Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Controlling- Online Sp. z o.o. ul. Lipowa 7/ Racibórz Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Kapitał zakładowy PLN wpłacony w całości NIP: ; REGON: Tel. / Faks (32) ; Tel kom ; online.pl ; e- mail: online.pl

2 1 WSTĘP Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez nasza Spółkę projektu w ramach w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wybór dostawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania dokonane zostanie w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i biznesowo ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Nasza Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszym postępowaniem w związku z jej realizacją. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu wg następujących etapów 2.1 Etap 1 W ramach etapu I działania w projekcie mają polegać na opracowaniu specyfiki wymagań systemowych, a więc będą polegały w głównej mierze na analizie zidentyfikowanych procesów biznesowych, zapoznaniu się z informacjami zawartymi w bazie danych pod kątem możliwości realizacji i zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb Wnioskodawcy i Partnerów w systemie B2B. Ponadto, w etapie I zostanie przygotowany projekt funkcjonalny systemu, który zostanie opracowany na bazie informacji zebranych w trakcie przeprowadzonej analizy. Projekt funkcjonalny systemu będzie przedstawiał wszystkie oczekiwania stawiane systemowi oraz sposób ich implementacji opracowanych rozwiązań, mających na celu sprostanie postawionym oczekiwaniom. Projekt funkcjonalny będzie stanowił kluczowy dokument prowadzonych prac i pozwoli na dalszy rozwój systemu, determinując kolejne działania zaplanowane w projekcie. Zakres rzeczowy dla Etapu Opracowanie specyfikacji wymagań systemowych Opracowanie specyfikacji wymagań ma na celu określenie takich elementów jak: cele biznesowe, procesy biznesowe, użytkownicy systemu, wymagania funkcjonalne, wymagania techniczne, wydajnościowe, zabezpieczenia, eksploatacje systemu, serwis systemu oraz plan jego rozwoju. W efekcie prac powstać ma dokument Specyfikacji Wymagań Systemowych (SWS), który będzie zawierał: Wyszczególnienie elementów systemu Opracowanie współzależności i odrębności między elementami i procesami systemu, w tym scenariuszy zachowań systemu na określone działania Określenie wymagań systemowych środowiska, w którym będzie działał system Przygotowanie planu i harmonogramu wykonania poszczególnych elementów oraz zainicjowania wymienionych procesów w zamierzonym środowisku systemu Strona 2 z 6

3 2.1.2 Wykonanie projektu funkcjonalnego systemu Opracowanie projektu funkcjonalnego systemu ma pozwolić na określenie szczegółów systemu B2B, czyli doprecyzowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych przygotowywanego systemu. Efektem podjętych prac będzie szczegółowy projekt funkcjonalności systemu zawierający m.in.: Szczegółowy podział systemu na moduły z dokładnym, zamkniętym opisem ich funkcjonalności i powiązań między sobą na podstawie logicznego modelu systemu i modelu przypadków użycia, Projekt architektury systemu z podziałem na moduły, Model komunikacji pomiędzy modułami systemu. Od strony funkcjonalnej zakłada się, że system powinien składać się następujących modułów: 1) Moduł definiowania budżetu - zakres rozwiązania obejmuje: - Definiowanie rodzaju pomocy publicznej - Definiowanie kategorii wydatków - Definiowanie harmonogramu projektu - Mechanizm generowania formularzy budżetowy - Mechanizm importu danych 2) Moduł definiowania zadań - zakres rozwiązania obejmuje: - Definiowanie zadań związanych z wyborem dostawców - Definiowanie zadań związanych z odbiorem prac - Definiowanie zadań związanych z przygotowaniem danych dla służ księgowych 3) Moduł harmonogramowania zadań - zakres rozwiązania obejmuje: - mechanizm zarzadzania wersjami harmonogramów - mechanizm kontroli zadań z budżetem projektu - mechanizm definiowania dat realizacji poszczególnych zadań 4) Moduł OCR - zakres rozwiązania obejmuje: - silnik OCR - dedykowane formatki do skanowania dokumentów w języku polskim 5) Moduł raporty - zakres rozwiązania obejmuje: - Raporty wnioski o płatności generowanie i wydruk - Raporty realizacji wskaźników produktów i rezultatów Termin realizacji Termin realizacji od 1 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. Strona 3 z 6

4 2.2 Etap 2 W ramach etapu II Wnioskodawca zaplanował zakup, konfigurację i wdrożenie wszystkich modułów elektronicznego systemu B2B zgodnie z projektami wytworzonymi w ramach Etapu 1. Termin realizacji od 1 października 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. 2.3 Etap 3 W ramach ostatniego etapu III zaplanowane jest końcowe badanie użyteczności systemu oraz wykonania testów modułów dostarczonych przez Wykonawcę. Etap zostanie zakończony specjalistycznymi szkoleniami dla pracowników w zakresie użytkowania nowego systemu dedykowanego Wnioskodawcy. W ramach zakresu rzeczowe znajduje się Badanie użyteczności Testy wydajnościowe Testy funkcjonalne Szkolenie z obsługi systemu B2B Termin realizacji od 1 grudnia 2014 r. do dnia 14 grudnia 2014 r. 3 KRYTERIA WYBORU Przy wyborze dostawcy stosowane będą następujące kryteria oceny: 1. Cena 2. Zaproponowana technologia wykonania 3. Warunki gwarancyjne i serwisowe 4. Warunki rozwoju rozwiązania B2B 4 WARUNKI SKLADANIA OFERT Przygotowane oferty powinny spełniać następujące wymagania: 1. Oferta powinna być zgodna z definicją art. 66 Kodeksu cywilnego 2. Okres ważności oferty min. 14 dni 3. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego 4. Oferty powinny być przesłane w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. na adres mailowy: online.pl w formacie PDF. 5. W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec niniejszego postępowania prosimy przesyłać zapytania drogą mailową na adres: online.pl Strona 4 z 6

5 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR OFERTY Data sporządzenia Pieczęć Wykonawcy OFERTA Dotyczy: Wdrożenie systemu B2B wprowadzającego automatyzację procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego. realizowanego w ramach w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Warunki szczegółowe oferty: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem rzeczowym wskazanym w ofercie a niniejsza oferta dotyczy wykonania całego zakresu rzeczowego prac Oświadczamy, że na wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji na okres miesięcy Oświadczamy, że usuwanie błędów krytycznych, uniemożliwiających korzystanie z rozwiązań przez użytkowników końcowych będziemy usuwali w okresie gwarancji w terminie dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego Oświadczamy, że wykonamy zakres rzeczowy prac w terminie nie późniejszym niż 14 grudnia 2014 r. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny, ekonomiczny i ludzki do realizacji zakresu rzeczowego prac Oświadczamy, że oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej sporządzenia Oświadczamy, że wykonamy przedmiot umowy w oparciu o następujące technologie Nazwa technologii / rozwiązania Objęte ofertą [zaznaczyć X wybraną technologię] Baza danych MS SQL Express Baza danych My SQL Inna baza danych Język programowania PHP Język programowania Java Język programowania Dot.net Wykorzystanie Responsive Web Design do obslugi użytkownikow mobilnych Wykorzystanie dedykowanych aplikacji dla systemów ios i Android do obsługi użytkowników mobilnych Standard EDI ANSI X12 Standard EDI UN/EDIFACT Strona 5 z 6

6 Za wykonanie zakresu rzeczowego prac proponujemy następujące wynagrodzenie: Etap 1 Etap 2 Etap 3 Razem Wyszczególnienie prac Kwota netto Zasady płatności: faktury będą wystawiane po zakończeniu prac w ramach danego Etapu z terminem płatności 7 dni. W imieniu Wykonawcy Strona 6 z 6

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo