Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD1/01_02/D Pracwnia internetwa w kadej szkle (edycja 2004) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (PD1) Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Z jakich knt mg krzysta uytkwnicy szklnej pracwni internetwej? Instrukcja mawia dmylnie dstpne knta, z których mg krzysta uytkwnicy szklnej pracwni internetwej. Opisane knta dstpne s d wykrzystania zaraz p zainstalwaniu serwera. Knta uytkwników umieszczne s w tak zwanych jednstkach rganizacyjnych. Kada z jednstek krela uprawnienia umieszcznych w niej uytkwników. Wicej szczegóów na temat rganizacji bazy danych Active Directry zstanie mówinych w dalszej czci kursu. Prcedura 1 Lgwanie na stacji rbczej 1. Wczamy stacj uczniwsk i czekamy a pjawi si kienk zachcajce d lgwania 2. Naciskamy jednczenie klawisze Alt+Ctrl+Delete 3. W kienku Lgwanie d systemu Windws XP naley: Wybra Opcje jeeli w knie nie wida pla zalguj d: Rzwin list Zalguj d Z listy wybra nazw dmeny Jeli uylimy w czasie instalacji nazwy MENIS t j wanie trzeba wybra Wpisa nazw uytkwnika, np: student001c Wpisa dpwiednie has np.: pzimc Wybra przycisk ekranwy OK 4. Nastpi pierwsze lgwanie uytkwnika student001c d systemu Pdczas lgwania mesz wybra, d jakieg miejsca chcesz si zalgwa. Mesz zalgwa si d stacji rbczej lub d serwera (tzw. dmeny). Chcc krzysta z knt dmylnych naley lgwa si d serwera (dmeny) [Rysunek 1]. Dmylna dmena t MENIS by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v. 1.1B] Strna 1/13

2 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci W hale ma znaczenie wielk uytych liter uwaaj wic, aby w czasie prcedury lgwania nie by wczny klawisz CAPSLOCK. Nazwa uytkwnika W tym plu wpisujemy nazw knta, na które chcemy si zalgwa Has W tym plu wpisujemy has dla daneg knta. UWAGA 1 ma znaczenie wielk liter. UWAGA 2 pdczas wpisywania zamiast znaków pkazane zstan czarne punkty Rysunek 1 Okn lgwania widczne p uruchmieniu stacji rbczej Zalguj d Na tej licie wybieramy, czy lgujemy si d dmeny, czy d daneg kmputera. W celu zalgwania si na knt dmylne, naley wybra dmen (np. MENIS) Mg istnie pewne rónice w dziaaniu knt, p debraniu pracwni d integratra, a p bezpredniej instalacji serwera z klekcji DVD. Miejsca, w których zachdzi dualizm dpwiedni zstay zaznaczne w naszym pisie. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim A Knta przeznaczne dmylnie dla uczniów. Pzim A znacza najmniejsze uprawnienia w zakresie dstpu d usug i prgramwania. 1. nazwa lgwania: student001a, student002a, student003a,..., student500a 2. has lgwania bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzima 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub, w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) zakaz krzystania z zasbów Internetu zakaz dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej zakaz instalacji prgramwania by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 2/13

3 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie nie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu przywrócne bd ustawienia dmylne. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów: Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa Prgramy Gry FreeCell Prgramy Gry Pasjans Prgramy Gry Pinball Prgramy Gry Saper Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania pdstaw psugiwania si kmputerem, kiedy niepdane jest krzystanie przez uczniów z Internetu, pakietów biurwych raz gdy nauczyciel yczy sbie, aby uczniwie nie byli w stanie ingerwa w wygld i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim B Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej pzim B maj niec wiksze uprawnienia d pzim A i take przeznaczne s dla uczniów. 1. nazwa lgwania: student001b, student002b, student003b,..., student500b 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzimb 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub, w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu zakaz dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 3/13

4 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci zakaz instalacji prgramwania zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie nie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu przywrócne bd ustawienia dmylne. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów: Prgramy Internet Explrer Prgramy Micrsft Outlk Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa Prgramy Gry FreeCell Prgramy Gry Pasjans Prgramy Gry Pinball Prgramy Gry Saper Prgramy Gry Internetwa gra Backgammn Prgramy Gry Internetwa gra Kierki Prgramy Gry Internetwa gra Piki Prgramy Gry Internetwa gra Reversi Prgramy Gry Internetwa gra Warcaby Prgramy Gry Kierki Prgramy Gry Pasjans - Pajk Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania pdstaw psugiwania si kmputerem i krzystania z Internetu kiedy niepdane jest krzystanie przez uczniów z pakietów biurwych raz gdy nauczyciel yczy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwa w wygld i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 4/13

5 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim C Knta pzimu C maj praktycznie pene uprawnienia w dstpie d usug jak i prgramów zainstalwanych w pracwni spród knt przeznacznych dla uczniów. W praktyce s bardz wygdne dla nauczyciela, gdy nie umliwiaj zapamitywania zmian dknanych przez ucznia w jeg prfilu. 1. nazwa lgwania: student001c, student002c, student003c,..., student500c 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzimc 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu zakaz dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej zakaz instalacji prgramwania zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie nie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu przywrócne bd ustawienia dmylne. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów: Prgramy Internet Explrer Prgramy Micrsft Outlk Prgramy Micrsft Office Access 2003 Prgramy Micrsft Office Excel 2003 Prgramy Micrsft Office FrntPage 2003 Prgramy Micrsft Office Outlk 2003 Prgramy Micrsft Office PwerPint 2003 Prgramy Micrsft Office Publisher 2003 Prgramy Micrsft Office Wrd 2003 Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 5/13

6 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Prgramy Gry FreeCell Prgramy Gry Pasjans Prgramy Gry Pinball Prgramy Gry Saper Prgramy Gry Internetwa gra Backgammn Prgramy Gry Internetwa gra Kierki Prgramy Gry Internetwa gra Piki Prgramy Gry Internetwa gra Reversi Prgramy Gry Internetwa gra Warcaby Prgramy Gry Kierki Prgramy Gry Pasjans - Pajk Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania pdstaw psugiwania si kmputerem i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu gdy nauczyciel yczy sbie aby uczniwie nie byli w stanie ingerwa w wygld i zachwanie systemu peracyjneg zainstalwaneg na stacji rbczej. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Pzim D Te knta pzwalaj na peny dstp ucznim (bez mliwci instalacji prgramwania). Zmiany ustawie dknane przez ucznia s zapamitywane w jeg prfilu, przechdz na inne stacje, gdy na nich ucze pnwnie si zalguje. Ucze ma równie praw zapisywania na lkalnych pamiciach maswych. 1. nazwa lgwania: student001d, student002d, student003d,..., student500d 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: pzimd 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie lub, w flderze Mje dkumenty zakaz dstpu d zasbów innych knt (z wyjtkiem dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu mliw dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej zakaz instalacji prgramwania mliw trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Jeli uytkwnik dkna zmiany indywidualnych ustawie zstan ne zapisane w jeg prfilu. P pnwnym zalgwaniu wywietlne zstan zmienine ustawienia systemu. mliw drukwania dkumentów mliw dstpu d pdstawwych grup prgramów by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 6/13

7 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Windws Update Wykaz systemu Windws Prgramy Internet Explrer Prgramy Micrsft Outlk Prgramy Micrsft Office Access 2003 Prgramy Micrsft Office Excel 2003 Prgramy Micrsft Office FrntPage 2003 Prgramy Micrsft Office InfPath 2003 Prgramy Micrsft Office Outlk 2003 Prgramy Micrsft Office PwerPint 2003 Prgramy Micrsft Office Publisher 2003 Prgramy Micrsft Office Wrd 2003 Narzdzia Micrsft Office Certyfikat cyfrwy prjektów VBA Narzdzia Micrsft Office Kreatr zapisywania mich ustawie pakietu Micrsft Ofiice 2003 Narzdzia Micrsft Office Micrsft Clip Organizer Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Snapsht Viewer Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Imaging Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Dcument Scanning Narzdzia Micrsft Office Micrsft Office Picture Manager Narzdzia Micrsft Office Odzwyskiwanie aplikacji pakietu Micrsft Office Narzdzia Micrsft Office Ustawienia jzyka pakietu Micrsft Office 2003 Narzdzia adnministracyjne Pdgld zdarze Narzdzia adnministracyjne Usugi Narzdzia adnministracyjne Usugi skadwe Narzdzia adnministracyjne Wydajn Narzdzia adnministracyjne Zarzdzanie kmputerem Narzdzia adnministracyjne Zasady zabezpiecze lkalnych Narzdzia adnministracyjne róda danych (ODBC) Prgramy Akcesria Kalkulatr Prgramy Akcesria Ntatnik Prgramy Akcesria Paint Prgramy Akcesria Wrdpad Prgramy Akcesria Rzrywka Regulacja gnci Prgramy Akcesria Rzrywka Rejestratr dwiku Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Klawiatura ekranwa Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Kreatr uatwie dstpu Prgramy Akcesria Uatwienia dstpu Lupa Prgramy Akcesria Gry FreeCell Prgramy Akcesria Gry Pasjans Prgramy Akcesria Gry PinBall Prgramy Akcesria Gry Saper Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Backgammn Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Kierki Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Piki Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Reversi Prgramy Akcesria Gry Internetwa gra Warcaby Prgramy Akcesria Gry Kierki Prgramy Akcesria Gry Pasjans - Pajk by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 7/13

8 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knta znajdujce si w tej jednstce mg zsta wykrzystane d nauczania zawanswaneg psugiwania si kmputerem w tym d nauczania mliwci persnalizacji indywidualnych ustawie uytkwnika i wykrzystywania w pracy pakietów biurwych raz krzystania z Internetu. Knta znajdujce si w tej jednstce rganizacyjnej psiadaj mliw peneg dstpu d urzdze pamici maswej. Ich czste wykrzystanie me pwdwa naruszanie zasad bezpieczestwa sieci pprzez rzprzestrzenianie wirusów, trjanów, backdrów i innych ptencjalnie niebezpiecznych prgramów. Zaleca si graniczanie wykrzystanie tych knt tylk d niezbdneg minimum. Knta znajdujce si w jednstce rganizacyjnej Nauczyciele Knta z jednstki rganizacyjnej Nauczyciele przeznaczne s pracwników szky. Maj peny dstp d usug raz pamici maswych (pdbnie jak knta uczniwskie pzimu D). Zapamitywane s równie ustawienia zmian dknanych w prfilu uytkwnika, prócz zmian dknanych w menu Start.. 1. nazwa lgwania: nauczyciel001n, nauczyciel002n, nauczyciel003n,..., nauczyciel100n 2. has lgwania: bezpredni p instalacji serwera: p wprwadzeniu ustawie zgdnych ze specyfikacj MENiS: nauczyciel 3. waciwci knt: mliw zapisu dkumentów na Pulpicie raz, w flderze Mje dkumenty mliw przegldania i mdyfikacji zasbów knt uczniwskich (ich strn WWW umieszcznych na szklnym serwerze dkumentów znajdujcych si na Pulpicie, dkumentów znajdujcych si w flderze Mje dkumenty) zakaz dstpu d zasbów innych knt (prócz mliwci dczytu strn WWW twrznych przez innych uytkwników) mliw krzystania z zasbów Internetu mliw dstpu d dysku lkalneg, stacji dyskietek raz stacji CD-ROM/RW stacji rbczej mliw drukwania dkumentów mliw zarzdzania klejk wydruku drukarki dstarcznej z pracwni zakaz instalacji prgramwania mliw dstp d wszystkich aplikacji zainstalwanych na stacji rbczej zakaz trwaych zmian indywidualnych ustawie uytkwnika (menu systemweg, wygldu pulpitu w tym mliwci zmiany tapety pulpitu itp.) Knta znajdujce si w tej jednstce rganizacyjnej psiadaj mliw peneg dstpu d urzdze pamici maswej, administratr pracwni pwinien pinfrmwa wszystkich uytkwników krzystajcych z tych knt, jakie zagrenia wi si z zapisywaniem na dysku danych niewiadmeg pchdzenia, w szczególnci plików wyknywalnych. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 8/13

9 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Uwagi d wszystkich dmylnych knt uytkwników Wszystkie knta znajdujce si w jednstkach rganizacyjnych PzimA, PzimB, PzimC, PzimD, Nauczyciele psiadaj autmatycznie sknfigurwan przegldark Internet Explrer raz prgram MS Outlk d pracy z Internetem. O prawidw sknfigurwanym kncie d pracy z Internetem wiadczy aktywna ikna klienta FireWall na pasku zada Przy pprawnie sknfigurwanym kmputerze d pracy z Internetem na pasku zada pjawia si ikna przedstawiajca kul ziemsk z wtyczk. Zielna strzaka wskazuje na pprawne pczenie z Internetem pprzez serwer SBS. Czerwna strzaka wskazuje na wyczenie prgramu i brak mliwci krzystania z Internetu pprzez serwer SBS. Czerwny wykrzyknik wskazuje na pprawne dziaanie prgramu, lecz brak uprawnie uytkwnika d krzystania z Internetu. Ntatki by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 9/13

10 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knt Administratr Knt administratr suy d zarzdzania pracwni i ustawieniami serwera. Ma n pene uprawnienia d zarzdzania zarówn stacjami jak i serwerem, mliw instalwania dwlneg prgramwania i wprwadzania wszelkich zmian w funkcjnwaniu sieci. 1. nazwa lgwania: administratr 2. has lgwania: 3. waciwci knta: knt t umliwia pene zarzdzanie szkln sieci i niegraniczny dstp d jej wszystkich zasbów Przegldarka strn WWW nie jest autmatycznie sknfigurwana na kncie administratra. Mna j sknfigurwa krzystajc z niej zamieszcznej prcedury nr 2. Dmylne has administratra kniecznie naley zmieni zaraz p zakczeniu instalacji serwera. Pamitaj, aby nie wyknywa zada zwykeg uytkwnika bdc zalgwanym jak administratr dmeny. W szczególnci dtyczy t krzystania z zasbów sieci Internet. Jeli jeste zalgwany jak administratr dmeny przypadkw uruchminy prgram zawierajcy wirus me dprwadzi nawet d uszkdzenia serwera, zmuszajc ci w najgrszym przypadku d reinstalacji serwera i jeg pnwnej knfiguracji. Prcedura 2 Knfiguracja przegldarki Internetwej na kncie uytkwnika 1. Lgujemy si na knt daneg uytkwnika na dwlnej stacji w naszej sieci 2. Uruchamiamy prgram Internet Explrer 3. Wybieramy z menu prgramu klejn Narzdzia Opcje Wybieramy zakadk Pczenia 5. Wybierz przycisk Ustawienia Sieci LAN... (nie pmyli z przyciskiem Ustawienia) 6. W ramce Prxy serwer: Zaznacz pcj Uyj serwera prxy dla sieci LAN (te ustawienia nie s stswane dla pcze telefnicznych lub VPN) wpisujemy w plu Adres: nazw naszeg serwera SBS (dmyln nazw jest SBS2004 jeli w prcesie instalacji nie zstaa na zmienina) wpisujemy w plu Prt: 8080 W pewnych przypadkach knt administratra ma graniczne mliw zapisywania na dysku C: stacji rbczych d 100MB. Pniej znajduje si prcedura umliwiajca usunicie teg graniczenia. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 10/13

11 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Prcedura 3 Zmiana ustawie przydziaów dyskwych 1. Lgujemy si na knt administratra dmeny na stacji rbczej 2. Uruchamiamy Start Mój kmputer 3. Prawym klawiszem myszy wybieramy dysk C: 4. Z menu kntekstweg wybieramy pcj Waciwci 5. Wybieramy zakadk Przydzia 6. Wybieramy przycisk Wpisy przydziaów Pjawi si kienk Wpisy przydziaów dla Dysk lkalny (C:) 7. Na licie wskazujemy prawym klawiszem myszy knt administratra dmeny 8. Z menu kntekstweg wybieramy pcj Waciwci 9. W kienku Ustawienia przydziau dla Administratr (nazwa_dmeny) wybieramy pcj Nie graniczaj uycia dysku 10. Wybieramy klawisz ekranwy OK. 11. Zamykamy wszystkie kienka Ntatka by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 11/13

12 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Knt Operatr Drugim kntem specjalnym znaczeniu jest knt peratr. Ma n uprawnienia zwykeg uytkwnika dmeny rzszerzne mliw instalacji sieciwej stacji rbczej i zarzdzania ni - tylk d teg celu pwinn by wykrzystywane. Psiada n bwiem uprawnienia administratra stacji lkalnej, c pzwala na instalacj dwlneg prgramwania (a take na zawiruswanie stacji). 1. nazwa lgwania: peratr 2. has lgwania: 3. waciwci knta: knt umliwia krelanie, które grupy uytkwników mg w danym mmencie krzysta z zasbów Internetu (p udzieleniu dpwiednich uprawnie przez Administratra) knt umliwia instalwanie prgramwania na stacjach rbczych (knt jest ddane d grupy lkalnych administratrów stacji rbczej) knt umliwia instalwanie stacji rbczej z lustra pprzez sie knt nie ma dstpu d sieci Internet Lgin i has knta peratra, administratr me przekaza zaufanym uytkwnikm, aby sami mgli dkna reinstalacji swjej stacji rbczej pprzez sie lub byli w stanie zarzdza instalacj prgramwania na swim kmputerze. Pzwli t zaszczdzi cenny czas administratra szklnej pracwni kmputerwej. Zwró uwag uytkwnikm, którym przekazujesz lgin i has d knta, aby bdc zalgwanym jak peratr nie wyknywali zada zwykeg uytkwnika, a w szczególnci nie krzystali z zasbów sieci Internet. Me t dprwadzi d zainfekwania stacji rbczej wirusami i utraty wanych przechwywanych na niej danych. Knt peratr pwinn by wykrzystywane tylk zgdnie ze swim przeznaczeniem tzn. d instalacji prgramwania i reinstalwania stacji rbczych. Uwiadm uytkwnikm, którym zezwalasz na instalwanie prgramwania na stacjach rbczych knsekwencje, jakie mg wynikn z instalwania prgramwania, na które szka nie ma wykupinych licencji. Prada Aby mie pewn, i knt peratra jest wykrzystywane zgdnie z przeznaczeniem mna dblkwywa je jedynie wtedy, kiedy musisz dkna reinstalacji stacji rbczych lub kiedy pprsi si ci t uytkwnik, który chce zreinstalwa swj stacj lub disntalwa ddatkwe prgramwanie. Kiedy uytkwnik zgsi zakczenie peracji knt pnwnie naley zablkwa. Wicej infrmacji zarzdzaniu kntami w Active Directry zstanie pdanych w dalszej czci kursu, przy kazji mawiania zagadnie zwizanych z zakadaniem knt uytkwników raz zarzdzania nimi. by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 12/13

13 Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Jak zmieni has dla wybraneg knta? Has mna zmieni na kilka spsbów. Pniej pdajemy spsób najczciej uywany. Prcedura 3 Zmiana hasa na wybranym kncie 1. Zalguj si na stacji na knt, dla któreg chcesz zmieni has 2. P zalgwaniu wcinij jednczenie klawisze Alt+Ctrl+Delete Zniknie pulpit i pjawi si kienk Zabezpieczenia systemu Windws 3. W kienku Zabezpieczenia systemu Windws Wybierz przycisk Zmie has Pjawi si kienk Zmienianie hasa 4. W kienku Zmienianie hasa wpisz W plu Stare has: has dtychczas uywane dla teg knta W plu Nwe has: tekst, który chcesz ustawi jak nwe has W plu Ptwierd nwe has: pwtórz tekst nweg hasa Wybierz przycisk ekranwy OK Pjawi si kienk Zmie has z infrmacj Twje has zsta zmienine 5. W kienku Zmie has wybierz przycisk ekranwy OK Znikn kienka Zmie has raz Zmienianie hasa 6. W kienku zabezpieczenia systemu Windws Wybierz przycisk Anuluj W ten spsób zmienine zsta has na dla knta, na którym jeste zalgwany. Naley zwróci uwag na wczenie klawisza CAPSLOCK raz NUMLOCK pdczas wpisywania hasa, aby unikn nieptrzebnych pmyek i prblemów z póniejszym lgwaniem Uytkwnicy psiadajcy praw d lgwania si na knsli serwera (np. administratr) mg w analgiczny spsób dkna zmiany hasa lgujc si na serwerze. Niektóre knta mg mie dmylnie zablkwan mliw zmiany hasa. Inne mliwe ustawienie, t knieczn zmiany hasa p pewnym czasie. O teg typu ustawieniach decyduje administratr sieci. Wicej na ten temat zstanie mówine w dalszej czci kursu, przy kazji realizacji tematów zwizanych z zakadaniem i zarzdzaniem kntami uytkwników. Ntatka... by Andrzej, Darek, Janusz, Rbert NR SPD1/01_02/D [v.1.1b] Strna 13/13

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa 1. Outlk Express: knfiguracja i bsługa Prgram Micrsft Outlk Express 6 jest klientem mailwym czyli prgramem słucym d bsługi knt pczty e-mail. Prgram Outlk Express jest czci systemu Windws XP i jest instalwany

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo