Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1, ,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1, ,11 Σ: 0,20 1, ,23 Tablica 2. Ocieplenie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 23 cm [1,0kN/m3 0,23m] 2. Płyta G-K 18mm na ruszcie systemowym [0,250kN/m2] γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,23 1, ,28 0,25 1, ,30 Σ: 0,48 1, ,58 Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 1,584 1,056 S [kn/m 2 ] 38,0 38,0 Połać bardziej obciążona: - Dach dwuspadowy - Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: - strefa obciążenia śniegiem 3; A = 300 m n.p.m. Q k = 0,006 A - 0,6 = 1,200 kn/m 2 - Współczynnik kształtu dachu: nachylenie połaci α = 38,0 o C 2 = 1,2 (60 o -α)/30 0 = 1,2 (60 o -38,0 o )/30 o = 0,880 Obciążenie charakterystyczne dachu: S k = Q k C = 1,200 0,880 = 1,056 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: S = S k γ f = 1,056 1,5 = 1,584 kn/m 2 16

27 Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 wariant I wariant II p [kn/m 2 ] kierunek wiatru -0,073-0,324 0,300-0,324 38,0 H=10,0 38,0 H=10,0 B=11,5 B=11,5 - Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci α = 38,0 o - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. q k = 300 Pa - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m C e (z) = 0,5+0,05 10,0 = 1,00 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 Połać nawietrzna - wariant I: - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,045 (40 o -α) = -0,045 (40 o -38,0 o ) = -0,090 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,090-0 = -0,090 Obciążenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 1,00 (-0,090) 1,80 = -0,049 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,049) 1,5 = -0,073 kn/m 2 Połać nawietrzna - wariant II: - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = 0,015 α - 0,2 = 0,015 38,0 o - 0,2 = 0,370 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = 0,370-0 = 0,370 Obciążenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 1,00 0,370 1,80 = 0,200 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: p = p k γ f = 0,200 1,5 = 0,300 kn/m 2 Połać zawietrzna: - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,4 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,4-0 = -0,4 Obciążenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 1,00 (-0,4) 1,80 = -0,216 kn/m 2 Obciążenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,216) 1,5 = -0,324 kn/m 2 17

28 Tablica 3. Obciążenia stałe na strop k Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d kn/m 2 1. Lastrico (terazzo) grub. 2 cm [22,0kN/m3 0,02m] 0,44 1, ,53 2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 4 0,96 1, ,25 cm [24,0kN/m3 0,04m] 3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3 0,02m] 0,01 1, ,01 4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1, ,38 [19,0kN/m3 0,015m] 5. Zabudowa GK 0,20 1, ,24 Σ: 1,90 1, ,41 Tablica 4. Obciążenia użytkowe k Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d kn/m 2 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] 2,00 1,30 0,50 2,60 Σ: 2,00 1, , Obliczenia głównych elementów konstrukcyjnych Więźba dachowa między osiami 3 i 6 DANE Szkic układu poprzecznego 880,2 330,0 38, , ,0 87, , ,0 1358,0 18

29 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej A 330,0 B C D E 100,0 160,0 220,0 73,0 73,0 90,0 280,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 38,0 o Rozpiętość wiązara l = 13,58 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 11,56 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 5,00 m Rozstaw krokwi a = 0,75 m Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią h s = 3,30 m Rozstaw podparć poziomych murłaty l mo = 2,50 m Wysięg wspornika murłaty l mw = 1,00 m Dane materiałowe: - krokiew 10/18cm (zacios 4 cm) z drewna C24 - płatew 14/18 cm z drewna C24 - słup 16/16 cm z drewna C24 - kleszcze 2x 5/20 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 10 cm, z przewiązkami co 100 cm - murłata 14/14 cm z drewna C24 Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu : g k = 0,200 kn/m 2, g o = 0,250 kn/m 2 - uwzględniono ciężar własny wiązara - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona) - na połaci lewej s kl = 1,056 kn/m 2, s ol = 1,584 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,704 kn/m 2, s op = 1,056 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: ) - na połaci nawietrznej p kl I = -0,049 kn/m 2, p ol I = -0,073 kn/m 2 - na połaci nawietrznej p kl II = 0,200 kn/m 2, p ol II = 0,300 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,216 kn/m 2, p op = -0,324 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi g kk = 0,500 kn/m 2, g ok = 0,650 kn/m 2 - obciążenie stałe kleszczy q kk = 0,500 kn/m, q ok = 0,600 kn/m - obciążenie montażowe kleszczy F k = 1,0 kn, F o = 1,2 kn Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 - w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 19

30 WYNIKI Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 0,60 0,60-2,37-2,37 0,15 0,15 2,04 2,04-0,82-0,82 0,07 0,07 Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: Mz [knm] My [knm] Ry,Rz [kn] Rx [kn] -5,39-0,34-0,93-0,26 0,58 0,08 0,65 0,06 0,07 B 1,28 1,37 0,31 22,20 2,53 0,33 1,16-2,73-2,25-0,07-0,16 0,29 0,03 0,67 1,59 3,29 3,163,24 0,96 0,39 0,23-0,64 1,98 2,40 0,17 0,73 3,30 0,25 C 0,03 D E 12,54 1,43 35,83 4,08 11,39 1,30 1,00 1,60 1,47 0,73 0,73 1,17 0,90 7,60 0,09 0,83 WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 4 cm) Smukłość λ y = 81,8 < 150 λ z = 147,3 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K19 stałe-max (podatność)+wiatr-wariant II (podatność)+0,90 śnieg (podatność) M y = 1,97 knm, N = 4,35 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 3,65 MPa, σ c,0,d = 0,24 MPa k c,y = 0,445, k c,z = 0,149 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,385 < 1 20

31 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,497 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-wariant II M y = -2,37 knm, N = 2,99 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 7,24 MPa, σ c,0,d = 0,21 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,491 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 5,68 mm < u net,fin = l / 200 = 4251/ 200 = 21,26 mm (26,7%) Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 4,84 mm < u net,fin = 2 l / 200 = / 200 = 11,93 mm (40,6%) Płatew 14/18 cm Smukłość λ y = 14,4 < 150 λ z = 18,6 < 150 Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q z,max = 10,78 kn/m q y,max = 0,68 kn/m Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek B - C) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie N = 0,58 kn M y = -5,39 knm, M z = -0,31 knm f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ c,0,d = 0,02 MPa σ m,y,d = 7,13 MPa, σ m,z,d = 0,52 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,508 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,374 < 1 Maksymalne ugięcie (odcinek D - E) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 2,29 mm < u net,fin = l / 200 = 5,85 mm (39,1%) Maksymalne ugięcie wspornika (odcinek A - B) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 3,02 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 10,00 mm (30,2%) Słup 16/16 cm Smukłość (słup D) λ y = 122,3 < 150 λ z = 71,4 < 150 Maksymalne siły i naprężenia (słup D) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie M y = -0,64 knm, N = 35,83 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 0,93 MPa, σ c,0,d = 1,40 MPa k c,y = 0,213, k c,z = 0,559 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,572 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,257 < 1 21

32 Więźba dachowa między osiami b i i DANE Szkic układu poprzecznego 1033,8 330,0 38, , ,0 73, , ,0 1600,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 330,0 A B C D E F G 90,0 83,0 325,0 83,0 250,0 250,0 290,0 90,0 90,0 73,0 260,0 73,0 90,0 360,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 38,0 o Rozpiętość wiązara l = 16,00 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 14,26 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 7,20 m Rozstaw krokwi a = 0,85 m Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią h s = 3,30 m Rozstaw podparć poziomych murłaty l mo = 2,50 m Dane materiałowe: - krokiew 10/18cm (zacios 4 cm) z drewna C24 - płatew 14/20 cm z drewna C24 - słup 16/16 cm z drewna C24 - kleszcze 2x 5/20 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 10 cm, z przewiązkami co 100 cm - murłata 14/14 cm z drewna C24 22

33 Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu : g k = 0,200 kn/m 2, g o = 0,250 kn/m 2 - uwzględniono ciężar własny wiązara - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona): - na połaci lewej s kl = 1,056 kn/m 2, s ol = 1,584 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,704 kn/m 2, s op = 1,056 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A,): - na połaci nawietrznej p kl I = -0,049 kn/m 2, p ol I = -0,073 kn/m 2 - na połaci nawietrznej p kl II = 0,200 kn/m 2, p ol II = 0,300 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,216 kn/m 2, p op = -0,324 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi g kk = 0,500 kn/m 2, g ok = 0,650 kn/m 2 - obciążenie stałe kleszczy q kk = 0,500 kn/m, q ok = 0,600 kn/m - obciążenie montażowe kleszczy F k = 1,0 kn, F o = 1,2 kn Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 - w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi - współczynniki długości wyboczeniowej słupa: WYNIKI Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 1,91 1,91-3,78-3,78 0,28 0,28 2,63 2,63-0,67-0,67 0,06 0,06 WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 4 cm) Smukłość λ y = 87,9 < 150 λ z = 149,0 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K19 stałe-max (podatność)+wiatr-wariant II (podatność)+0,90 śnieg (podatność) M y = 2,55 knm, N = 6,81 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 4,72 MPa, σ c,0,d = 0,38 MPa k c,y = 0,392, k c,z = 0,146 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,526 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,694 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-wariant II M y = -3,78 knm, N = 5,17 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 11,56 MPa, σ c,0,d = 0,37 MPa 23

34 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,784 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 8,14 mm < u net,fin = l / 200 = 4568/ 200 = 22,84 mm (35,6%) Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 6,71 mm < u net,fin = 2 l / 200 = / 200 = 10,15 mm (66,0%) Płatew 14/20 cm Smukłość λ y = 14,7 < 150 λ z = 21,0 < 150 Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q z,max = 13,49 kn/m q y,max = 0,84 kn/m Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek F - G) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie N = 1,97 kn M y = 8,36 knm, M z = 1,19 knm f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ c,0,d = 0,07 MPa σ m,y,d = 8,95 MPa, σ m,z,d = 1,83 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,693 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,548 < 1 Maksymalne ugięcie (odcinek F - G) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 7,30 mm < u net,fin = l / 200 = 9,85 mm (74,1%) Słup 16/16 cm Smukłość (słup F) λ y = 122,3 < 150 λ z = 71,4 < 150 Maksymalne siły i naprężenia (słup F) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie M y = -2,96 knm, N = 49,11 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 4,33 MPa, σ c,0,d = 1,92 MPa k c,y = 0,213, k c,z = 0,559 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,921 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,559 < 1 24

35 Belka PD-1 SZKIC BELKI A B C 0,24 3,63 0,30 6,93 0,25 OBCIĄŻENIA NA BELCE Przypadek: P1: Przypadek 1 Schemat statyczny belki 5,45 5,45 A B C 3,90 7,21 Przypadek: P2: Stałe strop Schemat statyczny belki 18,45 18,45 A B C 3,90 7,21 Przypadek: P3: Uzytkowe Schemat statyczny belki 10,08 10,08 A B C 3,90 7,21 Przypadek: P4: Stałe dach Schemat statyczny belki 11,25 26,25 A 1 2 B 3,90 7,21 C Przypadek: P5: śnieg Schemat statyczny belki 21,90 21,00 A 1 2 B 3,90 7,21 C 25

36 DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: Klasa betonu: B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające [knm]: -197,15 A 15,17 B C 30,65 3,81 287,18 40,73 180,99 109,24 15,93 Siły poprzeczne [kn]: 163,99 159,05 30,65 26,82 A B C -118,53-123,47-105,12-109,24 Ugięcia [mm]: -1,42 0,00 A B C WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 30,0 cm, h = 66,0 cm otulina zbrojenia z góry belki c nom,g = 30 mm otulina zbrojenia z dołu belki c nom,d = 30 mm otulina zbrojenia z lewej strony belki c nom,l = 30 mm otulina zbrojenia z prawej strony belki c nom,p = 30 mm Przęsło A - B: Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 15,17 knm Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 2,39 cm 2. Przyjęto 2φ16 o A s = 4,02 cm 2 (ρ = 0,22%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 15,17 knm < M Rd = 100,13 knm (15,1%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)118,53 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ8 co 125 mm na odcinku 112,5 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)118,53 kn < V Rd3 = 373,32 kn (31,7%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 12,18 knm Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%) Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)139,79 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = (-)1,42 mm < a lim = 3900/200 = 19,50 mm (7,3%) 14,16 26

37 Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 84,89 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,055 mm < w lim = 0,3 mm (18,4%) Podpora B: Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)197,15 knm Przyjęto indywidualnie górą 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,55%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)197,15 knm < M Rd = 236,96 knm (83,2%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)139,79 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,220 mm < w lim = 0,3 mm (73,3%) Przęsło B - C: Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 180,99 knm Przyjęto indywidualnie dołem 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,55%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 180,99 knm < M Rd = 236,96 knm (76,4%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 159,05 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ8 co 125 mm na odcinku 212,5 cm przy lewej podporze i na odcinku 112,5 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 159,05 kn < V Rd3 = 373,32 kn (42,6%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 127,28 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,198 mm < w lim = 0,3 mm (65,9%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 14,16 mm < a lim = 30,00 mm (47,2%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 112,94 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,043 mm < w lim = 0,3 mm (14,3%) SZKIC ZBROJENIA: A 5φ16 B 5φ16 C 2φ16 66 A 2φ16 B 5φ16 C A B 10 x 25 = x 12,5 = x 12,5 = x 24,5 = x 12,5 = C 3 3φ16 l= φ16 l= A-A 1 4φ16 l= B-B C-C φ8 l=

38 Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba RB500W [mm] [cm] [szt.] φ8 φ , , , ,22 Długość ogólna wg średnic [m] 112,3 84,8 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 Masa prętów wg średnic [kg] 44,4 133,8 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 178,2 Masa całkowita [kg] 179 Fundament Stopa SF-1 DANE: H=0, ,50 0,40 L = 1,40 0,50 4 0,50 0,40 0,50 B = 1,40 3 V = 0,78 m 3 Opis fundamentu : Typ: stopa prostopadłościenna Wymiary: B = 1,40 m L = 1,40 m H = 0,40 m B s = 0,40 m L s = 0,40 m e B = 0,00 m e L = 0,00 m Posadowienie fundamentu: D = 1,35 m D min = 1,35 m poziom wody gruntowej w zasypce h w = 0,20 m 28

39 Opis podłoża: z [m] -1,35-0,20 0,00 z Piaski drobne 2,00 N r nazwa gruntu h [m] nawodn iona (n) ρ o [t/m 3 ] γ f,min γ f,max φ (r) u [ o ] (r) c u [kpa] M 0 [kpa] M [kpa] 1 Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0, Naprężenie dopuszczalne dla podłoża σ dop [kpa] = 270,0 kpa Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N r typ obc. N [kn] T B [kn] M B [knm] T L [kn] M L [knm] e [kpa] e [kpa/m] 1 długotrwałe 325,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,20 Beton: klasa betonu: B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa ciężar objętościowy: 24,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa otulina zbrojenia c nom = 50 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72 - dla stateczności na obrót m = 0,72 Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N k N/N k = 1,20 29

40 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q fn = 1696,3 kn N r = 382,5 kn < m Q fn = 1374,0 kn (27,8%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q ft = 184,6 kn T r = 0,0 kn < m Q ft = 132,9 kn (0,0%) Obciążenie jednostkowe podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Naprężenie maksymalne σ max = 225,8 kpa σ max = 225,8 kpa < σ dop = 270,0 kpa (83,6%) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtórne s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,18 cm s = 0,18 cm < s dop = 1,00 cm (17,9%) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Nośność na przebicie: Decyduje: kombinacja nr 1 Pole powierzchni wielokąta A = 0,20 m 2 Siła przebijająca N Sd = (g+q) max A = 45,3 kn Nośność na przebicie N Rd = 249,4 kn N Sd = 45,3 kn < N Rd = 249,4 kn (18,2%) Wymiarowanie zbrojenia: Wzdłuż boku B: Decyduje: kombinacja nr 1 Zbrojenie potrzebne A s = 3,88 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów φ12 mm o A s = 9,05 cm 2 Wzdłuż boku L: Decyduje: kombinacja nr 1 Zbrojenie potrzebne A s = 3,88 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów φ12 mm o A s = 9,05 cm 2 30

41 φ12 co 18 l= x φ12 co 18 l= x Wykaz zbrojenia dla 1 stopy Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba RB500 [mm] [cm] φ , ,40 Długość ogólna wg średnic [m] 20,9 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 18,6 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 18,6 Masa całkowita [kg] 19 31

42 ŁAWA Ł-1 1 4xφ12 φ6 co 24, , φ6 co 24,0 l= Wykaz zbrojenia dla ławy fundamentowej długości l = 106,00 m Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , ,17 Długość ogólna wg średnic [m] 527,2 445,2 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 117,0 395,3 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 512,3 Masa całkowita [kg] 513

43 ŁAWA Ł-2 1 4xφ12 φ6 co 24, , φ6 co 24,0 l= Wykaz zbrojenia dla ławy fundamentowej długości l = 74,00 m Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , ,71 Długość ogólna wg średnic [m] 367,8 310,9 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 81,7 276,1 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 357,8 Masa całkowita [kg] 358 Wykaz dla dozbrojenia naroży ław fundamentowych Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , ,63 Długość ogólna wg średnic [m] 210,7 179,2 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 46,8 159,2 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 206 Masa całkowita [kg] 206

44 Wykaz zbrojenia dla starterów dla trzpieni TŻ-1 24x30cm dla 3 szt. z osi 6 Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , ,64 Długość ogólna wg średnic [m] 11,7 26,7 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 2,6 23,7 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 26,3 Masa całkowita [kg] 27 Wykaz zbrojenia dla starterów dla trzpieni TŻ-2 24x24cm dla 11 szt. Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , ,52 Długość ogólna wg średnic [m] 36,6 65,2 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 8,2 57,9 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 66,1 Masa całkowita [kg] 67

45 STOPA SF-1 szt φ12 l= φ12 co 18 l= x φ6 co 8,5 l=147-1,350 chudy beton gr.10 cm φ12 co 18 l= x Wykaz zbrojenia dla 1 stopy Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , , , ,88 Długość ogólna wg średnic [m] 5,9 32,7 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 1,3 29,0 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 30,3 Masa całkowita [kg] 31

46 STOPA SF-2 szt φ12 l= φ12 co 15,5 l= x15, φ6 co 8,5 l=97-1,350 chudy beton gr.10 cm 1 6φ12 co 15,5 l= x15,5 6,5 32, ,5 90 6,5 Wykaz zbrojenia dla 1 stopy Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , , , ,88 Długość ogólna wg średnic [m] 3,9 18,5 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 0,9 16,4 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 17,3 Masa całkowita [kg] 18

47 STOPA SF-3 szt φ12 l= ,350 chudy beton gr.10 cm 7φ12 co 18,5 l= x18, x4φ6 co 8,5 l= φ12 co 18,5 l= ,5 6x18,5 7, ,5 Wykaz zbrojenia dla 1 stopy Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość RB500W [mm] [cm] φ6 φ , , , ,28 Długość ogólna wg średnic [m] 13,3 28,4 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 3,0 25,2 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 28,2 Masa całkowita [kg] 29

48

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku

Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku Tablica. 1 Dach g k Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T- 0,09 1,10 -- 0,10 55) gr.

Bardziej szczegółowo

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice DL USŁUGI W BUDOWNICTWIE ŁUKASZ DROBIEC P R O J E K T O W A N I E, E K S P E R T Y Z Y, O P I N I E, N A D Z O R Y ul. KRASZEWSKIEGO 4, 41-400 MYSŁOWICE, tel. 32 318 18 65, tel. kom. 505 807 349 NIP 222-042-69-14,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja budynku szkoły podstawowej objętego rozbudową, zlokalizowanego w ronowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZAKRES PROJEKTU PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DANE MATERIAŁOWE

OPIS TECHNICZNY ZAKRES PROJEKTU PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DANE MATERIAŁOWE Spis treści OPIS TECHNICZNY... 3 ZAKRES PROJEKTU... 3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE... 3 DANE MATERIAŁOWE... 3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE... 4 SPIS RYSUNKÓW...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE OBIEKT: ROZBUDOWA PSP W KOZŁOWIE ADRES OBIEKTU: KOZŁÓW DZ. NR 648 INWESTOR: GMINA JASTRZĘBIA

OBLICZENIA STATYCZNE OBIEKT: ROZBUDOWA PSP W KOZŁOWIE ADRES OBIEKTU: KOZŁÓW DZ. NR 648 INWESTOR: GMINA JASTRZĘBIA OBLICZENIA STATYCZNE OBIEKT: ROZBUDOWA PSP W KOZŁOWIE ADRES OBIEKTU: KOZŁÓW DZ. NR 648 INWESTOR: GMINA JASTRZĘBIA PROJEKTANT ; MGR INŻ. JÓZEF GARCZYŃSKI... UPR. NR GP-III-8386/33/87 SPRAWDZIŁ ; MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE PROJEKTU

DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksmalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Domek letniskowy lub całoroczny 5x4m.plus zadaszona weranda

Domek letniskowy lub całoroczny 5x4m.plus zadaszona weranda Domek letniskowy lub całoroczny 5x4m.plus zadaszona weranda Mały domek GW-1 to zgrabny, ciepły domek całoroczny w technologii szkieletowej o wymiarach 5,5m x 5m plus zadaszony taras 1,5m x 5m. Domek GW-1

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA 1.LOKALIZACJA OBIEKTU: 48-210 Biała, ul. Kościuszki, dz. nr 1299,1300 2.PODSTAWA OPRACOWANIA: -Projekt architektoniczny -Wytyczne inwestora -PN-82/B-02001 Obciążenia

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwi zania konstrukcjno-materiałowe 2.1 Stop fundamentowe F φ 2.2 Słup stalow S φ 2.3 Rama stalowa R 2.4 Płatew stalowa P 2.5 Krokiew stalowa K

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL www.statyk.pl, NIP: 635-183-01-96, REG: 242840669, KRS: 0000409301 Konto: PKO BP 04 1020 2313 0000 3602 0401 4452 PROJ NR: 130102 B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne 1 Załącznik nr 2 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Obliczenie obciążeń zewnętrznych zmiennych 2 1. Obciążenie wiatrem Rodzaj: wiatr. Typ: zmienne. 1.1. Dach jednospadowy Charakterystyczne ciśnienie prędkości

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIANOWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIANOWICACH OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ KONSTRUCJI Temat/obiekt: WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mgr inż. Jan Kowalski Ttuł: Poz.4.1. Element żelbetowe Przkład 1 - Obliczenia przkładowe programu KEŻ Belka - zginanie - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowch

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO konstrukcja szybu windy Z E S T A W I E N I E O B C I Ą Ż E Ń 1. DANE PODTAWOWE Lokalizacja obiektu: Wrocław 200 m npm - strefa obciążenia śniegiem I - strefa

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2 Str. 9 5. OBLICZENIA STATYCZNE Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. Założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

4.1. Ławy w osi 1 i 2 pomiędzy osiami A-F

4.1. Ławy w osi 1 i 2 pomiędzy osiami A-F 4.1. Ławy w osi 1 i 2 pomiędzy osiami A-F B = 0, m B s = 0, m H = 0, m e B = 0,00 m Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,20 WARUNKI STANÓW

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50 KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat:

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat: PROJEKT BUDOWLANY Temat: PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego Obiekt: Zagroda leśna obejmująca: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowo-gospodarczy wraz z infrastrukturą w m. Różańsko, Gm.

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20. Obciążenia dachu

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

MGM PARTNER Sp. z o.o.

MGM PARTNER Sp. z o.o. MGM PARTNER Sp. z o.o. 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax 041 361 03 24 biuro@mgmpartner.pl PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ;

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ; Załącnik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-po.1 ; I. Element 1-krokiew frontowa-połaci stromej krycie blachą na deskowaniu: Krokiew _prekrój nominalny-14/15 cm KROKIEW UKOSNA -prekrój nie skorodowany Serokość

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo