemów z póniejszym lgwaniem Uytkwnicy psiadajcy praw d lgwania si na knsli serwera (np. administratr) mg w analgiczny spsób dkna zmiany hasa lgujc si na serwerze. Niektóre knta mg mie dmylnie zablkwan mliw zmiany hasa. Inne mliwe ustawienie, t knieczn zmiany hasa p pewnym czasie. O teg typu ustawieniach decyduje administratr sieci. Wicej na ten temat zstanie mówine w dalszej czci kursu, przy kazji realizacji tematów zwizanych z zakadaniem i zarzdzaniem kntami uytkwników. Ntatka... by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 13/13

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p)

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p) fabik@eiizk.waw.pl Aktualizwan: 18 wrzenia 2004 GENSBS 6.x 2004 Suplement: autmatyczne zakadanie knt w systemach SBS 2003 Windws95/98/Me/2000/XP w pracwni z serwerem SBS2003 (wstp) *** W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 1. Metryka Numer wersji: 6.10 Opis: Prgram klasy ERP d Zarządzania Przedsiębirstwem Prawa autrskie: Cpyright (c) 2014-2015 Simple S.A. Pzstałe infrmacje:

Bardziej szczegółowo

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa 1. Outlk Express: knfiguracja i bsługa Prgram Micrsft Outlk Express 6 jest klientem mailwym czyli prgramem słucym d bsługi knt pczty e-mail. Prgram Outlk Express jest czci systemu Windws XP i jest instalwany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych Pzim 1 INFRASTRUKTURA Data: 09.02.2010 Temat: ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Strna 1 z 8 Przygtwane przez: Tmasz Tmaszewski Zatwierdzne przez: Rbert Ławski Starsta Wałbrzyski 1. Cel i zakres 1.1.

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna dla listów i seryjnych dokumentów wysyłkowych

Korespondencja seryjna dla listów i seryjnych dokumentów wysyłkowych Krespndencja seryjna dla listów i seryjnych dkumentów wysyłkwych Kreatra krespndencji seryjnej mŝna uŝywać d twrzenia krespndencji seryjnej, etykiet wysyłkwych, kpert, katalgów i rzsyłania seryjnych wiadmści

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Pdgórna 22 65-424 Zielna Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-23-3/08 id. 1119838 Zielna Góra, 24 listpada 2008

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Prjektwanie Bezpieczeństwa Sieci Bartsz Matusiak Knfiguracja autryzacji Ćwiczenie 1 Zarządzanie grupami 1. Uruchm Server Manager. Rzwiń Rles -> Active Directry Dmain Services -> Active Directry Users and

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD2/06_05/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie połączeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis wymagań

1. Ogólny opis wymagań Zawartść 1. Ogólny pis wymagań... 2 2. Architektura systemu... 3 3. Dane występujące w systemie bazy wiedzy... 5 4. ETAP 1 - Wymagania Bazy wiedzy... 8 4.1 Funkcje bazy wiedzy... 8 4.2 ETAP - 1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie opracowania i przygotowania publikacji do druku, szczegółowo opisan

obejmuje usług w zakresie opracowania i przygotowania publikacji do druku, szczegółowo opisan Warszawa: Opracwanie i przygtwanie publikacji d druku, ZP_12_2012 Numer głszenia: 103105-2012; data zamieszczenia: 09.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwizkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Centrum Infrmatyki "ZETO" S.A. w Białymstku DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Dkumentacja użytkwnika dla gmin krzystających z ST CEIDG BIAŁYSTOK, 21 MAJA 2012 dla gmin krzystających z ST CEIDG Strna 2

Bardziej szczegółowo

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW.

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW. 2012-01-02 Temat: Knfiguracja ekranu. Knfiguracja kart dźwiękwych. Knfiguracja napędów CD i CD-RW. 1. Knfiguracja ekranu. Użytkwnicy Windws pwinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłwe ustawienie częsttliwści

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska 1) Ogólne wprwadzenie d dyskusji i pdanie gólnych zasad 1. Pwitanie uczestników i wyjaśnienie celu sptkania (w tym infrmacje prjekcie) trener/ mderatr. 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza Warsztaty grafiki kmputerwej ZEWnętrza SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach prjektu ZEWnętrza Zajęcia pprzedzne zapznaniem się z prjektem aranżacji wnętrza pracwni artystycznej, stanwiącym pdpwiedź

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmitu Zamówienia Zakup systemu infrmatyczneg B2B autmatyzująceg prcesy bizneswe pmiędzy Surfland Dewelper System S.A. i jeg partnerami t główny element inwestycji. Zakup i wdrżenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

SIWZ Portal Internetowy dla projektu. Uzdrowiskowy Dolny Śląsk

SIWZ Portal Internetowy dla projektu. Uzdrowiskowy Dolny Śląsk Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg dla Wjewództwa Dlnśląskieg na lata 2007-2013 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo