Kielce, dn MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/ Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG"

Transkrypt

1 Kielce, dn MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/ Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00 firma MICRON Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dedykowanego systemu B2B. OPIS PROJEKTU Przedmiotem inwestycji jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnego na poziomie przedsiębiorstwa MICRON sp. z o.o. dedykowanego systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych. Realizacja inwestycji pozwoli na automatyzacje następujących procesów biznesowych: 1. zawieranie współpracy, 2. przeprowadzenie procedury przetargowej, 3. składanie/przyjmowanie i weryfikacja zleceń/zgłoszeń, 4. weryfikacja i kontrola realizacji zleceń/zgłoszeń, 5. szkolenia wewnętrzne, 6. prowadzenie statystyk i raportów, 7. rozliczenia z podwykonawcami, 8. komunikacja/korespondencja. Platforma B2B będzie stanowiła miejsce automatycznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Realizacja projektu zakłada również implementację Elektronicznej Wymiany Danych, która dotyczy przesyłania dokumentów elektronicznych zamiast tradycyjnych dokumentów papierowych tworzonych według uzgodnionego standardu. W tym celu wykorzystany zostanie XML jako rozszerzenie EDI. Strona1

2 I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest nabycie następujących modułów: Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość 1. Modułu obiektów (1szt.) moduł ma za zadanie obsługę obiektów oraz notatek do nic przypisanych. Obiekty reprezentowane będą jako encje bazy danych wraz z przypisanymi do nich właściwościami w relacyjnej strukturze bazy danych SQL. Obiekty będą wyświetlane w postaci tabel. Dodatkowo użytkownik będzie mógł wybrać widok mapy, na której zaznaczone będą obiekty z tabeli. Obiekty będzie można przeglądać zarówno w formie prostej tabeli, mapy, jak i będzie można wyświetlić szczegóły każdego obiektu wraz z możliwością edycji i przeglądu notatek do nich dołączonych. Będzie również istniała możliwość sortowania obiektów według kryteriów szczegółowych (lokalizacja, nazwa, data dodania do bazy, odległość od danego punktu itd.). implementacja i programowani zaprojektowanych rozwiązań, stworzenie bazy danych SQL, stworzenie funkcjonalności obsługi obiektów, stworzenie funkcjonalności notatek dla obiektów, integracja modułu obiektów z serwisem Google Maps, 2. Modułu firm (1szt.) moduł odpowiedzialny będzie za obsługę firm oraz notatek do nich przypisanych oraz za powiązania firm z obiektami. Firmy reprezentowane będą jako encje bazy danych wraz z przypisanymi do nich relacjami z obiektami. Lista firm będzie prezentowania w formie tabeli, jak również z możliwością prezentacji na mapie. stworzenie bazy danych SQL, stworzenie funkcjonalności obsługi firm, stworzenie funkcjonalności weryfikacji danych firm, Strona2

3 Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość stworzenie funkcjonalności notatek dla firm, integracja modułu firm z serwisem Google Maps, stworzenie obsługi powiązań firm i obiektów, 3. Modułu Panel Administracyjny (1szt.) Moduł ten ma zawierać dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu związanych z jego zarządzaniem, w tym przegląd wszystkich rekordów, możliwość ich edytowania lub usuwania oraz możliwość edycji ustawień systemu. Moduł ma zawierać funkcjonalność kopii zapasowej, umożliwiająca pobranie całej kopii wszystkich danych do pliku w formacie automatycznej kopii bazy danych SQL, a także tzw. logi czynności monitorujące aktywność. Panel administracyjny będzie zintegrowany ze wszystkimi modułami. utworzenie podmodułów panelu administracyjnego odpowiedzialnych za obsługę, przegląd, edycję oraz usuwanie poszczególnych typów rekordów bazy, wykonanie podmodułu przeglądu czynności wykonanych przez użytkowników, wykonanie funkcjonalności kopii zapasowej bazy danych, 4. Modułu zarządzania użytkownikami (1szt.) moduł ten odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami, a także autoryzacje oraz notowanie wszystkich czynności przez nich wykonywanych. Obsługa modułu ma opierać się na protokole SSL. Moduł powinien posiadać następujące funkcjonalności: tworzenie kont dla użytkowników, tworzenie grup użytkowników, przypisywanie języka interfejsu, haseł kont, nadawanie praw użytkownikom, aktywowanie konta, blokowanie konta. Strona3

4 Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość stworzenie bazy danych SQL oraz podstawowych klas systemu, konfiguracja serwera oraz protokołu SSL i instalacja certyfikatu, stworzenie trzech grup użytkowników i nadanie im uprawnień, stworzenie funkcjonalności autoryzacji użytkowników, stworzenie funkcjonalności grup użytkowników, stworzenie funkcjonalności notowania czynności wykonywanych przez użytkowników, 5. Modułu Pulpit główny oraz pulpit użytkownika (1szt.) Pulpit główny to moduł, który będzie służył jako narzędzie scalające, które zostanie wyświetlone zaraz po zalogowaniu. Pulpit powinien się składa m. in. z następujących zakładek: obiekty, notatki obiektów, firm, notatki firm, zgłoszenia, mailing, pliki, korespondencja. Pulpit użytkownika podobnie jak pulpit główny będzie narzędziem scalającym wszystkie elementy systemu. Będzie zawierał przegląd wszystkich rekordów bazy danych, wpisów innych użytkowników i wiadomości dostępnych dla aktualnie korzystającego użytkownika, w zależności od jego grupy i uprawnień. Moduł ten będzie uruchamiał poprzednio wykonane moduły, zwracając użytkownikowi odpowiednie formularze oraz dane, będzie on również odpowiedzialny za prezentację graficzną treści. Strona4

5 wykonanie pulpitu łączącego wszystkie moduły, Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość 6. Modułu przetargowego (1szt.) moduł odpowiedzialny za automatyzację procedury przetargowej wyłaniania najkorzystniejszego podwykonawcy. Zintegrowany silnie z podmodułami komunikacji i korespondencji. Funkcjonalności modułu przetargowego to: możliwość tworzenia przetargu, możliwość załączania plików z modułu pliki, formułowanie treści zapytań za pomocą szablonu, możliwość wzięcia udziału w przetargu, możliwość archiwizacji przetargów. integracja z podmodułem mailingu w ramach komunikacji i korespondencji, 7. Modułu obsługi zgłoszeń (1szt.) odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń jak również powiązania firm i obiektów ze zgłoszeniami. Zgłoszenia będą reprezentowane jako encje bazy danych wraz z przypisanymi do nich relacjami z obiektami i firmami. stworzenie bazy danych SQL, stworzenie funkcjonalności obsługi zgłoszeń, stworzenie obsługi powiązań firm i obiektów ze zgłoszeniami, 8. Modułu komunikacji i korespondencji moduł będzie odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną użytkowników systemu. Moduł będzie po części przypominał interfejsem pocztę Strona5

6 elektroniczną z funkcjonalnościami, takimi jak foldery wiadomości, archiwum oraz możliwość dodawania załącznika. Moduł będzie składał się z następujących podmodułów: Podmoduł mailingu odpowiedzialny za mailing i rozsyłanie wiadomości oraz SMS do klientów raz firm obsługiwanych przez system. Podmoduł plików odpowiedzialny za gromadzenie plików dostępnych dla użytkowników systemu. Podmoduł notatek narzędzie notatek pozwoli każdej z firm/ekip zarejestrowanych prowadzić na bieżąco własne notatki, spostrzeżenia, plan zadań, które będą mogły być wymieniane i do których w każdym momencie będą miały dostęp np. podczas interwencji na obiekcie, gdzie dokonano dodatkowych ustaleń. Panel raportów za pomocą panelu automatycznie generowane będą raporty przez kontrahentów. Raporty będą zawierać głównie dane finansowe np. raport miesięczny wykonanych usług na danym obiekcie lub podsumowanie kosztów utrzymania obiektów w danych miesiącach. Panel opinii za pomocą panelu będą zbierane referencje przez Zamawiającego, jak również jego Partnerów. Wykonanie modułu komunikacji i korespondencji zostanie podzielone na dwie części pierwsza część obejmować będzie podmoduł mailing oraz panel raportów, druga część obejmować będzie podmoduł plików, podmoduł notatek oraz panel opinii. stworzenie bazy danych SQL, stworzenie obsługi wiadomości , stworzenie modułu komunikacji SMS poprzez format JSON oraz XML, stworzenie wizualnego edytora wiadomości i SMS, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa modułów oraz wdrożenie, wykonanie funkcjonalności modułu obsługi plików i korespondencji za pomocą notatek. Strona6

7 9. Modułu rozliczeń z podwykonawcami (1szt.) za pomocą modułu będzie możliwe wystawienia faktury/rachunku bezpośrednio generując go w systemie. Dane będą pobierane z Raportów. Dane do faktury zostaną uzupełnione automatycznie z innych modułów. Moduł służyć będzie do automatycznego przesyłania dokumentów księgowych, bez konieczności przynoszenia ich osobiście. stworzenie bazy danych SQL, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa modułu 10. Modułu zaawansowanego, specjalistycznego narzędzia w modelu SaaS Prognoza Pogody moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie informacji o stanie pogody z zewnętrznych serwisów Web udostępniających dane pogodowe w formatach XML lub JSON. W określonych odstępach czasu Moduł zaawansowanego, specjalistycznego narzędzia w modelu SaaS Prognoza Pogody automatycznie będzie pobierał dane do bazy SQL, tak by były one dostępne bez konieczności każdorazowego połączenia z serwisami pogodowymi. Moduł ten ma prezentować dane w postaci: tabel, graficznie map wraz z oznaczeniem meteorologicznym, animacji i prezentacji aktualnie przemieszczających się mas powietrza. Wykonanie zaawansowanego, specjalistycznego narzędzia w modelu SaaS Prognoza Pogody zostanie podzielone na dwie części. Część pierwsza obejmuje następujący zakres prac informatycznych: wykonanie modułu pobierania informacji pogodowych w formatach XML i JSON oraz map graficznych: o integracja z serwisem ICM, o integracja z serwisem MeteoAlarm, o integracja z serwisem Sat24, Strona7

8 o integracja z serwisem Norweskiego Instytutu Meteorologii, o integracja z serwisem pl.webcams.travel wykonanie modułu alertów pogodowych poprzez oraz SMS, utworzenie autorskiego algorytmu przetwarzania danych pogodowych, utworzenie obsługi wyświetlania map pogodowych oraz ich animacji, częściowe testy funkcjonalne i wydajnościowe modułu oraz wdrożenie. Część druga obejmuje następujący zakres prac informatycznych: integracja z modułem mailingu, końcowe testy funkcjonalne i wydajnościowe modułu oraz wdrożenie. 11. Modułu e-learningu wewnętrznego (1szt.) moduł zawierać będzie filmy szkoleniowe online, zasad BHP oraz przepisów dotyczących wykonywanej działalności. Moduł ten pozwoli na zautomatyzowanie procesu szkoleń wewnętrznych. wykonanie bazy danych SQL, przystosowanie grafiki dla usług web (HTML, Java Script), wykonanie funkcjonalności systemu e-learning, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa modułu oraz wdrożenie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII INFORMARMATYCZNYCH: Opracowany system B2B ma wykorzystywać m.in. następujące technologie informatyczne: SSL technologia, która umożliwia bezpiecznie przesyłanie informacji pomiędzy komputerami, a serwerami, dzięki zastosowaniu zaawansowanego szyfrowania danych. XML - uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C. Strona8

9 PHP uniwersalny język programowania, który ma zostać użyty do stworzenia platformy B2B. MySQL standard bazy danych. Technologie prezentacji danych: HTML - hipertekstowy język znaczników. CSS - język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. II. TERMINY WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Okres wykonywania prac 01/07/ /12/ /01/ /03/ /04/ /06/ /04/ /06/2015 Przedmiot zapytania ofertowego Nabycie modułu obiektów (1szt.) Nabycie modułu firm (1szt.) Nabycie modułu Panel administracyjny (1szt.) Nabycie modułu zarządzania użytkownikami (1szt.) Nabycie modułu Pulpit główny oraz pulpit użytkownika (1szt.) Nabycie modułu przetargowego (1szt.) Nabycie modułu obsługi zgłoszeń (1szt.) Nabycie modułu komunikacji i korespondencji cz.i Nabycie modułu komunikacji i korespondencji cz. II Nabycie modułu rozliczeń z podwykonawcami Nabycie modułu zaawansowanego, specjalistycznego narzędzia w modelu SaaS Prognoza Pogody cz. I Nabycie modułu zaawansowanego, specjalistycznego narzędzia w modelu SaaS Prognoza Pogody cz. II Nabycie modułu e-learningu wewnętrznego III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być wypełniona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną. IV. TERMINY, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do do godziny 12:00 Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Ul. Silniczna 15/1, Kielce bądź mailem na adres Strona9

10 V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1. Oferowana cena 100% Razem 100% Zostanie wybrany oferent, który przedstawi ofertę o najniższej cenie. VI. CZYNNOŚCI FORMALNE SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Konrad Puchała: VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. VIII. CZYNNOŚCI FORMALNE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający wskaże termin oraz miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Brane pod uwagę będą jedynie oferty wypełnione na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto w dokumencie muszą być uzupełnione wszystkie wykropkowane pola. Z poważaniem.. Strona10

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo