Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, Działalność usługowa 6 500, , Cmentarze 6 500, , Zakup usług remontowych 6 500, , Rodzaj zadania: Wydatki razem: 6 500, , Poroz. z JST wydatki na z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i Działalność usługowa , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 z tego: Z tego Z tego z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 0, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 0, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy , ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 0, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: , ,00 0, ,00

2 Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 3 500, , Izby rolnicze 3 500, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 Leśnictwo 450,00 450, Nadzór nad gospodarką leśną 450,00 450, Zakup usług pozostałych 450,00 450, Przetwórstwo przemysłowe , ,00 0, ,00 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i , ,00 0, ,00 przedsiębiorczości 3117 Świadczenia społeczne , ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 967,00 967,00 0,00 967, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 090, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 825, ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 981,00 981,00 0,00 981,00 Z tego 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 003, ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 483,00 483,00 0,00 483, Transport i łączność , , , , , , , , ,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , Zakup usług pozostałych , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, , , , ,00

3 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne krajowe , , ,00 0, ,00 0, , , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Turystyka , , , , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 333, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 350,00 350,

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego , ,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , ,00 budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 596,00 596,00 596,00 596, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 028, , , , Składki na Fundusz Pracy 801,00 801,00 801,00 801, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , , analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , , lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 450,00 450, Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 454,00 454,00 454,00 0,00 454,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , , , , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00

5 750 Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup usług remontowych 3 100, , Zakup usług pozostałych 4 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, , Podróże służbowe krajowe 1 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 931, , ,00 0, ,00 0, , , Starostwa powiatowe , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , Podróże służbowe krajowe 800,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 220, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 220,00 220, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 9 000, ,

6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 800, , Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne 5 000, , Różne opłaty i składki 4 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 000, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , Różne opłaty i składki , , Pozostała działalność , , , , , ,

7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, , , Komendy wojewódzkie Policji , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , Komendy powiatowe Policji , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 inwestycyjnych Obrona cywilna , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 750, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup energii 100,00 100, Zakup usług remontowych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, , , Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00

8 10 000, , Zarządzanie kryzysowe , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 982, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , Obsługa długu publicznego , ,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,00 0, ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,00 0, ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0, , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0, , , Rezerwy , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , ,

9 4300 Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 300, Podróże służbowe krajowe 4 900, , Różne opłaty i składki 440,00 440, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 372, , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 900,00 900, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,

10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 354, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 2 310, , Zakup usług pozostałych 9 515, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Przedszkola , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , , analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00

11 80110 Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 971, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 6 853, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 456, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 424, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800, Zakup usług pozostałych 6 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 900,00 900, Dowożenie uczniów do szkół , ,

12 4300 Zakup usług pozostałych , , Technika , , , , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, , Podróże służbowe krajowe 3 800, , Różne opłaty i składki 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 918, , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły policealne , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 549, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00 700, Zakup energii 7 000, , Zakup usług pozostałych , ,

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , ,00 587,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 587,00 587,00 587,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 033, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 600, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 150,00 150, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 750, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 426,00 426,00 426,00 0,00 426,00 0, Zakup usług pozostałych 4 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 465,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 150, Różne opłaty i składki 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 407, , ,00 0, ,00 0,00 250,00 250, Licea ogólnokształcące , , , , , , ,00 0, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , , Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,

14 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, , Podróże służbowe krajowe 5 900, , Różne opłaty i składki 1 319, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 912,00 912,00 912,00 0,00 912,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły zawodowe , , , , , ,00 914,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 914,00 914,00 914,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 250, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 050, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 800, , Zakup usług zdrowotnych 639,00 639,00 639,00 0,00 639,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 698,00 698,00 698,00 0,00 698,00 0, Podróże służbowe krajowe 236,00 236,00 236,00 0,00 236,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 370,00 370, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00

15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 000, , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 388,00 388,00 388,00 0,00 388,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 700,00 700, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług zdrowotnych 1 480, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 330, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 300, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , , , ,00 0,00 332,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 332,00 332,00 332,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 400, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 600, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 800,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 219, , ,00 0, ,00 0,00 500,00 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 248, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 450, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , , ,00 46,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0, ,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 lub przez osobę fizyczną

17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46,00 46,00 46,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 045, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 480,00 480, Zakup usług zdrowotnych 30,00 30, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 30,00 30, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , , , , ,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 278, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 4 300, , Zakup usług zdrowotnych 1 653, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 410, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,00 660, Podróże służbowe krajowe 144,00 144,00 144,00 0,00 144,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 602,00 602,00 602,00 0,00 602,00 0, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , , ,00 56,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56,00 56,00 56,00 0,00

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 223, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 620, , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup energii 6 700, , Zakup usług remontowych 50,00 50, Zakup usług zdrowotnych 20,00 20, Zakup usług pozostałych 1 270, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 253,00 253,00 253,00 0,00 253,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 268, , ,00 0, ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych , , , , , , ,00 0,00 szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , ,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 783, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 9 482, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 131, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 492, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 128, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0,00

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2017 r. Załącznik Nr 2 102/18 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.03.2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2018 rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.03.2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 Plan na 30.06.2015 Wykonanie na 30.06.2015 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r. 010 01030 Izby rolnicze 500 500 0 297 297 0 500 500 0 500 500 500 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 500 500 297 297 500 500 500 500 500 400

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/XLVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo