Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu"

Transkrypt

1 Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Agata Pilitowska MiNI - rok akademicki 2012/2013 Spis treści 1 Pierścienie i ciała 1 11 Definicja i przykłady 1 12 Pierścienie całkowite 3 13 Ciało ułamków 6 14 Pierścienie Euklidesa 7 15 Ideały w pierścieniach Pierścienie ilorazowe pierścieni wielomianów 15 1 Pierścienie i ciała 11 Definicja i przykłady Definicja 11 Niech P Trójke (P, +, ) nazywamy pierścieniem, jeśli spełnione sa naste ce aksjomaty: P1 + : P P P oraz : P P P sa działaniami dwuargumentowymi określonymi w zbiorze P, tzn (a, b P ), a + b P i a b P P2 (P, +) jest grupa przemienna (tzw grupa addytywna pierścienia) P3 (a, b, c P ), a (b c) = (a b) c (operacja jest ła czna) P4 (a, b, c P ), a (b + c) = (a b) + (a c) oraz (b + c) a = (b a) + (c a) (obustronna rozdzielność wzgle dem +) Element neutralny w grupie (P, +) nazywamy zerem pierścienia i ozn 0, natomiast element odwrotny do elementu do a P ozn a i nazywamy elementem przeciwnym do elementu a Pierścień, którego jedynym elementem jest 0, nazywamy pierścieniem trywialnym Definicja 12 Pierścień (P, +, ) nazywamy przemiennym, jeśli (a, b P ), a b = b a 1

2 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 2 Jeżeli istnieje w (P, +, ) element neutralny działania mnożenia, to oznaczamy go 1 i mówimy, że pierścień (P, +, ) jest pierścieniem z jedynka Przykład 13 Pierścienie liczbowe Pierścieniami (przemiennymi) sa naste ce zbiory liczbowe z działaniami dodawania i mnożenia: (Z, +, ), (Q, +, ), (R, +, ) oraz (C, +, ) Przykład 14 Pierścienie macierzy Niech n N i (P, +, ) be dzie pierścieniem przemiennym Zbiór M n n (P ) wszystkich macierzy kwadratowych, stopnia n o elemetach a ij P wraz z operacjami dodawania i mnożenia macierzy tworzy pierścień (M n n (P ), +, ) Przykład 15 Pierścienie wielomianów Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem przemiennym Wielomianem zmiennej x nad pierścieniem (P, +, ) nazywamy wyrażenie p(x) postaci: p(x) := a 0 + a 1 x + + a n x n, gdzie a 0, a 1,, a n P, n N Stopniem wielomianu p(x) nazywamy najwie ksza liczbe naturalna i 0, dla której a i 0 Dwa wielomiany p(x) = a 0 + a 1 x + + a n x n i q(x) = b 0 + b 1 x + + b m x m sa równe, gdy dla każdego 0 i max(n, m), a i = b i Zbiór P [x] = {a 0 + a 1 x + + a n x n a i P, n N} wraz z działaniami dodawania i możenia wielomianów p(x) = a 0 + a 1 x + + a n x n i q(x) = b 0 + b 1 x + + b m x m zdefiniowanymi naste co: p(x) + q(x) := max(m,n) k=0 i=0 (a i + b i )x i, m+n p(x) q(x) := c k x k, gdzie c k = a i b j i+j=k tworzy pierścień (P [x], +, ) wielomianów zmiennej x o współczynnikach z pierścienia (P, +, ) Przykład 16 Pierścienie funkcji Niech X i (P, +, ) be dzie pierścieniem Zbiór P X := {f : X P } wszystkich funkcji określonych na X o wartościach w P z działaniami: dla f, g P X (f + g)(x) := f(x) + g(x), (f g)(x) := f(x) g(x) tworzy pierścień (P X, +, ) Elementem neutralnym dodawania jest funkcja stała f(x) = 0, dla x P, zaś elelmentem przeciwnym dla f P X jest funkcja ( f)(x) := f(x) Jeżeli pierścień (P, +, ) ma jedynke 1, to funkcja f(x) = 1, dla x P, jest jedynka w pierścieniu (P X, +, )

3 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 3 Przykład 17 Pierścienie reszt modulo n Niech n N Zbiór Z n wraz z działaniami + n i n tworzy pierścień przemienny (Z n, + n, n) Przykład 18 Pierścienie endomorfizmów grup przemiennych Niech (G, +) be dzie grupa przemienna a End(G, +) zbiorem endomorfizmów grupy (G, +) Zbiór End(G, +) wraz z operacjami dodawania i składania funkcji tworzy pierścień (End(G, +), +, ) endomorfizmów grupy Jednościa tego pierścienia jest funkcja id G Twierdzenie 19 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem 1 (a, b, c P ), a (b c) = (a b) (a c) 2 (a P ), a 0 = 0 a = 0 3 (a, b P ), ( a) b = a ( b) = (a b) 4 (a, b P ), ( a) ( b) = a b 5 Jeśli (P, +, ) jest pierścieniem przemiennym i n N, to dla a, b P 12 Pierścienie całkowite (a + b) n = n a k b n k Definicja 110 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem przemiennym Niezerowy element 0 a P nazywamy dzielnikiem zera, jeśli istnieje niezerowy element 0 b P taki, że a b = 0 Definicja 111 Nietrywialny pierścień przemiennym z 1 bez dzielników zera nazywamy pierścieniem całkowitym Przykład 112 Pierścieniami całkowitymi sa wszystkie pierścienie liczbowe Natomiast pierścień (Z 4, + 4, 4) oraz pierścienie macierzy nie sa pierścieniami całkowitymi Twierdzenie 113 (Prawo skracania) Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym, 0 a P, b, c P Wtedy k=0 a b = a c b = c Twierdzenie 114 Niech n N Pierścień (Z n, + n, + n ) jest pierścieniem całkowitym wtedy i tylko wtedy, gdy n jest liczba pierwsza Definicja 115 Nietrywialny pierścień (P, +, ) z 1, w którym wszystkie niezerowe elementy tworza grupe (P, ) wzgle dem mnożenia nazywamy pierścieniem z dzieleniem (lub quasiciałem)

4 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 4 Definicja 116 Przemienny pierścień z dzieleniem nazywamy ciałem Ciałami sa pierścienie liczbowe: (Q, +, ), (R, +, ) oraz (C, +, ) Twierdzenie 117 Każde ciało jest pierścieniem całkowitym Pierścień całkowity nie musi być ciałem np pierścień (Z, +, ) Twierdzenie 118 Każdy skończony pierścień całkowity jest ciałem Wniosek 119 Niech n N Pierścień (Z n, + n, + n ) jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy n jest liczba pierwsza Twierdzenie 120 (Wedderburna) Każdy skończony pierścień z dzieleniem jest ciałem Najważniejszym przykładem pierścienia z dzieleniem, który nie jest ciałem (nie jest przemienny) jest tzw pierścień kwaternionów Przykład 121 Pierścień kwaternionów Kwaternionami nazywamy elementy 4-wymiarowej przestrzeni wektorowej D nad ciałem liczb rzeczywistych R o bazie złożonej z wektorów, które oznaczymy przez: 1, i, j, k W zbiorze D określamy strukture pierścienia w naste cy sposób Dodawanie jest dodawaniem wektorów przestrzeni wektorowej (D, +, R), natomiast mnożenie : D D D jest dwuliniowym przekształceniem przestrzeni wektorowej jednoznacznie wyznaczonym przez podane niżej wartości na wektorach bazy: 1 1 = 1, 1 i = i = i 1, 1 j = j = j 1, 1 k = k = k 1 i i = j j = k k = 1 i j = j i = k j k = k j = i k i = i k = j Zerem pierścienia (D, +, ) jest wektor zerowy [0, 0, 0, 0], natomiast jedynka jest wektor bazowy 1 Pierścień (D, +, ) jest pierścieniem z dzieleniem, ale ponieważ nie jest przemienny, nie jest ciałem Definicja 122 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem i S P (S, +, ) nazywamy podpierścieniem pierścienia (P, +, ), jeśli spełnione sa naste ce warunki: 1 (S, +) jest podgrupa grupy (P, +) 2 (a, b S), a b S Jeśli (S, +, ) jest podpierścieniem pierścienia (P, +, ), to (S, +, ) jest również pierścieniem

5 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 5 Przykład 123 Pierścienie liczbowe (Z, +, ), (Q, +, ) i (R, +, ) sa podpierścieniami pierścienia (C, +, ) Zbiór rzeczywistych, kwadratowych macierzy diagonalnych jest podpierścieniem pierścienia macierzy rzeczywistych Twierdzenie 124 (S, +, ) jest podpierścieniem pierścienia (P, +, ) wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych a, b S, a b S oraz ab S Definicja 125 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem i X P Najmniejszy podpierścień pierścienia (P, +, ), który zawiera zbiór X nazywamy podpierścieniem generowanym przez zbiór i ozn X Twierdzenie 126 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem z 1, = X P i a P Wtedy a X wtedy i tylko wtedy, gdy a jest suma skończonej liczby elementów postaci, ±a 1 a n oraz m 1 := , gdzie n N, m Z, }{{} m razy a 1,, a n X Definicja 127 Niech (P, + P, P ) i (R, + R, R) be da pierścieniami Odwzorowanie f : P R nazywamy homomorfizmem pierścieni, jeśli dla dowolnych a, b P f(a + P b) = f(a) + R f(b), f(a P b) = f(a) R f(b) Jeśli pierścienie (P, + P, P ) i (R, + R, R) sa pierścieniami z jedynka, to rónież: f(1 P ) = 1 R Zanurzeniem pierścieni nazywamy homomorfizm różnowartościowy Izomorfizmem pierścieni nazywamy homomorfizm różnowartościowy i na Jeśli istnieje izomorfizm miedzy pierścieniami (P, +, ) i (R, +, ) to ozn P = R Przykład Niech (P, +, ) i (R, +, ) be da pierścieniami Odwzorowanie f : P R, a 0 R jest tzw homomorfizmem zerowym pierścienia (P, +, ) w pierścień (R, +, ) 2 Niech n N Odwzorowanie f : Z Z n, z (z) n jest homomorfizmem pierścienia liczb całkowitych (Z, +, ) w pierścień (Z n, + n, n) Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem i a P Przekształcenie jest endomorfizmem grupy (P, +) L a : P P ; L a (x) := a x Lemat 129 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem z 1 Przekształcenie L: P End(P, +); a L a jest zanurzeniem (homomorfizmem różnowartościowym) pierścienia (P, +, ) w pierścień endomorfizmów (End(P, +), +, ) grupy (P, +) w siebie Twierdzenie 130 (Twierdzenie o reprezentacji dla pierścieni z 1) Każdy pierścień (P, +, ) jest izomorficzny z podpierścieniem pierścienia endomorfizmów swojej grupy przemiennej (P, +)

6 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 6 13 Ciało ułamków Twierdzenie 131 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym Istnieje ciało (F (P ), +, ) takie, że 1 Pierścień (P, +, ) jest izomorficzny z pewnym podpierścieniem (P, +, ) ciała (F (P ), +, ) 2 Każdy element ciała (F (P ), +, ) można przedstawić w postaci p q 1 dla pewnych p, q P Ciało (F (P ), +, ) nazywamy ciałem ułamków pierścienia (P, +, ) Przykład Jesli (P, +, ) = (Z, +, ) jest pierścieniem liczb całkowitych, to ciało ułamków (F (Z), +, ) jest ciałem (Q, +, ) liczb wymiernych 2 Ciało ułamków pierścienia wielomianów (R[x], +, ) nad ciałem liczb rzeczywistych, jest ciałem funkcji wymiernych Przykład 133 Ciało ułamków pierścienia Mikusińskiego Niech C[0, ) be dzie zbiorem wszystkich funkcji rzeczywistych ciagłych na przedziale [0, ) W zbiorze tym definiujmy operacje dodawania i mnożenia funkcji w naste cy sposób: (f + g)(x) := f(x) + g(x) (dodawanie funkcji) (f g)(x) := x 0 f(t)g(x t)dt (splot funkcji) (C[0, ), +, ) jest pierścienim przemiennym bez dzielników zera, ale nie posiada jedynki Mimo to, można dla tego pierścienia zbudować ciało ułamków dokładnie w taki sam sposób, w jaki budowało sie ciało ułamków dla pierścienia całkowitego Jako pierwszy ciało ułamków pierścienia (C[0, ), +, ) skonstruował polski matematyk Jan Mikusiński Elementy f g ciała ułamków pierścienia (C[0, ), +, ) nazywane sa funkcjami uogólnionymi, dystrybucjami ba dź operatorami Jednościa tego ciała jest operator δ (zwany funkcja delta) o naste cych własnościach: δ(x) = 0, dla x 0 δ(x)dx = 1 Operator δ(x) wprowadził w 1926r P Dirac i zastosował do rozwia zywania pewnych problemów w mechanice kwantowej Twierdzenie 134 Jeżeli pierścienie (P, +, ) i (R, +, ) sa izomorficzne, to ich ciała ułamków (F (P ), +, ) i (F (R), +, ) również sa izomorficzne

7 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 7 14 Pierścienie Euklidesa Twierdzenie 135 Algorytm dzielenia dla liczb całkowitych Niech a, b Z, b 0 Istnieja jednoznacznie wyznaczone liczby całkowite q, r Z takie, że a = qb + r oraz 0 r < b Liczbe r nazywamy reszta z dzielenia a przez b, natomiaste liczbe q nazywamy ilorazem Twierdzenie 136 Algorytm dzielenia dla wielomianów Niech (F, +, ) be dzie ciałem i niech f(x), g(x) F [x] Jeżeli g(x) nie jest wielomiamen zerowym, to istnieja jednoznacznie wyznaczone wielomiany q(x), r(x) F [x] takie, że f(x) = q(x)g(x) + r(x), gdzie albo r(x) jest wielomianem zerowym albo str(x) < stg(x) Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem przemiennym, p(x) = a 0 + a 1 x + + a n x n P [x] oraz a P Wówczas p(a) definiujemy jako naste cy element pierścienia p(a) := a 0 + a 1 a + + a n a n P i nazywamy wartościa wielomianu w punkcie a Twierdzenie 137 Twierdzenie o reszcie Niech (F, +, ) be dzie ciałem i niech a F W pierścieniu (F [x], +, ) reszta z dzielenia wielomianu f(x) przez wielomian x a jest równa f(a) Twierdzenie 138 (Bézout) Niech (F, +, ) be dzie ciałem i niech a F W pierścieniu (F [x], +, ) wielomian x a jest czynnikiem wielomianu f(x) wtedy i tylko wtedy, gdy f(a) = 0 Definicja 139 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem Element a P nazywamy pierwiastkiem wielomianu f(x) P [x], jeśli f(a) = 0 Jeśli pierścień (P, +, ) jest ciałem, to na mocy Twierdzenia Bézout, a P jest pierwiastkiem wielomianu f(x) P [x] wtedy i tylko wtedy, gdy wielomain x a jest czynnikiem f(x) Twierdzenie 140 Niech n N Wielomian stopnia n nad ciałem (F, +, ) ma co najwyżej n pierwiastków w ciele (F, +, ) Definicja 141 Pierścieniem Euklidesa nazywamy pierścień całkowity (P, +, ), w którym dla każdego niezerowego elementu a P istnieje nieujemna liczba całkowita d(a) 0 taka, że 1 Jeśli 0 a, b P, to d(a) d(ab) 2 Algorytm dzielenia: Dla każdej pary elementów a, b P, b 0, istnieja elementy q, r P takie, że a = qb + r, gdzie r = 0 lub d(r) < d(b) Liczba d(a) nazywana jest norma elementu a P

8 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 8 Przykład 142 Pierścieniami Euklidesa sa : 1 Pierścień liczb całkowitych (Z, +, ), z norma d(a) = a 2 Każde ciało (F, +, ), z norma d(a) = 1, dla a 0 3 Pierścień wielomianów (F [x], +, ) o współczynnikach w ciele (F, +, ), z norma d(f(x)) = stf(x) Definicja 143 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym i niech a, b P Powiemy, że b dzieli a (lub b jest czynnikiem a) i ozn b a, jeśli (q P ) a = q b Twierdzenie 144 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym i niech a, b, c P Wtedy 1 a b, a c a (b + c), 2 a b a bp, dla dowolnego p P, 3 a b, b c a c Definicja 145 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym i niech a, b P Element g P nazywamy najwie kszym wspólnym dzielnikiem a i b i ozn (a, b), jeśli 1 g a i g b, 2 dla każdego elementu c P, jeśli c a i c b, to c g Element l P nazywamy najwie ksza wspólna wielokrotnościa a i b i ozn [a, b], jeśli 1 a l i b l, 2 dla każdego elementu k P, jeśli a k i b k, to l k Twierdzenie 146 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem Euklidesa Wtedy dla dowolnych elementów a, b P istnieje ich najwie kszy wspólny dzielnik Ponadto, istnieja elementy s, t P takie, że (a, b) = sa + tb (1461) Twierdzenie 147 Algorytm Euklidesa Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem Euklidesa, a, b P i b 0 Powtarzaja c wielokrotnie algorytm dzielenia, dla pewnych q 1,, q k+1, r 1,, r k P otrzymujemy: a = bq 1 + r 1, d(r 1 ) < d(b) b = r 1 q 2 + r 2, d(r 2 ) < d(r 1 ) r 1 = r 2 q 3 + r 3, d(r 3 ) < d(r 2 ) r k 2 = r k 1 q k + r k, d(r k ) < d(r k 1 ) r k 1 = r k q k+1 + 0

9 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 9 Jeśli r 1 = 0, to a = bq 1 i (a, b) = b Jeśli r 1 0, to (a, b) = r k Przykład 148 Niech a(x) = x 5 + 2, b(x) = 2x Z 3 [x] Wtedy x = (2x)(2x 4 + 2) + (2x + 2), st(2x + 2) < st(2x 4 + 2) 2x = (x 3 + 2x 2 + x + 2)(2x + 2) + 1, st1 < st(2x + 2) 2x + 2 = (2x + 2) Zatem w pierścieniu (Z 3 [x], +, ) mamy (x 5 + 2, 2x 4 + 2) = 1 Ponadto 1 = (2x 4 + 2)(2x 4 + x 3 + 2x 2 + x + 1) + (x 5 + 2)(2x 3 + x 2 + 2x + 1) Twierdzenie 149 Niech n N i a, b Z Równanie ax + ny = b ax n b (1491) ma rozwia zanie x, y Z wtedy i tylko wtedy, gdy (a, n) b Jeśli isnieje rozwia zanie równania (1491), to istnieje (a, n) rozwia zań x Z n Przykład 150 Równanie 15x + 36y = ma w zbiorze liczb całkowitych rozwia zanie, gdyż (15, 36) = 3 3 Sa 3 rozwia zania x Z 36 Sa to liczby: 5, 17 i 29 Twierdzenie 151 Niech p q N be da liczbami pierwszymi Niech n := pq, k := (p 1)(q 1) i niech d Z be dzie taka, że (d, k) = 1 Niech ponadto e Z be dzie całkowitym rozwia zaniem równania dx k 1 Wtedy dla dowolnej liczby całkowitej b Z, zachodzi b ed n b Przykład 152 System kryptograficzny z kluczem publicznym Rozważmy grupe osób, z których każda chce wysłać tajna wiadomość do dowolnej innej Załóżmy, że wiadomość, która ma być wysłana ma postać numeryczna Na przykład każda wiadomość tekstowa można traktować jako bloki m liter alfabetu łacińskiego (przyjmujemy, że składa sie on z 26 znaków) Wtedy każdy blok m liter można przedstawić jako rozwinie cie liczby całkowitej przy podstawie 26 Po takim przekształceniu jednostka tekstu długości m jest dodatnia liczba całkowita nie wie ksza niż N = 26 m (W praktyce liczba N ma od 200 do 600 znaków) Zasada funkcjonowani systemu: Dowolna osoba z grupy, powiedzmy użytkownik A, wybiera dwie bardzo duże liczby pierwsze p i q w taki sposób, żeby ich iloczyn n A = pq był wie kszy od N Dodatkowo znajduje liczby d A i e A (tego samego rze du wielkości co n) takie, że (d A, k) = 1, gdzie k = (p 1)(q 1) oraz d A e A k 1 Pare (n A, e A ) zwana kluczem

10 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 10 publicznym (osoby A) podaje do wiadomości wszystkich, natomiast liczby p, q i d A zachowuje w sekrecie Inny użytkownik, nazwijmy go B, który chce wysłać wiadomość w do osoby A, sprawdza jej klucz publiczny, oblicza s na w e A i wysyła s do A Aby odszyfrować wiadomość, A posługuje sie swoim tajnym kluczem deszyfruja cym, którym jest liczba d A Na mocy poprzedniego zadania oryginalna wiadomość w na s d A Bezpieczeństwo takiej metody szyfrowania gwarantuje fakt, że bez znajomości liczb pierwszych p i q nie wydaje sie możliwe znalezienie deszyfruja cego wykładnika d A Złamanie szyfru jest prawdopodobnie tak trudne, jak rozkład wielkiej liczby naturalnej n A na czynniki System z kluczem publicznym został opracowany przez R Rivest a, A Shamir a i L Adleman a w roku 1977, i znany jest obecnie pod nazwa systemu RSA Definicja 153 Niech (R, + R, R) i (S, + S, S) be da pierścieniami Produktem prostym tych pierścieni jest pierścień (R S, +, ), w którym operacje określone sa naste co: (r 1, s 1 ) + (r 2, s 2 ) := (r 1 + R r 2, s 1 + S s 2 ), (r 1, s 1 ) (r 2, s 2 ) := (r 1 R r 2, s 1 S s 2 ) Zerem w pierścieniu (R S, +, ) jest para (0 R, 0 S ) Jeśli (R, + R, R) i (S, + S, S) sa pierścieniami z jednościa to para (1 R, 1 S ) jest jedynka pierścienia (R S, +, ) Twierdzenie 154 Niech n, m N Wtedy (Z mn, + nm, nm ) = (Z n, + n, n) (Z m, + m, m) wtedy i tylko wtedy, gdy (m, n) = 1 Twierdzenie 155 Niech m = m 1 m 2 m r, gdzie (m i, m j ) = 1, gdy i j Wtedy (Z m, + m, m) = (Z m1, + m1, m1 ) (Z mr, + mr, mr ) Wniosek 156 Niech n = p k 1 1 pkm m liczbami pierwszymi Wówczas (Z n, + n, n) = (Z p k 1 1, + p k 1 1, pk 1 1 N, gdzie p 1,, p m sa różnymi ) (Z p km m, + p km m, pkm m ) Twierdzenie 157 Chińskie Twierdzenie o resztach Niech m = m 1 m 2 m r, gdzie (m i, m j ) = 1, gdy i j, a 1,, a r Z Wtedy układ kongruencji x m1 a 1 x m2 a 2 x mr a r

11 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 11 ma zawsze rozwia zanie całkowite Ponadto, jeśli b jest rozwia zaniem układu kongruencji, to każde inne rozwia zanie z spełnia warunek z m b (tzn rozwia zanie jest jednoznaczne w pierścieniu (Z m, + m, m)) Przykład 158 Liczby m 1 = 2, m 2 = 3 i m 3 = 5 sa parami wzgle dnie pierwsze, zatem układ kongruencji x 2 0 x 3 1 x 5 2 ma (jednoznaczne w pierścieniu (Z 30, + 30, 30 )) rozwia zanie x Niech m = m 1 m 2 m r Z, gdzie (m i, m j ) = 1, gdy i j Definicja 159 Reprezentacja modularna liczby x Z m nazywamy układ (a 1, a 2,, a r ) liczb całkowitych dodatnich taki, że dla 1 i r, x mi a i Ponieważ pierścienie (Z m, + m, m) i (Z m1, + m1, m1 ) (Z mr, + mr, mr ) sa izomorficzne, to każda liczba 0 x < m ma taka jednoznaczna reprezentacje modularna Przykład 160 Każda liczba całkowita x Z 30 ma jednoznaczna reprezentacje przez swoje reszty modulo 2, 3 i 5 Taka reprezentacja przez reszty odpowiada izomorfizmowi pierścieni: Z 30 Z 2 Z 3 Z 5 ; x ((x) 2, (x) 3, (x) 5 ) Definicja 161 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem z 1 Element p P nazywamy odwracalnym, jeśli istnieje taki element v P, że pv = vp = 1 Zbiór P elementów odwracalnych w pierścieniu (P, +, ) tworzy grupe (P, ) Przykład Jeżeli (P, +, ) jest ciałem, to każdy niezerowy element 0 p P jest odwracalny 2 W pierścieniu (Z, +, ) elementami odwracalnymi sa 1 i 1 3 Niech (F, +, ) be dzie ciałem Elementami odwracalnymi w pierścieniu (F [x], +, ) sa wszystkie niezerowe wielomiany stałe, czyli 0 f F 4 W pierścieniu Gaussa (Z[x], +, ) elementami odwracalnymi sa : 1, 1, i, i Definicja 163 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym Elementy a, b P nazywamy stowarzyszonymi, co oznaczamy a b, jeśli a b i b a Relacja stowarzyszenia jest relacja równoważności Przykład i 1 1 W pierścieniu (Z, +, ) elementami stowarzyszonymi sa

12 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 12 2 W pierścieniu (Z[i], +, ) elementami stowarzyszonymi sa : i oraz i Uwaga 165 Elementy odwracalne w pierścieniu całkowitym sa to elementy stowarzyszone z 1 Lemat 166 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym Elementy a, b P sa stowarzyszone wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje odwracalny element u P taki, że a = ub Definicja 167 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem całkowitym Nieodwracalny element p P nazywamy nierozkładalnym, jeśli zachodzi naste cy warunek: jeśli p = ab to a lub b jest odwracalny w pierścieniu (P, +, ) Przykład 168 W pierścieniu (Z, +, ) elementami nierozkładalnymi sa liczby pierwsze i liczby przeciwne do liczb pierwszych Twierdzenie 169 O jednoznaczności rozkładu Każdy niezerowy element pierścienia Euklidesa jest albo odwracalny albo jest iloczynem skończonej liczby elementów nierozkładalnych Czynniki takiego iloczynu wyznaczone sa jednoznacznie z dokładnościa do ich kolejności i z dokładnościa do relacji stowarzyszenia Pierścienie spełniaja ce warunek sformułowany w powyższym twierdzeniu nazywaja sie pierścieniami z jednoznacznościa rozkładu Wniosek 170 Pierścień liczb całkowitych (Z, +, ), pierścienie wielomianów nad ciałami i pierścień Gaussa (Z[i], +, ) maja własność jednoznaczności rozkładu Przykład 171 W pierścieniu (Z( 3) := {a + bi 3 a, b Z}, +, ) mamy: 4 = 2 2 = (1 + 3)(1 3) (1711) Można sprawdzić, że każdy z elementów: 2, 1+ 3, 1 3 jest nierozkładalny w pierścieniu (Z( 3), +, ) Sta d pierścień ten nie ma własności jednoznaczności rozkładu i nie może być pierścieniem Euklidesa Definicja 172 Niech (F, +, ) be dzie ciałem Wielomian f(x) F [x] stopnia dodatniego jest rozkładalny nad ciałem (G, +, ), jeśli jest iloczynem dwóch wielomanów stopnia dodatniego o współczynnikach w ciele (G, +, ) Wielomian f(x) F [x] jest nierozkładalny nad ciałem (G, +, ), jeśli f(x) nie da sie przedstawić w taki sposób Przykład 173 Poje cie rozkładu wielomianu zależy od ciała Wielomian x 2 +1 jest nierozkładalny nad ciałem liczb rzeczywistych, ale ten sam wielomian jest rozkładalny nad ciałem liczb zespolonych Wielomian f(x) F [x] nierozkładalny nad ciałem (F, +, ) jest elementem nierozkładalnym w pierścieniu (F [x], +, )

13 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 13 Definicja 174 Ciało (F, +, ) maja ce te własność, że każdy wielomain f(x) F [x] stopnia dodatniego ma w ciele (F, +, ) wszystkie pierwiastki, nazywa sie ciałem algebraicznie domknie tym W ciele algebraicznie domknie tym jedynymi nierozkładalnymi wielomianami sa wielomiany liniowe Twierdzenie 175 Zasadnicze twierdzenie algebry Jeżeli f(x) C[x] jest wielomianem stopnia dodatniego, to f(x) ma pierwiastek należa cy do ciała (C, +, ) Twierdzenie Jedynymi nierozkładalnymi wielomianami w (C[x], +, ) sa wielomiany stopnia 1 2 Jedynymi nierozkładalnymi wielomianami w (R[x], +, ) sa wielomiany stopnia pierwszego i wielomiany stopnia drugiego ax 2 +bx+c, dla których b 2 < 4ac Wniosek 177 Ciało liczb zespolonych jest algebraicznie domknie te 15 Ideały w pierścieniach Definicja 178 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem Podzbiór = I P nazywamy ideałem pierścienia (P, +, ), jeśli spełnione sa naste ce warunki: 1 (I, +) jest podgrupa grupy (P, +); 2 (x I) (p P ) xp, px I Przykład 179 I = {0} oraz I = P sa ideałami pierścienia (P, +, ) Sa to tzw ideały trywialne Uwaga 180 Niech I be dzie ideałem pierścienia (P, +, ) Wtedy, jeśli 1 I, to I = P Twierdzenie 181 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem przemiennym i a P Zbiór (a) := {ap p P } jest ideałem pierścienia (P, +, ) zwanym ideałem głównym generowanym przez element a Przykład Niech n N Zbiór (n) = nz = {nz z Z} jest ideałem głównym w pierścieniu liczb całkowitych 2 Zbiór (x) = {x p(x) p(x) R[x]} jest ideałem głównym w pierścieniu (R[x], +, ) Jest to zbiór wszystkich wielomianów o współczynnikach rzeczywistych, których piewrwiastkiem jest 0 Definicja 183 Pierścień przemienny, w którym wszystkie ideały sa główne nazywamy pierścieniem ideałów głównych

14 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 14 Twierdzenie 184 Każdy pierścień Euklidesa jest pierścieniem ideałów głównych Wniosek 185 Pierścieniami ideałów głównych sa : 1 pierścien (Z, +, ) liczb całkowitych, 2 pierścień wielomianów (F [x], +, ) o współczynnikach w ciele (F, +, ) Wniosek 186 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem Euklidesa Wtedy 1 (a, b P ) (q, r P ) a = qb + r, gdzie r = 0 lub d(r) < d(q) 2 (a, b P ) istnieje najwie kszy wspólny dzielnik elementów a i b 3 Pierścień (P, +, ) ma własność jednoznaczności rozkładu 4 Pierścień (P, +, ) jest pierścieniem ideałów głównych Twierdzenie 187 Niech I be dzie ideałem pierścienia (przemeiennego) (P, +, ) Zbiór warstw P/I wraz z operacjami: dla p 1, p 2 P (p 1 + I) + (p 2 + I) := (p 1 + p 2 ) + I, (p 1 + I) (p 2 + I) := (p 1 p 2 ) + I jest pierścieniem (przemiennym) (P/I, +, ) zwanym pierścieniem ilorazowym pierścienia (P, +, ) przez ideał I Przykład 188 Zbiór I = (2) = {2z z Z 6 } = {0, 2, 4} jest ideałem głównym (generowanym przez 2) w pierścieniu (Z 6, + 6, 6) Ideał I określa w pierścieniu (Z 6, + 6, 6) dwie warstwy: I = {0, 2, 4} oraz I + 1 = {1, 3, 5} Sta d Z 6 /I = {I, I + 1} oraz + I I + 1 I I I + 1 I + 1 I + 1 I I I + 1 I I I I + 1 I I + 1 Twierdzenie 189 Niech h : P R be dzie homomorfizmem z pierścienia (P, +, ) w pierścień (R, +, ) Ja dro Kerh = h 1 ({0}) = {p P h(p) = 0} jest ideałem pierścienia (P, +, ) Każdy ideał I pierścienia (P, +, ) jest ja drem homomorfizmu naturalnego: π : P P/I; p p + I Uwaga 190 Niech h : P R be dzie homomorfizmem z pierścienia (P, +, ) w pierścień (R, +, ) Obraz Imh = {h(p) p P } jest podpierścieniem pierścienia (R, +, ) Twierdzenie 191 (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie dla pierścieni) Niech h : P R be dzie homomorfizmem z pierścienia (P, +, ) w pierścień (R, +, ) Wtedy pierścień ilorazowy (P/I, +, ) jest izomorficzny z pierścieniem (Imh, +, )

15 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 15 Przykład 192 Odwzorowanie h : Z[x] Z; f(x) f(0) jest homomorfizmem z pierścienia (Z[x], +, ) w pierścień liczb całkowitych (Z, +, ) Ponadto, Kerh = {x f(x) f(x) Z[x]} = (x) oraz Imh = Z Zatem na mocy twierdzenia o izomorfizmie dla pierścieni, pierścienie (Z[x]/(x), +, ) i (Z, +, ) sa izomorficzne Przykład 193 Przekształcenie h : Z Z n ; z (z) n jest homomorfizmem z pierścienia (Z, +, ) w pierścień (Z n, + n, n) Ponadto, Kerh = (n) oraz Imh = Z n Sta d pierścień ilorazowy (Z/(n), +, ) jest izomorficzny z pierścieniem (Z n, + n, n) Twierdzenie 194 Niech (P, +, ) be dzie pierścieniem Euklidesa i a P Pierścień ilorazowy (P/(a), +, ) jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy a jest elementem nierozkładalnym w pierścieniu (P, +, ) Przykład 195 Wielomain x 2 1 jest rozkładalny nad ciałem liczb wymiernych Sta d w pierścieniu ilorazowym (Q[x]/(x 2 1), +, ), elementy x+1/(x 2 1) oraz x 1/(x 2 1) sa dzielnikami zera: x+1/(x 2 1) x 1/(x 2 1) = (x+1)(x 1)/(x 2 1) = x 2 1/(x 2 1) = 0/(x 2 1) Zatem pierścień (Q[x]/(x 2 1), +, ) nie jest ciałem Wniosek 196 Pierścień (Z n, + n, n) = (Z/(n), +, ) jest ciałem wyedy i tylko wtedy, gdy n jest liczba pierwsza Wniosek 197 Niech (F, +, ) be dzie ciałem i p(x) F [x] Pieścień ilorazowy (F [x]/(p(x)), +, ) jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy p(x) jest wielomianem nierozkładalnym nad (F, +, ) 16 Pierścienie ilorazowe pierścieni wielomianów Lemat 198 Niech (F, +, ) be dzie ciałem i p(x), f(x), g(x) F [x] Wtedy f(x) (p(x)) g(x) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomiany f(x) i g(x) maja te same reszty przy dzieleniu przez p(x) Twierdzenie 199 Niech (F, +, ) be dzie ciałem, p(x) F [x] i stp(x) = n > 0 Każdy element pierścienia ilorazowego (F [x]/(p(x)), +, ) można przedstawić w dokładnie jeden sposów w postaci: gdzie a 0, a 1,, a n 1 F a 0 + a 1 x + + a n 1 x n 1 + (p(x)),

16 1 PIERŚCIENIE I CIAŁA 16 Jeśli nie be dzie prowadzić to do nieporozumień, elementy pierścienia ilorazowego (F [x]/(p(x)), +, ) be dziemy przedstawiać jako wielomiany a 0 + a 1 x + + a n 1 x n 1, zamiast jako warstwy a 0 + a 1 x + + a n 1 x n 1 + (p(x)) Uwaga 1100 Niech (F, +, ) be dzie ciałem i p(x) F [x] Pierścień ilorazowy (F [x]/(p(x)), +, ) zawsze zawiera podpierścień izomorficzny z ciałem (F, +, ) Przykład 1101 Niech p(x) = x 2 + x + 1 Z 2 [x] Wtedy Z 2 [x]/(x 2 + x + 1) = {a 0 + a 1 x a 0, a 1 Z 2 } = {0, 1, x, x + 1} oraz x x x x x + 1 x x x x x + 1 x + 1 x x x x x + 1 x 0 x x x x x Przykład 1102 Niech p(x) = x = (x + 1)(x + 1) Z 2 [x] Wtedy Z 2 [x]/(x 2 + x + 1) = {a 0 + a 1 x a 0, a 1 Z 2 } = {0, 1, x, x + 1} oraz x x x x x + 1 x x x x x + 1 x + 1 x x x x x + 1 x 0 x 1 x + 1 x x + 1 x + 1 0

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Agata Pilitowska MiNI - rok akademicki 2018/2019 Spis treści 1 Pierścienie i ciała 1 11 Definicja i przykłady 1 12 Pierścienie całkowite 3 13 Pierścienie Euklidesa

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu

Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Algebra i jej zastosowania - konspekt wykładu Agata Pilitowska MiNI - rok akademicki 2016/2017 Spis treści 1 Pierścienie i ciała 1 11 Definicja i przykłady 1 12 Pierścienie całkowite 2 13 Ciało ułamków

Bardziej szczegółowo

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a);

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a); Ciała i wielomiany 1 Ciała i wielomiany 1 Definicja ciała Niech F będzie zbiorem, i niech + ( dodawanie ) oraz ( mnożenie ) będą działaniami na zbiorze F. Definicja. Zbiór F wraz z działaniami + i nazywamy

Bardziej szczegółowo

1 Określenie pierścienia

1 Określenie pierścienia 1 Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

1. Określenie pierścienia

1. Określenie pierścienia 1. Określenie pierścienia Definicja 1. Niech P będzie zbiorem, w którym określone są działania +, (dodawanie i mnożenie). Mówimy, że struktura (P, +, ) jest pierścieniem, jeżeli spełnione są następujące

Bardziej szczegółowo

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny)

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny) Rozdział 1 Pierścienie i ideały Definicja 1.1 Pierścieniem nazywamy trójkę (R, +, ), w której R jest zbiorem niepustym, działania + : R R R i : R R R są dwuargumentowe i spełniają następujące warunki dla

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

0.1 Pierścienie wielomianów

0.1 Pierścienie wielomianów 0.1 Pierścienie wielomianów Zadanie 1. Znaleźć w pierścieniu Z 5 [X] drugi wielomian określający tę samą funkcję, co wielomian X 2 X + 1. (Odp. np. X 5 + X 2 2X + 1). Zadanie 2. Znaleźć sumę i iloczyn

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 24 lutego 2015 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 6: Ciała skończone i kongruencje Gniewomir Sarbicki 2 marca 2017 Relacja przystawania Definicja: Mówimy, że liczby a, b Z przystają modulo m (co oznaczamy jako a = b (mod m)),

Bardziej szczegółowo

13. Cia la. Rozszerzenia cia l.

13. Cia la. Rozszerzenia cia l. 59 13. Cia la. Rozszerzenia cia l. Z rozważań poprzedniego paragrafu wynika, że jeżeli wielomian f o wspó lczynnikach w ciele K jest nierozk ladalny, to pierścień ilorazowy K[X]/(f) jest cia lem zawieraja

Bardziej szczegółowo

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy

Ciała skończone. 1. Ciała: podstawy Ciała skończone 1. Ciała: podstawy Definicja 1. Każdy zbiór liczb, w którym są wykonalne wszystkie cztery działania z wyjątkiem dzielenia przez 0 i który zawiera więcej niż jedną liczbę, nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

Pierścień wielomianów jednej zmiennej

Pierścień wielomianów jednej zmiennej Rozdział 1 Pierścień wielomianów jednej zmiennej 1.1 Definicja pierścienia wielomianów jednej zmiennej Definicja 1.1 Niech P będzie dowolnym pierścieniem. Ciąg nieskończony (a 0, a 1,..., a n,...) elementów

Bardziej szczegółowo

Algorytm Euklidesa. ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90),

Algorytm Euklidesa. ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90), Algorytm Euklidesa ZADANIE 1. Oblicz korzystając z algorytmu Euklidesa: (a) NWD(120, 195), (b) NWD(80, 208), (c) NWD(36, 60, 90), (d) NWD(120, 168, 280), (e) NWD(30, 42, 70, 105), (f) NWW[120, 195], (g)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu

Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Algebra 1 Ćwiczenia 1 - Pojęcie grupy i rzędu elementu Definicje i podstawowe własności Definicja 1. Niech X będzie niepustym zbiorem. Działaniem w zbiorze X nazywamy dowolne odwzorowanie (funkcję) działające

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011 1 GEOMETRIA ANALITYCZNA 1 Wydział Fizyki Algebra liniowa z geometria - zadania Rok akademicki 2010/2011 Agata Pilitowska i Zbigniew Dudek 1 Geometria analityczna 1.1 Punkty i wektory 1. Sprawdzić, czy

Bardziej szczegółowo

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G.

Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Działania Definicja: Działaniem wewnętrznym w niepustym zbiorze G nazywamy funkcję działającą ze zbioru GxG w zbiór G. Przykłady działań wewnętrznych 1. Dodawanie i mnożenie są działaniami wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

i=0 a ib k i, k {0,..., n+m}. Przypuśćmy, że wielomian

i=0 a ib k i, k {0,..., n+m}. Przypuśćmy, że wielomian 9. Wykład 9: Jednoznaczność rozkładu w pierścieniach wielomianów. Kryteria rozkładalności wielomianów. 9.1. Jednoznaczność rozkładu w pierścieniach wielomianów. Uwaga 9.1. Niech (R, +, ) będzie pierścieniem

Bardziej szczegółowo

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów.

5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. 5. Algebra działania, grupy, grupy permutacji, pierścienie, ciała, pierścień wielomianów. Algebra jest jednym z najstarszych działów matematyki dotyczącym początkowo tworzenia metod rozwiązywania równań

Bardziej szczegółowo

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa.

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1.1. NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1. Wykład 1 Twierdzenie 1.1 (o dzieleniu z resztą). Niech a, b Z, b 0. Wówczas istnieje dokładnie jedna para liczb całkowitych q, r Z taka, że a = qb + r oraz 0 r< b.

Bardziej szczegółowo

Maciej Grzesiak. Wielomiany

Maciej Grzesiak. Wielomiany Maciej Grzesiak Wielomiany 1 Pojęcia podstawowe Wielomian definiuje się w szkole średniej jako funkcję postaci f(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x + + a n x n Dogodniejsza z punktu widzenia algebry jest następująca

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie 1 Dzielenie wielomianów Wyk lad 12 Ważne pierścienie Definicja 12.1. Niech P bedzie pierścieniem, który może nie być dziedzina ca lkowitości. Powiemy, że w pierścieniu P [x] jest wykonalne dzielenie z

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów

Treść wykładu. Pierścienie wielomianów. Dzielenie wielomianów i algorytm Euklidesa Pierścienie ilorazowe wielomianów Treść wykładu Pierścienie wielomianów. Definicja Niech P będzie pierścieniem. Wielomianem jednej zmiennej o współczynnikach z P nazywamy każdy ciąg f = (f 0, f 1, f 2,...), gdzie wyrazy ciągu f są prawie

Bardziej szczegółowo

Grupy, pierścienie i ciała

Grupy, pierścienie i ciała Grupy, pierścienie i ciała Definicja: Niech A będzie niepustym zbiorem. Działaniem wewnętrznym (lub, krótko, działaniem) w zbiorze A nazywamy funkcję : A A A. Niech ponadto B będzie niepustym zbiorem.

Bardziej szczegółowo

Skończone rozszerzenia ciał

Skończone rozszerzenia ciał Skończone rozszerzenia ciał Notkę tę rozpoczniemy od definicji i prostych własności wielomianu minimalnego, następnie wprowadzimy pojecie rozszerzenia pojedynczego o element algebraiczny, udowodnimy twierdzenie

Bardziej szczegółowo

2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16

2 Kongruencje 5. 4 Grupy 9. 5 Grupy permutacji Homomorfizmy grup Pierścienie 16 DB Algebra dla informatyków 1 semestr letni 2018 1 Spis treści 1 Podzielność w Z, algorytm Euklidesa 2 2 Kongruencje 5 3 Twierdzenia: Fermata, Eulera i Wilsona 7 4 Grupy 9 5 Grupy permutacji 12 6 Homomorfizmy

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Określenie podpierścienia Definicja 9.. Podpierścieniem pierścienia (P, +,, 0, ) nazywamy taki podzbiór A P, który jest pierścieniem ze wzgledu

Bardziej szczegółowo

1. Wielomiany Podstawowe definicje i twierdzenia

1. Wielomiany Podstawowe definicje i twierdzenia 1. Wielomiany Podstawowe definicje i twierdzenia Definicja wielomianu. Wielomianem stopnia n zmiennej rzeczywistej x nazywamy funkcję w określoną wzorem w(x) = a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, przy

Bardziej szczegółowo

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami:

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami: 9 Wykład 9: Przestrzenie liniowe i podprzestrzenie Definicja 9 Niech F będzie ciałem Algebrę (V, F, +, ), gdzie V, + jest działaniem w zbiorze V zwanym dodawaniem wektorów, a jest działaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór.

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór. 20. Definicje i przykłady podstawowych struktur algebraicznych (grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe). Pojęcia dotyczące przestrzeni liniowych (liniowa zależność i niezależność układu wektorów,

Bardziej szczegółowo

1 Elementy logiki i teorii mnogości

1 Elementy logiki i teorii mnogości 1 Elementy logiki i teorii mnogości 11 Elementy logiki Notatki do wykładu Definicja Zdaniem logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, któremu przysługuje jedna z dwu logicznych ocen prawda (1) albo fałsz

Bardziej szczegółowo

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM.

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM. DEF. DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE Działaniem dwuargumentowym w niepsutym zbiorze nazywamy każde odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego :. Inaczej mówiąc, w zbiorze jest określone działanie dwuargumentowe, jeśli:

Bardziej szczegółowo

Definicje- Algebra III

Definicje- Algebra III Definicje- Algebra III Opracowane na podstawie notatek z wykładu w semetrze zimowym roku 2007r. (mocno niekompletne- umieszczono kilka pierwszych wykładów) 21.11.2007r. Algebry Definicja1(K-algebra)- Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 PIERŚCIENIE, CIAŁA I HOMOMORFIZMY Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 3, 16.10.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Definicja pierścienia 2/10 Zbiór R wyposażony w dwa działania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Rozdział 1 Podstawowe struktury algebraiczne 1.1. Działania wewnętrzne Niech X będzie zbiorem niepustym. Dowolną funkcję h : X X X nazywamy działaniem wewnętrznym w zbiorze X. Działanie wewnętrzne, jak

Bardziej szczegółowo

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami:

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: (N, ), (Z, +) (Z, ), (R, ), (Q \ {}, ) czym jest element neutralny i przeciwny w grupie?,

Bardziej szczegółowo

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Algebra konspekt wykladu 2009/10 1. du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle Algebra konspekt wykladu 2009/10 1 3 Podgrupy Niech S g mówimy, że podzbiór S jest zamknie ty ze wzgle du na dzialanie na zbioze G, jeśli dla dowolnych elementów x, y S, x y S. S jest zamkniety ze wzgle

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

Wielomiany i rozszerzenia ciał

Wielomiany i rozszerzenia ciał Wielomiany i rozszerzenia ciał Maciej Grzesiak 1 Pierścień wielomianów 1.1 Pojęcia podstawowe Z wielomianami spotykamy się już w pierwszych latach nauki w szkole średniej. Jest to bowiem najprostsza pojęciowo

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste 1 Konstrukcja pierścienia wielomianów Niech P bedzie dowolnym pierścieniem, w którym 0 1. Oznaczmy przez P [x] zbiór wszystkich nieskończonych ciagów o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia Algebra i jej zastosowania ćwiczenia A Pilitowska i A Romanowska 24 kwietnia 2006 1 Grupy i quasigrupy 1 Pokazać, że w każdej grupie (G,, 1, 1): (a) jeśli xx = x, to x = 1, (b) (xy) 1 = y 1 x 1, (c) zachodzi

Bardziej szczegółowo

1 Pierścienie, algebry

1 Pierścienie, algebry Podstawowe Własności Pierścieni Literatura Pomocnicza: 1. S.Balcerzyk,T.Józefiak, Pierścienie przemienne, PWN 2. A.Białynicki-Birula, Algebra, PWN 3. J.Browkin, Teoria ciał, PWN 4. D.Cox, J.Little, D.O

Bardziej szczegółowo

Pojęcie pierścienia.

Pojęcie pierścienia. Pojęcie pierścienia. Definicja: Niech R będzie zbiorem niepustym. 1. Algebrę pr, `, q nazywamy pierścieniem, gdy pr, `q jest grupą abelową, działanie jest łaczne oraz rozdzielne względem działania `, to

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2. Definicje i oznaczenia. inne grupy V 4 grupa czwórkowa Kleina D n grupa dihedralna S n grupa symetryczna A n grupa alternująca.

Zestaw 2. Definicje i oznaczenia. inne grupy V 4 grupa czwórkowa Kleina D n grupa dihedralna S n grupa symetryczna A n grupa alternująca. Zestaw 2 Definicja grupy Definicje i oznaczenia grupa zbiór z działaniem łącznym, posiadającym element neutralny, w którym każdy element posiada element odwrotny grupa abelowa (przemienna) grupa, w której

Bardziej szczegółowo

Paweł Gładki. Algebra. http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/

Paweł Gładki. Algebra. http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/ Paweł Gładki Algebra http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/ Konsultacje: Środa, 14:00-15:00 Jeżeli chcesz spotkać się z prowadzącym podczas konsultacji, postaraj się powiadomić go o tym przed lub po zajęciach,

Bardziej szczegółowo

1 Pierścienie i ich homomorfizmy. Ideał, pierścień ilorazowy. Ideały pierwsze i maksymalne, dziedziny i ciała - definicje i przykłady

1 Pierścienie i ich homomorfizmy. Ideał, pierścień ilorazowy. Ideały pierwsze i maksymalne, dziedziny i ciała - definicje i przykłady Tekst ten jest dostępny na stronie http://www-usersmatumkpl/ cstefan/ W razie potrzeby tam będą znajdowały się ewentualne poprawki i uzupełnienia 1 Pierścienie i ich homomorfizmy Ideał, pierścień ilorazowy

Bardziej szczegółowo

Algebra Liniowa 2 (INF, TIN), MAP1152 Lista zadań

Algebra Liniowa 2 (INF, TIN), MAP1152 Lista zadań Algebra Liniowa 2 (INF, TIN), MAP1152 Lista zadań Przekształcenia liniowe, diagonalizacja macierzy 1. Podano współrzędne wektora v w bazie B. Znaleźć współrzędne tego wektora w bazie B, gdy: a) v = (1,

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 CIAŁO FUNKCJI WYMIERNYCH Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 7, 13.11.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Ułamki pierścienia całkowitego Cel: Wprowadzenie pojęcia funkcji

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności Wyk lad 4 Cia la i ich w lasności Charakterystyka cia la Określenie cia la i w lasności dzia lań w ciele y ly omówione na algerze liniowej. Stosujac terminologie z teorii pierścieni możemy powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią. wykład I

Algebra liniowa z geometrią. wykład I Algebra liniowa z geometrią wykład I 1 Oznaczenia N zbiór liczb naturalnych, tutaj zaczynających się od 1 Z zbiór liczb całkowitych Q zbiór liczb wymiernych R zbiór liczb rzeczywistych C zbiór liczb zespolonych

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 SPIS TREŚCI Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Teoria. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Teoria. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych. Definicja. Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

Wielomiany. dr Tadeusz Werbiński. Teoria

Wielomiany. dr Tadeusz Werbiński. Teoria Wielomiany dr Tadeusz Werbiński Teoria Na początku przypomnimy kilka szkolnych definicji i twierdzeń dotyczących wielomianów. Autorzy podręczników szkolnych podają różne definicje wielomianu - dla jednych

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne Rozdział 13 Zadania egzaminacyjne Egzamin z algebry liniowej AiR termin I 03022011 Zadanie 1 Wyznacz sumę rozwiązań równania: (8z + 1 i 2 2 7 iz 4 = 0 Zadanie 2 Niech u 0 = (1, 2, 1 Rozważmy odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-M01N-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): -

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-M01N-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): - Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-M01N-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): - 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Krzywe Freya i Wielkie Twierdzenie Fermata

Krzywe Freya i Wielkie Twierdzenie Fermata Krzywe Freya i Wielkie Twierdzenie Fermata Michał Krzemiński 29 listopad 2006 Naukowe Koło Matematyki Politechnika Gdańska 1 1 Krzywe algebraiczne Definicja 1.1 Krzywą algebraiczną C nad ciałem K nazywamy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku. Wykład monograficzny

Uniwersytet w Białymstoku. Wykład monograficzny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyczno-Fizyczny Instytut Matematyki dr hab. Ryszard Andruszkiewicz Wykład monograficzny Wykład monograficzny prowadzony dla studentów V roku matematyki przez dr

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Ostatnie zmiany 23.05.2009 r. 1. Niech F będzie podciałem ciała K i niech n N. Pokazać, że niepusty liniowo niezależny podzbiór S przestrzeni F n jest także

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era inżyniera

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska

Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska Dr inż. Robert Wójcik, p. 313, C-3, tel. 320-27-40 Katedra Informatyki Technicznej (K-9) Wydział Elektroniki (W-4) Politechnika Wrocławska E-mail: Strona internetowa: robert.wojcik@pwr.edu.pl google: Wójcik

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia

Algebra i jej zastosowania ćwiczenia Algebra i jej zastosowania ćwiczenia A. Pilitowska i A. Romanowska jesień 2012 1 Iloczyny (produkty) proste 1. Znaleźć tabelke dodawania i mnożenia pierścienia Z 2 Z 3. 2. Które z naste puja cych par grup

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 10. Homomorfizmy Definicja 1. Niech V, W będą dwiema przestrzeniami liniowymi nad ustalonym ciałem, odwzorowanie ϕ : V W nazywamy homomorfizmem

Bardziej szczegółowo

1 Działania na zbiorach

1 Działania na zbiorach Algebra liniowa z geometrią /4 Działania na zbiorach Zadanie Czy działanie : R R R określone wzorem (x x ) (y y ) := (x y x y x y + x y ) jest przemienne? Zadanie W dowolnym zbiorze X określamy działanie

Bardziej szczegółowo

IMIĘ NAZWISKO... grupa C... sala Egzamin ELiTM I

IMIĘ NAZWISKO... grupa C... sala Egzamin ELiTM I IMIĘ NAZWISKO............................ grupa C... sala 10... Egzamin ELiTM I 02.02.15 1. 2. 3. 4.. 1. (8 pkt.) Niech X a,b = {(x, y) R 2 : (x b) 2 + (y 1 b )2 a 2 } dla a, b R, a > 0, b 0. Wyznaczyć:

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga Anna Romanowska January 29, 2016 4 Kraty i algebry Boole a 41 Kraty zupe lne Definicja 411 Zbiór uporza dkowany (P, ) nazywamy krata zupe lna,

Bardziej szczegółowo

Równania wielomianowe

Równania wielomianowe Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 20 marca 2009 Kraków Równanie z jedną niewiadomą Wielomian jednej zmiennej to wyrażenie postaci P(x) = a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1

Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1 Zadania z Algebry Studia Doktoranckie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 1 1. (a) Udowodnić, że jeśli grupa ilorazowa G/Z(G) jest cykliczna, to grupa G jest abelowa (Z(G) oznacza centrum grupy

Bardziej szczegółowo

Algebra I. Grzegorz Bobiński. wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

Algebra I. Grzegorz Bobiński. wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu Algebra I wykład z ćwiczeniami dla studentów II roku matematyki Grzegorz Bobiński Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu Toruń 2005 Spis treści Rozdział I. Pierścienie 3 1.1. Działania w zbiorach

Bardziej szczegółowo

Wersja testu A 15 lutego 2011 r. jest, że a) x R y R y 2 > Czy prawda. b) y R x R y 2 > 1 c) x R y R y 2 > 1 d) x R y R y 2 > 1.

Wersja testu A 15 lutego 2011 r. jest, że a) x R y R y 2 > Czy prawda. b) y R x R y 2 > 1 c) x R y R y 2 > 1 d) x R y R y 2 > 1. 1. Czy prawda jest, że a) x R y R y 2 > 1 1+x 2 ; b) y R x R y 2 > 1 1+x 2 ; c) x R y R y 2 > 1 1+x 2 ; d) x R y R y 2 > 1 1+x 2? 2. Czy naste puja ca relacja na zbiorze liczb rzeczywistych jest relacja

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa. 1. Macierze.

Algebra liniowa. 1. Macierze. Algebra liniowa 1 Macierze Niech m oraz n będą liczbami naturalnymi Przestrzeń M(m n F) = F n F n będącą iloczynem kartezjańskim m egzemplarzy przestrzeni F n z naturalnie określonymi działaniami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Zadania z algebry liniowej - sem. I Struktury algebraiczne

Zadania z algebry liniowej - sem. I Struktury algebraiczne Zadania z algebry liniowej - sem. I Struktury algebraiczne Definicja 1. Działaniem dwuargumentowym w niepustym zbiorze A nazywamy każdą funkcję : A A A, tzn. taką funkcję, że zachodzi a,b A (a, b) ((a,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gładki. Algebra. pgladki/

Paweł Gładki. Algebra.  pgladki/ Paweł Gładki Algebra http://www.math.us.edu.pl/ pgladki/ Konsultacje: Środa, 14:00-15:00 Jeżeli chcesz spotkać się z prowadzącym podczas konsultacji, postaraj się powiadomić go o tym przed lub po zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u W ) Rzeczywiście U W jest podprzetrzenią przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1 Matematyka liczby zespolone Wykład 1 Siedlce 5.10.015 Liczby rzeczywiste Zbiór N ={0,1,,3,4,5, } nazywamy zbiorem Liczb naturalnych, a zbiór N + ={1,,3,4, } nazywamy zbiorem liczb naturalnych dodatnich.

Bardziej szczegółowo

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i +

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i + Teoria na egzamin z algebry liniowej Wszystkie podane pojęcia należy umieć określić i podać pprzykłady, ewentualnie kontrprzykłady. Ponadto należy znać dowody tam gdzie to jest zaznaczone. Liczby zespolone.

Bardziej szczegółowo

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia dzienne Wykład 6

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia dzienne Wykład 6 Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia dzienne Wykład 6 1 Kody cykliczne: dekodowanie Definicja 1 (Syndrom) Niech K będzie kodem cyklicznym z wielomianem generuja- cym g(x). Resztę z dzielenia słowa

Bardziej szczegółowo

Algebra. Jakub Maksymiuk. lato 2018/19

Algebra. Jakub Maksymiuk. lato 2018/19 Algebra Jakub Maksymiuk lato 2018/19 Algebra W1/0 Zbiory z działaniami Podstawowe własności Potęgi Tabelka działania Przykłady Grupa symetryczna Algebra W1/1 Podstawowe własności Definicja: Działaniem

Bardziej szczegółowo

Wielomiany podstawowe wiadomości

Wielomiany podstawowe wiadomości Rozdział Wielomiany podstawowe wiadomości Funkcję postaci f s = a n s n + a n s n + + a s + a 0, gdzie n N, a i R i = 0,, n, a n 0 nazywamy wielomianem rzeczywistym stopnia n; jeżeli współczynniki a i

Bardziej szczegółowo

2 Rachunek macierzowy, metoda eliminacji Gaussa-Jordana Wprowadzenie teoretyczne Zadania... 9

2 Rachunek macierzowy, metoda eliminacji Gaussa-Jordana Wprowadzenie teoretyczne Zadania... 9 Spis treści 1 Podstawowe struktury algebraiczne 2 11 Grupa, pierścień, ciało 2 12 Grupy permutacji 4 13 Pierścień wielomianów, algorytm Euklidesa, największy wspólny dzielnik 6 14 Zadania 7 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

= b i M i [x], gdy charf = p, to a i jest pierwiastkiem wielomianu x n i

= b i M i [x], gdy charf = p, to a i jest pierwiastkiem wielomianu x n i 15. Wykład 15: Rozszerzenia pierwiastnikowe. Elementy wyrażające się przez pierwiastniki. Rozwiązalność równań przez pierwiastniki. Równania o dowolnych współczynnikach. 15.1. Rozszerzenia pierwiastnikowe.

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ... Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α 1, α 2,, α n, β K. Równanie: α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n = β z niewiadomymi x 1, x 2,, x n nazywamy równaniem liniowym. Układ: a 21 x

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry liniowej 3 semestr zimowy 2008/2009

Zadania z Algebry liniowej 3 semestr zimowy 2008/2009 Zadania z Algebry liniowej 3 semestr zimowy 2008/2009 1. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad ciałem K i niech 0 K oraz θ V będą elementem zerowym ciała K i wektorem zerowym przestrzeni V. Posługując

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. wykład

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. wykład Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia, rok I Sylabus modułu: Wstęp do algebry i teorii liczb (03-MO1S-12-WATL) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Dziedziny Euklidesowe

Dziedziny Euklidesowe Dziedziny Euklidesowe 1.1. Definicja. Dziedzina Euklidesowa nazywamy pare (R, v), gdzie R jest dziedzina ca lkowitości a v : R \ {0} N {0} funkcja zwana waluacja, która spe lnia naste ce warunki: 1. dla

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni.

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Wykład 4 Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Twierdzenie 1 Niech m, n Z. Jeśli n > 0 to istnieje dokładnie jedna para licz q, r, że: m = qn + r, 0 r < n. Liczbę r nazywamy resztą z dzielenia

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, cz

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, cz Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, cz eść druga Anna Romanowska 22 października 2015 Pierścienie i cia la.1 Idea ly i pierścienie ilorazowe Definicja.11. Pierścień, w którym wszystkie idea ly

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe Rozdział 4 Przestrzenie liniowe 4.1. Działania zewnętrzne Niech X oraz F będą dwoma zbiorami niepustymi. Dowolną funkcję D : F X X nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F. Przykład 4.1.

Bardziej szczegółowo

Teoria liczb. Magdalena Lemańska. Magdalena Lemańska,

Teoria liczb. Magdalena Lemańska. Magdalena Lemańska, Teoria liczb Magdalena Lemańska Literatura Matematyka Dyskretna Andrzej Szepietowski http://wazniak.mimuw.edu.pl/ Discrete Mathematics Seymour Lipschutz, Marc Lipson Wstęp Teoria liczb jest dziedziną matematyki,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Algebra DALG 201 Lato prof. Wojciech Gajda

Zadania do wykładu Algebra DALG 201 Lato prof. Wojciech Gajda Zadania do wykładu Algebra DALG 201 Lato 2015 prof. Wojciech Gajda Zadanie 1. Znaleźć rzędy wszystkich elementów w grupie G jeżeli: (a) G=Z/16 (b) G=(Z/36) (c) G=Q 8 (d) G=D 5 (e) G=Z/2 Z/8 (f) G=S 4.

Bardziej szczegółowo

Pisemny egzamin dyplomowy. na Uniwersytecie Wroc lawskim. na kierunku matematyka. zadania testowe. 22czerwca2009r. 60 HS-8-8

Pisemny egzamin dyplomowy. na Uniwersytecie Wroc lawskim. na kierunku matematyka. zadania testowe. 22czerwca2009r. 60 HS-8-8 EGZAMIN DYPLOMOWY, cze ść I (testowa) 22.06.2009 INSTRUKCJE DOTYCZA CE WYPE LNIANIA TESTU 1. Nie wolno korzystać z kalkulatorów. 2. Sprawdzić, czy wersja testu podana na treści zadań jest zgodna z wersja

Bardziej szczegółowo

Baza w jądrze i baza obrazu ( )

Baza w jądrze i baza obrazu ( ) Przykład Baza w jądrze i baza obrazu (839) Znajdź bazy jądra i obrazu odwzorowania α : R 4 R 3, gdzie α(x, y, z, t) = (x + 2z + t, 2x + y 3z 5t, x y + z + 4t) () zór ten oznacza, że α jest odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

Algebra z Geometrią Analityczną. { x + 2y = 5 x y = 9. 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 7 1,

Algebra z Geometrią Analityczną. { x + 2y = 5 x y = 9. 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 7 1, Lista Algebra z Geometrią Analityczną Układy równań. Zadanie 1 Wyjaśnij na czym polega metoda elininacji Gaussa rozwiązując układ równań: { x + 2y = 5 x y = 9 Zadanie 2 Rozwiąż układ równań metodą eliminacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Katedra Inżynierii Systemów Sterowania PODSTAWY AUTOMATYKI MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

Bardziej szczegółowo

(4) W zbiorze R R definiujemy działania i wzorami. (a, b) (c, d) =(a + c, b + d),

(4) W zbiorze R R definiujemy działania i wzorami. (a, b) (c, d) =(a + c, b + d), Zestaw zadań 2: Ciało liczb zespolonych Układy równań liniowych () Ile działań można określić na zbiorze n-elementowym? Ile z nich to działania przemienne? (2) Zbadaj własności działania różnicy symetrycznej

Bardziej szczegółowo