DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 4 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 4 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , , DROGI PUBLICZNE GMINNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

6 80110 GIMNAZJA ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE 3 077, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 077, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 00

7 WYPOCZYNKU DZIECI I , , NAGRODY KONKURSOWE 5 477, , , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 458, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY KONKURSOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ NAGRODY KONKURSOWE KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE 1 442, , ZAKUP ENERGII ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ NAGRODY KONKURSOWE Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GIMNAZJA ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00

10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 WYPOCZYNKU DZIECI I , , , , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 458, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ NAGRODY KONKURSOWE KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE 1 442, , ZAKUP ENERGII ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ NAGRODY KONKURSOWE Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55

11 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE 3 077, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 077, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 202, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 202, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE 13 00

12 INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYPOCZYNKU DZIECI I , NAGRODY KONKURSOWE 5 477, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY KONKURSOWE Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 24 24

13 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SP02 Remonty jednostek oświatowych SP03 Remonty jednostek oświatowych SP16 Remonty jednostek oświatowych SP25 Remonty jednostek oświatowych ,00 ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych PRZEDSZKOLA PP03 Remonty jednostek oświatowych PP05 Remonty jednostek oświatowych PP07 Remonty jednostek oświatowych PP09 Remonty jednostek oświatowych PP11 Remonty jednostek oświatowych PP12 Remonty jednostek oświatowych PP13 Remonty jednostek oświatowych PP14 Remonty jednostek oświatowych PP15 Remonty jednostek oświatowych 5 00 PP16 Remonty jednostek oświatowych PP23 Remonty jednostek oświatowych PP28 Remonty jednostek oświatowych PP29 Remonty jednostek oświatowych PP36 Remonty jednostek oświatowych PP37 Remonty jednostek oświatowych PP40 Remonty jednostek oświatowych PP41 Remonty jednostek oświatowych ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych GIMNAZJA GM08 Remonty jednostek oświatowych GM09 Remonty jednostek oświatowych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ILO Remonty jednostek oświatowych ZS NR1 Remonty jednostek oświatowych 55 00

14 Dysponent Wyszczególnienie SZKOŁY ZAWODOWE ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 22 00

15 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , ,00 MZD Przebudowa ul. Krzyżanowskiego , MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym , ,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym MZD Rozbudowa Al. Rejtana MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 4 00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z ,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska ,00 MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY ,00 INWESTYCYJNE

16 Dysponent Wyszczególnienie UM-RZ Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 7 971,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS-P ,00 oświatowych SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS MUZ ,00 oświatowych

17 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym , ,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym MZD Rozbudowa Al. Rejtana MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 4 00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z ,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska ,00 MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu UM-RZ "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic " 4

18 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2120 REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 4 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55

19 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 5 55

20 II. Wydatki Dział CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 40 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 50 WYPOCZYNKU DZIECI I 2 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 50 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 20 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 20 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY

21 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 90 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 90 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 70 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 202, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 202, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 202,00 202, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 202,00 202, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 202, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYPOCZYNKU DZIECI I 10 00

22 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) , , ,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ,00

23 926 KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE 1 442, , ZAKUP ENERGII ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE WYPOCZYNKU DZIECI I NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE WYPOCZYNKU DZIECI I NAGRODY KONKURSOWE 2 477, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY KONKURSOWE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

24 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 00

25 80104 PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 16 00

26 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 079,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 7 079, ,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 68 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 68 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 249, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 249,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 3 249,00

27 916, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 458, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 375,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE 20 00

28 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY O CHARAKTERZE 3040 SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO 8 00 WYNAGRODZEŃ 4190 NAGRODY KONKURSOWE KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ NAGRODY KONKURSOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 7 50 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 182, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 182,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 6 182, , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 291,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 971, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 971, SZKOŁY PODSTAWOWE 7 971,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 7 971,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 077, ,00

29 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 077, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 077, , SZKOŁY ZAWODOWE 3 077, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 3 077, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 9 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 7 687,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 687, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 687,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 7 687, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 937, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 059, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 059, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 7 059,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 80 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 80

30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 5 5 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM 50 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 1 885,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 885, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 885,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 1 885, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 885,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 50

31 80130 SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 34 50

32 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

33 II. Wydatki Dział Wydatki razem Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

, , Pomoc społeczna

, , Pomoc społeczna Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 288 37 1 852 Pomoc społeczna 100 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 8 165 282,00 6 161 939,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr F/162/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 04 grudnia 2008 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr F/162/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 04 grudnia 2008 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych Zmiany w planie wydatków budżetowych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr F/162/2008 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 04 grudnia 2008 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wielkość po zmianach

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.195.2015 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Zmniejszeniem: 1. Po stronie dochodów dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie z tytułu dotacji celowych, rozdysponowania rezerw oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/97/6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2011 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 236 i art. 257 pkt 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1149/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1149/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 lutego 2016 r. BP.I.3021.2.12.2016 arządzenie Nr 1149/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 3 314 168,00-4 500,00 4 500,00 3 314 168,00 60014 Drogi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Urzędu Gminy

Plan finansowy Urzędu Gminy Dochody Plan finansowy Urzędu Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2012/B W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo