DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY 2440 CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 8 112,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ,00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY 2440 CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 8 112,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ,00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39, POZOSTAŁE ODSETKI 39, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288, , ,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 874, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 61 50

6 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 2 804,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 514,00

7 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00

8 Zmniejszenie Zwiększenie 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA KULTURA FIZYCZNA 1 688, , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 688,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00

9 Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308, , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50

10 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39, POZOSTAŁE ODSETKI 39, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288, , ,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 874, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

11 Zmniejszenie Zwiększenie SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 2 804,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 514, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

12 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA KULTURA FIZYCZNA 1 688, , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70

13 Zmniejszenie Zwiększenie WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 688,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308, ,00

15 Zmniejszenie Zwiększenie 44 60

16 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SP01 Remonty jednostek oświatowych ,00 SP17 Remonty jednostek oświatowych 10 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych PRZEDSZKOLA PP17 Remonty jednostek oświatowych PP22 Remonty jednostek oświatowych PP43 Remonty jednostek oświatowych SZKOŁY ZAWODOWE ZS ENERG Remonty jednostek oświatowych ZS SAM Remonty jednostek oświatowych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 10 SP17 Remonty jednostek oświatowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI MZŻ Remonty w żłobkach 40 00

17 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 SP25 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , GIMNAZJA WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 8 00 GM06 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SZKOŁY ZAWODOWE ZS KU Budowa boisk sportowych przy ZSKU POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI , MZŻ Przebudowa budynku Żłobka Nr WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 MZŻ Zakupy inwestycyjne dla MZŻ , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZS KU Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , ,00

18 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni ,00 potoku Mikośka, etap II UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Techniczne zabezpieczenie obiektów przed KMPSP dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 44 60

19 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 15 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 35 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 1 755, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 195, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 86, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2

20 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 05 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 45 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 90 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 10 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 2 189, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 8 10 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 90 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 90

21 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ 2440 ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA 8 112,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 6260 REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW ,00 INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 44 60

22 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU 6410 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

23 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ ,00 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 406,00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 8 00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 04 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 20 50

24 Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI , ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU 4080 ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I 4180 EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I 6 308,00 FUNKCJONARIUSZY , MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 8 516,00 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 8 516, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 516, , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 2 50

25 Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8 112, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3 40 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 40

26 Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 1 688, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 688, , KULTURA FIZYCZNA 1 688, , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 1 688,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 7 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 7 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 288, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 288, , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 874, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00

27 Zmniejszenie Zwiększenie REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 2 804,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 6 TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 514,00 TERYTORIALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ,00

28 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39, POZOSTAŁE ODSETKI 39, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3031 FIZYCZNYCH 3 15 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3032 FIZYCZNYCH 35 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 PRACOWNIKÓW 1 755,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4012 PRACOWNIKÓW 195,00

29 Zmniejszenie Zwiększenie 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4381 TŁUMACZENIA 8 10 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4382 TŁUMACZENIA 90 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY 44 75

30 Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 20 50

31 Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 9 00 ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30 40

32 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

33 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308, , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1315/PriK/2017 29 60 1 852 Pomoc społeczna 29 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Wydatki razem 446 437,00 446 437,00 Zadania własne 445 437,00 445 437,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4260

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 9 052 534,00 4 571 814,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 322 442,00 605 944,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 131 054,00 482 42 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 211 10 1 852 Pomoc społeczna 211 10 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 1 313 671,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 150 54 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 211 / 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU DOCHODY w złotych NENT Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania 0,00 751

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania 0,00 751 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 779/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1449.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -1 470 60016 Drogi publiczne gminne 0 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1088/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 października 2018 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r. ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 66 962,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 269,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 59 269,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 18 798,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 165/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 165/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 361/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 361/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 361/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 809/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 czerwca 2018 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finanso wania Dział Rozdział Paragraf Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 28 911,00 1 855 Rodzina 28 911,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo