Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa"

Transkrypt

1

2 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4260 ZAKUP ENERGII 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP ENERGII , , PRZEDSZKOLA GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 448, ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 188, ZAKUP ENERGII 4 26 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 316, SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 558, ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 64,

3 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 63,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 216,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 29,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 201, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 8 323,00 ZAWODOWEGO WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 2, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 262,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 5 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 79, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 203, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 263, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 89,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 351, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 00

4 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 3 00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00

5 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 1.1 Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4260 ZAKUP ENERGII 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP ENERGII , , PRZEDSZKOLA GIMNAZJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 392, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 4 392, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 3 00

6 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 1.2 Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 448, ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 188, ZAKUP ENERGII 4 26 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 316, SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 558, ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 64, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 63,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 216,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 29,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 201, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 8 323,00 ZAWODOWEGO WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 2,

7 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 262,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 5 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 79, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 203, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 263, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 89,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 351, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , INTERNATY I BURSY SZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00

8 Tabela Nr 2 Plan zadań remontowych Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD UM-RZ Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej 20 00

9 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 3 Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem ,00 Zadania własne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 SP24 budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul Czajkowskiego 11 SP08 budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul ,00 Rudnickiego 2 ZS NR3OI budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia PRZEDSZKOLA PP13 budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów PP14 budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A PP16 budynku Przedszkola Nr 16, ul Kochanowskiego 24 PP18 budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza PP22 budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 PP28 budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców 7 00 Poczty Gdańskiej 5 PP37 budynku Przedszkola Nr 37, ul Starzyńskiego 10 PP40 budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja PP05 budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza

10 Dysponent Wyszczególnienie PP07 budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A GIMNAZJA GM06 budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola SZKOŁY ZAWODOWE ZS ELEKTR budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul Hetmańska 120 ZS KU budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 39 00

11 Wydatki Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 4 BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 GIMNAZJUM NR 1 37,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 37, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 37, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 37, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 37,00 GIMNAZJUM NR 2 147,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 147, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 147, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 147, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 147,00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA GIMNAZJUM NR 8 91,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 91, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 91, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 91, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 91,00 GIMNAZJUM NR 9 116,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 116, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 116, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 116, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 116,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 278, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 278,00

12 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 278, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 278,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 75 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 75 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 45,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 45, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 45, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 45,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 3 00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 3 00 GARAŻOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY 20 00

13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 00

14 80104 PRZEDSZKOLA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 1,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 1,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 15,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 15, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 15,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 908, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 908, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 908, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 908,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ZADANIA WŁASNE GMINY 322, OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 322, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 322, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 322,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4260 ZAKUP ENERGII 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00

15 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 16,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 16, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 16, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 16,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 94,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 94, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 94, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 94, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 94,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 786,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 786, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 786, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 786, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 786,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 5 053, ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 053, OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 053, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 053, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 5 053,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 807, ZADANIA WŁASNE POWIATU 807, OŚWIATA I WYCHOWANIE 43 07

16 80130 SZKOŁY ZAWODOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 807, INTERNATY I BURSY SZKOLNE 6 10 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 807, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 807,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 816, ZADANIA WŁASNE POWIATU 816, OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 816, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 816, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 816,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 6 192,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 192, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 192, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 6 192, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 6 192,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 448,00 316,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 188, ZAKUP ENERGII 4 26 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 316, SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 2 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 558, ZAKUP ENERGII 3 02

17 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 64,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 63,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 216,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 29,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 201, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 8 323,00 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 262,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 79, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 203, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 263, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 89,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 351, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 447, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 447, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 447,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 2 318,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 318, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 318, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 318, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 2 318,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 792, ZADANIA WŁASNE POWIATU 792, OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 00

18 80130 SZKOŁY ZAWODOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 792, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 792, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 792,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 583,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 583, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 583, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 583, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 583,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 634, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 634, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 1 634,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 33,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 33, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 33, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 33, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 33,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP ENERGII ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 399,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 399, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 399, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 399, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 399,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 755,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 755, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 755, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 755,00

19 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 755,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 70 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 51 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 66,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 66, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 66, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 66, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 66,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP ENERGII EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 277, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 277, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 1 277,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 4 704,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 704, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 704, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 704, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 4 704,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1 318, ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 318, OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 30 00

20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 318, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 318, INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 1 318,00

21 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 5 Wydatki Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 60 00 184 21 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 60 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 16 898,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 898,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16 898,00 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY 2440 CELOWYCH NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1785 112,00 0,00 1785 112,00 60016 Drogi publiczne gminne 1043 382,00 0,00 1043 382,00 4170 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 291/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 grudnia 2015 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 1 313 671,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 150 54 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUD

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUD Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.215 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 215r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.215 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 66 962,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 269,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 59 269,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 9 052 534,00 4 571 814,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018, w planach finansowych zadań z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania WL Własne ,00

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania WL Własne ,00 Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK WL Własne 232 50 855 Rodzina 232 50 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 232 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 74 982 Dochody bieżące 74 982 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 74 982 Dochody bieżące 74 982 1. Subwencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 131 054,00 482 42 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 176.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 322 442,00 605 944,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 18 798,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 28 911,00 1 855 Rodzina 28 911,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1449.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -1 470 60016 Drogi publiczne gminne 0 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2018 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 lutego 2018 r. I. Dochody w zł Dział Rozdział Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 211 10 1 852 Pomoc społeczna 211 10 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1315/PriK/2017 29 60 1 852 Pomoc społeczna 29 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3631.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 2241 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. i w planach finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2017 WYDATKI

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2017 WYDATKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 178.217 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 stycznia 217r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 6.XXXIII.216 Rady

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

wg stanu na 31.08.2015 r.

wg stanu na 31.08.2015 r. wg stanu na 31.08.2015 r. Gimnazjum nr 1 99 150,00 80110 Gimnazja 99 150,00 15 482,00 60 289,00 18 568,00 4 811,00 Razem 99 150,00 Strona: 1 Gimnazjum nr 3 83 369,00 80110 Gimnazja 4400 Opłaty za administrowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014 UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo