DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6639 INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 2

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 3

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6639 INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , POZOSTAŁE ODSETKI 4 482, DROGI PUBLICZNE GMINNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 3 649, DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 901,00 52, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 5

6 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY 3 649,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 70 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ,00 6

7 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 15 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 836,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 836, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 4 384, ,00 7

8 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 384, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 909, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 27, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

9 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 4 635, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 9

10 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 3 649, DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 901,00 52, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117, RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY 3 649,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 10

11 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 70 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 15 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 836,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 836,00 11

12 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 999, , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 909,00 909,00 MŁODZIEŻY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 909, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 909, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 27, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 12

13 Wydatki a zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , POZOSTAŁE ODSETKI 4 482, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , GIMNAZJA ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ,00 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 116, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

14 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 475, ,00 MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 475, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 4 635, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 14

15 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE ,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa , DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD Progi zwalniające DROGI WEWNĘTRZNE MZD Progi zwalniające MZD Remont ul. Stafieja OŚWIATA I WYCHOWANIE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 15 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SP17 Remonty jednostek oświatowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZS KU Remonty jednostek oświatowych

16 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II DROGI PUBLICZNE GMINNE Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej MZD do ul. Architektów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 ZS-P6 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , SZKOŁY ZAWODOWE ZS NR2 Budowa boisk sportowych przy ZS NR ZS NR2 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE

17 Dysponent Wyszczególnienie ZS KU Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 027, , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , ,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2) 6 027,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 6 027,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S

18 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 116, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 116, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 29 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 29 wymiany międzynarodowej 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 18,00 wymiany międzynarodowej 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 7 653,00 wymiany międzynarodowej 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 463,00 wymiany międzynarodowej 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 1 886,00 wymiany międzynarodowej 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 114,00 wymiany międzynarodowej 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 5 477,00 wymiany międzynarodowej 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 331,00 wymiany międzynarodowej 18

19 Dysponent Wyszczególnienie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 27,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 27,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4012 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 3,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 45,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4112 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 5,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 2,00 polsko-ukraińskiego pogranicza 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

20 Dysponent Wyszczególnienie UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 4 50 polsko-ukraińskiego pogranicza 4172 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 50 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 50 polsko-ukraińskiego pogranicza 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 50 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 4 50 polsko-ukraińskiego pogranicza 4422 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 50 polsko-ukraińskiego pogranicza Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S

21 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6639 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21

22 II. Wydatki Dział DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ZADANIA WŁASNE POWIATU POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 458, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 458, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 458,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 218,00 22

23 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 218, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 218,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 GIMNAZJUM NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 7 90 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 7 90 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 116, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 116, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 653, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 463, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 886, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 114, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 477, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 331, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 578, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 578, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 479,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 479,00 23

24 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 479, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 479, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 479,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 649, DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 027, , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 6 027, , , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , POZOSTAŁE ODSETKI 4 482, MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 3 475, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 475, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 475, ,00 24

25 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 475, ,00 MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 475, ,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR , ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 4 635, ,00 RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 00 TERYTORIALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 264, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 264, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 264,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

26 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 01 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 861, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 861, SZKOŁY PODSTAWOWE 9 861, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 036, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 036, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 036, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 036,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

27 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 08 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 15 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 322,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 1 322,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 20 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ,00 27

28 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 901,00 52, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117, RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY 3 649,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 038, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 038, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 038, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 PRACOWNIKÓW 27,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4012 PRACOWNIKÓW 3, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

29 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 916, OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 916, SZKOŁY PODSTAWOWE 8 916, ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 54, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 54, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 54, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 54, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 54,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 802, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 802, SZKOŁY PODSTAWOWE 9 802, ,00 29

30 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE , , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 189,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 189,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 4 136,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 136, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 136, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 136, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 136,00 30

31 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 4 38 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 38 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 094, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 094, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 094, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , GIMNAZJA ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW

32 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 4 325,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4 325, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 217, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 217, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 217,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , GIMNAZJA ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 909,00 909, KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 909,00 909,00 MŁODZIEŻY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 909, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 909,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 32

33 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 119, OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 119, GIMNAZJA 8 119, ,00 33

34 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 5 149,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 149, OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 149, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 5 149, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , GIMNAZJA SPECJALNE , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 3 704,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 704, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 704, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 704, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 704,00 34

35 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 Wydatki Dział Wydatki razem 4 635, ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 4 635, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 635, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 635, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 509, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 859, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 267, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 635,00 35

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 211 / 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU DOCHODY w złotych NENT Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

NENT Zwiększenie Zmniejszenia Zwiększenia

NENT Zwiększenie Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY Rozdział Wyszczególnienie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GKO 201 900 151 900 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 150

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.195.2015 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Zmniejszeniem: 1. Po stronie dochodów dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 340/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 340/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 340/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 września w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 176/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 485/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 485/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 485/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia

w złotych Dział Rozdział DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 409 / 1470 / 17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lutego 2017 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU w złotych Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego. WYDATKI związane z 17 18 przed zmianą 2 603 415,67 455 132,00 455 132,00 0,00 455 132,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 148 283,67 2 148 283,67 764 838,92 0 600 Transport i łączność zwiększe 412 530,99 156 530,99

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo