Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa"

Transkrypt

1

2 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem , ,62 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

3 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 20 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PRZEDSZKOLA , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 786, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 73,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 432, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 25, ZAKUP ENERGII 283, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 30 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 226, GIMNAZJA , , , ,00

4 5 287, ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , , , , ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH , , SZKOŁY ZAWODOWE , , , , , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA , ,00 ZAWODOWEGO , , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 5 478, , , , , , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 1 142, INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ,00 375, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 186, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 142,00

5 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 25, ZAKUP ENERGII 283,00 67,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 226, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 695, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 8 255, , ,00 645, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 165, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 225, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 213, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 37, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 033, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 87, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 225, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 531, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 571, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 30

6 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 57, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWALCZANIE NARKOMANII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 7 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE , , , , , , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 5 684, ,00 733,00 733, ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 4 951, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , , , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 535, KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 3 MŁODZIEŻY 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 535, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM

8 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 7 381, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 881, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 6 881, , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 50

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 1.1 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE

10 4810 REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 20 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PRZEDSZKOLA , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 786, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 73,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 432, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 25, ZAKUP ENERGII 283, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 30 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 226, GIMNAZJA , , , , , ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH , , ,00

11 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 5 478, , , , , , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 1 142, INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ,00 375, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 186, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 142, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 25, ZAKUP ENERGII 283,00 67,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 226, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 276, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 8 1, , ,00 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 12

12 40 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 37, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWALCZANIE NARKOMANII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 7 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI

13 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE , , , , , , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 3 MŁODZIEŻY 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 535, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 30 00

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Wydatki razem , ,62 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ OŚWIATA I WYCHOWANIE , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , , , , ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH , , SZKOŁY ZAWODOWE , , , , , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA , ,00 ZAWODOWEGO , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 11 80

15 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 419, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 254,00 644, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII 165,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 165, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 033, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 87, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 225, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 531, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 571, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 57, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00

16 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 5 684, ,00 733,00 733, ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 4 951, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , , , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 535, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 7 381, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 881, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 6 881, , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 50

17 Tabela Nr 2 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne 5 535, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 535, INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 535,00 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 5 535,00

18 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Budowa wiat przystankowych 20 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,00 Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. MZD Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece ,00 Wisłok MZD Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II , DROGI PUBLICZNE GMINNE Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. MZD Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 MZD Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK UM-RZ Zakupy inwestycyjne w UM RÓŻNE ROZLICZENIA 20

19 Dysponent Wyszczególnienie REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 20 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 30 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO , SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka ,00 UM-RZ Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Rozbudowa Domu Kultury na os. UM-RZ Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ UM-RZ Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe 30 00

20 Tabela Nr 4 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem ,00 Zadania własne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka ,00 UM-RZ Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 70 ZS ELEKTR Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów 50 ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 033,00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie 1 60 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 1 433, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 87,00 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 87, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 225,00 ZS ELEKTR Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów 8 ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej 145, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 531,00

21 Dysponent Wyszczególnienie Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD 30 gościa na europejskim poziomie ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 231, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14,00 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 14, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZS ELEKTR Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów 3 00 ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie 7 00 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 9 429, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 571,00 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 571, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 00 ZS ELEKTR Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy biznesu 1 50 ZS ELEKTR Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów 1 50 ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 943, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 57,00 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 57, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 4 00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZS ELEKTR Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 00 ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny energetycznie ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 ZS ELEKTR Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy biznesu 1 50 ZS ELEKTR Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów 15 08

22 Dysponent Wyszczególnienie ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 Budujemy dom samowystarczalny ZS ENERG energetycznie Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 73 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 90 Budujemy dom samowystarczalny ZS ENERG 9 90 energetycznie 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 80 ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej 2 80

23 I. Wydatki Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 5 BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , ,62 ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 6 881, ,62 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 881, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 6 881, , , ,62 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI , ,00 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 00

24 6 00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 704, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 704, , GIMNAZJA 1 769, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 935, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 1 935, ,00

25 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 37, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 30 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 703, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 703, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 703, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 703, , , ,

26 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 123, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 123, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 123, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 123, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 577, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 577, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 577, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 577, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 704, ,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,

27 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) ,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 4 20 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 5 684, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 684, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 684, , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 5 684, ,00 733,00 733,00

28 4 951,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4 951, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 50 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE

29 80104 PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 976, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 976, , PRZEDSZKOLA 1 976, , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 316, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 311, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 311, , PRZEDSZKOLA 4 311, , , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

30 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 895, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 895, , PRZEDSZKOLA 1 895, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 632, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 632, , PRZEDSZKOLA 9 632, , , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA

31 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 216, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 171, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 171, , PRZEDSZKOLA 5 171, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 45

32 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 328, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 328, , PRZEDSZKOLA 3 328, , , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY 6 42

33 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 75 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 592, OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 592, , ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 15 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 15

34 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 15 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 709, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 709, , PRZEDSZKOLA 4 709, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 886, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 886, , PRZEDSZKOLA 1 886, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 30

35 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 384, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 384, , PRZEDSZKOLA 6 384, , , , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 2 95 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 112, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 112, , PRZEDSZKOLA , , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 786, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 73,00

36 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 142,00 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 25, ZAKUP ENERGII 283, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 226, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 1 142, PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 185,00 375, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 786, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 73, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 142,00 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 25, ZAKUP ENERGII 283,00 67,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 226,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 595, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 595, , PRZEDSZKOLA 595,00 595,00

37 595,00 595, PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 713, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 713, , PRZEDSZKOLA 4 713, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 20 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE

38 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 644, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 643, , SZKOŁY PODSTAWOWE 1,00 1,00 1,00 1, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 3 641, , , ,00

39 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1,00 1,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 1,00 1, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1,00 1, ŚWIETLICE SZKOLNE 1,00 1,00 1,00 1,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 20

40 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 8 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10 00

41 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , PRZEDSZKOLA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWALCZANIE NARKOMANII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

42 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 7 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 535, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00

43 80130 SZKOŁY ZAWODOWE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 704, ,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 20 ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 7 635, , , , PRZEDSZKOLA 8 996, , , , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1,00 1,00 1,00 1, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 521, , ŚWIETLICE SZKOLNE 1 521, , , ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR

44 ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP ENERGII

45 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 34 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 6 TERYTORIALNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 3 MŁODZIEŻY 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 3 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 278, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 278, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 278, , SZKOŁY ZAWODOWE 1 278, , , ,00

46 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY ZAWODOWE , , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY ZAWODOWE , , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 433, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 87, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 231, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 9 429, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 571,00

47 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 943, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 57,00 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 094, , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 6 094, , , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY ZAWODOWE , , , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4247 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 90 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE , , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

48 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 254,00 254,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 254,00 254, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 614, , , , SZKOŁY ZAWODOWE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 4 645, ,00 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 4 645, ,

49 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 354, , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 6 354, , , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY ZAWODOWE , , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 34 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

50 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , , ,00

51 80104 PRZEDSZKOLA 6 092, , , , GIMNAZJA 5 287, , , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 836, , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 531, , ŚWIETLICE SZKOLNE 8 531, , , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 626, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 626, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 572, , SZKOŁY PODSTAWOWE 43 43

52 GIMNAZJA 142,00 142,00 142,00 142, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 54,00 54, ŚWIETLICE SZKOLNE 54,00 54,00 54,00 54,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ,

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 211 / 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU DOCHODY w złotych NENT Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

NENT Zwiększenie Zmniejszenia Zwiększenia

NENT Zwiększenie Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY Rozdział Wyszczególnienie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GKO 201 900 151 900 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 150

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 291/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 grudnia 2015 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Zmniejszeniem: 1. Po stronie dochodów dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo