DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ , ,00 WŁASNYCH POWIATU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

3 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 3

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 4

5 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ , ,00 WŁASNYCH POWIATU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5

6 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP ENERGII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 6

7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA 1 213, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213, POZOSTAŁE ODSETKI 60 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161, POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ZAKUP ENERGII , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 85,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI RODZINY ZASTĘPCZE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 7

8 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187, KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583, ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH

9 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37, POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE , POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 9

10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP ENERGII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA 1 213, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213, POZOSTAŁE ODSETKI 60 11

12 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187, KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583, ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1, ,00 12

13 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 862, , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161, POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ZAKUP ENERGII , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 85,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI RODZINY ZASTĘPCZE

15 50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37, POMOC SPOŁECZNA 7 236, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 432, POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

16 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SP02 Remonty jednostek oświatowych 3 00 SP11 Remonty jednostek oświatowych GIMNAZJA GM02 Remonty jednostek oświatowych

17 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) ,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej , ,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II

18 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) ,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 812, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 2 651,00 wymiany międzynarodowej 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 161,00 wymiany międzynarodowej 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 2 651,00 wymiany międzynarodowej 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej 161,00 18

19 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 1 615, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 285, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w 1 513,00 Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w 187,00 Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 4428 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513,00 ZZM Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 187,00 19

20 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU , , POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ , ,00 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA

21 Zmniejszenie Zwiększenie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 75 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 7 236, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 432,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 432,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 804,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 21

22 Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Zwiększenie ,00 22

23 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) , ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ENERGII DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ZAKUP ENERGII , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 3 00 TERYTORIALNEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

24 Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII 6 951, GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 60 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 213, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 213, , GIMNAZJA 1 213, ,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213, POZOSTAŁE ODSETKI 60 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613,00 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 762, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 762, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 862, , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW 1 615,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 24

25 Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU 4080 ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 25

26 Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1, , POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 1,00 1,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 7 236, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 432,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 432, POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

27 Zmniejszenie Zwiększenie 4260 ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 7 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP ENERGII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY , OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZADANIA WŁASNE POWIATU 85, POMOC SPOŁECZNA 85,00 27

28 Zmniejszenie Zwiększenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85,00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 4560 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 85,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 28

29 Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583, ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ,00 29

30 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 30

31 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 31

32 II. Wydatki Dział Wydatki razem , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37, POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE , POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 32

33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

, , Pomoc społeczna

, , Pomoc społeczna Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 288 37 1 852 Pomoc społeczna 100 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział N a z w a Kwota w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 750 Administracja publiczna 644 000 75011 Urzędy wojewódzkie 644 000 547 433 83 155 13 412 2. 751 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Urzędu Gminy

Plan finansowy Urzędu Gminy Dochody Plan finansowy Urzędu Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2012/B W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/12 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 09.01.2012 r. w sprawie: planów Dz. Rozdz. T R E Ś

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/2012/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/2012/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/2012/B Dochody W tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011 r. budżetowa Gminy Kęty na rok 2012" wprowadza się zmiany: Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 2 /2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw)

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw) Załącznik nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Nowa Ruda Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw) Dotacje z budżetu państwa z dnia Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2015

WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2015 WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2015 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W-65/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 października 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo