DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE 6610 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6620 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ,00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

3 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE 6610 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6620 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ,00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

4 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,39 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE ROZLICZENIA , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00

5 4810 REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 676, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK PRZEDSZKOLA 7 226, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 326, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628, , ZAKUP ENERGII 4 029, ,00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628, SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29, SZKOŁY ARTYSTYCZNE

6 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 8 931, ,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 397,00 326, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029, , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293, POZOSTAŁE ODSETKI 7, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE ROZLICZENIA , , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA ,00 POPRZEDNIE REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00

10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 676, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK PRZEDSZKOLA 7 226, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 326, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 8 931, ,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 397,00 326,00

11 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293, POZOSTAŁE ODSETKI 7, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 15 00

12 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6

13 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,39 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , RÓŻNE ROZLICZENIA 2 581, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 581,00 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE 2940 POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA 2 581,00 POPRZEDNIE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 686, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628, , ZAKUP ENERGII 4 029, ,00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628, SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29, SZKOŁY ARTYSTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00

14 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39

15 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE MZD Remont ul. Połonińskiej

16 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap ,00 II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap 1 365,00 I MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece ,00 Wisłok MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej 54 ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie MZD Rozbudowa Al. Rejtana ,00 MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II ,00 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika ,00 MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 1 111,00

17 Dysponent Wyszczególnienie MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej 93,00 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów ,00 MZD Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD ,00 MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 132,00 MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej ,00 (ulicy Karowej) MZD Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II ,00 MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 3 342,00 MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 113,00 MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 724,00 MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną ,00 MZD Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów ,00 MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza 289,00 MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego , DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. MZD Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z ,00 uzbrojeniem MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

18 Dysponent Wyszczególnienie Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS NR oświatowych 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE UM-RZ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 90 UM-RZ Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" 90 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,00 potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego MZD poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim ,00

19 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA UM-RZ Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie 63 00

20 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE 6610 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA 6620 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00

21 II. Wydatki Dział BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY 4600 WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I ,00 INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 52 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 64 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 82 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 62 GIMNAZJUM NR

22 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 029, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 029, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 029, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 029, ZAKUP ENERGII 4 029, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 029, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 293, POZOSTAŁE ODSETKI 7,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00

23 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 7 ZADANIA WŁASNE POWIATU , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 226, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 226, , PRZEDSZKOLA 7 226,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 326,00

24 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 7 226,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 117, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 368,00 85,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 326,00 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 15 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 676,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00

25 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 12 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 54 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 66 ZADANIA WŁASNE GMINY 66

26 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 66 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 84 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 74 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 06 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 18 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,39 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

27 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI RÓŻNE ROZLICZENIA , , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA 2940 NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI ,00 OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 581, RÓŻNE ROZLICZENIA 2 581, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2 581,00 TERYTORIALNEGO ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA 2940 NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE 2 581,00

28 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI , ,39 POWIATOWI 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ,00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ,00 STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 98 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 96 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY 5 72

29 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 72 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 931, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 931, , SZKOŁY PODSTAWOWE 8 931,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 397, REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8 931,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 647, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 568, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 154, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 165,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 397, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 9 02 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 54 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 08 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 08

30 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 88 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 88 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 29, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 29, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 29,00 29, SZKOŁY ZAWODOWE 29,00 29,00 29, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 29, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 00

31 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 40 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 9 90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 1 76 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 76 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 30

32 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 20 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 40 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 38 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 628, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 628, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 628, , ,00

33 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 628, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 64 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 44 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 86 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 88 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 8 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 3 08 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 08 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 5 28 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU 14 30

34 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 3 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 52

35 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

36 II. Wydatki Dział Wydatki razem , ,39 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ,00 ORGANIZACYJNYCH 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO ,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,39

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

NENT Zwiększenie Zmniejszenia Zwiększenia

NENT Zwiększenie Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY Rozdział Wyszczególnienie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GKO 201 900 151 900 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 150

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 211 / 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU DOCHODY w złotych NENT Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.248.2016 BURMISTRZA BIAŁEJ w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego. WYDATKI związane z 17 18 przed zmianą 2 603 415,67 455 132,00 455 132,00 0,00 455 132,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 148 283,67 2 148 283,67 764 838,92 0 600 Transport i łączność zwiększe 412 530,99 156 530,99

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo