udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych"

Transkrypt

1 Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów czasu rzeczywistego 2. W ciągu ostatnich 3 lat posiada, co najmniej 3 publikacje punktowane według reguł MNiSW, dotyczących zakresu pracy eksperckiej lub w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 wykłady lub odczyty z zakresu pracy eksperckiej na międzynarodowych konferencjach naukowych. Ekspert ds. architektury 1. W ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie systemów IT projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych 2. W ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie posługiwania sie językiem UML 3. W ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi, systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy baz 4. Posiada znajomość ram architektonicznych (framework) TOGAF lub równoważnych, udokumentowana certyfikatem TOGAF 8 Certified Practitioner lub równoważny 5. W ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu; wartość co najmniej jednego projektu była większa niż 3 miliony złotych brutto 6. Posiada wyższe wykształcenie 7. Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 8 lat udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz dotyczących zakresu pracy eksperckiej lub w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 wykłady lub odczyty z zakresu pracy eksperckiej na międzynarodowych konferencjach naukowych. Ekspert ds. baz 1. W ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania (tworzenia) baz 2. Posiada znajomość języków modelowania UML 2.1 oraz BPMN Posiada doświadczenie w optymalizacji baz pod katem wydajności poparte projektowaniem operacyjnej bazy zwierającej powyżej 5 mln rekordów 4. W ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT; wartość co najmniej jednego projektu była większa niż 3 miliony złotych brutto sieci i infrastruktury teleinformatycznej 5. Posiada wyższe wykształcenie 6. Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 8 lat 1. Posiada wiedze naukowa poprzez prowadzenie lub uczestnictwo w projektach naukowych, udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu sieci i infrastruktury teleinformatycznej Ekspert ds. sieci i infrastruktury 5. Posiada min. 5-letnie doświadczenie jako administrator rozległych sieci komputerowych 6. Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 10 lat 1. W ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania sieci i infrastruktury teleinformatycznej

2 teleinformatycznej 2. W ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT; wartość co najmniej jednego projektu była większa niż 3 miliony złotych brutto hurtowni 1. Posiada wiedze naukowa poprzez prowadzenie lub uczestnictwo w projektach naukowych, udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu hurtowni Ekspert ds. hurtowni 1. W ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania (tworzenia) baz 2. Posiada znajomość języków modelowania UML 2.1 oraz BPMN Posiada doświadczenie w optymalizacji baz pod kątem wydajności poparte projektowaniem analitycznej bazy zwierającej powyżej 15 mln rekordów 4. W ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT; wartość co najmniej jednego projektu była większa niż 3 miliony złotych brutto bezpieczeństwa 5. Posiada wyższe wykształcenie 6. Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 8 lat udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu bezpieczeństwa gromadzenia i udostępniania Ekspert ds. bezpieczeństwa 1. Posiada doświadczenie z zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych lub prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu CISM lub CISA lub CISSP lub równoważnym 2. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI (zabezpieczenie sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników) 3. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmniej 2 Ekspert ds. ochrony osobowych standardów wymiany 1. Biegła znajomość aktów prawnych dotyczących ochrony osobowych 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za ochronę osobowych w co najmniej 2 1. Posiada wiedze naukowa poprzez prowadzenie lub uczestnictwo w projektach naukowych, udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu standardów komunikacji i wymiany

3 Ekspert z ds. standardów wymiany 1. Posiada doświadczenie w obszarze norm i standardów wymiany oraz znajomość aktualnych norm i standardów w tym obszarze 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za modelowanie i wymianę w co najmniej 2 integracji systemów IT udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu integracji systemów IT oraz SOA Ekspert ds. integracji systemów IT 1. Posiada doświadczenie z zakresie integracji systemów informatycznych wg koncepcji SOA 2. Posiada znajomość standardów: soap, uddi, wsdl, xml. 3. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za integracje systemów w co najmniej 2 technologii portalowych udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu technologii portalowych Ekspert ds. technologii portalowych 1. Posiada doświadczenie budowy, rozwoju i utrzymania systemów portalowych 2. Posiada znajomość technologii JAVA,.NET, WebServices, XML, SOAP oraz praktyczną znajomość narzędzi i produktów służących integracji składowych architektury IT (SOA, ESB, BPM). systemów społecznościowych 3. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za budowę lub rozwój systemu portalowego w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu systemów społecznościowych Ekspert ds. systemów społecznościowych systemów dużej mocy 1. Posiada doświadczenie z zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów społecznościowych 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za budowę lub rozwój systemu społecznościowego w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu systemów dużej mocy

4 4. Posiada min. 5-letnie doświadczenie jako administrator systemów obliczeniowych dużej mocy Ekspert ds. systemów dużej mocy rozwiązań mobilnych 5. Posiada min. stopień naukowy doktora 6. Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 10 lat 1. Posiada doświadczenie z zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów dużej mocy 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za budowę lub rozwój systemów dużej mocy w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu rozwiązań mobilnych Ekspert ds. rozwiązań mobilnych 1. Posiada doświadczenie z rozwiązań mobilnych 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za budowę lub rozwój systemów wykorzystujących rozwiązania mobilne w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto interfejsów użytkownika udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu interfejsów użytkownika Ekspert ds. interfejsów użytkownika wydajności systemów IT 1. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i implementacji interfejsów użytkownika 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za projektowanie interfejsów użytkownika w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu wydajności systemów IT Ekspert ds. wydajności systemów IT 1. Posiada doświadczenie w zakresie efektywności systemów 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za kwestie efektywności w co najmniej 2

5 testów systemów IT udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu testów systemów IT Ekspert ds. testów systemów IT telemedycyny 1. Posiada doświadczenie w zakresie testowania systemów IT, w tym tworzenia scenariuszy testów, planowania testów i ich przeprowadzania w zakresie testów akceptacyjnych, funkcjonalnych, integracyjnych i wydajnościowych. 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za testowanie i zapewnienie jakości systemów w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty z zakresu telemedycyny Ekspert ds. telemedycyny 1. Posiada doświadczenie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów telemedycznych 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za budowę lub rozwój systemów telemedycznych w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto zarządzania w ochronie udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia zdrowia Ekspert ds. 1. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia zarządzania w ochronie 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za zarządzanie jednostką ochrony zdrowia zdrowia lub innym podmiotem działającym w branży ochrony zdrowia. procesów biznesowych udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu procesów biznesowych, Ekspert ds. procesów biznesowych 1. Posiada doświadczenie w zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za modelowanie i inżynierię procesów biznesowych w co najmniej 2 projektach informatycznych; każdy z projektów miał wartość co najmniej ,00 złotych brutto

6 eksploracji +B232 udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu eksploracji Ekspert ds. eksploracji 1. Posiada doświadczenie w zakresie systemów eksploracji 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za eksploracje w co najmniej 2 Ekspert ds. wdrożeń i utrzymania 1. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych (w ostatnich 3 latach odpowiadał za przeprowadzenie zakończonych sukcesem min. 2 wdrożeń, w którym w co najmniej jednym wdrożonym systemie informatycznym liczba użytkowników końcowych przekraczała 100 osób, zaś wartość obu projektów była nie mniejsza niż 1 mln zł) 2. Uczestniczył we wdrażaniu co najmniej jednego systemu działającym w środowisku rozproszonym 3. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności) 4. Posiada doświadczenie w opracowanie Planu Ciągłości Działania 5. Posiada doświadczenie w projektowaniu utrzymania dla systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności oraz definiowaniu katalogu usług Ekspert ds. finansów promocji 6. Posiada znajomość zbioru dobrych praktyk (framework) ITIL udokumentowana certyfikatem ITIL na poziomie minimum Foundation lub równoważne 7. Posiada kompetencje kierownika projektu zgodne z wytycznymi ICB (IPMA Competence Baseline) lub równoważne, potwierdzone certyfikatem IPMA D lub równoważnym 8. Posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny 9. Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 10 lat 1. Posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za zarządzanie finansami w podmiocie działającym w sektorze publicznym 3. W ciągu ostatnich 3 lat dokonywał rozliczeń środków wydatkowanych z funduszy europejskich udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu komunikacji sieciowej, technologie informacyjne mediów oraz promocji i rynkowej wizualizacji produktów Ekspert ds. promocji 1. Posiada doświadczenie w zakresie promocji projektów o skutkach społecznych finansowanych z funduszy europejskich 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za promocje projektów w co najmniej 2

7 Ekspert ds. prawa jakości oprogramowania 1. Posiada doświadczenie w zakresie prawa, w tym znajomość zagadnień prawnych dotyczących informatyzacji, przesyłu w sieciach publicznych 2. Posiada uprawnienia radcy prawnego udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu jakości oprogramowania Ekspert ds. jakości oprogramowania inżynierii oprogramowania 1. Wskazana osoba przeprowadzała kontrole jakości na wszystkich etapach realizacji projektu informatycznego, w ciągu ostatnich 3 lat, w co najmniej 2 projektach informatyczny; wartość co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 3 miliony złotych brutto 2. Posiada doświadczenie z zakresu zarządzania jakością w projekcie (m.in. weryfikacja oraz opracowywanie dokumentacji projektowej) 3. W ciągu ostatnich 3 lat odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie Planu testów i scenariuszy testowych w zakresie nowego rozwiązania teleinformatycznego udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu inżynierii oprogramowania Ekspert ds. inżynierii oprogramowania Ekspert ds. zamówień publicznych Analityk 1. W ciągu ostatnich 3 lat: odpowiadał za co najmniej 5-osobowy zespół programistów, potrafi zarządzać realizacją zadań programistycznych (planowanie pracy, monitorowanie postępów, rozliczanie wyników pracy) 2. W ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie wykorzystania narzędzi wspierających proces wytwarzania aplikacji teleinformatycznych 1. Posiada doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, w tym w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą 2. W ciągu ostatnich 3 lat był odpowiedzialny za co najmniej 2 postępowania publiczne na wykonanie i dostawę systemów IT prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla postępowań o wartości powyżej euro. 1. Posiada doświadczenie w zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych 2. W ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcje osoby odpowiedzialnej za analizę systemowa w co najmniej 2 planowania projektu Practitioner lub równoważnym. Znajomość narzędzi i technik planowania projektu potwierdzona certyfikatem na poziomie minimum IPMA D lub PMP lub wyższym.

8 Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat ekspertyzy dotyczącej procesów, dokumentacji zarządczej lub tematów z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 lub równoważnej. zarządzania ryzykiem zarządzania jakością Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub pokrewne Foundation lub równoważnym. Znajomość narzędzi i technik zarządzania ryzykiem projektu potwierdzona certyfikatem na poziomie minimum IPMA D lub PMP lub M_o_R Practitioner lub wyższym. Uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania jakością zgodnych z norma ISO 9001 lub równoważną. Practitioner lub równoważnym. Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat ekspertyzy dotyczącej jakości w projekcie informatycznym bądź wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 bądź pokrewną. Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat ekspertyzy dotyczącej procesów, dokumentacji zarządczej lub tematów z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 lub równoważnej. procesów zarządzania projektami Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub pokrewne. Practitioner lub równoważnym. Znajomość narzędzi i technik zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie minimum IPMA D lub PMP lub wyższym. Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat ekspertyzy dotyczącej procesów, dokumentacji zarządczej lub tematów z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 lub równoważnej technik monitorowania projektu Specjalista ds. wsparcia projektów Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub pokrewne Foundation lub równoważnym. Znajomość narzędzi i technik zarządzania ryzykiem projektu potwierdzona certyfikatem na poziomie minimum IPMA D lub PMP lub wyższym. Znajomość metodyki PRINCE2 potwierdzona certyfikatem PRINCE2 Foundation lub równoważnym Udział w zarządzaniu co najmniej dwoma projektami informatycznymi o wartości co najmniej zł brutto każdy Wykształcenie wyższe Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: w temacie wiadomości proszę wpisać: ACK - Nazwa stanowiska.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749007 www.pkp.pl INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Spis treści I. Wstęp... 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 887/12 WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Pieczątka Wykonawcy) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Imię i nazwisko* Rola wskazanej osoby Minimalne wymagania dla każdej z osób Czy wskazana osoba spełnia podane wymaganie?

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

zarzadzania podległymi zespołami i pracownikami (40 osób) zarzadzanie portfelem projektów prowadzonych w biurze

zarzadzania podległymi zespołami i pracownikami (40 osób) zarzadzanie portfelem projektów prowadzonych w biurze CURRICULUM VITAE EUROPEAN FORMAT DANE PERSONALE Nazwisko Jan Maria KOWALSKI Adres Warszawa Telefon +480503165676 Email Strona WWW Narodowość jan.maria.kowalski@gmail.com http://www.janmariakowalski.com

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum KONFERENCJA IT Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum PARTNERZY PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNERZY PARTNERZY NASI PRELEGENCI MACIEJ KUREK Specjalista ds. PR marki 2BE.PL, Grupa Adweb. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo