Algebra II Wykład 1. Definicja. Element a pierścienia R nazywamy odwracalnym, jeśli istnieje element b R taki, że ab = 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algebra II Wykład 1. Definicja. Element a pierścienia R nazywamy odwracalnym, jeśli istnieje element b R taki, że ab = 1."

Transkrypt

1 Algebra II Wykład 1 0. Przypomnienie Zbiór R z działaniami +, : R R R, wyróżnionymi elementami 0, 1 R i operacją : R R nazywamy pierścieniem, jeśli spełnione są następujące warunki: (1) a, b, c R : a + (b + c) = (a + b) + c, (2) a R : a + 0 = a = 0 + a, (3) a R : a + ( a) = 0 = ( a) + a, (4) a, b R : a + b = b + a, (5) a, b, c R : a(bc) = (ab)c, (6) a R : a 1 = a = 1 a, (7) a, b R : ab = ba, (8) a, b, c R : a(b + c) = ab + ac (a + b)c = ac + bc. Element a pierścienia R nazywamy dzielnikiem zera, jeśli a 0 oraz istnieje element b R, b 0, taki, że ab = 0. Pierścień R nazywamy dziedziną (całkowitości), jeśli 0 1 oraz w pierścieniu R nie ma dzielników zera. Stwierdzenie. Jeśli a, b i c są elementami dziedziny R takimi, że ac = bc oraz c 0, to a = b. Element a pierścienia R nazywamy odwracalnym, jeśli istnieje element b R taki, że ab = 1. Element a pierścienia R nazywamy nieodwracalnym, jeśli a 0 oraz element a nie jest odwracalny. Pierścień R nazywamy ciałem, jeśli 0 1 oraz w pierścieniu R każdy niezerowy element jest odwracalny.

2 Algebra II Wykład 2 Podzbiór I pierścienia R nazywamy ideałem (piszemy I R), jeśli spełnione są następujące warunki: (1) 0 I, (2) a, b I = a + b I, (3) a R b I = ab I. Ideał I pierścienia R nazywamy właściwym, jeśli I R. Najmniejszy ideał pierścienia R zawierający podzbiór X R nazywamy ideałem generowanym przez zbiór X i oznaczamy (X). Ideał I pierścienia R nazywamy głównym, jeśli istnieje element a R taki, że I = (a). Dziedzinę R nazywamy dziedziną ideałów głównych, jeśli wszystkie ideały w pierścieniu R są główne. Oznaczenie. Niech X i Y będą podzbiorami pierścienia R, a R. Definiujemy X + Y := {x + y x X, y Y }, a + X := {a + x x X}, Xa := {xa x X}. Stwierdzenie. Jeśli a 1,..., a n są elementami pierścienia R, to (a 1,..., a n ) = Ra Ra n. Podzbiór S pierścienia R nazywamy podpierścieniem, jeśli spełnione są następujące warunki: (1) 0, 1 S, (2) a, b S = a + b, ab S, (3) a S = a S.

3 Algebra II Wykład 3 Niech R i S będą pierścieniami. Funkcję ϕ : R S nazywamy homomorfizmem pierścieni jeśli ϕ(0) = 0, ϕ(1) = 1, ϕ(a + b) = ϕ(a) + ϕ(b), ϕ(ab) = ϕ(a)ϕ(b), dla dowolnych elementów a, b R. Jeśli ϕ : R S jest homomorfizmem pierścieni, to jądrem homomorfizmu ϕ nazywamy zbiór Ker ϕ := {a R ϕ(a) = 0}. Jeśli ϕ : R S jest homomorfizmem pierścieni, to zbiór Ker ϕ jest ideałem pierścienia R. Jeśli ϕ : R S jest homomorfizmem pierścieni, to obrazem homomorfizmu ϕ nazywamy zbiór Im ϕ := {ϕ(a) a R}. Jeśli ϕ : R S jest homomorfizmem pierścieni, to zbiór Im ϕ jest podpierścieniem pierścienia S. Homomorfizm pierścieni ϕ : R S nazywamy monomorfizmem, jeśli funkcja ϕ jest injekcją. Homomorfizm pierścieni ϕ : R S jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Ker ϕ = 0 := {0}. Homomorfizm pierścieni ϕ : R S nazywamy epimorfizmem, jeśli funkcja ϕ jest surjekcją. Homomorfizm pierścieni ϕ : R S jest epimorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Im ϕ = S.

4 Algebra II Wykład 4 Homomorfizm pierścieni ϕ : R S nazywamy izomorfizmem, jeśli istnieje homomorfizm ψ : S R taki, że ψϕ = Id R i ϕψ = Id S. Homomorfizm pierścieni ϕ : R S jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest monomorfizmem i epimorfizmem. Jeśli I jest ideałem pierścienia R, to w zbiorze R/I := {a + I a R} definiujemy działania (a + I) + (b + I) := (a + b) + I, (a + I)(b + I) := ab + I. Definicje te są poprawne oraz definiują w zbiorze R/I strukturę pierścienia, z elementami wyróżnionymi 0 + I i 1 + I, oraz operacją (a + I) := a + I, nazywanego pierścieniem ilorazowym. Odwzorowanie R R/I, a a + I, jest epimorfizmem pierścieni, który nazywany naturalnym rzutowaniem. Ideał I pierścienia R nazywamy pierwszym, jeśli I R oraz spełniony jest warunek ab I = a I b I. Ideał I pierścienia R jest pierwszy wtedy i tylko wtedy, gdy pierścień R/I jest dziedziną. Ideał I pierścienia R nazywamy maksymalnym, jeśli I R oraz spełniony jest warunek J R I J = J = I J = R. Ideał I pierścienia R jest maksymalny wtedy i tylko wtedy, gdy pierścień R/I jest ciałem. Każdy ideał maksymalny jest pierwszy.

5 Algebra II Wykład 5 Jeśli I jest ideałem właściwym pierścienia R, to istnieje ideał maksymalny J pierścienia R taki, że I J.

6 Algebra II Wykład 6 Motywacja teoria podzielności Twierdzenie. Jeśli n N, n 2, to istnieją jednoznacznie wyznaczone liczby pierwsze p 1 < < p k, k 1, oraz wykładniki α 1,..., α k > 0 takie, że n = p α 1 1 p α k k. Twierdzenie. Jeśli f C[X] jest wielomianem unormowanym stopnia dodatniego, to istnieją jednoznacznie wyznaczone (z dokładnością do porządku) unormowane wielomiany f 1,..., f k, k 1, stopnia 1 takie, że f = f 1 f k. Motywacja teoria modułów Twierdzenie. Jeśli G jest skończenie generowaną grupą abelową, to istnieją jednoznacznie wyznaczone liczby pierwsze p 1 < < p k, k 0, oraz wykładniki α 0, α i,1 α i,li > 0, l i > 0, i = 1,..., k, takie, że G Z α k i=1 l i j=1 Z α p i,j. i Literatura (1) Thomas Hungerford, Algebra. (2) Karlheinz Spindler, Abstract Algebra with Applications, vol. II, Rings and Fields. (3) Jerzy Browkin, Teoria ciał.

7 Algebra II Wykład 7 1. Teoria podzielności w dziedzinach Założenie. Przez cały paragraf R oznaczać będzie dziedzinę. Mówimy, że element a R dzieli element b R (piszemy a b), jeśli istnieje element c R taki, że b = ca. Oznaczenie. Jeśli a, b, c R, a 0, to b := c (przypomnijmy, że element c jest jednoznacznie a wyznaczony). Jeśli a R, to a a ( a a = 1), 1 a ( a 1 = a) oraz a 0 ( 0 a = 0). Jeśli a, b, c R, a b oraz b c, to a c. Mówimy, że elementy a, b R są stowarzyszone (piszemy a b), jeśli a b i b a. Niech a, b Z. Wtedy a b wtedy i tylko wtedy, gdy a = ±b. Jeśli a R, to a 1 wtedy i tylko wtedy, gdy element a jest odwracalny. Zatem a 1 wtedy i tylko wtedy, gdy element a jest odwracalny. Jeśli a R, to 0 a wtedy i tylko wtedy, gdy a = 0. Zatem a 0 wtedy i tylko wtedy, gdy a = 0.

8 Algebra II Wykład 8 Stwierdzenie 1.1. Jeśli a, b R, to: (1) a b wtedy i tylko wtedy, gdy (b) (a), (2) a b wtedy i tylko wtedy, gdy (a) = (b), (3) jest relacją równoważności, (4) a b wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje element odwracalny c R taki, że a = cb, (5) element a jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, gdy a c dla wszystkich elementów c R, (6) element a jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, gdy (a) = R. (1) a b c R : b = ca b Ra = (a) (b) (a). (2) Wynika natychmiast z punktu (1). (3) Wynika natychmiast z punktu (2). (4) Gdy a = 0, to teza jest oczywista, więc załóżmy, że a 0. Jeśli a b, to istnieją elementy c, d R takie, że a = cb oraz b = da. Wtedy a = (cd)a, więc cd = 1, zatem element c jest odwracalny. Jeśli a = cb dla elementu odwracalnego c R, to oczywiście b a. Ponadto istnieje element d R taki, że dc = 1. Wtedy b = dcb = da, więc a b, zatem a b. (5) Teza wynika z faktu, że a c dla dowolnego elementu c R wtedy i tylko wtedy, gdy a 1 (6) Element a jest odwracalny wtedy i tylko wtedy, gdy a 1, a więc wtedy i tylko wtedy, gdy (a) = (1) = R. Element p R nazywamy nierozkładalnym, jeśli element p jest nieodwracalny oraz, jeśli a p, to a p lub element a jest odwracalny. Ostatni warunek powyższej definicji jest równoważny każdemu z dwóch poniższych warunków: (1) jeśli p = ab, to jeden z elementów a i b jest odwracalny, (2) jeśli p = ab, to a p lub b p. Element p R nazywamy pierwszym, jeśli element p jest nieodwracalny oraz, jeśli p ab, to p a lub p b.

9 Algebra II Wykład 9 p Z jest elementem nierozkładalnym wtedy i tylko wtedy, gdy jest elementem pierwszym, oraz wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z liczb p i p jest pierwsza. Niech Z[ 5] := {a + b 5 a, b Z}. Wtedy 2 jest elementem nierozkładalnym w dziedzinie Z[ 5], ale nie jest elementem pierwszym.

10 Algebra II Wykład 10 Stwierdzenie 1.2. Jeśli p R, p 0, to: (1) element p jest pierwszy wtedy i tylko wtedy, gdy ideał (p) jest pierwszy, (2) element p jest nierozkładalny wtedy i tylko wtedy, gdy (p) R oraz spełniony jest warunek (p) (a) = (a) = (p) (a) = R, (3) jeśli element p jest pierwszy, to element p jest nierozkładalny, (4) jeśli R jest dziedziną ideałów głównych oraz element p jest nierozkładalny, to element p jest pierwszy, (5) jeśli element p jest pierwszy oraz q p, to element q jest pierwszy, (6) jeśli element p jest nierozkładalny oraz q p, to element q jest nierozkładalny. (1) Zauważmy, iż warunek, że element p nieodwracalny, jest równoważny warunkowi (p) R na mocy Stwierdzenia 1.1 (6). Podobnie, warunek p ab = p a p b jest równoważny warunkowi ab (p) = a (p) b (p) na mocy Stwierdzenia 1.1 (1). (2) Musimy sprawdzić, że warunek a p = a p element a jest odwracalny, jest równoważny warunkowi (p) (a) = (a) = (p) (a) = R, co wynika ze Stwierdzenia 1.1 (1), (2) oraz (6). (3) Przypuśćmy, że element p jest pierwszy. Musimy pokazać, że jeśli p = ab, to a p lub b p. Ponieważ element p jest pierwszy, więc w powyższej sytuacji p a lub p b. W pierwszym przypadku p a, w drugim zaś p b.

11 Algebra II Wykład 11 (4) Jeśli R jest dziedziną ideałów głównych oraz element p jest nierozkładalny, to ideał (p) jest maksymalny na mocy punktu (2), więc jest także pierwszy, zatem element p jest pierwszy na mocy punktu (1). (5) Wynika ze Stwierdzenia 1.1 (2) oraz punktu (1) (zauważmy, że q 0, gdyż p 0). (6) Wynika ze Stwierdzenia 1.1 (2) oraz punktu (2) (zauważmy, że q 0, gdyż p 0).

12 Algebra II Wykład 12 Dziedzinę R nazywamy dziedziną z rozkładem, jeśli dla każdego nieodwracalnego elementu a R, istnieją elementy nierozkładalne p 1,..., p k R, takie, że a = p 1 p k. Dziedzinę z rozkładem R nazywamy dziedziną z jednoznacznością rozkładu, jeśli dla dowolnych elementów nierozkładalnych p 1,..., p k, q 1,..., q l R takich, że p 1 p k = q 1 q l, mamy k = l oraz istnieje permutacja σ zbioru {1,..., k} taka, że p i q σ(i), i = 1,..., k. Pierścień Z[ 5] jest dziedziną z rozkładem, która nie dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Lemat 1.3. Jeśli p, q 1,..., q k są elementami nierozkładalnymi dziedziny z jednoznacznością rozkładu R takimi, że p q 1 q k, to istnieje i {1,..., k} takie, że p q i. Istnieje element a R taki, że pa = q 1 q k. Oczywiście a 0. Jeśli element a jest odwracalny, to element pa jest nierozkładalny na mocy Stwierdzeń 1.1 (4) oraz 1.2 (6), więc z jednoznaczności rozkładu wynika, że k = 1 i p pa = q 1. W szczególności p q 1. Jeśli element a jest nieodwracalny, to istnieją elementy nierozkładalne p 1,..., p l R takie, że a = p 1 p l. Wtedy pp 1 p l = q 1 q k, więc z jednoznaczności rozkładu wynika, że p q i dla pewnego i {1,..., k}. W szczególności p q i, co kończy dowód. Lemat 1.4. W dziedzinie z jednoznacznością rozkładu element jest pierwszy wtedy i tylko wtedy, gdy jest nierozkładalny. Wiemy już, że elementy pierwsze są nierozkładalne (Stwierdzenie 1.2 (3)). Przypuśćmy, że element p dziedziny R z jednoznacznością rozkładu jest nierozkładalny. Musimy pokazać, że jeśli p ab, to p a lub a b. Jeśli a = 0 lub b = 0, to teza jest oczywista. Podobnie jest, gdy jeden z elementów a i b jest odwracalny. Zatem możemy założyć, że elementy a i b są nieodwracalne. Wtedy istnieją elementy nierozkładalne q 1,..., q k, q k+1,..., q k+l R, k, l > 0, takie, że a = q 1 q k oraz b = q k+1 q k+l. Wtedy p q 1 q k+l, więc na mocy poprzedniego lematu istnieje i {1,..., k + l} takie, że p q i. Jeśli i k, to p a, w przeciwnym wypadku p b.

13 Algebra II Wykład 13 Lemat 1.5. Jeśli elementy p 1,..., p k, q 1,..., q l R są pierwsze oraz p 1 p k = q 1 q l, to k = l oraz istnieje permutacja σ zbioru {1,..., k} zbioru taka, że p i q σ(i) dla i = 1,..., k. Indukcja ze względu na k. Ponieważ p k q 1 q l, więc p k q i dla pewnego i {1,..., l}. Bez straty ogólności możemy założyć, że i = l. Ponieważ, element q l jest nierozkładalny na mocy Stwierdzenia 1.2 (3), więc p k q l, zatem na mocy Stwierdzenia 1.1 (4) istnieje element odwracalny a R taki, że q l = ap k. Wtedy p 1 p k 1 p k = q 1 q l 1 ap k. Załóżmy najpierw, że k = 1. Gdyby l > 1, to otrzymalibyśmy, że 1 = q 1 q l 1 a, co jest niemożliwe, gdyż element q 1 jest nieodwracalny. Zatem l = 1, co kończy dowód w tym przypadku. Załóżmy teraz, że k > 1. Gdyby l = 1, to podobnie jak wcześniej wykorzystując równość p 1 p k 1 = a otrzymalibyśmy sprzeczność. Zatem l > 1. Definiujemy q 1 := q 1,..., q l 2 := q l 2, q l 1 := q l 1a. Wtedy elementy q 1,..., q l 1 są pierwsze (Stwierdzenie 1.2 (6)) oraz p 1 p k 1 = q 1 q l 1. Z założenia indukcyjnego k 1 = l 1 oraz istnieje permutacja σ zbioru {1,..., k 1} taka, że p i q σ(i) q σ(i) dla i = 1,..., k 1, co kończy dowód. Wniosek 1.6. Dziedzina z rozkładem R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element nierozkładalny w dziedzinie R jest pierwszy. Istnieją przykłady dziedzin, w których każdy element nierozkładalny jest pierwszy, ale które nie są dziedzinami z rozkładem. Lemat 1.7. Jeśli I 1, I 2,... są ideałami dziedziny ideałów głównych R takimi, że I i I i+1 dla i = 1, 2,..., to istnieje k > 0 takie, że I i = I k dla i = k, k + 1,.... Niech I := i 1 I i. Wtedy I R (!). Pierścień R jest dziedziną ideałów głównych, więc istnieje element a R taki, że I = (a). Istnieje k > 0 takie, że a I k. Wtedy I i I = (a) I k I i dla i = k, k + 1,..., co kończy dowód. Oznaczenie. Niech S będzie zbiorem takich elementów nieodwracalnych a R, dla których nie istnieją elementy nierozkładalne p 1,..., p k R takie, że a = p 1 p k.

14 Algebra II Wykład 14 Lemat 1.8. Istnieje funkcja f : S S taka, że (a) (f(a)) dla każdego a S. Ustalmy element a S. Element a nie jest nierozkładalny, więc istnieją elementy b, c R takie, że a = bc oraz b, c a. W szczególności (a) (b) oraz (a) (c). Ponadto b S lub c S. Lemat 1.9. Jeśli pierścień R jest dziedziną ideałów głównych, to pierścień R jest dziedziną z rozkładem. Musimy pokazać, że S =. Przypuśćmy, że S oraz ustalmy element a S. Niech I i := (f i 1 (a)) dla i = 1, 2,.... Wtedy I i I i+1 dla i = 1, 2,..., co jest sprzeczne z Lematem 1.7. Twierdzenie Jeśli pierścień R jest dziedziną ideałów głównych, to pierścień R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Ponieważ każdy element nierozkładalny dziedziny R jest pierwszy na mocy Stwierdzenia 1.2 (4), więc teza wynika z poprzedniego lematu oraz Wniosku 1.6. Dziedzinę R nazywamy dziedziną Euklidesa, jeśli istnieje funkcja ϕ : R N taka, że (1) ϕ(a) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy a = 0, (2) jeśli a, b R i b 0, to istnieją elementy c, d R takie, że a = cb + d oraz ϕ(d) < ϕ(b). Dowolne ciało K wraz z funkcją K N, a 1, gdy a 0, oraz a 0, gdy a = 0, jest dziedziną Euklidesa. Z wraz z funkcją Z N, n n, jest dziedziną Euklidesa. Z[ı] wraz z funkcją Z[ı] N, a + bı a 2 + b 2, jest dziedziną Euklidesa.

15 Algebra II Wykład 15 Twierdzenie Każda dziedzina Euklidesa jest dziedziną ideałów głównych. W szczególności, każda dziedzina Euklidesa jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Niech I R. Możemy założyć, że I 0. Wybierzmy element a I taki, że ϕ(a) = min{ϕ(b) b I, b 0}. Wtedy I = (a). Istotnie, oczywiście (a) I. Z drugiej strony, gdy b I, to istnieją elementy c, d R takie, że b = ca + d i ϕ(d) < ϕ(a). Wtedy d = b ca I, więc z wyboru elementu a wynika, że d = 0. Zatem b = ca Ra = (a), co kończy dowód. Z[ 1+ 19i 2 ] jest dziedziną ideałów głównych, która nie jest dziedziną Euklidesa. Lemat Niech a będzie niezerowym elementem dziedziny z rozkładem R. Załóżmy, że elementy p 1,..., p k R są nierozkładalne oraz takie, że jeśli element q R jest nierozkładalny oraz q a, to istnieje j takie, że q p j. W powyższej sytuacji istnieją wykładniki α 1,..., α k 0 oraz element odwracalny b R takie, że a = bp α 1 1 p α k k. Jeśli element a jest odwracalny, to b := a oraz α i := 0, i = 1,..., k. Jeśli element a jest nieodwracalny, to istnieją elementy nierozkładalne q 1,..., q l R takie, że a = q 1 q l. Z własności elementów p 1,..., p k wynika, że dla każdego i = 1,..., l istnieją element nierozkładalny b i R oraz j i {1,..., k} takie, że q i = b i p ji. Wtedy b := b 1 b k oraz α j := {i {1,..., l} j i = j}.

16 Algebra II Wykład 16 Lemat Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu, element a R jest odwracalny, elementy p 1,..., p k R są nierozkładalne i parami niestowarzyszone, α 1,..., α k 0, i b ap α 1 1 p α k k, to istnieją wykładniki β i {0,..., α i }, i = 1,..., k, oraz element nierozkładalny c R takie, że b = cp β 1 1 p β k k. Niech q R będzie elementem nierozkładalnym takim, że q b. Wtedy q ap α 1 1 p α k k. Ponieważ q jest elementem pierwszym, więc istnieje i {1,..., k} takie, że q p i (q a, gdyż element q nie jest odwracalny). Ponieważ element p i jest nierozkładalny, więc q p i. Z poprzedniego lematu wynika zatem, że istnieją element odwracalny c R oraz wykładniki β 1,..., β k 0 takie, ze b = cp β 1 1 p β k k. Gdyby β i > α i dla pewnego i, to p i ap α 1 1 p α i 1 i 1 pα i+1 i+1 pα k k, co prowadziłoby do wniosku, że p i p j dla j i, a więc do sprzeczności. Wniosek Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu, elementy a, b R są nieodwracalne, elementy p 1,..., p k R są nierozkładalne i parami niestowarzyszone, α 1,..., α k, β 1,..., β k 0, oraz ap α 1 1 p α k k = bp β 1 1 p β k k to a = b oraz α i = β i, i = 1,..., k. Niech X będzie podzbiorem dziedziny R. Element a R nazywamy największym wspólnym dzielnikiem elementów zbioru X wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: (1) a b dla wszystkich b X, (2) jeśli c b dla wszystkich b X, to c a. Jeśli element a dziedziny R jest największym wspólnym dzielnikiem elementów zbioru X R, to element b R jest największym wspólnym dzielnikiem elementów zbioru X wtedy i tylko wtedy, gdy b a. Jeśli 1 jest największym wspólnym dzielnikiem elementów zbioru X R, to mówimy, że elementy zbioru X są względnie pierwsze.

17 Algebra II Wykład 17 Stwierdzenie Niech a 1,..., a k będą elementami dziedziny z jednoznacznością rozkładu R. (1) Istnieje największy wspólny dzielnik elementów a 1,..., a k. Dokładniej, jeśli a i = b i p α i,1 1 p α i,l l, i = 1,..., k, dla elementów nieodwracalnych b 1,..., b k, parami niestowarzyszonych elementów nierozkładalnych p 1,..., p l oraz wykładników α i,j 0, i = 1,..., k, j = 1,..., l, to p min(α 1,1,...,α k,1 ) 1 p min(α 1,l,...,α k,l ) l jest największym wspólnym dzielnikiem elementów a 1,..., a k. (2) Jeśli R jest dziedzina ideałów głównych, to element b R jest największym wspólnym dzielnikiem elementów a 1,..., a k wtedy i tylko wtedy, gdy (b) = (a 1 ) + + (a k ). (1) Wynika bezpośrednio z Lematu (2) Teza wynika z obserwacji, że c a i, i = 1,..., k, wtedy i tylko wtedy, gdy (c) (a 1 ) + + (a k ). Jeśli elementy a i b dziedziny z jednoznacznością rozkładu są względnie pierwsze i a bc, to a c. Niech b R będzie największym wspólnym dzielnikiem elementów a 1,..., a k R. Jeśli element c R, c 0, jest wspólnym dzielnikiem elementów a 1,..., a k, to element b jest największym wspólnym dzielnikiem elementów a 1 c c,..., a k c. Ponieważ b a i dla i = 1,..., k, więc b jest wspólnym dzielnikiem elementów c a 1 c,..., a k c. Ponadto, jeśli d jest wspólnym dzielnikiem elementów a 1 c,..., a k d, to dc jest wspólnym dzielnikiem elementów a 1,..., a k, więc dc b, skąd d b, c co kończy dowód.

18 Algebra II Wykład 18 Niech a 1,..., a k będą elementami dziedziny z jednoznacznością rozkładu R. Jeśli element b R jest największym wspólnym dzielnikiem elementów a 1,..., a k, to dla dowolnego elementu a R element ab jest największym wspólnym dzielnikiem elementów aa 1,..., aa k. Jeśli a = 0, to teza jest oczywista. Załóżmy zatem, że a 0. Niech c będzie największym wspólnym dzielnikiem elementów aa 1,..., aa k. Wtedy z poprzedniej uwagi wynika, że element c jest największym wspólnym dzielnikiem elementów a 1,..., a k, zatem c b, co kończy dowód. a a

19 Algebra II Wykład Teoria podzielności w pierścieniach wielomianów Założenie. Przez cały paragraf R oznaczać będzie dziedzinę. Twierdzenie 2.1 (Algorytm dzielenia). Jeśli F, G R[X], G 0, oraz współczynnik wiodący wielomianu G jest odwracalny, to istnieją jednoznacznie wyznaczone wielomiany Q, H R[X] takie, że F = QG + H i deg P < deg H. Istnienie wielomianów Q i H udowodnimy poprzez indukcję ze względu na deg F. Jeśli deg F < deg G, to kładziemy Q := 0 i P := F. Przypuśćmy teraz, że k := deg F deg G =: l. Niech a będzie współczynnikiem wiodącym wielomianu F oraz niech b będzie współczynnikiem wiodącym wielomianu G. Dla c := b 1 a mamy deg(f cx k l G) < deg F, więc na mocy założenia indukcyjnego istnieją wielomiany Q, H R[X] takie, że F cx k l G = QG + H i deg H < deg G. Wtedy F = (cx n m + Q)G + H. Dla dowodu jednoznaczności załóżmy, że Q 1 G + H 1 = Q 2 G + H 2 dla Q 1, Q 2, H 1, H 2 R[X], przy czym deg H 1, deg H 2 < deg G. Wtedy (Q 1 Q 2 )G = H 2 H 1, więc deg(q 1 Q 2 ) + deg G = deg((q 1 Q 2 )G) = deg(h 2 H 1 ) < deg G, co jest możliwe tylko, gdy deg(q 1 Q 2 ) =, więc Q 1 = Q 2, skąd też H 1 = H 2. Wniosek 2.2. Jeśli K jest ciałem, to pierścień K[X] jest dziedziną Euklidesa. W szczególności, pierścień K[X] jest dziedziną ideałów głównych oraz dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Wystarczy rozważyć funkcję K[X] N, F 2 deg F. Wniosek 2.3 (Twierdzenie o reszcie). Jeśli F R[X] oraz a R, to istnieje wielomian Q R[X] taki, że F = (X a)q + F (a).

20 Algebra II Wykład 20 Mówimy, że element a R jest pierwiastkiem wielomianu F R[X], jeśli F (a) = 0. Twierdzenie 2.4. Jeśli F R[X], to element a R jest pierwiastkiem wielomianu F wtedy i tylko wtedy, gdy X a F. Jeśli element a R jest pierwiastkiem wielomianu F, to X a F na mocy powyższego wniosku. Z drugiej strony, gdy X a F, to istnieje wielomian Q 1 R[X] taki, że F = Q 1 (X a). Z poprzedniego wniosku wiemy też, że istnieje wielomian Q 2 R[X] taki, że F = Q 2 (X a) + F (a). Ponieważ deg 0, deg F (a) < deg(x a), więc z Twierdzenia 2.1 wynika, że F (a) = 0. Konstrukcja. Definiujemy gdzie K := (R R \ {0})/ (a, b) (c, d) : ad = bc. Oznaczamy a := [(a, b)] b. W zbiorze K definiujemy działania + i wzorami a + c ad+bc :=, b d bd a c ac :=. b d bd Zbiór K wraz z powyższymi działaniami, elementami wyróżnionymi 0 i 1, 1 1 oraz operacją a a, jest ciałem, który nazywamy ciałem ułamków b b dziedziny R. Funkcja R a a 1 K jest monomorfizmem pierścieni. Odtąd będziemy utożsamiać obraz tego przekształcenia z dziedziną R i traktować dziedzinę R jako podpierścień ciała K. Zauważmy, że jeśli a = bc, to a b = c 1 = c.

21 Algebra II Wykład 21 Stwierdzenie 2.5. Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu, F R[X] i k := deg F > 0. Niech a k będzie współczynnikiem wiodącym wielomianu F i niech a 0 będzie wyrazem wolnym wielomianu F. Jeśli elementy b, c R, c 0, są względnie pierwsze oraz b c jest pierwiastkiem wielomianu F, to b a 0 i c a k. Niech F = a k X k + a k 1 X k a 1 X + a 0. Równość F ( b ) = 0 implikuje równości c a 0 c k = b(a k b k 1 + a k 1 b k 2 c + + a 1 c k 1 ), a k b k = c(a k 1 b k a 1 bc k 2 + a 0 c k 1 ), co kończy dowód. (1) Wielomian F R[X] jest elementem odwracalnym w dziedzinie R[X] wtedy i tylko wtedy, gdy deg F = 0 oraz element F jest odwracalny w dziedzinie R. (2) Jeśli element a jest nierozkładalny w dziedzinie R, to wielomian a jest nierozkładalny w dziedzinie R[X]. (3) Jeśli element a R jest odwracalny oraz b R, to wielomian ax + b jest nierozkładalny w dziedzinie R[X]. (1) Wielomian 2X + 2 jest rozkładalny w dziedzinie Z[X], ale jest nierozkładalny w dziedzinie Q[X]. (2) Wielomian X jest nierozkładalny w dziedzinie R[X], ale jest rozkładalny w dziedzinie C[X]. Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu oraz F = a k X k + a k 1 X k a 0 R[X]. Wielomian F nazywamy prymitywnym, jeśli elementy a k,..., a 0 są względnie pierwsze.

22 Algebra II Wykład 22 Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu oraz F R[X], to istnieje wielomian prymitywny F 1 R[X] oraz element a R taki, F = af 1. Oczywiście a 0, gdy F 0. Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu oraz wielomian F R[X] jest nierozkładalny stopnia dodatniego, to wielomian F jest prymitywny. Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu z ciałem ułamków K. Dla wielomianu F K[X] istnieją elementy a, b R[X], a 0, oraz wielomian prymitywny F 1 R[X] takie, że af = bf 1. Oczywiście, gdy F 0, to b 0. Lemat 2.6 (Gauss). Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu oraz wielomiany F, G R[X] są prymitywne, to wielomian F G jest prymitywny. Niech Wtedy gdzie F = a k X k + a k 1 X k a 0, G = b l X l + b l 1 X l b 0. F G = c k+l X k+l + c k+l 1 X k+l c 0, c k = a 0 b k + a 1 b k a k b 0. Ustalmy element nierozkładalny p R[X]. Istnieją i 0, j 0 0 takie, że p a 0,..., a i0 1, p a i0, p b 0,..., b j0 1, p b j0. Wtedy p c i0 +j 0, gdyż p jest elementem pierwszym. Istotnie p a i b j dla (i, j) (i 0, j 0 ), i + j = i 0 + j 0, oraz p a i0 b i0. Z dowolności elementu p wynika, że wielomian F G jest prymitywny.

23 Algebra II Wykład 23 Lemat 2.7. Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu z ciałem ułamków K. Jeśli wielomiany F, G R[X] są prymitywne w pierścieniu R[X], to wielomiany F i G są stowarzyszone w pierścieniu R[X] wtedy i tylko wtedy, gdy wielomiany F i G są stowarzyszone w pierścieniu K[X]. Oczywiście jeśli wielomiany F i G są stowarzyszone w pierścieniu R[X], to są stowarzyszone w pierścieniu K[X]. Przypuśćmy, że wielomiany F i G są stowarzyszone w pierścieniu K[X]. Wtedy istnieją elementy niezerowe a, b R takie, że af = bg. Elementy a i b są stowarzyszone w dziedzinie R, gdyż a jest największym wspólnym dzielnikiem współczynników wielomianu af, zaś b jest największym wspólnym dzielnikiem współczynników wielomianu bg. Zatem istnieje element odwracalny u R taki, że a = bc. Wtedy bg = af = bcf, skąd G = cf, co kończy dowód. Lemat 2.8. Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu z ciałem ułamków K. Jeśli wielomian F R[X] jest prymitywny, to wielomian F jest nierozkładalny w dziedzinie R[X] wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian F jest nierozkładalny w dziedzinie K[X]. Załóżmy, że wielomian F jest nierozkładalny w dziedzinie R[X]. Ponieważ wielomian F jest prymitywny i nieodwracalny w dziedzinie R[X], więc jest nieodwracalny w dziedzinie K[X]. Załóżmy, że F = GH dla pewnych wielomianów G, H K[X]. Oczywiście G, H 0. Ustalmy niezerowe elementy a, b, c i d dziedziny R oraz wielomiany prymitywne G 1, H 1 R[X] takie, że ag = cg 1 oraz bh = dh 1. Wtedy abf = cdg 1 H 1, więc wielomiany F i G 1 H 1 są stowarzyszone w dziedzinie K[X]. Ponieważ wielomiany F i G 1 H 1 są prymitywne, więc na mocy poprzedniego lematu są one stowarzyszone w dziedzinie R[X]. Nierozkładalność wielomianu F w dziedzinie R[X] oznacza, że deg G = deg G 1 = 0 lub deg H = deg H 1 = 0, co kończy dowód tej implikacji. Załóżmy, że wielomian F jest nierozkładalny w dziedzinie K[X]. Oczywiście wtedy wielomian F jest nieodwracalny w dziedzinie R[X]. Załóżmy zatem, że F = GH dla pewnych wielomianów G, H R[X]. Wtedy, bez straty ogólności można założyć, że deg G = 0, tzn. G R. Wtedy G 1, więc element G jest odwracalny w pierścieniu R, a więc także w pierścieniu R[X].

24 Algebra II Wykład 24 Lemat 2.9. Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Jeśli wielomian F R[X] jest prymitywny i deg F > 0, to istnieją wielomiany nierozkładalne G 1,..., G k R[X] takie, że F = G 1 G k. Niech K będzie ciałem ułamków dziedziny R. Z Wniosku 2.2 wynika, że istnieją wielomiany nierozkładalne G 1,..., G k K[X] takie, że F = G 1 G k. Ustalmy niezerowe elementy a 1, b 1,..., a k, b k R oraz wielomiany prymitywne G 1,..., G k R[X] takie, że a i G i = b i G i dla i = 1,..., k. Wtedy a 1 a k F = b 1 b k G 1 G k, zatem wielomiany F oraz G 1 G k są stowarzyszone w dziedzinie K[X], a więc także w dziedzinie R[X] na mocy Lematu 2.7. Ponieważ wielomiany G 1,..., G k są nierozkładalne na mocy poprzedniego lematu, to kończy dowód. Wniosek Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu, to R[X] jest dziedziną z rozkładem. Ustalmy wielomian nieodwracalny F R[X]. Istnieją element a R oraz wielomian prymitywny F 1 R[X] takie, że F = af 1. Jeśli deg F = 0, to możemy założyć, że F 1 = 1, i element a jest nieodwracalny. Ponieważ R jest dziedziną z rozkładem, więc istnieją elementy a 1,..., a l R nierozkładalne w dziedzinie R (a więc także w dziedzinie R[X]) takie, że F = a = a 1 a l. Gdy deg F > 0, to z poprzedniego lematu wiemy, że istnieją wielomiany nierozkładalne G 1,..., G k R[X] takie, że F = G 1 G k. Jeśli element a jest odwracalny, to możemy założyć, że a = 1, a więc F = G 1 G k. W przeciwnym wypadku istnieją elementy nierozkładalne a 1,..., a l R takie, że a = a 1 a l, co kończy dowód.

25 Algebra II Wykład 25 Lemat Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu z ciałem ułamków K. Jeśli wielomian F R[X] jest prymitywny, G R[X] i F G w dziedzinie K[X], to F G w dziedzinie R[X]. Oczywiście, gdy G = 0, to teza jest oczywista. Załóżmy zatem, że G 0. Istnieje wielomian H K[X], H 0 taki, że F H = G. Wiemy, że istnieją niezerowe elementy a, b, c R oraz wielomiany prymitywne G 1, H 1 R[X] takie, że ah = bh 1 oraz G = cg 1. Wtedy bf H 1 = acg 1, więc wielomiany F H 1 i G 1 są stowarzyszone w dziedzinie K[X], zatem także w dziedzinie R[X] (Lemat 2.7). W szczególności F G 1, a więc także F G w dziedzinie R[X]. Lemat Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu oraz wielomian F R[X] jest nierozkładalny, to wielomian F jest pierwszy. Przypuśćmy, że F GH. Ustalmy elementy a, b R oraz wielomiany prymitywne G 1, H 1 R[X] takie, że G = ag 1 i H = bh 1. Wtedy ab jest największym wspólnym dzielnikiem współczynników wielomianu GH = abg 1 H 1, więc jeśli deg F = 0, to F ab. Ponieważ w tym przypadku element F jest nierozkładalny, zatem pierwszy, w dziedzinie R, więc F a lub F b, co implikuje, że F G lub F H. Gdy deg F > 0, to wielomian F jest prymitywny, a więc nierozkładalny w dziedzinie K[X] na mocy Lematu 2.8, gdzie K jest ciałem ułamków dziedziny R. Ponieważ pierścień K[X] jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu (Wniosek 2.2), więc wielomian F jest pierwszy w dziedzinie K[X], skąd F G lub F H w dziedzinie K[X]. Zatem teza wynika z Lematu Wniosek Jeśli R jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu, to pierścień R[X] jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Przypomnijmy, że na mocy Wniosku 1.6 dziedziny z jednoznacznością rozkładu to dziedziny z rozkładem, w których elementy nierozkładalne są pierwsze. Wniosek Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu oraz k 1, to pierścień R[X 1,..., X k ] jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu.

26 Algebra II Wykład 26 Wniosek Jeśli K jest ciałem oraz k 1, to pierścień K[X 1,..., X k ] jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Pierścień Z[X] jest dziedziną z jednoznacznością rozkładu, która nie jest dziedziną ideałów głównych. Twierdzenie 2.16 (Kryterium Eisensteina I). Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu. Jeśli F = a k X k + a k 1 X k a 0 R[X], k 1, jest wielomianem prymitywnym oraz istnieje element nierozkładalny p R taki, że p a k, p a k 1,..., p a 0, p 2 a 0, to wielomian F jest nierozkładalny w pierścieniu R[X]. Przypuśćmy, że F = GH dla G R[X]. Zauważmy, że wielomiany G i H są prymitywne. Zapiszmy G = b i X i + + b 0, H = c j X j + + c 0. Wtedy p b 0 c 0 oraz p 2 b 0 c 0, więc bez straty ogólności możemy założyć, że p b 0 oraz p c 0. Ponieważ wielomian H jest prymitywny, więc l 0 := min{l p b l } jest dobrze zdefiniowane. Wtedy p b l0 c 0 + b l0 1c b 0 c l0 = a l0, więc l 0 = k, skąd deg G = k, deg H = 0. Ponadto prymitywność wielomianu F implikuje, że element H jest odwracalny w pierścieniu R, a więc także w pierścieniu R[X].

27 Algebra II Wykład 27 Wniosek 2.17 (Kryterium Eisensteina II). Niech R będzie dziedziną z jednoznacznością rozkładu i ciałem ułamków K. Jeśli F = a k X k + a k 1 X k a 0 R[X], k 1, oraz istnieje element nierozkładalny p R taki, że p a k, p a k 1,..., p a 0, p 2 a 0, to wielomian F jest nierozkładalny w pierścieniu K[X]. Ustalmy element a R oraz wielomian prymitywny F 1 F = af 1. Jeśli R[X] takie, że F 1 = b k X k + b k 1 X k b 0, to p b k, p b k 1,..., p b 0, p 2 b 0, gdyż p a (zauważmy, że a i = ab i, i = 0,..., k). Z poprzedniego twierdzenia wielomian F 1 jest nierozkładalny w dziedzinie R[X], a więc także w dziedzinie K[X] na mocy Lematu 2.8. Ponieważ element a jest odwracalny w ciele K, więc oznacza to, że wielomian F jest nierozkładalny w dziedzinie K[X].

28 Algebra II Wykład Moduły i ich homomorfizmy Założenie. Przez cały paragraf R oznaczać będzie pierścień. R-modułem nazywamy grupę abelową M wraz z funkcją R M M, (r, m) rm, taką że spełnione są następujące warunki: (1) r R, m, n M : r(m + n) = rm + rn, (2) r, s R, m M : (r + s)m = rm + sm, (3) r, s R, m M : r(sm) = (rs)m, (4) m M : 1m = m. Jeśli M jest R-modułem, to dla dowolnych elementów r R, m M oraz k Z zachodzą równości: r0 = 0, 0m = 0, k(rm) = r(km), ( r)m = (rm) = r( m). Jeśli R jest ciałem, to R-moduły to przestrzenie liniowe nad ciałem R. Z-moduły to grupy abelowe. Jeśli I jest ideałem pierścienia R, to I jest R-modułem. Jeśli ϕ : R S jest homomorfizmem pierścieni, to pierścień S jest R- modułem wraz z działaniem (r, s) ϕ(r)s. Zbiór 0 := {0} wraz z działaniem (r, 0) 0 R-modułem, który nazywamy trywialnym. Jeśli ϕ : R S jest homomorfizmem pierścieni, to każdy S-moduł M jest R-modułem z działaniem (r, m) ϕ(r)m.

29 Algebra II Wykład 29 Niech M i N będą R-modułami. Funkcję f : M N nazywamy homomorfizmem R-modułów jeśli f(m + n) = f(m) + f(n) i f(rm) = rf(m) dla dowolnych elementów m, n M oraz r R. Jeśli ϕ : M N jest homomorfizmem R-modułów, to ϕ jest homomorfizmem grup abelowych. Homomorfizm nazywamy monomorfizmem, jeśli jest injekcją. Homomorfizm nazywamy epimorfizmem, jeśli jest surjekcją. Homomorfizm f : M N nazywamy izomorfizmem, jeśli istnieje homomorfizm g : N M taki, że gf = Id M oraz fg = Id N. Mówimy, że moduły M i N są izomorficzne i piszemy M N, jeśli istnieje izomorfizm M N. Jądrem homomorfizmu f : M N nazywamy zbiór Ker f := {m M f(m) = 0}. Obrazem homomorfizmu f : M N nazywamy zbiór Im f := {f(m) m M}. (1) Homomorfizm f jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Ker f = 0 := {0}. (2) Homomorfizm f : M N jest epimorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Im f = N. (3) Homomorfizm f jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest monomorfizmem i epimorfizmem.

30 Algebra II Wykład 30 Dla dowolnych R-modułów M i N funkcja 0 : M N, m 0, jest homomorfizmem, Ker 0 = M, Im 0 = 0. W szczególności, dla dowolnego R-modułu M mamy jedyne homomorfizmy postaci 0 M oraz M 0. Niech M będzie R-modułem. Podzbiór N M nazywamy podmodułem modułu M, jeśli N jest podgrupą grupy M oraz r R, m N = rm N. (1) Jeśli N jest podmodułem R-modułu M, to N jest R-modułem. (2) Jeśli N jest podmodułem R-modułu M oraz U jest podmodułem modułu N, to U jest podmodułem modułu M. (3) Jeśli U i V są podmodułami modułu M takimi, że U V, to U jest podmodułem modułu V. Jeśli N jest podmodułem R-modułu M, to funkcja N M, m m, jest monomorfizmem modułów, który nazywamy naturalnym włożeniem. Jeśli M jest R-modułem, to zbiory 0 i M są podmodułami modułu M. Podzbiór pierścienia R jest podmodułem modułu R wtedy i tylko wtedy, gdy jest ideałem pierścienia R. Jeśli f : M N jest homomorfizmem R-modułów, to zbiór Ker f jest podmodułem modułu M, zaś zbiór Im f jest podmodułem modułu N. Ogólniej, jeśli U jest podmodułem modułu M, to zbiór f(u) jest podmodułem modułu N, oraz gdy V jest podmodułem modułu N, to zbiór f 1 (V ) jest podmodułem modułu N. Jeśli m jest elementem R-modułu M oraz I jest ideałem pierścienia R, to zbiór Im := {rm r I} jest podmodułem modułu M.

31 Algebra II Wykład 31 Jeśli r R oraz N jest podmodułem R-modułu M, to zbiór rn := {rn n N} jest podmodułem modułu M. Jeśli U i V są podmodułami R-modułu M, to zbiór U + V := {u + v u U, v V } jest podmodułem modułu M. Jeśli r R oraz M jest R-modułem, to zbiór M[r] := {m M rm = 0} jest podmodułem modułu M. Jeśli r R oraz M jest R-modułem, to zbiór M(r) := α>0 M[r α ] jest podmodułem modułu M. Jeśli M i, i I, I, są podmodułami modułu M, to i I M i jest podmodułem modułu M. Obserwacja 3.1. Jeśli X jest podzbiorem R-modułu M, oraz M i, i I, są wszystkimi podmodułami modułu M zawierającymi podzbiór X, to podmoduł i I M i jest najmniejszym podmodułem modułu M zawierającym podzbiór X. Jeśli X jest podzbiorem R-modułu M, to najmniejszy podmoduł modułu M zawierający zbiór X nazywamy podmodułem modułu M generowanym przez zbiór X i oznaczamy RX. R-moduł M nazywamy skończenie generowanym wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje skończony podzbiór X M taki, że M = RX.

32 Algebra II Wykład 32 R-moduł M nazywamy cyklicznym wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje element m M taki, że M = R{m}. Twierdzenie 3.2. Jeśli m 1,..., m k są elementami R-modułu M, to Ćwiczenie. R{m 1,..., m k } = Rm Rm k. Obserwacja 3.3. Jeśli R-moduł M jest generowany przez elementy m 1,..., m k oraz f : M N jest homomorfizmem R-modułów, to moduł Im f jest generowany przez elementy f(m 1 ),..., f(m k ). Jeśli N jest podmodułem R-modułu M, to modułem ilorazowym nazywamy zbiór gdzie M/N := {m + N m N}, m + N := {m + n n N}, m M, wraz z działaniami (m + N) + (n + N) := (m + n) + N, r(m + N) := rm + N. Funkcję M M/N, m m+n, nazywamy naturalnym rzutowaniem. Twierdzenie 3.4. Jeśli N jest podmodułem R-modułu M, to powyższe definicje są poprawne i określają w zbiorze M/N strukturę R-modułu. Naturalne rzutowanie M M/N jest epimorfizmem R-modułów z jądrem N. Ćwiczenie. W powyższym dowodzie można wykorzystać fakt, że m + N = n + N wtedy i tylko wtedy, gdy m n N.

33 Algebra II Wykład 33 Twierdzenie 3.5. Jeśli f : M N jest homomorfizmem R-modułów, to dla każdego podmodułu U modułu M takiego, że U Ker f, definicja M/U N, m + U f(m), jest poprawna i definiuje homomorfizm o jądrze Ker f/u oraz obrazie Im f. Ćwiczenie. Wniosek 3.6 (Twierdzenia o izomorfizmie). (1) Jeśli f : M N jest homomorfizmem R-modułów, to funkcja M/ Ker f Im f, m + Ker f f(m), jest izomorfizmem R-modułów. (2) Jeśli U i V są podmodułami R-modułu M, to funkcja U/U V (U + V )/V, u + U V u + V, jest izomorfizmem R-modułów. (3) Jeśli U i V są podmodułami R-modułu M takimi, że V U, to U/V jest podmodułem modułu M/V oraz funkcja (M/V )/(U/V ) M/U, (m + V ) + (U/V ) m + U, jest izomorfizmem R-modułów. Sumą prostą R-modułów M 1,..., M k, oznaczaną k i=1 M i lub M 1 M k (lub M k, gdy M i = M dla i = 1,..., k), nazywamy zbiór M 1 M k, z działaniami (m 1,..., m k ) + (n 1,..., n k ) := (m 1 + n 1,..., m k + n k ), r(m 1,..., m k ) := (rm 1,..., rm k ). Dla każdego j = 1,..., k definiujemy funkcje k ι j : M j M i, m (0,..., 0, }{{} m, 0,..., 0), i=1 j-te miejsce i π j : n M i M j, (m 1,..., m n ) m j, i=1 nazywane naturalnym włożeniem i rzutowaniem, odpowiednio.

34 Algebra II Wykład 34 Twierdzenie 3.7. Niech M 1,..., M k będą R-modułami. (1) Suma prosta k i=1 M i jest R-modułem. (2) Dla każdej liczby j = 1,..., k naturalne włożenie ι j : M j k i=1 M i jest monomorfizmem R-modułów. (3) Dla każdej liczby j = 1,..., k naturalne rzutowanie π j : k i=1 M i M j jest epimorfizmem R-modułów. Ćwiczenie. Twierdzenie 3.8. (1) Jeśli f j : M j N, j = 1,..., k, są homomorfizmami R-modułów, to istnieje dokładnie jeden homomorfizm f : k i=1 M i N taki, że fι j = f j dla j = 1,..., k, gdzie ι j : M j n i=1 M i, j = 1,..., n, są naturalnymi włożeniami. Homomorfizm f dany jest wzorem f(m 1,..., m k ) = f 1 (m 1 ) + + f k (m k ). (2) Jeśli f j : N M j, j = 1,..., k, są homomorfizmami modułów, to istnieje dokładnie jeden homomorfizm f : N k i=1 M i taki, że π j f = f j dla j = 1,..., k, gdzie π j : k i=1 M i M j, j = 1,..., j, są naturalnymi rzutowaniami. Homomorfizm f dany jest wzorem Ćwiczenie. f(n) = (f 1 (n),..., f k (n)). Oznaczenie. Jeśli f, g : M N są homomorfizmami R-modułów, to definiujemy funkcję f + g : M N wzorem (f + g)(m) := f(m) + g(m), m M.

35 Algebra II Wykład 35 Obserwacja 3.9. Niech f, g : M N będą homomorfizmami R-modułów. (1) Funkcja f + g jest homomorfizmem R-modułów. (2) Dla dowolnego homomorfizmu h : N U h(f + g) = hf + hg. (3) Dla dowolnego homomorfizmu h : V M (f + g)h = fh + gh. Obserwacja Jeśli M 1,..., M k są R-modułami, to (1) π j ι j = Id Mj, j = 1,..., k, (2) π i ι j = 0, i j, (3) ι 1 π ι k π k = IdL k i=1 M i, gdzie dla każdego j = 1,..., k, π j : k i=1 M i M j jest naturalnym rzutowaniem, zaś ι j : M j k i=1 M i jest naturalnym włożeniem. Twierdzenie Jeśli M, M 1,..., M k są R-modułami, to M k i=1 M i wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją homomorfizmy f j : M M j i g j : M j M, j = 1,..., k, takie, że (1) f j g j = Id Mj, j = 1,..., k, (2) f j g l = 0, j l, (3) g 1 f g k f k = Id M. Jeśli homomorfizmy f 1,..., f k, g 1,..., g k są takie jak wyżej, to homomorfizm f : M k i=1 M i, f(m) := (f 1 (m),..., f k (m)), jest izomorfizmem (izomorfizm odwrotny dany jest wzorem g(m 1,..., m k ) := g 1 (m 1 ) + + g k (m k )). Jeśli f : M k i=1 M i i g : k i=1 M i M są wzajemnie odwrotnymi izomorfizmami, to poszukiwane funkcje są postaci f j := π j f oraz g j := gι j, j = 1,..., k, gdzie dla każdego j = 1,..., k, π j : k i=1 M i M j jest naturalnym rzutowaniem, zaś ι j : M j k i=1 M i jest naturalnym włożeniem. R-moduł N nazywamy składnikiem prostym R-modułu M, jeśli istnieje R- moduł U taki, że M N U.

36 Algebra II Wykład 36 Wniosek R-moduł N jest składnikiem prostym R-modułu M wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją homomorfizmy f : N M oraz g : M N takie, że gf = Id N. Jeśli N jest składnikiem prostym R-modułu M, to istnienie stosownych homomorfizmów jest konsekwencją poprzedniego twierdzenia. Załóżmy zatem, że istnieją homomorfizmy f : N M i g : M N takie, że gf = Id N. Pokażemy, że M N Ker g. Istotnie, niech ι : Ker g M będzie naturalnym włożeniem oraz h : M Ker g dane będzie wzorem h(m) := m fg(m). Wtedy gf = Id N, hι = Id Ker g, gι = 0, hf = 0 oraz fg + ιh = Id M, co kończy dowód wobec poprzedniego twierdzenia. Twierdzenie Jeśli M 1,..., M k są podmodułami R-modułu M takimi, że (1) M = M M k, (2) M i (M M i 1 + M i M k ) = 0, i = 1,..., k, to M k i=1 M i. Z założeń twierdzenia wynika, że dla każdego elementu m istnieją jednoznacznie wyznaczone elementy m i M i, i = 1,..., k, takie, że m = m m k. Zatem funkcje f j : M M j, j = 1,..., k, dane wzorami f j (m m k ) := m j, m i M i, i = 1,..., k, j = 1,..., k, są poprawnie określone. Ponadto są one homomorfizmami R- modułów oraz f j ι j = Id Mj, j = 1,..., k, f j ι l = 0, j l, i ι 1 f ι k f k = Id M, gdzie dla każdego j = 1,..., k, ι j : M i M jest naturalnym włożeniem. Zatem teza wynika z Twierdzenia W sytuacji opisanej powyższym twierdzeniem mówimy czasami, że moduł M jest wewnętrzną sumą prostą podmodułów M 1,..., M k. Mówimy, że ciąg homomorfizmów R-modułów f 1 f 2 M 0 M1 M2 M k 1 f k Mk jest dokładny wtedy i tylko wtedy, gdy Im f i = Ker f i+1, i = 1,..., n 1. Ciąg 0 M f N jest dokładny wtedy i tylko wtedy, gdy f jest monomorfizmem.

37 Algebra II Wykład 37 Ciąg M f N 0 jest dokładny wtedy i tylko wtedy, gdy f jest epimorfizmem. Dla dowolnych R-modułów M i N ciągi i 0 M ι 1 M N π 2 N 0 0 N ι 2 M N π 1 M 0 są dokładne, gdzie ι 1 : M M N i ι 2 : N M N są naturalnymi włożeniami, zaś π 1 : M N M i π 2 : M N N są naturalnymi rzutowaniami. Jeśli N jest podmodułem R-modułu M, to ciąg 0 N ι M π M/N 0 jest dokładny, gdzie ι : N M jest naturalnym włożeniem, zaś π : M M/N jest naturalnym rzutowaniem. Dla dowolnego homomorfizmu f : M N ciąg 0 Ker f M f N Coker f 0 jest dokładny, gdzie Coker f := N/ Im f nazywamy kojądrem homomorfizmu f. Ciąg dokładny 0 U f V g W 0 nazywamy rozszczepialnym, jeśli istnieje izomorfizm h : V U W taki, że hf = ι oraz πh = g, gdzie ι : U U W i π : U W V są naturalnym włożeniem i rzutowaniem, odpowiednio.

38 Algebra II Wykład 38 Lemat Jeśli 0 U f V g W 0 jest ciągiem dokładnym oraz h : U W V jest homomorfizmem takim, że hι = f i gh = π, gdzie ι : U U W oraz π : U W W są naturalnymi włożeniem i rzutowaniem, to homomorfizm h jest izomorfizmem. Przypuśćmy, że (u, w) Ker h. Wtedy mamy oraz w = π(u, w) = (gh)(u, w) = 0 f(u) = hι(u) = h(u, 0) = h(u, w) = 0 więc u = 0, gdyż f jest monomorfizmem. Aby pokazać, że h jest epimorfizmem, ustalmy v V. Niech w := g(v). Wtedy v h(0, w) Ker g = Im f, więc istnieje element u U taki, że v h(0, w) = f(u), skąd h(u, w) = h(u, 0) + h(0, w) = f(u) + h(0, w) = v.

39 Algebra II Wykład 39 Twierdzenie Ciąg dokładny 0 U f V g W 0 jest rozszczepialny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje homomorfizm h : W V taki, że gh = Id W. Niech ι 1 : U U W, ι 2 : W U W i π : U W V będą naturalnymi włożeniami i rzutowaniem, odpowiednio. Jeśli ciąg 0 U f V g W 0 jest dokładny oraz κ : V U W jest izomorfizmem takim, że κf = ι 1 oraz πκ = g, to dla h = κ 1 ι 2 mamy gh = Id W. Niech h : W V będzie homomorfizmem takim, że gh = Id W, i niech κ : U W V będzie homomorfizmem danym wzorem κ(u, w) := f(u) + h(w). Wtedy κι 1 = f i gκ = π, więc homomorfizm κ jest izomorfizmem na mocy poprzedniego lematu. Ponadto κ 1 f = ι 1 oraz πκ 1 = g, co kończy dowód.

40 Algebra II Wykład Moduły wolne i projektywne Założenie. Przez cały paragraf R oznaczać będzie pierścień, R 0. Oznaczenie. Dla ustalonego k 1 piszemy e i := (0,..., 0, }{{} 1, 0,..., 0) R k, i-te miejsce i = 1,..., k. Lemat 4.1. Jeśli m 1,..., m k są elementami R-modułu M, to istnieje dokładnie jeden homomorfizm f : R k M taki, że f(e i ) = m i, dla i = 1,..., n. Homomorfizm f dany jest wzorem f(r 1,..., r k ) = r 1 m r k m k, r 1,..., r k R, oraz Im f = Rm Rm k, Ćwiczenie. Elementy m 1,..., m k R-modułu M nazywamy liniowo niezależnymi, jeśli spełniony jest następujący warunek: r 1,..., r k R : r 1 m r k m k = 0 = r 1 = = r k = 0. Elementy e 1,..., e k R k są liniowo niezależne. Jeśli elementy m 1,..., m k R-modułu M są liniowo niezależne, to elementy m i1,..., m ik są liniowo niezależne dla dowolnego ciągu 1 i 1 < < i k n. Elementy m 1,..., m k R-modułu M są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy homomorfizm przedstawiony w Lemacie 4.1 jest monomorfizmem. Mówimy, że elementy m 1,..., m k R-modułu M tworzą bazę modułu M, jeśli są liniowo niezależne oraz M = Rm Rm k.

41 Algebra II Wykład 41 Lemat 4.2. Jeśli elementy m 1,..., m k tworzą bazą R-modułu M, to moduł M jest (wewnętrzną) sumą prostą podmodułów Rm 1,..., Rm k. Ćwiczenie. R-moduł M nazywamy (skończenie generowanym) wolnym, jeśli posiada bazę. Obserwacja 4.3. Jeśli M jest R-modułem wolnym z bazą m 1,..., m k oraz f : M N jest izomorfizmem R-modułów, to moduł N jest wolny z bazą f(m 1 ),..., f(m k ). Jeśli K jest ciałem, to wszystkie (skończenie generowane, tj. skończenie wymiarowe) K-moduły są wolne. R-moduł R jest wolny z bazą 1. Obserwacja 4.4. Jeśli R-moduły M i N są wolne z bazami m 1,..., m k oraz n 1,..., n l, odpowiednio, to moduł M N jest wolny z bazą (m 1, 0),..., (m k, 0), (0, n 1 ),..., (0, n l ). Wniosek 4.5. R-moduł R k jest wolny z bazą e 1,..., e k. Wniosek 4.6. Dla dowolnego skończenie generowanego R-modułu M istnieje wolny R- moduł N oraz epimorfizm N M. Wynika z poprzedniego wniosku oraz Lematu 4.1. Twierdzenie 4.7. R-moduł M jest wolny z bazą m 1,..., m k wtedy i tylko wtedy, gdy homomorfizm R k M, (r 1,..., r k ) r 1 m r k m k, jest izomorfizmem. Ćwiczenie.

42 Algebra II Wykład 42 Twierdzenie 4.8. R-moduł M jest wolny z bazą m 1,..., m k wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego R-modułu N oraz elementów n 1,..., n k istnieje dokładnie jeden homomorfizm f : M N taki, że f(m i ) = n i, i = 1,..., k. Z Lematu 4.1 wiemy, że mamy homomorfizm g : R k M dany wzorem g(r 1,..., r k ) := r 1 m r k m k. Jeśli moduł M jest wolny z bazą m 1,..., m k, to homomorfizm g jest izomorfizmem na mocy Twierdzenia 4.7. Ustalmy R-moduł N oraz elementy n 1,..., n k. Mamy homomorfizm h : R k N dany wzorem h(r 1,..., r k ) := r 1 n r k n k. Wtedy f := hg 1 : M N jest homomorfizmem takim, że f(m i ) = n i, i = 1,..., k. Ponadto, jeśli f : M N jest homomorfizmem takim, że f(m i ) = n i, i = 1,..., k, to fg : R k N jest homomorfizmem takim, że fg(e i ) = n i, i = 1,..., k. Z Lematu 4.1 wynika, że fg = h, więc f = hg 1. Przypuśćmy teraz dla dowolnego R-modułu N oraz elementów n 1,..., n k istnieje dokładnie jeden homomorfizm f : M N taki, że f(m i ) = n i, i = 1,..., k. W szczególności istnieje homomorfizm f : M R k taki, że f(m i ) = e i, i = 1,..., k. Wtedy gf(m i ) = m i = Id M (m i ), fg(e i ) = e i = Id R k(e i ), i = 1,..., k, zatem z powyższego warunku oraz Lematu 4.1 wynika, że gf = Id M i fg = Id R k. Zatem homomorfizm g jest izomorfizmem, co kończy dowód wobec Twierdzenia 4.7.

43 Algebra II Wykład 43 Oznaczenie. Jeśli I ideałem pierścienia R oraz M jest R-modułem, to przez IM oznaczamy podmoduł modułu M generowany przez wszystkie elementy postaci rm, r I, m M. Lemat 4.9. Niech I będzie ideałem pierścienia R oraz M R-modułem. Jeśli M = Rm Rm k, to IM = Im Im k. Wiemy, że Im 1 + +Im k jest podmodułem R-modułu M. Łatwo też zauważyć, że Im Im k IM. Dla zakończenia dowodu wystarczy pokazać, że rm Im Im k dla dowolnych r R i m M, co jest łatwym ćwiczeniem. Lemat Jeśli I jest ideałem pierścienia R oraz M jest R-modułem, to definicja (r + I)(m + IM) := rm + IM jest poprawna i określa w zbiorze M/IM strukturę R/I-modułu. Ćwiczenie.

44 Algebra II Wykład 44 Lemat Jeśli I jest ideałem właściwym pierścienia R, M wolnym R-modułem z bazą m 1,..., m k, to R/I-moduł M/IM jest wolny z bazą m 1 +IM,..., m k +IM. Pokażemy najpierw, że elementy m 1 +IM,..., m k +IM generują R/I-moduł M/IM. Jeśli m + IM M/IM, to istnieją elementy r 1,..., r k R takie, że m = r 1 m r k m k, więc m + IM = (r 1 + I)(m 1 + IM) + + (r k + I)(m k + IM). Aby sprawdzić, że elementy m 1 + IM,..., m k + IM są liniowo niezależne, załóżmy, że (r 1 + I)(m 1 + IM) + + (r k + I)(m k + IM) = 0 dla pewnych r 1,..., r k R. Wtedy istnieją elementy s 1,..., s k I takie, że r 1 m r k m k = s 1 m s k m k. Z liniowej niezależności elementów m 1,..., m k wynika, że r 1 = s 1,..., r k = s k, co kończy dowód. Wniosek Jeśli M jest wolnym R-modułem, to dowolne dwie bazy modułu M są równoliczne. Niech m 1,..., m k oraz n 1,..., n l będą dwoma bazami modułu M. Ustalmy ideał maksymalny I pierścienia R. Wtedy moduł M/IM jest wolnym R/Imodułem z bazami m 1 + IM,..., m k + IM oraz n 1 + IM,..., n l + IM. Ponieważ R/I jest ciałem, więc k = l, co kończy dowód. Jeśli M jest wolnym R-modułem, to liczbę elementów dowolnej bazy modułu M nazywamy rangą modułu M oraz oznaczamy rk R M. Obserwacja Jeśli M i N są wolnymi R-modułami, to M N jest wolnym R-modułem oraz rk R (M N) = rk R M + rk R N (patrz Obserwacja 4.4).

i=0 a ib k i, k {0,..., n+m}. Przypuśćmy, że wielomian

i=0 a ib k i, k {0,..., n+m}. Przypuśćmy, że wielomian 9. Wykład 9: Jednoznaczność rozkładu w pierścieniach wielomianów. Kryteria rozkładalności wielomianów. 9.1. Jednoznaczność rozkładu w pierścieniach wielomianów. Uwaga 9.1. Niech (R, +, ) będzie pierścieniem

Bardziej szczegółowo

Algebra I. Grzegorz Bobiński. wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

Algebra I. Grzegorz Bobiński. wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu Algebra I wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki Grzegorz Bobiński Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu Toruń 2005 Spis treści Rozdział I. Pierścienie 3 1.1. Działania w zbiorach

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 24 lutego 2015 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 2 marca 2017 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod m)),

Bardziej szczegółowo

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny)

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny) Rozdział 1 Pierścienie i ideały Definicja 1.1 Pierścieniem nazywamy trójkę (R, +, ), w której R jest zbiorem niepustym, działania + : R R R i : R R R są dwuargumentowe i spełniają następujące warunki dla

Bardziej szczegółowo

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy Ciała skończone 1. Ciała: podstawy Definicja 1. Każdy zbiór liczb, w którym są wykonalne wszystkie cztery działania z wyjątkiem dzielenia przez 0 i który zawiera więcej niż jedną liczbę, nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

14. Wykład 14: Grupa Galois wielomianu. Zasadnicze twierdzenia teorii Galois. Rozszerzenia rozwiązalne, cykliczne i abelowe

14. Wykład 14: Grupa Galois wielomianu. Zasadnicze twierdzenia teorii Galois. Rozszerzenia rozwiązalne, cykliczne i abelowe 14. Wykład 14: Grupa Galois wielomianu. Zasadnicze twierdzenia teorii Galois. Rozszerzenia rozwiązalne, cykliczne i abelowe. 14.1. Grupa Galois wielomianu. Definicja 14.1. Niech F będzie ciałem, niech

Bardziej szczegółowo

1 Określenie pierścienia

1 Określenie pierścienia 1 Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

12. Wykład 12: Algebraiczne domkniecie ciała. Wielokrotne pierwiastki wielomianów. Rózniczkowanie wielomianów. Elementy rozdzielcze.

12. Wykład 12: Algebraiczne domkniecie ciała. Wielokrotne pierwiastki wielomianów. Rózniczkowanie wielomianów. Elementy rozdzielcze. 12. Wykład 12: Algebraiczne domkniecie ciała. Wielokrotne pierwiastki wielomianów. Rózniczkowanie wielomianów. Elementy rozdzielcze. Rozszerzenia rozdzielcze i pojedyncze. Rozszerzenia normalne. 12.1.

Bardziej szczegółowo

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a);

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a); Ciała i wielomiany 1 Ciała i wielomiany 1 Definicja ciała Niech F będzie zbiorem, i niech + ( dodawanie ) oraz ( mnożenie ) będą działaniami na zbiorze F. Definicja. Zbiór F wraz z działaniami + i nazywamy

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 7, 13.11.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Ułamki pierścienia całkowitego Cel: Wprowadzenie pojęcia funkcji

Bardziej szczegółowo

Uwaga 1.2. Niech (G, ) będzie grupą, H 1, H 2 < G. Następujące warunki są równoważne:

Uwaga 1.2. Niech (G, ) będzie grupą, H 1, H 2 < G. Następujące warunki są równoważne: 1. Wykład 1: Produkty grup. Produkty i koprodukty grup abelowych. Przypomnijmy konstrukcje słabych iloczynów (sum) prostych i iloczynów (sum) prostych grup znane z kursowego wykładu algebry. Ze względu

Bardziej szczegółowo

1. Określenie pierścienia

1. Określenie pierścienia 1. Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Algebra 1 Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Definicje i podstawowe własności Definicja 1. Niech X będzie niepustym zbiorem. Działaniem w zbiorze X nazywamy dowolne odwzorowanie (funkcję) działające

Bardziej szczegółowo

Pierścień wielomianów jednej zmiennej

Pierścień wielomianów jednej zmiennej Rozdział 1 Pierścień wielomianów jednej zmiennej 1.1 Definicja pierścienia wielomianów jednej zmiennej Definicja 1.1 Niech P będzie dowolnym pierścieniem. Ciąg nieskończony (a 0, a 1,..., a n,...) elementów

Bardziej szczegółowo

= b i M i [x], gdy charf = p, to a i jest pierwiastkiem wielomianu x n i

= b i M i [x], gdy charf = p, to a i jest pierwiastkiem wielomianu x n i 15. Wykład 15: Rozszerzenia pierwiastnikowe. Elementy wyrażające się przez pierwiastniki. Rozwiązalność równań przez pierwiastniki. Równania o dowolnych współczynnikach. 15.1. Rozszerzenia pierwiastnikowe.

Bardziej szczegółowo

Skończone rozszerzenia ciał

Skończone rozszerzenia ciał Skończone rozszerzenia ciał Notkę tę rozpoczniemy od definicji i prostych własności wielomianu minimalnego, następnie wprowadzimy pojecie rozszerzenia pojedynczego o element algebraiczny, udowodnimy twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej algorytmy

Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej algorytmy Rozdział 15 Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej algorytmy 15.1 Algorytm dzielenia Definicja 15.1 Niech dany będzie niezerowy wielomian f K[x] (K jest ciałem) f = a 0 x m + a 1 x m 1 +... + a m, gdzie

Bardziej szczegółowo

1 Grupy. 1.1 Grupy. 1.2 Podgrupy. 1.3 Dzielniki normalne. 1.4 Homomorfizmy

1 Grupy. 1.1 Grupy. 1.2 Podgrupy. 1.3 Dzielniki normalne. 1.4 Homomorfizmy 1 Grupy 1.1 Grupy 1.1.1. Niech G będzie taką grupa, że (ab) 2 = a 2 b 2 dla dowolnych a, b G. Udowodnić, że grupa G jest abelowa. 1.1.2. Niech G będzie taką grupa, że (ab) 1 = a 1 b 1 dla dowolnych a,

Bardziej szczegółowo

Algorytm Euklidesa. ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90),

Algorytm Euklidesa. ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90), Algorytm Euklidesa ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90), (d) NWD(120, 168, 280), (e) NWD(30, 42, 70, 105), (f) NWW[120, 195], (g)

Bardziej szczegółowo

1 Pierścienie i ich homomorfizmy. Ideał, pierścień ilorazowy. Ideały pierwsze i maksymalne, dziedziny i ciała - definicje i przykłady

1 Pierścienie i ich homomorfizmy. Ideał, pierścień ilorazowy. Ideały pierwsze i maksymalne, dziedziny i ciała - definicje i przykłady Tekst ten jest dostępny na stronie http://www-usersmatumkpl/ cstefan/ W razie potrzeby tam będą znajdowały się ewentualne poprawki i uzupełnienia 1 Pierścienie i ich homomorfizmy Ideał, pierścień ilorazowy

Bardziej szczegółowo

9 Przekształcenia liniowe

9 Przekształcenia liniowe 9 Przekształcenia liniowe Definicja 9.1. Niech V oraz W będą przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem F. Przekształceniem liniowym nazywamy funkcję ϕ : V W spełniającą warunek (LM) v1,v 2 V a1,a 2

Bardziej szczegółowo

2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16

2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni 2018 1 Spis treści 1 Podzielność w Z, algorytm Euklidesa 2 2 Kongruencje 5 3 Twierdzenia: Fermata, Eulera i Wilsona 7 4 Grupy 9 5 Grupy permutacji 12 6 Homomorfizmy

Bardziej szczegółowo

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G.

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Przykłady działań wewnętrznych 1. Dodawanie i mnożenie są działaniami wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

O pewnych związkach teorii modeli z teorią reprezentacji

O pewnych związkach teorii modeli z teorią reprezentacji O pewnych związkach teorii modeli z teorią reprezentacji na podstawie referatu Stanisława Kasjana 5 i 12 grudnia 2000 roku 1. Elementy teorii modeli Będziemy rozważać język L składający się z przeliczalnej

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów Treść wykładu Pierścienie wielomianów. Definicja Niech P będzie pierścieniem. Wielomianem jednej zmiennej o współczynnikach z P nazywamy każdy ciąg f = (f 0, f 1, f 2,...), gdzie wyrazy ciągu f są prawie

Bardziej szczegółowo

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów.

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. 5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. Algebra jest jednym z najstarszych działów matematyki dotyczącym początkowo tworzenia metod rozwiązywania równań

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1

Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1 Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1 1. (a) Udowodnić, że jeśli grupa ilorazowa G/Z(G) jest cykliczna, to grupa G jest abelowa (Z(G) oznacza centrum grupy

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie 1 Dzielenie wielomianów Wyk lad 12 Ważne pierścienie Definicja 12.1. Niech P bedzie pierścieniem, który może nie być dziedzina ca lkowitości. Powiemy, że w pierścieniu P [x] jest wykonalne dzielenie z

Bardziej szczegółowo

Baza i stopień rozszerzenia.

Baza i stopień rozszerzenia. Baza i stopień rozszerzenia. Uwaga Niech F będzie ciałem, L rozszerzeniem ciała F. Wówczas L jest przestrzenią liniową nad ciałem F. Definicja Niech F będzie ciałem, L rozszerzeniem ciała F. 1. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

0.1 Pierścienie wielomianów

0.1 Pierścienie wielomianów 0.1 Pierścienie wielomianów Zadanie 1. Znaleźć w pierścieniu Z 5 [X] drugi wielomian określający tę samą funkcję, co wielomian X 2 X + 1. (Odp. np. X 5 + X 2 2X + 1). Zadanie 2. Znaleźć sumę i iloczyn

Bardziej szczegółowo

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór.

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór. 20. Definicje i przykłady podstawowych struktur algebraicznych (grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe). Pojęcia dotyczące przestrzeni liniowych (liniowa zależność i niezależność układu wektorów,

Bardziej szczegółowo

Algebry skończonego typu i formy kwadratowe

Algebry skończonego typu i formy kwadratowe Algebry skończonego typu i formy kwadratowe na podstawie referatu Justyny Kosakowskiej 26 kwietnia oraz 10 i 17 maja 2001 Referat został opracowany w oparciu o prace Klausa Bongartza Criterion for finite

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie ciała o pierwiastek wielomianu. Ciało rozkładu wielomianu.

Rozszerzenie ciała o pierwiastek wielomianu. Ciało rozkładu wielomianu. Rozszerzenie ciała o pierwiastek wielomianu. Ciało rozkładu wielomianu. Twierdzenie (Kroneckera) Niech F będzie ciałem, niech f P F rxs. Wówczas istnieje rozszerzenie L ciała F takie, w którym f ma pierwiastek.

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ROZPINANIE I BAZY

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ROZPINANIE I BAZY ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ROZPINANIE I BAZY Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 10, 11.12.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Geometryczne intuicje Dla pierścienia R = R mamy

Bardziej szczegółowo

13. Cia la. Rozszerzenia cia l.

13. Cia la. Rozszerzenia cia l. 59 13. Cia la. Rozszerzenia cia l. Z rozważań poprzedniego paragrafu wynika, że jeżeli wielomian f o wspó lczynnikach w ciele K jest nierozk ladalny, to pierścień ilorazowy K[X]/(f) jest cia lem zawieraja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia teorii podzielności.

Podstawowe pojęcia teorii podzielności. Podstawowe pojęcia teorii podzielności. Definicja Niech pr, `, q będzie pierścieniem 1 całkowitym. Mówimy, że element a dzieli b, a, b P R, (lub że a jest dzielnikiem b, lub że b jest wielokrotnością a)

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 10. Homomorfizmy Definicja 1. Niech V, W będą dwiema przestrzeniami liniowymi nad ustalonym ciałem, odwzorowanie ϕ : V W nazywamy homomorfizmem

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bobiński. Wykład monograficzny Programowanie Liniowe i Całkowitoliczbowe

Grzegorz Bobiński. Wykład monograficzny Programowanie Liniowe i Całkowitoliczbowe Grzegorz Bobiński Wykład monograficzny Programowanie Liniowe i Całkowitoliczbowe Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2012 Spis treści Notacja 1 1 Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wielomiany i rozszerzenia ciał

Wielomiany i rozszerzenia ciał Wielomiany i rozszerzenia ciał Maciej Grzesiak 1 Pierścień wielomianów 1.1 Pojęcia podstawowe Z wielomianami spotykamy się już w pierwszych latach nauki w szkole średniej. Jest to bowiem najprostsza pojęciowo

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Na początku zajmować się będziemy zbiorem liczb całkowitych

Wykład 1. Na początku zajmować się będziemy zbiorem liczb całkowitych Arytmetyka liczb całkowitych Wykład 1 Na początku zajmować się będziemy zbiorem liczb całkowitych Z = {0, ±1, ±2,...}. Zakładamy, że czytelnik zna relację

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 3, 16.10.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Definicja pierścienia 2/10 Zbiór R wyposażony w dwa działania

Bardziej szczegółowo

Definicje- Algebra III

Definicje- Algebra III Definicje- Algebra III Opracowane na podstawie notatek z wykładu w semetrze zimowym roku 2007r. (mocno niekompletne- umieszczono kilka pierwszych wykładów) 21.11.2007r. Algebry Definicja1(K-algebra)- Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek Niech R będzie pierścieniem, niech I R. WówczasI R wtedy i tylko wtedy, gdy I jest jądrem pewnego homomorfizmu.

Wniosek Niech R będzie pierścieniem, niech I R. WówczasI R wtedy i tylko wtedy, gdy I jest jądrem pewnego homomorfizmu. 11. Wykład 11: Pierścień ilorazowy, twierdzenie o homomorfizmie. Ideały pierwsze i maksymalne. 11.1. Pierścień ilorazowy, twierdzenie o homomorfizmie. Definicja i Uwaga 11.1. Niech R będzie pierścieniem,

Bardziej szczegółowo

Maciej Grzesiak. Wielomiany

Maciej Grzesiak. Wielomiany Maciej Grzesiak Wielomiany 1 Pojęcia podstawowe Wielomian definiuje się w szkole średniej jako funkcję postaci f(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x + + a n x n Dogodniejsza z punktu widzenia algebry jest następująca

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ OD RÓWNAŃ DO ODWZOROWAŃ LINIOWYCH

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ OD RÓWNAŃ DO ODWZOROWAŃ LINIOWYCH ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 OD RÓWNAŃ DO ODWZOROWAŃ LINIOWYCH Piotr M Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 8, 27112013 Typeset by Jakub Szczepanik Motywacja 2/10 Przechodzimy od rozwiązywania jednego równania

Bardziej szczegółowo

(6) Homomorfizm φ : P R nazywamy epimorfizmem kategoryjnym, jeśli dla każdego pierścienia. jeśli φ ψ 1 = φ ψ 2, to ψ 1 = ψ 2 ;

(6) Homomorfizm φ : P R nazywamy epimorfizmem kategoryjnym, jeśli dla każdego pierścienia. jeśli φ ψ 1 = φ ψ 2, to ψ 1 = ψ 2 ; 10. Wykład 10: Homomorfizmy pierścieni, ideały pierścieni. Ideały generowane przez zbiory. 10.1. Homomorfizmy pierścieni, ideały pierścieni. Definicja 10.1. Niech P, R będą pierścieniami. (1) Odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ BAZY PRZESTRZENI WEKTOROWYCH

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ BAZY PRZESTRZENI WEKTOROWYCH ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 BAZY PRZESTRZENI WEKTOROWYCH Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 11, 18.12.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Istnienie bazy Tak jak wśród wszystkich pierścieni wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

B jest liniowo niezależny V = lin (B) 1. Układ pusty jest bazą przestrzeni trywialnej {θ}. a i v i = i I. b i v i, (a i b i ) v i = θ.

B jest liniowo niezależny V = lin (B) 1. Układ pusty jest bazą przestrzeni trywialnej {θ}. a i v i = i I. b i v i, (a i b i ) v i = θ. 8 Baza i wymiar Definicja 8.1. Bazą przestrzeni liniowej nazywamy liniowo niezależny układ jej wektorów, który generuję tę przestrzeń. Innymi słowy, układ B = (v i ) i I wektorów z przestrzeni V jest bazą

Bardziej szczegółowo

13 Układy równań liniowych

13 Układy równań liniowych 13 Układy równań liniowych Definicja 13.1 Niech m, n N. Układem równań liniowych nad ciałem F m równaniach i n niewiadomych x 1, x 2,..., x n nazywamy koniunkcję równań postaci a 11 x 1 + a 12 x 2 +...

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Agata Pilitowska MiNI - rok akademicki 2018/2019 Spis treści 1 Pierścienie i ciała 1 11 Definicja i przykłady 1 12 Pierścienie całkowite 3 13 Pierścienie Euklidesa

Bardziej szczegółowo

1 Pierścienie, algebry

1 Pierścienie, algebry Podstawowe Własności Pierścieni Literatura Pomocnicza: 1. S.Balcerzyk,T.Józefiak, Pierścienie przemienne, PWN 2. A.Białynicki-Birula, Algebra, PWN 3. J.Browkin, Teoria ciał, PWN 4. D.Cox, J.Little, D.O

Bardziej szczegółowo

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami:

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami: 9 Wykład 9: Przestrzenie liniowe i podprzestrzenie Definicja 9 Niech F będzie ciałem Algebrę (V, F, +, ), gdzie V, + jest działaniem w zbiorze V zwanym dodawaniem wektorów, a jest działaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 6, 6.11.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Plan 2/10 1 Co to są wielomiany i jak się je mnoży? 2 Co to jest stopień

Bardziej szczegółowo

im = (P )={b 2 R : 9a 2 P [b = (a)]} nazywamy obrazem homomorfizmu.

im = (P )={b 2 R : 9a 2 P [b = (a)]} nazywamy obrazem homomorfizmu. 61 7. Wyk ad 7: Homomorfizmy pierúcieni, idea y pierúcieni. Idea y generowane przez zbiory. PierúcieÒ ilorazowy, twierdzenie o homomorfizmie. Idea y pierwsze i maksymalne. 7.1. Homomorfizmy pierúcieni,

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Określenie podpierścienia Definicja 9.. Podpierścieniem pierścienia (P, +,, 0, ) nazywamy taki podzbiór A P, który jest pierścieniem ze wzgledu

Bardziej szczegółowo

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle Algebra konspekt wykladu 2009/10 1 3 Podgrupy Niech S g mówimy, że podzbiór S jest zamknie ty ze wzgle du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Bardziej szczegółowo

O ROZMAITOŚCIACH TORYCZNYCH

O ROZMAITOŚCIACH TORYCZNYCH O ROZMAITOŚCIACH TORYCZNYCH NA PODSTAWIE REFERATU NGUYEN QUANG LOCA Przez cały referat K oznaczać będzie ustalone ciało algebraicznie domknięte. 1. Przez cały referat N oznaczać będzie ustaloną kratę izomorficzną

Bardziej szczegółowo

ciałem F i oznaczamy [L : F ].

ciałem F i oznaczamy [L : F ]. 11. Wykład 11: Baza i stopień rozszerzenia. Elementy algebraiczne i przestępne. Rozszerzenia algebraiczne i skończone. 11.1. Baza i stopień rozszerzenia. Uwaga 11.1. Niech F będzie ciałem, L rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności Wyk lad 4 Cia la i ich w lasności Charakterystyka cia la Określenie cia la i w lasności dzia lań w ciele y ly omówione na algerze liniowej. Stosujac terminologie z teorii pierścieni możemy powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa nad pierścieniami

Algebra liniowa nad pierścieniami Algebra liniowa nad pierścieniami Wykład monograficzny Kazimierz Szymiczek Przedmowa Linear algebra, like motherhood, has become a sacred cow. Irving Kaplansky Niniejszy skrypt jest zapisem wykładu monograficznego

Bardziej szczegółowo

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa.

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1.1. NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1. Wykład 1 Twierdzenie 1.1 (o dzieleniu z resztą). Niech a, b Z, b 0. Wówczas istnieje dokładnie jedna para liczb całkowitych q, r Z taka, że a = qb + r oraz 0 r< b.

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,

Bardziej szczegółowo

CO TO SĄ BAZY GRÖBNERA?

CO TO SĄ BAZY GRÖBNERA? CO TO SĄ BAZY GRÖBNERA? Wykład habilitacyjny, Toruń UMK, 5 czerwca 1995 roku Andrzej Nowicki W. Gröbner, 1899-1980, Austria. B. Buchberger, Austria. H. Hironaka, Japonia (medal Fieldsa). Bazy, o których

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Ker(f) = {v V ; f(v) = 0}

Wykład 5. Ker(f) = {v V ; f(v) = 0} Wykład 5 Niech f : V W będzie przekształceniem liniowym przestrzeni wektorowych Wtedy jądrem przekształcenia nazywamy zbiór tych elementów z V, których obrazem jest wektor zerowy w przestrzeni W Jądro

Bardziej szczegółowo

Łatwy dowód poniższej własności pozostawiamy czytelnikowi.

Łatwy dowód poniższej własności pozostawiamy czytelnikowi. Rozdział 3 Logarytm i potęga 3.1 Potęga o wykładniku naturalnym Definicja potęgi o wykładniku naturalnym. Niech x R oraz n N. Potęgą o podstawie x i wykładniku n nazywamy liczbę x n określoną następująco:

Bardziej szczegółowo

Podprzestrzenie niezmiennicze nilpotentnych operatorów liniowych

Podprzestrzenie niezmiennicze nilpotentnych operatorów liniowych Podprzestrzenie niezmiennicze nilpotentnych operatorów liniowych, Markus Schmidmeier, FAU Maj, 2015 Oznaczenia K ciało algebraicznie domknięte α, β, γ partycje, tzn. nierosnące ciągi liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

2 Rachunek macierzowy, metoda eliminacji Gaussa-Jordana Wprowadzenie teoretyczne Zadania... 9

2 Rachunek macierzowy, metoda eliminacji Gaussa-Jordana Wprowadzenie teoretyczne Zadania... 9 Spis treści 1 Podstawowe struktury algebraiczne 2 11 Grupa, pierścień, ciało 2 12 Grupy permutacji 4 13 Pierścień wielomianów, algorytm Euklidesa, największy wspólny dzielnik 6 14 Zadania 7 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Rozdział 1 Podstawowe struktury algebraiczne 1.1. Działania wewnętrzne Niech X będzie zbiorem niepustym. Dowolną funkcję h : X X X nazywamy działaniem wewnętrznym w zbiorze X. Działanie wewnętrzne, jak

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn a 1j a 2j R i = , C j =

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn a 1j a 2j R i = , C j = 11 Algebra macierzy Definicja 11.1 Dla danego ciała F i dla danych m, n N funkcję A : {1,..., m} {1,..., n} F nazywamy macierzą m n (macierzą o m wierszach i n kolumnach) o wyrazach z F. Wartość A(i, j)

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bobiński. Matematyka Dyskretna

Grzegorz Bobiński. Matematyka Dyskretna Grzegorz Bobiński Matematyka Dyskretna Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2013 Spis treści 1 Elementy teorii liczb 1 1.1 Twierdzenie o dzieleniu z resztą.................

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie spektralne

Twierdzenie spektralne Twierdzenie spektralne Algebrę ograniczonych funkcji borelowskich na K R będziemy oznaczać przez B (K). Spektralnym rozkładem jedności w przestrzeni Hilberta H nazywamy odwzorowanie, które każdemu zbiorowi

Bardziej szczegółowo

1 Grupy. 1.1 Grupy. (2) dla działania istnieje element neutralny, tzn. istnieje e G taki, że ae = a = ea dla dowolnego a G;

1 Grupy. 1.1 Grupy. (2) dla działania istnieje element neutralny, tzn. istnieje e G taki, że ae = a = ea dla dowolnego a G; 1 Grupy 1.1 Grupy Definicja. Grupą nazywamy niepusty zbiór G z działaniem : G G G, (a, b) ab, spełniającym warunki: (1) działanie jest łączne, tzn. a(bc) = (ab)c dla dowolnych a, b, c G; (2) dla działania

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ... Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α 1, α 2,, α n, β K. Równanie: α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n = β z niewiadomymi x 1, x 2,, x n nazywamy równaniem liniowym. Układ: a 21 x

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Agata Pilitowska MiNI - rok akademicki 2016/2017 Spis treści 1 Pierścienie i ciała 1 11 Definicja i przykłady 1 12 Pierścienie całkowite 2 13 Ciało ułamków

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Agata Pilitowska MiNI - rok akademicki 2012/2013 Spis treści 1 Pierścienie i ciała 1 11 Definicja i przykłady 1 12 Pierścienie całkowite 3 13 Ciało ułamków

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bobiński. Matematyka Dyskretna

Grzegorz Bobiński. Matematyka Dyskretna Grzegorz Bobiński Matematyka Dyskretna Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2016 Spis treści 1 Elementy teorii liczb 1 1.1 Twierdzenie o dzieleniu z resztą.................

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni.

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Wykład 4 Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Twierdzenie 1 Niech m, n Z. Jeśli n > 0 to istnieje dokładnie jedna para licz q, r, że: m = qn + r, 0 r < n. Liczbę r nazywamy resztą z dzielenia

Bardziej szczegółowo

Algebrę L = (L, Neg, Alt, Kon, Imp) nazywamy algebrą języka logiki zdań. Jest to algebra o typie

Algebrę L = (L, Neg, Alt, Kon, Imp) nazywamy algebrą języka logiki zdań. Jest to algebra o typie 3. Wykłady 5 i 6: Semantyka klasycznego rachunku zdań. Dotychczas rozwinęliśmy klasyczny rachunek na gruncie czysto syntaktycznym, a więc badaliśmy metodę sprawdzania, czy dana formuła B jest dowodliwa

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Ostatnie zmiany 23.05.2009 r. 1. Niech F będzie podciałem ciała K i niech n N. Pokazać, że niepusty liniowo niezależny podzbiór S przestrzeni F n jest także

Bardziej szczegółowo

1 Elementy logiki i teorii mnogości

1 Elementy logiki i teorii mnogości 1 Elementy logiki i teorii mnogości 11 Elementy logiki Notatki do wykładu Definicja Zdaniem logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, któremu przysługuje jedna z dwu logicznych ocen prawda (1) albo fałsz

Bardziej szczegółowo

Rzędy Elementów Grupy Abelowej Andrzej Nowicki 16 września 2015, wersja rz-15

Rzędy Elementów Grupy Abelowej Andrzej Nowicki 16 września 2015, wersja rz-15 Materiały Dydaktyczne 2015 Rzędy Elementów Grupy Abelowej Andrzej Nowicki 16 września 2015, wersja rz-15 Niech G będzie grupą z elementem neutralnym e i niech a G. Załóżmy, że istnieje co najmniej jedna

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna 1.

Analiza funkcjonalna 1. Analiza funkcjonalna 1. Wioletta Karpińska Semestr letni 2015/2016 0 Bibliografia [1] Banaszczyk W., Analiza matematyczna 3. Wykłady. (http://math.uni.lodz.pl/ wbanasz/am3/) [2] Birkholc A., Analiza matematyczna.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku. Wykład monograficzny

Uniwersytet w Białymstoku. Wykład monograficzny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyczno-Fizyczny Instytut Matematyki dr hab. Ryszard Andruszkiewicz Wykład monograficzny Wykład monograficzny prowadzony dla studentów V roku matematyki przez dr

Bardziej szczegółowo

A i. i=1. i=1. i=1. i=1. W dalszej części skryptu będziemy mieli najczęściej do czynienia z miarami określonymi na rodzinach, które są σ - algebrami.

A i. i=1. i=1. i=1. i=1. W dalszej części skryptu będziemy mieli najczęściej do czynienia z miarami określonymi na rodzinach, które są σ - algebrami. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 3 25 3 Miara 3.1 Definicja miary i jej podstawowe własności Niech X będzie niepustym zbiorem, a A 2 X niepustą rodziną podzbiorów. Wtedy dowolne odwzorowanie : A

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią. wykład I

Algebra liniowa z geometrią. wykład I Algebra liniowa z geometrią wykład I 1 Oznaczenia N zbiór liczb naturalnych, tutaj zaczynających się od 1 Z zbiór liczb całkowitych Q zbiór liczb wymiernych R zbiór liczb rzeczywistych C zbiór liczb zespolonych

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Algebra DALG 201 Lato prof. Wojciech Gajda

Zadania do wykładu Algebra DALG 201 Lato prof. Wojciech Gajda Zadania do wykładu Algebra DALG 201 Lato 2015 prof. Wojciech Gajda Zadanie 1. Znaleźć rzędy wszystkich elementów w grupie G jeżeli: (a) G=Z/16 (b) G=(Z/36) (c) G=Q 8 (d) G=D 5 (e) G=Z/2 Z/8 (f) G=S 4.

Bardziej szczegółowo

Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał.

Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał. Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał. Definicja Niech F będzie ciałem. Podzbiór L H zbioru F nazywamy podciałem ciała F (piszemy L ă F ), gdy pl, `æ LˆL, æ LˆL q jest ciałem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 6. Znajomość podstaw logiki, teorii mnogości i algebry liniowej.

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 6. Znajomość podstaw logiki, teorii mnogości i algebry liniowej. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Algebra abstrakcyjna Abstract algebra Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Prof. dr hab. Kamil Rusek Zespół dydaktyczny: Dr Antoni Chronowski Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste 1 Konstrukcja pierścienia wielomianów Niech P bedzie dowolnym pierścieniem, w którym 0 1. Oznaczmy przez P [x] zbiór wszystkich nieskończonych ciagów o wszystkich

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 SPIS TREŚCI Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Algebrą nazywamy strukturę A = (A, {F i : i I }), gdzie A jest zbiorem zwanym uniwersum algebry, zaś F i : A F i

Algebrą nazywamy strukturę A = (A, {F i : i I }), gdzie A jest zbiorem zwanym uniwersum algebry, zaś F i : A F i Algebrą nazywamy strukturę A = (A, {F i : i I }), gdzie A jest zbiorem zwanym uniwersum algebry, zaś F i : A F i A (symbol F i oznacza ilość argumentów funkcji F i ). W rozważanych przez nas algebrach

Bardziej szczegółowo

... [a n,b n ] kn [M 1,M 2 ], gdzie a i M 1, b i M 2, dla i {1,..., n}. Wówczas: [a 1,b 1 ] k 1. ... [a n,b n ] kn =(a 1 b 1 a 1

... [a n,b n ] kn [M 1,M 2 ], gdzie a i M 1, b i M 2, dla i {1,..., n}. Wówczas: [a 1,b 1 ] k 1. ... [a n,b n ] kn =(a 1 b 1 a 1 4. Wykład 4: Grupy rozwiązalne i nilpotentne. Definicja 4.1. Niech (G, ) będzie grupą. Wówczas (1) ciąg podgrup grupy G zdefiniowany indukcyjnie wzorami G (0) = G, G (i) =[G (i 1),G (i 1) ], dla i N nazywamy

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 4: Podzielność liczb całkowitych Gniewomir Sarbicki Dzielenie całkowitoliczbowe Twierdzenie: Dla każdej pary liczb całkowitych (a, b) istnieje dokładnie jedna para liczb całkowitych

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /10

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /10 Matematyka dyskretna Andrzej Łachwa, UJ, 2018 andrzej.lachwa@uj.edu.pl 10/10 Podziały i liczby Stirlinga Liczba Stirlinga dla cykli (często nazywana liczbą Stirlinga pierwszego rodzaju) to liczba permutacji

Bardziej szczegółowo

Paweł Gładki. Algebra. pgladki/

Paweł Gładki. Algebra.  pgladki/ Paweł Gładki Algebra http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/ Konsultacje: Środa, 14:00-15:00 Jeżeli chcesz spotkać się z prowadzącym podczas konsultacji, postaraj się powiadomić go o tym przed lub po zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem. Niech n, m N. Równanie liniowe nad ciałem K z niewiadomymi (lub zmiennymi) x 1, x 2,..., x n K definiujemy jako formę zdaniową zmiennej (x 1,..., x n ) K

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Eulera. Kongruencje wykład 6. Twierdzenie Eulera

Twierdzenie Eulera. Kongruencje wykład 6. Twierdzenie Eulera Kongruencje wykład 6 ... Euler, 1760, Sankt Petersburg Dla każdego a m zachodzi kongruencja a φ(m) 1 (mod m). Przypomnijmy: φ(m) to liczba reszt modulo m względnie pierwszych z m; φ(m) = m(1 1/p 1 )...

Bardziej szczegółowo

Algebraiczna Teoria Liczb

Algebraiczna Teoria Liczb Algebraiczna Teoria Liczb Opracowane na podstawie notatek z wykładu w semetrze letnim roku 2008r. (niekompletne- pominięto ostatnie wykłady o szeregach Diricheta) 08.05.2008r. W tej części rozważań wszystkie

Bardziej szczegółowo